adam żurawski

Aplisens opublikuje nową trzyletnią strategię najprawdopodobniej w marcu 2020 r.

Warszawa, 15.11.2019 (ISBnews) - Aplisens planuje opublikować nową strategię na lata 2020-2022 w I kwartale 2020 roku, najprawdopodobniej w marcu, zapowiedział prezes Adam Żurawski. "Po zakończeniu inwestycji w Radomiu nasz potencjał produkcyjny powinien nam wystarczyć na kilka lat

Aplisens nie zamierza modyfikować strategii w związku z pandemią

Warszawa, 15.05.2020 (ISBnews) - Aplisens nie zamierza modyfikować ogłoszonej w marcu strategii w związku z pandemią koronawirusa, poinformował prezes Adam Żurawski. "Na tę chwilę nie widzimy zagrożenia dla założonych przychodów w planowanej wysokości i EBITDA-y. Pewnie nie będziemy jej

Aplisens spodziewa się pierwszych przychodów z USA i Kanady w 2021 roku

Warszawa, 15.11.2019 (ISBnews) - Aplisens zakłada, że pierwsze przychody ze sprzedaży na rynki Stanów Zjednoczonych i Kanady mogą pojawić się w 2021 roku, poinformował prezes Adam Żurawski. "Mamy podpisaną umowę na certyfikowanie naszych produktów w USA i Kanadzie, zakładamy, że uzyskamy

Aplisens raczej nie przekroczy 120 mln zł przychodów w 2019 roku

Warszawa, 22.08.2019 (ISBnews) - Aplisens przewiduje, że skonsolidowane przychody ze sprzedaży spółki w 2019 roku prawdopodobnie nie osiągną zakładanego w strategii poziomu ok. 120 mln zł, na pewną będą natomiast wyższe niż rok wcześniej, poinformował prezes spółki Adam Żurawski.  "

Nakłady inwestycyjne Aplisensu wyniosą ok. 9 mln zł w 2019 roku

Warszawa, 22.08.2019 (ISBnews) - Aplisens przewiduje nakłady inwestycyjne na poziomie około 9 mln zł w skali całego 2019 roku, poinformował prezes spółki Adam Żurawski. "Najważniejszą realizowaną przez nas inwestycją jest stanowisko do produkcji przepływomierzy w Radomiu, której

Aplisens nie przewiduje kolejnych akwizycji w tym i przyszłym roku

Warszawa, 10.09.2018 (ISBnews) - Aplisens skupi się na integracji nowo przejętej spółki Czach-Pomiar, ale w perspektywie po 2019 r. będzie zainteresowany kolejnymi akwizycjami, poinformował prezes Adam Żurawski. "Zakładmy że rozwój powinien być w oparciu o akwizycje, ponieważ wprowadzenie

Aplisens: Skup akcji własnych mógłby się odbyć w okresie październik-listopad

Warszawa, 17.05.2019 (ISBnews) - Aplisens planuje skup akcji własnych na cele realizacji programu motywacyjnego, który mógłby się odbyć w październiku-listopadzie tego roku, poinformował prezes Adam Żurawski. "O terminie jeszcze nie rozmawialiśmy, ale z praktycznego punktu widzenia skup

Strategia Aplisens nie wyklucza akwizycji celem poszerzenia asortymentu grupy

poszczególnych rynkach. * Efektywne wykorzystanie istniejącego potencjału produkcyjnego. * Rozszerzenie asortymentu produktów i usług, również poprzez ewentualne akwizycje podmiotów z branży. * Dalsza automatyzacja procesów w celu obniżenia kosztów wytworzenia" - czytamy w komunikacie. Prezes Adam

Aplisens zakłada kilkuprocentowy wzrost sprzedaży i wyniku w II poł. 2018 r.

Warszawa, 10.09.2018 (ISBnews) - Aplisens zakłada wzrost skonsolidowanych przychodów na poziomie kilku procent w II poł. 2018 r. i wzrost zysku na podobnym poziomie, poinformował prezes Adam Żurawski. Na rynku krajowym grupa odnotowała 0,5% r/r wzrostu sprzedaży w I poł. 2018 r., głównie z

Aplisens liczy na wzrost przychodów w 2019 r., capex zbliżony do ostatnich lat

sprzedaży na rynkach krajowym, dawnej WNP oraz Unii Europejskiej, a także wpływom z nowo przejętej spółki CZAH-Pomiar. [...] W 2019 roku liczymy na dalsze wzrosty przychodów, zwłaszcza że kolejny rekord byłby doskonałym ukoronowaniem 10 lat funkcjonowania na giełdzie" - powiedział prezes Aplisens Adam

Aplisens przewiduje buy-back o wartości do 11 mln zł w IV kwartale 2019

Warszawa, 22.08.2019 (ISBnews) - Aplisens zakłada przeprowadzenie skupu akcji własnych o łącznej wartości do 11 mln zł w II półroczu 2019 roku, podała spółka. "Zapewne zostanie od przeprowadzony w IV kwartale 2019 roku" - zapowiedział prezes spółki Adam Żurawski na konferencji

Aplisens podwoi nakłady inwestycyjne do 20,6 mln zł w 2018 r.

Warszawa, 22.08.2017 (ISBnews) - Nakłady inwestycyjne Aplisens w przyszłym roku ulegną podwojeniu do poziomu 20,6 mln zł w związku z planowaną budową laboratorium do badania przepływomierzy w Radomiu, poinformował prezes Adam Żurawski. "Planujemy przyszłym rozbudowę naszego zakładu w

Aplisens rozważa skup akcji pod koniec roku na potrzeby programu motywacyjnego

Warszawa, 20.03.2018 (ISBnews) - Aplisens zakłada, że może przeprowadzić skup ok. 200 tys. akcji pod koniec roku na potrzeby programu motywacyjnego, poinformował prezes Adam Żurawski.  "W firmie funkcjonuje system motywacyjny i na jego realizację potrzebujemy przeciętnie ok. 200 tys

Aplisens zakłada 'powielenie praktyki' przeznaczenia 25% zysku na dywidendę

Warszawa, 20.03.2018 (ISBnews) - Aplisens zakłada, że może wypłacić ok. 25% zysku netto za 2017 r. w formie dywidendy, podobnie jak w latach ubiegłych, poinformował prezes Adam Żurawski.  "Nie mamy polityki dywidendowej, ale jest taka praktyka, że płaciliśmy ok. 25% zysku netto

Aplisens planuje 21,6 mln zł nakładów inwestycyjnych w 2018 r.

Warszawa, 20.03.2018 (ISBnews) - Aplisens planuje przeznaczyć 21,6 mln zł na inwestycje w 2018 r., poinformował prezes Adam Żurawski. "Wydatki inwestycyjne w 2018 r. planujemy na 21,6 mln zł" - powiedział Żurawski podczas konferencji prasowej. Wskazał, że w ostatnim czasie

Aplisens miał 3,06 mln zł zysku netto, 3,56 mln zł zysku EBIT w I kw. 2020 r.

występujących ryzyk związanych z pandemią COVID-19, dotyczących działalności spółki" - powiedział prezes Adam Żurawski, cytowany w komunikacie. Zysk operacyjny wyniósł 3,56 mln zł wobec 4,81 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 25,06 mln zł w I kw. 2020 r. wobec

Nakłady inwestycyjne Aplisensu w 2019 r. wyniosą ok. 8-10 mln zł

tego, że w zeszłym roku odnotowaliśmy słabą dynamikę, jeśli chodzi o przyrosty sprzedaży i zeszłoroczne inwestycje na zwiększenie skali są teraz wykorzystywane przy tych wzrostach" - wyjaśnił prezes Adam Żurawski. W I kw. 2019 r. wydatki inwestycyjne Aplisensu wyniosły 2,68 mln zł, w tym 1,53

Aplisens spodziewa się wzrostu przychodów o ok. 2-3% r/r na koniec 2017

Warszawa, 22.08.2017 (ISBnews) - Aplisens spodziewa się wzrostu skonsolidowanych przychodów o ok. 2-3% r/r na koniec 2017 r, przy spadku na rynku krajowym o 6%, poinformował prezes Adam Żurawski. "Liczymy, że na rynku krajowym pozytywnie na poziom inwestycji wpłynie energetyka, która do

Aplisens ostrożnie ocenia sprzedaż w 2018 r. ze względu na niepewność rynków WNP

Warszawa, 20.03.2018 (ISBnews) - Ze względu na niepewną sytuację na rynkach WNP, przede wszystkim Rosji i Białorusi, Aplisens ostrożnie podchodzi do perspektyw sprzedażowych grupy w 2018 r., poinformował prezes Adam Żurawski. "Jeśli chodzi o rynki wschodnie, to wiele zależy od polityki i

Aplisens liczy na dwucyfrową dynamikę sprzedaży w 2018 r.

Warszawa, 16.05.2018 (ISBnews) - Aplisens podtrzymuje, że w 2018 r. zanotuje dwucyfrową dynamikę sprzedaży, założoną w strategii na lata 2017-2019. Tegoroczny wzrost na rynkach dawnej WNP powinien wynieść 10%, w UE 14%, w Polsce 9% a w pozostałych krajach 22%, poinformował prezes Adam

Aplisens miał 14,33 mln zł zysku netto, 17,41 mln zł zysku EBIT w 2018 r.

ok. 5,2 mln zł, co pozwoliło na zeprezentowanie rekordowego wyniku na poziomie 20 mln zł. W 2019 roku liczymy na dalsze wzrosty przychodów, zwłaszcza że kolejny rekord byłby doskonałym ukoronowaniem 10 lat funkcjonowania na giełdzie" - powiedział prezes Adam Żurawski, cytowany w komunikacie

Aplisens miał 4,23 mln zł zysku netto, 7,12 mln zł EBITDA w III kw. 2019

białoruskiej spółki zależnej. Natomiast optymistycznie patrzymy na rynek krajowy. W całym 2019 roku zakładamy dalszy wzrost sprzedaży oraz, nieco mniej dynamiczny, wzrost zysku netto" - powiedział prezes Adam Żurawski, cytowany w komunikacie. W 2019 roku kończy się okres objęty przyjętą w

Aplisens miał 4,28 mln zł zysku netto, 7,33 mln zł EBITDA w III kw. 2018 r.

czujemy mały niedosyt. W naszej strategii zakładaliśmy, że na koniec tego roku sprzedaż wyniesie 107,5 mln zł i istnieje realna szansa, ze ten cel zostanie zrealizowany - po raz pierwszy w historii spółki przekroczymy 100 mln zł rocznych skonsolidowanych przychodów" - powiedział prezes Adam Żurawski

Aplisens miał 3,94 mln zł zysku netto, 6,69 mln zł EBITDA w I kw. 2019 r.

dawnej WNP, gdzie sprzedaż charakteryzuje się niższą rentownością. W związku z tym, w 2019 roku, liczymy na dwucyfrową dynamikę wzrostu zarówno pod względem przychodów, jak i zysku netto" -powiedział prezes Adam Żurawski, cytowany w komunikacie.  W I kwartale 2019 roku, grupa

Aplisens liczy na stabilizację marż w kolejnych okresach

Warszawa, 07.11.2016 (ISBnews) - W związku z planowanym zwiększeniem skali eksportu Aplisens spodziewa się stabilizacji marż, poinformował prezes Adam Żurawski. "Jeśli będzie nam rósł eksport w tempie nieco wyższym, to będzie kompensował spadki marż na rynku krajowym. Raczej bym się

Aplisens zakłada utrzymanie marż bez zmian w br. oraz wypłatę dywidendy za ub.r.

Warszawa, 10.03.2017 (ISBnews) - Aplisens spodziewa się utrzymania marż bez zmian r/r w 2017 r., poinformował prezes Adam Żurawski. Za 2016 r. spółka zakłada wypłatę dywidendy. "Marże generuje głównie Aplisens SA. Rok 2016 był dla niego słaby, to wynikało ze spadku sprzedaży w kraju

Aplisens rekomenduje 0,28 zł dywidendy na akcję za 2017 r.

rok 2018 w ramach obowiązującej strategii, podano także. Prezes Adam Żurawski informował 20 marca br., że Aplisens zakłada wypłatę ok. 25% zysku netto za 2017 r. w formie dywidendy, podobnie jak w latach ubiegłych. W maju ub.r. akcjonariusze Aplisens postanowili o przeznaczeniu kwoty 3,87 mln

Aplisens liczy na ponad 10% wzrostu wyników w tym roku, rozważa przejęcie

Warszawa, 07.05.2015 (ISBnews) - Aplisens oczekuje w tym roku wzrostu przychodów na poziomie nieco ponad 10% i podobnego wzrostu zysku netto, poinformował prezes Adam Żurawski. Spółka rozważa także nabycie podmiotu produkcyjnego w Europie Zachodniej, które umożliwi wejście w nowe segmenty rynku

Przegląd informacji ze spółek

; Aplisens zakłada, że pierwsze przychody ze sprzedaży na rynki Stanów Zjednoczonych i Kanady mogą pojawić się w 2021 roku, poinformował prezes Adam Żurawski. Aplisens planuje opublikować nową strategię na lata 2020-2022 w I kwartale 2020 roku, najprawdopodobniej w marcu, zapowiedział prezes Adam Żurawski

Aplisens liczy na poprawę koniunktury i wzrost przychodów w Polsce w 2018 r.

Warszawa, 20.03.2018 (ISBnews) - Aplisens liczy na powrót koniunktury i poprawę inwestycji w 2018 r., co powinno przełożyć się na wzrost przychodów grupy w Polsce, poinformował prezes Adam Żurawski. Spółka liczy na realizację celów sprzedażowych ze strategii. "W roku 2018 liczymy na

Przegląd informacji ze spółek

zwołanego na 16 kwietnia br. Ze względu na niepewną sytuację na rynkach WNP, przede wszystkim Rosji i Białorusi, Aplisens ostrożnie podchodzi do perspektyw sprzedażowych grupy w 2018 r., poinformował prezes Adam Żurawski. PKO Bank Polski prowadzi obecnie pół miliona rachunków internetowych dla dzieci

Przegląd informacji ze spółek

podawała, że w sierpniu 2017 r. jej skonsolidowane przychody sięgnęły 11,5 mln zł.  Aplisens skupi się na integracji nowo przejętej spółki Czach-Pomiar, ale w perspektywie po 2019 r. będzie zainteresowany kolejnymi akwizycjami, poinformował prezes Adam Żurawski. Aplisens może część

Aplisens miał 7,46 mln zł zysku netto, 13,2 mln zł EBITDA w I poł. 2019 r.

obszarze przetworników temperatury. Liczymy, że drugie półrocze będzie równie dobre jak pierwsze i że bieżący rok zakończymy kolejnym rekordem w zakresie sprzedaży" - powiedział prezes Adam Żurawski, cytowany w komunikacie. Motorem napędowym w pierwszym półroczu br. był rynek krajowy, gdzie sprzedaż

Aplisens podtrzymuje całoroczne oczekiwania, zagranica sięgnie 70% przychodów

Warszawa, 10.05.2017 (ISBnews) - Aplisens podtrzymuje po I kwartale swoje całoroczne oczekiwania zawarte w strategii rozwoju do 2019 roku, poinformował prezes Adam Żurawski. Spodziewa się, że sprzedaż zagraniczna sięgnie 70% całkowitych przychodów w tym roku. "Negatywne czynniki

Aplisens jest optymistycznie nastawiony do realizacji strategii w 2017 i 2018 r.

Warszawa, 27.11.2017 (ISBnews) - Aplisens spodziewa się, że zrealizuje tegoroczne przychody na poziomie zbliżonym do założonego w strategii na rynkach: krajowym, WNP i UE, a na rynkach określanych jako "pozostałe" znacznie przekroczy założenia, poinformował prezes Adam Żurawski. Jest

Aplisens przedstawi nową strategię na początku 2017 r.

Warszawa, 07.11.2016 (ISBnews) - Aplisens przedstawi na początku 2017 r. strategię na kolejne lata, w której planuje postawić na eksport, a jednocześnie zmniejszyć nakłady inwestycyjne. Spółka planuje też uruchomić produkcję dwóch nowych wyrobów, poinformował prezes Adam Żurawski. "Na

Przegląd informacji ze spółek

inwestycyjne na poziomie około 9 mln zł w skali całego 2019 roku, poinformował prezes spółki Adam Żurawski. Aplisens przewiduje, że skonsolidowane przychody ze sprzedaży spółki w 2019 roku prawdopodobnie nie osiągną zakładanego w strategii poziomu ok. 120 mln zł, na pewną będą natomiast wyższe niż rok

Zysk netto Aplisens wzrósł r/r do 4,18 mln zł w III kw. 2017 r.

% średnioroczne wzrosty" - powiedział prezes Aplisens Adam Żurawski, cytowany w komunikacie. W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-III kw. 2017 r. wyniósł 10,28 mln zł wobec 11 mln zł zysku rok wcześniej. Aplisens jest producentem i dostawcą rozwiązań w zakresie aparatury kontrolno-pomiarowej i

Aplisens miał 7,35 mln zł zysku netto, 12,2 mln zł EBITDA w I poł. 2018 r.

pamiętać, że sezonowo drugie półrocze jest lepsze od pierwszego, pozostajemy więc dobrej myśli" - powiedział prezes Adam Żurawski, cytowany w komunikacie.  W pierwszej połowie 2018 roku inwestycje wyniosły 7,1 mln zł. Do końca roku spółka zamierza przeznaczyć na ten cel około 20 mln zł

Aplisens oczekuje odbicia sprzedaży na Wschodzie i wzrostu przychodów w 2015 r.

Warszawa, 03.11.2015 (ISBnews) - Aplisens spodziewa się, że IV kw. będzie pierwszym wzrostowym pod względem dynamiki sprzedaży w krajach WNP, a w całym roku spółka zanotuje ogółem kilkuprocentowy wzrost przychodów r/r, poinformował prezes Adam Żurawski. "Zamówienia z WNP zaczęły rosnąć

Aplisens chce rosnąć o 20% rocznie na rynkach Unii Europejskiej

Warszawa, 13.08.2015 (ISBnews) - Aplisens celuje w średnioroczny wzrost sprzedaży w krajach Unii Europejskiej na poziomie 20%, poinformował prezes Adam Żurawski. "Aktualnie w UE posiadamy 3 spółki zależne zajmujące się dystrybucją produktów Aplisens. Planujemy zakładanie w dużych i

Aplisens miał 3,24 mln zł zysku netto, 5,63 mln zł EBITDA w I kw. 2018 r.

najgorzej. Spodziewamy się od 5% do 9% dynamiki" - powiedział prezes Adam Żurawski, cytowany w komunikacie. W I kwartale 2018 roku Aplisens poniósł nakłady inwestycyjne w wysokości prawie 2,5 mln zł. Największą część stanowiły nakłady na zakup maszyn i urządzeń (1,8 mln zł) oraz badania i rozwój (0,5

Aplisens podtrzymuje cel wzrostu przychodów r/r w 2015 r.

Warszawa, 13.08.2015 (ISBnews) - Aplisens spodziewa się, że w całym 2015 r. wypracuje wzrost przychodów w ujęciu rocznym, jednak będzie on niższy niż przewidywane kwartał temu nieco ponad 10%, głównie ze względu na słabszą sprzedaż na wschodzie, poinformował prezes Adam Żurawski. Spółka utrzyma

Aplisens spodziewa się jednocyfrowego wzrostu przychodów w całym 2016 r.

Warszawa, 18.08.2016 (ISBnews) - Aplisens spodziewa się jednocyfrowego wzrostu przychodów w całym 2016 r. wobec 7,1% wzrostu w I półroczu, poinformował prezes Adam Żurawski. Nie spodziewa się on znaczącej poprawy sprzedaży w Polsce w II półroczu, ale liczy na pozostałe rynki - WNP i kraje Unii

Zysk netto Aplisensu wzrósł r/r do 19,65 mln zł w 2017 r.

aktywo podatkowe, które utworzyliśmy w związku ze zwolnieniem z podatku dochodowego zakładu działającego na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Radomiu. Ten ruch powiększył nasz zysk netto o 5,2 mln zł" - powiedział prezes Aplisensu Adam Żurawski, cytowany w komunikacie

Przegląd prasy

Dobrobytu spadł o 2 pkt w IV,realne płace ulegną dalszej redukcji --PBG otrzymał żądanie natychmiastowego wykupu obligacji o wartości 1,64 mln zł --Zwolnienia w Grupie Open Finance obejmą ostatecznie do 340 osób --ZBP: Klienci złożyli blisko 700 tys. wniosków o zawieszenie rat kredytów --Adam

Przegląd informacji ze spółek

maksymalnie odpowiednio: 285 i 55 pracowników, podała spółka. Koszt redukcji zatrudnienia szacowane są odpowiednio na: ok. 903 tys. zł i 101 tys. zł. Rada nadzorcza Aplisens podjęła uchwałę o powołaniu Adama Żurawskiego do pełnienia funkcji prezesa zarządu na piątą 3-letnią kadencję i ustaliła, iż zarząd

Aplisens: Założone 20-proc. wzrosty sprzedaży na rynkach UE realne w tym roku

. wzrostu. Niewiadomą pozostaje Wschód, jednak nawet w pesymistycznym scenariuszu nie powinien odnotować spadku przychodów, poinformował prezes Adam Żurawski.  "Pierwszy kwartał wyszedł bardzo dobrze, ale w całym roku tak wysoko może już nie być. W Polsce doskwiera nam zablokowanie środków

Zysk netto Aplisens wzrósł r/r do 13,71 mln zł w 2015 r.

. Zgodnie z założeniami zarządu, udział w sprzedaży na rynkach Unii Europejskiej sukcesywnie rośnie i wynosi obecnie 16% sprzedaży Grupy" - napisał prezes Adam Żurawski w liście do akcjonariuszy. Aplisens jest producentem i dostawcą rozwiązań w zakresie aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki

Zysk netto Aplisens wzrósł r/r do 8,07 mln zł w I poł. 2016 r.

rosyjskiego. Jeśli sytuacja polityczna pomiędzy Rosją a Ukrainą nie ulegnie zaostrzeniu, to prawdopodobnie zobaczymy kontynuację naszych wzrostów na tych rynkach" - powiedział prezes Adam Żurawski, cytowany w komunikacie. W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2016 r. wyniósł 7,55 mln zł wobec 6,65

Strategia Aplisensu zakłada wzrost skali i 43,5 mln zł inwestycji w 2017-2019

Radomiu oraz budowa stanowisk do seryjnej produkcji przepływomierzy elektromagnetycznych" - powiedział prezes Adam Żurawski, cytowany w komunikacie. Aplisens planuje w latach 2018 i 2019 uzyskiwać ok. 8-9% średniorocznego wzrostu sprzedaży Grupy na rynku krajowym, wobec spodziewanego w 2017 r

Przegląd informacji ze spółek

przyszłym roku ulegną podwojeniu do poziomu 20,6 mln zł w związku z planowaną budową laboratorium do badania przepływomierzy w Radomiu, poinformował prezes Adam Żurawski. Aplisens spodziewa się wzrostu skonsolidowanych przychodów o ok. 2-3% r/r na koniec 2017 r, przy spadku na rynku krajowym o 6

Przegląd informacji ze spółek

., poinformował prezes Adam Żurawski. Unimot - niezależny importer paliw - rozpoczął realizację dostaw ropy naftowej na rynek Europy Środkowej, podała spółka. Pierwsza partia produktu pochodziła z Bliskiego Wschodu, druga jest właśnie sprowadzana z USA. Łączna wielkość realizowanych dostaw to 1,2 mln baryłek

Narodowa Rada Rozwoju - doradcy Dudy z prawa i lewa

. byłego szefa MSZ Adama Rotfelda czy Marka Balickiego, lekarza, ministra zdrowia w gabinetach Leszka Millera i Marka Belki. W Radzie jest dziesięcioro ekspertów, którzy zasiadają też w radzie programowej PiS: Grażyna Ancyparowicz (jest w radzie naukowej Spółdzielczego Instytutu Naukowego, prywatnej firmy

Przegląd prasy

kraje Ameryki Południowej, Chiny i Wietnam, mówi prezes Adam Żurawski  --Brokerzy liczą na ożywienie na GPW dzięki wprowadzeniu PPK --Dziś ruszają godzinne prezentacje gry "Cyberpunk 2077" CD Projektu --W strefie euro wciąż nie widać zwiastunów odbicia wzrostu po słabym I kw. Polska

Przegląd informacji ze spółek

stabilizacji marż, poinformował prezes Adam Żurawski. Aplisens przedstawi na początku 2017 r. strategię na kolejne lata, w której planuje postawić na eksport, a jednocześnie zmniejszyć nakłady inwestycyjne. Spółka planuje też uruchomić produkcję dwóch nowych wyrobów, poinformował prezes Adam Żurawski. Dom

Przegląd informacji ze spółek

, że zrealizuje tegoroczne przychody na poziomie zbliżonym do założonego w strategii na rynkach: krajowym, WNP i UE, a na rynkach określanych jako "pozostałe" znacznie przekroczy założenia, poinformował prezes Adam Żurawski. Jest też optymistycznie nastawiony do realizacji zaplanowanych

Przegląd informacji ze spółek

Polsce 9% a w pozostałych krajach 22%, poinformował prezes Adam Żurawski. Akcjonariusze ABC Data zdecydują 11 czerwca br. o przeznaczeniu na dywidendę 38,83 mln zł tj. łącznie 0,31 zł na akcję z zysku za 2017 r., wynika z uchwał na walne zgromadzenie opublikowanych przez spółkę. Akcjonariusze Banku

Przegląd informacji ze spółek

, poinformował prezes Adam Żurawski. Modelowa marża rafineryjna grupy PKN Orlen wyniosła w październiku br. 4,9 USD/b w porównaniu do 7,7 USD/b miesiąc wcześniej. W październiku ub.r. marża wynosiła 4,8 USD/b, podała spółka. Grupa Duon podpisała list intencyjny z Fraikin Polska o współpracy w ramach

Przegląd informacji ze spółek

wiceprezes Marek Wadowski. Aplisens spodziewa się jednocyfrowego wzrostu przychodów w całym 2016 r. wobec 7,1% wzrostu w I półroczu, poinformował prezes Adam Żurawski. Nie spodziewa się on znaczącej poprawy sprzedaży w Polsce w II półroczu, ale liczy na pozostałe rynki - WNP i kraje Unii Europejskiej

Przegląd informacji ze spółek

prezes Adam Żurawski. Spodziewa się, że sprzedaż zagraniczna sięgnie 70% całkowitych przychodów w tym roku. Akcjonariusze ZUE zdecydują na walnym zgromadzeniu zwołanym na 6 czerwca o przeznaczeniu zysku netto za 2016 r., wynoszącego 1,48 mln zł, na kapitał zapasowy, podano w projektach uchwał na ZWZ

Przegląd informacji ze spółek

prezes Adam Żurawski.  Bank Pekao, po udanym I kwartale 2016, podtrzymuje plan powtórzenia ubiegłorocznego wyniku netto, a ewentualne odstępstwo będzie jednocyfrowe, poinformował prezes Luigi Lovaglio. Według niego, celem na ten rok jest także osiągnięcie poziomu 12 mld zł nowych kredytów

Przegląd informacji ze spółek

i obsługiwać, podał przewoźnik. Aplisens spodziewa się, że w całym 2015 r. wypracuje wzrost przychodów w ujęciu rocznym, jednak będzie on niższy niż przewidywane kwartał temu nieco ponad 10%, głównie ze względu na słabszą sprzedaż na wschodzie, poinformował prezes Adam Żurawski. Spółka utrzyma

Przegląd informacji ze spółek

planowane na ten rok. Aplisens oczekuje w tym roku wzrostu przychodów na poziomie nieco ponad 10% i podobnego wzrostu zysku netto, poinformował prezes Adam Żurawski. Spółka rozważa także nabycie podmiotu produkcyjnego w Europie Zachodniej, które umożliwi wejście w nowe segmenty rynku. CEZ zrezygnował