administracji samorządu

13 konferencja "Miasta w Internecie"

W dniach 24-26 czerwca br. w Zakopanem odbędzie się 13 konferencja ?Miasta w Internecie?, największe w Polsce forum debaty nad wykorzystaniem teleinformatyki na rzecz modernizacji administracji publicznej, stymulowania rozwoju gospodarczego polskich regionów oraz poprawy jakości życia mieszkańców miast i wsi. Tegoroczna edycja konferencji odbywa się pod hasłem: SKUTECZNOŚĆ - KREATYWNOŚĆ - WIEDZA. Samorządy wobec wyzwań e-Rozwoju. Patronat honorowy nad konferencja przyjął Grzegorz Schetyna, wicepremier, minister spraw wewnętrznych i administracji.

Sejmowa komisja zajmuje się projektem ustawy dot. walki z koronawirusem

Warszawa, 02.03.2020 (ISBnews) - Wprowadzenie możliwości wydawania przez wojewodę poleceń organom administracji, osobom prawnym oraz organom samorządu terytorialnego zakłada projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych

Jacek Ozdoba został powołany na wiceministra klimatu

Warszawa, 29.01.2020 (ISBnews) - Premier Mateusz Morawiecki powołał Jacka Ozdobę na stanowisko sekretarza stanu w Ministerstwie Klimatu, podał resort. "Jacek Ozdoba ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Karczewski: Termin wyborów 10 maja jest bardzo zagrożony, pozostają 17 i 23 maja

Człowieka, Praworządności i Petycji; Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Ustawodawcza opowiedziały się za odrzuceniem ustawy w całości. Dzisiaj nad wnioskiem tym senatorowie będą głosować na posiedzeniu plenarnym. Senat ma czas na podjęcie uchwały w tej sprawie do 7 maja

IBS: Big Data może pomóc w projektowaniu skuteczniejszych polityk społ.-gosp.

. "Teraz kluczowe jest to, żeby wzorem innych krajów podejmowanie decyzji w oparciu o rzetelną analizę danych stało się bardziej powszechne w instytucjach administracji publicznej i samorządach. Dzięki temu spadnie liczba nietrafionych regulacji i programów, a także uda się obniżyć koszty

Asseco wdroży e-usługi dla przedsiębiorców w 5 polskich miastach

;Przedsięwzięcie realizowane jest ze środków Unii Europejskiej i polega na wdrożeniu systemów informatycznych, które usprawnią komunikację z urzędem na danym terenie" - czytamy w komunikacie. Głównym celem projektu CUMP jest większa efektywność samorządów w zarządzaniu usługami istotnymi z punktu widzenia

Senackie komisje za odrzuceniem ustawy ws. wyborów korespondencyjnych

Warszawa, 04.05.2020 (ISBnews) - Za odrzuceniem w całości ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. opowiedziały się trzy komisje senackie: Praw Człowieka, Praworządności i Petycji; Samorządu

PFR uruchomił program 'PFR dla miast' celem wspierania wdrażania innowacji

innowacyjnych rozwiązań. PFR dla Miast powstał w odpowiedzi na wyzwania samorządów - digitalizację, zwiększenie komfortu życia mieszkańców i potrzebę alternatywnych form inwestowania. Skierowany jest do samorządów, które chcą zwiększać kompetencje swoich pracowników, tworzyć struktury organizacyjne do

Asseco uruchomiło pierwszą w pełni elektroniczną rekrutację do szkół

Warszawa, 12.08.2019 (ISBnews) - Asseco uruchomiło pierwszą w pełni elektroniczną rekrutację do szkół zintegrowaną z Profilem Zaufanym. Jako pierwszy na wdrożenie tego rozwiązania zdecydował się Urząd Miejski w Mielcu, podała spółka. "Mielec jako pierwszy samorząd w Polsce

Senackie komisje rekomendują Senatowi przyjęcie projektu ws. Metropolii Łódzkiej

Warszawa, 31.01.2020 (ISBnews) - Senackie Komisje: Ustawodawcza oraz Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej  zarekomendowały Senatowi przedłożenie projektu ustawy, powołującego "Łódzką Metropolię". Miałaby ona objąć Łódź i gminy powiatów: zgierskiego

Asseco Data Systems wdraża e-podpis w branży HR we współpracy z firmą Unit4

Technologies, Zakład Usług Informatycznych OTAGO. Firms produkuje i rozwija oprogramowanie (m.in. dla sektora leasingowego i samorządów), dostarcza infrastrukturę informatyczną, szkolenia i systemy zarządzania kapitałem ludzkim, specjalizuje się też w usługach bezpieczeństwa i zaufania oraz komunikacji masowej

Premier powołał dwóch wiceministrów klimatu

Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego oraz studia podyplomowe w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu. W wyborach parlamentarnych w 2015 roku został wybrany posłem na Sejm RP z okręgu wałbrzyskiego. W Sejmie VIII kadencji pracował w Komisji do Spraw Energii i Skarbu Państwa oraz Komisji Samorządu

Warta stworzyła ofertę gwarancji środowiskowej dla małych i średnich firm

odpadów, a po jej nowelizacji również obowiązek złożenia zabezpieczenia roszczeń. Zabezpieczenie to ma na celu pokrycie kosztów wykonania zastępczego poniesionych przez samorządy m.in. na usunięcie odpadów z miejsca do tego nieprzeznaczonego. Kwoty te mogą wynosić od kilku do kilkuset tysięcy złotych. W

Alior Bank udostępnił możliwość utworzenia Profilu Zaufanego do ePUAP

Warszawa, 06.12.2018 (ISBnews) - Alior Bank umożliwił w nowej bankowości internetowej zakładanie Profilu Zaufanego umożliwiającego logowanie m.in. do Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (e-PUAP) i załatwianie spraw urzędowych online, podał bank. Alior planuje także

Borys z PFR:W nowej strategii w III zaprezentujemy cele grupy na najbliższe lata

administracji rządowej, inne jednostki wykonujące zadania publiczne lub jednostki samorządu terytorialnego, w zakresie inwestycji kapitałowych, obsługa Rady Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju, prowadzenie i obsługa portalu Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju, a także wykonywanie zadań związanych z pracowniczymi

Kongres Nowej Mobilności 2019 odbędzie się 9-10 września br. w Lublinie

Warszawa, 14.08.2019 (ISBnews) - 9 września br. rozpocznie się w Lublinie Kongres Nowej Mobilności - pierwszy tego typu dwudniowy warsztat dla przedstawicieli samorządów, administracji i branży elektromobilności w Polsce. Agencja ISBnews jest patronem medialnym tego wydarzenia. Organizatorami

Asseco stworzy kompleksowy system informatyczny dla UM Oleśnicy

, scentralizowanego systemu. Pozwoli to na stworzenie internetowego portalu miejskiego - cyfrowej platformy e-usług administracji lokalnej. Za jej pośrednictwem będzie można załatwić różne sprawy urzędowe, a także uzyskać zdalny dostęp do informacji zgromadzonych w bazie Urzędu Miasta i sprawdzić np. stan swoich

Polska Agencja Kosmiczna została jednym z wykonawców projektu sat4envi

urzędników-specjalistów. Zostaną nimi objęci pracownicy jednostek samorządu terytorialnego: gmin, powiatów i urzędów marszałkowskich oraz pracownicy administracji rządowej i instytucji jej podległych czy przez nią nadzorowanych, podano także. "Zakres tematyczny programu zostanie wyznaczony przez

Małgorzata Rusewicz została wybrana na prezesa IZFiA

warunki regulacyjne, ale również wymagania naszych klientów. Aby im sprostać konieczna jest oparta na zaufaniu, regularna, głęboko merytoryczna współpraca z wszystkimi interesariuszami - z administracją państwową,  z pozostałymi instytucjami samorządu gospodarczego, z partnerami biznesowymi i

Sejm przyjął nowelizację ustawy o działach administracji rządowej

Warszawa, 13.04.2018 (ISBnews) - Sejm przyjął projekt ustawy o działach administracji rządowej oraz ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej, który trafi teraz do Senatu. Za przyjęciem projektu ustawy w całości głosowało 270 posłów, 152 było przeciw, a 3 wstrzymało się od głosu

PUIG: Cudzoziemcy oczekują na pozwolenie na pracę w Polsce od ok. 45 dni do roku

część pracowników zasila szarą strefę gospodarki. W wyniku tego, budżety państwa oraz samorządów tracą znaczące wpływy, gdyż osoby te nie płacą żadnych podatków. Również pracodawcy nie odprowadzają podatków i składek od ich zatrudnienia. W dodatku, takie zjawisko wpływa negatywnie na polski rynek pracy

PKW: Głosowanie w wyborach prezydenckich 10 maja 2020 jest niemożliwe

;Obowiązująca regulacja prawna pozbawiła Państwową Komisję Wyborczą instrumentów koniecznych do wykonywania jej obowiązków. W związku z powyższym Państwowa Komisja Wyborcza, informuje wyborców, komitety wyborcze, kandydatów, administrację wyborczą oraz jednostki samorządu terytorialnego, że głosowanie w

Lewiatan: 5% firm podjęło działania w kierunku likwidacji działalności

administracji rządowej i samorządowej utrudnia zarządzanie sytuacją kryzysową, wskazano również. Na pytanie, jakie działania podjęła firma, aby poradzić sobie w bieżącej sytuacji, 67% respondentów odpowiedziało, że wprowadziło nadzwyczajne oszczędności, a 60% zaangażowało oszczędności (rezerwy kapitału

KIR: Ponad 1,4 tys. urzędów w Polsce ma usługę płatności bezgotówkowych

Warszawa, 07.05.2018 (ISBnews) - Do program upowszechniania płatności bezgotówkowych w administracji publicznej w pierwszym roku działalności przystąpiło 1 414  urzędów tj. ok. 50% wszystkich urzędów w Polsce, poinformowała Krajowa Izba Rozliczeniowa (KIR). "Z danych  KIR

MIiR i PFR chcą zwiększyć dostępność finansowania dla projektów PPP

inwestycji w nowoczesną infrastrukturę polskich samorządów są kluczowymi założeniami tzw. Planu Morawieckiego, które skutecznie udało się połączyć w tym projekcie. Pakietowanie PPP otwiera tę formę finansowania przed wieloma samorządami, ale zarazem stanowi wyzwanie dla administracji publicznej i

PGNiG i PZG uruchamiają wideoinfolinię dla osób głuchych dot. koronawirusa

Fundacja PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza. "Decyzja PGNiG o wsparciu infolinii dla osób głuchych to wyraz naszej solidarności z najbardziej potrzebującymi. To też dowód na to, że przedsiębiorstwa, administracja i organizacje pozarządowe mogą wspólnie działać w tych trudnych chwilach" - dodał

Wojciech Dąbrowski został powołany na prezesa zarządu PGE

wzmacniając pozycję rynkową PGNiG Termika. W latach 2011-2016 pełnił funkcję wiceprezesa Zakładu Energetyki Cieplnej w Wołominie, podano także. Jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego, Wydziału Prawa i Administracji, gdzie uzyskał tytuł magistra nauk prawnych. Ukończył również studia podyplomowe na

Urzędnicy będą mogli być zwalniani na wielką skalę. Grożą im też obniżki pensji

mowa w art. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia o finansach publicznych”. O kogo chodzi? Ustawa wymienia - organy władzy publicznej, w tym organy administracji rządowej, organy kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sądy i trybunały; - jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki; - jednostki

Prezydent podpisał nowelizację o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych

; wprowadzenie obowiązku dla organów administracji rządowej oraz państwowych jednostek organizacyjnych i jednostek samorządu terytorialnego, dotyczącego nieodpłatnego udostępniania danych organom , niezbędnych do wykonywania zadań wynikających z przepisów ustawowych; wskazania, że organy oraz upoważnieni

Centrum A. Smitha: Szybkie przelewy szansą na 67 mln zł oszczędności samorządów

Warszawa, 29.06.2016 (ISBnews) - Płatności za pomocą linku (pay-by-link) tzw. szybkich przelewów może przełożyć się na 66,5 mln zł oszczędności rocznie w samorządach, natomiast 794 pełnoetatowych pracowników administracji będzie mogło być skierowanych do innych prac, wynika z raportu Centrum im

Asseco Data Systems stworzy Laboratorium VR dla Uniwersytetu Wrocławskiego

, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego Centrum Technologii Wirtualnej Rzeczywistości. List intencyjny w tej sprawie podpisali prof. dr hab. Adam, Jezierski, rektor UWr oraz Andrzej Dopierała, prezes zarządu Asseco Data Systems" - czytamy w komunikacie.  „Edukacja wyższa w Polsce

PSPA: Rozwój stacji ładowania wymaga kilkudziesięciu zmian prawa

; przedstawicielom administracji centralnej ma nastąpić pod koniec marca br. Krótszy czas oczekiwania na przyłącze stacji ładowania do sieci energetycznej, wprowadzenie specjalnej e-taryfy i ustalenie wymogów związanych z instalacją infrastruktury dla samochodów elektrycznych w budynkach

Sejm przyjął tzw. tarczę 4.0, m.in. chroniącą przed wrogimi przejęciami spółek

Warszawa, 05.06.2020 (ISBnews) - Sejm przyjął ustawę o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 (tzw. tarczę 4.0)  wprowadzającą dopłaty do oprocentowania, a także wsparcie dla samorządów i

Comarch ma umowę z MF na budowę, wdrożenie i utrzymanie systemu ERP

powdrożeniowej oraz rozbudowę systemu dostosowaną do indywidualnych potrzeb MF, podano również. Comarch ma doświadczenie w pracach wdrożeniowych dla organów administracji rządowej, oraz jednostek samorządu terytorialnego, a także w placówkach ochrony zdrowia, szkołach wyższych oraz przedsiębiorstwach

Warto Bezgotówkowo: 19% Polaków w ogóle nie nosi przy sobie gotówki

liczymy, że w tym roku zaangażuje się w nią jeszcze więcej instytucji, firm i samorządów. Będziemy zachęcać Polaków do aktywnego korzystania z płatności bezgotówkowych. Dla konsumentów i dla przedsiębiorców oznaczają one oszczędność czasu, większe bezpieczeństwo i wygodę"

K. Golubiewski i T. Miszczuk zostali powołani do zarządu PKP SA

Procesów, a następnie dyrektora Centrum Administracji. Od 2016 r. zaangażowany jest w program „Od papierowej do cyfrowej Polski", realizowany przez Ministerstwo Cyfryzacji oraz Ministerstwo Rozwoju. Jest uczestnikiem rady ekspertów IT przy Ministrze Zdrowia. Współpracuje z Instytutem Badań Rynku

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o KAS zwiększającą jej uprawnienia

Warszawa, 13.12.2018 (ISBnews) - Prezydent Andrzej Duda podpisał projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) oraz niektórych innych ustaw, mający na celu zapewnienie KAS szerszego dostępu do informacji niezbędnych do realizacji ustawowych zadań oraz wyposażenie w

Ogłoszenie laureatów konkursu 'Inwestor bez granic 2019' podczas XI EKG

: znaczenie inwestycji dla polskiego rynku pracy, jakość relacji między inwestorem i administracją, znaczenie inwestycji dla budowania marki Polski w świecie, działania z obszaru odpowiedzialności społecznej biznesu realizowane w związku z inwestycją, wpływ inwestycji na środowisko naturalne, relacje ze

NIK wnioskuje o poprawę nadzoru nad administrowaniem złożami surowców

nad przyznawaniem koncesji i zarządzaniem złożami przez organy samorządu terytorialnego, podała Izba.  "NIK zauważa podjęte w 2016 r. działania, zmierzające do przyjęcia przez Radę Ministrów polityki surowcowej państwa. Poza kontynuacją dotychczasowych prac w tym obszarze, Izba widzi też

Asseco Data Systems obsłuży system KRUS przez kolejne 4 lata za 77,5 mln zł

. dla sektora leasingowego i samorządów), dostarcza infrastrukturę informatyczną, szkolenia i systemy zarządzania kapitałem ludzkim, specjalizuje się też w usługach bezpieczeństwa i zaufania oraz komunikacji masowej. Współpracuje zarówno z biznesem, jak i jednostkami administracji publicznej. (ISBnews

FPP,CALPE za powołaniem niezależnego ciała eksperckiego do oceny projektów prawa

inicjatyw legislacyjnych, podkreślają FPP i CALPE. "Wspólną cechą tych rozwiązań jest wprowadzenie mechanizmów gwarantujących niezależność – w tym zakaz łączenia funkcji w ciele oceniającym z funkcjami w administracji rządowej lub organach ustawodawczych. W polskim systemie prawnym nie ma

Kujawsko-Pomorskie. Województwo,które się obroniło

, absurdalnie, samorządom wojewódzkim, że chcą budować własne księstwa. Pojawiał się zarzut landyzacji Polski. Wszystko to argumenty nieprawdziwe i krzywdzące dla lokalnych społeczności, dobrze wypełniających obowiązki wobec państwa polskiego. Dziś traktuje się samorządy jako zbędną administrację. Centralizacja

Asseco zmodernizuje Podziemną Trasę Turystyczną Rzeszowa za ok. 22 mln zł

leasingowego i samorządów), dostarcza infrastrukturę informatyczną, szkolenia i systemy zarządzania kapitałem ludzkim, specjalizuje się też w usługach bezpieczeństwa i zaufania oraz komunikacji masowej. Współpracuje zarówno z biznesem, jak i jednostkami administracji publicznej. (ISBnews)

Asseco wdroży w Rzeszowie pierwszy inteligentny miejski system parkingowy

leasingowego i samorządów), dostarcza infrastrukturę informatyczną, szkolenia i systemy zarządzania kapitałem ludzkim, specjalizuje się też w usługach bezpieczeństwa i zaufania oraz komunikacji masowej. Współpracuje zarówno z biznesem, jak i jednostkami administracji publicznej. (ISBnews)  

Samorządy przeciw władzy PiS i centralizacji państwa

państwem - ocenia Ryszard Brejza. Czego chcą samorządy? Porozumienie o współpracy korporacji samorządowych parafowane przez samorządowców z pięciu korporacji (fragment projektu). "Istotą samorządu terytorialnego jest niezależność od administracji rządowej, ale i ciągły dialog z organami państwa w

Asseco Data Systems: Rynek e-podpisu będzie rósł kilkanaście procent rocznie

krajów Unii jest dziś ważny we wszystkich krajach wspólnoty, co ułatwia m.in. startowanie w europejskich przetargach" - czytamy dalej. Elektronizacja usług i procesów jest ważnym celem Unii na najbliższe lata wpisującym się ideę Jednolitego Rynku Cyfrowego. Poza administracją publiczną trend "

Konsorcjum Asseco ma umowę z Urzędem Miasta Łodzi na ERP za 28 mln zł

Warszawa, 10.02.2017 (ISBnews) - Konsorcjum Asseco podpisało umowę z Urzędem Miasta Łodzi na wdrożenie systemu ERP. Wartość projektu to 28 mln zł, podało Asseco. "To pierwszy w polskim samorządzie projekt informatyczny realizowany na tak dużą skalę. Liderem konsorcjum jest Asseco Data

MŚ będzie dyskutować nt. rozwiązań dot. gospodarki odpadami na POL-ECO SYSTEM

Europie Środkowo-Wschodniej. Co roku wydarzenie to odwiedza kilka tysięcy osób, wśród których nie brakuje najważniejszych decydentów z administracji rządowej i samorządowej, a także przedstawicieli nauki i biznesu. W tym roku kilkaset firm zaprezentuje zaawansowane technologie, rozwiązania i produkty

Senat odrzucił ustawę w sprawie głosowania korespondencyjnego

: Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Ustawodawcza wcześniej rekomendowały Senatowi odrzucenie ustawy. Przed przystąpieniem do wczorajszej debaty Izba Wyższa odrzuciła wiosek senatora Marka Martynowskiego (PiS), aby debata nad ustawą o

Energa będzie współpracować przy tworzeniu Turkowskiego Klastra Energii

jednostki samorządu terytorialnego oraz przedsiębiorcy, którzy występują tu w roli zarówno odbiorców, jak i wytwórców energii elektrycznej. "Różnorodność przedstawicieli biznesu sprawia, że z dużą uwagą podchodzimy do wyzwań, które stają przed każdą ze stron porozumienia. Stawiamy sobie ambitne cele

Asseco Data Systems dostarczyło Krukowi kwalifikowany podpis elektroniczny

Technologies, Zakład Usług Informatycznych OTAGO. Firms produkuje i rozwija oprogramowanie (m.in. dla sektora leasingowego i samorządów), dostarcza infrastrukturę informatyczną, szkolenia i systemy zarządzania kapitałem ludzkim, specjalizuje się też w usługach bezpieczeństwa i zaufania oraz komunikacji masowej

MŚ przeznaczy ponad 10 mld zł na poprawę jakości powietrza do 2020 r.

te działania wymagają czasu oraz współpracy na poziomie administracji rządowej, samorządów, a także zaangażowania obywateli" - czytamy w komunikacie Ministerstwa Środowiska w sprawie dzisiejszego orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. "Na działania w obszarze poprawy

"Tarcza antykryzysowa": dodatkowy zasiłek opiekuńczy i zmiany w opłatach

. Gdy pracownik socjalny będzie miał wątpliwości, na wniosek kierownika ośrodka pomocy społecznej lub dyrektora centrum usług społecznych może poprosić o dodatkowe informacje policję, ZUS, KRUS i organy administracji publicznej, a także kuratorów sądowych i pracodawców. 6. Użytkowanie wieczyste Nastąpi

Polska krajem biurokracji. Zamiast ciąć etaty, rośnie armia urzędników

ZUS i sektora obrony narodowej), a w porównaniu z 2011 rokiem ich liczba zwiększyła się o 7 tys. etatów. Największe przyrosty urzędników mają miejsce w samorządach. Oprócz Polski i Węgier mocno zwiększyły liczbę etatów w administracji także Estonia (wzrost o 8,9 proc.) i Rumunia (wzrost o 4,3 proc

Asseco Data Systems chce umocnić pozycję w rozwiązaniach chmurowych

, Przedsiębiorstwo Informatyki ZETO Bydgoszcz, Unizeto Technologies, Zakład Usług Informatycznych OTAGO. Firms produkuje i rozwija oprogramowanie (m.in. dla sektora leasingowego i samorządów), dostarcza infrastrukturę informatyczną, szkolenia i systemy zarządzania kapitałem ludzkim, specjalizuje się też w usługach

Janusz Radomski pozostał prezesem zarządu Orlen Upstream na kolejną kadencję

studia podyplomowe z dziedziny podatków oraz rachunkowości. Obecnie realizuje studia MBA na Wyższej Szkole Handlu i Usług w Poznaniu" - czytamy w komunikacie.   Sylwia Kobyłkiewicz posiada bogate doświadczenie zawodowe w administracji rządowej jak i samorządowej, z którą była związana przez

Dostał zasiłek z ZUS, urzędnicy kazali mu go zwrócić. Na konto już nie wejdą. Zmiany w ściąganiu długów

wejścia w życie rozporządzenia nie będą mogły tego robić organy państwowe, takie jak ZUS, urzędy skarbowe oraz samorządy. Zakaz egzekucji dotyczyć będzie nie tylko nowych spraw, ale także tych już trwających. Wstrzymanie egzekucji będzie dotyczyło zarówno firm, jak i osób prywatnych. - To oznacza, że

Fitch potwierdził rating BBB i A+(pol) Torunia z perspektywą stabilną

; - czytamy w komunikacie. Fitch zaklasyfikował Toruń do jednostek samorządu terytorialnego typu B, który charakteryzuje konieczność obsługi zadłużenia z własnych przepływów pieniężnych. Głównymi źródłami dochodów Torunia są: podatki, które nie dają miastu dużej elastyczności, gdyż o ich wymiarze decyduje

Tauron wygrał najwięcej przetargów ogłoszonych przez podmioty publiczne w 2017r.

elektrycznej dla ponad 100 jednostek administracji państwowej zlokalizowanych w całej Polsce. W ciągu dwóch lat spółka dostarczy do obiektów należących m.in. do ministerstw oraz centralnych urzędów 226,8 GWh energii elektrycznej. Przetarg dotyczył 1 376 punktów poboru energii elektrycznej. Wśród odbiorców z

Gminy z długami, bo inwestowały. Teraz się boją

Łódź jest zaraz po Warszawie najbardziej zadłużonym miastem w Polsce. Ma do spłacenia 2,9 mld zł, Wrocław - 2,6 mld zł, Kraków - 2 mld zł, a Poznań - 1,7 mld zł. Jak podaje Ministerstwo Finansów, po trzecim kwartale tego roku łączne zadłużenie wszystkich samorządów w Polsce to 68 mld zł. Jest ono o

Prezydent podpisał ustawę o systemie instytucji rozwoju

pracowników niepełnosprawnych. Ustawa określa również dodatkowe zadania PFR, w tym wykonywanie zadań powierzonych przez organy administracji rządowej, inne jednostki wykonujące zadania publiczne lub jednostki samorządu terytorialnego, w zakresie inwestycji kapitałowych, obsługa Rady Grupy Polskiego Funduszu

Asseco wprowadza Tychy do systemu Śląskiej Karty Usług Publicznych

. Firms produkuje i rozwija oprogramowanie (m.in. dla sektora leasingowego i samorządów), dostarcza infrastrukturę informatyczną, szkolenia i systemy zarządzania kapitałem ludzkim, specjalizuje się też w usługach bezpieczeństwa i zaufania oraz komunikacji masowej. Współpracuje zarówno z biznesem, jak i

MR,KIR: Ruszył Program upowszechniania płatności bezgotówkowych w admin. publ.

% jednostek samorządu terytorialnego umożliwia dokonywanie tego rodzaju płatności. Aby poprawić tę sytuację, Ministerstwo Rozwoju we współpracy z Krajową Izbą Rozliczeniową uruchomiło Program upowszechniania płatności bezgotówkowych w administracji publicznej" - czytamy w komunikacie. Program

Asseco ma umowę z ZUS na rozwój i utrzymanie PUE za 23,2 mln zł

rozwój tego typu usług elektronicznych jest dziś koniecznością oraz stanowi ważny element w realizacji strategii e-państwa. Administracja państwowa coraz mocniej stawia na nowoczesne kanały elektroniczne do bezpośredniego kontaktu z obywatelami. Cieszę się, że zespoły Asseco są zaangażowane w wykonanie

Samorządowcy bronią gimnazjów. I walczą z centralizacją państwa przez PiS

jeden z prezydentów. Chodzi o sformułowanie, że "coraz częściej padają supozycje, jakoby samorządy źle wywiązywały się z wdrażania unijnych programów. W atmosferze sensacji do urzędów administracji samorządowej kierowane są kontrole CBA (Urząd Miasta Stołecznego Warszawa i wszystkie urzędy

KGHM: NSA oddalił skargi kasacyjne Darley Energy dot. złoża w okolicach Pucka

podejmie prace na obszarze koncesji, intensyfikując je tak, aby jak najszybciej udokumentować zasoby surowcowe i przedstawić dokumentacje oraz projekty planów zagospodarowania złóż, uzgodnić z gminami i uzyskać uwarunkowania środowiskowe, aby samorządy, mieszkańcy i przedsiębiorcy nie pozostawali w

Sygnity: Pierwszy etap VAT w kontrakcie e-Podatki gotowy do testów

Administracji Podatkowej funkcjonalności do obsługi podatku od towarów i usług w terminie ustalonym z Ministerstwem Finansów. Przygotowane oprogramowanie przechodzi obecnie w fazę testów i wdrożenia pilotażowego" - czytamy w komunikacie. Ostatnie trzy miesiące to dla Sygnity i Ministerstwa Finansów praca

Asseco Data Systems wdroży nowy system IT w Idea Getin Leasing

, COMBIDATA Poland, Przedsiębiorstwo Informatyki ZETO Bydgoszcz, Unizeto Technologies, Zakład Usług Informatycznych OTAGO. Firms produkuje i rozwija oprogramowanie (m.in. dla sektora leasingowego i samorządów), dostarcza infrastrukturę informatyczną, szkolenia i systemy zarządzania kapitałem ludzkim

MIR planuje przekształcanie użytkowania wieczystego we własność od 1 I 2019 r.

samorządom waloryzowanie opłat rocznych przy zastosowaniu wskaźników ogłaszanych przez prezesa GUS. Dotychczasowi właściciele (Skarb Państwa oraz samorządy, w tym gminy) będą mogli udzielać bonifikat od opłat rocznych. Będzie możliwość wniesienia wszystkich 20 opłat przekształceniowych jednorazowo z góry. W

Sejm przyjął ustawę o elektromobilności i paliwach alternatywnych

elektrycznym, zwolnienie z podatku akcyzowego w przypadku pojazdów elektrycznych. W dokumencie znalazł się też pomysł wprowadzenia obligatoryjnego udziału pojazdów o napędzie elektrycznym we flocie części organów administracji centralnej oraz wybranych jednostek samorządu terytorialnego. (ISBnews)

Asseco Data Systems uruchomiło system mobilnego odbioru mieszkań dla Echo

, Przedsiębiorstwo Informatyki ZETO Bydgoszcz, Unizeto Technologies, Zakład Usług Informatycznych OTAGO. Firms produkuje i rozwija oprogramowanie (m.in. dla sektora leasingowego i samorządów), dostarcza infrastrukturę informatyczną, szkolenia i systemy zarządzania kapitałem ludzkim, specjalizuje się też w usługach

Art. 269 KK

  Art. 269. § 1. Kto niszczy, uszkadza, usuwa lub zmienia dane informatyczne o szczególnym znaczeniu dla obronności kraju, bezpieczeństwa w komunikacji, funkcjonowania administracji rządowej, innego organu państwowego lub instytucji państwowej albo samorządu terytorialnego albo zakłóca

Comarch rozbudowuje sieć oddziałów w Polsce, utworzy ponad 100 miejsc pracy

Białymstoku dzięki inwestycji samorządu województwa podlaskiego w rozwój regionalnej podlaskiej platformy medycznej 'Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie' (PSIeZ), tworzy centrum kompetencyjne wdrożeń w jednostkach medycznych" - podano także.  Z kolei w Lublinie, dzięki podpisanemu w

Asseco Data Systems stworzy rządowe centrum cyberbezpieczeństwa w Togo

, COMBIDATA Poland, Przedsiębiorstwo Informatyki ZETO Bydgoszcz, Unizeto Technologies, Zakład Usług Informatycznych OTAGO. Firms produkuje i rozwija oprogramowanie (m.in. dla sektora leasingowego i samorządów), dostarcza infrastrukturę informatyczną, szkolenia i systemy zarządzania kapitałem ludzkim

Wypełnienie ankiety nt. zamówień publicznych nie jest obowiązkiem zamawiającego

funkcje publiczne. Powyższe uprawnienie obejmuje również uzyskiwanie informacji o działalności organów samorządu terytorialnego a także jego jednostek organizacyjnych w zakresie, w jakim wykonują one zadania władzy publicznej i gospodarują mieniem komunalnym lub majątkiem Skarbu Państwa. Informacją

MR, Pracodawcy RP i KIG będą razem starać się o organizację EXPO 2022 w Łodzi

Warszawa, 14.07.2017 (ISBnews) - Ministerstwo Rozwoju oraz organizacje samorządu gospodarczego – Pracodawcy RP i Krajowa Izba Gospodarcza (KIG) - będą współdziałać na rzecz uzyskania praw do organizacji przez Polskę wystawy międzynarodowej EXPO 2022 w Łodzi, poinformował resort. Listy

Użytkowanie wieczyste. Jak nie stracić bonifikaty?

Ustawa o końcu użytkowania wieczystego obowiązuje od stycznia 2019 r. W sumie państwo i samorządy powinny wydać stosowne zaświadczenie 2,5 miliona Polaków. Dokument wysyła wójt/burmistrz lub prezydent miasta, jeśli grunty są samorządowe, starosta, jeśli grunty należą do skarbu państwa, dyrektor

Comarch: Postępowanie CBA ma charakter wyjaśniający, nie dotyczy spółek z grupy

. Comarch ma doświadczenie w pracach wdrożeniowych dla organów administracji rządowej, oraz jednostek samorządu terytorialnego, a także w placówkach ochrony zdrowia, szkołach wyższych oraz przedsiębiorstwach użyteczności publicznej, podkreślono w materiale. Klientami Comarch w administracji są m.in

Seminarium Pracodawców RP: Sieci ciepłown. to istotne narzędzie walki ze smogiem

Warszawa, 26.11.2019 (ISBnews) - Podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej daje najlepszy efekt w walce z miejskim smogiem, a fundusze unijne umożliwiają wsparcie finansowe w pozbywaniu się "kopciuchów", których usunięcia wymagają kolejne samorządy, wynika z wypowiedzi uczestników

Niedużak z MPiT: Rząd przyjmie ustawę o zatorach płatniczych w kwietniu

samorządu, uniwersytetów (z wyłączeniem podmiotów leczniczych, przede wszystkim szpitali, - obowiązek (dla dużych firm ) składania do Ministerstwa Finansów sprawozdań na temat tego, ile faktur dana firma płaci w ciągu 30 dni, ile w czasie 60 dni, a ile po upływie 60 dni, zarazem resort finansów będzie

MF: Nową ordynację podatkową rząd może przyjąć we wrześniu br.

. niewładcze formy działania administracji skarbowej, które mają upodmiotowić podatnika. "One polegają na innym kontakcie z podatnikiem, bez takich rozwiązań jak wezwania czy decyzje, tylko mówimy o mediacji czy o umowie między organem i podatnikiem, która będzie wiązała strony np. dotyczące metodologii

MIR: Senat przyjął ustawę, która ma 'rozruszać' rynek PPP

25% postępowań kończy się podpisaniem umowy z partnerem prywatnym. W praktyce oznacza to, że jeśli cztery samorządy rozpoczną rozmowy z biznesem, umowę podpisze tylko jeden. Podobnie jak na mundialu rozgrywki kończymy w fazie grupowej, a chcemy być w czołówce jak Francuzi czy Anglicy, dlatego zależy

MIR: Oddano gmach sądu w Nowym Sączu, pierwsze PPP z udziałem Skarbu Państwa

Warszawa, 06.04.2018 (ISBnews) - Nowy gmach Sądu Rejonowego w Nowym Sączu - pierwsza inwestycja zrealizowana w oparciu o partnerstwo publiczno-prywatne (PPP) w Polsce, gdzie stronę publiczną reprezentuje Skarb Państwa, a nie samorząd, został dziś oddany do użytkowania, podało Ministerstwo

Asseco wprowadziło projekt trwałego nośnika w bankowości spółdzielczej

(ADH-Soft, Centrum Komputerowe Zeto, Combidata Poland, Przedsiębiorstwo Informatyki Zeto Bydgoszcz, Unizeto Technologies, Zakład Usług Informatycznych OTAGO. Firms produkuje i rozwija oprogramowanie (m.in. dla sektora leasingowego i samorządów), dostarcza infrastrukturę informatyczną, szkolenia i

PSPA liczy na zmiany w ustawie o elektromobilności po jej wejściu w życie

ich z opłat za parkowanie czy możliwość poruszania się pojazdów o napędzie elektrycznym po pasach dla autobusów. W dokumencie znalazł się też pomysł wprowadzenia obligatoryjnego udziału pojazdów napędzanych energią elektryczną we flocie części organów administracji centralnej oraz wybranych jednostek

Asseco pracuje nad umowami w segmencie chmury, nie wyklucza docelowo przejęć

, COMBIDATA Poland, Przedsiębiorstwo Informatyki ZETO Bydgoszcz, Unizeto Technologies, Zakład Usług Informatycznych OTAGO. Firms produkuje i rozwija oprogramowanie (m.in. dla sektora leasingowego i samorządów), dostarcza infrastrukturę informatyczną, szkolenia i systemy zarządzania kapitałem ludzkim

Marszałek sprzedaje unijne pociągi. "Sytuacja jest niezwykła"

działalności gospodarczej. W tym przypadku mieliśmy do wykorzystania środki unijne, których nie można było przeznaczyć na inny cel, i bylibyśmy głupi, gdyby z nich nie skorzystać. Modelowa sytuacja jest jednak wtedy, gdy administracja kupuje usługę - mówi Maćkowiak. Tłumaczy, że teraz to samorząd płaci za

Rząd przyjął ustawy o KAS, które m.in. podniosą ściągalność podatków

Warszawa, 17.10.2017 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej (KAS), zgodnie z którą 1 stycznia 2019 r. nastąpi przejęcie przez Centrum Informatyki Resortu Finansów (CI RF) całości zadań związanych z dostarczaniem usług informatycznych

Nowość na polskim rynku nieruchomości - Społeczne Agencje Najmu

konsultacje z Ministerstwem Infrastruktury i Budownictwa, Ministerstwem Finansów oraz samorządami - cieszy się rzeczniczka fundacji Barbara Audycka. Zwraca uwagę, że aż 5,5 mln Polaków ma problem z zaspokojeniem potrzeb mieszkaniowych. - Społeczny najem to rozwiązanie, które jest odpowiedzią na potrzeby tych

NIK: Budżety obywatelskie to skuteczne narzędzie, choć występują naruszenia

: "NIK skierowała wniosek de lege ferenda do ministra spraw wewnętrznych i administracji o zmianę art. 5a ustawy o samorządzie gminnym polegającej na: - doprecyzowaniu kto może brać udział w konsultacjach dotyczących budżetu obywatelskiego. Zmienione przepisy powinny też zagwarantować prawo

Rada doradzi, jak walczyć z ucieczkami przed podatkami

Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Przedstawicielką Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego w Radzie będzie skarbniczka województwa świętokrzyskiego Maria Fidzińska-Dziurzyńska. Zasiądzie w niej również wiceprzewodniczący Rady Podatkowej Konfederacji Lewiatan Rafał

Magdalena Gaj, prezes UKE, rezygnuje. Głosowanie w Sejmie w czwartek

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Magdalena Gaj złożyła rezygnację. Wniosek o jej odwołanie podpisany przez premier Beatę Szydło Sejm ma rozpatrzyć w czwartek rano. Powody decyzji Gaj? - Pani prezes pracuje w administracji publicznej od 15 lat i osiągnęła cele, które sobie założyła. Zostawia

Asseco Data Systems wchłonie Sigilogic i CTPartners

. Asseco Data Systems, w ramach Grupy Asseco, produkuje i rozwija oprogramowanie (m.in. dla sektora leasingowego i samorządów), dostarcza infrastrukturę informatyczną, szkolenia i systemy zarządzania kapitałem ludzkim, specjalizuje się też w usługach bezpieczeństwa i zaufania oraz komunikacji masowej

Tomasz Miszczuk został powołany na stanowisko prezesa PKP Informatyka

, podała spółka. Tomasz Miszczuk od 2008 r. piastował stanowisko prezesa Instytutu Technologii Administracji Publicznej, gdzie odpowiadał m.in. za opracowanie planów i strategii transportu i rozwoju oraz realizowanie projektów doradczych w zakresie zamówień publicznych i funduszy unijnych dla jednostek

Ustawa o działalności innowacyjnej zmniejszy dochody finans. publ. o 1 mld zł/r.

podmiotów uprawnionych do występowania przed Urzędem Patentowym RP, - zmiany ustrojowe samorządu zawodowego rzeczników patentowych (wyłączenie biernego i czynnego prawa wyborczego do organów samorządu wobec zawieszonych rzeczników patentowych, w tym na skutek zatrudnienia w administracji publicznej

PIU: Polska powinna opracować spójną strategię zarządzania ryzykiem katastrof

tego typu zjawiskami jest spójna strategia zarządzania ryzykiem katastrof, uwzględniająca rolę administracji centralnej, samorządów i sektora prywatnego, wynika z raportu przygotowanego dla Polskiej Izby Ubezpieczeń (PIU).   "W Polsce, mimo że wzrasta świadomość potencjalnych zagrożeń

KE wezwała Polskę do przyspieszenia rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych

skierowaniu sprawy do Trybunału Sprawiedliwości UE. Podobne wezwanie dostało także siedem innych państw członkowskich: Grecja, Irlandia, Malta, Rumunia, Słowenia, Wielka Brytania i Szwecja. "Administracja centralna, we współpracy z samorządami oraz branżą paliw alternatywnych, musi zdynamizować swoje

Projekt ustawy dot. wykazu podatników VAT został skierowany do Sejmu

Warszawa, 13.03.2019 (ISBnews) - Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (VAT) oraz niektórych innych ustaw został skierowany do Sejmu. Na podstawie noweli szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) udostępni w postaci elektronicznej ogólnodostępny wykaz podmiotów