a 2

Ustawa PZP - Rozdział 2: Odwołanie

zostały przesłane w inny sposób - w przypadku gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8. 2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień

Biomed-Lublin rozpoczął wytwarzanie immunoglobuliny anty SARS-CoV-2

Warszawa, 17.08.2020 (ISBnews) - Biomed-Lublin - po zabezpieczeniu niezbędnej ilości osocza z Regionalnych Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa - rozpoczął proces wytwarzania preparatu immunoglobulina anty SARS-CoV-2 na potrzeby badań klinicznych w ramach projektu pn. "Otrzymanie

Techland przesunął datę premiery 'Dying Lights 2'

Warszawa, 21.01.2020 (ISBnews) - Techland przesunął datę premiery gry "Dying Lights 2", podała spółka na swoim profilu w serwisie Twitter. W komunikacie nie podano nowej daty. 10 czerwca 2019 r. Techland zapowiadał premierę gry na wiosnę 2020 r. Jak zapowiadano wcześniej, grę

GenXone: Zakończyła się ewaluacja nowego testu na SARS-CoV-2

Warszawa, 25.08.2020 (ISBnews) - Ewaluacja nowego testu diagnostycznego Allplex™ SARS CoV2 & RV Essential, umożliwiającego diagnostykę wirusa SARS-CoV-2 oraz 17 innych wirusów oddechowych w jednym protokole laboratoryjnym została zakończona, podał GenXone. Zakończona ewaluacja umożliwi

Develia planuje sprzedaż 2 000-2 200 mieszkań w 2020 roku

510 lokali mieszkalnych i usługowych w 2019 roku (wobec 1 710 rok wcześniej), a przekazała 1 964 (2 036 w 2018 r.). Develia - dawniej LC Corp - kontroluje grupę celowych spółek deweloperskich, realizujących inwestycje mieszkaniowe i komercyjne w największych miastach w kraju. Spółka jest notowana na

Akcjonariusze Maxcom zdecydowali o wypłacie 2 zł dywidendy na akcję

z przeniesionych na ten kapitał zysków za poprzednie lata obrotowe" - czytamy w komunikacie. Zgodnie z uchwałą, dzień dywidendy przypada na 3 lipca 2020 r., a dniem wypłaty dywidendy będzie 23 lipca 2020 r. Wypłatą dywidendy objęto wszystkie 2 700 000 akcji, podano także. Maxcom ma

PESA Bydgoszcz przekazała PKP Intercity 83 zmodernizowane wagony 2 klasy

trafią do przewoźnika w II połowie roku. "Z unowocześnionych wagonów korzystają już pasażerowie w całej Polsce, a w sierpniu zaczną kursować na kolejnych trasach" - czytamy w komunikacie. Zmodernizowane wagony to bezprzedziałowe pojazdy klasy 2. Są wyposażone w klimatyzację, wygodne fotele

Akcjonariusze Maxcom zdecydowali o wypłacie 2 zł dywidendy na akcję

obrotowe. Dywidendą są objęte wszystkie akcje wyemitowane przez spółkę, tj. 2 700 000 akcji" - czytamy w komunikacie. Akcjonariuszy ustalili także prawo do dywidendy na dzień 3 lipca 2020 r., a termin wypłaty dywidendy na 23 lipca 2020 r. Rok wcześniej akcjonariusze Maxcomu zdecydowali o

Robyg zakontraktował 2 570 lokali w 2019 r., uzna w przychodach ok. 2 850

Warszawa, 10.01.2020 (ISBnews) - Grupa Robyg zakontraktowała 2 570 lokali netto w Warszawie, Gdańsku i Wrocławiu w 2019 roku.  Oznacza to realizację celu założonego na ub.r. na poziomie około 2 300 lokali, podała spółka. Grupa uzna w przychodach w 2019 roku około 2 850 lokali - co

Stalprodukt: ZGH Bolesław wypłaci 2 zł dywidendy na akcję

akcjonariuszy, a kwota 95 905 799,27 zł została wyłączona z podziału pomiędzy akcjonariuszy i przeznaczona w całości na kapitał zapasowy spółki. Ustalona kwota dywidendy przypadająca na każdą z akcji spółki serii A, B i C wyniesie 2 zł brutto" - czytamy w komunikacie. Dniem ustalenia praw do dywidendy

Fundusz inwestycyjny Deutsche Telekom zainwestował 2 mln euro w RemoteMyApp

Warszawa, 30.06.2020 (ISBnews) - Telekom Innovation Pool GmbH - strategiczny fundusz inwestycyjny należący do Deutsche Telekom - zainwestował 2 mln euro w polską spółkę RemoteMyApp, która jest dostawcą technologii cloud gamingowej, podała spółka. "Cloud gaming stał się jedną z najbardziej

NBP sprzedał 2-dniowe bony pieniężne za 5,88 mld zł

Warszawa, 20.05.2020 (ISBnews) - Narodowy Bank Polski (NBP) sprzedał w dostrajającej operacji otwartego rynku 2-dniowe bony pieniężne NBP o wartości nominalnej 5 875 mln zł, podał bank centralny. Popyt wyniósł 5 875 mln zł. Średnia rentowność sięgnęła 0,5%, podał NBP. Przedstawiając w końcu

USA zablokuje budowę Nord Stream 2?

USA zablokuje budowę Nord Stream 2?

. Ale faktycznie sankcje USA mogą uderzyć w plany Gazpromu, w tym w projekt ułożenia przez Bałtyk nowego gazociągu Nord Stream 2 z Rosji do Niemiec. Waszyngton objął sankcjami spółkę Achim Development, która ma złoża gazu na Syberii. Gazprom ma w spółce 51 proc. akcji, a niemal 25 proc. posiada

Tauron: Kwota dostępnego finansowania to obecnie ponad 2 mld zł

Warszawa, 21.05.2020 (ISBnews) - Kwota dostępnego finansowania Taurona Polskiej Energii wynosi obecnie ponad 2 mld zł, a najbardziej kapitałochłonne inwestycje w obszarze wytwarzania grupa zakończy w tym roku, poinformował wiceprezes ds. finansów Marek Wadowski. "Kluczowy dla nas wskaźnik

Ustawa PZP - Rozdział 2: Rada Zamówień Publicznych

odwołuje członka Rady, jeżeli przestał on odpowiadać jednemu z warunków określonych w art. 158 ust. 3, a na wniosek Prezesa Urzędu w razie: 1) niewykonywania obowiązków członka Rady; 2) utraty autorytetu dającego rękojmię prawidłowej realizacji zadań Rady; 3) choroby uniemożliwiającej sprawowanie funkcji

Ustawa PZP - Rozdział 2: Rada Zamówień Publicznych

odwołania albo rezygnacji. 3. Prezes Rady Ministrów minister właściwy do spraw gospodarki odwołuje członka Rady, jeżeli przestał on odpowiadać jednemu z warunków określonych w art. 158 ust. 3, a na wniosek Prezesa Urzędu w razie: 1) niewykonywania obowiązków członka Rady; 2) utraty autorytetu dającego

Ustawa PZP - Rozdział 2: Dynamiczny system zakupów

orientacyjnymi", przez cały okres trwania dynamicznego systemu zakupów. Przepisów art. 45 i 46, art. 82 ust. 1 i 2 oraz art. 83-86 nie stosuje się. 2. Wraz z ofertą orientacyjną wykonawca składa oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, a jeżeli zamawiający żąda dokumentów potwierdzających

BioMaxima rozpoczęła sprzedaż genetycznych testów do wykrywania SARS-CoV-2

Warszawa, 14.04.2020 (ISBnews) - BioMaxima rozpoczęła sprzedaż testów genetycznych do wykrywania SARS-CoV-2, opartych na metodzie Real Time PCR, podała spółka.  "Pod koniec ubiegłego tygodnia upłynął przepisowy, dwutygodniowy termin w sprawie wniosku o rejestrację, złożonego

Lasy Państwowe przeznaczą 2 mln zł na walkę z koronawirusem

Warszawa, 31.03.2020 (ISBnews) - Lasy Państwowe przekażą 2 mln zł wsparcia dla służb medycznych walczących z koronawirusem SARS-CoV-2, podały Lasy. LP przeznaczą te środki na pomoc szpitalom na obszarze ich działania, m.in. na zakup respiratorów. "W tym trudnym dla nas wszystkich czasie

Ustawa PZP - Rozdział 2: Zasady udzielania zamówień

Europejskiej. 2. Czynności związane z przygotowaniem oraz przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia wykonują osoby zapewniające bezstronność i obiektywizm. 3. Zamówienia udziela się wyłącznie wykonawcy wybranemu zgodnie z przepisami ustawy. Art. 8. 1. Postępowanie o udzielenie zamówienia jest

Ustawa PZP - Rozdział 2: Przygotowanie postępowania

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, c) innych niż określone w lit. a lub b, o których mowa w przepisach o zatrudnieniu socjalnym - lub we właściwych przepisach państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego; 2) utworzenia funduszu szkoleniowego, w rozumieniu przepisów o

Moody's potwierdził rating Baa1/P-2 UniCredit, perspektywa stabilna

Warszawa, 26.03.2020 (ISBnews) -  Moody's Investors Service potwierdził rating depozytowy i rating długu senioralnego UniCredit na poziomie Baa1/P-2 z perspektywą stabilną, podał bank. Ocena indywidualna (Baseline Credit Assessment - BCA) została podtrzymana na poziomie baa3, podano w

MRPiPS: Przedsiębiorcy złożyli 2 mln wniosków o wsparcie, trwają wypłaty

Warszawa, 27.04.2020 (ISBnews) - Przedsiębiorcy złożyli ponad 2 mln wniosków o wsparcie w ramach tarczy antykryzysowej. Dotychczas na ochronę miejsc pracy wypłacono 1,2 mld zł ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP) oraz 482 mln zł w formie pożyczek dla

Europarlament nie chce gazociągu Nord Stream 2

pierwszy bałtycki gazociąg z Rosji do Niemiec przeforsował rząd Gerharda Schrödera, który potem z nominacji Gazpromu został szefem rady nadzorczej Nord Stream, a do dziś uważa Putina za demokratę. - Głos zabrało ponad 20 mówców z różnych ugrupowań politycznych i nikt nie powiedział, że Nord Stream 2

EFL: Prawie 2/3 firm budowlanych obawia się mniejszych zamówień

budowlanych obawia się mniejszych zamówień, a tylko 6% liczy na ich wzrost. "Branża budowlana jako jedna z nielicznych od pojawienia się koronawirusa w Polsce mogła realizować swoje zlecenia, nie była objęta rządowymi zakazami. I wydawać się mogło, że spowolnienie jej nie dotknie albo w mniejszym

MF: Obowiązek składania sprawozdań finansowych przesunięty o 2 miesiące

Warszawa, 01.04.2020 (ISBnews) - Termin złożenia sprawozdań finansowych został już przedłużony co do zasady o 2 miesiące. Rozporządzenie ministra finansów w tej sprawie zostało podpisane i opublikowane w Dzienniku Ustaw, podał resort. Chodzi o rozporządzenie ministra finansów z dnia 31 marca

Getin Holding: Nastąpiło przeniesienie 100% kapitału Carcade na 2 podmioty

2020 r., która to umowa została poddana prawu rosyjskiemu" - czytamy w komunikacie. 20 marca br. Getin Holding podał, że zawarł z Gazprombank Leasing JSC oraz Novfintekh LLC jako kupującymi lokalną umowę sprzedaży 1 udziału, stanowiącego 100% kapitału zakładowego OOO Carcade za kwotę 2 933,4 mln

Generali wprowadza ubezpieczenie na wypadek zarażenia się SARS-CoV-2

Warszawa, 07.04.2020 (ISBnews) - Generali wprowadza nowy produkt w ramach Grupowego Ubezpieczenia Covid-19. Pracodawca może ubezpieczyć całą załogę na wypadek zarażenia się wirusem SARS-CoV-2, podała spółka. "W ramach programu każdy pracownik ze zdiagnozowaną w trakcie ochrony chorobą

Ustawa PZP - Rozdział 2: Odwołanie

- ogłoszenia o udzieleniu zamówienia z uzasadnieniem; 2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający: a) nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; albo b) opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które

Akcjonariusze Herkulesa zgodzili się na umorzenie 2 mln akcji własnych

Warszawa, 18.02.2020 (ISBnews) - Nadzwyczajne walne zgromadzenie Herkulesa podjęło uchwałę w sprawie umorzenia 2 000 000 akcji własnych, podała spółka. "Akcje zostaną umorzone w drodze umorzenia dobrowolnego poprzez obniżenie kapitału zakładowego. W związku z umorzeniem akcji kapitał

Cateringoo pozyskało 2 mln zł na rozwój w Polsce

Warszawa, 26.02.2020 (ISBnews) - Cateringoo zamknął rundę inwestycyjną na 2 mln zł od funduszu KnowledgeHub i szykuje się do wejścia do kolejnych polskich miast, podano w komunikacie. "Cateringoo działa na zasadzie marketplace'u, łącząc firmy cateringowe z klientem biznesowym. [&hellip

USA: Nord Stream 2 grozi monopolem

W tym tygodniu Gazprom ogłosił, że rozpoczęto już przetarg na wybór firmy, która ułoży przez Bałtyk nowy gazociąg Nord Stream 2 z Rosji do Niemiec. Ma to być bliźniak ukończonego trzy lata temu pierwszego systemu Nord Stream. Po ułożeniu kolejnych rur przez Bałtyk tą trasą będzie można przesyłać z

Gazprom podłączył Słowację do Nord Stream 2?

charakter długoterminowy - dodał Miller cytowany przez agencję Interfax. Także w czwartek wiceszef Gazpromu Aleksandr Miedwiediew powiedział, że gaz z Nord Stream 2 ma być dostarczany na Słowację za pośrednictwem czeskich gazociągów. A ze Słowacji popłynie do Austrii. W czwartek na stronie internetowej

GUS: Produkcja cementu spadła o 2% r/r w listopadzie

Warszawa, 23.12.2019 (ISBnews) - Produkcja cementu zmniejszyła się o 2% r/r do 1,62 mln ton w listopadzie 2019 r., wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS). W ujęciu m/m odnotowano spadek o 10%.  W okresie styczeń-listopad 2019 r. odnotowano spadek produkcji cementu o 1,3

Cyfrowy Polsat: Program SmartDOM ma ponad 2 mln klientów

Warszawa, 31.01.2020 (ISBnews) - Blisko sześć lat po uruchomieniu smartDOM - wspólny program Plusa i Cyfrowego Polsatu - jest największym w Polsce programem oferującym usługi łączone dla domu i rodziny, podał Cyfrowy Polsat. Z programu korzysta już ponad 2 mln klientów, a łączna 

Rewolucyjny wyrok NSA ws. zwrotu podatku. Fiskus nie odda jej 2 mln zł. Prawnicy: To skandaliczny przykład nadużycia

wygrała 6 mln zł, to zgodnie z prawem musiała zapłacić 2 mln zł podatku. A więc nie można mówić, że podatek był nienależny. A skoro tak, to nie mamy do czynienia z nadpłatą. Sąd podtrzymał stanowisko fiskusa, że kobieta może domagać się odzyskania pieniędzy przez pięcioletnie odliczenia podatkowe. A gdy w

2 tys. zł płacy minimalnej. Pracodawcy zaskoczeni

podwyżce do 2 tys. zł będzie to 47 proc. To dużo? Zdaniem ekonomistki prof. Elżbiety Mączyńskiej z SGH - nie. - Przez lata płace rosły wolniej niż produktywność i PKB. Tę decyzję można potraktować jako efekt odłożony. To dobry moment, bo poprawia się sytuacja na rynku pracy, a jednocześnie poziom

Gazprom może zaoszczędzić na Nord Stream 2

- Gazprom zaczął demontować połowę bloków instalacji do osuszania gazu na tłoczni Kazaczja na południu Rosji i szykować je do przewozu do tłoczni Sławjanskaja na północy Rosji, gdzie ma się zaczynać bałtycki gazociąg Nord Stream 2 do Niemiec - poinformowała agencja Interfax, powołując się na kilka

Euro i dolar najdroższe od 2 miesięcy, frank od 2 lat 

Warszawa, 30.07.2019 (ISBnews) - Mocny dolar i wzrost awersji do ryzyka ciążą w ostatnich dniach złotemu. Dziś jest on najsłabszy do euro i dolara od dwóch miesięcy, a do szwajcarskiego franka od ponad 2 lat (czerwca 2017). I jedynie do funta polska waluta się umacnia, bo powrót ryzyka

JSW przewiduje przekroczenie 2 mld zł inwestycji w 2019 r.

Ornontowice, 13.12.2019 (ISBnews) - Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) przewiduje, że wartość jej inwestycji przekroczy w tym roku 2 mld zł, poinformował wiceprezes Artur Dyczko. "Pewne jest to, że w tym roku przekroczymy 2 mld zł wydanych na inwestycje" - powiedział Dyczko podczas

Biomed ma niezbędną ilość osocza do wytwarzania immunoglobuliny anty SARS-CoV-2

Warszawa, 30.07.2020 (ISBnews) - Regionalne Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa (RCKiK) zebrały 171,7 litrów osocza w ramach zawartych umów dostawy osocza zawierającego przeciwciała anty-SARS-CoV-2, podał Biomed-Lublin. Jak dotąd przebadanych zostało 63,04 litrów osocza. Po przebadaniu pełnej

Zablokować Nord Stream 2. Europa Środkowa zjednoczona

, francuskim Engie i brytyjsko-holenderskim Shell. W spółce Gazprom ma 50 proc. akcji, a partnerzy - po 10 proc. Złożony z dwóch nitek gazociąg Nord Stream 2 ma przesyłać do Niemiec 55 mld m sześc. gazu rocznie, tyle co ukończony pod koniec 2012 r. pierwszy Nord Stream. Jeśli powstaną te nowe rury, to systemem

ZUE ma obecnie portfel zamówień o wartości 2 mld zł

Warszawa, 19.11.2019 (ISBnews) - Portfel zamówień Grupy ZUE wynosi obecnie 2 004 mln zł, podała spółka. "Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania [19 listopada] zakontraktowane roboty budowlano montażowe to wartość 2 004 mln zł netto zapewniające realizację prac w latach 2019-2021. W

PGNiG i PST chcą uczestniczyć w postępowaniu dot. derogacji dla Nord Stream 2

III Pakietu Energetycznego UE dla gazociągu Nord Stream 2 w charakterze aktywnych uczestników, podała spółka. "Aktywne uczestnictwo w postępowaniu zagwarantuje PGNiG S.A. i PST prawo uczestniczenia w rozprawach, dostępu do akt postępowania sądowego oraz odnoszenia się do stanowisk

CI Games ma umowę z Koch Media na dystrybucję 'Sniper Ghost Warrior Contracts 2'

Warszawa, 31.07.2020 (ISBnews) - CI Games podpisał z austriacką firmą Koch Media umowę na dystrybucję gry "Sniper Ghost Warrior Contracts 2" w większości europejskich krajów, podała spółka.  "Podpisaliśmy wszystkie kluczowe umowy dystrybucyjne dotyczące fizycznej

MF: Sprzedaż obligacji detalicznych wzrosła m/m do 2 375 mln zł w lipcu

Warszawa, 14.08.2020 (ISBnews) - W lipcu sprzedaż obligacji detalicznych wzrosła do 2 375 mln zł, poinformowało Ministerstwo Finansów (MF). W czerwcu sprzedaż obligacji detalicznych wyniosła 1 251 mln zł.  "Sprzedaż skarbowych obligacji oszczędnościowy w lipcu wyniosła

Putin forsuje Nord Stream 2, aby zalać Europę rosyjskim gazem

Władimir Putin. - Wszyscy chcą pracować i nie mam większych wątpliwości, że projekt zostanie zrealizowany - dodał. Putin wypowiadał się na spotkaniu z robotnikami zakładów metalurgicznych w Czelabińsku, które mają dostarczyć część rur do planowanego gazociągu Nord Stream 2 z Rosji przez Bałtyk do Niemiec

Eurostat: Sprzedaż detaliczna w Polsce wzrosła o 2% r/r w czerwcu

Warszawa, 05.08.2020 (ISBnews) - Sprzedaż detaliczna wyrównana sezonowo w Polsce odnotowała wzrost o 2% r/r w czerwcu 2020 r., podał unijny urząd statystyczny Eurostat. W ujęciu miesięcznym sprzedaż detaliczna w Polsce wzrosła o 3,3%. W całej Unii Europejskiej (EU27

GNB ma list intencyjny z Idea Bankiem ws. zakupu wierzytelności wys. do 2 mld zł

Warszawa, 14.08.2020 (ISBnews) - Getin Noble Bank (GNB) zawarł z Idea Bank list intencyjny dotyczący podjęcia działań zmierzających do zawarcia transakcji zakupu od Idea Bank nabytych wcześniej przez tę spółkę wierzytelności leasingowych oraz pożyczkowych o wartości nominalnej nie większej niż 2

Europa Środkowa przeciw gazociągowi Nord Stream 2

bałtyckich gazociągów z Rosji. A część przedstawicieli KE nie kryje wątpliwości, że projekt Nord Stream 2 może łamać te zasady wymagające np. importu gazu z jednego państwa. "Jeśli ten rurociąg [Nord Stream 2] zostanie zbudowany, to 80 proc. rosyjskiego gazu byłoby transportowane [do UE] tym rurociągiem

CI Games zapowiada premierę 'Sniper Ghost Warrior Contracts 2' na IV kw. 2020

Warszawa, 22.06.2020 (ISBnews) - CI Games planuje premierę gry "Sniper Ghost Warrior Contracts 2" na platformach: PC, PS4, Xbox One na IV kw. 2020 r., podała spółka. "Zarząd spółki CI Games S.A. zawiadamia, o podjęciu dziś decyzji o podaniu do publicznej wiadomości informacji o

Aplikacja mobilna CCC ma ponad 2 mln użytkowników po 1,5 roku działania

Warszawa, 19.08.2020 (ISBnews) - Aplikacja mobilna CCC zanotowała ponad 2 mln użytkowników po 1,5 roku od uruchomienia, podała spółka. Aplikacja jest już dostępna na sześciu rynkach - w Polsce, Czechach, Słowacji, Rumunii, Austrii i na Węgrzech, a w planach jest jej wprowadzenie na dwa kolejne

GUS: Produkcja cementu spadła o 2% r/r w sierpniu

Warszawa, 24.09.2019 (ISBnews) - Produkcja cementu zmniejszyła się o 2% r/r do 1,77 mln ton w sierpniu 2019 r., wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS). W ujęciu m/m odnotowano spadek o 5,8%.  W okresie styczeń-sierpień 2019 r. odnotowano wzrost produkcji cementu o 0,4% r/r do

Synektik ma umowę na dystrybucję produktów Genomtec, w tym testu na SARS-CoV-2

, w tym dopuszczonego do obrotu na polskim rynku produktu Genomtec® SARS-CoV-2 RT-LAMP / N CE-IVD, genetycznego testu w kierunku zakażenia SARS-CoV-2, opracowanego i produkowanego przez Genomtec"- czytamy w komunikacie. W okresie początkowym, tzn. od dnia podpisania umowy do 30 listopada

CI Games negocjuje umowę współwydawniczą gry 'Lords of the Fallen 2'

Warszawa, 30.07.2020 (ISBnews) - CI Games negocjuje warunki umowy współwydawniczej na grę "Lords of the Fallen 2" z dużym, globalnym graczem, poinformowała spółka. Partner jest zainteresowany inwestycją na poziomie przekraczającym 50 mln zł w produkcję gry oraz jej współwydanie

UOKiK nałożył ok. 213 mln zł kary na Gazprom w zw. z budową Nord Stream 2

Warszawa, 03.08.2020 (ISBnews) - Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) nałożył blisko 213 mln zł kary na Gazprom z powodu braku współpracy w dochodzeniu prowadzonym w związku z budową gazociągu Nord Stream 2, podał Urząd. "Nałożenie kary na Gazprom związane jest z prowadzonym

Analizy.pl: Aktywa TFI wzrosły o 2% m/m do 257,7 mld zł w lipcu

Warszawa, 13.08.2020 (ISBnews) - Wartość aktywów polskich funduszy inwestycyjnych wzrosła o ponad 5 mld zł, tj. 2%, m/m do 257,7 mld zł na koniec lipca, podały Analizy.pl oraz Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami (IZFiA). "Wzrost aktywów to zasługa wysokich napływów do funduszy

PSE: Moc zainstalowana fotowoltaiki wzrosła o 175,14% r/r do 2 108,9 MW na 1 VII

Warszawa, 13.07.2020 (ISBnews) - Moc zainstalowana fotowoltaiki w Polsce zwiększyła się o 175,14% r/r i wyniosła 2 108,9 MW według stanu na 1 lipca br., wynika z danych przekazanych do Polskich Sieci Elektroenergetycznych (PSE). "Moc zainstalowana w #PV w KSE 1.07.2020 r. wyniosła 2 108,9

MR: Produkcja budowlano-montażowa wzrośnie o ok. 2% r/r w lipcu

Warszawa, 21.07.2020 (ISBnews) - Produkcja sprzedana budowlano-montażowa wzrośnie o ok. 2% r/r w lipcu br., prognozują eksperci Ministerstwa Rozwoju (MR). "Oczekujemy, że w lipcu odnotujemy nieznaczny wzrost produkcji budowlano-montażowej sięgający 2%, przy czym będzie on obserwowany we

MK: Aukcje OZE w 2021 r. przyczynią się do powstania 2 200 MW nowych mocy

Warszawa, 21.08.2020 (ISBnews) - Zaplanowane do przeprowadzenia w 2021 r. aukcje OZE przyczynią się do powstania blisko 2 200 MW nowych mocy wytwórczych, szacuje Ministerstwo Klimatu (MK), które przygotowało projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie maksymalnej ilości i wartości energii

Play zamierza ustanowić program emisji obligacji do 2 mld zł

programu i niewykupionych obligacji w wysokości do 2 mld zł, podał Play. "Emisje zdematerializowanych obligacji na okaziciela, denominowanych w złotych, z zapadalnością od 1 roku do 7 lat (włącznie) […] będą oferowane wyłącznie inwestorom kwalifikowanym. Obligacje będą wprowadzone do obrotu i

Ustawa PZP - Rozdział 2: Rada Zamówień Publicznych

odwołuje członka Rady, jeżeli przestał on odpowiadać jednemu z warunków określonych w art. 158 ust. 3, a na wniosek Prezesa Urzędu w razie: 1) niewykonywania obowiązków członka Rady; 2) utraty autorytetu dającego rękojmię prawidłowej realizacji zadań Rady; 3) choroby uniemożliwiającej sprawowanie funkcji

XII Europejski Kongres Gospodarczy odbędzie się w Katowicach 2-4 września

Warszawa, 25.08.2020 (ISBnews/ ISBnews.TV) - XII Europejski Kongres Gospodarczy (EKG) odbędzie się w Katowicach 2-4 września, zgodnie z planem, nawet jeśli Katowice znajdą się w żółtej strefie w związku pandemią COVID-19, poinformował ISBnews.TV organizator EKG i European Tech and Start-up Days

Ustawa PZP - Rozdział 2: Dynamiczny system zakupów

Urzędowym Unii Europejskiej zamawiający udostępnia na stronie internetowej specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów, a w szczególności: 1) określenie przedmiotu zamówień objętych dynamicznym systemem zakupów; 2) czas trwania dynamicznego systemu

Ustawa PZP - Rozdział 2: Zasady udzielania zamówień

Art. 7 . 1. Zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców. 2. Czynności związane z przygotowaniem oraz przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia wykonują osoby

Benecki z ING: Działania antykryzysowe ograniczyły spadek PKB o 2-3 pkt proc.

Warszawa, 06.08.2020 (ISBnews) - Porównanie scenariuszy szokowych COVID-19 bez tarczy antykryzysowej i z tarczą pokazuje, że działania antykryzysowe zmniejszyły spadek krajowego PKB o około 2-3 pkt proc. w 2020 roku, poinformował główny ekonomista ING Banku Śląskiego Rafał Benecki. "To są

Polkon pozyskał 0,8 mln zł w II transzy emisji akcji, łącznie 2 mln zł

; "Jesteśmy bardzo zadowoleni z tego, z jak licznym zainteresowaniem inwestorów spotkała się nasza emisja akcji i kampania crowdinvestingu. Dzięki nim spełniliśmy zakładany cel i pozyskaliśmy łącznie 2 mln zł. Jest to dla nas bardzo ważne potwierdzenie tego, że inwestorzy wierzą w nasz biznes, a

Pharmena: Kolejna koncepcja działania 1-MNA w infekcji wirusem Sars-Cov-2

infekcje skutkujące powstaniem zapalenia dróg oddechowych (m.in. grypa, infekcja wirusem Sars-CoV-2, zapalenie płuc, oskrzeli), a także obejmujących choroby alergiczne (m.in. astma).może mieć pozytywny wpływ na działalność, wyniki finansowe i dalsze perspektywy rozwoju emitenta i jego grupy kapitałowej, w

Spółka Bielowickiego podniosła cenę w wezwaniu na akcje Radpolu do 2 zł/ szt.

Warszawa, 29.06.2020 (ISBnews) - THC SICAV-RAIF S.A. (działający w zakresie subfunduszu (compartment) Fund 3) - należący do Grzegorza Jana Bielowickiego - podniósł cenę, po której nabywane będzie 100% akcji Radpolu, do 2 zł za sztukę, podali wzywający i pośredniczące w wezwaniu Santander Biuro

Gazprom mianował Gerharda Schroedera na szefa Nord Stream 2

Stream 2 może zwiększyć dominację Gazpromu w dostawach gazu do Polski. Gazprom sam zbuduje Nordstream 2? Polski Urząd musiał przedstawić mocne argumenty na poparcie swoich zastrzeżeń, bo w sierpniu Gazprom i jego partnerzy wycofali wniosek z UOKiK. A to znaczy, że nie mogą zawiązać planowanej spółki. W

Torpol ma ok. 2 mld zł w portfelu zamówień i 2 mld zł w najlepszych ofertach

Warszawa, 11.03.2019 (ISBnews) - Obecny portfel zamówień Torpolu wynosi ok. 2 mld zł, z czego większość przypada na ten rok, podała spółka. Ponadto Torpol poinformował, że ma ok. 2 mld netto w ofertach z najwyższą liczbą punktów w postępowaniach przetargowych. "Obecny portfel zamówień

Ustawa PZP - Rozdział 2: Przygotowanie postępowania

, szczegółowy zakres i formę: 1) dokumentacji projektowej, 2) pecyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, 3) programu funkcjonalno-użytkowego - mając na względzie rodzaj robót budowlanych, a także nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień. Art. 31a. 1. Zamawiający, przed wszczęciem

Liczba aktywnych klientów detalicznych Banku Millennium przekroczyła 2 mln

tempo akwizycji i zdobywając w ciągu trzech lat 600 tys. nowych aktywnych klientów. Dziś z radością możemy przekazać, że liczba naszych aktywnych klientów detalicznych przekroczyła 2 mln, a wkrótce, po połączeniu z Euro Bankiem, będzie jeszcze wyższa" - powiedział prezes Banku Millennium Joao Bras

Morawiecki: Powstaną 2-mld fundusze modernizacji szpitali i szkół

, to skokowe podniesienie ryczałtu dla MSP z 250 tys. euro do 1 mln euro, a w przyszłości do 2 mln euro" - dodał premier.   Wskazał, że płaca minimalna wzrośnie do 2600 zł już od 1 stycznia 2020 r. Wcześniej prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński zapowiedział, że płaca

PKN Orlen przedstawi plan synergii z Energą w ciągu 2-3 tygodni

Przykona, 07.07.2020 (ISBnews) - PKN Orlen planuje przedstawić plan synergii z Grupą Energa w ciągu 2-3 tygodni, zapowiedział prezes Daniel Obajtek. Poinformował również, że pierwsze synergie będą widoczne już w 2020 roku. "Niebawem przedstawimy cały plan synergii z Grupą Energa, w ciągu

CI Games rozmawia z globalnymi graczami o współpracy przy'Lords of the Fallen 2'

Warszawa, 21.07.2020 (ISBnews/ISBtech) - CI Games rozmawia z kilkoma dużymi globalnymi graczami z branży o m.in. współpracy w zakresie współfinansowania oraz współwydania 'Lords of the Fallen 2', poinformował ISBtech prezes Marek Tymiński. "Dopuszczam scenariusz, w których jeden z

Eurocash wnioskuje do UOKiK ws. przejęcia spółek FHC-2 i Madas

Warszawa, 17.06.2020 (ISBnews) - Eurocash złożył wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) w sprawie przejęcia wyłącznej kontroli nad spółkami FHC-2 oraz Madas z siedzibą w Krośnie, podał Urząd. Wniosek wpłynął 30 marca br., sprawa jest w toku. "Zgłoszenie dotyczy

Addictions.ai pozyskuje blisko 2 mln zł i zmienia nazwę na DigitalMedical

Warszawa, 20.07.2020 (ISBnews) - Addictions.ai, rozwijająca cyfrową platformę Helping Hand, ekosystem terapii uzależnień wspierany przez sztuczną inteligencję, pozyskała ok. 2 mln zł finansowania, które pozwoli jej na rozszerzenie działalności, podano w komunikacie. "Do końca 2020

Akcja kredytowa Santander BP wzrosła o 2% r/r w I poł. br., wskaźnik NPL: 5,6%

koniec czerwca 2020 r. bank dysponował siecią złożoną z 484 oddziałów, 2 stanowisk zewnętrznych, 9 Stref Santander i 133 placówek partnerskich. W okresie I półrocza 2020 r. liczba placówek bankowych (oddziałów, stanowisk zewnętrznych i wysp akwizycyjnych) zmniejszyła się o 20, a liczba placówek

Liczba wniosków o zasiłek dla bezrobotnych wyniosła 2 438 tys. w USA

Warszawa, 21.05.2020 (ISBnews) - Liczba nowych podań o zasiłek dla bezrobotnych w USA wyniosła 2 438 000 w tygodniu zakończonym 16 maja 2020 roku, podał Departament Pracy. Oznacza to spadek o 249 tys. wobec poprzednich zrewidowanych danych. 

MF sprzedało 3-letnie euroobligacje za 2 mld euro przy ok. 6 mld euro popytu

Warszawa, 30.06.2020 (ISBnews) - Ministerstwo Finansów sprzedało 3-letnie benchmarkowych euroobligacje o wartości nominalnej 2 mld euro przy rentowności -0,11% wobec popytu wynoszącego ok. 6 mld euro, podał resort. "Ministerstwo Finansów informuje, że 30 czerwca br. dokonano wyceny 3

MF zaoferuje obligacje za 5-12 mld zł na 1-2 przetargach sprzedaży w III kw.

Warszawa, 30.06.2020 (ISBnews) - Ministerstwo Finansów zorganizuje 1-2 przetargi sprzedaży obligacji skarbowych w III kw. 2020 r., oferując papiery o łącznej wartości 5-12 mld zł, podał resort. Możliwe są także 3-4 przetargi zamiany obligacji, podano także. "Podaż obligacji skarbowych na

Produkcja miedzi płatnej KGHM wzrosła o 2% r/r do 60,1 tys. ton w czerwcu

miesiąca 2019 roku o 1,4 tys. t (+2%). Poprawę zanotowano w Sierra Gorda (+2,6 tys. t) oraz KGHM International LTD. (+0,3 tys. t), przy spadku w KGHM Polska Miedź S.A. (-1,5 tys. t) z uwagi na ograniczoną podaż złomów miedzi oraz budowanie zapasu anod w związku z postojem remontowym Huty Miedzi Głogów I

UOKiK wydał 4 decyzje dot. praktyk rynkowych Idea Banku, nałożył 2 kary

uznał za praktyki naruszające zbiorowe interesy konsumentów, określone w art. 24 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy: a) rozpowszechnianie przez bank za pośrednictwem dokumentu "Warunki Lokaty Strukturyzowanej" zawierającego "Ważne zastrzeżenia prawne" informacji, które wprowadzały w błąd co

Santander CB: 18% Polaków wyda na wakacje dla rodziny nie więcej niż 2 tys. zł

Warszawa, 08.07.2020 (ISBnews) - Polacy zapytani o to, ile wyniesie całkowity koszt wakacyjnego wyjazdu całej rodziny, najczęściej (18%) mają zamiar wydać między 1-2 tys. zł. Niewiele mniejszy odsetek ankietowanych wskazał na kwoty rzędu 2-3 tys. zł (16,7%). Na rodzinne wakacje za więcej niż 5

Legimi pozyskało z publicznej oferty obligacji serii Z ponad 2 mln zł

Warszawa, 17.07.2020 (ISBnews) - Legimi przydzieliła 2 123 obligacji serii Z o łącznej wartości emisyjnej 2,123 mln zł, podała spółka. Pozyskane środki posłużą refinansowaniu zadłużenia oraz rozwojowi i promocji Legimi 3.0 na rynku niemieckim i polskim. "Jesteśmy zadowoleni z

Koszt przedłużenia zasiłku opiekuńczego o 2 tygodnie wyniesie 2,13 mld zł

opiekuńczego przez 14 dni z tytułu opieki nad dziećmi i osobami niepełnosprawnymi szacuje się na kwotę 307,1 mln zł, a koszt wypłaty - w przypadku niemożności sprawowania opieki przez nianię lub dziennego opiekuna - na kwotę ok. 20 mln zł. Możliwość przedłużenia okresu pobierania zasiłku opiekuńczego na czas

Liczba wniosków o zasiłek dla bezrobotnych wyniosła 2 981 tys. w USA

Warszawa, 14.05.2020 (ISBnews) - Liczba nowych podań o zasiłek dla bezrobotnych w USA wyniosła 2 981 000 w tygodniu zakończonym 9 maja 2020 roku, podał Departament Pracy. Oznacza to spadek o 195 tys. wobec poprzednich zrewidowanych danych. 

Coffeedesk pozyskał 2 mln zł w ramach emisji crowdfundingowej na Crowdway

zgromadzonej puli ponad 2 mln zł, kwotę 900 tys. zł Coffeedesk przeznaczy na wdrożenie platformy e-commerce B2C, a kolejnych 500 tys. zł na rozwój platformy B2B. "W ostatnim kwartale opracowaliśmy m.in. makiety i koncepcję panelu użytkownika i rozpoczęliśmy prace deweloperskie nad serwisem sprzedażowym

Vivid Games chce powiększać portfolio o 2-3 wysokiej jakości gry rocznie

niespełna 3,2 mln zł przychodów ze sprzedaży (3,3 mln zł w kwietniu br.) i 582 tys. zysku netto (441 tys. w kwietniu br.). Narastająco sprzedaż bydgoskiej spółki sięgnęła 11,3 mln zł, a zysk netto przekroczył 2 mln zł. Dla porównania prognoza Vivid Games na 2020 r. zakłada wypracowanie 19 mln zł przychodów

Eurostat: Ceny producentów spadły o 2% m/m w strefie euro w kwietniu

Warszawa, 03.06.2020 (ISBnews) - Ceny produkcji sprzedanej przemysłu (PPI) w strefie euro spadły o 2% m/m w marcu 2020 r. i spadły o 4,5% w ujęciu rocznym, podał unijny urząd statystyczny Eurostat. Konsensus rynkowy dla strefy euro wynosił 1,8% spadku w ujęciu

Nakłady inwestycyjne Enei wzrosną o 27% r/r do 2 768 mln zł w 2020 r.

Warszawa, 05.06.2020 (ISBnews) - Enea planuje zrealizować 2 768 mln zł nakładów inwestycyjnych w 2020 r. tj. o 27% więcej r/r, poinformował wiceprezes ds. finansowych Jarosław Ołowski. "Dobre wyniki pozwoliły nam zaplanować dużo wyższe nakłady inwestycyjne" - powiedział Ołowski

Czernicki z MF: Ścieżka powrotu do reguły wydatkowej potrwa 2-3 lata

Warszawa, 29.05.2020 (ISBnews) - Powrót do stosowania stabilizującej reguły wydatkowej (SRW) może potrwać - według wstępnych szacunków - 2 do 3 lat, ocenia w rozmowie z ISBnews główny ekonomista Ministerstwa Finansów Łukasz Czernicki. "Według dostępnych danych makroekonomicznych i naszych

GUS: Wzrost PKB wyniósł 2% r/r w I kw. 2020 r. wg II szacunku

Warszawa, 29.05.2020 (ISBnews) - Produkt Krajowy Brutto (niewyrównany sezonowo, ceny stałe średnioroczne roku poprzedniego) wzrósł w I kw. 2020 roku o 2% r/r wobec 3,2% wzrostu r/r w poprzednim kwartale, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS), prezentując drugie szacunki tych danych

Deloitte: 2/3 funduszy PE z Europy Środkowej zakłada pogorszenie sytuacji gosp.

firmy doradczej Deloitte Private Equity Confidence Survey. 74% badanych uważa, że to będzie dobry rok dla rynku private equity. Jednocześnie ponad 2/3 reprezentantów funduszy private equity w Europie Środkowej prognozuje w najbliższych miesiącach pogorszenie się sytuacji gospodarczej, a indeks

a 2

A 2 - niemiecki torpedowiec z okresu I wojny światowej. Druga jednostka typu A 1. Okręt wyposażony w jeden kocioł parowy opalany węglem i trójcylindrową maszynę parową. Zapas paliwa 24,5 tony. Zbudowany w innej stoczni kadłub okrętu wyposażono w stoczni AG Vulcan, a następnie rozebrany na sekcje przewieziono koleją do Holandii gdzie odbył się ostateczny montaż okrętu. Torpedowiec brał udział w

więcej o a 2 na pl.wikipedia.org