administracyjne instytucji

woj

UOKiK po tekście "Wyborczej": Zajmujemy się "aferą Volkswagena"

UOKiK po tekście "Wyborczej": Zajmujemy się "aferą Volkswagena"

W sprawie Volkswagena Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wraz z innymi instytucjami zbiera i analizuje informacje niezbędne do podjęcia kroków administracyjnych - poinformował Urząd w komunikacie.

Nadawanie pism do sądów administracyjnych i urzędów po uchwale NSA z 19 października 2015 r.

Po niedawnej uchwale, jaką wydał Naczelny Sąd Administracyjny istnieje obawa, czy strony spraw przed sądami administracyjnymi lub urzędami będą mogły wnosić w terminie pisma do tych instytucji.

Dużą część dotacji pożerają koszty administracyjne

Nawet 20 proc. unijnych dotacji na rozwój działalności gospodarczej pożerają koszty administracyjne instytucji, które pieniądze rozdzielają

WSA oddalił skargę Altus TFI ws. kar nałożonych przez KNF

Warszawa, 05.05.2020 (ISBnews) - Wojewódzki Sąd Administracyjny (WSA) oddalił skargę Altus Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (TFI) na decyzje administracyjne Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) w sprawie kar finansowych, podała spółka. Po otrzymaniu uzasadnienia spółka podejmie środki odwoławcze

Altus TFI złożyło wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy przez KNF

Warszawa, 19.02.2020 (ISBnews) - Altus TFI złożył wniosek do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) o ponowne rozpatrzenie sprawy zakresie nałożenia na spółkę kar pieniężnych w wysokości 7 mln zł i sankcji administracyjnej w postaci cofnięcia spółce zezwolenia na wykonywanie działalności, podała

KNF wszczęła postępowanie administracyjne w Idea Banku ws. środka nadzorczego

Warszawa, 19.08.2019 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) wszczęła z urzędu postępowanie administracyjne w przedmiocie zastosowania wobec Idea Banku środka nadzorczego określonego w art. 138 ust. 3 pkt 3 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, podał bank. "Przedmiotem

KNF wszczęła postępowanie administracyjne wobec Altus TFI 

administracyjnych, określonych w art. 282 ust. 1 UFI oraz oraz 282 ust. 1 c UFI" - podano także.  Altus TFI jest jednym z największych w Polsce niezależnych (tzn. niepowiązanych bezpośrednio z żadną instytucją finansową) towarzystw funduszy inwestycyjnych. Od lipca 2014 r. jest spółką notowaną na

KSF chce zwiększenia bufora Santander BP do 0,75% kwoty ekspozycji na ryzyko

Warszawa, 27.09.2019 (ISBnews) - Komitet Stabilności Finansowej (KSF) wyraził pozytywną opinię w sprawie nałożenia na Santander Bank Polska bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym, w wysokości równoważnej 0,75% łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko, podał bank. Obecnie bufor ten sięga

KSF wyda opinię ws. bufora wys. 0,25% ekspozycji na ryzyko dla B. Millennium

, podał bank. "O wydaniu opinii przez Komitet Stabilności Finansowej oraz o zakończeniu postępowania administracyjnego w formie decyzji administracyjnej, identyfikującej bank jako inną instytucję o znaczeniu systemowym oraz określeniu wysokości bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym, bank

KSF wydał pozytywną opinię ws. bufora 0,25% ekspozycji na ryzyko dla GNB

% łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko, podał bank. "Bank jest stroną postępowania administracyjnego prowadzonego przez KNF w sprawie nałożenia na bank bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym. Nałożenie bufora nastąpi zgodnie z art. 39 w zw. z art. 46 ust. 2 Ustawy o nadzorze

KSF pozytywnie zaopiniował wniosek KNF dot. zniesienia bufora dla GNB

stroną postępowania administracyjnego prowadzonego przez Komisję w sprawie uchylenia decyzji o identyfikacji banku jako innej instytucji o znaczeniu systemowym oraz nałożeniu na niego bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym" - czytamy w komunikacie.  Ostateczna decyzja zostanie wydana

Rząd przyjął Strategię Rozwoju Rynku Kapitałowego

efektywności instytucji pośredniczących; - zwiększenie udziału oszczędności w gospodarce; - bardziej efektywne procedury administracyjne. Silniejszy, bardziej rozbudowany i efektywny rynek kapitałowy przyciągający zasoby kapitału z kraju i zagranicy powinien być kluczowym elementem długoterminowej

KSF wyda opinię ws. bufora wys. 0,5% ekspozycji na ryzyko dla ING BSK

Stabilności Finansowej oraz o zakończeniu postępowania administracyjnego w formie decyzji administracyjnej, identyfikującej bank jako inną instytucję o znaczeniu systemowym oraz określeniu wysokości bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym, bank poinformuje w odrębnym raporcie po otrzymaniu takiej

KNF nałożyła na Altus TFI 7 mln zł kar, cofnęła zezwolenie na działalność

inwestycyjnych. Komisja na posiedzeniu jednogłośnie nałożyła na Altus TFI następujące sankcje administracyjne za naruszenia przepisów ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi oraz rozporządzenia ministra finansów z dnia 24 grudnia 2007 r

Lokum Deweloper miał 20,6 mln zł zysku netto, 29,52 mln zł zysku EBIT w I kw.

prowadzonych inwestycji (dotychczas grupa nie odnotowała występowania tego zjawiska), * terminowość wydawania decyzji administracyjnych, w tym decyzji o warunkach zabudowy, pozwoleń na budowę czy pozwoleń na użytkowanie, * opóźnienia w procesie wyodrębniania i przenoszenia własności lokali

KNF chce nałożyć na Bank Handlowy bufor wysokości 0,25% łącznej kwoty na ryzyko

postępowania administracyjnego prowadzonego przez KNF, w przedmiocie identyfikacji banku jako innej instytucji o znaczeniu systemowym i nałożenia na bank (na zasadzie skonsolidowanej i indywidualnej) bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym, ustalonego w trybie art. 38 ustawy o nadzorze

KSF zgodny z KNF co do bufora 0,25% ekspozycji na ryzyko dla BGŻ BNP Paribas 

ekspozycji na ryzyko, podał bank.  "Bank poinformuje o zakończeniu postępowania administracyjnego prowadzonego przez KNF w sprawie zidentyfikowania banku jako innej instytucji o znaczeniu systemowym oraz określeniu wysokości bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym w odrębnym raporcie, po

PiS tworzy nowy urząd za 25 mln zł rocznie, aby pomóc podatnikom, których sam skrzywdził

PiS tworzy nowy urząd za 25 mln zł rocznie, aby pomóc podatnikom, których sam skrzywdził

styczniu 2019 r. skarbówka zablokowała firmowe i prywatne rachunki bankowe pana Andrzeja. Firma straciła kontrahentów. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uznał racje przedsiębiorcy i nakazał fiskusowi oddać pieniądze. - Ale do dziś skarbówka wyroków nie wykonała. Aby odzyskać pieniądze muszę

PIE: Wartość gospodarki opartej na danych może wzrosnąć do 2% PKB w 2025 r.

Warszawa, 03.09.2019 (ISBnews) - Dane gromadzone w różnego typu rejestrach administracyjnych mogą być używane również do analityki, niezbędnej do kształtowania polityki gospodarczej i społecznej, a przetworzone w odpowiedni sposób mogą wspierać rozwój gospodarczy, społeczny i naukowy kraju

KNF chce nałożyć na mBank bufor w wysokości 0,5% łącznej kwoty na ryzyko

. "Bank, zgodnie z postanowieniem Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), jest stroną postępowania administracyjnego prowadzonego przez KNF, w przedmiocie identyfikacji banku jako innej instytucji o znaczeniu systemowym i nałożenia na bank - na zasadzie skonsolidowanej i indywidualnej - bufora innej

KSF za podwyższeniem bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym PKO BP do 1%

Warszawa, 29.06.2018 (ISBnews) - Komitet Stabilności Finansowej (KSF) wyraził pozytywną opinię w sprawie podwyższenie PKO Bankowi Polskiemu bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym do wysokości równoważnej 1% łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko w miejsce dotychczasowego 0,75%, podał

KSF wyda opinię ws. bufora wys. 0,25% ekspozycji na ryzyko dla Banku Handlowego

Komitet Stabilności Finansowej oraz o zakończeniu postępowania administracyjnego w formie decyzji administracyjnej, identyfikującej bank jako inną instytucję o znaczeniu systemowym oraz określeniu wysokości bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym, bank poinformuje w odrębnym raporcie po otrzymaniu

KNF chce nałożyć na Bank Millennium bufor wys. 0,25% łącznej kwoty na ryzyko

indywidualnej) bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym w wysokości równoważnej 0,25% łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko, obliczonej zgodnie z art. 92 ust. 3 rozporządzenia UE nr 575/2013, podał bank. "Bank jest stroną postępowania administracyjnego prowadzonego przez KNF w przedmiocie identyfikacji

KSF wydał pozytywną opinię ws. bufora 0,75% ekspozycji na ryzyko dla Pekao

Warszawa, 29.06.2018 (ISBnews) - Komitet Stabilności Finansowej (KSF) wyraził pozytywną opinię w sprawie nałożenia na Bank Pekao bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym w wysokości równoważnej 0,75% łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko, podał bank. "Bank Peako otrzymał postanowienie

TFI BDM złożyło wniosek do UOKiK ws. przejęcia EGB Wierzytelności 2 NSFIZ

wniosek do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) o ponowne rozpatrzenie sprawy zakresie nałożenia na spółkę kar pieniężnych w wysokości 7 mln zł i sankcji administracyjnej w postaci cofnięcia spółce zezwolenia na wykonywanie działalności. Altus TFI jest jednym z niezależnych (tzn. niepowiązanych

Tomasz Kowalski obejmie stanowisko p.o. prezesa Deutsche Bank Polska

zarządzanie departamentami operacyjnymi i administracyjnymi. Odegrał też kluczową rolę w wielu projektach strategicznych, tworząc sieć oddziałów, budując relacje z klientami i partnerami biznesowymi banku oraz współpracując z instytucjami nadzorczymi. Z dniem 1 maja 2019 r. obejmie funkcje p.o. prezesa

Aktualna łączna kwota roszczeń PFRON wobec Grupy Impel wynosi 34,4 mln zł

z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) o nieterminowej wpłacie składek na ubezpieczenia społeczne. PFRON wskazał, że niewypełnienie obowiązku zwrotu pobranego dofinansowania w terminie trzech miesięcy od otrzymania wezwania skutkować będzie wszczęciem postępowania administracyjnego z urzędu

Kropiwnicki z RPP: Procesom recesyjnym towarzyszyć będzie wzrost cen, nie spadek

Warszawa, 15.04.2020 (ISBnews) - Spodziewanej recesji gospodarczej wskutek pandemii będzie towarzyszyć wzrost cen, a nie ich spadek, uważa członek Rady Polityki Pieniężnej (RPP) Jerzy Kropiwnicki. "Analitycy zatrudnieni w różnych instytucjach oraz tzw. 'wolni strzelcy' są zgodni co do tego

KNF chce nałożyć na GNB bufor wys. 0,25% łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko

indywidualnej) bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym w wysokości równoważnej 0,25% łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko, podał bank.   "Bank jest stroną postępowania administracyjnego prowadzonego przez KNF w sprawie zidentyfikowania banku jako innej instytucji o znaczeniu systemowym i

KNF chce nałożyć na Raiffeisen bufor w wysokości 0,25% łącznej kwoty na ryzyko

skonsolidowanej i indywidualnej) bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym w wysokości równoważnej 0,25% łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko, obliczonej zgodnie z art. 92 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013, podał bank. "Bank jest stroną postępowania administracyjnego

KNF chce podnieść Pekao bufor innej instytucji o znaczeniu systemowym do 0,75%

Warszawa, 19.06.2018 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zwróciła się do Komitetu Stabilności Finansowej (KSF) o wyrażenie opinii w sprawie podwyższenia wysokości bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym, nałożonego na Bank Pekao, do 0,75% łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko w

Łukasz Młynarkiewicz został p.o. prezesa Państwowej Agencji Atomistyki

" - czytamy w komunikacie. Młynarkiewicz jest radcą prawnym, dyplomantem International School of Nuclear Law, programu organizowanego przez Agencję Energii Jądrowej OECD oraz Uniwersytet w Montpellier. Posiada on stopień naukowy doktora nauk prawnych, poświęcając rozprawę doktorską instytucji

KNF może nałożyć na Pekao bufor wysokości 0,75% łącznej kwoty na ryzyko

% łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko, podał bank. "Bank jest stroną postępowania administracyjnego prowadzonego przez KNF, w przedmiocie identyfikacji banku jako innej instytucji o znaczeniu systemowym i nałożenia na bank (na zasadzie skonsolidowanej i indywidualnej) bufora innej instytucji o

KNF rozszerzyła postępowanie administracyjne wobec Altus TFI

Warszawa, 19.09.2019 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) rozszerzyła przedmiot postępowania administracyjnego wobec Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (Altus TFI), podał Altus. Postępowanie rozszerzono "w związku z podejrzeniem naruszenia: 1) przez spółkę art. 48 ust. 2a

IBS: Big Data może pomóc w projektowaniu skuteczniejszych polityk społ.-gosp.

przez Instytut Badań Strukturalnych (IBS). Polska administracja dysponuje kilkuset rejestrami, w których przechowywane są dane administracyjne na temat obywateli i przedsiębiorstw. Jednak zasoby te rzadko są analizowane. Po części wynika to z rozdrobnienia rozwiązań raportowych i analitycznych

FPP za tym, by Rzecznik MŚP reprezentował przedsiębiorców przed sądami powsz.

przedsiębiorców przed sądami administracyjnymi, ale nie przed sądami powszechnymi. W związku z tym przedsiębiorcy w aktualnym stanie prawnym są pozbawieni możliwości interwencji Rzecznika na poziomie sądów w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych, wskazano w materiale. "Rzecznik Małych i Średnich

NBP: Zysk netto banków wyniósł 12,7 mld zł w okresie styczeń-październik 2018

opłat i prowizji w okresie 10 miesięcy br. wyniosły 14,59 mld zł, zaś koszty z tytułu opłat i prowizji - 3,87 mld zł. Koszty administracyjne w okresie 10 miesięcy br. wyniosły 29,02 mld zł.  Utrata wartości lub odwrócenie utraty wartości z tytułu aktywów finansowych niewycenianych według

Koronawirus. Jak ustanowić pełnomocnika? Kto może nim zostać?

. reprezentowanie przed instytucjami, osobami fizycznymi, urzędami, NFZ, ZUS. Za pośrednictwem pełnomocnika można wnioskować do ZUS o zwolnienie z płatności składek czy złożyć podanie o miejsce w domu pomocy społecznej. Pełnomocnictwo ogólne upoważniać może także do reprezentowania mocodawcy w postępowaniach sądowo

UOKiK apeluje do kredytodawców o respektowanie wyroku TSUE dot. zwrotu prowizji

, kiedy kredytodawca faktycznie poniósł te koszty, wyjaśnia Urząd. "Z doświadczenia UOKiK wynika, że są instytucje finansowe, które nie rozliczają się z konsumentem. Owszem umarzają odsetki za czas, w którym ktoś już nie będzie korzystać z kredytu, ale zatrzymują część opłat np. administracyjnych

Pracownicy rezygnują z PPK po spojrzeniu na konto w banku

wpłaty do PPK, jak i podatek od wpłat dokonywanych przez pracodawców. Skomplikowane procedury Wprowadzane rozwiązania miały być proste, tymczasem okazało się, że nastręczyły one sporo problemów podmiotom, które musiały je wdrożyć. Większość uczestników – 58 proc. – uznała wybór instytucji

NBP: Zysk netto banków wyniósł 11,64 mld zł w okresie styczeń-wrzesień 2018 r.

opłat i prowizji w okresie 9 miesięcy br. wyniosły 13,26 mld zł, zaś koszty z tytułu opłat i prowizji - 3,44 mld zł. Koszty administracyjne w okresie 9 miesięcy br. wyniosły 26,03 mld zł.  Utrata wartości lub odwrócenie utraty wartości z tytułu aktywów finansowych niewycenianych według wartości

KSF za nałożeniem na ING BSK bufora wysokości 0,5% łącznej ekspozycji na ryzyko

skonsolidowanej i indywidualnej) bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym, w wysokości równoważnej 0,50% łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko, podał bank. "Bank poinformuje o zakończeniu postępowania administracyjnego prowadzonego przez KNF w sprawie zidentyfikowania banku, jako innej instytucji o

Sejm skierował projekt ustawy o doręczeniach elektronicznych do prac w Komisji

cyfryzacji Wanda Buk, prezentując projekt ustawy. Będzie mogło być stosowane do większości procedur administracyjnych, sądowo-administracyjnych oraz w postępowaniach cywilno-prawnych. Projekt był konsultowany ze 180 podmiotami z różnych środowisk. Doręczenia elektroniczne - jak podkreśliła wiceminister

NBP: Zysk netto banków wyniósł 10,43 mld zł w okresie styczeń-sierpień 2018 r.

.  Przychody z tytułu opłat i prowizji w okresie 8 miesięcy br. wyniosły 11,73 mld zł, zaś koszty z tytułu opłat i prowizji - 2,95 mld zł. Koszty administracyjne w okresie 8 miesięcy br. wyniosły 23,21 mld zł.  Utrata wartości lub odwrócenie utraty wartości z

Rząd przyjął projekty przyspieszających załatwianie spraw urzędowych

Warszawa, 13.08.2019 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, ustawy Prawo telekomunikacyjne

NBP: Zysk netto banków wyniósł 9,12 mld zł w okresie styczeń-lipiec 2018 r.

administracyjne w okresie 7 miesięcy br. wyniosły 20,48 mld zł (po 6 miesiącach: 17,63 mld zł). Utrata wartości lub odwrócenie utraty wartości z tytułu aktywów finansowych niewycenianych według wartości godziwej ze skutkiem wyceny odnoszonym do rachunku zysków i strat (odpisy) wyniosła 4,38 mld zł po 7

Nowa ordynacja podatkowa. Podatnik kontra urząd

ordynacji podatkowej ma towarzyszyć powołanie Centrum Kompetencyjnego Podatków Lokalnych. To jednostka wykonująca – na prośbę gmin i miast – zastępstwo procesowe przed sądami administracyjnymi. Misselling, czyli naciąganie. Jak się nie dać oszukać instytucjom finansowym JAKI TERMIN NA ZŁOŻENIE

Altus TFI miało 2,55 mln zł zysku netto, 4,27 mln zł zysku EBIT w III kw. 2019 r.

rynku funduszy inwestycyjnych jak również wysokim ryzykiem wizerunkowym związanym w szczególności z nadal toczącymi się postępowaniami karnymi przeciwko byłym członkom zarządu oraz postępowaniami administracyjnymi przez Komisję Nadzoru Finansowego. W ujęciu jednostkowym strata netto w I-III kw

Rząd przyjął projekt ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy

; - przepisy dotyczące szczególnych środków ograniczających przeciwko osobom, grupom i podmiotom; - przepisy dotyczące kontroli instytucji zobowiązanych, a także sankcji administracyjnych nakładanych na instytucje zobowiązane nieprzestrzegające obowiązków nałożonych na nie tą ustawą. "Nowa ustawa

Robyg zakontraktował 1 077 lokali w I poł. 2019 r.

aktywne poszukiwanie kolejnych atrakcyjnych lokalizacji, jestem przekonany, że Grupa Robyg ma przed sobą stabilny czas. Tym bardziej, że sytuacja gotówkowa grupy jest bardzo dobra, zaufanie wśród instytucji finansowych wysokie, a potencjał budowlany duży" - powiedział wiceprezes i CFO Artur

Rząd planuje ułatwienia w korzystaniu publicznych chmur obliczeniowych

takiego przedsięwzięcia jest zatrzymanie rozprzestrzeniania się wirusa poprzez zmniejszenie bezpośrednich kontaktów interpersonalnych, związanych z koniecznością załatwienia spraw administracyjnych, informowanie obywateli, a także zapewnienie możliwości nauki zdalnej dzieciom i młodzieży w wieku szkolnym

Amica przekazała 200 tys. zł jednoprofilowemu szpitalowi zakaźnemu w Poznaniu

firmom, instytucjom i osobom prywatnym za przekazywane wsparcie. Świadomość, że tak dużo osób łączy się z nami w tej sytuacji, stanowi dla wszystkich ogromny bodziec do dalszej pracy" - dodał zastępca dyrektora ds. ekonomiczno-administracyjnych Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia w Poznaniu Jan

Bogdanka przekaże darowizny rzeczowe warte 0,5 mln zł na rzecz walki z pandemią

Warszawa, 01.04.2020 (ISBnews) - Lubelski Węgiel Bogdanka przekaże darowizny rzeczowe o wartości 0,5 mln zł instytucjom z terenu województwa lubelskiego zobowiązanym do zapewnienia bezpieczeństwa i odpowiedniego leczenia mieszkańców na rzecz walki z pandemią koronawirusa, podała spółka

GUS: Wynik finansowy netto banków wzrósł o 10,8% r/r do 11,64 mld zł w I-III kw

września br., podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). "Wynik finansowy netto w okresie trzech kwartałów 2018 r. wyniósł 11,6 mld zł, na co składały się zyski netto 589 banków w kwocie 12,2 mld zł oraz straty netto 24 banków (17 komercyjnych, w tym 11 oddziałów instytucji kredytowych oraz 7 banków

Dostał zasiłek z ZUS, urzędnicy kazali mu go zwrócić. Na konto już nie wejdą. Zmiany w ściąganiu długów

Prowadzisz firmę? Chcesz wiedzieć, jak radzą sobie inni, jakie pułapki czyhają na przedsiębiorców? Chcesz uzyskać pomoc? Zapisz się na newsletter dla przedsiębiorców . Zapraszamy co wtorek. *********** Przygotowany jest już projekt rozporządzenia "w sprawie wstrzymania administracyjnych

KNF nałożyła bufory na 12 banków jako na inne instytucje o znaczeniu systemowym

typu instytucji najwyższego dopuszczalnego w świetle Ustawy poziomu bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym, tj. 2% łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko. "Po dokonaniu niezbędnych obliczeń i przeprowadzeniu właściwego postępowania, decyzjami administracyjnymi podjętymi w dniu 4 października

Prezydent podpisał nowelę Prawa ochrony środowiska dot. jakości powietrza

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) będącym stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG)" - czytamy w komunikacie. Zgodnie z ustawą, instytucją obowiązaną do przeprowadzenia kontroli podmiotów wprowadzających do obrotu kotły na paliwo stałe będzie Inspekcja Handlowa. Kontrolowana będzie m.in

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o biegłych rewidentach i audytorach

publicznego nad działalnością biegłych rewidentów i firm audytorskich w Polsce. "Nowelizacja zakłada przekształcenie dotychczasowego organu nadzoru publicznego - Komisji Nadzoru Audytowego - w odrębną instytucję - Polską Agencję Nadzoru Audytowego, wchodzącą w skład sektora finansów publicznych

URE zatwierdził taryfę przesyłową PSE i taryfy dystrybutorów na 2019 r.

Stoen Operator, podała instytucja. Regulator nie zatwierdzi natomiast - ze względu na nowe regulacje prawne - taryf na sprzedaż energii dla odbiorców w gospodarstwach domowych w 2019 roku. "Stawki dystrybucji dla odbiorców w gospodarstwach domowych spadną średnio o ok. 5 zł miesięcznie

KNF cofnęła karę pieniężną 900 tys. zł i nałożyła 750 tys. kary na PZU

postępowanie administracyjne w tej sprawie" - czytamy w komunikacie. Na początku grudnia ub. r. KNF nałożyła na PZU karę pieniężną w wysokości 900 tys. zł w związku ze stwierdzeniem przypadków opóźnień w przyznaniu i wypłacie odszkodowania lub niedopełnieniu obowiązków informacyjnych. Grupa kapitałowa

PKN Orlen wdroży PPK przy współpracy z Grupą PZU

jest na zaawansowanym etapie wdrażania pracowniczych planów kapitałowych w ramach całej Grupy Orlen. Wyłonienie instytucji finansowej do obsługi PPK to naturalna konsekwencja realizowanego procesu. Prace nad wdrożeniem PPK zostały rozpoczęte w Orlenie kilka miesięcy temu. Obejmują one różne aktywności

Zmiany w procedurze przed sądami administracyjnymi weszły w życie

 Nowelizacja ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi z 9 kwietnia br. (Dz.U. z 2015 r., poz. 658) umożliwia Naczelnemu Sądowi Administracyjnemu zmianę wyroków wojewódzkich sądów administracyjnych. W takiej sytuacji sprawy będą trafiać bezpośrednio do instytucji, które

MPiT: Adam Abramowicz powołany na rzecznika MŚP

minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz, cytowana w komunikacie.  Instytucja rzecznika jest jednym z filarów Konstytucji Biznesu i gwarantem jej prawidłowego wdrożenia. Rzecznik MŚP ma stać na straży  praw przedsiębiorców, szczególnie tych z sektora MŚP, podkreślono także

Połączenie wykonawców startujących w tym samym przetargu

W stanie faktycznym sprawy będącej przedmiotem wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE, włoski naczelny sąd administracyjny zwrócił się do Trybunału Sprawiedliwości z pytaniem mającym na celu ustalenie, czy art. 28 ust. 2 zdanie pierwsze dyrektywy 2014/24/UE należy interpretować w ten sposób, że ze

Comarch ma umowę na obsługę funduszy PPK z Aviva Investors Poland TFI

administracyjnej funduszy przebiegnie łatwo i bezproblemowo" - powiedział wiceprezes Aviva Investors Poland TFI Tymoteusz Paleczny, cytowany w komunikacie. Wykonanie bezpośredniej integracji między Comarch PPK a środowiskiem informatycznym Aviva, służącym do obsługi pracowniczych planów

KSF pozytywnie o nałożeniu na BGŻ BNP Paribas dodatkowego bufora

skonsolidowanej i indywidualnej) bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym w wysokości równoważnej 0,25% łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko, podał bank. "Bank poinformuje o zakończeniu postępowania administracyjnego prowadzonego przez KNF w sprawie zidentyfikowania banku jako innej instytucji o

EuroRating obniżył rating CCC do B+, utrzymana negatywna perspektywa

spółki na skutek okresowego zamknięcia prowadzonych przez nią stacjonarnych sklepów z obuwiem (zarówno w galeriach handlowych, jak i poza nimi) na kluczowych rynkach. Nadzwyczajne środki administracyjne podjęte w związku z pandemią koronawirusa oznaczają dla CCC brak uzyskiwania w tym czasie przychodów z

GUS: Wynik netto sektora bankowego wzrósł o 16,6% r/r do 7,8 mld zł w I poł.

; - czytamy dalej. GUS podał, że koszty pracownicze stanowiły 49,6% kosztów administracyjnych (wzrost o 0,4 pkt proc.).  Wynik z działalności operacyjnej ukształtował się na poziomie 30,3% całkowitych przychodów operacyjnych netto, podał Urząd.  Depozyty sektora niefinansowego oraz instytucji

Personnel Service: 30% firm produkcyjnych chce zatrudnić kadrę ze Wschodu

wzrost zatrudnienia pracowników z Ukrainy w branży produkcyjnej. Aż 88% pracodawców z tego obszaru twierdzi, że ma wolne miejsca pracy, na które brakuje Polaków. Dla nich zatrudnianie Ukraińców to często jedyny sposób, by utrzymać ciągłość produkcji i funkcjonowania instytucji. Dodatkowo co czwarta firma

Elektrobudowa obniżyła cele dot. przychodów, EBITDA na 2019, odwołała - na 2020

wyniosą w 2020 r. 728 mln zł, a wynik EBITDA sięgnie 9 mln zł. "Jednocześnie spółka wskazuje, że jej intencją pozostaje pozyskanie środków finansowych w formule obejmującej emisję akcji serii F, emisję obligacji zabezpieczonych oraz udostępnienie nowych limitów gwarancyjnych przez instytucje

Lewiatan: PPK spowoduje wzrost kosztów pracy, obciążających głównie pracodawców

Warszawa, 20.03.2018 (ISBnews) - Projekt ustawy o pracowniczych planach kapitałowych (PPK), spowoduje wzrost kosztów pracy (składki do PPK i koszty administracyjne), które w znacznej mierze będą udziałem przedsiębiorców, uważa Konfederacja Lewiatan. "Jeżeli oszczędzanie w PPK ma być masowe

KNF cofnęła zezwolenie na wykonywanie działalności przez GO TFI

Nadzoru Finansowego na posiedzeniu w dniu 17 grudnia 2019 r. nałożyła i na GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie następujące sankcje administracyjne za naruszenia przepisów ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi

KNF chce nałożyć na BGŻ BNP Paribas dodatkowy bufor kapitałowy

Warszawa, 09.08.2016 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zwróciła się do Komitetu Stabilności Finansowej (KSF) o wyrażenie opinii w sprawie zidentyfikowania banku BGŻ BNP Paribas jako "innej instytucji o znaczeniu systemowym" i nałożenia na bank (na zasadzie skonsolidowanej i

GUS: Wynik finansowy netto banków wzrósł o 7,6% r/r do 14,7 mld zł w 2018 r.

oraz straty netto 24 banków (15 komercyjnych, w tym 10 oddziałów instytucji kredytowych oraz 9 banków spółdzielczych) o wartości 1,3 mld zł" - czytamy w komunikacie. Wynik działalności bankowej wyniósł 64,97 mld zł, tj. o 1,8% więcej niż w 2017 r. Wynik z tytułu odsetek wzrósł o 5,2% do poziomu

KNF sprawdza ewent. naruszenia Altusa przy nadzorze nad GetBack

Warszawa, 27.07.2018 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) wszczęła postępowanie administracyjne w związku z potencjalnym naruszeniem przez Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych obowiązków w zakresie bieżącego nadzoru nad wykonywaniem przez GetBack zarządzania portfelami

Rząd zajmie się projektami ustawy dot. m.in. Ordynacji podatkowej i Brexitu

. zmiany sposobu identyfikowania towarów i usług na potrzeby podatku VAT poprzez odejście od stosowania Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) 2008 oraz wprowadzenie instytucji wiążącej informacji stawkowej (WIS).  Zgodnie z porządkiem obrad, rząd zajmie się jutro także projekt

Szacunkowy wynik netto Altus TFI wyniósł 6,42 mln zł w I półr. 2019

operacyjnych wpływ miała również wypłata rekompensat dla osób pełniących funkcje w spółce, z tytułu zakończenia współpracy" - czytamy dalej.  Ponadto koszty w II kwartale 2019 roku zostały obciążone rezerwą z tytułu kary finansowej nałożonej w drodze decyzji administracyjnej przez Komisję Nadzoru

Sejm przyjął poprawki Senatu do nowelizacji ustawy modernizującej działania PAK

jego naukowej, przemysłowej lub administracyjnej części; * Warunki zatrudnienia w Agencji na pozostałych stanowiskach; * Kryteria odwołania prezesa lub wiceprezesa Agencji; * Sposób zarządzania instytucją po odwołaniu jej prezesa; * Terminy ogłaszania i przeprowadzania naboru na stanowisko

Sejmowa komisja przyjęła poprawkę do budżetu 2017 z większą rezerwą KPRM

kancelarii premiera od 15 lat. Z kolei posłanka z Nowoczesnej Paulina Hannig-Kloska zwróciła uwagę, że nie jest to przypadkowe, iż rezerwę premiera zwiększa się kosztem takich instytucji, jak Krajowa Rada Sądownictwa czy Najwyższa Izba Kontroli (NIK). Według posła Jacka Sasina, który złożył poprawkę

URE oczekuje na wyjaśnienia ws. wniosków taryfowych do 3 stycznia

odpowiedziały wszystkie wezwane spółki, jednak ich odpowiedzi były - zdaniem instytucji - dalece niewystarczające do zakończenia postępowań administracyjnych. "Prezes URE oczekuje na odpowiedzi przedsiębiorstw do 3 stycznia 2019 roku" - czytamy dalej. Termin ten oznacza, że nowe taryfy nie wejdą w

KIR wprowadza kwalifikowany podpis elektroniczny mSzafir dostępny zdalnie

zdalnie, przyspieszyliśmy decyzję o wdrożeniu mSzafir i udostępnieniu rozwiązania w promocyjnej cenie. W kontekście gwałtownie rosnącego zapotrzebowania na kompleksową elektronizację obsługi procesów administracyjnych i biznesowych, mSzafir jest innowacją gwarantującą zachowanie bezpieczeństwa nie tylko w

CCC rozpoczęło prace na potrzeby ew. podwyższenia kapitału w drodze emisji akcji

., wynikających z decyzji administracyjnych związanych z czasowym zamknięciem sklepów stacjonarnych na kluczowych krajowych rynkach spółki, podano również. "Mając na uwadze obecną i przewidywaną (na dzień sporządzenia niniejszej opinii) sytuację rynkową oraz odnośne zachowania konsumenckie, na bazie

Lewiatan proponuje działania osłonowe dla przedsiębiorców w związku z COViD

, wynikających m.in., z ordynacji podatkowej, kodeksu postępowania administracyjnego, kodeksu postępowania cywilnego oraz kodeksu postępowania karnego, - zniesienie limitu dla kosztów finansowania dłużnego, o którym mowa w art. 15c ustawy o CIT (obecnie 30 % podatkowej EBITDA), - odroczenie terminu wejścia w

Comarch otwiera biuro w Holandii celem wzmacniania obecności w Europie

promocyjna i sprzedażowa holenderskiej spółki Comarch będzie koncentrować się na rozwiązaniach skierowanych do branży sprzedaży detalicznej, telekomunikacji oraz finansów i bankowości" – czytamy w komunikacie. Administracyjnie Comarch jest obecny w regionie Beneluksu od 2006 roku, kiedy została

Bank Millennium spodziewa się jednocyfrowego wzrostu kosztów r/r do 2020 r. 

obowiązywania nowej strategii] będzie na takim poziomie, jak obecnie" - powiedział Jorge podczas konferencji prasowej.  "Kwartał temu powiedzieliśmy, że jeśli chcemy mieć dobrych ludzi, musimy ich dobrze wynagradzać. Nadal więc kontrola kosztów administracyjnych, ale koszty osobowe będą rosły

Rząd przyjął Pakiet Przyjazne Prawo 

zasadach ogólnych (co do zasady do 25. dnia następnego miesiąca, wraz z deklaracją VAT-7). Kolejna istotna zmiana, przewidziana w Pakiecie, to prawo do popełnienia błędu. Jest to nowa instytucja w polskim systemie prawnym, która opiera się na przekonaniu, że większość naruszeń, które

KNF: Ewentualne odwieszenie notowań GetBacku po publikacji raportu za 2017 r.

zaangażowania poszczególnych instytucji finansowych w pośrednictwo oferowania obligacji wyemitowanych przez GetBack SA i ewentualnych nieprawidłowości w tym procesie. Z informacji przekazanych do UKNF przez PFR w ramach wyjaśnień, o których nowa w pkt III komunikatu wynika, że na dzień 31 marca 2018 r. Spółka

Bank Millennium miał 173,66 mln zł zysku netto, 93,67 mld zł aktywów w II kw.

wzrostem liczby pracowników. W wyniku przejęcia Euro Banku liczba zatrudnionych ogółem w grupie wzrosła o 2 407. Grupa obecnie zatrudnia łącznie 8 550 osób, natomiast sam Bank Millennium zatrudnia 5 794 osób (w przeliczeniu na etaty)"- czytamy dalej.   Pozostałe koszty administracyjne (w

Gdy umiera właściciel firmy, wygasają umowy o pracę, koncesje, nieważny staje się NIP. Jak uratować firmę przed upadkiem?

także wszelkie decyzje administracyjne, czyli koncesje, licencje i zezwolenia. Do momentu zakończenia formalności spadkowych – trwających czasem wiele miesięcy, a nawet lat – następcy prawni przedsiębiorców nie mogli zatrzymać pracowników firmy, jej kluczowych kontrahentów i klientów

UOKiK:Idea Bank stosował misselling obligacji GetBack, ma wypłacić odszkodowanie

Chróstny, cytowany w komunikacie. Urząd uznał, że konsumentom nie powinny być oferowane obligacje korporacyjne GetBack przez Idea Bank. "Ze strony Idea Bank – który jako bank powinien być postrzegany jako instytucja zaufania publicznego - zabrakło rzetelnego dopasowania oferowanego produktu

Projekt ustawy o Rzeczniku Praw Podatnika rząd ma przyjąć w IV kw. 2018 r.

prowadzonej działalności i w kontaktach z organami podatkowymi" - czytamy także. Rzecznik powoływany będzie przez prezesa Rady Ministrów na 6-letnią kadencję  na wniosek ministra właściwego do spraw finansów publicznych. Niezależność instytucji zapewnią wprowadzane projektem zasady dotyczące

Instytut Biznesu: E-myto powinno poczekać na przejęcie przez państwowy zarząd

od prywatnego operatora (wyłonionego w procedurze przetargowej) przez państwową instytucję uzasadnione jest większym wpływem państwa na kontrolę przewożonych ładunków oraz kwestiami zarządzania bazami danych. Jednak sposób realizacji tej zmiany budzi obawy dwojakiej natury. By system myta działał

PZU oczekuje, że powtarzalne koszty grupy nie wzrosną w tym roku

zakończy już w tym roku" - wyjaśnił. W I półroczu koszty administracyjne ogółem grupy PZU wzrosły o 17,1% do 822,1 mln zł. Grupa kapitałowa Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń SA (Grupa PZU) jest jedną z największych instytucji finansowych w Polsce, a także Europie Środkowo-Wschodniej. Oprócz

MPiT liczy, że kolejne zmiany dot.sukcesji wejdą w życie od 2020 r.

gospodarczej (wprowadzenie nowej instytucji: zarządcy tymczasowego spadkiem po małżonku) oraz rozliczenie zachowku, gdy spadek obejmuje przedsiębiorstwo (obniżenie, odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty zachowku), - Przenoszenie decyzji administracyjnych na następcę prawnego przedsiębiorcy

Rada Ecofin za zrównaniem stawek VAT na publikacje elektroniczne i papierowe

rozporządzeń wprowadzających krótkoterminowe usprawnienia w zakresie transakcji transgranicznych. Polska poparła pakiet, gdyż uprości on przepisy oraz ułatwi zwalczanie oszustw w systemie VAT. "Formalnie przyjęto także projekt rozporządzenia w sprawie środków wzmacniania współpracy administracyjnej w

Pracownicze plany kapitałowe lada moment staną się obowiązkowe. Ale wiele firm jest na nie nieprzygotowanych

Do 25 września pracodawcy zatrudniający co najmniej 250 osób mają czas na porozumienie się z pracownikami co do wyboru instytucji finansowej, która będzie prowadziła PPK w firmie, a do 25 października muszą podpisać z wybraną instytucją finansową umowę o zarządzanie PPK. Pracownicze plany

Pokrzywdzeni walczą z ustawą dezubekizacyjną. Niektórym obniżono emeryturę do 880 zł. Co można zrobić?

. W przypadku, gdy znów ministerstwo nie poprze naszego wniosku, wnioskodawcy przysługuje od tej II-instancyjnej decyzji skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, którą należy złożyć za pośrednictwem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (listem poleconym lub w siedzibie organu

PZU Życie i Pekao uzgodniły sposób poołączenia swoich PTE

;funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, dodano. "W decyzji z 30 listopada 2017 r., która nie jest jeszcze docelową decyzją regulatora w tej sprawie, KNF wskazała między innymi, że zaproponowany przez strony w toku postępowania administracyjnego harmonogram czynności związanych z przejęciem zarządzania

KRD: Zadłużenie sektoru budownictwa wynosi 1,063 mld zł

). "Epidemia nie wstrzymała prac na budowach, a rządowe obostrzenia szczęśliwie ominęły sektor, który mimo perturbacji na rynku, wciąż może funkcjonować. Tym, na co najczęściej uskarżała się dotąd branża budowlana, była nadmierna biurokracja, która wydłużała procesy administracyjne. Ograniczona praca

UOKiK: Ustawa dot. zatorów płatniczych niebawem trafi do podpisu prezydenta

będzie Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów" - powiedział prezes UOKiK Marek Niechciał, cytowany w komunikacie. Ustawa zawiera cały pakiet rozwiązań prawnych (zmian podatkowych, rozwiązań cywilnoprawnych i administracyjnych), których celem jest ograniczenie zatorów płatniczych. Jedną z ważnych