adaptacja

Danuta Kowalska-Molak

Kupić stary dom czy budować nowy?

Kupić stary dom czy budować nowy?

Wielu kupuje stary dom z myślą o adaptacji do swoich potrzeb. Niektórzy później żałują, gdy okazuje się, że budowa nowego domu kosztowałaby ich znacznie mniej czasu i pieniędzy. Jak nie wpaść w taką pułapkę?

Jujubee ma umowę dot. wydania gry 'Realpolitiks' na PlayStation 4 i Xbox One

Warszawa, 03.06.2019 (ISBnews) - Jujubee zawarł z firmą Forever Entertainment dwie umowy na adaptację oraz dystrybucję gry "Realpolitiks" wraz z dodatkiem DLC pod nazwą "Realpolitiks: New Power" na konsole PlayStation 4 i Xbox One, podała spółka. "Warunki umów

Ministerstwo Klimatu ogłosiło nabory w ramach Funduszy Norweskich i EOG

, na ponad 580 mln zł, podał resort. Wnioski przyjmowane są w następujących obszarach: 1) Łagodzenie zmian klimatu i adaptacja do ich skutków - Realizacja inwestycji w zakresie zielonej i niebieskiej infrastruktury w miastach; - Prowadzenie przez szkoły działań uświadamiających na temat

CD Projekt: Przedsprzedaż gry 'Cyberpunk 2077' jest zgodna z oczekiwaniami

ma planów adaptacji swoich gier do wirtualnej rzeczywistości. "VR z rynkowego punktu widzenia to na razie nisza nisz, choć to się, oczywiście, może zmienić w kolejnych latach. Wolimy jednak pracować nad nowymi, ekscytującymi projektami, niż nad adaptacją istniejących gier" - podkreślił

NFOŚiGW rozdysponuje 60 mln zł dotacji z UE na gospodarowanie wodami opadowymi

rozprowadzania zebranej wody); likwidacji zasklepienia lub uszczelnienia gruntu przez stosowanie wzmocnień przepuszczalnych dla wody (np. ażurowych lub żwirowych), wskazano również. Konkurs skierowany jest do miast ujętych w projekcie 1b, polegającym na opracowaniu lub aktualizacji planów adaptacji do zmian

MR oczekuje spadku produkcji przemysłowej o ok. 5% r/r w kwietniu

jednocześnie, że prognoza jest uzależniona od dalszego rozwoju sytuacji epidemicznej, skuteczności implementacji polityki gospodarczej, a także od zdolności producentów do adaptacji do nowych warunków funkcjonowania. Według wstępnych danych GUS, produkcja sprzedana przedsiębiorstw przemysłowych produkcja

Bloober Team: Gra 'Layers of Fear' doczeka się realizacji filmowej

filmu 'Layers of Fear' osobiście pracowałem ponad 2 lata. Jestem bardzo zadowolony z tego, co udało się osiągnąć, co więcej projekt realizować będziemy z ludźmi, których znamy od lat. Podpisanie umowy, na mocy której kolejny nasz produkt zyska filmową adaptację, pozwala nam budować nasze portfolio

Jujubee: Łączna sprzedaż gry 'Realpolitiks' przekroczyła 100 tys. sztuk

czerwca 2019 r. Jujubee zawarło z firmą Forever Entertainment dwie umowy na adaptację oraz dystrybucję gry "Realpolitiks" wraz z dodatkiem DLC pod nazwą "Realpolitiks: New Power" na konsole PlayStation 4 i Xbox One. Jujubee to studio deweloperskie zajmujące się tworzeniem

MR oczekuje spadku produkcji przemysłowej o ok. 5% r/r w marcu

implementacji polityki gospodarczej, a także zdolności producentów do adaptacji do nowych warunków funkcjonowania. Według wstępnych danych GUS, produkcja sprzedana przemysłu w lutym 2020 roku była o 4,9% wyższa w porównaniu z analogicznym miesiącem 2019 roku. Po uwzględnieniu czynników o charakterze sezonowym

DataWalk celuje w podwajanie przychodów w najbliższych latach

mimo zawirowań w światowej gospodarce, uda nam się zrealizować wspomniany cel także w kolejnych latach. Systemy adresujące kwestie bezpieczeństwa zyskują zupełnie inny priorytet w czasach niepokoju, przyśpieszając adaptację realizowanej przez nas analizy sieci powiązań przez rynek" - dodał

Rafineria Grupy Lotos pracowała na 98% mocy wytwórczych w kwietniu

dowodem na elastyczność spółki oraz zdolność do adaptacji do zmieniającego się otoczenia, zaznaczono również. Nieznaczne wahania objęły benzyny (-3% r/r) oraz benzynę surową (+2% r/r). W kwietniu Lotos wyprodukował też 10,7 tys. ton (-50% r/r) LPG oraz 72,3 tys. ton (-59% r/r) produktów ciężkich

ATM Grupa miała 30,14 mln zł zysku netto, 34,89 mln zł zysku EBIT w 2019 r.

głębi lasu' i jest adaptacją bestsellerowego thrillera Harlana Cobena o tym samym tytule. Premiera serialu przewidziana jest latem 2020 roku" - napisał prezes Andrzej Muszyński w liście do akcjonariuszy. "Niestety, pomimo obiecującego początku roku, w dniu 13 marca 2020 roku minister zdrowia

7R planuje centrum logistyczne w Lublinie na łącznie ok. 110 tys. m2

, a większa regionalizacja centrów dystrybucji jest ważnym elementem adaptacji łańcucha dostaw do zmieniających się dynamicznie potrzeb rynku. Prognozujemy ponadto, że w długoterminowej perspektywie umocni się trend przenoszenia części linii produkcyjnych z Azji z powrotem do Europy. W konsekwencji

MFiPR, KE i MZ mają szybszą ścieżkę dla nowych inwestycji w zw. z koronawirusem

. Tak jest w przypadku pierwszych dwóch inwestycji zgłoszonych przez województwo mazowieckie. Samorządowcy będą dostosowywać szpitale do opieki nad chorymi na COVID-19. Chodzi m.in. o adaptację sal, zakup sprzętu i środków ochronnych dla personelu. Władze województwa, wojewoda i wojewódzki konsultant

PZF: Obroty firm faktoringowych wzrosły o 16% r/r do 281,7 mld zł w 2019 r.

nami bardzo trudny rok. Najwięcej obaw budziły zmiany prawne, bardzo głęboko ingerujące w funkcjonowanie firm faktoringowych. Adaptacja do nowych regulacji była szczególnie wymagająca i nie pozostała bez wpływu na nasz sektor. Wprowadzenie mechanizmu podzielonej płatności, najpierw dobrowolnego, a

PHZ Baltona nie wypracowała rozwiązania polubownego z PPL

roszczeń czynszowych w oparciu o opinię podmiotu zewnętrznego w przedmiocie weryfikacji technicznych aspektów dotychczasowej współpracy oraz procesu adaptacji dla wszystkich zawartych umów najmu, podano także. "W ślad za informacjami zamieszczanymi we wcześniejszych raportach okresowych emitent

Prezes Pekao: Kryzys to czas weryfikacji strategii biznesowej

Debaty Eksperckiej ISBnews "Polscy czempioni w okresie globalnego spowolnienia". Podkreślił, że z punktu widzenia sektora bankowego najważniejszy jest jednak klient. Konieczna jest więc adaptacja do transformacji cyfrowej, bo po pandemii zachowania klientów i ich przyzwyczajenia nie będą nie

PUIG: Cudzoziemcy oczekują na pozwolenie na pracę w Polsce od ok. 45 dni do roku

, a także wydłużyć okres obowiązywania tych dokumentów. Adaptację pracowników z Ukrainy może ułatwić np. bezpłatna nauka języka polskiego i szkolenia branżowe" - powiedział przewodniczący komitetu ds. Migracji i Zatrudnienia PUIG, prezes Foreign Personnel Service Paweł Kułaga, cytowany w

Unibep ma warunkową umowę przebudowy hali magazynowej za min. 17,2 mln zł netto

umowy jest przebudowa hali magazynowej, a także realizacja 3-kondygnacyjnej części biurowej wraz z adaptacją części magazynu na potrzeby laboratorium badawczego oraz infrastrukturą zewnętrzną" - czytamy w komunikacie. Wynagrodzenie podstawowe należne Unibepowi z tytułu realizacji inwestycji

IT PW: Sektor energii potrzebuje wielousługowej, szerokopasmowej łączności LTE

krytycznej. Adaptacją sieci do tych potrzeb zajmuje się organizacja 3GPP, a nowe usługi zostały ujęte w funkcjonalności LTE MC (Mission Critical). System LTE MC może być również wykorzystany do współpracy z instalacjami systemu TETRA. Autorzy raportu zwrócili uwagę, że polski sektor energetyczny, gazowy i

Pekao: Produkcja moto. wzrośnie do 245 mld zł w 2030 r. wg bazowego scenariusza

mld zł, przy średnim tempie rozwojowym 4,5% rocznie (łączny wzrost o prawie 70%). Szybkość adaptacji nowych technologii mogłaby jednak pozwolić na osiągnięcie nawet 305 mld zł (ponad dwukrotny wzrost względem 2018 r.). Istnieje jednak też wariant pesymistyczny - trwałe pozostanie przy kurczących się

'Minutes' RPP: Koniunktura pozostanie korzystna w 2019 roku

prawdopodobnie istotny wzrost popytu konsumpcyjnego. Jednocześnie negatywny wpływ osłabienia koniunktury w otoczeniu polskiej gospodarki na aktywność gospodarczą w kraju będzie prawdopodobnie ograniczany przez wysoką zdolność adaptacji polskich przedsiębiorstw do zmieniających się uwarunkowań rynkowych"

PrimeBit Games ma umowę, dzięki której wejdzie na chiński rynek

Warszawa, 11.03.2019 (ISBnews) - PrimeBit Games podpisał umowę wydawniczą z Martian Interactive Entertainment Ltd, podała spółka. W ramach współpracy partner odpowie za wydanie tytułów studia w Chinach, a także niezbędne tłumaczenia, adaptację, marketing oraz dystrybucję gier. Pierwsza

Hochtief Polska przebuduje Terminal A na Lotnisku Chopina w Warszawie

budowie czterech poczekalni autobusowych w strefie dla pasażerów spoza Schengen w pirsie północnym wraz z adaptacją pomieszczeń w pirsie południowym oraz w Terminalu A. W przypadku zadania drugiego zakres prac budowlano-montażowych przewiduje rozbudowę Terminala A o częściowo dwukondygnacyjny obiekt

Jujubee miało 61 tys. zł straty netto w II kw. 2019 r.

platformy sprzętowe. Obecnie trwa finalizacja prac nad Deep Diving VR oraz nad płatnym dodatkiem do Deep Diving Simulator" - czytamy w raporcie. Równie ważnym wydarzeniem wpisującym się w II kwartał 2019r. było podpisanie ze spółką Forever Entertainment S.A. dwóch umów na adaptację oraz dystrybucję

Vivid Games: Przychody ze sprzedaży 'Real Boxing 2' podwoiły się m/m w II

segmentu mid-core, grę RPG "Amusing Heroes" ze studiem Amuzing Park Corp z Korei Południowej, oraz adaptację konsolowej wersji gry sportowej "Smooth: Summer Games" z hiszpańskim developerem Kaneda Games, podsumowano w materiale. Vivid Games działa na rynku gier od 2006 r. Spółka

Master Pharm zainwestuje w br. ponad 6 mln zł w zakładach w Łodzi i Mielcu 

zakupy, które są uruchamiane, pozwolą nam wykorzystać tę koniunkturę" - powiedział prezes Jacek Franasik, cytowany w komunikacie. Inwestycje w drugim zakładzie produkcyjnym grupy (należącym do spółki zależnej Grokam z siedzibą w Mielcu) obejmą wyposażenie i adaptację nowych budynków magazynowych

BGK: Chemet przejął aktywa Altifort GLI SAS we Francji

polskiego biznesu, takie jak umiejętność szybkiej adaptacji i znalezienia najlepszego sposobu na wejście na dany rynek. Obecnie, otwiera się wiele możliwości związanych z brakiem sukcesji w firmach rodzinnych w Europie Zachodniej" - dodał Zabłoński. Chemet produkuje m.in. zbiorniki na LPG stosowane w

Orange Polska wprowadza nowe Plany Firmowe m.in. z ofertą Internetu Rzeczy

umiejętnie reagować na zmieniające się warunki, w jakich prowadzi swój biznes. Elastyczność małych i średnich firm, umiejętność zmiany i adaptacji, determinują silną pozycję tego sektora gospodarki. Z naszych badań wynika, że przedsiębiorcy, wybierając usługi, szukają przede wszystkim prostej i zrozumiałej

PKN Orlen chce mieć docelowo 70-80 stacji paliw na Litwie

standard, a część pozostałych najprawdopodobniej zniknie z rynku. Obajtek podkreślił, że litewska sieć koncernu jest obecnie w trakcie gruntownej modernizacji i adaptacji do standardu Stop Cafe 2.0. "Do końca 2019 roku zmodernizowaliśmy 8 stacji, a w tym roku zmodernizujemy następne 3"

MŚ: Rząd przyjął 'Politykę ekologiczną państwa 2030'

przemysłowych), - przeciwdziałanie zmianom klimatu, - adaptacja do zmian klimatu oraz zarządzanie ryzykiem klęsk żywiołowych, - edukacja ekologiczna, w tym kształtowanie wzorców zrównoważonej konsumpcji, - usprawnienie systemu kontroli i zarządzania ochroną środowiska oraz doskonalenie systemu

Komputronik miał 14,54 mln zł straty netto w I poł. r.fin. 2019/2020

operacyjna wyniosła 9,84 mln zł wobec 7,57 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 819,67 mln zł w I poł. r.fin. 2019/2020 wobec 968,59 mln zł rok wcześniej. "W zakończonym półroczu najważniejszym zadaniem, jakie udało się zrealizować, była adaptacja

Orbis zdecydował o rozdzieleniu biznesów, skoncentruje się na asset heavy

Clavie, cytowany w komunikacie. Portfel nieruchomości Orbisu składający się obecnie z 72 hoteli własnych i leasingowanych (asset heavy) powstał w rezultacie prowadzenia przez spółkę różnych procesów inwestycyjnych obejmujących m.in.: rozwój organiczny, adaptację istniejących budynków oraz budowę

Warta sprzedała biurowiec w stolicy w ramach 'sale&leaseback'

terenów pod nowe projekty. Dzięki transakcjom typu "sale&leaseback" przedsiębiorcy śmielej wchodzą w tego typu rozwiązania i odważniej podchodzą do przebudowy i adaptacji starych budynków do nowych funkcji, stwierdzono w informacji. "Wyłonienie nowego nabywcy budynku przy Al

White Stone przejął biurowce Helion i Luminar w Warszawie

innowacyjna adaptacja nabytych nieruchomości w celu stworzenia unikalnych i pożądanych na mapie biurowej Warszawy miejsc pracy" - powiedziała członek zarządu Anna Suchodolska, cytowana w komunikacie. Nieruchomości znane do tej pory pod nazwą Helion i Luminar oferują ok. 15,5 tys. m2 powierzchni

PUIG spodziewa się spadku napływu ukraińskich pracowników do Polski w 2020 r.

wprowadzić dla cudzoziemców programy, które ułatwią im szybszą adaptację oraz integrację. Nie każda osoba potrafi poradzić sobie skutecznie z szokiem wywołanym zmianami kulturowymi. Wielu pracowników potrzebuje sygnałów, że nie są wykluczeni i nie będą traktowani jako druga, gorsza klasa robotników"

Lufthansa Technik i GE Aviation otworzyły Centrum XEOS w Środzie Śląskiej

Technik obejmuje pełne spektrum usług dla samolotów komercyjnych, w tym utrzymanie, naprawy, przeglądy, modyfikacje oraz adaptacje silników i podzespołów. GE Aviation, jednostka operacyjna w ramach grupy GE, jest dostawcą silników odrzutowych i turbośmigłowych, komponentów, rozwiązań zintegrowanych

Fundusz z Grupy PFR zainwestuje w spółkę zależną Rainbow Tours

pozyskane w ramach umowy inwestycyjnej zostaną przeznaczone na pozyskanie dwóch kolejnych obiektów przez White Olive A.E, w ten sposób powiększając portfolio spółki do 5 hoteli i prawie 800 pokoi. Spółka planuje zakup jednego obiektu na własność (ok. 120-150 pokoi) oraz adaptację i remont kolejnego obiektu

MFPR: Zniesiono wymóg innowacyjności w skali kraju w kredycie na innowacje tech.

niezbędne do realizacji inwestycji. Przedsiębiorca będzie mógł sfinansować również koszty m.in. z uzyskania, walidacji i obrony patentów związanych z inwestycją technologiczną, podano także. Nowością jest możliwość pokrycia z premii technologicznej wydatków budowlanych także na przebudowę i adaptację

Orbis zdecydował o rozpoczęciu rozmów z Accor nt. zbycia 'asset light'

) i skoncentrowaniu działalności na części nieruchomościowej. Portfel nieruchomości Orbisu składający się obecnie z 72 hoteli własnych i leasingowanych (asset heavy) powstał w rezultacie prowadzenia przez spółkę różnych procesów inwestycyjnych obejmujących m.in.: rozwój organiczny, adaptację

LPP odstąpi od umów stanowiących ok. 29,5% powierzchni handlowej grupy

skutkach epidemii" - powiedział wiceprezes LPP Sławomir Łoboda, cytowany w komunikacie. Jednocześnie LPP wyraziło gotowość do podjęcia z galeriami handlowymi rozmów na temat nowych umów, zawierających warunki adekwatne do nowych okoliczności. "Celem zarządu jest adaptacja warunków sprzedaży z

Accenture, ZBP: Stosowanie chmury przez banki stanie się powszechne za 2-5 lat

Warszawa, 27.04.2020 (ISBnews) - Polski rynek ma duży potencjał rozwoju technologii chmurowej, a banki nadal mają w tym aspekcie dużo do zrobienia. Przejście z fazy wczesnej adaptacji technologii chmurowej do fazy powszechnego stosowania zajmie im od dwóch do pięciu lat, wynika z raportu

Kalendarium ISBnews

ŚRODA, 9 stycznia --10:00: Konferencja podsumowująca projekt Ministerstwa Środowiska "Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców"  --11:00: Konferencja prasowa ARP nt. pożyczki celowej Instytutowi Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii

PKN Orlen: Powstanie instalacja do badań w realnych warunkach przemysłowych

własnego zaplecza badawczego, którego działalność poszerzy nasze możliwości w zakresie szybszego i bardziej elastycznego podejścia do nowych technologii. Poza pilotażem w zakresie uwodornienia PTA, ośrodkiem tworzenia, adaptacji i testowania technologii będzie również budowane w Płocku Centrum Badawczo

Starward Industries pozyskało 2,7 mln zł w ramach emisji akcji serii G

kluczowy dla spółki produkt, grę fabularną na licencji jednej z powieści Stanisława Lema. Jest to pierwsza w historii adaptacja twórczości tego autora w formie gry wideo. Gra zdobyła finansowanie na poziomie 6,15 mln zł, przypomniano w komunikacie. W sierpniu do zespołu Starwarda dołączył jeden z

Meetbit pracuje nad aplikacją Meetlify wspomagającą kontakt bizn. online(aktual)

czynienia obecnie" - powiedział prezes Meetbit Rafał Orlicki, cytowany w komunikacie. Aplikacja Meetlify, w obliczu awaryjnych sytuacji, dostarczy uczestnikom i organizatorom wydarzeń narzędzi pozwalających na adaptację i optymalne wykorzystanie ich czasu. Przykładowo, jeśli jakieś wydarzenie

Meetbit pracuje nad aplikacją Meetflify wspomagającą kontakt biznesowy online

wydarzeń narzędzi pozwalających na adaptację i optymalne wykorzystanie ich czasu. Przykładowo, jeśli jakieś wydarzenie zostanie odwołane w ostatniej chwil, organizator może utworzyć w systemie Meetlify wydarzenie wirtualne, poprzez wydzielenie przestrzeni dla wybranych uczestników, którzy planowali przybyć

BSC Drukarnia Opakowań przyjęła plan inwestycji na ok. 44,8 mln zł w 2019 r.

skutkująca wzrostem powierzchni zabudowy o ok. 3,3%; - zmiana projektu skutkująca budową nowego magazynu wyrobów gotowych versus pierwotnie adaptacja starej konstrukcji magazynowej pod budowę nowego magazynu; - wzrost cen materiałów i robocizny. BSC Drukarnia Opakowań należy do ścisłej czołówki wśród

Unibep zwiększył wartość umowy na Ogrodowa Office w Łodzi o 20,3 mln zł netto

równowartość 114,15 mln zł netto. Umowa przewidywała, że niezależnie od powyższej kwoty zamawiający mógł zlecić Unibepowi opcjonalnie prace dotyczące adaptacji pomieszczeń, których finalna wartość miała wynieść maksymalnie 7,7 mln euro netto, co odpowiadało kwocie 32,67 mln zł netto. Grupa Unibep działa w

BBI Development: Zawarcie ostatecznej umowy sprzedaży 'Centrum Marszałkowska'

;Centrum Marszałkowska" i ich adaptacji. BBI Development jest spółką deweloperską notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) od 1997 r. (ISBnews)

Zachorowałeś lub miałeś wypadek? Komu się należy zasiłek lub renta wyrównawcza?

stracił, wprowadzono właśnie zasiłek wyrównawczy, czyli wyrównanie wynagrodzenia do wysokości tego sprzed wypadku. By móc ubiegać się o zasiłek wyrównawczy, pracownik musi poddać się rehabilitacji zawodowej w celu adaptacji lub przyuczenia do określonej pracy. Przyuczenie do nowej pracy możemy odbywać na

Samsung otworzy w Lublinie swój drugi polski inkubator firm technologicznych

;Po ogromnym sukcesie pierwszego otwartego w Rzeszowie Samsung Inkubatora, zdecydowaliśmy się na stworzenie kolejnego - tym razem w Lublinie. Wybór właśnie tych miast jest nieprzypadkowy. To duże ośrodki akademickie, a jednocześnie obszary, które w dalszym ciągu potrzebują wsparcia dla adaptacji

Mar-Bud przebuduje budynek w Centrum Praskim Koneser dla BBI Development

Warszawa, 18.12.2015 (ISBnews) - Mar-Bud Budownictwo podpisał kontrakt o wartości 6,83 mln euro ze spółką zależną od BBI Development - Centrum Praskie Koneser - na  przebudowę i adaptację budynku wielofunkcyjnego realizowanego w ramach przedsięwzięcia deweloperskiego Centrum

Klabater chce wydać wersję konsolową gry 'Crossroads Inn' w 2020 r.

Warszawa, 05.12.2019 (ISBnews) - Klabater pracuje nad zapowiedzianymi dodatkami do gry "Crossroads Inn" oraz adaptacją gry na platformy Windows Store, Xbox One i Nintendo Switch. Wydanie konsolowej wersji tytułu planowane jest na 2020 rok, podała spółka. Gra znalazła się w gronie 20

Grupa Progres: 63% przedsiębiorców nie planuje ścieżek kariery pracowników

. Proces adaptacji nowej osoby w firmie jest niezwykle ważny, bowiem rzutuje na to, czy nowo zatrudniony pracownik będzie chciał zostać w niej na dłużej - czy się zaaklimatyzuje i sprawnie wejdzie w nową rolę. Jego znaczenie dostrzega coraz więcej polskich pracodawców - 66% firm przeprowadza onboarding, 24

Haitong Bank: Wpływy z najbliższej aukcji 5G w Polsce moga wynieść ok. 2 mld zł

wciąż "technologia jutra". Autonomiczne samochody wydają się jednym z najważniejszych rynków masowych dla technologii 5G. Zdaniem Konrada Księżopolskiego rozwój samochodów elektrycznych może być dobrą wskazówką adaptacji nowych trendów technologicznych przez

ARP i Rafako zaprezentowały prototyp e-busa do konkursu NCBiR

adaptacją modelu z silnikiem diesla, jak w większości tego typu pojazdów na rynku. To nowoczesna konstrukcja, w której bateria jest zamontowana pod podwoziem. Pozwala to z jednej strony na zachowanie sterowności i komfortu jazdy autobusem, ale także niskiego podwozia, dzięki czemu pojazd jest dostosowany do

Kongres 590: Czas na międzynarodową ekspancję polskich przedsiębiorstw

, inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński podczas panelu. Jego zdaniem, jednym z zadań rządu na najbliższe 4 lata jest wsparcie w zagranicznej ekspansji polskich firm. Według prezesa KGHM Polska Miedź Marcina Chludzińskiego, istotną cechą polskich przedsiębiorstw jest ich zdolność do adaptacji. "

PKN Orlen: W długofalowej strategii rozwoju znalazło się 30 projektów badawczych

biznesowych oraz transformacją wielu powiązanych z działalnością PKN Orlen gałęzi przemysłu, takich jak elektromobilność, recycling, e-commerce, logistyka. SAB silnie akcentuje również konieczność rozwoju i adaptacji technologii kształtujących dzisiejszą rzeczywistość: wykorzystanie potencjału sztucznej

Dekpol planuje zakończyć budowę hotelu w Malborku w marcu 2017 r.

odpowiedzialny jest za budowę hotelu w zakresie konstrukcji i kompletnego pokrycia dachowego (stan surowy otwarty) oraz przebudowę i adaptację budynku dawnej przepompowni w Malborku zlokalizowanej przy ul. Parkowej 2. Zakończenie prac planowane jest w marcu 2017 roku" - czytamy w komunikacie. Dekpol

Home office w czasach koronawirusa. "Żeby to było dla nas w porządku, trzeba być samemu sobie szefem"

przypilnujesz kursanta, nie wiesz, czy wszystko robi prawidłowo i czy przez przypadek nie zrobi sobie krzywdy. Koronawirus. Mali przedsiębiorcy w czasach wielkiej epidemii Potrzeba adaptacji Firmy na czas pracy zdalnej, która – dziś na to wygląda – raczej nie skończy się w marcu, lecz potrwa

Asseco pracuje nad umowami w segmencie chmury, nie wyklucza docelowo przejęć

usługi, polegające na adaptacji aplikacji, migracji, konfiguracji środowiska, projektowania bezpieczeństwa oraz ciągłości działania w chmurze. "Inwestycje chmurowe będą rozciągnięte w czasie. Zalecam klientom przechodzenie do chmury od strony infrastrukturalnej w dogodnym i opłacalnym dla nich

Prezes PTE: Wzrost PKB wyniesie ok. 4,4% w 2019 r., poniżej 4% w 2020 r.

ekonomistka. Mączyńska podkreślała jednocześnie rolę nierzadko niedocenianego czynnika, który podnosi atrakcyjność Polski w oczach inwestorów zagranicznych - zdolności polskich pracowników i przedsiębiorców do adaptacji do nowych wyzwań i wymogów. "Szybko się uczymy, szybko przystosowujemy do wymagań

Master Pharm zakończył rozbudowę zakładu produkcyjnego w Łodzi

zakładzie prace remontowe oraz montaże maszyn i urządzeń służących do produkcji i pakowania suplementów diety. W placówce zrealizowane zostały następujące inwestycje: a) adaptacja pomieszczeń produkcyjnych, magazynowych i biurowo-laboratoryjnych, b) wyposażenie pomieszczeń magazynowych i biurowo

Giełdowy Indeks Produkcji GIP60 wzrósł o 18% m/m do 651,42 pkt w kwietniu

zależało od tempa powrotu do normalności, czyli tzw. odmrażania gospodarki, oraz od zdolności adaptacji do nowych warunków" - czytamy także. W badaniu poproszono także ankietowanych o prognozę sytuacji na najbliższy miesiąc. "Odsetek firm przewidujących spadek produkcji wyniósł 37% i jest

Mazurek z MŚ: Gospodarka o obiegu zamkniętym może oznaczać zrównoważony rozwój

ze zmianami klimatu i adaptacją do nich będzie też ważnym elementem POL-ECO SYSTEM. Organizowane nieprzerwanie od 30 lat targi POL-ECO SYSTEM skupiają przedstawicieli instytucji publicznych, samorządów, reprezentantów świata biznesu, nauki i edukacji, co czyni POL-ECO SYSTEM najważniejszym

Galeria handlowa w Falenicy?

planu brzmi: "tereny produkcyjne do adaptacji". Argumentację autorki planu podtrzymał wojewoda mazowiecki, do którego odwołał się inwestor. Wojewoda uchylił zaskarżoną decyzję o odmowie pozwolenia na budowę i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji. Urząd dzielnicy

Cena emisyjna akcji Tower Investments ustalona na 45 zł

handlowo-usługowego na warszawskim Mokotowie i w dzielnicy Wola, nabycie nieruchomości gruntowej w dzielnicy Wawer oraz zakup lokalu użytkowego w Radomiu i jego adaptację na potrzeby sieci handlowych i usługowych. Szczegółowe informacje na ten temat podane są w prospekcie emisyjnym spółki. Tower

MIB: Poczta Polska i PKP zaoferują nieruchomości w ramach 'Mieszkanie Plus'

rzecz KZN przez Pocztę Polską i PKP. Zwiększą one podaż nieruchomości pod budownictwo mieszkaniowe położonych zarówno w dużych miastach, jak i mniejszych miejscowościach, dostępnych tak dla dużych, jak i niewielkich przedsiębiorców. Umożliwią adaptację w mniejszych miejscowościach budynków należących do

Alior Bank nie widzi potrzeby zmiany strategii, rozwija kanały zdalne

adaptacji do zmieniających się warunków. "Obecne przyspieszenie wdrożeń w kanałach zdalnych jest tego najlepszym przykładem. W ciągu kilku dni w naszej bankowości internetowej uruchomiliśmy wniosek o czasowe odroczenie rat kredytowych dla klientów, których sytuacja finansowa uległa pogorszeniu w

Stowarzyszenia a stosowanie Pzp

jest zobowiązany przeprowadzić przetarg nieograniczony na roboty budowlane polegające na adaptacji pomieszczeń ww. warsztatu? Czy może na podstawie art. 3 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp stowarzyszenie jest zwolnione ze stosowania ustawy Pzp, gdyż nie zachodzą łącznie 3 wymienione przesłanki? Po utworzeniu

Jak wykupić mieszkanie komunalne? Można liczyć na dużą bonifikatę

się do rozbudowy, nadbudowy, adaptacji powierzchni strychowych lub przewidzianych do modernizacji. W każdym mieście lub gminie wygląda to inaczej. Zasady można sprawdzić w urzędzie lub na jego stronie internetowej. Karencja na sprzedaż Mieszkania wykupionego z bonifikatą nie można sprzedać przed

Cherrypick Games: 'My Beauty Spa: Stars & Stories' jest w fazie soft-launchu

produktu do znanego już użytkownika pozwoliło nam na dokładne sprecyzowanie detali pod gusta i zachowanie gracza oraz adaptację elementów ważnych dla tego segmentu, takich jak storytelling czy tematyka. Mamy nadzieję, że nasz nowy tytuł podbije serca graczy, podobnie jak 'My Hospital', tym bardziej, że

Plantwear liczy na wyższą dynamikę sprzedaży, otworzy nowe rynki w 2020 r.

;Najpierw jednak chcemy sfinalizować zakup nieruchomości, w której będziemy dalej prowadzić produkcję wraz z pomieszczeniami biurowymi. W ten sposób chcemy zwiększyć o połowę powierzchnię, która obecnie użytkujemy. Szacujemy koszt zakupu i adaptacji pomieszczeń na ok. 2,5 mln zł. Finalizujemy obecnie

Strategia Alior Banku zakłada 95 mld zł aktywów i ROE powyżej 10% w 2022 roku

zewnętrznych i w ten sposób zyskać miano lidera otwartej bankowości. Dzięki umiejętności szybkiej adaptacji i kompetencjom technologicznym, które Alior rozwija od samego początku, będzie mógł integrować nowe funkcje sprawniej i szybciej niż jego rynkowi konkurenci. Docelowo z aplikacji Alior Banku ma korzystać

"Fundacja dla Polski" nagradza najlepsze projekty rewitalizacji

adaptacja Fabryki Słodu Vetterów", położonej u podnóża Góry Misjonarskiej w Lublinie. Ten projekt dyplomowy powstał na Politechnice Lubelskiej pod kierunkiem dr. inż. arch. Jacka Knothe. Dodatkowo Towarzystwo Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych (TISE) przyznało własną nagrodę w wysokości 10 tys. zł

Play of Battle chce produkować w Polsce bardzo realistyczne gry strategiczne

nieosiągalnym na rynku gier. Jest to adaptacja do sektora gamingowego systemów używanych przez wojsko do symulowania konfliktów zbrojnych. Dotychczas użycie takich rozwiązań było zarezerwowane jedynie dla rządów, armii bądź koncernów zbrojeniowych. Pomimo, iż firma ma siedzibę główną w USA to biuro

MR realizuje projekt odbierania i wysyłania faktur elektronicznych do urzędów

odbioru i przetwarzania faktur elektronicznych, które pomogą w dostosowaniu systemów informatycznych urzędów do nowych wymogów. Dodatkowo w projekcie przewidziane zostały działania edukacyjne i wspomagające adaptację standardów e-fakturowania skierowane do sektora IT, podał resort. "Używanie e

The Dust i T-Bull mają list intenc. ws. mobilnej gry na podst. cyklu J. Piekary

. Wierzymy, że razem jesteśmy w stanie opracować strategię, która zaowocuje spójną myślą kreatywną. Możliwość zaangażowania się w adaptację cyklu Jacka Piekary to wielka szansa i wyzwanie. Wszyscy w T-Bull nie możemy doczekać się pracy razem z dziełem naszego uznanego autora fantasy" – powiedział

Awbud ma umowę na kompleks handlowo-usługowy w Pabianicach za 45 mln zł netto

Warszawa, 19.06.2018 (ISBnews) - Grupa Awbud zawarła umowę na realizację prac budowlanych z firmą Tkalnia. Przedmiotem kontraktu jest wykonanie rewitalizacji dawnej fabryki włókienniczej przy ul. Grobelnej 8 w Pabianicach, polegającej na częściowej adaptacji budynków przemysłowych oraz budowie

Tauron: Szyb Grzegorz jako pierwszy w Polsce będzie głębiony z wieży szybowej

tempo prac. Przykładem jest zastosowanie po raz  pierwszy w historii polskiego górnictwa węglowego tzw. wieży szybowej ostatecznej przy drążeniu szybu, co oznacza, że jej konstrukcja umożliwia adaptację na okres głębienia szybu bez konieczność jej późniejszego demontażu i zastąpienia nową"

Metropolitan Investment: W Polsce jest ok. 100 prywatnych akademików

zarówno przez duże przedsiębiorstwa, jak i prywatnych inwestorów. Inwestycje polegają m.in. na budowie nowych obiektów, w których wydzielone zostają pojedyncze jednostki mieszkalne przeznaczone na wynajem dla studentów. Zaobserwowano również adaptację całych bądź części istniejących budynków - kamienic

BGK otrzymał od CEB 800 mln zł na program Społecznego Budownictwa Czynszowego

rynkowe. Z programu mogą skorzystać TBS-y, spółki gminne oraz spółdzielnie mieszkaniowe, które chcą sfinansować budowę nowych mieszkań lub adaptację istniejących budynków na cele mieszkaniowe. BGK udziela finansowania na preferencyjnych warunkach. Oprocentowanie kredytu stanowi jedynie stawka WIBOR 3M

NFOŚiGW przekaże 16 mln zł na rewitalizację trzech parków w stolicy

zakresie ekologii i poszanowania przyrody" - powiedział zastępca prezesa NFOŚIGW Roman Wójcik, cytowany w komunikacie. "Ten projekt to bardzo ważny krok w działaniach na rzecz adaptacji do zmian klimatu. Mówiąc o finansowaniu projektów proekologicznych ze środków unijnych, często nie

Jujubee miało 60,5 tys. zł zysku netto, 62,8 tys. zł zysku EBIT w II kw. 2018 r.

poinformowała, że wkrótce gra pojawi się także w innych znanych sklepach sieciowych. Kolejnym ważnym wydarzeniem wpisującym się w 2 kwartał bieżącego roku było również zawarcie przez Emitenta dwóch istotnych umów. Pierwsza z nich stanowi o adaptacji oraz dystrybucji gry 'Realpolitiks' wraz z dodatkiem DLC pod

Przegląd informacji ze spółek

transakcji Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska. Klabater pracuje nad zapowiedzianymi dodatkami do gry "Crossroads Inn" oraz adaptacją gry na platformy Windows Store, Xbox One i Nintendo Switch. Wydanie konsolowej wersji tytułu planowane jest na 2020 rok, podała spółka. Ciech podpisał

PSE prowadzi konsultacje planu rozwoju na lata 2018-2027 do 13 lutego br.

;Opracowany projekt PRSP 2018-2027 kontynuuje kierunki rozwoju sieci przesyłowej ujęte w PRSP 2016-2025 mimo niepewności związanej z przyszłym kształtem sektora elektroenergetycznego w Polsce. Strategicznym celem PSE jest budowa sieci szkieletowej opartej na napięciu 400 kV, która będzie zdolna do adaptacji

Bank Pekao bada możliwość wykorzystania technologii blockchain w bankowości

blockchain te same informacje zapisywane są u wszystkich uczestników" - czytamy dalej. Według Krupińskiego w przypadku rynków wschodzących, zawsze jest widoczne opóźnienie rzędu 5-7 lat jeśli chodzi o adaptację nowej technologii. "Paradoksalnie to dobrze, gdyż możemy obserwować jak świat radzi

Bloober Team: '>observer_' ma sprzedawać się dobrze w długim terminie

nastawionych na produkcje AAA. Przykłady adaptacji filmowych innych mediów (książka, komiks) wskazują na wielokrotne zainteresowanie oryginałem" – wyjaśnił CFO spółki. Gra ">observer_", dotychczas największy hit krakowskiego Bloober Team, doczeka się realizacji filmowej. Firmą

PwC: Współdzielone auta będą stanowiły min. 30% samochodów w Europie do 2030 r.

;Nadchodzące lata dla przemysłu motoryzacyjnego będą czasem intensywnej transformacji, w której zdolność do adaptacji, wykwalifikowana kadra oraz zarządzanie danymi będą miały zasadnicze znaczenie. Właściwe inwestycje w te obszary pozwolą na znalezienie odpowiedzi na rosnącą presję na coraz bardziej efektywne

Tauron Wydobycie ma umowę na II etap budowy poziomu 800 w ZG Janina

założeniami programu inwestycyjnego w ZG Brzeszcze w 2017 r. wykonano rekonstrukcję wyrobisk wentylacyjnych oraz drążenie wyrobisk przy Szybie Andrzej VIII w ilości ok. 1000 metrów, ukończono modernizację łaźni górniczej wraz z adaptacją pomieszczeń dla Kopalnianej Stacji Ratownictwa Górniczego. Trwają prace

Cena maksymalna w ofercie publ. akcji Tower Investments ustalona na 65 zł/szt.

i jego adaptację na potrzeby sieci handlowych i usługowych. Szczegółowe informacje na ten temat podane są w prospekcie emisyjnym spółki. Przewidywany harmonogram oferty zakłada na 15 grudnia planowany przydział akcji. Tower Investments SA działa od 2005 roku, w lipcu ubiegłego roku dołączyła do

Orlen Południe zbuduje instalację glikolu propylenowego nakładem ok. 200 mln zł

zastąpiony wsadem węgla i gazu (w proporcji po 50%). Wariant ten jest optymalny technicznie i ekonomicznie, a także pozwala na elastyczne reagowanie i adaptację procesów produkcyjnych do zmian cen węgla i gazu" - czytamy dalej.  Jak wyjaśnia spółka, inwestycja pozwoli spełnić restrykcyjne normy

Oracle Polska notuje 50% wzrost sprzedaży rozwiązań cloud

znacznie lepiej niż przypuszczaliśmy" - wskazała Zborowska.  Wojtkowski zaznaczył, że obecnie kończy się pierwszy etap rozwoju chmury, w którym powstawały nowe modele, sharing economy, a także następowała stopniowa adaptacja tej technologii.  "Obecnie rozpoczyna się nowy - drugi

PSL ostro o zmianach PiS. "Ludzie nie mogą budować domów"

mogą budować i rozbudowywać domów. Zdaniem działaczy Stronnictwa bałagan spowodowany zmianami skutkuje tym, że banki odrzucają wnioski o kredyty hipoteczne na budowę jednorodzinnych budynków mieszkalnych, a nawet na remonty, adaptacje i przebudowy. Problemem stały się też np. tzw. warunki zabudowy dla

AAA Auto otworzyła w Katowicach drugi polski oddział

, Wrocławiu i Bydgoszczy. W każdy z nich firma będzie inwestowała około 2 mln euro, a środki zostaną przeznaczone na adaptację siedzib oddziałów oraz zakup aut. Grupa AAA Auto istnieje na rynku od 23 lat i prowadzi sieć salonów samochodowych w Czechach, Polsce, na Słowacji i Węgrzech. Od momentu

Fortum sprzedał Elektrociepłownię Szombierki spółce Rezonator

Warszawa, 25.10.2016 (ISBnews) - Fortum podpisał umowę sprzedaży Elektrociepłowni Szombierki w Bytomiu na rzecz wskazanej przez władze miejskie spółki Rezonator, która planuje adaptację Elektrociepłowni na działalność kulturalną, podało Fortum. Nowy właściciel planuje powołanie do życia

Tauron przekazał teren pod budowę Szybu Grzegorz w ZG Sobieski

Grzegorczyk, cytowany w komunikacie. Pierwszy etap zadania inwestycyjnego obejmuje m.in. budowę szybu wraz ze stalową wieżą szybową o konstrukcji umożliwiającej jej adaptację na okres głębienia, wykonanie instalacji mrożeniowej, magazynu nr I, budowę obiektów niezbędnych na czas głębienia szybu. "

adaptacja

Adaptacja - zmiana w celu przystosowania do nowych warunków.
Adaptacja (biologia)
Adaptacja (psychologia)
adaptacja sensoryczna
Adaptacja (socjologia)
Adaptacja (architektura)
Adaptacja (sztuka)
Adaptacja filmowa
Adaptacja - tytuł filmu (reż. Spike Jonze) z 2002 roku z Nicolasem Cagem w roli głównej.

więcej o adaptacja na pl.wikipedia.org