ab

Czy z Polski zniknie Lech albo Żubr? On może o tym zadecydować. Oto właściciel co trzeciego piwa na świecie

Czy z Polski zniknie Lech albo Żubr? On może o tym zadecydować. Oto właściciel co trzeciego piwa na świecie

Akcjonariusze Grupy AB zdecydują 18 grudnia o niewypłacaniu dywidendy

Warszawa, 21.11.2017 (ISBnews) - Akcjonariusze Grupy AB zdecydują o niewypłacaniu dywidendy, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie zwołane na 18 grudnia. "Zwyczajne walne zgromadzenie AB postanawia zysk spółki za rok obrotowy 2016/2017, w kwocie 46 415 124,86 zł wyłączyć od

Grupa AB wyemitowała obligacje o łącznej wartości nominalnej 10,8 mln zł

Warszawa, 24.10.2018 (ISBnews) - Grupa AB dokonała emisji 1 080 sztuk zdematerializowanych, niezabezpieczonych obligacji kuponowych na okaziciela, serii AB04 231023 o wartości nominalnej 10 000 zł każda i o łącznej wartości nominalnej emisji wynoszącej 10 800 000 zł, podała spółka. "Emisja

Grupa AB miało 60,95 mln zł zysku netto, 98,03 mln zł zysku EBIT w 2017/2018

Warszawa, 17.09.2018 (ISBnews) - Grupa AB odnotowało 60,95 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w roku obrotowym 2017/2018( tj. od 1 lipca 2017 r. do 30 czerwca 2018 r.). wobec 67,85 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w

Rafał Michalczuk został dyrektorem finansowym Grupy AB

Warszawa, 02.03.2017 (ISBnews) - Rafał Michalczuk został dyrektorem finansowym Grupy AB, poinformowała spółka. Zastąpi na tym stanowisku Grzegorza Ochędzana.  "Wybraliśmy najlepszego kandydata w intensywnym procesie rekrutacyjnym spośród najlepszych kandydatów z całej Polski

Grupa AB spodziewa się dużego efektu premier Apple w sprzedaży

Warszawa, 21.11.2017 (ISBnews) - Grupa AB ocenia, że niedawne premiery produktów Apple (iPhone 8 i iPhone X) wpłyną pozytywnie na dynamikę sprzedaży segmentu telefonów komórkowych w kolejnych kwartałach, poinformował prezes Andrzej Przybyło. "Na pewno spodziewamy się tu dużego efektu

Grupa AB: Decyzja ws dywid. lub skupu po r.fin. i rozmowach z akcjonariuszami

Warszawa, 28.05.2018 (ISBnews) - Grupa AB zdecyduje o rekomendacji w sprawie dywidendy lub skupu akcji po zamknięciu roku finansowego i rozmowach z akcjonariuszami, poinformował ISBnews prezes Andrzej Przybyło. "Mamy Bardzo solidne fundamenty, cały czas umacniamy pozycję lidera, czego

Grupa AB rozważa skup akcji lub dywidendę, ale chce zachować siłę kapitałową

Warszawa, 15.05.2018 (ISBnews) - Grupa AB nie wyklucza skupu akcji lub dywidendy, ale chce mieć siłę kapitałową w obliczu oczekiwanej konsolidacji rynku, poinformował prezes Andrzej Przybyło. „Myślimy o buy- backu, ale też myślimy, jak odnaleźć właściwą ścieżkę między tym, dywidendą

Grupa AB zwiększyła wartość programu obligacji do 270 mln zł

Warszawa, 26.05.2017 (ISBnews) - Grupa AB zawarła aneks do umowy emisyjnej z Bankiem Pekao, zwiększając maksymalną wartość programu emisji obligacji do 270 mln zł z 200 mln zł, podała spółka. "Wartość nominalna obligacji wyemitowanych przez Grupę AB do dnia zawarcia aneksu wynosi 170 mln

Grzegorz Ochędzan ponownie został dyrektorem finansowym Grupy AB

Warszawa, 29.05.2017 (ISBnews) - Dyrektorem finansowym Grupy AB został ponownie Grzegorz Ochędzan, który przed rezygnacją z funkcji CFO i członka zarządu z dniem 7 marca wypełniał te funkcje przez minione 9 lat, podała spółka. "Wybrany w szerokim procesie rekrutacyjnym następca - Rafał

KNF zgodziła się na zniesienie dematerializacji akcji Gekoplast i AB AviaAm

Warszawa, 26.06.2018 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zezwoliła na przywrócenie akcjom formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji) spółkom: Gekoplast (z dniem 13 lipca) i AB AviaAm Leasing (z dniem 13 lipca), podał urząd. Wcześniej 9 kwietnia br. akcjonariusze

Grupa AB miała 10,2 mln zł zysku netto w III kw. r. fin. 2017/2018

Warszawa, 15.05.2018 (ISBnews) - Grupa AB odnotowała 10,2 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. roku finansowego 2017/2018 wobec 13,16 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 18,31 mln zł wobec 20,78

Grupa AB pozyskała 75 mln zł z emisji obligacji

Warszawa, 20.06.2017 (ISBnews) - Grupa AB wyemitowała 7,5 tys.sztuk zdematerializowanych, niezabezpieczonych obligacji kuponowych na okaziciela, serii AB03 200622 o wartości nominalnej i cenie emisyjnej 10 tys. zł każda i o łącznej wartości nominalnej emisji wynoszącej 75 mln zł, poinformowała

MCI.PrivateVentures sprzedał iZettle AB na rzecz PayPal za szac. 44 mln USD

Warszawa, 18.05.2018 (ISBnews) - MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z wyodrębnionym subfunduszem MCI.TechVentures 1.0 zawarł z PayPal Holdings Inc. umowę sprzedaży wszystkich posiadanych akcji w kapitale zakładowym iZettle AB, podał MCI Capital. Szacowana wartość transakcji to 44

Grupa AB: Zakończenie wojny cenowej będzie miało istotny wpływ na wyniki

Warszawa, 01.03.2018 (ISBnews) - Zakończenie wojny cenowej, która jest wynikiem wejścia na rynek dużego gracza, jakim jest Also Group, będzie miało przełożenie na wyniki Grupy AB, poinformował członek zarządu i dyrektor finansowy Grzegorz Ochędzan. "Jesteśmy przygotowani na

Obligacje serii AB Atalu zadebiutują we wtorek na Catalyst

Warszawa, 19.05.2017 (ISBnews) -  Obligacje serii AB spółki Atal zadebiutują na rynku Catalyst we wtorek, 23 maja, podał BondSpot. "Zarząd BondSpot postanawia wyznaczyć dzień 23 maja 2017 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst 40 000 obligacji

Grupa AB liczy ma dalszy wzrost obrotów w kanale VAD dzięki nowym przetargom

Warszawa, 01.03.2018 (ISBnews) - Grupa AB spodziewa się dalszych wzrostów obrotów w kanale VAD (Value Added Distributor) dzięki wzrostowi otwartych ofert przetargowych, poinformował członek zarządu i dyrektor finansowy Grzegorz Ochędzan. Wzrost sprzedaży w ostatnim kwartale roku kalendarzowego w

Atal wyemitował obligacje serii AB na kwotę 40 mln zł

Warszawa, 28.03.2017 (ISBnews) - Atal wyemitował w ramach emisji prywatnej niezabezpieczone obligacje serii AB na kwotę 40 mln zł, podała spółka.  Termin wykupu obligacji nowej emisji przypada 28 marca 2019 r. Obligacje zostaną wprowadzone w ramach rynku Catalyst do alternatywnego systemu

Grupa AB spodziewa się dalszych wzrostów sprzedaży i ekspansji

Warszawa, 02.03.2017 (ISBnews) - Grupa AB ocenia, że mocna sytuacja finansowa i szeroka oferta są rękojmią dalszych wzrostów sprzedaży i ekspansji biznesowej, poinformował członek zarządu i dyrektor finansowy Grzegorz Ochędzan. "Początek roku wygląda obiecująco w gospodarce. Widzimy to w

Akcjonariusze AB zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy za r.obr. 2015/2016

Warszawa, 13.12.2016 (ISBnews) - Akcjonariusze AB zdecydowali o przeznaczeniu zysku za rok obrotowy 2015/2016, wynoszącego 50,9 mln zł, w całości na kapitał rezerwowy, co oznacza niewypłacanie dywidendy, wynika z uchwał walnego zgromadzenia. "Zwyczajne walne zgromadzenie AB S.A. z siedzibą

Obligacje Grupy AB o wartości 75 mln zł zadebiutują na Catalyst w środę

Warszawa, 26.09.2017 (ISBnews) - Obligacje Grupy AB serii AB03 200622 o wartości 75 mln zł zadebiutują na Catalyst w środę 27 września, podała spółka. „Jednocześnie postanowiono określić dla ww. obligacji: - dzień ostatniego notowania – 7 czerwca 2022 r. - jednostkę obrotu – 1

DM PKO BP obniżył wycenę Grupy AB do 35,2 zł, nadal rekomenduje 'kupuj'

Warszawa, 07.12.2017 (ISBnews) - Analitycy Domu Maklerskiego PKO BP obniżyli cenę docelową akcji Grupy AB do 35,2 zł z 38,9 zł i podtrzymali rekomendację "kupuj", wynika z raportu datowanego na 30 listopada. Rekomendacja została wydana przy cenie 30,2 zł za akcję. W środę na

Japoński koncern Asahi kupuje od AB InBev m.in. Kompanię Piwowarską

Warszawa, 14.12.2016 (ISBnews) - Asahi Group Holdings, Ltd. zawarł z Anheuser-Busch InBev SA/NV (AB InBev) umowę, w ramach której przejmie działalność AB InBev w pięciu krajach: Czechach, Słowacji, Polsce (Kompania Piwowarska), Węgrzech i Rumunii, podało Asahi. Cena wyniesie 7,3 mld euro

Grupa AB liczy, że będzie głównym beneficjentem ożywienia w segmencie VAD

Warszawa, 21.11.2017 (ISBnews) - Grupa AB spodziewa się, że będzie głównym beneficjentem spodziewanego w Polsce wzrostu w segmencie dystrybucji z wartością dodaną (value added distribution, VAD), poinformował prezes Andrzej Przybyło. Według niego, pierwsze interesujące spółkę przetargi mogą

DM BOŚ obniżył wycenę Grupy AB do 31,6 zł, nadal rekomenduje 'trzymaj'

Warszawa, 31.10.2017 (ISBnews) - Analitycy Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska obniżyli cenę docelową akcji Grupy AB do 31,6 zł z 35,4 zł i podtrzymali rekomendację "trzymaj", wynika z raportu datowanego na 23 października. Rekomendacja została wydana przy cenie 26,8 zł za

Grupa AB: Brak dywidendy za r. 2016/2017 da dużo większe korzyści w przyszłości

Warszawa, 12.09.2017 (ISBnews) - Grupa AB skłania się do niewypłacania dywidendy za rok obrotowy 2016/2017, widząc znacznie większe korzyści z zatrzymania zysku, poinformował prezes Andrzej Przybyło. "Nasze zapatrywanie na dywidendę jest negatywne na tę chwilę. Widzimy dużo większe

Arctic Paper: Rottenors AB wyemitował obligacje o wartości 179 mln zł

Warszawa, 28.08.2017 (ISBnews) - Spółka zależna Arctic Paper, Rottneros AB , wyemitowała obligacje o wartości 179 mln zł, podała spółka. "Spółka zależna Rottneros AB wyemitowała pięcioletnie obligacje niezabezpieczone w łącznej kwocie 400 mln sek (179 mln zł). Środki z emisji obligacji

Zysk netto Grupy AB wzrósł r/r do 67,85 mln zł w roku obrotowym 2016/2017

Warszawa, 12.09.2017 (ISBnews) - Grupa AB odnotowała 67,85 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w roku obrotowym 2016/2017( tj. od 1 lipca 2016 r. do 30 czerwca 2017 r.), wobec 64,6 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk

Zysk netto Grupy AB spadł r/r do 38,62 mln zł w I poł. r.fin. 2017/2018

Warszawa, 01.03.2018 (ISBnews) - Grupa AB odnotowała 38,62 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. r. fin. 2017/2018 (1 lipca - 31 grudnia 2017) wobec 41,91 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 57,16

DM BOŚ obniżył wycenę Grupy AB do 35,4 zł, nadal rekomenduje 'trzymaj'

Warszawa, 03.08.2017 (ISBnews) - Analitycy Domu Maklerskiego BOŚ obniżyli cenę docelową akcji Grupy AB do 35,4 zł i podtrzymali rekomendację "trzymaj", wynika z raportu datowanego na 26 lipca. Rekomendacja została wydana przy cenie 35,02 zł za akcję. W środę na zamknięciu kurs wynosił

GPW zawiesiła obrót akcjami Reinhold Europe AB i Fenghua Soletech AG

Warszawa, 11.05.2017 (ISBnews) - Giełda Papierów Wartościowych (GPW) zawiesiła obrót akcjami Reinhold Europe AB i Fenghua Soletech AG na głównym rynku, podała giełda.  GPW zawiesiła obrót akcjami Reinhold Europe AB i Fenghua Soletech począwszy od dziś do końca dnia sesyjnego

Zysk netto Grupy AB spadł r/r do 12,83 mln zł w I kw. r. fin. 2017/2018

Warszawa, 21.11.2017 (ISBnews) - Grupa AB odnotowała 12,83 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. roku finansowego 2017/2018 wobec (zakończonego 30 września 2017 r.) 14,15 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny

Zysk netto Grupy AB wzrósł r/r do 55,06 mln zł w I kw. 2017 r.

Warszawa, 17.05.2017 (ISBnews) - Grupa AB odnotowała 55,06 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 50,53 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 82,15 mln zł wobec 76,75 mln zł zysku rok

Grupa AB optymistyczna co do perspektyw, ma dużą przestrzeń finansowania wzrostu

Warszawa, 17.05.2017 (ISBnews) - Grupa AB optymistycznie ocenia perspektywy dalszego rozwoju, na bazie pozytywnych czynników makroekonomicznych, napływu środków UE z nowej perspektywy do przygotowywanych projektów IT w Polsce i Czechach, czy oczekiwanego wpływu programu 500+, poinformował

Grzegorz Ochędzan zrezygnował ze stanowiska członka zarządu i CFO w AB

Warszawa, 02.03.2017 (ISBnews) - Grzegorz Ochędzan złożył rezygnację ze stanowiska członka zarządu - dyrektora finansowego AB w dniu 1 marca br.. Rezygnacja została złożona ze skutkiem na dzień 7 marca 2017 roku, podała spółka.  "Zarząd AB z siedzibą w Magnicach informuje, że dnia 1

DM PKO BP podniósł rekomendację dla Grupy AB do 'kupuj', wycenę do 38,9 zł

Warszawa, 08.06.2017 (ISBnews) - Analitycy Domu Maklerskiego PKO BP podnieśli rekomendację dla akcji Grupy AB do "kupuj" z "trzymaj" oraz cenę docelową do 38,9 zł z 30 zł, wynika z raportu datowanego na 31 maja. Rekomendacja została wydana przy cenie 34,6 zł za akcję, zaś w

Na rynku piwa będą zmiany? Dwa największe koncerny piwne świata zmierzają do połączenia: AB InBev przejmie Grupę SABMiller 

Gdyby plotki na temat przejęcia się potwierdziły, nowo powstały koncern kontrolować będzie sprzedaż ośmiu z dziesięciu największych marek piw na świecie, donosi Portal Spożywczy. Będą to: Bud Light, Budweiser, Corona Extra, Skol, Stella Artois i Brahma (AB InBev) oraz Aguila i Miller Lite

Zysk netto AB wzrósł r/r do 41,91 mln zł w I poł. r.obr. 2016/2017

Warszawa, 01.03.2017 (ISBnews) - AB odnotowało 41,91 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I półr. r.obr. 2016/2107 (lipiec-grudzień 2016) wobec 38,14 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 61,37 mln zł

Grupa AB jest optymistyczna co do wolumenów w kolejnych kwartałach

Warszawa, 18.11.2015 (ISBnews) - Grupa AB jest optymistyczna w kwestii wolumenów w kolejnych kwartałach, poinformował prezes Andrzej Przybyło. "Realizujemy wielokierunkowe działania, szczególnie w obrębie e-commerce czy enterprise. Chcemy mierzyć się poziomem satysfakcji naszego klienta

Millennium DM obniżył wycenę AB do 36,5 zł, nadal rekomenduje 'kupuj'

Warszawa, 11.08.2016 (ISBnews) - Analitycy Millennium Domu Maklerskiego obniżyli wycenę akcji AB do 36,5 zł z 38,5 zł i podtrzymali rekomendację "kupuj", wynika z raportu datowanego na 4 sierpnia. Rekomendację sporządzono przy cenie 27,5 zł

Grupa AB jest gotowa do dalszych wzrostów obrotów, nie planuje dywidendy

Warszawa, 15.11.2016 (ISBnews) - Grupa AB jest gotowa do dalszych wzrostów obrotów i nie planuje rekomendowania wypłaty dywidendy za rok finansowy 2015/2016, poinformowali przedstawiciele spółki.  "Grupa utrzymuje przyzwoity poziom płynności i zadłużenia. Absorbujemy

Grupa AB jest dobrze przygotowana do wzrostu skali działalności w II półroczu

Warszawa, 20.09.2016 (ISBnews) - AB S.A. ocenia, że jest dobrze przygotowana do wzrostu skali działania w II półroczu roku kalendarzowego, wynika z wypowiedzi członka zarządu ds. finansowych grupy Grzegorza Ochędzana.  "Mamy dużą przestrzeń w limitach ubezpieczeń. To pokazuje, że

Zysk netto Grupy AB spadł r/r do 64,6 mln zł w r.fin. 2015/2016

Warszawa, 20.09.2016 (ISBnews) - Grupa AB odnotowała 64,6 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w roku finansowym 2015/2016 (zakończonym 30 czerwca 2016 r.) wobec 68,39 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. "Zysk netto Grupy

Grupa AB uruchamia franszyzową sieć z zabawkami Wyspa Skarbów

Warszawa, 20.05.2015 (ISBnews) - Grupa AB uruchamia ogólnopolską sieć franszyzową Wyspa Skarbów, która ma wzrosnąć do 60 sklepów z zabawkami do końca bieżącego roku, poinformował prezes grupy Andrzej Przybyło. "Zakończyliśmy integrację z przejętym w 2013 dystrybutorem zabawek Rekman

DM PKO BP obniżył wycenę AB do 35,1 zł, nadal rekomenduje 'kupuj'

Warszawa, 12.07.2016 (ISBnews) - Analitycy Domu Maklerskiego PKO BP obniżyli cenę docelową akcji AB do 35,1 zł z 37,1 zł i podtrzymali rekomendację "kupuj", wynika z raportu datowanego na 5 lipca. Rekomendacja została wydana przy cenie za akcję 28,33 zł. We wtorek na otwarciu kurs

Grupa AB otworzyła nowe centrum dystrybucyjne za blisko 129 mln zł

Warszawa, 10.05.2016 (ISBnews) - Grupa AB otworzyła największą w swojej historii inwestycję - Centrum Dystrybucyjne w Magnicach pod Wrocławiem, podała spółka. Na inwestycję Grupa AB przeznaczyła blisko 129 mln zł. "Nowoczesne centrum dystrybucyjne umożliwia dalszy dynamiczny rozwój Grupy

DM PKO BP obniżył rekomendację dla akcji AB do 'trzymaj', a wycenę do 30 zł

Warszawa, 01.08.2016 (ISBnews) - Analitycy Domu Maklerskiego PKO BP obniżyli rekomendację dla akcji AB do 'trzymaj' z 'kupuj' oraz cenę docelową do 30 zł ze 35,10 zł, wynika z raportu datowanego na 25 lipca. Rekomendacja została wydana przy cenie 29,30 zł za akcję, zaś w poniedziałek, ok

Grupa AB celuje w e-commerce i umacnianie pozycji lidera dystrybucji w regionie

Warszawa, 17.05.2016 (ISBnews) - AB SA do połowy czerwca przeniesie 100% operacji do nowego magazynu w Magnicach, poinformował członek zarządu, dyrektor finansowy Grzegorz Ochędzan. Dzięki nowemu magazynowi chce umacniać pozycję lidera branży na spodziewanej fali wzrostu e-commerce. "

Zysk netto Grupy AB wzrósł r/r do 14,15 mln zł w I kw. r. fin. 2016/2017

Warszawa, 15.11.2016 (ISBnews) - Grupa AB odnotowała 14,15 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. roku finansowego 2016/2017 (lipiec-wrzesień br.) wobec 13,07 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł

Akcjonariusze Grupy AB zdecydują 5 XI o wypłacie 0,7 zł dywidendy na akcję

Warszawa, 09.10.2015 (ISBnews) – Akcjonariusze AB zdecydują o przeznaczeniu 11,33 mln zł z zysku za rok finansowy 2014/2015 na dywidendę, co oznacza wypłatę 0,7 zł na akcję, wynika z uchwał walnego zgromadzenia zwołanego na 5 listopada br. "Zwyczajne walne zgromadzenie AB S.A. z

Walne zgromadzenie Grupy AB zdecydowało o 0,7 zł dywidendy na akcję

Warszawa, 06.11.2015 (ISBnews) - Walne zgromadzenie Grupy AB zdecydowało o przeznaczeniu na dywidendę z zysku za 2014/2015 r. kwoty 11 331 350,8 zł, co stanowi 0,7 zł/akcję, podała spółka. Zwyczajne walne zgromadzenie ustaliło dzień dywidendy na 3 grudnia 2015 roku i dzień wypłaty na 11

Obligacje Grupy AB na łącznie 70 mln zł zadebiutują jutro na Catalyst

Warszawa, 03.11.2015 (ISBnews) - Obligacje serii AB02 290720 Grupy AB, o łącznej wartości nominalnej 70 mln zł, zadebiutują na Catalyst w środę, 4 listopada, podała Giełda. "Zarząd BondSpot S.A. postanawia: 1) wyznaczyć dzień 4 listopada 2015 r. jako dzień pierwszego notowania w

DM BOŚ podniósł wycenę Grupy AB do 41,3 zł, nadal rekomenduje 'trzymaj'

Warszawa, 06.10.2015 (ISBnews) - Analitycy Domu Maklerskiego BOŚ podnieśli wycenę akcji spółki AB do 41,3 zł z 39,1 zł i podtrzymali zalecenie "trzymaj", wynika z raportu datowanego na 21 października. Rekomendację sporządzono przy kursie wynoszącym 36,32 zł, zaś w czwartek około

Zysk AB Agrowill Group to 8,19 mln euro w III kw. wobec straty rok wcześniej

Warszawa, 01.12.2015 (ISBnews) - AB Agrowill Group odnotowała 8,19 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2015 r. wobec 1 mln euro straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 9,75 mln euro wobec 0,19

Grupa AB chce pozyskać do 100 mln zł z emisji obligacji na rozwój w Czechach

Warszawa, 19.06.2015 (ISBnews) - Grupa AB chce wykorzystać finansowanie obligacjami do strategicznego rozwoju działalności na rynku czeskim, gdzie spółka zależna AT Computers zdobyła już pozycję numer jeden, poinformował członek zarządu ds. finansowych w AB Grzegorz Ochędzan. "Pozyskane

Grupa AB wyemitowała obligacje serii AB02 290720 o wartości nom. 70 mln zł

Warszawa, 31.07.2015 (ISBnews) - Grupa AB wyemitowała 7 tys. niezabezpieczonych obligacji kuponowych na okaziciela serii AB02 290720 o wartości nominalnej 10 000 zł każda i o łącznej wartości nominalnej emisji wynoszącej 70 mln zł, podała spółka. "Obligacje zostały wyemitowane w ramach

S&P nadał rating A- obligacjom do 350 mln euro, które wyemituje PZU Finance AB

Warszawa,12.10.2015 (ISBnews) - Agencja ratingowa Standard & Poor's (S&P) przyznała obligacjom, które zostaną wyemitowane przez PZU Finance AB (publ), i które zostaną objęte gwarancją udzieloną przez PZU SA, wstępny rating niezabezpieczonego zadłużenia "A-", tj. na poziomie

Zysk netto Grupy AB wzrósł r/r do 14,19 mln zł w IV kw. 2014/2015

Warszawa, 01.09.2015 (ISBnews) - Grupa AB odnotowała 14,19 mln zł skonsolidowanego zysku netto w IV kw. swojego roku finansowego 2014/2015 wobec 12,42 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 22,4 mln zł wobec 19,91 mln zł zysku rok wcześniej

DM BOŚ obniżył wycenę AB do 39,1 zł, nadal rekomenduje 'trzymaj'

Warszawa, 23.07.2015 (ISBnews) - Analitycy Domu Maklerskiego BOŚ obniżyli cenę docelową akcji AB o 6% do 39,1 zł i podtrzymali rekomendację "trzymaj" dla spółki, wynika z raportu datowanego na 16 lipca. Rekomendacja została wydana przy cenie za akcję 41,5 zł. W czwartek około

Zysk netto AB SA zmniejszył się r/r do 12,39 mln zł w III kw. r. fin. 2015/2016

Warszawa, 17.05.2016 (ISBnews) - Grupa AB SA odnotowała 12,39 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. roku finansowego spółki 2015/2016 (1 stycznia - 31 marca 2016 r.) wobec 13,54 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie

Grupa AB podwoiła wartość programu emisji obligacji do 200 mln zł

Warszawa, 19.06.2015 (ISBnews) - AB podpisało aneks do umowy z Bankiem Pekao zwiększający maksymalną wartość programu emisji obligacji do 200 mln zł ze 100 mln zł, podała spółka. "Na podstawie powyższego aneksu emitent zwiększył maksymalną wartość programu emisji obligacji AB S.A

Millennium DM podniósł wycenę AB do 51,6 zł, nadal rekomenduje 'kupuj'

Warszawa, 12.06.2015 (ISBnews) - Analitycy Domu Maklerskiego Millennium podnieśli cenę docelową AB do 51,6 zł wobec 42,0 zł wcześniej i podtrzymali rekomendację "kupuj", wynika z raportu datowanego na 26 maja. Rekomendacja została wydana przy cenie za akcję wysokości  43 zł

Grupa AB będzie rekomendować wypłatę dywidendy za r. fin. 2014/2015

Warszawa, 01.09.2015 (ISBnews) - Grupa AB chce kontynuować politykę wypłaty dywidendy, poinformował prezes Andrzej Przybyło. Grupa widzi szanse na oportunistyczne umocnienie pozycji na Słowacji. "Chcemy kontynuować wypłatę dywidendy po minionym roku finansowym, ale nie będzie to więcej

Gaz-System i AB Amber Grid przeprowadzili niewiążącą fazę procedury Open Season

Warszawa, 14.09.2015 (ISBnews) - Operator systemu przesyłowego Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System oraz litewski operator systemu przesyłowego AB Amber Grid - promotorzy projektu połączenia międzysystemowego Polska - Litwa (GIPL) - przeprowadzili niewiążącą fazę procedury Open Season

Grupa AB: Sieć franczyzowa może wzrosnąć nawet do 2 tys. punktów

Warszawa, 11.06.2015 (ISBnews) - Grupa AB nie wyklucza, że w najbliższych latach łączna liczba jej punktów franczyzowych w segmentach retail IT, integracja, czy zabawki w Polsce, Czechach i na Słowacji sięgnie 2 tys. wobec 1,54 tys. obecnie, zapowiedział prezes Andrzej Przybyło. "W

AAT Sweden Holding II AB sprzedał ponad 2,39 mln akcji AAT Holding

Warszawa, 30.09.2015 (ISBnews) -  AAT Sweden Holding II AB sprzedał w ofercie publicznej ponad 2,39 mln akcji spółki AAT Holding, czyli wszystkie posiadane, podała spółka w komunikacie.   "Do zmniejszenia przedmiotowego progu doszło w wyniku zbycia przez

Zysk netto Grupy AB zmniejszył się r/r do 13,07 mln zł w I kw. r. fin 2015/2016

Warszawa, 17.11.2015 (ISBnews) - Grupa AB odnotowała 13,07 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. roku finansowego 2015/2016 (zakończonego 30 września br.) wobec 15,11 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny

Grupa AB rozbudowuje sieci franczyzowe, nowe centrum będzie zgodnie z planem

Warszawa, 20.05.2015 (ISBnews) - Priorytetami rozwojowymi Grupy AB są dalsza rozbudowa sieci franczyzowych i innych kanałów sprzedaży grupy, nowe otwarcie w e-commerce dzięki oddaniu nowego centrum dystrybucyjnego, umacnianie pozycji na rynku czeskim i segmencie zabawek, poinformował prezes

DM PKO BP podwyższył wycenę Grupy AB do 49 zł, podtrzymał 'kupuj'

Warszawa, 01.06.2015 (ISBnews) - Analitycy DM PKO BP podtrzymali rekomendację "kupuj" dla Grupy AB  i podwyższyli cenę docelową do 49,0 zł, wynika z raportu datowanego na 25 maja. Rekomendacja została wydana przy cenie 43,7 zł. W poniedziałek ok. godz. 10 kurs wynosił 42,34 zł

35 tys. produktów, czyli wielka firma w 20 lat

Wszystkie zyski inwestował w rozwój przedsiębiorstwa. AB zajmowało się sprzedażą części komputerowych. Na początku szły ośmiocalowe dyskietki. Potem pojawiły się pięciocalowe oraz tusze i tonery. Firma zdecydowała się na otwieranie oddziałów w Polsce i zdobywanie lokalnych rynków. Powstały magazyny

Szukają pracowników. "Bez śmieciówek, okresów próbnych"

odpowiedzialnych zadań, jakie można było nam powierzyć - mówi Mikołaj Ługowski, dyrektor Nordea Bank AB SA oddział w Polsce. Nordea w Łodzi rośnie bardzo szybko. Oddział ma już prawie pięć lat i co roku podwaja zatrudnienie. Rosnąca liczba pracowników wynika z tego, że centrala dokłada Łodzi coraz to nowych zadań

Ostrzeżenie dla rządu. Polskie firmy uciekają za granicę

opowiedzieli, czym się kierowali. Przesłanki okazały się zaskakujące. Najmocniej zabrzmiał głos prezes firmy AB, która zajmuje się dystrybucją sprzętu komputerowego, RTV/AGD, a także zabawek - w sumie w jej ofercie jest 70 tys. produktów. O skali działalności tej firmy świadczy fakt, że miała w ubiegłym roku

Hoist Finance zamierza złożyć ofertę na aktywa GetBack

Warszawa, 25.10.2018 (ISBnews) - Firma windykacyjna Hoist Finance AB zamierza złożyć ofertę na aktywa spółki GetBack, poinformowało Hoist Finance AB. "Dostrzegamy możliwości akwizycji i konsolidacji w innych krajach, np. w na rynku polskim, gdzie mamy zamiar złożyć zdecydowaną ofertę

Konsorcjum ze spółką Trakcji ma umowę na prace na Litwie za 100,4 mln zł netto

Warszawa, 10.04.2018 (ISBnews) - Konsorcjum z AB Kauno Tiltai, spółką zależną Trakcji PRKiI, podpisało z AB Litgrid umowę na "Zamówienie dotyczące zaprojektowania i wykonywania robót budowlanych - optymalizacja energetycznej sieci przesyłowej w północno-wschodniej Litwie i jej przygotowanie

Exbud prawdopodobnie opuści giełdę

Takie mogą być skutki restrukturyzacji tej do niedawna największej polskiej spółki budowlanej, której właścicielem jest szwedzki potentat budowlany - Skanska AB Takie mogą być skutki restrukturyzacji tej do niedawna największej polskiej spółki budowlanej, której właścicielem jest szwedzki

Konsorcjum ze spółką Trakcji wykona prace drogowe na Litwie za 30,5 mln euro

Warszawa, 29.11.2017 (ISBnews) - Konsorcjum, w skład którego wchodzi spółka zależna Trakcji PRKiI, AB Kauno, podpisało z Litewskim Zarządem Dróg przy Ministerstwie Komunikacji umowę na rozwój drogi E67 o wartości 30,5 mln euro, poinformowała Trakcja. Nie jest jeszcze znany ostateczny udział AB

UOKiK zgodził się na utworzenie wspólnego przedsiębiorcy przez Mantex i Andritz

Warszawa, 23.05.2018 (ISBnews) - Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) zgodził się na utworzenie wspólnego przedsiębiorcy przez Mantex i Andritz  podał urząd. Planowana koncentracja polega na utworzeniu wspólnego przedsiębiorcy pod nazwą Andritz Technologies AB - szwedzkiej

Moody's przyznał tymczasowy rating Baa3 dla emisji euroobligacji PKN Orlen

Warszawa, 27.05.2016 (ISBnews) - Moody's Investors Service przyznał tymczasowy rating na poziomie Baa3 dla euroobligacji, w związku z planowaną emisją przez Orlen Capital AB (publ), której gwarantem będzie PKN Orlen, podała spółka. "Przeprowadzenie emisji euroobligacji planowane jest do

Clar Holding ma zgodę UOKiK na przejęcie kontroli nad Clar System

o.o. z siedzibą w Poznaniu od AB Facility Group a.s. z siedzibą w Pradze 100% udziałów w spółce Clar System zp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu. Wspólnikami w Clar Holding są Tomasz Straburzyński (posiadający 50% udziałów w spółce) i Szymon Maciejewski (również posiadający 50% udziałów w spółce

PBKM: Pierwszy pacjent z cukrzycą został poddany leczeniu komórkami ProTrans

Warszawa, 25.01.2018 (ISBnews) - Pierwszy pacjent został poddany leczeniu komórkami macierzystymi ProTrans w ramach badań klinicznych nad opracowaniem leku na bazie komórek macierzystych do leczenia cukrzycy typu 1, poinformowała szwedzka firma biotechnologiczna NextCell Pharma AB, z którą

Zysk netto Auga Group spadł r/r do 2,17 mln euro w 2016 r.

8,13 mln euro zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 39,63 mln euro w 2016 r. wobec 47,43 mln euro rok wcześniej. Auga Group AB - do października 2016 r.: Agrowill Group AB - to jedna z największych na Litwie grup inwestujących w rolnictwo. Spółki należące do grupy

Göran Eklund powołany na dyrektora finansowego Arctic Paper od 1 IX

Economics. Ma 22-letnie doświadczenie w zarządzaniu spółkami, w tym w działach finansowych. W latach 2010-2016 był związany z firmą AB Geveko, gdzie pełnił funkcję CEO oraz CFO. Wcześniej pracował na stanowisku dyrektora finansowego w europejskim oddziale GM Lear Corporation oraz jako dyrektor zarządzający

Wynik Arctic Paper za 2017 r. obciążą odpisy aktualizacyjne

Warszawa, 05.04.2018 (ISBnews) - Arctic Paper podjął decyzję o dokonaniu odpisów z tytułu utraty wartości udziałów posiadanych przez emitenta w spółce Arctic Paper Investment AB w wysokości około 24 mln zł w sprawozdaniu skonsolidowanym oraz około 42 mln zł w sprawozdaniu jednostkowym

Clar Holding złożył do UOKiK wniosek w sprawie przejęcia Clar System

Warszawa, 29.08.2018 (ISBnews) - Clar Holding złożył wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) w sprawie przejęcia kontroli nad Clar System, podał Urząd. Wniosek wpłynął 28 sierpnia, sprawa jest w toku. "Clar Holding sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu zamierza nabyć od AB

Pekabex Bet ma umowę na halę magazynową w Kielcach za 12,15 mln euro netto

Warszawa, 11.06.2018 (ISBnews) - Pekabex Bet, spółka zależna Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex, podpisała z Accolade PL XI umowę, której przedmiotem jest budowa hali magazynowej AB (etap I) wraz z trzykondygnacyjnym budynkiem biurowym, niezbędną infrastrukturą zewnętrzną i pomieszczeniami

Vistal Gdynia sprzedał 100% udział szwedzkiej spółki zależnej

Warszawa, 08.02.2018 (ISBnews) - Vistal Gdynia w restrukturyzacji zawarł umowę sprzedaży 1 000 udziałów, stanowiących 100% kapitało spółki zależnej Vistål AB w Göteborgu za 123 tys. SEK, podała spółka. "Sprzedaż spółki zależnej związana jest z uproszczeniem struktury

Modus Energy planuje el. fotowoltaiczne w Polsce o mocy 50 MW do końca V 2019 r.

; 50 MW" – powiedziała ISBnews Szewczykowska. Modus Energy w lutym 2018 r. rozpoczął budowę 12 elektrowni słonecznych za kwotę 11 mln euro. Są to pierwsze z ponad 50 podobnych obiektów o łącznej wartości około 50 mln euro, które Modus Energy planuje zrealizować w Polsce. Modus Energy AB

Green Genius zaoferuje leasing fotowoltaiczny w całej Polsce do końca roku

; podkreśliła Szewczykowska. Spółka zakłada, że każdy mieszkaniec Polski może zostać prosumentem, produkując i konsumując energię słoneczną. Zaznacza też, że jest to rozwiązanie ekologiczne, przyjazne dla społeczeństwa, które dodatkowo jest tańsze, niż tradycyjne źródła energii elektrycznej. Modus Energy AB

Spółka Arctic ma zwolnienie z dotrzymania współczynnika pokrycia odsetek

Warszawa, 29.12.2015 (ISBnews) – Grycksbo AB, podmiot zależny Arctic Paper, uzyskał ze swojego banku finansującego Svenska Handelsbanken AB zwolnienie z obowiązku dotrzymania na dzień 31 grudnia 2015 roku współczynnika pokrycia odsetek (ang. interest coverage ratio) określonego umową

Spółka zależna Pekabeksu ma umowę ze Skanska Sverige wartości 16,34 mln zł

Warszawa, 14.02.2018 (ISBnews) - Pekabex Bet, spółka w 100% zależna od Pekabeksu, zawarła umowę ze Skanska Sverige AB, której przedmiotem jest dostawa i montaż konstrukcji prefabrykowanej dla inwestycji Kaj 306 w Malmo, poinformowała spółka. Wynagrodzenie należne Pekabex Bet z tytułu realizacji

Bank Litwy zatwierdził prospekt emisyjny Auga Group

Warszawa, 03.07.2018 (ISBnews) - Bank Litwy zatwierdził prospekt emisyjny spółki Auga Group AB w związku z ofertą publiczną do 40 mln akcji nowej emisji i do 20 mln akcji istniejących, poinformowała spólka.  Zapisy odbędą się od 3 do 20 lipca. Przedział cenowy akcji Auga Group został

Energa: Księga popytu euroobligacji na 300 mln euro zamknięta z ceną 98,892%

Warszawa, 01.03.2017 (ISBnews) - Księga popytu dotycząca euroobligacji o wartości 300 mln euro Energa Finance AB (publ) w ramach zaktualizowanego Programu Emisji Euroobligacji (program EMTN) została zamknięta z ceną emisyjną 98,892%, podała Energa. Emisja zostanie przeprowadzona przez Energa

Mercor: Assa Abloy nie przedstawiła nam żadnych merytorycznych zarzutów

6 września 2013 r., pomiędzy: Mercor HD i Mercor S.A., a Greenville Investments (obecnie: Assa Abloy MercorDoors), Assa Abloy Czech &Slovakia, Assa Abloy East Europe AB oraz Assa Abloy AB (podmiotami z Grupy Assa Abloy), w spotkaniu nie uczestniczyli przedstawiciele: Assa Abloy Czech &Slovakia, Assa

Bank BOŚ zwrócił 264,99 mln euro kaucji, co posłuży spłacie euroobligacji

Warszawa, 09.05.2016 (ISBnews) - Bank Ochrony Środowiska (BOŚ) dokonał zwrotu kaucji z odsetkami w kwocie 264,99 mln euro (1,169 mld zł) spółce zależnej BOS Finance AB z siedzibą w Szwecji, podała instytucja. Środki z kaucji posłużą do spłaty zobowiązań BOS Finance z tytułu emisji euroobligacji

Obligacje Orlenu o wartości nom. 750 mln euro zadebiutują w środę na Catalyst

Warszawa, 19.07.2016 (ISBnews) - Obligacje Orlen Capital AB o łącznej wartości nominalnej 750 mln euro zadebiutują w środę, 20 lipca, na Catalyst, podała giełda. " Zarząd BondSpot S.A. postanawia: 1)  wyznaczyć dzień 20 lipca 2016 r. jako dzień pierwszego notowania w

Pekabex: Spełnił się warunek umowy Pekabeksu Bet wartej 16,9 mln zł

oraz pozytywny wpływ na sytuację majątkową spółki Pekabex Bet S.A., a co za tym idzie Grupy Pekabex" - czytamy w komunikacie. 23 kwietnia Pekabex podał, że Skanska Sverige AB podpisała z Pekabex Bet warunkową umowę o roboty budowlane, której przedmiotem jest dostawa i montaż konstrukcji

Aldas Rusevičius został powołany na stanowisko wiceprezesa Trakcji PRKiL

specjalności drogowej na Vilnius Gediminas Technical University, a w 2001 r. tytuł magistra inżynierii budownictwa lądowego na Vilnius Gediminas Technical University. Pan Aldas Rusevičius jest związany z Grupą Trakcja poprzez jednostkę zależną od emitenta - AB Kauno tiltai, w której pracuje od 1999 r."

ab

Wyrazy:
Ab - w mitologii egipskiej koncepcja serca-duszy
Ab - jedenasty miesiąc kalendarza żydowskiego
Ab - cząstka wyrazowa w hebrajskich imionach
Skróty:
ab - w standardzie ISO 639 kod języka abchaskiego
Ab - powszechnie używany skrót od wyrazu przeciwciało (ang. antibody)

więcej o ab na pl.wikipedia.org