ab finance

PZU wprowadzi obligacje na 350 mln euro i 500 mln euro na giełdę w Irlandii

. PZU Finance AB (publ), spółka w 100% zależna od PZU wyemitowała dziś obligacje imienne o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 350 000 000 euro. Cena emisyjna obligacji wynosiła 99.218 euro powiększone o odsetki narosłe od 3 lipca 2015 r. za jedną obligację. Obligacje są oprocentowane według

Moody's podtrzymał rating Baa3 PGNiG ze stabilną perspektywą

średniookresowych obligacji typu EMTN spółki PGNiG Finance AB o wartości 1,2 mld euro, gwarantowanych przez PGNiG. W chwili podjęcia decyzji w ramach programu nie było niewykupionych papierów, podano w komunikacie. Podtrzymanie bierze pod uwagę mocna pozycję finansową PGNiG, która łagodzi wyzwania związane z

Moody's podtrzymał rating Baa3 PGNiG z perspektywą stabilną

Warszawa, 15.02.2016 (ISBnews) - Moody's Investors Service podtrzymał raitng Baa3 Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) oraz jego spółki zależnej PGNiG Finance AB (publ). Jednocześnie agencja podtrzymała tymczasowy rating programu PGNiG Finance AB na 1,2 mld euro na poziomie (P)Baa3

Obligacje PZU Finance wartości 350 mln euro zadebiutują na Catalyst we wtorek

GPW. PZU Finance AB (publ) z siedzibą w Sztokholmie to spółka specjalnego przeznaczenia, której jedynym akcjonariuszem jest PZU SA. Grupa kapitałowa Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń SA (Grupa PZU) jest jedną z największych instytucji finansowych w Polsce, a także Europie Środkowo-Wschodniej

Energa wyemituje euroobligacje o wartości minimum 250 mln euro w I kw. br.

Warszawa, 20.02.2017 (ISBnews) - Energa Finance AB - spółka zależna Energi - przeprowadzi publiczną subskrypcję i wyemituje euroobligacje o wartości minimum 250 mln euro w ramach zaktualizowanego Programu Emisji Euroobligacji (EMTN) w I kw. br., podała spółka. "Planowana emisja w

PGNiG skupi się na utrzymaniu wysokiego ratingu

, żeby utrzymać rating, jeśli będzie do tego potrzebna spłata obligacji, to spłacimy, jeśli nie, to zrolujemy" - powiedział. W połowie lutego Moody's Investors Service podtrzymał rating Baa3 Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) oraz jego spółki zależnej PGNiG Finance AB (publ

PGNiG wypowiedziało umowę ws. ratingów od Standard & Poor's

Standard&Poors Ratings Services Ltd, która dotyczyła oceny kredytowej spółki oraz obligacji wyemitowanych przez PGNiG Finance AB, podmiot zależny spółki" - czytamy w komunikacie. W najbliższym czasie S&P wycofa rating nadany PGNiG, który od 28 listopada 2012 roku był na poziomie BBB- z perspektywa

Moodys potwierdził ratingi 'Baa1' Energi i jej obligacji, perspektywa stabilna

Warszawa, 09.02.2017 (ISBnews) - Agencja ratingowa Moody's Investors Service potwierdziła rating Energi na poziomie "Baa1" oraz ocenę na poziomie "Baa1" dla wyemitowanych przez spółkę zależną Energa Finance AB (publ) obligacji. Perspektywa ratingu jest stabilna, podała spółka

Agrowill Group sprzedał spółki zarządzające gruntami za ok 6,6 mln euro

Warszawa, 04.01.2016 (ISBnews) - Agrowill Group zbył 100% udziałów w spółkach pośrednio zarządzających gruntami do funduszu inwestycyjnego Fixed Yield Invest Fund zarządzanego przez Synergy Finance za ok. 6,6 mln euro, podała spółka. "Fundusz zapłacił za 100% udziałów wyemitowanymi

R. Paszkiewicz będzie odpowiedzialny za infrastrukturę kolejową na Ukrainie

; Wcześniej Paszkiewicz pracował m.in. w Ministerstwie Finansów, w Narodowym Banku Polskim, w spółkach: Orlen Finance AB, Unipetrol Trade i Anwil. (ISBnews)  

Fitch podniósł ratingi Kolei Mazowieckich do BBB, BBB+ i AA-(pol) i wycofał je

integracja wywierają na te powiązania średni wpływ" - czytamy w komunikacie. Obligacje wyemitowane przez Koleje Mazowieckie Finance AB - spółkę należącą do KM na kwotę 100 mln euro zostały wykupione w terminie w marcu 2016 r. Obligacje te były zabezpieczone gwarancją wystawioną przez KM i w związku ze

Fitch podtrzymał ratingi Energi na poziomie 'BBB', perspektywa stabilna

Warszawa, 28.11.2016 (ISBnews) - Fitch Ratings potwierdził długookresowy rating Energi w walucie zagranicznej i lokalnej na poziomie 'BBB' z perspektywą stabilną, oraz ocenę na poziomie 'BBB' dla wyemitowanych przez spółkę zależną Energa Finance AB obligacji, podała Energa. 

Fitch podtrzymał ratingi Energi na poziomie 'BBB', perspektywa stabilna

Warszawa, 27.11.2015 (ISBnews) - Fitch Ratings potwierdził długookresowy rating Energi w walucie zagranicznej i lokalnej na poziomie 'BBB' z perspektywą stabilną, oraz ocenę na poziomie "BBB" dla wyemitowanych przez spółkę zależną Energa Finance AB obligacji, podała Energa

PZU uplasowało euroobligacje o wartości 350 mln euro

, Kilka dni temu rada nadzorcza PZU spółki wyraziła zgodę na udzielenie przez PZU SA gwarancji na zabezpieczenie zobowiązań wynikających z euroobligacji o wartości nominalnej nie wyższej niż 350 mln euro oraz o okresie zapadalności nie dłuższym niż pięć lat spółce specjalnego przeznaczenia - PZU Finance

Przegląd informacji ze spółek

Equipment Finance, co oznacza, że spełniony został ostatni warunek zawieszający w umowie pomiędzy Famurem, Polskim Funduszem Rozwoju (PFR) oraz spółką Mining Equipment Finance, poinformował Famur. Grupa Azoty podpisała z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI) nową umowę kredytową o wartości 145 mln euro

TVN wykupił przedterminowo obligacje senior notes o wartości nom. 43 mln euro

Warszawa, 15.09.2015 (ISBnews) - TVN Finance Corporation III AB (publ) - spółka zależna TVN - dokonało wykupu przed terminem zapadalności części obligacji senior notes o wartości nominalnej 43 mln euro, z terminem zapadalności w 2020 r., podał TVN. Papiery te zostały wyemitowane 16 września

Przegląd informacji ze spółek

, Getin Noble Bank, Open Finance i Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie zawarli umowy plasowania i oferowania akcji spółki, stanowiących łącznie 51,17% kapitału zakładowego. Minimalna cena sprzedaży akcji wynosi 2,05 zł za sztukę, podał LC Corp. Comarch złożył najkorzystniejszą cenowo ofertę w

Fitch podniósł perspektywę ratingu BBB- i A(pol) Kolei Mazowieckich do stabilnej

walucie krajowej na poziomie BBB oraz długoterminowy rating krajowy na poziomie A(pol), podała agencja. Równocześnie Fitch potwierdził rating w walucie obcej na poziomie BBB- dla obligacji na kwotę 100 mln euro zapadających w 2016r. wyemitowanych przez Koleje Mazowieckie Finance AB. "Zmiana

Przegląd informacji ze spółek

czasu rzeczywistego Realpolitiks przez kanał Steam od premiery do końca ostatniego weekendu, podała spółka. Energa Finance AB - spółka zależna Energi - przeprowadzi publiczną subskrypcję i wyemituje euroobligacje o wartości minimum 250 mln euro w ramach zaktualizowanego Programu Emisji Euroobligacji

Przegląd prasy

. Szarych Szeregów 4a, poinformowała spółka. Wynagrodzenie ryczałtowe wykonawcy wyniesie 24,4 mln zł brutto, podano także. --Akcjonariusze LC Corp. - Leszek Czarnecki, LC Corp BV, Getin Noble Bank, Open Finance i Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie zawarli umowy plasowania i oferowania akcji spółki

Przegląd informacji ze spółek

euro Energa Finance AB (publ) w ramach zaktualizowanego Programu Emisji Euroobligacji (program EMTN) została zamknięta z ceną emisyjną 98,892%, podała Energa. Unipetrol RPA, s.r.o. - spółka zależna Unipetrolu - podpisał z ubezpieczycielem i reasekuratorami umowę płatności 40 mln USD związaną z awarią

Przegląd informacji ze spółek

"Baa1" oraz ocenę na poziomie "Baa1" dla wyemitowanych przez spółkę zależną Energa Finance AB (publ) obligacji. Perspektywa ratingu jest stabilna, podała spółka. Orbis zawarł umowę franczyzy na hotel MGallery by Sofitel Tarcin Forest Resort & Spa w pobliżu Sarajewa, wchodząc w

Przegląd informacji ze spółek

Energi w walucie zagranicznej i lokalnej na poziomie 'BBB' z perspektywą stabilną, oraz ocenę na poziomie "BBB" dla wyemitowanych przez spółkę zależną Energa Finance AB obligacji, podała Energa.  Dekpol przydzielił  10 tys. zabezpieczonych obligacji na okaziciela serii E1, o

Przegląd informacji ze spółek

o wielocelową, wielowalutową linię kredytową w wysokości 450 mln zł wydłużający okres kredytowania do 31 października 2016 r. z 31 lipca 2015 r., podał bank. KRUK Romania S.R.L. - spółka zależna Kruka - została wybrana przez International Finance Corporation z siedzibą w Waszyngtonie, USA (IFC

Przegląd informacji ze spółek

poziomie 'BBB' dla wyemitowanych przez spółkę zależną Energa Finance AB obligacji, podała Energa. Graal złożył do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wniosek o udzielenie zezwolenia na przywrócenie akcjom spółki formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji), podała spółka. Accor-Pannonia

Przegląd informacji ze spółek

, podał KGHM. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych wyznaczył 16 września jako dzień pierwszego notowania obligacji GTB Metropolis Nieruchomości o łącznej wartości nominalnej 1,69 mln zł, podała giełda. TVN Finance Corporation III AB (publ) - spółka zależna TVN - dokonało wykupu przed terminem

Przegląd prasy

EBITDA z 2016 bez wpływu Euro będzie zadowalające --Mastercard: Prawie 1/3 sklepów zauważa wpływ usługi cashback na liczbę klientów --KPF/IRG SGH: Barometr Rynku Consumer Finance spadł do 58 pkt w II kw. br --Tauron: Wskaźniki niezawodności mogą pogarszać wyniki w kolejnych latach --Komisarz ds

Przegląd informacji ze spółek

. Akcje spółki Voicetel Communications zadebiutują na NewConnect we wtorek, 10 maja, podała giełda. Bank Ochrony Środowiska (BOŚ) dokonał zwrotu kaucji z odsetkami w kwocie 264,99 mln euro (1,169 mld zł) spółce zależnej BOS Finance AB z siedzibą w Szwecji, podała instytucja. Środki z kaucji posłużą do

Przegląd informacji ze spółek

realizowane we współpracy z Panattoni Europe, poinformował prezes Mariusz Książek. KUKE Finance - spółka Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE) - i Famur podpisały umowę zarządzania wierzytelnościami o łącznej wartości ponad 19,5 mln zł, podała KUKE. Bloober Team wybrał Dom

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

- za łączną kwotę 12,5 mln zł, podała Wp.pl.   Źródło: ISBnews Wind Mobile: Przydzielił w ofercie wszystkie 1,37 mln akcji, podała spółka.   Źródło: ISBnews TVN Finance Corporation III AB (publ): Spółka zależna TVN - dokonało wykupu przed terminem zapadalności części obligacji

Przegląd prasy

wzrósł o 11% r/r do 32,3 mld euro w I-VIII --KUKE: Liczba upadłości spadła o 36,6% r/r w IX, prognoza na 2015 r.: -6,5% r/r --GUS: Eksport wzrósł o 7,2% r/r, import wzrósł o 3,3% w I-VIII --S&P nadał rating A- obligacjom do 350 mln euro, które wyemituje PZU Finance AB --Sąd Apelacyjny: 20 banków

Przegląd informacji ze spółek

zamówień Mirbudu wynosi obecnie 1,9 mld zł, z czego 800 mln zł przypada na 2015 r., poinformował prezes Jerzy Mirgos. Agencja ratingowa Standard & Poor's (S&P) przyznała obligacjom, które zostaną wyemitowane przez PZU Finance AB (publ), i które zostaną objęte gwarancją udzieloną przez PZU SA, wstępny

Przegląd prasy

niewypłacaniu dywidendy --Listy zastawne PKO Bank Hipoteczny o wart. 500 mln zł zadebiutują na GPW w środę --PRCH: W centrach handlowych zatrudnionych jest niemal 400 tys. pracowników --Grupa AB otworzyła nowe centrum dystrybucyjne za blisko 129 mln zł --Lechpol, właściciel Kruger&Matz, oczekuje

Przegląd informacji ze spółek

% udziałów przedsiębiorstwa Medic Klinika sp. z o.o. , właściciela czterech przychodni lekarskich w Bydgoszczy, Górsku oraz miejscowościach Zławieś Wielka oraz Rzęczkowo, podała Neuca. Bank BGŻ BNP Paribas podpisał przyrzeczoną umowę nabycia 100% akcji Sygma Bank Polska od BNP Paribas Personal Finance

Przegląd informacji ze spółek

sprzedała na rzecz innej spółki zależnej Robyg - Robyg Praga Investment II nieruchomość w Warszawie za 54,2 mln zł netto, podał Robyg. Spółka szacuje, iż nieruchomość daje możliwość wybudowania około 700 lokali. Open Finance wyemitował i przydzielił 7 000 szt. obligacji na okaziciela serii H o łącznej

Przegląd informacji ze spółek

mln zł netto, została uznana za najkorzystniejszą w przetargu na zaprojektowanie i budowę drogi ekspresowej S6 na odcinku Płoty – Kiełpino, podała spółka.  Lux Med nabył 80% udziałów w spółce Magodent, prowadzącej dwa szpitale i zakład rehabilitacji w Warszawie, podał Upper Finance Med

Tygodniowy przegląd informacji ISBnews z sektora TMT

: ISBnews Comarch: Podpisał umowę z amerykańską firmą EyeVerify. Celem współpracy jest włączenie opracowywanego przez firmę z Kansas City modułu Eyeprint ID do rozwiązań Comarch Smart Finance i Comarch Corporate Banking. Ma to zapewnić klientom banków obsługiwanych przez Comarch możliwość uzyskiwania

"Parkiet": 250 procent wzrostu w kwartał

Przedstawiciele konkurencji oskarżają Open Finance o podawanie nieprawdziwych danych za I kwartał bieżącego roku. - Widocznie spółka kontrolowana przez Noble Bank zmieniła sposób liczenia wartości udzielanych kredytów hipotecznych - mówi wiceprezes konkurencyjnej firmy doradczej. Według danych za

"Polska": Internetowe lokaty najlepsze

Według gazety w Banku Millenium zamiast 4 procent internetowy klient dostanie 4,5 procent, w Deutsche Banku 3,75 procent, zamiast 3,5 procent, a w Investbanku - 5,5 zamiast 4,5 procent. 'Polska" dodaje, że z wrześniowych zestawień ofert lokat przygotowanych przez Expandera czy Open Finance

"Polska" - Fundusze akcji wciąż pozostają na plusie

Na dobry wynik funduszy inwestycyjnych miała wpływ sytuacja na polskiej giełdzie. Główny indeks 20 największych spółek WIG20 wzrósł w czerwcu o 3,3 procent. Niecałe 4 procent zyskał w tym czasie indeks WIG, a małe spółki z indeksu sWIG80 zarobiły średnio 3,2 procent. Jednak to właśnie one miały w ca

"Dz": KNF: co macie w kartach?

oprocentowaniu, o okresie bezodsetkowym czy o dołączanych do karty ubezpieczeniach. - Dobrze, że KNF nałoży na wystawców kart obowiązki informacyjne. Zawsze lepiej, gdy klienci są dobrze i rzetelnie poinformowani. - mówi Mateusz Ostrowski, analityk Open Finance. - Karty wydawane przez supermarkety najczęściej

"GP": Stopy NBP spadają, ale kredyty gotówkowe są coraz droższe

- Porównaliśmy ofertę 19 banków: aktualną z tą kwietniową i w ośmiu instytucjach są zmiany na niekorzyść klienta. Prawie połowa banków podniosła w ostatnich dwóch miesiącach oprocentowanie kredytów, przy czym część tych podwyżek wynika z zakończonych promocji - mówi Mateusz Ostrowski z Open Finance

"Polska": Małe banki oferują lepsze lokaty

wypłaca klientowi odsetki już w dniu założenia lokaty. - Zwrócone przez bank odsetki można przecież także ulokować na jakiejś lokacie i w krótkim czasie zarobić dodatkowo "odsetki od odsetek" - mówi Mateusz Ostrowski, analityk z Open Finance. Gazeta zauważa, że bezpieczną formą inwestowania

"Polska": Spłacisz kredyt frankami z kantoru

może uiścić opłatę gotówką. - Problem z rekomendacją S2 polega na tym, że klient tylko raz będzie mógł zmienić umowę. Tymczasem jeśli kilka tysięcy osób ruszy do kantorów kupić franki, to również spread w kantorach może mocno zdrożeć - uważa Mateusz Ostrowski, analityk Open Finance. Różnica między ceną