administracja elektroniczna przepisy

Podpis zaufany nie zastępuje podpisu elektronicznego

Podpisanie oferty przetargowej za pomocą profilu zaufanego (ePUAP) nie spełnia wymogu podpisu elektronicznego wymaganego przez przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych[1].

Sejm opowiedział się za dostosowaniem ustaw podatkowych do Klasyfikacji Wyrobów

głosów. Jednocześnie posłowie odrzucili poprawkę Koalicji Obywatelskiej i Lewicy, dotyczącą doręczenia pism podatkowych wydanych w formie dokumentu elektronicznego z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego Krajowej Administracji Skarbowej (KAS). W trakcie drugiego czytania obawy i zastrzeżenia

Rząd przyjął nowelę ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej

Warszawa, 26.04.2018 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej, która wprowadza przepisy znacząco ułatwiające obywatelom potwierdzanie swojej tożsamości w publicznych usługach online, podało Centrum Informacyjne

Wykonawca ma prawo do składania faktur elektronicznych.

Wykonawca ma prawo do składania faktur elektronicznych.

Z dniem 18 kwietnia 2019 roku wchodzi w życie ustawa o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych , koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno – prywatnym[1]. Wyżej wskazana ustawa wprowadza do polskiego porządku prawnego przepisy dyrektywy Parlamentu

Emilewicz: E-faktury w zamówieniach publicznych zaczną obowiązywać od 18 IV

Warszawa, 12.04.2019 (ISBnews) - Ustawa o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym wchodzi w życie 18 kwietnia br. i implementuje do polskiego prawa przepisy unijne, poinformowała minister

Rząd przyjął nowelizację ws. monitorowania obrotu olejem opałowym

przepisów powstanie elektroniczny obieg dokumentacji w obszarze obrotu olejem opałowym. Będzie to elementem wdrażania e-administracji. Projekt ma związek z exposé premiera Mateusza Morawieckiego, w którym mówił o wykorzystaniu narzędzi informatycznych do uszczelnienia systemu podatkowego, podano

Rząd przyjął nowelę dot. m.in. postępowania egzekucyjnego w administracji

Warszawa, 23.07.2019 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra finansów, który przewiduje uproszczenie administracyjnego postępowania

Rząd przyjął projekty przyspieszających załatwianie spraw urzędowych

administracji z obywatelem: - W rejestrze - na zasadzie dobrowolności - gromadzone będą dane kontaktowe obywateli (imię i nazwisko, numer PESEL, adres e-mail lub numer telefonu komórkowego, a w przyszłości elektroniczny adres do doręczeń), - Dane będzie można wprowadzać oraz aktualizować przez e-usługę lub

Sejm za użyciem nowoczesnych technologii do poboru opłat drogowych

opłat szefowi Krajowej Administracji Skarbowej. Wpływy do Krajowego Funduszu Drogowego z opłat elektronicznych za przejazd autostradami w roku 2019 wyniosły blisko 2 mld zł. Ustawa ma wejść w życie 1 lipca 2020 roku. Uruchomienie nowych rozwiązań opartych o GPS i rozwiązania geolokalizacyjne planowane

Rząd przyjął projekt ustawy Ordynacja podatkowa, która wejdzie w życie w 2021 r.

Warszawa, 28.05.2019 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy Ordynacja podatkowa (wraz z projektem ustawy Przepisy wprowadzające ustawę Ordynacja podatkowa i ustawę o Rzeczniku Praw Podatnika), która przewiduje większą ochronę praw podatnika w jego kontaktach z administracją

Prezydent podpisał ustawę o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej

przepisach odwołań do ustawy o podpisie elektronicznym, a także dostosowanie terminologii oraz wprowadzenie niezbędnych odwołań do rozporządzenia eIDAS, w tym stworzenie warunków dla zapewnienia zgodności usługodawców z wymaganiami określonymi przez rozporządzenie" - czytamy w informacji Kancelarii

Oto kolejna absurdalna kara skarbówki. Trwa uszczelnianie systemu VAT - przedsiębiorcy traktowani jak przestępcy

Oto kolejna absurdalna kara skarbówki. Trwa uszczelnianie systemu VAT - przedsiębiorcy traktowani jak przestępcy

numeru, dostał go, ma to potwierdzone w papierowych dokumentach urzędowych. Jedynie w systemie elektronicznym nie naniósł poprawki. - Ten brak aktualizacji w systemie elektronicznym nie miał na nic wpływu. Nie utrudniał kontroli oraz w żaden sposób nie powodował uszczuplenia należnych państwu danin

MF będzie wspierać podmioty publiczne, prywatne i uczestników rynku finansowego

i środków ochrony indywidualnej w celu zabezpieczenia potrzeb krajowych. Usprawnienie prowadzonych przez Krajową Administrację Skarbową kontroli przestrzegania przepisów przez przedsiębiorców w zakresie wywozu lub zbycia poza terytorium Polski towarów podlegających ograniczeniom np. produktów

MIB: Inspekcja Transportu Drogowego zajmie się poborem opłat od XI 2018 r.

;Nowe przepisy zapewnią również odpowiednią ochronę danych osobowych gromadzonych w ramach KSPO i wyższą standaryzację rozwiązań, w tym możliwości rozwoju KSPO i jego integracji z innymi systemami teleinformatycznymi. Chodzi o zapewnienie efektywniejszego wykonywania zadań administracji publicznej, m.in

Rząd przyjął nowelę dot. przeniesienia poboru opłat za przejazd samochodami

, że nowe przepisy zapewnią również odpowiednią ochronę danych osobowych gromadzonych w ramach KSPO i wyższą standaryzację rozwiązań, w tym możliwości rozwoju KSPO i jego integracji z innymi systemami teleinformatycznymi. "Chodzi o zapewnienie efektywniejszego wykonywania zadań administracji

PWPW: Prawie 100 tys. podmiotów zarejestrowało się w ID ISSUER

Warszawa, 20.05.2019 (ISBnews) - W systemie ID ISSUER służącym do elektronicznej rejestracji podmiotów zajmujących się obrotem wyrobów tytoniowych na polskim rynku zarejestrowało się 96 665 podmiotów, poinformowała Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych (PWPW). "Jestem dumny, że zespół

MR: Ustawa o płatnościach bezgotówkowych w konsultacjach publicznych

przedsiębiorców, dokonujących sprzedaży w lokalu, możliwości dokonywania płatności za pomocą elektronicznych instrumentów płatniczych. Przepis będzie dotyczył firm, które posiadają kasę fiskalną. Przedsiębiorcy będą musieli przyjmować przynajmniej jeden z powszechnie dostępnych instrumentów elektronicznych np

Prezydent podpisał ustawę powołującą Krajową Administrację Skarbową

Warszawa, 28.02.2017 (ISBnews) - Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawę - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej i ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej, podała Kancelaria Prezydenta. "Celem ustawy jest przede wszystkim dostosowanie ustawy z dnia

MR: Projekt utawy o płatnościach bezgotówkowych w konsultacjach publicznych

-usługowych i co za tym idzie obowiązku zapewnienia przez przedsiębiorców, dokonujących sprzedaży w lokalu, możliwości dokonywania płatności za pomocą elektronicznych instrumentów płatniczych. Przepis będzie dotyczył firm, które posiadają kasę fiskalną. Przedsiębiorcy będą musieli przyjmować przynajmniej

Prezydent podpisał ustawę o instrumentach wsparcia, już opublikowanana w Dz. U.

ubezpieczonych, czyli możliwość pokrycia obowiązkowych składek w wysokości 50% łącznej kwoty nieopłaconych należności dotyczących składek wykazanych w deklaracji rozliczeniowej złożonej za dany miesiąc. Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na podstawie przepisów ustawy - Prawo przedsiębiorców lub

Sejm przyjął ustawę o szczególnych instrumentach wsparcia przedsiębiorców

(na wniosek PiS) o wyłączeniu w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii niektórych przepisów kodeksu wyborczego. Dotyczy to: podawania informacji do wiadomości wyborców w formie obwieszczenia, wydawania zaświadczeń o prawie do głosowania, głosowania przez pełnomocnika

Rząd przyjął projekt noweli ustaw wprowadzających kasy online

używane przez podatników, tj. kasy z papierowym zapisem kopii oraz kasy z elektronicznym zapisem kopii. Po wejściu w życie nowych przepisów podatnicy nadal będą mogli nabywać do prowadzenia ewidencji kasy rejestrujące 'starego' rodzaju (kasy z papierowym zapisem kopii do 31 grudnia 2018 r., natomiast

Dostał zasiłek z ZUS, urzędnicy kazali mu go zwrócić. Na konto już nie wejdą. Zmiany w ściąganiu długów

. Uzasadnienie nowych przepisów - Postępowanie egzekucyjne w administracji jest bardzo sformalizowane, obowiązują w nim terminy. A wiadomo, że jak nie dotrzyma się wyznaczonych terminów, to skutkuje to albo nieważnością poszczególnych czynności egzekucyjnych, albo nawet sama egzekucja jest niemożliwa. Państwo

Biznes w czasach koronawirusa. Jak zamknąć albo zawiesić firmę

pomóc Bardzo przydatny teraz sposób załatwiania różnych formalności. To metoda potwierdzenia tożsamości w systemach administracji elektronicznej. Działa tak samo jak odręczny podpis. Można go założyć za darmo. W niektórych przypadkach profil można założyć bez wychodzenia z domu. Mogą to zrobić

Rada Ecofin za zrównaniem stawek VAT na publikacje elektroniczne i papierowe

Warszawa, 02.10.2018 (ISBnews) - Rada do spraw gospodarczych i finansowych (Ecofin) przyjęła dziś m.in. dyrektywę o zrównaniu stawek VAT na publikacje elektroniczne i papierowe, poinformowało Ministerstw Finansów.  "Rada Ecofin przyjęła dyrektywę, która zrównuje stawki podatku

Rząd przyjął nowelę dot. wykazu podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT

Skarbowej (KAS) udostępni w postaci elektronicznej ogólnodostępny wykaz podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT od 1 września 2019 r. "1 września 2019 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) udostępni w postaci elektronicznej ogólnodostępny wykaz podmiotów zarejestrowanych jako

Czego najbardziej boją się początkujące firmy? Nie skarbówki. "Jesteśmy bardziej wykształceni, lecz mniej uczciwi"

; podatników, czyli elektroniczny wykaz wszystkich czynnych podatników VAT prowadzony przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Od stycznia tego roku przed każdorazową płatnością obowiązkiem przedsiębiorcy jest sprawdzenie, czy rachunek jego kontrahenta znajduje się w wykazie. Kto zapłaci za transakcję o

Mały ZUS bez limitu przychodów to jeden z priorytetów Rzecznika MŚP na 2020 rok

wobec przedsiębiorców i zastępowanie tymczasowych aresztowań dozorem elektronicznym. I w tym roku zamierza wnioskować o zmianę regulacji w tym zakresie. Rzecznik zapowiedział też, że będzie też zabiegał o powołanie nowego organu - Rady Odwoławczej. W jej skład weszliby przedstawiciele przedsiębiorców

Rząd przyjął założenia do ustawy o elektronicznej fakturze w zamówieniach publ.

Warszawa, 05.09.2016 (ISBnews) - Rząd przyjął założenia do ustawy o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, przedłożone przez ministra rozwoju. Ustawa wdroży przepisy dyrektywy 2014/55/UE w sprawie fakturowania elektronicznego w zamówieniach publicznych, która

Rząd przyjął projekt ustawy o szczególnych instrument. wsparcia zw. z SARS-CoV-2

prowadzących działalność gospodarczą na podstawie przepisów ustawy - Prawo przedsiębiorców lub innych przepisów szczególnych oraz wykonujących umowę agencyjną, umowę zlecenia, inną umowę o świadczenie usług, do której stosuje się przepisy dotyczące zlecenia albo umowę o dzieło (umowy cywilnoprawne

MF: Rusza usługa 'e-Przewóz' w ramach systemu monitorowania przewozów drogowych

-Przewóz" na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC). Równolegle nadal będzie funkcjonowała strona testowa, udostępniona przez Krajową Administrację Skarbową, która służy do nauki wypełniania i przesyłania zgłoszeń do rejestru SENT. "Pozwoli to uzyskać i przekazać przewoźnikom

E-zwolnienie to ułatwienie. Czy ZUS-owi zależy na e-zwolnieniach, bo łatwiej je kontrolować?

przekładane, bo właściciele poradni tłumaczyli, że nie są przygotowani. Obecny termin wejścia w życie nowych przepisów to 1 lipca tego roku. Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy, a także właściciele poradni rodzinnych znów zabiegają o jego przełożenie. Ich zdaniem wystawianie elektronicznych zwolnień powinno

Sejm przyjął ustawę dopuszczająca głosowanie tradycyjne i korespondencyjne

;rozwiązania, które są zaproponowane w tej ustawie […] muszą budzić co najmniej wątpliwości, jeśli nie dosyć mocną krytykę". "Już pomijam, że zajmujemy się przepisami wyborczymi i termin sześciomiesięczny nie będzie zachowany, nie ma komisji nadzwyczajnej […] ale to legislacyjne

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o transporcie drogowym ws. przewozu osób

lub udostępnionych do tych celów środków komunikacji elektronicznej, domen internetowych, aplikacji mobilnych, programów komputerowych, systemów teleinformatycznych lub innych środków przekazu informacji" - czytamy w informacji. Wprowadzono także możliwość rozliczenia opłaty za przewóz osób

ME: Rozporządzenie ws. rejestru zapasów interwencyjnych wejdzie w życie 21 XI

systemu zapasów interwencyjnych); •   uaktualnieniu nazewnictwa w związku z ustanowieniem Krajowej Administracji Skarbowej i wejściem w życie 1 lipca 2016 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i

MSWiA planuje likwidację Inspekcji Transportu Drogowego

Warszawa, 14.12.2016 (ISBnews) - Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA) planuje likwidację Inspekcji Transportu Drogowego i przekazanie jej zadań pomiędzy inne, funkcjonujące obecnie organy, podał resort, odpowiadając na interpelację poselską. Resort podał, że 2 czerwca 2016

Rząd przyjął projekt nowelizacji ws. walki z wyłudzaniem podatku VAT

dokonywanie przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) analizy ryzyka wykorzystywania działalności banków lub spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych do popełniania przestępstw oraz przestępstw skarbowych. Chodzi o przestępstwa związane z wyłudzeniami VAT, w tym także polegające np. na

ZIPSEE 'Cyfrowa Polska' będzie przekonywać przedsiębiorców do split payment

Warszawa, 02.07.2018 (ISBnews) - Związek Importerów i Producentów Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego Branży RTV i IT (ZIPSEE) "Cyfrowa Polska" ocenia, że mechanizm podzielonej płatności, który wszedł w życie 1 lipca, pozytywnie wpłynie na cały rynek, a w szczególności na

Nowa ordynacja podatkowa. Podatnik kontra urząd

Skarbówka gra coraz agresywniej. Urzędnicy czują, że mogą więcej. Dochodzi do spięć z firmami, które twierdzą, że Krajowa Administracja Skarbowa pozwala sobie na dużo więcej niż dwa czy trzy lata temu. Przekonał się o tym choćby pan Andrzej, przedsiębiorca z Warszawy. W połowie 2018 r. naczelnik

Senat zaproponował kilkadzesiąt poprawek do ustawy o instrumentach wsparcia

przy przeprowadzaniu wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. nie stosuje się przepisów ustawy kodeks wyborczy m.in. w zakresie głosowania korespondencyjnego, głosowania przez pełnomocnika, czy ustalania przez Państwową Komisję Wyborczą wzoru karty do

Rewolucja w kontroli zwolnień lekarskich. Koniec zwolnień na papierze

. Pracownicy ZUS pomagają założyć profil – wystarczy się skontaktować ze swoim oddziałem Zakładu. Aby podpisać e-zwolnienie, lekarz musi mieć także bezpłatny certyfikat ZUS na portalu PUE, podpis elektroniczny na ePUAP (Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej) lub płatny podpis

VIII Kongres CFO Spółek Giełdowych SEG odbędzie się w Jachrance 23-24 X

Gala. "W ostatnich kilku latach obserwujemy w Polsce bardzo dynamiczny wzrost procesów cyfryzacji wymiany informacji czy dokumentów między przedsiębiorstwami a organami administracji publicznej. Ustawodawca regularnie wprowadza przepisy, które zobowiązują firmy do przekazywania w formie

Czerwińska: MF planuje likwidację deklaracji VAT, obniżkę CIT w 2019 r. 

mogli wystąpić o wiążącą informację stawkową, która da gwarancję, podobnie jak teraz interpretacje indywidualne, prawidłowego rozliczenia. Informacje będzie wydawać administracja skarbowa. W klasyfikacji towarów do celów podatkowych nie będzie już pośredniczył Główny Urząd Statystyczny, a towary będą

Prawnicy czytelnikom, odc. 12. Szef za trzy dni pracy zdalnej zabiera mi dzień urlopu

zmianą okoliczności oraz przepisów prawnych w Niemczech i w Polsce regulacje dotyczące przyznawania dofinansowania mogą do końca czerwca również ulec zmianom, warto zwrócić się do pracodawcy z zapytaniem, czy w okresie 27-30 czerwca 2020 roku będzie możliwość wystąpienia o wsparcie finansowe dla osób

Rząd przyjął nowelę wprowadzającą zerową stawkę akcyzy na CNG i LNG

przeznaczenie – zostanie zastąpiony dokumentem w postaci elektronicznej (e-DD). Elektroniczny obieg dokumentów zwiększy kontrolę administracji nad przemieszczanymi wyrobami, a w dalszej kolejności ograniczy koszty działalności gospodarczej ponoszone przez przedsiębiorców" - czytamy również

Polska na 27. miejscu w Huawei 2017 Global Connectivity Index

informatycznym w porównaniu do ubiegłego roku" - czytamy w raporcie. Polska jest na czołowej pozycji pod względem usług elektronicznej administracji np. w zakresie deklaracji podatkowych. Jest to m.in. efektem elektronicznego rozliczania podatku od transportu. Ponadto ponad połowa polskich przedsiębiorców

Od 1 października można jeździć bez dowodu rejestracyjnego i zaświadczenia o OC. Ale co w razie stłuczki?

zwrocie dowodu rejestracyjnego samochodu. Po tej zmianie kierowcy nie będą karani za jazdę bez dowodu rejestracyjnego i zaświadczenia o ważnej polisie OC, bo w czasie kontroli drogowej policjant sprawdzi elektroniczne te dane w systemie CEPiK.  Takie przepisy pospiesznie uchwalił Sejm wiosną

Projekt ustawy dot. wyłudzeń skarbowych został skierowany do podkomisji

banki i SKOK-i w celu ustalenia przez izbę rozliczeniową wskaźnika ryzyka, b) zasad kontroli wypełniania obowiązków przez banki i SKOK-i oraz izbę rozliczeniową (kontrolę sprawuje szef Krajowej Administracji Skarbowej przez odpowiednie stosowanie przepisów o kontroli celno- -skarbowej), c) zasad blokady

MF pozytywnie ocenia zapowiedziane działania KE w sprawie zmian w podatku VAT

, - program działań w krótkim terminie służący zwalczaniu oszustw związanych z VAT, - aktualizację ram prawnych dotyczących stawek VAT i warianty zwiększenia swobody państw członkowskich w ustalaniu ich wysokości, - plan uproszczenia przepisów VAT dotyczących handlu elektronicznego w

FPP/ CALPE: Z 216 ustaw opublikowanych w ub.r. ok. 120 dotyczy przedsiębiorców

nakładów na inwestycje, podkreślono w analizie. "Jedną z mniej obszernych, ale ważnych ustaw mijającego roku jest ustawa o fakturowaniu elektronicznym w zamówieniach publicznych. Ta ustawa jest dobrym przykładem zdroworozsądkowego wdrożenia prawa unijnego. Projektodawcy tak ukształtowali przepisy

Projekt ustawy dot. wyłudzeń skarbowych skierowany został do Sejmu

) zasad kontroli wypełniania obowiązków przez banki i SKOK-i oraz izbę rozliczeniową (kontrolę sprawuje szef Krajowej Administracji Skarbowej przez odpowiednie stosowanie przepisów o kontroli celno- -skarbowej), c) zasad blokady na żądanie szefa Krajowej Administracji Skarbowej rachunku podmiotu

KIR: Mandat będzie można opłacić w radiowozie kartą lub BLIKiem od lutego

ramach programu wybrana została firma Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych eService Sp. z o.o.  "Polacy coraz chętniej płacą za zakupy, wykorzystując cyfrowe instrumenty płatnicze. Jestem pewien, że to samo będzie dotyczyło kierowców, którzy – jeśli przekroczą przepisy – będą

PwC: 57% polskich firm odwołuje się od decyzji pokontrolnych organów podatkowych

(31%), Czech (30%) oraz Bośni i Hercegowiny (22%)" - czytamy w komunikacie. W związku z częstym brakiem jednoznaczności co do tego, jak należy stosować przepisy podatkowe w praktyce, 64% firm w Europie Środkowo-Wschodniej przyznaje, że w ciągu ostatnich dwóch lat zwróciło się do krajowych

NIK: Wykorzystanie e-usług w urzędach przez obywateli jest znikome

potwierdzanie tożsamości w elektronicznych kontaktach z administracją. Jedną z możliwości jest wykorzystanie podpisu elektronicznego w dowodzie osobistym. Z informacji uzyskanych przez NIK od ministra administracji i cyfryzacji wynika, że w dniu 17 czerwca 2015 r. Komitet Rady Ministrów ds

Ważna zmiana w PIT. Od stycznia 2019 r. nie będzie zeznań podatkowych. Caritas boi się o dochody

odetchnąć, oszczędzając nerwy i minimum 20 minut na miotanie się z papierami. Ale tylko wtedy, jeśli system informatyczny resortu finansów wytrzyma nowe obciążenie. A jak nie wytrzyma? – Krajowa Administracja Skarbowa bierze odpowiedzialność za poprawność [zeznań podatkowych] - odpowiada senator

Koronawirus szkodzi twemu biznesowi? Rząd chce wprowadzić ulgi dla przedsiębiorców

skarbówka musi się na to zgodzić i podpisać umowę z przedsiębiorcą. O odroczenie można występować również dziś, tyle że za każdym razem doliczana jest opłata prolongacyjna. Jest wyliczana według skomplikowanego wzoru, a jej wysokość zależy od liczby dni zwłoki w zapłacie podatku. Po zmianach administracja

W tym roku podatki rozliczą się same. Co to oznacza dla milionów Polaków rozliczających się z fiskusem? [Poradnik krok po kroku]

Przygotowana i już wypełniona przez skarbówkę deklaracja czeka na portalu podatkowym – PortalPodatkowy.mf.gov.pl od 15 lutego do 30 kwietnia. Podatnik dostanie wiadomość na adres e-mail bądź telefon – jeśli Krajowa Administracja Skarbowa ma takie namiary. Jeśli ich nie ma, podatnik

Adamczyk: ITD po przejęciu opłat drogowych zacznie prace nad jednolitym systemem

, produkcja urządzeń pokładowych czy obsługa odcinków dróg, gdzie działa manualny system poboru opłat, wyjaśnił. Pełniący obowiązki Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad Jacek Gryga powiedział natomiast, że w związku z wejściem dziś w życie przepisów o przejęciu przez ITD systemu poboru opłat

Komitet Stały RM przyjął projekt ustawy ws. preferencji podatkowych na CNG i LNG

względu na przeznaczenie - dokumentem w postaci elektronicznej (e-DD), powinna usprawnić ten proces, wprowadzając ułatwienia zarówno po stronie sektora gospodarczego, jak i po stronie administracji" - czytamy dalej w osr. Według resortu finansów, elektroniczny obieg dokumentów dostawy zwiększy

Przegląd prasy

Warszawa, 23.01.2020 (ISBnews) - Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy. Rzeczpospolita --Euromonitor dla "Rz": Wydatki na sprzęt elektroniczny wzrosły o 6,5% r/r do 25,5 mld zł w ub.r.; w tym roku sięgną 27,2 mld zł --Ubezpieczyciele proponują polisy

Ministerstwo Finansów walczy o zachowanie twarzy. W ciągu kilku dni musiało spłynąć 6,2 mln deklaracji podatkowych od firm

; jest terminem zagwarantowanym przepisami prawa – twierdzi ministerstwo. Krajowa Administracja Skarbowa bierze odpowiedzialność za poprawność sporządzonych przez siebie zeznań podatkowych. Czytaj też: Mogą podrobić twój dowód, kartę SIM, ukraść pieniądze i wziąć na ciebie kredyt. Jak zabezpieczyć

Zarabia najniższą pensję krajową. Ma niespłaconą chwilówkę, ale komornik nie ma prawa zabrać mu ani grosza

W Sejmie trwają prace nad rządowym projektem nowelizacji ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Zgodnie z zapowiedziami nowelizacja ma uprościć postępowania oraz usprawnić ściąganie nieopłaconych podatków, cła czy składek na ubezpieczenia społeczne. Wśród najważniejszych rozwiązań

"Tarcza antykryzysowa" dla przedsiębiorców. Nowe przepisy wprowadzone w wersji 2.0

r., zachowują ważność, nie dłużej jednak niż do upływu 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii. PODATKI Zatory płatnicze Nieuregulowane w terminie 90 dni zobowiązania handlowe w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu nadmiernym

Prezydent podpisał nowelę Prawa telekom. dot. formy dokumentowej zawierania umów

usług telekomunikacyjnych, przewidzianej przepisami znowelizowanego Kodeksu cywilnego - formy dokumentowej oznacza, że umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych będzie można zawrzeć w formie pisemnej, elektronicznej albo dokumentowej. "Forma dokumentowa umożliwia złożenie

NIK rekomenduje uzależnienie usunięcia punktów karnych od uiszczenia mandatów

drodze mandatów za naruszenia przepisów ruchu drogowego, byłoby uzależnienie możliwości usunięcia punktów karnych zgromadzonych w centralnej ewidencji kierowców, od uprzedniego uiszczenia nałożonej grzywny. Rekomendacja ta nie została zrealizowana i nadal pozostaje aktualna. Sytuację miała uzdrowić

Za dwa lata początek wymiany dowodów osobistych. E-dowód z czipem ma dostać 31 mln Polaków

Plastikowy dowód osobisty z warstwą elektroniczną używany jest już niemal we wszystkich krajach Unii. Służy głównie do potwierdzania tożsamości oraz korzystania z usług administracji państwowej i samorządowej w internecie. W Polsce przygotowania do wprowadzenia e-dowodu trwają siedem lat. Plany i

Bezgotówkowo zapłacisz w sklepie i urzędzie. Jest jedno "ale"

to za mało. Do konsultacji społecznych trafił niedawno „projekt zmiany niektórych ustaw w związku z rozwojem płatności elektronicznych”, którego celem jest skokowy wzrost sieci akceptacji płatności bezgotówkowych. Chodzi o dwie kluczowe zmiany. Pierwsza to zniesienie formalnych barier

Nadchodzą kasy online. Pierwsi pod nadzorem znajdą się mechanicy, fryzjerzy, prawnicy, lekarze

paragon papierowy, przepisy precyzują bowiem, że będzie on generowany w dwóch postaciach, elektronicznej oraz drukowanej. Trochę prościej będzie można reklamować towar. Niby paragon do tego nie jest potrzebny, ale czasami się jednak przydaje. – Projekt ustawy o VAT w obecnym kształcie nie przewiduje

Rząd chce, by nowa ustawa o podatku dochodowym weszła w życie 15 marca

podatku PIT byłoby traktowane jak zeznanie podatkowe. Oświadczenie podatnik mógłby złożyć w wersji papierowej lub elektronicznej. Szacuje się, że takich podatników może być nawet 11 mln" - podało CIR.  Urzędy skarbowe będą przygotowywać także zeznania podatkowe dla osób rozliczających się

PiS wobec przedsiębiorców stosuje metodę kija i marchewki. Właśnie pokazał marchewkę

Skarbówka gra coraz agresywniej. Urzędnicy czują, że mogą więcej. Dochodzi do spięć z firmami, które twierdzą, ze Krajowa Administracja Skarbowa pozwala sobie na dużo więcej niż dwa czy trzy lata temu. Coraz więcej jest przepisów dociskających firmy. PiS nie lubi dużego biznesu Za część tych

Rząd przyjął kierunkowe założenia nowej ordynacji podatkowej

nowoczesną wykładnią prawa, poprzez wprowadzenie przepisów dopełniających ogólne prawo podatkowe w Polsce. Stworzone zostaną stabilne ramy prawne oparte na współpracy między organami podatkowymi a podatnikami, skutkujące nie tylko poprawą funkcjonowania administracji podatkowej, ale przede wszystkim

NIK sprawdził proces wydawania pozwoleń budowlanych, stwierdza słabości kadrowe

organów samorządu zawodowego lub organów ścigania przypadków sporządzenia przez projektantów projektów niezgodnych z przepisami prawa i normami technicznymi, podsumowano. Wydawanie decyzji o pozwoleniu na budowę należy do zadań starosty jako organu administracji architektoniczno-budowlanej. Sprawuje on

Rząd przyjął nowelizację, która zakłada uruchomienie CEPiK 2.0 w czerwcu 2018 r.

uruchomiony 4 czerwca 2018 r., a nie jak wcześniej przewidziano - 1 stycznia 2017 r., podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR).  "Planowana modernizacja dotyczy głównie wewnętrznych procedur administracji i kilku usług dla obywateli. System CEPiK to jeden z najczęściej używanych przez obywateli

Prawnicy czytelnikom, odc. 11. Co będzie, gdy nie zapłacę czesnego w prywatnym przedszkolu?

rację? Czy mam prawo domagać się zwrotu pieniędzy? [stan prawny na 14.05.2020] Na podstawie obowiązujących przepisów pracodawca nie ma podstawy prawnej do powstrzymywania się od przekazywania komornikowi zajętej części wynagrodzenia, w związku z czym nie ma Pan możliwości dochodzić zwrotu potrąconych

Alimenty na dziecko. Ile wynoszą i jak skutecznie je wyegzekwować?

natychmiastowych, a ich uzyskanie ma być proste. Wystarczy wypełnić gotowy formularz internetowy w dowolnym urzędzie lub przez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP). Do wniosku trzeba będzie dołączyć odpis aktu urodzenia dziecka. Nikt nie będzie badał możliwości zarobkowych pozwanego

Biznes będzie uciekać z Polski. Nowy szef doradców podatkowych ostrzega

że administracja skarbowa stawia jej ogromny opór. Jej postulaty sprowadzają się właściwie do tego, żeby nic się nie zmieniło. Argumentacja jest taka: nie ma sensu wprowadzać tego przepisu, bo nic takiego się nie dzieje. Skoro się nie dzieje, to czemu tak ostro protestują? Istotną słabością polskiego

Wniosek 500 plus 2017. Od 1 sierpnia trzeba złożyć nowy wniosek

domu, przez internet, i to na kilka sposobów. Za pomocą bankowości elektronicznej. Oczywiście jeśli nasz bank ma usługę przyjmowania wniosków o 500 plus. Można też to zrobić za pomocą portalu Emp@tia (www.empatia.mrpips.gov.pl) albo elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP lub

"Tarcza antykryzysowa 3.0". Co się zmieniło w przepisach?

;rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom nie zwiększają dochodu stanowiącego podstawę obliczenia zaliczki na podatek za poszczególne okresy rozliczeniowe przypadające w 2020 r. (jeżeli uzyskane przez podatnika w danym okresie rozliczeniowym przychody

Resort finansów chce wprowadzić nową Ordynację podatkową

Nowa Ordynacja podatkowa ma chronić podatnika w kontaktach z administracją podatkową. Wprowadzone ma być domniemanie, że podatnik jest rzetelny i świadomie nie dąży do naruszenia prawa podatkowego.Koncyliacyjne sposoby załatwiania spraw podatkowychNowa Ordynacja podatkowa ma być oparta na

Od dziś komornicy mogą więcej

Ziobrę. Wprowadziła wiele zmian. Głównie z myślą o komornikach. Komornik zdecyduje co zająć Po pierwsze, zinformatyzowała egzekucję komorniczą. Wprowadziła e-licytację, czyli sprzedaż ruchomości dłużnika przez internet, i e-zajęcia rachunków bankowych oraz elektroniczne komunikowanie się komorników z

Satelitarny pęd fiskusa. Ustawy jeszcze nie ma, a już jest nowelizacja

specjalnym elektronicznym systemie. A trasę przejazdu ciężarówki służby podatkowe, celne i policja mogłyby śledzić za pomocą lokalizatorów satelitarnych. Za naruszanie nowych wymogów przewidziano drakońskie kary. Ministerstwo Finansów proponowało, że jeśli przewoźnik nie dopełni obowiązku rejestracji

MIR rozpoczyna prace nad założeniami do horyzontalnej ustawy o dostępności

Warszawa, 19.06.2018 (ISBnews) - Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju rozpoczyna prace nad założeniami do horyzontalnej ustawy o dostępności, poinformował resort.  Do 5 lipca br. można zgłaszać wszelkie pomysły, opinie i propozycje przepisów regulujących dostępność. "W związku z

Powstaje portal komorniczych e-licytacji. Skorzystają wierzyciele, stracą dłużnicy. Co tam kupimy?

, komornik z Pomorza, adwokat, adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. – Dotychczas dozorowaniem zajętego sprzętu zajmował się najczęściej sam dłużnik, więc nie było dodatkowych kosztów. Teraz przepisy nakazują, by dozorowały osoby trzecie, ktoś, komu trzeba zapłacić. Te

JPK dla fiskusa. Przedsiębiorcy muszą słono płacić za nowy obowiązek

tego nie zrobi. Od stycznia tego roku wszyscy przedsiębiorcy (płatnicy VAT) muszą prowadzić ewidencję VAT (rejestr sprzedaży i zakupów VAT) w formie elektronicznej, a deklarację VAT przesyłać w formie Jednolitego Pliku Kontrolnego. Dane muszą być zapisane w formacie XML według z góry ustalonej

P4 złożył do premiera wniosek o uchylenie rozporządzenia MAC ws. aukcji LTE

Warszawa, 29.09.2015 (ISBnews) - P4 - operator sieci Play - złożył w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów wniosek o uchylenie rozporządzenia ministra administracji i cyfryzacji (MAC) zmieniającego rozporządzenie w sprawie aukcji LTE, podał operator. Załączył niezależne opinie profesorów prawa

FPP i CALPE proponują pakiet zmian, by ułatwić zatrudnianie cudzoziemców

urzędów wojewódzkich w załatwianiu wniosków o zezwolenia na pracę i pobyt jest zróżnicowana. W ramach tych samych przepisów urzędy wypracowały różne praktyczne rozwiązania. Upowszechnienie najlepszych praktyk administracji w zakresie legalizacji pobytu i pracy oraz ich wykorzystanie przez wszystkie urzędy

Centrum A. Smitha: Szybkie przelewy szansą na 67 mln zł oszczędności samorządów

. Adama Smitha (CAS) "Szybkie płatności elektroniczne w samorządzie – studium korzyści dla administracji i obywateli". Podczas śniadania prasowego przedstawiciele instytucji wskazywali, że w rzeczywistości skala oszczędności może być większa. "Celem naszego badania było pokazanie

Morawiecki: Konstytucja Biznesu to przełom w relacjach firmy-administracja

rejestracji, a nowe firmy przez 6 miesięcy nie będą opłacać składek na ubezpieczenie społeczne. "Opracowaliśmy gruntowną reformę prawa gospodarczego, w której proponujemy pozytywny przełom w relacjach przedsiębiorców z administracją" - powiedział wicepremier, minister rozwoju i finansów Mateusz

Rząd przyjął pakiet projektów ustaw tworzących 'Konstytucję Biznesu'

przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; Przepisy wprowadzające ustawę Prawo przedsiębiorców oraz inne [powyższe] ustawy dotyczące działalności gospodarczej i projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz

Jak przekazać 1 proc. podatku? Ile przez PiS stracą organizacje charytatywne? I czy na pewno?

ulg i odliczeń nie musi ze swoim PIT-em robić nic. Jeśli podatnik będący w tej grupie nie zaloguje się na swoje konto w nowym systemie Twój e-PIT, nie wyśle zeznania elektronicznie ani nie złoży go na papierze, to i tak fiskus uzna go za rozliczonego na podstawie PIT-u sporządzonego przez skarbówkę

Jakie są największe problemy naszej e-administracji?

Polaków, którzy drogą elektroniczną kontaktują się z urzędami, nie rośnie. Od kilku lat utrzymuje się na poziomie 26 proc. Przed kilkoma dniami Komisja Europejska przyjęła pierwszy z polskich programów operacyjnych "Polska cyfrowa". W jego ramach na usprawnienie polskiej e-administracji

Zamawiający może żądać informacji z CEIDG

106 poz. 662 z późn. zm.). Na mocy przepisu art. 1 powołanej ustawy znowelizowano przepis art. 220 k.p.a., zgodnie z którym organ administracji publicznej nie może żądać zaświadczenia ani oświadczenia na potwierdzenie faktów lub stanu prawnego, jeżeli możliwe są do ustalenia przez organ na podstawie

Szałamacha zabiera się za szarą strefę. Będziemy mieli wielką Krajową Administrację Skarbową

egzekwowaniem zaległego podatku. Minister Szałamacha chce to zmienić. Czekają nas więc zmiany w przepisach. A do tego wielka reforma administracji skarbowej. Podział na urzędy skarbowe, kontrolę skarbową, służbę celną zniknie. Zamiast tego będziemy mieli jedną wielką Krajową Administrację Skarbową. To ułatwi

Rozliczenie PIT 2018. Wszystko, co musisz wiedzieć o rozliczeniu podatków. UWAGA! SĄ DUŻE NIESPODZIANKI

na 11.04.2019 r. to 12,7 mln elektronicznych PIT – stwierdził dumnie resort. Malkontenci mogliby narzekać, że z tej liczby jedynie niespełna 4 mln dokumentów to Twój e-PIT, a reszta „stary” system e-Deklaracje, do którego wielu z nas się przyzwyczaiło. Ale porównując wszystkie próby

Klauzule społeczne w zamówieniach publicznych

Zgodnie z zaleceniem wydanym przez Radę Ministrów w sprawie stosowania przez administrację rządową klauzul społecznych w zamówieniach publicznych, podmioty określone w art. 274 1 ustawy o finansach publicznych zobowiązane są w terminie do 01 marca bieżącego roku przekazać do Prezesa UZP

Polkomtel: Zakończenie aukcji na częstotliwości dla LTE jest bezprawne

Warszawa, 28.09.2015 (ISBnews) - Polkomtel podtrzymuje apel do wszystkich organów państwa o złożenie do Trybunału Konstytucyjnego wniosku w sprawie niezgodnego z prawem i konstytucją rozporządzenia ministra administracji i cyfryzacji Andrzeja Halickiego w sprawie bezprawnego - w opinii spółki

Komisja Europejska żąda od Polski wyjaśnień w sprawie wadliwego prawa telekomunikacyjnego i aukcję LTE

Aukcja LTE (800 MHz) odbywała się od lutego do października 2015 r. Dzięki niej w Polsce miała powstać sieć szybkiego internetu mobilnego. Przeprowadzana była w końcówce rządów PO przez Urząd Komunikacji Elektronicznej prowadzony przez Magdalenę Gaj. Od początku budziła wiele kontrowersji

Zmniejsza się skala wyłudzeń podatku VAT. PiS przestraszył oszustów?

elektroniczne. Z kolei resortowi finansów za rządów PiS udało się uzyskać efekt psychologiczny, czyli przestraszyć część złodziei. Wszedł w życie tzw. Jednolity Plik Kontrolny. Do niedawna firma w Polsce mogła się spodziewać fiskusa u siebie przeciętnie raz na... 270 lat. To wyliczenia Ministerstwa Finansów