ab sa

Szukają pracowników. "Bez śmieciówek, okresów próbnych"

odpowiedzialnych zadań, jakie można było nam powierzyć - mówi Mikołaj Ługowski, dyrektor Nordea Bank AB SA oddział w Polsce. Nordea w Łodzi rośnie bardzo szybko. Oddział ma już prawie pięć lat i co roku podwaja zatrudnienie. Rosnąca liczba pracowników wynika z tego, że centrala dokłada Łodzi coraz to nowych zadań

Grupa AB oczekuje, że będzie beneficjentem przyszłej konsolidacji rynku

też przez start-upy, które z natury nie maja środków na inwestycje w profesjonalny sprzęt w swojej organizacji" – podkreślił członek zarządu ds. handlowych w AB SA Zbigniew Mądry. Zaznaczył, że grupa antycypuje zmiany rynkowe daleko przed konkurencja, dzięki czemu w coraz większym

Japoński koncern Asahi kupuje od AB InBev m.in. Kompanię Piwowarską

Warszawa, 14.12.2016 (ISBnews) - Asahi Group Holdings, Ltd. zawarł z Anheuser-Busch InBev SA/NV (AB InBev) umowę, w ramach której przejmie działalność AB InBev w pięciu krajach: Czechach, Słowacji, Polsce (Kompania Piwowarska), Węgrzech i Rumunii, podało Asahi. Cena wyniesie 7,3 mld euro

Grupa AB chce pozyskać do 100 mln zł z emisji obligacji na rozwój w Czechach

umowę programu emisji obligacji z 2014 roku. W efekcie - podobnie jak w minionym roku - spółka planuje emisję niezabezpieczonych 5-letnich obligacji o zmiennym oprocentowaniu (WIBOR + marża) o wartości nominalnej do 100 mln zł. "Zmiana struktury finansowania AB SA w 2014 roku w oparciu o

Global Cosmed złożył pozew przeciwko AB Industry na kwotę ponad 21 mln zł

Warszawa, 20.08.2019 (ISBnews) - Global Cosmed złożył pozew wzajemny przeciwko AB Industry, mający na celu dochodzenie roszczeń wynikających z wadliwie zaprojektowanej i wykonanej mieszalni wyrobów płynnych w zakładzie spółki w Radomiu na kwotę 21,11 mln zł oraz 111,28 tys. euro, wynika z

Akcjonariusze Grupy AB zdecydują 5 XI o wypłacie 0,7 zł dywidendy na akcję

projekcie uchwały. Dzień dywidendy ma zostać ustalony na 3 grudnia 2015 r., natomiast wypłata dywidendy nastąpi 11 stycznia 2016 r. Grupa AB należy do grona 10 dystrybutorów w Europie o najwyższych realizowanych przychodach. Prowadzi działalność w Polsce, Czechach i na Słowacji. AB SA jest spółką

Grupa AB miała 10,2 mln zł zysku netto w III kw. r. fin. 2017/2018

korzystnej ofercie cenowej spoza autoryzowanego kanału sprzedaży, co można wiązać ze osłabieniem dolara (EUR/USD powyżej 1,20) – wskazał członek zarządu ds. finansowych w AB SA Grzegorz Ochędzan, cytowany w komunikacie. W okresie I-III kw. r. fin. 2017/2018 spółka miała 48,83 mln zł skonsolidowanego

Fitch obniżył rating Energi do BBB- z perspektywą stabilną

też rating dla wyemitowanych przez spółkę zależną Energa Finance AB (publ) obligacji do poziomu BBB-, a także rating dla wyemitowanych przez Energę obligacji hybrydowych do poziomu BB, podano w komunikacie. "Obniżenie ratingu agencja uzasadnia przede wszystkim realizacją przejęcia spółki - z

Energa: Odpisy i rezerwy pomniejszą wynik netto o 1 021 mln zł za I poł. 2020 r.

(jednostkowego i skonsolidowanego) za pierwsze półrocze 2020 roku, zidentyfikowana została konieczność dokonania: a) odpisu aktualizującego wartość aktywów wytwórczych spółki zależnej Energa Elektrownie Ostrołęka SA - w wysokości 473 mln zł, b) odpisu aktualizującego wartość inwestycji we wspólnym

Grupa AB celuje w e-commerce i umacnianie pozycji lidera dystrybucji w regionie

Warszawa, 17.05.2016 (ISBnews) - AB SA do połowy czerwca przeniesie 100% operacji do nowego magazynu w Magnicach, poinformował członek zarządu, dyrektor finansowy Grzegorz Ochędzan. Dzięki nowemu magazynowi chce umacniać pozycję lidera branży na spodziewanej fali wzrostu e-commerce. "

Obligacje PZU Finance AB na 500 mln euro zadebiutują na Catalyst w poniedziałek

nominalnej wynoszącej 500 mln euro w lipcu tego roku. Cena emisyjna obligacji wynosiła 99.407 euro za jeden papier.  Zobowiązania PZU Finance AB (publ) wynikające z obligacji zostały zabezpieczone gwarancją udzieloną przez PZU SA. PZU SA posiada 100% akcji w kapitale zakładowym PZU Finance AB

Global Cosmed chce dochodzić roszczeń przeciwko AB Industry

Warszawa, 01.03.2019 (ISBnews) - Global Cosmed podjął decyzję o zamiarze wszczęcia postępowania sądowego przeciwko AB Industry, mającego na celu dochodzenie roszczeń wynikających z wadliwie zaprojektowanej i wykonanej mieszalni wyrobów płynnych w zakładzie spółki w Radomiu, podała spółka. "

PZU wprowadzi obligacje na 350 mln euro i 500 mln euro na giełdę w Irlandii

z obligacji zostały zabezpieczone gwarancją udzieloną przez PZU SA. Gwarancja obejmuje całość zobowiązań PZU Finance AB (publ) wynikających z obligacji (w tym zobowiązanie do zapłaty wartości nominalnej obligacji oraz odsetek od obligacji) i została udzielona na rzecz wszystkich obligatariuszy

Akcjonariusze AB zdecydowali o wypłacie 0,70 zł dywidendy na akcję za 2013/2014

2015 roku, podano także. Dywidendą objętych jest 16 187 644 sztuk akcji AB. AB SA odnotowało 57,30 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w roku finansowym 2013/2014 (tj. 1 lipca 2013 - 30 czerwca 2014) wobec 41,67 mln zł zysku rok wcześniej. AB

Grupa AB chce nadal umacniać pozycję lidera rynku dystrybucji sprzętu

partnera pierwszego wyboru, pozyskiwanie nowych kontraktow dystrybucyjnych, rozwój nowych segmentów (obok IT), budowanie wartości dodanej modelu biznesowego i wykorzystanie wzrostu e-commerce. Prezes AB SA podsumował, że realizacja strategii ma przełożyć się dalsze wzrosty wyników finansowych i wyceny

S&P nadał rating A- obligacjom do 350 mln euro, które wyemituje PZU Finance AB

Warszawa,12.10.2015 (ISBnews) - Agencja ratingowa Standard & Poor's (S&P) przyznała obligacjom, które zostaną wyemitowane przez PZU Finance AB (publ), i które zostaną objęte gwarancją udzieloną przez PZU SA, wstępny rating niezabezpieczonego zadłużenia "A-", tj. na poziomie

Grupa AB podwoiła wartość programu emisji obligacji do 200 mln zł

elektroniki użytkowej, dostarcza rozwiązania e-commerce, umacnia pozycję w zakresie dystrybucji AGD i zabawek, a także dostarcza usługi logistyczne i finansowe, które uzupełniają i uatrakcyjniają ofertę handlową firmy. AB SA jest spółką notowaną na rynku głównym GPW od 2006 roku. (ISBnews)  

Grupa AB otworzyła nowe centrum dystrybucyjne za blisko 129 mln zł

optymalizowaniu parametrów operacyjnych i kosztowych. Dopełnia również naszą rolę jako dystrybutora z wartością dodaną" - podkreślił prezes AB SA. Grupa AB jest czołowym europejskim dystrybutorem. Prowadzi działalność w Polsce, Czechach i na Słowacji, sprzedając produkty największych światowych producentów

Obligacje AB o wartości 100 mln zł zadebiutują na Catalyst w czwartek

pozycji na rynku sprzętu IT, Grupa AB  prowadzi dystrybucję elektroniki użytkowej, dostarcza rozwiązania e-commerce, umacnia pozycję w zakresie dystrybucji AGD i zabawek, a także dostarcza usługi logistyczne i finansowe, które uzupełniają ofertę handlową firmy. AB SA jest spółką

Grupa AB spodziewa się dalszych wzrostów sprzedaży i ekspansji

poszerzaniem, już największej w regionie oferty produktowej, Podkreślił zdobycie w IV kw. dystrybucji konsoli xBox, co ma dać wzmocnienie pozycji w segmencie gamingu. Zarząd AB SA podkreślił również, że w obliczu trudnych warunków w segmencie VAD Grupa zwiększyła w 2016 roku udziały rynkowe o 20%. Prowadzono

Zysk netto Grupy AB wzrósł r/r do 13,54 mln zł w III kw. r. fin. 2014/2015

; - powiedział członek zarządu ds. finansowych AB SA Grzegorz Ochędzan, cytowany w komunikacie.  W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-III kw. r. fin. 2014/2015 r. wyniósł 40 mln zł wobec 35,73 mln zł zysku rok wcześniej. "Jesteśmy numerem jeden w regionie Polska plus Czechy i Słowacja we

Grupa AB uruchamia franszyzową sieć z zabawkami Wyspa Skarbów

, Grupa AB z sukcesem prowadzi dystrybucję elektroniki użytkowej, dostarcza rozwiązania e-commerce, umacnia pozycję w zakresie dystrybucji AGD i zabawek, a także dostarcza usługi logistyczne i finansowe, które uzupełniają i uatrakcyjniają ofertę handlową firmy. AB SA jest spółką notowaną na rynku głównym

Zysk netto AB wzrósł r/r do 41,91 mln zł w I poł. r.obr. 2016/2017

zarządu i dyrektor finansowy Grzegorz Ochędzan, cytowany w komunikacie.  Z kolei dyrektor ds. sprzedaży w AB SA Patrycja Gawarecka poinformowała, że firma badawcza Context wskazuje, iż o ile w 2015 roku łącznie w Polsce, Czechach i na Słowacji spośród 20 największych kategorii 

Obligacje PZU Finance wartości 350 mln euro zadebiutują na Catalyst we wtorek

GPW. PZU Finance AB (publ) z siedzibą w Sztokholmie to spółka specjalnego przeznaczenia, której jedynym akcjonariuszem jest PZU SA. Grupa kapitałowa Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń SA (Grupa PZU) jest jedną z największych instytucji finansowych w Polsce, a także Europie Środkowo-Wschodniej

PZU rozliczyło zakup AAS Balta, ostateczna cena to 47,87 mln euro

kwota wyrównania (różnica pomiędzy wartością aktywów netto a kwotą referencyjną aktywów netto) jest niższa niż szacowana kwota wyrównana (różnica pomiędzy szacowaną wartością aktywów netto a kwotą referencyjną aktywów netto), RSA zapłaciło PZU SA w dniu 19 listopada 2014 r. wynikającą stąd różnicę w

Grupa AB będzie rekomendować wypłatę dywidendy za r. fin. 2014/2015

pozycji na tym rynku" - dodał Przybyło. Grupa AB należy do grona 10 dystrybutorów w Europie o najwyższych realizowanych przychodach. Prowadzi działalność w Polsce, Czechach i na Słowacji. AB SA jest spółką notowaną na rynku głównym GPW od 2006 roku. (ISBnews)

Grupa AB chce nadal konsolidować rynek czeski, w Polsce rozwijać segment RTV/AGD

uatrakcyjniają ofertę handlową firmy. AB SA jest spółką notowaną na rynku głównym GPW od 2006 roku. (ISBnews)

Kalendarium ISBnews

dyskusyjny "Zarządzanie informacją…dźwignią handlu" z udziałem Jacka Kujawy - wiceprezesa zarządu spółki podczas EKG w Katowicach --10:00: Konferencja Agory nt. wyników --10:30: Konferencja prasowa Nordea AB SA połączoną z otwarciem warszawskiego Campusu IT, który

Kalendarium ISBnews

Katowicach --10:00: Konferencja Agory nt. wyników   --10:30: Konferencja prasowa Nordea AB SA połączoną z otwarciem warszawskiego Campusu IT, który będzie świadczyć kompleksowe rozwiązania informatyczne dla klientów i jednostek biznesowych Nordea w Skandynawii    --11

Grupa AB rozbudowuje sieci franczyzowe, nowe centrum będzie zgodnie z planem

użytkowej, dostarcza rozwiązania e-commerce, umacnia pozycję w zakresie dystrybucji AGD i zabawek, a także dostarcza usługi logistyczne i finansowe, które uzupełniają i uatrakcyjniają ofertę handlową firmy. AB SA jest spółką notowaną na rynku głównym GPW od 2006 roku. (ISBnews)  

Global Cosmed miał 6,58 mln zł straty netto, 10,2 mln zł EBITDA w 2018 r.

uruchomionej na początku 2017 roku mieszalni półproduktów kosmetycznych i związana z nią mniejsza od oczekiwanej wydajność. Na skutek wykonania wadliwej dokumentacji wykonawczej przez AB Industry i wadliwego wykonania na jej podstawie nowej mieszalni, doszło m.in. do wzrostu zatrudnienia na mieszalni

Kalendarium ISBnews

Katowicach --10:00: Konferencja prasowa PGE nt. wyników --10:00: Konferencja Agory nt. wyników  --10:30: Konferencja prasowa Nordea AB SA połączoną z otwarciem warszawskiego Campusu IT, który będzie świadczyć kompleksowe rozwiązania informatyczne dla klientów i jednostek biznesowych

PZU uplasowało euroobligacje o wartości 350 mln euro

AB (publ), której jedynym akcjonariuszem jest PZU SA. PZU podało wówczas, że agencja ratingowa Standard & Poor's przyznała tym obligacjom wstępny rating niezabezpieczonego zadłużenia A-, tj. na poziomie inwestycyjnym.  Grupa kapitałowa Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń SA (Grupa PZU) jest

Euvic zainwestował w szwedzki fintech i polską firmę programistyczną

Warszawa, 13.11.2018 (ISBnews) - Euvic podpisał list intencyjny o przejęciu części udziałów w szwedzkiej firmie Payground AB, która opracowała i wdrożyła na rodzimym rynku system umożliwiający rozliczenie podatku VAT od paczek nadawanych z Chin do Europy, podała spółka. Podano także, że do końca

PZU nie jest zainteresowane zakupem aktywów SABMillera 

ofert zostało złożonych przez przedstawicieli branży oraz konsorcjów i funduszy na zakup marek piwnych browarów z Europy Środkowo -Wschodniej, należących do SABMillera, kontrolowanego obecnie przez AB InBev.  W proces ten - według agencji - są zaangażowane wadowicka Grupa Maspex oraz PZU, które

Kalendarium ISBnews

WTOREK, 20 września --10:00: Konferencja AB SA o wynikach i planach --10:00: Konferencja nt. raportu PwC "Pacjent w świecie cyfrowym. Wpływ nowych technologii na rewolucję w świadczeniu usług medycznych w krajach Europy Środkowo-Wschodniej" --10:00: Konferencja prasowa Ferro nt

Kalendarium ISBnews

sierpień 2016 r.   WTOREK, 20 września --10:00: Konferencja AB SA o wynikach i planach --13:00: Konferencja Intela nt. badania dot. bezpieczeństwa  IT   ŚRODA, 21 września -- 09:00: Planowane posiedzenie Sejmu VIII kadencji --12:30: Konferencja prasowa Trans Polonia nt

Kalendarium ISBnews

budowlano-montażowej, dynamiki sprzedaży detalicznej za sierpień 2016 r.   WTOREK, 20 września   --10:00: Konferencja AB SA o wynikach i planach --13:00: Konferencja Intela nt. badania dot. bezpieczeństwa IT   ŚRODA, 21 września --12:30: Konferencja prasowa Trans Polonia nt

Tomasz Tarkowski zastąpi Rogera Hodgkissa na stanowisku prezesa Link4

Uniwersytecie Warszawskim oraz Advanced Management Program na IESE Business School. Tomasz Tarkowski zasiada także w radach nadzorczych następujących spółek zależnych od PZU SA: Lietuvos Draudimas AB, UAB PZU Lietuva Gyvybes Draudimas, PrJSC IC PZU Ukraine, PrJSC IC PZU Ukraine Life Insurance oraz AAS Balta

Kalendarium ISBnews

Group nt. wyników --09:30: LPP - panel dyskusyjny "Zarządzanie informacją…dźwignią handlu" z udziałem Jacka Kujawy - wiceprezesa zarządu spółki podczas EKG w Katowicach --10:30: Konferencja prasowa Nordea AB SA połączoną z otwarciem warszawskiego Campusu IT, 

Tomasz Tarkowski nowym prezesem Link4

procesu likwidacji szkód i świadczeń. Następnie zasiadał w zarządach tych spółek. Zasiada też w radach nadzorczych następujących spółek zależnych od PZU SA: Lietuvos Draudimas AB, UAB PZU Lietuva Gyvybes Draudimas, PrJSC IC PZU Ukraine, PrJSC IC PZU Ukraine Life Insurance oraz AAS Balta. Powołanie

Polskie firmy wchodzą w produkcję telewizorów. Pierwsze modele już w tym roku

są związane z coraz krótszym cyklem życia produktów. Na rynku rośnie też konkurencja, która wymusza obniżki cen. Dlatego też producenci muszą szukać nowych nisz, w które będą inwestować zyski. W ubiegłym roku markę komputerów Optimus reaktywowała spółka AB SA. Chce korzystać z tego, że administracja

Fitch podtrzymał ratingi Energi na poziomie 'BBB', perspektywa stabilna

Warszawa, 28.11.2016 (ISBnews) - Fitch Ratings potwierdził długookresowy rating Energi w walucie zagranicznej i lokalnej na poziomie 'BBB' z perspektywą stabilną, oraz ocenę na poziomie 'BBB' dla wyemitowanych przez spółkę zależną Energa Finance AB obligacji, podała Energa. 

Capital Park refinansował Eurocentrum Office Complex w Bank of China

salami o łącznej powierzchni 240 m2. Projekt został zrealizowany w trzech fazach. Ostatnia została zakończona w lutym br. Do kluczowych najemców obiektu należą: Polskie Sieci Energetyczne, Unilever, Qumak, Randstad Polska, AB Foods Polska, Bilfinfer Tebodin, CEPD Management (Pelion SA), Mota Engil

Przegląd informacji ze spółek

Akcjonariusze Medicalgorithmics zdecydowali o przeznaczeniu na wypłatę dywidendy 7,21 mln zł tj. 2 zł na jedną akcję, podała spółka.  Merlin Group zawarł z Czerwoną Torebką, Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym Sowiniec (właściciel I) oraz Szósta – Czerwona Torebka SA sp.k. (właściciel

PZU nie jest zainteresowane przejęciem Banku BPH i Raiffeisen Polbanku

okazji w tej chwili nie widzimy, to ten kierunek myślenia dzisiaj nie występuje" - powiedział Dąborowski dziennikarzom po uroczystości debiutu obligacji PZU Finance AB na Catalyst. "Te transakcje to nie jest ten kierunek"– powiedział Dąbrowski, zapytany, czy PZU byłoby

Przegląd informacji ze spółek

. 2014 r. wobec 29,66 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Pozbud T&R odnotował 4,20 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2014 r. wobec 1,97 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. AB SA odnotowało 40,66

Przegląd informacji ze spółek

. Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zezwoliła na zniesienie dematerializacji akcji Macrologic, podała Komisja. Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie Romana Pałaca na stanowisko prezesa Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń na Życie SA (PZU Życie), podała spółka. Oferta

Komisja Nadzoru Finansowego: 250 tys. zł kary dla Opoczna

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) nałożyła na Opoczno SA karę pieniężną w wysokości 250 tys. zł za naruszenie obowiązków informacyjnych. KNF ukarała też ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA kwotą 10 tys. zł - poinformowała Komisja we wtorkowym komunikacie. KNF podała, że jednogłośnie

Przegląd informacji ze spółek

budowę własnego browaru, poinformował ISBnews prezes Brodacz SA Tomasz Brzostowski. Grupa Lotos od 1 lipca 2018 r. wprowadzi zasady podzielonej płatności w transakcjach dokonywanych przez spółki grupy kapitałowej na podstawie faktur zakupu, poinformowała spółka. Akcjonariusze Stalproduktu zdecydują

Zapisy na akcje AAT Holding rozpoczną się 10 IX, planowany debiut ok. 5 X

ok. 5 października. "W ramach oferty publicznej, akcjonariusze sprzedający mogą zaoferować łącznie do 3 997 536 akcji AAT Holding SA: - AAT Sweden II AB oferuje do 2 397 536 akcji stanowiących do 29,97% kapitału zakładowego spółki (oferta podstawowa) - Lock Syndication S.C.A. może

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

przede wszystkim z presją na płace w sektorze oraz niestabilna sytuacją na wschodzie Europy. Mamy nadzieję, że uda się to zrekompensować rosnącym biznesem" - wskazał Tarański. Źródło: ISBnews   AB SA: Odnotowało 40,66 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom

Przegląd prasy

Nadzoru Finansowego (KNF) zezwoliła na zniesienie dematerializacji akcji Macrologic, podała Komisja. --Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie Romana Pałaca na stanowisko prezesa Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń na Życie SA (PZU Życie), podała spółka. --Oferta

Przegląd informacji ze spółek

inwestycyjnych lub funduszy zagranicznych i zarządzaniu nimi przez Templeton Asset Management (Poland) TFI SA , podała Komisja. Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) udzieliła zezwolenia na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej przez Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Polski Zakład Ubezpieczeń

Przegląd informacji ze spółek

infrastrukturą. Całkowita wartość kontraktu wynosi 12,65 mln zł netto, podała spółka. Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie wykluczyła bezterminowo akcje Petrolinvest SA z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW), co nastąpi po upływie 30 dni od

Przegląd prasy

PZU będziemy rozważać przejęcie zarówno Pekao SA, jak i Raifeisena --Niemal 2,2 mld zł zainwestowały kopalnie w profilaktykę zagrożeń w ciągu ostatnich dwóch lat wg gazety Puls Biznesu --Piąty pod względem wielkości dystrybutor odzieży w USA - Forever 21 otworzy w Polsce 3 pierwsze sklepy w III

Przegląd prasy

browaru, poinformował ISBnews prezes Brodacz SA Tomasz Brzostowski. --Grupa Lotos od 1 lipca 2018 r. wprowadzi zasady podzielonej płatności w transakcjach dokonywanych przez spółki grupy kapitałowej na podstawie faktur zakupu, poinformowała spółka. --Akcjonariusze Stalproduktu zdecydują 26 czerwca br

Exbud prawdopodobnie opuści giełdę

Takie mogą być skutki restrukturyzacji tej do niedawna największej polskiej spółki budowlanej, której właścicielem jest szwedzki potentat budowlany - Skanska AB Takie mogą być skutki restrukturyzacji tej do niedawna największej polskiej spółki budowlanej, której właścicielem jest szwedzki

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

Grupa AB: Odnotowała 12,14 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. r.obr. 2019/2020 (1 stycznia - 31 marca 2020 r.) wobec 10,27 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.  Grupa AB szacuje, że programy rządowe dotyczące wsparcia

Przegląd informacji ze spółek

postępowanie upadłościowe z wniosku Hefal Serwis, podał Polimex-Mostostal. Jednocześnie spółka poinformowała, że oddalone zostały też dwa kolejne wnioski o jej upadłość. Grupa AB chce wykorzystać ożywienie w Czechach do umacniania pozycji rynkowej, a w Polsce stawia na rozwój ecommerce, oferty RTV/AGD

3 dużych inwestorów interesuje się akcjami Enei

akcjonariusze spółki to: Skarb Państwa (76,48%), Vattenfall AB (18,67%), Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (2,50%), Enea SA (0,26% - akcje nabyte w ramach opcji stabilizacyjnej), zaś pozostali akcjonariusze posiadali 2,09%.

Przegląd prasy

. --Dziś dla rynku walutowego najważniejsze dane o bezrobociu w USA --Fitch potwierdził ratingi BBB i BBB+ PKP SA, perspektywa stabilna --KNF utrzymała w mocy karę 150 tys. zł dla Bertranda Le Guerna --DM BOŚ obniżył rekomendację CCC do 'trzymaj', wycena 168,5 zł --Polski odcinek mostu energetycznego z

Przegląd informacji ze spółek

zamówień Mirbudu wynosi obecnie 1,9 mld zł, z czego 800 mln zł przypada na 2015 r., poinformował prezes Jerzy Mirgos. Agencja ratingowa Standard & Poor's (S&P) przyznała obligacjom, które zostaną wyemitowane przez PZU Finance AB (publ), i które zostaną objęte gwarancją udzieloną przez PZU SA, wstępny

Przegląd informacji ze spółek

zawarły  umowy rozporządzające. W dniu rozliczenia, który został ustalony na 12 października  PZU SA stanie się właścicielem 7 244 900 akcji banku, stanowiących ok. 9,96% kapitału zakładowego, podał PZU. Lokum Deweloper ustalił cenę maksymalną w ofercie publicznej akcji na 20 zł, podała

Przegląd informacji ze spółek

jest sprzedaż walcówki miedzianej w latach 2015 i 2016. Szacunkowa wartość umowy zawiera się w przedziale 2,07-2,57 mld zł, poinformowała spółka. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w listopadzie 2014 roku przez grupę LPP SA wyniosły ok. 381 mln zł i były wyższe o około 9% w skali roku

Przegląd informacji ze spółek

potencjalnego leku przeciwmiażdżycowego oraz potwierdzenia braku działań niepożądanych. Ciech Group Financing AB - spółka zależna Ciechu - dokona 30 listopada br. wcześniejszego wykupu i umorzenia obligacji o wartości nominalnej 245 mln euro, podała spółka. Kwota wykupu to 263,43 mln euro. Konsorcjum

Przegląd prasy

. --Strata netto Kerdos to 8,23 mln zł w I kw. 2016 r. wobec zysku rok wcześniej --Zysk netto z dz. kontyn. Groclinu wyniósł 2,12 mln zł w I kw. 2016 r. --Zysk netto Dekpolu wzrósł r/r do 1,34 mln zł w I kw. 2016 r. --Zysk netto DTP spadł r/r do 4,59 mln zł w I kw. 2016 r. --Zysk netto AB SA

Przegląd informacji ze spółek

- podpisała z Carrefour Belgium Retail Associates SA list intencyjny dotyczący zainteresowania nawiązaniem współpracy związanej z budowaniem oraz rozwijaniem w Wielkim Księstwie Luksemburga sieci sklepów działających pod marką Carrefour Express, przy czym Meng ma działać jako franczyzobiorca Carrefour, podał

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

: ISBnews AB: Zdecydowało o rozpoczęciu działań mających na celu emisję nowej serii niezabezpieczonych obligacji, w ramach dotychczasowej wartości programu emisji obligacji (tj. kwoty 270 mln zł) w celu refinansowania wykupu obligacji o wartości nominalnej 100 mln zł, podała spółka.   

Przegląd informacji ze spółek

obligacji w ramach programu po zamknięciu pierwszej emisji i uwzględnieniu wskaźników długoterminowej płynności, poinformował prezes Szymon Midera. AB SA do połowy czerwca przeniesie 100% operacji do nowego magazynu w Magnicach, poinformował członek zarządu, dyrektor finansowy Grzegorz Ochędzan. Dzięki

Przegląd informacji ze spółek

akcjonariuszom jednostki dominującej w w I poł. 2015 r. wobec 10,61 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. AB Kauno tiltai, spółka zależna od Trakcji PRKiL, podpisała z litewskim zarządem dróg przy Ministerstwie Komunikacji umowę, której przedmiotem jest rozbudowa drogi E67

Tygodniowy przegląd informacji ISBnews z sektora TMT

programu sektorowego GameINN, poinformowała spółka.   Źródło: ISBnews Grupa AB: Akcjonariusze zdecydowali o przeznaczeniu zysku za rok obrotowy 2015/2016, wynoszącego 50,9 mln zł, w całości na kapitał rezerwowy, co oznacza niewypłacanie dywidendy, wynika z uchwał walnego zgromadzenia. Źródło

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

, podała spółka w raporcie.  Źródło: ISBnews AB SA: Do połowy czerwca przeniesie 100% operacji do nowego magazynu w Magnicach, poinformował członek zarządu, dyrektor finansowy Grzegorz Ochędzan. Dzięki nowemu magazynowi chce umacniać pozycję lidera branży na spodziewanej fali wzrostu e-commerce

Tygodniowy przegląd informacji ISBnews z sektora TMT

- właściciela fotograficznego serwisu serwisu Shuttout.com, poinformował fundusz.  Źródło: ISBnews Merlin Group: Zawarł z Czerwoną Torebką, Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym Sowiniec (właściciel I) oraz Szósta – Czerwona Torebka SA sp.k. (właściciel II) jako właścicielami 100% akcji spółki Magnus

Inwestycje w IT: konkurencja coraz ostrzejsza

Polska, jeszcze jeden projekt z sektora energetycznego dołączył do zwycięskich wdrożeń roku 2006. Firma Vattenfall Poland AB SA wdrożyła Internetowe Biuro Obsługi Klienta. Została nagrodzona, ponieważ jako jedna z nielicznych właściwie przygotowuje się do obsługi klientów, umożliwiając im zakup energii

Przegląd informacji ze spółek

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) nie sprzeciwia się planom zakupu przez Bank BGŻ BNP Paribas akcji Sygma Bank Polska SA, podała Komisja.   Spółka zależna Wasko - COIG podpisała umowę z Katowickim Holdingiem Węglowym (KHW) na obsługę informatyczną jednostek organizacyjnych

Przegląd prasy

netto DM W Investments wzrósł r/r do 4,73 mln zł w III kw. 2014 r. --Zysk netto Mirbudu wzrósł r/r do 2,82 mln zł w III kw. 2014 r. --Zysk netto AB SA wzrósł r/r do 15,11 mln zł w I kw. r.fin. 2014/2015 --Strata netto ABM Solid to 5,26 mln zł w III kw. 2014 wobec zysku rok wcześniej --Zysk netto

"Rz": Uciekają z budowy Stadionu Narodowego

bez pisemnych umów. Generlany Wykonawca stadionu, konsorcjum Alpine -BG SA - Hydrobudowa Polska SA zapewnia, że panuje nad sytuacją, a tego typu przypadki są incydentalne i nie mają wpływu na postępy w budowie - pisze "Rzeczpospolita".

"Polska" Ubezpieczyciele zaniżają szkody

, prawie 65 procent spraw dotyczyło ubezpieczeń komunikacyjnych, w tym zdecydowana większość problemów ze świadczeniem OC. 12 procent spraw to ubezpieczenia na życie. "Polska" podkreśla, że liderem w niechlubnym zestawieniu jest PZU SA. Jednak w przypadku ubezpieczeń majątkowych rzecznik uznał

BZ WBK zostanie sprzedany

Jak pisała Wyborcza.biz AIB od roku nie jest w stanie stanąć na własnych nogach przygnieciony ciężarem złych kredytów. Nie wystarczyło 3,5 mld euro, które otrzymał w ubiegłym roku z państwowej kiesy. Żeby mu pomóc, rząd w Dublinie utworzył specjalną agencję (National Asset Management Agency - NAMA)

"Parkiet": Spółki informatyczne zdobywają Zachód

Polskie firmy stosują dwojaką strategię. Amerykę podbiła już spółka Inteliwise, której sztandarowym produktem sa tzw. awatarzy - wirtualni doradcy. Firma jako pierwsza w Polsce otworzyła biuro w Dolinie Krzemowej w Kalifornii. Swoją spółkę zależną ma już też w Atlancie spółka Suntech produkująca i

Hajdarowicz zainteresowany kupnem "Wprost"

Group SA, wydawcę m.in. miesięczników "Film" i "Machina", oraz holding Infor PL SA. Amadeusz Król, prezes zarządu AWR "Wprost", nie chce komentować informacji o prowadzonych rozmowach ze względu na dobro procesu inwestycyjnego.

Fortis Bank Polska może zwolnić 361 osób w ramach zwiększania efektywności

Działania banku mają służyć poprawie wyników finansowych grupy Fortis Banku i stanowią cześć programu postępowania naprawczego, będącego w fazie uzgodnień z Komisją Nadzoru Finansowego. "Kolejnym krokiem służącym zwiększeniu efektywności operacyjnej Fortis Banku Polska SA będzie integracja

"Rz": PKB będzie na plusie

od rządowych, ekipa premiera przewiduje wzrost 0,2 proc. ,a na przyszły rok 0,5 proc.. Istotny wkład w PKB będzie miała głównie konsumpcja indywidualna oraz eksport netto. Niekorzystnie będzie natomiast działać sytuacja na rynku pracy. Marcin Mrowiec z Pekao SA. twierdzi, że polski konsument

Prezes Empiku: Sprzedaż Sephory pomoże zmniejszyć dług

Grupa NFI Empik Media & Fashion SA (Empik) sprzedaje 24 proc. udziałów w sieci Sephora. Otrzymana kwota zostanie prawdopodobnie przeznaczona na pokrycie długu i kosztów finansowych. Jak podała w komunikacie spółka, suma ponad 11 milionów euro to dopiero pierwsza część ceny jaką Empik otrzyma

PKN Orlen największą firmą w Polsce, Kluska najbardziej wpływowym przedsiębiorcą

Na drugie miejsce z szóstego awansował PZU SA, a na czwarte spadła Polska Grupa Energetyczna. Pozycji nie utrzymał miedziowy gigant - KGHM spadł z siódmego na dziesiąte miejsce. O jedno oczko, na 14. pozycję, awansowała największa firma górnicza w Europie - Kompania Węglowa. Wynik finansowy netto w

Zelmer wybuduje zakład produkcyjny za 45 mln zł do 2011 roku

komunikat firmy. "Spółka rozważa różne opcje związane z budową i lokalizacją nowego zakładu, ale na pewno Rzeszów i region Podkarpacia pozostaną centrum działalności produkcyjnej Zelmer SA. Zakończenie inwestycji planowane jest w 2011 r. Szacowana wielkość inwestycji wynosi 45 mln zł" - zapewnia

Cegielski zapowiada demonstrację

działań. Chodzi między innymi o zahamowanie zwolnień i zagwarantowanie środków na odprawy i zaległe wypłaty. Swoje żądania przekażą na ręce wojewody wielkopolskiego Piotra Florka. Jak pisała "GW" zdaniem zarządu H. Cegielski Poznań SA zwolnienia są niezbędne. Firma w kryzysie nie ma zamówień

Oświadczenia majątkowe członków rządu

: minister rozwoju regionalnego Nieruchomości: - dom, 130,35 m kw. na działce 682 m kw., małżeńska wspólność ustawowa Papiery: - małżeńska współwłasność ustawowa, akcje o wartości: 118 076,59 zł; Ponar Wadowice 11 557 szt., 13 290,55 zł Seko, 250 szt., 475 zł Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach SA 1512 szt