administracji uniwersytetu

ask

O dziedziczeniu, ubezpieczeniach i oszustwach na wnuczka. Powstał nowy uniwersytet dla seniorów

O dziedziczeniu, ubezpieczeniach i oszustwach na wnuczka. Powstał nowy uniwersytet dla seniorów

W najbliższy poniedziałek w Wyższej Szkole Prawa i Administracji po raz pierwszy odbędą się zajęcia Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Na początek seniorzy będą mogli wysłuchać wykładu pt. ?Osoba starsza jako ofiara przestępstwa?. Podczas zajęć będą poruszane zagadnienia z zakresu prawa i bezpieczeństwa, które powinny szczególnie zainteresować tę grupę społeczną

Z zasadą uczciwego naboru w samorządach jest koszmarnie źle

- Jesteśmy w fazie nieskrępowanego rozrostu administracji państwowej i samorządowej. W końcu będziemy jak Portoryko, które zbankrutowało, bo w administracji pracowało 12 proc. ludności - mówi dr Stefan Płażek z Uniwersytetu Jagiellońskiego.

MF: M. Rzeczkowska 3 III obejmie funkcję szefa Krajowej Administracji Skarbowej

absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (1998) oraz studiów podyplomowych w zakresie integracji europejskiej na Uniwersytecie Warszawskim - Centrum Europejskie (2001). W latach 1998-2002r. pracowała w Głównym Urzędzie Ceł, od 2002 r. pracuje w Ministerstwie Finansów, ostatnio na

Tomasz Słaboszowski został nowym wiceministrem finansów i zastępcą szefa KAS

finansów. Tomasz Słaboszowski jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Ukończył studia podyplomowe z zakresu zarządzania służbami podatkowymi, podano w komunikacie. "W latach 1994-1996 oraz od 1998 r. do chwili obecnej zatrudniony w służbach skarbowych. W trakcie

UKNF ma porozumienie dot. wspierania rozwoju technologii blockchain

Warszawa, 03.06.2019 (ISBnews) - Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) zawarł z Centrum Badań nad Prawnymi Aspektami Technologii Blockchain - jednostką organizacyjną Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego - porozumienie o współpracy, podał UKNF. "Mając na uwadze, że

M. Michałek powołany na prezesa, a K. Kwiecień na wiceprezesa Kogeneracji

w Grupie Tauron, m.in. jako wiceprezes zarządu Tauron Wytwarzanie Serwis oraz jako dyrektor operacyjny - prokurent w Tauron Serwis oraz 14 lat w Danfoss Poland, wymieniono. Krzysztof Kwiecień jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Uniwersytetu

Jacek Ozdoba został powołany na wiceministra klimatu

Warszawa, 29.01.2020 (ISBnews) - Premier Mateusz Morawiecki powołał Jacka Ozdobę na stanowisko sekretarza stanu w Ministerstwie Klimatu, podał resort. "Jacek Ozdoba ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

MF: Mariusz Golecki powołany na stanowisko rzecznika finansowego

profesjonalizm i doświadczenie pana profesora w sprawowaniu tej bardzo ważnej i odpowiedzialnej funkcji" – powiedział minister Jerzy Kwieciński, cytowany w komunikacie. Dr hab. Mariusz Jerzy Golecki jest profesorem na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego oraz w Instytucie Ekspertyz

Premier powołał dwóch wiceministrów klimatu

Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego oraz studia podyplomowe w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu. W wyborach parlamentarnych w 2015 roku został wybrany posłem na Sejm RP z okręgu wałbrzyskiego. W Sejmie VIII kadencji pracował w Komisji do Spraw Energii i Skarbu Państwa oraz Komisji Samorządu

Marcin Dyl złożył rezygnację z prezesa zarządu IZFiA

Małgosia Rusewicz zapewni naszej instytucji kompetentną kontynuację" - powiedział Dyl, cytowany w komunikacie. Marcin Dyl ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Z rynkiem kapitałowym jest związany od początku swojej drogi zawodowej. Pracę rozpoczął w

J. Szewczak i A. Burak zostali powołani do zarządu PKN Orlen

.  Jan Szewczak ukończył Uniwersytet Warszawski - Wydział Prawa i Administracji, Zakład Prawa Finansowego. W latach 1977-1980 odbył studium doktoranckie w Zakładzie Finansów i Prawa Finansowego, a w latach 1979-1989 - staże naukowe w Amsterdamie i Pradze. W latach 2015-2019 był posłem na Sejm RP

MF: Mateusz Berger został przewodniczącym Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

Funduszu Gwarancyjnego" – podał resort w komunikacie. Mateusz Berger jest adwokatem, absolwentem Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim oraz uczestnikiem studiów w zakresie zarządzania finansami przedsiębiorstwa w Szkole Głównej Handlowej. W latach 2012-2017 pracował w

Agnieszka Kraszewska powołana do zarządu Brastera

absolwentką Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Organizacji i Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, studiów podyplomowych na Akademii Finansów "Kontrola finansowa i Audyt Wewnętrzny" oraz studiów doktoranckich w Kolegium Zarządzania i Finansów w Szkole Głównej Handlowej

Asseco Data Systems stworzy Laboratorium VR dla Uniwersytetu Wrocławskiego

, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego Centrum Technologii Wirtualnej Rzeczywistości. List intencyjny w tej sprawie podpisali prof. dr hab. Adam, Jezierski, rektor UWr oraz Andrzej Dopierała, prezes zarządu Asseco Data Systems" - czytamy w komunikacie.  „Edukacja wyższa w Polsce

Piotr Dziedzic i Tadeusz Kościński zostali powołani na wiceministrów finansów

Finansów, podał resort finansów. Powołania wręczył minister finansów Marian Banaś. Piotr Dziedzic jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Od 1997 r. zatrudniony w resorcie finansów na stanowiskach związanych z kontrolą i zwalczaniem przestępczości. Przedstawiciel

Beata Kozłowska-Chyła zastąpi Pawła Surówkę na stanowisku prezesa PZU

zgody KNF rada powierzyła Beacie Kozłowskiej-Chyle pełnienie obowiązków prezesa, podał PZU.  "Beata Kozłowska-Chyła ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Uzyskała stopień naukowy doktora nauk prawnych, a następnie stopień naukowy doktora

Dariusz Daniluk został powołany do zarządu Idea Banku

na stanowisko członka zarządu emitenta" - czytamy w komunikacie. Dariusz Daniluk jest absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Studia podyplomowe ukończył w zakresie międzynarodowej bankowości i finansów na Uniwersytecie Southampton w Wielkiej Brytanii (1993/94). Od

Rząd planuje ułatwienia w korzystaniu publicznych chmur obliczeniowych

stosowany w przypadku spełnienia przesłanki wysokiego prawdopodobieństwa szybkiego i niekontrolowanego rozprzestrzeniania się choroby lub ochrony zdrowia publicznego. Przeciwdziałaniem może zatem być zamknięcie szkół, uniwersytetów, miejsc rozrywek, a także zakładów pracy, w tym polecenie pracownikom

Włodzimierz Dola został prezesem operatora PGE Narodowego - spółki PL.2012+

także funkcję prezes zarządu Fundacji Promocji Rozwoju. Ukończył studia prawnicze (magister prawa) i administracyjne (magister administracji) na Uniwersytecie Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie" - czytamy w komunikacie. Nowy prezes pokieruje spółką zarządzającą PGE Narodowym, jedną z

Wojciech Dąbrowski został powołany na prezesa zarządu PGE

wzmacniając pozycję rynkową PGNiG Termika. W latach 2011-2016 pełnił funkcję wiceprezesa Zakładu Energetyki Cieplnej w Wołominie, podano także. Jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego, Wydziału Prawa i Administracji, gdzie uzyskał tytuł magistra nauk prawnych. Ukończył również studia podyplomowe na

Witols Słowik został powołany na p.o. prezesa zarządu PGZ

Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Krakowskiej Szkoły Managerów oraz podyplomowych studiów w zakresie zarządzania nieruchomościami na Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie. W 2018 r. ukończył Program ARGO Top Public Executive

PLL LOT: Bartosz Piechota oddelegowany do zarządu w zw. ze strajkiem

protestującymi związkami zawodowymi. "Bartosz Piechota jest adwokatem, ekspertem w zakresie rozwiązywania sporów. Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, a także Cardiff University Law School. Posiada wieloletnie doświadczenie w świadczeniu doradztwa prawnego na rzecz

Cezary Godziuk został powołany na stanowisko prezesa Lotos Asfalt

Zdrojewski jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, po czym do 1987 r. pracował na tej uczelni" - czytamy również. Od 2004 do 2011 był członkiem zarządu - zastępcą dyrektora TNS OBOP. Od 2011 roku wiceprzewodniczący Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia, a od 2014 do 2016

Robert Jastrzębski został powołany do rady nadzorczej PZU

Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie jest zatrudniony od 2001 r. Grupa kapitałowa Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń SA (Grupa PZU) jest jedną z największych instytucji finansowych w Polsce, a także Europie Środkowo-Wschodniej. Oprócz działalności ubezpieczeniowej Grupa PZU prowadzi

KNF zgodziła się na powołanie P. Bandurskiego na prezesa Banku BPH

wykonawczego ds. transformacji modelu biznesowego Banku BPH. Od 2016 r. pełniła funkcję wiceprezesa odpowiedzialnego za pion operacji i technologii. Ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Jest absolwentką programu menedżerskiego prowadzonego przez Harvard Business School. Na

R. Małłek został czasowo powołany do zarządu JSW

zgromadzenia spółki za 2018 rok, jednak nie dłużej niż do dnia 31 lipca 2019 roku, podała spółka. "Robert Małłek jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz absolwentem Podyplomowych Studiów Canadian International Management Institute według akredytacji Harvard

MF: Marian Banaś został powołany na szefa Krajowej Administracji Skarbowej

Warszawa, 13.12.2016 (ISBnews) - Premier Beata Szydło powołała Mariana Banasia na szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS), poinformowało Ministerstwo Finansów. "9 grudnia 2016 r. Prezes Rady Ministrów Beata Szydło powołała Mariana Banasia na stanowisko sekretarza stanu w Ministerstwie

Krzysztof Jackowski został powołany na wiceprezesa Gaz-Systemu

Warszawa, 02.01.2019 (ISBnews) - Nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System powołała z dniem 1 stycznia 2019 r. Krzysztofa Jackowskiego na wiceprezesa, podała spółka. Krzysztof Jackowski jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji

Grupa Orlen: Rozpoczął się nabór do II edycji programu stypendialnego Bona Fide

składać do 29 lipca br. Stypendium, podobnie jak w poprzedniej edycji, przeznaczone jest dla polskich studentów studiów II lub III stopnia, kształcących się na jednej z 50 zagranicznych szkół wyższych ujętych w Akademickim Rankingu Uniwersytetów Świata (tzw. lista szanghajska). Po zakończeniu nauki za

K. Golubiewski i T. Miszczuk zostali powołani do zarządu PKP SA

Procesów, a następnie dyrektora Centrum Administracji. Od 2016 r. zaangażowany jest w program „Od papierowej do cyfrowej Polski", realizowany przez Ministerstwo Cyfryzacji oraz Ministerstwo Rozwoju. Jest uczestnikiem rady ekspertów IT przy Ministrze Zdrowia. Współpracuje z Instytutem Badań Rynku

Do biura Rzecznika MŚP wpłynęło 2,3 tys. spraw w 2019 r.

, podpisane między biurem a m.in. Uniwersytetem Humanistyczno-Przyrodniczym w Częstochowie, Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a także Okręgową Izbą Adwokacką w Warszawie. "Chodzi o to, żeby problemy przedsiębiorców móc

PGE zakontraktowała w postępowaniach publicznych ponad 3 TWh energii w br.

energii elektrycznej, poinformowała spółka. Wartość zawartych umów na podstawie postępowań publicznych w 2017 roku wynosi niemal 1 mld zł. "Energia od PGE zasili m.in. Komendę Stołeczną Policji, Narodowy Bank Polski, Narodowe Centrum Badań Jądrowych, Izby Administracji Skarbowej w całym kraju

RN Polenergii powołała R. Nowaka i J. Suchenka na członków zarządu

. Roberta Macieja Nowaka i Jacka Suchenka" - czytamy w komunikacie.  Robert Nowak jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz studiów podyplomowych z Zarządzania w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu. Poprzednio był wiceprezesem ds

Małgorzata Turek weszła do zarządu Echo Investment

nieruchomości komercyjnych. Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz członkiem Izby Radców Prawnych w Polsce, podano także. Zarząd Echo Investment składa się obecnie z siedmiu osób, które odpowiadają za wszystkie kluczowe segmenty biznesu: finanse, dział

MPiT: Z portalu Biznes.gov.pl skorzystało ponad 7 mln użytkowników w 2018 r.

także. Ponadto, według badań Uniwersytetu Warszawskiego 90% polskich przedsiębiorstw zadeklarowało, że przynajmniej raz skorzystało z e-administracji - uzyskało informacje za pośrednictwem strony internetowej danej instytucji, pobrało lub złożyło formularz bądź też odprowadziło składki i podatek VAT

Rada nadzorcza Impela powołała na członka zarządu Mirosława Grebera

Warszawa, 28.03.2017 (ISBnews) - Rada nadzorcza Impela powołała od nowego miesiąca w skład zarządu Mirosława Grebera, podała spółka.  "Mirosław Greber jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Tytuł radcy prawnego zdobył w Okręgowej Izbie

Działka w centrum Szczecina

Uniwersytet Szczeciński sprzedaje grunty w centrum miasta. Nieruchomość położona  w sąsiedztwie Zamku Książąt Pomorskich to działka o powierzchni 1263 ha oraz budynek o powierzchni użytkowej 705 metrów 2. Posiada  miejsca parkingowe. Świetnie nadaje się do prowadzenia na jej terenie

Kiedy dopuszczalne jest kryterium cena 100% przy przedłużaniu licencji na oprogramowanie?

i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Podyplomowego Studium Integracji Europejskiej i Bezpieczeństwa Międzynarodowego Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Ukończyła także aplikację legislacyjną w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Były Wiceprezes Urzędu Zamówień

Beata Szydło powołała nowego prezesa GUS

Dominik Rozkrut jest adiunktem na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. Pracuje w Instytucie Ekonometrii i Statystyki. Zajmuje się m.in. ekonomią, ekonometrią, rynkami kapitałowymi, polityką ekonomiczną oraz badaniami koniunktury gospodarczej. Pod koniec marca

Mikołaj Wild został powołany na wiceministra w MSP

Warszawa, 30.11.2015 (ISBnews) - Premier Beata Szydło powołała Mikołaja Wilda na stanowiska podsekretarza stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa (MSP), podał resort. "Mikołaj Wild [...] jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (dyplom z wyróżnieniem

Wojciech Kamieniecki został dyrektorem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

której przyszło nam funkcjonować. NCBR ma możliwości i odpowiednie zaplecze, by skutecznie kreować kierunki prac prowadzących naukę i gospodarkę w sferę nowoczesności. Jestem pewny, że taki cel uda się nam realizować przez kolejne lata dzięki współpracy biznesu, nauki i administracji publicznej"

Premier powołał Jacka Jastrzębskiego na przewodniczącego KNF

. 7.1. ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym, podkreśliło CIR. Jacek Jastrzębski jest dr hab. nauk prawnych, profesorem Uniwersytetu Warszawskiego zatrudnionym w Katedrze Prawa Cywilnego i Administracji UW. W latach 2008-2018 pełnił funkcję zastępcy dyrektora Departamentu

Premier powołała Janusza Niedzielę na szefa Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej

-administracyjnych. Wcześniej związany zawodowo m.in. z Centrum Zamówień Publicznych, gdzie pełnił funkcję prezesa i wiceprezesa, a także z Ministerstwem Sprawiedliwości, gdzie był sekretarzem stanu. Jest Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego" - czytamy w komunikacie. Powołanie

Bloger i prawnik Piotr Waglowski zaczął pracę w ministerstwie rozwoju

Waglowski poinformował o swojej nowej pracy na Facebooku: W rozmowie z "Wyborczą" nie chciał zdradzić, czym zajmie się w Ministerstwie Rozwoju. Piotr Waglowski, urodzony w 1974 roku, ukończył Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim oraz studia doktoranckie w Instytucie

MŚ: Andrzej Konieczny nowym dyrektorem generalnym Lasów Państwowych

komunikacie. Według resortu, ukończył także studia podyplomowe Master of Business Administration University of Illinois we współpracy z Politechniką Lubelską oraz studia podyplomowe Finanse i Rachunkowość Przedsiębiorstw na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu w Białymstoku. Swoją karierę zawodową związał z

Comarch rozbudowuje sieć oddziałów w Polsce, utworzy ponad 100 miejsc pracy

listopadzie kontraktowi na wdrożenie systemu zarządzania dla Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, rozwija się centrum kompetencyjne wdrożeń systemów dla uczelni. Natomiast w Olsztynie, gdzie Comarch w przetargu na Centrum Usług Wspólnych Finansowo-Księgowych dla Gminy Olsztyn złożył w czerwcu najkorzystniejsza

Karol Krzywicki został zastępcą prezesa UKE ds. rynku pocztowego 

Administracji Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Karierę zaczynał w 2000 r. w Ministerstwie Łączności, skąd 3 lata później przeniósł się do Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty (obecnie UKE). Od tamtego czasu jest zawodowo związany z regulatorem rynku telekomunikacyjnego i pocztowego, gdzie

Niedużak z MPiT: Rząd przyjmie ustawę o zatorach płatniczych w kwietniu

samorządu, uniwersytetów (z wyłączeniem podmiotów leczniczych, przede wszystkim szpitali, - obowiązek (dla dużych firm ) składania do Ministerstwa Finansów sprawozdań na temat tego, ile faktur dana firma płaci w ciągu 30 dni, ile w czasie 60 dni, a ile po upływie 60 dni, zarazem resort finansów będzie

Szumański: Utworzenie sądu rynku kapitałowego wymaga nowej ustawy

decyzji Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), wchodząc w meritum rozstrzygnięcia, nie zaś badając jedynie zgodność uchwał z prawem. Jego utworzenie wymaga powstania nowej ustawy, poinformował ISBnews.TV prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego w Katedrze Prawa Gospodarczego Prywatnego 

RN PKN Orlen powołała M. Roga i A. Artwicha na członków zarządu od 1 IX

ds. handlowych Orlen Oil Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie. Od kwietnia 2018 członek zarządu Paramo a.s. z siedzibą w Pardubicach, Czechy, podała spółka. Armen Konrad Artwich jest radcą prawnym. Ukończył z wyróżnieniem studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, a

Waldemar Maj oddelegowany do wykonywania czynności prezesa OT Logistics

. Posiada ponad 20 lat doświadczenia w bankowości, przemyśle, konsultingu i administracji państwowej. Ponad 10 lat pracował w bankowości inwestycyjnej i korporacyjnej w Szwajcarii (UBS), USA (IFC/Bank Światowy) oraz w Polsce. Był wiceprezesem ds. finansowych PKN Orlen, wiceprezesem Banku BGŻ/Rabobank Group

Dariusz Szymański obejmie stanowisko wiceprezesa PBG

Warszawa, 04.09.2015 (ISBnews) - Rada nadzorcza PBG powołała Dariusza Szymańskiego na stanowisko wiceprezesa, podała spółka. Dariusz Szymański jest absolwentem Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu - Wydziału Prawa i Administracji. Od 2001 roku jest radcą prawnym.  "W

Premier powołała Marka Niechciała na stanowisko prezesa UOKiK

Warszawa, 12.05.2016 (ISBnews) - Premier Beata Szydło powołała Marka Niechciała na stanowisko Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK), podał Urząd. "Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów jest centralnym organem administracji państwowej. Odpowiada

Magdalena Gaj, prezes UKE, rezygnuje. Głosowanie w Sejmie w czwartek

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Magdalena Gaj złożyła rezygnację. Wniosek o jej odwołanie podpisany przez premier Beatę Szydło Sejm ma rozpatrzyć w czwartek rano. Powody decyzji Gaj? - Pani prezes pracuje w administracji publicznej od 15 lat i osiągnęła cele, które sobie założyła. Zostawia

Nowość na polskim rynku nieruchomości - Społeczne Agencje Najmu

, którzy nie są wstanie udźwignąć najmu komercyjnego, a z drugiej strony nie mogą otrzymać mieszkania od gminy - tłumaczy Barbara Audycka. W opracowaniu modelu SAN fundację wspierają wydział prawa i administracji Uniwersytetu Śląskiego oraz Instytut Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego. Pomysł na

Krzysztof Zdziarski powołany na prezesa Unipetrolu

kierowała zespołem w firmie TT Plast" - czytamy także w komunikacie.   Z kolei Maciej Libiszewski jest absolwentem Uniwersytetu Gdańskiego, Wydziału Prawa i Administracji. W latach 2015-2017 pełnił funkcję prezesa AWT z siedzibą w Amsterdamie, wiceprezesa Pol-Rail z siedzibą w Rzymie oraz

Morawiecki: Podjęliśmy decyzję o odwołaniu imprez masowych

;Jesteśmy w tej sytuacji o tyle lepszej niż inne kraje, że jeżeli wprowadzimy odpowiednie działania, które są poważne to mamy szansę, żeby powstrzymać rozprzestrzenianie koronawirusa" - powiedział Szumowski. Minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński poinformował, że wprowadzona w

Premier Szydło powołała Pawła Gruzę na stanowisko wiceministra finansów

;Paweł Gruza urodził się 1 czerwca 1977 roku w Warszawie. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Uczestniczył w licznych merytorycznych szkoleniach, seminariach i konferencjach w Polsce i za granicą (m.in. kursy standardów rachunkowości polskiej i międzynarodowej

Andrzej Bittel został wiceministrem w MIB odpowiedzialnym za kolej

najważniejszych wyzwań, które są dla nas priorytetem i stoją przed nowym wiceministrem" - dodał Adamczyk, cytowany w komunikacie. Andrzej Bittel jest absolwentem prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył także podyplomowe studia w zakresie zarządzania w administracji publicznej w Wyższej Szkole

Mateusz Bonca ponownie powołany na prezesa Grupy Lotos

początku kariery zawodowej pracuje w gdańskiej rafinerii Grupy Lotos, z czego przez ostatnie 10 lat na stanowiskach kierowniczych związanych z przerobem ropy naftowej oraz kontrolą produkcji. "Patryk Jerzy Demski jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w

P. Bandurski zastąpi G. Jurczyka na stanowisku prezesa Banku BPH

. transformacji modelu biznesowego Banku BPH - odpowiadała za koordynowanie strategicznych projektów transformacji modelu dystrybucji i podziału Banku BPH. Od 2016 r. pełniła funkcję wiceprezesa zarządu odpowiedzialnego za pion operacji i technologii. Ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu

UKW ma problem. Brakuje chętnych na kupno jego budynków

Uniwersytet ogłosił właśnie rokowania w sprawie sprzedaży budynku przy Przemysłowej 34. Przeprowadza się je wtedy, gdy nierozstrzygnięte są dwie procedury przetargowe z rzędu. Te odbyły się 18 i 30 czerwca. - Budynek był oglądany, ale ostatecznie nikt nie zdecydował się na złożenie oferty

MSP: Paweł Gruza został powołany na nowego wiceministra skarbu

Warszawa, 26.04.2016 (ISBnews) - Premier Beata Szydło powołała Pawła Gruzę na stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa, poinformował resort. "Paweł Gruza jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Uczestniczył również w licznych

Morawiecki: Chcemy być rządem modernizacji dla polskiego społeczeństwa

Szumowski; minister środowiska Jan Szyszko - zastąpił go Henryk Kowalczyk; minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Błaszczak - zastąpił go Joachim Brudziński. "Teresa Czerwińska jest profesorem Uniwersytetu Warszawskiego w dyscyplinie finanse (od 2011 r.). Od czerwca 2017 r. pełniła

Rada doradzi, jak walczyć z ucieczkami przed podatkami

Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Przedstawicielką Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego w Radzie będzie skarbniczka województwa świętokrzyskiego Maria Fidzińska-Dziurzyńska. Zasiądzie w niej również wiceprzewodniczący Rady Podatkowej Konfederacji Lewiatan Rafał

Krzysztof Sędzikowski odwołany z funkcji prezesa Kompanii Węglowej

. Tomasz Rogala jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Ma wieloletnie doświadczenie zawodowe w zarządzaniu i restrukturyzacji przedsiębiorstw. Wcześniej pełnił również funkcję wiceprezesa i członka zarządu Kompanii Węglowej, podano także. W 2015 r. cztery

MSP powołało Marka Pastuszkę w skład rady nadzorczej PGE

Warszawa,29.01.2016 (ISBnews) - Minister skarbu państwa powołał Marka Pastuszkę do składu rady nadzorczej Polskiej Grupy Energetycznej (PGE), podała spółka.  "Pan Marek Pastuszko jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył również studia

Sebastian Klimek i Maciej Rapkiewicz weszli do zarządu PZU

operacyjny Philips na Polskę i kraje bałtyckie w Philips Polska. Maciej Rapkiewicz ukończył prawo na Wydziale Prawa i Administracji na Uniwersytecie Łódzkim, studia podyplomowe z ubezpieczeń gospodarczych na Akademii Ekonomicznej w Krakowie, MBA Finance & Insurance na Politechnice Łódzkiej / Illinois State

Sylwetka: Kamil Zaradkiewicz. Naftoport za "tak"

Zaradkiewicz ukończył prawo na Uniwersytecie Warszawskim w 1997 r. W 2014 r. habilitował się z wyróżnieniem. Przedstawia się jako specjalista od prawa cywilnego konsumenckiego, praw człowieka i obywatela. Jest adiunktem w Instytucie Prawa Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji UW. Do 19 kwietnia

Do zarządu CCC dołączyło trzech nowych wiceprezesów

grupy jako dyrektor zarządzający Sitech. Odpowiadał za zarządzanie w obszarach finansów, rachunkowości, controllingu, HR, IT i administracji. Od roku 2006 jest również wykładowcą na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu oraz UJW w Polkowicach. Grupa CCC jest liderem polskiego rynku sprzedaży

Emilewicz liczy na uchwalenie ustawy o zatorach płatniczych do końca roku

przypadku instytucji publicznych np. ministerstw, jednostek samorządu, uniwersytetów (z wyłączeniem podmiotów leczniczych, przede wszystkim szpitali, - obowiązek (dla dużych firm ) składania do Ministerstwa Finansów sprawozdań na temat tego, ile faktur dana firma płaci w ciągu 30 dni, ile w czasie 60 dni

Tygodniowy przegląd informacji ISBnews z sektora TMT

Medycznym na realizację systemu do obsługi studentów. Wartość kontraktu to 2,4 mln zł brutto. Nowy system uzupełni system SIMPLE.ERP, z którego korzysta już administracja Uniwersytetu. Spółka złożyła również najlepszą ofertę w podobnym przetargu organizowanym przez Śląski Uniwersytet Medyczny. Źródło

Na likwidacji OFE zyska budżet państwa. Rządowy skok na Fundusz Rezerwy Demograficznej

; wskazuje dr Tomasz Lasocki, z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.Przepisy zatem są tak skonstruowane, żeby jak najwięcej osób wybrało IKE.– Największym problemem dla przyszłych emerytów może być nie tylko kwestia podjęcia decyzji – domyślne kapitałowe kuszące, ale

Sławomir Obidziński został powołany na prezesa Węglokoksu

został powołany na stanowisko prezesa. Tomasz Heryszek na stopień doktora nauk ekonomicznych, jest menadżerem i nauczycielem akademickim. Pracuje jako adiunkt i wykładowca Wydziału Prawa i Administracji, Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego oraz Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu

Przed świętami rośnie globalna awersja do ryzyka na rynku walutowym

konkretnych zapowiedziach EBC oraz Fed dotyczących polityki monetarnej oraz po tym, jak okazało się, że pakiet stymulacyjny proponowany przez administrację Donalda Trumpa nie zostanie rychle uchwalony, rynek obrał odpowiedni kierunek i pozostał spokojny. Tak sielankowy obraz został jednak szybko zachwiany

Forum Ekonomiczne w Davos. Nie ma szans, by banki centralne szybko przestały pompować pieniądze do gospodarek

wynikać będzie z jeszcze większej zagadki, czyli polityki fiskalnej prowadzonej przez nową administrację prezydenta Donalda Trumpa. Po drugie, polityka pieniężna w USA nie może pozostawać w oderwaniu od tego, co robią inne banki centralne. Tymczasem dane wskazują na coraz większy rozjazd pomiędzy sytuacją

Studenci atakują ZUS. Bo uczelnie każą

ubiegania się studenta o stypendium socjalne wymagane jest złożenie zaświadczenia z ZUS o wysokości opłaconej składki zdrowotnej, bo dokument ten jest niezbędny do prawidłowego wyliczenia dochodu (netto) do celów stypendialnych - tłumaczy Izabela Staszewska z biura prasowego Uniwersytetu Śląskiego w

ARP patronem konkursu 'Galileo Masters', celem wsparcie technologii kosmicznych

upowszechnianie wykorzystania danych satelitarnych przez polską administrację, podała ARP. W przygotowanym programie ARP kładzie duży nacisk na upowszechnienie wykorzystania danych satelitarnych przez polską administrację. Nawigacja i łączność satelitarna oraz obserwacja Ziemi z kosmosu pozwalają na pozyskanie

Na rynku walutowym spokojnie przed decyzjami Fitch i Moody's

uspokoiła inwestorów, co do zamiarów przyszłej administracji w kluczowych kwestiach gospodarczych, co spowodowało odpływ kapitału od dolara i jego deprecjację.  Sytuacji tej nie zdołało zmienić również nocne przemówienie szefowej FED, w którym Janet Yellen akcentowała dobrą kondycję amerykańskiej

Henryk Baranowski i Filip Grzegorczyk powołani na wiceministrów w MSP

. - wiceprezesem spółki PGE Polska Grupa Energetyczna. Współpracował z polskimi i zagranicznymi firmami związanymi z sektorem energetycznym. Od 2013 r. pracował jako dyrektor w Alstom Power Polska, podano również. "Filip Grzegorczyk jest absolwentem Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Ukończył tam

Biznes będzie uciekać z Polski. Nowy szef doradców podatkowych ostrzega

. Zostaną wchłonięte do poszczególnych spółek, czyli proces koncentrowania działań w jednym miejscu w celu podniesienia efektywności zostanie zatrzymany, a wręcz odwrócony. A przecież nie dzieje się on bez przyczyny. To, że nawet administracja państwowa i samorządowa tworzy centra usług wspólnych, jest

Nobliści krytykują Trumpa. Jego pomysły mogą doprowadzić do głębokiej recesji i zachwiać rynkami finansowymi

Stiglitz, noblista z 2001 roku, podsumowując wypowiedzi panelu, w którym uczestniczyli profesor Uniwersytetu Columbia Edmund Phelps i profesor Yale University Robert Shiller. Szczególnie krytyczny wobec pomysłów Trumpa był profesor Edmund Phelps, laureat Nobla w 2006 roku. Stwierdził, że ingerencja Trumpa

Morawiecki: Spółki Skarbu Państwa powinny zatrudniać Polaków po studiach zagr.

brytyjskich uniwersytetach i oni poddali kilka ciekawych pomysłów i rozwiązań, które chcemy rozwijać. Myślę, że niektóre z nich wejdą w życie już w roku akademickim 2017/2018" - poinformował także wicepremier w rozmowie z dziennikarzami. "One generalnie oscylują wokół tematów takich, jak program

Powstaje portal komorniczych e-licytacji. Skorzystają wierzyciele, stracą dłużnicy. Co tam kupimy?

, komornik z Pomorza, adwokat, adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. – Dotychczas dozorowaniem zajętego sprzętu zajmował się najczęściej sam dłużnik, więc nie było dodatkowych kosztów. Teraz przepisy nakazują, by dozorowały osoby trzecie, ktoś, komu trzeba zapłacić. Te

Zmiany w zarządzie PZU, jeden z członków odchodzi po dwóch miesiącach

powołała Sebastiana Klimka i Macieja Rapkiewicza. Sebastian Klimek jest absolwentem University of North Florida, a obecnie uczestniczy w studiach Executive Master of Business Administration na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Wcześniej był audytorem w dziale bankowości w firmie doradczej

Dlaczego Rzeszów nie chce food trucków?

odwiedzeniu takich instytucji jak Miejski Zarząd Dróg, Miejska Administracja Targowisk i Parkingów, Zarząd Zieleni Miejskiej oraz Urząd Miasta okazało się, że nie ma dla nas miejsca w Rzeszowie. Powodem podawanym przez urzędników miał być brak zgody prezydenta miasta Rzeszowa - mówi Tomasz Węgrzyn, właściciel

Rząd zaostrzył przepisy wobec alimenciarzy unikających płacenia alimentów na dziecko. Kary grożą też pracodawcy pomagającemu dłużnikowi

Konsultacja prawna: Jarosław Świeczkowski, adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego Od 31 maja 2017 r. rodzic, który nie płaci na dzieci, może trafić na rok do więzienia. Wszystko to za sprawą nowelizacji art. 209 Kodeksu karnego. Wystarczy, że alimenciarz zalega ze

Maciej Libiszewski został powołany na stanowisko prezesa zarządu PKP Cargo

złożył rezygnację z pełnionej funkcji członka rady nadzorczej PKP Cargo. Maciej Andrzej Libiszewski posiada wykształcenie wyższe prawnicze. Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego a następnie Polsko-Niemieckie Studium Finansów, Zarządzania i Marketingu. Zdał egzamin dla

Doktor prawa łamie prawo?

Doktor Duda był wiele lat na urlopie bezpłatnym na UJ i było to co najwyżej naruszeniem dobrych obyczajów - bo, jak ustaliła "Wyborcza", blokował etat innemu adiunktowi, z którym uniwersytet mógł podpisać tylko umowę terminową (na czas nieobecności polityka). Prawo jednak nakładało na

Bezbronni ochroniarze, czyli kłopot z płacą minimalną

pracę i "reszta pensji na zleceniu". Pracownicy ochrony zrzeszeni w NSZZ "Solidarność" Pracowników Firm Ochrony, Cateringu i Sprzątania przez dwa miesiące odwiedzali jednostki administracji publicznej, pytając zatrudnionych tam kolegów i koleżanki o warunki pracy. Wyniki potwierdzają

Na ten oddział Pomorze czeka od 20 lat. Jest przetarg

stałego kontaktu z rodziną. Musimy mieć świadomość, że leczenie takiego chorego trwa długo i bliskich po prostu nie stać na to, by towarzyszyć mu cały czas. A wsparcie rodziny jest w procesie leczenia niezwykle istotne - mówi dr Tosińska-Okrój. Jest przetarg To wkrótce się zmieni. Gdański Uniwersytet

Cohen: To użytkownik e-administracji ma być królem

ROZMOWA Z FRANCKIEM COHENEM* prezesem w niemieckiej firmie informatycznej SAP Przemysław Poznański: Informatyzacja administracji to konkretne oszczędności. W Polsce do tej pory nie udało się zbudować sprawnych e-urzędów. Ile straciliśmy? Franck Cohen*: Trudno odpowiedzieć

Co z oszczędnościami z OFE? Jak podjąć decyzję, gdy koszty są nieznane?

Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Najważniejsze są opłaty, czyli co już wiemy na pewno Niezależnie od tego każdy członek OFE musi sam podjąć decyzję, które rozwiązanie bardziej mu się opłaci. Decyzja nie jest prosta. W przypadku przekazania środków do IKE wiadomo w tej chwili o 15

Cellary: Przejście firm i urzędów na "e" to dla nich szansa

administracją, kontrahentami, dostawcami i klientami. Mały warsztat może albo zamawiać niezbędne półprodukty wciąż u tego samego dostawcy i płacić podyktowaną cenę albo kupować na internetowych aukcjach, grupować się w sieci z innymi firmami, by wywalczyć większy rabat, a także kupować za granicą. Ten drugi

Zawieszają loty na trasie Kraków - Olsztyn. To koniec połączenia?

firmie, kiedy ta podejmie decyzję o ich ewentualnym przywróceniu. Z myślą o turystach i biznesie Podobnego zdania jest dr Michał Kudłacz z Katedry Gospodarki i Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - Połączenie lotnicze Krakowa z Mazurami powstało przede wszystkim z myślą o

Komornicy mają rzecznika dyscyplinarnego

Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Komornikiem został w 2005 r. Pracuje przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Pragi-Północ. Pełnił już różne samorządowe funkcje w Krajowej Radzie Komorniczej. Jest też jej członkiem. Od 2006 do 2014 r. był członkiem Komisji Rewizyjnej Izby Komorniczej w Warszawie. Od

Bydgoszcz ma najwięcej bezrobotnych absolwentów w regionie

Uczelnie w tym roku rekrutowały niemal do ostatniej chwili. Indeks na dzienne studia na niektórych kierunkach można było zdobyć jeszcze dwa tygodnie temu. Na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym będzie o 8 proc. mniej studentów niż w zeszłym roku. Na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego

W kolejce do e-państwa. Budujemy je od lat dziewięćdziesiątych

oglądam rządowe reklamy zachwalające e-administrację. Jutro będzie jak w rządowej reklamie zachwalającej e-administrację: w sobotę rano loguję się do elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej i w dziesięć minut wypełniam wniosek o pozwolenie na budowę. Dołączam rysunek techniczny. System

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

Warszawa, 26.07.2019 (ISBnews/ISBtech) - Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora telekomunikacja-media-technologie z okresu 22-26 lipca br. BIZNES I FINANSE: RYNEK E-administracja: Ministerstwo Cyfryzacji (MC) chce upowszechniać aplikację mObywatel, która