ab sa

Szukają pracowników. "Bez śmieciówek, okresów próbnych"

- Studia są nobilitacją. Fajnie, jeśli kandydat je ma, ale nie zatrudniamy ludzi za sam dyplom. Liczą się kwalifikacje - mówi Mikołaj Ługowski, dyrektor Nordea Bank AB SA oddział w Polsce, który zapowiada przyjęcie kilkuset osób do pracy

Grupa AB chce pozyskać do 100 mln zł z emisji obligacji na rozwój w Czechach

umowę programu emisji obligacji z 2014 roku. W efekcie - podobnie jak w minionym roku - spółka planuje emisję niezabezpieczonych 5-letnich obligacji o zmiennym oprocentowaniu (WIBOR + marża) o wartości nominalnej do 100 mln zł. "Zmiana struktury finansowania AB SA w 2014 roku w oparciu o

Akcjonariusze Grupy AB zdecydują 5 XI o wypłacie 0,7 zł dywidendy na akcję

projekcie uchwały. Dzień dywidendy ma zostać ustalony na 3 grudnia 2015 r., natomiast wypłata dywidendy nastąpi 11 stycznia 2016 r. Grupa AB należy do grona 10 dystrybutorów w Europie o najwyższych realizowanych przychodach. Prowadzi działalność w Polsce, Czechach i na Słowacji. AB SA jest spółką

Grupa AB celuje w e-commerce i umacnianie pozycji lidera dystrybucji w regionie

Warszawa, 17.05.2016 (ISBnews) - AB SA do połowy czerwca przeniesie 100% operacji do nowego magazynu w Magnicach, poinformował członek zarządu, dyrektor finansowy Grzegorz Ochędzan. Dzięki nowemu magazynowi chce umacniać pozycję lidera branży na spodziewanej fali wzrostu e-commerce. "

Grupa AB otworzyła nowe centrum dystrybucyjne za blisko 129 mln zł

optymalizowaniu parametrów operacyjnych i kosztowych. Dopełnia również naszą rolę jako dystrybutora z wartością dodaną" - podkreślił prezes AB SA. Grupa AB jest czołowym europejskim dystrybutorem. Prowadzi działalność w Polsce, Czechach i na Słowacji, sprzedając produkty największych światowych producentów

PZU wprowadzi obligacje na 350 mln euro i 500 mln euro na giełdę w Irlandii

z obligacji zostały zabezpieczone gwarancją udzieloną przez PZU SA. Gwarancja obejmuje całość zobowiązań PZU Finance AB (publ) wynikających z obligacji (w tym zobowiązanie do zapłaty wartości nominalnej obligacji oraz odsetek od obligacji) i została udzielona na rzecz wszystkich obligatariuszy

Grupa AB spodziewa się dalszych wzrostów sprzedaży i ekspansji

poszerzaniem, już największej w regionie oferty produktowej, Podkreślił zdobycie w IV kw. dystrybucji konsoli xBox, co ma dać wzmocnienie pozycji w segmencie gamingu. Zarząd AB SA podkreślił również, że w obliczu trudnych warunków w segmencie VAD Grupa zwiększyła w 2016 roku udziały rynkowe o 20%. Prowadzono

S&P nadał rating A- obligacjom do 350 mln euro, które wyemituje PZU Finance AB

Warszawa,12.10.2015 (ISBnews) - Agencja ratingowa Standard & Poor's (S&P) przyznała obligacjom, które zostaną wyemitowane przez PZU Finance AB (publ), i które zostaną objęte gwarancją udzieloną przez PZU SA, wstępny rating niezabezpieczonego zadłużenia "A-", tj. na poziomie

Grupa AB podwoiła wartość programu emisji obligacji do 200 mln zł

elektroniki użytkowej, dostarcza rozwiązania e-commerce, umacnia pozycję w zakresie dystrybucji AGD i zabawek, a także dostarcza usługi logistyczne i finansowe, które uzupełniają i uatrakcyjniają ofertę handlową firmy. AB SA jest spółką notowaną na rynku głównym GPW od 2006 roku. (ISBnews)  

Zysk netto AB wzrósł r/r do 41,91 mln zł w I poł. r.obr. 2016/2017

zarządu i dyrektor finansowy Grzegorz Ochędzan, cytowany w komunikacie.  Z kolei dyrektor ds. sprzedaży w AB SA Patrycja Gawarecka poinformowała, że firma badawcza Context wskazuje, iż o ile w 2015 roku łącznie w Polsce, Czechach i na Słowacji spośród 20 największych kategorii 

Grupa AB uruchamia franszyzową sieć z zabawkami Wyspa Skarbów

, Grupa AB z sukcesem prowadzi dystrybucję elektroniki użytkowej, dostarcza rozwiązania e-commerce, umacnia pozycję w zakresie dystrybucji AGD i zabawek, a także dostarcza usługi logistyczne i finansowe, które uzupełniają i uatrakcyjniają ofertę handlową firmy. AB SA jest spółką notowaną na rynku głównym

Obligacje PZU Finance wartości 350 mln euro zadebiutują na Catalyst we wtorek

GPW. PZU Finance AB (publ) z siedzibą w Sztokholmie to spółka specjalnego przeznaczenia, której jedynym akcjonariuszem jest PZU SA. Grupa kapitałowa Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń SA (Grupa PZU) jest jedną z największych instytucji finansowych w Polsce, a także Europie Środkowo-Wschodniej

Grupa AB będzie rekomendować wypłatę dywidendy za r. fin. 2014/2015

pozycji na tym rynku" - dodał Przybyło. Grupa AB należy do grona 10 dystrybutorów w Europie o najwyższych realizowanych przychodach. Prowadzi działalność w Polsce, Czechach i na Słowacji. AB SA jest spółką notowaną na rynku głównym GPW od 2006 roku. (ISBnews)

Grupa AB rozbudowuje sieci franczyzowe, nowe centrum będzie zgodnie z planem

użytkowej, dostarcza rozwiązania e-commerce, umacnia pozycję w zakresie dystrybucji AGD i zabawek, a także dostarcza usługi logistyczne i finansowe, które uzupełniają i uatrakcyjniają ofertę handlową firmy. AB SA jest spółką notowaną na rynku głównym GPW od 2006 roku. (ISBnews)  

PZU uplasowało euroobligacje o wartości 350 mln euro

AB (publ), której jedynym akcjonariuszem jest PZU SA. PZU podało wówczas, że agencja ratingowa Standard & Poor's przyznała tym obligacjom wstępny rating niezabezpieczonego zadłużenia A-, tj. na poziomie inwestycyjnym.  Grupa kapitałowa Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń SA (Grupa PZU) jest

PZU nie jest zainteresowane zakupem aktywów SABMillera 

ofert zostało złożonych przez przedstawicieli branży oraz konsorcjów i funduszy na zakup marek piwnych browarów z Europy Środkowo -Wschodniej, należących do SABMillera, kontrolowanego obecnie przez AB InBev.  W proces ten - według agencji - są zaangażowane wadowicka Grupa Maspex oraz PZU, które

Kalendarium ISBnews

WTOREK, 20 września --10:00: Konferencja AB SA o wynikach i planach --10:00: Konferencja nt. raportu PwC "Pacjent w świecie cyfrowym. Wpływ nowych technologii na rewolucję w świadczeniu usług medycznych w krajach Europy Środkowo-Wschodniej" --10:00: Konferencja prasowa Ferro nt

Kalendarium ISBnews

sierpień 2016 r.   WTOREK, 20 września --10:00: Konferencja AB SA o wynikach i planach --13:00: Konferencja Intela nt. badania dot. bezpieczeństwa  IT   ŚRODA, 21 września -- 09:00: Planowane posiedzenie Sejmu VIII kadencji --12:30: Konferencja prasowa Trans Polonia nt

Kalendarium ISBnews

budowlano-montażowej, dynamiki sprzedaży detalicznej za sierpień 2016 r.   WTOREK, 20 września   --10:00: Konferencja AB SA o wynikach i planach --13:00: Konferencja Intela nt. badania dot. bezpieczeństwa IT   ŚRODA, 21 września --12:30: Konferencja prasowa Trans Polonia nt

Tomasz Tarkowski zastąpi Rogera Hodgkissa na stanowisku prezesa Link4

Uniwersytecie Warszawskim oraz Advanced Management Program na IESE Business School. Tomasz Tarkowski zasiada także w radach nadzorczych następujących spółek zależnych od PZU SA: Lietuvos Draudimas AB, UAB PZU Lietuva Gyvybes Draudimas, PrJSC IC PZU Ukraine, PrJSC IC PZU Ukraine Life Insurance oraz AAS Balta

Tomasz Tarkowski nowym prezesem Link4

Tomasz Tarkowski nowym prezesem Link4

procesu likwidacji szkód i świadczeń. Następnie zasiadał w zarządach tych spółek. Zasiada też w radach nadzorczych następujących spółek zależnych od PZU SA: Lietuvos Draudimas AB, UAB PZU Lietuva Gyvybes Draudimas, PrJSC IC PZU Ukraine, PrJSC IC PZU Ukraine Life Insurance oraz AAS Balta. Powołanie

Fitch podtrzymał ratingi Energi na poziomie 'BBB', perspektywa stabilna

Warszawa, 28.11.2016 (ISBnews) - Fitch Ratings potwierdził długookresowy rating Energi w walucie zagranicznej i lokalnej na poziomie 'BBB' z perspektywą stabilną, oraz ocenę na poziomie 'BBB' dla wyemitowanych przez spółkę zależną Energa Finance AB obligacji, podała Energa. 

Polskie firmy wchodzą w produkcję telewizorów. Pierwsze modele już w tym roku

są związane z coraz krótszym cyklem życia produktów. Na rynku rośnie też konkurencja, która wymusza obniżki cen. Dlatego też producenci muszą szukać nowych nisz, w które będą inwestować zyski. W ubiegłym roku markę komputerów Optimus reaktywowała spółka AB SA. Chce korzystać z tego, że administracja

Capital Park refinansował Eurocentrum Office Complex w Bank of China

salami o łącznej powierzchni 240 m2. Projekt został zrealizowany w trzech fazach. Ostatnia została zakończona w lutym br. Do kluczowych najemców obiektu należą: Polskie Sieci Energetyczne, Unilever, Qumak, Randstad Polska, AB Foods Polska, Bilfinfer Tebodin, CEPD Management (Pelion SA), Mota Engil

Przegląd informacji ze spółek

Akcjonariusze Medicalgorithmics zdecydowali o przeznaczeniu na wypłatę dywidendy 7,21 mln zł tj. 2 zł na jedną akcję, podała spółka.  Merlin Group zawarł z Czerwoną Torebką, Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym Sowiniec (właściciel I) oraz Szósta – Czerwona Torebka SA sp.k. (właściciel

Przegląd informacji ze spółek

. Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zezwoliła na zniesienie dematerializacji akcji Macrologic, podała Komisja. Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie Romana Pałaca na stanowisko prezesa Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń na Życie SA (PZU Życie), podała spółka. Oferta

Przegląd prasy

Nadzoru Finansowego (KNF) zezwoliła na zniesienie dematerializacji akcji Macrologic, podała Komisja. --Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie Romana Pałaca na stanowisko prezesa Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń na Życie SA (PZU Życie), podała spółka. --Oferta

Zapisy na akcje AAT Holding rozpoczną się 10 IX, planowany debiut ok. 5 X

ok. 5 października. "W ramach oferty publicznej, akcjonariusze sprzedający mogą zaoferować łącznie do 3 997 536 akcji AAT Holding SA: - AAT Sweden II AB oferuje do 2 397 536 akcji stanowiących do 29,97% kapitału zakładowego spółki (oferta podstawowa) - Lock Syndication S.C.A. może

Przegląd informacji ze spółek

infrastrukturą. Całkowita wartość kontraktu wynosi 12,65 mln zł netto, podała spółka. Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie wykluczyła bezterminowo akcje Petrolinvest SA z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW), co nastąpi po upływie 30 dni od

Przegląd prasy

PZU będziemy rozważać przejęcie zarówno Pekao SA, jak i Raifeisena --Niemal 2,2 mld zł zainwestowały kopalnie w profilaktykę zagrożeń w ciągu ostatnich dwóch lat wg gazety Puls Biznesu --Piąty pod względem wielkości dystrybutor odzieży w USA - Forever 21 otworzy w Polsce 3 pierwsze sklepy w III

Przegląd informacji ze spółek

inwestycyjnych lub funduszy zagranicznych i zarządzaniu nimi przez Templeton Asset Management (Poland) TFI SA , podała Komisja. Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) udzieliła zezwolenia na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej przez Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Polski Zakład Ubezpieczeń

Komisja Nadzoru Finansowego: 250 tys. zł kary dla Opoczna

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) nałożyła na Opoczno SA karę pieniężną w wysokości 250 tys. zł za naruszenie obowiązków informacyjnych. KNF ukarała też ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA kwotą 10 tys. zł - poinformowała Komisja we wtorkowym komunikacie. KNF podała, że jednogłośnie

Przegląd prasy

. --Dziś dla rynku walutowego najważniejsze dane o bezrobociu w USA --Fitch potwierdził ratingi BBB i BBB+ PKP SA, perspektywa stabilna --KNF utrzymała w mocy karę 150 tys. zł dla Bertranda Le Guerna --DM BOŚ obniżył rekomendację CCC do 'trzymaj', wycena 168,5 zł --Polski odcinek mostu energetycznego z

Przegląd informacji ze spółek

zamówień Mirbudu wynosi obecnie 1,9 mld zł, z czego 800 mln zł przypada na 2015 r., poinformował prezes Jerzy Mirgos. Agencja ratingowa Standard & Poor's (S&P) przyznała obligacjom, które zostaną wyemitowane przez PZU Finance AB (publ), i które zostaną objęte gwarancją udzieloną przez PZU SA, wstępny

Przegląd informacji ze spółek

zawarły  umowy rozporządzające. W dniu rozliczenia, który został ustalony na 12 października  PZU SA stanie się właścicielem 7 244 900 akcji banku, stanowiących ok. 9,96% kapitału zakładowego, podał PZU. Lokum Deweloper ustalił cenę maksymalną w ofercie publicznej akcji na 20 zł, podała

Przegląd prasy

. --Strata netto Kerdos to 8,23 mln zł w I kw. 2016 r. wobec zysku rok wcześniej --Zysk netto z dz. kontyn. Groclinu wyniósł 2,12 mln zł w I kw. 2016 r. --Zysk netto Dekpolu wzrósł r/r do 1,34 mln zł w I kw. 2016 r. --Zysk netto DTP spadł r/r do 4,59 mln zł w I kw. 2016 r. --Zysk netto AB SA

3 dużych inwestorów interesuje się akcjami Enei

akcjonariusze spółki to: Skarb Państwa (76,48%), Vattenfall AB (18,67%), Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (2,50%), Enea SA (0,26% - akcje nabyte w ramach opcji stabilizacyjnej), zaś pozostali akcjonariusze posiadali 2,09%.

Przegląd informacji ze spółek

potencjalnego leku przeciwmiażdżycowego oraz potwierdzenia braku działań niepożądanych. Ciech Group Financing AB - spółka zależna Ciechu - dokona 30 listopada br. wcześniejszego wykupu i umorzenia obligacji o wartości nominalnej 245 mln euro, podała spółka. Kwota wykupu to 263,43 mln euro. Konsorcjum

Exbud prawdopodobnie opuści giełdę

Takie mogą być skutki restrukturyzacji tej do niedawna największej polskiej spółki budowlanej, której właścicielem jest szwedzki potentat budowlany - Skanska AB Takie mogą być skutki restrukturyzacji tej do niedawna największej polskiej spółki budowlanej, której właścicielem jest szwedzki

Przegląd informacji ze spółek

obligacji w ramach programu po zamknięciu pierwszej emisji i uwzględnieniu wskaźników długoterminowej płynności, poinformował prezes Szymon Midera. AB SA do połowy czerwca przeniesie 100% operacji do nowego magazynu w Magnicach, poinformował członek zarządu, dyrektor finansowy Grzegorz Ochędzan. Dzięki

Tygodniowy przegląd informacji ISBnews z sektora TMT

programu sektorowego GameINN, poinformowała spółka.   Źródło: ISBnews Grupa AB: Akcjonariusze zdecydowali o przeznaczeniu zysku za rok obrotowy 2015/2016, wynoszącego 50,9 mln zł, w całości na kapitał rezerwowy, co oznacza niewypłacanie dywidendy, wynika z uchwał walnego zgromadzenia. Źródło

Przegląd informacji ze spółek

akcjonariuszom jednostki dominującej w w I poł. 2015 r. wobec 10,61 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. AB Kauno tiltai, spółka zależna od Trakcji PRKiL, podpisała z litewskim zarządem dróg przy Ministerstwie Komunikacji umowę, której przedmiotem jest rozbudowa drogi E67

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

, podała spółka w raporcie.  Źródło: ISBnews AB SA: Do połowy czerwca przeniesie 100% operacji do nowego magazynu w Magnicach, poinformował członek zarządu, dyrektor finansowy Grzegorz Ochędzan. Dzięki nowemu magazynowi chce umacniać pozycję lidera branży na spodziewanej fali wzrostu e-commerce

Tygodniowy przegląd informacji ISBnews z sektora TMT

- właściciela fotograficznego serwisu serwisu Shuttout.com, poinformował fundusz.  Źródło: ISBnews Merlin Group: Zawarł z Czerwoną Torebką, Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym Sowiniec (właściciel I) oraz Szósta – Czerwona Torebka SA sp.k. (właściciel II) jako właścicielami 100% akcji spółki Magnus

Przegląd informacji ze spółek

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) nie sprzeciwia się planom zakupu przez Bank BGŻ BNP Paribas akcji Sygma Bank Polska SA, podała Komisja.   Spółka zależna Wasko - COIG podpisała umowę z Katowickim Holdingiem Węglowym (KHW) na obsługę informatyczną jednostek organizacyjnych

Inwestycje w IT: konkurencja coraz ostrzejsza

Polska, jeszcze jeden projekt z sektora energetycznego dołączył do zwycięskich wdrożeń roku 2006. Firma Vattenfall Poland AB SA wdrożyła Internetowe Biuro Obsługi Klienta. Została nagrodzona, ponieważ jako jedna z nielicznych właściwie przygotowuje się do obsługi klientów, umożliwiając im zakup energii

"Rz": Uciekają z budowy Stadionu Narodowego

bez pisemnych umów. Generlany Wykonawca stadionu, konsorcjum Alpine -BG SA - Hydrobudowa Polska SA zapewnia, że panuje nad sytuacją, a tego typu przypadki są incydentalne i nie mają wpływu na postępy w budowie - pisze "Rzeczpospolita".

"Polska" Ubezpieczyciele zaniżają szkody

, prawie 65 procent spraw dotyczyło ubezpieczeń komunikacyjnych, w tym zdecydowana większość problemów ze świadczeniem OC. 12 procent spraw to ubezpieczenia na życie. "Polska" podkreśla, że liderem w niechlubnym zestawieniu jest PZU SA. Jednak w przypadku ubezpieczeń majątkowych rzecznik uznał

BZ WBK zostanie sprzedany

Jak pisała Wyborcza.biz AIB od roku nie jest w stanie stanąć na własnych nogach przygnieciony ciężarem złych kredytów. Nie wystarczyło 3,5 mld euro, które otrzymał w ubiegłym roku z państwowej kiesy. Żeby mu pomóc, rząd w Dublinie utworzył specjalną agencję (National Asset Management Agency - NAMA)

"Parkiet": Spółki informatyczne zdobywają Zachód

Polskie firmy stosują dwojaką strategię. Amerykę podbiła już spółka Inteliwise, której sztandarowym produktem sa tzw. awatarzy - wirtualni doradcy. Firma jako pierwsza w Polsce otworzyła biuro w Dolinie Krzemowej w Kalifornii. Swoją spółkę zależną ma już też w Atlancie spółka Suntech produkująca i

Hajdarowicz zainteresowany kupnem "Wprost"

Group SA, wydawcę m.in. miesięczników "Film" i "Machina", oraz holding Infor PL SA. Amadeusz Król, prezes zarządu AWR "Wprost", nie chce komentować informacji o prowadzonych rozmowach ze względu na dobro procesu inwestycyjnego.

Fortis Bank Polska może zwolnić 361 osób w ramach zwiększania efektywności

Działania banku mają służyć poprawie wyników finansowych grupy Fortis Banku i stanowią cześć programu postępowania naprawczego, będącego w fazie uzgodnień z Komisją Nadzoru Finansowego. "Kolejnym krokiem służącym zwiększeniu efektywności operacyjnej Fortis Banku Polska SA będzie integracja

"Rz": PKB będzie na plusie

od rządowych, ekipa premiera przewiduje wzrost 0,2 proc. ,a na przyszły rok 0,5 proc.. Istotny wkład w PKB będzie miała głównie konsumpcja indywidualna oraz eksport netto. Niekorzystnie będzie natomiast działać sytuacja na rynku pracy. Marcin Mrowiec z Pekao SA. twierdzi, że polski konsument

Prezes Empiku: Sprzedaż Sephory pomoże zmniejszyć dług

Grupa NFI Empik Media & Fashion SA (Empik) sprzedaje 24 proc. udziałów w sieci Sephora. Otrzymana kwota zostanie prawdopodobnie przeznaczona na pokrycie długu i kosztów finansowych. Jak podała w komunikacie spółka, suma ponad 11 milionów euro to dopiero pierwsza część ceny jaką Empik otrzyma

PKN Orlen największą firmą w Polsce, Kluska najbardziej wpływowym przedsiębiorcą

Na drugie miejsce z szóstego awansował PZU SA, a na czwarte spadła Polska Grupa Energetyczna. Pozycji nie utrzymał miedziowy gigant - KGHM spadł z siódmego na dziesiąte miejsce. O jedno oczko, na 14. pozycję, awansowała największa firma górnicza w Europie - Kompania Węglowa. Wynik finansowy netto w

Zelmer wybuduje zakład produkcyjny za 45 mln zł do 2011 roku

komunikat firmy. "Spółka rozważa różne opcje związane z budową i lokalizacją nowego zakładu, ale na pewno Rzeszów i region Podkarpacia pozostaną centrum działalności produkcyjnej Zelmer SA. Zakończenie inwestycji planowane jest w 2011 r. Szacowana wielkość inwestycji wynosi 45 mln zł" - zapewnia

Cegielski zapowiada demonstrację

działań. Chodzi między innymi o zahamowanie zwolnień i zagwarantowanie środków na odprawy i zaległe wypłaty. Swoje żądania przekażą na ręce wojewody wielkopolskiego Piotra Florka. Jak pisała "GW" zdaniem zarządu H. Cegielski Poznań SA zwolnienia są niezbędne. Firma w kryzysie nie ma zamówień

Oświadczenia majątkowe członków rządu

: minister rozwoju regionalnego Nieruchomości: - dom, 130,35 m kw. na działce 682 m kw., małżeńska wspólność ustawowa Papiery: - małżeńska współwłasność ustawowa, akcje o wartości: 118 076,59 zł; Ponar Wadowice 11 557 szt., 13 290,55 zł Seko, 250 szt., 475 zł Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach SA 1512 szt