a 1

Piotr Miączyński

Cztery rzeczy, które powinniśmy wiedzieć o 1 proc. (aby komuś szybko pomóc)

Cztery rzeczy, które powinniśmy wiedzieć o 1 proc. (aby komuś szybko pomóc)

Nie wiesz, jak przekazać swój 1 proc. podatku? Nigdy tego nie robiłeś? Nie wiesz, jak sprawdzić organizacje pożytku publicznego?

Tajemnice wokół 1 proc. podatku

Organizacje pożytku publicznego uprawnione do przyjmowania pieniędzy z 1 proc. podatków nie publikują swoich sprawozdań finansowych albo trudno się z nich dowiedzieć, na co poszły pieniądze.

Ustawa PZP - Rozdział 1: Przepisy wspólne

Ustawa Prawo zamówień publicznych (PZP), Dział VI: Środki ochrony prawnej, Rozdział 1: Przepisy wspólne

BizSylwetki. Był wrogiem publicznym nr 1 w Polsce, zarobił miliardy na rządowych kontraktach i prawie upadł. Kim jest Ryszard Krauze?

BizSylwetki. Był wrogiem publicznym nr 1 w Polsce, zarobił miliardy na rządowych kontraktach i prawie upadł. Kim jest Ryszard Krauze?

Ustawa PZP - Rozdział 1: Umowy ramowe

ramową: 1) wykonawcy, z którym zawarł umowę ramową, na warunkach określonych w umowie ramowej; 2) wykonawcom, z którymi zawarł umowę ramową: a) zgodnie z warunkami umowy ramowej, bez ponownego zwracania się do wykonawców o składanie ofert, w przypadku gdy w umowie tej określono wszystkie warunki

Ustawa PZP - Rozdział 1: Zakres działania

Art. 152. 1. Centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach zamówień publicznych jest Prezes Urzędu. 2. Nadzór nad Prezesem Urzędu sprawuje Prezes Rady Ministrów minister właściwy do spraw gospodarki. 3. Obsługę Prezesa Urzędu zapewnia Urząd. 4. Organizację Urzędu określa

Ustawa PZP - Rozdział 1: Zakres działania

Art. 152. 1. Centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach zamówień publicznych jest Prezes Urzędu. 2. Nadzór nad Prezesem Urzędu sprawuje Prezes Rady Ministrów minister właściwy do spraw gospodarki. 3. Obsługę Prezesa Urzędu zapewnia Urząd. 4. Organizację Urzędu określa

Ustawa PZP - Rozdział 1: Zamawiający i wykonawcy

. Zamawiający może określić w opisie przedmiotu zamówienia konieczność przeniesienia praw własności intelektualnej lub udzielenia licencji. 4.Zamawiający może określić w opisie przedmiotu zamówienia wymagania związane z realizacją zamówienia, dotyczące: 1) zatrudnienia osób: a) bezrobotnych lub młodocianych w

LC Corp sprzedał 1 397 lokali, przekazał 1 653 w okresie I-III kw. 2018 r.

Warszawa, 08.10.2018 (ISBnews) - LC Corp sprzedał 1 397 lokali w okresie I-III kw. 2018 r. wobec 1 429 rok wcześniej, a przekazał 1 653 wobec 1 515 w okresie I-III kw. 2017 r., podała spółka. "Sprzedaż lokali w ciągu trzech kwartałów 2018 r. wyniosła 1 397 - na podstawie notarialnych umów

Ustawa PZP - Rozdział 1: Przedmiot regulacji

zawierane między zamawiającym a wykonawcą, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane; 14) zamówieniach sektorowych - należy przez to rozumieć zamówienia, o których mowa w art. 132 ust. 1; 15) zamówieniach w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa - należy przez to rozumieć zamówienia, o

Rozliczenie PIT. Jak przekazać 1 proc. podatku w mądry i szybki sposób

Rozliczenie PIT. Jak przekazać 1 proc. podatku w mądry i szybki sposób

W Europie pieniądze z 1 proc. (a czasami 2 proc. czy 3 proc.) wydawane są na wsparcie kościołów czy... partii politycznych (tak jest np. na Litwie). W Polsce, ponieważ nasza służba zdrowia działa źle i właściwie nie widać większej poprawy, to tam kierowana jest spora część środków z tego

Jak przekazać 1 proc. podatku w 2018 roku? Jest coraz prościej

Jak przekazać 1 proc. podatku w 2018 roku? Jest coraz prościej

konto organizacji. Ten wniosek można złożyć elektronicznie i na papierze. W ubiegłym roku zrobiło tak 56,5 tys. osób. A teraz wersja dłuższa. Jeśli jesteś emerytem lub rencistą i dostałeś od organu rentowego (np. z ZUS) roczne obliczenie podatku na formularzu PIT-40A, a chcesz przekazać 1 proc. podatku

Warto przekazać 1 proc. podatku. Nikt sobie bentleya za to nie kupi

Warto przekazać 1 proc. podatku. Nikt sobie bentleya za to nie kupi

  Piotr Miączyński: Człowiek przekazuje pieniądze z 1 proc., a w pewnym momencie przychodzą wątpliwości. A co, jeśli organizacja je zmarnuje? Albo wyda na coś innego niż oficjalnie głosi? Jest taka możliwość? Dorota Pieńkowska, szefowa Polsko-Amerykańskiego Funduszu Pożyczkowego Inicjatyw

Od 1 lipca zmiany w kontrolowaniu firm

Od 1 lipca zmiany w kontrolowaniu firm

skarbowej i lepsze wyniki kontroli. Czyli dodatkowe pieniądze dla budżetu - mówił w czasie czwartkowej konferencji o JPK wiceminister finansów Wiesław Jasiński. Tłumaczył, że podatnik skorzysta, bo kontrola, którą będzie u niego przeprowadzał fiskus, będzie krótsza, mniej zakłócająca działanie firmy, a więc

Pharmena zleciła opracowanie nowych formulacji suplementów, opartych o 1-MNA

Warszawa, 19.09.2018 (ISBnews) - Pharmena podpisała umowę z Laboratorium Galenowym Olsztyn na opracowanie nowych formulacji suplementów diety, opartych o innowacyjny składnik żywności 1-MNA (chlorek 1-metylonikotynamidu), podała spółka. "Po opracowaniu nowych formulacji, spółka zamierza

Enea przeznaczy 1 mld zł na modernizację aktywów wytwórczych

Warszawa, 02.10.2018 (ISBnews) - Enea planuje przeznaczyć 1 mld zł na modernizację aktywów wytwórczych w najbliższych latach, w tym 500 mln zł na dostosowanie do konkluzji BAT, poinformował wiceprezes Piotr Adamczak. "Główne modernizacje dotyczą 4700 MW mocy. W latach 2019-2021 łączna moc

Getin Holding zdecydował o scaleniu akcji w stosunku 4:1

Warszawa, 21.09.2018 (ISBnews) - Getin Holding zdecydował o rozpoczęciu realizacji procesu scalenia (połączenia) akcji, podała spółka. Stosunek wymiany ustalono na 4:1. "W ocenie zarządu spółki, scalenie akcji spółki powinno zostać dokonane poprzez połączenie każdych 4 akcji spółki o

Węglokoks zaimportuje w tym roku ponad 1 mln ton wegla

Katowice, 28.09.2018 (ISBnews) - Węglokoks zaimportuje w tym roku co najmniej 1 mln ton węgla i zakłada kontynuację zakupów za granicą w kolejnych latach, poinformował prezes Sławomir Obidziński. "W tym roku nie ukrywam, że zaimportujemy ponad 1 mln ton węgla" - powiedział Obidziński

PGE sprzedaje 100% energii elektrycznej na giełdzie od 1 sierpnia

Warszawa, 12.09.2018 (ISBnews) - Polska Grupa Energetyczna (PGE) sprzedaje 100% wyprodukowanej energii elektrycznej na giełdzie od 1 sierpnia br., poinformował zastępca dyrektora handlu Krzysztof Borowiec. "Od 1 sierpnia cała produkcja z naszych aktywów sprzedawana jest na giełdzie

Pharmena zdecydowała o rozszerzeniu badań nad lekiem 1-MNA

Warszawa, 04.09.2018 (ISBnews) - Pharmena przeprowadziła proces prezentacji i rozmów z przemysłem farmaceutycznym dot. dalszej komercjalizacji projektu leku 1-MNA w zmniejszaniu ryzyka wystąpienia zdarzeń sercowo-naczyniowych, niealkoholowym stłuszczeniowym zapaleniu wątroby oraz w tętniczym

Vivid Games: Gra 'Gravity Rider' osiągnęła 1 mln pobrań

Warszawa, 11.09.2018 (ISBnews) - Gra " Gravity Rider " osiągnęła 1 mln pobrań, poinformował Vivid Games. "Najnowsza gra z portfolio Vivid Games trafiła już do 1 000 000 graczy i znajduje się pierwszej dziesiątce rankingu najczęściej pobieranych gier wyścigowych w blisko 100

Ustawa PZP - Rozdział 1: Umowy ramowe

Art. 99. Zamawiający może zawrzeć umowę ramową po przeprowadzeniu postępowania, stosując odpowiednio przepisy dotyczące udzielania zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego lub negocjacji z ogłoszeniem. Art. 100. 1. Umowę ramową zawiera się na okres nie dłuższy niż

Jak przekazać 1 procent podatku w 2017 roku? Uwaga, są spore zmiany

Jak przekazać 1 procent podatku w 2017 roku? Uwaga, są spore zmiany

można je obejrzeć. A następnie PIT zaakceptować, odrzucić bądź nie robić nic, co będzie oznaczało automatyczną akceptację zeznania wraz z upływem terminu na jego złożenie. W ten w właśnie sposób nasz 1 proc. podatku zostanie przekazany wybranej organizacji. Z nowego rozwiązania fiskusa nie skorzystają w

Ustawa PZP - Rozdział 1: Przepisy wspólne

Art. 179. 1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów niniejszej

Pharmena zleciła produkcję suplementu diety z innowacyjnym składnikiem 1-MNA

Warszawa, 20.07.2018 (ISBnews) - Pharmena zleciła produkcję pierwszej partii suplementu diety opartego o innowacyjny składnik żywności 1-MNA, podała spółka. "Od momentu publikacji rozporządzenia Komisji Europejskiej ws. autoryzacji 1-MNA jako nowego składnika żywności Pharmena S.A. będzie

Mintos: Inwestycje w pożyczki przekroczyły 1 mld euro

Warszawa, 30.08.2018 (ISBnews) - Mintos osiągnął 1 mld euro w środkach zainwestowanych w pożyczki poprzez platformę po trzech i pół roku od rozpoczęcia działalności, podała spółka. W tym roku notowany jest najbardziej dynamiczny wzrost inwestycji na rynku - od stycznia inwestorzy zainwestowali

Ustawa PZP - Rozdział 1: Zamawiający i wykonawcy

oferty, a także w zakresie, o którym mowa w ust. 1, występuje z wnioskiem o unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia. Art. 21. 1. Członków komisji przetargowej powołuje i odwołuje kierownik zamawiającego. 2. Komisja przetargowa składa się z co najmniej trzech osób. 3. Kierownik zamawiającego

Ustawa PZP - Rozdział 1: Przedmiot regulacji

charakteru przemysłowego ani handlowego, jeżeli podmioty, o których mowa w tym przepisie oraz w pkt 1 i 2, pojedynczo lub wspólnie, bezpośrednio lub pośrednio przez inny podmiot: a) finansują je w ponad 50% lub b) posiadają ponad połowę udziałów albo akcji, lub c) sprawują nadzór nad organem zarządzającym

Ustawa PZP - Rozdział 1: Zakres działania

Art. 152. 1. Centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach zamówień publicznych jest Prezes Urzędu. 2. Nadzór nad Prezesem Urzędu sprawuje Prezes Rady Ministrów. 3. Obsługę Prezesa Urzędu zapewnia Urząd. 4. Organizację Urzędu określa statut nadany, w drodze zarządzenia, przez

MRPiPS: Zasiłek pielęgnacyjny i opiekuńczy wzrosną od 1 listopada

Warszawa, 31.07.2018 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie dotyczące podwyższenia świadczeń dla rodzin, poinformowało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS).  "Od 1 listopada 2018 r. wzrosną kwoty następujących świadczeń rodzinnych, podlegających

Budimex Nieruchomości sprzedał 1 457 lokali w 2017 r., notarialnie - 1 914

Warszawa, 09.01.2018 (ISBnews) - Budimex Nieruchomości zawarł umowy przedsprzedaży 1 457 lokali w 2017 r. wobec 1 615 rok wcześniej, podała spółka. Jednocześnie zawarł umowy sprzedaży notarialnej 1 914 lokali wobec 1 188 w 2016 r. Spółka podała również, że w samym IV kw. ub.r. przedsprzedała

Amazon podwyższy wynagrodzenia w Polsce od 1 września br.

Warszawa, 06.08.2018 (ISBnews) - Amazon podwyższy płace pracownikom we wszystkich pięciu centrach logistyki e-commerce w Polsce od 1 września br. o max. 16,7%, poinformowała spółka. "W zależności od stażu w firmie pracownicy poziomu początkowego otrzymają od 17,5 do 19,5 zł/godzinę, a

Już jedna trzecia majątku w rękach 1 proc. najbogatszych Chińczyków

a najbiedniejszymi (gdyby całe bogactwo kraju było skupione w rękach jednej osoby, wskaźnik wyniósłby 1). Gini mierzy tylko dochody, a nie posiadane majątki, co mogłoby jeszcze pogłębić obraz nierówności. Wartość wskaźnika Giniego Chiny publikują dopiero od trzech lat i nie prezentują się one

URE nałożył na Libet karę w wys. 1 tys. zł

Warszawa, 19.06.2018 (ISBnews) - Libet otrzymał od Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE) w Warszawie (oddział terenowy Wrocław) decyzję administracyjną, na mocy której wymierzono spółce karę pieniężną w wysokości 1 tys. zł za naruszenie obowiązku stosowania się do ograniczeń w dostarczaniu i

Sprzedaż Polnordu wzrosła do 1 389 lokali w 2017 r., przekazania do 1 126

Warszawa, 09.01.2018 (ISBnews) - Według danych ważonych udziałem Polnord w spółkach zależnych grupa zawarła umowy sprzedaży 1 389 lokali w 2017 roku, co stanowi wzrost o ok. 35% r/r i jest najwyższym wynikiem w historii spółki, podał Polnord. W wyniku finansowym za ub.r. rok ujętych zostanie

Vivid Games: Gra 'Space Pioneer' osiągnęła 1 mln pobrań

Warszawa, 25.06.2018 (ISBnews) - Gra "Space Pioneer" osiągnęła 1 mln pobrań, poinformował Vivid Games. "W ciągu 3 tygodni dystrybucji tytuł trafił do ponad miliona graczy na całym świecie. Wśród najbardziej dochodowych krajów znajdują się: USA, Chiny, Japonia, Wielka

Grupa Lotos będzie stosowała podzieloną płatność od 1 lipca br.

Warszawa, 28.05.2018 (ISBnews) - Grupa Lotos od 1 lipca 2018 r. wprowadzi zasady podzielonej płatności w transakcjach dokonywanych przez spółki grupy kapitałowej na podstawie faktur zakupu, poinformowała spółka. "Firma podjęła decyzję o zastosowaniu tego rozwiązania mając na uwadze

Akcjonariusze CDRL zdecydowali o wypłacie 1 zł dywidendy na akcję

zysk spółki za rok obrotowy 2017, w kwocie 10 362 267,80 zł podzielony zostanie w następujący sposób: a) kwotę 6 054 544 zł przeznacza się na dywidendę do wypłaty akcjonariuszom, co stanowi kwotę 1 zł na jedną akcję; b) kwotę 4 307 723,80 zł przeznacza się na kapitał zapasowy spółki" - czytamy w

Indeks WIG20 wzrósł o 1% na zamknięciu we wtorek

Warszawa, 08.05.2018 (ISBnews) - Indeks giełdowy WIG20 wzrósł o 1% wobec poprzedniego zamknięcia i osiągnął poziom 2 236,4 pkt. we wtorek, 8 maja. Indeks giełdowy WIG30 zyskał 0,69% i osiągnął poziom 2 583,81 pkt. Z kolei indeks WIG wzrósł wobec poprzedniego zamknięcia o 0,47% i

Akcjonariusze Mennicy zdecydowali o wypłacie 1 zł dywidendy na akcję

Warszawa, 15.05.2018 (ISBnews) - Akcjonariusze Mennicy Polskiej podjęli uchwałę w sprawie wypłaty dywidendy w kwocie 1 zł na jedną akcję, podała spółka. Taką wysokość wypłaty rekomendował wcześniej zarząd spółki. "14 maja 2018 roku zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy podjęło

Moody's podniósł ratingi Banco Santander do A2 i P-1

Warszawa, 18.04.2018 (ISBnews) - Moody´s Investor Service podniósł długoterminowy rating senior debt Banco Santander do A2 z A3, a rating krótkoterminowy do P-1 z P-2, podał bank Perspektywa ratingów jest stabilna, podano w komunikacie. Banco Santander to pierwszy bank w strefie euro i

Banku Millennium prowadzi 1 mln Kont 360°

rekomendacyjnym "Lubię to polecam", w którym klienci polecają swoim znajomym założenie Konta 360° i Konta 360° Student, zarejestrowało się ponad 240 tys. zadowolonych klientów, Liczba aktywnych klientów indywidualnych ogółem Banku Millennium osiągnęła 1 675 tys. na koniec marca 2018 roku

Bank Handlowy podtrzymuje oczekiwania 1-cyfrowego wzrostu akcji kredytowej

, ale pełne efekty tych działań będą widoczne dopiero pod koniec ub. roku, poinformował prezes Sławomir Sikora.  "Podtrzymuję to, co powiedziałem na początku roku, będę zadowolony, jak to się podniesie. Widać, że po stronie detalicznej jest to możliwe mamy - wysoki 1- cyfrowy wzrost

Wadliwe poduszki powietrzne zabiły 11 osób. Koncern Takata zapłaci w USA 1 mld dol.

mln dol. kary, na odszkodowania dla ofiar wypadków wadliwych poduszek przekaże 125 mln dol., a koncernom samochodowym za przymusowe naprawy poduszek zapłaci 850 mln dol. Łącznie ugoda będzie kosztować japoński koncern 1 mld dol. Musi też wprowadzić reformy, a przez trzy lata będzie pod nadzorem

Pharmena kontynuuje rozmowy z firmami farmaceutycznymi nt. leku 1-MNA

materiale. "Dotychczas udowodnione korzyści terapeutyczne 1-MNA w zastosowaniach miejscowych na skórę, posiadają nasze produkty dermatologiczne. Obecne badania kliniczne leku 1-MNAwykazały skuteczność i bezpieczeństwo stosowania w obszarze przeciwzapalnym i przeciwmiażdżycowym, a dodatkowo

1 procent podatku - to nie jest dużo

Pieniędzy na 1 proc. podatku nie wyciągamy dodatkowo ze swoich kieszeni. To kwoty, które już i tak oddaliśmy fiskusowi. Teraz możemy jedynie zdecydować, do której z przeszło 8 tys. organizacji pożytku publicznego powinny trafić. Jeśli tego nie zrobimy, te pieniądze z ochotą wyda rząd. Coraz więcej

Inflacja bazowa wyniosła 1% r/r w lutym wg analityków

Warszawa, 15.03.2018 (ISBnews) - Inflacja bazowa po wyłączeniu cen żywności i energii wyniosła 1% r/r w lutym 2018 r., uważają ekonomiści ankietowani przez ISBnews. Dwunastu analityków ankietowanych przez ISBnews szacuje inflację bazową za luty w tym ujęciu na 0,9-1,3% przy średniej w wysokości

CDRL rekomenduje 1 zł dywidendy na akcję za 2017 r.

zgromadzeniu podział zysku netto za 2017 rok w kwocie 10 362 267,8 zł w następujący sposób: a) na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy spółki w kwocie 6 054 544,00 zł, w taki sposób, że wartość dywidendy na jedną akcję wynosi 1 zł, b) w kwocie 4 307 723,80zł na kapitał zapasowy spółki. Ponadto, rada nadzorcza

Segregacja śmieci po nowemu. Sprawdź, jakie są nowe zasady recyklingu odpadów obowiązujące od 1 lipca 2017 r.

kiedy obowiązują nowe zasady segregacji śmieci Choć nowe zasady recyklingu obowiązują od 1 lipca, w praktyce gminy będą je wprowadzać dopiero po wygaśnięciu obowiązujących umów na odbiór odpadów. Na przykład w Krakowie nic nie zmieni się do marca 2019 roku, a w Warszawie do końca 2018 roku. Najpóźniej

Liczba rozpoczętych budów domów w USA wzrosła do 1 282 tys. w sierpniu

Warszawa, 19.09.2018 (ISBnews) - Liczba rozpoczętych budów domów przez prywatnych inwestorów w USA wyniosła w sierpniu br. 1 282 tys., co oznacza wzrost o 9,2% m/m oraz wzrosła o 9,4% w ujęciu rocznym, podał Departament Mieszkalnictwa i Rozwoju Urbanistycznego. Konsensus

Portfel Grupy PBG wynosił 3,35 mld zł wg stanu na 1 lipca

Warszawa, 02.10.2018 (ISBnews) - Wartość portfela zamówień grupy kapitałowej PBG wynosiła 3,35 mld zł na 1 lipca, podała spółka. Do realizacji w 2018 roku przypada ok. 0,85 mld zł. „Na dzień 1 lipca 2018 roku wartość portfela zamówień grupy kapitałowej PBG wynosiła 3,35 mld zł, z czego do

Podwyżka kwoty wolnej od podatku dopiero od 1 stycznia 2017 roku

W kampaniach wyborczych Andrzej Duda i PiS obiecali Polakom podwyżkę kwoty wolnej od podatku do 8 tys. zł. Dziś kwota wolna to 3091 zł rocznie. Zdaniem Trybunału Konstytucyjnego to za mało. Podatki muszą płacić nawet osoby, których dochody są niższe od minimum egzystencji, a to jest sprzeczne z

Eurostat: Produkcja przemysłowa w strefie euro wzrosła o 1% m/m w sierpniu

Warszawa, 12.10.2018 (ISBnews) - Wyrównana sezonowo produkcja przemysłowa w strefie euro wzrosła  1% m/m w sierpniu 2018 r., podał unijny urząd statystyczny Eurostat. W całej UE produkcja wzrosła o 0,8% w tym ujęciu. Konsensus rynkowy dla strefy euro przewidywał wzrost

Pozwolenia na budowę domów w USA spadły do 1 229 tys. w sierpniu

Warszawa, 19.09.2018 (ISBnews) - Liczba pozwoleń na budowę domów przez prywatnych inwestorów w USA wyniosła 1 229 tys. w sierpniu 2018 r., co oznacza spadek o 5,7% m/m oraz spadek o 5,5% w ujęciu rocznym, podał Departament Mieszkalnictwa i Rozwoju Urbanistycznego

Inea celuje w osiągnięcie 1 mln klientów indywidualnych w 2024 roku

tej sieci. W 2022 roku chcemy mieć 1,5 mln adresów na własnej otwartej sieci, a w 2024 osiągnąć 1 mln klientów indywidualnych" - powiedział Bartkowiak podczas konferencji na Poznań Game Arena.  Jak wskazał, spółka zrealizowała ponad 1 mld zł inwestycji w ciągu ostatnich 6 lat. Ma 500 tys

MF zaoferuje obligacje za 1 mld zł na przetargu uzupełniającym

, zapadających w lipcu 2020 r., wyniosła 658,5 mln zł przy 1 394,5 mln zł popytu. Cena minimalna wyniosła 954,10 zł, a rentowność 1,863%. Inwestorzy kupili papiery serii WZ1122, zapadające w listopadzie 2022 r., o wartości 1 075 mln zł przy 3 237,5 mln zł popytu. Cena minimalna wyniosła 993,26 zł. Resort

Robert Redeleanu obejmie funkcję CEO UPC Polska od 1 kwietnia

Warszawa, 16.02.2018 (ISBnews) - Robert Redeleanu obejmie stanowisko CEO UPC Polska od 1 kwietnia, podała spółka. "Dotychczas pełnił funkcję CEO UPC na Węgrzech i w Rumunii, gdzie rozwijał pozycję rynkową UPC, promując innowacyjność i realizując zintegrowaną strategię działań

Zaskakujący problem z nowym gazociągiem, Polska może stracić 1 mld zł z Unii

można by przesyłać docelowo 4,1 mld m sześc. gazu rocznie, co zaspokoiłoby dwie trzecie zapotrzebowania państw bałtyckich. Natomiast z Litwy można by dostarczać do Polski 1 mld m sześc. gazu rocznie. Latem Unia przyznała dotację także na budowę podmorskiego gazociągu między Estonią i Finlandią. Dzięki

GUS: Produkcja gazu ziemnego spadła o 1% r/r w sierpniu

Warszawa, 25.09.2018 (ISBnews) - Produkcja gazu ziemnego (w stanie ciekłym lub gazowym) zmniejszyła się o 1% r/r do 447 hm3 w sierpniu 2018 r., wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS). W ujęciu m/m spadek wyniósł 7,4%. W okresie styczeń - sierpień 2018 r. odnotowano wzrost

Pharmena planuje budowę marki suplementów Menavitin opartych na cząsteczce 1-MNA

fizjologiczna zdolność przekształcania witaminy PP w 1-MNA. Dzięki suplementacji diety 1-MNA można wpływać na poziom 1-MNA w organizmie, a tym samym stymulować wydzielanie prostacykliny ograniczając ryzyko powstania miażdżycy" - czytamy w komunikacie.  W najbliższym roku planuje się rozwój portfela

Czerwińska: Deficyt 'general government' w okolicach 1% PKB w br. jest realny

Warszawa, 13.10.2018 (ISBnews) - Deficyt sektora rządowego i samorządowego (tzw. general government) może wynieść ok. 1% PKB w tym roku, ocenia minister finansów Teresa Czerwińska. "Oceniam, że deficyt sektora w okolicach 1% PKB może być w tym roku realny. Jest jeszcze trochę wcześnie

Liczba rozpoczętych budów domów w USA wzrosła do 1 168 tys. w lipcu

Warszawa, 16.08.2018 (ISBnews) - Liczba rozpoczętych budów domów przez prywatnych inwestorów w USA wyniosła w lipcu br. 1 168 tys., co oznacza wzrost o 0,9% m/m oraz spadła o 1,4% w ujęciu rocznym, podał Departament Mieszkalnictwa i Rozwoju Urbanistycznego. Konsensus rynkowy wynosił 1 260

Pozwolenia na budowę domów w USA wzrosły do 1 311 tys. w lipcu

Warszawa, 16.08.2018 (ISBnews) - Liczba pozwoleń na budowę domów przez prywatnych inwestorów w USA wyniosła 1 311 tys. w lipcu 2018 r., co oznacza wzrost o 1,5% m/m oraz wzrost o 4,2% w ujęciu rocznym, podał Departament Mieszkalnictwa i Rozwoju Urbanistycznego. Konsensus rynkowy wynosił 1

Vantage sprzedał 1 034 lokali w 2017 r., przekazał 885

Warszawa, 05.01.2018 (ISBnews) - Vantage Development osiągnął w IV kwartale 2017 r. sprzedaż na poziomie 305 lokali, a narastająco w okresie od I do IV kwartału 2017 r. 1 034 lokali, podała spółka. "Jednocześnie emitent informuje, że w IV kwartale zostało wydanych 280 lokali, a w całym

Robyg zakontraktował 2 016 i przekazał 1 350 lokali w I-III kw. 2018 r.

Warszawa, 08.10.2018 (ISBnews) - Grupa Robyg zakontraktowała 2 016 lokali netto (z uwzględnieniem rezygnacji) w Warszawie i Gdańsku oraz przekazała 1 350 lokali w I-III kw. 2018 roku, podała spółka. W 2018 roku spółka planuje kontraktację na poziomie 2 700-3 000 lokali. "Plany Robyg

Jednostkowe koszty pracy w USA spadły o 1% kw/kw w II kw. - dane fin.

Warszawa, 06.09.2018 (ISBnews) - Jednostkowe koszty pracy w gospodarce amerykańskiej (z wyłączeniem rolnictwa) spadły o 1% w ujęciu kwartalnym w II kw. 2018 r., wynika ze finalnych danych Departamentu Pracy. Konsensus rynkowy wynosił -0,9% w ujęciu kwartalnym. Jednostkowe koszty pracy oblicza

Jujubee pozyskało ponad 1 mln zł dzięki prywatnej emisji

Warszawa, 19.01.2018 (ISBnews) - Jujubee pozyskało ponad 1 mln zł dzięki prywatnej emisji, podała spółka. Nowe środki pozwolą na pełne wykorzystanie dofinansowania z programu sektorowego GameINN, promocję gry 'Kursk' oraz na zwiększenie zatrudnienia, co związane jest z dalszymi planami

TVP 1 i TVP 2 razem słabsze od Polsatu. Dramat oglądalności

2 - 13,5 proc. - jest już niższy niż udział samego Polsatu (13,6 proc.) czy TVN (13,9 proc.) w grupie komercyjnej, a wynikom TVP 1 i TVP 2 bliżej do TV Pulsu i TVN 7 niż do komercyjnych konkurentów - dodaje Nowakowska. Dla porównania TV Puls w analogicznym okresie miał prawie 4-proc. udział w

ZBP: Polscy studenci wydają średnio 1 900 zł na życie, czesne i mieszkanie

wynajem mieszkania lub pokoju nie więcej niż 1000 zł miesięcznie, a blisko 35% z nich mieści się w kwocie pomiędzy 250 a 500 zł. Jednocześnie najwięcej, bo 35% badanych, dzieli mieszkanie z 2 współlokatorami, a niewiele mniej (33%) z 1 współlokatorem" - czytamy dalej. Polscy studenci nie unikają

PZ Cormay ustalił cenę emisyjną akcji serii M na 1 zł

Warszawa, 22.08.2018 (ISBnews) - Zarząd PZ Cormay, za zgodą rady nadzorczej spółki, ustalił cenę emisyjną akcji serii M na 1 zł, podał PZ Cormay.  Akcjonariusze PZ Cormay zdecydowali 7 sierpnia m.in. o emisji do 7 mln akcji serii M w drodze subskrypcji prywatnej, z wyłączeniem prawa

Robyg wprowadził do sprzedaży 1 550 lokali w okresie I-VII 2018 r.

. Jednocześnie od początku roku grupa wprowadziła do sprzedaży 1 550 lokali, z czego 1 150 w Warszawie - m.in. zadebiutowała w dwóch warszawskich dzielnicach: Pradze i Włochach inwestycjami Praga Arte i City Sfera. Ponadto, poziom zainteresowania klientów inwestycjami grupy rośnie, a oferta obejmuje m.in. 

Art. 1 KK

Art. 1 § 1. Odpowiedzialności karnej podlega ten tylko, kto popełnia czyn zabroniony pod groźbą kary przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia. § 2. Nie stanowi przestępstwa czyn zabroniony, którego społeczna szkodliwość jest znikoma. § 3. Nie popełnia przestępstwa

Kwieciński: Zmiany w PO WER pozwolą uruchomić 1 mld zł na Dostępność+

Warszawa, 02.10.2018 (ISBnews) - Komitet monitorujący Program Wiedza, Edukacja, Rozwój (PO WER) zajmie się 2 i 3 października zmianą i doprecyzowaniem niektórych zapisów programu, by umożliwić finansowanie z jego środków działań na rzecz dostępności. Decyzje komitetu pozwolą uruchomić ok. 1 mld

Lokum Deweloper sprzedał 253 lokale w III kw., podtrzymuje cel 1 tys. w 2018 r.

Warszawa, 01.10.2018 (ISBnews) - Lokum Deweloper sprzedał 253 lokale w III kw. 2018 r. wobec 213 w analogicznym okresie w 2017 roku, podała spółka. Grupa podtrzymuje cel sprzedaży na poziomie powyżej 1 000 lokali w 2018 r. Jednocześnie na koniec III kw. podpisanych było 206 umów rezerwacyjnych

Zamówienia na dobra trwałego użytku w USA wzrosły o 1% m/m w VI - wst. dane

Warszawa, 26.07.2018 (ISBnews) - Zamówienia na dobra trwałego użytku w USA w czerwcu 2018 r. wzrosły o 1% m/m, podał Departament Handlu, prezentując wstępne dane. Konsensus rynkowy wynosił 3% wzrostu w ujęciu miesięcznym. (ISBnews)

Portfel zamówień Grupy Elektrotim przekraczał 301 mln zł na 1 sierpnia

Warszawa, 06.09.2018 (ISBnews) - Portfel zamówień Grupy Elektrotim wynosił przeszło 301 mln zł według stanu na 1 sierpnia, poinformował prezes Andrzej Diakun. "Portfel zamówień Grupy Elektrotim na 1 sierpnia to przeszło 301 mln zł. Większość portfela stanowią kontrakty pozyskane w

Pekao Bank Hipoteczny ustanowił program emisji obligacji do kwoty 1 mld zł 

Warszawa, 10.08.2018 (ISBnews) - Pekao Bank Hipoteczny zdecydował o ustanowieniu programu powtarzających się emisji obligacji na okaziciela o łącznej wartości nominalnej do 1 000 000 000 zł i o jednostkowej wartości nominalnej 1 000 zł każda lub wielokrotności tej kwoty, podał bank. 

Orange ma 300 tys. klientów internetu FTTH, zwiększa prędkość do 1 Gb/s

już 3 mln gospodarstw domowych. Światłowód to odpowiedź na rosnący popyt na zużycie danych. Jednocześnie zwiększyliśmy prędkość do 1 Gb - dziecięce marzenie się spełniło" - powiedział Fallacher podczas spotkania z dziennikarzami. Orange Polska zaoferował klientom internet o prędkości nawet

JLL: Podaż pow. biurowej we Wrocławiu przekroczyła 1 mln m2 pod koniec I półr.

Warszawa, 17.09.2018 (ISBnews) - Podaż w sektorze biurowym we Wrocławiu przekroczyła 1 mln m2 powierzchni z końcem I półrocza 2018 roku, wynika z danych zaprezentowanych przez agencję doradczą JLL. Najemcy podpisali umowy na ponad 58 000 m2, a na rynek trafiło ponad 100 000 m2 biur

FIZAN Energia z grupy PGE może zaangażować do 1 mld zł w Elektrownię Ostrołęka

kwocie do 1 mld zł w projekt budowy i eksploatacji bloku energetycznego, o mocy brutto około 1000 MW, podały Energa i Enea. Prezes Enei Mirosław Kowalik poinformował, że spółki prowadzą rozmowy z bankami w sprawie pozostałego finansowania dla projektu i liczą na zamknięcie finansowania do końca roku

André Boulanger zastąpi B. Bocheva w zarządzie BGŻ BNP Paribas od 1 XI

rada nadzorcza powołała pana André Boulangera do zarządu banku na stanowisko wiceprezesa zarządu Banku BGŻ BNP Paribas z dniem 1 listopada 2018 roku na okres do czasu zakończenia bieżącej trzyletniej wspólnej kadencji członków zarządu banku. "Jesteśmy bankiem zmieniającego się świata

Torpol spodziewa się ponad 1 mld zł przychodów i wyniku 'powyżej zera' w 2018 r.

Warszawa, 07.09.2018 (ISBnews) - Torpol spodziewa się przekroczenia 1 mld zł przychodów i osiągnięcia zysku netto w bieżącym roku, poinformował prezes Grzegorz Grabowski. "Idziemy w kierunku przychodów przekraczających 1 mld zł w tym roku i I półrocze pokazuje, że ten plan jest wykonywany

Projekt założeń polityki pieniężnej: RPP utrzymała cel 2,5% +/- 1 pkt na 2019 r.

szerokości ±1 punkt procentowy. Podstawowym instrumentem polityki pieniężnej pozostaną stopy procentowe NBP, a celem operacyjnym będzie kształtowanie stawki POLONIA w pobliżu stopy referencyjnej NBP. Polityka pieniężna będzie realizowana w warunkach płynnego kursu walutowego, który nie wyklucza

Ustawa o PPK ma wejść w życie 1 stycznia 2019 r. (aktual.)

W tytule dzisiejszej depeszy "Ustawa o PPK ma wejść w życie 1 lipca 2019 r." błędnie podaliśmy miesiąc - powinien to być styczeń 2019 r.  Warszawa, 17.07.2018 (ISBnews) - Ustawa o pracowniczych planach kapitałowych (PPK) wejdzie w życie 1 stycznia 2019 r. z półrocznym

Analizy Online: Oszczędności gosp. domowych wzrosły do 1 394 mld zł w I półr.

instrument, który oferuje oprocentowanie w wysokości 1,5% w skali roku oraz daje inwestorom możliwość wzięcia udziału w loterii, w ramach której można uzyskać dodatkową premię pieniężną w wysokości: 10 zł, 100 zł, 1 tys. zł, a nawet 10 tys. zł. Wartość sprzedanych papierów wyniosła blisko 0,4 mld

Bank Pekao oczekuje wzrostu marży odsetkowej netto o 1-2 pkt bazowe kwartalnie

Warszawa, 08.08.2018 (ISBnews) - Bank Pekao oczekuje, że w kolejnych kwartałach jego marża odsetkowa netto będzie rosła o 1-2 punkty bazowe, poinformował prezes Michał Krupiński.  "Zgodnie ze strategią, zakładamy, że powinniśmy zwiększać marżę odsetkową 1- 2 bipsy w każdym

Open Finance chce sprzedać kredyty gotówkowe o wartości ponad 1 mld zł w 2018 r.

Warszawa, 30.08.2018 (ISBnews) - Open Finance jest zadowolony z trendu sprzedaży produktów finansowych. Chce przekroczyć 1 mld zł wartości sprzedaży kredytów gotówkowych w tym roku, poinformowała prezes Joanna Tomicka-Zawora. "Dynamika w produktach jest cały czas rosnąca. Biznes idzie

Przychody Grupy Redan spadły o ok. 1% r/r do ok. 48 mln zł w sierpniu

Warszawa, 06.09.2018 (ISBnews) - Szacunkowa wartość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży towarów zrealizowanych przez Grupę Redan w sierpniu 2018 r. wyniosła ok. 48 mln i była 1% niższa w skali roku. Narastająco, sprzedaż grupy wyniosła ok. 370 mln zł i była niższa o ok. 1% r/r

MF: Zadłużenie Skarbu Państwa spadło o 1% m/m do 946,56 mld zł w lipcu

Warszawa, 20.09.2018 (ISBnews) - Zadłużenie Skarbu Państwa na koniec lipca 2018 r. spadło o 1% m/m i wyniosło 946 563,8 mln zł, podało Ministerstwo Finansów, prezentując ostateczne dane. Od początku roku zadłużenie wzrosło o 1,9%.   "Spadek zadłużenia w lipcu 2018 r. był głównie

Pharmena ma spółkę w Niemczech, która będzie sprzedawać suplementy z 1-MNA

pełnił funkcję członka Rady Doradczej w spółce Menavitin GmbH" - czytamy w komunikacie.  Pharmena  zamierza bezpośrednio sprzedawać suplementy diety zawierające nowy składnik 1-MNA w Polsce, a na wybranych rynkach krajów Unii Europejskiej za pośrednictwem spółki celowej Menavitin GmbH

Goodie oczekuje wzrostu liczby użytkowników platformy do 1 mln w I kw. 2019 r.

klienci goodie będą mogli korzystać z cashbacku, a w planach jest zaoferowanie usług finansowych na platformie.  "Chcielibyśmy w niedługim czasie osiągnąć 1 mln pobrań aplikacji - niedługo, tj. pod koniec I kwartału przyszłego roku. Udało nam się osiągnąć na początku sierpnia tego roku

Ustawa o PPK ma wejść w życie 1 lipca 2019 r.

Warszawa, 17.07.2018 (ISBnews) - Ustawa o pracowniczych planach kapitałowych (PPK) wejdzie w życie 1 stycznia 2019 r. z półrocznym "vacatio legis" co oznacza, że mechanizm stopniowego nakładania na podmioty zatrudniające obowiązków wynikających z ustawy będzie obowiązywał od 1

Grupa APS Energia ma rekordowy portfel zamówień - 76,2 mln zł wg stanu na 1 VII

Warszawa, 03.09.2018 (ISBnews) - Portfel zamówień Grupy APS Energia na 1 lipca 2018 r. osiągnął rekordowy poziom 76,2 mln zł, z czego do realizacji w III i IV kwartale br. są kontrakty wartości 39,3 mln zł, podała spółka. "Największą część [backlogu] stanowią kontrakty z

MF chce, by ulga termomodernizacyjna weszła w życie 1 stycznia 2019 r.

projekt w IV kw. br., zaś ulga termomodernizacyjna miałaby zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2019 r. "Kwestia walki ze smogiem i zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery jest jednym z priorytetów polityki Rządu. Osiągnięcie tego celu wymaga różnorakich przedsięwzięć, w tym stworzenia zachęty

PGE podniosła szacunek zysku netto za I poł. 2018 r. do 1 281 mln zł

Warszawa, 01.08.2018 (ISBnews) - Polska Grupa Energetyczna (PGE)  - zgodnie ze zmienionym szacunkiem - odnotowała 1 281 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I półroczu 2018 r. wobec wcześniej szacowanego zysku 1 202 mln zł, podała spółka

Herkules skupił w kolejnej transzy 1 mln walorów, ma 10,69% akcji własnych

Warszawa, 24.08.2018 (ISBnews) - Herkules nabył w drugiej transzy skupu akcji własnych 1 mln walorów, stanowiących 2,3% kapitału zakładowego. Łącznie spółka posiada już 10,69% akcji przeznaczonych do umorzenia, podała firma. "Sierpniowa oferta skupu cieszyła się dużym zainteresowaniem

NBP przejmie funkcję organizatora fixingu stawki Polonia od 1 grudnia

Warszawa, 23.10.2017 (ISBnews) - Narodowy Bank Polski zawarł z ACI Polska Stowarzyszeniem Rynków Finansowych porozumienie, na mocy którego z dniem 1 grudnia 2017 r. bank centralny obejmie funkcję organizatora fixingu Stawki Referencyjnej Polonia, podał bank. "Przejęcie przez Narodowy Bank

Archicom obniżył cel sprzedażowy do ok. 1 430 lokali w 2018 r.

Warszawa, 16.08.2018 (ISBnews) - Archicom planuje utrzymanie w tym roku wyników sprzedaży na poziomie odnotowanym w 2017 r., tj. 1 431 lokali w skali roku, wobec wcześniejszego planu sprzedaży 1 650 lokali, podała spółka. "Z uwagi na aktualną sytuację rynkową związaną ze zwiększeniem

Bowim może przekroczyć 1 mld zł przychodów w 2017 r.

Warszawa, 20.11.2017 (ISBnews) - Bowim ma szansę przekroczyć 1 mld zł przychodów w całym 2017 r., poinformował wiceprezes Jacek Rożek. "Jesteśmy na najlepszej drodze, by po raz pierwszy w giełdowej historii naszej spółki przekroczyć miliard złotych przychodów w całym roku obrotowym"

PAIH: Korea na 1. miejscu obsługiwanych inwestorów z portfelem na 1,9 mld euro

przez południowokoreańskich inwestorów PAIH wynosi blisko 1,9 mld euro, co stanowi 1/4 całego portfela Agencji (7,3 mld euro). Czołówkę z największym capeksem tworzą z nimi koncerny chińskie (1,37 mld euro) i niemieckie (895 mln euro). "W stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku, wartość

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

a 1

A 1 - niemiecki torpedowiec z okresu I wojny światowej. Pierwsza jednostka typu A 1. Okręt wyposażony w jeden kocioł parowy opalany węglem i trójcylindrową maszynę parową. Zapas paliwa 24,5 tony. Okręt wyposażono w stoczni AG Vulcan (kadłub zbudowano w innej stoczni). Okręt brał udział w patrolach na kanale La Manche. Po wojnie złomowany w 1921 lub 1922 roku

więcej o a 1 na pl.wikipedia.org