abc giełdy papierów wartościowych

Przegląd informacji ze spółek

Wartościowych oraz Giełdą Papierów Wartościowych harmonogram scalenia akcji według którego do resplitu w stosunku 16:1 dojdzie 25 października, podała spółka. Sąd zarejestrował zmianę nazwy PKM Duda S.A. na Gobarto S.A. od 7 października, poinformowała spółka. Asseco Poland zawarło z Zakładem

Tygodniowy przegląd informacji ISBnews z sektora TMT

: Jeszcze w tym roku zarząd planuje rozpocząć proces przygotowań do wejścia na rynek główny Giełdy Papierów Wartościowych. Źródło: ISBnews  Qumak: Akcjonariusze na nadzwyczajnym walnym zwołanym na 10 sierpnia br. podejmą uchwałę w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego

Przegląd informacji ze spółek

nominalnej 1 tys. zł każda i łącznej wartości nominalnej 13,1 mln zł, podała spółka. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie zamierza podjąć działania zmierzające do nabycia obligacji, wyemitowanych przez GPW oznaczonych kodem ISIN PLGPW0000033, o wartości nominalnej 100 zł każda. Spółka nabędzie

Przegląd informacji ze spółek

, poinformował prezes Cezary Stypułkowski. Vigo System celuje w podwojenie sprzedaży na rynkach Dalekiego Wschodu w porównaniu do wyniku za 2017 r., poinformował prezes Adam Piotrowski.  Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych postanowił wyznaczyć piątek, 9 lutego br., jako dzień pierwszego notowania

Przegląd informacji ze spółek

stanowisko wiceprezesa ds. finansowych, poinformowała spółka. Zarząd XTPL podjął uchwałę w sprawie rozpoczęcia prac zmierzających do zmiany rynku notowań akcji spółki z rynku NewConnect - na rynek regulowany Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, poinformowała spółka. Play Ubezpieczenia - mobilny

Przegląd prasy

na poziomie do 20% zysku netto, poinformował prezes Cezary Stypułkowski. --Vigo System celuje w podwojenie sprzedaży na rynkach Dalekiego Wschodu w porównaniu do wyniku za 2017 r., poinformował prezes Adam Piotrowski.  --Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych postanowił wyznaczyć piątek, 9

Przegląd informacji ze spółek

., podał Urząd. American Heart of Poland nabył w celu umorzenia obligacje o łącznej wartości 99 mln zł, podała spółka. Do sądu rejonowego we Wrocławiu został złożony wniosek o upadłość PCZ z możliwością zawarcia układu, podała spółka. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie wyznaczył na

Przegląd informacji ze spółek

. Giełda Papierów Wartościowych (GPW), w związku ze zbliżającym się terminem wykupu obligacji serii A i B, rozpoczyna proces wyboru doradców do ewentualnej emisji długoterminowych obligacji nowej serii o przewidywanej wartości nominalnej 120 mln zł, celem refinansowania, podała giełda. ABC Data

Przegląd informacji ze spółek

Europejskiego Funduszu Energii (EFE) - kupiła 500 tys. akcji Villa Park Investment, stanowiące 33% kapitału zakładowego, poinformował EFE. EFE liczy, że ta inwestycja pozwoli Grupie zdywersyfikować i stabilizować przychody.  Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) zdecydował o

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

Zająca dla ISBnews. Obecnie zarząd pracuje nad aktualizacją strategii i dokładna rekomendacja w sprawie podziału zysku będzie zależeć od jej założeń. Źródło: ISBnews Mediatel: Giełda Papierów Wartościowych (GPW) na żądanie zgłoszone przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF), podjęła uchwałę o zawieszeniu

Przegląd informacji ze spółek

uchwały zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW). CitySpace (d. Compass Offices) - należące do Echo Investment - otworzy w styczniu przyszłego roku biura serwisowane w trzech nowych lokalizacjach w Łodzi, Krakowie i Warszawie, a do końca 2017 r. - w trzech kolejnych miastach. Spółka nie

Przegląd informacji ze spółek

obrotu akcjami Petrolinvest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW), podał regulator. Wykluczenie akcji z obrotu na rynku regulowanym nastąpi z dniem 29 czerwca 2017 r. Warimpex sprzedał osiem hoteli ze swojego portfolio na rzecz tajskiego inwestora U City Public Company Limited (U City

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

.   Źródło: ISBnews ABC Data: Odnotowała 46,84 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 r. wobec 33,28 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.    Źródło: ISBnews   Unified Factory: Giełda Papierów

Tygodniowy przegląd najważniejszych informacji ISBtech z sektora TMT

, poinformował ISBnews prezes Rafał Tomasiak. Zapowiada kolejne nowości produktowe w przyszłym roku, który stanie pod znakiem planowanego IPO spółki na GPW.   Źródło: ISBnews GPW: W ramach projektów technologicznych Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie  rozważa różne przedsięwzięcia, również nie

Przegląd informacji ze spółek

Wojas odnotował 1 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2016 r. wobec 1,97 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych we Frankfurcie (Frankfurter Börse) zdecydował o dopuszczeniu do

Przegląd informacji ze spółek

wykupu 5 000 obligacji serii G o łącznej wartości nominalnej 5 mln zł. Jednocześnie spółka dokonała przydziału 150 000 obligacji na okaziciela serii O1 o wartości nominalnej 100 zł każda i o łącznej wartości nominalnej 15 mln zł, podał Vantage. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW

Przegląd informacji ze spółek

, pozyskując od inwestorów 39 mln zł brutto, podała spółka. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie wykluczyła Bipromet z obrotu giełdowego na głównym rynku na wniosek spółki. Wykluczenie obowiązuje od 25 maja, podała giełda. Zarząd Global Cosmed zarekomenduje akcjonariuzom przeznaczenie 3,55 mln zł na

Przegląd informacji ze spółek

, podała Komisja. Neuca zamierza wydać ok. 20 mln zł na przejęcia przychodni w 2017 r., natomiast w uzasadnionych przypadkach być może przekroczy ten poziom, poinformował wiceprezes ds. finansowych Grzegorz Dzik. Ponad 20% spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) nie

Tygodniowy przegląd informacji ISBnews z sektora TMT

Maxcom: Zadebiutował na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w piątek, 30 czerwca, podała spółka.  Źródło: ISBnews 4fun Media: Akcjonariusze zdecydowali o wypłacie 1,017 mln zł dywidendy, czyli 0,25 zł na akcję, podała spółka.  Źródło: ISBnews OVH: Dostawca usług w

Tygodniowy przegląd informacji ISBnews z sektora TMT

Games, nie podając przyczyn jej złożenia, podała spółka.  Źródło: ISBnews iFun4all: Ukończył produkcję gry „Serial Cleaner", która do sklepów trafi na początku trzeciego kwartału, podała spółka.  Źródło: ISBnews Asseco Poland: Podpisało umowę z Giełdą Papierów Wartościowych w

Przegląd informacji ze spółek

raporcie. Libet odnotował 6,26 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 9,33 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) zamierza zarekomendować przeznaczenie na dywidendę

Przegląd informacji ze spółek

stalowej kotła bloku nr 5. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych (GPW) postanowił zawiesić obrót akcjami Uboat-Line na NewConnect i obligacjami na Catalyst, w związku z nieprzekazaniem przez spółkę raportu za II kwartał 2015 r., podała giełda. Centrum Światowida, spółka zależna Globe Trade Centre (GTC

Przegląd informacji ze spółek

zatrzymanie całości zysku wypracowanego przez bank w 2015 roku. Spółka Pani Teresa Medica  złożyła wniosek o wykluczenie akcji z obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych (GPW) począwszy od 22 marca br., podała spółka. Rada nadzorcza Torpolu powołała Grzegorza Grabowskiego na stanowisko prezesa z

Przegląd informacji ze spółek

w Polsce, 12 w Europie oraz 7 poza UE, a łącznie na inwestycje wyda 12,8 mln zł, poinformowali przedstawiciele spółki. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) zdecydowała o wykluczeniu od 12 kwietnia z obrotu giełdowego na głównym rynku akcji spółki Infovide - Matrix, podała giełda. Rada

Prezes Goldmana po grillowaniu: "Nie podam się do dymisji"

. oszukiwał inwestorów, oferując im papiery oparte na rynku kredytów hipotecznych. Tak twierdzi amerykańska komisja papierów wartościowych (SEC), która w połowie kwietnia złożyła przeciwko Goldmanowi pozew w sądzie. Przesłuchanie Blankfeina było upokarzającym, transmitowanym przez telewizję przedstawieniem

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

Nadzoru Finansowego (KNF), poinformowała spółka. Spółka podtrzymuje plany związane z przeprowadzeniem oferty publicznej i debiutem na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW). Zortrax będzie pierwszym przedstawicielem branży druku 3D notowanym na GPW.  Źródło: ISBnews Asseco South Eastern

Przegląd informacji ze spółek

Mariusza Kloskę, podała spółka. Master Pharm zadebiutuje 28 kwietnia na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW), podała spółka. Orange Polska szacuje, że ewentualny "przyjazny" obecnym klientom proces rejestracji i weryfikacji kart prepaid w ramach propozycji

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

.  Źródło: ISBnews GIEŁDA, EMISJE, M&A ePłatności (PeP): OPTeam i Innova Investments LLC podpisały porozumienie w sprawie współpracy przy zakupie akcji Centrum Rozliczeń Elektronicznych Polskie ePłatności (PeP) od Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych (PWPW).  Źródło: ISBnews AAT

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

rozpoczęcia prac zmierzających do zmiany rynku notowań akcji spółki z rynku NewConnect - na rynek regulowany Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, poinformowała spółka. Źródło: ISBnews 7Levels: Złożył wniosek do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych o zarejestrowanie praw do akcji i jego celem jest

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

zarządzaniem ryzykiem w polskich firmach.   Źródło: spółka GIEŁDA, EMISJE, M&A ABC Data: Rekomenduje przeznaczyć na dywidendę za 2015 r. kwotę 48,85 mln zł, co będzie oznaczało wypłatę w wysokości  0,39 zł na akcję, podała spółka. Źródło: ISBnews Infovide-Matrix: Giełda Papierów

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

.   Źródło: ISBnews TelforceOne: Nie wyklucza wycofania akcji z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) do końca roku, poinformował wiceprezes Wiesław Żywicki. TelForceOne przygotowuje złożenie wniosku do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) o dematerializację akcji.   

Tygodniowy przegląd informacji ISBnews z sektora TMT

w grudniu 2016 roku wyniosły 535 mln zł, podała spółka.  Źródło: ISBnews Fachowcy.pl Ventures: Zakłada, że przejście na główny rynek Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) możliwe będzie w IV kw. tego roku, poinformował prezes Piotr Surmacki. Fachowcy.pl Ventures nie szuka aktywnie

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

finansowy i MSL Group jakodoradca PR i IR. W 2016 r. Zortrax planuje zadebiutować na Giełdzie Papierów Wartościowych. Premiera Zortax Inventure miała miejsce 27 maja, a jej sprzedaż ma ruszyć na przełomie III i IV kwartału na wszystkich rynkach, na których działa firma. W maju 2013 r

Przegląd informacji ze spółek

liczy na zwiększanie sprzedaży zaawansowanej technologicznie folii nanoErgis o 30% rocznie, dzięki inwestycji w nową linię produkcyjną, poinformował prezes Tadeusz Nowicki. Spółka planuje utrzymywać roczny capex na dotychczasowym poziomie ok. 30 mln zł rocznie. Giełda Papierów Wartościowych w

ABC inwestowania w fundusze inwestycyjne

Papierów Wartościowych i Giełd. W Polsce w ciągu 13 lat działania funduszy inwestycyjnych nie zdarzyło się, by jakiś fundusz zbankrutował lub jego szefowie uciekli z pieniędzmi oszczędzających. A jeśli wynajętemu specjaliście powinie się noga? Fundusze nie gwarantują osiągnięcia określonego zysku