administracyjne

KNF wszczęła postępowanie administracyjne wobec Idea Banku

Warszawa, 17.07.2019 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) wszczęła z urzędu postępowanie administracyjne w związku z podejrzeniem naruszenia przez Idea Bank postanowień statutu i przepisów prawa, podał bank. Według komunikatu, chodzi o przepisy: 1) Ustawy Prawo bankowe, 2

KNF wszczęła postępowanie administracyjne wobec Krezusa

Warszawa, 23.04.2019 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zdecydowała o wszczęciu postępowania administracyjnego wobec spółki publicznej Krezus SA w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej w związku z nieprzekazaniem do publicznej wiadomości informacji poufnych, podała Komisja. 

KNF wszczęła postępowanie administracyjne w Idea Banku ws. środka nadzorczego

Warszawa, 19.08.2019 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) wszczęła z urzędu postępowanie administracyjne w przedmiocie zastosowania wobec Idea Banku środka nadzorczego określonego w art. 138 ust. 3 pkt 3 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, podał bank. "Przedmiotem

Szałamacha z NBP: Nie potrzeba administracyjnego ograniczenia obrotu gotówkowego

Warszawa, 29.05.2019 (ISBnews) - Nie ma potrzeby administracyjnego ograniczenia obrotu gotówkowego, ponieważ gotówka ma wciąż do odegrania ważną rolę, pomimo innowacji pojawiających się w płatnościach bezgotówkowych, uważa członek zarządu Narodowego Banku Polskiego (NBP) Paweł Szałamacha. "

PGNiG ma zgody administracyjne na zakup 10% w złożu Duva w Norwegii

Warszawa, 09.01.2020 (ISBnews) - PGNiG Upstream Norway - spółka zależna Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) - uzyskała zgody administracyjne na zakup dodatkowych 10% udziałów w złożu Duva, podała spółka. "Zarząd [...] powziął informację o spełnieniu warunku zawieszającego

Zmiany w procedurze przed sądami administracyjnymi weszły w życie

 Nowelizacja ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi z 9 kwietnia br. (Dz.U. z 2015 r., poz. 658) umożliwia Naczelnemu Sądowi Administracyjnemu zmianę wyroków wojewódzkich sądów administracyjnych. W takiej sytuacji sprawy będą trafiać bezpośrednio do instytucji, które

KNF wszczęła postępowanie administracyjne wobec Altus TFI 

Warszawa, 06.12.2018 (ISBnews) - Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (TFI) otrzymał postanowienie Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) o wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiocie nałożenia kary administracyjnej na spółkę w związku z podejrzeniem naruszenia przez fundusze

PGNiG ma zgody administracyjne na przejęcie złoża King Lear na M. Północnym

Warszawa, 30.09.2019 (ISBnews) - PGNiG Upstream Norway - spółka zależna Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) - uzyskała zgody administracyjne w Norwegii, stanowiące warunek zawieszający umowy zakupu złoża King Lear od Total E&P Norge, podała spółka. "Zarząd Polskiego

Nadawanie pism do sądów administracyjnych i urzędów po uchwale NSA z 19 października 2015 r.

Naczelny Sąd Administracyjny wydał 19 października 2015 r., sygn. akt I OPS 1/15 uchwałę, w której orzekł, że oddanie przed upływem przewidzianego prawem terminu pisma procesowego, w sprawie sądowo administracyjnej, w polskiej placówce pocztowej innego operatora niż operator wyznaczony w

KNF wszczęła postępowanie administracyjne wobec Hawe

Warszawa, 08.02.2016 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) wszczęła z urzędu postępowanie administracyjne w przedmiocie nałożenia na Hawe kary administracyjnej wobec podejrzenia naruszenia art. 56 ustawy o ofercie, podało Hawe.   Podejrzenie nastąpiło w związku z udzielonym w

KNF wszczęła postępowanie administracyjne ws. umowy Ursusa z 2013 r.

Warszawa, 13.12.2016 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) wszczęła postępowanie administracyjne w przedmiocie nałożenia na Ursus kary administracyjnej wobec podejrzenia naruszenia ustawy o ofercie w związku z nieprzekazaniem informacji poufnej w przedmiocie negocjacji, które we wrześniu

Dużą część dotacji pożerają koszty administracyjne

potrącają? Izba Rzemieślnicza - 12,9 proc., Politechnika Opolska - 11,38, Uniwersytet Opolski - 15,96, Opolska Izba Gospodarcza - 12, Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej 16,32. - A chcieli nawet więcej na koszty administracyjne, ale z ich projektów przycięliśmy np. różnego rodzaju gadżety czy promocję

Czy jednostka administracyjna może sama zrealizować roboty budowlane?

Czy jednostka administracyjna może sama zrealizować roboty budowlane?

Pytanie Nasz zakład jest jednostką administracyjną jednostki samorządu terytorialnego, bez osobowości prawnej, powołany Uchwałą Rady Miejskiej. Zadania realizujemy na podstawie statutu, tj. zaopatrujemy w wodę mieszkańców gminy, oczyszczamy ścieki, zarządzamy budynkami, usuwamy awarie wodno

Sejm znosi bariery administracyjne. Ludziom będzie łatwiej?

. - Do końca 2012 r., jak wszystkie kraje unijne, zobowiązaliśmy się do ograniczenia kosztów administracyjnych o 25 proc. Na likwidacji zaświadczeń zyskają wszyscy: administracja, przedsiębiorcy i obywatele - mówi Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek, główna ekonomistka Lewiatana. Ile? Jak podaje

Eksperci: KNF nie może odmówić wszczęcia postępowania administracyjnego

Warszawa, 22.01.2016 (ISBnews) - Ostatnie orzeczenia sądów administracyjnych wskazują, że Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) nie może odmówić wszczęcia postępowania administracyjnego w sytuacji, gdy strona jest poszkodowana np. przez nieprawidłowe zarządzanie funduszem inwestycyjnym

KNF wszczęła z urzędu postępowanie administracyjne wobec MSX Resources

Warszawa, 30.09.2015 (ISBNews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) wszczęła z urzędu postępowanie administracyjne w przedmiocie nałożenia na spółkę MSX Resources kary administracyjnej w związku z podejrzeniem o niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków informacyjnych związanych z

Administracyjna strategia strusia

Administracyjna strategia strusia

A jej zwycięstwo potwierdziły trzy wyroki Krajowej Izby Odwoławczej i dwa wyroki sądów. Kontrakt powinien być świadczony od stycznia. Zamiast InPostu cały czas obsługuje go Poczta Polska. - To nie jest państwo prawa - oburza się 38-letni Rafał Brzoska, do którego należy InPost. Sugeruje kupowanie gł

Sejm pracuje nad zmianami w procedurze przed sądami administracyjnymi

Chodzi o senacki projekt nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego oraz ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Ma on na celu dostosowanie przepisów wskazanych wyżej ustaw do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 29 lipca 2014 r.  W wyroku tym Trybunał uznał za

Work Service: Decyzje administracyjne mogą okazać się szkodliwe dla małych firm

Krynica-Zdrój, 07.09.2016 (ISBnews) - Decyzje administracyjne, takie jak uszczelnienie VAT-u i rozszerzenie kontroli o małe firmy, jak również podnoszenie płacy minimalnej mogą negatywnie wpłynąć na rozwój małych firm w Polsce, uważa prezes Work Service Maciej Witucki. Jednak, według niego, Plan

Grupa Lotos ma zgody administracyjne na nabycie złóż na szelfie norweskim

Warszawa, 22.12.2015 (ISBnews) – Grupa Lotos uzyskała zgody administracyjne Ministerstwa Finansów i Ministerstwa Ropy i Gazu Norwegii na nabycie pakietu aktywów w obszarze Sleipner na norweskim Szelfie Kontynentalnym, podała spółka. Zamknięcie transakcji planowane jest do 31 grudnia 2015

Ernst&Young: Koszty administracyjne banków wyniosły ok. 360 mln zł

Koszty administracyjne banków w 2008 r. z tytułu trzech kluczowych dla bankowości aktów prawnych wyniosły blisko 360 mln zł wobec 332 mln zł rok wcześniej, wynika z raportu pt. "Koszty obowiązków biurokratycznych polskich regulacji bankowych" opublikowanego przez Ernst&Young w środę

Rewolucja w darowiznach. Nie musisz płacić już podatku fiskusowi

6 czerwca 2018 r. Naczelny Sąd Administracyjny zdecydował, że można nie płacić podatku od darowizny. Wystarczy tylko, by darczyńca wyraźnie wskazał, na co obdarowany ma wydać darowaną sumę. Można napisać np.: „przekazuję 200 tys. zł panu X na zakup mieszkania”. Gdy fiskus zobaczy taki

Bank Handlowy liczy na niższe r/r koszty administracyjne w 2016 r.

Warszawa, 17.02.2016 (ISBnews) - Bank Handlowy oczekuje, że jego powtarzalne koszty operacyjne będą w tym roku niższe niż w ubiegłym, powiedział prezes Sławomir Sikora. "Koszty operacyjne mogą być w tym roku niższe. Naszą ambicją jest realizacja programu digitalizacji wielu operacji, dzięki

Rewolucyjny wyrok NSA. Jeśli niesłusznie zapłacisz podatek VAT, nie dostaniesz zwrotu

Administracyjnego w Warszawie, a gdy to nie pomogło - do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Wyjaśniał, że o zwrot nadpłaconego podatku VAT powinien móc się strać ten podmiot, który poniósł jego ekonomiczny ciężar. „Skoro w rozważanym przypadku ciężar VAT został przerzucony na nabywcę Nieruchomości, to prawo

Wynajmujący mieszkania będą musieli płacić wyższy podatek. Przełomowy wyrok NSA

księgi przychodów i rozchodów. Decyzje podtrzymał wojewódzki sąd administracyjny, do którego kobieta się odwołała. W końcu 15 stycznia sprawą zajął się Naczelny Sąd Administracyjny. Niestety, tu też pani Anna przegrała. NSA uznał, że wynajem wielu mieszkań (nie uzasadniono, ile konkretnie) i chęć zakupu

Darowizna bez podatku? Teraz to łatwe!

Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Poznaniu, który tak jak poznański urząd skarbowy uznał, że aby nie było konieczności płacenia podatku, polecenie przekazania darowizny musi uszczuplać majątek obdarowanego. W końcu sprawa trafiła do NSA i pani Maria wygrała. Sąd uznał, że interpretacja urzędu skarbowego

Masz firmę? Fiskus może zablokować ci konto. Bez dowodów

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wydał bowiem precedensowy wyrok w sprawie o przedłużenie blokady konta. Spór wygrała skarbówka. A WSA uznał, że przy przedłużeniu blokady konta na trzy miesiące nie musi prowadzić postępowania dowodowego - wynika z dzisiejszej publikacji dziennika . 

Trybunał Konstytucyjny: Nie można automatycznie zabrać prawa jazdy za przekroczenie prędkości

sytuacja, gdy poświęca się jedno dobro dla ratowania innego, bardziej lub równie cennego. Ponieważ przepisy o ograniczaniu prędkości mają ratować życie i zdrowie, stanem wyższej konieczności byłoby przekroczenie prędkości dla ratowania życia i zdrowia. Tyle że w prawie administracyjnym nie przewidziano

Sejm pracuje nad ułatwieniami dla firm

Sejm pracuje nad projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców. Projekt zmniejsza obowiązki administracyjne przedsiębiorców i ma poprawić warunki prowadzenia przez nich działalności.Rząd proponuje m.in. wprowadzenie możliwości złożenia skargi do

Wyrok Trybunału ws. odbierania prawa jazdy za przekroczenie prędkości

dobro dla ratowania innego, bardziej lub równie cennego. Ponieważ przepisy o ograniczaniu prędkości mają ratować życie i zdrowie, stanem wyższej konieczności byłoby przekroczenie prędkości dla ratowania życia i zdrowia. Tyle że w prawie administracyjnym nie przewidziano stanu wyższej konieczności, a

Gazprom zapłaci Litwie karę antymonopolową. Wyrok ostateczny

tego koncernu, gdy Rada ds. Konkurencji rozpoczęła postępowanie antymonopolowe. Litwini dostaną rabat? Gazprom próbował uniknąć kary na Litwie. Rosyjski koncern zaskarżył decyzję Rady ds. Konkurencji do sądu administracyjnego w Wilnie, ale ten w zeszłym roku oddalił apelację Gazpromu. Po tej przegranej

Premier Ewa Kopacz nie chce ujawnić, co wykryła w ZUS

. Organizacja poprosiła kancelarię premiera o dokumenty pokontrolne, ale podobnie jak nam, odmówiono jej. O tym, czy raport ujrzy światło dzienne, zdecydować będzie musiał sąd. - Skierujemy skargę do wojewódzkiego sądu administracyjnego, wskazując błędy w postępowaniu KPRM - zapewnia nas Szymon Osowski z Sieci

Polska Grupa Górnicza redukuje zatrudnienie. Rocznie zaoszczędzi 61 mln zł

redukuje również liczbę zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych i administracyjnych. Według planu PGG do końca tego roku zlikwiduje 660 takich etatów, co zgodnie z wyliczeniami górniczej spółki ma przynieść oszczędności sięgające 61 mln zł. Zwolnienia już się zaczęły Jak informuje PGG, dzięki

Skutki podatkowe przekazania nieruchomości wspólnikowi w zamian za nabycie przez spółkę jego udziałów

W sprawie, rozstrzygniętej przez Naczelny Sąd Administracyjny w uchwale z 16 listopada 2015 r., sygn. akt I FPS 6/15 spółka złożyła wniosek o wydanie wiążącej interpretacji podatkowej.We wniosku o interpretację podatnik podał, że posiada kapitał zakładowy w wysokości 500 000 zł, który dzieli

Reprywatyzacja. Michałowice do zwrotu. Sąd cofa nacjonalizację 136 ha

chwili reformy rolnej nie były to już tereny rolnicze, lecz rozparcelowany grunt przygotowany do sprzedaży pod inwestycje. W 2013 r. z tą argumentacją zgodził się minister rolnictwa, wydając decyzję unieważniającą nacjonalizację. Ta decyzja została zaskarżona do sądu administracyjnego przez około stu

Fiskus tropi zaległości podatkowe. Wykrył je już w Polsacie, teraz żąda 110 mln zł od TVN. Postępowanie w takich sprawach trwa parę lat

sprawy trwają od 2,5 do 3 lat. W grę wchodzi dochodzenie swoich racji przed dwiema instancjami administracyjnymi i dwiema sądowymi.  Ile w takich przypadkach można dostać odsetek od skarbu państwa, jeśli się wygra? - Podatnik może liczyć na odsetki od nadpłaconego podatku według stawki odsetek za

Rząd wprowadza ułatwienia dla biznesu. Głównie dla małych i średnich firm

zwiększyć konkurencyjność polskiej gospodarki dzięki "redukcji niektórych obowiązków administracyjnych, wprowadzeniu regulacji wspierających rozwój przedsiębiorczości i zwiększających efektywność pracy, usprawnieniu procesu inwestycyjnego oraz zmniejszeniu uciążliwości kontroli działalności

Będą zmiany przepisów w razie śmierci przedsiębiorcy

Projekt założeń ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z sukcesją przedsiębiorstwa osoby fizycznej przewiduje, że decyzje administracyjne wydane wobec zmarłego przedsiębiorcy, o ile nie należą do decyzji uzależnionych od przymiotów ściśle osobistych spadkodawcy (chodzi tu np. o

Uchwała antysmogowa obroniona! WSA oddalił skargi

Uchwała antysmogowa jest zgodna z obowiązującym w Polsce prawem - orzekł na wtorkowym posiedzeniu Wojewódzki Sąd Administracyjny. - Sąd rozpatruje uchwałę pod kątem legalności, a nie celowości. Badając treść uchwały należy stwierdzić, że została podjęta w granicach przepisów ustawy - mówił sędzia

Reprywatyzacja. Wcześniej Michałowice, teraz Raszyn drży przed dziedzicami

Administracyjnego. Reprywatyzacja w Michałowicach. Dziedzicom zapłacimy wszyscy Dobra ziemskie Michałowice to jednak nie tylko 140 ha w Michałowicach, ale też 26 ha na osiedlu Nowe Grocholice w gminie Raszyn. I tu na mieszkańców padł strach, choć Grocholscy zapewniają, że nie będą nikomu odbierać działek, ale

Sąd oddalił skargę Le Guerna i Pietruszewskiego z Petrolinvestu. Dostaną kary finansowe

, który ukazał się w 2011 r. w "Pulsie Biznesu". W opublikowanej rozmowie prezes Petrolinvestu, także oznajmił, że firma trafiła na duże złoże ropy i gazu w Kazachstanie. Warszawski Wojewódzki Sąd Administracyjny oddalił skargi Le Guerna i Pietruszewskiego.

NSA nie czekał na opublikowanie przez Szydło orzeczenia TK. Zastosował je w swoim wyroku

ten sposób Naczelny Sąd Administracyjny podtrzymał stanowisko wyrażone w uchwale kolegium NSA z 27 kwietnia, w której sędziowie zaapelowali o "poszanowanie niezależności sądów i trybunałów".

UOKiK po tekście "Wyborczej": Zajmujemy się "aferą Volkswagena"

, konieczne są skoordynowane działania. Wraz z tymi instytucjami Urząd zbiera i analizuje informacje niezbędne do podjęcia kroków administracyjnych. Poświecone temu było spotkanie, które 28 września odbyło się pod przewodnictwem Ministra Środowiska - czytamy UOKiK w oświadczeniu. - Z punktu widzenia

Stoiska handlowe w centrum Krakowa

Bardzo dobra wiadomość dla osób zainteresowanych prowadzeniem działalności handlowej na terenie Krakowa. Urząd Miasta właśnie ogłosił przetarg nieograniczony na sprzedaż ruchomych stoisk handlowych. Dzięki temu turyści przyjeżdżający do miasta będą mogli kupić pamiątki oraz tradycyjne "Obwarsza

Pułapka ulgi meldunkowej. NSA: Fiskus powinien rozważyć umorzenie podatku ofiarom ulgi

Administracyjny badał sprawę mieszkanki województwa lubuskiego, która w 2008 r. sprzedała mieszkanie i chcąc uniknąć zapłaty 19-proc. podatku dochodowego, skorzystała z obowiązującej wówczas ulgi. Kobieta była zameldowana w nieruchomości przez 16 lat przed jej sprzedażą, ale nie złożyła w skarbówce wymaganego

WSA poskromił fiskusa: sprzedaż mieszkania jednak bez podatku

Właśnie zapadło kolejne, korzystne dla podatników orzeczenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (WSA) w Poznaniu. Marek Siudaj z firmy Tax Care opowiada, że pewien podatnik najpierw kupił dom, a następnie sprzedał mieszkanie, żeby go spłacić. Według fiskusa taka kolejność obu transakcji

Sprzedaż kolejki na Kasprowy Wierch wraca do MSW

Decyzja Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie dotarła do starostwa tatrzańskiego, które we worek o niej poinformowało. Sąd uchylił decyzję Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z 2015 r. - z czasów rządów koalicji PO-PSL - "w sprawie wydania pozwolenia na przeniesienie majątku Polskich

Uchwała antysmogowa zaskarżona do sądu

Władze województwa właśnie dowiedziały się, że przyjęta w styczniu 2016 uchwała antysmogowa trafiła do sądu. Autorzy skargi do WSA uważają, że uchwała jest niezgodna z przepisami gminnymi. Skarżą się, że kupili za własne pieniądze piec na ekogroszek, który we wrześniu 2018 roku - gdy uchwała wejdzie

Kwalifikacja wydatków na szkolenia kontrahentów firmy

W sprawie rozpoznanej przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie w wyroku z 24 czerwca 2014 r. spółka złożyła wniosek o wydanie interpretacji podatkowej. Miała wątpliwości, czy może zakwalifikować do kosztów uzyskania przychodów wydatki związane z organizacją

Kreatywność producentów żywności nie zna granic. Tak wprowadzają klientów w błąd

O brak kurkumy w nazwie produktów walczyła Polska Izba Makaronów, która uznała, że nie ma sensu podkreślać tego składnika w nazwie makaronu, skoro i tak jest zapisany w liście składników. Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie przychylił się do wniosku PIZ i stwierdził, że nazwa „makaron

Sąd krytycznie o ryczałtach dla samorządowców. "Brak podstaw"

koalicji w kieleckiej radzie miasta to właśnie ten ostatni zostanie prawdopodobnie wybrany w czwartek do MZWiK. Wiele jednak wskazuje, że nie będzie to już tak atrakcyjne stanowisko. Zdaniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego nie ma bowiem podstaw do wypłacania diet i ryczałtów dla samorządowców

"Rz" - Kolejne bariery prawne do usunięcia

"Rzeczpospolita" dotarła do założeń projektu ustawy ograniczającej bariery administracyjne dla obywateli i przedsiębiorców. Zdaniem dziennika projekt reformuje nie tylko podatki i prawo pracy, ale także ubezpieczenia społeczne i np. zamówienia publiczne. Gazeta wyjaśnia, że wśród

Konsekwencje podatkowe wypłaty dywidendy w formie rzeczowej

W sprawie rozpoznanej przez Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 28 stycznia 2015 r., spółka złożyła wniosek o wydanie interpretacji podatkowej. We wniosku wskazała, że jest spółką akcyjną. Jedynym akcjonariuszem skarżącej jest spółka B. B jest natomiast jednoosobową spółką Skarbu Państwa

Opodatkowanie usług doradczych za granicą na rzecz polskich firm wciąż budzi wątpliwości

Przykładowo - w sprawie rozstrzygniętej przez Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 22 października 2010 r., spółka wystąpiła o wydanie interpretacji podatkowej. We wniosku wskazała, że jest spółką z siedzibą w Polsce i nie posiada zakładu w Hongkongu. Na podstawie umowy nabywa od

MF przegrało ze sprzedawcami aut. Musi odtajnić wniosek

o dostępie do informacji publicznej i zaskarżyło decyzję resortu ministra Jacka Rostowskiego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Odtajnić rządowy wniosek W środę sąd wydał wyrok korzystny dla dealerów. "Sąd uchylił decyzje Ministra Finansów odmawiające ujawnienia wniosku i

Miasto nie chciało zwrócić 6 zł. Teraz może stracić setki tysięcy

Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gliwicach. W poniedziałek sędziowie wydali orzeczenie w tej sprawie. - Stwierdzili nieważność zaskarżonego zarządzenia - powiedziano nam wczoraj w WSA. Orzeczenie sądu nie jest jednak prawomocne Tomasz Ficoń, rzecznik prasowy Urzędu Miasta w Bielsku-Białej, powiedział nam

Bogdanka przegrała sądowy bój o atrakcyjne złoża na Lubelszczyźnie

się dużym poparciem zarówno władz samorządowych, jak i lokalnej społeczności. Skarga bez uzasadnienia W dwóch wyrokach wydanych 16 marca tego roku sąd administracyjny podkreślił, że Prairie jako jedyna spółka dokonała rozległych analiz złoża, przeprowadziła odwierty rozpoznawcze i przygotowała

Rezydencja na Malcie dla spółek

Ostatnie zmiany legislacyjne spowodowały, iż działalność gospodarcza prowadzona za pośrednictwem spółek zagranicznych może powodować coraz większe problemy administracyjne i formalne. Zmiany wprowadzone sukcesywnie na gruncie prawa podatkowego sprawiają, iż prowadzenie biznesu w formie spółki

Kaczyński: Do najnowszej rewolucji przemysłowej nie trzeba tyle kapitału. To szansa dla Polski

państwową. Chodzi o to, że państwo dysponuje możliwościami ekonomicznymi i administracyjnymi - mówił prezes PiS. Zaznaczył, że w centrum działań rządu jest plan Morawieckiego. Sam wicepremier Morawiecki już nie bał się powiedzieć, że trzeba odejść od myślenia, że państwo jest niepotrzebne. - Sukces

Wpadka miejskich urzędników. Miliony podatku do zwrotu

wejść w życie 1 stycznia 2012 roku - argumentowali przedsiębiorcy ze Stowarzyszenia "Kielce Nasz Dom". Chociaż uchwałę pozytywnie zaopiniowała Regionalna Izba Obrachunkowa, nie poddali się i odwołali się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. A ten latem 2012 roku wydał niekorzystny dla

Spółka Krauzego nie dostanie odszkodowania za działkę pod drogę

, Piłsudskiego oraz za skrzyżowanie Władysława IV z Traugutta. Sprawy toczą się w sądach i w trybie administracyjnym: przed prezydentem Gdyni, wojewodą pomorskim, ministrem infrastruktury, sądem administracyjnym. Towarzystwo Kąpieli na razie przegrywa i zdołało uzyskać jedynie 145 tys. zł. PPTKM walczy także o

Podatek od spadków i ekwiwalentu za udziały zmarłego wspólnika spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W sprawie rozpoznanej przez Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 19 czerwca 2015 r., sygn. akt II FSK 1216/13 zmarł wspólnik spółki. W myśl umowy spółki w przypadku śmierci wspólnika wyłącza się wstąpienie spadkobierców w jego miejsce, a udziały zmarłego wspólnika ulegają umorzeniu.Spółka

Podatek od spadków i ekwiwalentu za udziały zmarłego wspólnika spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

 W sprawie rozpoznanej przez Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 19 czerwca 2015 r., sygn. akt II FSK 1216/13 zmarł wspólnik spółki. W myśl umowy spółki w przypadku śmierci wspólnika wyłącza się wstąpienie spadkobierców w jego miejsce, a udziały zmarłego wspólnika ulegają

Jak udowodnić próbę doręczenia pisma?

postępowania zobowiązany jest dostarczyć pismo, stanowiące na przykład decyzje administracyjną, postanowienie, w sposób określony w przepisach Kodeksu Postępowania Administracyjnego (art. 42 - 46) lub ordynacji podatkowej (art. 149-152 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ordynacja podatkowa tj. Dz. U. z 2012 r

Skarbówka wbrew sądowi żąda podatku od odszkodowań. Można wystąpić o zwrot

wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego. Dotyczył on sporu podatnika z urzędem skarbowym w Bydgoszczy. - NSA w tym wyroku jednoznacznie stwierdził, że suma pieniężna przyznana stronie za przewlekłość postępowania stanowi zadośćuczynienie, które nie podlega opodatkowaniu - mówi mecenas Artur Pietryka z

Nowe wybory w Grecji

wariant pośredni jak w Chinach, gdzie nie uwolniono kursu wymiany, ale kurs administracyjny bardziej bierze pod uwagę potrzeby rynku. Wczoraj poznaliśmy gorsze od oczekiwań dane z Wielkiej Brytanii. Co prawda wskaźnik zamówień według CBI wzrósł, ale znacznie ważniejszymi danymi była sprzedaż detaliczna

Kontrola krzyżowa - weryfikacja zasadności zwrotu VAT

Administracyjnego z dnia 18 września 2012 r., sygn. akt I FSK 1768/11; dostępne CBOSA). Podejmowanie tych czynności nie oznacza, że prowadzone jest już postepowanie dowodowe.Mając z kolei na uwadze wszystkie przepisy Działu V Ordynacji podatkowej można stwierdzić, że czynności dokonywane w ramach czynności

Podpisanie aneksu do umowy a konieczność wystawienia faktur korygujących

W sprawie rozpoznanej przez Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z z 16 lipca 2014 r. spółka złożyła wniosek o wydanie interpretacji podatkowej. We wniosku wskazała, że zajmuje się sprzedażą mieszkań w nowobudowanych osiedlach mieszkaniowych. Spółka zawiera z klientami umowy przedwstępne

Podatkowe konsekwencje przekształcenia spółki kapitałowej w osobową

W sprawie, rozpoznanej przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach w wyroku z 18 września 2014 r., sygn. akt I SA/Ke 487/14 podatnik złożył wniosek o wydanie interpretacji podatkowej. Wskazał, że jest wspólnikiem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, lecz w najbliższej przyszłość

Określenie siedziby podatnika z odmową nadania numeru NIP

W sprawie rozpoznanej przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi w wyroku z 12 sierpnia 2014 r. naczelnik urzędu skarbowego odmówił spółce nadania NIP. W uzasadnieniu wskazał, że istnieją wątpliwości co do istnienia tego podmiotu oraz prowadzenia przez spółkę działalności gospodarczej

Oszczędzaj lasy, wysyłaj faktury e-mailem

, ale są one przy tym - przez obie strony transakcji - drukowane i przechowywane w formie papierowej, a nie elektronicznej. Naczelny Sąd Administracyjny podziela argumenty, że posługiwanie się fakturami sporządzanymi i przekazywanymi w formie elektronicznej znacznie przyspiesza obrót gospodarczy oraz

20 tys. osób może stracić pracę przez podwyżkę VAT

Konfederacji Pracodawców Prywatnych "Lewiatan". Z ankiety, którą Lewiatan przeprowadził wśród swoich firm członkowskich, wynika, że w IV kw. 2010 r. przedsiębiorstwa poniosą dodatkowe wydatki administracyjne i informatyczne związane z podwyżką VAT, które znacząco wpłyną na rentowność ich sprzedaży

Polskie złote akcje w Europejskim Trybunale Sprawiedliwości

. Niemcom. Komisja Europejska nakazała też Polsce zmianę procedur administracyjnych dotyczących zwrotu VAT podatnikom mającym siedzibę w innym państwie członkowskim. Zgodnie z unijną dyrektywą podatnik, który został obciążony VAT w innym państwie członkowskim niż to, w którym ma siedzibę, ma prawo do

Mieszkanie na wynajem lepsze od lokaty. Rekordowa rentowność

Lekki spadek cen mieszkań i wzrost stawek czynszu sprawiły, że - jak wynika z analiz, które od sześciu lat prowadzą Domiporta.pl, Home Broker i Open Finance - w czerwcu przeciętna oczekiwana rentowność inwestycji w mieszkanie na wynajem w największych miastach była rekordowa. W zestawieniu miast o n

Odrzucili projekt, nie dali dotacji. Wytoczył proces i wygrał

gdy dostał odpowiedź odmowną - do wojewódzkiego sądu administracyjnego. - Moim zdaniem to, co robią urzędnicy, jest uchybieniem, to jest nieczytelne, subiektywne ocenianie. W odpowiedzi na protest powtórzyli ogólne sformułowania, nie odpowiadali na pytania - mówi Czerniachowicz. I sąd przyznał mu

"Rz" - Kolejne bariery prawne do usunięcia

Zdaniem dziennika projekt reformuje nie tylko podatki i prawo pracy, ale także ubezpieczenia społeczne i np. zamówienia publiczne. Gazeta wyjaśnia, że wśród propozycji jest wprowadzenie zwolnienia od PIT dla pakietów medycznych oferowanych przez pracodawców zatrudnionym oraz wydanie rozporządzenia,

Eksmitowany policjant nie trafi już na bruk?

Dlaczego rzecznik przywołał przykład policjantów? Bo ich eksmisja następuje na podstawie ustawy o policji oraz ustawy o egzekucji w administracji i funkcjonariuszy, emerytów policyjnych i członków ich rodzin, nie obejmują przepisy o ochronie lokatorów, tak jak wszystkich innych eksmitowanych. Gdy op

Banki wytrzymają wszystko? Kolejny wzrost zysków

mBank dziś się pochwalił, że w pierwszym kwartale 2015 r. zarobił na czysto 381 mln zł. To znacznie lepszy wynik niż rok temu o tej samej porze, dający akcjonariuszom nadzieję na kolejny rekordowy rok (w całym 2014 r. bank zarobił netto 1,28 mld zł). Dzień wcześniej wysokimi zyskami pochwalił się be

Eksperci podpisali deklarację praw podatnika

- Wszystkie zasady zapisane w Deklaracji można wywieść z konstytucji - mówiła w czasie konferencji zorganizowanej przez autorów dokumentu mec. Dorota Szubielska, partner w kancelarii Chadbourne & Parke LLP, Radzikowski, Szubielska i Wspólnicy. - Deklaracja nie ma na celu ułatwienia podatnikom unikan

Prezydent przegrał z Fundacją ePaństwo. Opinie mają być jawne

działań władz i z ustawą o dostępie do informacji publicznej" - napisała Siedlecka. Dwie fundacje - w tym FOR Balcerowicza i Fundacja ePaństwo - oraz student UW Marek Domagała zaskarżyły decyzje urzędników. Sąd po stronie fundacji W środę Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie rozpatrzył skargi

W Małopolsce burza wokół 500+. Brakuje pieniędzy na obsługę programu

W Małopolsce administracyjno-urzędowe koszty obsługi programu "Rodzina 500+" oszacowano na 1,4 mln zł. Jak się okazało, rządowi zabrakło środków na pokrycie całości tej kwoty. Decyzją wojewody małopolskiego budżet programu zostanie wsparty 825 tys. zł, które zostaną przesunięte ze środków

"Rz": Sprawa kary dla J&S od nowa

wysokości. Pawlak zmniejszył ją o 10 milionów złotych i spółka zapłaciła 452 miliony złotych. Po wyroku sądu administracyjnego uchylającego karę, pieniądze zostały J&S Energy zwrócone. Obecnie trwa analiza materiału dowodowego i ocena wniosków zgłoszonych przez J&S. Przesłuchano już świadków. Zeznania

Banki zapłacą miliardy złotych ekstra podatku na "stabilizację"

W sprawie obciążenia banków tzw. opłatą ostrożnościową posłowie byli w piątek wyjątkowo zgodni. Nowelizację ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym poparło 297 parlamentarzystów, a 136 wstrzymało się od głosu. Nawet jeden poseł nie był przeciwny temu pomysłowi. Nowa opłata dla banków, którą uchwalił

Rank Progress: Sąd we Wrocławiu uchylił decyzję dyrektora IAS na korzyść spółki

Warszawa, 13.06.2019 (ISBnews) - Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu rozstrzygnął przedmiotową sprawę dotyczącą przewalutowania na korzyść Rank Progress, uchylając decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu, w sprawie o sygn. akt I SA/Wr 1243/18, podała spółka. "

Czy nie naciągają na podatek VAT

Czyżewska z PGE ZEORK. Ale już kielecka delegatura NIK odpisała Kuczyńskiemu coś przeciwnego - "opłata za nielegalny pobór energii nie podlega podatkowi od towarów i usług". Podobnie jak NIK prawo interpretują sądy administracyjne, m.in. WSA w Kielcach w wyroku ze stycznia 2009 r. oraz NSA. O tym

"DGP": Decyzje ministra finansów są najczęściej uchylane

W liczbach oznacza to, że na 1905 załatwionych skarg na decyzje ministra finansów, który wydaje interpretacje podatkowe, sądy uwzględniły aż 1249. Gazeta podkreśla, że w tym samym roku prezesowi ZUS sądy zakwestionowały 32,2 procent rozstrzygnięć. Złe statystyki fiskusa to głównie efekt zaskarżania

WSA oddalił skargę Altus TFI ws. kar nałożonych przez KNF

Warszawa, 05.05.2020 (ISBnews) - Wojewódzki Sąd Administracyjny (WSA) oddalił skargę Altus Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (TFI) na decyzje administracyjne Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) w sprawie kar finansowych, podała spółka. Po otrzymaniu uzasadnienia spółka podejmie środki odwoławcze

"DGP": Prokurator skarży opłaty za żłobki

Gazeta wyjaśnia, że wniosek dotyczy uchwał kilku śląskich gmin, między innymi Gliwice i Żory. Ponieważ ustawa żłobkowa nie określa, jak pobierać należność, większość gmin wprowadza stałą miesięczną opłatę. To oznacza, że tyle samo płacą rodzice, których dziecko przebywa w żłobku przez 6, jak i 10 go

Sąd: Służbowe auto, komórka, komputer itd to... przychód. Podatek?

Jeszcze niedawno podatnicy spierali się z fiskusem o to, czy używanie służbowych telefonów i aut do celów prywatnych jest przychodem podlegającym opodatkowaniu. - Dziś tych wątpliwości raczej nie ma, podatek trzeba płacić - mówił we wtorek dziennikarzom Jacek Bajson, doradca podatkowy, członek rady

Spółdzielnie nie będą mogły zmieniać się w spółki

Jeszcze niedawno projekt przewidywał taką możliwość, ale resort się z tego przepisu wycofał. - Konsultowaliśmy sprawę z zainteresowanymi i wszyscy, jednogłośnie zapis ten krytykowali - mówił wczoraj na spotkaniu w Konfederacji Pracodawców Polskich wiceminister Rafał Baniak. Jednak dyskusja pokazała,

Altus TFI złożyło wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy przez KNF

Warszawa, 19.02.2020 (ISBnews) - Altus TFI złożył wniosek do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) o ponowne rozpatrzenie sprawy zakresie nałożenia na spółkę kar pieniężnych w wysokości 7 mln zł i sankcji administracyjnej w postaci cofnięcia spółce zezwolenia na wykonywanie działalności, podała

Neuca złoży zażalenie od wyroku WSA ws. zobowiązania podatkowego za 2012 r.

Warszawa, 01.04.2019 (ISBnews) - Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy oddalił skargę Neuki na decyzję Naczelnika Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego z 20 listopada 2018 r. określającą zobowiązanie podatkowe w podatku dochodowym od osób prawnych za 2012 r. w kwocie wyższej od

Rząd przyjął nowelę dot. m.in. postępowania egzekucyjnego w administracji

Warszawa, 23.07.2019 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra finansów, który przewiduje uproszczenie administracyjnego postępowania

Zuch-dziewczyna! Wykazała błąd ubezpieczyciela i odzyskała kasę z polisy!

Przeważnie chcąc odzyskać pieniądze, trzeba się szarpnąć na prawnika i złożyć w sądzie pozew. Szanse na wygraną są spore: niektórzy ubezpieczyciele oddają pieniądze już po wyroku pierwszej instancji. Zwykle podstawą pozytywnych dla klientów wyroków jest słynny art. 385 Kodeksu cywilnego, mówiący, że

Cyfrowy Polsat ma prawomocny wyrok uchylający zaległość podatkową na 40,6 mln zł

Warszawa, 24.12.2019 (ISBnews) - Cyfrowy Polsat otrzymał informację o uprawomocnieniu się wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, który uchylił decyzję dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie, utrzymującą w mocy zaskarżoną przez spółkę decyzję Naczelnika Mazowieckiego

NSA skierował sprawę Action dot. VAT za XII 2008 do ponownego rozpatrzenia

Warszawa, 18.12.2017 (ISBnews) - Naczelny Sąd Administracyjny skierował sprawę dot. podatku VAT za grudzień spółki Action do ponownego rozpatrzenia, poinformowała spółka. "Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił w całości wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

"DGP": Co nas boli w państwie

54 proc. badanych jest zdania, że państwo najgorzej radzi sobie ze służbą zdrowia, ponad 40 proc., że z budową dróg, a ponad 39 proc. - z bezrobociem. "Dziennik Gazeta Prawna" zwraca jednak uwagę, że choć Polacy narzekają na wiele dziedzin życia, nie chcą wcale brać spraw w swoje ręce. Na