adiuvo

CCTP z grupy Adiuvo pozyskał dystrybutora na rynku węgierskim

Warszawa, 09.05.2016 (ISBnews) - Spółka zależna Adiuvo Investments - Cambridge Chocolate Technologies Polska (CCTP) - zawarła ze spółką prawa węgierskiego Tensus Medical Services umowę dystrybucyjną, poinformował Adiuvo Investments. "Na mocy umowy CCTP ustanowiła Tensus

Adiuvo Investment zadebiutuje w poniedziałek na rynku głównym GPW

Warszawa, 09.10.2015 (ISBnews) - Pierwsze notowanie akcji spółki Adiuvo Investment na parkiecie głównym Giełdy Papierów Wartościowych, po przeniesieniu z NewConnect, odbędzie się 12 października 2015 r., podała  GPW.  Adiuvo Investment  będzie 479

Adiuvo: Ever-Spring Cosmetics dystrybutorem Esthechoc na Tajwanie

Warszawa, 20.01.2016 (ISBnews) - Cambridge Chocolate Technologies Polska (CCTPL) - spółka zależna Adiuvo Investments - zawarła umowę dystrybucyjną z Ever-Spring Cosmetics International Corp., na mocy której CCTPL ustanowiła Ever-Spring Cosmetics wyłącznym dystrybutorem produktu Esthechoc

Adiuvo: Hulul al Jamal dystrybutorem Esthechoc w Arabii Saudyjskiej

Warszawa, 30.12.2015 (ISBnews) - Cambridge Chocolate Technologies Polska (CCTP) - spółka zależna Adiuvo Investments - zawarła z Hulul al Jamal (Beauty Solutions) z siedzibą w Rijadzie umowę dystrybucyjną produktu Esthechoc Cambridge Beauty Chocolate na terytorium Arabii Saudyjskiej, podało

Adiuvo: La Riviere dystrybutorem Esthechoc we Francji i Maroko

Warszawa, 07.12.2015 (ISBnews) - Cambridge Chocolate Technologies Polska (CCTP) - spółka zależna Adiuvo Investments - zawarła ze spółką prawa francuskiego Sarl La Riviere (La Riviere) umowę dystrybucyjną, na mocy której La Riviere będzie wyłącznym dystrybutorem produktu Esthechoc Cambridge

Adiuvo: Fundusz JPIF zainwestował 17,6 mln zł, planuje kolejne inwestycje

Warszawa, 10.12.2015 (ISBnews) - Joint Polish Investment Fund (JPIF) - fundusz venture capital utworzony przez Adiuvo Investments i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) - dokonał trzech pierwszych inwestycji portfelowych na łączną kwotę 17,6 mln zł, a kolejne 4 potencjalne inwestycje są

Strata netto Adiuvo Investments zmniejszyła się r/r do 3,19 mln zł w I kw. 2016

Warszawa, 17.05.2016 (ISBnews) - Adiuvo Investments odnotowało 3,19 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 6,12 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Strata przed opodatkowaniem wyniosła 3,87 mln zł wobec 6,4

Strata netto Adiuvo wyniosła 17,96 mln zł w 2015 r. wobec zysku rok wcześniej

Warszawa, 22.03.2016 (ISBnews) - Adiuvo Investments odnotowało 17,96 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 r. wobec 1,72 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Strata operacyjna wyniosła 20,1 mln zł wobec 0,64 mln zł straty rok

Airway Medix z grupy Adiuvo pozyskała finansowanie z z NCBiR na ok 4,5 mln zł

Warszawa, 13.05.2016 (ISBnews) - Airway Medix - spółka zależna od Adiuvo Investment - zawarła umowę o dofinansowanie z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR), poinformowała spółka. Całkowity koszt realizacji projektu wynosi ok. 6,4 mln zł i wartość ta stanowi kwotę wydatków kwalifikujących się

Strata netto Adiuvo Inv. zwiększyła się r/r do 8,21 mln zł w I poł. 2016 r.

Warszawa, 01.09.2016 (ISBnews) - Adiuvo Investments odnotowało 8,21 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2016 r. wobec 8,83 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Strata ze sprzedaży wyniosła 8,68 mln zł wobec 5,83 mln zł

KNF zatwierdziła prospekt Adiuvo w zw. z ofertą publiczną akcji serii I

Warszawa, 11.09.2015 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny, sporządzony przez Adiuvo Investments w związku z ofertą publiczną akcji serii I oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii A, B, C, E, F, G, H, I oraz J

Fundusz pośrednio zależny od Adiuvo obejmie emisję akcji pHase2 z USA

Warszawa, 03.03.2016 (ISBnews) - Joint Polish Investment Fund, na który Adiuvo wywiera znaczący wpływ poprzez spółkę zależną Adiuvo Management podpisał umowę inwestycyjną dotyczącą nabycia uprzywilejowanych akcji serii A spółki pHase2 microtechnologies Inc. z siedzibą w Wilmington, Delaware w USA

Kurs akcji Adiuvo spadł o 1,45% na debiucie na rynku głównym GPW

Warszawa, 12.10.2015 (ISBnews) - Akcje Adiuvo zadebiutowały dzisiaj na rynku głównym GPW. Na otwarciu kurs akcji spadł o 1,45% do 23,8 zł.  Ok. godz. 9:30 za akcję spółki płacono 23,8 zł po spadku o 1,45% wobec kursu odniesienia. Adiuvo Investment  jest 479 spółką notowaną

Adiuvo Investment liczy na przejście na GPW z NC na jesieni

Warszawa, 27.05.2015 (ISBnews) - Adiuvo Investment liczy na przejście na rynek główny GPW z NewConnect w październiku, poinformowała prezes Anna Aranowska-Bablok. "Złożyliśmy prospekt w kwietniu. Planujemy debiut na GPW w październiku. Emisja publiczna nie będzie duża, a Trigon będzie

Oferta akcji Adiuvo Investment, warta max. 20-22,5 mln zł, rusza dzisiaj

Warszawa, 16.09.2015 (ISBnews) - Oferta publiczna 1 mln akcji serii I spółki Adiuvo Investment (oferowanych z wyłączeniem prawa poboru) rozpoczyna się dzisiaj od zapisów w transzy detalicznej, podano w prospekcie. Zarząd spółki ustalił cenę maksymalną akcji oferowanych w transzy detalicznej na

Zarząd Airway Medix z Markiem Orłowskim na czele powołany na kolejną kadencję

zarządu, podała spółka. Airway Medix z grupy kapitałowej Adiuvo Investments, koncentruje się na pracach badawczo-rozwojowych i komercjalizacji nowatorskich urządzeń do jednorazowego stosowania u pacjentów wentylowanych mechanicznie na oddziałach intensywnej opieki medycznej (OIOM), a także u pacjentów z

Airway Medix miał 0,2 mln zł straty netto w III kw. 2019 r.

dominującej szacuje, że, niezależnie od terminu zawarcia umów sprzedaży poszczególnych produktów i uzyskania wpływów z takiej transakcji, wpływy z pozyskanego finansowania dłużnego lub wpływy ze spłaty zobowiązań Adiuvo Investments S.A. względem Grupy zapewnią środki pieniężne niezbędne do funkcjonowania

Airway Medix miało 0,22 mln zł zysku netto, 0,36 mln zł zysku EBIT w I kw. 2019

wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 73 tys. zł w I kw. 2019 r. wobec 97 tys. zł rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2019 r. wyniósł 0,44 mln zł wobec 0,23 mln zł straty rok wcześniej. Airway Medix z grupy kapitałowej Adiuvo Investments, koncentruje się na

Airway Medix miał 0,77 mln zł straty netto w I poł. 2018 r.

rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 0,24 mln zł w I poł. 2018 r. wobec braku przychodów rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym strata netto w I poł. 2018 r. wyniosła 0,82 mln zł wobec 0,78 mln zł straty rok wcześniej. Airway Medix z grupy kapitałowej Adiuvo Investments

Kalendarium ISBnews

Pracodawców" --10:30: Adiuvo Day - spotkanie z członkami zespołu Adiuvo Investments oraz głównych spółek portfelowych  --11:00: Konferencja prasowa GPM Vindexus nt. wyników po I kw.   --11:00: Konferencja prasowa Sklepów Komfort nt. m.in. nowych produktów --12:00: Prezentacja

Kalendarium ISBnews

;    --10:00: Konferencja prasowa NFOŚiGW z udziałem ministra środowiska nt. 30 lat działalności NFOŚiGW i nowych programów priorytetowych --10:30: Konferencja prasowa Randstad „Plany Pracodawców"  --10:30: Adiuvo Day - spotkanie z członkami zespołu Adiuvo

Kalendarium ISBnews

: NBP poda dane o bilansie płatniczym za kwiecień --10:30: Adiuvo Day - spotkanie z członkami zespołu Adiuvo Investments oraz głównych spółek portfelowych  --11:00: Konferencja prasowa GPM Vindexus nt. wyników po I kw.  --12:00: Prezentacja nowej marki nieruchomościowej w portfolio Golub

Kalendarium ISBnews

. Ocena stanu i perspektywy rozwoju"   --10:00: NBP poda dane o bilansie płatniczym za kwiecień --10:30: Adiuvo Day - spotkanie z członkami zespołu Adiuvo Investments oraz głównych spółek portfelowych   --12:00: Prezentacja nowej marki nieruchomościowej w portfolio Golub

Kalendarium ISBnews

dane o bilansie płatniczym za kwiecień br. --10:30: Adiuvo Day - spotkanie z członkami zespołu Adiuvo Investments oraz głównych spółek portfelowych   --12:00: Prezentacja nowej marki nieruchomościowej w portfolio Golub GetHouse i realizowanych w jej ramach projektów w sektorze mieszkań na

Airway Medix ma umowę dystrybucyjną swoich produktów w Korei Południowej

Warszawa, 14.10.2015 (ISBnews) - Airway Medix - spółka zależna Adiuvo Investments - zawarła 5-letnią umowę dystrybucyjną z NAN03H z siedzibą w Seulu (Republika Korei), podało Adiuvo. Wartość przedmiotu umowy za okres 3 lat szacuje się na kwotę ok. 3 mln zł. "Na podstawie umowy Airway

Airway Medix miało 0,92 mln zł straty netto w II kw. 2019 r.

zł straty rok wcześniej. Airway Medix z grupy kapitałowej Adiuvo Investments, koncentruje się na pracach badawczo-rozwojowych i komercjalizacji nowatorskich urządzeń do jednorazowego stosowania u pacjentów wentylowanych mechanicznie na oddziałach intensywnej opieki medycznej (OIOM), a także u

Kalendarium ISBnews

PIĄTEK, 29 czerwca --10:00: Konferencja prasowa HealthUp z Grupy Adiuvo Investments nt. współpracy z Grupą Polpharma   --10:30: Spotkanie prasowe wiceministrów energii Michała Kurtyki i Tomasza Dąbrowskiego  --12:30: Briefing prasowy Grupy Azoty dotyczący wydarzenia

Airway Medix zainicjował rozmowy z potencjalnymi partnerami strategicznymi

kongresu AARC, który odbędzie się w dniach 4-7 grudnia. Dzięki dużemu zainteresowaniu OC i CPR zespół Airway Medix pozyskał też kontakty od podmiotów zainteresowanych dystrybucją tych produktów w blisko 20 krajach. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, Airway Medix z Grupy Adiuvo Investments

Kalendarium ISBnews

S.A. na NewConnect --14:00: Narodowy Bank Polski opublikuje protokół z posiedzenia RPP, czerwiec --14:30: Debata Centrum Idei Gospodarczo Ekonomicznych oraz mBanku pt. "Split payment"   PIĄTEK, 29 czerwca --10:00: Konferencja prasowa HealthUp z Grupy Adiuvo Investments nt

Kalendarium ISBnews

: Narodowy Bank Polski opublikuje protokół z posiedzenia RPP, czerwiec --14:30: Debata Centrum Idei Gospodarczo Ekonomicznych oraz mBanku pt. "Split payment"   PIĄTEK, 29 czerwca --10:00: Konferencja prasowa HealthUp z Grupy Adiuvo Investments nt. współpracy z Grupą Polpharma 

Airway Medix planuje wprowadzić 2 produkty na rynek w IV kw. 2018 r.

Warszawa, 02.07.2018 (ISBnews) - Airway Medix z Grupy Adiuvo Investments planuje wprowadzić na rynek dwa produkty - Oral Care i Cuff Pressure Regulator - w IV kwartale tego roku, podała spółka. Obecnie w rozwijanym portfelu produktowym Airway Medix znajdują się: * Oral Care (OC) - nowy

Airway Medix miał 2,12 mln zł straty netto w III kw. 2018 r.

wysokości 2,07 mln zł (w ciągu dziewięciu miesięcy 2017 r. wydatki na pokrycie skapitalizowanych prac rozwojowych wyniosły 3,7 mln zł) zostały ujęte w bilansie spółki jako zwiększenie pozycji wartości niematerialne, podkreśliła spółka. Airway Medix z grupy kapitałowej Adiuvo Investments, koncentruje się

Fundusz v-c JPIF I o kapitalizacji 157,5 mln zł będzie inwestował w biomedycynę

prezes Adiuvo Investment dr Marek Orłowski, polski anioł biznesu. Fundusz zamierza inwestować w firmy będące zarówno we wczesnej, jak i w średniej fazie rozwoju, które mają związek z Polską. Działania inwestycyjne będą się koncentrować na obszarach o silnym wzroście, z szybką ścieżką komercjalizacji

Zysk netto Airway Medix wyniósł 0,64 mln zł w 2017 r. wobec straty rok wcześniej

nie odnotowała przychodów ze sprzedaży. W 2016 r. wyniosły one 57 tys. zł.  W ujęciu jednostkowym strata netto w 2017 r. wyniosła 0,31 mln zł wobec 1,92 mln zł straty rok wcześniej. Airway Medix z grupy kapitałowej Adiuvo Investments, koncentruje się na pracach badawczo-rozwojowych i

Airway Medix ma umowy z inwestorami ws. objęcia 4,9 mln akcji serii C

tj. Adiuvo Investments" – czytamy w komunikacie. Airway Medix koncentruje się na pracach badawczo-rozwojowych i komercjalizacji nowatorskich urządzeń do jednorazowego stosowania u pacjentów wentylowanych mechanicznie na oddziałach intensywnej opieki medycznej (OIOM), a także u pacjentów

Obroty ogółem na NewConnect wzrosły o 34% r/r do 106,1 mln zł w maju

NewConnect wzrosła w maju 2015 r. o 37,6% r/r do poziomu 101,88 mln zł. W okresie styczeń-maj 2015 r. wartość ta wzrosła o 63,9% do 743,63 mln zł. Na rynku NewConnect w maju 2015 r. zadebiutowały spółki Summa Linguae, Kancelaria Prawna – Inkaso WEC, Adiuvo Investment i LK Designer Shops. Łączna

Kalendarium ISBnews

: Spotkanie prasowe w związku z publikacją raportu Banku Światowego o sytuacji ekonomicznej w regionie Europy i Azji Środkowej --09:00-15:00: Dzień inwestorski Adiuvo Investments   (ISBnews)

Airway Medix ma warunkową umowę sprzedaży 'technologii CSS' za 10,5 mln euro

, dystrybucji oraz sprzedaży technologii CSS" - czytamy w komunikacie. "Jest to sukces zarówno zespołu AWM jak i całej Grupy Adiuvo Investments. W AWM odnieśliśmy sukces zarówno w sferze projektu, jego wykonania, jak również przejścia przez długotrwałą procedurę regulacyjna, czego efektem jest

Airway Medix rozszerzył portfolio o innowacyjną maskę krtaniową

Adiuvo Investments, koncentruje się na pracach badawczo-rozwojowych i komercjalizacji nowatorskich urządzeń do jednorazowego stosowania u pacjentów wentylowanych mechanicznie na oddziałach intensywnej opieki medycznej (OIOM), a także u pacjentów z zagrożeniem życia i na oddziałach anestezjologicznych

3rd Global Life Sciences Conference in Warsaw odbędzie się 11 czerwca

Medical, Orgenesis, Oncolytics Biotech, iCo Therapeutics, Advanced Ocular Sciences, MSI Bioscience, Selvita, Braster, Cormay, Adiuvo, Airway Medix. Organizatorami konferencji są: Dom Maklerski WDM, Filipex Enterprises oraz Wedbush Europe. Partnerami wydarzenia są m.in.: Wedbush, Crescendo

Kalendarium ISBnews

CZWARTEK, 19 października --III Kongres Energetyczny, dzień II -- Ogólnopolski Szczyt Gospodarczy, dzień I --09:00: Spotkanie prasowe w związku z publikacją raportu Banku Światowego o sytuacji ekonomicznej w regionie Europy i Azji Środkowej --09:00-15:00: Dzień inwestorski Adiuvo

Kalendarium ISBnews

--III Kongres Energetyczny, dzień II -- Ogólnopolski Szczyt Gospodarczy, dzień I --09:00: Spotkanie prasowe w związku z publikacją raportu Banku Światowego o sytuacji ekonomicznej w regionie Europy i Azji Środkowej. --09:00-15:00: Dzień inwestorski Adiuvo Investments --10:00: Spotkanie prasowe

Kalendrarium ISBnews

: Dzień inwestorski Adiuvo Investments --10:00: Spotkanie prasowe Sales Intelligence nt. planów rozwoju spółki i planowanego pozyskania finansowania --10:00:Konferencja prasowa PwC "Luka VAT w Polsce. Szacunki na 2017 r." --11:00: Konferencja prasowa Związku Banków Polskich i eService nt

Kalendarium ISBnews

Energetyczny, dzień II -- Ogólnopolski Szczyt Gospodarczy, dzień I --09:00: Spotkanie prasowe w związku z publikacją raportu Banku Światowego o sytuacji ekonomicznej w regionie Europy i Azji Środkowej --09:00-15:00: Dzień inwestorski Adiuvo Investments --10:00: Spotkanie prasowe Sales Intelligence nt

Obroty ogółem na rynku głównym GPW spadły o 4% r/r do 19 mld zł w październiku

spółek krajowych notowanych na głównym rynku na koniec października 2015 r. wyniosła 559 mld zł (131,1 mld euro). Na Głównym Rynku w październiku 2015 r. zadebiutowało pięć spółek: AAT Holding (wartość oferty 57,5 mln zł), APS Energia (wartość oferty 7,8 mln zł), Grodno (bez oferty), Adiuvo

BZ WBK: Żywność funkcjonalna to szansa na wzrost potencjału eksportowego

Dutkiewicz.  BZ WBK podał, że wartość globalnego rynku żywności funkcjonalnej jest szacowana na 129 mld USD, a firma Adiuvo Investments prognozuje, że sprzedaż dla tej kategorii produktów spożywczych na całym świecie może w 2024 r. osiągnąć wartość aż 253 mld USD.  Bank Zachodni WBK od 2011

HealthUp rozpoczyna komercjalizację AioCare w Polsce, chce wyjść za granicę

świata nawet 550 mln pacjentów, 1 milion lekarzy oraz 80 tys. osób, uczestniczących każdego roku w testach klinicznych leków.  HealthUp jest spółką portfelową Joint Polish Investment Fund (JPIF) - dedykowanego sektorowi life science funduszu, powstałego z inicjatywy notowanej na GPW grupy Adiuvo

Airway Medix ma strategię dystrybucji nadwyżek pieniężnych do akcjonariuszy

decyzji" - podsumowano w osobnym komunikacie.  Airway Medix z grupy kapitałowej Adiuvo Investments, koncentruje się na pracach badawczo-rozwojowych i komercjalizacji nowatorskich urządzeń do jednorazowego stosowania u pacjentów wentylowanych mechanicznie na oddziałach intensywnej opieki

Airway Medix planuje zakończenie badań klinicznych OralCare w II kw. br. 

pierwszych dniach II kwartału" - podano w komunikacie.  Szacowana wartość rynku dla CSS to 200 mln USD, podczas gdy dla technologii OC - 500 mln USD, dla CPR 250-350 mln USD, a dla potencjalnie nowego produktu 400-500 mln USD.  Airway Medix z grupy kapitałowej Adiuvo Investments

Przegląd informacji ze spółek

marża rafineryjna Grupy Lotos wyniosła 7,27 USD na baryłce w czerwcu br. wobec 7,34 USD miesiąc wcześniej i 6,94 USD rok wcześniej, podała spółka, powołując się na szacunkowe dane. Airway Medix z Grupy Adiuvo Investments planuje wprowadzić na rynek dwa produkty - Oral Care i Cuff Pressure Regulator

Przegląd prasy

--MON ma umowę na zestawy rakietowe I fazy systemu Wisła warte ok. 4,65 mld USD --Opoka TFI zainwestowało w fintech BankMail --NBP: Aktywny rynek mieszkaniowy nie generował napięć w IV kw. 2017 r. --BSA: Wartość odszkodowań za nielegalne oprogramowanie to 2,2 mln zł w 2017 r. --Adiuvo

Przegląd informacji ze spółek

Nadzoru Finansowego (KNF). Cambridge Chocolate Technologies Polska (CCTP) - spółka zależna Adiuvo Investments - zawarła z Hulul al Jamal (Beauty Solutions) z siedzibą w Rijadzie umowę dystrybucyjną produktu Esthechoc Cambridge Beauty Chocolate na terytorium Arabii Saudyjskiej, podało Adiuvo. Szacowana

Przegląd informacji ze spółek

nominalnej 50 mln zł i jednostkowej wartości nominalnej 1 000 zł, zadebiutują w czwartek, 15 października, w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst, podała giełda. Airway Medix - spółka zależna Adiuvo Investments - zawarła 5-letnią umowę dystrybucyjną z NAN03H z siedzibą w Seulu (Republika Korei

Przegląd prasy

: Deficyt general government wyniesie 2,6-2,7% PKB w 2018 r. --Kropiwnicki z RPP: Stopa bezrobocia ok. 6,4% w 2018, presja płacowa pod kontrolą --Kropiwnicki z RPP: Stopy bez zmian do końca 2018 r., inflacja nie przekroczy 3% --Strata netto Adiuvo Investments zwiększyła się r/r do 9,73 mln zł w II kw

Przegląd informacji ze spółek

spółka. Adiuvo Investments odnotował 9,73 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2017 r. wobec 8,21 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Rada nadzorcza Elemental Holding ponownie powierzyła Pawłowi Jarskiemu funkcję prezesa oraz

Przegląd informacji ze spółek

wartości nominalnej 15 mln zł, podała spółka. Standard & Poor's Ratings Services dokonał przeglądu i utrzymał oceny ratingowe Banku Pekao na niemienionym poziomie, podał bank. Cambridge Chocolate Technologies Polska (CCTPL) - spółka zależna Adiuvo Investments - zawarła umowę dystrybucyjną z Ever

Przegląd prasy

Banku z Wołomina --NBP: Zadłużenie zagraniczne spadło kw/kw do 305,79 mld euro na koniec III kw. --NBP: Eksport liczony w PLN wzrósł o 5,6% r/r, import wzrósł o 6,7% r/r w III kw. --NBP: Na rachunku obrotów bieżących było 2527 mln euro deficytu w III kw. --Adiuvo: Hulul al Jamal dystrybutorem

Przegląd prasy

zagraniczną --DM PKO BP: Podatek nie pogorszy sprzedaży w sklepach wielkopowierzchniowych --DM PKO BP prognozuje rozwój Biedronki o 100 sklepów rocznie w l. 2015-2017 --Spółka 21 Partners złożyła wniosek do UOKiK ws. przejęcia Wójcik Fashion --Adiuvo: La Riviere dystrybutorem Esthechoc we Francji i Maroko

Przegląd prasy

--Sprzedaż spółek dystryb. Inter Cars wzrosła o 22,1% r/r do 429,5 mln zł we IX --Indeks WIG20 wzrósł o 0,76% na zamknięciu w piątek --Adiuvo Investment zadebiutuje w poniedziałek na rynku głównym GPW --KNF zatwierdziła prospekt emisyjny Pfleiderer Grajewo --Akcjonariusze Neuki zdecydują 5XI o skupie do

Przegląd prasy

rynku reklamy o 2,4% w br. --Oferta akcji Adiuvo Investment, warta max. 20-22,5 mln zł, rusza dzisiaj --Opera TFI: Po wyborach inwestorzy skierują uwagę na niedowartościowane akcje --Immofinanz uplasował 8,5 mln akcji zwykłych Buwog po 17,625 euro za sztukę --Oferta konsorcjum spółki Cube.IGT

Przegląd prasy

Strabag najkorzystniejsza na odcinek A1 po ponownym badaniu ofert --CI Games ma 15 mln zł kredytu z PKO BP na prace nad dwoma grami --Adiuvo Investment liczy na przejście na GPW z NC na jesieni --Banki wydadzą ponad 800 mln zł na pomoc kredytobiorcom mieszkaniowym w 12 mies. --ESRI Polska chce

Przegląd prasy

medyczne holding Adiuvo Investment rozważa debiut na głównym rynku GPW, któremu towarzyszyłaby oferta publiczna nowych akcji Dziennik Gazeta Prawna --Komisja Europejska negocjuje kontrakty gazowe z Turkmenistanem i Azerbejdżanem --MF: Polskie samorządy na promocję planowały wydać 758 mln zł w 2014 r

Przegląd informacji ze spółek

użytku w III kwartale 2017 roku, podała spółka. Spółka zależna Adiuvo Investments - Cambridge Chocolate Technologies Polska (CCTP) - zawarła ze spółką prawa węgierskiego Tensus Medical Services umowę dystrybucyjną, poinformował Adiuvo Investments. Synthos zawarł umowę nabycia INEOS

Przegląd prasy

zup za 30 mln zł w Parzniewie koło Warszawy --Nielsen: Sprzedaż lodów wzrosła w I półr. br. o 16% wartościowo i o 15% ilościowo Parkiet --Adiuvo: Do końca roku na rynki światowe planujemy wprowadzić trzy nowe produkty, nad których rozwojem pracowaliśmy w ostatnich kilkunastu miesiącach Puls

Przegląd informacji ze spółek

33,42 mln zł z zysku za 2015 r. na dywidendy, tj. wypłatę 1 zł na akcję, podała spółka. Joint Polish Investment Fund, na który Adiuvo wywiera znaczący wpływ poprzez spółkę zależną Adiuvo Management podpisał umowę inwestycyjną dotyczącą nabycia uprzywilejowanych akcji serii A spółki pHase2

Przegląd informacji ze spółek

m.in. dalsze zwiększenie udziału budownictwa drogowego, rozwój zamówień w energetyce i budownictwie ogólnym, a także ekspansję eksportową. Adiuvo Investments odstępuje od przeprowadzenia emisji do 1,62 mln akcji serii N na podstawie uchwały NWZ z 25 stycznia br. akcji, poinformowała spółka. W

Przegląd prasy

--Na rynku walutowym rozpoczyna się tydzień oczekiwania na decyzję Moody's --CCTP z grupy Adiuvo pozyskał dystrybutora na rynku węgierskim --Synthos kupi INEOS Styrenics za 80 mln euro --AmRest ma aneks zwiększający kwotę kredytów o 50 mln euro i 100 mln zł --Tomasz Gawlik został ponownie

Przegląd prasy

zł --S&P podtrzymał ratingi Banku Pekao z perspektywą negatywną --Wiceminister finansów L. Skiba został szefem rady nadzorczej BGK --DM PKO BP podniósł wycenę Ciechu do 59,6 zł, nadal rekomenduje 'sprzedaj' --Adiuvo: Ever-Spring Cosmetics dystrybutorem Esthechoc na Tajwanie --Kernel zmniejszył

Przegląd prasy

Company zmniejszyło r/r skonsolidowane przychody do 9,9 mln zł w XI --Inż-Bud złożył do sądu wniosek o upadłość likwidacyjną Polimeksu-Mostostalu --Adiuvo: Fundusz JPIF zainwestował 17,6 mln zł, planuje kolejne inwestycje --Newag dostarczy do 15 EZT do Włoch za maksymalnie ok. 263 mln zł --Grupa Lotos

Przegląd prasy

mln zł we IX --DM Vestor obniżył rekomendację Quercus TFI do 'neutralnie, wycenę do 6,6 zł --DM Vestor podwyższył wycenę Altus TFI do 12,6 zł, nadal rekomenduje kupuj' --Ronson rozpoczyna sprzedaż drugiego etapu City Link na stołecznej Woli --Kurs akcji Adiuvo spadł o 1,45% na debiucie na rynku

Przegląd informacji ze spółek

Development rozpoczyna sprzedaż mieszkań w drugim etapie inwestycji City Link na rogu ulicy Skierniewickiej i Wolskiej w Warszawie. Do oferty trafią 174 lokale, poinformował dyrektor sprzedaży i marketingu Ronson Development Andrzej Gutowski. Akcje Adiuvo zadebiutowały dzisiaj na rynku głównym GPW. Na

Przegląd informacji ze spółek

Sprzedaż zrealizowana przez spółki dystrybucyjne grupy kapitałowej Inter Cars zwiększyła się o 22,1% r/r do 429,5 mln zł we wrześniu br., podała spółka. Pierwsze notowanie akcji spółki Adiuvo Investment na parkiecie głównym Giełdy Papierów Wartościowych, po przeniesieniu

Przegląd informacji ze spółek

sprzedaży 233 lokale mieszkaniowe i usługowe dostępne w nowych etapach Stacji Nowy Gdańsk i Słonecznej Moreny, podała spółka. Oferta publiczna 1 mln akcji serii I spółki Adiuvo Investment (oferowanych z wyłączeniem prawa poboru) rozpoczyna się dzisiaj od zapisów w transzy detalicznej, podano w prospekcie

Przegląd prasy

pracuje nad aktualizacją strategii rozwoju --Indeks WIG20 wzrósł o 0,02% na zamknięciu w piątek --Akcjonariusze Boryszewa zdecydują o sprzedaży NPA Skawina na NWZ 8 października --KUKE: Liczba upadłości wzrosła o 1,6% r/r w VIII, prognoza na 2015 r.: -6,5% r/r --KNF zatwierdziła prospekt Adiuvo w zw

Przegląd informacji ze spółek

Nowoczesne Produkty Aluminiowe Skawina (NPA Skawina), wynika z projektów NWZ. Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny, sporządzony przez Adiuvo Investments w związku z ofertą publiczną akcji serii I oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji

Przegląd informacji ze spółek

;, podała spółka. Adiuvo Investment liczy na przejście na rynek główny GPW z NewConnect w październiku, poinformowała prezes Anna Aranowska-Bablok. ESRI Polska chce pozyskać w tym roku klientów wśród największych działających w Polsce instytucji finansowych i ubezpieczeniowych, poinformował dyrektor

Przegląd prasy

--Akcjonariusze Global Cosmed zdecydują 25 czerwca o 0,1 zł dywidendy na akcję --Adiuvo Investment zadebiutuje na NewConnect w środę --Wskaźnik zaufania konsumentów Conference Board wzrósł do 95,4 pkt w maju --Sprzedaż nowych domów w USA wzrosła do 517 tys. w kwietniu --Wskaźnik PMI dla sektora usług USA

Przegląd informacji ze spółek

projektów uchwał na walne zwołane na 25 czerwca.  Adiuvo Investment zadebiutuje w środę, 27 maja 2015 r., na rynku NewConnect, podała giełda. Akcjonariusze PZU SA zdecydują o splicie akcji w stosunku 1:10 oraz o wypłacie dywidendy w wysokości 2,59 mld zł z zysku za 2014 r., tj. 30 zł na akcję

Przegląd prasy

Adiuvo w maju zadebiutuje na NewConnect, a pod koniec roku chce wejść na główny rynek Puls Biznesu --Mazowieckie jest jedynym regionem Polski, którego średnia PKB na głowę przewyższyła średnią UE Gazeta Wyborcza --Szczurek: podatek od kopalin bez zmian. KGHM chce jego obniżenia ISBnews

Przegląd prasy

trzymiesięczne maksima --Fundusz pośrednio zależny od Adiuvo obejmie emisję akcji pHase2 z USA --Wskaźnik PMI dla sektora usług strefy euro wzrósł do 53,3 pkt w II - fin. dane --Wskaźnik PMI dla sektora usług Niemiec wzrósł do 55,3 pkt w II wg fin. danych --ZUS przekazał do OFE 10,6 mln zł --Grupa

Przegląd informacji ze spółek

utworzony przez Adiuvo Investments i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) - dokonał trzech pierwszych inwestycji portfelowych na łączną kwotę 17,6 mln zł, a kolejne 4 potencjalne inwestycje są obecnie analizowane, podała spółka. Newag zawarł z Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici (FSE), z

Przegląd informacji ze spółek

na 30 listopada. Polinvest - z grupy 21 Partners - złożył wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) w sprawie przejęcia kontroli nad Wójcik Fashion, podał Urząd. Cambridge Chocolate Technologies Polska (CCTP) - spółka zależna Adiuvo Investments - zawarła ze spółką prawa

Przegląd prasy

. 2016 r. --Strata netto Projprzemu wyniosła 0,19 mln zł w I poł. 2016 r. --Strata netto Adiuvo Inv. zwiększyła się r/r do 8,21 mln zł w I poł. 2016 r. --Zysk netto Larq to 0,8 mln zł w I poł. 2016 r. wobec straty rok wcześniej --Strata netto Kerdos wyniosła 19,08 mln zł w I półr. 2016 r

Przegląd prasy

12,53 mld euro w I-III --GUS: Eksport w euro wzrósł o 1,7% r/r, import wzrósł o 0,8% w I-III --Strata netto Gino Rossi zmniejszyła się r/r do 0,54 mln zł w I kw. 2016 r. --GUS: Wzrost PKB to 3% r/r w I kw. 2016 wg szybkiego szacunku, konsensus 3,4% --Airway Medix z grupy Adiuvo pozyskała

Przegląd informacji ze spółek

skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2016 r. wobec 0,39 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Adiuvo Investments odnotowało 8,21 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2016 r. wobec 8,83

Przegląd prasy

/r do 1,23 mln zł w I kw. 2016 r. --Zysk netto Pekabeksu wzrósł r/r do 12,11 mln zł w I kw. 2016 r. --Strata netto Simple zwiększyła się r/r do 3,48 mln zł w I kw. 2016 r. --Portfel zamówień PBG wynosił 4,65 mld zł na 1 IV, w tym 1,55 mld zł na 2016 r. --Strata netto Adiuvo Investments

Przegląd prasy

do 9,4 mln zł w 2015 r. --Zysk netto Vindexus wzrósł r/r do 16,54 mln zł w 2015 r. --Atal planuje uruchomienie projektów na 2,9 tys. mieszkań w 2016 r. --Strata netto Adiuvo wyniosła 17,96 mln zł w 2015 r. wobec zysku rok wcześniej --Strata netto Larq zwiększyła się r/r do 10,23 mln zł w 2015

Przegląd informacji ze spółek

1,55 mld zł przypadało na bieżący rok, podała spółka. Adiuvo Investments odnotowało 3,19 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 6,12 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Seco/Warwick odnotował 2,53 mln zł

Przegląd informacji ze spółek

. Gino Rossi odnotowało 0,54 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 0,86 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Airway Medix - spółka zależna od Adiuvo Investment - zawarła umowę o dofinansowanie z Narodowym Centrum

Przegląd informacji ze spółek

. 138 tys. m2 PUM), podała spółka. Adiuvo Investments odnotowało 17,96 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 r. wobec 1,72 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Larq odnotowało 10,23 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej