adekwatności kapitałowej

woj

KNF cofnęła zezwolenie na działalność maklerską dla Aforti Securities

KNF cofnęła zezwolenie na działalność maklerską dla Aforti Securities

Komisja Nadzoru Finansowego cofnęła w całości zezwolenie na prowadzenie działalności maklerskiej przez Aforti Securities SA. Powód? Długotrwałe naruszanie przepisów prawa adekwatności kapitałowej - uzasadnia KNF.

Getin Noble Bank sygnalizuje brak możliwości uzyskania dodatnich wyników w 2019

horyzontu Planu Ochrony Kapitału. Ponadto kluczowym elementem realizowanego procesu poprawy adekwatności kapitałowej banku zmierzającym do realizacji celów wyznaczonych w POK, który umożliwi pozyskanie dodatkowego kapitału jest trwałe odzyskanie rentowności" - czytamy w raporcie półrocznym

Wpływ decyzji RPP na wynik odsetkowy BGK wynosi 25-40 mln zł kwartalnie

bank. "Wskazujemy, iż wysoka adekwatność kapitałowa i płynność zapewnia stabilne zarządzanie bankiem" - czytamy w komunikacie. BGK to państwowy bank rozwoju, który inicjuje i realizuje programy służące wzrostowi ekonomicznemu Polski, współpracując ze wszystkimi instytucjami rozwoju jak

Strata netto Getin Noble Banku zwiększyła się r/r do 574,94 mln zł w 2017 r.

wynosiły: dla banku: −  wskaźnik adekwatności kapitałowej dla Tier1 (T1):  8,79%, −  łączny wskaźnik adekwatności kapitałowej (TCR):  11,22%. dla grupy: −  wskaźnik adekwatności kapitałowej dla Tier1 (CET 1):  8,78%, −  łączny wskaźnik

ING BSK zarekomenduje przeznaczenie ok. 30% jedn. zysku za 2019 r. na dywidendę

plany rozwoju, podkreślono. "• Wymogi KNF wobec ING BSK na potrzeby wypłaty dywidendy za 2019 rok do 50% zysku netto: - Tier 1 > 11,955% - łączny współczynnik kapitałowy > 13,955% • Adekwatność kapitałowa ING BSK na koniec 2019 roku (Tier 1 oraz łączny współczynnik

KNF: Zysk netto sektora bankowego wzrósł o 2,9% r/r do 11,86 mld zł w I-IX 2019

odwrócenie utraty wartości" (tj. odpisy) odnotowano wynik w wysokości 7,1 mld zł (wzrost o 13,5% r/r). Wskaźniki adekwatności kapitałowej sektora ukształtowały się we wrześniu br. na poziomie 17,87% (TCR) i 16,5% (T1).  (ISBnews)  

BOŚ Bank: Decyzje RPP z III i IV obniżą zysk netto grupy o 35-50 mln zł w 2020r.

koronawirusa na płynność i adekwatność kapitałową. "BOŚ S.A. zachowuje pełną ciągłość operacyjną. Bank wprowadził szereg rozwiązań mających na celu zachowanie ciągłości działania, jak i ograniczenie ryzyka epidemicznego, zarówno w stosunku do swoich pracowników, jak i klientów korzystających z sieci

PKO BP zakłada stabilne realizowanie wypłat dywidendy w długim terminie 

Warszawa, 02.03.2017 (ISBnews) - Nowa polityka dywidendowa PKO Banku Polskiego zakłada stabilne realizowanie wypłat dywidendy w długim terminie z nadwyżki kapitału powyżej określonego dla banku przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) minimalnego wskaźnika adekwatności kapitałowej Tier 1

KNF zaleca, by dywidenda domów maklerskich nie była wyższa niż 100% zysku 

średnioterminowej.  "Rekomenduje się, aby dywidendę za rok poprzedzający decyzję wypłaciły wyłącznie domy maklerskie, które spełniają łącznie poniższe kryteria: A. Dywidendę w kwocie nie wyższej niż 75% zysku netto za rok poprzedni: I. dla podmiotów podlegających normom adekwatności kapitałowej zgodnie

mBank: Wpływ zastosowania MSSF 9 na współczynniki kapitałowe wynosi maks. 5 pb

punktów bazowych, podał bank w raporcie.  "Bank zdecydował, że na potrzeby rachunku adekwatności kapitałowej, w tym kalkulacji funduszy własnych (...) nie będzie stosował okresu przejściowego, który pozwala złagodzić wpływ na kapitał związany z wprowadzeniem MSSF 9" -czytamy w raporcie

KNF zaleca, by dywidenda domów maklerskich nie przekroczyła 100% zysku za br.

wyłącznie domy maklerskie, które spełniają łącznie poniższe kryteria: A. Dywidendę w kwocie nie wyższej niż 75% zysku netto za 2017 r.: I. dla podmiotów podlegających normom adekwatności kapitałowej zgodnie z rozporządzeniem 575/2013 na dzień 31 grudnia 2017 r.: -  współczynnik kapitału

EuroRating obniżył rating kredytowy Idea Banku do CCC, perspektywa negatywna

komunikacie. Agencja zaznacza, że ogromny spadek wartości kapitału banku spowodował obniżenie się wskaźników adekwatności kapitałowej do krytycznie niskich poziomów. Na poziomie jednostkowym łączny współczynnik kapitałowy TCR obniżył się do 4,11%, a współczynniki Tier 1 i Core Tier 1 wyniosły 2,7%. Jeszcze

KNF: Banki wypłaciły 37,6% zysku, tj. 5,5 mld zł, w formie dywidendy za 2018 r.

% do 1%. Obowiązuje również bufor ryzyka systemowego w wysokości 3% dot. ekspozycji znajdujących się na terenie Polski.  -  Od 2015 r. na instytucje z istotnym zaangażowaniem w kredyty walutowe nałożone są również dodatkowe wymogi w zakresie adekwatności kapitałowej" - czytamy dalej

X-Trade: Spełniamy przesłanki umożliwiające w ocenie KNF wypłatę dywidendy

, aby dywidendę za rok poprzedzający decyzję wypłaciły wyłącznie domy maklerskie, które spełniają łącznie poniższe kryteria: A. Dywidendę w kwocie nie wyższej niż 75% zysku netto za rok poprzedni: I. dla podmiotów podlegających normom adekwatności kapitałowej zgodnie z rozporządzeniem 575/2013, które

KNF: Dywidendy PTE powinny uwzględniać potrzeby wz. z reformą systemu emeryt.

, powiększona o wartość Funduszu Gwarancyjnego przypadająca na towarzystwo, stanowiła przynajmniej 1,25% wartości aktywów netto funduszu emerytalnego zarządzanego przez towarzystwo; V towarzystwo otrzymało ocenę cząstkową BION za 2018 r. w obszarze „adekwatność kapitałowa" 1 (dobra

KNF zaleciła PKO BP tymczasowe zatrzymanie całego zysku za 2014 r.

uwzględnieniem zwrotu z kapitału i jego kosztu, potrzeb kapitałowych związanych z rozwojem, przy jednoczesnej konieczności zapewnienia odpowiedniego poziomu współczynników adekwatności kapitałowej" - czytamy dalej. Jak podano, polityka dywidendowa zakłada możliwość realizowania wypłat z zysku banku dla

KNF cofnęła Aforti Securities zezwolenie na prowadzenie działalności maklerskiej

prawa zawierających normy adekwatności kapitałowej, podał urząd. "Przepisy nakładające na dom maklerski określone wymogi adekwatności kapitałowej stanowią kluczową sferę regulowania działalności domu maklerskiego. Dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania rynku kapitałowego, w szczególności

X-Trade Brokers rekomenduje wypłatę 0,24 zł dywidendy na akcję za 2019 r.

spółki, jak również mając na uwadze zapewnienie odpowiedniego poziomu współczynników adekwatności kapitałowej spółki, a także kapitału niezbędnego do rozwoju Grupy XTB, podsumowano. W kwietniu 2019 r. akcjonariusze X-Trade Brokers Dom Maklerski postanowili o wypłacie dywidendy z zysku netto za rok 2018

UKNF proponuje rozwiązania zmniejszające obciążenia podmiotów rynku kapitałowego

norm adekwatności kapitałowej, w tym limitów dużych ekspozycji, przy podejmowaniu odpowiednich działań nadzorczych UKNF weźmie pod uwagę wpływ czynników związanych z obecną sytuacją epidemiczną, podano także. Urząd dokona aktualizacji planu kontroli (weryfikacja przeprowadzanych czynności kontrolnych

KNF: Domy maklerskie będą mogły przeznaczyć na dywidendy do 100% zysku za 2016r.

łącznie poniższe kryteria: A. Dywidendę w kwocie nie wyższej niż 75% zysku netto za 2016 r.: I. dla podmiotów podlegających normom adekwatności kapitałowej zgodnie z rozporządzeniem 575/2013 na dzień 31 grudnia 2016 r.: *  współczynnik kapitału podstawowego Tier I wyniósł co najmniej 6

PKO BP przyjął nowe zasady polityki dywidendowej

Warszawa, 22.03.2016 (ISBnews) - Zarząd PKO Banku Polskiego przyjął nowe zasady polityki dywidendowej. Wskaźniki adekwatności kapitałowej określające kryteria dywidendowe wynoszą: łączny współczynnik kapitałowy powyżej 14,01% oraz współczynnik kapitału podstawowego Tier 1 powyżej 13,82

ING Bank Śląski zaktualizował politykę dywidendową w zw. ze stanowiskiem KNF

adekwatności kapitałowej oraz powyżej określonego przez KNF dla celów wypłaty dywidendy przez bank: a. minimalnego poziomu współczynnika kapitału podstawowego Tier 1 (CET1) na poziomie 4,5% + wymóg połączonego bufora +1,5%, b. minimalnego poziomu współczynnika kapitału Tier 1 (T1) na poziomie 6,0% + wymóg

X-Trade: Nie spełniamy przesłanek umożliwiających w ocenie KNF wypłatę dywidendy

spełniają łącznie poniższe kryteria: A. dywidendę w kwocie nie wyższej niż 75% zysku netto za 2017 r.: (i). dla podmiotów podlegających normom adekwatności kapitałowej zgodnie z rozporządzeniem 575/2013 na dzień 31 grudnia 2017 r.: - współczynnik kapitału podstawowego Tier I wyniósł co najmniej 6

PZU zakłada przeprowadzenie emisji długu podporządkowanego w I kw. 2017 r.

., poinformował ISBnews prezes Michał Krupiński. "Emisję długu podporządkowanego zakładamy w I kwartale, aby jak najszybciej uzupełnić wskaźniki adekwatności kapitałowej" - powiedział ISBnews Krupiński.  Według jego słów, wciąż rozważane są "różne struktury emisji", ale emisja 

Piotr Kochanek powołany na wiceprezesa PKO Banku HIpotecznego

kompleksowego systemu zarządzania ryzykiem oraz adekwatnością kapitałową banku, rozwój systemu informacji zarządczej w obszarze ryzyka oraz projekt transferu wierzytelności z PKO Banku Polskiego do PKO Banku Hipotecznego. PKO Bank Hipoteczny jest spółką w 100% zależną od PKO Banku Polskiego i specjalizuje się

S&P podtrzymał rating PZU na poziomie A-, perspektywa stabilna

będzie wykorzystywać możliwości wzrostu w sektorach ubezpieczeń, zarządzania aktywami i bankowości, utrzymując jednocześnie poziom adekwatności kapitałowej powyżej poziomu AAA w latach 2018-2020, podano w komunikacie. Agencja podkreśla, że w I poł. 2018 r. zysk z działalności bankowej odpowiadał za ok

KNF: Dywidendy PTE z zysków 2018 powinny uwzględniać potrzeby dot. tworzenia PPK

cząstkową BION za 2017 r. w obszarze 'adekwatność kapitałowa' 1 (dobrą) lub 2 (zadowalającą)" - czytamy w komunikacie. Powszechne towarzystwo emerytalne spełniające powyższe kryteria powinno ograniczyć wartość dywidendy wypłacanej w 2019 r. z zysku pochodzącego z 2018 r. lub z pozostałych elementów

Akcjonariusze PKO BP zdecydują 6 maja o 1,33 zł dywidendy na akcję za 2018 r.

zachowaniem zasady ostrożnego zarządzania bankiem i grupą kapitałową banku oraz możliwość realizowania wypłat z nadwyżki kapitału powyżej minimalnych wskaźników adekwatności kapitałowej wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa i wymogów regulacyjnych oraz określonego przez KNF, dla celów

KNF cofnęła Graviton Capital zezwolenie na prowadzenie działalności maklerskiej

kapitałowej, podał urząd. "Przywołane powyżej przepisy nakładające na dom maklerski określone wymogi adekwatności kapitałowej stanowią niezwykle ważną sferę regulowania działalności domu maklerskiego. Dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania rynku kapitałowego, w szczególności bezpieczeństwa obrotu

Pozycja kapitałowa Pekao pozwala na wypłatę ok. 100% dywidendy za 2017 i 2018 r.

2020 roku, a  także kontynuowanie zarządzania adekwatnością kapitałową w sposób umożliwiający wypłatę ok. 100% dywidendy za lata 2017 i 2018.  Współczynnik wypłacalności (Bazylea III) wyniósł 16,5% na koniec III kw. wobec 17,6% rok wcześniej.  Bank Pekao działa od ponad 85

Obrót obligacjami BOŚ Banku zostanie zawieszony 7 listopada 

kosztów odsetkowych oraz wykup instrumentów finansowych, które obecnie w sposób nieefektywny wpływają na poprawę wskaźników adekwatności kapitałowej.  Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) wyraziła 23 sierpnia 2018 r. zgodę na zrealizowanie przez bank przedterminowego wykupu wszystkich obligacji

Wynik netto Banku Pekao za 2020 r. będzie niższy o ok. 200-250 mln zł 

i obecnie nie odnotowuje wpływu epidemii koronawirusa na płynność i adekwatność kapitałową,  podkreślono.  Bank Pekao utrzymuje wysoką bazę kapitałową oraz solidny profil płynnościowy – łączny współczynnik kapitałowy (TCR) na poziomie Grupy na koniec zeszłego roku wyniósł 17,1%, a

Bank Handlowy nie widzi zagrożenia dla wypłaty dywidendy z zysku za 2017 r. 

długoterminowej polityki dywidendowej" - powiedział prezes Sławomir Sikora podczas konferencji prasowej. "Ten poziom adekwatności kapitałowej i plany wzięcia ryzyka sprawiają, że z pozycji zarządu nie widzimy zagrożenia wypłaty dywidendy. My mamy współczynnik 17,3%, sektor 17%, ale należy

PKO BP: Rekomendowana dywidenda z zysku za 2018 r. wyniesie 1,33 zł na akcję

jednocześnie pozwala na dalszy dynamiczny rozwój PKO Banku Polskiego przy zachowaniu bardzo bezpiecznych poziomów miar adekwatności kapitałowej. Po zaopiniowaniu propozycji zarządu przez radę nadzorczą ostateczną decyzję w sprawie podziału zysku za 2018 rok, podejmie walne zgromadzenie akcjonariuszy"

Prezes GNB: Spełnimy wymogi kapitałowe na koniec VI bez sięgania po kapitał

spółkom, kontrolowanym przez Leszka Czarneckiego - i jak poinformował prezes - wynik tych transakcji powinien wzmocnić wskaźnik adekwatności kapitałowej na koniec kwietnia. Getin Noble Bank powstał w wyniku połączenia Getin Banku i Noble Banku w 2010 roku. Jest kontrolowany przez Leszka Czarneckiego

PKO BP dokona przeglądu strategii w 2019 roku 

%, • obniżyła wskaźnik kosztów do dochodów (C/I) do poziomu poniżej 45%, • utrzymała koszt ryzyka w przedziale 75-85 p.b., • efektywnie i racjonalnie zarządzała adekwatnością kapitałową, tak by poziomy wskaźników TCR i Tier1 kształtowały się powyżej wymogów regulacyjnych i nadzorczych

X-Trade Brokers rekomenduje niewypłacanie dywidendy za 2017 r.

zgromadzeniu spółki wypłaty dywidendy na poziomie 50-100% jednostkowego zysku netto za dany rok obrotowy przy uwzględnieniu czynników takich jak wyniki finansowe i możliwości finansowe spółki, jak również mając na uwadze zapewnienie odpowiedniego poziomu współczynników adekwatności kapitałowej spółki, a także

KNF: Trzy banki zaangażowane w kredyty CHF bez dywidendy za 2014 i 2015

, zaś pozostałe trzy muszą odbudować swoje kapitały, poinformował przewodniczący KNF Andrzej Jakubiak. "Wszystkie banki spełniają wymogi adekwatności kapitałowej. Sześć banków z 14 badanych może wypłacić dywidendę w maksymalnej wysokości 100%, pięć banków musi zatrzymać zyski, a trzy banki będą

GNB liczy na dalszą poprawę dochodów powtarzalnych, chce mieć zysk  w 2017 r. 

adekwatności kapitałowej powyżej poziomów oczekiwanych przez Komisję Nadzoru Finansowego, dzięki realizacji planu kapitałowego, którego celem jest utrzymanie adekwatności kapitałowej na poziomie nie niższym niż oczekiwania nadzorcy. Wskaźniki na koniec września 2016 roku dla Grupy wyniosły: wskaźnik

Strategia PKO BP na 2020-2022 zakłada większe wykorzystanie nowych technologii

%, obniżyć wskaźnik kosztów do dochodów do 41%, utrzymać koszty ryzyka w przedziale 0,6-0,75% oraz osiągnąć roczny zysk netto powyżej 5 mld zł. Celem jest także efektywne zarzadzanie adekwatnością kapitałową, tak aby współczynniki kapitałowe TCR i CET1 umożliwiały wypłatę dywidendy. "Od momentu

Nowa strategia mBanku zakłada ok. 10,5% ROE, wskaźnik C/I poniżej 40% w 2023 r.

wziął pod uwagę m.in. perspektywy gospodarcze, postęp technologiczny, ewolucję zachowań i oczekiwań konsumentów, lokalne ograniczenia, a także uwarunkowania wewnętrzne. Czerpiąc z doświadczenia zgromadzonego w toku realizacji poprzedniej strategii, bank potwierdza dalszą adekwatność misji i wartości

KNF: Zysk netto sektora bankowego wzrósł o 58,8% r/r do 1,78 mld zł w I-II 2020

1,35 mld zł (wzrost o 0,5% r/r). Wskaźnik ROE na koniec lutego 2020 r. wyniósł 7,16% (+0,08 pkt proc. m/m, +0,88 pkt proc. r/r), a ROA sięgnął 0,75% (+0,01 pkt proc. m/m, +0,1 pkt proc. r/r), podano też w prezentacji. Wskaźniki adekwatności kapitałowej sektora ukształtowały się w grudniu 2019 r. na

Bank Pekao chce przeznaczyć na dywidendę min. 90% zysku za 2018 r.

wpływ na adekwatność kapitałową banku, nałożone zostaną na bank nowe bufory kapitałowe lub wystąpią istotne zmiany tempa wzrostu aktywów ważonych ryzykiem. W czerwcu br. akcjonariusze Banku Pekao zdecydowali o przeznaczeniu 2,07 mld zł z zysku za rok 2017 na dywidendę, co dało wypłatę w wysokości 7,9

KNF zaleca, by dywidenda PTE nie przekraczała 100% zysku za dany rok

przynajmniej 1,25% wartości aktywów netto otwartego funduszu emerytalnego zarządzanego przez towarzystwo; - kryterium V towarzystwo otrzymało ocenę cząstkową BION w obszarze „adekwatność kapitałowa" 1 (dobrą) lub 2 (zadowalającą)" - czytamy w komunikacie. "Powszechne towarzystwo

Idea Bank: Nie ma fundamentalnych przesłanek dla znacznych wahań kursu na GPW

. zarząd banku oświadcza, że nie zachodzą fundamentalne przesłanki uzasadniające takie wahania kursu giełdowego. Sytuacja banku jest stabilna, bank kontynuuje realizację strategii. Z opublikowanego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Idea Bank wynika, że na koniec roku współczynnik adekwatności

KNF: Zysk netto sektora bankowego wzrósł o 12,5% r/r do 14,7 mld zł w 2019 r.

do 34,84 mld zł w okresie styczeń-grudzień 2019 r. W pozycji "utrata wartości lub odwrócenie utraty wartości" (tj. odpisy) odnotowano wynik w wysokości 9,02 mld zł (spadek o 4,4% r/r). Wskaźniki adekwatności kapitałowej sektora na poziomie 18,9% (TCR) i 17,0% (T1). "Według stanu na

KNF: Banki komercyjne przeznaczają na dywidendę 23% zysku za 2016 r.

KNF. "W świetle powyższych informacji zasadnym jest utrzymywanie odpowiednich kapitałów, a w przypadku niektórych banków - dalsze ich zwiększanie. Dodatkowo należy zaznaczyć, że pomimo rosnącej bazy kapitałowej współczynniki adekwatności pozostają na niższych poziomach od poziomów w większości

Torpol odpisał 11,36 mln zł w związku z aktywami w Norwegii

3,44 mln zł, podano. "Decyzja odnośnie utworzenia ww. odpisów została podjęta pomimo wykazania adekwatności wartości bilansowych udziałów i pozostałych aktywów w ramach przeprowadzonych testów i analiz. Jednakże przy podejmowaniu decyzji emitent kierował się przede wszystkim ujemnymi wynikami

KNF: Zysk netto sektora bankowego wzrósł o 2,2% r/r do 14,5 mld zł w I-XI 2019

wartości" (tj. odpisy) odnotowano wynik w wysokości 8,32 mld zł (wzrost o 8% r/r). Wskaźnik ROE na koniec listopada 2019 r. wyniósł 6,42% (-0,2 pkt proc. m/m, -0,1,19 pkt proc. r/r), a ROA sięgnął 0,69% (-0,01 pkt proc. m/m, -0,04 pkt proc. r/r), podano też w prezentacji. Wskaźniki adekwatności

BOŚ planuje wcześniejszy wykup wszystkich obligacji serii D 18 listopada

kosztów odsetkowych oraz wykup instrumentów finansowych, które obecnie w sposób nieefektywny wpływają na poprawę wskaźników adekwatności kapitałowej. Powyższe działanie jest zgodne z realizowanym przez Bank Programem Postępowania Naprawczego" - czytamy dalej. BOŚ podkreślił, że Komisja Nadzoru

KNF: Zysk netto sektora bankowego wzrósł o 3,6% r/r do 13,15 mld zł w I-X 2019

wartości" (tj. odpisy) odnotowano wynik w wysokości 7,73 mld zł (wzrost o 6,9% r/r). Wskaźnik ROE na koniec października 2019 r. wyniósł 6,61% (+0,03 pkt proc. m/m, -0,51 pkt proc. r/r), a ROA sięgnął 0,69% (0,0 pkt proc. m/m, -0,11 pkt proc. r/r), podano też w prezentacji. Wskaźniki adekwatności

Moody's: Zmiany regulacyjne to największa niepewność dla banków z regionu CEE

Moody's Investors Service.  "Planowane nowe europejskie przepisy dotyczące adekwatności kapitałowej, zdolność absorpcji strat i sprawozdawczość finansowa mogą mieć znaczący wpływ na strukturę kapitałową banków Europy Środkowej i Wschodniej oraz powstanie dodatkowych kosztów" - powiedział

KNF zaleca, by dywidenda od PTE nie była wyższa niż 100% zysku za 2017 r. 

Gwarancyjnego przypadającą na towarzystwo, stanowiła przynajmniej 1,25% wartości aktywów netto otwartego funduszu emerytalnego zarządzanego przez towarzystwo; -kryterium V -  towarzystwo otrzymało ocenę cząstkową BION za 2016 r. w obszarze 'adekwatność kapitałowa' 1 (dobrą) lub 2 (zadowalającą)"

Getback zainwestował 2 mld zł w tym roku i zakłada podobną kwotę w 2018 r.

niżej.  Z aktualnych łącznie ok. 32 mld zł, znaczna część rynku, według szacunków spółki - warta ok. 10 mld zł to transakcje związane ze zmianą przepisów dotyczących sektora bankowego, dotyczące np. konieczności zachowania  adekwatności kapitałowej, podatku bankowego, czy wejścia w życie

KNF: Zysk netto sektora bankowego wzrósł o 2,1% r/r do 10,6 mld zł w I-VIII 2019

) odnotowano wynik w wysokości 6,41 mld zł (wzrost o 18,8% r/r). Wskaźnik ROE na koniec sierpnia 2019 r. wyniósł 6,48% (-0,02 pkt proc. m/m, -0,7 pkt proc. r/r), a ROA sięgnął 0,7% (0,0 pkt proc. m/m, -0,12 pkt proc. r/r), podano też w prezentacji. Wskaźniki adekwatności kapitałowej sektora ukształtowały

KNF: Zysk netto sektora bankowego wzrósł o 2,1% r/r do 9,06 mld zł w I-VII 2019

wynik w wysokości 5,52 mld zł (wzrost o 17,1% r/r). Wskaźnik ROE na koniec lipca 2019 r. wyniósł 6,49% (+0,09 pkt proc. m/m, -0,62 pkt proc. r/r), a ROA sięgnął 0,7% (+0,01 pkt proc. m/m, -0,12 pkt proc. r/r), podano też w prezentacji. Wskaźniki adekwatności kapitałowej sektora ukształtowały się w

KNF: Zysk netto sektora bankowego wzrósł o 0,6% r/r do 7,58 mld zł w I-VI 2019

) odnotowano wynik w wysokości 4,79 mld zł (wzrost o 16,6% r/r). Wskaźnik ROE na koniec czerwca 2019 r. wyniósł 6,44% (+0,27 pkt proc. m/m, -0,69 pkt proc. r/r), a ROA sięgnął 0,69% (+0,03 pkt proc. m/m, -0,12 pkt proc. r/r), podano też w prezentacji. Wskaźniki adekwatności kapitałowej sektora

Wolumen kredytów Grupy PKO BP przekroczył wartość 200 mld zł w listopadzie

ważone ryzykiem) o blisko 10 mld zł oraz poprawa miar adekwatności kapitałowej, podano także. PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Aktywa razem banku wyniosły 266,94 mld zł na koniec 2015 r. Akcje banku od listopada 2004 r. notowane są na GPW.   (ISBnews)  

X-Trade Brokers rekomenduje 0,32 zł na akcję dywidendy za 2016 r.

polityką dywidendową, która zakłada wypłatę dywidendy na poziomie 50-100% jednostkowego zysku netto spółki za dany rok obrotowy przy uwzględnieniu czynników takich jak wyniki finansowe i możliwości finansowe spółki, jak również mając na uwadze zapewnienie odpowiedniego poziomu współczynników adekwatności

KNF: PTE mogą przeznaczyć na dywidendy do 150% zysku za 2016 i lata ubiegłe

, stanowiła przynajmniej 1,25% wartości aktywów netto otwartego funduszu emerytalnego zarządzanego przez towarzystwo; kryterium V - towarzystwo otrzymało ocenę cząstkową BION za 2015 r. w obszarze "adekwatność kapitałowa" 1 (dobrą) lub 2 (zadowalającą). "Powszechne towarzystwo emerytalne

BOŚ Bank miał 23,57 mln zł zysku netto, 19,53 mld zł aktywów w I kw. 2020 r.

na poziomie znacząco przewyższającym minimalne poziomy regulacyjne i obecnie nie odnotowuje znaczącego wpływu pandemii COVID-19 na płynność i adekwatność kapitałową" - czytamy także. Grupa BOŚ w I kwartale 2020 roku nie odnotowała istotnego negatywnego wpływu pierwszej obniżki poziomu stóp

Jacek Babiński został powołany na wiceprezesa zarządu Pekao TFI

zatrudniony w Urzędzie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd na stanowisku specjalisty, gdzie odpowiadał za nadzór nad systemami giełdowymi i rozliczeniowymi oraz implementację przepisów adekwatności kapitałowej instytucji finansowych. Ekspert KPWiG ds. dyrektyw MiFiD i CRD/Bazylea II" - czytamy także

Grupa Idea Bank zwiększy CAR o 1,6 pkt proc. dzięki transakcjom spółek leasing.

Warszawa, 29.09.2017 (ISBnews) - W wyniku dwóch transakcji, których przedmiotem są akcje spółek leasingowych, Grupa Idea Banku poprawi współczynnik adekwatności kapitałowe CAR o 1,6 pkt proc. na poziomie skonsolidowanym, podał Idea Bank. Finansowanie leasingu stanowi obecnie 40% portfela

UKNF: Sytuacja banków w I półr. stabilna dzięki wzrostowi PKB i niskim stopom

dalsze wzmocnienie bazy kapitałowej (fundusze własne wzrosły z 159,1 mld zł na koniec ub.r. do 170,4 mld zł na koniec czerwca br., tj. o 3,2%; współczynnik kapitału  Tier I wzrósł z 15% do 15,8%, a łączny współczynnik kapitałowy z 16,3% do 17,4%), co wynikało m.in. z pozostawienia w bankach

Raiffeisen Bank Polska miał 63,6 mln zł zysku netto,48,6 mld zł aktywów w I półr

) był na poziomie 16,38%, co oznacza, że Grupa spełniała wymogi regulacyjne w zakresie adekwatności kapitałowej.  Raiffeisen Bank Polska S.A. - działający pod nazwą Raiffeisen Polbank - został założony w 1991 roku i jest jednym z najdłużej obecnych na polskim rynku banków z udziałem kapitału

Bank Millennium miał 192,67 mln zł zysku netto, 72,67 mld zł aktywów w II kw.

. Na koniec I półrocza 2018 roku, adekwatność kapitałowa mierzona wskaźnikiem kapitału podstawowego Tier 1 i łącznym wskaźnikiem kapitałowym, poprawiła się w perspektywie rocznej zarówno dla Banku jak i Grupy. Wskaźnik TCR wzrósł o 5,32 p.p. do 23,37% (Grupa) i do 23,14% (Bank), natomiast wskaźnik

BOŚ: Współczynniki kapitałowe poprawiły się dzięki restrukturyzacji bilansu

Warszawa, 16.05.2018 (ISBnews) - Współczynniki adekwatności kapitałowej Banku Ochrony Środowiska (BOŚ) uległy poprawie w stosunku do wartości z I kwartału 2017 r. dzięki realizowanej restrukturyzacji bilansu, natomiast przejściowe obniżenie sumy bilansowej jest konieczne do wygenerowania

Rada nadzorcza ING Banku Śląskiego zatwierdziła politykę dywidendową

wszelkich wymogów regulacyjnych, do których zachowania bank jest zobowiązany, - możliwość realizowania wypłat dywidendy z nadwyżki kapitału powyżej minimalnych współczynników adekwatności kapitałowej oraz powyżej określonego przez Komisję Nadzoru Finansowego dla celów wypłaty dywidendy przez bank

Raiffeisen Bank Polska miał 93,6 mln zł zysku netto, 47,1 mld zł aktywów w I kw.

%, natomiast łączny współczynnik kapitałowy (TCR) był na poziomie 16,6% na koniec marca, co oznacza, że grupa spełniała wymogi regulacyjne w zakresie adekwatności kapitałowej. W marcu br. nastąpiło zaliczenie całego zysku netto za 2017 r. do kapitałów banku. Raiffeisen Bank Polska S.A. - działający pod nazwą

PKO BP miał 1217 mln zł zysku netto, 328,99 mld zł aktywów w II kw. 2019 r.

, • efektywnie i racjonalnie zarządzała adekwatnością kapitałową, tak by poziomy wskaźników TCR i Tier1 kształtowały się powyżej wymogów regulacyjnych i nadzorczych i jednocześnie umożliwiały wypłatę dywidendy" - podkreślono także w raporcie. W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2019 r

Stress-testy pokazały współczynnik CET1 UniCredit na poziomach 11,57% i 7,12%

był lepszy niż w 2014 r., średnio współczynnik adekwatności kapitałowej wyniósł 9,2%. Stress testy nie obejmowały banków greckich i portugalskich, które zostały przeprowadzone przez ECB i nie były upubliczniane. UniCredit jest jedną z największych grup bankowych w Europie, działającą w 50 krajach na

KNF: Zysk netto sektora bankowego wzrósł o 11,7% r/r do 10,43 mld zł w I-VIII

rachunkowym MSSF 9;   9. wycena w kapitałach części należności – wg wartości godziwej przez inne dochody całkowite; 10. zmiana funduszy własnych banków – pomniejszenie funduszy własnych na potrzeby adekwatności kapitałowej o skutki zmiany polityki rachunkowości wynikające z wejścia w

 PKO BP: Zastosujemy się do zalecenia KNF ws. dywidendy w wys. max. 50% zysku

zabezpieczenia kapitałowego, biorąc pod uwagę także potencjalne sytuacje skrajne, w tym możliwość niekorzystnych zmian kursu walutowego i wpływ na adekwatność kapitałową" - czytamy w komunikacie. Bank posiada aktualną politykę dywidendową, uchwaloną przez zarząd banku i zatwierdzoną przez radę nadzorczą

KNF: Poza systemem IPS działało 61 banków spółdzielczych na koniec czerwca

rachunkach depozytu obowiązkowego w bankach zrzeszających oraz funduszami pomocowymi. Celem depozytu obowiązkowego jest zabezpieczenie płynności uczestników IPS, zaś funduszu pomocowego wsparcie w przypadku trudnej sytuacji ekonomicznej, w tym w obszarze adekwatności kapitałowej" - czytamy w raporcie

Zysk netto Idea Banku wzrósł r/r do 130,39 mln zł w III kw. 2017 r.

grupy ukształtował się na poziomie 13,8%, a Tier 1 wyniósł 12,1% na koniec września br. "Bank utrzymuje wskaźniki adekwatności kapitałowej (CAR i Tier 1) na poziomie zgodnym z wymogami regulacyjnymi. W dniu 12 października bank uzyskał zgodę KNF na zaliczenie wyniku pierwszego półrocza do

KNF zaleca do 50% zysku na dywidendę bankom z TCR od 12,5% do 15,5%

pomniejszenia uzupełnienia funduszy z innych źródeł. Ponadto ze względu na charakter obecnych i przyszłych powiązań wewnątrz zrzeszeń funkcjonujących w bankowym sektorze spółdzielczym, w przypadku zrzeszonych banków spółdzielczych należy także uwzględnić adekwatność kapitałową banków zrzeszających oraz

Getin zarobił 98 proc. mniej niż rok wcześniej

sprzedaży kredytowej w związku z optymalizacją wysokości aktywów ważonych ryzykiem, w celu osiągnięcia oczekiwanych przez nadzór poziomów adekwatności kapitałowej Grupy" - napisano w raporcie. Wyniku banku nie poprawiło cięcie kosztów o 10 proc. - w drugim kwartale wyniosły one 214,5 mln zł. Tak samo

Idea Bank ujmie rezerwy i odpisy wpływające na wynik finansowy za II kw. 2018 r.

inwestycyjnych z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym w wysokości około 42 mln zł, 4) rezerwą związaną ze zwrotem prowizji od produktów ubezpieczeniowych powiązanych z umowami kredytu w wysokości około 72 mln zł. Równocześnie bank informuje, że powziął informację o konieczności dokonania korekt obciążających

KNF: Poza systemem IPS pozostawało 39 banków spółdzielczych na koniec stycznia

obowiązkowego w bankach zrzeszających oraz funduszami pomocowymi. Celem depozytu obowiązkowego jest zabezpieczenie płynności uczestników IPS, zaś funduszu pomocowego wsparcie w przypadku trudnej sytuacji ekonomicznej, w tym w obszarze adekwatności kapitałowej. "Wartość depozytu obowiązkowego banków IPS

NIK nt. GetBacku: Działania instytucji państwa nieadekwatne do skali zagrożeń

finansowych dotyczących wyceny pakietów wierzytelności grupy kapitałowej GetBack. Kolejne sygnały pojawiały się w II i III kwartału 2017 r." - czytamy dalej.  NIK prezentuje stanowisko, że powinny być one przesłanką do podjęcia działań nadzorczych w stosunku do GetBack, a w szczególności kontroli

Zysk netto PKO BP spadł r/r do 525 mln zł w I kw. 2017 r.

. W I kwartale 2017 roku grupa kapitałowa PKO Banku Polskiego SA utrzymywała bezpieczną bazę kapitałową, a wartości miar adekwatności kapitałowej kształtowały się na bezpiecznym poziomie powyżej limitów nadzorczych" - podano także.  PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego

Akcjonariusze PKO BP zdecydują 30 VI o 1 zł warunkowej dywidendy na akcję

zaciągnie obowiązku takiego przejęcia kontroli, oraz 2) nie nastąpią zmiany regulacyjne lub zmiany zaleceń nadzorczych wpływające na wymogi w zakresie funduszy własnych PKO Banku Polskiego S.A., które - według poziomu wskaźników adekwatności kapitałowej ujętych w sprawozdaniu finansowym PKO Banku Polskiego

NIK: Sektor bankowy jest stabilny, nie uniknięto jednak błędów w nadzorze

banki wymogów nadzorczych w zakresie płynności i adekwatności kapitałowej. Z danych sprawozdawczych banków oraz analiz NBP wynika, że w 2017 r. zahamowana została spadkowa tendencja zyskowności banków. Względnie stabilna była również sytuacja sektora banków spółdzielczych, którego aktywa stanowią około

KNF: Zysk netto sektora bankowego spadł o 4,8% r/r do 2,49 mld zł w lutym

mld zł na koniec lutego br., co oznacza spadek o 2,7% w skali roku. Współczynnik wypłacalności (adekwatność kapitałowa wg CRD/CRDIV) wyniósł 14,71% na koniec grudnia 2014 r. wobec 14,93% na koniec września ub.r. Współczynnik kapitału podstawowego Tier I wyniósł 13,45% na koniec grudnia wobec

KNF: Zysk netto sektora bankowego spadł o 7,0% r/r do 1,23 mld zł w styczniu

koniec stycznia br., co oznacza wzrost o 9,8% w skali roku. Współczynnik wypłacalności (adekwatność kapitałowa wg CRD/CRDIV) wyniósł 14,71% na koniec grudnia 2014 r. wobec 14,93% na koniec września ub.r. Współczynnik kapitału podstawowego Tier I wyniósł 13,45% na koniec grudnia wobec 13,72% na

PKO BP: Stress-testy pokazały, że bank jest jednym z najbezpieczniejszych w UE

prawdopodobnych czynnikach makroekonomicznych, oraz w scenariuszu skrajnie negatywnym opartym na teoretycznych i mało prawdopodobnych czynnikach makroekonomicznych. Podstawowym wskaźnikiem adekwatności kapitałowej testowanym przez EBA jest zmiana współczynnika Common Equity Tier 1 ratio (CET1), odnoszącego się

KNF: Dodatkowe kryteria ws. dywidendy dla banków zaangażowanych w kredyty FX

rozwiązaniem problemu kredytów walutowych zabezpieczonych hipotecznie, w przypadku implementacji ustawy obciąży wyniki banków, a co za tym idzie wpłynie negatywnie na ich kapitały i adekwatność. W ramach polityki dywidendowej wobec banków zaangażowanych w walutowe kredyty mieszkaniowe dla gospodarstw domowych

KNF: Zysk netto sektora bankowego wzrósł o 7,0% r/r do 15,36 mld zł w 2014 r.

kredytów i pożyczek wyniosła 8.224,96 mln zł na koniec grudnia, co oznacza wzrost o 5,6% w skali roku. Współczynnik wypłacalności (adekwatność kapitałowa wg CRD/CRDIV) wyniósł 14,93% na koniec września wobec 14,79% na koniec czerwca 2014 r. Współczynnik kapitału podstawowego Tier I wyniósł 13,65% na

KNF: Zysk netto sektora bankowego wzrósł o 8,8% r/r do 15,36 mld zł w I-XI

kredytów i pożyczek wyniosła 7.167,62 mln zł na koniec listopada, co oznacza wzrost o 7,7% w skali roku. Współczynnik wypłacalności (adekwatność kapitałowa wg CRD/CRDIV) wyniósł 14,93% na koniec września wobec 14,79% na koniec czerwca 2014 r. Współczynnik kapitału podstawowego Tier I wyniósł 13,72

KNF: Zysk netto sektora bankowego wzrósł o 10,34% r/r do 14,38 mld zł w I-X

wartości kredytów i pożyczek wyniosła 6.611,61 mln zł na koniec października, co oznacza wzrost o 7,48% w skali roku. Współczynnik wypłacalności (adekwatność kapitałowa wg CRD/CRDIV) wyniósł 14,93% na koniec września wobec 14,79% na koniec czerwca 2014 r. Współczynnik kapitału podstawowego Tier I

KNF: Banki komercyjne przeznaczyły 39,7% zysku za 2015 r. na dywidendy

pozytywny wpływ na utrzymanie stabilności sektora bankowego w Polsce oraz na zewnętrzne oceny krajowego systemu finansowego - zarówno jako całości, jak i poszczególnych instytucji. "Z danych przekazanych przez banki wynika, że poziom adekwatności kapitałowej banków komercyjnych jest nadal

Akcjonariusze BOŚ Banku zdecydowali o emisji do 40 mln akcji bez pp

- umożliwi przestrzeganie norm ostrożnościowych, w tym limitów koncentracji, oraz utrzymanie współczynnika adekwatności kapitałowej na poziomie zgodnym z normami ostrożnościowymi zalecanymi przez nadzór bankowy. "Realizacja programu postępowania naprawczego banku wymaga szybkiego wzmocnienia

Strategia PKO BP na lata 2016-2020 zakłada ROE powyżej 10%, C/I poniżej 45%

pb, • efektywnie i racjonalnie zarządzać adekwatnością kapitałową, tak by poziomy wskaźników TCR i CET1 kształtowały się powyżej wymogów regulacyjnych i nadzorczych oraz jednocześnie umożliwiały wypłatę dywidendy" - czytamy w komunikacie. Wskaźnik ROE netto Grupy PKO BP w 2015 r

Zysk netto BOŚ wzrósł r/r do 13,58 mln zł w III kw. 2017 r.

% wobec 74,6% w 2016 r. i 88,3% w 2015 r. Poziom adekwatności kapitałowej na dzień 30 września 2017 r. utrzymywał się powyżej zaleceń Komisji Nadzoru Finansowego - współczynnik wypłacalności sięgnął 15,12% wobec 14,28% na koniec 2016 roku. Natomiast współczynnik Tier 1 kształtował się na poziomie 12,3

Pekao zakłada C/I poniżej 40%, ROE w wys. 14% i ponad 3 mld zł zysku w 2020 r.

Strategicznych w perspektywie roku 2020': - osiągnięcie rentowności kapitału własnego (ROE) na poziomie 14%,  - obniżenie wskaźnika kosztów do dochodów (C/I) do poziomu <40%, - osiągnięcie zysku netto > 3 mld zł,   - kontynuowanie zarządzania adekwatnością kapitałową w sposób

NBP: Polski sektor bankowy jest stabilny i odporny na szoki zewnętrzne

przyjętych kryteriów adekwatności kapitałowej. Odpowiednie nadwyżki buforów kapitałowych są konieczne z uwagi na nadal utrzymującą się niepewność odnośnie rozwoju sytuacji w otoczeniu polskiej gospodarki, jak również w celu sprostania wymogom CRD IV/CRR, które zostaną wprowadzone w nadchodzącym czasie

PKO BP rekomenduje 1 zł dywidendy na akcję

zmiany zaleceń nadzorczych wpływające na wymogi w zakresie funduszy własnych banku, które – według poziomu wskaźników adekwatności kapitałowej ujętych w sprawozdaniu finansowym banku za 3. kwartał 2016 r. – spowodowałoby brak możliwości wypłaty dywidendy w zgodzie z wymaganiami regulacyjnymi

KNF ocenia koszt przewalutowania kredytów hipotecznych w CHF na PLN na 25 mld zł

czynienia ze skokowym wzrostem zobowiązań niezależnym od kredytobiorców, a ze strony banków mamy do czynienia ze skokowym wzrostem kapitałów, co przekłada się na spadek wskaźników adekwatności kapitałowej. Potrzebna jest refleksja na temat - jak podejść do niekontrolowanego wzrostu aktywów w dłuższym czasie