administracji podatkowej

Nowa ordynacja podatkowa. Podatnik kontra urząd

Nastąpi rewolucja w stosunkach obywatela czy przedsiębiorcy z administracją publiczną? Będzie nowa ordynacja podatkowa i nowa instytucja broniąca podatników.

Zmiany w skarbówce. Powstaną centra obsługi dla podatników

złożyć deklaracje podatkowe dotyczące podatku akcyzowego w każdym urzędzie skarbowym. Ten przekaże je właściwemu naczelnikowi urzędu celnego. Rząd obiecuje, że dzięki udostępnieniu bazy wiedzy administracji podatkowej każdy podatnik otrzyma jednolitą informację dotyczącą stosowania przepisów prawa

Biznes będzie uciekać z Polski. Nowy szef doradców podatkowych ostrzega

Biznes będzie uciekać z Polski. Nowy szef doradców podatkowych ostrzega

biznes stąd ucieknie. Polska była dla inwestorów atrakcyjna, bo nad innymi krajami mieliśmy przewagę płacową i podatkową. Mieliśmy dość dobry system podatkowy, choć słabą administrację podatkową. I mieliśmy tanią siłę roboczą. Dzisiaj o obu tych czynnikach można już mówić w czasie przeszłym. Czytaj też

"Panama papers". Amerykanie wezmą się za raje podatkowe?

"Panama papers". Amerykanie wezmą się za raje podatkowe?

Na konferencji prasowej urzędnicy amerykańskiej administracji poinformowali, że Departament Skarbu zaproponuje Kongresowi zmianę przepisów. Właściciele spółek zarejestrowanych w Stanach Zjednoczonych będą musieli być wpisani do specjalnego rejestru prowadzonego przez agencję zajmującą się

Komu dobrze zrobi reforma skarbówki: podatnikom czy fiskusowi?

Komu dobrze zrobi reforma skarbówki: podatnikom czy fiskusowi? Wsparcie dla podatników w rozliczeniach z fiskusem? A może chęć poprawy ściągalności podatków i zapełnienia kasy państwa? Posłowie pospierali się w środę w Sejmie o rządowy projekt ustawy o administracji podatkowej. - To kolejny etap

Raport KE: Polski fiskus daleki od ideału

Raport KE: Polski fiskus daleki od ideału

administracji podatkowej. Podobne uwagi skierowano pod adresem Bułgarii, Czech, Niemiec i Słowacji. Autorzy jednak przyznają, że na podstawie posiadanych informacji mogą nie być w stanie zidentyfikować wszystkich krajów, które powinny poprawić administrację podatkową. W raporcie odnotowano, że Polska

Resort finansów chce wprowadzenia klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania

przeciwko unikaniu opodatkowania w indywidualnych sprawach. Resort finansów podkreśla, że Rada ma mieć charakter niezależny od administracji podatkowej. Z uwagi jednak na fakt, że członków Rady będzie powoływał prezes Rady Ministrów można mieć wątpliwości w kwestii ich bezstronności. Warto dodać, że podobne

Fiskus ma wreszcie polubić e-Podatki

zinformatyzowanie podatków zwiększy efektywność administracji skarbowej i poprawi ściągalność podatków. Resort chce upowszechnić możliwość składania deklaracji podatkowych przez internet. Wszystko wskazuje na to, że na przełomie marca i kwietnia zniknie obowiązek podpisywania tzw. bezpiecznym podpisem

Kto nie walczy nie wygrywa - zwrot VAT z faktur od nieuczciwego kontrahenta jest możliwy

faktycznie istniejącym i rzetelnym podatnikiem. W przypadku oceny pozytywnej, organ podatkowy zakwestionuje sprzedaż lub nabycie towaru z innego państwa i zażąda opodatkowania takiej transakcji na takich samych zasadach jakie dotyczą obrotu towarów pomiędzy podmiotami krajowymi, tj. zazwyczaj wg stawki 23

Rząd przyjął projekt ustawy Ordynacja podatkowa, która wejdzie w życie w 2021 r.

Warszawa, 28.05.2019 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy Ordynacja podatkowa (wraz z projektem ustawy Przepisy wprowadzające ustawę Ordynacja podatkowa i ustawę o Rzeczniku Praw Podatnika), która przewiduje większą ochronę praw podatnika w jego kontaktach z administracją

Sejm opowiedział się za dostosowaniem ustaw podatkowych do Klasyfikacji Wyrobów

głosów. Jednocześnie posłowie odrzucili poprawkę Koalicji Obywatelskiej i Lewicy, dotyczącą doręczenia pism podatkowych wydanych w formie dokumentu elektronicznego z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego Krajowej Administracji Skarbowej (KAS). W trakcie drugiego czytania obawy i zastrzeżenia

Lepsi urzędnicy, gorsze prawo - przedsiębiorcy o polskich podatkach

W trakcie badania zapytano m.in. o ocenę przepisów podatkowych. Wypadły one niezwykle krytycznie. 70% ankietowanych uznało regulacje CIT za bardzo skomplikowane, podobnie niemal 60% ocenia regulacje VAT i PIT. - Najprawdopodobniej wpłynęły na to częste zmiany w prawie - tłumaczy Monika Wachowiec

FPP oczekuje, że GUS będzie wykorzystywał dane z KAS dzięki zmianie prawa

Warszawa, 26.11.2019 (ISBnews) - Na podstawie znowelizowanej ostatnio Ordynacji podatkowej szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) udostępnia służbom statystyki publicznej dane niezawarte w aktach spraw podatkowych - można zatem oczekiwać, że ta możliwość zostanie wykorzystana przez Główny

NIK pozytywnie ocenia powołanie i działalność Krajowej Administracji Skarbowej

;r. z połączenia administracji podatkowej, Służby Celnej i kontroli skarbowej i została podporządkowana ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych. Reforma dotychczasowych struktur miała umożliwić lepsze wykorzystanie ich zasobów kadrowych, finansowych i organizacyjnych

Morawiecki w expose: Pakiet deregulacyjny, uproszczenie podatków, nowe ulgi

Warszawa, 19.11.2019 (ISBnews) - Rząd zaproponuje stworzenie sejmowego zespołu, który zajmie się - w ramach szerokiej współpracy społecznej - opracowaniem pakietu deregulacyjnego i wolnościowego, dokona redukcji biurokracji i administracji, a także będzie upraszczać prawo podatkowe i wprowadzać

Prezydent podpisał nowelę odraczającą wypełnianie przez KAS niektórych PIT-ów

prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą lub działy specjalne produkcji rolnej, poinformowała Kancelaria Prezydenta. Uruchomienie usługi polegającej na wypełnieniu deklaracji podatkowej przez Krajową Administrację Skarbową, przewidziane w nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

PwC: 57% polskich firm odwołuje się od decyzji pokontrolnych organów podatkowych

administracja skarbowa ma tego świadomość - pytanie tylko, na ile skuteczne okażą się planowane aktualnie rozwiązania" - powiedział partner odpowiedzialny za praktykę sporów podatkowych w PwC Polska i jeden z liderów sieci Tax Controversy and Dispute Resolution w PwC na Europę Środkowo-Wschodnią Jan

FPP: Program KAS dot. ostrzegania przed karuzelą podatkową to dobre rozwiązanie

w oszustwie podatkowym tzw. karuzeli podatkowej. Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP) pozytywnie ocenia to rozwiązanie - jako skuteczne narzędzie do wspólnej walki administracji i przedsiębiorców z wyłudzeniami podatku VAT. W ramach Programu Ostrzegania Przedsiębiorców, Krajowa Administracja

Sejm przyjął nowelę dot. wypełnianych przez KAS e-zeznań PIT

rozliczaniem zeznań podatkowych PIT, tj. Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) przygotuje wypełnione roczne zeznanie podatkowe bez konieczności składania jakiegokolwiek wniosku przez podatnika. Ustawa trafi teraz do Senatu. Według projektu ustawy, KAS przygotuje zeznania podatkowe dla wszystkich podatników

Kościński: MF zaczyna zbierać pomysły na to, jak ulepszyć prawo podatkowe

Warszawa, 29.01.2020 (ISBnews) - Ministerstwo Finansów (MF) rozpoczyna zbieranie pomysłów i opinii, które mają usprawnić polski system podatkowy, zapowiedział minister finansów Tadeusz Kościński. Ma temu służyć udostępniony przez resort Głos Podatnika - narzędzie do komunikacji z administracją

WSA uchylił decyzję administracji skarbowej ws. podatku Emperii za 2011 r

Warszawa, 17.07.2018 (ISBnews) - Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w całości uchylił zaskarżoną przez Emperię decyzję dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie dotyczącą zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych za 2011 r. stwierdzającą zaległość podatkową

MF: M. Rzeczkowska 3 III obejmie funkcję szefa Krajowej Administracji Skarbowej

wszystko co zrobił dla KAS i całej polskiej skarbowości. Przyczynił się do rozwoju naszej administracji i Polski, dzięki odważnym działaniom podejmowanym w obszarze uszczelniania systemu podatkowego, ale i wsparcia legalnie działającego biznesu. Ten kierunek będę chciała kontynuować dążąc do tego, by KAS w

Rząd przyjął nowelę wg której KAS będzie przygotowywać wypełnione e-zeznania PIT

zeznań podatkowych PIT, tj. Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) przygotuje wypełnione roczne zeznanie podatkowe bez konieczności składania jakiegokolwiek wniosku przez podatnika. "KAS wypełni dla podatników podatku dochodowego od osób fizycznych zeznania podatkowe bazując na informacjach od

Rząd przyjął projekt o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania

. Rozwiązanie to ma zachęcić do inwestowania w naszym kraju, a przede wszystkim do prowadzenia biznesu odpowiedzialnego społecznie, który będzie się wywiązywał z obowiązków podatkowych w Polsce. - Stworzono podstawy prawne do realizacji przez Krajową Administrację Skarbową - Programu

MF opublikuje kolejne objaśnienia do ustaw wchodzących w życie od 2019 r.

raportowania schematów podatkowych (MDR) została opublikowana w Dzienniku Ustaw z 23 listopada 2018 r. Celem przepisów MDR jest m.in. poprawa jakości systemu podatkowego, poprzez umożliwienie szybkiego dostępu administracji podatkowej (KAS) do informacji o potencjalnie agresywnym planowaniu lub nadużyciach

Sejm dokonał zmian w przepisach dot. harmonizacji opodatkowania handlu w UE

445 posłów 11 było przeciwnych, nikt nie wstrzymał się od głosu. Nowelizacja wprowadza zmiany w sześciu ustawach: o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) ordynacji podatkowej, kodeksie karnym skarbowym, ustawie o podatku od towarów i usług (VAT), Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) oraz o

Czerwińska: Jutro udostępnimy zeznania roczne ponad 20 mln podatników w e-PIT

zwrotu nadpłaconego podatku do maksymalnie 45 dni" - powiedziała minister Czerwińska podczas konferencji prasowej. Podatnik samodzielnie wybierze, czy chce skorzystać z Twojego e-PIT-a sporządzonego przez administrację skarbową, czy też samodzielnie wypełnić zeznanie podatkowe. Zeznanie podatkowe

Cyfrowy Polsat ma prawomocny wyrok uchylający zaległość podatkową na 40,6 mln zł

Warszawa, 24.12.2019 (ISBnews) - Cyfrowy Polsat otrzymał informację o uprawomocnieniu się wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, który uchylił decyzję dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie, utrzymującą w mocy zaskarżoną przez spółkę decyzję Naczelnika Mazowieckiego

BCC: Błędy przy MDR mogą narazić firmy na ogromne kary ze strony KAS

Warszawa, 07.06.2019 (ISBnews) - Przepisy w zakresie obowiązkowego przekazywania do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych (Mandatory Disclosure Rules – dalej: MDR), przewidują dla przedsiębiorców wiele nowych obowiązków, a niedopełnienie obowiązku bądź

Skarbówka wkracza "na rympał". Urzędnicy złamali prawo? Jest zawiadomienie do prokuratury

. Postępowania podatkowe przedawniają się bowiem po upływie pięciu lat. Sięgnęli więc po rozwiązanie, dzięki któremu termin przedawnienia został zawieszony. Dzieje się tak wówczas, jeżeli wobec przedsiębiorcy wszczyna się postępowanie karno-skarbowe o przestępstwo lub wykroczenie związanie z niewykonaniem

Ciech: Dyrektor IAS w Bydgoszczy wniósł skargi kasacyjne od wyroków WSA

Warszawa, 16.03.2020 (ISBnews) - Do pełnomocnika Ciech Soda Polska, Ciech Cargo oraz Ciech Pianki, spółek zależnych Ciechu, wpłynęły odpisy skarg kasacyjnych złożonych do Naczelnego Sądu Administracyjnego (NSA) przez dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Bydgoszczy (IAS) od wyroków

Tomasz Słaboszowski został nowym wiceministrem finansów i zastępcą szefa KAS

finansów. Tomasz Słaboszowski jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Ukończył studia podyplomowe z zakresu zarządzania służbami podatkowymi, podano w komunikacie. "W latach 1994-1996 oraz od 1998 r. do chwili obecnej zatrudniony w służbach skarbowych. W trakcie

Prezydent podpisał nowelizację Ordynacji podatkowej dotyczącą m.in. KAS

Warszawa, 24.11.2017 (ISBnews) - Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy Ordynacja podatkowa dotyczącą m.in. działalności Krajowej Administracji Skarbowej (KAS), poinformowała Kancelaria Prezydenta. "Ustawa wprowadza do ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja

UKS utrzymał decyzję ws. 142,46 mln zł zaległych podatków Emperii

, ustanowionej pełnomocnikiem w sprawie, informację o wydaniu przez dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie decyzji utrzymującej w mocy decyzję dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Lublinie z dnia 31 stycznia 2017 roku określającą wysokość zobowiązania podatkowego spółki w podatku dochodowym od osób

NIK: Dopiero rozwiązania legislacyjne pomogły uszczelnić system podatkowy

szczególności obrotu elektroniką, czy sprzedaży usług budowlanych" - czytamy w komunikacie.  Rozbudowano system zarządzania ryzykiem zewnętrznym w administracji podatkowej, co było efektem prac powstałego na polecenie ministra finansów w 2014 r. Centrum Analiz i Planowania Administracji Podatkowej

Cyfrowy Polsat wniesie skargę do WSA w sprawie 40,6 mln zł podatku za 2011 r.

Warszawa, 09.05.2018 (ISBnews) - Cyfrowy Polsat zamierza wnieść skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (WSA) w sprawie utrzymanej w mocy przez dyrektora Izby Administracji Skarbowej, decyzji naczelnika Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego w Warszawie, określającej zobowiązanie podatkowe

PwC:Administracja podatkowa rzadziej korzysta z JPK w czasie kontroli podatkowej

Warszawa, 28.06.2017 (ISBnews) - Administracja podatkowa częściej wykorzystuje Jednolity Plik Kontrolny (JPK) w ramach czynności sprawdzających (ok. 10 tys. przypadków), ale w ograniczonym stopniu korzysta z JPK w trakcie kontroli lub postępowań podatkowych, wynika z analizy PwC. "

PwC: Szersze wykorzystanie JPK może podnieść efektywność kontroli podatkowej

(JPK_KR) czy wyciąg bankowy (JPK_WB) na potrzeby działalności administracji podatkowej, są one jak na razie stosowane w ograniczonym stopniu. Co prawda statystki wskazują, że organy podatkowe żądają od podatników ich przedłożenia, ale wciąż w niewielkim zakresie. Przedmiotowe struktury zawierają wiele

ZPP rekomenduje uproszczenie podatku ryczałtowego dla firm

popularność, rekomendowane rozwiązanie nie przyczyni się do zauważalnego spadku dochodów publicznych. Jednocześnie uproszczenie przepisów podatkowych zmniejszy koszty działania administracji podatkowej oraz zmniejszy szarą strefę, podano także. "Możemy nic nie zmieniać w zakresie powyższych przepisów

Czego najbardziej boją się początkujące firmy? Nie skarbówki. "Jesteśmy bardziej wykształceni, lecz mniej uczciwi"

; podatników, czyli elektroniczny wykaz wszystkich czynnych podatników VAT prowadzony przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Od stycznia tego roku przed każdorazową płatnością obowiązkiem przedsiębiorcy jest sprawdzenie, czy rachunek jego kontrahenta znajduje się w wykazie. Kto zapłaci za transakcję o

Piotr Dziedzic i Tadeusz Kościński zostali powołani na wiceministrów finansów

Warszawa, 01.07.2019 (ISBnews) - Prezes Rady Ministrów powołał z dniem 1 lipca 2019 r. Piotra Dziedzica na stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów i zastępcy szefa Krajowej Administracji Skarbowej oraz Tadeusza Kościńskiego na stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie

MF: Polska proponuje UE ściślejszą współpracę w zwalczaniu mafii VAT

Warszawa, 29.01.2020 (ISBnews) - Przedstawiciele administracji podatkowej państw Unii Europejskiej, uczestniczący w spotkaniu w Ministerstwie Finansów (MF) zgodzili się co do konieczności pogłębienia współpracy międzypaństwowej, szczególnie w zakresie transferu wiedzy i technologii służącej

MinFin zatwierdziło koncepcję rozwoju Krajowej Informacji Podatkowej

wydawanych interpretacjach), przyjętą i stosowaną konsekwentnie przez wszystkie jednostki administracji podatkowej" – czytamy w komunikacie Zmiany te, według MinFin mają zapewnić optymalne wsparcie podatników, a wzmocnienie KIP przyspieszy również wydawanie interpretacji indywidualnych

Konsorcjum Stali złoży wniosek o zwrot 31,75 mln zł od organów skarbowych 

Warszawa, 31.03.2020 (ISBnews) - Konsorcjum Stali otrzymało decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Katowicach, uchylającą w całości decyzję Naczelnika Pomorskiego Urzędu Celno - Skarbowego w Gdyni z 4 kwietnia 2017 r., w której określił zaległe zobowiązanie podatkowe

Ciech: Organ odwoławczy utrzymał decyzję o 8,2 mln zł zaległości podatkowych

Warszawa, 10.09.2019 (ISBnews) - Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Bydgoszczy (organ II instancji), w następstwie odwołań złożonych przez spółki zależne od Ciechu: Ciech Soda Polska, Ciech Cargo i Ciech Pianki, utrzymał w mocy 3 decyzje Naczelnika Kujawsko-Pomorskiego Urzędu

MF: Usługa Twój e-PIT dostepna dla PIT-37 i PIT-38 od 15 lutego br.

Warszawa, 22.01.2019 (ISBnews) - Usługa Twój e-PIT będzie dostępna od 15 lutego 2019 r. elektronicznie na Portalu Podatkowym podatki.gov.pl, podało Ministerstwo Finansów. W 2019 r. usługa będzie dostępna dla podatników rozliczających się na formularzach PIT-37 i PIT-38. Od przyszłego roku usługa

Co powinien w sprawie Banasia sprawdzić fiskus? Na razie: "zyskał sutener, stracił suweren"

szef Krajowej Administracji Skarbowej, eksminister finansów, świeżo zawieszony prezes NIK od starego AK-owca dostał 400 metrową kamienicę na krakowskim Podgórzu. Bogatemu to i byk się ocieli. Przy tym politycy opozycji wypadają blado. Minister Sławomir Nowak otrzymał tylko zegarek Ulysses Nardin za 17

PKN Orlen przekazał wozy laboratoryjne Krajowej Administracji Skarbowej

Warszawa, 07.11.2018 (ISBnews) - PKN Orlen przekazał dla potrzeb Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) trzy nowoczesne wozy laboratoryjne, a do końca listopada br. przekaże dwa kolejne pojazdy, poinformował prezes spółki Daniel Obajtek. Wartość jednego mobilnego laboratorium to ok. 1,5 mln zł

MF będzie wspierać podmioty publiczne, prywatne i uczestników rynku finansowego

administracji skarbowej, urzędzie skarbowym czy urzędzie celno-skarbowym. Zakłada się, że w pierwszej kolejności będzie możliwe składanie do dowolnego urzędu skarbowego deklaracji podatkowych oraz  wniosków o wydanie zaświadczeń, podano dalej. MF przewiduje także kontrolę wywozu leków, sprzętu medycznego

Rząd przyjął nowelę Ordynacji podatkowej dot. funkcjonowania KAS

Warszawa, 12.09.2017 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy Ordynacja podatkowa, przewidujący wzmocnienie ochrony podatników przed ponoszeniem konsekwencji, powodowanych działalnością nieuczciwych kontrahentów. Każdy przedsiębiorca będzie mógł zapytać Krajową Administracje

US wstrzymał decyzję dot. zaległości podatkowej Emperii, przyjął zabezpieczenia

podatkowej, ustanowionej pełnomocnikiem w sprawie, informację o doręczeniu w dniu 5 września 2017 r.: 1) Postanowienia naczelnika Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie o wstrzymaniu do dnia 20 sierpnia 2018 r. wykonania decyzji dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie z dnia 8

Fiskus będzie mógł masowo blokować konta przedsiębiorców. Dostał zgodę NSA

Teleinformatyczny Izby Rozliczeniowej (STIR). W wielkim skrócie to system analityczny do walki z przestępcami podatkowymi. Kontrolerzy analizują dane o przelewach bankowych i transakcjach i na tej podstawie podejmują decyzje, czy ktoś jest podejrzany, czy nie. Czytaj też: Kuriozalne stanowisko ZUS. Jak idziesz na

Prezydent podpisał nowelę ustaw podatkowych wprowadzającą m.in. exit tax

opodatkowania, a także wprowadzenia przepisów uprawniających organy Krajowej Administracji Skarbowej do nałożenia dodatkowego zobowiązania podatkowego w związku z wydaniem decyzji z zastosowaniem klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania, przepisów dotyczących wydawania decyzji określającej warunki cofnięcia

Blamaż PiS. Nad tą ustawą pracowano cztery lata. Pójdzie do kosza?

(bo ich prowadzenie się nie opłaca). Nadpłata będzie zwracana podatnikowi bez wydawania decyzji. Będzie mediacja między administracją podatkową a podatnikiem z udziałem pośrednika, czyli mediatora. Wydłużono z 14 do 30 dni termin na złożenia odwołania i z siedmiu do 14 dni na złożenie zażalenia

NIK: Ściągalność VAT poprawiła się m.in. dzięki wprowadzonym przez rząd zmianom

. Administracja podatkowa i skarbowa nie była wówczas wystarczająco skuteczna w zwalczaniu oszustw związanych z VAT" - czytamy w komunikacie poświęconym raportowi Izby.  NIK zauważa, że sytuacja poprawiła się w kontrolowanym przez Izbę okresie 2016 r. i I połowie 2017r. W 2017 r. dochody z podatku od

CCC złoży skargę do WSA po utrzymaniu przez IAS niekorzystnej decyzji podatkowej

Warszawa, 11.12.2019 (ISBnews) - Dyrektor Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu (IAS) utrzymał w mocy decyzję Naczelnika Dolnośląskiego Urzędu Skarbowego we Wrocławiu, zgodnie z którą CCC.eu, spółka zależna CCC, zobowiązana jest do zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych wraz z

List z ministerstwa do dyrektorów skarbówek. "To teraz zaczną dojenie firm do ostatniej złotówki"

wzywających do wyjaśniania spadku wpływów podatkowych będzie w 2020 r. dużo więcej. Pismo podpisał Dariusz Aniećko, dyrektor Departamentu Poboru Podatków w MF. Na początku grudnia napisał do dyrektorów izb administracji skarbowej, że „w związku z zagrożeniem realizacji wpływów budżetowych pobieranych

MF przedłużyło termin składania rocznych deklaracji PIT do końca maja

usłudze Twój e-PIT znajduje się automatycznie przygotowane rozliczenie podatkowe, podano także. "W przypadku braku aktywności zostanie ono zaakceptowane 30 kwietnia. Jeśli z tego rozliczenia będzie wynikać niedopłata podatku, to w maju urzędy skarbowe prześlą o tym informacje do poszczególnych osób

Rząd przyjął kierunkowe założenia nowej ordynacji podatkowej

Informacyjne Rządu (CIR). W kwestii ochrony praw podatnika przewiduje się regulacje chroniące pozycję podatnika w kontaktach z administracją podatkową, oparte na domniemaniu, że podatnik jest rzetelny i świadomie nie dąży do naruszenia prawa podatkowego, podano w komunikacie. "Organ podatkowy nie

Premier przedstawił źródła finansowania programu Nowa Piątka PiS

ograniczające przemysł i oszustwa transgraniczne. Efekt finansowy: 14-24 mld zł w ciągu 2-3 lat" - podano w prezentacji. * Zmniejszenie luki VAT "Dzięki bardziej zaawansowanej technologicznie administracji podatkowej pozwoli zwiększyć wpływy z podatku VAT. Efekt finansowy: 4-6 mld zł rocznie

MF: Blisko 7 mln rocznych PIT-ów za 2018 złożono dzięki nowej usłudze Twój e-PIT

rozliczeń podatkowych. 15 lutego uruchomiliśmy nową usługę Twój e-PIT, która pod względem prostoty, intuicyjności i przejrzystości jest najbardziej zaawansowanym rozwiązaniem w Europie. Dzięki temu plasujemy się w czołówce pod względem innowacyjności systemów informatycznych" - powiedziała minister

Sygnity: MF oddało do użytku możliwość kontaktu online na Portalu Podatkowym

Warszawa, 04.01.2016 (ISBnews) - Ministerstwo Finansów oddało do użytku kolejną funkcjonalność Portalu Podatkowego, umożliwiającą podatnikom bezpośredni kontakt online z administracją podatkową, podał generalny wykonawca systemu e-Podatki - Sygnity. "Dzięki technologii Sygnity

Rewolucyjny wyrok TSUE. Polscy przedsiębiorcy bardziej chronieni przed kontrolami skarbowymi

, czy będzie zmuszonych ze względu na kary zamknąć interes - mówi pytany przez nas radca prawny jednej z największych warszawskich kancelarii prawnych specjalizującej się w podatkach. Z wyroku TSUE wynika, że teraz organ podatkowy musi zapoznać przedsiębiorcę ze wszystkimi dowodami, na podstawie których

Projekt ustawy o Rzeczniku Praw Podatnika rząd ma przyjąć w IV kw. 2018 r.

kadencję  na wniosek ministra właściwego do spraw finansów publicznych. "Zmiany realizowane w prawie podatkowym, mające na celu z jednej strony uszczelnienie systemu podatkowego, a tym samym zmniejszenie luki podatkowej, z drugiej natomiast umocnienie pozycji podatnika w kontaktach z tymi

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o KAS zwiększającą jej uprawnienia

Warszawa, 13.12.2018 (ISBnews) - Prezydent Andrzej Duda podpisał projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) oraz niektórych innych ustaw, mający na celu zapewnienie KAS szerszego dostępu do informacji niezbędnych do realizacji ustawowych zadań oraz wyposażenie w

Skarbówka oddaje i zabiera VAT. Dramatyczny przypadek przedsiębiorcy. W podobnej sytuacji może być nawet 100 tys. firm

. Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie mimo kilku naszych próśb nie odpowiedział nam na nasze pytania. Poprosiliśmy też o odpowiedź Ministerstwo Finansów i Krajową Administrację Skarbową.„Szef Krajowej Administracji Skarbowej, pomimo iż sprawuje ogólny nadzór w sprawach podatkowych, to nie

Ferro otrzymało decyzję określającą wysokość zobowiązania podatkowego za 2012 r.

podatkowej naliczone od kwoty wynikającej z powyższej decyzji wynoszą 8 792 758 zł. Spółka będzie odwoływać się od decyzji do Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Krakowie. "Zarząd spółki wyjaśnia, iż otrzymana decyzja wynika z zakwestionowania przez organy podatkowe działań spółki

Grupa Żywiec: Utrzymano decyzję ws. zaległego podatku, spółka odwoła się do WSA

Warszawa, 17.02.2020 (ISBnews) - Izba Administracji Skarbowej w Katowicach utrzymała w mocy decyzję Naczelnika Śląskiego Urzędu Celno-Skarbowego, zgodnie z którą Grupa Żywiec zobowiązana jest do zapłaty 47,14 mln zł z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych za 2013 rok wraz z odsetkami

Prezydent podpisał ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej

Warszawa, 05.12.2016 (ISBnews) - Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o Krajowej Administracja Skarbowej (KAS), która połączy Służbę Celną, administrację podatkową i urzędy kontroli skarbowej w jedną strukturę. Reforma ma wejść w życie 1 marca 2017 r., podała Kancelaria Prezydenta. 

MF: Nową ordynację podatkową rząd może przyjąć we wrześniu br.

Warszawa, 20.06.2018 (ISBnews) - Ministerstwo Finansów (MF) zamierza przesłać projekt ustawy o nowej ordynacji podatkowej (NOP) do konsultacji publicznych do końca czerwca br., wynika z wypowiedzi minister finansów Teresy Czerwińskiej. Według minister termin wejścia NOP to najwcześniej 1 stycznia

Profil Zaufany w PKO BP założyło pół miliona klientów

szerokiego zakresu usług e-administracji, m.in. zweryfikować i zaakceptować rozliczenia podatkowe na platformie "Twój e-PIT", składać wnioski o e-dowód, sprawdzić liczbę punktów karnych czy wysłać pismo ogólne do urzędu. Profil Zaufany można założyć bezpiecznie, szybko i całkowicie online w

Resort finansów chce wprowadzić nową Ordynację podatkową

Nowa Ordynacja podatkowa ma chronić podatnika w kontaktach z administracją podatkową. Wprowadzone ma być domniemanie, że podatnik jest rzetelny i świadomie nie dąży do naruszenia prawa podatkowego.Koncyliacyjne sposoby załatwiania spraw podatkowychNowa Ordynacja podatkowa ma być oparta na

KPMG: 46% firm prowadzących działalność B+R chce skorzystać z zachęt podatkowych

zmienność i brak przejrzystości przepisów oraz o zakwestionowanie wielkości odliczenia podatkowego. O ile argument o zmienności prawa wydaje się bezdyskusyjny, tak w praktyce okazuje się, iż firmy, które korzystają z ulgi B+R, nie zgłaszały trudności ze strony administracji skarbowej w procesie

PwC: Transparentność podatkowa powinna wspierać biznes w Polsce

Warszawa, 18.04.2018 (ISBnews) - Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Finansów, dane podatkowe kluczowych przedsiębiorców w kraju staną się jawne w najbliższym czasie, ale będą one ograniczone jedynie do informacji o zapłaconym podatku dochodowym od osób prawnych (CIT). To może powodować

Polacy coraz chętniej donoszą do skarbówek. Na co najczęściej?

Administracji Skarbowej w Gdańsku. Następnie, w zależności od decyzji, prowadzone są czynności sprawdzające, kontrola podatkowa lub kontrola celno-skarbowa. – W bardzo wielu przypadkach podejmowane są czynności sprawdzające z udziałem podatnika w celu wyjaśnienia powziętych wątpliwości w zakresie

MF: Krzysztof B. i Arkadiusz B. w momencie zatrzymania nie pracowali w resorcie

organizacyjna nie funkcjonowała ani w administracji podatkowej, ani w Służbie Celnej. Powołanie jej w strukturze KAS związane było z dbaniem o wysokie standardy i przejrzystość funkcjonowania nowej, skonsolidowanej administracji" - czytamy w oświadczeniu. Biuro Inspekcji Wewnętrznej (BIW), realizuje

Sejm skierował do komisji nowelę dot. wypełnianych przez KAS e-zeznań PIT

rozliczaniem zeznań podatkowych PIT, tj. Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) przygotuje wypełnione roczne zeznanie podatkowe bez konieczności składania jakiegokolwiek wniosku przez podatnika. "W związku z tym, że w trakcie II czytania do przedłożonego projektu ustawy zgłoszono poprawkę proponuję, aby

Konstytucja biznesu nie działa. Skarbówka gnębi firmy i stosuje triki, aby wycisnąć z przedsiębiorcy ostatnie pieniądze

- Do tej pory słyszeliśmy o nękaniu przedsiębiorców przez organy podatkowe od ekspertów i organizacji pracodawców. Teraz po raz pierwszy słyszymy to od organu powołanego przez rząd PiS - mówi Przemysław Hinc, doradca podatkowy, członek zarządu PJH Doradztwo Gospodarcze. Konstytucja biznesu

Skarbówka zaciska legislacyjną garotę na szyjach przedsiębiorców [NOWE OBOWIĄZKI]

Zapytaliśmy doradców podatkowych, na jakie pułapki powinni uważać przedsiębiorcy w najbliższych miesiącach. Lista takich wnyków zastawionych przez fiskusa jest długa i potencjalnie bardzo bolesna. Aczkolwiek trzeba również uczciwie przyznać, że część z nich jest, zwyczajnie rzecz biorąc, potrzebna

IAS uchyliła decyzje kontroli skarbowej dot. podatku spółki zależnej Action

Warszawa, 12.04.2017 (ISBnews) - Izba Administracji Skarbowej (IAS) uchyliła decyzje Urzędu Kontroli Skarbowej w Krakowie określające zobowiązania podatkowe spółki zależnej Action oraz kwestionujące kwoty odliczonego przez spółkę podatku na łączną kwotę 2,77 mln zł i tym samym przekazała sprawy

PwC: Luka podatkowa VAT w Polsce szacowana jest na 45 mld zł w 2016 r.

towarzyszących działań powinna znaleźć się także rewizja celów strategicznych administracji podatkowej oraz celów stawianych jej pracownikom. Ważnym krokiem byłoby też opracowanie planu współpracy resortów sprawiedliwości i finansów w obszarze dostosowania regulacji dotyczących prowadzenia działalności

PiS tworzy nowy urząd za 25 mln zł rocznie, aby pomóc podatnikom, których sam skrzywdził

rzeczniku przyjął już rząd i jest już po pierwszym czytaniu w Sejmie. Nowy urząd zacznie działać 1 stycznia 2020 r. Rzecznikiem - według ustawy - ma być "wysokiej klasy specjalista w zakresie prawa podatkowego, który będzie stał na straży praw podatników, w szczególności poszanowania zasady zaufania do

PwC: Rośnie liczba postępowań karnych skarbowych wobec polskich menedżerów

;Jednym z przejawów zwiększonej aktywności zreformowanego w formie Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) aparatu skarbowego jest zwiększona liczba wszczynanych i prowadzonych karnych skarbowych postępowań przygotowawczych. Ryzyko sankcji osobistej, dawniej rzadko stosowane w praktyce, w dzisiejszej

FACTA oznacza, że Polacy nie ukryją dochodów zagr. przed polskim fiskusem

przekazywania przez instytucje finansowe właściwemu organowi polskiej administracji podatkowej informacji nt. rachunków prowadzonych w Polsce dla rezydentów podatkowych USA, m.in. informacji o saldach na tych rachunkach i dokonywanych na nich obrotach. Polsko-amerykańska umowa międzyrządowa, która weszła w

Action: IAS utrzymała decyzję o zawyżeniu kwoty podatku do odliczenia

Warszawa, 07.05.2018 (ISBnews) - Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie (IAS) utrzymał w mocy decyzję organu pierwszej instancji określającą zobowiązanie podatkowe, tj. uznał, że Action w restrukturyzacji zawyżył podatek naliczony do odliczenia w wysokości 3.442 tys. zł, podała spółka

ARP: Inwestorzy zagr. patrzą nie tylko na podatki, ale i krótki łańcuch dostaw

) Marcin Chludziński. "Dzięki sprawnym działaniom administracji rządowej Polska staje się państwem o coraz bardziej przejrzystym systemie podatkowym. Jeśli chodzi o inwestycje zagraniczne w Polsce to często ich decyzja lokalizacyjna to nie tylko arbitraż podatkowy, ale również kwestia krótkiego

PKO BP: 670 tys. klientów otworzyło Profil Zaufany poprzez serwisy transakcyjne

pojazdu;  zarejestrować się jako osoba poszukująca pracy; dopisać do listy wyborców; uzyskać indywidualną interpretację podatkową i zaświadczenie o niekaralności - przydatne przy poszukiwaniu pracy; załatwiać sprawy w PUE ZUS i korzystać z regionalnych platform e-administracji, przypomniano. 

Odwrócony VAT. Obowiązki zamawiającego i wykonawców

Pytanie Prowadzimy przetarg nieograniczony poniżej kwot unijnych na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania. Wpłynęło 6 ofert. Zamawiający wymagał w formularzu ofertowym zakreślenia informacji, czy u zamawiającego powstanie obowiązek podatkowy (odwrócony VAT). Wszyscy zakreślili, że VAT

Rank Progress: Utrzymano w mocy zobowiązanie w podatku doch. w wys. 5,02 mln zł

Warszawa, 25.10.2018 (ISBnews) - Dyrektor Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu utrzymał w mocy zaskarżoną decyzję organu pierwszej instancji, tj. decyzję Naczelnika Dolnośląskiego Urzędu Celno-Skarbowego we Wrocławiu określającej Rank Progress zobowiązanie w podatku dochodowym od osób

Rząd chce, by nowa ustawa o podatku dochodowym weszła w życie 15 marca

podawczej systemu teleinformatycznego administracji skarbowej lub przez portal podatkowy albo za pośrednictwem banków. Będzie go można podpisać: podpisem kwalifikowanym; profilem zaufanym; kwotą przychodu wykazaną w zeznaniu podatkowym za rok poprzedni; przy użyciu danych uwierzytelniających stosowanych

Szara strefa na rynku paliw: 900 tys. kontroli od kwietnia 2017 roku

Krynica-Zdrój, 04.09.2019 (ISBnews) - Od kwietnia 2017 roku przeprowadzonych zostało 900 tys. kontroli i wykryto ok. 10 tys. nieprawidłowości na rynku paliw, poinformował prezes Najwyższej Izby Kontroli (NIK), a wcześniej szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) Marian Banaś. "W 2015

Zmiany w ustawie o PIT

pośrednictwem skrzynki podawczej systemu teleinformatycznego administracji skarbowej lub przez portal podatkowy albo za pośrednictwem banków.Z danych Ministerstwa Finansów wynika, że w 2016 r. płatnicy rozliczyli zeznania podatkowe jedynie za około 421 tys. pracowników.Osoby rozliczające się indywidualnie i

Ważna zmiana w PIT. Od stycznia 2019 r. nie będzie zeznań podatkowych. Caritas boi się o dochody

odetchnąć, oszczędzając nerwy i minimum 20 minut na miotanie się z papierami. Ale tylko wtedy, jeśli system informatyczny resortu finansów wytrzyma nowe obciążenie. A jak nie wytrzyma? – Krajowa Administracja Skarbowa bierze odpowiedzialność za poprawność [zeznań podatkowych] - odpowiada senator

Rząd przyjął nowelizację ustawy o KAS zwiększającą jej uprawnienia

pozyskiwanych danych m.in. przez dodanie do katalogu informacji, które mogą zbierać organy KAS, także informacji o zdarzeniach mających wpływ na powstanie lub wysokość niepodatkowych należności budżetowych, - doprecyzowanie przepisów dotyczących możliwości korzystania przez organy Krajowej Administracji

Wittchen wniesie skargę kasacyjną do WSA ws. decyzji o podatku za 2011 r.

Warszawa, 06.04.2017 (ISBnews) - Wittchen otrzymał decyzję dyrektora Izby Administracji Skarbowej, na podstawie której utrzymana została w mocy decyzja dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Warszawie z 27 października ub.r. w sprawie podatku dochodowego od osób prawnych za rok 2011, podał

Resort finansów pracuje nad przepisami dotyczącymi klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania

także informacji (opinii) o ocenie prawnej planowanej lub planowanych transakcji w kontekście klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania.Ponadto, w razie zastosowania klauzuli przez administrację podatkową, z mocy prawa będzie następowało wstrzymanie wykonania decyzji aż do czasu upływu terminu do

Prezydent podpisał ustawę powołującą Krajową Administrację Skarbową

niektórych przepisów" - czytamy w informacji Kancelarii Prezydenta. Krajowa Administracja Skarbowa, łącząca kompetencje administracji podatkowej, służby celnej i kontroli skarbowej, rozpoczyna działalność 1 marca br. "Dla mnie jest to niezwykle ważny moment i chciałem podziękować ministrowi

Sygnity: Pierwszy etap VAT w kontrakcie e-Podatki gotowy do testów

Administracji Podatkowej funkcjonalności do obsługi podatku od towarów i usług w terminie ustalonym z Ministerstwem Finansów. Przygotowane oprogramowanie przechodzi obecnie w fazę testów i wdrożenia pilotażowego" - czytamy w komunikacie. Ostatnie trzy miesiące to dla Sygnity i Ministerstwa Finansów praca