abc data notowania

Grupa ABC Data miała szacunkowo 374 mln zł przychodów w styczniu

Warszawa, 08.02.2018 (ISBnews) - Szacunkowe skonsolidowane przychody ze sprzedaży grupy kapitałowej ABC Data w styczniu 2018 roku wyniosły 374 mln zł, podała spółka. ABC Data jest dystrybutorem sprzętu IT. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r. (ISBnews)

Andrzej Lis zastąpił Ilonę Weiss na stanowisku prezesa ABC Data

funkcji ze skutkiem na dzień 1 lipca 2019 r. Według informacji, podobne oświadczenia złożyli o rezygnacji z dalszego pełnienia funkcji wiceprezesa spółki złożyli Andrzej Zbigniew Kuźniak i Michał Grzegorz Litwinowicz. ABC Data jest dystrybutorem sprzętu IT. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r

Szacunkowe przychody grupy ABC Data spadły r/r do 344 mln zł w styczniu

Warszawa, 08.02.2019 (ISBnews) - Szacunkowe skonsolidowane przychody ze sprzedaży wypracowane przez grupę kapitałową ABC Data wyniosły 344 mln w styczniu br., podała spółka. Wcześniej spółka informowała, że szacunkowe przychody grupy w styczniu 2018 r. wyniosły 374 mln zł.  ABC Data jest

PTE PZU cofnęło pozew przeciwko ABC Data ws. uchylenia uchwały o sprzedaży firmy

przysługujących mu uprawnień w tej materii. ABC Data jest dystrybutorem sprzętu IT. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r. (ISBnews)

Vicis New Investments wystąpiła o zgodę na zniesienie dematerializacji akcji

Investments (BidCo) umowę sprzedaży przedsiębiorstwa emitenta na rzecz BidCo za 147,6 mln zł. Vicis New Investments (dawniej ABC Data) jest notowany na GPW od 2010 r. (ISBnews)

MCI Venture Projects ogłosił przymusowy wykup dawnego ABC Data po 1,44 zł/akcja

sprzedaży przedsiębiorstwa emitenta na rzecz BidCo za 147,6 mln zł. Vicis New Investments (dawniej ABC Data) jest notowany na GPW od 2010 r. (ISBnews)  

ABC Data sprzedała grupie ALSO swoje przedsiębiorstwo za łącznie 182,6 mln zł

sztukę. ABC Data jest dystrybutorem sprzętu IT. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r. (ISBnews)

ALSO Holding i MCI nabyli 34,74 mln akcji ABC Data w wezwaniu

ALSO Holding - poprzez podmiot zależny Roseville Investments - oraz Grupa MCI wezwały do sprzedaży akcji ABC Data, stanowiących 37,1% głosów na walnym zgromadzeniu po 1,3 zł za sztukę. ABC Data jest dystrybutorem sprzętu IT. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r. (ISBnews)

Szacunkowe przychody Grupy ABC Data spadły r/r do 353 mln zł w sierpniu

Warszawa, 10.09.2018 (ISBnews) - Szacunkowe skonsolidowane przychody ze sprzedaży grupy kapitałowej ABC Data w sierpniu 2018 roku wyniosły 353 mln zł, podała spółka.  Wcześniej spółka podawała, że w sierpniu 2017 r. jej skonsolidowane przychody wyniosły 363 mln zł.  ABC Data

Wzywający nabędą akcje ABC Data pomimo niespełnienia części warunków wezwania

członka wskazanego przez wzywającego, uchwał w sprawie zmiany w statucie. 21 grudnia 2018 roku Grupa ALSO Holding oraz Grupa MCI wezwały do sprzedaży akcji ABC Data, stanowiących 37,1% głosów na walnym zgromadzeniu po 1,3 zł za sztukę. ABC Data jest dystrybutorem sprzętu IT. Spółka jest notowana na

ABC Data: Spełnił się kolejny z warunków wezwania na sprzedaż akcji

przedłużone - do 14 czerwca. 21 grudnia 2018 roku Grupa ALSO Holding oraz Grupa MCI wezwały do sprzedaży akcji ABC Data, stanowiących 37,1% głosów na walnym zgromadzeniu po 1,3 zł za sztukę.   ABC Data jest dystrybutorem sprzętu IT. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r. (ISBnews)  

ABC Data ma wiążącą ofertę na sprzedaż czeskiej spółki zależnej

. Powyższe ewentualne odpisy będą miały charakter nieoperacyjny i niepieniężny. Wskazane dane są wstępnymi, niezaudytowanymi danymi szacunkowymi i mogą ulec zmianie w toku finalizowania prac nad sprawozdaniami finansowymi za 2018 r.  ABC Data jest dystrybutorem sprzętu IT. Spółka jest notowana na

ABC Data: Zapisy na akcje zostały wydłużone do 13 czerwca br.

sztukę.   ABC Data jest dystrybutorem sprzętu IT. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r. (ISBnews)  

ABC Data: Zapisy na akcje zostały wydłużone do 20 maja

sztukę.   ABC Data jest dystrybutorem sprzętu IT. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r. (ISBnews)

ABC Data ma umowę ramową z inwestorem, będzie wezwanie na 100% akcji

o rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych we wszystkich obszarach działalności biznesowej w lutym 2017 r. ABC Data jest dystrybutorem sprzętu IT. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r. (ISBnews)  

Maciej Kowalski zrezygnował ze stanowiska wiceprezesa ABC Data

Warszawa, 12.12.2017 (ISBnews) - Maciej Kowalski złożył rezygnację z funkcji wiceprezesa ABC Data, podała spółka. "Pan Maciej Kowalski nie podał powodu rezygnacji" - czytamy w komunikacie. ABC Data jest dystrybutorem sprzętu IT. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r. (ISBnews)

Juliusz Niemotko złożył rezygnację z funkcji wiceprezesa ABC Data

stycznia 2015 roku. ABC Data jest dystrybutorem sprzętu IT. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r. (ISBnews)

ABC Data: Wszczęto kontrolę podatkową w stosunku do czeskiej spółki zależnej

okresie styczeń i luty 2016 roku w obrocie z podmiotami objętymi kontrolą wynosiła około 4,1 mln zł (24,4 mln CZK), podsumowano. ABC Data jest dystrybutorem sprzętu IT. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r. (ISBnews)

Szacunkowe przychody Grupy ABC Data wzrosły r/r do 357 mln zł w marcu

Warszawa, 10.04.2018 (ISBnews) - Szacunkowe skonsolidowane przychody ze sprzedaży grupy kapitałowej ABC Data wyniosły 357 mln zł w marcu 2018 r., podała spółka. Wcześniej spółka informowała, że szacunkowe przychody grupy w marcu 2017 r. wyniosły 335 mln zł.  ABC Data jest dystrybutorem

Szacunkowe przychody grupy ABC Data wzrosły r/r do 314 mln zł w maju

Warszawa, 10.06.2019 (ISBnews) - Szacunkowe skonsolidowane przychody ze sprzedaży grupy kapitałowej ABC Data w maju 2019 roku wyniosły 314 mln zł, a za okres styczeń-maj 2019 wyniosły 1 648 mln zł, podała spółka. "W związku z implementacją standardu MSSF 15, dane dotyczące poziomu

Grupa ABC Data miała szacunkowo 417 mln zł przychodów we wrześniu

Warszawa, 09.10.2017 (ISBnews) - Szacunkowe skonsolidowane przychody ze sprzedaży grupy kapitałowej ABC Data we wrześniu 2017 roku wyniosły 417 mln zł, podała spółka. W poprzednim miesiącu spółka raportowała 363 mln zł szacunkowych przychodów ABC Data jest dystrybutorem sprzętu IT. Spółka

ABC Data: Spełnił się jeden z warunków wezwania na sprzedaż akcji

Warszawa, 29.04.2019 (ISBnews) - Roseville Investments - podmiot zależny ALSO Holding - wzywający do sprzedaży akcji ABC Data uzyskał bezwarunkową zgodę organu antymonopolowego w Serbii, podały MCI Venture Projects VI, Roseville Investments oraz Santander Biuro Maklerskie. "Tym samym

ABC Data: Sąd oddalił skargę na decyzję dot. spółki zależnej iSource

Warszawa, 19.06.2019 (ISBnews) - Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (WSA) oddalił skargę złożoną przez iSource - spółkę zależną ABC Data - od decyzji dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie, która utrzymała w mocy decyzję organu pierwszej instancji, podało ABC Data. "

ABC Data: Nie żyje wiceprezes Arkadiusz Lew-Kiedrowski

do podejmowania decyzji" - czytamy w komunikacie. Arkadiusz Lew-Kiedrowski pełnił funkcję wiceprezesa spółki od 1 marca 2018 roku, przypomniano. ABC Data jest dystrybutorem sprzętu IT. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r.  (ISBnews)    

ABC Data nadal liczy na kolejne partnerstwo z firmą z Chin do końca roku

współpracę z ABC Data. ABC Data jest dystrybutorem sprzętu IT. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r.  (ISBnews)  

ABC Data: Spełnił się kolejny z warunków wezwania na sprzedaż akcji

za sztukę. Zapisy na akcje zostały przedłużone do 13 maja br. ABC Data jest dystrybutorem sprzętu IT. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r. (ISBnews)

Zapisy na akcje w wezwaniu ABC Data zostały przedłużone do 14 czerwca

2018 roku Grupa ALSO Holding oraz Grupa MCI wezwały do sprzedaży akcji ABC Data, stanowiących 37,1% głosów na walnym zgromadzeniu po 1,3 zł za sztukę.   ABC Data jest dystrybutorem sprzętu IT. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r. (ISBnews)  

Grupa ABC Data miała szacunkowo 535 mln zł przychodów w grudniu

2016 roku wyniosły 535 mln zł" - czytamy w komunikacie. ABC Data jest dystrybutorem sprzętu IT. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 4,86 mld zł w 2015 r. (ISBnews)  

Zarząd ABC Data powołany w tym samym składzie na kolejną kadencję

na wiceprezesa ds. M&A i rozwoju.  ABC Data jest dystrybutorem sprzętu IT. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r. (ISBnews)

ABC Data zakłada rosnące przychody i stabilny poziom EBITDA w 2019 r.

stabilnie rosnący udział w rynku i rosnącą bazę klientów, a także podtrzymanie polityki koncentracji na produktach wysokomarżowych.  ABC Data jest dystrybutorem sprzętu IT. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r.  (ISBnews)

Grupa ABC Data miała szacunkowo 578 mln zł przychodów w listopadzie

listopadzie 2016 roku wyniosły 578 mln zł" – czytamy w komunikacie. ABC Data jest dystrybutorem sprzętu IT. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 4,86 mld zł w 2015 r. (ISBnews)

ABC Data pracuje nad kolejnym partnerstwem strategicznym z firmą z Chin

sierpniu Alibaba Cloud, część Alibaba Group oferująca rozwiązania chmurowe, nawiązała strategiczną współpracę z ABC Data. ABC Data jest dystrybutorem sprzętu IT. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r.  (ISBnews)

ABC Data osiągnęła szacunkowo 444 mln zł przychodów we wrześniu

wrześniu 2016 roku wyniosły 444 mln zł" - czytamy w komunikacie. ABC Data podawała wcześniej, że w całym II kw. 2016 r. grupa kapitałowa osiągnęła szacunkowe skonsolidowane przychody ze sprzedaży na poziomie 1 186 mln zł. ABC Data jest dystrybutorem sprzętu IT. Spółka jest notowana na GPW od 2010

Grupa ABC Data miała szacunkowo 365 mln zł przychodów w styczniu

Warszawa, 08.02.2017 (ISBnews) - Szacunkowe skonsolidowane przychody ze sprzedaży grupy kapitałowej ABC Data w styczniu 2017 roku wyniosły 365 mln zł, podała spółka. ABC Data jest dystrybutorem sprzętu IT. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły

Warunek minimalnej liczby akcji w wezwaniu na ABC Data został spełniony

Warszawa, 14.03.2019 (ISBnews) - Warunek wezwania na sprzedaż akcji ABC Data, dotyczący złożenia w ramach zapisów na sprzedaż minimalnej liczby akcji ziścił się, podali wzywający. "W związku z wezwaniem ogłoszonym w dniu 21 grudnia 2018 r. przez MCI Venture Projects [...] oraz Roseville

Szacunkowe przychody grupy ABC Data wzrosły r/r do 316 mln zł w kwietniu

Warszawa, 10.05.2019 (ISBnews) - Szacunkowe skonsolidowane przychody ze sprzedaży grupy kapitałowej ABC Data w kwietniu 2019 roku wyniosły 316 mln zł, a za okres styczeń - kwiecień 2019 wyniosły 1 347 mln zł, podała spółka. "W związku z implementacją standardu MSSF 15, dane dotyczące

ABC Data ma umowę na sprzedaż czeskiej spółki zależnej

Warszawa, 08.03.2019 (ISBnews) - Zarząd ABC Data zawarł z Investment Gear 2 z siedzibą w Warszawie umowę zakupu 100% udziałów w spółce zależnej ABC Data s.r.o. z siedzibą w Pradze,  podała spółka.  "Zarząd ABC Data S.A. informuje, że w dniu 7 marca 2019 r. pomiędzy emitentem

ABC Data: Cena w wezwaniu jest godziwa dla akcjonariuszy

lutego do 18 marca 2019 roku. ABC Data jest dystrybutorem sprzętu IT i elektroniki użytkowej w regionie CEE. Działa bezpośrednio w ośmiu państwach Europy Środkowo-Wschodniej. Od 2010 r. spółka jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. (ISBnews)  

Szacunkowe przychody grupy ABC Data wzrosły r/r do 353 mln zł w marcu

Warszawa, 09.04.2019 (ISBnews) - Szacunkowe skonsolidowane przychody ze sprzedaży wypracowane przez grupę kapitałową ABC Data wyniosły 353 mln w marcu br., podała spółka. W okresie styczeń-marzec 2019 wyniosły 1 031 mln zł. "W związku z implementacją standardu MSSF 15, dane dotyczące

ABC Data przystąpiło do negocjacji z ALSO Holding jako inwestorem strategicznym

inwestora strategicznego (inwestora zewnętrznego). ABC Data podjęło decyzję o rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych we wszystkich obszarach działalności biznesowej w lutym 2017 r. ABC Data jest dystrybutorem sprzętu IT. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r. (ISBnews)  

Grupa ABC Data miała szacunkowo 290 mln zł przychodów w lutym

Warszawa, 08.03.2017 (ISBnews) - Szacunkowe skonsolidowane przychody ze sprzedaży grupy kapitałowej ABC Data w lutym 2017 roku wyniosły 290 mln zł, podała spółka. W poprzednim miesiącu spółka raportowała 365 mln zł szacunkowych przychodów ABC Data jest dystrybutorem sprzętu IT. Spółka jest

Michał Litwinowicz powołany na wiceprezesa ds. finansowych ABC Data

Warszawa, 01.10.2018 (ISBnews) - Rada nadzorcza ABC Data podjęła uchwałę w sprawie powołania z dniem 1 stycznia 2019 r. Michała Litwinowicza do pełnienia funkcji wiceprezesa zarząduds. finansowych (CFO) na okres bieżącej kadencji. "Pan Michał Litwinowicz posiada ponad 15-letnie

Przychody grupy ABC Data spadły o 18% r/r do 484 mln zł w grudniu

roku. Z kolei w obszarze nowych technologii mobilnych, w grudniu 2018 popyt utrzymywał się na stabilnym poziomie" - powiedział wiceprezes ABC Data Andrzej Kuźniak, cytowany w komunikacie. ABC Data jest dystrybutorem sprzętu IT. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r. (ISBnews)  

S4E ma 'szczególnie pozytywnie' kontrybuować do wyników ABC Data w II półroczu

pozytywnie kontrybuować do wyników grupy kapitałowej ABC Data w drugiej połowie roku" – dodała prezes ABC Data. ABC Data w ub.r. przejęło S4E, dystrybutora value added distribution (VAD). ABC Data jest dystrybutorem sprzętu IT. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r. (ISBnews)

Termin zapisów w wezwaniu na ABC Data został wydłużony do 17 kwietnia

Warszawa, 18.03.2019 (ISBnews) - Termin zakończenia zapisów w wezwaniu na sprzedaż akcji ABC Data został wydłużony do 17 kwietnia z 18 marca, podało Santander BM jako podmiot pośredniczący "Termin zakończenia przyjmowania zapisów na akcje: 17 kwietnia 2019 r. Przewidywany dzień transakcji

ABC Data osiągnęła szacunkowo 315 mln zł przychodów w lipcu

lipcu 2016 roku wyniosły 315 mln zł" - czytamy w komunikacie. ABC Data podawała wcześniej, że w całym II kw. 2016 r. grupa kapitałowa osiągnęła szacunkowe skonsolidowane przychody ze sprzedaży na poziomie 1 186 mln zł. ABC Data jest dystrybutorem sprzętu IT. Spółka jest notowana na GPW od 2010

ABC Data: Kontrola w zakresie VAT za II kw. 2014 r. zakończona pozytywnie

podatkowych dla spółki" - czytamy w komunikacie. Obecnie w ABC Data nie jest prowadzone żadne postępowanie kontrolne w zakresie podatku VAT, podano także. ABC Data jest dystrybutorem sprzętu IT. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r.  (ISBnews)

MCI i ALSO Holding podniosły cenę w wezwaniu na ABC Data do 1,44 zł za akcję

Warszawa, 06.03.2019 (ISBnews) - MCI Venture Projects i Roseville Investments - podmiot zależny ALSO Holding- podniosły cenę w wezwaniu na 37,1% akcji ABC Data do 1,44 zł za akcję z 1,3 zł poprzednio, podali wzywający. "Wzywający oraz Santander Bank Polska S.A. – Santander Biuro

Wiceprezes ABC Data ds. finansowych Paweł Szymański złożył rezygnację

składzie zarządu ABC Data S.A. ze skutkiem natychmiastowym. Jako powód rezygnacji pan Paweł Szymański podał przyczyny osobiste" - czytamy w komunikacie. ABC Data jest dystrybutorem sprzętu IT. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 4,86 mld zł w 2015 r

Vicis New Investments ma zgodę KNF na zniesienie dematerializacji akcji

AG (inwestor) oraz Roseville Investments (BidCo) umowę sprzedaży przedsiębiorstwa emitenta na rzecz BidCo za 147,6 mln zł. Vicis New Investments (dawniej ABC Data) jest notowany na GPW od 2010 r. (ISBnews)

ABC Data miała wstępnie 4,9 mln zł zysku netto w III kw. 2018 r.

raport ABC Data za III kw. 2018 roku zostanie opublikowany 15 listopada br. ABC Data jest dystrybutorem sprzętu IT. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r. (ISBnews)  

ABC Data: Czwarty kwartał zdecyduje o całokształcie tegorocznych wyników

presję na marże w spółce zależnej S4E ze względu na przesunięcia czasowe przetargów publicznych i prywatnych. ABC Data jest dystrybutorem sprzętu IT. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r.  (ISBnews)

ABC Data pracuje nad strategią rozwoju na kolejny okres

dostarczonych przez usługodawcę.   ABC Data jest dystrybutorem sprzętu IT. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r.  (ISBnews)

ABC Data szacuje 69,5 mln zł skons. straty netto w 2018 r. po weryfikacji odpisu

. ABC Data jest dystrybutorem sprzętu IT i elektroniki użytkowej w regionie CEE. Działa bezpośrednio w ośmiu państwach Europy Środkowo-Wschodniej. Od 2010 r. spółka jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. (ISBnews)

Vicis New Investments wnioskuje o wykluczenie akcji z obrotu na GPW

MCI.EuroVentures 1.0, reprezentowanym przez MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (MCI), ALSO Holding AG (inwestor) oraz Roseville Investments (BidCo) umowę sprzedaży przedsiębiorstwa emitenta na rzecz BidCo za 147,6 mln zł. Vicis New Investments (dawniej ABC Data) jest notowany na GPW od 2010 r

ABC Data miało 68,57 mln zł straty netto, 38,09 mln zł straty EBIT w 2018 r.

. Uwzględniając opisane powyżej uwarunkowania, wynik ze sprzedaży, tylko nieco niższy niż rok wcześniej, należy uznać za optymalny w tych okolicznościach" - podsumowała prezes. ABC Data jest dystrybutorem sprzętu IT. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r. (ISBnews)  

MCI i ALSO przedłużyli zapisy w wezwaniu na akcje ABC Data do 13 maja

- podniosły cenę w wezwaniu do 1,44 zł za akcję. ABC Data jest dystrybutorem sprzętu IT i elektroniki użytkowej w regionie CEE. Działa bezpośrednio w ośmiu państwach Europy Środkowo-Wschodniej. Od 2010 r. spółka jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. (ISBnews)  

ABC Data miała wstępnie 11 mln zł skonsolidowanego zysku netto w IV kw. 2017

Warszawa, 13.04.2018 (ISBnews) - ABC Data odnotowała 11 mln zł skonsolidowanego zysku netto w IV kw. 2017 r. przy 1 604 mln zł przychodów, podała spółka, przedstawiając wstępne dane. Zysk brutto ze sprzedaży wyniósł 97 mln zł, EBITDA: 28 mln zł, a zysk z działalności operacyjnej: 26 mln zł

ABC Data miała wstępnie 2,3 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I kw. 2018

roku spółka opublikuje 29 maja br. ABC Data jest dystrybutorem sprzętu IT. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r. (ISBnews)  

Rada nadzorcza ABC Data powołała Ilonę Weiss na prezesa nowej kadencji od 1XII

Warszawa, 18.09.2015 (ISBnews) - Rada nadzorcza ABC Data podjęła uchwałę w sprawie powołania z dniem 1 grudnia 2015 r. Ilony Weiss do pełnienia funkcji prezesa zarządu na kolejną trzyletnią kadencję, podała spółka. ABC Data jest dystrybutorem sprzętu IT. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r

Vicis New Investment: GPW wykluczyła wszystkie akcje spółki z obrotu giełdowego

GPW z wnioskiem o wykluczenie z obrotu giełdowego wszystkich akcji. Vicis New Investments (dawniej ABC Data) jest notowany na GPW od 2010 r. (ISBnews)

ABC Data uruchamia platformę usług w chmurze

nie muszą mieć wszystkiego, by zaspokajać swoje potrzeby. Do tego wystarczyć może subskrypcja w chmurze. ABC Data dostosowuje się do tych potrzeb, wychodząc poza tradycyjną dystrybucję" - podsumowała Weiss. ABC Data jest dystrybutorem sprzętu IT. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r

ABC Data zdecydowało się na opcję pozyskania inwestora strategicznego

emitenta, co może skutkować wynegocjowaniem mniej korzystnych warunków, a w najgorszym wypadku może skutkować skróceniem daty końcowej finansowania" - napisano w drugim komunikacie. ABC Data jest dystrybutorem sprzętu IT. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r. (ISBnews)  

Grupa ALSO Holding i MCI wezwały do sprzedaży 37,1% akcji ABC Data po 1,3 zł/szt

Warszawa, 21.12.2018 (ISBnews) - Grupa ALSO Holding oraz Grupa MCI wezwały do sprzedaży akcji ABC Data, stanowiących 37,1% głosów na walnym zgromadzeniu po 1,3 zł za sztukę, podało MCI. Zapisy na akcje będą przyjmowane od 15 lutego do 18 marca 2019 roku. "Santander Bank Polska S.A

ABC Data rozmawia o dalszym rozszerzaniu współpracy z Xiaomi

ABC Data jest dystrybutorem sprzętu IT. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r. (ISBnews)  

Akcjonariusze ABC Data zdecydują 16 VI o wypłacie 0,36 zł dywidendy na akcję

. postanawia przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy ABC Data S.A." - czytamy w projekcie uchwały. Jednocześnie ZWZ ma ustalić dzień dywidendy na 23 czerwca, a dzień jej wypłaty na 8 lipca. ABC Data jest dystrybutorem sprzętu IT. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r. Skonsolidowane

ABC Data oczekuje, że IV kw. będzie 'zgodny z trendami historycznymi'

realizować nasze założenia biznesowe" - podkreśliła Weiss.  ABC Data jest dystrybutorem sprzętu IT. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r.  (ISBnews)  

ABC Data: Prawdopodobieństwo wypłaty dywidendy zal. do końca br. 'bardzo duże'

kapitału rezerwowego na poczet zaliczki - decyzja walnego zgromadzenia i rejestracja zmiany statutu w KRS. ABC Data jest dystrybutorem sprzętu IT. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r. (ISBnews)  

Sąd zarejestrował zmianę nazwy ABC Data na Vicis New Investments

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (MCI), ALSO Holding AG (inwestor) oraz Roseville Investments (BidCo) umowę sprzedaży przedsiębiorstwa emitenta na rzecz BidCo za 147,6 mln zł. Vicis New Investments (dawniej ABC Data) jest notowany na GPW od 2010 r. (ISBnews)

ABC Data prognozuje 27,69 mln zł zysku netto przy 4 468 mln zł przychodów w 2017

zł rok wcześniej. ABC Data jest dystrybutorem sprzętu IT. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r. (ISBnews)

ABC Data: Drugi US w Warszawie umorzył postępowanie podatkowe

Ilona Weiss, cytowana w komunikacie. "Jesteśmy bardzo zadowoleni z decyzji Urzędu Skarbowego, dzięki której możemy w pełni skupić się na dalszym rozwoju biznesu i realizacji strategii ABC Data" - dodała prezes. ABC Data jest dystrybutorem sprzętu IT. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r

ABC Data zdecydowała o warunkowej wypłacie 10 mln zł zaliczki na dywidendę

(buyback) oraz na kapitał zapasowy spółki. ABC Data jest dystrybutorem sprzętu IT. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r. (ISBnews)

ABC Data ma zgodę UOKiK na przejęcie kontroli nad S4E

handlowych w procesie sprzedaży poprzez działania marketingowe, przedsprzedaż, kredytowanie, zarządzanie logistyką dostaw oraz świadczenie usług doradztwa. Pod koniec sierpnia ABC Data podała, że ma umowę inwestycyjną w sprawie nabycia pakietu kontrolnego ponad 80% akcji notowanej na rynku NewConnect

Grupa ABC Data miała szacunkowo 470 mln zł przychodów w październiku

dominującej w porównaniu z 31,8 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 3 315,24 mln zł w porównaniu z 3 365,91 mln zł rok wcześniej. ABC Data jest dystrybutorem sprzętu IT. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 4,86 mld zł w 2015

S4E miał wstępnie 791,5 tys. zł straty netto w 2017 r.

Warszawa, 20.03.2018 (ISBnews) - S4E - spółka zależna ABC Data - odnotował 791,5 tys. zł straty netto w 2017 r.  podała spółka prezentując wstępne dane.  Przychody ze sprzedaży sięgnęły wstępnie 239,63 mln zł, zysk operacyjny sięgnął 861 tys. zł, wynik EBITDA wyniósł 3,07 mln zł. Zysk

ABC Data została pierwszym oficjalnym partnerem Xiaomi w Unii Europejskiej

zamówień.  ABC Data jest dystrybutorem sprzętu IT. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 4,86 mld zł w 2015 r. (ISBnews)

ABC Data zdecydował o rozpoczęciu przeglądu różnych opcji strategicznych rozwoju

ABC Data jest dystrybutorem sprzętu IT. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 4,86 mld zł w 2015 r. (ISBnews)

ABC Data przejęła pakiet kontrolny S4E

świadczenie usług doradztwa. Pod koniec sierpnia ABC Data podała, że ma umowę inwestycyjną w sprawie nabycia pakietu kontrolnego ponad 80% akcji notowanej na rynku NewConnect spółki S4E. Łączna kwota transakcji wyniesie od 19 do 25 mln zł. ABC Data jest dystrybutorem sprzętu IT. Spółka jest notowana na

Akcjonariusze ABC Data zdecydują 17 V o wypłacie 0,39 zł dywidendy na akcję

Warszawa, 21.04.2016 (ISBnews) - Akcjonariusze ABC Data zdecydują o przeznaczeniu 48,85 mln z zysku netto za 2015 r. na dywidendę, tj. o wypłacie 0,39 zł na akcję, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie zwołane na 17 maja br. Zdecydują także o przeprowadzeniu programu motywacyjnego i

Akcjonariusze ABC Data zdecydowali o wypłacie 0,31 zł dywidendy na akcję

dywidendy na 25 lipca 2018 r. ABC Data jest dystrybutorem sprzętu IT. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r.  (ISBnews)

Zysk netto ABC Daty wzrósł r/r do 25,98 mln zł w 2017 r.

Warszawa, 19.04.2018 (ISBnews) - ABC Data odnotowało 25,98 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 17,14 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 52,8 mln zł wobec 37,81 mln zł zysku rok wcześniej

ABC Data: iSource otrzymała 2 postanowienia Naczelnika Drugiego Mazowieckiego US

w stanie faktycznym.  ABC Data jest dystrybutorem sprzętu IT. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r.  (ISBnews)  

ABC Data zdecydowało o niewypłacaniu dywidendy i 5 mln zł na buy-back

finansowanie wypłat zaliczek na poczet dywidendy" - czytamy w komunikacie. ABC Data jest dystrybutorem sprzętu IT. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r. (ISBnews)  

ZWZ ABC Data zdecyduje 11 VI o łącznie 0,31 zł dywidendy na akcję (aktualizacja)

- 25 lipca 2018 r. ABC Data jest dystrybutorem sprzętu IT. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r. (ISBnews)

ZWZ ABC Data zdecyduje 11 VI o wypłacie łącznie 0,31 zł dywidendy na akcję

. ABC Data jest dystrybutorem sprzętu IT. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r. (ISBnews)

ABC Data wypłaci zaliczki na poczet dywidendy w wys. 0,08 zł na akcję

Warszawa, 16.11.2017 (ISBnews) - Zarząd ABC Data podjął uchwałę o wypłacie akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2017 w łącznej wysokości 10 021 351,92 zł, tj. 0,08 zł zł na 1 akcję, podała spółka. "1. Kwota zaliczki wyniesie łącznie 10 021 351,92 zł, tj

MCI Management nie wyjdzie ABC Data w tym roku

Warszawa, 10.03.2015 (ISBnews) – MCI Management "na pewno" nie wyjdzie ABC Data w tym roku, poinformował prezes funduszu Cezary Smoszczewski. Fundusz chce doprowadzić doprowadzić do odzyskania przez spółkę wysokich dynamik. "Na pewno nie sprzedamy ABC Daty w tym roku

ABC Data szacuje 78,9 mln zł skonsolid. straty netto w 2018 w wyniku odpisów

Warszawa, 23.04.2019 (ISBnews) - ABC Data szacuje 78,9 mln zł skonsolidowanej straty netto grupy w 2018 r., podała spółka. Skonsolidowany zysk netto skorygowany o zdarzenia jednorazowe wyniósł 9,75 mln zł. "Szacowane jednostkowe wyniki za 2018 rok dla spółki: Przychody 3 222

ABC Data skupi się m.in. na rozwiązaniach mobilnych i chmurze danych w br.

Warszawa, 20.04.2018 (ISBnews) - ABC Data skoncentruje się w bieżącym roku na rozwoju takich obszarów jak rozwiązania mobilne i chmura danych, poinformowała prezes Ilona Weiss. Spółka rozważy publikację prognozy na 2018 r. w maju.  ABC Data obserwuje aktualne trendy na globalnym rynku IT i

ABC Data może w ciągu kilku tygodni uruchomić platformę Cloud

sprzedaży przy optymalizacji procesów logistycznych. ABC Data jest dystrybutorem sprzętu IT. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r. (ISBnews)  

Arkadiusz Lew-Kiedrowski powołany na wiceprezesa ABC Data

. ABC Data jest dystrybutorem sprzętu IT. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r. (ISBnews)

MCI liczy na równie dobry rok pod względem wyjść z inwestycji jak 2018

Warszawa, 21.06.2019 (ISBnews) - MCI liczy na równie dobry rok pod względem wyjść z inwestycji jak 2018, poinformował ISBnews prezes Tomasz Czechowicz. "Ubiegły rok był bardzo dobry pod względem exit'ów i liczymy, że podobnie będzie w 2019. ABC Data, ATM i możliwe, że jeszcze

ABC Data oczekuje narastających efektów optymalizacyjnych w kolejnych kwartałach

czasie" - zaznaczyła Weiss.  ABC Data jest dystrybutorem sprzętu IT. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r. (ISBnews)

Alibaba Cloud i ABC Data nawiązały współpracę dot. transformacji cyfrowej

sprzedającym produkty za pośrednictwem platform e-commerce Alibaba Group, start-upom, korporacjom i instytucjom państwowym. ABC Data jest dystrybutorem sprzętu IT. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r.  (ISBnews)  

ABC Data zaprezentuje nową strategię w czerwcu

wzrostom na rynkach zagranicznych. Jednocześnie nastąpiła wyraźna poprawa marży brutto, co - jak ocenia prezes ABC Data - jest wynikiem efektów optymalizacyjnych i większej elastyczności. ABC Data jest dystrybutorem sprzętu IT. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży

ABC Data podtrzymuje rekomendację wypłaty 0,36 zł dywidendy na akcję

jednostki dominującej w 2014 r. wobec 59,19 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie 2014 r. wyniósł 43,22 mln zł wobec 39,42 mln zł zysku rok wcześniej.  ABC Data jest dystrybutorem sprzętu IT. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r. Skonsolidowane przychody ze

ABC Data rekomenduje wypłatę 0,39 zł na akcję dywidendy za 2015 rok

okresie 2015 r. wyniósł 60,28 mln zł. W ub.r. akcjonariusze ABC Data zdecydowali o wypłacie dywidendy w łącznej kwocie 45,1 mln zł, czyli 0,36 zł na jedną akcję. ABC Data jest dystrybutorem sprzętu IT. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 4,86 mld