a ceny złomu

Gdańskie tramwaje pojadą do Lubicza

Zakończył się przetarg na kupno 20 starych tramwajów typu 105N. Na złom kupił je zakład z Lubicza, PHU Kawałek. Zapłacił 17,8 tys. zł. za wagon. To 5 tysięcy więcej niż cena wywoławcza.

Cognor oczekuje EBITDA w III kw. poniżej poziomu z II kw. br., ale wyższej r/r

tony. Spready przerobowe pogorszyły się, ponieważ tempo spadku cen kęsów i wyrobów finalnych było szybsze niż zmniejszenie cen złomów stali. Cognor Holding powstał w 1991 roku, zajmując się na początku działalnością w obszarze handlu wyrobami hutniczymi. Od 1997 roku jest podmiotem notowanym GPW, a

Cognor miał 25,2 mln zł zysku netto w I kw. 2018 r., 57,8 mln zł EBITDA

następującym po latach 2008-2010, które były czasem ostatniego, głębokiego kryzysu. Wpłynęła na to dalsza poprawa spreadów przerobowych. Różnice pomiędzy średnią ceną sprzedaży kęsów i wyrobów finalnych a średnią ceną zakupu złomu powiększyły się odpowiednio o 349 zł do tony oraz 345 zł do tony. Lepsze spready

Cognor miał 2,91 mln zł zysku netto, 30,51 mln zł zysku EBITDA w I kw. 2020 r.

wyników. "Na tym tle Cognor Holding zaprezentował się całkiem nieźle bowiem zmniejszenie naszej produkcji wyniosło zaledwie 2,3% a łączna sprzedaż: złomów stali, półwyrobów (kęsów) i produktów finalnych okazała się wyższą o 4,8%. Jednocześnie ceny złomów, kęsów i większości naszych produktów

Cognor zakłada stabilny poziom EBITDA w I kw., bez oczekiwań dla całego roku

dotknie to prętów" - czytamy dalej. Jednocześnie zwrócono uwagę, że ceny złomu, kęsów i wyrobów gotowych są bardziej zmienne. Spółka oczekuje ich stabilizacji w ciągu całego roku. Odnotowano pogorszenie się modelu kosztów hut elektrycznych (EAF) w stosunku do wielkopiecowych (BOF), podano również

Cognor miał 19,11 mln zł zysku netto, 100,83 mln zł EBITDA w 2019 r.

8,7%. Co warte zauważenia, produkcja stali zmniejszyła się zaledwie o 0,5% a sprzedaż ilościowa łącznie: złomów stali, kęsów i produktów finalnych zmniejszyła się tylko o 1,1% podczas gdy w wymiarze wartościowym uległa pogorszeniu już o 9,7% w porównaniu do roku 2018" - czytamy dalej w komentarzu

Cognor miał 20,86 mln zł zysku netto, 38,97 mln zł zysku EBITDA w II kw. 2020 r.

zł rok wcześniej. "Przychody Grupy zmniejszyły się o 60,4 mln zł i 11,7% w wyniku spadku cen o: 84 zł do tony i 8,8% w przypadku złomów stali, 201 zł do tony i 9,6% w przypadku kęsów oraz 371 zł do tony i 14% w przypadku wyrobów finalnych. Wpływ cen został w pewnym stopniu

Cognor miał 68,54 mln zł zysku netto, 156,21 mln zł zysku EBIT w 2018 r.

. "Ceny naszych półwyrobów (kęsów) i wyrobów finalnych wytwarzanych przez Ferrostal wzrosły odpowiednio o 16,6% oraz 16,2%. Cena kęsów huty HSJ wzrosła o 20,5% zaś cena wyrobów o 22,3%. Cognor zanotował znaczący wzrost zysku brutto ze sprzedaży - o 60,1 mln zł i 27,8%, EBIT - o 57 mln zł i 57,5% i

DM Vestor: Ceny miedzi wzrosną do 6700 USD/t w 2019 r. i do 7300 USD/t w 2020 r.

importu złomu do Chin, ograniczeń podaży spowodowanych m.in. przez niższą produkcję kopalni Grasberg, a także niskiego poziomu zapasów na światowych giełdach, które na koniec lutego 2019 r. kształtowały się na poziomie 408 kt (-46% r/r). (ISBnews)  

Cognor miał 32,27 mln zł zysku netto, 45,31 mln zł zysku EBIT w III kw. 2018 r.

;Nasza rentowność pozostała na bardzo dobrym poziomie przy zysku EBITDA w wysokości 56,6 milionów złotych w porównaniu do 27,7 milionów złotych w trzecim kwartale 2017 roku. Poprawę przyniosło zwiększenie spreadów przerobowych. Różnice pomiędzy średnią ceną sprzedaży kęsów i wyrobów finalnych a średnią

Zysk netto Cognor wzrósł r/r do 47,6 mln zł w 2017 r.

sprzedaliśmy 15,9% więcej ton złomu stalowego, półproduktów i wyrobów gotowych w porównaniu do 2016 r. Wzrost ten był wspierany przez rosnące ceny zarówno złomu, półproduktów jak i wyrobów gotowych. Cena naszych półproduktów i wyrobów gotowych wyprodukowanych w hucie FERR wzrosła odpowiednio 26,9% i 16%, a

Grupa Recykl miała wstępnie 1,26 mln zł zysku netto w 2019 r.

rozstrzygania przetargów na realizację boisk sportowych oraz duży stan zapasów wyrobów gotowych na koniec 2018 r. u producentów wyrobów gotowych bazujących na granulatach, b) niższego poziomu sprzedaży czystego złomu stalowego związanego ze spadkiem cen złomu na rynku, c) straty osiągniętej w roku 2019

Cognor spodziewa się spadku EBITDA o kilka mln zł kw/kw w III kwartale

; Jednocześnie realizowane jest dużo projektów infrastrukturalnych. "Myślimy, że ceny złomu będą się stabilizowały, nawet może dojść do ich osłabienia, podczas gdy ceny wyrobów będą stabilne, a nawet mogą wzrosnąć" - wskazał dyrektor finansowy. Dodał, że w dalszym ciągu model huty Cognoru (EAF

Cognor spodziewa się dobrych wyników sprzedaży w IV kw. br.

dobry, nie zmniejszają się zamówienia, pracujemy pełną parą. Sprzedaż ilościowo i wartościowo powinna być dobra" - powiedział Zoła podczas konferencji prasowej. Dodał, że widoczny jest trend stabilizacji cen produktów, natomiast w cenach złomu widać tendencję spadkową. Spółka spodziewa się

Cognor miał 16,15 mln zł zysku netto, 42,94 mln zł EBITDA w II kw. 2019 r.

finalnych. Jednocześnie ceny złomów, kęsów i większości naszych produktów doznały spadków w związku z czym nasze przychody ze sprzedaży uległy zmniejszeniu o 3,6%" - czytamy w komentarzu zarządu do wyników II kwartału. Negatywna dynamika cen spowodowała zmniejszenie naszych spreadów przerobowych i

Cognor spodziewa się EBITDA w granicach 17-24 mln zł w IV kw. br.

jeszcze wzrośnie" - powiedział Zoła podczas konferencji prasowej. Społka podkreśla, ze nastąpił spadek cen złomu, kęsów i wyrobów finalnych i trwa on nadal. "Widzimy, że w kolejnym miesiącu - w październiku - mamy do czynienia z dalszym spadkiem, więc niestety, jak nie spodziewaliśmy się

Cognor spodziewa się w III kw. EBITDA na podobnym poziomie jak w I kw.

, to nie spodziewamy się odbicia. Może ona nawet spadać, natomiast konsumpcja, jeśli chodzi o nasze produkty, w tym pręty żebrowane powinna być nadal dobra ze względu na projekty infrastrukturalne i budowlankę mieszkaniową" - powiedział dyrektor finansowy. Po spadku cen złomu i stali w II kw

Cognor spodziewa się słabszej EBITDA w II kw., liczy na poprawę w II półroczu

podkreśla też, że w ostatnim okresie różnica poziomu kosztów wsadu hut elektrycznych (EAF) - w tym modelu działa spółka - wobec hut wielkopiecowych (BOF) zmalała i wkrótce koszty EAF mogą zejść poniżej poziomu kosztów BOF. "Myślimy, że cena złomu spadnie w tym kwartale o 50-100 zł, natomiast i ruda

Cognor miał 8,76 mln zł zysku netto, 15,12 mln zł zysku EBIT w I kw. 2019 r.

rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 519,69 mln zł w I kw. 2019 r. wobec 524,23 mln zł rok wcześniej. "Przychody Grupy zmniejszyły się o 4,5 milionów złotych i 0,9% w wyniku spadku cen o: (i) 75 złotych do tony i 6,7% w przypadku złomów stali oraz (ii) 22 złotych do

Cognor chce powtórzyć ubiegłoroczne wyniki w 2018 r.

kosztowego procesu elektrycznego względem wielkopiecowego. Trudno oczekiwać, żebyśmy byli tańsi, ale relacja powinna się poprawić" - powiedział także Zoła.  Spółka liczy również na stabilizację cen złomu, kęsów oraz produktów gotowych i dalszą poprawę uzyskiwanych spreadów. Zarząd Cognoru

Przychody Elemental wzrosły szacunkowo o ok. 50,5% do 672,52 mln zł w I półr.

identyfikuje, że na wyniki finansowe I półrocza 2017 roku wpływ miał powstały w II kwartale bieżącego roku wskaźnik relacji pomiędzy cenami zakupu złomów katalizatorów samochodowych, a cenami sprzedaży koncentratu zawierającego metale z grupy PGM (m.in. platynę, pallad i rod)" - czytamy w komunikacie

Cognor miał 0,68 mln zł straty netto, 16,9 mln zł EBITDA w III kw. 2019 r.

przede wszystkim z powodu zwiększenia kosztów remontów, a także spadku cen, mniejszych spreadów, niższej produkcji i sprzedaży oraz w wyniku strat wynikających z niezrealizowanych różnic kursowych od zadłużenia. Jakkolwiek popyt w Polsce na większość naszych wyrobów finalnych był całkiem

Cognor spodziewa się wzrostu r/r wyniku EBITDA w IV kw. 2018

. Wykorzystanie zdolności produkcyjnych w zakładach Cognoru będzie sięgało 100%, a w przypadku jednej z hut nawet powyżej 100%. Spółka zakłada też dalszy wzrost konsumpcji stali w Polsce, przy jednoczesnej możliwości wyhamowania popytu ze strony niemieckiego sektora motoryzacyjnego. "Jeśli chodzi o ceny

Strata netto Cognoru wyniosła 6,04 mln zł w I poł. wobec zysku rok wcześniej

jedynie 1,6 mln zł i 0,2%. Powodem tego zjawiska był spadek cen. Pogorszyły się również tzw. spready przerobowe, czyli różnice pomiędzy cenami naszych produktów i ceną złomu, który stanowi podstawowy surowiec i dominuje w koszcie wytworzenia. W konsekwencji nasiliła się presja na rentowność"

Alumetal zakłada, że dług netto do EBITDA nie wzrośnie istotnie do końca roku

dobry poziom, zdrowy, z tendencją do utrzymania w końcówce tego roku" - powiedziała prezes Agnieszka Drzyżdżyk podczas konferencji prasowej. Dyrektor finansowy Przemysław Grzybek wskazał, że poziom wskaźnika na koniec roku będzie zależał od sytuacji na rynku - poziomu produkcji, sprzedaży i cen

Cognor liczy na rekompensaty dla przemysłu energochł. w zw. z cenami energii

podmiotem notowanym GPW, a od roku 2006 stała się częścią większej grupy przemysłowej zajmującej się produkcją wyrobów hutniczych oraz obrotem złomami metali. Obecnie jest jednostką holdingową grupy kapitałowej obejmującej kilkanaście podmiotów działających głównie na terenie Polski. (ISBnews)

Alumetal: Nie uda się zrealizować celów programu motywacyjnego w tym roku

Warszawa, 20.08.2019 (ISBnews) - Alumetal zakłada, że nie uda się zrealizować celów programu motywacyjnego w tym roku, poinformowała prezes Agnieszka Drzyżdżyk. Celem będzie nie maksymalizacja, a obrona wolumenów sprzedaży. "W naszej ocenie, 2019 rok to będzie raczej czas obrony wolumenów

Zysk netto Elemental spadł r/r do 4,6 mln zł w II kw. 2017 r.,

, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 677,32 mln zł w porównaniu z 447,66 mln zł rok wcześniej. "Na wyniki finansowe I półrocza 2017 roku wpływ miał wskaźnik relacji pomiędzy cenami zakupu złomów katalizatorów samochodowych, a cenami sprzedaży koncentratu zawierającego metale z grupy PGM

Alumetal spodziewa się pogorszenia zysków o 20-25% w II kw. 2017 r.

zarządu negatywny wpływ na skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Alumetal ma przede wszystkim czynnik w postaci niekorzystnej relacji pomiędzy cenami zakupu złomów aluminiowych, a cenami sprzedaży wtórnych aluminiowych stopów odlewniczych oraz fakt, że presja na marże dotyczy pełnej gamy

DM BDM podniósł wycenę Cognoru do 1,73 zł, nadal rekomenduje 'kupuj'

zamknięciu sesji kurs wynosił 1,32 zł. "Spółka jest agresywną propozycją z ekspozycją na drożejące ceny stali. Dla Cognoru kluczowe znaczenie ma nie tylko przełamanie trendu długotrwale spadających cen na wyroby stalowe ale odbudowa marż na bazie spreadu (różnica pomiędzy ceną wyrobu gotowego a ceną

Elemental wdroży program emisji obligacji do kwoty max. 64 mln zł

zawarcie umowy programu emisji obligacji do powyższej kwoty oraz emisję w jej ramach jednej lub kilku serii obligacji, podano także. "Środki na bieżącą działalność i spłatę zadłużenia pozwolą na zabezpieczenie spółki na wypadek spadku cen złomu na światowych rynkach oraz malejącą sprzedaż wyrobów

DM BDM podniósł wycenę Cognoru do 2,1 zł, nadal rekomenduje 'kupuj'

1,75 zł. "Na rok 2018 staramy się uwzględnić wyższe koszty wytworzenia (elektrody, ceramika) oraz presję na wzrost wynagrodzeń. Jednocześnie jednak liczymy na utrzymanie dobrych dla Cognoru spreadów (cena wyrobu vs cena złomu). Dlatego na 2018 rok prognozujemy erozję r/r EBITDA do 121,7 mln zł

Alumetal miał 11,75 mln zł zysku netto, 25,08 mln zł EBITDA w I kw. 2020 r.

raporcie. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 322,09 mln zł w I kw. 2020 r. wobec 406,43 mln zł rok wcześniej. W okresie I kwartału 2020 roku wolumen sprzedaży wyrobów wyniósł 47,6 tys. ton i był o 12% niższy w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku. "Średnia cena

Wzrostowy początek tygodnia na rynku miedzi

. Na plusie, ale znacznie mniejszym, zakończyły poniedziałkową sesję także notowania miedzi w Londynie, które zwyżkowały o około 0,3% do rejonu 6200 USD za tonę. We wtorek rano notowania miedzi poruszają się blisko poniedziałkowego zamknięcia, a inwestorzy na rynku tego metalu skupiają się na Chinach

Auta na prąd suchą stopą przeszły przez pandemię

pandemii przeznaczyły wielkie fundusze na wsparcie motoryzacji, wykorzystując to jednocześnie do promocji elektromobilnych planów swoich firm. Bajońskie dopłaty Rząd Francji od maja podwyższył z 6 do 7 tys. euro premie dla nabywców aut na prąd, których cena nie przekracza 45 tys. euro. A

Cognor: Rynek pozwoli na 'przyzwoitą' rentowność w 2019 r., ale zysk może spaść

odniesieniu do marżowości, a to w szczególności w związku z wyższymi cenami energii elektrycznej i wzrostem wynagrodzeń. Jednak przewidujemy kontynuację dobrego stanu popytu który winien umożliwić nam osiągnięcie przyzwoitej rentowności w roku 2019, jakkolwiek niższej od EBITDY i zysku netto osiągniętych w

BM BGŻ BNP Paribas rekomenduje 'neutralnie' dla Alumetalu, wycena 67,63 zł

wyrobów bardziej dochodowych, utrzymująca się przez dłuższy czas niekorzystna relacja pomiędzy cenami stopów oraz złomów nie pozwala Spółce na wypracowanie wyników porównywalnych z pierwszym półroczem bieżącego roku" - czytamy w raporcie.  Analitycy oczekują, że spółka zanotuje w tym roku 92,8

Zysk netto Cognor wyniósł 5,97 mln zł w II kw. 2017 r. wobec straty rok wcześniej

porównaniu do średniego kursu w drugim kwartale 2016 roku" - czytamy w raporcie. EBITDA wyniosła 32 mln zł wobec 33,4 mln zł rok wcześniej. "Nasze wyniki były wsparte przez dalszą poprawę spreadów przerobowych. Różnica ceny pomiędzy średnią ceną sprzedaży kęsów i wyrobów finalnych a średnią

Alumetal miał 50,45 mln zł zysku netto, 95,45 mln zł EBITDA w 2019 r.

sprzedaży w skali grupy wyniósł 193,1 tys. ton i spadł o 2,3% w 2019 roku. W stosunku do 2011 roku wolumen sprzedaży wzrósł o 119%. Przychody ze sprzedaży Grupy Alumetal wyniosły 1 383,8 mln zł i spadły w 2019 roku o 16%, co wynikało ze wspomnianego powyżej spadku wolumenu sprzedaży i spadku średniej ceny

Impexmetal miał 52,41 mln zł zysku netto, 78,53 mln zł zysku EBIT w II kw. 2019 r.

niższych tj. o 12,1% wolumenów sprzedaży oraz spadku jednostkowych marż przerobowych w efekcie zmiany sytuacji na rynku złomu akumulatorowego i wzrostu cen surowca oraz zmiany miksu złomów zużywanych do produkcji. Spadek wyników ZM Silesia O./Katowice to efekt spadku wolumenów sprzedaży tj. o 19,1

Haitong Bank: Ceny miedzi będą na poziomie 6 840 USD/t w 2018 r.

Warszawa, 08.05.2018 (ISBnews) - Analitycy Haitong Bank prognozują, że ceny miedzi w 2018 r. będą kształtowały się w okolicach 6 840 USD za tonę, a w perspektywie kilku kolejnych miesięcy surowiec ten może być pod presją. W drugiej połowie roku spodziewany jest wzrost popytu na miedź w

Nord Stream 2 - pomnik chciwości i głupoty. Logika pustego rurociągu w Niemczech

przyzwoitych cenach". W rzeczywistości Niemcy i Europa Zachodnia nie potrzebują Nord Streamu 2. Cena ropy spadła o ponad połowę od szczytowego poziomu z 2008 roku. A dzięki coraz większej liczbie nowych złóż gazu, zwłaszcza w basenie Morza Śródziemnego, nie wspominając już o Ameryce Północnej, cena gazu

Elemental Holding miał 6,14 mln zł zysku netto, 13,09 mln zł EBIT w I kw. 2019 r.

;Spodziewamy się, że bieżący rok będzie nadal trudny w sektorze recyklingu metali nieżelaznych – przygotowujemy się na spadek cen złomu na światowych rynkach oraz malejącą sprzedaż wyrobów stalowych. Sytuacji nie polepszają także decyzje dużych koncernów, które stopniowo ograniczają produkcję stali w

Cognor ustalił cenę emisji akcji i cenę konwersji dla posiadaczy warrantów

Warszawa, 10.01.2018 (ISBnews) - Cena emisyjna akcji emisji nr 9 dla posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii B, którzy wyrazili zgodę na zmianę warunków emisji warrantów wynosi 2,05 zł jedna akcja, a cena konwersji warrantów serii B na akcje emisji nr 9 dla posiadaczy obligacji wymiennych

Wynik finansowy PKP Cargo za 2017 dzięki odpisowi będzie lepszy o 22,2 mln zł

Warszawa, 07.02.2018 (ISBnews) - Ze względu na wzrost cen złomu na dzień 31 grudnia 2017 r. w stosunku do cen przyjętych przez PKP Cargo do wyceny wartości rezydualnej taboru kolejowego w poprzednich okresach, zarząd po przeprowadzeniu analizy, podjął decyzję o dokonaniu aktualizacji wartości

Cognor pomimo planowanych przestojów nie spodziewa się gorszych wyników w III kw

technicznym w jednej hucie. W tym roku mamy zaplanowane postoje remontowe w dwóch stalowaniach, ale nie powinno to mieć znaczącego wpływu na wynik i sprzedaż, gdyż w tym czasie normalnie będą funkcjonowały nasze walcownie, a dodatkowo sprzyja nam wzrost cen i możemy zejść w tym czasie z zapasów, które

Cognor zwiększy capex o 33,2 mln zł r/r w tym roku

hutniczymi. Od 1997 roku jest podmiotem notowanym GPW, a od roku 2006 stała się częścią większej grupy przemysłowej zajmującej się produkcją wyrobów hutniczych oraz obrotem złomami metali. Obecnie jest jednostką holdingową grupy kapitałowej obejmującej kilkanaście podmiotów działających głównie na terenie

Zysk netto Cognoru wyniósł 1,47 mln zł w 2016 r. wobec straty rok wcześniej

dla producentów BOF, rosły ostatnio szybciej niż cena złomu, stanowiącego dla nas wsad produkcyjny. Dzięki temu przewaga producentów BOF zauważalnie zmalała" – napisał prezes Przemysław Sztuczkowski w liście do akcjonariuszy. Ocenia on, że powyższe trendy będą w kolejnych okresach

Rewolucja w ubezpieczeniach. Firmy zaczęły wypłacać pełne odszkodowania

ma prawa sprzedawać pojazdu na złom, jeśli warsztat stwierdzi, że naprawi pojazd za kwotę niższą niż jego wartość rynkowa. A co, jeśli poszkodowany zgadza się z werdyktem ubezpieczyciela i nie chce już naprawiać swojego auta? Towarzystwo ubezpieczeniowe wypłaca tylko symboliczną kwotę odszkodowania

Alumetal wyda na modernizację Zakładu Kęty o 12,2 mln zł więcej - 67,8 mln zł

modernizacją zakładu, co w połączeniu z nieznacznym wzrostem cen usług i materiałów budowlanych w ostatnich kilkunastu miesiącach w stosunku do pierwotnych założeń, oznacza łącznie wzrost planowanych wydatków inwestycyjnych projektu z dotychczasowej kwoty 55,6 mln zł do kwoty 67,8 mln zł, podano także. "

BZ WBK Brokerage obniżył wycenę Alumetalu do 61,3 zł, nadal zaleca 'trzymaj'

wskazuje malejącą różnicę w cenach złomu i stopów aluminium. Przewidujemy, że podobna tendencja utrzyma się również w 3 kw. 2017, dlatego obniżamy 2017P EBITDA o 18% do 96 mln PLN (po niedawnej obniżce o 7%). Niższa prognoza wyniku będzie miała również negatywny wpływ na wypłatę dywidendy z zysku 2017P

Alumetal miał 15,02 mln zł zysku netto, 24,76 mln zł EBITDA w I kw. 2019 r.

do zysku EBITDA w I kwartale 2019 roku (odpowiednio 33,2 mln zł vs 24,8 mln zł) było istotne zmniejszenie zapotrzebowania na kapitał obrotowy. Efekt ten powstał dzięki skróceniu cyklu rotacji kapitału pracującego na przestrzeni I kwartału 2019 roku o 11 dni oraz wskutek spadku cen surowców, wskazano

Zarząd Cognor uważa cenę w wezwaniu PS Holdco za nie oddającą wartości godziwej

Warszawa, 12.05.2016 (ISBnews) - Zdaniem zarządu Cognor cena oferowana w wezwaniu ogłoszonym przez PS Holdco nie odpowiada wartości godziwej spółki z finansowego punktu widzenia, poinformowała spółka. "Zarząd stwierdza, że zaproponowana cena nie uwzględnia wartości spółki i nie odpowiada

PS Holdco nabył 2,52 mln akcji Cognora w wezwaniu

niniejszym, że PS Holdco Sp. z o.o. z siedzibą w Poraju w ramach w/w wezwania nabyła 2 522 951 akcji spółki Cognor Spółka Akcyjna z siedzibą w Poraju" - czytamy w komunikacie. PS Holdco Sp. z o.o. ogłosił w kwietniu br. wezwanie na 26,16 mln akcji Cognora, stanowiących 37,45% liczby głosów, po cenie

Zysk netto Alumetalu spadł r/r do 13,99 mln zł w II kw. 2017 r.

sprzedaży na poziomie zgodnym z oczekiwaniami zarządu ze względu na dużą zmienność rynkową cen stopów i złomów, prace nad poprawą efektywności technologicznej drugiej linii w zakładzie węgierskim oraz relatywnie dużo przestojów remontowych w I półroczu 2017 roku" - czytamy w raporcie. Średnia cena

Zysk netto Alumetalu wzrósł r/r do 28,71 mln zł w I kw. 2016 r.

poprzedniego. Przychody w I kwartale 2016 roku wyniosły 337,9 mln zł, a za ostatnie cztery kwartały wyniosły 1,394 mld zł" - czytamy dalej w raporcie. Wolumen sprzedaży Grupy spadł w I kw. br. o 6% r/r i wyniósł 42,5 tys. ton, "co wynikało z niekorzystnych relacji cenowych jednego z gatunków złomu

IGMNiR: Projekt ustawy o odpadach uderzy w branżę metali nieżelaz. i recyklingu

Warszawa, 26.06.2018 (ISBnews) - Przepisy zawarte w projekcie ustawy o odpadach nie zakończą pożarów na wysypiskach, a uderzą w branżę metali nieżelaznych i recyklingu, uważa Izba Gospodarcza Metali Nieżelaznych i Recyklingu (IGMNiR), która apeluje o skorygowanie zmian w ustawie. "Projekt

DM BPS rozpoczął rekomendowanie Alumetalu od 'trzymaj' i wyceny 55 zł

zł, co implikuje potencjał -1,7%. W naszej opinii obecnie spółka działa w niestabilnym otoczeniu, a wyniki w I kw. 2015 ukazały problemy z efektywnym zarządzaniem spreadem (scrap spread), który poprzez dynamiczne wzrosty, zamiast pomóc, osłabił wyniki (Alumetal zawiera kontrakty w 85% o stałej cenie

Cognor przydzielił 26,53 mln akcji w ofercie publicznej

; - czytamy w komunikacie. Wcześniej w tym tygodniu Cognor ustalił cenę akcji w SPO na 1,5 zł, a ostateczną liczbę akcji oferowanych na 26 528 415. Spółka podała też dzisiaj, że PS Holdco (główny akcjonariusz spółki) objął 16 mln akcji aportowych o wartości łącznie 24 mln zł, oferowanych w ramach

Elemental ma list intencyjny ws. przejęcia pakietu kontrolnego spółki z Holandii

na rynku holenderskim wiodącym przedsiębiorstwem specjalizującym się w recyklingu zużytych katalizatorów samochodowych oraz złomu elektroniki, generując przychody na poziomie 16 mln euro rocznie" - czytamy dalej. Spółka zlokalizowana jest w centralnej części Holandii, posiada profesjonalny

Alumetal liczy, że w średnim terminie może poprawić wcześniejsze rekordy wyników

zmienności cen na rynku stopów i złomów. "Można się zastanawiać, jaki będzie dalszy scenariusz - zawsze miałem konkretne zdanie. Teraz ze względu na zmienność trudno coś przewidzieć. Średnioterminowo na pewno Alumetal będzie realizował lepsze wyniki niż w rekordowych latach 2014-2016" &ndash

Jak państwo ściga za VAT. Kolejny przypadek przedsiębiorcy zniszczonego przez skarbówkę

złomem, ale z granulatem. Poza tym zgadzała się cena i kontrahent, któremu sprzedawałem towar i którego nazwa jest na fakturze. Kontrahent jest jak najbardziej legalny, oficjalnie działający. Wszystko dokładnie wyjaśniłem jeszcze w trakcie kontroli. Pokazałem też wszystkie dokumentacje związane z

Alumetal planuje rozpocząć produkcję testową w Gorzycach w czerwcu br.

Warszawa, 23.05.2018 (ISBnews) - Zaawansowanie prac budowlanych w projekcie rozbudowy stopów wstępnych w Gorzycach wynosi 80%, a zaawansowanie prac technologicznych, czyli montaż urządzeń kształtuje się na poziomie 70%, poinformował prezes Szymon Adamczyk. Produkcja testowa ma się rozpocząć

Cognor oczekuje utrzymania wzrostu gospodarczego w Polsce i popytu na stal

ustabilizuje się na poziomie z końca I kw. Nie oczekujemy także wzrostu cen kw/kw " - dodał Zoła.  Według danych Cognoru, produkcja stali na świecie wzrosła w I kw. br. o 4,1% r/r. Największy wzrost zanotowały Chiny o 6,1%, w Polsce wyniósł on 5,8%, a w całej UE wzrost był na poziomie 0,9

Zysk netto Cognoru to 11,04 mln zł w III kw. 2016 r. wobec straty rok wcześniej

się o 4,3% łącznej ilości sprzedaży złomów stali, półwyrobów (kęsów) i wyrobów finalnych. Drugim powodem było obniżenie cen jednostkowych" – czytamy w komentarzu do wyników. W kwestii rentowności zaobserwowano pozytywne zjawisko wzrostu spreadu przerobowego dla kęsów o 7 zł do tony. W tym

Cognor miał 16,03 mln zł zysku netto, 50,96 mln zł EBIT w II kw. 2018 r.

wcześniej. EBITDA przekroczyła 62 mln zł (+89% r/r). „Na poziomie operacyjnym tak dobre wyniki to głównie skutek rosnących cen na nasze produkty i spreadów przerobowych. Różnica między ceną kęsów a ceną złomu stali wzrosła o 269 zł, zaś w

Zysk netto Alumetalu spadł r/r do 70,69 mln zł w 2017 r.

wyniósł 97 mln zł, co oznacza spadek o 16% w stosunku do 2016 roku. Głównymi czynnikami, które negatywnie wpłynęły na wyniki w 2017 roku były duża zmienność rynkowa w zakresie cen sprzedaży wyrobów i zakupu surowców oraz wolniejszy od planowanego rozwój operacyjny nowego zakładu produkcyjnego na Węgrzech

Ile to kosztuje? Recykling surowców

. Pierwszorzędne znaczenie ma cena złomu aluminiowego, który stanowi aż 85 proc. kosztów stopu z odzysku. Złomem mogą być też części silnika (np. tłoki), skrzyni biegów, profile okienne, felgi, blachy i wióry, czyli odpady od producentów wykorzystujących ten surowiec. Aby wyprodukować 100 tys. ton wtórnego stopu

PKP Cargo miało 53,95 mln zł zysku netto, 70,69 mln zł EBIT w II kw. 2018 r.

przychodach ze sprzedaży w wysokości 2 509,88 mln zł w porównaniu z 2 266,85 mln zł rok wcześniej. "Wzrost przychodów ze sprzedaży usług i wyrobów gotowych (w tym głównie przychodów z tytułu kolejowych usług przewozowych oraz spedycyjnych) wynikał z wyższych cen przewozowych oraz z większych przewozów

Alumetal miał 10,13 mln zł zysku netto, 22,6 mln zł EBITDA w III kw. 2019 r.

wszystkim spadkiem cen, co obniżyło poziom zaangażowania kapitału obrotowego. Efekt ten został spotęgowany skróceniem cyklu rotacji kapitału pracującego o 6 dni w analizowanym okresie. Za ostatnie cztery kwartały zysk EBITDA wyniósł 95,0 mln zł, a operacyjny cash flow wyniósł 149,1 mln zł, wymieniono w

Strata netto Stalprofilu zwiększyła się r/r do 10,28 mln zł w III kw. 2016 r.

, jaki miał miejsce w II kw. br. Obniżkę cen wyrobów hutniczych w III kw. br. ograniczyła stabilizacja cen surowców do produkcji hutniczej takich, jak ruda żelaza i złom, oraz dynamiczny wzrost cen koksu. Sytuacja na rynku surowców stwarza perspektywę wzrostu cen wyrobów hutniczych w kolejnych miesiącach

G. Stulgis nie planuje dalszej sprzedaży akcji Alumetalu, nawet po lock-up'ie

. W przeprowadzonych w dniach 7-8 lutego br. transakcjach pakietowych około 20 podmiotów zakupiło 6,25% akcji Alumetalu po cenie 61 zł za walor (łącznie 58,6 mln zł). Grzegorz Stulgis, już po przeprowadzonych transakcjach, kontroluje obecnie 33,22% akcji Alumetalu, pozostając największym

Strata netto Cognoru to 6,94 mln zł w II kw. 2015 r. wobec zysku rok wcześniej

nasz koszt wsadu uległ nawet pewnemu zwiększeniu w ślad za podwyżkami cen złomu, który posiada największy udział w strukturze kosztów wytopu stali w procesie elektrycznym (EAF). Przy obecnych cenach rudy żelaza i węgla koksującego nie widzimy pola do istotnej ich obniżki" – czytamy w

Po słabym I kw. Alumetal oczekuje poprawy w kolejnych okresach

powinniśmy ten 'stracony kwartał' odrobić w kolejnych okresach" - powiedział Adamczyk podczas konferencji prasowej. Wskazał, że na wyniki I kwartału negatywnie wpłynęła zmienność, przede wszystkim na rynku cen stopów i cen złomów, ale również zmienność kwotowa aluminium i zmienność kursów walut

Zysk netto Alumetalu wzrósł r/r do 77,65 mln zł w 2015 r.

EBITDA wyniósł 106,6 mln zł, co oznacza wzrost o 36% r/r. Głównymi czynnikami, które pozytywnie wpłynęły na uzyskanie najlepszych w historii Grupy Alumetal rezultatów były: wzrost wolumenu sprzedaży o 6%, dobra relacja pomiędzy cenami sprzedaży stopów a cenami zakupu złomów, pozytywne efekty inwestycji w

Alumetal rezygnuje z zaangażowania w SKTB Aluminium, nadal myśli o akwizycjach

Warszawa, 04.11.2016 (ISBnews) - Alumetal zdecydował o wykorzystaniu opcji put w transakcji nabycia udziałów we francuskim SKTB Aluminium, czyli odsprzedaży 15% udziałów w spółce większościowym akcjonariuszom po cenie zakupu, poinformował prezes Szymon Adamczyk. Podkreślił jednak, że spółka nadal

Spółka Cognoru wykupi przedterminowo obligacje o wartości nom. 100,35 mln euro

. Zamiarem HSJ jest umorzenie obligacji nabytych w ramach wezwania. "W związku z tym, różnica pomiędzy wartością nominalną obligacji a zapłaconą ceną nabycia obligacji poprawi aktualny wynik finansowy grupy oraz przyczyni się do zmniejszenia przyszłych kosztów obsługi zadłużenia" - czytamy także

Spółka Cognoru wykupiła 6,96 mln obligacji Cognor International Finance

. Maksymalna cena, którą HSJ jest skłonny przeznaczyć na nabycie obligacji w ramach wezwania wynosiła 10 mln euro. Zamiarem HSJ było umorzenie obligacji nabytych w ramach wezwania. "W związku z tym, różnica pomiędzy wartością nominalną obligacji a zapłaconą ceną nabycia obligacji poprawi aktualny wynik

Cognor zaoferuje 26,53 mln akcji po cenie 1,5 zł w SPO

Warszawa, 21.11.2017 (ISBnews) - Cognor ustalił cenę akcji we wtórnej ofercie publicznej (SPO) na 1,5 zł, a ostateczną liczbę akcji oferowanych na 26 528 415, podała spółka. "W dniu 20 listopada 2017r. spółka w uzgodnieniu z globalnymi współkoordynatorami i po konsultacji z Trigon ustaliła

Jak i którzy ubezpieczyciele naciągają kierowców?

roku nadaje się już tylko na złom. To dlatego, że potencjalne koszty naprawy uszkodzonego samochodu wyliczył na podstawie cen nowych oryginalnych części bez żadnych potrąceń ze względu na wiek auta, a stawkę za godzinę pracy mechanika ustalił na 130 zł. W podobnych przypadkach, kiedy auto rzeczywiście

PS Holdco wezwał do sprzedaży 37,45% akcji Cognor po 0,97 zł/ szt.

Warszawa, 26.04.2016 (ISBnews) - PS Holdco Sp. z o.o. ogłosił wezwanie na 26,16 mln akcji spółki Cognor, stanowiących 37,45% liczby głosów, po cenie 0,97 zł sztuka, podał pośredniczący w wezwaniu Dom Maklerski BDM.  Data rozpoczęcia przyjmowania zapisów to 17 maja 2016

Alumetal podtrzymuje optymistyczne oczekiwania co do wyników 2015 r.

Przemysław Grzybek, wynikało to ze zwiększonego zapotrzebowania na kapitał obrotowy. "W III kwartale wszystkie trzy czynniki zmienią kierunek. Mniejszy będzie wolumen sprzedaży, odnotujemy spadek cen stopów i złomów, a zapas jest pod naszą kontrolą. To wszystko powinno zadziałać w przeciwnym kierunku

S&P obniżył rating Cognor do CC, perspektywa negatywna

procedura aukcyjna, w której obligatariusze proponują cenę nabycia z przedziału 48-60 euro na 100 euro wartości nominalnej. [...] Oczekiwana wartość gotówki będzie niższa niż oryginalna wartość. Bierzemy też pod uwagę obecny słaby standing kredytowy spółki, odzwierciedlający trudne wyniki finansowe

Cognor Holding złożył KNF prospekt dot. oferty publicznej akcji

biegłego rewidenta. Cena emisyjna akcji aportowych ma być równa cenie akcji emisji nr 11" - czytamy w komunikacie. "Rozpoczynamy formalnie kolejny etap, strategicznego dla grupy, procesu zmierzającego do gruntownego refinansowania naszego zadłużenia. Chcemy pozyskać od inwestorów nie mniej niż

Strata netto OT Logistics wyniosła 0,33 mln zł w III kw. 2016 r.

transportowej i portowej. Widoczny jest spadek przewozu ładunków masowych w Niemczech, zwłaszcza złomu, spowodowany niskimi cenami stali. Cieszy nas natomiast wzrost przeładunków w Gdyńskim porcie, który jest dowodem na to, że decyzje o rozwoju przeładunków agro to kierunek właściwy. Nadal prowadzimy działania

Strata netto Cognor wyniosła 14,83 mln zł w 2015 r. wobec zysku rok wcześniej

się popyt przy nadprodukcji stali spowodował spadek cen wyrobów hutniczych oraz zmniejszenie marż producentów. Średnia cena naszych produktów spadła o 203 zł do tony, zaś marże uległy pogorszeniu o 73 zł do tony. Próbowaliśmy w ubiegłym roku zamortyzować negatywny wpływ tych czynników poprzez

Zysk netto Alumetalu spadł r/r do 14,8 mln zł w III kw. 2017 r.

mniejszym poziomem zamówień ze strony klientów. Wolumen sprzedaży wyrobów w III kw 2017 r. wyniósł 42,5 tys. ton i był o 15% większy w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku. Za ostatnie cztery kwartały wolumen sprzedaży wyniósł w skali całej Grupy Alumetal 170,6 tys. ton.  Średnia cena

Zysk netto Alumetalu wzrósł r/r do 26,55 mln zł w II kw. 2016 r.

mniejszej sprzedaży ilościowej w I półroczu 2016 roku było świadome wyeliminowanie przez Grupę Alumetal mało rentownej sprzedaży. Ograniczono sprzedaż niektórych gatunków stopów odlewniczych, których cena w analizowanym okresie kształtowała się niekorzystnie w stosunku do cen zakupów surowców adekwatnych do

Komornik skazany na więzienie. Sprzedał opla za 140 złotych

600 zł. Z kolei felgi aluminiowe poszły pod młotek za 28 zł, a metalowe za 7,5 zł. A prawie 15 ton części samochodowych komornik potraktował jako złom i sprzedał po 10 gr za kilogram. Cena rynkowa 60 gr. Komornik recydywista Komornik oprócz kary więzienia ma naprawić szkodę, jaką wyrządził

PKP Cargo miało 104,7 mln zł zysku netto, 141,8 mln zł zysku EBIT w III kw. 2018

nagromadzonego złomu, przy wyższych cenach sprzedaży), spadek kosztów dotyczących podatków i opłat o 5,9 mln zł oraz spadek wartości rezerw w zakresie pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych o 12,0 mln zł" - czytamy w raporcie. W trakcie 9 miesięcy 2018 r. Grupa PKP Cargo utrzymała pozycję

Przychody Grupy Recykl wzrosły r/r do 9,9 mln zł w III kwartale br.

kontynuację trendów rynkowych obecnych w poprzednich miesiącach bieżącego roku, czyli spadku cen naszych wyrobów. Z drugiej strony, Grupa dzięki wzrostowi wolumenów produkcji oraz utrzymywaniu na niskim poziomie kosztów wytwarzania, uzyskała zadowalające wyniki finansowe. Dodatkowo na uwagę zasługuje wzrost

Cognor planuje pozyskać 101 mln zł w SPO na restrukturyzację zadłużenia

obszarze handlu wyrobami hutniczymi. Od 1997 roku jest podmiotem notowanym GPW, a od roku 2006 stała się częścią większej grupy przemysłowej zajmującej się produkcją wyrobów hutniczych oraz obrotem złomami metali. Obecnie jest jednostką holdingową grupy kapitałowej obejmującej kilkanaście podmiotów

Przegląd prasy

o kasach fiskalnych online, ale wciąż nie wiadomo, kiedy wejdą one w życie ISBnews --Awbud: Cena w wezwaniu Abadon RE odpowiada wartości godziwej --S&P nadał Alior Bankowi rating długoterminowy BB, perspektywa stabilna --Spółka Benefit Systems podpisała aneks i umowę dot. zakupu klubów

Priorytetem Cognoru pozostaje refinansowanie obligacji

pełni usatysfakcjonowani, a to w związku z nadmiernymi kosztami finansowymi, które ponosimy w związku z obsługą naszego długu obligacyjnego. Biorąc pod uwagę jakość naszego bilansu i perspektywy biznesu, zasługujemy na zdecydowanie niższy koszt finansowania" - powiedział Zoła, cytowany w

Zysk netto Alumetalu wzrósł r/r do 89,94 mln zł w 2016 r.

115,9 mln zł, co oznacza wzrost o 9% w stosunku do 2015 roku. Głównymi czynnikami, które pozytywnie wpłynęły na uzyskanie najlepszych w historii Grupy Alumetal rezultatów, było ograniczenie ilości sprzedaży do tych gatunków wyrobów, gdzie występowała dobra relacja pomiędzy cenami sprzedaży stopów a

Zysk netto Alumetalu spadł r/r do 18,63 mln zł w III kw. 2016 r.

cena sprzedaży wyrobów gotowych Grupy Alumetal w III kwartale 2016 roku była o 14% niższa r/r, co w połączeniu ze zmniejszeniem ilości sprzedaży wyrobów o 3% spowodowało spadek przychodów ze sprzedaży (po uwzględnieniu nieco większej z kolei łącznej wartości sprzedaży usług, towarów, półfabrykatów

Zysk netto Impexmetalu spadł r/r do 129,8 mln zł w 2016 r.

Francji, Niemczech i Hiszpanii. Rozpoczęto także sprzedaż nowych blach cynkowo-tytanowych, które niezwykle szybko znalazły uznanie naszych klientów. Baterpol ustabilizował swoje wyniki, chociaż w dalszym ciągu pozostaje pod presją rosnących cen złomu akumulatorowego. W Segmencie Handel grupa łożyskowa FŁT

Wznowiona oferta akcji Cognoru rozpoczyna się dziś od budowy księgi popytu

wyłączeniem prawa poboru, w trybie oferty publicznej. Minimalna kwota niezbędna, aby doszło do emisji, to 38,04 mln zł, podał Cognor. Zgodnie z obowiązującym harmonogramem, roadshow i bookbuilding potrwają od 14 do 20 listopada 2017 r. Ostatniego dnia, tj. 20 listopada br. planowane jest ustalenie ceny