a 1

Piotr Miączyński

1 proc. podatku w 10 minut. Czas na najprzyjemniejszy obowiązek w tym roku

1 proc. podatku w 10 minut. Czas na najprzyjemniejszy obowiązek w tym roku

Żeby komuś pomóc, wystarczy 10 minut. Pokazujemy, jak przekazać 1 proc. podatku, a przy okazji rozliczyć PIT.

Wątpliwości w zakresie kalkulacji ceny można wyjaśniać w trybie art. 87 ust. 1 Pzp

W przypadku złożenia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ofert, co do treści których zachodzi wątpliwość, w jaki sposób wyliczono w nich ceny, zamawiający jest zobowiązany wystąpić do wykonawców z wnioskiem o złożenie wyjaśnień zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy Pzp.

Jak przekazać 1 proc. podatku? Ile przez PiS stracą organizacje charytatywne? I czy na pewno?

PiS oraz Ministerstwo Finansów, walcząc o jak największe uproszczenie nowego systemu do rozliczeń podatkowych, złożyły w ofierze organizacje pożytku publicznego (OPP), które dostają 1 proc.

BizSylwetki. Był wrogiem publicznym nr 1 w Polsce, zarobił miliardy na rządowych kontraktach i prawie upadł. Kim jest Ryszard Krauze?

BizSylwetki. Był wrogiem publicznym nr 1 w Polsce, zarobił miliardy na rządowych kontraktach i prawie upadł. Kim jest Ryszard Krauze?

Archicom: Cel sprzedaży 1 300 - 1 600 mieszkań w tym roku jest niezagrożony

Warszawa, 02.10.2019 (ISBnews) - Archicom ocenia, że realizacja celu sprzedaży 1 300 - 1 600 mieszkań w 2019 r. nie jest zagrożona, poinformował wiceprezes Rafał Jarodzki. W prezentacji spółka podała, że w okresie styczeń-sierpień br. sprzedała 1 001 lokali. "Sprzedaż mieszkań postępuje

Murapol sprzedał 1 696 mieszkań, przekazał 1 213 w I poł. 2019 r.

Warszawa, 09.07.2019 (ISBnews) - Murapol sprzedał 1 696 mieszkań w ciągu pierwszych sześciu miesięcy br. wobec 1 798 rok wcześniej. W tym samym czasie deweloper przekazał klientom 1 213 lokali wobec 378 w I poł. 2018 r. oraz wprowadził do oferty blisko 2,5 tys. nowych mieszkań, podał

Tajemnice wokół 1 proc. podatku

Tajemnice wokół 1 proc. podatku

Firma doradcza Grant Thornton już drugi raz zbadała sprawozdania finansowe fundacji i stowarzyszeń. Pod lupę wziąła 100 spośród blisko 8 tys. organizacji pożytku publicznego uprawnionych do przyjmowania 1 proc. podatku. Przyłożyła do nich te same kryteria, które stosuje przy badaniu sprawozdań firm

Enea odkupiła 1 218 obligacji za łącznie 121,98 mln zł

Warszawa, 15.10.2019 (ISBnews) - Enea dokonała przedterminowego odkupu 1 218 obligacji serii ENEA0220 za łącznie 121,98 mln zł, podała spółka. "W dniu 14 października 2019 r. spółka nabyła 1 218 szt. obligacji, o łącznej wartości nominalnej 121 800 000,00 zł i łącznej wartości wg ceny

Ustawa PZP - Rozdział 1: Przepisy wspólne

Art. 179. 1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów niniejszej

Ustawa PZP - Rozdział 1: Umowy ramowe

ramową: 1) wykonawcy, z którym zawarł umowę ramową, na warunkach określonych w umowie ramowej; 2) wykonawcom, z którymi zawarł umowę ramową: a) zgodnie z warunkami umowy ramowej, bez ponownego zwracania się do wykonawców o składanie ofert, w przypadku gdy w umowie tej określono wszystkie warunki

Ustawa PZP - Rozdział 1: Zakres działania

Art. 152. 1. Centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach zamówień publicznych jest Prezes Urzędu. 2. Nadzór nad Prezesem Urzędu sprawuje Prezes Rady Ministrów minister właściwy do spraw gospodarki. 3. Obsługę Prezesa Urzędu zapewnia Urząd. 4. Organizację Urzędu określa

Ustawa PZP - Rozdział 1: Zakres działania

Art. 152. 1. Centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach zamówień publicznych jest Prezes Urzędu. 2. Nadzór nad Prezesem Urzędu sprawuje Prezes Rady Ministrów minister właściwy do spraw gospodarki. 3. Obsługę Prezesa Urzędu zapewnia Urząd. 4. Organizację Urzędu określa

Ustawa PZP - Rozdział 1: Zamawiający i wykonawcy

. Zamawiający może określić w opisie przedmiotu zamówienia konieczność przeniesienia praw własności intelektualnej lub udzielenia licencji. 4.Zamawiający może określić w opisie przedmiotu zamówienia wymagania związane z realizacją zamówienia, dotyczące: 1) zatrudnienia osób: a) bezrobotnych lub młodocianych w

Cyfrowy Polsat przydzielił 1 mln obligacji serii B na kwotę 1 mld zł

zarejestrowania w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW. Emisja obligacji serii B planowana jest na dzień 26 kwietnia 2019 r., podano także. Jak podawano wcześniej, wpływy z emisji mają refinansować zadłużenie z tytułu obligacji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1 tys. zł

Ustawa PZP - Rozdział 1: Przedmiot regulacji

zawierane między zamawiającym a wykonawcą, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane; 14) zamówieniach sektorowych - należy przez to rozumieć zamówienia, o których mowa w art. 132 ust. 1; 15) zamówieniach w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa - należy przez to rozumieć zamówienia, o

Cztery rzeczy, które powinniśmy wiedzieć o 1 proc. (aby komuś szybko pomóc)

Cztery rzeczy, które powinniśmy wiedzieć o 1 proc. (aby komuś szybko pomóc)

potrzebuje pomocy. Niemal zawsze ktoś taki się znajdzie. A to dobre uczucie widzieć, że nasze pieniądze z 1 proc. czynią dobro. Czytaj też: Nie wiesz, komu przekazać 1 proc. podatku? Rozglądaj się dookoła 2. Jak sprawdzić, na co pójdą nasze pieniądze z PIT? W zeszłym roku na podzielenie się 1 proc

NBP: Inflacja bazowa wyniosła 1% r/r w lutym; konsensus: 1% r/r

Warszawa, 18.03.2019 (ISBnews) - Inflacja bazowa po wyłączeniu cen żywności i energii wyniosła 1% w lutym 2019 r. w ujęciu rocznym wobec 0,8% r/r w styczniu 2019 r., podał Narodowy Bank Polski (NBP). Dziewięciu analityków ankietowanych przez ISBnews szacowało inflację bazową

Trei Real Estate wybuduje 1 600 mieszkań w Polsce

i Stanach Zjednoczonych. Najwięcej, bo aż 1 600 mieszkań Trei dostarczy w Polsce, 1 000 w Niemczech, 600 w Stanach Zjednoczonych i około 100 w Czechach. Lokale mieszkalne w Polsce i Czechach są przeznaczone na sprzedaż, a osiedla zlokalizowane w Niemczech mają pozostać w portfelu firmy jako własność

Atal sprzedał 1 616 mieszkań w I poł. 2019 r.

, zlokalizowanych w obrębie największych miast w Polsce. Jej akcje notowane są na GPW od 2015 r. W 2018 r. sprzedała 2 416 lokali, a jej skonsolidowane przychody sięgnęły 1 055 mln zł. (ISBnews)

Dom Development sprzedał 1 006 lokali, przekazał 1 604 w IV kw. 2018 r.

Warszawa, 07.01.2019 (ISBnews) - Grupa Dom Development sprzedała netto 1 006 lokali w IV kwartale 2018 r., a przekazała 1 604, podała spółka. Narastająco w całym 2018 r. sprzedaż sięgnęła 3 602, a przekazania 3 632 lokali. "Na wynik finansowy za IV kwartał 2018 r. wpływają głównie

IZFiA: 1/3 Polaków oszczędza na emeryturę w banku, ponad 1/5 - wcale

Warszawa, 19.02.2019 (ISBnews) - Prawie 40% Polaków deklaruje, że źródłami ich dochodów będą emerytura oraz oszczędności, a 1/3 chce pracować tak długo, jak to możliwe, wynika z badania pt. "Życie na emeryturze - wyobrażenia i postawy Polaków", zrealizowanego na zlecenie Izby

Robyg zakontraktował 1 077 lokali w I poł. 2019 r.

Warszawa, 08.07.2019 (ISBnews) - Robyg zakontraktował 1 077 lokali netto w Warszawie, Wrocławiu i Gdańsku w I półroczu 2019, podała spółka. "Osiągnięty w pierwszym półroczu poziom kontraktacji jest zgodny z obserwowanymi obecnie przez grupę trendami na rynkach działania

Wyłoniono finalistów 1. edycji programu akceleracyjnego MIT Enterprise Forum CEE

ich potencjału z wiedzą i zasobami dużych przedsiębiorstw z branży finansowej, ubezpieczeniowej, energetycznej oraz life science, a także doświadczeniem mentorów, którzy osiągnęli spektakularne sukcesy w biznesie międzynarodowym, podano. "Akcelerację w 1. edycji programu przeszło łącznie 15

Od 1 lipca zmiany w kontrolowaniu firm

Od 1 lipca zmiany w kontrolowaniu firm

skarbowej i lepsze wyniki kontroli. Czyli dodatkowe pieniądze dla budżetu - mówił w czasie czwartkowej konferencji o JPK wiceminister finansów Wiesław Jasiński. Tłumaczył, że podatnik skorzysta, bo kontrola, którą będzie u niego przeprowadzał fiskus, będzie krótsza, mniej zakłócająca działanie firmy, a więc

Tchórzewski zapowiada aukcje na ponad 1 GW wiatru i 1 GW fotowoltaiki w 2019 r.

Warszawa, 10.12.2018 (ISBnews) - Wolumeny na aukcjach na sprzedaż energii ze źródeł odnawialnych (OZE) w 2019 r. wyniosą ponad 1 000 MW w przypadku energetyki wiatrowej i ponad 1 000 MW w przypadku fotowoltaiki, zapowiedział minister energii Krzysztof Tchórzewski. "W wyniku aukcji w tym

Rozliczenie PIT. Jak przekazać 1 proc. podatku w mądry i szybki sposób

W Europie pieniądze z 1 proc. (a czasami 2 proc. czy 3 proc.) wydawane są na wsparcie kościołów czy... partii politycznych (tak jest np. na Litwie). W Polsce, ponieważ nasza służba zdrowia działa źle i właściwie nie widać większej poprawy, to tam kierowana jest spora część środków z tego

Mostostal Zabrze chce przeprowadzić scalanie akcji w stosunku 2:1

Warszawa, 19.06.2019 (ISBnews) - Mostostal Zabrze podjął uchwałę w sprawie przeprowadzenia procesu scalania (połączenia) akcji, podała spółka. Zarząd planuje przeprowadzenie scalenia w stosunku 2:1, w ten sposób, iż wartość nominalna akcji spółki zostanie podwyższona z dotychczasowej kwoty 1

Unibep nabył w ramach skupu 1 mln akcji własnych

Warszawa, 29.05.2019 (ISBnews) - Unibep nabył w ramach skupu 1 mln akcji własnych w cenie 6,8 zł za sztukę, podała spółka. "W ramach przeprowadzonego skupu nabytych zostało 1 000 000 akcji własnych emitenta o wartości nominalnej 0,1 zł za jedną akcję własną. Akcje własne zostały nabyte po

Portfel zamówień Rafako to 2,8 mld zł na 1 IV, cel na br. to 0,8-1 mld zł zleceń

pozyskanie nowych zleceń o wartości pomiędzy 800 mln zł a 1 mld zł, w obu strategicznych obszarach działalności" - czytamy dalej w komunikacie. Rafako jest największym w Europie producentem kotłów oraz urządzeń ochrony środowiska dla energetyki. Oferuje generalną realizację bloków energetycznych

Gaz-System: Aukcje przepustowości na połączeniach międzysystemowych od 1 VII

Warszawa, 04.06.2019 (ISBnews) - Gaz-System zaoferuje przepustowość punktów łączących krajowy system przesyłowy z sąsiadującymi systemami w aukcjach produktu rocznego, które odbędą się 1 lipca br., podała spółka. Gaz-System ISO zaoferuje też w kolejnych dniach dostępną przepustowość punktu

LC Corp sprzedał 1 397 lokali, przekazał 1 653 w okresie I-III kw. 2018 r.

Warszawa, 08.10.2018 (ISBnews) - LC Corp sprzedał 1 397 lokali w okresie I-III kw. 2018 r. wobec 1 429 rok wcześniej, a przekazał 1 653 wobec 1 515 w okresie I-III kw. 2017 r., podała spółka. "Sprzedaż lokali w ciągu trzech kwartałów 2018 r. wyniosła 1 397 - na podstawie notarialnych umów

Moody's podtrzymał ratingi A2/P-1 Polski z perspektywą stabilną

Warszawa, 19.04.2019 (ISBnews) - Moody's Investors Service podtrzymał ratingi Polski na poziomach A2/P-1 z perspektywą stabilną, podała agencja. "Potwierdzenie ratingów A2 Polski wynika z uwzględnienia następujących kluczowych czynników: (1) Główną siłą jest odporność gospodarki kraju

Jak przekazać 1 proc. podatku w 2018 roku? Jest coraz prościej

konto organizacji. Ten wniosek można złożyć elektronicznie i na papierze. W ubiegłym roku zrobiło tak 56,5 tys. osób. A teraz wersja dłuższa. Jeśli jesteś emerytem lub rencistą i dostałeś od organu rentowego (np. z ZUS) roczne obliczenie podatku na formularzu PIT-40A, a chcesz przekazać 1 proc. podatku

Akcjonariusze Eurocashu zdecydowali o wypłacie 1 zł dywidendy na akcję

Warszawa, 09.05.2019 (ISBnews) - Akcjonariusze Eurocashu zdecydowali o wypłacie dywidendy w wysokości 1 zł na akcję, podała spółka. "Zarząd Eurocash spółka akcyjna z siedzibą w Komornikach, informuje, że uchwałą nr 5 z dnia 9 maja 2019 roku zwyczajne walne zgromadzenie Eurocash

Zbigniew Prokopowicz przejmie obowiązki prezesa Pfleiderer Group od 1 VI

Warszawa, 21.05.2019 (ISBnews) - Przewodniczący rady nadzorczej Pfleiderer Group Zbigniew Prokopowicz przejmie czasowo obowiązki prezesa spółki - od 1 czerwca 2019 r. do chwili powołania nowego prezesa, ale nie dłużej niż do 31 sierpnia 2019 r. Obecny prezes - Tom K. Schä

Inflacja bazowa wyniosła 1% r/r w lutym wg analityków

Warszawa, 18.03.2019 (ISBnews) - Inflacja bazowa po wyłączeniu cen żywności i energii wyniosła 1% r/r w lutym 2019 r., uważają ekonomiści ankietowani przez ISBnews. Dziewięciu analityków ankietowanych przez ISBnews szacuje inflację bazową za luty w tym ujęciu na 0,8-1% przy średniej w

Warto przekazać 1 proc. podatku. Nikt sobie bentleya za to nie kupi

  Piotr Miączyński: Człowiek przekazuje pieniądze z 1 proc., a w pewnym momencie przychodzą wątpliwości. A co, jeśli organizacja je zmarnuje? Albo wyda na coś innego niż oficjalnie głosi? Jest taka możliwość? Dorota Pieńkowska, szefowa Polsko-Amerykańskiego Funduszu Pożyczkowego Inicjatyw

Grupa WP rekomenduje wypłatę 1 zł dywidendy na akcję

Warszawa, 26.03.2019 (ISBnews) - Zarząd Wirtualnej Polski Holding zdecydował o rekomendowaniu walnemu zgromadzeniu przeznaczenia  maksymalnej kwoty 29 060 850 zł z zysku za 2018 r. i lat ubiegłych na dywidendę, co da wypłatę w wysokości 1 zł na akcję, podała spółka. "Zarząd

Deloitte: Wdrożenie PPK to wzrost kosztów zatrudnienia o ok. 1%

od 50 do 250 pracowników, czyli tych, które obowiązek wdrożenia PPK obejmie od 1 stycznia 2020 roku, 62% nie rozpoczęło przygotowań w tym zakresie. Ankieta "Pracownicze plany kapitałowe a dynamika wzrostu wynagrodzeń w polskich firmach" przeprowadzono na próbie 64

Eurostat: Inflacja HICP w strefie euro wyniosła 1% r/r w VIII wg fin. danych

Warszawa, 18.09.2019 (ISBnews) - Inflacja HICP w strefie euro wyniosła 1% r/r w sierpniu br. wobec 1% r/r miesiąc wcześniej, podał unijny urząd statystyczny Eurostat, prezentując finalne dane. Konsensus rynkowy wynosił 1% r/r.  W całej UE inflacja wyniosła w sierpniu 

Ustawa PZP - Rozdział 1: Umowy ramowe

Art. 99. Zamawiający może zawrzeć umowę ramową po przeprowadzeniu postępowania, stosując odpowiednio przepisy dotyczące udzielania zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego lub negocjacji z ogłoszeniem. Art. 100. 1. Umowę ramową zawiera się na okres nie dłuższy niż

Opti TFI złożyło wniosek do UOKiK ws. przejęcia kontroli nad LFI 1 FIZAN

Warszawa, 09.10.2019 (ISBnews) - Opti Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (Opti TFI) złożyło wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) w sprawie przejęcia kontroli nad LFI 1 Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym Aktywów Niepublicznych (LFI 1 FIZAN), podał Urząd. Wniosek wpłynął 7

Grant Thornton: 1% zakupów od polskich producentów dałby 6,6 mld zł gospodarce

patronem medialnym tego wydarzenia. Konsumpcja gospodarstw domowych w 2018 r. wyniosła 1 216,3 mld zł. Zmiana zachować konsumentów o 1% między Grupą 4 a Grupą 1 oznaczałoby, że o 6,6 mld zł więcej zostałoby w polskiej gospodarce, wyliczono w raporcie. "Skoro bowiem 1% ogólnej konsumpcji w Polsce

Ustawa PZP - Rozdział 1: Przepisy wspólne

Art. 179. 1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów niniejszej

Jacek Felczykowski nowym członkiem zarządu Cyfrowego Polsatu od 1 IV

; powołała z dniem 1 kwietnia 2019 roku na funkcję członka zarządu Cyfrowego Polsatu Jacka Felczykowskiego, obecnego członka zarządu spółki Polkomtel. "Jacek Felczykowski dysponuje wieloletnim i wszechstronnym doświadczeniem w zarządzaniu spółkami z obszaru finansów oraz obszaru innowacyjnych

PKN Orlen chce zamknąć negocjacje dot. zaangażowania w Formułę 1 do końca XI

Warszawa, 22.10.2019 (ISBnews) - PKN Orlen chce zamknąć negocjacje dotyczące swojego zaangażowania w Formułę 1 do końca listopada i ogłosić ich efekty na początku grudnia, zapowiedział prezes koncernu Daniel Obajtek. "Chcemy skończyć negocjacje dotyczące zaangażowania w Formułę 1 do końca

Inflacja CPI wyniosła 1% r/r w styczniu wg analityków

Warszawa, 14.02.2019 (ISBnews) - Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych (CPI) w ujęciu rocznym wyniósł 1% r/r w styczniu 2019 r. wobec 1,1% r/r w grudniu ub.r., według ekonomistów ankietowanych przez ISBnews.  Jedenastu ankietowanych przez ISBnews analityków

Krzysztof Jajuga został powołany w skład Rady Giełdy od 1 X

. nadzwyczajne walne zgromadzenie GPW powołało pana prof. Krzysztofa Jajugę w skład Rady Giełdy od dnia 1 października 2019 r." - czytamy w komunikacie. GPW prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych. Rozwija także

Ustawa PZP - Rozdział 1: Zamawiający i wykonawcy

oferty, a także w zakresie, o którym mowa w ust. 1, występuje z wnioskiem o unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia. Art. 21. 1. Członków komisji przetargowej powołuje i odwołuje kierownik zamawiającego. 2. Komisja przetargowa składa się z co najmniej trzech osób. 3. Kierownik zamawiającego

Ustawa PZP - Rozdział 1: Przedmiot regulacji

charakteru przemysłowego ani handlowego, jeżeli podmioty, o których mowa w tym przepisie oraz w pkt 1 i 2, pojedynczo lub wspólnie, bezpośrednio lub pośrednio przez inny podmiot: a) finansują je w ponad 50% lub b) posiadają ponad połowę udziałów albo akcji, lub c) sprawują nadzór nad organem zarządzającym

Ustawa PZP - Rozdział 1: Zakres działania

Art. 152. 1. Centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach zamówień publicznych jest Prezes Urzędu. 2. Nadzór nad Prezesem Urzędu sprawuje Prezes Rady Ministrów. 3. Obsługę Prezesa Urzędu zapewnia Urząd. 4. Organizację Urzędu określa statut nadany, w drodze zarządzenia, przez

Ovostar zmniejszył produkcję jaj r/r do 1 191 mln sztuk w I-III kw. 2019

Warszawa, 22.10.2019 (ISBnews) - Ovostar Union zmniejszył produkcję jaj do 1 191 mln sztuk w trzech pierwszych kwartałach 2019 r. z 1 202 mln rok wcześniej, podała spółka. Wolumen sprzedanych jaj w skorupkach spadł do 888 mln sztuk z 1 056 mln rok wcześniej. "Niższy wolumen sprzedaży

UniCredit wyemitował obligacje o łącznej wartości 1 mld euro

Warszawa, 14.02.2019 (ISBnews) - UniCredit wyemitował obligacje podporządkowane Tier 2 z 10-letnim terminem zapadalności o wartości 1 mld euro, podała spółka. "Transakcja spotkała się z dużym popytem ze strony prawie 200 inwestorów instytucjonalnych, głównie funduszy z 75% ostatecznej

Inflacja HICP w Niemczech wyniosła 1% r/r w sierpniu wg fin. danych

Warszawa, 12.09.2019 (ISBnews) - Zharmonizowany indeks cen konsumenckich (HICP) w Niemczech wzrósł o 1% r/r w sierpniu 2019 r., zaś w ujęciu miesięcznym spadł o 0,1%, podał niemiecki urząd statystyczny Destatis, prezentując finalne dane. Konsensus rynkowy wynosił +1% r/r. Urząd podał, że

Robyg zakontraktował 1 853 lokale w I-III kw. 2019 r.

Warszawa, 08.10.2019 (ISBnews) - Robyg zakontraktował 1 853 lokale netto w Warszawie, Wrocławiu i Gdańsku w I-III kw. 2019, podała spółka. Obecnie w ofercie spółki znajduje się 1 700 lokali, a zasoby gruntów umożliwiają wybudowanie około 14 000 mieszkań. "Osiągnięte po trzech

BNP Paribas BP ma zgodę KNF na zaliczenie zysku za II kw. br. do Tier 1

Warszawa, 26.09.2019 (ISBnews) - BNP Paribas Bank Polska otrzymał zgodę Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) na zaliczenie do kapitału podstawowego Tier 1 jednostkowego zysku netto za II kw. 2019 r. w kwocie 243 972 498,6 zł oraz na zaliczenie do kapitału podstawowego Tier 1 na poziomie

JassWell złożył do UOKiK wniosek ws. przejęcia Belamia 1 i Convert PL

Warszawa, 18.10.2019 (ISBnews) - Niemiecka spółka JassWell złożyła do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wniosek ws. przejęcia kontroli nad Belamia 1 i Convert PL, podał Urząd. Wniosek wpłynął 17 października, sprawa jest w toku. "Planowana koncentracja polega na przejęciu

Victoria Dom sprzedała 1 129 mieszkań w I-III kw. 2019 r.; podtrzymuje plany

Warszawa, 02.10.2019 (ISBnews) - Victoria Dom sprzedała 1 129 mieszkań w okresie I-III kw. 2019 r., co oznacza wzrost o 60% r/r, podała spółka. Zarząd podtrzymuje plan sprzedaży w tym roku łącznie ok. 1 500 lokali. "Kontynuujemy wieloletni już trend wzrostowy osiągając regularnie nowe

Eurostat: Inflacja HICP w strefie euro wyniosła 1% r/r w VIII wg wst. danych

Warszawa, 30.08.2019 (ISBnews) - Inflacja HICP w strefie euro wyniosła 1% r/r w sierpniu 2019 r. wobec 1% r/r miesiąc wcześniej, podał unijny urząd statystyczny Eurostat wg wstępnych danych. Konsensus rynkowy wynosił 1,1% r/r.  Pełne dane o inflacji HICP za sierpień zostaną opublikowane

MF: Sprzedaż obligacji detalicznych spadła m/m do 1 573 mln zł we wrześniu

Warszawa, 14.10.2019 (ISBnews) - Ministerstwo Finansów (MF) sprzedało obligacje oszczędnościowe o łącznej wartości 1 573 mln zł we wrześniu br., podał resort. W sierpniu wartość sprzedaży wyniosła 1 750 mln zł. "We wrześniu 2019 roku sprzedano obligacje: - 3-miesięczne (OTS1219

Portfel zamówień Grupy PBG miał wartość 3,17 mld zł na 1 lipca

Warszawa, 01.10.2019 (ISBnews) - Wartość portfela zamówień Grupy PBG wynosiła 3,17 mld zł na 1 lipca, podała spółka. "Na dzień 1 lipca 2019 roku wartość portfela zamówień grupy kapitałowej PBG wynosiła 3,17 mld zł, z czego do realizacji w 2019 roku przypada około 1,87 mld zł

MPiT: Inflacja konsumencka spowolni do 1% r/r w styczniu

grudniem. Oczekujemy wzrostu cen żywności oraz kosztów użytkowania mieszkania, a także znaczącego spadku cen odzieży i obuwia wynikającego z czynników o charakterze sezonowym. A także dalszego spadku cen w transporcie. W styczniu roczny wskaźnik cen powinien wynieść 1%" - czytamy w komentarzu resortu

Plexus Ventures będzie doradzał Pharmenie ws. komercjalizacji 1-MNA i Menavitin

Warszawa, 03.09.2019 (ISBnews) - Pharmena zawarła umowę z Plexus Ventures na doradztwo strategiczne w zakresie komercjalizacji 1-MNA (TRIA-662) jako kandydata na lek, podała spółka. W osobnym komunikacie Pharmena poinformowała także o zawarciu umowy z Plexus Ventures na doradztwo w zakresie

Multiconsult Polska: Koszt budowy 1 km autostrady w Polsce to 35 mln zł

Warszawa, 01.10.2019 (ISBnews) - Koszt budowy 1 kilometra autostrady w Polsce to 35 mln zł netto, wynika z obliczeń firmy Multiconsult Polska na przykładzie autostrady A1, zawartych w raporcie pt. "Autostrady do granic". "Według autorskich obliczeń firmy Multiconsult Polska

Budimex Budownictwo ma umowę z PKP PLK o wartości 1 399,75 mln zł netto

, urządzeń kolejowych sieci telekomunikacyjnych wraz ze świadczeniem usług pogwarancyjnych dla tych urządzeń na odcinku podg. Most Wisła - Czechowice-Dziedzice - Zabrzeg" za 1 399,75 mln zł netto, podał Budimex. "Termin rozpoczęcia robót: następny dzień po podpisaniu umowy. Termin zakończenia

W II terminie wezwania na akcje Primetech zawarto transakcje na 1 125 485 akcji

Warszawa, 17.09.2019 (ISBnews) - W drugim terminie wezwania Famuru na akcje Primetech zawarto transakcje na 1 125 485 akcji, podało pośredniczące w wezwaniu Santander Biuro Maklerskie. Łącznie w wyniku wezwania spółka nabędzie prawa z 1 157 266 akcji. "W ramach wezwania zawarto w dniu 17

Anatol Timoszuk został powołany na stanowisko prezesa AC od 1 X

Warszawa, 23.09.2019 (ISBnews) - Rada nadzorcza AC S.A. powołała Anatola Timoszuka na stanowisko prezesa, a obecną prezes Katarzynę Rutkowską na stanowisko wiceprezesa ds. finansów i rozwoju od 1 października 2019 r., podała spółka. W osobnych komunikatach poinformowano, że

Millennium i Euro Bank formalnie połączyły się, cel 1 mld zł zysku podtrzymany

Warszawa, 01.10.2019 (ISBnews) - Fuzja prawna Banku Millennium z Eurobankiem została wpisana w Krajowym Rejestrze Sądowym co oznacza, że banki zostały formalnie połączone. Bank podtrzymał cel osiągnięcia rocznego zysku netto wysokości 1 mld zł w okresie 1-2 lat, podał Bank

CDRL planuje wypłacić dywidendę za 2019 r. na poziomie ok. 1 zł na akcję

Pianowo, 18.09.2019 (ISBnews) - CDRL planuje wypłacić dywidendę za 2019 rok na poziomie ubiegłorocznym czyli ok. 30% skonsolidowanego zysku netto tj. ok. 1 zł na akcję, poinformował ISBnews wiceprezes Tomasz Przybyła.  "Zakładamy, że za 2019 r. jak i za 2020 r. będziemy chcieli

Już jedna trzecia majątku w rękach 1 proc. najbogatszych Chińczyków

a najbiedniejszymi (gdyby całe bogactwo kraju było skupione w rękach jednej osoby, wskaźnik wyniósłby 1). Gini mierzy tylko dochody, a nie posiadane majątki, co mogłoby jeszcze pogłębić obraz nierówności. Wartość wskaźnika Giniego Chiny publikują dopiero od trzech lat i nie prezentują się one

Stalprodukt: MŚ zatwierdziło dokumentację złoża rud cynku i ołowiu 'Laski 1'

Warszawa, 10.09.2019 (ISBnews) - Minister środowiska zatwierdził na wniosek ZGH "Bolesław" - podmiotu zależnego Stalproduktu - dokumentację geologiczną złoża rud cynku i ołowiu "Laski 1", podał Stalprodukt. "Zatwierdzone zasoby znajdujące się w złożu 'Laski 1' zostały

Compensa TU na Życie zaoferuje PPK od 1 lipca

ze strony państwa i wpłaty pracodawców. Wielką wartością dla klientów z pewnością okażą się również niskie opłaty za zarządzanie funduszami w ramach PPK" - podkreślono.  1 lipca 2019 roku PPK zostaną wprowadzone w spółkach zatrudniających ponad 250 pracowników, a w ciągu kolejnych 18

Jak przekazać 1 procent podatku w 2017 roku? Uwaga, są spore zmiany

można je obejrzeć. A następnie PIT zaakceptować, odrzucić bądź nie robić nic, co będzie oznaczało automatyczną akceptację zeznania wraz z upływem terminu na jego złożenie. W ten w właśnie sposób nasz 1 proc. podatku zostanie przekazany wybranej organizacji. Z nowego rozwiązania fiskusa nie skorzystają w

Moody's nadał rating Aa3 hipotecznym listom zastawnym serii 1 ING BH

Warszawa, 10.10.2019 (ISBnews) - Moody's Investor Services nadał długoterminowy rating Aa3 hipotecznym listom zastawnym serii 1, wyemitowanym przez ING Banku Hipoteczny 10 października 2019 r. ING Bank Hipoteczny poinformował 4 października, że zakończył budowanie księgi popytu na pierwszą

BIG InfoMonitor: 889 firm hotelarskich ma niemal 1 mld zł zaległych zobowiązań

InfoMonitor. Niemal 900 firm hotelarskich (889) ma łącznie prawie 1 mld zł zaległości w bankach i u swoich dostawców. W bazach BIG InfoMonitor i BIK znajduje się 889 firm hotelarskich ze zobowiązaniami nieopłaconymi przez co najmniej 30 dni po terminie na kwotę min. 500 zł. Ich zaległości wynoszą 987 mln zł

Wikana zaprosiła do sprzedaży do 1,5 mln akcji po 1 zł sztuka

Warszawa, 19.09.2019 (ISBnews) - Wikana zaprosiła do sprzedaży nie więcej niż 1 500 000 akcji spółki, stanowiących nie więcej niż 7,5% kapitału zakładowego, które zamierza nabyć w celu ich umorzenia i obniżenia kapitału zakładowego, podała Wikana. Oferowana cena zakupu wynosi 1 zł za sztukę

MF: Sprzedaż obligacji detalicznych wzrosła m/m do 1 750 mln zł w sierpniu

Warszawa, 12.09.2019 (ISBnews) - Ministerstwo Finansów (MF) sprzedało obligacje oszczędnościowe o łącznej wartości 1 750 mln zł w sierpniu br., podał resort. W lipcu wartość sprzedaży wyniosła 1 571 mln zł. "W sierpniu 2019 roku sprzedano obligacje: - 3-miesięczne (OTS1119) - 475,5 mln zł

Eurostat: Inflacja HICP w strefie euro wyniosła 1% r/r w VII

Warszawa, 19.08.2019 (ISBnews) - Inflacja HICP w strefie euro wyniosła 1% r/r w lipcu br. wobec 1,3% r/r miesiąc wcześniej, podał unijny urząd statystyczny Eurostat wg finalne dane. Konsensus rynkowy wynosił 1,1% r/r.  W całej UE inflacja wyniosła w lipcu 1,4% r/r wobec 1,6% r/r w

Inflacja HICP w Niemczech wyniosła 1% r/r w sierpniu wg wst. danych

Warszawa, 29.08.2019 (ISBnews) - Zharmonizowany indeks cen konsumenckich (HICP) w Niemczech wzrósł o 1% r/r w sierpniu 2019 r., zaś w ujęciu miesięcznym spadł o 0,1%, podał niemiecki urząd statystyczny Destatis, prezentując wstępne dane. Konsensus rynkowy wynosił +1,2% r/r

BNP Paribas Bank Polska chce zaliczyć zysk za II kw. do kapitału Tier 1

Warszawa, 29.08.2019 (ISBnews) - BNP Paribas Bank Polska wystąpił do Komisji Nadzoru Finansowego z wnioskiem o zaliczenie do kapitału podstawowego Tier 1 banku zysku jednostkowego wypracowanego w okresie od 1 kwietnia 2019 r. do 30 czerwca 2019 r. w kwocie 243 972 498,60 zł oraz z wnioskiem

Gałązka-Sobotka z Łazarskiego: Trzeba stworzyć onkofundusz z 1 mld zł środków

akcyzy na używki. "Czas zacząć myśleć o medycynie w perspektywie kilkuletniej, a nie rocznymi sprawozdaniami NFZ. My przyjrzeliśmy się onkologii i z naszych wyliczeń jasno wynika, że potrzebujemy odrębnego funduszu, który wynosiłby ok. 1 mld zł rocznie na najdroższe, ale też i najbardziej

Grupa Azoty Police wyemituje akcje za ok.1 mld zł na realizację Polimerów Police

dotychczasowych akcjonariuszy, w kwocie ok. 1 mld zł, podała spółka. "Zakładanym terminem przeprowadzania oferty jest IV kwartał 2019 roku. To kolejny milowy krok w historii projektu Polimery Police - jednego z największych przedsięwzięć w historii polskiego sektora chemicznego, gdyż pozyskane

ZPF: Wartość niespłaconych zobowiązań finans. w Europie przekracza 1 bln euro

Warszawa, 14.10.2019 (ISBnews) - Wartość niespłaconych zobowiązań finansowych (NPL) według Europejskiego Nadzoru Bankowego (EBA) przekracza kwotę 1 biliona euro, podał Związek Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce (ZPF). Jest to wartość wyższa niż u progu kryzysu finansowego w 2008 roku

Pergamin zamyka rundę seed z 1 mln zł na rozwój machine learning dla umów

Warszawa, 02.10.2019 (ISBnews) - Pergamin - platforma do szybkiego i efektywnego zarządzania dokumentami prawnymi przeznaczonymi dla firm - pozyskała kolejnych inwestorów, w tym fundusz Simpact. Pozyskana kwota 1 mln zł zostanie przeznaczona na realizację prac badawczo-rozwojowych nad

Orbis sprzedał Accor całą działalność serwisową za 1 218,4 mln zł

przez jego poszczególne spółki zależne na Węgrzech, w Rumunii, Czechach i na Litwie, podał Orbis. Strony ustaliły, iż łączna cena sprzedaży działalności serwisowej w powyżej wskazanych krajach wyniesie 1 218,36 mln zł netto. "Dla przypomnienia, 24 czerwca 2019 r. spółka poinformowała [...] o

Warimpex przeprowadzi program skupu do 1 mln akcji własnych

Warszawa, 20.11.2018 (ISBnews) - Zarząd oraz rada nadzorcza Warimpexu zdecydowały o przeprowadzeniu programu skupu akcji własnych, podała spółka. Maksymalny wolumen nabywanych akcji wyniesie do 1 000 000 akcji.  "W ramach programu skupu akcji 2018 akcje nabywać będzie spółka

Założenia polityki pieniężnej: RPP utrzymała cel 2,5% +/- 1 pkt na 2020 r.

Warszawa, 25.09.2019 (ISBnews) - Rada Polityki Pieniężnej (RPP) podtrzymała w "Założeniach polityki pieniężnej na rok 2020" średniookresowy cel inflacyjny na poziomie 2,5% z przedziałem odchyleń o szerokości ±1 pkt proc., podał bank centralny. RPP powtórzyła także, że polityka

BGK liczy na 1 mld euro zaangażowanych w Fundusz Inwest. Trójmorza w ciągu roku

Warszawa, 19.09.2019 (ISBnews) - Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) liczy na zgromadzenie w ciągu roku 1 mld euro środków do zainwestowania przez Fundusz Inwestycyjny Inicjatywy Trójmorza, poinformowała Beata Daszyńska-Muzyczka. BGK jest współzałożycielem Funduszu, który powstał w czerwcu br

BGK liczy na 1 mld euro zaangażowanych w Fundusz Inwest. Trójmorza w ciągu roku

Warszawa, 19.09.2019 (ISBnews) - Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) liczy na zgromadzenie w ciągu roku 1 mld euro środków do zainwestowania przez Fundusz Inwestycyjny Inicjatywy Trójmorza, poinformowała Beata Daszyńska-Muzyczka. BGK jest współzałożycielem Funduszu, który powstał w czerwcu br

Personnel Service: Na rynku pracy w Polsce zabraknie nawet 1 mln osób w 2020 r.

, imigranci mieli mieć szerszy dostęp do edukacji, starania się o obywatelstwo, a także programu 500+ 1, przypomniano. Natomiast zaproponowany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji dokument "Polityka Migracyjna Polski" zakłada, że polityka imigracyjna powinna skupiać się

J.W. Construction planuje utrzymać sprzedaż mieszkań na poziomie 1 500 rocznie

tym 2 442 to lokale sprzedane, ale jeszcze nieprzekazane klientom, a 1 340 to lokale będące w ofercie do sprzedaży, podano także. "W trakcie przygotowania jest kolejnych 19 inwestycji łącznie na 5131 lokali o powierzchni ponad 417 tys. m2 (w tym powierzchnia magazynowa i komercyjna na ponad 161

Cognor: Produkcja stali zbliży się do 1 mln ton rocznie w połowie 2020 r.

grupą, która będzie produkować nie ok. 700 tys ton stali, a otrzemy się o 'magiczną granicę' 1 mln ton stali" - podsumował dyrektor finansowy. Inwestycja w stalownię w Gliwicach pierwotnie miała zakończyć się w IV kw. 2019 r., jednak termin został przesunięty na II kw. 2020 r. Spółka realizuje

Amica kupuje prawo do marki Fagor, opłata licencyjna to min. 1 mln euro rocznie

dużego sprzętu AGD i wyniesie co najmniej 1 mln euro w pierwszym roku, a następnie będzie wzrastać. "5 września 2019 r. została zawarta z Fagor S. Coop. umowa licencyjna upoważniająca spółkę Amica do korzystania ze znaku towarowego 'Fagor'. Zawarcie umowy stanowi efekt realizacji Strategii HIT2023

TGE uruchomi program poprawy płynności od 1 lutego 2019 r.

Warszawa, 19.12.2018 (ISBnews) - Towarowa Giełda Energii (TGE) uruchomi program poprawy płynności oparty o nowy model animacji od 1 lutego 2019 r., podała spółka. "Nowy model animacji zakłada wprowadzenie dodatkowych mechanizmów zabezpieczających członków giełdy pełniących funkcję

Bittel z MI: Dzięki nowej ustawie od września ruszy ok. 1 400 linii autobusowych

Warszawa, 27.08.2019 (ISBnews) - Dzięki zawieranym dziś i w najbliższych dniach umowom z samorządami, od początku września br. ruszy w Polsce ok. 1 400 linii komunikacyjnych dofinansowanych z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych, poinformował ISBnews wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel

EBI udzielił PKP Intercity 1 mld zł kredytu na nowy tabor i modernizację

Warszawa, 12.09.2019 (ISBnews) - Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) podpisał dzisiaj umowę z PKP Intercity o finansowanie długoterminowego programu inwestycji, w ramach której udzielił spółce kredytu w wysokości 1 mld zł (233 mld euro) na nowy tabor i modernizację posiadanych jednostek, podała

MF: Sprzedaż obligacji detalicznych wyniosła 1 571 mln zł w VII

Warszawa, 12.08.2019 (ISBnews) - Ministerstwo Finansów (MF) sprzedało obligacje oszczędnościowe o łącznej wartości 1 571 mln zł w lipcu br., podał resort. W czerwcu wartość sprzedaży wyniosła 1 572 mln zł. "W lipcu 2019 roku sprzedano obligacje: - 3-miesięczne (OTS1019) &ndash

UniCredit miał 1 029 mln euro zysku netto w II kw. 2019 r.

Warszawa, 07.08.2019 (ISBnews) - UniCredit odnotował 1 029 mln euro skorygowanego skonsolidowanego zysku netto w II kw. 2019 r. wobec 1 024 mln euro zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie. Wynik z tytułu odsetek wyniósł 2,6 mld euro, o 0,9% mniej niż rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i

Tauron miał wstępnie 1 mln zł straty netto, 795 mln zł EBITDA w II kw.

ze sprzedaży. Nakłady inwestycyjne wyniosły 915 mln zł w II kw. i 1 642 mln zł w całym I półroczu. Dług netto na 30 czerwca 2019 r. sięgnął 8 818 mln zł, a wskaźnik dług netto/EBITDA na 30 czerwca 2019 r. wynosił 2,77x. Dystrybucja energii elektrycznej wyniosła 12,54 TWh w II kw., w tym do

Pharmena: 1-MNA obiecującym kandydatem na lek we wskazaniu NASH

partnera, wyszły bardzo pozytywnie. Lek wykazał aktywność działania w jednostce NASH w ustalonych dawkach przyjętych do badań na modelu zwierzęcym. Dodatkowo lek wykazał pozytywne działanie w obniżaniu zwłóknienia wątroby. Biorąc pod uwagę wyniki, jakie otrzymaliśmy w NASH, a także istotny wpływ leku 1-MNA

a 1

A 1 - niemiecki torpedowiec z okresu I wojny światowej. Pierwsza jednostka typu A 1. Okręt wyposażony w jeden kocioł parowy opalany węglem i trójcylindrową maszynę parową. Zapas paliwa 24,5 tony. Okręt wyposażono w stoczni AG Vulcan (kadłub zbudowano w innej stoczni). Okręt brał udział w patrolach na kanale La Manche. Po wojnie złomowany w 1921 lub 1922 roku

więcej o a 1 na pl.wikipedia.org