abc data notowania

Juliusz Niemotko złożył rezygnację z funkcji wiceprezesa ABC Data

stycznia 2015 roku. ABC Data jest dystrybutorem sprzętu IT. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r. (ISBnews)

Grupa ABC Data miała szacunkowo 417 mln zł przychodów we wrześniu

Warszawa, 09.10.2017 (ISBnews) - Szacunkowe skonsolidowane przychody ze sprzedaży grupy kapitałowej ABC Data we wrześniu 2017 roku wyniosły 417 mln zł, podała spółka. W poprzednim miesiącu spółka raportowała 363 mln zł szacunkowych przychodów ABC Data jest dystrybutorem sprzętu IT. Spółka

Zarząd ABC Data powołany w tym samym składzie na kolejną kadencję

na wiceprezesa ds. M&A i rozwoju.  ABC Data jest dystrybutorem sprzętu IT. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r. (ISBnews)

Grupa ABC Data miała szacunkowo 535 mln zł przychodów w grudniu

2016 roku wyniosły 535 mln zł" - czytamy w komunikacie. ABC Data jest dystrybutorem sprzętu IT. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 4,86 mld zł w 2015 r. (ISBnews)  

Grupa ABC Data miała szacunkowo 578 mln zł przychodów w listopadzie

listopadzie 2016 roku wyniosły 578 mln zł" – czytamy w komunikacie. ABC Data jest dystrybutorem sprzętu IT. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 4,86 mld zł w 2015 r. (ISBnews)

Grupa ABC Data miała szacunkowo 365 mln zł przychodów w styczniu

Warszawa, 08.02.2017 (ISBnews) - Szacunkowe skonsolidowane przychody ze sprzedaży grupy kapitałowej ABC Data w styczniu 2017 roku wyniosły 365 mln zł, podała spółka. ABC Data jest dystrybutorem sprzętu IT. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły

ABC Data osiągnęła szacunkowo 444 mln zł przychodów we wrześniu

wrześniu 2016 roku wyniosły 444 mln zł" - czytamy w komunikacie. ABC Data podawała wcześniej, że w całym II kw. 2016 r. grupa kapitałowa osiągnęła szacunkowe skonsolidowane przychody ze sprzedaży na poziomie 1 186 mln zł. ABC Data jest dystrybutorem sprzętu IT. Spółka jest notowana na GPW od 2010

Grupa ABC Data miała szacunkowo 290 mln zł przychodów w lutym

Warszawa, 08.03.2017 (ISBnews) - Szacunkowe skonsolidowane przychody ze sprzedaży grupy kapitałowej ABC Data w lutym 2017 roku wyniosły 290 mln zł, podała spółka. W poprzednim miesiącu spółka raportowała 365 mln zł szacunkowych przychodów ABC Data jest dystrybutorem sprzętu IT. Spółka jest

S4E ma 'szczególnie pozytywnie' kontrybuować do wyników ABC Data w II półroczu

pozytywnie kontrybuować do wyników grupy kapitałowej ABC Data w drugiej połowie roku" – dodała prezes ABC Data. ABC Data w ub.r. przejęło S4E, dystrybutora value added distribution (VAD). ABC Data jest dystrybutorem sprzętu IT. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r. (ISBnews)

ABC Data osiągnęła szacunkowo 315 mln zł przychodów w lipcu

lipcu 2016 roku wyniosły 315 mln zł" - czytamy w komunikacie. ABC Data podawała wcześniej, że w całym II kw. 2016 r. grupa kapitałowa osiągnęła szacunkowe skonsolidowane przychody ze sprzedaży na poziomie 1 186 mln zł. ABC Data jest dystrybutorem sprzętu IT. Spółka jest notowana na GPW od 2010

Wiceprezes ABC Data ds. finansowych Paweł Szymański złożył rezygnację

składzie zarządu ABC Data S.A. ze skutkiem natychmiastowym. Jako powód rezygnacji pan Paweł Szymański podał przyczyny osobiste" - czytamy w komunikacie. ABC Data jest dystrybutorem sprzętu IT. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 4,86 mld zł w 2015 r

ABC Data: Prawdopodobieństwo wypłaty dywidendy zal. do końca br. 'bardzo duże'

kapitału rezerwowego na poczet zaliczki - decyzja walnego zgromadzenia i rejestracja zmiany statutu w KRS. ABC Data jest dystrybutorem sprzętu IT. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r. (ISBnews)  

ABC Data prognozuje 27,69 mln zł zysku netto przy 4 468 mln zł przychodów w 2017

zł rok wcześniej. ABC Data jest dystrybutorem sprzętu IT. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r. (ISBnews)

Rada nadzorcza ABC Data powołała Ilonę Weiss na prezesa nowej kadencji od 1XII

Warszawa, 18.09.2015 (ISBnews) - Rada nadzorcza ABC Data podjęła uchwałę w sprawie powołania z dniem 1 grudnia 2015 r. Ilony Weiss do pełnienia funkcji prezesa zarządu na kolejną trzyletnią kadencję, podała spółka. ABC Data jest dystrybutorem sprzętu IT. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r

ABC Data zdecydowała o warunkowej wypłacie 10 mln zł zaliczki na dywidendę

(buyback) oraz na kapitał zapasowy spółki. ABC Data jest dystrybutorem sprzętu IT. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r. (ISBnews)

ABC Data: Drugi US w Warszawie umorzył postępowanie podatkowe

Ilona Weiss, cytowana w komunikacie. "Jesteśmy bardzo zadowoleni z decyzji Urzędu Skarbowego, dzięki której możemy w pełni skupić się na dalszym rozwoju biznesu i realizacji strategii ABC Data" - dodała prezes. ABC Data jest dystrybutorem sprzętu IT. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r

Akcjonariusze ABC Data zdecydują 16 VI o wypłacie 0,36 zł dywidendy na akcję

. postanawia przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy ABC Data S.A." - czytamy w projekcie uchwały. Jednocześnie ZWZ ma ustalić dzień dywidendy na 23 czerwca, a dzień jej wypłaty na 8 lipca. ABC Data jest dystrybutorem sprzętu IT. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r. Skonsolidowane

ABC Data ma zgodę UOKiK na przejęcie kontroli nad S4E

handlowych w procesie sprzedaży poprzez działania marketingowe, przedsprzedaż, kredytowanie, zarządzanie logistyką dostaw oraz świadczenie usług doradztwa. Pod koniec sierpnia ABC Data podała, że ma umowę inwestycyjną w sprawie nabycia pakietu kontrolnego ponad 80% akcji notowanej na rynku NewConnect

ABC Data wypłaci zaliczki na poczet dywidendy w wys. 0,08 zł na akcję

Warszawa, 16.11.2017 (ISBnews) - Zarząd ABC Data podjął uchwałę o wypłacie akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2017 w łącznej wysokości 10 021 351,92 zł, tj. 0,08 zł zł na 1 akcję, podała spółka. "1. Kwota zaliczki wyniesie łącznie 10 021 351,92 zł, tj

ABC Data zdecydował o rozpoczęciu przeglądu różnych opcji strategicznych rozwoju

ABC Data jest dystrybutorem sprzętu IT. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 4,86 mld zł w 2015 r. (ISBnews)

Grupa ABC Data miała szacunkowo 470 mln zł przychodów w październiku

dominującej w porównaniu z 31,8 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 3 315,24 mln zł w porównaniu z 3 365,91 mln zł rok wcześniej. ABC Data jest dystrybutorem sprzętu IT. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 4,86 mld zł w 2015

ABC Data zdecydowało o niewypłacaniu dywidendy i 5 mln zł na buy-back

finansowanie wypłat zaliczek na poczet dywidendy" - czytamy w komunikacie. ABC Data jest dystrybutorem sprzętu IT. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r. (ISBnews)  

ABC Data została pierwszym oficjalnym partnerem Xiaomi w Unii Europejskiej

zamówień.  ABC Data jest dystrybutorem sprzętu IT. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 4,86 mld zł w 2015 r. (ISBnews)

ABC Data przejęła pakiet kontrolny S4E

świadczenie usług doradztwa. Pod koniec sierpnia ABC Data podała, że ma umowę inwestycyjną w sprawie nabycia pakietu kontrolnego ponad 80% akcji notowanej na rynku NewConnect spółki S4E. Łączna kwota transakcji wyniesie od 19 do 25 mln zł. ABC Data jest dystrybutorem sprzętu IT. Spółka jest notowana na

Akcjonariusze ABC Data zdecydują 17 V o wypłacie 0,39 zł dywidendy na akcję

Warszawa, 21.04.2016 (ISBnews) - Akcjonariusze ABC Data zdecydują o przeznaczeniu 48,85 mln z zysku netto za 2015 r. na dywidendę, tj. o wypłacie 0,39 zł na akcję, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie zwołane na 17 maja br. Zdecydują także o przeprowadzeniu programu motywacyjnego i

ABC Data może w ciągu kilku tygodni uruchomić platformę Cloud

sprzedaży przy optymalizacji procesów logistycznych. ABC Data jest dystrybutorem sprzętu IT. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r. (ISBnews)  

ABC Data oczekuje narastających efektów optymalizacyjnych w kolejnych kwartałach

czasie" - zaznaczyła Weiss.  ABC Data jest dystrybutorem sprzętu IT. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r. (ISBnews)

ABC Data miała 9,2 mln zł zysku netto w III kw., wg. wstępnych danych

operacyjnej wysokości 27 mln zł. Zysk netto po trzech kwartałach wyniósł 14 mln zł, przy długu netto 116,8 mln zł, podano także. ABC Data jest dystrybutorem sprzętu IT. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r. (ISBnews)

ABC Data podtrzymuje prognozy wyników na 2017 r.

netto. ABC Data jest dystrybutorem sprzętu IT. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r. (ISBnews)

ABC Data rekomenduje niewypłacanie dywidendy za 2016 i buy-back za 5 mln zł

Warszawa, 21.03.2017 (ISBnews) - Zarząd ABC Data zarekomendował akcjonariuszom niewypłacanie dywidendy z zysku za 2016 r., wynoszącego 19,54 mln zł, i przeznaczenie jego części (5 mln zł) na buy-back, podała spółka. Pozostałą część zysku netto za rok obrotowy 2016 spółka proponuje przeznaczyć

ABC Data rekomenduje wypłatę 0,39 zł na akcję dywidendy za 2015 rok

okresie 2015 r. wyniósł 60,28 mln zł. W ub.r. akcjonariusze ABC Data zdecydowali o wypłacie dywidendy w łącznej kwocie 45,1 mln zł, czyli 0,36 zł na jedną akcję. ABC Data jest dystrybutorem sprzętu IT. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 4,86 mld

ABC Data szacuje 919 mln zł przychodów i 3,3 mln zł netto w II kw. 2017 r.

I półrocze 2017 roku zostanie opublikowany w dniu 31 sierpnia 2017 roku, po zweryfikowaniu wszystkich danych przez biegłego rewidenta. ABC Data jest dystrybutorem sprzętu IT. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r. (ISBnews)  

ABC Data zwiększyła udział w polskim rynku dystrybucji IT do 23%

kapitałowej ABC Data wyniosły 315 mln zł. ABC Data jest dystrybutorem sprzętu IT. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 4,86 mld zł w 2015 r. (ISBnews)

ABC Data osiągnęła szacunkowo 1,186 mld zł przychodów w II kwartale

, skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży. ABC Data jest dystrybutorem sprzętu IT. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 4,86 mld zł w 2015 r. (ISBnews)

ABC Data: Dywidenda za bieżący rok powinna być min. na poziomie z ubiegłego roku

naszego regionu Europy.  ABC Data jest dystrybutorem sprzętu IT. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 4,86 mld zł w 2015 r. (ISBnews)

Zysk netto ABC Data zmniejszył się r/r do 7,3 mln zł w I kw. 2016 r.

wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 036,39 mln zł w I kw. 2016 r. wobec 1 346,47 mln zł rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2016 r. wyniósł 3,44 mln zł wobec 5,79 mln zł zysku rok wcześniej. ABC Data jest dystrybutorem sprzętu IT. Spółka jest notowana na GPW

ABC Data miała wstępnie 1,4 mln zł zysku netto, 994,8 mln zł przychodów w I kw.

utrzymywania optymalnego poziomu środków pieniężnych w spółce" - czytamy dalej. Rozszerzony skonsolidowany raport za I kwartał 2017 roku zostanie opublikowany 17 maja br. ABC Data jest dystrybutorem sprzętu IT. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r. (ISBnews)  

ABC Data wprowadziła do oferty rozwiązania do obsługi cloud computing

Warszawa, 30.12.2015 (ISBnews) - ABC Data wprowadziła do oferty rozwiązania zapewniające płynną obsługę oraz bezpieczeństwo gromadzonych w chmurze plików, podała spółka. "Listę nowości w ofercie ABC Data otwierają magazyny danych w chmurze osobistej My Cloud Mirror drugiej generacji

Zysk netto ABC Data spadł r/r do 17,14 mln zł w 2016 r.

Warszawa, 21.03.2017 (ISBnews) - ABC Data odnotowało 17,14 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2016 r. wobec 46,84 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.  "W 2016 roku wypracowaliśmy zysk EBITDA na poziomie 40,4 mln zł

Akcjonariusze ABC Data zdecydowali o wypłacie 0,36 zł dywidendy na akcję

akcji własnych nabytych przez spółkę. Na dzień 16 czerwca liczba ta wynosi 2 672 349 sztuk. Dzień dywidendy: 23 czerwca, dzień wypłaty dywidendy: 8 lipca" – czytamy w komunikacie. ABC Data jest dystrybutorem sprzętu IT. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r. Skonsolidowane przychody

ABC Data zakłada poprawę wyników r/r w tym roku

" - stwierdziła prezes.  Jednocześnie podtrzymała plan rozwoju ABC Data poprzez ścieżkę akwizycyjną. ABC Data jest dystrybutorem sprzętu IT. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r. (ISBnews)  

ABC Data miała wstępnie 4,1 mln zł zysku netto w IV kw. 2016 r.

dniu 21 marca 2017 roku, po zweryfikowaniu wszystkich danych przez biegłego rewidenta, przypomniano. ABC Data jest dystrybutorem sprzętu IT. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 4,86 mld zł w 2015 r. (ISBnews)

ABC Data: Nowa strategia bez wpływu na politykę dywidendową

osiągnięcie wyceny 1 mld zł w 2018 r. ABC Data jest dystrybutorem sprzętu IT. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 5,57 mld zł w 2014 r. (ISBnews)

ABC Data wprowadzi do oferty elektronarzędzia i narzędzia

Warszawa, 28.08.2015 (ISBnews) - ABC Data szykuje się do wprowadzenia do oferty nowego segmentu elektronarzędzi i narzędzi, poinformował wiceprezes ABC Data Juliusz Niemotko. Planuje istotnie rozbudować segment mobile. "W ramach inicjatywy strategicznej rozwoju e-commerce będziemy nadal

ABC Data jest 'na trajektorii' realizacji całorocznej prognozy

już 22 mln zł jednostkowo po dwóch kwartałach, co znacznie przybliża do wypłaty kwoty 10 mln zł śródrocznej dywidendy.  ABC Data jest dystrybutorem sprzętu IT. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r. (ISBnews)

Grupa ABC Data szacuje wstępnie 2,9 mln zł zysku netto w III kw. 2016 r.

poprawie i jest wyższa niż wygenerowana w analogicznym okresie 2015 roku, podano w informacji. Rozszerzony skonsolidowany raport za III kwartał 2016 roku zostanie opublikowany 9 listopada. ABC Data jest dystrybutorem sprzętu IT. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r. Skonsolidowane przychody ze

Zysk netto ABC Data wzrósł r/r do 46,84 mln zł w 2015 r.

naszych strategicznych celów - zdobycia pozycji lidera dystrybucji IT w Europie Środkowo-Wschodniej oraz zwiększenia wyceny spółki do 1 mld zł" - stwierdziła prezes ABC Data. ABC Data jest dystrybutorem sprzętu IT. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r. (ISBnews)

ABC Data buduje pozycję na nowych rynkach, szczególnie w krajach bałkańskich

rozwijać. Już teraz spółka notuje dynamiczny wzrost sprzedaży produktów i akcesoriów jednego z wiodących producentów na rynku mobile" - czytamy dalej. AGD i RTV to kolejny obszar, w którym ABC Data widzi możliwość dynamicznego rozwoju. Podjęte zostały ku temu kroki poprzez podpisanie umów z wieloma

ABC Data prognozuje skonsolidowany zysk netto przekraczający 49 mln zł w 2015 r.

Warszawa, 12.11.2015 (ISBnews) - ABC Data zamierza osiągnąć w 2015 roku skonsolidowane przychody na poziomie 4,76 mld zł, skonsolidowaną EBITDA na poziomie 68,02 mln zł i skonsolidowany zysk netto na poziomie 49,07 mln zł, podała spółka. "Opracowując niniejszą prognozę zarząd ABC Data

ABC Data: Dywidenda za bieżący rok powinna być 'bardzo dobra'

. ABC Data jest dystrybutorem sprzętu IT. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 5,57 mld zł w 2014 r. (ISBnews)  

ABC Data uważa strategiczny cel 10% udziału w rynku CEE do 2018 r. za osiągalny

przychodów ze sprzedaży, wypracuje zysk EBITDA w wysokości 50,6 mln zł oraz zysk netto na poziomie 27,7 mln zł.  ABC Data jest dystrybutorem sprzętu IT. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r. (ISBnews)

Zysk netto ABC Data spadł r/r do 1,57 mln zł w I kw. 2017 r.

3,44 mln zł zysku rok wcześniej. Wcześniej spółka informowała, prezentując wstępne dane, że odnotowała 1,4 mln zł skonsolidowanego zysku netto przy 994,8 mln zł przychodów w I kw. 2017 r.  ABC Data jest dystrybutorem sprzętu IT. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r. (ISBnews)

Akcjonariusze ABC Data zdecydowali o wypłacie 0,39 zł dywidendy na akcję

wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie 2015 r. wyniósł 60,28 mln zł. ABC Data jest dystrybutorem sprzętu IT. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 4,86 mld zł w 2015 r.  (ISBnews)  

ABC Data myśli dużych przejęciach w regionie obok rozwoju organicznego

Warszawa, 29.06.2015 (ISBnews) - ABC Data w ramach swojej strategii na lata 2016-2018 chce rosnąć organicznie i poprzez przejęcia, a oba kierunki będą "równie ważne", poinformowała prezes Ilona Weiss. "Celem są, obok rozwoju organicznego, M&A jako ważny czynnik przyspieszający

ABC Data chce zwiększyć udział w polskim rynku do 25% na koniec 2018 r.

Warszawa, 29.06.2015 (ISBnews) - ABC Data chce zwiększyć udział w polskim rynku do 25%, a liczbę resellerów do 10,5 tys. na koniec 2018 r., poinformowała prezes Ilona Weiss, ogłaszając strategię spółki na lata 2016-2018. "Chcemy zwiększyć liczbę klientów w Polsce do ok. 10,5 tys. w 2018

ABC Data otworzy nowe centrum dystrybucyjne na Węgrzech pod koniec maja

Warszawa, 12.05.2016 (ISBnews) - ABC Data planuje otwarcie kolejnego nowego centrum dystrybucyjnego na Węgrzech pod koniec maja br., zapowiedziała prezes spółki Ilona Weiss. Spółka zakłada także wzrost liczby obsługiwanych klientów do 10 tys. w Polsce i tyle samo w regionie do końca 2018 r.  

ABC Data inwestuje w rozwój segmentu usług z wartością dodaną Value+

komplementarnymi rozwiązaniami, optymalnie spełniającymi ich potrzeby" - podsumowano w informacji. ABC Data jest dystrybutorem sprzętu IT. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 4,86 mld zł w 2015 r. (ISBnews)

Zysk netto ABC Data wzrósł r/r do 8,85 mln zł w III kw. 2017 r.

raporcie. W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-III kw. 2017 r. wyniósł 27,79 mln zł wobec 24,45 mln zł zysku rok wcześniej. ABC Data jest dystrybutorem sprzętu IT. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r. (ISBnews)

ABC Data chce z Xiaomi osiągnąć 8-10% udziału w rynku smartfonów w Polsce

%, nie licząc jeszcze do tego naszej firmy iSource" - powiedziała Weiss. ABC Data jest dystrybutorem sprzętu IT. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 4,86 mld zł w 2015 r. (ISBnews)

ABC Data chce być warta 1 mld zł w 2018 r. jako nr 1 w regionie

(teraz 14.), 5. na Węgrzech (20.), 3. w krajach bałtyckich (4.), 3. w Czechach i Słowacji (5.), wyliczyła Weiss. ABC Data jest dystrybutorem sprzętu IT. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 5,57 mld zł w 2014 r. (ISBnews)

ABC Data rozmawia o akwizycjach, które mają dodać nowe kategorie do oferty

public". ABC Data jest dystrybutorem sprzętu IT. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 5,57 mld zł w 2014 r. (ISBnews)  

ABC Data miała 2,9 mln zł netto, 1188 mln zł przychodów w II kw. wg wst. danych

także spółka. ABC Data jest dystrybutorem sprzętu IT. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 4,86 mld zł w 2015 r. (ISBnews)

Zysk netto ABC Data wzrósł r/r do 4,96 mln zł w III kw. 2015 r.

wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 3 365,91 mln zł w porównaniu z 3 934,9 mln zł rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-III kw. 2015 r. wyniósł 40,32 mln zł wobec 32,29 mln zł zysku rok wcześniej. ABC Data jest dystrybutorem sprzętu IT. Spółka jest notowana na

Zysk netto ABC Data wzrósł r/r do 13,93 mln zł w II kw. 2015 r.

wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 2 344,97 mln zł w porównaniu z 2 559,94 mln zł rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2015 r. wyniósł 38,41 mln zł wobec 28,79 mln zł zysku rok wcześniej. ABC Data jest dystrybutorem sprzętu IT. Spółka jest notowana na GPW od 2010

ABC Data już widzi 'duże szanse' realizacji trzyletniej strategii rozwoju

Warszawa, 28.08.2015 (ISBnews) - ABC Data, pomimo krótkiego okresu, jaki upłynął od ogłoszenia nowej strategii rozwoju do 2018 r., ma już silne podstawy do optymizmu w kwestii możliwości realizacji swoich celów strategicznych, poinformowała prezes Ilona Weiss. "Marżowość, która już jest

ABC Data zwiększa udziały w rynku i nie wyklucza dalszych akwizycji

; - skomentowała Weiss.  Dodała, że instytucje te nie podniosły żadnych opłat dla spółki, co mogłoby skutkować podniesieniem kosztów prowadzenia działalności.   ABC Data jest dystrybutorem sprzętu IT. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 4,86 mld zł w

MCI skupi się na zwiększaniu wartości swoich inwestycji w Turcji i Rosji

koncentracji na Warszawie, zbudowaniu "nowego, dużo większego" magazynu, dającego potencjał rozwoju na kolejne kilka lat, a także rozwój usługi mobilnej i "nauczania maszynowego".  W kwestii ABC Data - MCI zakłada, że kwestie podatkowe się wyjaśniły i spodziewa się lepszego "

Zysk netto ABC Daty wzrósł r/r do 3,59 mln zł w II kw. 2017 r.

wcześniej. ABC Data jest dystrybutorem sprzętu IT. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r. (ISBnews)

Zysk netto ABC Data zmniejszył się r/r do 2,86 mln zł w III kw. 2016 r.

sprzedaży i ogólnego zarządu oraz niższym zyskiem brutto ze sprzedaży. W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-III kw. 2016 r. wyniósł 24,45 mln zł wobec 40,32 mln zł zysku rok wcześniej. ABC Data jest dystrybutorem sprzętu IT. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r. Skonsolidowane przychody ze

Zysk netto ABC Daty spadł r/r do 2,95 mln zł w II kw. 2016 r.

okresie. W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2016 r. wyniósł 25,39 mln zł wobec 38,41 mln zł zysku rok wcześniej. ABC Data jest dystrybutorem sprzętu IT. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 4,86 mld zł w 2015 r. (ISBnews)

ABC Data wprowadza nowe kategorie produktowe, celem wzrost liczby klientów

; elektronarzędzia i narzędzia, podano również. ABC Data jest dystrybutorem sprzętu IT. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 5,57 mld zł w 2014 r. (ISBnews)  

Fundusze MCI zrealizowały w tym roku wyjścia z inwestycji na ok. 400 mln zł

. Przepływy są również realizowane poprzez wypłaty dywidend z publicznych spółek portfelowych, takich jak turecki Index i notowana na GPW ABC Data. Obie spółki wypłaciły w tym roku funduszowi MCI.EuroVentures ponad 40 mln zł dywidend: ABC Data 30,5 mln zł oraz Indeks 10,55 mln zł, wskazano również. 

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

27,69 mln zł zysku netto. ABC Data odnotowała 8,85 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r. wobec 2,86 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.  Źródło: ISBnews Oracle Polska: Notuje sprzedaż rozwiązań chmurowych w

PEManagers stawia na stałe zwiększanie aktywów pod zarządzaniem

aktywów brutto pod zarządzeniem przekroczyła na koniec 2016 r. 2,2 mld zł. Napływy brutto do zarządzanych przez PEM funduszy wyniosły ponad 180 mln zł. Natomiast aktywa netto pod zarządzaniem spadły r/r o 6 mln zł. Na spadek aktywów wpływ miała przede wszystkim istotna przecena akcji ABC Data. Niższy

Tygodniowy przegląd informacji ISBnews z sektora TMT

mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Źródło: ISBnews NTT System: Odnotował 3,41 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2016 r. wobec 5,74 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Źródło: ISBnews ABC Data: Może w ciągu

MCI liczy na wyjście ze spółki Invia na początku 2016 r.

planuje również 3-5 nowych inwestycji w CreditVentures i InternetVentures o łącznej wartości do 100 mln zł, przy planowanej rentowność netto na poziomie 5-10%. "Zakładamy również dywidendy z naszych spółek ABC Data, Indeks i PEM" - dodał prezes. Wcześniejsza dywidenda z ABC i Indeks wyniosła

Przegląd informacji ze spółek

. ABC Data uruchamia platformę chmurową business to business ABC Data Cloud, poinformowała prezes Ilona Weiss. Grupa udostępnia również nową mobilną wersję platformy Interlink oraz nową odsłonę Reseller Web.  Akcjonariusze KGHM Polska Miedź zdecydowali o przeznaczeniu 200 mln zł na wypłatę

Przegląd prasy

pozostanie strategicznym dostawcą paliwa gazowego dla Grupy Azoty --UOKiK wszczął postępowanie przeciwko Polkomtelowi dot. opłat za SMS-y --ZPP postuluje jak najszybsze uproszczenie ustawy o VAT --Dom Development wprowadził do sprzedaży 248 mieszkań w IV etapie Osiedla Premium --ABC Data uruchamia

Tygodniowy przegląd informacji ISBnews z sektora TMT

urządzenia i umiejętnie oddzielać cenne informacje od tych mniej wartościowych. Źródło: SAS Institute BIZNES I FINANSE: SPÓŁKI T-Bull: Liczba pobrań gier spółki wyniosła 8,5 mln w czerwcu br., zaś łączna skumulowana liczba pobrań do 30 czerwca 2017 r. sięgnęła 248,5 mln. Źródło: spółka ABC Data

Tygodniowy przegląd informacji ISBnews z sektora TMT

łącznie ośmiu tytułów na tę platformę.  Źródło: ISBnews ABC Data: Jest "na trajektorii" realizacji całorocznej prognozy finansowej, a "zniknięcie branży z grupy podwyższonego ryzyka w urzędach skarbowych" zwiększy docelowo potencjał rozwojowy grupy, wynika ze słów prezes Ilony

Przegląd prasy

akcję --Playway zawarł umowy inwestycji w spółki Total Games oraz Duality --T-Bull pozyskał finansowanie z NCBiR na projekt G-Camp wysokości 4,3 mln zł --BGŻ BNP Paribas ma umowy sprzedaży wierzytelności o wart. 2,3 mld zł --Maciej Kowalski zrezygnował ze stanowiska wiceprezesa ABC Data

Przegląd prasy

Frankfurcie od 23 sierpnia --ABC Data przejmuje notowaną na NewConnect spółkę S4E --PGE: Produkcja energii spadła r/r do 30,1 TWh w okresie styczeń-lipiec 2016 --Indeks WIG20 wzrósł o 0,01% na zamknięciu w poniedziałek --Konsorcjum Polimeksu proponuje Enei zakończenie budowy w Kozienicach 19 XII 2017

Przegląd prasy

na decyzję akcjonariuszy o podwyższeniu kapitału --Zysk netto Vivid Games wzrósł r/r do 10,67 mln zł w III kw. 2015 r. --Tauron: Poziom WACC powinien być ustalony na 5,7-5,8 --ABC Data rozmawia o akwizycjach, które mają dodać nowe kategorie do oferty --PEManagers może zwiększyć inwestycje w 2016

PEManagers spodziewa się lepszych wyników w 2016 r.

liry, jak w tym roku. Również działania zarządu ABC Data przynoszą pozytywne efekty" - podkreślił prezes. Smorszczewski oczekuje, że w IV kwartale grupa zrealizuje przychody z tytułu opłaty za zarządzanie. W III kw. spółka nie osiągnęła przychodów z tego tytułu, zaś rok wcześniej było to 7,7

Przegląd informacji ze spółek

testów na utratę wartości w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym KGHM za 2016 r. po uwzględnieniu efektu podatkowego wynosi 1 241,8 mln USD (5 190 mln zł) , podała spółka. Lark Europe - spółka zależna Lark.pl złożyła wniosek o zawezwanie spółki ABC Data do próby ugodowej i

Przegląd informacji ze spółek

utrzymywać zapasy na poziomie 150-250 tys. ton, poinformował prezes Krzysztof Szlaga. ABC Data zwiększyło udział w rynku dystrybutorów IT w Polsce do 23% w I połowie 2016 r. i jest to najlepszy wynik w historii spółki, poinformowała prezes Ilona Weiss. Spółka nie wyklucza także dalszych akwizycji. Atal

Przegląd informacji ze spółek

Bliskim Wschodzie i w Europie Zachodniej. Cyfrowy Polsat zawarł umowę ramową z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju (EBOR), w związku z tym, że bank rozważa nabycie obligacji spółki, podał Cyfrowy Polsat. ABC Data w ramach swojej strategii na lata 2016-2018 chce rosnąć organicznie i poprzez

Przegląd informacji ze spółek

dyskontowego. Celem w Top Secret jest osiągnięcie progu rentowności lub jego lekkie przekroczenie. W segmencie dyskontowym grupa chce osiągnąć rentowność z działalności zagranicznej, poinformował prezes Redanu Bogusz Kuszyński.  ABC Data może w ciągu kilku tygodni uruchomić platformę business-to

Przegląd informacji ze spółek

akcji własnych. Zaproszenie obejmuje do 1 084 167 akcji po cenie 37,5 zł za jedną akcję.  Szacunkowe skonsolidowane przychody ze sprzedaży grupy kapitałowej ABC Data w styczniu 2018 roku wyniosły 374 mln zł, podała spółka. Unibep, w rezultacie uzgodnień z norweskim inwestorem Jessheim

MCI Capital rozważa ogłoszenie 'mikro wezwania', czeka na opinię prawną

oznacza że spółka może z nich wyjść w okresie kilku lat. Turecki Index zakończył transformację profilu do dystrybucji mobile oraz inwestycje real estate (jeszcze nieuwzględnionych w wynikach). W tej fazie są również WP i ABC Data.  Nowe inwestycje, w tym ATM, eCard/dotpay i Livebrain, na ok. 400

Tygodniowy przegląd informacji ISBnews z sektora TMT

portfela inwestycyjnego dzięki wzrostowi organicznemu oraz potencjalnym kolejnym inwestycjom kapitałowym w 2017 r., włączając w to możliwy debiut jednej ze spółek portfelowych na rynku giełdowym w ciągu najbliższego roku, podała spółka. Źródło: ISBnews ABC Data: Uznaje roszczenia Lark Europe za

Przegląd informacji ze spółek

kapitałowo i organizacyjnie z SPV, dodano. Maciej Kowalski złożył rezygnację z funkcji wiceprezesa ABC Data, podała spółka. (ISBnews)

Przegląd prasy

poliamidu w UE --KHW ogłosił konkurs na stanowisko wiceprezesa ds. restrukturyzacji i rozwoju --Konsorcjum Orange Polska wygrało przetarg dla Poczty Polskiej za ponad 10 mln zł --Prezydent złoży ustawę dot. przywrócenia poprzedniego wieku emerytalnego --ABC Data buduje pozycję na nowych rynkach

Tygodniowy przegląd informacji ISBnews z sektora TMT

.   Źródło: ISBnews ABC Data: Ma umowę inwestycyjną w sprawie nabycia pakietu kontrolnego ponad 80% akcji notowanej na rynku NewConnect spółki S4E, podała spółka. Łączna kwota transakcji wyniesie od 19 do 25 mln zł. Zamknięcie transakcji ma nastąpić najpóźniej 31 marca 2017 roku.   

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

.   Źródło: ISBnews ABC Data: Odnotowała 46,84 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 r. wobec 33,28 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.    Źródło: ISBnews   Unified Factory: Giełda Papierów

Przegląd prasy

ustawę o podatku bankowym z wyższą stawką opodatkowania --NBP: Sytuacja finansowa przedsiębiorstw w III kw. nieco się poprawiła --ABC Data wprowadziła do oferty rozwiązania do obsługi cloud computing --Centrum A. Smitha: Postawmy na niższe koszty pracy, uwolnijmy przedsiębiorczość --Czerwona Torebka

Tygodniowy przegląd informacji ISBnews z sektora TMT

Przybyło. Grupa ma dużo przestrzeni do sfinansowania dalszego wzrostu. Grupa AB odnotowała 55,06 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 50,53 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.   Źródło: ISBnews ABC Data