administracji elektronicznej

Arkadiusz Przybysz, Maciej Bednarek

Kolejna awaria ePUAP. Streżyńska: System do zaorania

Kolejna awaria ePUAP. Streżyńska: System do zaorania

Trwa kolejna awaria systemu elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej, który pozwala załatwić niektóre sprawy urzędowe przez internet. Minister cyfryzacji Anna Streżyńska nie zostawia suchej nitki na wartym 150 mln zł systemie

Jakie są największe problemy naszej e-administracji?

Brak elektronicznego dowodu, karty ubezpieczenia zdrowotnego, kłopoty z systemem wyborczym, rozproszenie organizacyjne i luki w usługach - to największe problemy polskiej e-administracji. Na ich naprawienie Polska dostała właśnie 949,6 mln euro.

Jak przez internet można załatwić sprawę w urzędzie

Za rok urząd skarbowy sam będzie wypełniał pity podatników. Kupujący używane auto, nie wychodząc z domu, sprawdzi jego historię - obiecuje nam minister administracji i cyfryzacji Rafał Trzaskowski. Na razie elektroniczny kontakt z urzędami to często droga przez mękę

W kolejce do e-państwa. Budujemy je od lat dziewięćdziesiątych

oglądam rządowe reklamy zachwalające e-administrację. Jutro będzie jak w rządowej reklamie zachwalającej e-administrację: w sobotę rano loguję się do elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej i w dziesięć minut wypełniam wniosek o pozwolenie na budowę. Dołączam rysunek techniczny. System

Polska e-administracją nie stoi

go złożyć wraz z wnioskiem. Często jednak to nie technologia leży u podstaw problemów polskiej administracji. - Mam wrażenie, że rozwój elektronicznej administracji nie znajduje się wysoko w hierarchii ważności poszczególnych ministrów - przekonuje prof. Wojciech Cellary. - Minister finansów

Fiskus ma wreszcie polubić e-Podatki

pracodawcy będą przy tym wysyłać fiskusowi drogą elektroniczną. Wcześniej wstępnie wypełnione zeznania udostępnią, także w formie elektronicznej, pracownikom. Według resortu mniej kontaktów podatników z fiskusem ma się przełożyć na lepsze postrzeganie administracji podatkowej przez społeczeństwo. Po

Rząd przyjął projekt ustawy o doręczeniach elektronicznych

Warszawa, 04.02.2020 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o doręczeniach elektronicznych, przedłożony przez ministra cyfryzacji. Celem ustawy jest umożliwienie podmiotom publicznym jak najszerszego świadczenia usług elektronicznych wewnątrz administracji oraz wprowadzenie

Sejm skierował projekt ustawy o doręczeniach elektronicznych do prac w Komisji

Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii. Dzisiaj odbyło się pierwsze czytanie projektu na forum Sejmu. "Projektowane rozwiązanie (wprowadzenie doręczeń elektronicznych) przedstawia wymierne korzyści dla obywateli, administracji, a także dla biznesu" - powiedziała wiceminister

Podpis zaufany nie zastępuje podpisu elektronicznego

Podpis zaufany nie zastępuje podpisu elektronicznego

elektronicznego, w uzupełnieniu do unijnego rozporządzenia, są regulowane przepisami ustawy z 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 162). Zatem profil zaufany ePUAP jest niczym innym jak nowym sposobem potwierdzania tożsamości w systemach administracji

MF: M. Rzeczkowska 3 III obejmie funkcję szefa Krajowej Administracji Skarbowej

Warszawa, 03.03.2020 (ISBnews) - Premier Mateusz Morawiecki przyjął rezygnację Piotra Walczaka z funkcji szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) i na wniosek ministra finansów, powołał na to stanowisko Magdalenę Rzeczkowską, podał resort finansów. "Po 23 latach postanowiłem, ze

KIR wprowadza kwalifikowany podpis elektroniczny mSzafir dostępny zdalnie

, smartfonu czy tabletu. mSzafir może być wykorzystany do uwierzytelnienia e-dokumentów w administracji publicznej, w relacjach z dostawcami usług przy podpisywaniu umów czy w medycynie. Kwalifikowany podpis elektroniczny złożony za pomocą mSzafir, jest zgodny z wymaganiami eIDAS i ma moc prawną równoważną

GUS: 96,6% jednostek administracji publicznej udostępniało e-usługi w 2018 r.

przechowywania, przetwarzania i udostępniania dokumentów w wersji cyfrowej - to główne zalety systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją. W 2018 r. 65,3% jednostek administracji publicznej deklarowało korzystanie z systemu EZD, przy czym znacznie częściej stosowano go w jednostkach administracji rządowej

Bank Pekao jako pierwszy wdrożył obsługę e-dowodu w oddziałach

. prezesa Banku Pekao Leszek Skiba, cytowany w komunikacie. Celem wprowadzenia w ubiegłym roku przez państwo e-dowodu była poprawa bezpieczeństwa oraz umożliwienie obywatelom szerokiego dostępu do usług elektronicznych, w tym do administracji publicznej, świadczeń zdrowotnych, sądów, urzędów skarbowych

NIK: Przez 7 lat administracji nie udało się opracować optymalnego poboru e-myta

Warszawa, 24.07.2019 (ISBnews) - Przez siedem lat nie udało się administracji rządowej opracować optymalnej koncepcji poboru opłaty elektronicznej, tzw. e-myta, wynika z ustaleń Najwyższej Izby Kontroli (NIK). "System viaTOLL, miał w listopadzie 2018 roku zostać przejęty

Pełnomocnictwo i zobowiązanie podmiotu trzeciego w formie kopii poświadczonej elektronicznym podpisem wykonawcy?

Pełnomocnictwo i zobowiązanie podmiotu trzeciego w formie kopii poświadczonej elektronicznym podpisem wykonawcy?

Pytanie: Czy pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy może zostać przedłożone w postaci skanu potwierdzonego za zgodność z oryginałem za pomocą podpisu kwalifikowanego wykonawcy , czy musi zostać złożone jako oryginał w formie dokumentu elektronicznego bądź kopia potwierdzona za zgodność z

MC: Nowe e-dowody osobiste wydawane będą od 4 marca 2019 r.

administracją publiczną. "E-dowód będzie umożliwiał zalogowanie się do m.in. ePUAP, elektroniczne podpisywanie dokumentów oraz korzystanie z automatycznych bramek granicznych na lotniskach. Jedną z głównych zalet e-dowodu jest jego bezpieczeństwo. Wykorzystane w e-dowodzie zabezpieczenia mają m.in. 

Zasady składania JEDZ przed i po 18 października 2018 r.

Zasady składania JEDZ przed i po 18 października 2018 r.

Pytanie: Proszę o wskazanie, czy dokument JEDZ złożony w postępowaniu (w naszym przypadku według stanu prawnego przed 18.10.2018 r.) w formie skanu tj. podpisanego odręcznie dokumentu, a opatrzonego następnie przez tę samą osobę elektronicznym kwalifikowanym podpisem można uznać za prawidłowe

Asseco Data Systems wdraża e-podpis w branży HR we współpracy z firmą Unit4

wcześniej, mają przewagę w czasach pracy zdalnej. Elektroniczne teczki pracownicze ułatwiają wiele procesów HR-owych. Integracja platformy Teta z e-podpisem SimplySign pozwala stworzyć w pełni cyfrowy obieg dokumentów HR, zarówno pod kątem realizowania bieżących działań, jak również przy archiwizacji

Rząd przyjął nowelę ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej

;wykorzystaniem różnych środków identyfikacji elektronicznej, dostarczanych przez podmioty publiczne i komercyjne na zasadach otwartości i równorzędności. Stworzy to dobrą podstawę do upowszechnienia usług e-administracji, co jest kluczowe dla rozwoju społeczno-gospodarczego. Ułatwi też dostęp do systemów

Rząd przyjął projekt nowelizacji ws. poboru opłat drogowych

Warszawa, 05.03.2019 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych, który tworzy podstawy do wyznaczenia podmiotu publicznego, który realizowałby usługi związane z systemami teleinformatycznymi służącymi do poboru opłat elektronicznych, podało Centrum

Asseco uruchomiło pierwszą w pełni elektroniczną rekrutację do szkół

Warszawa, 12.08.2019 (ISBnews) - Asseco uruchomiło pierwszą w pełni elektroniczną rekrutację do szkół zintegrowaną z Profilem Zaufanym. Jako pierwszy na wdrożenie tego rozwiązania zdecydował się Urząd Miejski w Mielcu, podała spółka. "Mielec jako pierwszy samorząd w Polsce

Nie wychodź z domu. Nawet sprawy w urzędzie załatwisz przez internet i telefon

Nie wychodź z domu. Nawet sprawy w urzędzie załatwisz przez internet i telefon

Profil zaufany – metoda potwierdzenia tożsamości w systemach administracji elektronicznej – działa jak odręczny podpis. Umożliwia załatwianie spraw administracyjnych i wysyłanie przez internet różnych dokumentów. Można go założyć za darmo. Jak założyć profil zaufany W niektórych

MF: Polacy złożyli do dziś 12,7 mln rocznych PIT-ów przez internet

Warszawa, 11.04.2019 (ISBnews) - Polacy złożyli już 12,7 mln rocznych PIT-ów przez internet według stanu na 11 kwietnia wobec 11,3 mln elektronicznych deklaracji złożonych (wg ostatecznego podsumowania) w 2018 r., podało Ministerstwo Finansów. "Dzięki wprowadzeniu usługi Twój e-PIT

UZP

Urząd Zamówień Publicznych jest jednostką budżetową powołaną do obsługi Prezesa Urzędu, który jest centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach zamówień publicznych, w zakresie określonym ustawą Prawo zamówień publicznych. Misją UZP jest dbanie o przejrzystość procesu udzielania

"Dz": PIT-y wyślemy e-mailem?

Gazeta wyjaśnia, że największa zmiana, w porównaniu z obecnymi przepisami, to zniesienie obowiązku dołączania podpisu elektronicznego do zeznania podatkowego. Taki podpis miał wykluczyć fałszerstwa. Jednak w praktyce okazało się, że skomplikowana procedura jego uzyskania oraz koszt - ponad 400

Wykonawca ma prawo do składania faktur elektronicznych.

fakturowania elektronicznego oraz braku ich interoperacyjności. Cel ten ma zostać osiągnięty przez zobowiązanie organów administracji publicznej wszystkich szczebli do akceptowania ustrukturyzowanych faktur w postaci elektronicznej zgodnych z normą europejską EN 16931-1:2017, które są wystawiane przez

Alior Bank udostępnił możliwość utworzenia Profilu Zaufanego do ePUAP

Warszawa, 06.12.2018 (ISBnews) - Alior Bank umożliwił w nowej bankowości internetowej zakładanie Profilu Zaufanego umożliwiającego logowanie m.in. do Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (e-PUAP) i załatwianie spraw urzędowych online, podał bank. Alior planuje także

Centrum Obsługi Administracji Rządowej ponownie wybrało ofertę T-Mobile

jednostek administracji państwowej, w tym m.in. Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Kancelarii Prezydenta RP, Ministerstwa Cyfryzacji, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwa Sprawiedliwości, Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Finansów, Urzędu Komunikacji Elektronicznej

Sputnik Software i GIAP utworzyły Grupę STGE, planują dynamiczny wzrost w br.

elektronicznej. GIAP funkcjonuje od 2013 roku. Podstawową specjalizacją jest tworzenie oprogramowania GIS, a głównym produktem jest Samorządowa Platforma Danych Przestrzennych (SPDP) wspierająca realizację zadań administracji samorządowej. W jej skład wchodzą aplikacje dedykowane poszczególnym dziedzinom

Rząd rozpatrzy we wtorek m.in. projekt ustawy budżetowej na rok 2020

zajmie się jutro także strategią zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2020–2023. Rząd będzie rozważał również projekty: ustawy o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, ustawy o

Czerwińska: Jutro udostępnimy zeznania roczne ponad 20 mln podatników w e-PIT

będzie dostępne od 15 lutego do 30 kwietnia br. "W ubiegłym roku Polacy złożyli 11,4 mln deklaracji w formie elektronicznej, a 5,6 mln w formie tradycyjnej papierowej" - dodała Czerwińska. Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) przygotowała 23 mln PIT-37 i 250 tys. PIT-38. Termin zwrotu

MF: Blisko 7 mln rocznych PIT-ów za 2018 złożono dzięki nowej usłudze Twój e-PIT

Warszawa, 31.05.2019 (ISBnews) - Spośród rekordowych 16 mln elektronicznych PIT-ów za 2018 r., blisko 7 mln zostało złożonych dzięki nowej usłudze Twój e-PIT przez osoby rozliczające się na formularzach PIT-37 i PIT-38, podało Ministerstwo Finansów. "Rok 2019 jest przełomowy w podejściu do

Warto Bezgotówkowo: 19% Polaków w ogóle nie nosi przy sobie gotówki

Gospodarki Elektronicznej w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii Dominik Wójcicki. W ciągu ostatniego roku dzięki współpracy pomiędzy Ministerstwem Przedsiębiorczości i Technologii oraz KIR i Fundacją KIR na Rzecz Rozwoju Cyfryzacji Cyberium ponad połowa urzędów administracji publicznej została

MR realizuje projekt odbierania i wysyłania faktur elektronicznych do urzędów

Warszawa, 08.11.2016 (ISBnews) - Ministerstwo Rozwoju rozpoczęło realizację projektu "Platforma pośrednicząca elektronicznego fakturowania dla sfery finansów publicznych", którego celem jest wprowadzenie faktur elektronicznych w relacjach z administracją publiczną, podał resort

Asseco Data Systems dostarczyło Krukowi kwalifikowany podpis elektroniczny

Warszawa, 18.09.2019 (ISBnews) - Asseco Data Systems dostarczyło Krukowi rozwiązanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podała spółka. "Kruk to pierwsza w Polsce firma obsługująca wierzytelności, która w swoich procesach wewnętrznych wdrożyła rozwiązanie oparte o kwalifikowany

Emilewicz: E-faktury w zamówieniach publicznych zaczną obowiązywać od 18 IV

Warszawa, 12.04.2019 (ISBnews) - Ustawa o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym wchodzi w życie 18 kwietnia br. i implementuje do polskiego prawa przepisy unijne, poinformowała minister

Asseco Data Systems: Rynek e-podpisu będzie rósł kilkanaście procent rocznie

produkt dla przedsiębiorcy czy księgowego, który podpisuje elektronicznie dokumenty, ale nowe narzędzie technologiczne o nieograniczonym zastosowaniu usprawniającym komunikację pomiędzy przedsiębiorstwami, administracją i ludźmi" - powiedział prezes Asseco Data Systems Andrzej Dopierała, cytowany w

Sejm opowiedział się za dostosowaniem ustaw podatkowych do Klasyfikacji Wyrobów

głosów. Jednocześnie posłowie odrzucili poprawkę Koalicji Obywatelskiej i Lewicy, dotyczącą doręczenia pism podatkowych wydanych w formie dokumentu elektronicznego z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego Krajowej Administracji Skarbowej (KAS). W trakcie drugiego czytania obawy i zastrzeżenia

Sejm za użyciem nowoczesnych technologii do poboru opłat drogowych

opłat szefowi Krajowej Administracji Skarbowej. Wpływy do Krajowego Funduszu Drogowego z opłat elektronicznych za przejazd autostradami w roku 2019 wyniosły blisko 2 mld zł. Ustawa ma wejść w życie 1 lipca 2020 roku. Uruchomienie nowych rozwiązań opartych o GPS i rozwiązania geolokalizacyjne planowane

Prezydent podpisał ustawę o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej

-usług ma podpis użytkownika i taki właśnie podpis został opisany w nowej ustawie wraz z innymi usługami zaufania np. e-pieczęciami czy e-doręczeniami. Nowe podejście do usług elektronicznych, zdefiniowane w ustawie, ma szansę znacząco wpłynąć na łatwość korzystania z usług administracji publicznej, a

Asseco ma umowę z ZUS na rozwój i utrzymanie PUE za 23,2 mln zł

rozwój tego typu usług elektronicznych jest dziś koniecznością oraz stanowi ważny element w realizacji strategii e-państwa. Administracja państwowa coraz mocniej stawia na nowoczesne kanały elektroniczne do bezpośredniego kontaktu z obywatelami. Cieszę się, że zespoły Asseco są zaangażowane w wykonanie

UKE chce zwiększyć zasięg internetu min. 100 Mb/s do 64% gosp. domowych w 2020

Warszawa, 04.12.2019 (ISBnews) - Plan działalności prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE) na rok 2020 dla działu administracji rządowej - informatyzacja to szczególnie wzrost dostępności usług telekomunikacyjnych dla społeczeństwa przez osiągnięcie odsetka gospodarstw domowych w

Rząd przyjął nowelę dot. m.in. postępowania egzekucyjnego w administracji

Warszawa, 23.07.2019 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra finansów, który przewiduje uproszczenie administracyjnego postępowania

MF: Usługa Twój e-PIT dostepna dla PIT-37 i PIT-38 od 15 lutego br.

Warszawa, 22.01.2019 (ISBnews) - Usługa Twój e-PIT będzie dostępna od 15 lutego 2019 r. elektronicznie na Portalu Podatkowym podatki.gov.pl, podało Ministerstwo Finansów. W 2019 r. usługa będzie dostępna dla podatników rozliczających się na formularzach PIT-37 i PIT-38. Od przyszłego roku usługa

GUS: Dostęp do internetu szerokopasmowego ma 95% firm, stronę internetową 67%

i wyniósł niespełna 11,8%. W ub.r. 94,6% przedsiębiorstw kontaktowało się też z administracją publiczną elektronicznie przynajmniej w jednym celu. Prawie 2/3 przedsiębiorców deklarowało całkowite załatwienie sprawy urzędowej drogą elektroniczną. Większy był odsetek podmiotów, które odsyłały

Poczta Polska wdrożyła aktywację profilu zaufanego (eGO)

pocztowych, poinformowały Poczta Polska i resort infrastruktury. "Jesteśmy gotowi do kompleksowego wsparcia administracji publicznej w procesie wdrażania e-usług. Transformacja cyfrowa administracji dzięki platformie Envelo to nie tylko zmiana technologiczna, ale i cywilizacyjna, która poszerza

Asseco Data Systems uruchomiło system mobilnego odbioru mieszkań dla Echo

Warszawa, 16.05.2019 (ISBnews) - Asseco Data Systems opracowało dla Echo Investment system mobilnego odbioru mieszkań na bazie podpisu elektronicznego, podała spółka. Echo Investment planuje wprowadzenie usługi mobilnych odbiorów na terenie całego kraju. "To

PKO BP: 670 tys. klientów otworzyło Profil Zaufany poprzez serwisy transakcyjne

; "Założenie Profilu Zaufanego z wykorzystaniem bankowości elektronicznej jest szybkie, bezpieczne i wygodne. Dlatego klienci najczęściej wybierają taką formę utworzenia cyfrowej tożsamości. Nasz bank ma 26 -procentowy udział w zakładaniu Profili Zaufanych w rynku bankowym - do tej pory 670 tysięcy

E-arbitraż dla firm ma umowę z ministrem cyfryzacji dot. m.in. profilu zaufanego

administracji publicznej. Profil zaufany działa jak odręczny podpis. Można dzięki niemu wysyłać przez internet dokumenty i wnioski do różnych urzędów (np. wnieść podanie, odwołanie, skargę). Profil zaufany potwierdza tożsamość obywatela, podobnie jak kwalifikowany podpis elektroniczny, skutecznie zastępuje

Polacy coraz chętniej donoszą do skarbówek. Na co najczęściej?

pocztą tradycyjną, pocztą elektroniczną, jak i zostają zgłoszone ustnie do protokołu. Część informacji jest podpisana, część anonimowa – mówi Michał Kasprzak, rzecznik prasowy Izby Administracji Skarbowej w Katowicach. Zdarza się, że donosy podpisane są nieprawdziwymi danymi. Kto najczęściej donosi

Oto kolejna absurdalna kara skarbówki. Trwa uszczelnianie systemu VAT - przedsiębiorcy traktowani jak przestępcy

numeru, dostał go, ma to potwierdzone w papierowych dokumentach urzędowych. Jedynie w systemie elektronicznym nie naniósł poprawki. - Ten brak aktualizacji w systemie elektronicznym nie miał na nic wpływu. Nie utrudniał kontroli oraz w żaden sposób nie powodował uszczuplenia należnych państwu danin

FPP/ CALPE: Platforma Elektronicznego Fakturowania wesprze polskie firmy w UE

Warszawa, 27.08.2019 (ISBnews) - Platforma Elektronicznego Fakturowania (PEF) jest szansą dla Polskich firm do zwiększenia swojej konkurencyjności nie tylko w kraju, ale także na terenie całej Unii Europejskiej, uważa Marek Kowalski, przewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich (FPP), prezes

Rząd przyjął projekt ustawy Ordynacja podatkowa, która wejdzie w życie w 2021 r.

Warszawa, 28.05.2019 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy Ordynacja podatkowa (wraz z projektem ustawy Przepisy wprowadzające ustawę Ordynacja podatkowa i ustawę o Rzeczniku Praw Podatnika), która przewiduje większą ochronę praw podatnika w jego kontaktach z administracją

Rząd przyjął projekty przyspieszających załatwianie spraw urzędowych

administracji z obywatelem: - W rejestrze - na zasadzie dobrowolności - gromadzone będą dane kontaktowe obywateli (imię i nazwisko, numer PESEL, adres e-mail lub numer telefonu komórkowego, a w przyszłości elektroniczny adres do doręczeń), - Dane będzie można wprowadzać oraz aktualizować przez e-usługę lub

Sejm przyjął nowelę dot. wypełnianych przez KAS e-zeznań PIT

rozliczaniem zeznań podatkowych PIT, tj. Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) przygotuje wypełnione roczne zeznanie podatkowe bez konieczności składania jakiegokolwiek wniosku przez podatnika. Ustawa trafi teraz do Senatu. Według projektu ustawy, KAS przygotuje zeznania podatkowe dla wszystkich podatników

Zjazd Specjalistów i Ekspertów ds. Zamówień Publicznych

Gościem Specjalnym będzie Pani Izabela Wyżgowska z Centrum Obsługi Administracji Rządowej, instytucji, która już od roku stosuje elektroniczne zamówienia publiczne! Podczas wiosennej, dziewiętnastej już edycji Zjazdu Specjalistów i Ekspertów ds. Zamówień Publicznych, o zmianach w zamówieniach

BankMail: System jest gotowy, oczekuje na wdrożenie w bankach

Warszawa, 23.10.2017 (ISBnews) - Polski fintech BankMail jest gotów do uruchomienia usługi zdalnego wysyłania i odbierania uwierzytelnionej poczty przez bankowość elektroniczną, poinformowała firma. System oczekuje na wdrożenia w bankach. "BankMail jest elektroniczną skrzynką na dokumenty

Rząd przyjął nowelizację ws. monitorowania obrotu olejem opałowym

przepisów powstanie elektroniczny obieg dokumentacji w obszarze obrotu olejem opałowym. Będzie to elementem wdrażania e-administracji. Projekt ma związek z exposé premiera Mateusza Morawieckiego, w którym mówił o wykorzystaniu narzędzi informatycznych do uszczelnienia systemu podatkowego, podano

GUS: Dostęp do internetu szerokopasmowego ma 95% firm

przez internet wyniósł 33,6%. Zdecydowana większość przedsiębiorstw wykorzystywała w tym celu stronę internetową lub aplikacje mobilne (33,0%), natomiast w mniejszym stopniu - wiadomości typu EDI (6,2%). Zamówienia na produkty drogą elektroniczną otrzymywało 12,1% przedsiębiorstw, przy czym 9,4

Asseco stworzy kompleksowy system informatyczny dla UM Oleśnicy

będzie realizować współpracę Elektronicznego Obiegu Dokumentów z systemami dziedzinowymi oraz integrację systemów dziedzinowych pomiędzy sobą" - czytamy w komunikacie. Dane rozproszone dotąd w różnych systemach obsługujących poszczególne miejskie jednostki będą zmigrowane do nowego

PKO Bank Polski wprowadzi 1 marca Konto za Zero

mają dostęp do aplikacji mobilnej oraz bankowości elektronicznej z szerokim zakresem usług, w tym e-administracji. W serwisie iPKO można m.in. złożyć wniosek o dowód osobisty czy prawo jazdy. Wachlarz tych usług jest nieustająco poszerzany, dzięki czemu klient może zarządzać on-line nie tylko swoimi

Asseco wprowadziło projekt trwałego nośnika w bankowości spółdzielczej

Warszawa, 21.11.2018 (ISBnews) - Asseco Data Systems opracowało Bezpieczne Archiwum Elektroniczne zdeponowane w Centrum Danych Asseco Data Systems, podała spółka. Produkt zapewnia sposób komunikacji z klientami zgodny z wymogami trwałego nośnika i eliminuje konieczność inwestowania w dedykowane

Asseco i Medicover wdrożyły podpis cyfrowy dla pacjentów szpitala

, a także realizowane procedury i zabiegi. Pacjenci Szpitala Medicover od marca 2019 r. będą mogli zarejestrować się w placówce z wykorzystaniem biometrycznego podpisu elektronicznego, co usprawni prowadzenie elektronicznej dokumentacji pacjentów, podano. "Możliwość złożenia podpisu

MR: Ustawa o płatnościach bezgotówkowych w konsultacjach publicznych

Warszawa, 23.11.2017 (ISBnews) - Ministerstwo Rozwoju przygotowało ustawę o zmianie niektórych ustaw w związku z rozwojem płatności elektronicznych. Oprócz upowszechnienia ich stosowania, ustawa ma przyczynić się do zastąpienia części transakcji gotówkowych, cyfrowymi instrumentami

MIB: Inspekcja Transportu Drogowego zajmie się poborem opłat od XI 2018 r.

Warszawa, 08.12.2017 (ISBnews) - Sejm uchwalił nowelizację ustawy o drogach publicznych, która zakłada przeniesienie zadań związanych z poborem opłaty elektronicznej za przejazd samochodami po drogach krajowych od Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) do Głównego Inspektora

FPP: Bezgotówkowo można teraz płacić w 28% punktów handlowych i usługowych

. "Nowoczesne technologie cyfrowe to innowacyjność i konkurencyjność gospodarki. Jej dynamiczny rozwój wymaga zwiększania roli elektronicznych instrumentów płatniczych - nie tylko kart płatniczych i przelewów, ale wszelkich innowacji finansowych. Takie podejście przynosi korzyści dla przedsiębiorców

Rząd przyjął nowelę dot. przeniesienia poboru opłat za przejazd samochodami

Warszawa, 21.11.2017 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw. podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR). Projekt zakłada przeniesienie zadań związanych z poborem opłaty elektronicznej za przejazd samochodami po drogach

Beata Kozłowska-Chyła zastąpi Pawła Surówkę na stanowisku prezesa PZU

zgody KNF rada powierzyła Beacie Kozłowskiej-Chyle pełnienie obowiązków prezesa, podał PZU.  "Beata Kozłowska-Chyła ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Uzyskała stopień naukowy doktora nauk prawnych, a następnie stopień naukowy doktora

MR: Projekt utawy o płatnościach bezgotówkowych w konsultacjach publicznych

Warszawa, 27.11.2017 (ISBnews) - Ministerstwo Rozwoju przygotowało projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z rozwojem płatności elektronicznych, podał resort. Ustawa ma się m.in. przyczynić do zastąpienia części transakcji gotówkowych, cyfrowymi instrumentami płatniczymi czyli

MC ma porozumienie z telekomami na rzecz rozwijania usług on-line

Warszawa, 23.11.2016 (ISBnews) - Ministerstwo Cyfryzacji (MC) będzie współpracować z firmami telekomunikacyjnymi przy rozwijaniu e-usług w administracji, podał resort. Resort podpisał porozumienie w tej sprawie z przedstawicielami Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji (PIIT) oraz firm

Czerwińska: Wpłynęło ponad 35 mln deklaracji PIT

Twój e-PIT, które udostępnimy podatnikom już 15 lutego" - powiedziała Czerwińska cytowana w komunikacie.  Pod koniec stycznia ME podało, że usługa Twój e-PIT będzie dostępna od 15 lutego 2019 r. elektronicznie na Portalu Podatkowym podatki.gov.pl. W 2019 r. usługa będzie dostępna dla

Asseco Data Systems liczy na docelowo globalną sprzedaż usług zaufania cyfrowego

;administracją i ludźmi" - dodał prezes. Wskazał, że mobilny e-podpis SimplySign to opracowana przez inżynierów z Asseco Data Systems innowacja na rynku e-usług. Jest pierwszym w Polsce kwalifikowanym (zgodnym z prawodawstwem unijnym - eIDAS) podpisem elektronicznym, z którego można korzystać za

Nowela dot. wykazu podatników VAT została skierowana do sejmowej komisji

Warszawa, 03.04.2019 (ISBnews) - Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw został skierowany do komisji sejmowej w celu dalszego rozpatrzenia. Na podstawie noweli szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) udostępni w postaci

MR i PKO BP mają umowę umożliwiającą założenie firmy online 

(CEIDG) przez bankowość elektroniczną iPKO, podał bank.  "Wprowadzenie usługi rejestracji firmy przez bankowość elektroniczną to pierwsze i nowatorskie rozwiązanie na naszym rynku. Klient, w jednym prostym, wirtualnym wniosku zarejestruje firmę z pozycji swojego serwisu, potwierdzając swoją

Rząd przyjął założenia do ustawy o elektronicznej fakturze w zamówieniach publ.

będzie podstawowym celem ustawy, która zostanie opracowana na podstawie założeń. "W praktyce oznacza to, że zamawiający zamówienia publicznego (administracja publiczna), zostanie zobowiązany do przyjmowania faktur elektronicznych (od daty transpozycji dyrektywy). Po kolejnych dwóch latach

MF będzie wspierać podmioty publiczne, prywatne i uczestników rynku finansowego

uczestników rynku finansowego. "Pakiet naszych najnowszych propozycji koncentruje się na wsparciu szerokiej grupy podmiotów publicznych i prywatnych oraz uczestników rynku finansowego. Przedstawiliśmy również rozwiązania, które będą służyć usprawnieniu działań Krajowej Administracji Skarbowej

Szałamacha z NBP: Nie potrzeba administracyjnego ograniczenia obrotu gotówkowego

administracji i to jest sensowny kierunek działań" - dodał były minister finansów. Podczas wystąpienia w trakcie konferencji Szałamacha zwrócił uwagę na paradoks polegający na tym, że obrót gotówkowy rośnie w Polsce bardzo dynamicznie, a jednocześnie upowszechniają się bardzo zaawansowane systemy

PwC: Co 4 firma może nie być gotowa do składania CIT w formie elektronicznej

Warszawa, 19.11.2014 (ISBnews) - Ok. 25% przedsiębiorców może nie być gotowych do składania deklaracji CIT w formie elektronicznej wymaganej dla większości firm od początku 2015 roku, wynika z szacunków PwC. "W elektronicznych zeznaniach podatnicy i płatnicy podatku CIT (a także PIT

Idea Bank wprowadził usługę szybkiego fakturowania w Idea Cloud

nielimitowanej liczby dokumentów sprzedażowych, elektroniczną wymianę faktur pomiędzy firmami, przechowywanie w chmurze faktur przychodowych i kosztowych, generowanie JPK_VAT oraz JPK_FA. Dzięki integracji z systemem bankowym Idea Cloud, klient zyskuje możliwość wykonania przelewu bezpośrednio z poziomu faktury

PWPW: Prawie 100 tys. podmiotów zarejestrowało się w ID ISSUER

Warszawa, 20.05.2019 (ISBnews) - W systemie ID ISSUER służącym do elektronicznej rejestracji podmiotów zajmujących się obrotem wyrobów tytoniowych na polskim rynku zarejestrowało się 96 665 podmiotów, poinformowała Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych (PWPW). "Jestem dumny, że zespół

Waimea Holding planuje wybudować terminal cargo na lotnisku we Lwowie

Warszawa, 21.11.2019 (ISBnews) - Waimea Holding podpisał ze Lwowską Obwodową Administracją Państwową list intencyjny ws. budowy terminala cargo na lotnisku im. Daniela Halickiego we Lwowie, podała spółka. Według wstępnego harmonogramu, faza pierwszych analiz powinna potrwać do połowy

Prezydent podpisał ustawę powołującą Krajową Administrację Skarbową

Warszawa, 28.02.2017 (ISBnews) - Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawę - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej i ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej, podała Kancelaria Prezydenta. "Celem ustawy jest przede wszystkim dostosowanie ustawy z dnia

Biznes w czasach koronawirusa. Jak zamknąć albo zawiesić firmę

pomóc Bardzo przydatny teraz sposób załatwiania różnych formalności. To metoda potwierdzenia tożsamości w systemach administracji elektronicznej. Działa tak samo jak odręczny podpis. Można go założyć za darmo. W niektórych przypadkach profil można założyć bez wychodzenia z domu. Mogą to zrobić

Polska i Litwa mają list intencyjny ws. automatycznych samochodów

poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, podało Ministerstwo Cyfryzacji.  "Sygnatariusze wyrażają w nim wolę współpracę w zakresie zaawansowanych technologii łączności elektronicznej dla potrzeb automatycznych samochodów, w tym - stworzenia sieci 5G na odcinku Via Baltica Warsaw (Polska

Rada Ecofin za zrównaniem stawek VAT na publikacje elektroniczne i papierowe

Warszawa, 02.10.2018 (ISBnews) - Rada do spraw gospodarczych i finansowych (Ecofin) przyjęła dziś m.in. dyrektywę o zrównaniu stawek VAT na publikacje elektroniczne i papierowe, poinformowało Ministerstw Finansów.  "Rada Ecofin przyjęła dyrektywę, która zrównuje stawki podatku

Rząd przyjął nowelę dot. wykazu podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT

Skarbowej (KAS) udostępni w postaci elektronicznej ogólnodostępny wykaz podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT od 1 września 2019 r. "1 września 2019 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) udostępni w postaci elektronicznej ogólnodostępny wykaz podmiotów zarejestrowanych jako

Asseco ma umowę z MS na utrzymanie EKW o wartości 14,3 mln zł

Warszawa, 24.08.2017 (ISBnews) - Asseco Poland podpisało czteroletnią umowę z Ministerstwem Sprawiedliwości na utrzymanie i modyfikację systemu teleinformatycznego Elektroniczne Księgi Wieczyste (EKW), który zapewnia obsługę rejestru ksiąg wieczystych w Polsce, podała spółka. W ramach umowy

Sygnity: MF oddało do użytku możliwość kontaktu online na Portalu Podatkowym

, podatnicy zalogowani do Portalu Podatkowego mają dostęp do większej ilości usług i obsługi swoich spraw drogą elektroniczną. Funkcjonalności portalu umożliwiają dostęp online do indywidualnych danych podatkowych i wymianę korespondencji z administracją podatkową. Podatnik po zalogowaniu się będzie miał

Poczta Polska doręczyła już ponad 20 mln przesyłek z EPO

Warszawa, 08.05.2017 (ISBnews) - Poczta Polska doręczyła już 20 mln przesyłek z elektronicznym potwierdzeniem odbioru (EPO), podała spółka. „Rekordowym miesiącem był kwiecień br. z ponad 3 mln doręczonych EPO. Osiąganie tak dobrych wyników umożliwiło wyposażenie listonoszy w ponad 22 tys

Jak się podpisać online

podatkowej można wykonać zdalnie. Najpierw jednak musisz wyrobić sobie klucz do e-administracji, a więc podpis internetowy, odpowiednik odręcznego, którym potwierdzać będziesz tożsamość. Jak zdobyć taki klucz? Dzisiaj masz do wyboru dwa. Pierwszy to bezpieczny podpis elektroniczny, który możesz kupić w

Błąd w systemie ZUS do przyjmowania wniosków o pomoc przedsiębiorcom. Urzędnicy wklepują dane ręcznie [TYLKO U NAS]

Prowadzisz firmę? Chcesz wiedzieć, jak radzą sobie inni, jakie pułapki czyhają na przedsiębiorców? Chcesz uzyskać pomoc? Zapisz się na newsletter dla przedsiębiorców . Zapraszamy co wtorek.  Gdyby oglądać TVP Info, można by odnieść wrażenie, że administracja państwowa jest do pomocy polskim

Mała rewolucja w e-administracji. Profil zaufany potwierdzisz w banku

urzędnicy - przyznaje Streżyńska. - Z bankowości elektronicznej - 13 mln Polaków. Potencjalnie tyle osób będzie mogło w łatwy i szybki sposób założyć profil zaufany i dzięki temu załatwiać urzędowe sprawy przez internet - dodaje. E-administracja w chaosie Ułatwienia w rejestracji i potwierdzaniu profilu

NIK: Dopiero rozwiązania legislacyjne pomogły uszczelnić system podatkowy

szczególności obrotu elektroniką, czy sprzedaży usług budowlanych" - czytamy w komunikacie.  Rozbudowano system zarządzania ryzykiem zewnętrznym w administracji podatkowej, co było efektem prac powstałego na polecenie ministra finansów w 2014 r. Centrum Analiz i Planowania Administracji Podatkowej

Sygnity wdroży e-Urząd w Urzędzie Miasta Zielona Góra za ponad 5 mln zł

Warszawa, 19.01.2018 (ISBnews) - Sygnity wdroży innowacyjne usługi elektroniczne o wysokim poziomie dojrzałości tj. e-Urząd w Urzędzie Miasta Zielona Góra za ponad 5 mln zł, podała spółka. Realizacja zaplanowana jest na 1 sierpnia 2018 r. „Władze Zielonej Góry podpisały z Sygnity umowę na

Dostał zasiłek z ZUS, urzędnicy kazali mu go zwrócić. Na konto już nie wejdą. Zmiany w ściąganiu długów

zarządu PJH Doradztwo Gospodarcze. 2. Jakie egzekucje zostaną wstrzymane Wstrzymane zostaną postępowania egzekucyjne, w których dochodzone są należności pieniężne określone w art. 2 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, czyli np. zaległości podatkowe, w opłatach, w nieopodatkowanych

KIR: Kwota mandatów opłaconych bezgotówkowo przekroczyła 133 tys. zł w styczniu

bezgotówkowych w Policji jest Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych eService Sp. z o.o. "Popularyzacja obrotu bezgotówkowego jest jednym z priorytetów administracji państwowej. Proces ten powinien jednak przebiegać kompleksowo - tak w obszarze komercyjnym, jak i publicznym. Umożliwienie regulowania

PKO BP zaoferował rejestrację firmy w CEIDG przez bankowość elektroniczną

płatnika składek do ZUS podczas rejestracji firmy i wpisu do REGON.  "To jest odpowiedź na zmieniające się warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Coraz więcej przedsiębiorców szuka możliwości prowadzenia działalności drogą elektroniczną. Dzisiaj z bankowości internetowej w

MC: pl.ID musi umożliwić rozpoczęcie wydawania e-Dowodów do końca marca 2019 r.

wersja koncepcji, zgodnie z którą nowy elektroniczny dowód osobisty będzie w sposób jednoznaczny i niezaprzeczalny potwierdzał tożsamość obywatela, będzie też służył do uwierzytelnienia w e-usługach administracji publicznej oraz do podpisywania dokumentów w cyfrowym świecie. Oprócz tego będzie

Zastosowanie podpisu elektronicznego w zamówieniach publicznych

np. podmioty administracji publicznej. Nie rodzą one bowiem takich samych skutków prawnych jak bezpieczne podpisy elektroniczne. Podsumowując, cechy bezpiecznego podpisu to: - bezpieczne środowisko: - karta z mikroprocesorem, - czytnik karty, - oprogramowanie; - certyfikat kwalifikowany (zapisany na

Zastosowanie podpisu elektronicznego w zamówieniach publicznych

. podmioty administracji publicznej. Nie rodzą one bowiem takich samych skutków prawnych jak bezpieczne podpisy elektroniczne. Podsumowując, cechy bezpiecznego podpisu to: 1. Bezpieczne środowisko: - karta z mikroprocesorem, - czytnik karty, - oprogramowanie; 2. Certyfikat kwalifikowany (zapisany na karcie