a 1 koszt przejazdu

Wakacje w Polsce. Jak spędzić je najtaniej, a jak najdrożej?

Wakacje w Polsce. Jak spędzić je najtaniej, a jak najdrożej?

nowocześniejszą wersję, czyli BlaBlaCar - platformę łączącą kierowców z pasażerami podróżującymi na tej samej trasie. Celem jest podział kosztów benzyny, w efekcie - tanie podróżowanie. I rzeczywiście jest tanie. Za przejazd z Warszawy do Gdańska zapłacimy średnio ok. 54 zł za osobę (choć taniej też coś się

Nowa funkcja w serwisie BlaBlaCar. Firma lepiej niż państwo rozwiązuje problem wykluczenia transportowego

Nowa funkcja w serwisie BlaBlaCar. Firma lepiej niż państwo rozwiązuje problem wykluczenia transportowego

BlaBlaCar to francuska aplikacja internetowa, który umożliwia komunikowanie się kierowców i pasażerów jadących w to samo miejsce. Dzięki niej mogą się umawiać na wspólne przejazdy samochodem, dzieląc się kosztami paliwa. Oprócz opłat za przejazd dla kierowcy trzeba też płacić prowizję

Stalexport miał 75,53 mln zł zysku netto, 129,15 mln zł zysku EBIT w 2019 r.

przychodów grupy kapitałowej, jakim są przychody z tytułu poboru opłat, to w roku 2019 wzrosły one o 4,5% w stosunku do roku 2018, czyli do poziomu 347,4 mln zł, na co wpływ miała przede wszystkim zmiana stawek za przejazd dla samochodów ciężarowych, którą wprowadzono 1 marca 2019 r. Średnie natężenie ruchu

Stalexport Autostrady miał 3,68 mln zł zysku netto, 13,79 mln zł zysku EBIT w I kw. 2019 r.

) podwyższenia stawek poboru opłat z dniem 1 marca 2019 r. odpowiednio: a) za przejazd samochodów ciężarowych kategorii 2 i 3 z 18,00 zł na 20,00 zł, b) za przejazd samochodów ciężarowych kategorii 4 i 5 z 30,00 zł na 35,00 zł. Koszt własny sprzedaży oraz koszty ogólnego zarządu związane z działalnością

Zysk netto Stalexportu wyniósł 33,56 mln zł, EBIT 46,59 mln zł w I kw. 2018 r.

1 marca 2017 r. odpowiednio: a) za przejazd samochodów ciężarowych kategorii 2 i 3 z 16,50 zł na 18,00 zł, b) za przejazd samochodów ciężarowych kategorii 4 i 5 z 26,50 zł na 30,00 zł" - czytamy w raporcie. Koszt własny sprzedaży oraz koszty ogólnego zarządu związane z działalnością

Uber Polska: Chcemy pomóc kierowcom i miastom dostosować się do nowych przepisów

lokalnego prawa, poinformował CEE Cities Lead z Uber Polska Michał Konowrocki. "Dla ponad miliona pasażerów w Polsce Uber ustanowił nowy standard, jeśli chodzi o poruszanie się po miastach w bezpieczny, przystępny i prosty sposób. Oprócz łatwego zamawiania przejazdu, przejrzystych cen i wygodnych

Instytut Staszica: Przejęcie e-myta przez KAS to szansa na naprawienie zaniedbań

. To, że w XXI wieku jeszcze istnieją budki ze szlabanami na autostradach, jest archaizmem. KAS powinna jak najszybciej zająć się tą kwestią, która będzie dużym ułatwieniem dla kierowców, a równocześnie nie będzie stawiało państwa w sytuacji, w której będzie trzeba fundować darmowe przejazdy"

Senacka komisja zarekomendowała przyjęcie tarczy 3.0 z poprawkami

z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych do 1 wozokilometra przewozu o charakterze użyteczności publicznej. Łączny koszt planowanych rozwiązań dla budżetu państwa to około 2,6 mld zł. (ISBnews)  

Kierowcy będą płacić za przejazd autostradą A1 bez wyciągania portfela

Kierowcy będą płacić za przejazd autostradą A1 bez wyciągania portfela

Drogowego (KFD) całość wpływów z opłat za przejazdy autostradą, a z tego Funduszu dostaje pieniądze na pokrycie kosztów budowy i eksploatacji autostrady plus swój zysk. Na takiej zasadzie działa też autostrada A2 od granicy z Niemcami do Nowego Tomyśla za Poznaniem, zarządzana przez spółkę AWSA II. W

PKP PLK wydały w ramach KPK ok. 9,1 mld zł w 2018 r.

wykonawczym jest obecnie lepsza niż w ub.r. "Na przetargach jest po 6-8 ofert, podczas gdy w poprzednim okresie po 2-3. Średni koszt modernizacji 1 km linii jest na poziomie cenowym z II poł. 2017 r. a nie I poł. 2018 r., czyli nastąpiło lekkie obniżenie" - powiedział prezes. W jego - jak

MI: Jest umowa ws. budowy nowego mostu granicznego na Odrze k/Kostrzyna

Warszawa, 27.09.2019 (ISBnews) - Polska i Niemcy podpisały umowę międzyrządową o budowie nowego, drogowego mostu granicznego w rejonie Kostrzyna nad Odrą i Kuestrin-Kietz, podało Ministerstwo Infrastruktury. Most położony będzie w ciągu drogi krajowej nr 22 oraz federalnej drogi nr 1. Decyzję o

Jakie dodatki i ulgi należą się starszym

Jakie dodatki i ulgi należą się starszym

zatrudnianych w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych, a także wdów lub wdowców po nich. Wynosi 171,41 zł. ** Od 1 marca tego roku świadczenie pieniężne przysługujące działaczom opozycji antykomunistycznej lub osobom represjonowanym z powodów politycznych obecnie wynosi

Przegląd prasy

wprowadził do oferty 1 119 mieszkań w 7 inwestycjach --Gaz-System ma umowę na rozbudowę terminalu LNG o nowe regazyfikatory --Koszt programu rekompensat wzrostu cen energii oszacowano na ponad 2,4 mld zł --Poczta Polska: Liczba klientów biznesowych wzrosła o 6 tys. w 2019 r. --Spyrosoft zadebiutuje

Stalexport Autostrady miał 50,5 mln zł zysku netto, 66,2 mln zł EBIT w III kw.

związane z działalnością autostradową wyniosły 27 617 tys. zł w III kwartale 2018 r., notując 1,8% wzrost w porównaniu z III kwartałem 2017 r. (27 126 tys. zł). Taki stan rzeczy to przede wszystkim konsekwencja wzrostu kosztów amortyzacji o kwotę 1 130 tys. zł (z czego 724 tys. zł dotyczyło koncesyjnych

UTK zatwierdził opłaty dostępowe do linii kolejowych na 2018/2019; będą niższe

najlżejsze pociągi oraz składy jeżdżące na liniach o niskich parametrach technicznych i niskim natężeniu ruchu. Krytykowana była również alokacja kosztów PKP PLK, a także sposób wprowadzenia opłaty manewrowej i części stawki związanej z rodzajem wykonywanych przewozów. W efekcie konsultacji podjętych przez

Przegląd informacji ze spółek

koszt przejazdów iTaxi do kolejnej faktury za usługi telekomunikacyjne w ramach usługi "Zapłać z Play", podały firmy. Getin Noble Bank (GNB) planuje optymalizację struktury zatrudnienia oraz dalszy wzrost efektywności procesów biznesowych. W efekcie zakładanej restrukturyzacji bank zredukuje

GDDKiA: Przychody z systemów poboru opłat drogowych to ok. 1,7 mld zł w 2016 r.

wyniósł 7,1 mld zł, a koszty Systemu - 3 mld zł). Obecnie kierowcy w Polsce mają do dyspozycji 3 163,4 km dróg szybkiego ruchu, w tym 1 631,7 km autostrad i 1 531,7 km dróg ekspresowych. (ISBnews)

Z systemu viaTOLL na konto KFD trafiło łącznie 8,1 mld zł w ciągu 6 lat

wykorzystywana do wykrywania przejazdu pojazdów przeciążonych, wykrywania przemytu i wparcia organów ścigania. Średni koszt obsługi użytkowników i utrzymania systemu stanowi jedynie 15% kwoty przychodów KFD, reszta to czysty zysk Skarbu Państwa, który może służyć dalszej modernizacji i rozbudowie sieci dróg. Co

PKP Cargo: Usprawnimy przewozy międzynarodowe dzięki wielosystemowym lokomotywom

generuje dodatkowe koszty i opóźnienia, wyjaśniono w materiale. Już dziś możliwe jest jednak ograniczenie trudności związanych z ruchem międzynarodowym, a w szczególności zwiększający przepustowość przejść granicznych. Pomagają w tym zarówno elektryfikacja odcinków przygranicznych, jak też realizowanie

Mediacje gospodarcze. Czy mogą pomóc twojej firmie? [PORADNIK]

sądowej, sąd zwróci część opłaty od pozwu powodowi (może być to połowa, trzy czwarte, a nawet cała opłata). Jeżeli w procesie sądowym nie dojdzie do ugody, koszty poniesie co do zasady strona przegrywająca. Mediator ma prawo do wynagrodzenia i zwrotu wydatków związanych z przeprowadzeniem mediacji, chyba

Zysk netto Stalexportu Autostrady spadł r/r do 37,55 mln zł w I kw. 2017 r.

ciężarowych; - podwyższenia stawek poboru opłat z dniem 1 marca 2017 r. odpowiednio: a) za przejazd samochodów ciężarowych kategorii 2 i 3 z 16,5 zł na 18 zł, b) za przejazd samochodów ciężarowych kategorii 4 i 5 z 26,5 zł na 30 zł, wyjaśniono. Koszty operacyjne związane z działalnością autostradową

Jak zdobyć zawód mediatora

w wysokości 150 zł, a za każde kolejne 100 zł, łącznie nie więcej niż 450 zł. Zwrotowi podlegają też udokumentowane i niezbędne wydatki mediatora poniesione w związku z prowadzeniem mediacji, np. przejazdy, zużyte materiały biurowe, koszty korespondencji (maksymalnie do 30 zł) i wynajem pomieszczeń

Strategia Alior Banku zakłada 95 mld zł aktywów i ROE powyżej 10% w 2022 roku

obniżenie wskaźnika kosztów do dochodów (C/I) odpowiednio do 41% z 43%, podał bank. Marża odsetkowa netto (NIM) ma wzrosnąć o 0,1 pkt proc. (wobec 2019 r.) do 4,6% w 2022 r., wskaźnik kosztu ryzyka (COR) - spaść o 0,6 pkt proc. do 1,8%, zaś COF - spaść o 0,2 pkt proc. do 1%, wyliczono w prezentacji

System viaTOLL powiększy się o kolejne 150 km od 1 października

Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) z opłat za przejazdy płatnymi odcinkami dróg i autostrad, wnoszonych poprzez system viaTOLL wyniosły 6,59 mld zł. Nakłady inwestycyjne na budowę systemu wyniosły 1,1 mld zł netto, na rozszerzenia - 166 mln zł netto, a koszty operacyjne - 1 mld 135 mln zł

Przegląd prasy

służby -- Banki szybko reagują na trzy obniżki stóp procentowych dokonane od marca do maja przez Radę Polityki Pieniężnej. Najwięksi gracze oferują oprocentowanie standardowych lokat na poziomie zaledwie 0,01–0,05%  -- Od 1 lipca przewoźnicy lotniczy przywrócą dużą część połączeń, głównie

Nieudana operacja, tragiczny poród i walka o odszkodowanie. Czy warto wybrać mediacje w sprawach błędów lekarskich?

udokumentowane i niezbędne wydatki mediatora poniesione w związku z prowadzeniem mediacji, np. przejazdy, zużyte materiały biurowe, koszty korespondencji (maksymalnie do 30 zł) i wynajem pomieszczeń (nie więcej niż 70 zł za jedno posiedzenie). W razie nieprzystąpienia stron do mediacji mediatorowi przysługuje

UTK nie zatwierdził projektu stawek dostępu do infrastruktury PKP PLK na 2017/18

rezultatu przejazdu pociągu lub manewrów, - przyjęty dobór współczynników korygujących średnią stawkę dostępu nie odzwierciedlający rzeczywistego stopnia zużycia infrastruktury oraz kosztów utrzymania i remontów infrastruktury kolejowej" - czytamy w komunikacie. W przypadku odmowy

Do walki z epidemią można skierować każdego obywatela. Jak się odwołać?

, nie ma takiego stanowiska, wtedy należy się jej 150 proc. przeciętnego wynagrodzenia za taką pracę w innym podobnym zakładzie. Przysługuje też zwrot kosztów przejazdu, zakwaterowania oraz wyżywienia, o ile nie zapewnia tego pracodawca.

Wpływy z viaTOLL przekroczyły 10 mld zł od uruchomienia systemu

samym na zwiększoną liczbę przejazdów" - powiedział dyrektor zarządzający Kapsch Telematic Services Marek Cywiński, cytowany w komunikacie. Nakłady inwestycyjne poniesione przez budżet państwa w 2011 r. na budowę i uruchomienie systemu na sieci podstawowej (1 560 km) wyniosły 963,2 mln zł. Do

NIK postuluje zmiany dot. systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym

sprawców wykroczeń, a przede wszystkim niewystarczająca obsada kadrowa Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego. Liczba pracowników obsługująca system automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym na koniec 2018 roku wynosiła bowiem 243 osoby i o blisko 1/4 odbiegała od założeń przyjętych w Projekcie przy

viaTOLL dał 4,12 mld zł zysku netto KFD od początku funkcjonowania

Kapsch Krzysztof Gorzkowski. "Przychody systemu po 5 latach to 6 332 mln zł. Nakłady inwestycyjne Skarbu Państwa to 1 129 mln zł, z czego 963 mln zł to nakłady poniesione na budowę systemu w 2011 r., które zwróciły się po 18 miesiącach. Koszty operacyjne przez 5 lat wyniosły 1 082 mln zł, zatem

Wpływy z viaTOLL to 1,88 mld zł w 2017 r., system powiększył się do 3660 km dróg

Warszawa, 24.01.2018 (ISBnews) - Wpływy z systemu viaTOLL osiągnęły rekordowe 1,88 mld zł w 2017 r. przy 262,7 mln zł kosztów funkcjonowania, podało biuro prasowe viaTOLL. Ponadto w ubiegłym roku system został rozszerzony na 360 km dróg, do łącznie 3 660 km. "Sumaryczne wpływy z opłat

IS: Zmiana operatora e-myta oznacza straty dla Skarbu Państwa

model dobrze się sprawdza, przynosząc pieniądze na nowe drogi, a umowa zawarta z prywatnym operatorem gwarantuje odpowiedzialność finansową zarządzającego za wszelkie uchybienia i straty. Każda złotówka straty oznacza dzisiaj sto złotych kary dla operatora. W przypadku, gdy systemem będą zarządzać

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

, podała spółka.  Źródło: ISBnews BoomBit: Zarząd podjął uchwałę w sprawie aktualizacji celów strategicznych i m.in. w perspektywie najbliższych 1-2 lat planuje wydawanie rocznie 3-6 gier w formule Game as a Service (GaaS) i dalszy intensywny rozwój portfolio gier typu hyper-casual, podała

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

możliwości sztucznej inteligencji (AI) i przeprowadza pierwsze eksperymenty z jej wykorzystaniem, wynika z badania Microsoft "AI & Skills". 23% respondentów potwierdza wysoki stopień zaawansowania w jej zastosowaniu, a co trzecia firma nie wykorzystuje AI.  Źródło: ISBnews E-bankowość

PKP PLK: Pierwsze pociągi na lotnisko Olsztyn-Mazury pojadą jutro

Warszawa, 20.01.2016 (ISBnews) - PKP Polskie Linie Kolejowe (PKP PLK) udostępnią od jutra linię kolejową do Portu Lotniczego Olsztyn - Mazury, zmodernizowaną i rozbudowaną kosztem ok. 146 mln zł, podała spółka. "Najszybsze pociągi z Olsztyna do Szyman na Lotnisko Mazury pokonają ten

Mapa ładowarek kontra zasięg baterii. Sprawdziliśmy, czy da się podróżować samochodem elektrycznym po Polsce

kolejnych 20 minut. Zaskakująco krótko. Średnie spalanie BMW i3 oscylowało wówczas miedzy 13 a 14 kWh/100 km. Ładowanie na stacjach Orlenu, PGE i Tauronu jest na razie darmowe, a na stacjach sieci GreenWay cennikowy koszt ładowania 1 kWh to 2,19 gr. Naładowanie baterii do połowy kosztuje więc ok. 30 zł, a

Praga, Lwów, Berlin, Wiedeń. Jak i za ile tam dojechać?

zapłacić ok. 313 zł. Z Krakowa natomiast dojedziemy pociągiem w mniej więcej 9 godz., a za bilety zapłacimy ok. 425 zł. Na trasach z Polski do Wiednia spotkamy też autobusy kilku przewoźników. Polski Bus dwa razy dziennie wozi pasażerów z Warszawy przez Częstochowę i Katowice. Koszt przejazdu w obie strony

Rząd przyjął program dla infrastruktury kolejowej do 2023 r. warty 23,8 mld zł

Warszawa, 16.01.2018 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego "Pomoc w zakresie finansowania kosztów zarządzania infrastrukturą kolejową, w tym jej utrzymania i remontów do 2023 roku" na którego realizację w latach 2019-2023 ze

Dodatkowe opłaty w BlaBlaCar. Klienci się obrażą?

BlaBlaCar to działająca w kilkunastu krajach firma prowadząca serwisy internetowe, dzięki którym użytkownicy mogą podróżować taniej. Ktoś jedzie samochodem z miasta A do miasta B, ogłasza to w serwisie, dobiera kilka zainteresowanych osób i jadą razem, dzieląc się kosztami paliwa. Portal ma

MIB: Ostatni odcinek A1 powstanie kosztem 3,6 mld zł do 2022 r.

Warszawa, 20.10.2016 (ISBnews) - Ostatni, 80-kilometrowy odcinek autostrady A1 Tuszyn-Częstochowa zostanie zrealizowany ze środków Krajowego Funduszu Drogowego (KFD), w ramach limitu wydatków w Programie Budowy Dróg Krajowych (PBDK) na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.). Szacowany koszt

Otwarto najdłuższy kolejowy tunel na świecie. Koszt budowy? 11 mld euro

Przekop budowano przez 17 lat. To najdłuższy tunel kolejowy na świecie. Drugie miejsce zajmuje oddany do użytku w 1988 roku podmorski tunel łączący japońskie wyspy Honsiu i Hokkaido (53,8 km), a trzecie tunel pod kanałem La Manche (50,4 km). Koszt budowy tunelu w Szwajcarii przekroczył 12 mld

Flota na minuty. Czy firmom może opłacać się korzystanie z car sharingu?

wynająć w ten sposób auta elektryczne, koszt to 1 zł za minutę jazdy i 10 gr za minutę postoju. W Warszawie jest nieco drożej. – U nas koszt to 0,50 zł za minutę i 0,65 zł za km liczone łącznie. Auto można też wypożyczyć na doby w cenie 120 zł + 0,65 zł za km – mówi Katarzyna Panek z rodzinnej

Wsparcie dla kombatantów i represjonowanych. Co się im należy?

jednorazowa jest przyznawana, jeżeli dochód samotnie gospodarującej osoby nie przekroczy kwoty odpowiadającej 220 proc. najniższej emerytury (od 1 marca 2019 roku jest to kwota 2420 zł), a dochód na osobę w rodzinie osoby uprawnionej nie przekroczy kwoty odpowiadającej 150 proc. najniższej emerytury (od 1

Problem ryczałtów za noclegi w kabinie pojazdu ma być uregulowany prawnie

państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju, co powoduje, że pracownikowi przysługuje zwrot kosztów noclegu na warunkach i w wysokości określonych w § 9 ust. 1-3 tego rozporządzenia albo na korzystniejszych warunkach i wysokości, określonych w

Zaostrzenie przepisów o pracy delegowanej. Skutki zmian dotkną setki tysięcy Polaków

pracowników delegowanych i lokalnych, nowe przepisy nakładają na pracodawców obowiązek ponoszenia kosztów podróży, zakwaterowania i wyżywienia pracowników. Układy zbiorowe Polskich przedsiębiorców delegujących pracowników mają obowiązywać też miejscowe układy zbiorowe. A tych są setki. Na Zachodzie bywa że

AWT otrzymało 5,9 mln euro dotacji z CEF na rozbudowę terminalu w Paskowie

przeprowadzona modernizacja bocznic, a obszar przeładunków zwiększy się ponad dwukrotnie do powierzchni 71 tys. m2, zaś możliwości przeładunkowe wzrosną do prawie 5 000 TEU. Przeprowadzone modernizacje przyspieszą także przejazd przez stację na tory obsługowe terminalu, wyjaśniono. Obecnie terminal Ostrawa

Jeszcze loteria paragonowa nie zginęła. Teraz premiuje taksówki

Rok z loterią paragonową minął błyskawicznie. Przygotowała ją i wprowadziła jeszcze poprzednia ekipa rządząca. Loteria zaczęła się 1 października 2015 r. Miała trwać do końca września tego roku. Ministerstwo Finansów uznało jednak, że loteria jest sukcesem, że podoba się Polakom, że skutecznie

Rząd dał zielone światło dla nowych przetargów drogowych

wprowadzenie opłat elektronicznych dla ciężarówek i autobusów za przejazd tą drogą. Zgodnie z zatwierdzonym we wtorek programem GDDKiA może do końca 2014 r. ogłosić przetargi na budowę 57 km autostrady A1 z Pyrzowic do Częstochowy (wraz z obwodnicą tego miasta), a także prawie 1 350 km dróg ekspresowych i 161

Nowe dodatki dla kombatantów już od stycznia 2019 roku. Kto skorzysta?

miejsca w domach opieki społecznej, a także możliwość wizyty u lekarza poza kolejnością”. Ci w najtrudniejszej sytuacji życiowej lub materialnej będą się mogli starać o specjalną pomoc pieniężną przyznawaną przez Urząd do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych (UdSKiOR) na pokrycie kosztów:  

Tygodniowy przeglad informacji ISBtech z sektora TMT

proc., ma już teraz prowadzi działania w tym zakresie – 51 proc. firm jest na etapie wdrażania rozwiązań cyfrowych, a 21 proc. jest na etapie planowania i szacowania kosztów takich działań. Z badania wynika, że tylko 28 proc. zapytanych przedsiębiorstw nie planuje w najbliższym czasie takich

By rozkręcić biznes, i to od razu pod znaną marką, nie musisz mieć milionów. Dowiedz się, jak to zrobić

. pokrywa on koszty przejazdów, noclegów, wyżywienia i nie otrzymuje zapłaty za czas spędzony w restauracji. Szkolenie w restauracji wiąże się też z koniecznością wpłaty kaucji za udostępnione materiały szkoleniowe w wysokości 5 tys. zł. Kaucja podlega zwrotowi bez

W Stanach bardzo drogo, dużo taniej w Wielkiej Brytanii i Danii. Ile kosztują studia za granicą?

W przyszłym roku akademickim rusza rządowy program finansujący zdolnym Polakom studia na najlepszych zagranicznych uczelniach z czołówki tzw. rankingu szanghajskiego. Stypendyści otrzymają pieniądze na pokrycie kosztów czesnego oraz na zakwaterowanie, utrzymanie, przejazdy i ubezpieczenia. Z

Grupa Lotos wybuduje 12 punktów ładowania aut elektrycznych przy A1 i A2

Warszawa, 06.09.2017 (ISBnews) - Grupa Lotos wybuduje 12 punktów ładowania aut elektrycznych, podała spółka. Umożliwi to przejazd samochodem elektrycznym autostradami A1 i A2, pomiędzy Gdynią i Gdańskiem a Warszawą, w obu kierunkach. "Pokonanie ok. 450 km trasy znad morza do stolicy (jak

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

spółka.  Źródło: ISBnews Play: Wprowadza możliwość doliczenia do rachunku za telefon opłat za przejazdy autostradą, dokonanych za pomocą Autopay, podano w komunikacie. To pierwsze tego typu wdrożenie w Europie, a drugie na świecie. Źródło: ISBnews Krajowa Izba Rozliczeniowa (KIR), Operator

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

spółki Polskie 5G do budowy wspólnej infrastruktury usług 5G, poinformował prezes PFR Paweł Borys.     Źródło: ISBnews Innowacje: Nakłady na działalność innowacyjną w przedsiębiorstwach przemysłowych w 2018 r. wyniosły 23 388,7 mln zł, a w przedsiębiorstwach usługowych - 13 094,8

Uber stworzył komitet doradczy. Składa się z wybitnych polityków

ma dyskutować nad tym, jak uzupełniać transport publiczny oraz redukować koszty przejazdów ludzi. "Obecnie 1 na 2 osoby mieszka w mieście, w 2050 roku będą to 2 na 3 osoby. (...) Publiczny transport nie dostanie się do drzwi każdego mieszkańca pomimo inwestycji wartych miliardy dolarów

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

stronie, którą odwiedzamy. Wygenerowaliśmy jakieś dane o sobie, które ktoś przeanalizował i na ich podstawie dopasował nam reklamę finalnie zarabiając na tym. Im więcej danych udaje się przeanalizować, tym bardziej rośnie ich wartość – ta realna, którą da się przekuć w zysk. A to tylko przykład

PKP Intercity zainwestuje w tabor i zaplecze 1,8 mld zł

, niepełnosprawnych, rodzin z dziećmi itd." - powiedział prezes PKP IC Jacek Leonkiewicz. Zmiany obejmą także flotę około 60 lokomotyw. Ich zakres dotyczy m.in. podniesienia poziomu bezpieczeństwa i wdrożenia rozwiązań obniżających koszty utrzymania, a także zwiększenia prędkości ze 125 do 160 km/h. Poprawie

Przewozy Regionalne mają list intencyjny z 7 PKS-ami ws. zintegrowanego biletu

powstała wspólna taryfa (na początek z kilkoma partnerami), w której koszt przejazdu byłby niższy niż suma dotychczasowych dwóch taryf przewoźnika kolejowego i autobusowego. Podpisany dziś list intencyjny to pierwszy etap współpracy Przewozów Regionalnych i siedmiu przewoźników autobusowych działających

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

: ISBnews Legislacja: Komisja Europejska zaproponowała odroczenie o sześć miesięcy terminu wdrożenia nowych przepisów dotyczących podatku VAT w handlu elektronicznym. Jeżeli propozycję tę zaakceptuje Rada Europejska, przepisy podatkowe obowiązywać od będą od 1 lipca 2021 r., a nie jak planowano 1 stycznia

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

realizację całego przedsięwzięcia. Falectra to pierwsza polska marka motocykli elektrycznych, która trafi na polskie ulice już w przyszłym roku.  Koszt przejechania 100 km jest mniejszy niż 1 zł.  „Sam, „wirtualny projekt" nie jest już wystarczającym argumentem dla partnerów i

Zasiłki i dodatki z pomocy społecznej. Od listopada 2018 r. dostaniesz więcej

Od 1 października wzrosło kryterium dochodowe uprawniające do ubiegania się o zasiłki z pomocy społecznej. Teraz wynosi 528 zł dla osoby w rodzinie i 701 zł dla osoby samotnie gospodarującej. Wyliczając miesięczny dochód, trzeba odliczyć składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz zaliczki

Dyskryminacja w PKP Intercity. "Dlaczego za bilet kupiony przez internet muszę płacić drożej niż w kasie?"

systemie sprzedażowym w PKP Intercity nie da się kupić. PKP drożej przez internet Jakie są różnice w kosztach? Cena biletu z Wrocławia przez Warszawę do Białegostoku kupionego w kasie to 75 zł (2. kl.). Natomiast dwa bilety kupione w internecie to 65 zł na odcinek Wrocław – Warszawa i 30 zł na

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

elektroniczny: Ratalna sprzedaż laptopów w marcu i na początku kwietnia 2020 r. wzrosła aż o 825%, a notebooków o 566% r/r, poinformował Santander Consumer Bank (SCB).  Źródło: ISBnews Cloud: Planowane jest tymczasowe skrócenie 30-dniowego terminu na wydanie przez właściwy Zespół Reagowania na Incydenty

Kolejny objaw koronawirusa - kryzys zaufania. Twarde lądowanie biznesów współdzielonych

. Ekonomia współdzielenia nie może istnieć, jeśli nie ma zaufania pomiędzy usługodawcą a klientem, jeśli w innym człowieku widzimy zagrożenie, a nie partnera. Ekonomia współdzielenia a światowa pandemia W 2019 r. 1/3 Amerykanów świadczyła swoje usługi w ramach ekonomii współdzielenia. Szacowano, że w 2027 r

Przegląd prasy

r. wyniesie 3% rocznie --PKN Orlen będzie dążył do obniżki kosztów działalności oraz do zwiększania produkcji wyrobów wysokomarżowych kosztem przynoszących straty, takich jak chociażby ciężki olej opałowy Parkiet --Większość spółek, które publikują prognozy podczas IPO, realizują je --Prezes

Wakacje z biurem podróży czy na własną rękę?

przelotów do Zadaru czy Splitu na sierpień tanimi liniami zaczynają się od 700 zł za osobę i nie są bezpośrednie, a same czartery to koszt ok. 1 tys. zł. Tunezja i Maroko Po marcowym zamachu terrorystycznym Tunezja mocno straciła na popularności - według niedawnego raportu Polskiego Związku Organizatorów

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

podczas pracy na Microsoft Teams na urządzeniach mobilnych gwałtownie wzrosło w kilku regionach najbardziej dotkniętych kryzysem, w tym w Holandii, we Włoszech, Hiszpanii i Francji, a także w sektorze edukacji i sektorze publicznym. W okresie od 1 do 31 marca średni czas pomiędzy pierwszym użyciem

Instytut Biznesu: Zastąpmy bramki na autostradach systemem elektronicznym

Warszawa, 16.09.2015 (ISBnews) - Tymczasowa rezygnacja z poboru opłat na autostradach poprzez podnoszenie bramek rodzi co roku koszty rzędu kilkadziesiąt milionów złotych i jest to jeden z argumentów za całkowitą rezygnacją z "archaicznego" systemu opartego na bramkach i zastąpienie

PKP Cargo planuje zatrudnić 700 nowych maszynistów do końca 2016 r.

ok. 20 mln zł. Od początku 2014 r. PKP Cargo zatrudniło 800 osób, które na koszt spółki przechodzą właśnie szkolenie na maszynistów. "Trwa renesans zawodu maszynisty. Nie zwalniamy tempa. W przyszłym roku zatrudnimy kolejne 500 osób i zainwestujemy w szkolenia ok. 20 mln zł. To nie tylko

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

. Najistotniejszym czynnikiem motywującym MŚP do robotyzacji stanowisk jest poprawa efektywności produkcji. MŚP spodziewają się, że robotyzacja przede wszystkim pozwoli im obniżyć koszty produkcji, a tym samym zwiększyć jej efektywność (82,7%), ułatwi zwiększenie wolumenu wytwarzanych produktów (71,2%) i

Tani urlop w Polsce. To możliwe?

(autostradami 416 km) autem spalającym 7 l/100 km nasze koszty podróży rosną o 8 zł w jedną, a o 16 zł w obie strony. 2. Jedź poza szczytem... Jadąc samochodem, warto unikać szczytu wyjazdowego (czyli np. piątek wieczór), a jeśli z urlopu wracamy w niedzielę, to opłaci się zacząć podróż przed południem albo

Wakacje za niewielkie pieniądze. Tanie loty i promocje

6 lipca bilet w obie strony między Warszawą a Olsztynem (od 9 lipca do 1 października) lub Gdańskiem (od 1 sierpnia do 30 września) kosztował 149 zł, do Amsterdamu 349 zł, a z Krakowa do Sztokholmu 449 zł (1 sierpnia - 31 sierpnia). Pociągiem w drogę po Polsce Jeśli wybierasz się na wypoczynek w

Kto może pojechać do sanatorium z ZUS? [PORADNIK]

zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub renty". Ile kosztuje wyjazd na rehabilitację? ZUS ponosi całkowity koszt rehabilitacji, łącznie z kosztami zakwaterowania, wyżywienia oraz przejazdu z miejsca zamieszkania do ośrodka i z powrotem. Zakład pokrywa koszty przejazdu najtańszym

T-Systems i Strabag gotowe do przetargu na system poboru opłat drog. w Polsce

International GmbH Patrycja Wrzesniewska. Satellic uruchomił elektroniczny system poboru opłat dla pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony w Belgii 1 kwietnia 2016 r. W spółce celowej Satellic T-Systems ma 76% udziałów, a Strabag - 24%. "Nasze firmy interesują się tematem

Przetarg na zapewnienie dojazdu dzieci do szkoły

Ustawa o systemie oświaty * zobowiązuje gminy aby w przypadku gdy droga dziecka z domu do szkoły, w której obwodzie mieszka, przekracza odległości określone w ustawie* , zapewniony został przez gminę bezpłatny transport i opieka w czasie przewozu lub zwrot kosztów przejazdu środkami komunikacji

10 największych mitów o ekologii. Nie daj się oszukać!

My sami też tworzymy sobie mity, w które wierzymy, mimo że nie mają nic wspólnego z ekologią i mimo dobrych chęci - szkodzimy środowisku. Czas obalić największe ekomity.  MIT nr 1: Nie segreguję, bo ciężarówka i tak przyjedzie i wywiezie wszystko jednym samochodem.  PRAWDA: Warto

Tygodniowy przegląd najważniejszych informacji ISBtech z sektora TMT

dokonywania płatności, przechowywania danych i zawierania transakcji. Mimo ogromnych kosztów, które są potrzebne do jego wdrożenia w systemie podatkowym, możliwe, że wpłynie na jego uszczelnienie, a co za tym idzie skuteczniejszą egzekucję podatków. Wciąż jednak nie brakuje nieścisłości i mitów wokół

Miliardowe przywileje wybranych. Pensje i dodatki w KGHM, policji i na kolei

remont lokalu , a w przypadku nieposiadania lokalu tak zwany "równoważnik za brak lokalu". - Umundurowanie - 1,7-3 tys. zł na rok w zależności od stopnia służbowego policjanta oraz rodzaju służby. - Zwrot kosztów dojazdu do miejsca pełnienia służby dla funkcjonariuszy, których czas

PKP Energetyka szykuje się do II etapu modernizacji sieci na łącznie ok. 1 mld z

Warszawa, 09.12.2015 (ISBnews) - PKP Energetyka przygotowuje się do rozpoczęcia drugiej części programu modernizacji układów zasilania (MUZA 2) o łącznej szacowanej wartości ok. 1 mld zł, poinformował prezes Wojciech Orzech. "Przygotowujemy się do rozpoczęcia programu MUZA 2. Jego

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

członek zarządu będzie pełniła ona rolę wiceprezesa oraz Dyrektora Sprzedaży General Business. Źródło: ISBnews GIEŁDA, EMISJE, M&A  PFR Ventures: Podpisało 21 umów inwestycyjnych, w ramach których fundusze Venture Capital zainwestują ponad 1 mld zł w polskie innowacje, podał Fundusz. Tym

Jak wyjechać do sanatorium z ZUS

nam ZUS, "poza okres przyznanego zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub renty". Ile kosztuje wyjazd? ZUS ponosi całkowity koszt rehabilitacji, łącznie z kosztami zakwaterowania, wyżywienia oraz przejazdu z miejsca zamieszkania do ośrodka i z powrotem. Polecamy informator: Na

Raport: Polska zacznie tonąć w korkach

? Źle. Zajęła 83. miejsce, co lokuje ją na poziomie azjatyckim i afrykańskim. Jednak prawdziwym piekłem jest dla kierowców indyjska Kalkuta. Miasto, w którym na 1 km kw. żyje 27 tys. ludzi, otwiera listę dziesięciu najgorszych do jazdy metropolii świata. Ma najbardziej zakorkowane ulice, a do tego

Zasiłki, ulgi i dodatki dla osób starszych i kombatantów. Na jaką pomoc mogą liczyć seniorzy?

. Dochód osoby samotnie gospodarującej nie może być wyższy niż 120 proc. najniższej emerytury (1,2 tys. zł), a dochód na osobę w rodzinie nie może przekraczać najniższej emerytury (1 tys. zł). Pomoc jest przyznawana na 12 miesięcy. Osoby, które ukończyły 67 lat, mogą dostać świadczenie na 60 miesięcy, a w

Przegląd informacji ze spółek

przejazd samochodem elektrycznym autostradami A1 i A2, pomiędzy Gdynią i Gdańskiem a Warszawą, w obu kierunkach. Tauron Polska Energia podpisał z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK) podpisał umowę dotyczącą program emisji obligacji hybrydowych o wartości 400 mln zł, poinformowała spółka. LPP otworzyło

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

szybkiego połączenia z siecią, a także rozwój nowych technologii takich jak VR, AR i AI staną się napędem dla rozwoju rozrywki cyfrowej. Dzięki nim doświadczenia użytkowników zostaną przeniesione na jeszcze wyższy poziom, m.in. dzięki pogłębieniu personalizacji i partycypacji. Według raportu "Giga

Wyjazd samochodem służbowym za granicę - o czym należy pamiętać?

, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Litwa, Łotwa, Malta, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Szwajcaria, Szwecja, Słowacja, Słowenia, Wielka Brytania, Włochy, Węgry, a od 1 stycznia 2012 r. także Serbia). Na teren Kosowa wjedziemy wyłącznie po

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech

terminali w swojej firmie, a ponad 12% z nich nie zdecydowało się ze względu na koszty, wynika z badania przeprowadzonego przez Bank Pekao.    Źródło: ISBnews Rynek PR: Łączne przychody 22 agencji public relations w 2017 roku wyniosły 220 mln zł. W przypadku 19 firm, które obecne były także w

Jechać na wakacje z biurem podróży czy samemu? Kiedy taniej?

przesiadkę w Stambule. Czarter od razu zabierze nas na miejsce, a biuro załatwi przejazd z lotniska do hotelu - wskazuje. Postanowiliśmy sami dokładnie przeanalizować koszt wakacji w najpopularniejszych urlopowych kierunkach i sprawdzić, czy i kiedy wydamy mniej, organizując wakacje na własną rękę

Komornik zabrał 630 zł za jazdę na gapę, a mandat był przedawniony

Natalia obejrzała związane z jej sprawą dokumenty. Ściąganiem mandatów za przejazd komunikacją miejską bez biletu zajmuje się Zarząd Transportu Miejskiego danego miasta. W 2002 r. miasto wystąpiło do sądu z pozwem o zapłatę, a sąd, jeszcze w tym samym roku, wydał nakaz zapłaty. Poprosiliśmy adwokata o

Polska fotoradarową pustynią

Robiły tysiące zdjęć, niektóre na sumę przekraczającą 3 mln zł rocznie - najwięcej w nowych miejscach. W Ustce przenośny fotoradar pracujący między 9 a 17 w dwa dni "napstrykał" 2,5 tys. zdjęć. Nic dziwnego, że fotoradarów co roku przybywało. Aż do tego. 1 stycznia ich liczba spadła o

Przegląd informacji ze spółek

spadku kosztu ryzyka do 1,9% z 2,1% w 2016 roku, poinformował prezes Wojciech Sobieraj.  Alior rozważa utworzenie banku hipotecznego i prowadzi analizy w tej sprawie.  Mennica Polska spodziewa się, że w IV kwartale br. rozpocznie rozliczać w wynikach projekt apartamentowy Mennica Residence 1

Fryzjer, masaż, myjnia samochodowa czy pralnia... Porównaliśmy ceny usług w Gdańsku i Kaliningradzie. Gdzie jest drożej?

warsztatach, wymiana jest gratis, jeśli olej zakupimy na miejscu. Wymiana oleju z filtrem to koszt ok. 160-250 zł. A jak kształtują się ceny taksówek? W Kaliningradzie średnia stawka za kilometr to 20 rubli (1,70zł), ale w obrębie centrum miasta koszt przejazdu to 100 (8,50 zł)  rubli. W Kaliningradzie

Nowe dodatki dla kombatantów. Niektórzy mogą liczyć na 850 zł miesięcznie

rezultacie otrzymali prawo tylko do dodatku kombatanckiego, którego maksymalna wysokość wynosi od 1 marca 2018 r. 215,84 zł miesięcznie (za 20 miesięcy przymusowej pracy; gdy represje trwały krócej, jest on proporcjonalnie mniejszy), oraz do ryczałtu energetycznego, którego wysokość to 168,71 zł brutto

Gdzie te tanie bilety w Modlinie? "Wyższe ceny wynikają z popularności połączeń"

lata, oferuje nam jedynie lot do Cork. Koszt podróży to 1106 zł przy wylocie 3 sierpnia (najbliższy możliwy termin). Z Okęcia latają konkurencyjne wobec Ryanaira irlandzkie linie lotnicze Aer Lingus. Za lot na początku sierpnia zapłacimy 1237 zł. W grudniu Ryanairem dolecimy do Dublina za 680,44 zł, a

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

inwestycja stworzy 1 tys. miejsc pracy.  Źródło: ISBnews Grupa WP: Naczelnik Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Krakowie uznał, iż WPM - spółka zależna Wirtualna Polska Holding - nieprawidłowo rozpoznała koszty podatkowe związane z nabyciem Wirtualna Polska S.A. przez o2 sp. z o.o. (poprzednika