abc data dyrektor finansowy

Kalendarium ISBnews

 wrześniu 2018 r. --09:00: Konferencja prasowa Pfleiderer Group nt. wyników     --10:00: Konferencja prasowa PZU i PZU TFI  --11:00: Konferencja spółki ABC Data nt wyników    WTOREK, 2 października --Pierwszy dzień posiedzenia Rady Polityki Pieniężnej

Kalendarium ISBnews

Pfleiderer Group nt. wyników      --10:00: Konferencja prasowa PZU i PZU TFI  --11:00: Konferencja spółki ABC Data nt wyników     WTOREK, 2 października --Pierwszy dzień posiedzenia Rady Polityki Pieniężnej --IV Kongres Pośrednictwa Finansowego --09:30

Przegląd informacji ze spółek

ABC Data, w podatku od towarów i usług za poszczególne miesiące od stycznia 2013 r. do czerwca 2013 r. w łącznej wysokości 11,6 mln zł, podała ABC Data. Na dzień 16 listopada 2018 roku ww. zobowiązanie, powiększone o odsetki, wynosi 15,2 mln zł. Skarbiec Holding odnotował 3,78 mln zł

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

: Zdecydował o zwróceniu się do sądu upadłościowego o rozpoznanie wniosku spółki z 31 października 2018 roku o ogłoszenie upadłości, podała spółka. Podejmując ww. decyzję, zarząd kierował się dobrem jej wierzycieli i akcjonariuszy, mając na względzie ich najpełniejszą ochronę.  Źródło: ISBnews ABC Data

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

-Tomann. Cyfrowy Polsat odnotował 242,9 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r. wobec 278,2 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.   Źródło: ISBnews ABC Data: Widzi bardzo duże prawdopodobieństwo wypłaty

Przegląd prasy

2,61 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. --Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie (IAS) utrzymał w mocy decyzję organu pierwszej instancji wydaną w przedmiocie określenia zobowiązania iSource, spółki zależnej ABC Data, w podatku od towarów i usług za poszczególne miesiące

Przegląd prasy 

32,2 mln zł przychodów, 4,6 mln zł EBITDA i 1,4 mln zł zysku netto w III kwartale 2017 r., podała spółka. --Rada nadzorcza ABC Data podjęła uchwały o powołaniu dotychczasowych członków zarządu na okres kolejnej wspólnej 3-letniej kadencji, poinformowała spółka. Ilona Weiss ponownie została wybrana na

Przegląd informacji ze spółek

WDX osiągnął szacunkowo 32,2 mln zł przychodów, 4,6 mln zł EBITDA i 1,4 mln zł zysku netto w III kwartale 2017 r., podała spółka. Rada nadzorcza ABC Data podjęła uchwały o powołaniu dotychczasowych członków zarządu na okres kolejnej wspólnej 3-letniej kadencji, poinformowała spółka. Ilona Weiss

Przegląd informacji ze spółek

. Wielton podpisał z LLC MAN Truck and Bus Production RUS umowę ramową na dostawę komponentów i części do montażu pojazdów w Rosji, podała spółka. Maksymalna wartość umowy w okresie do końca 2018 r. to 5 mln euro. ABC Data jest "na trajektorii" realizacji całorocznej prognozy finansowej, a "

Tygodniowy przegląd informacji ISBnews z sektora TMT

łącznie ośmiu tytułów na tę platformę.  Źródło: ISBnews ABC Data: Jest "na trajektorii" realizacji całorocznej prognozy finansowej, a "zniknięcie branży z grupy podwyższonego ryzyka w urzędach skarbowych" zwiększy docelowo potencjał rozwojowy grupy, wynika ze słów prezes Ilony

Przegląd informacji ze spółek

utrzymanie dobrej koniunktury na rynku, co powinno przełożyć sie na realizację celów programu motywacyjnego na 2018 r., poinformował prezes Szymon Adamczyk.  Alumetal planuje ok. 40 mln zł nakładów inwestycyjnych w 2018 r., poinformował dyrektor finansowy Przemysław Grzybek.  Wszystkie sygnały

Tygodniowy przegląd informacji ISBnews z sektora TMT

urządzenia i umiejętnie oddzielać cenne informacje od tych mniej wartościowych. Źródło: SAS Institute BIZNES I FINANSE: SPÓŁKI T-Bull: Liczba pobrań gier spółki wyniosła 8,5 mln w czerwcu br., zaś łączna skumulowana liczba pobrań do 30 czerwca 2017 r. sięgnęła 248,5 mln. Źródło: spółka ABC Data

Przegląd prasy

--ABC Data powzięła informację, że kontrola Naczelnika Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego w Warszawie w zakresie rzetelności deklarowanych podstaw opodatkowania oraz prawidłowości obliczania i wpłacania podatku od towarów i usług za II kw. 2014 r. została zakończona pozytywnie, podała spółka

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

członek zarządu ds. finansowych Jarosław Kozłowski. Asseco Poland spodziewa się płatności od KT Corporation w kwocie 21,4 mln USD pod koniec czerwca, poinformował członek zarządu ds. finansowych Jarosław Kozłowski.  Źródło: ISBnews ABC Data: Zrezygnowała na razie z opublikowania prognozy finansowej

Przegląd informacji ze spółek

zaangażowania Abris w GetBack, poinformowała spółka. Cognor spodziewa się, że zamknie proces renegocjacji finansowania w najbliższych tygodniach, poinformował dyrektor finansowy Krzysztof Zoła. Spółka nie zakłada potrzeby przeprowadzenia dodatkowej emisji akcji. ABC Data stawia na ekspansję w regionie

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

; ABC Data w centrum handlowym Arkadia otworzył pierwszy w Warszawie autoryzowany salon Mi Store.  Źródło: spółka UPC Polska: Podczas wielkiego finału tegorocznej edycji programu THINK BIG odbywającego się pod hasłem „Let's Connect to Grow", jury zdecydowało o przyznaniu nagrody

Tygodniowy przegląd najważniejszych informacji ISBtech z sektora TMT

, podała instytucja. Źródło: ISBnews ABC Data: Wypracowała w listopadzie 2017 roku 543 mln zł szacunkowych, skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży, co oznacza wzrost o 16% w stosunku do poprzedniego miesiąca. W okresie od stycznia do listopada 2017 roku Grupa osiągnęła 4 044 mln zł przychodów ze

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

: ISBnews iSource: Spółka zależna od ABC Data, otrzymała od pełnomocnika dwa postanowienia Naczelnika Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego dotyczące zabezpieczenia należności oraz odsetek za zwłokę, podało ABC Data.    Źródło: ISBnews Kool2Play: Chce wydać 8 gier w ciągu dwóch 

Przegląd prasy

koniunktury na rynku, co powinno przełożyć sie na realizację celów programu motywacyjnego na 2018 r., poinformował prezes Szymon Adamczyk.  --Alumetal planuje ok. 40 mln zł nakładów inwestycyjnych w 2018 r., poinformował dyrektor finansowy Przemysław Grzybek.  --Wszystkie sygnały wskazują na

Przegląd prasy

mln euro. --ABC Data jest "na trajektorii" realizacji całorocznej prognozy finansowej, a "zniknięcie branży z grupy podwyższonego ryzyka w urzędach skarbowych" zwiększy docelowo potencjał rozwojowy grupy, wynika ze słów prezes Ilony Weiss. --Boryszew przygotowuje nowy program

Przegląd informacji ze spółek

Warszawie (GPW) 1 695 220 akcji, poinformowała spółka. Zamiar ubiegania się o zmianę rynku notowań nie jest połączony z emisją nowych akcji.  ABC Data rekomenduje przeznaczenie wypłatę dywidendy łącznie 38,83 mln zł, czyli 0,31 zł na akcję. Po wcześniejszej wypłacie zaliczki do wypłaty

Przegląd informacji ze spółek

funkcji członka zarządu - dyrektora generalnego ds. B2C, podała spółka. ABC Data szacuje 919 mln zł przychodów, 8,4 mln zł EBITDA i 3,3 mln zł zysku netto w II kwartale 2017 r., podała spółka. PCC Intermodal odnotowało 0,48 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki

Przegląd prasy

publicznej --Dochody osobiste w USA wzrosły o 0,4% m/m w lipcu --ABC Data wprowadzi do oferty elektronarzędzia i narzędzia --ABC Data już widzi 'duże szanse' realizacji trzyletniej strategii rozwoju --Inflacja HICP w Niemczech wyniosła 0,1% r/r w sierpniu wg wstępnych danych --BM Reflex prognozuje

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

, poinformował ISBnews prezes spółki Maciej Popowicz.   Źródło: ISBnews ABC Data: Stawia na ekspansję w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, szczególnie w Rumunii, poinformował ISBnews.tv wiceprezes Andrzej Kuźniak. Źródło: ISBnews CD Projekt: Odnotował 200,27 mln zł skonsolidowanego zysku netto

Przegląd prasy

Wartościowych (GPW) zostaną wykluczone z obrotu giełdowego na rynku głównym z dniem 24 kwietnia br., poinformowała spółka. --ABC Data skoncentruje się w bieżącym roku na rozwoju takich obszarów jak rozwiązania mobilne i chmura danych, poinformowała prezes Ilona Weiss. Spółka rozważy publikację prognozy na

Przegląd prasy

pod budowę nowego centrum logistycznego wzdłuż autostrady A1, poinformował wiceprezes LPP Przemysław Lutkiewicz. --Pomimo planowanych przestojów remontowych w dwóch stalowaniach, Cognor nie spodziewa się, że będzie to widoczne w znaczący sposób w wynikach, poinformował ISBnews dyrektor finansowy

Przegląd informacji ze spółek

Konsorcjum Stali za 18 mln zł, poinformowały spółki. Juliusz Niemotko złożył rezygnację z funkcji wiceprezesa zarządu ABC Data ze skutkiem natychmiastowym, podała spółka. PKO Bank Polski zaprezentuje swoją propozycję dotyczącą warunków przewalutowania kredytów hipotecznych w CHF na przełomie II i III

Tygodniowy przegląd informacji ISBnews z sektora TMT

- ma przejść do rady nadzorczej, a jego obowiązki przejmie Katarzyna Ostap-Tomann, podała grupa. Źródło: ISBnews ABC Data: Zwiększyła udział w rynku dystrybutorów IT w Polsce do 23% w I połowie 2016 r. i jest to najlepszy wynik w historii spółki, poinformowała prezes Ilona Weiss. Spółka nie wyklucza

Przegląd informacji ze spółek

programu inwestycyjnego, w szczególności na industrializację i komercjalizację nowych analizatorów Equisse, Hermes i Bluebox, poinformował prezes PZ Cormay Janusz Płocica. Stopa redukcji zapisów dodatkowych wyniosła 60,27%. ABC Data szykuje się do wprowadzenia do oferty nowego segmentu elektronarzędzi i

Tygodniowy przegląd informacji ISBnews z sektora TMT

portfela inwestycyjnego dzięki wzrostowi organicznemu oraz potencjalnym kolejnym inwestycjom kapitałowym w 2017 r., włączając w to możliwy debiut jednej ze spółek portfelowych na rynku giełdowym w ciągu najbliższego roku, podała spółka. Źródło: ISBnews ABC Data: Uznaje roszczenia Lark Europe za

Przegląd informacji ze spółek

finansowego (tj. w okresie od 1 kwietnia do 30 września 2016 r.) wobec 1,7 mln zł rok wcześniej według wstępnych danych, podała spółka.  Szacunkowe skonsolidowane przychody ze sprzedaży grupy kapitałowej ABC Data w październiku 2016 roku wyniosły 470 mln zł, podała spółka. PCC Exol odnotował 4,53 mln

Przegląd informacji ze spółek

Włoszech, poinformował członek zarządu Michał Zasępa. Kruk chce zwiększyć nakłady na zakup wierzytelności w 2018 r. wobec 976,5 mln zł zrealizowanych w 2017 r., poinformował członek zarządu Michał Zasępa. S4E - spółka zależna ABC Data - odnotował 791,5 tys. zł straty netto w 2017 r.  podała spółka

Przegląd informacji ze spółek

kapitałowo i organizacyjnie z SPV, dodano. Maciej Kowalski złożył rezygnację z funkcji wiceprezesa ABC Data, podała spółka. (ISBnews)

Tygodniowy przegląd informacji ISBnews z sektora TMT

Przybyło. Grupa ma dużo przestrzeni do sfinansowania dalszego wzrostu. Grupa AB odnotowała 55,06 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 50,53 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.   Źródło: ISBnews ABC Data

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

: ISBnews Wirtualna Polska Holding: Przedstawi w tym roku swoją politykę dywidendową, poinformowała członek zarządu i dyrektor finansowy Grupy Elżbieta Bujniewicz-Belka.  Źródło: ISBnews Wirtualna Polska Holding: Zakłada, że może zwiększyć wskaźnik dług netto/EBITDA do ok. 2x wobec 1,7x na koniec

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

, wynika z badania Ipsos.    Źródło: ISBnews ABC Data: Alibaba Cloud, część Alibaba Group oferująca rozwiązania chmurowe, nawiązała strategiczną współpracę ze spółką. Celem współpracy jest dostarczanie produktów i usług cloudowych na rynki Europy Środkowo-Wschodniej, co ma pomóc firmom w

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

jednostki dominującej w III kw. 2017 r. wobec 11,18 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.   Źródło: ISBnews ABC Data: Grupa kapitałowa miała - według wstępnych danych - 9,2 mln zł zysku w III kw. br., przy przychodach wynoszących 1 116,9 mln zł, poinformowała spółka. Źródło

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

, kujawsko-pomorskim i warmińsko-mazurskim, podała Nexera.     Źródło: ISBnews ABC Data: Szacunkowe skonsolidowane przychody ze sprzedaży grupy kapitałowej w sierpniu 2018 roku wyniosły 353 mln zł, podała spółka.      Źródło: ISBnews Facebook Poland: W ub.r. firma

Przegląd informacji ze spółek

ABC Data podjął decyzję o rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych we wszystkich obszarach działalności biznesowej, podała spółka. Przegląd ten ma na celu wybór optymalnego wariantu dalszego rozwoju spółki i realizacji strategii rozwoju na lata 2016-2018.  Polnord podjął uchwałę w

Przegląd prasy

ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) 1 695 220 akcji, poinformowała spółka. Zamiar ubiegania się o zmianę rynku notowań nie jest połączony z emisją nowych akcji.  --ABC Data rekomenduje

Przegląd informacji ze spółek

Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego "Baltona" powierzyła Piotrowi Kazimierskiemu, dotychczasowemu członkowi zarządu funkcję prezesa i odwołała z funkcji członka zarządu Piotra Wilczyńskiego, który pełnił również funkcję dyrektora finansowego, podała spółka. Rada nadzorcza ABC Data podjęła

Przegląd informacji ze spółek

rozwój mają sięgać 5% skonsolidowanego zysku netto przypadającego akcjonariuszom podmiotu dominującego. Ponadto polityka dywidendowa spółki przewiduje przeznaczanie 10-40% skonsolidowanego zysku na dywidendy. ABC Data została pierwszym oficjalnym partnerem chińskiego producenta Xiaomi w Unii

Przegląd prasy

może być niższy --Morawiecki: Zmiany w OFE mają wejść w życie 1 lipca 2018 r., będą neutralne dla budżetu Puls Biznesu --Polski rynek jest w stanie wchłonąć rocznie około 400 tys. nowych aut i ponad dwa razy tyle samochodów używanych --ABC Data: Po dwóch miesiącach od wejścia marka Xiaomi

Tygodniowy przegląd informacji ISBnews z sektora TMT

główny GPW, wynika z komunikatu Dazumi.  Źródło: ISBnews CI Games: Ustalił cenę emisyjną akcji serii G na podstawie wyników budowania książki popytu na poziomie 22,70 zł za akcję. Oferuje 1,1 mln akcji.  Źródło: ISBnews ABC Data: Nabyła 100% udziałów w spółce celowej SPV Sail, posiadającej

Tygodniowy przegląd informacji ISBnews z sektora TMT

- jest to wynik wyższy niż w ub.r. o tej samej porze, ale także wyższy niż 8,4 mln deklaracji złożonych łącznie przez internet w ub.r., podało Ministerstwo Finansów.    Źródło: ISBnews Big data: IDC przewiduje, że rynek BDA (Big Data & Analytics) osiągnie wartość 150 mld USD do końca

Przegląd informacji ze spółek

, dotyczącą budowy obiektu magazynowo-logistycznego w aglomeracji śląskiej, podał Marvipol. Agora sfinalizowała sprzedaż nieruchomości w Łodzi, podała spółka.  Rada nadzorcza Seco/Warwick wyznaczyła prezesowi, dyrektorowi finansowemu i dyrektorowi operacyjnemu spółki, jako uczestnikom programu

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

przekonaniu, że całoroczna prognoza finansowa jest wiarygodna i osiągalna, poinformował dyrektor relacji inwestorskich Costas Tziamalis. Spółka chce koncentrować się na dystrybucji z wartością dodaną (VAD) oraz rozwoju marek własnych, szczególnie nowego brandu w segmencie Internetu rzeczy (IoT). Asbisc

Przegląd informacji ze spółek

znaczenie dla grupy w związku z ekspansją produktów na nowy rynek - Rosję, podała spółka.  Powierzchnia handlowa Monnari wzrośnie w 2017 r. nieco ponad 5% r/r , a centralny magazyn powinien ruszyć w I połowie 2018 r., wynika z wypowiedzi dyrektora ds. finansowych Miłosza Kolbuszewskiego

Tygodniowy przegląd informacji ISBnews z sektora TMT

sprzedaży w wysokości 7 932 mln zł w porównaniu z 7 256,2 mln zł rok wcześniej.  Źródło: ISBnews ABC Data: Miała 1 612 mln zł skonsolidowanych przychodów, 15 mln zł EBITDA i 4,1 mln zł zysku netto w IV kw. 2016 r., podała spółka, powołując się na wstępne dane. Ponadto ABC Data wypracowała zysk

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

w Polsce został Hewlett-Packard Polska z prawie 10-proc. udziałem w rynku. W pierwszej 10. znaleźli się polscy dystrybutorzy – Action, AB i ABC Data, Lenovo Technology Poland, Komputronik, IBM Polska, Asseco Poland, Microsoft i Dell Polska.  Obraz rynku w raporcie ITwiz Best 100

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Źródło: ISBnews ABC Data: Odnotowała 2,3 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I kw. 2018 r. przy 1 046 mln zł przychodów, podała spółka, przedstawiając wstępne dane. Źródło: ISBnews Artifex Mundi: Odnotował 1,35 mln zł skonsolidowanego zysku

Przegląd informacji ze spółek

kosztów finansowych obligacji, podała spółka. WSP nie wyklucza zamiany części obligacji na akcje. Wiceprezes ABC Data ds. finansowych Paweł Szymański złożył rezygnację z członkostwa w składzie zarządu ze skutkiem natychmiastowym, podała spółka. Fitch Ratings przyznał ostateczny rating BBB- dla

Przegląd informacji ze spółek

MW, podała spółka. Oferta konsorcjum Vistalu Gdyni Po okresie dużej aktywności w rozbudowie swojego portfolio Globe Trade Centre (GTC) nadal chce je rozwijać, także poprzez akwizycje, poinformował członek zarządu i dyrektor finansowy Erez Boniel. a (jako lidera) oraz Vistal Infrastructure na 18,6

Przegląd informacji ze spółek

rok, wynika z projektów uchwał na walne, zaplanowane na 15 czerwca.  Łączny backlog Qumaka na początek maja wynosi 290 mln zł, z czego 248 mln zł przypada na bieżący rok, a 42 mln zł na kolejne lata, poinformował p.o. prezesa i dyrektor finansowy Marek Tiahnybok. Spółka oczekuje jego wzrostu

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

wieloletniego doświadczenia SAS. Wypracowany katalog rekomendacji i najlepszych praktyk firmy na stałe wejdzie do portfolio materiałów Izby.  Źródło: spółka ABC Data: Szymon Solnica rozpoczął pracę w spółce jako Regional PR Manager.  Źródło: spółka OVH: Chmura prywatna jest kolejną po chmurze

Tygodniowy przegląd informacji ISBnews z sektora TMT

.    Źródło: ISBnews CI Games: Dwa projekty przygotowane przez spółkę uzyskały pozytywną rekomendację do dofinansowania w ramach programu sektorowego GameINN. Łączna wartość dofinansowania obu projektów wyniesie 7,3 mln zł, podała spółka.  Źródło: ISBnews ABC Data: Naczelnik

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

- złożyła wniosek do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji (KRRiT) o przyznanie koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego o charakterze uniwersalnym, podała spółka. Kanał miałby być dostępny na nowym multipleksie MUX8.  Źródło: ISBnews ABC Data: Buduje pozycję na nowych rynkach ze

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

Sage Polska: Rozwija centrum usług wspólnych w Polsce na rzecz międzynarodowych spółek grupy i zamierza zatrudnić do 200 nowych specjalistów w 2018 r., poinformował dyrektor Piotr Ciski. Sage Polska liczy na 11-12% wzrostu obrotów w kolejnym roku po 19-proc. dynamice wzrostu w minionym roku finansowym

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

, podała spółka w raporcie.  Źródło: ISBnews AB SA: Do połowy czerwca przeniesie 100% operacji do nowego magazynu w Magnicach, poinformował członek zarządu, dyrektor finansowy Grzegorz Ochędzan. Dzięki nowemu magazynowi chce umacniać pozycję lidera branży na spodziewanej fali wzrostu e-commerce

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

całoroczną prognozę finansową, oczekuje dodatnich przepływów operacyjnych i poprawy pozycji gotówkowej, poinformował dyrektor finansowy Asbis Marios Christou. Asbis Enterprises plc odnotował 0,22 mln USD skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2016 r. wobec

Przegląd informacji ze spółek

obiektów do swojego portfela i obecnie prowadzi kilka zaawansowanych negocjacji w sprawie inwestycji wartych po 20-30 mln euro, poinformował członek zarządu i dyrektor finansowy Erez Boniel. Piotr Dyka złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka zarządu LPP, poinformowała spółka. Neuca zamierza

Przegląd informacji ze spółek

III kw. 2016 r. wobec 1,24 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. CDRL planuje wejścia na nowe rynki w przyszłym roku, a także skoncentrować się na rozwoju e-commerce, poinformował wiceprezes spółki Tomasz Przybyła.  ABC Data nabyła 100% udziałów w spółce celowej SPV

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

. Źródło: ISBnews Action w restrukturyzacji: Przygotuje plan restrukturyzacyjny i spis wierzycieli do 31 października, podała spółka.  Źródło: ISBnews Virgin Mobile: Zarejestrował numer prawie 150 tys. klientów w ciągu 3 miesięcy, podał operator.  Źródło: ISBnews ABC Data: Grupa kapitałowa

Przegląd informacji ze spółek

umowy masterfranczyzy i umów franczyzy do 16 grudnia br. Nie wyklucza też możliwości nabycia wszystkich udziałów.  Grupa ABC Data szacuje wstępnie przychody na poziomie 1,091 mld zł, zysk brutto ze sprzedaży wysokości 61,8 mln zł, EBITDA 6,9 mln zł, EBIT 6,3 mln zł oraz zysk netto wysokości

Przegląd informacji ze spółek

Dom Maklerski IDMSA w upadłości układowej kary pieniężnej w wysokości 4 mln zł, podała spółka. Akcjonariusze ABC Data zdecydowali o wypłacie dywidendy w łącznej kwocie 45,1 mln zł, czyli 0,36 zł na jedną akcję, podała spółka.

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

., poinformował prezes Adam Piotrowski.  Źródło: ISBnews ABC Data: Szacunkowe skonsolidowane przychody ze sprzedaży grupy kapitałowej w styczniu 2018 roku wyniosły 374 mln zł, podała spółka.  Źródło: ISBnews Fibaro: Nawiązało partnerstwo z funduszem venture capital YouNick Mint, podała spółka

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

finansową zakładającą 5,67 mld zł przychodów i 62,09 mln zł zysku netto, poinformował prezes Piotr Bieliński. Action odnotował 16,27 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2015 r. wobec 33,17 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. ABC

Tygodniowy przegląd informacji ISBnews z sektora TMT

  ABC Data: Uruchamia platformę chmurową business to business ABC Data Cloud, poinformowała prezes Ilona Weiss. Grupa udostępnia również nową mobilną wersję platformy Interlink oraz nową odsłonę Reseller Web.   Źródło: ISBnews Vienna Insurance Group (VIG): Wdrożyła strategiczny plan

Tygodniowy przegląd informacji ISBnews z sektora TMT

dotrzeć do nich ze swoją ofertą za pośrednictwem firmy Onwelo, która została strategicznym partnerem Oneclick w Polsce.   Źródło: spółka ABC Data: Szacunek przychodów w sierpniu: 336mln zł Źródło: spółka Action: Szacunek przychodów w sierpniu: 195mln zł  Źródło: Trigon

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

także. Źródło: ISBnews    ABC Data: Chce zwiększyć udział w polskim rynku do 25%, a liczbę resellerów do 10,5 tys. na koniec 2018 r., poinformowała prezes Ilona Weiss, ogłaszając strategię spółki na lata 2016-2018. "Chcemy zwiększyć liczbę klientów w Polsce do ok. 10,5 tys. w

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

wypłatę w wysokości 1 zł na akcję, podała spółka.   Źródło: ISBnews ABC Data: Akcjonariusze zdecydują o przeznaczeniu 48,85 mln z zysku netto za 2015 r. na dywidendę, tj. o wypłacie 0,39 zł na akcję, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie zwołane na 17 maja br. Zdecydują także o

Przegląd informacji ze spółek

o przeznaczeniu 35,63 mln zł zysku netto za 2014 r. w całości na kapitał zapasowy, wynika z projektów ZWZ. Akcjonariusze ABC Data zdecydują podczas walnego zgromadzenia zwołanego na 16 czerwca o przeznaczeniu do 45,1 mln zł na dywidendę, co da wypłatę 0,36 zł na akcję, wynika z projektów uchwał

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

zarządzaniem ryzykiem w polskich firmach.   Źródło: spółka GIEŁDA, EMISJE, M&A ABC Data: Rekomenduje przeznaczyć na dywidendę za 2015 r. kwotę 48,85 mln zł, co będzie oznaczało wypłatę w wysokości  0,39 zł na akcję, podała spółka. Źródło: ISBnews Infovide-Matrix: Giełda Papierów

Tygodniowy przegląd informacji ISBnews z sektora TMT

sprzedać posiadane udziały - według planów, The Dust ma zadebiutować na rynku NewConnect do 31 sierpnia 2017 r., podano także. Źródło: ISBnews ABC Data: Szacunkowe skonsolidowane przychody ze sprzedaży grupy kapitałowej w listopadzie 2016 roku wyniosły 578 mln zł, podała spółka.Źródło: ISBnews

Tygodniowy przegląd informacji ISBnews z sektora TMT

stanowi 66% ubiegłorocznej sprzedaży, poinformował członek zarządu i dyrektor finansowy Mariusz Lizon. Spółka nadal chce realizować wysoką dwucyfrową dynamikę wzrostu sprzedaży zagranicznej. Asseco Business Solutions odnotowało 42,45 mln zł jednostkowego zysku netto w 2016 r. wobec 33,51 mln zł zysku rok

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

ABC Data: Rada nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie powołania z dniem 1 grudnia 2015 r. Ilony Weiss do pełnienia funkcji prezesa zarządu na kolejną trzyletnią kadencję, podała spółka.    Źródło: ISBnews Asseco Poland: Będzie odpowiedzialne za realizację programu Serat Decommissioning

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

wprowadzone przepisy o kapitale docelowym w wysokości 75% aktualnego kapitału zakładowego, podała spółka. Zarząd dysponował takim upoważnieniem w latach 2006-2009 i nie wykorzystał go w tamtym okresie.   Źródło: ISBnews ABC Data: Wiceprezes ds. finansowych Paweł Szymański złożył rezygnację z

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

będzie znaczącym graczem. Źródło: ISBnews   GIEŁDA, EMISJE, M&A ABC Data: Akcjonariusze zdecydują podczas walnego zgromadzenia zwołanego na 16 czerwca o przeznaczeniu do 45,1 mln zł na dywidendę, co da wypłatę 0,36 zł na akcję, wynika z projektów uchwał na walne. Źródło: ISBnews

Guma Turbo, EB, Romet, Unitra, Frugo... 11 kultowych marek, które wracają do sklepów

Warszawy? Przede wszystkim bardzo charakterystyczny grill i przód maski oraz okrągłe światła. - To takie połączenie Bentleya z polskością - powiedział nam pan Janusz, jeden z warszawiaków oglądających nowy model Warszawy. - Myślę, że to nie jest samochód dla każdego, ale możemy być dumni - powiedział. Data

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 10,63 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 575,57 mln zł w porównaniu z 524,77 mln zł rok wcześniej. Źródło: ISBnews ABC Data: Zwiększyła swoje portfolio o szeroką grupę produktów z nowych branż m.in