a ceny złomu

Gdańskie tramwaje pojadą do Lubicza

Zakończył się przetarg na kupno 20 starych tramwajów typu 105N. Na złom kupił je zakład z Lubicza, PHU Kawałek. Zapłacił 17,8 tys. zł. za wagon. To 5 tysięcy więcej niż cena wywoławcza.

Przychody Elemental wzrosły szacunkowo o ok. 50,5% do 672,52 mln zł w I półr.

identyfikuje, że na wyniki finansowe I półrocza 2017 roku wpływ miał powstały w II kwartale bieżącego roku wskaźnik relacji pomiędzy cenami zakupu złomów katalizatorów samochodowych, a cenami sprzedaży koncentratu zawierającego metale z grupy PGM (m.in. platynę, pallad i rod)" - czytamy w komunikacie

Zysk netto Elemental spadł r/r do 4,6 mln zł w II kw. 2017 r.,

, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 677,32 mln zł w porównaniu z 447,66 mln zł rok wcześniej. "Na wyniki finansowe I półrocza 2017 roku wpływ miał wskaźnik relacji pomiędzy cenami zakupu złomów katalizatorów samochodowych, a cenami sprzedaży koncentratu zawierającego metale z grupy PGM

DM BDM podniósł wycenę Cognoru do 2,1 zł, nadal rekomenduje 'kupuj'

1,75 zł. "Na rok 2018 staramy się uwzględnić wyższe koszty wytworzenia (elektrody, ceramika) oraz presję na wzrost wynagrodzeń. Jednocześnie jednak liczymy na utrzymanie dobrych dla Cognoru spreadów (cena wyrobu vs cena złomu). Dlatego na 2018 rok prognozujemy erozję r/r EBITDA do 121,7 mln zł

Alumetal spodziewa się pogorszenia zysków o 20-25% w II kw. 2017 r.

zarządu negatywny wpływ na skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Alumetal ma przede wszystkim czynnik w postaci niekorzystnej relacji pomiędzy cenami zakupu złomów aluminiowych, a cenami sprzedaży wtórnych aluminiowych stopów odlewniczych oraz fakt, że presja na marże dotyczy pełnej gamy

Strata netto Cognoru wyniosła 6,04 mln zł w I poł. wobec zysku rok wcześniej

jedynie 1,6 mln zł i 0,2%. Powodem tego zjawiska był spadek cen. Pogorszyły się również tzw. spready przerobowe, czyli różnice pomiędzy cenami naszych produktów i ceną złomu, który stanowi podstawowy surowiec i dominuje w koszcie wytworzenia. W konsekwencji nasiliła się presja na rentowność"

Zysk netto Cognor wyniósł 5,97 mln zł w II kw. 2017 r. wobec straty rok wcześniej

porównaniu do średniego kursu w drugim kwartale 2016 roku" - czytamy w raporcie. EBITDA wyniosła 32 mln zł wobec 33,4 mln zł rok wcześniej. "Nasze wyniki były wsparte przez dalszą poprawę spreadów przerobowych. Różnica ceny pomiędzy średnią ceną sprzedaży kęsów i wyrobów finalnych a średnią

BM BGŻ BNP Paribas rekomenduje 'neutralnie' dla Alumetalu, wycena 67,63 zł

wyrobów bardziej dochodowych, utrzymująca się przez dłuższy czas niekorzystna relacja pomiędzy cenami stopów oraz złomów nie pozwala Spółce na wypracowanie wyników porównywalnych z pierwszym półroczem bieżącego roku" - czytamy w raporcie.  Analitycy oczekują, że spółka zanotuje w tym roku 92,8

Cognor ustalił cenę emisji akcji i cenę konwersji dla posiadaczy warrantów

Warszawa, 10.01.2018 (ISBnews) - Cena emisyjna akcji emisji nr 9 dla posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii B, którzy wyrazili zgodę na zmianę warunków emisji warrantów wynosi 2,05 zł jedna akcja, a cena konwersji warrantów serii B na akcje emisji nr 9 dla posiadaczy obligacji wymiennych

Wynik finansowy PKP Cargo za 2017 dzięki odpisowi będzie lepszy o 22,2 mln zł

Warszawa, 07.02.2018 (ISBnews) - Ze względu na wzrost cen złomu na dzień 31 grudnia 2017 r. w stosunku do cen przyjętych przez PKP Cargo do wyceny wartości rezydualnej taboru kolejowego w poprzednich okresach, zarząd po przeprowadzeniu analizy, podjął decyzję o dokonaniu aktualizacji wartości

Cognor pomimo planowanych przestojów nie spodziewa się gorszych wyników w III kw

technicznym w jednej hucie. W tym roku mamy zaplanowane postoje remontowe w dwóch stalowaniach, ale nie powinno to mieć znaczącego wpływu na wynik i sprzedaż, gdyż w tym czasie normalnie będą funkcjonowały nasze walcownie, a dodatkowo sprzyja nam wzrost cen i możemy zejść w tym czasie z zapasów, które

Zysk netto Cognoru wyniósł 1,47 mln zł w 2016 r. wobec straty rok wcześniej

dla producentów BOF, rosły ostatnio szybciej niż cena złomu, stanowiącego dla nas wsad produkcyjny. Dzięki temu przewaga producentów BOF zauważalnie zmalała" – napisał prezes Przemysław Sztuczkowski w liście do akcjonariuszy. Ocenia on, że powyższe trendy będą w kolejnych okresach

BZ WBK Brokerage obniżył wycenę Alumetalu do 61,3 zł, nadal zaleca 'trzymaj'

wskazuje malejącą różnicę w cenach złomu i stopów aluminium. Przewidujemy, że podobna tendencja utrzyma się również w 3 kw. 2017, dlatego obniżamy 2017P EBITDA o 18% do 96 mln PLN (po niedawnej obniżce o 7%). Niższa prognoza wyniku będzie miała również negatywny wpływ na wypłatę dywidendy z zysku 2017P

Zysk netto Alumetalu spadł r/r do 13,99 mln zł w II kw. 2017 r.

sprzedaży na poziomie zgodnym z oczekiwaniami zarządu ze względu na dużą zmienność rynkową cen stopów i złomów, prace nad poprawą efektywności technologicznej drugiej linii w zakładzie węgierskim oraz relatywnie dużo przestojów remontowych w I półroczu 2017 roku" - czytamy w raporcie. Średnia cena

Zarząd Cognor uważa cenę w wezwaniu PS Holdco za nie oddającą wartości godziwej

Warszawa, 12.05.2016 (ISBnews) - Zdaniem zarządu Cognor cena oferowana w wezwaniu ogłoszonym przez PS Holdco nie odpowiada wartości godziwej spółki z finansowego punktu widzenia, poinformowała spółka. "Zarząd stwierdza, że zaproponowana cena nie uwzględnia wartości spółki i nie odpowiada

Cognor przydzielił 26,53 mln akcji w ofercie publicznej

; - czytamy w komunikacie. Wcześniej w tym tygodniu Cognor ustalił cenę akcji w SPO na 1,5 zł, a ostateczną liczbę akcji oferowanych na 26 528 415. Spółka podała też dzisiaj, że PS Holdco (główny akcjonariusz spółki) objął 16 mln akcji aportowych o wartości łącznie 24 mln zł, oferowanych w ramach

PS Holdco nabył 2,52 mln akcji Cognora w wezwaniu

niniejszym, że PS Holdco Sp. z o.o. z siedzibą w Poraju w ramach w/w wezwania nabyła 2 522 951 akcji spółki Cognor Spółka Akcyjna z siedzibą w Poraju" - czytamy w komunikacie. PS Holdco Sp. z o.o. ogłosił w kwietniu br. wezwanie na 26,16 mln akcji Cognora, stanowiących 37,45% liczby głosów, po cenie

Zysk netto Alumetalu wzrósł r/r do 28,71 mln zł w I kw. 2016 r.

poprzedniego. Przychody w I kwartale 2016 roku wyniosły 337,9 mln zł, a za ostatnie cztery kwartały wyniosły 1,394 mld zł" - czytamy dalej w raporcie. Wolumen sprzedaży Grupy spadł w I kw. br. o 6% r/r i wyniósł 42,5 tys. ton, "co wynikało z niekorzystnych relacji cenowych jednego z gatunków złomu

Elemental ma list intencyjny ws. przejęcia pakietu kontrolnego spółki z Holandii

na rynku holenderskim wiodącym przedsiębiorstwem specjalizującym się w recyklingu zużytych katalizatorów samochodowych oraz złomu elektroniki, generując przychody na poziomie 16 mln euro rocznie" - czytamy dalej. Spółka zlokalizowana jest w centralnej części Holandii, posiada profesjonalny

Alumetal liczy, że w średnim terminie może poprawić wcześniejsze rekordy wyników

zmienności cen na rynku stopów i złomów. "Można się zastanawiać, jaki będzie dalszy scenariusz - zawsze miałem konkretne zdanie. Teraz ze względu na zmienność trudno coś przewidzieć. Średnioterminowo na pewno Alumetal będzie realizował lepsze wyniki niż w rekordowych latach 2014-2016" &ndash

DM BPS rozpoczął rekomendowanie Alumetalu od 'trzymaj' i wyceny 55 zł

zł, co implikuje potencjał -1,7%. W naszej opinii obecnie spółka działa w niestabilnym otoczeniu, a wyniki w I kw. 2015 ukazały problemy z efektywnym zarządzaniem spreadem (scrap spread), który poprzez dynamiczne wzrosty, zamiast pomóc, osłabił wyniki (Alumetal zawiera kontrakty w 85% o stałej cenie

Zysk netto Cognoru to 11,04 mln zł w III kw. 2016 r. wobec straty rok wcześniej

się o 4,3% łącznej ilości sprzedaży złomów stali, półwyrobów (kęsów) i wyrobów finalnych. Drugim powodem było obniżenie cen jednostkowych" – czytamy w komentarzu do wyników. W kwestii rentowności zaobserwowano pozytywne zjawisko wzrostu spreadu przerobowego dla kęsów o 7 zł do tony. W tym

Strata netto Stalprofilu zwiększyła się r/r do 10,28 mln zł w III kw. 2016 r.

, jaki miał miejsce w II kw. br. Obniżkę cen wyrobów hutniczych w III kw. br. ograniczyła stabilizacja cen surowców do produkcji hutniczej takich, jak ruda żelaza i złom, oraz dynamiczny wzrost cen koksu. Sytuacja na rynku surowców stwarza perspektywę wzrostu cen wyrobów hutniczych w kolejnych miesiącach

G. Stulgis nie planuje dalszej sprzedaży akcji Alumetalu, nawet po lock-up'ie

. W przeprowadzonych w dniach 7-8 lutego br. transakcjach pakietowych około 20 podmiotów zakupiło 6,25% akcji Alumetalu po cenie 61 zł za walor (łącznie 58,6 mln zł). Grzegorz Stulgis, już po przeprowadzonych transakcjach, kontroluje obecnie 33,22% akcji Alumetalu, pozostając największym

Strata netto Cognoru to 6,94 mln zł w II kw. 2015 r. wobec zysku rok wcześniej

nasz koszt wsadu uległ nawet pewnemu zwiększeniu w ślad za podwyżkami cen złomu, który posiada największy udział w strukturze kosztów wytopu stali w procesie elektrycznym (EAF). Przy obecnych cenach rudy żelaza i węgla koksującego nie widzimy pola do istotnej ich obniżki" – czytamy w

Ile to kosztuje? Recykling surowców

. Pierwszorzędne znaczenie ma cena złomu aluminiowego, który stanowi aż 85 proc. kosztów stopu z odzysku. Złomem mogą być też części silnika (np. tłoki), skrzyni biegów, profile okienne, felgi, blachy i wióry, czyli odpady od producentów wykorzystujących ten surowiec. Aby wyprodukować 100 tys. ton wtórnego stopu

Zysk netto Alumetalu wzrósł r/r do 77,65 mln zł w 2015 r.

EBITDA wyniósł 106,6 mln zł, co oznacza wzrost o 36% r/r. Głównymi czynnikami, które pozytywnie wpłynęły na uzyskanie najlepszych w historii Grupy Alumetal rezultatów były: wzrost wolumenu sprzedaży o 6%, dobra relacja pomiędzy cenami sprzedaży stopów a cenami zakupu złomów, pozytywne efekty inwestycji w

Alumetal rezygnuje z zaangażowania w SKTB Aluminium, nadal myśli o akwizycjach

Warszawa, 04.11.2016 (ISBnews) - Alumetal zdecydował o wykorzystaniu opcji put w transakcji nabycia udziałów we francuskim SKTB Aluminium, czyli odsprzedaży 15% udziałów w spółce większościowym akcjonariuszom po cenie zakupu, poinformował prezes Szymon Adamczyk. Podkreślił jednak, że spółka nadal

Cognor zaoferuje 26,53 mln akcji po cenie 1,5 zł w SPO

Warszawa, 21.11.2017 (ISBnews) - Cognor ustalił cenę akcji we wtórnej ofercie publicznej (SPO) na 1,5 zł, a ostateczną liczbę akcji oferowanych na 26 528 415, podała spółka. "W dniu 20 listopada 2017r. spółka w uzgodnieniu z globalnymi współkoordynatorami i po konsultacji z Trigon ustaliła

Spółka Cognoru wykupi przedterminowo obligacje o wartości nom. 100,35 mln euro

. Zamiarem HSJ jest umorzenie obligacji nabytych w ramach wezwania. "W związku z tym, różnica pomiędzy wartością nominalną obligacji a zapłaconą ceną nabycia obligacji poprawi aktualny wynik finansowy grupy oraz przyczyni się do zmniejszenia przyszłych kosztów obsługi zadłużenia" - czytamy także

Spółka Cognoru wykupiła 6,96 mln obligacji Cognor International Finance

. Maksymalna cena, którą HSJ jest skłonny przeznaczyć na nabycie obligacji w ramach wezwania wynosiła 10 mln euro. Zamiarem HSJ było umorzenie obligacji nabytych w ramach wezwania. "W związku z tym, różnica pomiędzy wartością nominalną obligacji a zapłaconą ceną nabycia obligacji poprawi aktualny wynik

PS Holdco wezwał do sprzedaży 37,45% akcji Cognor po 0,97 zł/ szt.

Warszawa, 26.04.2016 (ISBnews) - PS Holdco Sp. z o.o. ogłosił wezwanie na 26,16 mln akcji spółki Cognor, stanowiących 37,45% liczby głosów, po cenie 0,97 zł sztuka, podał pośredniczący w wezwaniu Dom Maklerski BDM.  Data rozpoczęcia przyjmowania zapisów to 17 maja 2016

Jak i którzy ubezpieczyciele naciągają kierowców?

roku nadaje się już tylko na złom. To dlatego, że potencjalne koszty naprawy uszkodzonego samochodu wyliczył na podstawie cen nowych oryginalnych części bez żadnych potrąceń ze względu na wiek auta, a stawkę za godzinę pracy mechanika ustalił na 130 zł. W podobnych przypadkach, kiedy auto rzeczywiście

Cognor Holding złożył KNF prospekt dot. oferty publicznej akcji

biegłego rewidenta. Cena emisyjna akcji aportowych ma być równa cenie akcji emisji nr 11" - czytamy w komunikacie. "Rozpoczynamy formalnie kolejny etap, strategicznego dla grupy, procesu zmierzającego do gruntownego refinansowania naszego zadłużenia. Chcemy pozyskać od inwestorów nie mniej niż

Zysk netto Alumetalu spadł r/r do 14,8 mln zł w III kw. 2017 r.

mniejszym poziomem zamówień ze strony klientów. Wolumen sprzedaży wyrobów w III kw 2017 r. wyniósł 42,5 tys. ton i był o 15% większy w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku. Za ostatnie cztery kwartały wolumen sprzedaży wyniósł w skali całej Grupy Alumetal 170,6 tys. ton.  Średnia cena

Alumetal podtrzymuje optymistyczne oczekiwania co do wyników 2015 r.

Przemysław Grzybek, wynikało to ze zwiększonego zapotrzebowania na kapitał obrotowy. "W III kwartale wszystkie trzy czynniki zmienią kierunek. Mniejszy będzie wolumen sprzedaży, odnotujemy spadek cen stopów i złomów, a zapas jest pod naszą kontrolą. To wszystko powinno zadziałać w przeciwnym kierunku

Strata netto OT Logistics wyniosła 0,33 mln zł w III kw. 2016 r.

transportowej i portowej. Widoczny jest spadek przewozu ładunków masowych w Niemczech, zwłaszcza złomu, spowodowany niskimi cenami stali. Cieszy nas natomiast wzrost przeładunków w Gdyńskim porcie, który jest dowodem na to, że decyzje o rozwoju przeładunków agro to kierunek właściwy. Nadal prowadzimy działania

S&P obniżył rating Cognor do CC, perspektywa negatywna

procedura aukcyjna, w której obligatariusze proponują cenę nabycia z przedziału 48-60 euro na 100 euro wartości nominalnej. [...] Oczekiwana wartość gotówki będzie niższa niż oryginalna wartość. Bierzemy też pod uwagę obecny słaby standing kredytowy spółki, odzwierciedlający trudne wyniki finansowe

Strata netto Cognor wyniosła 14,83 mln zł w 2015 r. wobec zysku rok wcześniej

się popyt przy nadprodukcji stali spowodował spadek cen wyrobów hutniczych oraz zmniejszenie marż producentów. Średnia cena naszych produktów spadła o 203 zł do tony, zaś marże uległy pogorszeniu o 73 zł do tony. Próbowaliśmy w ubiegłym roku zamortyzować negatywny wpływ tych czynników poprzez

Cognor planuje pozyskać 101 mln zł w SPO na restrukturyzację zadłużenia

obszarze handlu wyrobami hutniczymi. Od 1997 roku jest podmiotem notowanym GPW, a od roku 2006 stała się częścią większej grupy przemysłowej zajmującej się produkcją wyrobów hutniczych oraz obrotem złomami metali. Obecnie jest jednostką holdingową grupy kapitałowej obejmującej kilkanaście podmiotów

Zysk netto Alumetalu wzrósł r/r do 26,55 mln zł w II kw. 2016 r.

mniejszej sprzedaży ilościowej w I półroczu 2016 roku było świadome wyeliminowanie przez Grupę Alumetal mało rentownej sprzedaży. Ograniczono sprzedaż niektórych gatunków stopów odlewniczych, których cena w analizowanym okresie kształtowała się niekorzystnie w stosunku do cen zakupów surowców adekwatnych do

Komornik skazany na więzienie. Sprzedał opla za 140 złotych

600 zł. Z kolei felgi aluminiowe poszły pod młotek za 28 zł, a metalowe za 7,5 zł. A prawie 15 ton części samochodowych komornik potraktował jako złom i sprzedał po 10 gr za kilogram. Cena rynkowa 60 gr. Komornik recydywista Komornik oprócz kary więzienia ma naprawić szkodę, jaką wyrządził

Przychody Grupy Recykl wzrosły r/r do 9,9 mln zł w III kwartale br.

kontynuację trendów rynkowych obecnych w poprzednich miesiącach bieżącego roku, czyli spadku cen naszych wyrobów. Z drugiej strony, Grupa dzięki wzrostowi wolumenów produkcji oraz utrzymywaniu na niskim poziomie kosztów wytwarzania, uzyskała zadowalające wyniki finansowe. Dodatkowo na uwagę zasługuje wzrost

Zysk netto Alumetalu wzrósł r/r do 89,94 mln zł w 2016 r.

115,9 mln zł, co oznacza wzrost o 9% w stosunku do 2015 roku. Głównymi czynnikami, które pozytywnie wpłynęły na uzyskanie najlepszych w historii Grupy Alumetal rezultatów, było ograniczenie ilości sprzedaży do tych gatunków wyrobów, gdzie występowała dobra relacja pomiędzy cenami sprzedaży stopów a

Zysk netto Alumetalu spadł r/r do 18,63 mln zł w III kw. 2016 r.

cena sprzedaży wyrobów gotowych Grupy Alumetal w III kwartale 2016 roku była o 14% niższa r/r, co w połączeniu ze zmniejszeniem ilości sprzedaży wyrobów o 3% spowodowało spadek przychodów ze sprzedaży (po uwzględnieniu nieco większej z kolei łącznej wartości sprzedaży usług, towarów, półfabrykatów

Wznowiona oferta akcji Cognoru rozpoczyna się dziś od budowy księgi popytu

wyłączeniem prawa poboru, w trybie oferty publicznej. Minimalna kwota niezbędna, aby doszło do emisji, to 38,04 mln zł, podał Cognor. Zgodnie z obowiązującym harmonogramem, roadshow i bookbuilding potrwają od 14 do 20 listopada 2017 r. Ostatniego dnia, tj. 20 listopada br. planowane jest ustalenie ceny

Przegląd prasy

. Okazało się, że dzięki wzrostowi cen złomu, tabor kolejowy spółki jest wart więcej niż wcześniej przyjmowano Puls Biznesu --W branży transportu lotniczego rok 2017, który przyniósł 9-procentowy wzrost przewozów cargo, zostanie na świecie zapamiętany jako najlepszy od siedmiu lat. Ta hossa była również

Zysk netto Impexmetalu spadł r/r do 129,8 mln zł w 2016 r.

Francji, Niemczech i Hiszpanii. Rozpoczęto także sprzedaż nowych blach cynkowo-tytanowych, które niezwykle szybko znalazły uznanie naszych klientów. Baterpol ustabilizował swoje wyniki, chociaż w dalszym ciągu pozostaje pod presją rosnących cen złomu akumulatorowego. W Segmencie Handel grupa łożyskowa FŁT

Zapisy na akcje Cognoru potrwają od 13 do 17 października br.

powstał w 1991 roku, zajmując się na początku działalnością w obszarze handlu wyrobami hutniczymi. Od 1997 roku jest podmiotem notowanym GPW, a od roku 2006 stała się częścią większej grupy przemysłowej zajmującej się produkcją wyrobów hutniczych oraz obrotem złomami metali. Obecnie jest jednostką

Zbiórka na stoczniowe dźwigi. Tyle że nikt o niej nie wie

prezydenta. - Wszystko zależy od tego, czy mieszkańcy będą chcieli wpłacać pieniądze. Zakup jednego z 17 dźwigów [ które miasto wytypowało jako te istotne dla zachowania krajobrazu - red.] po cenie złomu to koszt około miliona złotych. Liczymy na to, że nie tylko mieszkańcy będą wspierać zbiórkę, ale i

Przegląd informacji ze spółek

. Szacunkowa wartość umowy wynosi około 113 mln zł netto rocznie.  Ze względu na wzrost cen złomu na dzień 31 grudnia 2017 r. w stosunku do cen przyjętych przez PKP Cargo do wyceny wartości rezydualnej taboru kolejowego w poprzednich okresach, zarząd po przeprowadzeniu analizy, podjął decyzję o

Chwila na parkingu i odjeżdżasz bez katalizatora. Złodzieje znaleźli złoty interes

to dwie-trzy minuty. Najbardziej narażone są auta z większym prześwitem i mające katalizator pod spodem, a nie w komorze silnika. Np. szajka z Mokotowa upodobała sobie jeepy. Co się dzieje z łupem? Nowe katalizatory i filtry złodzieje sprzedają za pół ceny jako części zamienne. Starsze - punktom

Produkujemy dobre kotły na eksport, palimy w "kopciuchach"

: Niemiec, Czech, Austrii, Francji czy Włoch. Tam obowiązują wyśrubowane normy dotyczące emisji z kotłów węglowych, a ponadto polskie są tańsze od tych produkowanych w Niemczech czy Austrii. Różnica w cenie? Przykładowo ponad 10 tys. zł. między polskimi urządzeniami a niemieckimi. - W Niemczech dopuszczone

UE naciska na VW o odszkodowania za spalinowy szwindel w Europie

takich napraw. A odkupione auta koncern odda na złom. Schaeffer dostanie też od Volkswagena 5,1-10 tys. dol. rekompensaty za jazdę zmanipulowanym autem. Takie są warunki ugody, którą we wtorek wieczorem polskiego czasu zatwierdził sąd w San Francisco. Kosztowny szwindel Tysiące amerykańskich kierowców

Motoryzacja w Grecji rośnie, w Polsce - tonie

strefę euro? Utrzymująca się od czterech lat recesja w Grecji zmniejszy PKB tego kraju w sumie o 15 proc., a bez pracy w trzecim kwartale było 17,7 proc. Greków. W zupełnie innej sytuacji jest Polska, która przez ostatnie lata kryzysu ciągle się rozwijała i ten rok zakończy wzrostem PKB o 4,1-4,2 proc

Grupa PKP Cargo miała 47,8% udziału w rynku pod względem masy w 2015 r.

kruszyw. Niższe przewozy metali to pochodna m.in. utrzymujących się niskich cen złomu w kraju, co wstrzymuje sprzedaż i zmusza klientów do poszukiwania innych źródeł dostaw. Na rynek koksu wpływa mniejszy eksport na Zachód, spowodowany niskimi cenami tego paliwa na światowych rynkach" - wskazano

Krach rosyjskiej motoryzacji. Sprzedaż aut spadnie o jedną czwartą

tym roku czeka recesja. Od zakupu nowych samochodów Rosjan odciągają też dewaluacja rubla, która podbiła ceny, a także wysokie oprocentowanie kredytów, które wzrosło, gdyż w zeszłym roku główna stopa procentowa Centralnego Banku Rosji była cztery razy podnoszona i teraz wynosi 17 proc. AEB uważa

Polacy kupują coraz mniej nowych aut

Tylko w marcu rejestracje nowych aut w Polsce były o 16 proc. mniejsze niż przed rokiem, a w sumie przez pierwsze cztery miesiące roku Polacy zarejestrowali ok. 7 proc. mniej nowych samochodów niż przed rokiem - ocenia szef Samaru Wojciech Drzewiecki. Jego zdaniem od 15 do 20 proc. nowych aut w

Prokuratorzy, do nauki ekonomii!

. Wszystkie zakończyły się uniewinnieniem. Syndyk utrzymywał przez kilka lat upadłą stocznię w ruchu, a w końcu sprzedał ją w całości, choć inny na jego miejscu poszedłby na łatwiznę i wyprzedał majątek po cenie złomu. Syndyk za swój czyn otrzymał biznesowe wyróżnienie, a prokurator przedstawił akt oskarżenia

Przewozy PKP Cargo w Polsce spadły o 2,9% r/r wg masy w listopadzie

pierwszych to efekt zmniejszonego zapotrzebowania na dostawy kruszywa w związku z niskim stopniem zaawansowania realizacji inwestycji drogowych. Za spadek w przewozach metali w dużej mierze odpowiada sytuacja na rynku złomu. Jego niskie ceny powodują wstrzymanie sprzedaży przez krajowych dostawców, zmuszając

Idea jest taka: wynająć auto, zamiast je kupować

posiadania własnego auta (37 tys. zł plus 10 tys. zł odsetek od kredytu) a kosztami wynajmu robi się już znacząca. Wynajem lekiem na złom jeżdżący po polskich drogach? Twórcy platformy Happy Miles twierdzą, że może być ona dobrym pomysłem szczególnie dla dwóch grup klientów. Pierwsza to dzisiejsi nabywcy aut

"Rz": kolejka po stare czołgi i karabiny

czeka jeszcze 60 tysięcy ton nabojów wszelkiego kalibru, 700 tysięcy min przeciwpiechotnych, granatów i zapalników, materiałów pirotechnicznych itd. Ich pilnowanie kosztuje rocznie miliony złotych. "Rzeczpospolita" pisze, że w odkąd w kryzysie wzrosły ceny złomu mosiężnego, doskonale sprzedaje

Nie dajmy się zadymić

niedawno. Były na tyle mocne, że w 2012 r. WHO przyznało, iż spaliny diesli powodują raka płuc i pęcherza, a kontakt z nimi szkodzi tak jak bierne palenie. A ta sadza z obłoczków? Jest silnie rakotwórcza - nasączona głównie metalami ciężkimi i węglowodorami. Do tego bardzo drobna, a więc długo utrzymująca

Stocznia Szczecińska znów na sprzedaż

. dwa biurowce i fragment jednego z nabrzeży, gdzie jedna z firm buduje teraz małe kutry rybackie. Dziś postoczniowy majątek wart jest 115 mln zł, z czego suma cen samych nieruchomości to 78 mln zł (reszta to farby, złom, metale kolorowe itp.). Na sprzedaż są m.in. obie pochylnie - Wulkan za 28,3 mln zł

W dwa lata globalna wartość banków spadła o bilion dolarów. A będzie gorzej

wynosi 7-8 proc. w skali roku, na obligacjach zarabia się 5-6 proc., a na lokatach - 0-3 proc. - inwestowanie w banki do tej pory było niezłym biznesem. Banki coraz częściej w cenie złomu Ale to się właśnie kończy. Analitycy McKinseya policzyli, że tylko w ciągu ostatnich dwóch lat wartość rynkowa

Rząd zaplanował wielkie palenie mebli w polskich elektrowniach

, meblościanki, krzesła, komody czy boazeria. A dzięki temu, że surowiec będzie mógł pochodzić z zagranicy, będziemy mogli zasysać tony zdezelowanych mebli rocznie z całej Europy, w tym również ze Wschodu. W Europie tzw. drewno poużytkowe poddawane jest recyklingowi i może zostać wykorzystane nie tylko do

Czterdzieści ikarusów zostanie w tym roku zezłomowanych

pojazd 5. Solaris Bus&Coach SA z autobusem Urbino 18 III - 1 479 006,00 zł za pojazd Gdyby sugerować się ceną, zwycięzcą powinien zostać MAN. Tak się jednak nie stało. W przetargu zapisano, że cena autobusów stanowić będzie 70% oceny punktowej. W dalszej kolejności brano pod uwagę ocenę techniczną

Import używanych aut z Niemiec do Afryki wzrósł, a do Polski spadł

wysłały 11,7 tys. używanych aut, prawie 200 proc. więcej niż w 2008 r. ! Ceny sugerują, w jakim stanie technicznym są te pojazdy. Przeciętne używane auto eksportowane z Niemiec do Ameryki miało wartość 29,2 tys. euro, a do Afryki - 2,2 tys. euro. Do Włoch w zeszłym roku z Niemiec wyeksportowano ponad 36

Stocznia znów pod młotek. Dziś przetarg

, która była podstawą do ustalenia cen wywoławczych we wszystkich nieudanych przetargach, dziś stocznia warta jest 115 mln zł, z czego suma cen samych nieruchomości to 78 mln zł. Reszta to farby, złom, metale kolorowe itp. Te materiały także zostały wystawione na wtorkową aukcję w osobnych przetargach. Z

Spaliny diesli - śmierdzący temat tabu

rząd - były zbyt duże i ważne. Objęły 12,5 tys. górników, kosztowały 11,5 mln dolarów i pozwoliły wykluczyć wpływ papierosów, radonu oraz azbestu, a przez to obnażyć działanie dieslowskich spalin: trzykrotnie większą liczbę śmiertelnych ofiar raka płuc. Gdy okazało się, jak ogromne koszty zdrowotne

Ukraina znosi przeglądy techniczne aut. Wschodni bazar samochodowy

kręciła nosami. Dziennik "Kommiersant" wskazywał, że w Rosji prawie nie ma nowoczesnych złomowisk aut, a dziennik "Wiedomosti" podkreślał, że "ekologiczne" efekty programu są znikome, bo na złom trafiło zaledwie 3,5 proc. wszystkich aut w Rosji, które mają ponad dziesięć lat

Przegląd prasy

dywidendy --Rząd przyjął projekt zmiany Ordynacji podatkowej, który uszczelni system --Rząd przyjął projekt ustawy ws. zmian w gwarantowanych ubezp. eksportowych --RN KGHM powołała Piotra Walczaka na wiceprezesa ds. produkcji --PKP Cargo odpisze ok. 143,5 mln zł w wynikach 2015 r. w związku z cenami

Ile wart jest Fagor? Dotarliśmy do wewnętrznej wyceny spółki

dochodzą: * materiały (ale nie składniki linii produkcyjnych) po cenach ewidencyjnych: 1,5-2,5 mln zł; * materiały (nie składniki linii produkcyjnych) po cenach złomu: 1,2-1,5 mln zł; * wyroby gotowe i towary: 6,5-10,7 mln zł; * części zamienne: 1,8-2,4 mln zł. "W przypadku maszyn i urządzeń należy

Za mało nam milion gratów rocznie? Polska "moto-skansenem" Europy

bezpieczeństwo na naszych drogach. A od lat zajmujemy niechlubne czołowe miejsce w Europie pod względem śmiertelnych ofiar wypadków drogowych. Przez wypadki i kolizje drogowe tracimy też co najmniej 49 mld zł rocznie, czyli ok. 3 proc. naszego PKB - dwa razy więcej niż na Zachodzie - jak wynika z raportu

Huty, które nie inwestują, skazują się na zamknięcie

nasze własne spółki złomowe. Bez złomu nie będzie produkcji, a więc i nie będzie towaru, który można sprzedać. Ważne jest dla nas wszystko, co ze złomem jest związane, ale najważniejsza jest tu oczywiście cena tego surowca. Obecnie możemy powiedzieć, że udało nam się uporządkować i ustabilizować zakup

Wrobieni w diesle. Najpierw spadnie popyt, potem ceny

Najpierw spadnie popyt, potem spadną ceny. Diesle będą tańsze, bo niechciane. A jeszcze niedawno wydawało się, że mają jasną przyszłość: są bardziej trwałe i ekonomiczne, bo palą mniej, w dodatku tańszego paliwa. A że wydzielają przy tym mniej dwutlenku węgla, w 17 unijnych państwach obłożono je

Gotówka za złoto, Skarbnica Narodowa... Każdy chce zarobić na złocie

Co prawda cena złota na światowych giełdach ostatnio nieco spadła, ale żółty kruszec i tak jest blisko swoich historycznych rekordów. O ile jeszcze rok temu za jedną uncję płacono ok. 1000 dol., to teraz cena sięga już 1300 dol., a w połowie października cena doszła nawet do 1400 dol. za uncję

Europejska motoryzacja wyjeżdża z dołka

., a od kwietnia 2014 r. mogą odliczać już tylko połowę VAT od ceny auta (w przypadku rachunków ze stacji ta zasada działa od połowy tego roku). Nic dziwnego, że wielu przedsiębiorców skorzystało z tego niezwykłego prezentu od fiskusa. Napędził on również klientów sprzedawcom aut, przede wszystkim

Niemcy dają tydzień syndykowi Fagora

przyjąć cenę 145 mln zł. Jej sprzeciw odrzucił jednak prowadzący postępowanie upadłościowe sąd. I idąc za zdaniem rady wierzycieli przedsiębiorstwa, nakazał przyjąć ofertę. Bosch zapowiada, że fabrykę doinwestuje i za maksymalnie trzy lata wznowi produkcję. Pracę w nowym zakładzie miałoby znaleźć od 300

Toruński Tormięs idzie pod młotek. Cena wywoławcza 11,7 mln zł

. Od tamtej pory nieruchomość zastawiona obiektami przemysłowymi z czerwonej cegły z czasów pruskich, w których do 1998 r. przez ponad 110 lat działały najpierw rzeźnia miejska, a potem zakłady mięsne Tormięs, niszczała. Opuszczony kompleks zrujnowały ostatecznie groźne pożary i złodzieje złomu

Przegląd informacji ze spółek

, podała spółka. PKP Cargo dokona odpisów o wartości 143,46 mln zł  (po uwzględnieniu efektu podatkowego) w jednostkowym i skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za rok 2015 w związku z istotnym spadkiem cen złomu w IV kwartale, podała spółka. Akcjonariusze Zakładów Magnezytowych Ropczyce

Za 10 lat co czwarty listonosz może stracić pracę. Zobacz zawody, które nieubłaganie przegrywają z techniką

. co czwarty obecny listonosz może być już zbędny. Do 2022 r. może ich ubyć o:  19 proc. Mediana miesięczych zarobków:  brak danych Pamiętacie bój w Polsce o nowe liczniki? Do 2020 r. zgodnie z unijną dyrektywą pójdzie na złom 80 proc. starych liczników. Zastąpi je 16 mln urządzeń "

Jak kupić auto, by nie stracić? Dlaczego dajemy się oszukiwać?

zagranicy powypadkowe auta o skręconych licznikach i prostowanych progach - one stanowią punkt cenowego odniesienia. A cena to podstawa. Ubogie wyposażenie mocno obniża cenę, bogate - tylko trochę ją podwyższa. To samo z przebiegiem - niski jest małym plusikiem, wysoki - ogromnym minusem. Rynek nagradza nie

Auto jak wino, im starsze, tym droższe

egzemplarzach, a każdy wart jest dziś ponad 8 mln euro. Cena szaleństwa Jaka jest granica możliwych cen za zabytkowy samochód? Przez kilka lat rekord należał do modelu Ferrari 250 Testa Rossa z 1957 r. Wśród 22 wyprodukowanych sztuk kilka wygrało m.in. 24-godzinny wyścig Le Mans W 2009 r. 300-konnego zwycięzcę

Jak dobrze kupić używanego dostawczaka?

kilkaset złotych, w najgorszym o stratę pojazdu w wyniku nielegalnego pochodzenia. Wraz z nim przepadnie cała suma przekazana sprzedawcy. Odzyskanie pieniędzy na drodze prawnej jest zazwyczaj bardzo trudne i kosztowne, a często wręcz niemożliwe. Dlatego trzeba zrobić wszystko, by zakup używanego samochodu

Czy można ukraść Empire State Building? Można. Oto 10 najbardziej bezczelnych kradzieży drogocennych rzeczy w historii

ciekawostkihistoryczne.pl Rabusia schwytano, kiedy chciał sprzedać Mona Lisę na włoskim rynku. A tak wyglądał Peruggia. Zdjęcie pochodzi z policyjnego archiwum. Vincenzo Peruggia Krzyk Edvarda Muncha to obok słynnej Mona Lisy, jeden z najbardziej rozpoznawalnych obrazów na świecie. I on stał się łupem zuchwałych

Rosyjscy producenci aut pod ochroną Kremla

Pełnoprawnym członkiem WTO Rosja została 23 sierpnia. Wtedy cła na nowe samochody osobowe obniżono z 30 do 25 proc., a na ciężarówki i traktory z 25 do 15 proc. W najbliższych latach mają być obniżane także cła na auta używane nie starsze jednak niż siedmioletnie. Cena samochodów importowanych mimo

Autohospicjum - raport o używanych samochodach

tyle nie da. Już złotówka to jest szok - mówi Szymański. A jeśli zbyt dużo kilogramów brakuje? - To mamy złom. Różnica? Zasadnicza. Choć tu i tu pojazd zostaje unicestwiony, to tylko kasację wieńczy "akt zgonu". A taki akt uwalnia właściciela od auta raz na zawsze. Co innego złom. Tak

Ruszył rozbiór stoczni. Zadowolonych nie widać

- potwierdza wątpliwości naszych rozmówców Jacek Kantor, szef Solidarności'80 w SSN. Wg stoczniowców potencjalni inwestorzy mogą przeczekać przetarg, a także pierwszą licytację. Dzięki temu zyskają i więcej czasu na przygotowania do transakcji, i niższą cenę wyjściową. Możliwe jest też czekanie na wejście do

Polacy w 2009 r. kupili o 47 tys. nowych aut mniej

. W Niemczech takie premie wynosiły 2,5 tys. euro, a na Słowacji - 1 tys. euro. Auto na złom kierowcy musieli oddać w swoim kraju, ale premię dostawali na zakup nowego auta we wszystkich państwach UE. Opłacało się to zrobić w Polsce. Bo ceny nowych aut w Polsce po przeliczeniu na euro były w 2009 r

Jaki samolot nadleci

Po zakupie 48 F-16 będzie to największy przetarg w dziejach polskiej armii. Do 2015 r. jego zwycięzca ma dostarczyć 16 samolotów szkolno-bojowych, które zastąpią wysłużone iskry ze szkoły w Dęblinie. Podatnicy wraz z ceną symulatora i różnorodnego oprzyrządowania wydadzą na nie ok. 1,5 mld złotych

Francja da ulgi na nowe auta, a Polska podnosi motopodatki

samochodowe. Ponad 200 mln euro budżet Francji będą kosztować ulgi dla nabywców nowych samochodów. Do końca 2009 r. rząd będzie dawał 1000 euro premii każdemu kierowcy, który kupi nowe auto emitujące nie więcej niż 160 g CO2/100 km, a jednocześnie odda na złom pojazd, który ma dziesięć lat lub więcej. Z

Trzeci wielki armator ze Szczecina. Jak kupić siedem statków za własne pieniądze?

Mariusz Rabenda: W czyjej głowie i kiedy zrodził się Unibaltic? Arkadiusz Wójcik (prezes spółki): Genezy szukałbym jeszcze na studiach. To tam, w ówczesnej Wyższej Szkole Morskiej, a dzisiejszej Akademii Morskiej, pierwszy raz skrzyżowały się nasze drogi. Nie studiowaliśmy na jednym roku, ale się

Czarna strona Diesla. Kierowcy nabici w podatki i ekologię

kosztem kierowców, którzy uwierzyli politykom. Kupowali droższe diesle licząc na tańszą eksploatację, niższy podatek drogowy i wyższą cenę na rynku wtórnym. A sprzedadzą je taniej, bo kiedy znikną ulgi, wzrośnie koszt eksploatacji, spadnie popyt, a wraz z nim cena. - Skoro zakup samochodu jest jednym z

Miliardowe przywileje wybranych. Pensje i dodatki w KGHM, policji i na kolei

siebie miejscowości w kraju i z powrotem środkami publicznego transportu kolejowego "do wysokości cen biletów za przejazd w drugiej klasie pociągu pośpiesznego". Jeżeli policjant nie chce z darmowego przejazdu skorzystać, otrzymuje pieniądze. Ile dokładnie? Biuro prasowe komendanta głównego

Na świecie padają rekordy sprzedaży aut

sprzedaż aut z kratką. Chodzi o samochody osobowe, które po niewielkich przeróbkach uznawane są za samochody ciężarowe. I dzięki temu przedsiębiorcy mogli odliczyć pełny VAT od ceny takiego auta oraz VAT od ceny paliwa do takich aut. Od stycznia te uprawnienia zostały zamrożone na dwa lata - zdecydował

Premier: W przyszłym roku podatki bez zmian

poparcie wyborców. - Jeśli nie będzie podwyżki podatków, to rząd będzie musiał gwałtownie wyprzedawać resztki państwowego majątku. Za małe pieniądze, w cenie złomu - denerwował się Bugaj. Tłumaczył, że w grę wchodzić może także szkodliwe dla gospodarki gwałtowne zwiększenie deficytu. Inaczej zapowiedź

Premier: W przyszłym roku podatki bez zmian

poparcie wyborców. - Jeśli nie będzie podwyżki podatków, to rząd będzie musiał gwałtownie wyprzedawać resztki państwowego majątku. Za małe pieniądze, w cenie złomu - denerwował się Bugaj. Tłumaczył, że w grę wchodzić może także szkodliwe dla gospodarki gwałtowne zwiększenie deficytu. Inaczej zapowiedź