abm solid porozumienie

Przegląd informacji ze spółek

Holding zdecydowali na walnym zgromadzeniu o przeznaczeniu zysku netto za rok 2015 w kwocie 15 039 584,26 zł na kapitał zapasowy spółki, co oznacza niewypłacanie dywidendy, wynika z uchwał walnego zgromadzenia. Rada nadzorcza ABM Solid powołała na kolejną kadencję na stanowisko prezesa Marka