ab projekt tychy

Przegląd informacji ze spółek

, których obrót charakteryzuje się niskim poziomem płynności, tzn. gdy na więcej niż połowie sesji giełdowych w ostatnim kwartale przed dniem okresowej weryfikacji liczba transakcji akcjami danej spółki będzie niższa niż pięć transakcji na sesję. Grupa AB oraz Axis Communications

Synthos wyemituje obligacje o wartości nominalnej 50 mln euro dla EBOR-u

Warszawa, 01.04.2015 (ISBnews) - Synthos Finance AB (publ) - spółka zależna specjalnego przeznaczenia Synthosa - wyemituje obligacje typu senior notes o łącznej wartości nominalnej 50 mln euro, które docelowo obejmie Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR), podał Synthos. Są to obligacje o

Assa Abloy Mercor Doors uruchomił międzynarodowy arbitraż wobec Mercora

, sporządzały dokumentację techniczną, projekty, organizowały aprobaty i certyfikaty i kompletowały kadry nowych podmiotów namawiając swoich kolegów do odejścia. Część z konkurencyjnych spółek powstała w trakcie zakazu konkurencji (MR Delta czy SP Zero (obecnie DFM Polska), a część krótko po jego ustaniu (DFM

Przegląd informacji ze spółek

projektu, podał Mabion.  Vantage Development wprowadził do sprzedaży trzeci budynek, realizowany w ramach I etapu inwestycji Port Popowice we Wrocławiu, podała spółka. Oferta powiększyła się dzięki temu o 128 mieszkań oraz 8 lokali usługowych. Przekazania kluczy zaplanowane są na koniec 2020 r

Przegląd informacji ze spółek

(PPK) i 80 w pracowniczych programach emerytalnych (PPE), poinformował prezes Zbigniew Wójtowicz. Asseco wdroży w Urzędzie Miasta Oleśnicy zintegrowany system informatyczny obejmujący wszystkie podległe mu jednostki, podała spółka. Projekt usprawni zarządzanie miastem i pozwoli na wdrożenie e-usług

Przegląd informacji ze spółek

, przy czym ponad 1,5 mln klientów korzysta z bankowości internetowej i mobilnej, podał bank. W I pół. br. 90% nowych lokat terminowych i 51% kredytów gotówkowych została założona w tych kanałach. Do rafinerii PKN Orlen w Płocku dotrze w październiku kolejna dostawa 100 tys. ton amerykańskiej ropy WTI

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

przetworzono 2,39 mln przelewów natychmiastowych o wolumenie obrotu wynoszącym 3,7 mld zł, podał KIR. Łączna wartość przelewów rozliczonych od początku funkcjonowania systemu Express Elixir (czerwiec 2012 r.) do końca września br. przekroczyła 100 mld zł, przy czym 30% tych obrotów o wartości ponad 30 mld zł

Przegląd informacji ze spółek

raporcie. Akcjonariusze Baltony zdecydują 25 maja o wycofaniu akcji spółki z obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW), wynika z projektów uchwał na nadzwyczajne walne zgromadzenie. PKN Orlen docelowo będzie chciał mieć 100% udziałów w Enerdze i wycofać tę spółkę z Giełdy

Skanska otwiera Oddział Kolejowy

Warszawa, 06.04.2016 (ISBnews) - W celu dodatkowego wzmocnienia aktywności w branży kolejowej Skanska utworzyła Oddział Kolejowy, podała spółka. "Projekty kolejowe to coraz mocniejsza kompetencja w portfolio Skanska. Tylko w 2015 roku firma zrealizowała na terenie Polski ok. 20 inwestycji

Przegląd informacji ze spółek

Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) na dofinansowanie projektu, którego celem jest stworzenie platformy badań fenotypowych opartej o technologię high-content screening z analizą za pomocą algorytmów sztucznej inteligencji, mającą na celu odkrywanie nowych leków w chorobach neurozapalnych i zwłóknieniowych

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

pozostałych sektorach). Do niedawna za generowanie tych zagrożeń, ze względu na poziom ich skomplikowania, odpowiadały głównie podmioty powiązane z administracją państwową wrogich krajów. Jednak stosowane przez nie techniki stały się powszechnie dostępne i są już wykorzystywane także przez zorganizowane grupy

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

. Akcjonariusze Grupy AB zdecydują o niewypłacaniu dywidendy i przeznaczeniu 15 mln zł z zysku netto na skup akcji własnych, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie zwołane na 20 grudnia. Źródło: ISBnews Ten Square Games: Pracuje nad dwoma grami skierowanymi dla kobiet i panuje ich debiut w przyszłym

Tygodniowy przegląd najważniejszych informacji ISBtech z sektora TMT

117 mln zł, podała spółka. CD Projekt odnotował 35,73 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r. wobec 36,6 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.  Źródło: ISBnews Grupa AB: Ocenia, że niedawne premiery

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

;Bee Simulator", które wyniosły około 5,5 mln zł, podała spółka.  Źródło: ISBnews Grupa AB: Odnotowała 11,73 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. roku obrotowego 2019/2020 (tj. w III kw. roku kalendarzowego 2019) wobec 11,61 mln zł

Przegląd prasy

Europy; problemem jest stosowanie różnych wag ryzyka, które zaburzają porównywalność   Dziennik Gazeta Prawna   --W 2018 r. możemy się spodziewać wyższych rachunków za ciepło, prąd i gaz --Agentów sprzedających polisy wielu towarzystw jest więcej niż tych pracujących tylko dla

Przegląd informacji ze spółek

% zależna od Pekabeksu, zawarła umowę ze Skanska Sverige AB, której przedmiotem jest dostawa i montaż konstrukcji prefabrykowanej dla inwestycji Kaj 306 w Malmo, poinformowała spółka. Wynagrodzenie należne Pekabex Bet z tytułu realizacji umowy wynosi 16,34 mln zł.  Work Service byłby zainteresowany

Przegląd informacji ze spółek

Nadzoru Finansowego na zaliczenie tych środków do kapitału Tier II.  cardio.link - spółka zależna Infoscan, podpisała z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) umowę na dofinansowanie projektu, którego celem jest sfinansowanie kosztów związanych z ubieganiem się o wprowadzenie do

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

w Polsce został Hewlett-Packard Polska z prawie 10-proc. udziałem w rynku. W pierwszej 10. znaleźli się polscy dystrybutorzy – Action, AB i ABC Data, Lenovo Technology Poland, Komputronik, IBM Polska, Asseco Poland, Microsoft i Dell Polska.  Obraz rynku w raporcie ITwiz Best 100

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

nowych międzynarodowych projektów w sektorze energetyki. Asseco Litwa rozpoczyna współpracę z państwową grupą energetyczną lgnitis (Lietuvos Energija). Z kolei należąca do grupy hiszpańska Tecsisa podpisała międzynarodową umowę na rozszerzenie dotychczasowej współpracy z włoską grupą energetyczną Enel

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

innowacyjnych rozwiązań, które pozwalają oszczędzać czas i zautomatyzować wiele procesów, a także zaangażowango doradcy,  wynika z raportu pt. "Bankowość korporacyjna dziś i w przyszłości", przygotowanego na zlecenie Asseco Poland. Partnerem projektu jest HSBC Bank Polska.  Źródło: ISBnews

Oferta publiczna obligacji Capital Park o wartości 65 mln zł ruszyła dzisiaj

w komunikacie. W 2012 r. spółka Capital Park wyemitował obligacje o wartości 100 mln zł. Celem emisji było finansowanie m.in. projektu Eurocentrum Office Complex. W połowie tego roku spółka zrefinansowała część tych obligacji o wartości 35 mln zł. Obecnie Eurocentrum oferuje ponad 42 tys m2

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

Warszawa, 06.03.2015 (ISBnews) - Polsat Cyfrowy z Polkomtelem chcą mieć 1 mln klientów smartDOM-u w tym roku, Comarch i Qumak optymistycznie o wynikach w 2015, Grupa AB chce wzmacniać pozycję w regionie, Roman Durka przechodzi do Sygnity, Qumak zapowiada pozew o 65 mln zł za e-dolnyslask, Intel

Przegląd prasy

Warszawa, 14.12.2016 (ISBnews) - Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy. Rzeczpospolita --W internecie zawieranych jest w tych dniach nawet 5 mln transakcji dziennie --Nowak z MF: Chcielibyśmy pojawiać się na rynku Green Bonds regularnie, z częstotliwością raz na rok

Przegląd informacji ze spółek

produkcję na swoich polach naftowych w bezpiecznym środowisku, oferującym wystarczającą pewność, że w dającej się przewidzieć przyszłości nie wystąpią dalsze zakłócenia produkcji, poinformowała spółka. Spółka zależna Arctic Paper, Rottneros AB , wyemitowała obligacje o wartości 179 mln zł, podała spółka

Przegląd informacji ze spółek

Akcjonariusze Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) zdecydują podczas walnego zgromadzenia zwołanego na 22 czerwca br. o przeznaczeniu 96,54 mln zł z zysku za 2015 r. i 2,52 z kapitału rezerwowego na dywidendę, co da łącznie 2,36 zł dywidendy na akcję, wynika z projektów uchwał na walne

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

i w submarkach, potencjalne kolejne podwyżki w ofertach flagowych będą wyłącznie zmniejszały potencjalne pozytywne efekty wynikające z tych podwyżek. W naszym podstawowym scenariuszu nie zakładamy kolejnych podwyżek cen we flagowych ofertach mobilnych i oczekujemy, że już wprowadzone (lub ogłoszone

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

wyboru dostawcy infrastruktury do budowy sieci 5G, poinformował prezes P4 Jean-Marc Harion. Według niego, takie ograniczenie mogłoby doprowadzić do opóźnienia startu projektu, a także do podwyższenia jego kosztów. Źródło:ISBnews Ceny: Ceny usług telefonii komórkowej będą rosły w Polsce w najbliższych

Przegląd prasy

małych przedsiębiorstw - to pierwszy taki projekt IKEA na świecie -- 6 % Polaków ankietowanych przez Instytut Gallupa ma pracę w pełnym wymiarze godzin, która ich w pełni zadowala --Firma wydobywcza rodziny Kulczyków ma szanse wrócić do produkcji ropy w ogarniętej dotychczas strajkami

Przegląd informacji ze spółek

, poinformowali przedstawiciele tych instytucji. EBI wesprze warte łącznie 2,1 mld zł projekty spółek kwotą ponad 1 mld zł. W ramach pierwszego etapu projektu spółki Murapol w Gdańsku wybudowany zostanie 10-kondygnacyjny budynek ze 162 mieszkaniami, poinformowała spółka. Asseco Poland w ramach wezwania

Tygodniowy przegląd informacji ISBnews z sektora TMT

Warszawa, 18.11.2016 (ISBnews) - Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora telekomunikacja-media-technologie z okresu 14–18 listopada br. BIZNES I FINANSE: RYNEK Edukacja: W projekcie nowej ustawy oświatowej na szczególne uznanie zasługuje decyzja Ministerstwa

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

. Źródło: spółka CD Projekt: Swedbank Robur Fonder AB zwiększył zaangażowanie do 5,04% kapitału i głosów.  Źródło: spółka PlayWay: Zawarcie umowy inwestycyjnej oraz nabycie 51% udziałów w spółce Space Boat Studios.  Źródło: spółka PRODUKTY, WDROŻENIA, INNE iFun4all: Wypuści na rynek grę

Przegląd informacji ze spółek

dywidendę 34,76 mln zł, tj. 1,05 zł na jedną akcję z zysku za 2016 r., wynika z projektów uchwał na ZWZ. Unified Factory podpisał umowę z firmą Swifta Systems and Services International Ltd. w sprawie pośrednictwa w sprzedaży rozwiązań platformy Customer Service Automation, należących do Unified Factory

Czy czeski wicepremier-miliarder wyłudził drobniaki?

wspólnego" - mówi Babisz. Sęk w tym, że w filmie dokumentalnym "Matrix AB", powstałym jakiś czas temu, a poświęconym wicepremierowi, który jest najpopularniejszym politykiem w Czechach i fenomenem tutejszej sceny politycznej, Babisz mówił trochę inaczej. "Miliarder chwalił się w nim, że

Przegląd prasy

rynku wg gazety --Została podpisana umowa rządowa między Etiopią a Polską dotycząca 50 mln USD pożyczki na finansowanie projektów w dziedzinie modernizacji gospodarki i sektora publicznego oraz rozwoju obszarów wiejskich ISBnews --Akcjonariusze Orange Polska zdecydowali o wypłacie 0,50 zł dywidendy

Tygodniowy przegląd informacji ISBnews z sektora TMT

Warszawa, 26.05.2017 (ISBnews) - Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora telekomunikacja-media-technologie z okresu 22-26 maja br. BIZNES I FINANSE: RYNEK Legislacja: Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o opłatach abonamentowych oraz ustawy o

Przegląd informacji ze spółek

. Wyszyńskiego we Wrześni i czeka na zajęcie ostatecznego stanowiska banku w tej sprawie do 25 stycznia, podała KNF. Akcjonariusze Banku Ochrony Środowiska (BOŚ) zdecydują o  zatwierdzeniu harmonogramu podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji, wynika z projektów uchwał na nadzwyczajne

Przegląd informacji ze spółek

, który ma na celu rozwój zaawansowanych technologii produkcji biokomponentów. Jednym z elementów projektu będzie sprawdzenie możliwości łączenia tych biokomponentów z olejem napędowym produkowanym przez koncern, podała spółka. Würth Polska otworzy w tym roku dwa kolejne sklepy firmowe - będzie to

Tygodniowy przegląd informacji ISBnews z sektora TMT

Holdings. Źródło: ISBnews Grupa AB: Ocenia optymistycznie perspektywy dalszego rozwoju, na bazie pozytywnych czynników makroekonomicznych, napływu środków UE z nowej perspektywy do przygotowywanych projektów IT w Polsce i Czechach, czy oczekiwanego wpływu programu 500+, poinformował prezes Andrzej

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

dotknąć wszystkich uczestników rynku, w tym Grupę Wirtualna Polska, która dotychczas rosła trzy razy powyżej tempa rynkowego, poinformował prezes WP Jacek Świderski. Według niego, jeszcze w tym roku Grupa ogłosi uruchomienie nowego, dużego projektu własnego. Rynek usług w chmurze: Był jednym z

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

Pracodawcy RP w ramach projektu MAPIT skierowanego do Młodych Ambitnych Przedsiębiorstw - mikroprzedsiębiorstw, start-upów działających w obszarze wysokich technologii. "W Polsce można zrobić pierwszą rundę finansowania na pierwszy milion. Jednak na kolejne rundy albo nie ma takich pieniędzy, albo

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

. 8,5 mln)  korzysta z różnego rodzaju aplikacji zakupowych. W czołówce rankingu tych najchętniej uruchamianych w zeszłym roku uplasowały się: OLX.pl, Allegro, Rossmann PL oraz chiński gigant AliExpress Shopping App. Źródło: spółka Legislacja: Jak pokazały wyniki globalnego badania zleconego

Przegląd informacji ze spółek

projekty kolejowe w Słowenii, Chorwacji i Serbii. Spółkę w pierwszej kolejności interesują projekty warte 15-20 mln euro, dzięki którym pozna specyfikę pracy na tych rynkach, poinformował ISBnews wiceprezes i dyrektor finansowy Michał Ulatowski. Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) kontynuuje rozmowy z

Przegląd informacji ze spółek

Energia chce rozpocząć budowę pierwszej w Polsce elektrowni hybrydowej o mocy 410 KW w tym roku, wynika z informacji spółki. Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) uzyskało łącznie 711 mln zł dofinansowania z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) na projekty budowy i

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

. Oferującym oraz wyłącznym koordynatorem oferty obligacji będzie Dom Inwestycyjny Investors. Źródło: ISBnews   CD Projekt: Zdecydował się na przełożenie premiery gry "Wiedźmin 3: Dziki Gon" na 19 maja 2015 gdyż robi wszystko, aby tytuł przyjął się jak najlepiej, co przełoży się na

Myślisz, że kupujesz w zagranicznym sklepie? Mylisz się. Oto polskie marki, których nazwy brzmią jak zagraniczne

chałupniczych, w latach 90-tych stał się jednym z największych producentów komputerów klasy PC w Polsce. Po kilkunastu latach działalności grupa została rozbita na kilka spółek, przechodziła z rąk do rąk i miała poważne kłopoty finansowe. Obecnie za polskim Optimusem stoi również polska firma AB S.A. z

"Polska" - Japończycy zbudują elektrownię wiatrową w Wałbrzychu?

. Następnie przetwarzać je będzie specjalny program. W efekcie za rok powstanie końcowy raport. Właśnie od tych wyników zależy, czy Toyota w Wałbrzychu zdecyduje się na budowę elektrowni wiatrowej, która będzie zasilała fabrykę - czytamy w dzienniku "Polska". W zakładzie Toyoty nie ukrywają, że

Kaźmierczak: Rząd próbuje walczyć z kryzysem, którego w Polsce de facto nie ma

i zwiększą ich zaufanie do instytucji finansowych. W opinii ekonomisty efekty tych działań możemy dostrzec w przyszłym roku. Rządowy plan jednoznacznie krytykuje Cezary Kaźmierczak, ekspert Centrum imienia Adama Smitha. Jego zdaniem pomysły przedstawione przez Donalda Tuska są planem politycznym i