a3 notowania

Moody's nadał rating A3 z perspektywą stabilną obligacjom PKO BP na 400 mln CHF

Warszawa, 24.10.2017 (ISBnews) - Moody's Investors Service przyznał rating na poziomie A3 z perspektywą stabilną dla transzy obligacji PKO Banku Polskiego w wysokości 400 mln CHF, podał bank. "24 października 2017 r. agencja ratingowa Moody's Investors Service przyznała rating na poziomie

Moody's podniósł perspektywę ratingu BZ WBK do pozytywnej

Warszawa, 30.01.2018 (ISBnews) - Moody's Investors Service zmienił perspektywę długoterminowego ratingu depozytowego A3 Banku Zachodniego WBK (BZ WBK) na pozytywną ze stabilnej i potwierdził ratingi banku na dotychczasowych poziomach, podała agencja. Długoterminowy i krótkoterminowy rating

Moodys potwierdził ratingi A2 i Prime-1 PKO BP, perspektywa stabilna

zmian na poziomie A3, perspektywa pozostała bez zmian na poziomie 'stabilna', - ocena zobowiązań Programu MTN pozostała bez zmian na poziomie (P)A3, - ocena innych krótkoterminowych zobowiązań Programu pozostała bez zmian na poziomie (P)P-2, - opinia o ryzyku kontrahenta pozostała bez zmian na

Moodys przyznał wstępny rating (P)A3 dla programu emisji euroobligacji PKO BP

Warszawa, 11.07.2017 (ISBnews) - Moody's Investors Service przyznał wstępny długoterminowy rating (P)A3 dla programu emisji euroobligacji PKO Banku Polskiego, podał bank.  "Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. informuje, iż 10 lipca 2017 r. agencja ratingowa Moody's Investors Service

Moody's podwyższył perspektywę ocen ratingowych depozytów długoterm. PKO BP

(senior unsecured) została bez zmian na poziomie A3, perspektywa została bez zmian na poziomie "stabilna", - ocena zobowiązań Programu MTN została bez zmian na poziomie (P)A3, - ocena innych krótkoterminowych zobowiązań Programu została bez zmian na poziomie (P)P-2, - opinia o ryzyku

Polnord wprowadził do sprzedaży 99 mieszkań na warszawskim Wilanowie

. "Rozpoczęcie prac przy budowie budynku A3 Brzozowego Zakątka zaplanowano na koniec października. Równocześnie przygotowujemy do realizacji kolejne projekty" - powiedział prezes Dariusz Krawczyk, cytowany w komunikacie. Oferta obejmuje lokale od jedno- po czteropokojowe o powierzchniach 32-95

Moodys podtrzymał ratingi PKO BP, obniżył perspektywę do negatywnej

Warszawa, 17.05.2016 (ISBnews) - Moody's Investors Service potwierdził oceny ratingowe depozytów długo- i krótkoterminowych PKO Banku Polskiego na poziomie A2/P-1, a także ocen ratingowych zobowiązań banku na poziomie A3 i jednocześnie obniżył perspektywę ocen ratingowych depozytów

Moodys podniósł rating depozytów BGŻ BNP Paribas do Baa1, perspektywa stabilna

potwierdzona na poziomie ba2, - skorygowana ocena indywidualna (Adjusted Baseline Credit Assessment) została potwierdzona na poziomie baa3, - długookresowa ocena ryzyka kontrahenta (LT Counterparty Risk Assessment) została potwierdzona na poziomie A3(cr), - krótkookresowa ocena ryzyka kontrahenta (ST

Moody's podtrzymał ratingi ING Banku Śląskiego, perspektywa stabilna

Warszawa, 24.01.2017 (ISBnews) - Moody's Investors Service w ramach co półrocznego przeglądu podtrzymała ratingi dla ING Banku Śląskiego - w tym długookresowy rating depozytów na poziomie A3, z perspektywą stabilną, oraz krótkookresowy rating depozytów na poziomie P-2, podał bank. Ocena

Grupa Polnord planuje 5 inwestycji zwiększających ofertę o 700 lokali w br.

ponad 700 lokali" - czytamy w komunikacie. Spółka poinformowała dziś o wprowadzeniu do sprzedaży 99 mieszkań w budynku A3 Brzozowego Zakątka w warszawskim Wilanowie. W ramach tego osiedla powstają obecnie dwa czteropiętrowe budynki, w których docelowo zamieszka 249 rodzin. "Budowa budynku

Polnord planuje rozszerzyć ofertę łącznie o ponad 1 450 lokali w tym roku

Warszawa, 04.04.2017 (ISBnews) - Polnord planuje uruchomić łącznie 11 inwestycji, które rozszerzą ofertę o ponad 1 450 lokali w 2017 r., poinformował prezes Dariusz Krawczyk. Polnord podał też, że znalazł nabywców na ponad 50% lokali dostępnych w ramach budynku A3 na osiedlu Brzozowy Zakątek w

GPW nie wprowadziła do obrotu na NC akcji Advanced Ocular Sciences

Warszawa, 28.12.2015 (ISBnews) - Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie odmówiła wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii A2 oraz A3 Advanced Ocular Sciences, podała spółka. "Jednocześnie zarząd emitenta informuje, że na

Moody's podtrzymał ratingi dla ING Banku Śląskiego

Warszawa, 26.07.2016 (ISBnews) - Agencja ratingowa Moody's Investors Service (Moody's) w ramach copółrocznego przeglądu podtrzymała ratingi dla ING Banku Śląskiego, podał bank. - Długookresowy rating depozytów: "A3" - Perspektywa wyżej wymienionego ratingu: "Stabilna"

Przegląd informacji ze spółek

pozyskać kilkanaście milionów złotych finansowania w ramach prywatnej emisji na NewConnect na rozwój swoich projektów. Spółka zamierza pod koniec roku przenieść notowania na rynek głównym GPW, czemu towarzyszyć będzie emisja nowych akcji o wartości co najmniej kilkudziesięciu milionów złotych, poinformował

EEZ wyemituje 14 marca obligacje o łącznej wartości 99 mln euro

Warszawa, 08.03.2016 (ISBnews) - CEZ planuje 14 marca br. wyemitować dwuletnie obligacje o łącznej wartości nominalnej 99 mln euro w ramach oferty prywatnej, podała spółka. "CEZ, a. s., (A3/A-) ustalił cenę dla dwuletnich obligacji o zmiennym oprocentowaniu emitowanych w ofercie prywatnej

Moody's podniósł rating BZ WBK do A3

Warszawa. 22.05.2015 (ISBnews) - Agencja ratingowa Moody's podniosła długoterminową ocenę ratingową dla depozytów Banku Zachodniego WBK (BZ WBK) do A3 z Baa1, podał bank. "Agencja Moody's podniosła długoterminową ocenę ratingową dla depozytów Banku Zachodniego WBK S.A. z Baa1 do A3 w

Moody's podwyższył ratingi oceny długu i depozytów Banco Santander

Warszawa, 18.06.2015 (ISBnews) - Moody's Investors Service podwyższył ratingi długoterminowego długu i depozytów Banco Santander do A3 z Baa1 z perspektywą pozytywną, podała agencja. "Zmiana ratingu była zapowiedziana przez agencję w dniu 17 marca 2015 r. (...) w związku z

Polnord sprzedał netto 782 lokale w okresie I-III kw. 2016 r.

Olsztynie oraz Chabrowe Wzgórze w Kowalach na granicy Gdańska, a we wrześniu kolejne 99 lokali w bud. A3 Brzozowego Zakątka w Warszawie. Z uwagi na niedawne wprowadzenie, projekty te miały mniejsze szanse, by znaleźć odzwierciedlenie w sprzedaży. Oczekujemy, że w większym zakresie pozytywnie wpływać będą na

Polnord: Budimex nowym generalnym wykonawcą bud. A2 i A3 w Brzozowym Zakątku

Warszawa, 20.04.2016 (ISBnews) - Spółka zależna Polnordu "Śródmieście Wilanów" po uprzednim wypowiedzeniu umowy na inwestorstwo zastępcze budynków A2 i A3 inwestycji Brzozowy Zakątek z Korporacją Budowlaną DOM  podpisała umowę na generalne wykonawstwo inwestycji z Budimexem

KNF zatwierdziła prospekt emisyjny TXM

Warszawa, 02.12.2016 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny TXM, sporządzony w związku z ofertą publiczną akcji serii E oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii A, A1, A2, A3, A4, B, C, E oraz praw do akcji

Moody's podwyższył rating ING BSK do A3, perspektywa stabilna

Warszawa, 22.05.2015 (ISBnews) - Moody's Investors Service podwyższył długookresowy rating depozytów dla ING Banku Śląskiego do poziomu A3 z poziomu Baa1, jednocześnie nadając mu perspektywę stabilną (zmiana z "podlegającej rewizji pod kątem możliwego podwyższenia", wcześniej "

Wikana miała 254 umowy deweloperskie i 259 umów przenoszących własność w 2015

wpływ na wynik finansowy segmentu deweloperskiego w 2015 r. miały w szczególności przekazania lokali mieszkalnych w projektach Osiedle Generalskie B3 w Krośnie (34 lokale mieszkalne) oraz Osiedle Marina A3 w Lublinie (32 lokale mieszkalne), które uzyskały decyzje o pozwoleniu na użytkowanie w IV

Moody's podwyższył perspektywę ratingów PKO BP do stabilnej

Warszawa, 22.05.2015 (ISBnews) - Moody's Investors Service (Moody's) utrzymał rating depozytów PKO Banku Polskiego na poziomie A2/P-1, obniżył ocenę zobowiązań do A3/(P)P-2 z A2/(P)P-1, a opinię o ryzyku kontrahenta została ustalona na poziomie A2(cr)/P-1(cr), podał bank. Perspektywa ratingów

Coface podtrzymał ocenę ryzyka Polski na poziomie A3, ale widzi ryzyko zmiany

Warszawa, 21.04.2016 (ISBnews) - W ramach kwartalnych rewizji ocen ryzyka krajów Coface podtrzymał ocenę Polski na poziomie A3, podała instytucja. Może ona jednak ulec zmianie w trakcie roku, jeśli nasilą się czynniki zagrażające rozwojowi przedsiębiorstw, poinformował ISBnews główny ekonomista w

Przegląd informacji ze spółek

rekordowego poziomu 2 mln, poinformował bank. Moody's Investors Service w ramach co półrocznego przeglądu podtrzymała ratingi dla ING Banku Śląskiego - w tym długookresowy rating depozytów na poziomie A3, z perspektywą stabilną, oraz krótkookresowy rating depozytów na poziomie P-2, podał bank. Sprzedaż

Przegląd informacji ze spółek

Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny sporządzony przez Uniserv-Piecbud w związku z ofertą publiczną akcji serii C oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii A3, B, C oraz praw do akcji serii C, podała Komisja. Akcjonariusze Giełdy Papierów Wartościowych

S&P wycofał ratingi nadane PKO BP na wniosek banku

długoterminowy depozytów) oraz A3 (rating długoterminowy zobowiązań) z perspektywą stabilną. PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Akcje banku od listopada 2004 r. notowane są na GPW. Aktywa razem banku wyniosły 248,7 mld zł na koniec 2014 r. (ISBnews)

Przegląd prasy

--Akcjonariusze Rafako zdecydują 18 czerwca o niewypłacaniu dywidendy --Mirbud zbuduje żłobek w Skierniewicach za ok. 13,5 mln zł brutto --Akcjonariusze Amica Wronki zdecydują 17 VI o wypłacie 3 zł dywidendy na akcję --Akcje spółki Best będą notowane w systemie notowań ciągłych od wtorku --Spółka Kofoli

Przegląd informacji ze spółek

uruchomić łącznie 11 inwestycji, które rozszerzą ofertę o ponad 1 450 lokali w 2017 r., poinformował prezes Dariusz Krawczyk. Polnord podał też, że znalazł nabywców na ponad 50% lokali dostępnych w ramach budynku A3 na osiedlu Brzozowy Zakątek w warszawskim Wilanowie. Jeśli decyzja władz Bratysławy o

Przegląd informacji ze spółek

pozyskanie inwestora z branży kosmicznej lub zbrojeniowej. Giełda Papierów Wartościowych (GPW) liczy, że Skarb Państwa nadal będzie wprowadzał swoje spółki na warszawski parkiet oraz sprzedawał resztówki już notowanych firm, poinformował prezes GPW Paweł Tamborski. Wirthwein Polska i Ambro Logistics

Wzrost PKB będzie już tylko wyższy w kolejnych kwartałach wg analityków

. Dane nie wpłynęły na notowania złotego, który rano wobec euro umocnił się do bariery 4,40, a rentowności 10-letnich obligacji testują poziom 3% przebity pod koniec kwietnia. Zmienność z pewnością podniesie dziś jeszcze wieczorna rewizja ratingu Polski przez agencję Moody's" – analitycy

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów