aarhus

BGK otworzył w Londynie trzecie zagraniczne przedstawicielstwo

absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Aarhus School of Business" - czytamy dalej. Przedstawicielstwa BGK działają w Brukseli, Frankfurcie. Bank planuje otwarcie przedstawicielstw w kolejnych krajach europejskich, a także w Stanach Zjednoczonych i Azji, np. w Singapurze. BGK to

Wind Power Invest złożył do UOKiK wniosek ws. przejęcia udziałów w 7 spółkach

Aarhus, Dania, siedmiu wspólnych przedsiębiorców poprzez nabycie przez Wind Power 50% udziałów w kapitale zakładowym i ogólnej liczby głosów na zgromadzeniu wspólników w już istniejących spółkach, należących do grupy kapitałowej, do której należy Solaque: inadvice Fair Energy Wind Development 3 z

Prawie 900 mln złotych na przekop Mierzei Wiślanej. Rząd przyjął projekt specustawy

Prawie 900 mln złotych na przekop Mierzei Wiślanej. Rząd przyjął projekt specustawy

dokument łamie zapisy konwencji z Aarhus o dostępie do informacji dotyczących środowiska. - Konwencja z Aarhus adaptowała do polskiego prawa wiele reguł o ochronie środowiska i dostępie do informacji, a każda specustawa omija zapisy tej konwencji i ustawy o ochronie środowiska - mówi dr Szymon Bzoma

Polska wojna o wodę i góry

wymogów wobec inwestorów byłoby złamaniem unijnego prawa. A próba ograniczenia praw organizacji ekologicznych stoi w wyraźnej sprzeczności z konwencją z Aarhus, jednym z podstawowych dokumentów unijnych regulujących swobodę organizacji społecznych. Przekonanie zaś, że polskie prawo jest bardziej

O domach przyszłości. Zrównoważone budownictwo - fanaberia czy konieczność?

O domach przyszłości. Zrównoważone budownictwo - fanaberia czy konieczność?

Kupska-Kupis z firmy Velux. Równocześnie zwraca jednak uwagę, że w domach energooszczędnych równie ważna jest wyższa jakość i komfort życia oraz korzystny dla zdrowia klimat wewnątrz pomieszczeń. Velux udowadnia to w swoim modelowym domu energooszczędnym w Aarhus w Danii. "Home for Life" o

aarhus

Katedra w ?rhus
Stare Miasto w ?rhus
Modernistyczny ratusz w ?rhus?rhus (do 1948 Aarhus;) - drugie pod względem wielkości miasto Danii. Ważny port morski i węzeł kolejowy. ?rhus położony jest na Półwyspie Jutlandzkim w regionie Midtjylland (d. okręg ?rhus Amt). Siedziba gminy ?rhus, a także polskiego konsulatu honorowego. Miasto leży na trasie Europejskiego Szlaku Gotyku Ceglanego.

więcej o aarhus na pl.wikipedia.org