abc data kiedy sprzedaż akcji

Grupa ALSO Holding i MCI wezwały do sprzedaży 37,1% akcji ABC Data po 1,3 zł/szt

Warszawa, 21.12.2018 (ISBnews) - Grupa ALSO Holding oraz Grupa MCI wezwały do sprzedaży akcji ABC Data, stanowiących 37,1% głosów na walnym zgromadzeniu po 1,3 zł za sztukę, podało MCI. Zapisy na akcje będą przyjmowane od 15 lutego do 18 marca 2019 roku. "Santander Bank Polska S.A

ABC Data sprzedała grupie ALSO swoje przedsiębiorstwo za łącznie 182,6 mln zł

ALSO Holding i MCI na akcje ABC Data zawarto transakcje zbycia 34,74 mln akcji. Pod koniec grudnia 2018 roku Grupa ALSO Holding - poprzez podmiot zależny Roseville Investments - oraz Grupa MCI wezwały do sprzedaży akcji ABC Data, stanowiących 37,1% głosów na walnym zgromadzeniu po 1,3 zł za

PTE PZU cofnęło pozew przeciwko ABC Data ws. uchylenia uchwały o sprzedaży firmy

dnia 6 lutego 2019 r. oraz wystąpiło do sądu z wnioskiem o uchylenie udzielonego zabezpieczenia" - czytamy w komunikacie. "Wykonalność uchwały o sprzedaży przedsiębiorstwa jest jednym z warunków powodzenia wezwania na akcje spółki ABC Data ogłoszonego w dniu 21 grudnia 2018, które trwa od

ABC Data: Zapisy na akcje zostały wydłużone do 13 czerwca br.

transakcji nabycia akcji na GPW: 18 czerwca 2019 r. Przewidywany dzień rozliczenia transakcji nabycia akcji przez KDPW: 24 czerwca 2019 r." - czytamy w komunikacie. Wcześniej Roseville Investments - podmiot zależny ALSO Holding - wzywający do sprzedaży akcji ABC Data uzyskał bezwarunkową zgodę organu

ALSO Holding i MCI nabyli 34,74 mln akcji ABC Data w wezwaniu

ALSO Holding - poprzez podmiot zależny Roseville Investments - oraz Grupa MCI wezwały do sprzedaży akcji ABC Data, stanowiących 37,1% głosów na walnym zgromadzeniu po 1,3 zł za sztukę. ABC Data jest dystrybutorem sprzętu IT. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r. (ISBnews)

ABC Data: Zapisy na akcje zostały wydłużone do 20 maja

transakcji nabycia Akcji na GPW: 23 maja 2019 r. Przewidywany dzień rozliczenia transakcji nabycia Akcji przez KDPW: 28 maja 2019 r." - czytamy w komunikacie. Wcześniej Roseville Investments - podmiot zależny ALSO Holding - wzywający do sprzedaży akcji ABC Data uzyskał bezwarunkową zgodę organu

Vicis New Investments wystąpiła o zgodę na zniesienie dematerializacji akcji

Warszawa, 09.08.2019 (ISBnews) - Vicis New Investments (dawniej ABC Data) wystąpiła do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na przywrócenie formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji) 125 266 899 akcjom spółki, stanowiącym 100% udziału w kapitale

MCI Venture Projects ogłosił przymusowy wykup dawnego ABC Data po 1,44 zł/akcja

Warszawa, 23.07.2019 (ISBnews) - MCI Venture Projects ogłosił przymusowy wykup pozostałych ok. 9,41% akcji Vicis New Investments (wcześniej ABC Data) po 1,44 zł za akcję, podał pośredniczący Santander Biuro Maklerskie. Pozostali akcjonariusze Vicis posiadają łącznie 11 792 627 akcji

Wzywający nabędą akcje ABC Data pomimo niespełnienia części warunków wezwania

członka wskazanego przez wzywającego, uchwał w sprawie zmiany w statucie. 21 grudnia 2018 roku Grupa ALSO Holding oraz Grupa MCI wezwały do sprzedaży akcji ABC Data, stanowiących 37,1% głosów na walnym zgromadzeniu po 1,3 zł za sztukę. ABC Data jest dystrybutorem sprzętu IT. Spółka jest notowana na

ABC Data ma umowę ramową z inwestorem, będzie wezwanie na 100% akcji

Warszawa, 21.12.2018 (ISBnews) - ABC Data uzgodniło warunki transakcji z inwestorem strategicznym - ALSO Holding AG (podmiotem prawa szwajcarskiego), podała spółka. Zawarta umowa ramowa przewiduje m.in. ogłoszenie wezwania do zapisywania się na sprzedaż 100% akcji ABC Data. "Emitent w dniu

ABC Data ma wiążącą ofertę na sprzedaż czeskiej spółki zależnej

Warszawa, 13.02.2019 (ISBnews) - Zarząd ABC Data otrzymał od Investment Gear 2 z siedzibą w Warszawie wiążącą ofertę zakupu 100% udziałów w spółce zależnej ABC Data s.r.o. z siedzibą w Pradze, wraz z projektem umowy zobowiązującej do sprzedaży akcji, podała spółka.  "

Warunek minimalnej liczby akcji w wezwaniu na ABC Data został spełniony

Warszawa, 14.03.2019 (ISBnews) - Warunek wezwania na sprzedaż akcji ABC Data, dotyczący złożenia w ramach zapisów na sprzedaż minimalnej liczby akcji ziścił się, podali wzywający. "W związku z wezwaniem ogłoszonym w dniu 21 grudnia 2018 r. przez MCI Venture Projects [...] oraz Roseville

Zapisy na akcje w wezwaniu ABC Data zostały przedłużone do 14 czerwca

; Wcześniej Roseville Investments - podmiot zależny ALSO Holding - wzywający do sprzedaży akcji ABC Data uzyskał bezwarunkową zgodę organu antymonopolowego na Ukrainie. Pod koniec kwietnia br. poinformowano, że Roseville Investments uzyskał bezwarunkową zgodę organu antymonopolowego w Serbii. 21 grudnia

Termin zapisów w wezwaniu na ABC Data został wydłużony do 17 kwietnia

Warszawa, 18.03.2019 (ISBnews) - Termin zakończenia zapisów w wezwaniu na sprzedaż akcji ABC Data został wydłużony do 17 kwietnia z 18 marca, podało Santander BM jako podmiot pośredniczący "Termin zakończenia przyjmowania zapisów na akcje: 17 kwietnia 2019 r. Przewidywany dzień transakcji

ABC Data: Cena w wezwaniu jest godziwa dla akcjonariuszy

mCorporate Finance wynika, że cena jest godziwa dla akcjonariuszy z finansowego punktu widzenia. 21 grudnia 2018 roku Grupa ALSO Holding oraz Grupa MCI wezwały do sprzedaży akcji ABC Data, stanowiących 37,1% głosów na walnym zgromadzeniu po 1,3 zł za sztukę. Zapisy na akcje będą przyjmowane od 15

MCI i ALSO Holding podniosły cenę w wezwaniu na ABC Data do 1,44 zł za akcję

Maklerskie informują, że cena, po której nabywane będą akcje objęte wezwaniem do zapisywania się na sprzedaż akcji ABC Data S.A. ogłoszonym w dniu 21 grudnia 2018 r została w dniu 5 marca 2019 r. zwiększona z 1,30 zł na 1,44 zł za każdą akcję" - czytamy w komunikacie. 21 grudnia 2018 roku Grupa ALSO

Vicis New Investments ma zgodę KNF na zniesienie dematerializacji akcji

Warszawa, 20.11.2019 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie udzieliła zezwolenia na przywrócenie akcjom spółki formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji) z dniem 6 grudnia 2019 r. (dematerializacji akcji) Vicis New Investments (dawniej ABC Data), podała spółka

MCI i ALSO przedłużyli zapisy w wezwaniu na akcje ABC Data do 13 maja

przewidywany dzień transakcji nabycia akcji na GPW to 16 maja, przewidywany dzień rozliczenia transakcji nabycia akcji przez KDPW - 21 maja 2019r., podano także. Poprzednio termin zakończenia zapisów w wezwaniu na sprzedaż akcji ABC Data został wydłużony do 17 kwietnia z 18 marca. 21 grudnia 2018 roku

Vicis New Investments wnioskuje o wykluczenie akcji z obrotu na GPW

Warszawa, 13.08.2019 (ISBnews) - Vicis New Investments (dawniej ABC Data) wystąpił do zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) z wnioskiem o wykluczenie z obrotu giełdowego wszystkich akcji, podała spółka. "Spółka wystąpiła do Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w

Akcjonariusze ABC Data zdecydują 16 VI o wypłacie 0,36 zł dywidendy na akcję

Warszawa, 21.05.2015 (ISBnews) - Akcjonariusze ABC Data zdecydują podczas walnego zgromadzenia zwołanego na 16 czerwca o przeznaczeniu do 45,1 mln zł na dywidendę, co da wypłatę 0,36 zł na akcję, wynika z projektów uchwał na walne. "1. (...) Zwyczajne walne zgromadzenie ABC Data S.A

ABC Data rekomenduje 0,36 zł dywidendy na akcję za 2014 r.

Warszawa, 18.03.2015 (ISBnews) - Zarząd ABC Data S.A. zarekomendował akcjonariuszom wypłatę dywidendy w kwocie nie większej niż 44,32 mln zł, co daje 36 groszy na akcję, podała spółka. "Zarząd sugeruje przeznaczenie kwoty 43.216.223,70 zł z zysku netto za rok obrotowy 2014 oraz kwoty

ABC Data przejęła pakiet kontrolny S4E

Warszawa, 15.11.2016 (ISBnews) - ABC Data nabyła 100% udziałów w spółce celowej SPV Sail, posiadającej pakiet kontrolny w kapitale zakładowym spółki S4E w łącznej liczbie 1.412.423 akcji, stanowiący 81,3% akcji S4E, podała ABC Data. „W dniu dzisiejszym nastąpiło przeniesienie własności

Akcjonariusze ABC Data zdecydują 17 V o wypłacie 0,39 zł dywidendy na akcję

Warszawa, 21.04.2016 (ISBnews) - Akcjonariusze ABC Data zdecydują o przeznaczeniu 48,85 mln z zysku netto za 2015 r. na dywidendę, tj. o wypłacie 0,39 zł na akcję, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie zwołane na 17 maja br. Zdecydują także o przeprowadzeniu programu motywacyjnego i

ABC Data ma zgodę UOKiK na przejęcie kontroli nad S4E

handlowych w procesie sprzedaży poprzez działania marketingowe, przedsprzedaż, kredytowanie, zarządzanie logistyką dostaw oraz świadczenie usług doradztwa. Pod koniec sierpnia ABC Data podała, że ma umowę inwestycyjną w sprawie nabycia pakietu kontrolnego ponad 80% akcji notowanej na rynku NewConnect

ABC Data rekomenduje wypłatę 0,39 zł na akcję dywidendy za 2015 rok

okresie 2015 r. wyniósł 60,28 mln zł. W ub.r. akcjonariusze ABC Data zdecydowali o wypłacie dywidendy w łącznej kwocie 45,1 mln zł, czyli 0,36 zł na jedną akcję. ABC Data jest dystrybutorem sprzętu IT. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 4,86 mld

Akcjonariusze ABC Data zdecydowali o wypłacie 0,36 zł dywidendy na akcję

Warszawa, 17.06.2015 (ISBnews) – Akcjonariusze ABC Data zdecydowali o wypłacie dywidendy w łącznej kwocie 45,1 mln zł, czyli 0,36 zł na jedną akcję, podała spółka. "Liczba akcji objętych dywidendą: 125 266 899 (liczba akcji objętych dywidendą zostanie pomniejszona o liczbę

ABC Data podtrzymuje rekomendację wypłaty 0,36 zł dywidendy na akcję

Warszawa, 13.05.2015 (ISBnews) - ABC Data podtrzymuje rekomendację wypłaty dywidendy w wysokości 36 gr na akcję. W efekcie łączna kwota dywidendy wyniesie 45,096 mln zł, podała spółka. "Zarząd sugeruje przeznaczenie kwoty 43 216 223,70 zł z zysku netto za rok obrotowy 2014 oraz kwoty

ABC Data przejmuje notowaną na NewConnect spółkę S4E

osiąga bardzo dobre wyniki - w roku obrotowym 2015 spółka uzyskała 225,5 mln zł przychodów ze sprzedaży, 4,1 mln zł zysku na działalności operacyjnej oraz 3,1 mln zł zysku netto. Wyniki S4E będę uwzględniane w wynikach skonsolidowanych Grupy ABC Data od momentu objęcia kontrolnego pakietu akcji, co

ABC Data: Dywidenda za bieżący rok powinna być min. na poziomie z ubiegłego roku

ABC Data zdecydowali o wypłacie dywidendy w łącznej kwocie 45,1 mln zł, czyli 0,36 zł na jedną akcję. Przeprowadzone w ubiegłym roku procesy optymalizacji struktur i procesów w spółce, które zaowocowały dobrymi wynikami finansowymi, pozwalają ABC Data także na planowanie dynamicznego rozwoju. 

PEM miało 9,83 mln zł zysku netto, 14,76 mln zł zysku EBIT w 2019 r.

sprzedaży spółki ABC Data, której nabywcą był ALSO Holding. ABC Data pod skrzydłami MCI.EuroVentures przeszła transformację cyfrową - przekształcając model biznesowy, doprowadzono do tego, że ponad 85% transakcji spółki było realizowanych przez kanały cyfrowe, rozwinięto działalność w całym regionie CEE

Przegląd informacji ze spółek

, podała Elektrobudowa. Rada nadzorcza ABC Data zaakceptowała cenę sprzedaży przedsiębiorstwa ABC Data S.A. w kwocie 147,61 mln zł, podała spółka. Według podpisanej w grudniu ub.r. umowy ramowej między ABC Data ALSO Holding AG oraz Roseville Investments (BidCo), wstępna cena sprzedaży ABC Data wynosiła

ABC Data: Nowa strategia bez wpływu na politykę dywidendową

prasowej. W połowie czerwca br. akcjonariusze ABC Data zdecydowali o wypłacie dywidendy w łącznej kwocie 45,1 mln zł, czyli 0,36 zł na jedną akcję. Celem zaprezentowanej dziś strategii spółki jest osiągnięcie pozycji nr 1 w regionie Europy Środkowo-Wschodniej w nowoczesnej dystrybucji IT oraz

Akcjonariusze ABC Data zdecydowali o wypłacie 0,39 zł dywidendy na akcję

Warszawa, 18.05.2016 (ISBnews) - Akcjonariusze ABC Data zdecydują o przeznaczeniu 48,85 mln z zysku netto za 2015 r. na dywidendę, co da wypłatę w wysokości 0,39 zł na akcję, poinformowała spółka. "Łączna wysokość dywidend wynosi 48 854 090,61 zł, a wartość dywidendy przypadająca na

Akcjonariusze ABC Data zdecydowali o programie obligacji do 100 mln zł

. łączna wartość nominalna wyemitowanych obligacji będzie nie większa niż 100.000.000,00 zł; c. obligacje będą niezabezpieczone (...)" - czytamy w uchwale. ABC Data jest dystrybutorem sprzętu IT. W czerwcu 2011 roku ABC Data rozpoczęła sprzedaż materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów

Przegląd prasy

Ruchu --Spółka zależna Monnari przeniosła ZPC do innej spółki z Grupy Monnari --Grupa ALSO Holding i MCI wezwały do sprzedaży 37,1% akcji ABC Data po 1,3 zł/szt --Indeks WIG20 spadł o 2,03% na zamknięciu w piątek --Rząd chce obniżyć akcyzę i opłatę przejściową, by nie wzrosły ceny energii

Przegląd informacji ze spółek

prezesa ABC Data, podała spółka. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży CCC (wszystkie kanały sprzedaży) za czerwiec 2019 wyniosły 621 mln zł i wzrosły o 60% r/r, podała spółka. Przychody za okres styczeń-czerwiec (wszystkie kanały sprzedaży) wyniosły 2 647 mln zł, co oznacza wzrost o 37% r/r. ABC Data

MCI Capital miało 174,53 mln zł zysku netto, 183,89 mln zł zysku EBIT w 2018 r.

końcem 2018 r. zawarł umowę ramową sprzedaży spółki ABC Data. Przedmiotem sprzedaży są również udziały i akcje spółek zależnych od ABC Data. Zawarcie umowy sprzedaży jest uzależnione od spełnienia się szeregu warunków zawieszających, o których szerzej spółka informowała w raporcie bieżącym

Przegląd informacji ze spółek

marki Femestage Eva Minge - od Inwest Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, podało Monnari. Grupa ALSO Holding oraz Grupa MCI wezwały do sprzedaży akcji ABC Data, stanowiących 37,1% głosów na walnym zgromadzeniu po 1,3 zł za sztukę, podało MCI. Zapisy na akcje będą przyjmowane od

Przegląd informacji ze spółek

kadencji powołani zostali: Janusz Płocica - do pełnienia funkcji prezesa zarządu, Wojciech Suchowski - do pełnienia funkcji wiceprezesa zarządu, Flavio Finotello - do pełnienia funkcji członka zarządu, podała spółka. W wezwaniu na akcje ABC Data zawarto transakcje zbycia wszystkich 34,74 mln akcji, które

Przegląd informacji ze spółek

ABC Data s.r.o. z siedzibą w Pradze, wraz z projektem umowy zobowiązującej do sprzedaży akcji, podała spółka.  Prairie Mining Limited formalnie poinformowało polski rząd o zaistnieniu sporu w związku z podjęciem przez polskie władze działań naruszających Traktat Karty Energetycznej oraz

Przegląd prasy

wzywa do sprzedaży akcji Mostostalu Warszawa po 3,45 zł sztuka --Sentyment do złotego wciąż dobry, posiedzenie RPP nie przyniesie przełomu --I. Walczewska-Schneyder zrezygnowała z funkcji członka zarządu Benefit Systems --Benefit Systems miał 1,332 mln aktywnych kart sportowych na koniec II kw

Przegląd prasy

udziale w budowie w Ostrołęce ostatniej w Polsce elektrowni węglowej --Toyota Motor uruchamia w Jelczu Laskowicach najnowszą fabrykę przekładni do napędów hybrydowych i benzynowych wartą 650 mln zł Parkiet --Kowalski: MCI jest w stanie wesprzeć ABC Datę, jeśli to zwróci się z taką prośbą do

MCI Management nie weźmie udziału w buy-backu ABC Daty

Warszawa, 08.11.2011 (ISB) - MCI Management, główny akcjonariusz ABC Data, nie planuje sprzedaży swoich akcji w możliwych skupie, który może przeprowadzić ta spółka, wynika z wypowiedzi prezesa Tomasza Czechowicza. "Przy obecnej cenie i biorąc pod uwagę deklaracje zarządu ABC Data, który

ABC Data zwiększa udziały w rynku i nie wyklucza dalszych akwizycji

; - skomentowała Weiss.  Dodała, że instytucje te nie podniosły żadnych opłat dla spółki, co mogłoby skutkować podniesieniem kosztów prowadzenia działalności.   ABC Data jest dystrybutorem sprzętu IT. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 4,86 mld zł w

Przegląd informacji ze spółek

- ABC Data s.r.o. z siedzibą w Czechach - otrzymała od pełnomocnika pismo o wszczęciu kontroli podatkowej dotyczącej podatku od towarów i usług za styczeń i luty 2016 r., podało ABC Data. Ergis miał 776,14 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży w 2018 r., co oznacza wzrost o 3,5% r/r oraz

Przegląd prasy

czele z Januszem Płocicą powołany na nową kadencję --ALSO Holding i MCI nabyli 34,74 mln akcji ABC Data w wezwaniu --Ryszard Matyka został powołany na nową kadencję w funkcji prezesa Vistal Gdynia --Akcjonariusze BoomBit zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy za 2018 r. --Blinkee.city planuje 2,6 mln zł

Przeglad informacji ze spółek

autorską "Together" na Nintendo Switch, podała spółka. The Dust ogłosi aktualizację strategii w ciągu 2 tygodni. QubicGames otrzymał potwierdzenie od Nintendo of America i Nintendo of Europe o ustaleniu daty wprowadzenia do sprzedaży gry "Wreckin' Ball Adventure" na konsolę Nintendo

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

ABC Data zawarto transakcje zbycia wszystkich 34,74 mln akcji, które były jego przedmiotem, podali wzywający.  Rada nadzorcza ABC Data zaakceptowała cenę sprzedaży przedsiębiorstwa ABC Data S.A. w kwocie 147,61 mln zł, podała spółka. Według podpisanej w grudniu ub.r. umowy ramowej między ABC Data

Przegląd informacji ze spółek

z dnia 6 lutego 2019 r. (o wyrażeniu zgody na sprzedaż przedsiębiorstwa ABC Data), podało ABC Data. ZEW Kogeneracja odnotował 11,93 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2018 r. wobec 131,23 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie

Przegląd prasy

podaży pieniądza M3 w strefie euro wyniósł 4,5% r/r w marcu --BIK: Firmy pożyczkowe udzieliły pożyczek na kwotę 564 mln zł w marcu --PwC: Wynagrodzenie netto w Polsce pozostaje poniżej średniej unijnej --ABC Data: Spełnił się jeden z warunków wezwania na sprzedaż akcji --Rząd przyjmie projekt

Przegląd informacji ze spółek

najbliższych lat. Orange Polska zawarł umowę sprzedaży z Tokajami Limited i Wellchosen Investments Limited 100% udziałów w spółce BlueSoft i dokonał płatności w wysokości za 147 mln zł, podał Orange. Roseville Investments - podmiot zależny ALSO Holding - wzywający do sprzedaży akcji ABC Data uzyskał

Przegląd informacji ze spółek

2019 r., poinformował ISBnews prezes Łukasz Petrus. Spółka pracuje nad redukcją wpływu cen energii m.in. poprzez realizowane inwestycje. Szacunkowe skonsolidowane przychody ze sprzedaży wypracowane przez grupę kapitałową ABC Data wyniosły 334 mln w styczniu br., podała spółka. Agora zrealizuje

Fundusze MCI zrealizowały w tym roku wyjścia z inwestycji na ok. 400 mln zł

Warszawa, 05.12.2016 (ISBnews) - Fundusze powiązane z MCI Capital, zarządzane przez Grupę Private Equity Managers (PEM), zrealizowały w tym roku wyjścia z inwestycji o wartości prawie 400 mln zł, podała spółka "Po sprzedaży akcji w Wirtualnej Polsce, z której fundusz

Przegląd informacji ze spółek

44 za granicą. Szacunkowe skonsolidowane przychody ze sprzedaży grupy kapitałowej ABC Data w maju 2019 roku wyniosły 314 mln zł, a za okres styczeń-maj 2019 wyniosły 1 648 mln zł, podała spółka. Akcjonariusze Feerum zdecydowali o przeznaczeniu zysku za 2018 r. w całości na kapitał zapasowy

Przegląd informacji ze spółek

;mld zł dywidendy z zysku za 2018 r., co oznacza 3,5 zł dywidendy na akcję. ALSO Holding i Grupa MCI nabędą akcje ABC Data w wezwaniu pomimo niespełnienia się części warunków, podali wzywający. The Dust zaprezentuje projekt gry na motywach cyklu Jacka Piekary "Ja, Inkwizytor" na

Przegląd prasy

--Alchemia chce skupić do 6,76 mln akcji własnych po 4,8 zł za sztukę --Portfel zamówień Grupy Erbud wynosił 2,46 mld zł na koniec IX, wzrost o 16% r/r --ABC Data miała 5,07 mln zł zysku netto w III kw. 2018 r. --FO Dębica miała 23,88 mln zł zysku netto, 28,15 mln zł zysku EBIT w III kw. 2018 --Impel

Przegląd prasy

objęli całą pulę --Sąd zarejestrował zmianę nazwy ABC Data na Vicis New Investments --Sprzedaż detaliczna wzrosła o ok. 4,1% r/r w czerwcu wg analityków --QubicGames: Premiera '#RaceDieRun' na Nintendo Switch 9 sierpnia --Przychody Esotiq & Henderson wzrosły o ok. 23% r/r do ok. 16,5 mln zł w VI

Przegląd informacji ze spółek

- Lublin, etap I", podało ZUE. Wartość umowy to 30 mln zł netto (36,9 mln zł brutto). iSource, spółka zależna od ABC Data, otrzymała od pełnomocnika dwa postanowienia Naczelnika Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego dotyczące zabezpieczenia należności oraz odsetek za zwłokę, podało ABC Data

Przegląd prasy

września 2018 r. upłynął terminu ważności oferty nabycia 100% udziałów spółki Trinac Polska i nie doszło do zawarcia umowy sprzedaży przedmiotowych udziałów, podjął decyzję o zakończeniu negocjacji, podała spółka. --ABC Data odnotowała 9,48 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej

Przegląd informacji ze spółek

września 2018 r. upłynął terminu ważności oferty nabycia 100% udziałów spółki Trinac Polska i nie doszło do zawarcia umowy sprzedaży przedmiotowych udziałów, podjął decyzję o zakończeniu negocjacji, podała spółka. ABC Data odnotowała 9,48 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej

Przegląd prasy

podejmować rozmów z DNLD L.P. nt. GetBacku --ABC Data ma umowę na sprzedaż czeskiej spółki zależnej --Marvipol ma umowę przedwstępną na działkę 2,3 ha w Kołobrzegu pod inwestycję --X-Trade Brokers miało 101,47 mln zł zysku netto, 119,74 mln zł EBITDA w 2018 r. --Kruk miał 330,02 mln zł zysku netto

Przegląd prasy

zwiększenie sieci sprzedaży o kilkanaście placówek w br. --Akcjonariusze Maxcomu zdecydowali o 2 zł dywidendy na akcję z zysku za 2018 r. --TXM zamknie łącznie ponad 120 nierentownych sklepów w Polsce i za granicą --Szacunkowe przychody grupy ABC Data wzrosły r/r do 314 mln zł w maju --Fitch

Przegląd informacji ze spółek

Gazownictwa (PGNiG) powołała z dniem 18 marca 2019 r. Roberta Perkowskiego na stanowisko członka zarządu ds. operacyjnych, na wspólną kadencję zarządu kończącą się w dniu 31 grudnia 2019 r., podała spółka. Warunek wezwania na sprzedaż akcji ABC Data, dotyczący złożenia w ramach zapisów na sprzedaż

Przegląd prasy

--Jakubiak z KNF: PZU może być dobrym ośrodkiem "repolonizacji" banków Parkiet --NovoTek Pharmaceuticals, który chce skupić 33% akcji Biotonu, może zwiększyć jego sprzedaż w Chinach Dziennik Gazeta Prawna --Upadek Grecji mógłby zaszkodzić Polsce, o ile silnie osłabiłby złotego --W

Przegląd prasy

obrady rządu Parkiet --Handel Vicis - czyli niedawna ABC Data - wkrótce zniknie z giełdy; analitycy radzą zwrócić uwagę na AB, które powinno zyskać na zmianie sytuacji rynkowej Puls Biznesu --Władze Rosji dały zielone światło na budowę ostatniego odcinka drogowego szlaku z Chin do Europy

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

, kampania z youtuberami. Źródło: spółka GIEŁDA, EMISJE, M&A  ABC Data: Grupa ALSO Holding oraz Grupa MCI wezwały do sprzedaży akcji ABC Data, stanowiących 37,1% głosów na walnym zgromadzeniu po 1,3 zł za sztukę, podało MCI. Zapisy na akcje będą przyjmowane od 15 lutego do 18 marca 2019 roku

Przegląd prasy

--GPW zawiesiła obrót Atlantis, Fon, Investment Friends, IF Capital i Resbud --ABC Data: Spełnił się kolejny z warunków wezwania na sprzedaż akcji --ZPC Otmuchów ma przedwstępną umowę sprzedaży aktywów nieoperacyjnych --UOKiK przedłużył postępowanie antymonopolowe m.in. ws. Benefit Partners

Przegląd prasy

br. --Akcjonariusze PKN Orlen zdecydowali o wypłacie 3,5 zł dywidendy na akcję --Wzywający nabędą akcje ABC Data pomimo niespełnienia części warunków wezwania --The Dust ujawni we IX projekt gry na motywach Cyklu Inkwizytorskiego J. Piekary --MIiR: Sejm przyjął poprawki do nowelizacji ustawy o KZN

Przegląd prasy

--Oferta Rafako najkorzytsniejsza w przetargu JSW Koks --Getin Noble Bank: Odpisy obniżą wynik brutto IV kw. 2018 r. o 72 mln zł --Ferrum miało wstępnie ok. 5,53 mln zł skonsolidowanej straty netto w 2018 --ABC Data szacuje 78,9 mln zł skonsolid. straty netto w 2018 w wyniku odpisów --Cyfrowy

Przegląd informacji ze spółek

przyjęcia programu nabywania akcji własnych oraz utworzenia kapitału rezerwowego na potrzeby takiego programu, podała spółka. Łącznie chodzi o nie więcej niż 4 560 387 akcji spółki. Termin zakończenia zapisów w wezwaniu na sprzedaż akcji ABC Data został wydłużony do 17 kwietnia z 18 marca, podało

Przegląd informacji ze spółek

wezwaniu na 37,1% akcji ABC Data do 1,44 zł za akcję z 1,3 zł poprzednio, podali wzywający. (ISBnews)

Przegląd prasy

wezwanie do sprzedaży akcji ABC Data ISBnews --Enea szacuje przychody grupy z rynku mocy w 2023 r. na łącznie ok. 879 mln zł, podała spółka. Dodatkowo Enea szacuje, że przychody dla nowej jednostki wytwórczej (z umową mocową na 15 lat) w Elektrowni Ostrołęka, w której ma 50% udziałów, wyniosą w 2023 r

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

zwiększenie obrotów do ok. 3 mld zł w 2019 r. wobec 2,41 mld zł rok wcześniej, poinformował prezes Mateusz Juroszek.   Źródło: ISBnews ABC Data: Szacunkowe skonsolidowane przychody ze sprzedaży wypracowane przez grupę kapitałową ABC Data wyniosły 344 mln w styczniu br., podała spółka. Wcześniej spółka

Przegląd informacji ze spółek

ratingu, nadawanego przez agencję Fitch po opublikowaniu wyników za 2018 rok, poinformował prezes Bogusław Białowąs.  Mostostal Zabrze odnotował 3,7 mln zł skonsolidowanego zysku netto przy 167,1 mln zł przychodów w III kw. 2018 r., podała spółka, prezentując szacunkowe dane. ABC Data 

Przegląd informacji ze spółek

mln zł. Przydzielono w sumie 26 309 199 akcji po cenie emisyjnej wynoszącej 3 zł za akcję, podała spółka. Plaza Centers Polish Operations – spółka zależna Plaza Centers – podpisała niewiążący list intencyjny z funduszem inwestycyjnym w sprawie sprzedaży centrum handlowo

Przegląd informacji ze spółek

skonsolidowane przychody ze sprzedaży wypracowane przez grupę kapitałową ABC Data wyniosły 353 mln w marcu br., podała spółka. W okresie styczeń-marzec 2019 wyniosły 1 031 mln zł. 4fun Media wypracowało na poziomie skonsolidowanym 57 mln zł przychodów, 12 mln zł EBITDA i 7,9 mln zł zysku netto ze

Przegląd prasy

Polska sfinalizował przejęcie 100% udziałów BlueSoft --ABC Data: Spełnił się kolejny z warunków wezwania na sprzedaż akcji --Energa Invest i Orlen Projekt zawarły porozumienie o współpracy --Alior Bank i Neckermann nawiązały strategiczną współpracę --Nowela dot. m.in. pracow. funduszy

Przegląd prasy

szacuje koszty związane z zanieczyszczeniem gruntu przy inwestycji --ArcelorMittal: Koks niewykorzystany w Krakowie może być wykorzystany w grupie --EKG: Przed efektami spowolnienia gospodarkę obronią inwestycje, nie konsumpcja --ABC Data: Zapisy na akcje zostały wydłużone do 20 maja --APS Energia

Przegląd prasy

Alchemię złożono zapisy na 23,44 mln akcji --MCI i ALSO Holding podniosły cenę w wezwaniu na ABC Data do 1,44 zł za akcję (ISBnews)  

Przegląd informacji ze spółek

ABC Data) wystąpił do zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) z wnioskiem o wykluczenie z obrotu giełdowego wszystkich akcji, podała spółka. Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police (ZCh Police) szacuje łączne skutki finansowe czasowego unieruchomienia instalacji syntezy amoniaku oraz

Przegląd informacji ze spółek

wypracowane przez grupę kapitałową ABC Data wyniosły 484 mln w grudniu i były niższe o 18% w skali roku. W całym 2018 r. szacunkowe skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły 4,6 mld zł i były niższe o 1% r/r, podała spółka.  Orange Polska złożyło do sądu odwołanie w związku z nałożeniem na spółkę

Przegląd prasy

uruchomić platformę Cloud --ABC Data zakłada poprawę wyników r/r w tym roku --LC Corp planuje wprowadzić do oferty ok. 1,8 tys. lokali w tym roku --LC Corp rekomenduje wypłatę 0,07 zł dywidendy na akcję --PGNiG pozytywnie ocenia perspektywy sektora 'małego LNG' --Erbud liczy na poprawę rentowności

Przegląd informacji ze spółek

skonsolidowane przychody ze sprzedaży grupy kapitałowej ABC Data w grudniu 2016 roku wyniosły 535 mln zł, podała spółka.

Przegląd prasy

zoptymalizować proces ładowania aut --Erste Group podniósł prognozę wzrostu PKB Polski na 2019 r. do 4,8% z 4,5% --Zapisy na akcje w wezwaniu ABC Data zostały przedłużone do 14 czerwca --Emilewicz: Eksporterzy umacniają pozycję m.in. w USA, Kanadzie czy Japonii --PZWLP: Rynek wynajmu długoterminowego aut wzrósł

Przegląd informacji ze spółek

. Roseville Investments - podmiot zależny ALSO Holding - wzywający do sprzedaży akcji ABC Data uzyskał bezwarunkową zgodę organu antymonopolowego w Serbii, podały MCI Venture Projects VI, Roseville Investments oraz Santander Biuro Maklerskie. InventionMed złożył prospekt emisyjny do Komisji Nadzoru

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

27,69 mln zł zysku netto. ABC Data odnotowała 8,85 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r. wobec 2,86 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.  Źródło: ISBnews Oracle Polska: Notuje sprzedaż rozwiązań chmurowych w

Przegląd informacji ze spółek

zapisów w wezwaniu na akcję ABC Data do 14 czerwca 2019 r. (z 13 czerwca), podało pośredniczące w wezwaniu Santander Biuro Maklerskie.  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wydał zgodę na przejęcie przez Orange Polska kontroli nad BlueSoft, poinformował Urząd na Twitterze. Rada

Tygodniowy przegląd informacji ISBnews z sektora TMT

: Szacunkowe skonsolidowane przychody ze sprzedaży grupy kapitałowej ABC Data w czerwcu 2017 roku wyniosły 328 mln zł. Źródło: spółka Labo Print: W czerwcu 2017 roku spółka odnotowała przychody ze sprzedaży netto na poziomie 5 549,3 tys. zł, co stanowi wzrost o 9,4% r/r. Narastająco, w okresie styczeń

Przegląd informacji ze spółek

listopada, podała Komisja. Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie udzieliła zezwolenia na przywrócenie akcjom spółki formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji) z dniem 6 grudnia 2019 r. (dematerializacji akcji) Vicis New Investments (dawniej ABC Data), podała spółka. Pekabex Bet, spółka

Przegląd informacji ze spółek

przychody ze sprzedaży grupy kapitałowej ABC Data w kwietniu 2019 roku wyniosły 316 mln zł, a za okres styczeń - kwiecień 2019 wyniosły 1 347 mln zł, podała spółka. Eurocash odnotował 39,39 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2019 r. wobec 15,83 mln

Przegląd prasy

oferta konsorcjum Torpolu za 933 mln zł przekracza budżet --MPiT: Prezydent podpisał nowelizację prawa własności przemysłowej --Akcjonariusze Grupy Żywiec zdecydują 8 IV o wypłacie 30 zł dywidendy na akcję --Nielsen: Sprzedaż słodyczy w małych opakowaniach stanowiła 50,9% rynku w 2018 --Mercor

Przegląd informacji ze spółek

dotychczasowych akcjonariuszy, wynika z projektów uchwał. Intencją spółki jest pozyskanie w wyniku oferty kapitału w wysokości nie mniejszej niż 50 mln zł. Vicis New Investments (dawniej ABC Data) wystąpiła do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na przywrócenie formy dokumentu

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

skonsolidowane przychody ze sprzedaży grupy kapitałowej ABC Data w maju 2019 roku wyniosły 314 mln zł, a za okres styczeń-maj 2019 wyniosły 1 648 mln zł, podała spółka.  Źródło: ISBnews Grupa Morizon: Zawarła umowę o współpracy partnerskiej z Allegro.pl., podała spółka. W ramach współpracy w serwisie

Tygodniowy przegląd informacji ISBnews z sektora TMT

kilku tygodni uruchomić platformę business-to-business (B2B) usług sprzedaży usług chmurowych (Cloud), poinformowała prezes Ilona Weiss. ABC Data zakłada, że bieżący rok będzie wynikowo lepszy niż ubiegły, poinformowała prezes Ilona Weiss. Zarząd ABC Data zarekomendował akcjonariuszom niewypłacanie

Przegląd prasy

grudnia 2019 r., podała spółka. --Warunek wezwania na sprzedaż akcji ABC Data, dotyczący złożenia w ramach zapisów na sprzedaż minimalnej liczby akcji ziścił się, podali wzywający. --Debiut na giełdzie eobuwie.pl, spółki zależnej CCC - ze względu na pogorszenie koniunktury - został zawieszony, ale nie

Przegląd informacji ze spółek

Investments - podmiot zależny ALSO Holding - wzywający do sprzedaży akcji ABC Data uzyskał bezwarunkową zgodę organu antymonopolowego na Ukrainie, podały Roseville Investments oraz Santander Biuro Maklerskie. ZPC Otmuchów zawarł ze spółką NICRE umowę przedwstępną sprzedaży nieruchomości zabudowanych w

MCI liczy na wyjście ze spółki Invia na początku 2016 r.

IPO, lub sprzedaż akcji inwestorowi strategicznemu. "Dwie pierwsze możliwości wydają się najbardziej prawdopodobne, choć sytuacja na giełdzie w Warszawie nie motywuje nas do zrealizowania IPO - chyba, że nastroje się poprawią" - dodał Czechowicz. Łącznie z Invią, fundusz planuje liczbę