ab

Czy z Polski zniknie Lech albo Żubr? On może o tym zadecydować. Oto właściciel co trzeciego piwa na świecie

Czy z Polski zniknie Lech albo Żubr? On może o tym zadecydować. Oto właściciel co trzeciego piwa na świecie

Grupa AB zwiększyła wartość programu obligacji do 270 mln zł

Warszawa, 26.05.2017 (ISBnews) - Grupa AB zawarła aneks do umowy emisyjnej z Bankiem Pekao, zwiększając maksymalną wartość programu emisji obligacji do 270 mln zł z 200 mln zł, podała spółka. "Wartość nominalna obligacji wyemitowanych przez Grupę AB do dnia zawarcia aneksu wynosi 170 mln

Grzegorz Ochędzan ponownie został dyrektorem finansowym Grupy AB

Warszawa, 29.05.2017 (ISBnews) - Dyrektorem finansowym Grupy AB został ponownie Grzegorz Ochędzan, który przed rezygnacją z funkcji CFO i członka zarządu z dniem 7 marca wypełniał te funkcje przez minione 9 lat, podała spółka. "Wybrany w szerokim procesie rekrutacyjnym następca - Rafał

Grupa AB pozyskała 75 mln zł z emisji obligacji

Warszawa, 20.06.2017 (ISBnews) - Grupa AB wyemitowała 7,5 tys.sztuk zdematerializowanych, niezabezpieczonych obligacji kuponowych na okaziciela, serii AB03 200622 o wartości nominalnej i cenie emisyjnej 10 tys. zł każda i o łącznej wartości nominalnej emisji wynoszącej 75 mln zł, poinformowała

Obligacje serii AB Atalu zadebiutują we wtorek na Catalyst

Warszawa, 19.05.2017 (ISBnews) -  Obligacje serii AB spółki Atal zadebiutują na rynku Catalyst we wtorek, 23 maja, podał BondSpot. "Zarząd BondSpot postanawia wyznaczyć dzień 23 maja 2017 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst 40 000 obligacji

Atal wyemitował obligacje serii AB na kwotę 40 mln zł

Warszawa, 28.03.2017 (ISBnews) - Atal wyemitował w ramach emisji prywatnej niezabezpieczone obligacje serii AB na kwotę 40 mln zł, podała spółka.  Termin wykupu obligacji nowej emisji przypada 28 marca 2019 r. Obligacje zostaną wprowadzone w ramach rynku Catalyst do alternatywnego systemu

Grupa AB spodziewa się dalszych wzrostów sprzedaży i ekspansji

Warszawa, 02.03.2017 (ISBnews) - Grupa AB ocenia, że mocna sytuacja finansowa i szeroka oferta są rękojmią dalszych wzrostów sprzedaży i ekspansji biznesowej, poinformował członek zarządu i dyrektor finansowy Grzegorz Ochędzan. "Początek roku wygląda obiecująco w gospodarce. Widzimy to w

Akcjonariusze AB zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy za r.obr. 2015/2016

Warszawa, 13.12.2016 (ISBnews) - Akcjonariusze AB zdecydowali o przeznaczeniu zysku za rok obrotowy 2015/2016, wynoszącego 50,9 mln zł, w całości na kapitał rezerwowy, co oznacza niewypłacanie dywidendy, wynika z uchwał walnego zgromadzenia. "Zwyczajne walne zgromadzenie AB S.A. z siedzibą

Obligacje Grupy AB o wartości 75 mln zł zadebiutują na Catalyst w środę

Warszawa, 26.09.2017 (ISBnews) - Obligacje Grupy AB serii AB03 200622 o wartości 75 mln zł zadebiutują na Catalyst w środę 27 września, podała spółka. „Jednocześnie postanowiono określić dla ww. obligacji: - dzień ostatniego notowania – 7 czerwca 2022 r. - jednostkę obrotu – 1

DM PKO BP obniżył wycenę Grupy AB do 35,2 zł, nadal rekomenduje 'kupuj'

Warszawa, 07.12.2017 (ISBnews) - Analitycy Domu Maklerskiego PKO BP obniżyli cenę docelową akcji Grupy AB do 35,2 zł z 38,9 zł i podtrzymali rekomendację "kupuj", wynika z raportu datowanego na 30 listopada. Rekomendacja została wydana przy cenie 30,2 zł za akcję. W środę na

Japoński koncern Asahi kupuje od AB InBev m.in. Kompanię Piwowarską

Warszawa, 14.12.2016 (ISBnews) - Asahi Group Holdings, Ltd. zawarł z Anheuser-Busch InBev SA/NV (AB InBev) umowę, w ramach której przejmie działalność AB InBev w pięciu krajach: Czechach, Słowacji, Polsce (Kompania Piwowarska), Węgrzech i Rumunii, podało Asahi. Cena wyniesie 7,3 mld euro

Grupa AB liczy, że będzie głównym beneficjentem ożywienia w segmencie VAD

Warszawa, 21.11.2017 (ISBnews) - Grupa AB spodziewa się, że będzie głównym beneficjentem spodziewanego w Polsce wzrostu w segmencie dystrybucji z wartością dodaną (value added distribution, VAD), poinformował prezes Andrzej Przybyło. Według niego, pierwsze interesujące spółkę przetargi mogą

DM BOŚ obniżył wycenę Grupy AB do 31,6 zł, nadal rekomenduje 'trzymaj'

Warszawa, 31.10.2017 (ISBnews) - Analitycy Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska obniżyli cenę docelową akcji Grupy AB do 31,6 zł z 35,4 zł i podtrzymali rekomendację "trzymaj", wynika z raportu datowanego na 23 października. Rekomendacja została wydana przy cenie 26,8 zł za

Grupa AB: Brak dywidendy za r. 2016/2017 da dużo większe korzyści w przyszłości

Warszawa, 12.09.2017 (ISBnews) - Grupa AB skłania się do niewypłacania dywidendy za rok obrotowy 2016/2017, widząc znacznie większe korzyści z zatrzymania zysku, poinformował prezes Andrzej Przybyło. "Nasze zapatrywanie na dywidendę jest negatywne na tę chwilę. Widzimy dużo większe

Arctic Paper: Rottenors AB wyemitował obligacje o wartości 179 mln zł

Warszawa, 28.08.2017 (ISBnews) - Spółka zależna Arctic Paper, Rottneros AB , wyemitowała obligacje o wartości 179 mln zł, podała spółka. "Spółka zależna Rottneros AB wyemitowała pięcioletnie obligacje niezabezpieczone w łącznej kwocie 400 mln sek (179 mln zł). Środki z emisji obligacji

Zysk netto Grupy AB wzrósł r/r do 67,85 mln zł w roku obrotowym 2016/2017

Warszawa, 12.09.2017 (ISBnews) - Grupa AB odnotowała 67,85 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w roku obrotowym 2016/2017( tj. od 1 lipca 2016 r. do 30 czerwca 2017 r.), wobec 64,6 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk

DM BOŚ obniżył wycenę Grupy AB do 35,4 zł, nadal rekomenduje 'trzymaj'

Warszawa, 03.08.2017 (ISBnews) - Analitycy Domu Maklerskiego BOŚ obniżyli cenę docelową akcji Grupy AB do 35,4 zł i podtrzymali rekomendację "trzymaj", wynika z raportu datowanego na 26 lipca. Rekomendacja została wydana przy cenie 35,02 zł za akcję. W środę na zamknięciu kurs wynosił

Zysk netto Grupy AB spadł r/r do 12,83 mln zł w I kw. r. fin. 2017/2018

Warszawa, 21.11.2017 (ISBnews) - Grupa AB odnotowała 12,83 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. roku finansowego 2017/2018 wobec (zakończonego 30 września 2017 r.) 14,15 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny

GPW zawiesiła obrót akcjami Reinhold Europe AB i Fenghua Soletech AG

Warszawa, 11.05.2017 (ISBnews) - Giełda Papierów Wartościowych (GPW) zawiesiła obrót akcjami Reinhold Europe AB i Fenghua Soletech AG na głównym rynku, podała giełda.  GPW zawiesiła obrót akcjami Reinhold Europe AB i Fenghua Soletech począwszy od dziś do końca dnia sesyjnego

Zysk netto Grupy AB wzrósł r/r do 55,06 mln zł w I kw. 2017 r.

Warszawa, 17.05.2017 (ISBnews) - Grupa AB odnotowała 55,06 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 50,53 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 82,15 mln zł wobec 76,75 mln zł zysku rok

Grupa AB optymistyczna co do perspektyw, ma dużą przestrzeń finansowania wzrostu

Warszawa, 17.05.2017 (ISBnews) - Grupa AB optymistycznie ocenia perspektywy dalszego rozwoju, na bazie pozytywnych czynników makroekonomicznych, napływu środków UE z nowej perspektywy do przygotowywanych projektów IT w Polsce i Czechach, czy oczekiwanego wpływu programu 500+, poinformował

Grzegorz Ochędzan zrezygnował ze stanowiska członka zarządu i CFO w AB

Warszawa, 02.03.2017 (ISBnews) - Grzegorz Ochędzan złożył rezygnację ze stanowiska członka zarządu - dyrektora finansowego AB w dniu 1 marca br.. Rezygnacja została złożona ze skutkiem na dzień 7 marca 2017 roku, podała spółka.  "Zarząd AB z siedzibą w Magnicach informuje, że dnia 1

DM PKO BP podniósł rekomendację dla Grupy AB do 'kupuj', wycenę do 38,9 zł

Warszawa, 08.06.2017 (ISBnews) - Analitycy Domu Maklerskiego PKO BP podnieśli rekomendację dla akcji Grupy AB do "kupuj" z "trzymaj" oraz cenę docelową do 38,9 zł z 30 zł, wynika z raportu datowanego na 31 maja. Rekomendacja została wydana przy cenie 34,6 zł za akcję, zaś w

Na rynku piwa będą zmiany? Dwa największe koncerny piwne świata zmierzają do połączenia: AB InBev przejmie Grupę SABMiller 

Gdyby plotki na temat przejęcia się potwierdziły, nowo powstały koncern kontrolować będzie sprzedaż ośmiu z dziesięciu największych marek piw na świecie, donosi Portal Spożywczy. Będą to: Bud Light, Budweiser, Corona Extra, Skol, Stella Artois i Brahma (AB InBev) oraz Aguila i Miller Lite

Zysk netto AB wzrósł r/r do 41,91 mln zł w I poł. r.obr. 2016/2017

Warszawa, 01.03.2017 (ISBnews) - AB odnotowało 41,91 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I półr. r.obr. 2016/2107 (lipiec-grudzień 2016) wobec 38,14 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 61,37 mln zł

Grupa AB jest optymistyczna co do wolumenów w kolejnych kwartałach

Warszawa, 18.11.2015 (ISBnews) - Grupa AB jest optymistyczna w kwestii wolumenów w kolejnych kwartałach, poinformował prezes Andrzej Przybyło. "Realizujemy wielokierunkowe działania, szczególnie w obrębie e-commerce czy enterprise. Chcemy mierzyć się poziomem satysfakcji naszego klienta

Millennium DM obniżył wycenę AB do 36,5 zł, nadal rekomenduje 'kupuj'

Warszawa, 11.08.2016 (ISBnews) - Analitycy Millennium Domu Maklerskiego obniżyli wycenę akcji AB do 36,5 zł z 38,5 zł i podtrzymali rekomendację "kupuj", wynika z raportu datowanego na 4 sierpnia. Rekomendację sporządzono przy cenie 27,5 zł

Grupa AB jest gotowa do dalszych wzrostów obrotów, nie planuje dywidendy

Warszawa, 15.11.2016 (ISBnews) - Grupa AB jest gotowa do dalszych wzrostów obrotów i nie planuje rekomendowania wypłaty dywidendy za rok finansowy 2015/2016, poinformowali przedstawiciele spółki.  "Grupa utrzymuje przyzwoity poziom płynności i zadłużenia. Absorbujemy

Grupa AB jest dobrze przygotowana do wzrostu skali działalności w II półroczu

Warszawa, 20.09.2016 (ISBnews) - AB S.A. ocenia, że jest dobrze przygotowana do wzrostu skali działania w II półroczu roku kalendarzowego, wynika z wypowiedzi członka zarządu ds. finansowych grupy Grzegorza Ochędzana.  "Mamy dużą przestrzeń w limitach ubezpieczeń. To pokazuje, że

Zysk netto Grupy AB spadł r/r do 64,6 mln zł w r.fin. 2015/2016

Warszawa, 20.09.2016 (ISBnews) - Grupa AB odnotowała 64,6 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w roku finansowym 2015/2016 (zakończonym 30 czerwca 2016 r.) wobec 68,39 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. "Zysk netto Grupy

Grupa AB uruchamia franszyzową sieć z zabawkami Wyspa Skarbów

Warszawa, 20.05.2015 (ISBnews) - Grupa AB uruchamia ogólnopolską sieć franszyzową Wyspa Skarbów, która ma wzrosnąć do 60 sklepów z zabawkami do końca bieżącego roku, poinformował prezes grupy Andrzej Przybyło. "Zakończyliśmy integrację z przejętym w 2013 dystrybutorem zabawek Rekman

DM PKO BP obniżył wycenę AB do 35,1 zł, nadal rekomenduje 'kupuj'

Warszawa, 12.07.2016 (ISBnews) - Analitycy Domu Maklerskiego PKO BP obniżyli cenę docelową akcji AB do 35,1 zł z 37,1 zł i podtrzymali rekomendację "kupuj", wynika z raportu datowanego na 5 lipca. Rekomendacja została wydana przy cenie za akcję 28,33 zł. We wtorek na otwarciu kurs

Grupa AB otworzyła nowe centrum dystrybucyjne za blisko 129 mln zł

Warszawa, 10.05.2016 (ISBnews) - Grupa AB otworzyła największą w swojej historii inwestycję - Centrum Dystrybucyjne w Magnicach pod Wrocławiem, podała spółka. Na inwestycję Grupa AB przeznaczyła blisko 129 mln zł. "Nowoczesne centrum dystrybucyjne umożliwia dalszy dynamiczny rozwój Grupy

DM PKO BP obniżył rekomendację dla akcji AB do 'trzymaj', a wycenę do 30 zł

Warszawa, 01.08.2016 (ISBnews) - Analitycy Domu Maklerskiego PKO BP obniżyli rekomendację dla akcji AB do 'trzymaj' z 'kupuj' oraz cenę docelową do 30 zł ze 35,10 zł, wynika z raportu datowanego na 25 lipca. Rekomendacja została wydana przy cenie 29,30 zł za akcję, zaś w poniedziałek, ok

Grupa AB celuje w e-commerce i umacnianie pozycji lidera dystrybucji w regionie

Warszawa, 17.05.2016 (ISBnews) - AB SA do połowy czerwca przeniesie 100% operacji do nowego magazynu w Magnicach, poinformował członek zarządu, dyrektor finansowy Grzegorz Ochędzan. Dzięki nowemu magazynowi chce umacniać pozycję lidera branży na spodziewanej fali wzrostu e-commerce. "

Zysk netto Grupy AB wzrósł r/r do 14,15 mln zł w I kw. r. fin. 2016/2017

Warszawa, 15.11.2016 (ISBnews) - Grupa AB odnotowała 14,15 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. roku finansowego 2016/2017 (lipiec-wrzesień br.) wobec 13,07 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł

Akcjonariusze Grupy AB zdecydują 5 XI o wypłacie 0,7 zł dywidendy na akcję

Warszawa, 09.10.2015 (ISBnews) – Akcjonariusze AB zdecydują o przeznaczeniu 11,33 mln zł z zysku za rok finansowy 2014/2015 na dywidendę, co oznacza wypłatę 0,7 zł na akcję, wynika z uchwał walnego zgromadzenia zwołanego na 5 listopada br. "Zwyczajne walne zgromadzenie AB S.A. z

Walne zgromadzenie Grupy AB zdecydowało o 0,7 zł dywidendy na akcję

Warszawa, 06.11.2015 (ISBnews) - Walne zgromadzenie Grupy AB zdecydowało o przeznaczeniu na dywidendę z zysku za 2014/2015 r. kwoty 11 331 350,8 zł, co stanowi 0,7 zł/akcję, podała spółka. Zwyczajne walne zgromadzenie ustaliło dzień dywidendy na 3 grudnia 2015 roku i dzień wypłaty na 11

Obligacje Grupy AB na łącznie 70 mln zł zadebiutują jutro na Catalyst

Warszawa, 03.11.2015 (ISBnews) - Obligacje serii AB02 290720 Grupy AB, o łącznej wartości nominalnej 70 mln zł, zadebiutują na Catalyst w środę, 4 listopada, podała Giełda. "Zarząd BondSpot S.A. postanawia: 1) wyznaczyć dzień 4 listopada 2015 r. jako dzień pierwszego notowania w

DM BOŚ podniósł wycenę Grupy AB do 41,3 zł, nadal rekomenduje 'trzymaj'

Warszawa, 06.10.2015 (ISBnews) - Analitycy Domu Maklerskiego BOŚ podnieśli wycenę akcji spółki AB do 41,3 zł z 39,1 zł i podtrzymali zalecenie "trzymaj", wynika z raportu datowanego na 21 października. Rekomendację sporządzono przy kursie wynoszącym 36,32 zł, zaś w czwartek około

Zysk AB Agrowill Group to 8,19 mln euro w III kw. wobec straty rok wcześniej

Warszawa, 01.12.2015 (ISBnews) - AB Agrowill Group odnotowała 8,19 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2015 r. wobec 1 mln euro straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 9,75 mln euro wobec 0,19

Grupa AB chce pozyskać do 100 mln zł z emisji obligacji na rozwój w Czechach

Warszawa, 19.06.2015 (ISBnews) - Grupa AB chce wykorzystać finansowanie obligacjami do strategicznego rozwoju działalności na rynku czeskim, gdzie spółka zależna AT Computers zdobyła już pozycję numer jeden, poinformował członek zarządu ds. finansowych w AB Grzegorz Ochędzan. "Pozyskane

Grupa AB wyemitowała obligacje serii AB02 290720 o wartości nom. 70 mln zł

Warszawa, 31.07.2015 (ISBnews) - Grupa AB wyemitowała 7 tys. niezabezpieczonych obligacji kuponowych na okaziciela serii AB02 290720 o wartości nominalnej 10 000 zł każda i o łącznej wartości nominalnej emisji wynoszącej 70 mln zł, podała spółka. "Obligacje zostały wyemitowane w ramach

S&P nadał rating A- obligacjom do 350 mln euro, które wyemituje PZU Finance AB

Warszawa,12.10.2015 (ISBnews) - Agencja ratingowa Standard & Poor's (S&P) przyznała obligacjom, które zostaną wyemitowane przez PZU Finance AB (publ), i które zostaną objęte gwarancją udzieloną przez PZU SA, wstępny rating niezabezpieczonego zadłużenia "A-", tj. na poziomie

Zysk netto Grupy AB wzrósł r/r do 14,19 mln zł w IV kw. 2014/2015

Warszawa, 01.09.2015 (ISBnews) - Grupa AB odnotowała 14,19 mln zł skonsolidowanego zysku netto w IV kw. swojego roku finansowego 2014/2015 wobec 12,42 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 22,4 mln zł wobec 19,91 mln zł zysku rok wcześniej

DM BOŚ obniżył wycenę AB do 39,1 zł, nadal rekomenduje 'trzymaj'

Warszawa, 23.07.2015 (ISBnews) - Analitycy Domu Maklerskiego BOŚ obniżyli cenę docelową akcji AB o 6% do 39,1 zł i podtrzymali rekomendację "trzymaj" dla spółki, wynika z raportu datowanego na 16 lipca. Rekomendacja została wydana przy cenie za akcję 41,5 zł. W czwartek około

Zysk netto AB SA zmniejszył się r/r do 12,39 mln zł w III kw. r. fin. 2015/2016

Warszawa, 17.05.2016 (ISBnews) - Grupa AB SA odnotowała 12,39 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. roku finansowego spółki 2015/2016 (1 stycznia - 31 marca 2016 r.) wobec 13,54 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie

Grupa AB podwoiła wartość programu emisji obligacji do 200 mln zł

Warszawa, 19.06.2015 (ISBnews) - AB podpisało aneks do umowy z Bankiem Pekao zwiększający maksymalną wartość programu emisji obligacji do 200 mln zł ze 100 mln zł, podała spółka. "Na podstawie powyższego aneksu emitent zwiększył maksymalną wartość programu emisji obligacji AB S.A

Grupa AB będzie rekomendować wypłatę dywidendy za r. fin. 2014/2015

Warszawa, 01.09.2015 (ISBnews) - Grupa AB chce kontynuować politykę wypłaty dywidendy, poinformował prezes Andrzej Przybyło. Grupa widzi szanse na oportunistyczne umocnienie pozycji na Słowacji. "Chcemy kontynuować wypłatę dywidendy po minionym roku finansowym, ale nie będzie to więcej

Millennium DM podniósł wycenę AB do 51,6 zł, nadal rekomenduje 'kupuj'

Warszawa, 12.06.2015 (ISBnews) - Analitycy Domu Maklerskiego Millennium podnieśli cenę docelową AB do 51,6 zł wobec 42,0 zł wcześniej i podtrzymali rekomendację "kupuj", wynika z raportu datowanego na 26 maja. Rekomendacja została wydana przy cenie za akcję wysokości  43 zł

Gaz-System i AB Amber Grid przeprowadzili niewiążącą fazę procedury Open Season

Warszawa, 14.09.2015 (ISBnews) - Operator systemu przesyłowego Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System oraz litewski operator systemu przesyłowego AB Amber Grid - promotorzy projektu połączenia międzysystemowego Polska - Litwa (GIPL) - przeprowadzili niewiążącą fazę procedury Open Season

Grupa AB: Sieć franczyzowa może wzrosnąć nawet do 2 tys. punktów

Warszawa, 11.06.2015 (ISBnews) - Grupa AB nie wyklucza, że w najbliższych latach łączna liczba jej punktów franczyzowych w segmentach retail IT, integracja, czy zabawki w Polsce, Czechach i na Słowacji sięgnie 2 tys. wobec 1,54 tys. obecnie, zapowiedział prezes Andrzej Przybyło. "W

AAT Sweden Holding II AB sprzedał ponad 2,39 mln akcji AAT Holding

Warszawa, 30.09.2015 (ISBnews) -  AAT Sweden Holding II AB sprzedał w ofercie publicznej ponad 2,39 mln akcji spółki AAT Holding, czyli wszystkie posiadane, podała spółka w komunikacie.   "Do zmniejszenia przedmiotowego progu doszło w wyniku zbycia przez

Zysk netto Grupy AB zmniejszył się r/r do 13,07 mln zł w I kw. r. fin 2015/2016

Warszawa, 17.11.2015 (ISBnews) - Grupa AB odnotowała 13,07 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. roku finansowego 2015/2016 (zakończonego 30 września br.) wobec 15,11 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny

Grupa AB rozbudowuje sieci franczyzowe, nowe centrum będzie zgodnie z planem

Warszawa, 20.05.2015 (ISBnews) - Priorytetami rozwojowymi Grupy AB są dalsza rozbudowa sieci franczyzowych i innych kanałów sprzedaży grupy, nowe otwarcie w e-commerce dzięki oddaniu nowego centrum dystrybucyjnego, umacnianie pozycji na rynku czeskim i segmencie zabawek, poinformował prezes

DM PKO BP podwyższył wycenę Grupy AB do 49 zł, podtrzymał 'kupuj'

Warszawa, 01.06.2015 (ISBnews) - Analitycy DM PKO BP podtrzymali rekomendację "kupuj" dla Grupy AB  i podwyższyli cenę docelową do 49,0 zł, wynika z raportu datowanego na 25 maja. Rekomendacja została wydana przy cenie 43,7 zł. W poniedziałek ok. godz. 10 kurs wynosił 42,34 zł

35 tys. produktów, czyli wielka firma w 20 lat

Wszystkie zyski inwestował w rozwój przedsiębiorstwa. AB zajmowało się sprzedażą części komputerowych. Na początku szły ośmiocalowe dyskietki. Potem pojawiły się pięciocalowe oraz tusze i tonery. Firma zdecydowała się na otwieranie oddziałów w Polsce i zdobywanie lokalnych rynków. Powstały magazyny

Szukają pracowników. "Bez śmieciówek, okresów próbnych"

odpowiedzialnych zadań, jakie można było nam powierzyć - mówi Mikołaj Ługowski, dyrektor Nordea Bank AB SA oddział w Polsce. Nordea w Łodzi rośnie bardzo szybko. Oddział ma już prawie pięć lat i co roku podwaja zatrudnienie. Rosnąca liczba pracowników wynika z tego, że centrala dokłada Łodzi coraz to nowych zadań

Ostrzeżenie dla rządu. Polskie firmy uciekają za granicę

opowiedzieli, czym się kierowali. Przesłanki okazały się zaskakujące. Najmocniej zabrzmiał głos prezes firmy AB, która zajmuje się dystrybucją sprzętu komputerowego, RTV/AGD, a także zabawek - w sumie w jej ofercie jest 70 tys. produktów. O skali działalności tej firmy świadczy fakt, że miała w ubiegłym roku

Exbud prawdopodobnie opuści giełdę

Takie mogą być skutki restrukturyzacji tej do niedawna największej polskiej spółki budowlanej, której właścicielem jest szwedzki potentat budowlany - Skanska AB Takie mogą być skutki restrukturyzacji tej do niedawna największej polskiej spółki budowlanej, której właścicielem jest szwedzki

Konsorcjum ze spółką Trakcji wykona prace drogowe na Litwie za 30,5 mln euro

Warszawa, 29.11.2017 (ISBnews) - Konsorcjum, w skład którego wchodzi spółka zależna Trakcji PRKiI, AB Kauno, podpisało z Litewskim Zarządem Dróg przy Ministerstwie Komunikacji umowę na rozwój drogi E67 o wartości 30,5 mln euro, poinformowała Trakcja. Nie jest jeszcze znany ostateczny udział AB

PBKM: Pierwszy pacjent z cukrzycą został poddany leczeniu komórkami ProTrans

Warszawa, 25.01.2018 (ISBnews) - Pierwszy pacjent został poddany leczeniu komórkami macierzystymi ProTrans w ramach badań klinicznych nad opracowaniem leku na bazie komórek macierzystych do leczenia cukrzycy typu 1, poinformowała szwedzka firma biotechnologiczna NextCell Pharma AB, z którą

Moody's przyznał tymczasowy rating Baa3 dla emisji euroobligacji PKN Orlen

Warszawa, 27.05.2016 (ISBnews) - Moody's Investors Service przyznał tymczasowy rating na poziomie Baa3 dla euroobligacji, w związku z planowaną emisją przez Orlen Capital AB (publ), której gwarantem będzie PKN Orlen, podała spółka. "Przeprowadzenie emisji euroobligacji planowane jest do

Zysk netto Auga Group spadł r/r do 2,17 mln euro w 2016 r.

8,13 mln euro zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 39,63 mln euro w 2016 r. wobec 47,43 mln euro rok wcześniej. Auga Group AB - do października 2016 r.: Agrowill Group AB - to jedna z największych na Litwie grup inwestujących w rolnictwo. Spółki należące do grupy

Göran Eklund powołany na dyrektora finansowego Arctic Paper od 1 IX

Economics. Ma 22-letnie doświadczenie w zarządzaniu spółkami, w tym w działach finansowych. W latach 2010-2016 był związany z firmą AB Geveko, gdzie pełnił funkcję CEO oraz CFO. Wcześniej pracował na stanowisku dyrektora finansowego w europejskim oddziale GM Lear Corporation oraz jako dyrektor zarządzający

Vistal Gdynia sprzedał 100% udział szwedzkiej spółki zależnej

Warszawa, 08.02.2018 (ISBnews) - Vistal Gdynia w restrukturyzacji zawarł umowę sprzedaży 1 000 udziałów, stanowiących 100% kapitało spółki zależnej Vistål AB w Göteborgu za 123 tys. SEK, podała spółka. "Sprzedaż spółki zależnej związana jest z uproszczeniem struktury

Spółka Arctic ma zwolnienie z dotrzymania współczynnika pokrycia odsetek

Warszawa, 29.12.2015 (ISBnews) – Grycksbo AB, podmiot zależny Arctic Paper, uzyskał ze swojego banku finansującego Svenska Handelsbanken AB zwolnienie z obowiązku dotrzymania na dzień 31 grudnia 2015 roku współczynnika pokrycia odsetek (ang. interest coverage ratio) określonego umową

Energa: Księga popytu euroobligacji na 300 mln euro zamknięta z ceną 98,892%

Warszawa, 01.03.2017 (ISBnews) - Księga popytu dotycząca euroobligacji o wartości 300 mln euro Energa Finance AB (publ) w ramach zaktualizowanego Programu Emisji Euroobligacji (program EMTN) została zamknięta z ceną emisyjną 98,892%, podała Energa. Emisja zostanie przeprowadzona przez Energa

Mercor: Assa Abloy nie przedstawiła nam żadnych merytorycznych zarzutów

6 września 2013 r., pomiędzy: Mercor HD i Mercor S.A., a Greenville Investments (obecnie: Assa Abloy MercorDoors), Assa Abloy Czech &Slovakia, Assa Abloy East Europe AB oraz Assa Abloy AB (podmiotami z Grupy Assa Abloy), w spotkaniu nie uczestniczyli przedstawiciele: Assa Abloy Czech &Slovakia, Assa

Bank BOŚ zwrócił 264,99 mln euro kaucji, co posłuży spłacie euroobligacji

Warszawa, 09.05.2016 (ISBnews) - Bank Ochrony Środowiska (BOŚ) dokonał zwrotu kaucji z odsetkami w kwocie 264,99 mln euro (1,169 mld zł) spółce zależnej BOS Finance AB z siedzibą w Szwecji, podała instytucja. Środki z kaucji posłużą do spłaty zobowiązań BOS Finance z tytułu emisji euroobligacji

Obligacje Orlenu o wartości nom. 750 mln euro zadebiutują w środę na Catalyst

Warszawa, 19.07.2016 (ISBnews) - Obligacje Orlen Capital AB o łącznej wartości nominalnej 750 mln euro zadebiutują w środę, 20 lipca, na Catalyst, podała giełda. " Zarząd BondSpot S.A. postanawia: 1)  wyznaczyć dzień 20 lipca 2016 r. jako dzień pierwszego notowania w

Aldas Rusevičius został powołany na stanowisko wiceprezesa Trakcji PRKiL

specjalności drogowej na Vilnius Gediminas Technical University, a w 2001 r. tytuł magistra inżynierii budownictwa lądowego na Vilnius Gediminas Technical University. Pan Aldas Rusevičius jest związany z Grupą Trakcja poprzez jednostkę zależną od emitenta - AB Kauno tiltai, w której pracuje od 1999 r."

AviaAM Leasing ma umowę joint venture z chińskim HNCA

Warszawa, 24.05.2016 (ISBnews) - AviaAM Leasing AB zawarła umowę joint venture z chińskim Henan Civil Aviation Development and Investment Company (HNCA), przewidującą założenie firmy leasingującej samoloty, podała spółka. "JV ma stopniowo budować i zarządzać flotą samolotów wartą do 900

Grupa AviaAM Leasing ma umowę z Aeroflotem na leasing zwrotny 16 Airbusów

Warszawa, 16.12.2016 (ISBnews) - Joint venture z udziałem AviaAM Leasing AB, AviaAM Financial Leasing China podpisało memorandum z PJSC Aeroflot dotyczące sprzedaży i leasingu zwrotnego 16 nowych samolotów Airbus A320, poinformowała spółka. "Dostawy mają się rozpocząć w

Moody's podtrzymał rating Baa3 PGNiG ze stabilną perspektywą

średniookresowych obligacji typu EMTN spółki PGNiG Finance AB o wartości 1,2 mld euro, gwarantowanych przez PGNiG. W chwili podjęcia decyzji w ramach programu nie było niewykupionych papierów, podano w komunikacie. Podtrzymanie bierze pod uwagę mocna pozycję finansową PGNiG, która łagodzi wyzwania związane z

Konsorcjum Trakcji ma umowę na inwestycje tramwajowe w Gorzowie za 45,32 mln zł

Warszawa, 23.01.2018 (ISBnews) - Konsorcjum Trakcja PRKiI i AB Kauno Tiltai podpisało z władzami Gorzowa Wielkopolskiego i Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w tym mieście umowę na wykonanie robót budowlanych w zakresie transportu miejskiego w tym: przebudowę torowisk tramwajowych, budowę

Zysk netto Auga Group spadł r/r do 0,58 mln euro w III kw. 2016 r.

9,91 mln euro zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 28,07 mln euro w porównaniu z 32,04 mln euro rok wcześniej. Agrowill Group AB - do października 2016 r.: Agrowill Group AB - to jedna z największych na Litwie grup inwestujących w rolnictwo. Spółki należące do grupy zajmują

Axel Johnson Int. złożył do UOKiK wniosek o zgodę na przejęcie IOW Trade

Warszawa, 05.07.2017 (ISBnews) - Axel Johnson International AB (AxInter) złożył wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) o zgodę na przejęcie kontroli nad IOW Trade, podał Urząd. Wniosek wpłynął 4 lipca, sprawa jest w toku. "Koncentracja ma się dokonać w formie

Fitch przyznał ostateczny rating BBB- dla euroobligacji PKN Orlen

Warszawa, 07.06.2016 (ISBnews) - Fitch Ratings przyznał ostateczny rating BBB- dla euroobligacji wyemitowanych przez Orlen Capital AB, których gwarantem jest PKN Orlen, podała spółka. "Rating euroobligacji jest na tym samym poziomie, co długoterminowy rating PKN Orlen S.A. otrzymany od

Moody's przyznał ostateczny rating Baa3 dla euroobligacji PKN Orlen

Warszawa, 07.06.2016 (ISBnews) - Moody's Invetors Service przyznał ostateczny rating Baa3 dla euroobligacji wyemitowanych przez Orlen Capital AB, których gwarantem jest PKN Orlen, podała spółka. "Rating euroobligacji jest na tym samym poziomie, co długoterminowy rating PKN Orlen S.A

Grupa Polsat: Wpływ netto refinansowania na wynik brutto to 472 mln zł w III kw.

., zawartej między Polkomtel sp. z o.o., Eileme 2 AB, Eileme 3 AB oraz Eileme 4 AB a konsorcjum polskich i zagranicznych banków oraz instytucji finansowych; oraz - umowy dotyczącej warunków emisji przez Eileme 2 AB niepodporządkowanych obligacji senior notes o łącznej wartości nominalnej 542,5 mln euro oraz

PZU wprowadzi obligacje na 350 mln euro i 500 mln euro na giełdę w Irlandii

. PZU Finance AB (publ), spółka w 100% zależna od PZU wyemitowała dziś obligacje imienne o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 350 000 000 euro. Cena emisyjna obligacji wynosiła 99.218 euro powiększone o odsetki narosłe od 3 lipca 2015 r. za jedną obligację. Obligacje są oprocentowane według

Fitch przyznał tymczasowy rating BBB- dla emisji euroobligacji PKN Orlen

Warszawa, 25.05.2016 (ISBnews) - Fitch Ratings przyznał tymczasowy rating BBB- dla planowanej emisji euroobligacji Orlen Capital AB, podał PKN Orlen. Jednocześnie agencja ratingowa potwierdziła długoterminową ocenę kredytową spółki na poziomie BBB- z perspektywą stabilną. "25 maja 2016

Konsorcjum spółki zal. Trakcji ma umowę na Litwie o wartości 271,6 mln zł netto

Warszawa, 15.07.2015 (ISBnews) - Konsorcjum z AB Kauno tiltai w Kownie (Litwa) - spółką zależną Trakcja PRKiI - jako liderem, podpisała z Urzędem Miasta Wilno umowę na budowę węzła sieci transeuropejskiej - III etap zachodniej obwodnicy miasta Wilno - od ul. Ozo do ul. Ukmerg?s, podała Trakcja

GTDC: Przychody na polskim rynku dystrybucji IT wzrosły o 1,2% w I-III kw. br.

komputerów stacjonarnych, będącego m.in. wynikiem poprawy sytuacji w sektorze publicznym w stosunku do roku poprzedniego, cieszyć powinna się AB S.A, która zarządza największą w regionie (16,5 tys.) siecią partnerów handlowych. Było to jednym z oczekiwań grupy na 2017 rok" - czytamy dalej. "W III

Polkomtel ogłosi przymusowy wykup akcji Midasa

, za pośrednictwem Metelem Holding Company Limited, Eileme 2 AB, Eileme 3 AB, Eileme 4 AB, Polkomtela oraz Litenite Limited 1 379 597 139 akcji Midasa, reprezentujących 93,237% ogólnej liczby głosów i kapitału zakładowego. Cyfrowy Polsat i Polkomtel tworzą zintegrowaną grupę medialno

W wezwaniu ogłoszonym przez Polkomtel złożono zapisy na 27,24% akcji Midasa

449 akcji Midasa, reprezentujących 27,2395 % ogólnej liczby głosów i kapitału zakładowego a jego pośredni udział w Midasie nie ulegnie zmianie. Cyfrowy Polsat posiadać będzie pośrednio, za pośrednictwem Metelem Holding Company Limited, Eileme 2 AB, Eileme 3 AB, Eileme 4 AB, Polkomtela oraz Litenite

Spółka Pekabeksu ma umowę na konstrukcję w Szwecji za 13,66 mln zł

;Wynagrodzenie należne spółce Pekabex Bet S.A. z tytułu realizacji umowy wynosi 13 661 000 zł. Przedmiot umowy zostanie wykonany etapowo, przy czym ostatni etap zostanie wykonany do 22 tygodnia 2018 roku" - czytamy w komunikacie. Łączna wartość umów zawartych z Skanska Sverige AB od początku roku

Konsorcjum Unibepu rozbuduje drogę w woj. podlaskim za 141,6 mln zł netto

Warszawa, 16.10.2017 (ISBnews) - Konsorcjum firm Unibep (lider) i Trakcja PRKiI (partner konsorcjum),) spółki zależnej Budrex-Kobi (partner konsorcjum) oraz AB Kauno Tiltai (partner konsorcjum) zawarło z Podlaskim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Białymstoku umowę na na realizację inwestycji pn

Moody's podtrzymał rating Baa3 PGNiG z perspektywą stabilną

Warszawa, 15.02.2016 (ISBnews) - Moody's Investors Service podtrzymał raitng Baa3 Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) oraz jego spółki zależnej PGNiG Finance AB (publ). Jednocześnie agencja podtrzymała tymczasowy rating programu PGNiG Finance AB na 1,2 mld euro na poziomie (P)Baa3

Arctic Paper dokona odpisu na ok. 39 mln zł, nie wpłynie to na skons. wyniki

rocznym jednostkowym sprawozdaniem finansowym emitenta za 2016 rok oraz przeprowadzonymi testami na utratę wartości aktywów Arctic Paper Investment AB (spółka posiadająca 100% udziałów w Arctic Paper Grycksbo AB, APG), w dniu dzisiejszym podjął decyzję o dokonaniu odpisów z tytułu utraty wartości

Zysk netto AviaAM Leasing wzrósł r/r do 2,53 mln euro w I kw. 2016 r.

Warszawa, 16.05.2016 (ISBnews) - AviaAM Leasing AB odnotowała 2,53 mln euro skonsolidowanego zysku netto w I kw. 2016 r. wobec 1,92 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 2,68 mln euro wobec 3,64 mln euro zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze

S&P podniósł rating Ciechu do BB-, perspektywa stabilna

Warszawa, 25.11.2015 (ISBnews) – Standard & Poor's Ratings Services (S&P) podniósł rating korporacyjny Ciechu oraz obligacji wyemitowanych przez Ciech Group Financing AB (publ) do BB- z B+, z perspektywą stabilną, podała spółka. "W dniu 25 listopada 2015 roku agencja ratingowa

Szacunkowy zysk netto Arctic Paper wyniósł 45,89 mln zł w I półr. 

sprawozdaniem finansowym za I półr. 2017 r. oraz przeprowadzonymi testami na utratę wartości aktywów Arctic Paper Investment AB (spółka posiadająca 100% udziałów w Arctic Paper Grycksbo AB) podjął decyzję o dokonaniu odpisów z tytułu utraty wartości posiadanych udziałów w tej spółce w wysokości ok. 33 mln zł

Trakcja: Odpis i rezerwa obniżą skonsolidowany wynik o 40 mln zł w 2015

, że powziął wiadomość o rezerwie zawiązanej przez spółkę zależną AB Kauno tiltai, której wpływ na skonsolidowany wynik Grupy Kapitałowej Trakcja za 2015 rok wynosi 27 800 tys. zł. Rezerwę zawiązano na dzień 31 grudnia 2015 roku w związku ze sporem sądowym pomiędzy konsorcjum, w którego skład wchodzi

Auga nabywa spółki uprawiające 7,7 tys. ha ziemi na Litwie za 1,38 mln euro

ekologiczne ('organic land plots')" - czytamy w komunikacie. Skonsolidowane przychody spółek KTG wyniosły 4,7 mln euro w 2015 r. Zatrudniają ok. 50 pracowników. Zawarcie transakcji będzie możliwe po uzyskaniu zgody litewskiego urzędu antymonopolowego, podano również. Auga Group AB - do października

Skanska S.A. zakłada większą koncentrację na złożonych, zyskownych projektach

założenia zostały zatwierdzone przez zarząd Skanska AB. Wybór Magnusa Perssona - dotychczasowego wiceprezesa zarządu Skanska AB - na prezesa Skanska S.A. oznacza, że sukces nowej strategii jest priorytetem dla jednej z największych firm budowlano-deweloperskich na świecie" - podsumowano w komunikacie

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

ab

Wyrazy:
Ab - w mitologii egipskiej koncepcja serca-duszy
Ab - jedenasty miesiąc kalendarza żydowskiego
Ab - cząstka wyrazowa w hebrajskich imionach
Skróty:
ab - w standardzie ISO 639 kod języka abchaskiego
Ab - powszechnie używany skrót od wyrazu przeciwciało (ang. antibody)

więcej o ab na pl.wikipedia.org