a r

B+R Studio: Obroty branży meblarskiej przez pandemię spadną o 35% r/r w 2020 r.

Warszawa, 27.03.2020 (ISBnews) - Szacowany spadek obrotów branży meblarskiej w 2020 r. wyniesie w wariancie optymistycznym 17 mld zł, czyli 35% (wg stanu na 25 marca br.), podała firma B+R Studio Analizy Rynku Meblarskiego w raporcie powstałym przy współpracy z Ogólnopolską Izbą Gospodarczą

NBP: Depozyty ogółem wzrosły o 8,5% r/r, kredyty wzrosły o 4,8% r/r w XII

Warszawa, 24.01.2020 (ISBnews) - Wartość depozytów ogółem na koniec grudnia 2019 r. wyniosła 1 328,57 mld zł, co oznacza wzrost o 1,7% w ujęciu miesięcznym i wzrost o 8,5% r/r. Natomiast należności banków od sektorów krajowych ukształtowały się w tym okresie na poziomie 1

GUS: Pogłowie świń wzrosło o 1,7% r/r, bydła - o 1,2% r/r w grudniu 2019

215,5 tys. sztuk i było wyższe o 187,7 tys. sztuk (o 1,7%) od stanu notowanego w analogicznym okresie 2018 r., a w porównaniu z liczebnością stada świń w czerwcu 2019 r. - wyższe o 434,1 tys. sztuk, tj. o 4%" - czytamy w komunikacie. Stado loch na chów zwiększyło się w porównaniu z grudniem 2018

NBP: Inflacja bazowa wyniosła 3,1% r/r w grudniu; konsensus: 3,2% r/r

Warszawa, 16.01.2020 (ISBnews) - Inflacja bazowa po wyłączeniu cen żywności i energii wyniosła 3,1% w grudniu 2019 r. w ujęciu rocznym wobec 2,6% r/r w listopadzie 2019 r., podał Narodowy Bank Polski (NBP). Konsensus rynkowy wyniósł 3,2% r/r. NBP podał też, że

GUS: Produkcja żywca wzrosła o 3,7% r/r, mleka o 3,5% r/r w 2018 r.

970,1 tys. ton żywca, tj. o 77,2 tys. ton (o 1,3% mniej) niż w 2017 r. Produkcja żywca z tych gospodarstw stanowiła 84% produkcji krajowej" - czytamy w komunikacie. Produkcja żywca rzeźnego ogółem w przeliczeniu na 1 ha użytków rolnych ogółem wyniosła 484,8 kg, a mleka 939 litrów wobec

GUS: Inflacja wyniosła 2,6% r/r we wrześniu 2019 r.

Warszawa, 15.10.2019 (ISBnews) - Inflacja konsumencka wyniosła 2,6% w ujęciu rocznym we wrześniu 2019 r., podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług konsumpcyjnych nie zmieniły się, podał też GUS.  "We wrześniu br. w

GUS: Inflacja wyniosła 3,4% r/r w grudniu; konsensus: 3,4% r/r

Warszawa, 15.01.2020 (ISBnews) - Inflacja konsumencka wyniosła 3,4% w ujęciu rocznym w grudniu 2019 r., podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły o 0,8%, podał też GUS.  "W grudniu w

GUS: Nakłady brutto na działalność B+R wzrosły o 24,6% r/r w 2018 r. 

finansowanie działalności B+R. "Ponad połowę nakładów wewnętrznych na projekty B+R przeznaczono na prace rozwojowe – 13,9 mld zł, z czego 92,7% stanowiły koszty prac rozwojowych sektora przedsiębiorstw. Na badania podstawowe przeznaczono środki w wysokości 8,3 mld zł, a na prowadzenie badań

NBP: Inflacja bazowa wyniosła 2,6% r/r w listopadzie; konsensus: 2,6% r/r

Warszawa, 16.12.2019 (ISBnews) - Inflacja bazowa po wyłączeniu cen żywności i energii wyniosła 2,6% w listopadzie 2019 r. w ujęciu rocznym wobec 2,4% r/r w październiku 2019 r., podał Narodowy Bank Polski (NBP). Konsensus rynkowy wyniósł 2,6% r/r. NBP podał też, że

Produkcja przemysłowa w październiku: +2,5% r/r, PPI: +0,3% r/r wg analityków

Warszawa, 20.11.2019 (ISBnews) - Wzrost produkcji przemysłowej spowolnił w październiku br. wobec poprzedniego miesiąca (r/r). Według ekonomistów ankietowanych przez ISBnews, produkcja wzrosła w ostatnim miesiącu średnio o 2,5% r/r. Inflacja cen producentów (PPI) wyniosła - według nich - 0,3

Inflacja konsumencka w Chinach wyniosła 5,2% r/r w lutym

Warszawa, 10.03.2020 (ISBnews) - Wskaźnik cen konsumenckich (CPI) wyrównanych sezonowo w Chinach wzrósł o 5,2% w ujęciu rocznym w lutym 2020 r. po wzroście o 5,4% r/r miesiąc wcześniej, podało Narodowe Biuro Statystyczne Chin. Konsensus rynkowy wynosił 5,1% r/r. Wskaźnik PPI spadł w lutym br

GUS: Produkcja cementu wzrosła o 19,8% r/r w lutym

Warszawa, 24.03.2020 (ISBnews) - Produkcja cementu wzrosła o 19,8% r/r do 1,15 mln ton w lutym 2020 r., wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS). W ujęciu m/m odnotowano wzrost o 32,7%. W okresie styczeń-luty 2020 r. odnotowano wzrost 

GUS: Inflacja wyniosła 2,6% r/r w listopadzie; konsensus: 2,6% r/r

Warszawa, 13.12.2019 (ISBnews) - Inflacja konsumencka wyniosła 2,6% w ujęciu rocznym w listopadzie 2019 r., podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły o 0,1%, podał też GUS.  "W listopadzie

NBP: Inflacja bazowa wyniosła 2,4% r/r w październiku; konsensus: 2,5% r/r

Warszawa, 15.11.2019 (ISBnews) - Inflacja bazowa po wyłączeniu cen żywności i energii wyniosła 2,4% w październiku 2019 r. w ujęciu rocznym wobec 2,4% r/r we wrześniu 2019 r., podał Narodowy Bank Polski (NBP). Trzynastu analityków ankietowanych przez ISBnews

GUS: Ceny producentów wzrosły o 0,1% r/r w lutym

Warszawa, 19.03.2020 (ISBnews) - Ceny produkcji sprzedanej przemysłu (PPI) wzrosły o 0,1% w ujęciu rocznym w lutym 2020 r., podał Główny Urząd Statystyczny (GUS).  W ujęciu miesięcznym ceny w lutym spadły o 0,2%. Konsensus rynkowy wyniósł 0,3% wzrostu r/r. GUS podał

GUS: Ceny lokali mieszkalnych wzrosły o 9,4% r/r w IV kw. 2019 r.

Warszawa, 06.04.2020 (ISBnews) - Ceny lokali mieszkalnych wzrosły o 9,4% r/r w IV kw. 2019 r., a w ujęciu kwartalnym wzrosły o 2,1%, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). "Ceny lokali mieszkalnych w IV kwartale 2019 r. wzrosły o 2,8% w stosunku do poprzedniego kwartału (w tym o 2,8

GUS: Inflacja wyniosła 2,5% r/r w październiku; konsensus: 2,5% r/r

Warszawa, 14.11.2019 (ISBnews) - Inflacja konsumencka wyniosła 2,5% w ujęciu rocznym w październiku 2019 r., podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły o 0,2%, podał też GUS.  "W październiku br. w

GUS: Produkcja cementu wzrosła o 40% r/r w styczniu

Warszawa, 25.02.2020 (ISBnews) - Produkcja cementu wzrosła o 40% r/r do 863 tys. ton w styczniu 2020 r., wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS). W ujęciu m/m odnotowano spadek o 31,8%.  (ISBnews)  

Przychody Wittchena spadły o 12% r/r do 44,8 mln zł w I kw. 2020 r.

Warszawa, 03.04.2020 (ISBnews) - Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Wittchena wyniosły 44,8 mln zł w I kw. 2020 r. i były niższe o 12% w skali roku, poinformowała spółka. Przychody ze sprzedaży detalicznej wyniosły 39,5 mln zł w I kw., zaś ze sprzedaży w segmencie B2B wyniosły 4,7 mln zł i

GUS: Liczba udzielonych noclegów wzrosła o 5% r/r do 93,3 mln w 2019 r.

turyści w województwie zachodniopomorskim (5 noclegów), a najkrócej w województwach mazowieckim i wielkopolskim (niespełna 2 noclegi)" - czytamy dalej. Najwyższy stopień wykorzystania miejsc noclegowych odnotowano w zakładach uzdrowiskowych - 79,6%. W lipcu 2019 r. w Polsce funkcjonowało 11,3 tys

NBP: Podaż pieniądza M3 wzrosła o 9,4% r/r na koniec lutego 2020 r.

Warszawa, 23.03.2020 (ISBnews) - Podaż pieniądza (M3) wyniosła 1 579,37 mld zł na koniec lutego 2020 r., podał Narodowy Bank Polski (NBP). Oznacza to wzrost o 1,4% m/m i wzrost o 9,4% w ujęciu rocznym. Konsensus rynkowy przewidywał 9% r/r wzrostu agregatu M3 w lutym

NBP: Eksport liczony w euro wzrósł o 4,2% r/r, import spadł o 1,3% r/r w IV kw.

Warszawa, 31.03.2020 (ISBnews) - Eksport towarów z Polski wzrósł w IV kw. 2019 r. o 4,2% do 59 392 mln euro, zaś import spadł o 1,3% r/r do 57 846 mln euro, wynika z danych przedstawionych przez Narodowy Bank Polski (NBP). "Wartość

Akcja kredytowa Banku Pekao wzrosła o 8,2% r/r na koniec 2019 r.

Warszawa, 27.02.2020 (ISBnews) - Wartość kredytów i pożyczek udzielonych klientom Banku Pekao według wartości nominalnej wyniosła 156 804,8 mln zł na koniec 2019 r. i była wyższa o 8,2% r/r, podał bank. "Kredyty i pożyczki według wartości nominalnej na koniec grudnia 2019 r. wyniosły 156

Inflacja konsumencka w Chinach wyniosła 4,5% r/r w grudniu

Warszawa, 09.01.2020 (ISBnews) - Wskaźnik cen konsumenckich (CPI) wyrównanych sezonowo w Chinach wzrósł o 4,5% w ujęciu rocznym w grudniu 2019 r. po wzroście o 4,5% r/r miesiąc wcześniej, podało Narodowe Biuro Statystyczne Chin. Konsensus rynkowy wynosił 4,7% r/r. Wskaźnik PPI spadł w grudniu

KNF: Zysk netto ubezpieczycieli wzrósł r/r do 7,22 mld zł w 2019 r.

Warszawa, 23.03.2020 (ISBnews) - Zysk netto ubezpieczycieli wzrósł do 7 224,13 mln zł w 2019 r. z 6 689,01 mln zł rok wcześniej. Składka przypisana brutto wyniosła 63 831,25 mln zł w 2019 r. wobec 62 161,26 mln zł rok wcześniej, podała Komisja Nadzoru Finansowego (KNF). Zysk brutto

NBP: Inflacja bazowa wyniosła 2,4% r/r we wrześniu; konsensus: 2,3% r/r

wzrost pozostałych dwóch. Inflacja po wyłączeniu cen żywności i energii we wrześniu br. wzrosła o 0,2 pp. do 2,4 proc. r/r. Do wzrostu wskaźnika przyczynił się dalszy wzrost dynamiki cen usług (głównie związanych z ubezpieczeniami, usług wywozu śmieci i gastronomicznych, a także efekt bazy w grupie

GUS: Ceny producentów wzrosły o 0,8% r/r w styczniu

Warszawa, 20.02.2020 (ISBnews) - Ceny produkcji sprzedanej przemysłu (PPI) wzrosły o 0,8% w ujęciu rocznym w styczniu 2020 r., podał Główny Urząd Statystyczny (GUS).  W ujęciu miesięcznym ceny w styczniu wzrosły o 1%. Konsensus rynkowy wyniósł 0,8% wzrostu r/r. GUS podał

GPW: Udział inwestorów indywidualnych na głównym rynku wyniósł 12% r/r w 2019 r.

(udział na poziomie 37%), na drugim TFI (27%), na trzecim OFE (13%). Na rynku NewConnect to inwestorzy indywidualni odpowiadali za największy udział w obrocie wynoszący 86%. Oznacza to wzrost o 3 pkt proc. wobec 2018 r. Inwestorzy zagraniczni wygenerowali 3% obrotów, tyle co w 2018 r., a instytucjonalni

Inter Cars miał szacunkowo 227 mln zł zysku w 2019 r., wzrost o 2% r/r

Warszawa, 23.03.2020 (ISBnews) - Inter Cars odnotował 227 mln zł szacowanego skonsolidowanego zysku za 2019 r., co oznacza wzrost o 2% r/r, podała spółka, powołując się na wstępne dane. Wstępne skonsolidowane przychody ze sprzedaży grupy kapitałowej wyniosły w 2019 r. 8 764 mln zł. Wstępny

GUS: Produkcja rudy miedzi spadła o 1,2% r/r w 2019 r.

Warszawa, 27.01.2020 (ISBnews) - Produkcja rudy miedzi spadła o 1,2% r/r do 31,44 mln ton w 2019 r., wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS). Produkcja samych koncentratów miedzi wzrosła w 2019 r. o 0,1% r/r do 1,77 mln ton, podano w komunikacie. W samym grudniu ub.r. produkcja

GUS: Produkcja energii elektrycznej spadła o 3,8% r/r w 2019 r.

Warszawa, 27.01.2020 (ISBnews) - Produkcja energii elektrycznej spadła o 3,8% r/r do 163,65 TWh w okresie styczeń -grudzień 2019 r. podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). W grudniu produkcja energii elektrycznej spadła o 8,5% r/r i wyniosła 14,14 TWh (w ujęciu miesięcznym wzrosła o 4,4

Zysk EBITDA Biedronki wzrósł o 7,9% r/r do 918 mln euro w 2019 r.

Warszawa, 21.02.2020 (ISBnews) - Biedronka odnotowała 918 mln euro zysku EBITDA w 2019 r., co oznacza wzrost o 7,9% r/r (przy stałym kursie wymiany: o 8,8% r/r), podał właściciel sieci Jeronimo Martins. "Spółka skutecznie zarządzała 'margin mix', inwestując we wzrost sprzedaży poprzez

Inflacja średnioroczna może znaleźć się poniżej 3,5% r/r w 2020 r. wg analityków

spodziewają się, iż będzie ona czynnikiem dezinflacyjnym i oczekują, że indeks CPI będzie oscylował w poniżej górnej granicy celu NBP w 2020 roku i średniorocznie może być w paśmie 3-3,5% (wobec 2,3% średniorocznej inflacji w 2019 r.), a nawet poniżej 3%. Według GUS, inflacja konsumencka wyniosła 4,7

GUS: Nakłady inwest. przedsiębiorstw niefinans. wzrosły o 11,4% r/r w 2019 r.

Warszawa, 23.03.2020 (ISBnews) - Nakłady inwestycyjne przedsiębiorstw niefinansowych wzrosły (w cenach stałych) o 11,4% r/r i wyniosły 159,6 mld zł w 2019 r., roku (w 2018 r. odnotowano wzrost o 12,2%), podał Główny Urząd Statystyczny (GUS), prezentując dane dotyczące firm zatrudniających 50

GUS: Wzrost PKB wyniósł 3,2% r/r w IV kw. 2019 r. wg II szacunku

Warszawa, 28.02.2020 (ISBnews) - Produkt Krajowy Brutto (niewyrównany sezonowo, ceny stałe średnioroczne roku poprzedniego) wzrósł w IV kw. 2019 roku o 3,2% r/r wobec 3,9% wzrostu r/r w poprzednim kwartale, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS), prezentując drugie szacunki tych danych

URE: Liczba prosumentów wzrosła r/r do 149 308 na koniec 2019 r.

Warszawa, 12.03.2020 (ISBnews) - Liczba prosumentów wzrosła niemal trzykrotnie r/r do 149 308 na koniec 2019 r. z 51 163 rok wcześniej a łączna ilość energii elektrycznej wprowadzonej przez prosumentów do sieci wyniosła rekordowe 324 333,174 MWh wobec 130 370,162 MWh rok wcześniej, podał Urząd

GUS: Produkcja papierosów wzrosła o 0,6% r/r w 2019 r.

Warszawa, 27.01.2020 (ISBnews) - Produkcja papierosów (z tytoniu lub mieszanek tytoniu z jego namiastkami) w 2018 r. wzrosła o 0,6% r/r do 213,28 mld sztuk, wynika z danych Głównego Urzędu Statystyczny (GUS). W samym grudniu 2018 r. produkcja papierosów wyniosła 15,41 mld sztuk, co oznacza

GUS: Produkcja samochodów osobowych spadła o 3,7% r/r w 2019 r.

Warszawa, 27.01.2020 (ISBnews) - Produkcja samochodów osobowych w 2019 r. spadła o 3,7% r/r do 435 tys. sztuk, wynika z danych Głównego Urzędu Statystyczny (GUS). GUS podał także, że produkcja samochodów ciężarowych (wraz z ciągnikami drogowymi do ciągnięcia naczep) wzrosła o 2,8% r/r do 207

NBP: Podaż pieniądza M3 wzrosła o 9,3% r/r na koniec stycznia 2020 r.

Warszawa, 24.02.2020 (ISBnews) - Podaż pieniądza (M3) wyniosła 1 557,78 mld zł na koniec stycznia 2020 r., podał Narodowy Bank Polski (NBP). Oznacza to spadek o 0,5% m/m i wzrost o 9,3% w ujęciu rocznym. Konsensus rynkowy przewidywał 8,8% r/r wzrostu agregatu M3 w

GUS: Wzrost PKB to 3,9% r/r w IV kw. 2019 r. wg szybkiego szac.

Warszawa, 14.02.2020 (ISBnews) - Produkt Krajowy Brutto (ceny stałe średnioroczne roku poprzedniego, niewyrównany sezonowo) wzrósł o 3,1% r/r w IV kw. 2019 r. wobec 3,9% wzrostu r/r w poprzednim kwartale, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS) w szybkim szacunku tych danych. "W IV kwartale

GUS: Produkcja piwa spadła o 3,5% r/r, wódki wzrosła o 11,2% w 2019 r.

0,6% r/r do 712 tys. hl w ub. r., podał też GUS. W samym grudniu 2019 r. produkcja piwa wzrosła o 1,8% r/r do 2,75 mln hl (spadek o 0,7% m/m), produkcja wódki wzrosła o 58,3% r/r do 117 tys. hl (wzrost o 10,8% m/m), a win owocowych wzrosła o 4% r/r do 78,6 tys. hl (wzrost o 7,2% m/m). 

Inflacja konsumencka w Chinach wyniosła 4,5% r/r w listopadzie

Warszawa, 10.12.2019 (ISBnews) - Wskaźnik cen konsumenckich (CPI) wyrównanych sezonowo w Chinach wzrósł o 4,5% w ujęciu rocznym w listopadzie 2019 r. po wzroście o 3,8% r/r miesiąc wcześniej, podało Narodowe Biuro Statystyczne Chin. Konsensus rynkowy wynosił 4,4% r/r. Wskaźnik PPI spadł w

Mechanizm podzielonej płatności w postępowaniach wszczętych przed 1 listopada 2019 r. i trwających po tym dniu

Pytanie: Postępowanie wszczęto przed 1 listopada 2019 r. Termin składania ofert był wyznaczony na 13 listopada 2019 r. W siwz znajdowało się oświadczenie o treści: „Oświadczamy, że wybór mojej/naszej oferty nie będzie/będzie* prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego

Zasady składania JEDZ przed i po 18 października 2018 r.

Pytanie: Proszę o wskazanie, czy dokument JEDZ złożony w postępowaniu (w naszym przypadku według stanu prawnego przed 18.10.2018 r.) w formie skanu tj. podpisanego odręcznie dokumentu, a opatrzonego następnie przez tę samą osobę elektronicznym kwalifikowanym podpisem można uznać za prawidłowe

Apator spodziewa się 'zdecydowanie wyższych' przychodów r/r w 2020 r.

zachwiania wyjść do końca sierpnia, rezygnując między innymi z dwutygodniowej przerwy w produkcji" - zaznaczył. Grupa Apator specjalizuje się w obszarze aparatury łączeniowej oraz pomiarowej, a także systemów IT. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r. W 2019 r. spółka miała 878,34 mln zł

APK: Eksport wzrośnie o 5,3% r/r, a import o 6% r/r w 2019 r.

Warszawa, 16.04.2019 (ISBnews) - Eksport wzrośnie o 5,3% r/r w 2019 r. i będzie rósł średnio po 4,8% r/r w latach 2020-2022, a wzrost importu wyniesie odpowiednio: 6%, 5,1%, 5,1% i 5%, podano w "Programie konwergencji. Aktualizacja 2019". "Od czasu przystąpienia Polski do UE

GUS: Produkcja benzyny wzrosła o 1,4% r/r, oleju napędowego o 4,5% w 2019 r.

Warszawa, 27.01.2020 (ISBnews) - Produkcja benzyny silnikowej wzrosła o 1,4% r/r do 4,61 mln ton w 2019 r., wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS). Produkcja olejów napędowych wzrosła w ub.r. o 4,5% do 13,55 mln ton, podano w komunikacie. Z kolei produkcja olejów opałowych w

GUS: Przeciętne wynagrodzenie w gospodarce wzrosło realnie o 4,8% r/r w 2019 r.

Warszawa, 11.02.2020 (ISBnews) - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej wzrosło realnie o 4,8% r/r i wyniosło w ub.r.  4 918,17  zł, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). "Na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i

Produkcja przemysłowa w czerwcu: +2,6% r/r, PPI: 0,7% r/r wg analityków

[powtórzenie] Warszawa, 18.07.2019 (ISBnews) - Wzrost produkcji przemysłowej spowolnił w czerwcu br. wobec poprzedniego miesiąca (r/r). Według ekonomistów ankietowanych przez ISBnews, produkcja wzrosła w ostatnim miesiącu średnio o 2,6% r/r. Inflacja cen producentów (PPI) wyniosła - według nich

PSE: Krajowe zużycie energii elektrycznej spadło o 0,9% r/r w 2019 r.

Warszawa, 14.01.2020 (ISBnews) - Krajowe zużycie energii elektrycznej spadło o 0,9% w skali roku i wyniosło 169,39 TWh w 2019 r., wynika z danych Polskich Sieci Elektroenergetycznych (PSE). W grudniu 2019 r. krajowe zużycie spadło o 2,78% r/r do 14,67 TWh. Produkcja energii elektrycznej

GUS: Liczba oddanych budynków niemieszkalnych wzrosła o 0,5% r/r w 2019 r.

2,3% więcej niż w roku 2018, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). Powierzchnia oddanych w ub.r. biurowców spadła o 11,3% r/r, budynków przemysłowych spadła o 3,6%, a magazynów wzrosła o 7,8% r/r. "Pod względem powierzchni przekazanej do eksploatacji przeważały budynki przemysłowe i magazynowe

Produkcja przemysłowa w czerwcu: +2,6% r/r, PPI: 0,7% r/r wg analityków

Warszawa, 17.07.2019 (ISBnews) - Wzrost produkcji przemysłowej spowolnił w czerwcu br. wobec poprzedniego miesiąca (r/r). Według ekonomistów ankietowanych przez ISBnews, produkcja wzrosła w ostatnim miesiącu średnio o 2,6% r/r. Inflacja cen producentów (PPI) wyniosła - według nich - 0,7% w

NBP: Inflacja bazowa wyniosła 2,2% r/r w sierpniu; konsensus: 2,1% r/r

Warszawa, 16.09.2019 (ISBnews) - Inflacja bazowa po wyłączeniu cen żywności i energii wyniosła 2,2% w sierpniu 2019 r. w ujęciu rocznym wobec 2,2% r/r w lipcu 2019 r., podał Narodowy Bank Polski (NBP). Konsensus rynkowy przewidywał inflację bazową po wyłączeniu cen żywności

GUS: Eksport w euro wzrósł o 5,5% r/r, import wzrósł o 2,6% w 2019 r.

Warszawa, 11.02.2020 (ISBnews) - Eksport wzrósł o 5,5% r/r do 253,8 mld euro w okresie styczeń-grudzień 2019 r., zaś import wzrósł w tym okresie o 2,6% r/r do 234 mld euro, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). Dodatnie saldo wyniosło 1,8 mld euro, a w analogicznym okresie ub. r. wyniosło

Torpol: Marża brutto ze sprzedaży może wzrosnąć r/r w 2020 r.

Warszawa, 18.03.2020 (ISBnews) - Torpol ocenia, że marża brutto ze sprzedaży powinna być w bieżącym roku na poziomie ponad 5% wobec 4,7% w 2019 r., z zastrzeżeniem ewentualnego wpływu koronowirusa na wykonanie prac, poinformował prezes Grzegorz Grabowski. "Jeśli nie zaistnieją

GUS: Produkcja cementu spadła o 2% r/r w listopadzie

Warszawa, 23.12.2019 (ISBnews) - Produkcja cementu zmniejszyła się o 2% r/r do 1,62 mln ton w listopadzie 2019 r., wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS). W ujęciu m/m odnotowano spadek o 10%.  W okresie styczeń-listopad 2019 r. odnotowano spadek produkcji cementu o 1,3

Odwiedzalność centrów handlowych EPP wzrosła o 1% r/r w 2019 r.

Warszawa, 12.03.2020 (ISBnews) - Odwiedzalność centrów handlowych EPP wzrosła o 1% r/r w 2019 r., poinformowała spółka. W tym czasie sprzedaż w swoich obiektach handlowych wzrosła o 5% r/r. Na koniec 2019 r. wskaźnik najmu w centrach handlowych EPP kształtował się na poziomie 99,2%, natomiast

Przychody DPD w Polsce wzrosły o 18% r/r w 2019 r.

Monday (tzw. cyfrowy poniedziałek - 2 grudnia 2019 r.) - wzrost rynku B2C w Europie o 9% (wolumenowo) "Rynek europejski wzrasta nadal przede wszystkim dzięki segmentowi B2C. Działania DPDgroup opierają się na hybrydowej sieci B2B-B2C. W 2019 r. segment B2B stanowił 55% wolumenu DPDgroup, a

Backlog Selvity na 2020 r. ma obecnie wartość ok. 79 mln zł (+43% r/r)

Warszawa, 26.03.2020 (ISBnews) - Backlog Selvity na 2020 r. (rozumiany jako wartość zakontraktowanego portfela zamówień, wynikających z podpisanych na dzień 18 marca kontraktów handlowych oraz umów o dotacje) wynosi obecnie ok. 79 mln zł i jest o 43% wyższy niż rok wcześniej, podała spółka

GUS: Inflacja wyniosła 2,9% r/r w sierpniu; konsensus: 2,8% r/r

Warszawa, 13.09.2019 (ISBnews) - Inflacja konsumencka wyniosła 2,9% w ujęciu rocznym w sierpniu 2019 r., podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług konsumpcyjnych nie zmieniły się, podał też GUS.  "W sierpniu br. w

GUS: Eksport w USD do Rosji wzrósł o 4,1% r/r w 2019 r.

Warszawa, 11.02.2020 (ISBnews) - Eksport polskich towarów do Rosji wzrósł o 4,1% r/r do 8,3 mld USD w okresie styczeń-grudzień 2019 roku, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS).  Liczony w euro, polski eksport do Rosji wzrósł o 9,9% do 7,4 mld euro, podano w komunikacie. Import

Sprzedaż ogółem Biedronki liczona w PLN wzrosła o 8,8% r/r w 2019 r.

Warszawa, 15.01.2020 (ISBnews) - Sprzedaż w sieci Biedronka wzrosła o 5,8% r/r w sklepach porównywalnych (like-for-like, LFL) w 2019 r., zaś sprzedaż ogółem (w złotych) zwiększyła się o 8,8% r/r, podał właściciel sieci Jeronimo Martins. Sprzedaż liczona w euro zwiększyła się o 7,9% r/r do 12,6

GUS: Liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto wzrosła o 6,9% r/r w 2019 r.

Warszawa, 21.01.2020 (ISBnews) - Liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto w 2019 r. wzrosła o 6,9% r/r i wyniosła 237 281, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). W samym grudniu ub.r. liczba ta wyniosła 15 858, czyli wzrosła o 43% r/r i spadła o 16% m/m. W grupie deweloperów w grudniu ub.r

GUS: Liczba oddanych budynków mieszkalnych wzrosła o 8,1% r/r w 2019 r.

% więcej r/r. Budynki jednorodzinne stanowiły 96,6% wszystkich budynków oddanych do użytkowania. Mimo stosunkowo niewielkiego udziału (3,4%) budynków wielorodzinnych, wybudowano w nich 56,1% wszystkich mieszkań. "W budownictwie mieszkaniowym, podobnie jak w latach poprzednich, dominowała tradycyjna

GUS: Liczba mieszkań oddanych do użytku wzrosła o 12% r/r w 2019 r.

Warszawa, 21.01.2020 (ISBnews) - Liczba mieszkań oddanych do użytkowania w 2019 r. wzrosła o 12% r/r do 207 224, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). W samym grudniu ub.r. liczba ta wyniosła 22 931, czyli wzrosła o 14,8% r/r i o 17,6% m/m. Deweloperzy w grudniu 2019 r. oddali do użytkowania

KNF: Wynik finansowy netto TFI wzrósł r/r do 954,95 mln zł w 2019 r.

Warszawa, 21.02.2020 (ISBnews) - Wynik finansowy netto towarzystw funduszy inwestycyjnych wyniósł 954,95 mln zł w 2019 r., podała Komisja Nadzoru Finansowego (KNF). Rok wcześniej wynik finansowy wyniósł 910,55 mln zł.  Przychody ogółem TFI wyniosły 3 564,85 mln zł w 2019 r. wobec 3 940,04

Akcja kredytowa Santander BP wzrosła o 4,8 r/r w 2019 r., wskaźnik NPL: 4,7%

Warszawa, 29.01.2020 (ISBnews) - Należności brutto od klientów Santander Bank Polska zwiększyły się o 4,8% r/r do 148 647 mln zł w 2019 r. Wskaźnik kredytów niepracujących (NPL) osiągnął wartość 4,7% wobec 4,1% rok wcześniej (w ujęciu porównywalnym), podał bank.  "Należności

Ovostar zmniejszył produkcję jaj r/r do 1 587 mln sztuk w 2019 r.

w przeliczeniu na USD spadek wyniósł 7% r/r, a cena za rok wyniosła 0,062 USD (odpowiednio 1,819 UAH lub 0,067 USD w 2018 r.). Na dzień 31 grudnia 2019 r. łączne stado spółki wynosiło 8,1 mln sztuk, w tym 6,7 mln kur niosek (wobec 7,6 mln i 6,4 mln w 2018 r.), podano również. W 2019 r

GUS: Produkcja samochodów osobowych bez zmian r/r w listopadzie

Warszawa, 23.12.2019 (ISBnews) - Produkcja samochodów osobowych wyniosła 33,4 tys. sztuk w listopadzie 2019 r. bez zmian r/r, wynika z danych Głównego Urzędu Statystyczny (GUS). W okresie styczeń - listopad br. odnotowano spadek o 4,4% do 405 tys. aut. GUS podał także, że produkcja samochodów

GUS: Liczba pozwoleń na budowę mieszkań wzrosła o 4,4% r/r w 2019 r.

, a w ujęciu miesięcznym wzrosła o 3,4%. Inwestorzy budujący na sprzedaż lub wynajem uzyskali w grudniu 13 035 pozwoleń (spadek o 0,1% r/r i wzrost o 5,5% m/m) i 167 346 w ciągu 12 miesięcy 2018 r. (wzrost o 4,6% r/r), podał również GUS. "W okresie dwunastu miesięcy 2019 r. wydano pozwolenia

NBP: Podaż pieniądza M3 wzrosła o 8,3% r/r na koniec grudnia 2019 r.

Warszawa, 24.01.2020 (ISBnews) - Podaż pieniądza (M3) wyniosła 1 565,64 mld zł na koniec grudnia 2019 r., podał Narodowy Bank Polski (NBP). Oznacza to wzrost o 1,5% m/m i wzrost o 8,3% w ujęciu rocznym.  Konsensus rynkowy przewidywał 9,1% r/r wzrostu agregatu M3 w

NBP: Inflacja bazowa wyniosła 2,2% r/r w lipcu; konsensus: 2,1% r/r

Warszawa, 16.08.2019 (ISBnews) - Inflacja bazowa po wyłączeniu cen żywności i energii wyniosła 2,2% w lipcu 2019 r. w ujęciu rocznym wobec 1,9% r/r w czerwcu 2019 r., podał Narodowy Bank Polski (NBP). Konsensus rynkowy przewidywał inflację bazową po wyłączeniu

Grupa Lotos przerobiła 10,7 mln ton ropy naftowej w 2019 r., o 0,8% mniej r/r

Warszawa, 11.03.2020 (ISBnews) - Rafineria Grupy Lotos przerobiła 10,7 mln ton ropy naftowej w 2019 roku, wobec 10,8 mln ton rok wcześniej, a wykorzystanie nominalnych zdolności przerobowych kształtowało się na poziomie 102%, podała spółka. Rafineria w Gdańsku wyprodukowała 11,5 mln ton

Produkcja przemysłowa w maju: +7,8% r/r, PPI: 1,6% r/r wg analityków

Warszawa, 19.06.2019 (ISBnews) - Wzrost produkcji przemysłowej spowolnił w maju br. wobec poprzedniego miesiąca (r/r). Według ekonomistów ankietowanych przez ISBnews, produkcja wzrosła w ostatnim miesiącu średnio o 7,8% r/r. Inflacja cen producentów (PPI) wyniosła - według nich - 1,6% w

mBank oczekuje poprawy wyniku prowizyjnego r/r w 2020 r. 

wpływ, idzie dobrze, a to, na co nie mamy, idzie gorzej. Mamy poprawiony NIM częściowo z powodu obniżenia kosztów finansowania i zmieniającego się miksu produktowego" - dodał prezes. Marża odsetkowa netto (NIM) wyniosła 2,69% na koniec 2019 r. wobec 2,58% rok wcześniej. Prezes poinformował

UTK: Kolejowe przewozy towarowe spadły wg masy o 5,5% r/r w 2019 r.

Warszawa, 31.01.2020 (ISBnews) - Kolejowe przewozy towarowe wzrosły wg masy spadły o 5,5% r/r do 236 mln ton w 2019 r., podał Urząd Transportu Kolejowego (UTK). Praca przewozowa w 2019 r. wyniosła 55,9,mld tonokilometrów i była niższa o 6,3% r/r. W 2019 r. odnotowano natomiast wzrost średniej

Orange Polska prognozuje wzrost EBITDAaL w ujęciu r/r w 2020 r.

Warszawa, 13.02.2020 (ISBnews) - Orange Polska prognozuje, że EBITDAaL (EBITDA po uwzględnieniu kosztów leasingu) wzrośnie r/r w 2020 roku (według danych porównywalnych), poinformował członek zarządu ds. finansowych Maciej Nowohoński. "W 2020 roku przewidujemy dalszy wzrost przychodów

GUS: Produkcja cementu spadła o 6% r/r w październiku

Warszawa, 27.11.2019 (ISBnews) - Produkcja cementu zmniejszyła się o 6% r/r do 1,8 mln ton w październiku 2019 r., wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS). W ujęciu m/m odnotowano wzrost o 1,2%.  W okresie styczeń-październik 2019 r. odnotowano spadek produkcji

Produkcja węgla JSW wzrosła r/r do 3,9 mln ton w IV kw. 2019 r.

porównaniu do III kw. 2019 r. o ok. 5,7 %, a w stosunku do IV kw. 2018 r. wyższa o ok. 12,4%. Z kolei produkcja węgla do celów energetycznych wyniosła ok. 1,31 mln ton i była wyższa w porównaniu do III kw. 2019 r. o ok. 18,9%, a w stosunku do IV kw. 2018 r. niższa o ok. 8,4%, podano w komunikacie. Sprzedaż

Glapiński: Inflacja obniży się do 2,5% r/r w 2021 r., podwyżki stóp niepotrzebne

2019 r. Rada stale zwracała uwagę, że na początku 2020 r. należy spodziewać się wzrostu inflacji, natomiast w horyzoncie oddziaływania polityki pieniężnej inflacja będzie się kształtować w pobliżu celu inflacyjnego. "Biorąc pod uwagę uwarunkowania makroekonomiczne, a jednocześnie realizowaną

T-Mobile miał 1645 mln zł skoryg. EBITDAaL w 2019 r., wzrost o 0,9% r/r

komunikacie. Efektami są przypływ nowych klientów w ciągu roku, rekordowo niski poziom rezygnacji, a co za tym idzie - rosnąca baza klientów, a jednocześnie rosnące ARPU, są zgodne z naszymi oczekiwaniami i przekładają się na wyniki finansowe. Począwszy od 2020 r. firma będzie kierować się uszczegółowioną

Akcja kredytowa PKO BP wzrosła o 6,4% r/r, wskaźnik NPL: 4,1% w 2019 r.

Warszawa, 12.02.2020 (ISBnews) - Portfel kredytów i pożyczek netto udzielonych klientom PKO Banku Polskiego przekroczył 245,3 mld zł na koniec IV kw. 2019 r. wobec 230 mld zł rok wcześniej, podała instytucja. Udział ekspozycji z rozpoznaną utratą wartości (NPL) spadł o 0,8 pkt proc. r/r do

GUS: Inflacja wyniosła 2,9% r/r w lipcu; konsensus: 2,9% r/r

Warszawa, 14.08.2019 (ISBnews) - Inflacja konsumencka wyniosła 2,9% w ujęciu rocznym w lipcu 2019 r., podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług konsumpcyjnych nie zmieniły się, podał też GUS.  "W lipcu br

ZBP: Wartość nowych kredytów hipotecznych wzrosła o ok. 16% r/r w 2019 r.

Warszawa, 26.02.2020 (ISBnews) - Wartość nowych kredytów hipotecznych udzielonych przez banki w 2019 r. wzrosła o ponad 16% r/r do 62,6 mld zł, zaś liczba zawartych umów kredytowych zwiększyła się o 6% r/r do przeszło 225 tys. umów, wynika z raportu AMRON-SARFIN. W IV kw. minionego roku w

Przychody Browaru Pilsweizer wzrosły o 12% r/r do 8,4 mln zł w 2019 r.

Andrej Chovanec, cytowany w komunikacie. "Stale poszukujemy partnerów, którzy chcą się wyróżnić na tle konkurencji prawdziwym piwem z regionalnego browaru i ta strategia przynosi efekty. W 2019 r. sprzedaliśmy w kanale HoReCa już 2700 hektolitrów naszego piwa, a nasz plan na 2020 rok zakłada tutaj

GUS: Eksport w USD do Rosji wzrósł o 3,9% r/r w I-XI 2019 r.

Warszawa, 14.01.2020 (ISBnews) - Eksport polskich towarów do Rosji wzrósł o 3,9% r/r do 7,7 mld USD w okresie styczeń-listopad 2019 roku, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS).  Liczony w euro, polski eksport do Rosji wzrósł o 9,9% do 6,8 mld euro, podano w

PZPFiK: Sprzedaż farb dekoracyjnych wzrosła o 4,3% r/r w 2019 r.

Warszawa, 10.02.2020 (ISBnews) - Sprzedaż farb dekoracyjnych (stanowiących największy segment rynku) wzrosła r/r o 4,3% do ponad 2,23 mld zł w 2019 r., podał Polski Związek Producentów Farb i Klejów (PZPFiK). "Choć dynamika ta była nieco niższa porównując do roku 2018, w którym

Giełdowy Indeks Produkcji GIP60 spadł o 8,29% r/r w 2019 r.

Warszawa, 27.02.2020 (ISBnews) - Giełdowy Indeks Produkcji spadł o 8,29% r/r w 2019 r., a indeks ustanowił nowe historyczne minimum na początku grudnia kiedy wyniósł 778,95 pkt, podała firma DSR. "Rok 2019 zaczął się dla akcji największych polskich producentów bardzo dobrze. W pierwszym

GUS: Ceny lokali mieszkalnych wzrosły o 9% r/r w III kw. 2019 r.

Warszawa, 08.01.2020 (ISBnews) - Ceny lokali mieszkalnych wzrosły o 9% r/r w III kw. 2019 r., a w ujęciu kwartalnym wzrosły o 2,1%, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). W stosunku do 2015 r. ceny były w tym okresie wyższe o 23,6%. "Ceny lokali mieszkalnych w III kwartale 2019 r

Inflacja średnioroczna może sięgnąć 3,6% r/r w 2020 r. wg analityków

, inflacji bazowej, podwyżki płacy minimalnej. Według ekonomistów, inflacja przekroczy 4% r/r w I kw. 2020 roku, a wyższa od wcześniejszych oczekiwań ścieżka inflacji ożywia dyskusję w Radzie Polityki Pieniężnej dotyczącą podwyżek stóp procentowych. Ścieżka inflacji nie skłoni jednak - ich zdaniem

Samar: Rejestracje nowych samochodów użytkowych spadły o 1,36% r/r w 2019 r.

Warszawa, 15.01.2020 (ISBnews) - Rejestracje nowych samochodów dostawczych i ciężarowych (użytkowych) łącznie osiągnęły liczbę 110 090 w 2019 roku, tj. o 1,36% mniej r/r, wynika z danych z Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK), podał IBRM Samar. W grudniu 2019 r. wydziały

PZWLP: Rynek wynajmu długoterminowego aut wzrósł o 10,6% r/r w 2019 r.

sprzedaży nowych samochodów do firm, napędzane widmem zmiany regulacji prawnych, okazały się trudne do pokonania. W rezultacie, rynek w 2019 roku przez zdecydowaną większość czasu zmagał się z utrzymaniem wyników z 2018 r., a w przypadku konkurencyjnych do wynajmu długoterminowego form finansowania aut

PZPM i KPMG: Rejestracje aut osobowych wzrosły o 4,5% r/r w 2019 r.

osobowych wzrosła o 4,5%, a liczba wyprodukowanych aut osobowych spadła o 3,7% i wyniosła 434,7 tys. pojazdów. Wartość produkcji sprzedanej firm przemysłu motoryzacyjnego wyniosła 160,7 mld zł - o 4,5% więcej niż w 2018 r." - czytamy w komunikacie. W ostatnim kwartale 2019 r. zarejestrowano w Polsce

GUS: Inflacja wyniosła 2,6% r/r w listopadzie szybkiego szacunku

bezalkoholowych wzrosły o 0,3%, nośników energii - wzrosły o 0,2%, a paliw do prywatnych środków transportu - wzrosły o 0,1%, podał też Urząd.  Konsensus rynkowy zakładał inflację na poziomie 2,5% r/r. (ISBnews)

Przychody Wittchena wzrosły o 25% r/r do 103,9 mln zł w IV kw. 2019 r.

. Przychody ze sprzedaży detalicznej wyniosły 69,9 mln zł w IV kw., zaś  ze sprzedaży w segmencie B2B wyniosły 33,7 mln zł i były odpowiednio wyższe o 12% r/r i wyższe o 68% r/r, podano w komunikacie. Narastająco przychody detaliczne wyniosły 230,8 mln zł i były wyższe o 16% r/r, a w segmencie B2B

Inflacja przekroczy poziom 4% r/r w styczniu 2020 r. wg analityków

% r/r (a więc do pasma dopuszczalnych wahań wokół celu NBP) w drugiej połowie 2020" - analitycy ING Banku Śląskiego. Poniżej przedstawiamy najciekawsze wypowiedzi ekonomistów in extenso: "Inflacja w końcu 2019 r. znalazła się na poziomie widzianym ostatnio w październiku 2012 r. i

NBP: Inflacja bazowa wyniosła 1,9% r/r w czerwcu; konsensus: 1,9% r/r

Warszawa, 16.07.2019 (ISBnews) - Inflacja bazowa po wyłączeniu cen żywności i energii wyniosła 1,9% w czerwcu 2019 r. w ujęciu rocznym wobec 1,7% r/r w maju 2019 r., podał Narodowy Bank Polski (NBP). Dziesięciu ankietowanych przez ISBnews szacowało inflację