administracja elektroniczna w polsce

Paweł Górecki

Jakie są największe problemy naszej e-administracji?

Jakie są największe problemy naszej e-administracji?

Brak elektronicznego dowodu, karty ubezpieczenia zdrowotnego, kłopoty z systemem wyborczym, rozproszenie organizacyjne i luki w usługach - to największe problemy polskiej e-administracji. Na ich naprawienie Polska dostała właśnie 949,6 mln euro.

Polska e-administracją nie stoi

Wizja rządu: W 2015 r. urzędy w Polsce są elektroniczne. Korzystają z nich niemal wszyscy obywatele. Ten plan istnieje tylko na papierze, na papierze, na którym opiera się dziś polska administracja

Sejm skierował projekt ustawy o doręczeniach elektronicznych do prac w Komisji

Warszawa, 15.04.2020 (ISBnews) - Sejm skierował  projekt ustawy o doręczeniach elektronicznych, zakładający wprowadzenie rozwiązań, zapewniających obywatelom i przedsiębiorcom załatwienie sprawy urzędowej bez konieczności wychodzenia z domu czy miejsca pracy, do dalszych prac w Komisji

MF: M. Rzeczkowska 3 III obejmie funkcję szefa Krajowej Administracji Skarbowej

wszystko co zrobił dla KAS i całej polskiej skarbowości. Przyczynił się do rozwoju naszej administracji i Polski, dzięki odważnym działaniom podejmowanym w obszarze uszczelniania systemu podatkowego, ale i wsparcia legalnie działającego biznesu. Ten kierunek będę chciała kontynuować dążąc do tego, by KAS w

KIR wprowadza kwalifikowany podpis elektroniczny mSzafir dostępny zdalnie

, smartfonu czy tabletu. mSzafir może być wykorzystany do uwierzytelnienia e-dokumentów w administracji publicznej, w relacjach z dostawcami usług przy podpisywaniu umów czy w medycynie. Kwalifikowany podpis elektroniczny złożony za pomocą mSzafir, jest zgodny z wymaganiami eIDAS i ma moc prawną równoważną

Bank Pekao jako pierwszy wdrożył obsługę e-dowodu w oddziałach

. prezesa Banku Pekao Leszek Skiba, cytowany w komunikacie. Celem wprowadzenia w ubiegłym roku przez państwo e-dowodu była poprawa bezpieczeństwa oraz umożliwienie obywatelom szerokiego dostępu do usług elektronicznych, w tym do administracji publicznej, świadczeń zdrowotnych, sądów, urzędów skarbowych

GUS: 96,6% jednostek administracji publicznej udostępniało e-usługi w 2018 r.

internetu za pomocą technologii mobilnych. Ten rodzaj dostępu deklarowało 70,5% urzędów w Polsce" - czytamy w komunikacie. Udogodnienia wynikające z korzystania z mobilnego dostępu do internetu powodują potrzebę wyposażania pracowników w odpowiednie urządzenia. W 2018 r. 80,5% jednostek administracji

NIK: Przez 7 lat administracji nie udało się opracować optymalnego poboru e-myta

Warszawa, 24.07.2019 (ISBnews) - Przez siedem lat nie udało się administracji rządowej opracować optymalnej koncepcji poboru opłaty elektronicznej, tzw. e-myta, wynika z ustaleń Najwyższej Izby Kontroli (NIK). "System viaTOLL, miał w listopadzie 2018 roku zostać przejęty

Asseco uruchomiło pierwszą w pełni elektroniczną rekrutację do szkół

Warszawa, 12.08.2019 (ISBnews) - Asseco uruchomiło pierwszą w pełni elektroniczną rekrutację do szkół zintegrowaną z Profilem Zaufanym. Jako pierwszy na wdrożenie tego rozwiązania zdecydował się Urząd Miejski w Mielcu, podała spółka. "Mielec jako pierwszy samorząd w Polsce

UZP

UZP

Urząd Zamówień Publicznych jest jednostką budżetową powołaną do obsługi Prezesa Urzędu, który jest centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach zamówień publicznych, w zakresie określonym ustawą Prawo zamówień publicznych. Misją UZP jest dbanie o przejrzystość procesu udzielania

Centrum Obsługi Administracji Rządowej ponownie wybrało ofertę T-Mobile

Warszawa, 01.10.2019 (ISBnews) - T-Mobile Polska drugi raz z rzędu zwyciężyło w przetargu, którego przedmiotem było dostarczenie Centrum Obsługi Administracji Rządowej usług mobilnej telefonii oraz transmisji danych na kwotę 31,9 mln zł, podał operator. "Umowa podpisana

Sputnik Software i GIAP utworzyły Grupę STGE, planują dynamiczny wzrost w br.

Sputnik i GIAP. Dzięki połączeniu, firmy uzupełnią oferty i będą mogły startować w największych przetargach samorządowych oraz administracji centralnej w Polsce, podano. "Od około pięciu lat zacieśniamy współpracę między Sputnik i GIAP. Naturalnym krokiem jest stworzenie wspólnej grupy kapitałowej

Wykonawca ma prawo do składania faktur elektronicznych.

Wykonawca ma prawo do składania faktur elektronicznych.

fakturowania elektronicznego oraz braku ich interoperacyjności. Cel ten ma zostać osiągnięty przez zobowiązanie organów administracji publicznej wszystkich szczebli do akceptowania ustrukturyzowanych faktur w postaci elektronicznej zgodnych z normą europejską EN 16931-1:2017, które są wystawiane przez

Sejm opowiedział się za dostosowaniem ustaw podatkowych do Klasyfikacji Wyrobów

głosów. Jednocześnie posłowie odrzucili poprawkę Koalicji Obywatelskiej i Lewicy, dotyczącą doręczenia pism podatkowych wydanych w formie dokumentu elektronicznego z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego Krajowej Administracji Skarbowej (KAS). W trakcie drugiego czytania obawy i zastrzeżenia

Asseco Data Systems dostarczyło Krukowi kwalifikowany podpis elektroniczny

Warszawa, 18.09.2019 (ISBnews) - Asseco Data Systems dostarczyło Krukowi rozwiązanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podała spółka. "Kruk to pierwsza w Polsce firma obsługująca wierzytelności, która w swoich procesach wewnętrznych wdrożyła rozwiązanie oparte o kwalifikowany

Asseco Data Systems: Rynek e-podpisu będzie rósł kilkanaście procent rocznie

produkt dla przedsiębiorcy czy księgowego, który podpisuje elektronicznie dokumenty, ale nowe narzędzie technologiczne o nieograniczonym zastosowaniu usprawniającym komunikację pomiędzy przedsiębiorstwami, administracją i ludźmi" - powiedział prezes Asseco Data Systems Andrzej Dopierała, cytowany w

MF: Blisko 7 mln rocznych PIT-ów za 2018 złożono dzięki nowej usłudze Twój e-PIT

. Szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) Marian Banaś przypomniał, że na taki wynik wpłynęło również wsparcie, jakiego rozliczającym udzielili pracownicy Krajowej Administracji Skarbowej i Krajowej Informacji Skarbowej (KIS). "W ponad 70 punktach w galeriach handlowych w całej Polsce

MR realizuje projekt odbierania i wysyłania faktur elektronicznych do urzędów

Warszawa, 08.11.2016 (ISBnews) - Ministerstwo Rozwoju rozpoczęło realizację projektu "Platforma pośrednicząca elektronicznego fakturowania dla sfery finansów publicznych", którego celem jest wprowadzenie faktur elektronicznych w relacjach z administracją publiczną, podał resort

Poczta Polska wdrożyła aktywację profilu zaufanego (eGO)

pocztowych, poinformowały Poczta Polska i resort infrastruktury. "Jesteśmy gotowi do kompleksowego wsparcia administracji publicznej w procesie wdrażania e-usług. Transformacja cyfrowa administracji dzięki platformie Envelo to nie tylko zmiana technologiczna, ale i cywilizacyjna, która poszerza

Sejm za użyciem nowoczesnych technologii do poboru opłat drogowych

opłat szefowi Krajowej Administracji Skarbowej. Wpływy do Krajowego Funduszu Drogowego z opłat elektronicznych za przejazd autostradami w roku 2019 wyniosły blisko 2 mld zł. Ustawa ma wejść w życie 1 lipca 2020 roku. Uruchomienie nowych rozwiązań opartych o GPS i rozwiązania geolokalizacyjne planowane

GUS: Dostęp do internetu szerokopasmowego ma 95% firm, stronę internetową 67%

elektronicznie wypełnione formularze do urzędów niż przedsiębiorstw pobierających formularze ze stron internetowych administracji. "W 2017 r. ponad jedna czwarta przedsiębiorstw w Polsce korzystała z możliwości, jakie stwarzają media społecznościowe. W porównaniu z rokiem poprzednim odsetek ten wzrósł o

Prezydent podpisał ustawę o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej

prezydencji w UE. Obecnie z sukcesem rozporządzenie zostało wprowadzone do polskiego porządku prawnego (zmiana siatki pojęciowej w dziesiątkach ustaw). Polska stała się częścią unijnego krwiobiegu dokumentów elektronicznych. Otwiera nowe możliwości dla naszych obywateli i przedsiębiorców np. dla zdalnego

Asseco Data Systems uruchomiło system mobilnego odbioru mieszkań dla Echo

Knox" – powiedział Mariusz Walusiewicz z Samsung Elekctronics Polska, cytowany w komunikacie. Kluczowym etapem procesu odbioru mieszkań jest poświadczenie go przez złożenie podpisu. W mobilnym odbiorze mieszkań, odręczny podpis na dokumentach zastąpiony został podpisem elektronicznym

PKO BP: 670 tys. klientów otworzyło Profil Zaufany poprzez serwisy transakcyjne

; "Założenie Profilu Zaufanego z wykorzystaniem bankowości elektronicznej jest szybkie, bezpieczne i wygodne. Dlatego klienci najczęściej wybierają taką formę utworzenia cyfrowej tożsamości. Nasz bank ma 26 -procentowy udział w zakładaniu Profili Zaufanych w rynku bankowym - do tej pory 670 tysięcy

PKO Bank Polski wprowadzi 1 marca Konto za Zero

mają dostęp do aplikacji mobilnej oraz bankowości elektronicznej z szerokim zakresem usług, w tym e-administracji. W serwisie iPKO można m.in. złożyć wniosek o dowód osobisty czy prawo jazdy. Wachlarz tych usług jest nieustająco poszerzany, dzięki czemu klient może zarządzać on-line nie tylko swoimi

Zjazd Specjalistów i Ekspertów ds. Zamówień Publicznych

Gościem Specjalnym będzie Pani Izabela Wyżgowska z Centrum Obsługi Administracji Rządowej, instytucji, która już od roku stosuje elektroniczne zamówienia publiczne! Podczas wiosennej, dziewiętnastej już edycji Zjazdu Specjalistów i Ekspertów ds. Zamówień Publicznych, o zmianach w zamówieniach

FPP/ CALPE: Platforma Elektronicznego Fakturowania wesprze polskie firmy w UE

przez specjalistów z administracji. Projekty mogą dotyczyć siedmiu kategorii: rozwój działalności gospodarczej, prawa i obowiązki przedsiębiorcy, finansowanie, wprowadzanie innowacyjnych produktów i usług na rynek, handel zagraniczny, informacje dla przedsiębiorców, inwestowanie w Polsce. W przypadku

E-arbitraż dla firm ma umowę z ministrem cyfryzacji dot. m.in. profilu zaufanego

Warszawa, 10.04.2019 (ISBnews) - Stowarzyszenie Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej podpisało porozumienie z ministrem cyfryzacji dotyczące Pierwszego Elektronicznego Sądu Polubownego "Ultima Ratio", podało Ultima Ratio. W ramach umowy sąd tworzony przy stowarzyszeniu, będzie mógł

Rząd przyjął projekty przyspieszających załatwianie spraw urzędowych

administracji z obywatelem: - W rejestrze - na zasadzie dobrowolności - gromadzone będą dane kontaktowe obywateli (imię i nazwisko, numer PESEL, adres e-mail lub numer telefonu komórkowego, a w przyszłości elektroniczny adres do doręczeń), - Dane będzie można wprowadzać oraz aktualizować przez e-usługę lub

BankMail: System jest gotowy, oczekuje na wdrożenie w bankach

Warszawa, 23.10.2017 (ISBnews) - Polski fintech BankMail jest gotów do uruchomienia usługi zdalnego wysyłania i odbierania uwierzytelnionej poczty przez bankowość elektroniczną, poinformowała firma. System oczekuje na wdrożenia w bankach. "BankMail jest elektroniczną skrzynką na dokumenty

Asseco stworzy kompleksowy system informatyczny dla UM Oleśnicy

będzie realizować współpracę Elektronicznego Obiegu Dokumentów z systemami dziedzinowymi oraz integrację systemów dziedzinowych pomiędzy sobą" - czytamy w komunikacie. Dane rozproszone dotąd w różnych systemach obsługujących poszczególne miejskie jednostki będą zmigrowane do nowego

GUS: Dostęp do internetu szerokopasmowego ma 95% firm

Warszawa, 22.10.2018 (ISBnews) - Dostęp do internetu szerokopasmowego posiadało w 2018 r. 95% przedsiębiorstw, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS) w raporcie "Społeczeństwo informacyjne w Polsce w 2018 r." Mobilne łącza szerokopasmowe były wykorzystywane przez ok. 67,6% podmiotów

Asseco i Medicover wdrożyły podpis cyfrowy dla pacjentów szpitala

Warszawa, 25.02.2019 (ISBnews) - Podpis biometryczny wprowadzony przez Asseco Data Systems został wdrożony w pierwszej placówce medycznej w Polsce, czyli szpitalu Medicover, podało Asseco. W przebiegu leczenia szpitalnego konieczne jest uzyskanie pisemnej zgody pacjenta na przyjęcie do szpitala

PWPW: Prawie 100 tys. podmiotów zarejestrowało się w ID ISSUER

Warszawa, 20.05.2019 (ISBnews) - W systemie ID ISSUER służącym do elektronicznej rejestracji podmiotów zajmujących się obrotem wyrobów tytoniowych na polskim rynku zarejestrowało się 96 665 podmiotów, poinformowała Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych (PWPW). "Jestem dumny, że zespół

FPP: Bezgotówkowo można teraz płacić w 28% punktów handlowych i usługowych

Warszawa, 12.04.2018 (ISBnews) - Dziś bezgotówkowo można płacić tylko w 28% punktów handlowych i usługowych posiadających kasy fiskalne, wynika z wyliczeń Federacji Przedsiębiorców Polskich (FPP). Liczba punktów przyjmujących bezgotówkowe płatności na 1 mln mieszkańców w Polsce jest jednym z

MR i PKO BP mają umowę umożliwiającą założenie firmy online 

tożsamość Profilem Zaufanym. Jako pierwszy bank w Polsce udostępniliśmy naszym klientom możliwość założenia Profilu Zaufanego eGO, co było przełomem w upowszechnianiu usług e-administracji i istotnym ułatwieniem dla milionów obywateli i firm. Systematycznie staramy się też poszerzać wachlarz jego możliwości

MC ma porozumienie z telekomami na rzecz rozwijania usług on-line

Warszawa, 23.11.2016 (ISBnews) - Ministerstwo Cyfryzacji (MC) będzie współpracować z firmami telekomunikacyjnymi przy rozwijaniu e-usług w administracji, podał resort. Resort podpisał porozumienie w tej sprawie z przedstawicielami Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji (PIIT) oraz firm

Szałamacha z NBP: Nie potrzeba administracyjnego ograniczenia obrotu gotówkowego

administracji i to jest sensowny kierunek działań" - dodał były minister finansów. Podczas wystąpienia w trakcie konferencji Szałamacha zwrócił uwagę na paradoks polegający na tym, że obrót gotówkowy rośnie w Polsce bardzo dynamicznie, a jednocześnie upowszechniają się bardzo zaawansowane systemy

Beata Kozłowska-Chyła zastąpi Pawła Surówkę na stanowisku prezesa PZU

habilitowanego nauk prawnych. Jest wykładowcą na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w Katedrze Prawa Handlowego. Wykonuje zawód radcy prawnego, jest arbitrem rekomendowanym w Sądzie Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie" - czytamy w komunikacie PZU. 

Polska i Litwa mają list intencyjny ws. automatycznych samochodów

poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, podało Ministerstwo Cyfryzacji.  "Sygnatariusze wyrażają w nim wolę współpracę w zakresie zaawansowanych technologii łączności elektronicznej dla potrzeb automatycznych samochodów, w tym - stworzenia sieci 5G na odcinku Via Baltica Warsaw (Polska

Asseco Data Systems liczy na docelowo globalną sprzedaż usług zaufania cyfrowego

;administracją i ludźmi" - dodał prezes. Wskazał, że mobilny e-podpis SimplySign to opracowana przez inżynierów z Asseco Data Systems innowacja na rynku e-usług. Jest pierwszym w Polsce kwalifikowanym (zgodnym z prawodawstwem unijnym - eIDAS) podpisem elektronicznym, z którego można korzystać za

Waimea Holding planuje wybudować terminal cargo na lotnisku we Lwowie

obserwujemy w Polsce. Możemy tu więc oczekiwać dalszych mocnych wzrostów" - skomentował Sławomir Stelmaszczyk, odpowiedzialny w Waimea Holding za inwestycje lotniskowe. W zawartym porozumieniu Waimea Holding zadeklarowała wykonanie obiektu przez spółkę celową, przy współpracy z administracją portu

MF będzie wspierać podmioty publiczne, prywatne i uczestników rynku finansowego

i środków ochrony indywidualnej w celu zabezpieczenia potrzeb krajowych. Usprawnienie prowadzonych przez Krajową Administrację Skarbową kontroli przestrzegania przepisów przez przedsiębiorców w zakresie wywozu lub zbycia poza terytorium Polski towarów podlegających ograniczeniom np. produktów

Asseco ma umowę z MS na utrzymanie EKW o wartości 14,3 mln zł

Warszawa, 24.08.2017 (ISBnews) - Asseco Poland podpisało czteroletnią umowę z Ministerstwem Sprawiedliwości na utrzymanie i modyfikację systemu teleinformatycznego Elektroniczne Księgi Wieczyste (EKW), który zapewnia obsługę rejestru ksiąg wieczystych w Polsce, podała spółka. W ramach umowy

Kolejna awaria ePUAP. Streżyńska: System do zaorania

. e-zdrowie. Są kiepskie serwisy, jak DanePubliczne.gov.pl, także należące do Ministerstwa Cyfryzacji, które nie spełniają zadania. Jak na 4 mld zł wpompowane w latach 2007-15 w budowę cyfrowej Polski i e-administracji efekty są bardzo mizerne - dodała Streżyńska. Usługi elektroniczne w Polsce

Rada Ecofin za zrównaniem stawek VAT na publikacje elektroniczne i papierowe

stosowanego do książek, gazet i czasopism w wersji elektronicznej ze stawkami stosowanymi do publikacji w formie tradycyjnej - papierowej. Polska od początku popierała ideę ujednolicenia stawek VAT niezależnie od formy publikacji. To pozytywnie wpłynie na rozwój rynku książki, publikacji, w tym badawczo

Poczta Polska doręczyła już ponad 20 mln przesyłek z EPO

Warszawa, 08.05.2017 (ISBnews) - Poczta Polska doręczyła już 20 mln przesyłek z elektronicznym potwierdzeniem odbioru (EPO), podała spółka. „Rekordowym miesiącem był kwiecień br. z ponad 3 mln doręczonych EPO. Osiąganie tak dobrych wyników umożliwiło wyposażenie listonoszy w ponad 22 tys

Prezydent podpisał ustawę powołującą Krajową Administrację Skarbową

[Marianowi] Banasiowi, który to wszystko zaprojektował i doprowadził do tego momentu, gdzie rozpoczynamy nową historię w obszarze administracji skarbowej i podatkowej w Polsce" - powiedział Morawiecki dziennikarzom podczas uroczystości inauguracji Krajowej Administracji Skarbowej oraz nadania jej

PKO BP umożliwił firmom komunikację z bankiem w oparciu o pliki JPK 

Biznes, podał bank. "Cyfrowa rewolucja w bankowości przyspiesza, a PKO Bank Polski po raz kolejny staje na jej czele. Jako pierwszy bank w Polsce oferujemy naszym klientom biznesowym rozwiązanie ułatwiające komunikację z bankiem w oparciu o pliki JPK. Dzięki temu już wkrótce będziemy mogli

PKO BP zaoferował rejestrację firmy w CEIDG przez bankowość elektroniczną

płatnika składek do ZUS podczas rejestracji firmy i wpisu do REGON.  "To jest odpowiedź na zmieniające się warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Coraz więcej przedsiębiorców szuka możliwości prowadzenia działalności drogą elektroniczną. Dzisiaj z bankowości internetowej w

ZIPSEE 'Cyfrowa Polska' będzie przekonywać przedsiębiorców do split payment

Warszawa, 02.07.2018 (ISBnews) - Związek Importerów i Producentów Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego Branży RTV i IT (ZIPSEE) "Cyfrowa Polska" ocenia, że mechanizm podzielonej płatności, który wszedł w życie 1 lipca, pozytywnie wpłynie na cały rynek, a w szczególności na

BCG: Pandemia COVID-19 gwałtownie przyspieszy transformację cyfrową w Polsce

budowaniu fundamentów gospodarki cyfrowej. W administracji publicznej pojawił się profil zaufany, funkcjonuje już podpis elektroniczny, jesteśmy w stanie rozliczyć elektronicznie podatki, otrzymać e-zwolnienie czy e-receptę. Pojawiły się korzystne zmiany regulacyjne. Dodatkowo zapowiedziane przez Google i

Polska na 27. miejscu w Huawei 2017 Global Connectivity Index

informatycznym w porównaniu do ubiegłego roku" - czytamy w raporcie. Polska jest na czołowej pozycji pod względem usług elektronicznej administracji np. w zakresie deklaracji podatkowych. Jest to m.in. efektem elektronicznego rozliczania podatku od transportu. Ponadto ponad połowa polskich przedsiębiorców

NIK: Dopiero rozwiązania legislacyjne pomogły uszczelnić system podatkowy

szczególności obrotu elektroniką, czy sprzedaży usług budowlanych" - czytamy w komunikacie.  Rozbudowano system zarządzania ryzykiem zewnętrznym w administracji podatkowej, co było efektem prac powstałego na polecenie ministra finansów w 2014 r. Centrum Analiz i Planowania Administracji Podatkowej

PwC: Wartość polskiego e-eksportu mogłaby się zwiększyć do ok. 110 mld zł

Technologii. Z danych zebranych w raporcie "Cyfrowy eksport - szanse i perspektywy dla polskich przedsiębiorstw" wynika, że ok. 36% polskich przedsiębiorstw prowadzi eksport w tradycyjnej formie do innych krajów Unii Europejskiej. Tymczasem liczba firm sprzedających elektronicznie za granicę jest

Sygnity: MF oddało do użytku możliwość kontaktu online na Portalu Podatkowym

dostęp do własnych danych podatkowych oraz na kontakt drogą elektroniczną z organami podatkowymi. To niezwykle ważny moment dla idei e-państwa. Do tej pory elektroniczna komunikacja obywatela z administracją w tak szerokim zakresie nie była w Polsce możliwa" - powiedział wiceprezes Sygnity Roman

Jak się podpisać online

podatkowej można wykonać zdalnie. Najpierw jednak musisz wyrobić sobie klucz do e-administracji, a więc podpis internetowy, odpowiednik odręcznego, którym potwierdzać będziesz tożsamość. Jak zdobyć taki klucz? Dzisiaj masz do wyboru dwa. Pierwszy to bezpieczny podpis elektroniczny, który możesz kupić w

Mała rewolucja w e-administracji. Profil zaufany potwierdzisz w banku

urzędnicy - przyznaje Streżyńska. - Z bankowości elektronicznej - 13 mln Polaków. Potencjalnie tyle osób będzie mogło w łatwy i szybki sposób założyć profil zaufany i dzięki temu załatwiać urzędowe sprawy przez internet - dodaje. E-administracja w chaosie Ułatwienia w rejestracji i potwierdzaniu profilu

KIR: Kwota mandatów opłaconych bezgotówkowo przekroczyła 133 tys. zł w styczniu

bezgotówkowych w Policji jest Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych eService Sp. z o.o. "Popularyzacja obrotu bezgotówkowego jest jednym z priorytetów administracji państwowej. Proces ten powinien jednak przebiegać kompleksowo - tak w obszarze komercyjnym, jak i publicznym. Umożliwienie regulowania

Tax Care uruchamia platformę 'Chmura Faktur' dla firm

800 faktur w skali roku, to jest całkiem sporo papieru" - powiedział prezes. Według niego, w Polsce nadal wystawia się około 15 mln faktur ręcznie na papierze. "Obecnie 25% faktur wystawia się elektronicznie. Niestety, z naszych badań wynika, że część z tego ponownie przyjmuje formę

Poczta Polska może zostać integratorem publicznych systemów IT wg ekspertów

pocztowy stał się pierwszym podmiotem spoza sektora bankowego, który umożliwia bezpłatną aktywację Profilu Zaufanego - darmowego podpisu elektronicznego, umożliwiającego załatwianie spraw urzędowych w elektronicznych serwisach administracji publicznej. "Poczta Polska to część infrastruktury państwa

PP doręczyła ponad 40 mln przesyłek z EPO, wkrótce aplikacja do sprzedaży ubezp.

Warszawa, 13.10.2017 (ISBnews) - Poczta Polska (PP) doręczyła ponad 40 mln przesyłek z elektronicznym potwierdzeniem odbioru (EPO) dzięki wyposażeniu listonoszy w ponad 23 tys. tabletów oraz wdrożeniu innowacyjnej aplikacji Mobilny Listonosz. Wkrótce na tabletach listonoszy pojawi się

Idea Bank chce być liderem w pozyskiwaniu nowych firm, zachęca integracją usług

bankowych oferuje swoim klientom usługi księgowe na platformie Tax Care oraz Chmurę Faktur, czyli pierwszą w Polsce darmową platformę elektronicznej wymiany faktur między firmami. Dzięki temu połączeniu klient może nie tylko prowadzić proste fakturowanie, ale także weryfikować odbiorcę czy później obrót

MC: pl.ID musi umożliwić rozpoczęcie wydawania e-Dowodów do końca marca 2019 r.

. "W Polsce implementacja dowodu z warstwą elektroniczną (e-Dowodu) była częścią projektu pl.ID, ale nie została ona zrealizowana w uzgodnionym z Komisją Europejską (KE) terminie. Dlatego projekt pl.ID otrzymał status projektu niefunkcjonującego i aby uniknąć konieczności oddania 85% już poniesionych

ZUS mniej biurokratyczny. Zaświadczenie o niezaleganiu ze składkami i 26 innych bez papierowego wniosku

Usług Elektronicznych. Założenie profilu na PUE pozwoli na stały kontakt z Zakładem przez internet. - Cieszę się, że to, co na Zachodzie jest już standardem w kontaktach z administracją publiczną, dociera i do nas. Najlepiej widać to w Szwajcarii. Tamtejsi urzędnicy są bardzo rygorystyczni, jeśli chodzi

BOŚ podpisał porozumienie z ZUS ws. składania wniosków 'Rodzina 500 plus'

przywrócenie równowagi demograficznej w Polsce" – powiedział Kluza, cytowany w komunikacie. "Współpraca z bankami i szybki proces rejestracji profilu na Platformie Usług Elektronicznych zdecydowanie ułatwi rodzinom występowanie o świadczenia wychowawcze, ale też ułatwi dostęp do instytucji

Do cyfrowego urzędu droga przez bank

- Poprosiłam przez internet urząd stanu cywilnego o odpis aktu urodzenia córki. Okazało się, że mogę go dostać mailem, ale jest w takim formacie, że go nie otworzę na komputerze. Po odbiór zaproszono mnie do urzędu - żali się czytelniczka "Wyborczej". Polska od lat buduje elektroniczne

Akcenta: 25% Polaków spodziewa się rezygnacji z gotówki w ciągu 10 lat

się nie tylko w Polsce, ale i na świecie, sprawia, że coraz bardziej uzasadnione staje się pytanie już nie o to, czy możliwe jest całkowite zastąpienie gotówki przez elektroniczne transakcje, ale kiedy dokona się ta zmiana. Biorąc pod uwagę dynamiczne tempo, w jakim ewoluuje rynek finansowy, może to

Zastosowanie podpisu elektronicznego w zamówieniach publicznych

Podpis elektroniczny istnieje w zamówieniach publicznych od 2004 r. Towarzyszył pierwszym zapisom o aukcji elektronicznej (obecnie nazwanej licytacją elektroniczną). Pojawił się następnie w kolejnych procedurach elektronicznych (obecnej aukcji, w dynamicznym systemie zakupów oraz w zapisach

PwC: 57% polskich firm odwołuje się od decyzji pokontrolnych organów podatkowych

technicznej urzędników podatkowych, usprawnienie systemów umożliwiających obsługę elektroniczną w celu zwiększenia stopnia zdalnej weryfikacji rozliczeń, a także usprawnienie działań infolinii podatkowych w zakresie odpowiadania na często zadawane pytania i wydawania wytycznych. Odnosimy wrażenie, że polska

VIII Kongres CFO Spółek Giełdowych SEG odbędzie się w Jachrance 23-24 X

Gala. "W ostatnich kilku latach obserwujemy w Polsce bardzo dynamiczny wzrost procesów cyfryzacji wymiany informacji czy dokumentów między przedsiębiorstwami a organami administracji publicznej. Ustawodawca regularnie wprowadza przepisy, które zobowiązują firmy do przekazywania w formie

Zastosowanie podpisu elektronicznego w zamówieniach publicznych

Podpis elektroniczny istnieje w zamówieniach publicznych od 2004 r. Towarzyszył pierwszym zapisom o aukcji elektronicznej (obecnie nazwanej licytacją elektroniczną). Pojawił się następnie w kolejnych procedurach elektronicznych (obecnej aukcji, w dynamicznym systemie zakupów oraz w zapisach

FPP/ CALPE: Z 216 ustaw opublikowanych w ub.r. ok. 120 dotyczy przedsiębiorców

nowelizacji lub nowej ustawy albo rozporządzenia w tym obszarze prawa" - wskazano w materiale. Długofalową, fundamentalną reformą zapoczątkowało przyjęcie ustawy o pracowniczych planach kapitałowych (PPK). PPK mogą stać się środkiem zwiększania oszczędności pracujących w Polsce, z jednoczesnym wzrostem

Prawnicy czytelnikom, odc. 12. Szef za trzy dni pracy zdalnej zabiera mi dzień urlopu

dostarczają klientom usługi w zakresie doradztwa biznesowego, technologicznego, podatkowo-prawnego oraz audytu. W Polsce PwC zatrudnia ponad 6 tys. pracowników. PwC Legal jest częścią globalnej sieci PwC. Kancelaria specjalizuje się m.in w prawie spółek, fuzjach i przejęciach, postępowaniach sądowych i

MAP obejmie nadzór właścicielski nad 210 spółkami z udziałem Skarbu Państwa

udziałów w większości spółek Skarbu Państwa. Obecnie minister aktywów państwowych, na mocy rozporządzenia prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania ministra aktywów państwowych (Dz. U. poz. 2256), kieruje działami administracji rządowej: energia oraz

Kwieciński z MR: Udział sektora teleinformatycznego w PKB wynosi już 8%

niego, nie byłoby to możliwe bez szerokiego dostępu Polaków do internetu - w Polsce dostęp do internetu ma ponad 76% gospodarstw domowych.    "Naszym celem jest tzw. Polska bez papieru, żeby kontakty elektroniczne firm i obywateli z administracją rządową znacznie się zwiększyły

Sejm przyjął ustawę dopuszczająca głosowanie tradycyjne i korespondencyjne

pakietu osobiście, jeżeli wyborca zadeklarował taką chęć w swoim zgłoszeniu. Założono, że minister właściwy do spraw administracji określi w rozporządzeniu wzór i sposób prowadzenia oraz aktualizacji wykazu pakietów wyborczych dla osób głosujących na terytorium Polski. Analogicznie - dla głosujących

MC: Cyfryzacja ma dać do 80% relacji z administracją przez internet w 5 lat

Warszawa, 20.06.2016 (ISBnews) - Program "Od papierowej do cyfrowej Polski", przygotowywany przez Ministerstwa Rozwoju, Cyfryzacji oraz Zdrowia zakłada m.in., że w perspektywie 3 do 5 lat, połowa obywateli 80% swoich relacji z administracją mogła prowadzić przez internet, a także spadek

Rząd przyjął nowelę wprowadzającą zerową stawkę akcyzy na CNG i LNG

przeznaczenie – zostanie zastąpiony dokumentem w postaci elektronicznej (e-DD). Elektroniczny obieg dokumentów zwiększy kontrolę administracji nad przemieszczanymi wyrobami, a w dalszej kolejności ograniczy koszty działalności gospodarczej ponoszone przez przedsiębiorców" - czytamy również

Ważna zmiana w PIT. Od stycznia 2019 r. nie będzie zeznań podatkowych. Caritas boi się o dochody

liniowy) lub PIT-28 (ryczałt od przychodów ewidencjonowanych). Czytaj także: Polacy pracujący za granicą będą musieli składać PIT-y w Polsce. Nawet jeśli nic w kraju nie zarobili Caritas boi się o dochody organizacji pozarządowych Według organizacji pożytku publicznego taki sposób składania zeznań

Czego najbardziej boją się początkujące firmy? Nie skarbówki. "Jesteśmy bardziej wykształceni, lecz mniej uczciwi"

; podatników, czyli elektroniczny wykaz wszystkich czynnych podatników VAT prowadzony przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Od stycznia tego roku przed każdorazową płatnością obowiązkiem przedsiębiorcy jest sprawdzenie, czy rachunek jego kontrahenta znajduje się w wykazie. Kto zapłaci za transakcję o

KIR: Mandat będzie można opłacić w radiowozie kartą lub BLIKiem od lutego

upowszechniania płatności bezgotówkowych w administracji publicznej, realizowanego przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii oraz KIR. KIR przypomniał, że w efekcie nowelizacji Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia, która weszła w życie we wrześniu 2017 r., grzywnę nałożoną mandatem

Gaj złożyła rezygnację z funkcji prezesa UKE, głosowanie w Sejmie w czwartek

zaplanowano w bloku głosowań, które odbędą się w czwartek w godz. 9:00-11:30. "Jakiś czas temu postawiłam kilka celów, które zrealizowałam. I po 15 latach w administracji zdecydowałam się złożyć rezygnację. Zostawiam po sobie LTE, naziemną telewizję cyfrową i ruszenie budowy światłowodów w Polsce. Czas

Prezydent podpisał ustawę o instrumentach wsparcia, już opublikowanana w Dz. U.

państwa w wysokości 87 mln zł. - Uprawnienia do udzielania pierwszej pomocy dla ratowników jednostek współpracujących z systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego (w przypadku wygaśnięcia ważności zaświadczeń albo szkoleń, czy też terminów akredytacji dla szkół pielęgniarskich). - Elektroniczne

Adamczyk: ITD po przejęciu opłat drogowych zacznie prace nad jednolitym systemem

objęcia Polski jednolitym systemem poboru opłat drogowych (co przewiduje dyrektywa Unii Europejskiej). "Dziś przede wszystkim koncentrujemy się na konsekwentnym przejmowaniu systemu. Zgodnie z umową dzisiejszy operator jest zobowiązany przekazywać w konkretnych terminach części funkcjonalne i

Przegląd prasy

Warszawa, 23.01.2020 (ISBnews) - Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy. Rzeczpospolita --Euromonitor dla "Rz": Wydatki na sprzęt elektroniczny wzrosły o 6,5% r/r do 25,5 mld zł w ub.r.; w tym roku sięgną 27,2 mld zł --Ubezpieczyciele proponują polisy

Zostały tylko trzy tygodnie na wysyłkę JPK. Czy firmy zdążą przygotować Jednolity Plik Kontrolny?

– To ogromne przedsięwzięcie, ale też jedno z najlepszych narzędzi uszczelniających system podatkowy – zapewnia Marian Banaś, wiceminister finansów i szef Krajowej Administracji Skarbowej. Chodzi o Jednolity Plik Kontrolny (JPK) - nowy obowiązek informacyjny nałożony na firmy w Polsce

Kalendarium ISBnews

. wyników badania opinii "#BarometrBayer - świat kręci się wokół żywności" --11:00: Konferencja Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych eService, PKO Banku Polskiego, Poczty Polskiej oraz Orange Polska - partnerów w Koalicji liderów na rzecz Polski bezgotówkowej --11:30: Konferencję

Za dwa lata początek wymiany dowodów osobistych. E-dowód z czipem ma dostać 31 mln Polaków

Plastikowy dowód osobisty z warstwą elektroniczną używany jest już niemal we wszystkich krajach Unii. Służy głównie do potwierdzania tożsamości oraz korzystania z usług administracji państwowej i samorządowej w internecie. W Polsce przygotowania do wprowadzenia e-dowodu trwają siedem lat. Plany i

KE: Polska utrzymała się na 22. miejscu w UE wg indeksu gospodarki cyfrowej

Polskę na 24. miejscu w UE. Aktywne wykorzystanie e-administracji utrzymuje się na stosunkowo niskim poziomie - zaledwie 22% użytkowników internetu składa formularze elektroniczne (21. miejsce w UE). "W DESI 2016 Polska spada do grupy państw pozostających w tyle, gdyż tempo nadrabiania przez nią

Komitet Stały RM przyjął projekt ustawy ws. preferencji podatkowych na CNG i LNG

względu na przeznaczenie - dokumentem w postaci elektronicznej (e-DD), powinna usprawnić ten proces, wprowadzając ułatwienia zarówno po stronie sektora gospodarczego, jak i po stronie administracji" - czytamy dalej w osr. Według resortu finansów, elektroniczny obieg dokumentów dostawy zwiększy

Govena Lighting ma umowę na wyłączną dystrybucję samochodów elektrycznych Roewe

, stało się jednym z priorytetów obecnej administracji rządowej oraz samorządów. Czynniki te sprawiają, że nasz projekt ma ogromne szanse powodzenia. W obliczu spodziewanych regulacji prawnych w tym zakresie chcemy dostarczyć Polakom dobre i tanie samochody elektryczne, które będą alternatywą dla

W tym roku podatki rozliczą się same. Co to oznacza dla milionów Polaków rozliczających się z fiskusem? [Poradnik krok po kroku]

przez urzędników zeznania. Może się rozliczyć samodzielnie – papierowo albo elektronicznie. Pobierz darmowy program do rozliczenia PIT za 2018 rok KROK pierwszy Przygotowana przez skarbówkę deklaracja czeka w portalu podatkowym ( PortalPodatkowy.mf.gov.pl ) od 15 lutego do 30 kwietnia. Aby

PwC: Split payment wymaga zmian nim stanie się obligatoryjny

Warszawa, 11.10.2018 (ISBnews) - Mechanizm podzielonej płatności (split payment), który obecnie jest dobrowolny wymaga zmian znacząco upraszczający ten system przed jego obowiązkowym wprowadzeniem w Polsce, uważają eksperci PwC. Według PwC, obligatoryjność split payment może zostać

Ponad 2 mld euro na "Polskę cyfrową". Pierwszy polski program operacyjny przyjęty

Komisarz ds. polityki regionalnej Corina Cret´u przyjęła w poniedziałek pierwszy z polskich programów operacyjnych na lata 2014-20 o nazwie "Polska cyfrowa". Został przygotowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji oraz Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, obecnie

FPP: Ustawa o płatnościach bezgotówkowych będzie korzystna dla przedsiębiorców

popularyzacja nowoczesnych form płatności w biznesie i administracji to również wyjście naprzeciw oczekiwaniom i nowym przyzwyczajeniom Polaków, którzy coraz chętniej płacą bezgotówkowo. Federacja Przedsiębiorców Polskich wskazuje, że nowelizacja ustawy jest korzystna dla przedsiębiorców, zwłaszcza że obejmie

Ministrowie z Europy porozmawiają w Poznaniu o e-administracji

właśnie usługi transgraniczne, a Komisja Europejska (która dziś finansuje prace nad projektami) będzie starała się przekonać kraje członkowskie, że powinny wziąć na siebie płacenie za prace nad rozwiązaniami w e-administracji. Spotkanie zostanie podzielone na cztery panele: e-ID (elektroniczny dowód

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

świadczenia usług przez pracownika pojawiają się wątpliwości co do kwestii ochrony danych, powierzenia sprzętu i odpowiedzialności za niego, a także wypadków w miejscu pracy.  Źródło: ISBnews Telekomunikacja: Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE), Ministerstwo Cyfryzacji, NASK oraz Orange Polska

Sygnity oddaje kolejny etap e-Podatków: Kanał Masowy dla Organów Rentowych

;Wprowadzenie w 2015 roku rewolucyjnej usługi PFR, czyli wstępnie wypełnionego zeznania podatkowego było poważnym krokiem ku zmianie podejścia do obsługi podatnika przez polską administrację podatkową. Przypomnijmy, że w ubiegłym roku pracodawcy po raz pierwszy mieli obowiązek wysłać PIT-11 do urzędu skarbowego