abc giełdy papierów wartościowych

Przegląd prasy

, a EBITDA 11 mln zł. --AmRest Holdings SE złożył wniosek do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) o zawieszenie notowań akcji AmRest w terminie od 4 do 8 października 2018 roku włącznie w związku ze zmianą kodu ISIN, podała spółka. --Gino Rossi odnotowało 18,64 mln zł skonsolidowanej

Przegląd informacji ze spółek

EBITDA 11 mln zł. AmRest Holdings SE złożył wniosek do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) o zawieszenie notowań akcji AmRest w terminie od 4 do 8 października 2018 roku włącznie w związku ze zmianą kodu ISIN, podała spółka. Gino Rossi odnotowało 18,64 mln zł skonsolidowanej straty netto

Przegląd informacji ze spółek

osiągnięciu odpowiedniej skali platformy Resi4Rent - na poziomie 5-7 tys. jednostek na wynajem, rozważy opcje wyjścia z tej inwestycji. Jedną z nich jest upublicznienie spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, poinformował wiceprezes Maciej Drozd.  ABC Data zrezygnowała na razie z

Przegląd informacji ze spółek

Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) - na dostawę i montaż bloku gazowo-parowego w Elektrociepłowni Żerań w Warszawie, podał Polimex-Mostostal. Wartość umowy to 982,28 mln zł i 111,94 mln euro brutto. Maxcom zadebiutuje na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w piątek, 30 czerwca, podała spółka. 

Przegląd informacji ze spółek

Wartościowych oraz Giełdą Papierów Wartościowych harmonogram scalenia akcji według którego do resplitu w stosunku 16:1 dojdzie 25 października, podała spółka. Sąd zarejestrował zmianę nazwy PKM Duda S.A. na Gobarto S.A. od 7 października, poinformowała spółka. Asseco Poland zawarło z Zakładem

Przegląd prasy

. --Akcjonariusze Arena.pl wyrazili zgodę na podwyższenie kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii H z wyłączeniem prawa poboru oraz notowanie tych akcji na NewConnect lub regulowanym rynku Giełdy Papierów Wartościowych (GPW) w Warszawie, podała spółka.  --ATT Polymers GmbH, spółka

Przegląd informacji ze spółek

etapie inwestycji Murapol Osiedle Natura, która powstaje przy ul. Kąty Grodziskie w Warszawie, poinformowała spółka.  Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) postanowił wykluczyć z obrotu giełdowego akcje spółki Kerdos Group w upadłości od czwartku 19 kwietnia, podała GPW. 

Przegląd prasy

inwestorów. --Giełda Papierów Wartościowych (GPW) w Warszawie zawiesiła obrót akcjami AAT Holding od 20 kwietnia w związku z ogłoszeniem żądania przymusowego wykupu wszystkich pozostałych tj. 196 020 akcji przez Lock Syndication, podała spółka. --Quercus Ochrony

Przegląd informacji ze spółek

44,71 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW), przychylając się do wniosku spółki, przedłużyła Serinus Energy okres zawieszenia notowań akcji o jeden dzień sesyjny tj. do 17 maja włącznie, poinformowała spółka. Zarząd

Tygodniowy przegląd informacji ISBnews z sektora TMT

: Jeszcze w tym roku zarząd planuje rozpocząć proces przygotowań do wejścia na rynek główny Giełdy Papierów Wartościowych. Źródło: ISBnews  Qumak: Akcjonariusze na nadzwyczajnym walnym zwołanym na 10 sierpnia br. podejmą uchwałę w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego

Przegląd informacji ze spółek

, związanych z dalszym rozwojem działalności, podała spółka. Na obecnym etapie przeglądu zarząd będzie rozważał różne opcje, w szczególności poszukiwanie inwestora strategicznego, zawarcie aliansu strategicznego, jak również dokonanie innej transakcji. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) podjęła

Przegląd informacji ze spółek

Szeregów, Bełzy" w Bydgoszczy, podała spółka. Spółka XTPL złożyła wniosek w Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) o zatwierdzenie prospektu emisyjnego sporządzonego w związku z ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w

Przegląd informacji ze spółek

, poinformował prezes Cezary Stypułkowski. Vigo System celuje w podwojenie sprzedaży na rynkach Dalekiego Wschodu w porównaniu do wyniku za 2017 r., poinformował prezes Adam Piotrowski.  Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych postanowił wyznaczyć piątek, 9 lutego br., jako dzień pierwszego notowania

Przegląd informacji ze spółek

stanowisko wiceprezesa ds. finansowych, poinformowała spółka. Zarząd XTPL podjął uchwałę w sprawie rozpoczęcia prac zmierzających do zmiany rynku notowań akcji spółki z rynku NewConnect - na rynek regulowany Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, poinformowała spółka. Play Ubezpieczenia - mobilny

Przegląd informacji ze spółek

nominalnej 1 tys. zł każda i łącznej wartości nominalnej 13,1 mln zł, podała spółka. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie zamierza podjąć działania zmierzające do nabycia obligacji, wyemitowanych przez GPW oznaczonych kodem ISIN PLGPW0000033, o wartości nominalnej 100 zł każda. Spółka nabędzie

Przegląd informacji ze spółek

walne zgromadzenie, opublikowanych przez spółkę. ABC Data odnotowała 2,3 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I kw. 2018 r. przy 1 046 mln zł przychodów, podała spółka, przedstawiając wstępne dane. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) postanowił wykluczyć akcje Robyga z obrotu

Przegląd prasy

na poziomie do 20% zysku netto, poinformował prezes Cezary Stypułkowski. --Vigo System celuje w podwojenie sprzedaży na rynkach Dalekiego Wschodu w porównaniu do wyniku za 2017 r., poinformował prezes Adam Piotrowski.  --Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych postanowił wyznaczyć piątek, 9

Przegląd prasy

ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) 1 695 220 akcji, poinformowała spółka. Zamiar ubiegania się o zmianę rynku notowań nie jest połączony z emisją nowych akcji.  --ABC Data rekomenduje

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

generalny Łukasz Ćwiek.  Źródło: ISBnews Grupa AB: Zdecyduje o rekomendacji w sprawie dywidendy lub skupu akcji po zamknięciu roku finansowego i rozmowach z akcjonariuszami, poinformował ISBnews prezes Andrzej Przybyło.   Źródło: ISBnews Hawe: Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w

Przegląd informacji ze spółek

., podał Urząd. American Heart of Poland nabył w celu umorzenia obligacje o łącznej wartości 99 mln zł, podała spółka. Do sądu rejonowego we Wrocławiu został złożony wniosek o upadłość PCZ z możliwością zawarcia układu, podała spółka. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie wyznaczył na

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

;Źródło: ISBnews e-Xim IT: Spółka z branży wdrożeniowej planuje zadebiutować na rynku NewConnect w II połowie roku, poinformowała spółka.   Źródło: ISBnews Sescom: Przeniósł notowania na rynek główny Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) z NewConnect, podała spółka.  

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

Warszawa, 20.04.2018 (ISBnews/ISBtech) - Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora telekomunikacja-media-technologie z okresu 16 -20 kwietnia br. BIZNES I FINANSE: RYNEK Gospodarka: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) liczy, że innowacyjne firmy z

Przegląd informacji ze spółek

. Giełda Papierów Wartościowych (GPW), w związku ze zbliżającym się terminem wykupu obligacji serii A i B, rozpoczyna proces wyboru doradców do ewentualnej emisji długoterminowych obligacji nowej serii o przewidywanej wartości nominalnej 120 mln zł, celem refinansowania, podała giełda. ABC Data

Przegląd informacji ze spółek

Rada nadzorcza Grupy Lotos odwołała ze składu zarządu prezesa Marcina Jastrzębskiego, poinformowała spółka. Pełnienie obowiązków prezesa powierzono Mateuszowi Bonca, dodano. Akcje Novaturas zadebiutują równolegle na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i Nasdaq w Wilnie w środę, 21

Przegląd informacji ze spółek

Europejskiego Funduszu Energii (EFE) - kupiła 500 tys. akcji Villa Park Investment, stanowiące 33% kapitału zakładowego, poinformował EFE. EFE liczy, że ta inwestycja pozwoli Grupie zdywersyfikować i stabilizować przychody.  Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) zdecydował o

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

regulowanym rynku Giełdy Papierów Wartościowych (GPW) w Warszawie, podała spółka.    Źródło: ISBnews GPW: Na rynku giełdowym zadebiutowały certyfikaty strukturyzowane ING Turbo na akcje CD Projektu. Źródło: spółka Royals App: Do grona inwestorów mobilnej aplikacji społecznościowej tworzonej

Przegląd informacji ze spółek

obrotu akcjami Petrolinvest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW), podał regulator. Wykluczenie akcji z obrotu na rynku regulowanym nastąpi z dniem 29 czerwca 2017 r. Warimpex sprzedał osiem hoteli ze swojego portfolio na rzecz tajskiego inwestora U City Public Company Limited (U City

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

Zająca dla ISBnews. Obecnie zarząd pracuje nad aktualizacją strategii i dokładna rekomendacja w sprawie podziału zysku będzie zależeć od jej założeń. Źródło: ISBnews Mediatel: Giełda Papierów Wartościowych (GPW) na żądanie zgłoszone przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF), podjęła uchwałę o zawieszeniu

Tygodniowy przegląd najważniejszych informacji ISBtech z sektora TMT

, poinformował ISBnews prezes Rafał Tomasiak. Zapowiada kolejne nowości produktowe w przyszłym roku, który stanie pod znakiem planowanego IPO spółki na GPW.   Źródło: ISBnews GPW: W ramach projektów technologicznych Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie  rozważa różne przedsięwzięcia, również nie

Przegląd informacji ze spółek

uchwały zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW). CitySpace (d. Compass Offices) - należące do Echo Investment - otworzy w styczniu przyszłego roku biura serwisowane w trzech nowych lokalizacjach w Łodzi, Krakowie i Warszawie, a do końca 2017 r. - w trzech kolejnych miastach. Spółka nie

Przegląd informacji ze spółek

wykupu 5 000 obligacji serii G o łącznej wartości nominalnej 5 mln zł. Jednocześnie spółka dokonała przydziału 150 000 obligacji na okaziciela serii O1 o wartości nominalnej 100 zł każda i o łącznej wartości nominalnej 15 mln zł, podał Vantage. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW

Przegląd informacji ze spółek

Wojas odnotował 1 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2016 r. wobec 1,97 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych we Frankfurcie (Frankfurter Börse) zdecydował o dopuszczeniu do

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

.   Źródło: ISBnews ABC Data: Odnotowała 46,84 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 r. wobec 33,28 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.    Źródło: ISBnews   Unified Factory: Giełda Papierów

Przegląd informacji ze spółek

, podała Komisja. Neuca zamierza wydać ok. 20 mln zł na przejęcia przychodni w 2017 r., natomiast w uzasadnionych przypadkach być może przekroczy ten poziom, poinformował wiceprezes ds. finansowych Grzegorz Dzik. Ponad 20% spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) nie

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

. Źródło: ISBnews The Dust: Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych postanowił określić poniedziałek 16 kwietnia jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji spółki, podała GPW.  Źródło: ISBnews Asbis Enterprises: Akcjonariusze zdecydują o wypłacie

Przegląd informacji ze spółek

, pozyskując od inwestorów 39 mln zł brutto, podała spółka. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie wykluczyła Bipromet z obrotu giełdowego na głównym rynku na wniosek spółki. Wykluczenie obowiązuje od 25 maja, podała giełda. Zarząd Global Cosmed zarekomenduje akcjonariuzom przeznaczenie 3,55 mln zł na

Tygodniowy przegląd informacji ISBnews z sektora TMT

Maxcom: Zadebiutował na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w piątek, 30 czerwca, podała spółka.  Źródło: ISBnews 4fun Media: Akcjonariusze zdecydowali o wypłacie 1,017 mln zł dywidendy, czyli 0,25 zł na akcję, podała spółka.  Źródło: ISBnews OVH: Dostawca usług w

Tygodniowy przegląd informacji ISBnews z sektora TMT

Games, nie podając przyczyn jej złożenia, podała spółka.  Źródło: ISBnews iFun4all: Ukończył produkcję gry „Serial Cleaner", która do sklepów trafi na początku trzeciego kwartału, podała spółka.  Źródło: ISBnews Asseco Poland: Podpisało umowę z Giełdą Papierów Wartościowych w

Przegląd informacji ze spółek

raporcie. Libet odnotował 6,26 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 9,33 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) zamierza zarekomendować przeznaczenie na dywidendę

Przegląd informacji ze spółek

stalowej kotła bloku nr 5. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych (GPW) postanowił zawiesić obrót akcjami Uboat-Line na NewConnect i obligacjami na Catalyst, w związku z nieprzekazaniem przez spółkę raportu za II kwartał 2015 r., podała giełda. Centrum Światowida, spółka zależna Globe Trade Centre (GTC

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

zatwierdzenie prospektu emisyjnego sporządzonego w związku z ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) 1 695 220 akcji, poinformowała spółka. Zamiar ubiegania się o zmianę rynku notowań nie jest połączony z

Przegląd informacji ze spółek

zatrzymanie całości zysku wypracowanego przez bank w 2015 roku. Spółka Pani Teresa Medica  złożyła wniosek o wykluczenie akcji z obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych (GPW) począwszy od 22 marca br., podała spółka. Rada nadzorcza Torpolu powołała Grzegorza Grabowskiego na stanowisko prezesa z

Przegląd informacji ze spółek

w Polsce, 12 w Europie oraz 7 poza UE, a łącznie na inwestycje wyda 12,8 mln zł, poinformowali przedstawiciele spółki. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) zdecydowała o wykluczeniu od 12 kwietnia z obrotu giełdowego na głównym rynku akcji spółki Infovide - Matrix, podała giełda. Rada

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

Nadzoru Finansowego (KNF), poinformowała spółka. Spółka podtrzymuje plany związane z przeprowadzeniem oferty publicznej i debiutem na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW). Zortrax będzie pierwszym przedstawicielem branży druku 3D notowanym na GPW.  Źródło: ISBnews Asseco South Eastern

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

rozpoczęcia prac zmierzających do zmiany rynku notowań akcji spółki z rynku NewConnect - na rynek regulowany Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, poinformowała spółka. Źródło: ISBnews 7Levels: Złożył wniosek do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych o zarejestrowanie praw do akcji i jego celem jest

Przegląd informacji ze spółek

Mariusza Kloskę, podała spółka. Master Pharm zadebiutuje 28 kwietnia na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW), podała spółka. Orange Polska szacuje, że ewentualny "przyjazny" obecnym klientom proces rejestracji i weryfikacji kart prepaid w ramach propozycji

Prezes Goldmana po grillowaniu: "Nie podam się do dymisji"

. oszukiwał inwestorów, oferując im papiery oparte na rynku kredytów hipotecznych. Tak twierdzi amerykańska komisja papierów wartościowych (SEC), która w połowie kwietnia złożyła przeciwko Goldmanowi pozew w sądzie. Przesłuchanie Blankfeina było upokarzającym, transmitowanym przez telewizję przedstawieniem

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

.  Źródło: ISBnews GIEŁDA, EMISJE, M&A ePłatności (PeP): OPTeam i Innova Investments LLC podpisały porozumienie w sprawie współpracy przy zakupie akcji Centrum Rozliczeń Elektronicznych Polskie ePłatności (PeP) od Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych (PWPW).  Źródło: ISBnews AAT

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

.   Źródło: ISBnews TelforceOne: Nie wyklucza wycofania akcji z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) do końca roku, poinformował wiceprezes Wiesław Żywicki. TelForceOne przygotowuje złożenie wniosku do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) o dematerializację akcji.   

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

zarządzaniem ryzykiem w polskich firmach.   Źródło: spółka GIEŁDA, EMISJE, M&A ABC Data: Rekomenduje przeznaczyć na dywidendę za 2015 r. kwotę 48,85 mln zł, co będzie oznaczało wypłatę w wysokości  0,39 zł na akcję, podała spółka. Źródło: ISBnews Infovide-Matrix: Giełda Papierów

Tygodniowy przegląd informacji ISBnews z sektora TMT

w grudniu 2016 roku wyniosły 535 mln zł, podała spółka.  Źródło: ISBnews Fachowcy.pl Ventures: Zakłada, że przejście na główny rynek Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) możliwe będzie w IV kw. tego roku, poinformował prezes Piotr Surmacki. Fachowcy.pl Ventures nie szuka aktywnie

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

finansowy i MSL Group jakodoradca PR i IR. W 2016 r. Zortrax planuje zadebiutować na Giełdzie Papierów Wartościowych. Premiera Zortax Inventure miała miejsce 27 maja, a jej sprzedaż ma ruszyć na przełomie III i IV kwartału na wszystkich rynkach, na których działa firma. W maju 2013 r

Przegląd informacji ze spółek

liczy na zwiększanie sprzedaży zaawansowanej technologicznie folii nanoErgis o 30% rocznie, dzięki inwestycji w nową linię produkcyjną, poinformował prezes Tadeusz Nowicki. Spółka planuje utrzymywać roczny capex na dotychczasowym poziomie ok. 30 mln zł rocznie. Giełda Papierów Wartościowych w

ABC inwestowania w fundusze inwestycyjne

Papierów Wartościowych i Giełd. W Polsce w ciągu 13 lat działania funduszy inwestycyjnych nie zdarzyło się, by jakiś fundusz zbankrutował lub jego szefowie uciekli z pieniędzmi oszczędzających. A jeśli wynajętemu specjaliście powinie się noga? Fundusze nie gwarantują osiągnięcia określonego zysku