ab inwestor

Kurs akcji Novaturas nie zmienił się na debiucie na rynku głównym GPW

Warszawa, 21.03.2018 (ISBnews) - Akcje spółki Novaturas zadebiutowały dzisiaj na rynku głównym GPW. Na otwarciu kurs akcji nie zmienił się wobec ceny odniesienia i wyniósł 44,13 zł. Kilka minut później kurs wynosił 44 zł, tj. spadł o 0,29% wobec kursu odniesienia. AB Novaturas to 479

Grupa Auga chce przedłużyć czas trwania oferty publicznej

Warszawa, 20.07.2018 (ISBnews) - Grupa Auga AB zdecydowała o rozpoczęciu procesu ubiegania się o przedłużenie okresu obowiązywania oferty publicznej, podała spółka. „W świetle ogłoszenia o zawarciu umowy ramowej z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju (EBOiR), która nastąpiła bardzo

Zapisy na obligacje PCC Rokita o wartości 20 mln zł zaczynają się we wtorek

, cytowany w komunikacie. "Podczas tej emisji stwarzamy również naszym obecnym inwestorom możliwość reinwestowania środków. W trakcie trwania zapisów na obligacje nowej emisji, spółka dokona wykupu obligacji serii AB. Inwestorzy będą mogli więc od razu przeznaczyć otrzymane środki na sprawdzoną

Nieprzyjemnie na GPW, CD Projekt w centrum uwagi

informacji, bądź po prostu rynek wszedł już w takie stadium korekty, że niekorzystne informacje powodują poważniejszą wyprzedaż. Inwestorzy przejęli się, że fundusze inwestycyjne Swedbank Robur Fonder AB „zeszły" poniżej 5 proc. w akcjonariacie. Ponadto po stronie podażowej rynku pojawiła się duża

Atal ustanowił program emisji obligacji o wart. do 70 mln zł

. Obligacje nowych emisji spółka planuje włączyć do obrotu w alternatywnym systemie obrotu Catalyst lub BondSpot. "W marcu 2017 roku Atal wyemitował dwuletnie obligacje serii AB na kwotę 40 mln zł, następnie w październiku przeprowadził kolejną prywatną emisję obligacji serii AF na kwotę 80 mln zł

W Gdańsku powstanie pierwszy w Europie Środkowo-Wsch. hotel pod marką Radisson

Warszawa, 02.08.2018 (ISBnews) - Radisson Hospitality AB, z grupy Radisson Hotel Group, podpisała umowę na otwarcie hotelu Radisson Hotel & Suites w Gdańsku, pierwszego pod marką Radisson w Europie Środkowo-Wschodniej, podała spółka. Radisson Hotel & Suites zlokalizowany zostanie na Wyspie

Przegląd prasy

wdrożyła płatności za pomocą BLIK-a --Grupa AB widzi długoterminowe perspektywy wzrostu, stawia na wielosegmentowość --Zatrudnienie w firmach wzrosło o 3,5% r/r w VIII, płace o 7% wg analityków --MF: Fundusz Dróg Samorządowych będzie miał 5,6 mld zł na inwestycje w 2019 r. --PGE: Partner do

Przegląd informacji ze spółek

wykupu, poinformował wiceprezes ds. finansowych Emil Wojtowicz. Grupa AB uważa, że jest "skazana" na długoterminowy wzrost i chce zaatakować „wielosegmentowo", dbając o swoje udziały rynkowe, poinformował prezes Andrzej Przybyło.  Jeśli Polska Grupa Energetyczna (PGE

Kalendarium ISBnews

projektu OWIZ (Ocena Wpływu Inwestora Zagranicznego) --14:00: Konferencja Grupy Azoty, Ciech Sarzyna oraz Intermag nt. programu Agrorewolucje   PONIEDZIAŁEK, 14 maja --10:00: Główny Urząd Statystyczny opublikuje obroty towarowe handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń

PKN Orlen przydzielił i uzgodnił warunki emisji euroobligacji na 750 mln euro

Warszawa, 02.06.2016 (ISBnews) - PKN Orlen, poprzez spółkę zależną Orlen Capital AB, zakończył proces przydziału i uzgodnienia warunków emisji euroobligacji o wartości 750 mln euro (ok. 3,3 mld zł), rocznym kuponie 2,5% i dacie wykupu 7 czerwca 2023 roku, podała spółka. "Dążyliśmy do

Fitch potwierdził ratingi Energi na poziomie BBB

Warszawa, 21.03.2018 (ISBnews) - Fitch Ratings potwierdził długookresowy rating Energi w walucie zagranicznej i lokalnej na poziomie BBB z perspektywą stabilną oraz ocenę na poziomie BBB dla wyemitowanych przez spółkę zależną Energa Finance AB (publ) obligacji, a także ocenę na poziomie BB+ dla

Novaturas planuje wejście na giełdy w Warszawie oraz w Wilnie w 2018 r.

krajach bałtyckich, z rozpoznawalną marką oraz przejrzystym i efektywnym modelem biznesowym, który zapewnia rentowny wzrost i umożliwia regularną wypłatę dywidendy. Jest to więc bardzo atrakcyjna propozycja zarówno dla inwestorów instytucjonalnych jak i detalicznych" - powiedział dyrektor

Przegląd informacji ze spółek

. Zamet rozpoczął proces poszukiwania inwestora dla Mostostalu Chojnice i chce w ciągu najbliższych kilku tygodni odbyć spotkania z potencjalnymi inwestorami. Spółka jest otwarta na inwestorów z różnych branż, krajowych i zagranicznych, poinformowali ISBnews członkowie zarządu. Akcjonariusze Auto

Kulczykowie wychodzą z rynku piwa. W sumie na ich konto wpłynęło ok. 10 mld zł

SABMillerem zainteresował się AB InBev, największy browar na świecie. Pod koniec roku ogłoszono, że firma chce przejąć swojego mniejszego konkurenta. Rodzeństwo Kulczyków zdecydowało, że przy tej okazji pozbędzie się posiadanego pakietu akcji, zwłaszcza że w ramach transakcji ustalono bardzo atrakcyjną stawkę

Akcjonariusze Sygnity zdecydowali o programie emisji obligacji i emisji akcji

Warszawa, 25.06.2018 (ISBnews) - Akcjonariusze Sygnity zdecydowali o przeprowadzeniu programu emisji obligacji o wartości do 100 mln zł, a także w sprawie emisji do 10 mln akcji serii Z z wyłączeniem prawa poboru, emisji akcji serii AA o wartości do 17,25 mln zł i emisji do 30 mln akcji serii AB

Przegląd prasy

, hutniczym i metalurgicznym --Zamet: Rozmowy z potencjal. inwestorami dla Mostostalu Chojnice w ciągu tygodni --Raiffeisen Bank Polska miał 93,6 mln zł zysku netto, 47,1 mld zł aktywów w I kw. --MF: Przychody Funduszu Solidarnościowego wyniosą ponad 2 mld zł w 2019 r. --Akcjonariusze Auto Partner

PCC Rokita przydzieliło 262 638 obligacji serii CA

komunikacie. W pierwszym etapie przydziału 113 893 obligacji serii CA dokonano bez redukcji. Przy przydziale preferencyjnym oferowanych obligacji serii CA spółka w pierwszej kolejności przydzieliła obligacje serii CA inwestorom, którym przydzielono 18 grudnia 2012 r. obligacje serii AB, a którzy prawidłowo

Cena emisyjna w ofercie AAT Holding ustalona na 24 zł za akcję

oferty publicznej AAT Sweden II AB oferuje do 2 397 536 akcji stanowiących do 29,97% kapitału zakładowego spółki (oferta podstawowa), zaś Lock Syndication S.C.A. może zaoferować w całości lub w części do 1 600 000 akcji stanowiących do 20% kapitału zakładowego spółki (dodatkowe akcje). Ostatecznie dla

Haitong Bank widzi potencjał do rozwoju rynku obligacji korporacyjnych w Polsce

przypadku których wysokość potrzeb finansowych i rozmiar bilansu pozwala na emisje obligacji na rynku międzynarodowym tzw. emisje euroobligacji lub obligacji typu high-yield. Coraz większe zainteresowanie inwestycyjne emisjami obligacji denominowanymi w euro widać zarówno po stronie inwestorów

DM BOŚ obniżył wycenę Action do 23 zł, nadal rekomenduje 'sprzedaj'

pogorszenie było znacznie głębsze: spadek zysku netto osiągnął 70% r/r. Wymusiło to na zarządzie spółki już dwukrotną korektę (w dół) prognoz na 2015 rok" - czytamy w raporcie. "Pragniemy w  tym miejscu zauważyć, że Action jest nadal notowany ze znaczącą premią w stosunku do AB pod względem

Przegląd prasy

Krajowej. Kasy miały 1,71 mln klientów na koniec 2017 r., o prawie milion mniej w porównaniu z rekordowym 2013 r., kiedy to nadzór nad SKOK-ami objęła KNF Puls Biznesu --Fundusze zamknięte powinny być tworzone tylko dla znanych z imienia i nazwiska, bardzo bogatych inwestorów albo wprowadzane na giełdę

Zapisy na akcje AAT Holding rozpoczną się 10 IX, planowany debiut ok. 5 X

Warszawa, 09.09.2015 (ISBnes) - Zapisy na akcje AAT Holding oferowane w transzy inwestorów indywidualnych rozpoczną się 10 września, zaś w transzy inwestorów instytucjonalnych - 22 września. W ramach oferty publicznej, akcjonariusze sprzedający mogą zaoferować łącznie do 3 997 536 akcji

Przegląd informacji ze spółek

2016 ( 4,949 mln zł) oraz z lat ubiegłych ( 20,541 mln zł), poinformowała spółka. Grupa AB wyemitowała 7,5 tys.sztuk zdematerializowanych, niezabezpieczonych obligacji kuponowych na okaziciela, serii AB03 200622 o wartości nominalnej i cenie emisyjnej 10 tys. zł każda i o łącznej wartości

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

serwisowych Samsung we wszystkich oddziałach firmy w Europie.   Źródło: spółka M4B. AB: M4B, polski producent rozwiązań digital signage, bazujących na wysokiej jakości modułach LED, podpisał umowę z AB S.A., największym dystrybutorem IT i elektroniki użytkowej w Europie Środkowo-Wschodniej

Przegląd prasy

środków --KNF zgodziła się na zniesienie dematerializacji akcji Gekoplast i AB AviaAm --KNF cofnęła zezwolenie Domowi Maklerskiemu W Investments --Tomasz Mikoda ma zgodę KNF na objęcie funkcji prezesa Pekao Banku Hipotecznego --Unipetrol z Grupy Orlenu zwiększy moce w paliwie lotniczym do 200 tys

Capital Park refinansował Eurocentrum Office Complex w Bank of China

salami o łącznej powierzchni 240 m2. Projekt został zrealizowany w trzech fazach. Ostatnia została zakończona w lutym br. Do kluczowych najemców obiektu należą: Polskie Sieci Energetyczne, Unilever, Qumak, Randstad Polska, AB Foods Polska, Bilfinfer Tebodin, CEPD Management (Pelion SA), Mota Engil

Przegląd informacji ze spółek

), zwiększy grupę potencjalnych odbiorców. Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zezwoliła na przywrócenie akcjom formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji) spółkom: Gekoplast (z dniem 13 lipca) i AB AviaAm Leasing (z dniem 13 lipca), podał urząd. Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie

Przegląd prasy

uchwały --Miedzi Copper - jedyny prywatny inwestor w polskim sektorze miedziowym stracił ważną koncesję, w którą zainwestował już 50 mln zł. Wiceminister środowiska odmówił jej przedłużenia -- EY: Polska spadła na 9. miejsce w Europie w opinii inwestorów -- Polska na spotkaniu ministrów ds. energii

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

wkrótce osiągnie poprawę na poziomie skorygowanej EBITDA w ujęciu r/r, poinformował prezes Jorgen Bang-Jensen. Źródło: ISBnews Grupa AB: Odnotowała 10,2 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. roku finansowego 2017/2018 wobec 13,16 mln zł zysku rok

Tygodniowy przegląd najważniejszych informacji ISBtech z sektora TMT

117 mln zł, podała spółka. CD Projekt odnotował 35,73 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r. wobec 36,6 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.  Źródło: ISBnews Grupa AB: Ocenia, że niedawne premiery

Przegląd informacji ze spółek

Capital. Wartość całego programu publicznych emisji obligacji to maksymalnie 200 mln zł, dodano. Pierwotna oferta publiczna do 8,8 mln akcji nowej emisji serii F oraz 1,17 mln akcji istniejących NanoGroup rozpocznie się we wtorek od book-buildingu oraz zapisów w transzy inwestorów indywidualnych, podano

Przegląd informacji ze spółek

. Vivid Games odnotował 0,86 mln zł skonsolidowanej straty netto w I poł. 2017 r. wobec 2,02 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Oferta do 15 mln nowych akcji serii G Venture Inc, skierowana do inwestorów instytucjonalnych  rozpocznie się w czwartek od budowy księgi popytu. Spółka

Przegląd informacji ze spółek

Akcjonariusze Sygnity zdecydowali o przeprowadzeniu programu emisji obligacji o wartości do 100 mln zł, a także w sprawie emisji do 10 mln akcji serii Z z wyłączeniem prawa poboru, emisji akcji serii AA o wartości do 17,25 mln zł i emisji do 30 mln akcji serii AB, wynika z uchwał nadzwyczajnego

Przegląd informacji ze spółek

Newag na mocy zawartej na okres dwóch lat umowy dzierżawy, poinformowała spółka zależna PKN Orlen. Vistal Gdynia w restrukturyzacji zawarł umowę sprzedaży 1 000 udziałów, stanowiących 100% kapitału spółki zależnej Vistål AB w Göteborgu za 123 tys. SEK, podała spółka. Bumech w

Przejęcia pozwalają polskim firmom umacniać się na Zachodzie

Krosna w ubiegłym roku przejął producenta mebli biurowych Sitag. To prawdziwa marka "made in Swiss", jedna z najdroższych i najbardziej znanych marek mebli oraz krzeseł biurowych w Szwajcarii. Właściciele firmy, którzy szukali inwestora, początkowo byli niechętni, by sprzedać swoją chlubę

Tygodniowy przegląd informacji ISBnews z sektora TMT

wcześniej, podała spółka w raporcie. Źródło: ISBnews Grupa AB: Skłania się do niewypłacania dywidendy za rok obrotowy 2016/2017, widząc znacznie większe korzyści z zatrzymania zysku, poinformował prezes Andrzej Przybyło. Grupa AB odnotowała 67,85 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego

Ostrzeżenie dla rządu. Polskie firmy uciekają za granicę

Eksport to za mało. Polskie spółki tworzą spółki córki i wykupują konkurencję w całej Europie. Zjawisko ma coraz większy zasięg - pisaliśmy niedawno w "Wyborczej". Na konferencji Inwestorów Indywidualnych WallStreet w Karpaczu szefowie kilku polskich spółek, które wyszły za granicę

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

w Polsce został Hewlett-Packard Polska z prawie 10-proc. udziałem w rynku. W pierwszej 10. znaleźli się polscy dystrybutorzy – Action, AB i ABC Data, Lenovo Technology Poland, Komputronik, IBM Polska, Asseco Poland, Microsoft i Dell Polska.  Obraz rynku w raporcie ITwiz Best 100

Przegląd prasy

jedzenie on-line. Ma ona skrócić samochodowe kolejki przed restauracjami --W Ministerstwie Kultury powstał zespół, który pracuje nad repolonizacją i dekoncentracją mediów --Snapchat już na giełdzie. Inwestorzy wydali miliardy na spółkę, która przynosi straty. I zarobili. 41% w jeden dzień  

Przegląd informacji ze spółek

Dolnośląskim, podała spółka. Ugoda kończy spór związany z realizacją umowy na wykonanie i wdrożenie bazy wiedzy o Dolnym Śląsku "e-Dolnyslask". Oferta publiczna do 7 mln akcji nowej emisji Enter Air rozpocznie się w poniedziałek, 22 czerwca, od składania zapisów przez inwestorów indywidualnych

Benzyna tania na długi weekend. To ostatnia taka okazja?

pierwszą w tym roku długą majówkę. A jednocześnie - podobnie jak przed rokiem - ceny na stacjach benzynowych są teraz niższe niż na początku wakacji. To skutek wahań na światowych rynkach naftowych. Przed wakacjami ceny paliw rosły, bo drożała ropa naftowa. Inwestorzy oczekiwali wtedy, że Rosja i państwa

Przegląd prasy

, podała spółka. --Vivid Games odnotował 0,86 mln zł skonsolidowanej straty netto w I poł. 2017 r. wobec 2,02 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. --Oferta do 15 mln nowych akcji serii G Venture Inc, skierowana do inwestorów instytucjonalnych  rozpocznie się w czwartek od budowy

Przegląd prasy

budżecie --Miraculum przeprowadziło emisję akcji serii W o łącznej wartości 17,27 mln zł --Inwestorzy spodziewają się osłabienia złotego m.in. przez czynniki polityczne --Rafako opracuje strategie produktowe m.in. w zakresie elektromobilności --DM BOŚ obniżył wycenę Grupy AB do 35,4 zł, nadal

Przegląd prasy

i Idea Banku może być trudne ze względów prawnych -- Niedzielny zakaz handlu zabija małe sklepy Dziennik Gazeta Prawna  --Ok. 133 tys. inwestorów zarobiło na rynku kapitałowym w 2017 r. co najmniej 7,7 mld zł  --Niemal 155 tys. podatników mogło zostać usuniętych z rejestru VAT

Przegląd prasy

Newag na mocy zawartej na okres dwóch lat umowy dzierżawy, poinformowała spółka zależna PKN Orlen. --Vistal Gdynia w restrukturyzacji zawarł umowę sprzedaży 1 000 udziałów, stanowiących 100% kapitału spółki zależnej Vistål AB w Göteborgu za 123 tys. SEK, podała spółka. --Bumech w

Tygodniowy przegląd informacji ISBnews z sektora TMT

; Źródło: spółka BIZNES I FINANSE: SPÓŁKI TenderHut: Przygotowuje się do wejścia na giełdę, ale obecnie w pierwszej kolejności prowadzi rozmowy o pozyskaniu inwestorów finansowych, poinformował ISBnews wiceprezes grupy kapitałowej TenderHut i prezes należącej do niej spółki SoftwareHut Robert

Przegląd informacji ze spółek

skonsolidowanej straty netto z działalności kontynuowanej przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2016 r. wobec 4,27 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Obligacje serii AB spółki Atal zadebiutują na rynku Catalyst we wtorek, 23 maja, podał BondSpot. Akcjonariusze Simple zdecydują

Przegląd prasy

Biznesu --Na wniosek inwestora - spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna - zawieszono postępowanie ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanej kopalni odkrywkowej w Gubinie --W trzech największych światowych terminalach (NEWC, ARA i RB) rosną ceny węgla energetycznego

Przegląd informacji ze spółek

poziomie 'BBB' dla wyemitowanych przez spółkę zależną Energa Finance AB obligacji, podała Energa. Graal złożył do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wniosek o udzielenie zezwolenia na przywrócenie akcjom spółki formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji), podała spółka. Accor-Pannonia

Przegląd informacji ze spółek

Grupy AB są dalsza rozbudowa sieci franczyzowych i innych kanałów sprzedaży grupy, nowe otwarcie w e-commerce dzięki oddaniu nowego centrum dystrybucyjnego, umacnianie pozycji na rynku czeskim i segmencie zabawek, poinformował prezes grupy Andrzej Przybyło. W przypadku przeprowadzenia emisji akcji

Przegląd prasy

, szacują pszczelarze; na Zachodzie jest ich dwa razy mniej --Szefowie związków Kompanii Węglowej oraz zarząd spółki z nowym prezesem rozpoczynają rozmowy Dziennik Gazeta Prawna --Bardziłowski z Vestor DM: Wartość rynku ofert IPO może być niższa niż w 2015 r. Puls Biznesu --Inwestorzy zagraniczni

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2015 r. wobec 5,43 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 246,33 mln zł w I kw. 2015 r. wobec 208,71 mln zł rok wcześniej. Źródło: ISBnews    Grupa AB

Przegląd prasy

(ponad 70%) beneficjentów programu 500+ nie ma zamiaru rezygnować dla niego z pracy --EBI będzie finansować dziewięć inwestycji z Polski wartych 7,15 mld zł; umowy kredytowe z bankiem zawarło też 2,7 tys. mniejszych firm --AB Inbev przejął pozostałe akcje SABMillera - do rodziny Kulczyków trafi

Przegląd informacji ze spółek

współczynnik kapitałowy TCR= 15,26%, a w ujęciu jednostkowym: współczynnik kapitału podstawowego T1= 11,77%, łączny współczynnik kapitałowy TCR= 15,28%. KNF zaleciła bankowi również zatrzymanie zysku. Ghelamco Invest przydzieliła wszystkie oferowane 300 000 obligacji serii PPF 622 inwestorom, podała spółka

Przegląd informacji ze spółek

zamówień Mirbudu wynosi obecnie 1,9 mld zł, z czego 800 mln zł przypada na 2015 r., poinformował prezes Jerzy Mirgos. Agencja ratingowa Standard & Poor's (S&P) przyznała obligacjom, które zostaną wyemitowane przez PZU Finance AB (publ), i które zostaną objęte gwarancją udzieloną przez PZU SA, wstępny

Przegląd prasy

akcję i emisji akcji --Ambicją Grupy Azoty jest pozostanie blisko górnego progu stopy wypłaty dywidendy --GPW zawiesiła obrót akcjami Reinhold Europe AB i Fenghua Soletech AG --Pfleiderer Group planuje ponad 60 mln euro nakładów inwestycyjnych w 2017 r. --Zysk netto Pfleiderer Group wzrósł r/r

Przegląd informacji ze spółek

23,85 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Robert Smułkowski złożył rezygnację z pełnienia funkcji wiceprezesa Asseco Poland z powodów osobistych, podała spółka. Jego obowiązki przejmie wiceprezes Zbigniew Pomianek. Budimex podpisał nową umowę licencyjną na wsparcie przez inwestora

Przegląd informacji ze spółek

pozostali inwestorzy finansowi spółki, w tym fundusz Northzone, podał PEManagers. Do zarządu spółki zależnej PD Co, która odpowiada za projekt inwestycyjny Prairie Mining Limited w Lubelskim Zagłębiu Węglowym wszedł Mirosław Taras - były prezes LW Bogdanki, a prezesem został Ben Stoikovich

Przegląd prasy

konsumenckiej szybko rośnie liczba korzystających z niej osób: o 144% r/r do 1,9 tys. w I półroczu 2016 r. --Poczta Polska pierwszy raz od lat będzie masowo zatrudniać - sięgnie m.in. po listonoszy i specjalistów ds. obsługi klienta, których chce się pozbyć InPost wg gazety Parkiet --Drobni inwestorzy

Przegląd informacji ze spółek

sprzedaży wszystkich posiadanych akcji w kapitale zakładowym iZettle AB, podał MCI Capital. Szacowana wartość transakcji to 44 mln USD. ML System zakłada wypłatę dywidendy na poziomie ok. 20-25% skonsolidowanego zysku netto w latach 2019-2020. Po zakończeniu realizacji planu inwestycyjnego, firma zamierza

3 dużych inwestorów interesuje się akcjami Enei

cenę. Musi być dobry inwestor, dobra cena i tylko pod tym warunkiem dojdzie do transakcji" - podkreślił wiceminister. Bury poinformował, że nad procesem sprzedaży akcji Enei wciąż pracuje doradca. "Myślę, że swoją pracę zakończy do końca lipca i wtedy będziemy odbierać analizy"

Tygodniowy przegląd informacji ISBnews z sektora TMT

, poinformował ISBnews prezes Piotr Bieliński. W jego ocenie propozycja konwersji części długu na akcje to najkorzystniejsze rozwiązanie.  Źródło: ISBnews Grupa AB: Jest gotowa do dalszych wzrostów obrotów i nie planuje rekomendowania wypłaty dywidendy za rok finansowy 2015/2016, poinformowali

Przegląd informacji ze spółek

sprzedaży na rynkach zagranicznych, podała spółka. Akcjonariusze Herkluesa zdecydowali o wypłacie dywidendy w wysokości 0,16 zł na akcję, podała spółka. Fitch Ratings przyznał tymczasowy rating BBB- dla planowanej emisji euroobligacji Orlen Capital AB, podał PKN Orlen. Jednocześnie agencja ratingowa

Przegląd prasy

zaawansowanych technologicznie kauczuków typu SSBR, rozruch planowany na początek sierpnia Puls Biznesu --Bankowcy pracują nad stworzeniem unii bankomatowej --Transza dla inwestorów indywidualnych w IPO Banku Pocztowego może wynieść od kilkunastu do 25% wg gazety ISBnews --MSP powołało swojego

Przegląd prasy

'neutralnie' dla AmRestu, wycena 202,79 zł --Amica zwiększy przychody o 10% dzięki przejęciu brytyjskiej spółki CDA --Echo przejmie byłego Jupitera od Griffina i pozyska inwestora do tego projektu --KNF skierowała do GPW wniosek o zawieszenia obrotu akcjami Kerdos Group --Wskaźnik PMI dla przemysłu

Przegląd informacji ze spółek

ogólnego ryzyka, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie zwołane na 22 czerwca. Best przydzielił 638 inwestorom obligacje serii R4 o łącznej wartości nominalnej w wysokości 60 mln zł, podała spółka. W związku z wcześniejszym zakończeniem subskrypcji, Best przyspieszył także przydział obligacji z

Przegląd prasy

będzie bardzo trudno wg analityków Dziennik Gazeta Prawna --Liczba zezwoleń wydanych inwestorom przez 14 specjalnych stref ekonomicznych (SSE) w 2015 r. spadła do 219 z 439 rok wcześniej Puls Biznesu --Vestors DM: Wyceny polskich akcji wyglądają atrakcyjnie pod względem wskaźnika stopy dywidendy

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

  BIZNES I FINANSE: SPÓŁKI Grupa AB: Nie wyklucza, że w najbliższych latach łączna liczba jej punktów franczyzowych w segmentach retail IT, integracja, czy zabawki w Polsce, Czechach i na Słowacji sięgnie 2 tys. wobec 1,54 tys. obecnie, zapowiedział prezes Andrzej Przybyło. "W

Przegląd informacji ze spółek

akcje Wittchen w transzy inwestorów indywidualnych, została ustalona na 19 zł, podała spółka. PKN Orlen obserwuje rozwój rynków długu i "nie odrzuca" możliwości emisji euroobligacji w przyszłym roku w zależności od warunków rynkowych, poinformował ISBnews dyrektor wykonawczy ds. zarządzania

Przegląd prasy

wzrósł o 11% r/r do 32,3 mld euro w I-VIII --KUKE: Liczba upadłości spadła o 36,6% r/r w IX, prognoza na 2015 r.: -6,5% r/r --GUS: Eksport wzrósł o 7,2% r/r, import wzrósł o 3,3% w I-VIII --S&P nadał rating A- obligacjom do 350 mln euro, które wyemituje PZU Finance AB --Sąd Apelacyjny: 20 banków

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

ostateczna liczba akcji wynosi 1 101 445, poinformowała spółka. Źródło: ISBnews ML System: Ustalił cenę emisyjną na 27 zł za akcję, a inwestorzy zgłosili popyt na wszystkie akcje nowej emisji, podała spółka.    Źródło: ISBnews  Cyfrowy Polsat: Zarząd rekomenduje niewypłacanie dywidendy z

Przegląd informacji ze spółek

zużycia - EneGas.pl, poinformował prezes Andrzej Zając. Stopa redukcji złożonych zapisów w ofercie na akcje Auto Partner oferowane w transzy inwestorów indywidualnych wyniosła 39,77%, poinformowała spółka. P4 - operator sieci Play - miał 1,44 mld zł przychodów w I kw. 2016 r., co oznacza wzrost o 17,4

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

raporcie.    Źródło: ISBnews GIEŁDA, EMISJE, M&A  Qumak: Zawarł z PKO Parasolowym Funduszem Inwestycyjnym Otwartym działającym w ramach subfunduszy (inwestorem) umowę inwestycyjną dotyczącą dofinansowania spółki, podał Qumak. Na jej mocy PKO Parasolowy FIO obejmie do 4,37 mln akcji

Tygodniowy przegląd informacji ISBnews z sektora TMT

sprawie ustalenia ostatecznej ceny nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa od Cube.ITG na 6,23 mln zł, podała spółka. Podjęte zostały działania w kierunku polubownego ustalenia ceny. Źródło: ISBnews Sare: Jest w procesie pozyskania nowych inwestorów, poinformował członek zarządu  Krzysztof

Tygodniowy przegląd informacji ISBnews z sektora TMT

członków zarządu, menedżerów, pracowników i współpracowników spółek grupy kapitałowej, poinformowała spółka.  Źródło: spółka Venture Inc: Oferta do 15 mln nowych akcji serii G, skierowana do inwestorów instytucjonalnych  rozpocznie się w czwartek od budowy księgi popytu. Spółka chce w ramach

Tygodniowy przegląd informacji ISBnews z sektora TMT

Holdings. Źródło: ISBnews Grupa AB: Ocenia optymistycznie perspektywy dalszego rozwoju, na bazie pozytywnych czynników makroekonomicznych, napływu środków UE z nowej perspektywy do przygotowywanych projektów IT w Polsce i Czechach, czy oczekiwanego wpływu programu 500+, poinformował prezes Andrzej

Przegląd prasy

Warszawa, 30.10.2015 (ISBnews) - Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy. Rzeczpospolita --GE jest inwestorem bardzo zadowolonym ze swojej obecności w Polsce i chce rozwijać się na tym rynku --Zmarł były prezes PSE Krzysztof Żmijewski Parkiet --Ekonomiści uważają

Przegląd informacji ze spółek

działalności od przyszłego roku. Jest też podstawą do prowadzenia rozmów z potencjalnymi inwestorami, podała spółka. Przy rocznym wydobyciu na poziomie 1,34 mln ton, zysk netto - przy obecnym poziomie cen - wyniósłby ok. 12,3 mln zł. Analitycy Domu Maklerskiego mBanku obniżyli rekomendację Kernela do "

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

;  Źródło: ISBnews Grupa AB: Jest optymistyczna w kwestii wolumenów w kolejnych kwartałach, poinformował prezes Andrzej Przybyło. Grupa AB odnotowała 13,07 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. roku finansowego 2015/2016 (zakończonego 30

Przegląd informacji ze spółek

. Akcje spółki Voicetel Communications zadebiutują na NewConnect we wtorek, 10 maja, podała giełda. Bank Ochrony Środowiska (BOŚ) dokonał zwrotu kaucji z odsetkami w kwocie 264,99 mln euro (1,169 mld zł) spółce zależnej BOS Finance AB z siedzibą w Szwecji, podała instytucja. Środki z kaucji posłużą do

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

mln zł zysku rok wcześniej, przy zyskach z inwestycji w wysokości 118,21 mln zł w porównaniu z 330,35 mln zł rok wcześniej.    Źródło: ISBnews Bloober Team: Obserwuje zwiększone zainteresowanie swoimi akcjami wśród inwestorów instytucjonalnych w ostatnich miesiącach, co może być m.in

Przegląd informacji ze spółek

rozpocznie w czwartek, 4 lutego, publiczną ofertę czteroletnich obligacji o wartości 40 mln zł, skierowaną do inwestorów detalicznych, podała spółka. Bank Millennium zarekomenduje akcjonariuszom pozostawienie 100% zysku netto za rok 2015 w kapitale własnym, podała instytucja. Bank Millennium odnotował

Nowa Sól, czyli jak się pieści inwestora [REPORTAŻ]

samochody miały opony Bridgestone. Inwestor ostatecznie wybrał Węgry. - Miałem łzy w oczach, gdy się o tym dowiedziałem. Nie mogłem zrozumieć, jak mógł zrezygnować po tak perfekcyjnych przygotowaniach. Do dziś zresztą się tego nie dowiedziałem - relacjonuje Tyszkiewicz. Wcześniej stracił też inwestycję

Tygodniowy przegląd informacji ISBnews z sektora TMT

Jacek Świderski, Michał Brański i Krzysztof Sierota, przedsiębiorcy posiadający pakiet kontrolny Wirtualnej Polski, zwiększając swoje zaangażowanie w spółce do poziomu ponad 55% głosów na walnym zgromadzeniu. Pozostałe akcje zostały sprzedane instytucjonalnym inwestorom publicznym w zakończonym dzisiaj

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

będzie zaproponowanie klientom kompleksowych rozwiązań w zakresie Experience Strategy & Design, jako część oferty w zakresie transformacji cyfrowej. Usługi będą oferowane w regionie Europy Środkowej pod marką Deloitte Digital CE.  Źródło: spółka AB: Prezes Andrzej Przybyło powiedział Parkietowi

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

, podała spółka w raporcie.  Źródło: ISBnews AB SA: Do połowy czerwca przeniesie 100% operacji do nowego magazynu w Magnicach, poinformował członek zarządu, dyrektor finansowy Grzegorz Ochędzan. Dzięki nowemu magazynowi chce umacniać pozycję lidera branży na spodziewanej fali wzrostu e-commerce

Przegląd informacji ze spółek

obligacji w ramach programu po zamknięciu pierwszej emisji i uwzględnieniu wskaźników długoterminowej płynności, poinformował prezes Szymon Midera. AB SA do połowy czerwca przeniesie 100% operacji do nowego magazynu w Magnicach, poinformował członek zarządu, dyrektor finansowy Grzegorz Ochędzan. Dzięki

Przegląd prasy

PKP Cargo z kupowanymi spółkami Orlenu to min. 10 mln zł rocznie --Sfinks Polska stawia głównie na rozwój sieci Sphinx, nie wyklucza akwizycji --Sfinks prognozuje minimum podwojenie sprzedaży w Polsce do 2020 roku --Słynni inwestorzy nie wierzą we wzrosty notowań złota --ZM Kania: Możemy

Przegląd informacji ze spółek

nieprzekraczającego 3,5x. Zakłady Mięsne Henryk Kania mogą w tym roku przekroczyć poziom 1 mld zł sprzedaży po raz pierwszy w swojej historii, poinformował prezes Grzegorz Minczanowski. Warimpex sprzedał prywatnemu inwestorowi 60% udziałów w hotelach angelo i Liner położonych przy międzynarodowym porcie

Indie - dobre miejsce dla inwestorów

wspólnie przez sektor prywatny i publiczny. Władze zapowiadają dalsze uproszczenie regulacji prawnych sprzyjających inwestowaniu w Indiach. Mimo dużego napływu w ostatnich latach zagranicznych inwestorów do Indii, niejednokrotnie narzekali oni na przeszkody biurokratyczne oraz na korupcję.

Grad spotka się ze związkowcami

Donald Tusk zapowiedział w piątek, że ze stoczniowcami spotka się dopiero, gdy nie uspokoi ich rozmowa z ministrem skarbu. Rzecznik resortu skarbu Maciej Wewiór zapowiada, że minister chce wytłumaczyć stoczniowcom sytuację, w jakiej znalazły się zakłady i przedstawić stanowisko inwestora, który nie

Rossmann inwestuje w Grudziądzu

Inwestor planuje budowę dużego, nowoczesnego centrum magazynowo-dystrybucyjnego na północną Polskę, w którym zatrudnienie znajdzie docelowo kilkaset osób. Realizacja inwestycji podzielona będzie na kilka etapów. W pierwszym firma planuje budowę magazynu o powierzchni 10 tys. metrów kwadratowych

Indie najlepszą lokalizacją dla inwestorów

Badania przeprowadzone na grupie dwunastu państw azjatyckich. Indie zajęły w tym rankingu ostatnie miejsce. Zmorą zagranicznych inwestorów w Indiach jest rozwinięta biurokracja, gąszcz trudnych do ogarnięcia przepisów, niejednokrotnie ze sobą sprzecznych oraz rozwinięta korupcja. Procedury związane

Przyspieszyć prywatyzację na Białorusi

inwentaryzacja majątku. Zdaniem premiera Siergieja Sidorskiego Białoruś musi przygotować lepszą niż do tej pory akcję informacyjną - tak aby oferty sprzedaży trafiły do jak największej liczby zagranicznych inwestorów. Udziałem w prywatyzacji białoruskich firm zainteresowani są głównie inwestorzy z Rosji i Polski

"PB": Rynki rozczarowane planem premiera

wrócił po paru godzinach do poprzedniego poziomu. Równie niemrawo zareagował indeksy na warszawskiej giełdzie. Inwestorzy - według dziennika - byli zawiedzeni przede wszystkim tym, że intencje premiera nie mają charakteru prawnego. Program jest jedynie planem, a stąd do ustaw jeszcze daleko - czytamy w

"Rz": Polscy inwestorzy uciekają z rynków wschodnich

ministerstwa gospodarki tego kraju, zakładająca powrót do stanu sprzed kryzysu dopiero w roku 2012, źle wróżą polskim inwestorom.

"Rz": Giełdowe śledztwo w sprawie akcji PGNiG

inwestorami finansowymi. Poinformował on jednego z analityków, tydzień przed oficjalną publikacją, że wyniki firmy za drugi kwartał 2008 roku będą znacznie gorsze, niż oczekiwano. Informacja ta została wykorzystana między innymi przez pracowników ING i PZU. Inwestorzy zaczęli składać zlecenia sprzedaży akcji