a credit rating

Minister finansów cieszy się z oceny japońskiej agencji ratingowej dla Polski

Agencja ratingowa JCR (Japan Credit Rating Agency) podtrzymała ocenę wiarygodności kredytowej Polski na dotychczasowym poziomie A dla waluty zagranicznej i A+ dla waluty krajowej. Perspektywa ratingu pozostaje stabilna - poinformowało w środę w południe Ministerstwo Finansów.

Fitch potwierdził ratingi A- województwa mazowieckiego, perspektywa stabilna

zadłużenia mazowieckiego pogorszy się na skutek spadku nadwyżki operacyjnej, ale pozostanie na poziomie odpowiadającym ratingom" - czytamy w uzasadnieniu. Samodzielny profil kredytowy (standalone credit profile; SCP) województwa został obniżony z aa+ do a+ jako rezultat pogorszenia wskaźników

Barroso skierował indeksy na północ

papierów skarbowych są m.in. BNP Paribas, Dexia, Commerzbank, Societe Generale, ING Groep i Deutsche Bank . Jednak to właśnie wiodące francuskie banki są dodatkowo zaangażowane w Grecji poprzez lokalne banki - Credit Agricole poprzez Emporiki Bank (posiada 91 - proc. pakiet), a Societe Generale poprzez

S&P nadał Alior Bankowi rating długoterminowy BB, perspektywa stabilna

Warszawa, 16.01.2019 (ISBnews) -  S&P Global Ratings nadał Alior Bankowi długoterminowy rating  (Long-Term Issuer Credit Rating) na poziomie BB  z perspektywą stabilną oraz krótkoterminowy rating (Short-Term Issuer Credit Rating) na poziomie 'B', podał bank.  Alior

Fitch potwierdził ratingi A- oraz AAA(pol) Małopolski, perspektywa stabilna

na skutek spadku nadwyżki operacyjnej, ale pozostaną odpowiednie dla obecnego poziomu ratingu. Samodzielny profil kredytowy (standalone credit profile; SCP) Województwa wynosi a" - czytamy w komunikacie. Fitch ocenia profil ryzyka Małopolski jako "średni", podobnie jak innych

Fitch potwierdził ratingi A- oraz AAA(pol) woj. wielkopol., perspektywa stabilna

Warszawa, 20.04.2020 (ISBnews) - Fitch Ratings potwierdził międzynarodowe długoterminowe ratingi województwa wielkopolskiego dla zadłużenia w walucie zagranicznej i w walucie krajowej (IDR) na poziomie A- oraz długoterminowy rating krajowy na poziomie AAA(pol), podała agencja. Perspektywa

Fitch potwierdził ratingi BB+ oraz BBB+(pol) Zabrza, perspektywa stabilna

;Potwierdzenie ratingów odzwierciedla opinię Fitch, że pogorszenie się wskaźnika spłaty zadłużenia miasta będzie tylko przejściowe w latach 2020-2021 z uwagi na słabszą nadwyżkę operacyjną, a następnie poprawi się do wcześniejszego poziomu odpowiadającego ratingowi BB+. Samodzielny Profil Kredytowy Miasta

Fitch potwierdził ratingi BB+ oraz BBB+(pol) Zabrza, perspektywa stabilna

jest stabilna. "Potwierdzenie ratingów odzwierciedla opinię Fitch, że pomimo spodziewanych umiarkowanych wyników operacyjnych, w średnim okresie wskaźniki zadłużenia miasta pozostaną na poziomie odpowiadającym ratingowi na poziomie 'BB+'. Samodzielny Profil Kredytowy miasta (Standalone Credit

Moody's podtrzymał wszystkie ratingi ING Banku Śląskiego, w tym baa2

następujących poziomach: 1. Długookresowy rating depozytów: A2. 2. Krótkookresowy rating depozytów: P-1. 3. Ocena indywidualna (Baseline Credit Assessment – BCA): baa2. 4. Skorygowana ocena indywidualna (Adjusted Baseline Credit Assessment – Adjusted BCA): baa1. 5. Ocena ryzyka kontrahenta

Moody's potwierdził rating Baa1/P-2 UniCredit, perspektywa stabilna

Warszawa, 26.03.2020 (ISBnews) -  Moody's Investors Service potwierdził rating depozytowy i rating długu senioralnego UniCredit na poziomie Baa1/P-2 z perspektywą stabilną, podał bank. Ocena indywidualna (Baseline Credit Assessment - BCA) została podtrzymana na poziomie baa3, podano w

Fitch potwierdził ratingi BBB- oraz A(pol) Chorzowa, perspektywa stabilna

Warszawa, 16.05.2019 (ISBnews) - Fitch Ratings potwierdził międzynarodowe długoterminowe ratingi Zabrza dla zadłużenia w walucie zagranicznej oraz krajowej (Issuer Default Rating; IDR) na poziomie BBB- oraz długoterminowy rating krajowy na poziomie A(pol), podała agencja. Perspektywa ratingów

Fitch potwierdził ratingi BBB- oraz A(pol) Opola, perspektywa stabilna

Warszawa, 16.05.2019 (ISBnews) - Fitch Ratings potwierdził międzynarodowe długoterminowe ratingi Opola dla zadłużenia w walucie zagranicznej oraz krajowej (Issuer Default Rating; IDR) na poziomie BBB- oraz długoterminowy rating krajowy na poziomie A(pol), podała agencja. Perspektywa ratingów jest

Moody's podtrzymał ratingi ING Banku Śląskiego

stabilna. Podtrzymane ratingi są następujące: 1. Długookresowy rating depozytów: "A2", 2. Krótkookresowy rating depozytów: "P-1", 3. Ocena indywidualna (Baseline Credit Assessment - BCA): baa2, 4. Skorygowana ocena indywidualna (Adjusted Baseline Credit Assessment - Adjusted

Fitch potwierdził ratingi BBB- oraz A(pol) Chorzowa, perspektywa stabilna

Warszawa, 27.04.2020 (ISBnews) - Fitch Ratings potwierdził międzynarodowe długoterminowe ratingi Chorzowa dla zadłużenia w walucie zagranicznej oraz krajowej (IDR) na poziomie BBB- oraz długoterminowy rating krajowy na poziomie A(pol), podała agencja. Perspektywa ratingów jest stabilna. "

S&P potwierdził rating BB Alior Banku, perspektywa negatywna

publikacji tego raportu przedstawia się następująco: 1. Rating długoterminowy emitenta ("Long-Term Issuer Credit Rating") na poziomie "BB" z perspektywą negatywną, 2. Rating krótkoterminowy emitenta ("Short-Term Issuer Credit Rating") na poziomie "B", podano

Fitch potwierdził ratingi IDR Bydgoszczy na poziomie A-; perspektywa stabilna

nakładów inwestycyjnych i związanego z tym wzrostu zadłużenia. Samodzielny Profil Kredytowy Miasta (Standalone Credit Profile; SCP) jest oceniany na poziomie 'a-'" - czytamy w komunikacie. Ratingi IDR Bydgoszczy są na poziomie ratingów Polski (A-/perspektywa stabilna). Mogą one zostać podniesione

Moody's obniżył perspektywy ratingów BNP Paribas BP do stabilnej

. Jednocześnie ratingi banku pozostały bez zmian: - skorygowana ocena indywidualna (Adjusted Baseline Credit Assessment) została potwierdzona na poziomie baa3, - ocena indywidualna (Baseline Credit Assessment) została potwierdzona na poziomie ba1, - długookresowe ratingi ryzyka kontrahenta (LT Counterparty

Fitch potwierdził ratingi A- oraz A+(pol) Szczecina, perspektywa stabilna

płynne środki) zgodnie ze scenariuszem ratingowym Fitch wskaźniki zadłużenia Szczecina pozostaną porównywalne ze wskaźnikami innych miast o ratinguA-". Samodzielny Profil Kredytowy Miasta (Standalone Credit Profile; SCP) jest oceniany na poziomie 'a-'" - czytamy w komunikacie. Ratingi

Fitch potwierdził ratingi A- oraz AAA(pol) Warszawy, perspektywa stabilna

Warszawa, 10.06.2019 (ISBnews) - Fitch Ratings potwierdził międzynarodowy długoterminowy rating Warszawy (Issuer Default Rating; IDR) dla zadłużenia w walucie krajowej na poziomie A- oraz długoterminowy rating krajowy na poziomie AAA(pol), podała agencja. Perspektywa ratingów jest stabilna. Fitch

Fitch potwierdził ratingi A- i AAA(pol) woj. małopolskiego, perspektywa stabilna

Warszawa, 10.06.2019 (ISBnews) - Fitch Ratings potwierdził międzynarodowe długoterminowe ratingi województwa małopolskiego dla zadłużenia w walucie zagranicznej i w walucie krajowej (IDR) na poziomie A- oraz długoterminowy rating krajowy na poziomie AAA(pol), podała agencja. Perspektywa

Fitch potwierdził ratingi A- oraz AAA(pol) woj. wielkopol., perspektywa stabilna

Warszawa, 06.05.2019 (ISBnews) - Fitch Ratings potwierdził międzynarodowe długoterminowe ratingi województwa wielkopolskiego dla zadłużenia w walucie zagranicznej i w walucie krajowej (IDR) na poziomie A- oraz długoterminowy rating krajowy na poziomie AAA(pol), podała agencja. Perspektywa

Fitch potwierdził ratingi Zabrza BB+ i BBB+(pol), perspektywa stabilna

;Potwierdzenie ratingów odzwierciedla niezmienioną opinię Fitch, że pomimo spodziewanych umiarkowanych wyników operacyjnych w średnim okresie, wskaźniki zadłużenia miasta pozostaną na poziomie odpowiadającym ratingowi BB+. Samodzielny profil kredytowy miasta (standalone credit profile; SCP) jest oceniany na bb

Moody's podtrzymał ratingi Getin Noble Banku

(Baseline Credit Assessment - BCA) na poziomie: ca; skorygowana ocena indywidualna (Adjusted Baseline Credit Assessment) na poziomie: ca; krótkoterminowa ocena ryzyka kontrahenta (ST Counterparty Risk Assessment) na poziomie: Not Prime (cr); krótkoterminowy rating depozytów (ST Bank Deposits) na poziomie

Fitch potwierdził ratingi Opola na poziomie BBB-, perspektywa stabilna

Warszawa, 27.04.2020 (ISBnews) - Fitch Ratings potwierdził międzynarodowe długoterminowe ratingi Opola dla zadłużenia w walucie zagranicznej oraz krajowej (IDR) na poziomie BBB-, podała agencja. Perspektywa ratingów jest stabilna. "Fitch Ratings potwierdził międzynarodowe długoterminowe

Fitch obniżył rating Energi do BBB- z perspektywą stabilną

też rating dla wyemitowanych przez spółkę zależną Energa Finance AB (publ) obligacji do poziomu BBB-, a także rating dla wyemitowanych przez Energę obligacji hybrydowych do poziomu BB, podano w komunikacie. "Obniżenie ratingu agencja uzasadnia przede wszystkim realizacją przejęcia spółki - z

Moody's podtrzymał ratingi ING BSK ze stabilną perspektywą

Banku Śląskiego S.A.: - Długookresowy rating depozytów: A2; - Krótkookresowy rating depozytów: P-1; - Ocena indywidualna (Baseline Credit Assessment - BCA): baa2; - Skorygowana ocena indywidualna (Adjusted Baseline Credit Assessment - Adjusted BCA): baa1; - Ocena ryzyka kontrahenta

Fitch potwierdził ratingi BBB oraz A+(pol) Białegostoku, perspektywa stabilna

Warszawa, 19.05.2020 (ISBnews) - Fitch Ratings potwierdził międzynarodowe długoterminowe ratingi Białegostoku dla zadłużenia w walucie zagranicznej i krajowej (IDRs) na poziomie BBB, podała agencja. Fitch potwierdził również krajowy rating długoterminowy na poziomie A+(pol). Perspektywa ratingów

Fitch potwierdził ratingi A- i AA+(pol) Katowic z perspektywą stabilną

Warszawa, 17.06.2019 (ISBnews) - Fitch Ratings potwierdził długoterminowy rating w walucie krajowej (IDR) Katowic na poziomie A- z perspektywą stabilną, podała agencja. Równocześnie Fitch potwierdził długoterminowy rating krajowy Katowic na poziomie AA+(pol) z perspektywą stabilną. "

Fitch potwierdził ratingi A- i AA+(pol) Katowic z perspektywą stabilną

(Standalone Credit Profile; SCP) Miasta na poziomie 'a-'" - czytamy w komunikacie. Ratingi miasta mogą one zostać podniesione, jeśli utrzyma ono solidne wyniki operacyjne, a w rezultacie wskaźnik spłaty zadłużenia w sposób trwały spadnie do 5 lat, pod warunkiem podniesienia ratingów Polski. 

Fitch potwierdził ratingi A- i AAA(pol) Warszawy, perspektywa stabilna

Warszawa, 09.12.2019 (ISBnews) - Fitch Ratings potwierdził międzynarodowy długoterminowy rating Warszawy (IDR) dla zadłużenia w walucie krajowej na poziomie A- oraz długoterminowy rating krajowy na poziomie AAA(pol), podała agencja. Perspektywa ratingów jest stabilna. "Potwierdzenie

Moody's podtrzymał ratingi ING BSK ze stabilną perspektywą

) podtrzymała ratingi dla ING Banku Śląskiego S.A. na następujących poziomach: 1) Długookresowy rating depozytów: A2, 2) Krótkookresowy rating depozytów: P-1, 3) Ocena indywidualna (Baseline Credit Assessment – BCA): baa2, 4) Skorygowana ocena indywidualna (Adjusted Baseline Credit Assessment

Moody's podniósł rating BNP Paribas BP do ba1 z ba2, perspektywa pozytywna 

zmieniona ze "Stabilnej" na "Pozytywną", - długoterminowe ratingi depozytów (LT Bank Deposits) zostały potwierdzone na poziomie Baa1, - krótkoterminowe ratingi depozytów (ST Bank Deposits) zostały potwierdzone na poziomie Prime-2 (P-2), - ocena indywidualna (Baseline Credit

Fitch potwierdził ratingi Gdańska na poziomie A-, perspektywa stabilna

Warszawa, 19.05.2020 (ISBnews) - Fitch Ratings potwierdził międzynarodowe długoterminowe ratingi Gdańska (IDR) dla zadłużenia w walucie zagranicznej oraz krajowej na poziomie A-, podała agencja. Fitch potwierdził również długoterminowy rating krajowy na poziomie AAA(pol). Wszystkie ratingi mają

Moody's obniżył ratingi Getin Noble Banku do Caa1 z B2 oraz do ca z caa1

obserwacyjnej ze wskazaniem negatywnym. "Agencja w komunikacie poinformowała o obniżeniu dotychczasowych poziomów ratingów banku: • Skorygowana ocena indywidualna (Adjusted Baseline Credit Assessment): z caa1 do ca • Ocena indywidualna (Baseline Credit Assessment - BCA): z caa1 do ca

Fitch potwierdził ratingi Opola BBB- i A(pol), perspektywa stabilna

Warszawa, 13.11.2019 (ISBnews) - Fitch Ratings potwierdził międzynarodowe długoterminowe ratingi Opola dla zadłużenia w walucie zagranicznej oraz krajowej (IDR) na poziomie BBB- oraz długoterminowy rating krajowy na poziomie A(pol), podała agencja. Perspektywa ratingów jest stabilna. "

Fitch potwierdził ratingi BBB+ oraz AA(pol) Częstochowy, perspektywa stabilna

(pol). Perspektywa ratingów jest stabilna. "Samodzielny profil kredytowy Częstochowy (Standalone Credit Profile; SCP) jest oceniany na 'bbb+'. Odzwierciedla to połączenie 'średniej' oceny dla profilu ryzyka kredytowego miasta oraz wskaźników zadłużenia na umiarkowanym poziomie, co daje w

Fitch potwierdził ratingi A- oraz AA+(pol) Gliwic, perspektywa stabilna

ratingów jest stabilna. "Samodzielny profil kredytowy Gliwic (Standalone Credit Profile; SCP) jest oceniany na poziomie „a-". Odzwierciedla on połączenie średniej oceny dla profilu ryzyka kredytowego Miasta oraz indywidualnej oceny zdolności do obsługi zadłużenia Gliwic na poziomie 'aa

Moody's obniżył długookresowy rating depozytów GNB do B2 z B1

dotychczasowych poziomów ratingów banku: - skorygowanej oceny indywidualne (Adjusted Baseline Credit Assessment): z b3 do caa1 -  ocena indywidualnej (Baseline Credit Assessment - BCA): z b3 do caa1 - długookresowej oceny ryzyka kontrahenta (LT Counterparty Risk Assessment): z Ba3

Moody's podtrzymał ratingi ING Banku Śląskiego

wyżej wymienionego ratingu: stabilna, - krótkookresowy rating depozytów: P-2, - ocena indywidualna (Baseline Credit Assessment – BCA): baa3, - skorygowana ocena indywidualna (Adjusted Baseline Credit Assessment – Adjusted BCA): baa2, - ocena ryzyka kontrahenta (Counterparty Risk Assessment

Moody's zmienił perspektywę ratingu PKN Orlen na negatywną, ocena Baa2 bez zmian

Warszawa, 13.12.2019 (ISBnews) - Moody's Investors Service potwierdził rating podmiotu (issuer rating) PKN Orlen na poziomie Baa2 oraz ocenę indywidualną (baseline credit assessment - BCA) na poziomie baa3, podała agencja. Perspektywa wszystkich ratingów została zmieniona na negatywną ze

Fitch potwierdził ratingi Małopolski na poziomie A-, perspektywa stabilna

Warszawa, 09.12.2019 (ISBnews) - Fitch Ratings potwierdził międzynarodowe długoterminowe ratingi Małopolski dla zadłużenia w walucie zagranicznej oraz krajowej A-, podała agencja. Perspektywa ratingów jest stabilna. "Potwierdzenie ratingów odzwierciedla niezmienioną opinię Fitch, że

Fitch potwierdził ratingi BBB oraz A+(pol) Białegostoku, perspektywa stabilna

A+(pol). Perspektywa ratingów jest stabilna. "Potwierdzenie ratingów odzwierciedla opinię Fitch, że zgodnie ze scenariuszem ratingowym Fitch wskaźniki zadłużenia Białegostoku pozostaną porównywalne ze wskaźnikami innych miast o ratingu BBB, pomimo realizacji zakrojonego na szeroką skalę

S&P potwierdził rating BBB mBanku, perspektywa negatywna

oceny S&P: - Długoterminowy rating emitenta: "BBB", perspektywa ratingu: negatywna - Krótkoterminowy rating emitenta: "A-2" - Ocena samodzielna (stand-alone credit profile): "bbb" - Ratingi kontrahenta w przypadku procesu przymusowej restrukturyzacji (RCR - resolution

Moody's podniósł perspektywę ratingu ING BSK do pozytywnej, ocena nadal A3

, - krótkookresowy rating depozytów: P-2, - ocena indywidualna (Baseline Credit Assessment – BCA): baa3, - skorygowana ocena indywidualna (Adjusted Baseline Credit Assessment - Adjusted BCA): baa2, - ocena ryzyka kontrahenta (Counterparty Risk Assessment – CR Assessment) długoterminowa

Moody's podniósł długoterminowy rating depozytów mBanku do A3

; Moody's podał, że podwyższenie długoterminowego ratingu depozytów wynika m.in, z podniesienia ratingu BCA (Baseline Credit Assessment) banku do baa3 z ba1, a także możliwego wysokiego wsparcia od głównego akcjonariusza - Commerzbanku.  Z kolei podwyższenie ratingu BCA mBanku odzwierciedla stałe

Moody's podniósł ratingi Santander BP do A2 i A3, perspektywa stabilna

(baseline credit assessment) do Baa2 z Baa3, a skorygowaną BCA do Baa1 z Baa2. Długoterminowa ocena ryzyka kontrahenta (CR Assessment) została podniesiona do A1(cr) z A2(cr), długoterminowe ratingi ryzyka kontrahenta (CRR) do A1 z A2, podano w komunikacie. "Jednocześnie Moody's podniósł ratingi

Moody's obniżył perspektywę ratingu UniCredit do stabilnej

Warszawa, 09.01.2018 (ISBnews) - Moody's Investors Service zmienił perspektywę ratingów UniCredit SpA na stabilną z pozytywnej, podał bank. Jednocześnie podtrzymano rating długoterminowy Baa1 oraz krótkoterminowy Prime-2. Ocena indywidualna (Baseline Credit Assessment - BCA) została

Moody's podwyższył perspektywę ratingu UniCredit do pozytywnej (aktual.)

podtrzymano rating długoterminowy Baa1 oraz krótkoterminowy Prime-2. Ocena indywidualna (Baseline Credit Assessment - BCA) została podtrzymana na poziomie ba1, podano w komunikacie. UniCredit jest jedną z największych grup bankowych w Europie, działającą w 50 krajach na świecie, w tym w blisko 20

Moody's podtrzymał ratingi ING Banku Śląskiego, perspektywa stabilna

Warszawa, 24.01.2017 (ISBnews) - Moody's Investors Service w ramach co półrocznego przeglądu podtrzymała ratingi dla ING Banku Śląskiego - w tym długookresowy rating depozytów na poziomie A3, z perspektywą stabilną, oraz krótkookresowy rating depozytów na poziomie P-2, podał bank. Ocena

Moody's podtrzymał ratingi Banku Pekao, perspektywa stabilna

Warszawa, 12.12.2018 (ISBnews) - Moody's Investors Service podtrzymał rating depozytowy Banku Pekao na poziomie A2/Prime-1, a także ocenę ryzyka kredytowego kontrahenta na poziomie A1/Prime-1, rating CR Assessment na poziomie A1(cr)/Prime-1(cr), a także Baseline Credit Assessment (BCA) na

Moody's podtrzymał ratingi dla ING Banku Śląskiego

; - Krótkookresowy rating depozytów: "P-2" - Ocena indywidualna (Baseline Credit Assessment - BCA): baa3 - Skorygowana ocena indywidualna (Adjusted Baseline Credit Assessment - Adjusted BCA): baa2 - Ocena ryzyka kontrahenta (Counterparty Risk Assessment - CR Assessment) długoterminowa/krótkoterminowa

Moody's podwyższył perspektywę ratingów Banku Millennium do pozytywnej

Warszawa, 23.03.2018 (ISBnews) - Moody's Investors Service podtrzymał długo- i krótkoterminowe ratingi depozytowe Banku Millennium (Baa3/Prime-3), a także baseline credit assessment (BCA) na poziomie ba2 i skorygowane BCA, podała agencja. Perspektywa długoterminowych ratingów depozytowych

Moody's obniżył ratingi Getin Noble Banku do B1 z Ba3 oraz do b3 z b2

; "Agencja w komunikacie poinformowała o obniżeniu dotychczasowych poziomów ratingów banku: - skorygowana ocena indywidualna (Adjusted Baseline Credit Assessment): z b2 do b3 - ocena indywidualna (Baseline Credit Assessment - BCA): z b2 do b3 - długookresowej oceny ryzyka kontrahenta (LT

S&P podniósł rating RCR Banku Pekao do A- z BBB+, perspektywa stabilna

Warszawa, 16.10.2018 (ISBnews) -  S&P Global Ratings podwyższył długoterminowy rating kontrahenta w przypadku procesu przymusowej restrukturyzacji (RCR) Banku Pekao do A- z BBB+, pozostawiając perspektywę stabilną, podał bank. Pozostałe ratingi S&P dla banku pozostały na niezmienionym

S&P zmienił perspektywę ratingu Banku Pekao na stabilną z pozytywnej

: A-2 - ocena samodzielna (stand-alone credit profile): bbb+ "W opinii S&P, silna baza depozytowa oraz historycznie stabilna pozycja płynnościowa banku powinny stanowić źródło stabilnej pozycji banku w trudnych warunkach rynkowych. Dodatkowo, powyższa pozycja będzie wsparta mocną pozycją

Moodys podniósł rating depozytów BGŻ BNP Paribas do Baa1, perspektywa stabilna

lokalnej i obcej (LT Bank Deposits) zostały podniesione z poziomu Baa2 do poziomu Baa1, perspektywa pozostaje stabilna, - krótkoterminowe ratingi depozytów w walucie lokalnej i obcej (ST Bank Deposits) zostały potwierdzone na poziomie Prime-2, - ocena indywidualna (Baseline Credit Assessment) została

Fitch potwierdził rating BBB i A+(pol) Torunia z perspektywą stabilną

Warszawa, 16.04.2019 (ISBnews) - Fitch Ratings potwierdził międzynarodowe długoterminowe ratingi (IDR) Torunia dla zadłużenia w walucie zagranicznej i krajowej na poziomie BBB oraz długoterminowy rating krajowy na poziomie A+(pol), podała agencja. Perspektywa ratingów jest stabilna. "

Moody's umieścił ratingi Getin Noble Banku na listach obserwacyjnych

ratingi rating Baseline Credit Assessment (BCA) oraz Adjusted Baseline Credit Assessment na poziomie ba3 i jednocześnie zostały umieszczone na liście obserwacyjnej z możliwością obniżenia. "(...) Zarząd Getin Noble Banku (...) przekazuje do publicznej wiadomości, że powziął informację, iż agencja

S&P podniósł perspektywę ratingu Cyfrowego Polsatu do pozytywnej

Warszawa, 19.12.2018 (ISBnews) - S&P Global Ratings podwyższył perspektywę ratingową dla Grupy Cyfrowego Polsatu do pozytywnej ze stabilnej, podała spółka. Jednocześnie rating korporacyjny (Issuer Credit Rating) został utrzymany na poziomie BB+. "W uzasadnieniu agencja S&P podała, że

Moody's potwierdził ratingi Banku BGŻ, obserwuje je pod kątem podwyższenia

(Baseline Credit Assessments, BCA). Zmiana jest konsekwencję wprowadzenia nowej metodologii oceny ratingowej dla banków ogłoszonej 16 marca 2015 r." – czytamy w komunikacie. Bank obecnie ma rating BCA na poziomie ba2, który jest tożsamy z ratingiem BFSR na poziomie D, oraz skorygowaną

S&P przyznał Pfleiderer Grajewo rating korporacyjny B, perspektywa pozytywna

Warszawa, 01.02.2016 (ISBnews) - Standard & Poor's Ratings Services przyznał Pfleiderer Grajewo korporacyjny rating kredytowy na poziomie B" i podwyższyła do B z B- długoterminowy korporacyjny rating kredytowy (long-term corporate credit rating) spółce Pfleiderer GmbH, podał Pfleiderer

Moody's potwierdził rating Ba1 Banku Millennium, perspektywa stabilna

Warszawa, 22.06.2016 (ISBnews) - Moody's Investors Service potwierdził długo- i krótkoterminowe ratingi depozytowe Banku Millennium na poziomie odpowiednio: Ba1 i Not Prime, podała agencja. Perspektywa ratingów jest stabilna. "Potwierdzenie ratingu następuje po potwierdzeniu ratingów

Fitch podtrzymał ratingi Poznania na poziomie A-, perspektywa stabilna

Warszawa, 23.09.2019 (ISBnews) - Fitch Ratings potwierdził międzynarodowe długoterminowe ratingi Poznania (IDR) dla zadłużenia w walucie zagranicznej oraz krajowej na poziomie A-. Wszystkie ratingi mają perspektywę stabilną, podała agencja. "Potwierdzenie ratingów odzwierciedla

UniCredit wyemitował obligacje o wartości 500 mln euro

Warszawa, 08.09.2015 (ISBnews) - UniCredit Spa wyemitował pięcioletnie obligacje zabezpieczone o wartości 500 mln euro, podała spółka. "Kupon został ustalony na 7 pkt. baz. powyżej 3-mies. Euribor" – czytamy w komunikacie. Księgę popytu prowadziły Credit Agricole, Credit

Moody's podwyższyła perspektywę ratingów Getin Noble Bank do stabilnej

perspektywę negatywną dla długoterminowego ratingu depozytowego emitenta i umieściła ją na liście obserwacyjnej z możliwością podwyższenia" - czytamy w komunikacie. Wskutek zakończonego przeglądu agencja obniżyła ocenę Baseline Credit Assessment (BCA) do poziomu b1 z poziomu ba3 oraz obniżyła ocenę

Moody's obniżył perspektywę ratingu depozytów zagr. Pekao do negatywnej

depozytów w walutach obcych Pekao może zostać obniżony, jeśli Moody's obniżyłby rating suwerenny Polski" - czytamy dalej. Moody's podtrzymał także ocena ryzyka kredytowego kontrahenta (CR) na poziomie A1(cr)/P-1(cr) oraz Baseline Credit Assessment (BCA) na poziomie baa1. Bank Pekao działa od ponad

Agencja JCR podtrzymała ratingi A/A+ Polski ze stabilną perspektywą

Warszawa, 23.03.2016 (ISBnews) - Agencja Japan Credit Rating (JCR)  podtrzymała ocenę wiarygodności kredytowej Polski na dotychczasowym poziomie A dla waluty zagranicznej i A+ dla waluty krajowej. Perspektywa ratingu pozostaje stabilna, podała agencja. "

Moody's podwyższył ratingi oceny długu i depozytów Banco Santander

Credit Assessment (BCA) Adjusted Baseline Credit Assessment (Adjusted BCA) na poziomie baa1, a także z analizy agencji, która doprowadziła do przyznania ratingów o poziom wyższych niż Adjusted BCA, podano. Wśród czynników, które wpłynęły na zmianę wymieniono działalność banku na zróżnicowanych rynkach

Moody's podniósł rating PKN Orlen do Baa2, perspektywa stabilna

Warszawa, 13.04.2017 (ISBnews) - Moody's Investors Service podniósł rating PKN Orlen do Baa2 z Baa3 i ocenę indywidualną (Baseline Credit Assessment - BCA) do baa3 z ba1, jednocześnie podnosząc rating emisji obligacji spółki Orlen Capital AB o wartości 500 mln euro i 750 mln euro do Baa2 z

Fitch: Zadłużenie polskich spółek energ.-paliw. sięgnie 60 mld zł w l. 2019-2021

niekorzystna kredytowo, ale ten wpływ jest równoważony, więc ogółem projekt ten nie wpływa na zmianę ratingów spółek" - powiedział także Galbarczyk. Negatywne czynniki to m.in. koszt emisji CO2 i wysoki capex, a czynniki równoważące to m.in. wpływy z rynku mocy i spodziewany udział finansowy spółek w

Przegląd prasy

% Polenergii Bałtyk I --Shell wybudował we Wrocławiu stację LNG dla ciężarówek, czeka na koncesję --Fitch potwierdził ratingi A- i AAA(pol) Warszawy, perspektywa stabilna --BOŚ Bank: W tym tygodniu w centrum uwagi posiedzenia FOMC i EBC --Fitch potwierdził ratingi Małopolski na poziomie A-, perspektywa

Moody's podwyższył ratingi Banku BGŻ BNP Paribas do poziomu Baa2/Prime-2

Warszawa, 22.05.2015 (ISBnews) - Moody's Investors Service podwyższył ratingi dla długoterminowych i krótkoterminowych depozytów Banku BGŻ BNP Paribas do poziomu Baa2/Prime-2 z poziomu Baa3/Prime-3 z perspektywą stabilną, podał bank. "Zmiana wynika z potwierdzenia podstawowej oceny

Kalendarium ISBnews

;UOKiK, Stowarzyszenia Prawa Konkurencji oraz Positive Competition pt. "Konkurencja w erze cyfrowej" --Fitch Credit Outlook 2019: European Energy, Oil & Gas and Utilities  --09:00: Śniadanie prasowe BGŻ BNP Paribas pt. "Pomaganie jest fajne" --10:00: Planowane posiedzenie

J. Borowski: Tylko głębsza redukcja stóp proc. może wpłynąć na gospodarkę

, w tym także od oczekiwanej decyzji agencji ratingowej Moody's, która ogłosi swoją decyzję 13 maja br. "Jeżeli rating zostanie obniżony, a tak zakładamy, to należy zwrócić uwagę, że częściowo taki ruch już jest w znacznym stopniu uwzględniony przez rynek i osłabienie kursu złotego w reakcji na

S&P obniżyła długoterminowy rating kredytowy PKO BP do BBB+ z A-

Warszawa, 18.06.2015 (ISBnews) - Standard and Poor's obniżył długoterminowy rating kredytowy PKO Banku Polskiego do BBB+ z A- i jednocześnie podtrzymała krótkoterminowy rating kredytowy na poziomie A-2. Perspektywa jest 'negatywna', podał bank. Agencja utrzymała ocenę banku określoną jako

Fitch: 6 polskich spółek energetycznych może pozyskać 33 mld zł długu do 2020 r.

będzie na refinansowanie obecnego zadłużenia, a połowa - na nowe zadłużenie. "Spółki te będą miały łączne zadłużenie na poziomie 60 mld zł do 2020 r. wobec 45 mld zł obecnie i 30 mld zł na koniec 2012 r." - wskazał dyrektor. Dodał, że Fitch nie widzi potrzeby zmian w ratingach firm w

Obniżka wieku emerytalnego pogorszy rating Polski? Fitch i Moody's zdecydują

się ekonomiści banku Credit Agricole: - Chociaż Fitch weźmie pod uwagę wpływ obniżenia wieku emerytalnego na finanse państwa, to nie będzie to wystarczający argument do obniżki perspektywy ratingu Polski. Mimo wcześniejszych ostrzeżeń przed konsekwencjami obniżenia wieku emerytalnego i spadających

Rating Polski. Co nam zrobi Moody's?

zmiany dotyczące Trybunału Konstytucyjnego. Inwestorzy, a więc zagraniczne banki, fundusze ubezpieczeniowe i firmy inwestycyjne, słuchają ratingów, często wybierają takie miejsca, które dają większy zysk za nieco większe ryzyko. Jak jest ono duże? Sami inwestorzy, niestety, nie potrafią tego ocenić

Rating Polski bez zmian. Agencja S&P podniosła jego perspektywę do poziomu stabilnego

ratingu wciąż istnieje. Nerwowe oczekiwania na decyzję S&P Inwestorzy nerwowo czekali na decyzję agencji S&P. W piątek rano rentowności polskich obligacji osiągnęły najwyższy poziom od dwóch lat. Oprocentowanie 10-letnich obligacji na rynku wtórnym sięgnęło 3,83 proc. A wysoka rentowność polskich papierów

Przegląd informacji ze spółek

Awbud ocenia, że wezwanie do zapisywania się na sprzedaż jego akcji, ogłoszone 27 grudnia 2018 r. przez Abadon Real Estate oraz Petrofox jest zbieżne z interesem spółki, a zaproponowana cena - godziwa, podał Awbud. S&P Global Ratings nadał Alior Bankowi długoterminowy rating  (Long-Term

Przegląd informacji ze spółek

Ratings podwyższył perspektywę ratingową dla Grupy Cyfrowego Polsatu do pozytywnej ze stabilnej, podała spółka. Jednocześnie rating korporacyjny (Issuer Credit Rating) został utrzymany na poziomie BB+. Esotiq & Henderson miało ok. 13 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży we listopadzie, co

Kalendarium ISBnews

--Spotkanie Huawei Enterprise Polska IP Club, którego celem jest budowanie otwartej, współdzielonej platformy dla liderów opinii z branży IP --Konferencja UOKiK, Stowarzyszenia Prawa Konkurencji oraz Positive Competition pt. "Konkurencja w erze cyfrowej" --Fitch Credit Outlook 2019

Przegląd prasy

Warszawa, 21.10.2019 (ISBnews) - Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy. Rzeczpospolita --Waszyngton może, bez bilateralnych umów z innymi krajami, obligować amerykańskich operatorów chmury do udostępnienia gromadzonych w niej danych klientów - a partnerem w polskiej

Fitch obniża ratingi wielkim bankom. Inwestorzy się nie przejęli

obniżkę. Po ogłoszeniu zmian ratingów przez Fitch akcje Goldman Sachs straciły na wartości 1,5 proc., Citigroup 0,5 proc., a Bank of America nawet zyskał 0,6 proc. Ocena Bank of America, Goldman Sachs i Citigroup została zmieniona z A+ do A, Barclays i Credit Suisse spadły z AA- do A, a BNP Paribas i

Przegląd prasy

czym planowane jest powołanie Dimitrisa Raptisa na tę funkcję, podała spółka. --Moody's Investors Service podtrzymał rating depozytowy Banku Pekao na poziomie A2/Prime-1, a także ocenę ryzyka kredytowego kontrahenta na poziomie A1/Prime-1, rating CR Assessment na poziomie A1(cr)/Prime-1(cr), a także

Przegląd informacji ze spółek

poziomie A1(cr)/Prime-1(cr), a także Baseline Credit Assessment (BCA) na poziomie baa1, podała agencja. Perspektywa długoterminowego ratingu depozytowego pozostaje stabilna. (ISBnews)

Przegląd prasy

potwierdził ratingi A- i AAA(pol) woj. małopolskiego, perspektywa stabilna --Fitch potwierdził ratingi A- oraz AAA(pol) Warszawy, perspektywa stabilna --Giełdowy Indeks Produkcji GIP60 spadł o 9,3% m/m do 854,29 pkt w maju --BOŚ Bank: Dane z USA i Chin w centrum uwagi w tym tygodniu --IDM apeluje do

Przegląd prasy

podatkowej na 3,4 mln zł --Next Road Ventures zainwestował w startup TrustMate --Analizy.pl: Aktywa TFI spadła o 0,7% m/m do 268,4 mld zł w lutym --NCBR przekaże uczelniom 40 mln zł na zajęcia zwiększające dostępność --EuroRating podniósł rating Santander BP do A-, perspektywę obniżył do stabilnej

Moody's: Stabilny wzrost PKB i poziom długu wzmacnia perspektywę ratingu Polski

. "Resilient Credit Profiles Mitigate External Headwinds", który - jak podkreśliła - nie jest decyzją ratingową. "Raport - który obejmuje Bułgarię, Czechy Węgry, Polskę, Rumunię, Słowenię i Słowację - mówi, że pomimo stabilnych tendencji gospodarczych, istnieje szereg ryzyk dla

MF: Decyzja S&P o obniżeniu ratingu Polski jest niezrozumiała

. Standard & Poor's ogłosił w piątek decyzję o obniżeniu oceny ratingowej Polski z A- do BBB+ dla długoterminowych zobowiązań w walutach obcych oraz z A/A-1 do A-/A-2 dla odpowiednio długo i krótkoterminowych zobowiązań w walucie lokalnej. Jednocześnie zmieniona została perspektywa ratingu z pozytywnej na

MF: Decyzja S&P o obniżeniu ratingu Polski jest niezrozumiała

ogłosił w piątek decyzję o obniżeniu oceny ratingowej Polski z A- do BBB+ dla długoterminowych zobowiązań w walutach obcych oraz z A/A-1 do A-/A-2 dla odpowiednio długo i krótkoterminowych zobowiązań w walucie lokalnej. Jednocześnie zmieniona została perspektywa ratingu z pozytywnej na negatywną. Po

Rating Polski pójdzie w dół przez Trybunał Konstytucyjny? Drugi dzwonek od Moody's

rating. Potem, w maju, drugi wielki gracz, czyli agencja Moody's, ostrzegł, że kryzys konstytucyjny nie poprawia naszej wiarygodności, i krótko potem obniżył tak zwaną perspektywę ratingu ze stabilnej na negatywną. Perspektywa to taki sygnał, w którą stronę będą szły kolejne zmiany oceny. Eskalacja

Przegląd prasy

. --S&P Global Ratings podwyższył perspektywę ratingową dla Grupy Cyfrowego Polsatu do pozytywnej ze stabilnej, podała spółka. Jednocześnie rating korporacyjny (Issuer Credit Rating) został utrzymany na poziomie BB+. --Esotiq & Henderson miało ok. 13 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży we

Przegląd prasy

tym roku ogłoszono już 20 wezwań na akcje spółek, a to może nie być koniec  --PKO TFI podpisało już prawie 800 umów o prowadzenie PPK Dziennik Gazeta Prawna  --Platforma foreksowa podszywająca się pod bank Credit Agricole wyłudziła miliony złotych od swoich klientów --Gdyby nie

Przegląd prasy

) Dziennik Gazeta Prawna --Po wzroście w tym roku do 2,1% PKB, deficyt sektora finansów publicznych za rok ma spaść do 1,5% w 2019 r. i utrzymać tendencję spadkową w przyszłości wg projektu aktualizacji programu konwergencji --Wzrost PKB wyniesie po 3,8% w tym i przyszłym roku, a w 2020 r. spowolni do

J.Borowski: Kapitał zagraniczny jeszcze nie obawia się zawirowań politycznych

w krótkim terminie osłabienia złotego do 4,40 zł za euro na koniec czerwca. I ten scenariusz jest spójny z ewentualną obniżką ratingu przez Moody's i redukcją stóp. Jeśli cięcia stóp nie będzie, a będzie tylko zmiana perspektywy ratingu, to złoty może być wtedy o kilka groszy mocniejszy. W dłuższej

Przegląd prasy

Warszawa, 09.04.2020 (ISBnews) - Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy. Rzeczpospolita  --IBRiS: 62% Polaków 'zdecydowanie' popiera ograniczenia związane z pandemią koronawirusa, wprowadzone przez rząd, a 25% 'raczej popiera' --Każdy ze sztabów wyborczych

Przegląd prasy

: Posiedzenia EBC i RPP w centrum uwagi w tym tygodniu --Akcjonariusze Sescom uchwalili buy-back do maksymalnej kwoty 1,5 mln zł --Fitch potwierdził ratingi BBB+ i AA(pol) Rzeszowa z perspektywą stabilną --Ghelamco Invest wykupi przedterminowo część obligacji serii PPE, PPF i PPG --Aktywa Altus TFI