a 1

Piotr Miączyński

1 proc. podatku w 10 minut. Czas na najprzyjemniejszy obowiązek w tym roku

1 proc. podatku w 10 minut. Czas na najprzyjemniejszy obowiązek w tym roku

Żeby komuś pomóc, wystarczy 10 minut. Pokazujemy, jak przekazać 1 proc. podatku, a przy okazji rozliczyć PIT.

Wątpliwości w zakresie kalkulacji ceny można wyjaśniać w trybie art. 87 ust. 1 Pzp

W przypadku złożenia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ofert, co do treści których zachodzi wątpliwość, w jaki sposób wyliczono w nich ceny, zamawiający jest zobowiązany wystąpić do wykonawców z wnioskiem o złożenie wyjaśnień zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy Pzp.

Jak przekazać 1 proc. podatku? Ile przez PiS stracą organizacje charytatywne? I czy na pewno?

PiS oraz Ministerstwo Finansów, walcząc o jak największe uproszczenie nowego systemu do rozliczeń podatkowych, złożyły w ofierze organizacje pożytku publicznego (OPP), które dostają 1 proc.

BizSylwetki. Był wrogiem publicznym nr 1 w Polsce, zarobił miliardy na rządowych kontraktach i prawie upadł. Kim jest Ryszard Krauze?

BizSylwetki. Był wrogiem publicznym nr 1 w Polsce, zarobił miliardy na rządowych kontraktach i prawie upadł. Kim jest Ryszard Krauze?

Archicom: Cel sprzedaży 1 300 - 1 600 mieszkań w tym roku jest niezagrożony

Warszawa, 02.10.2019 (ISBnews) - Archicom ocenia, że realizacja celu sprzedaży 1 300 - 1 600 mieszkań w 2019 r. nie jest zagrożona, poinformował wiceprezes Rafał Jarodzki. W prezentacji spółka podała, że w okresie styczeń-sierpień br. sprzedała 1 001 lokali. "Sprzedaż mieszkań postępuje

Tajemnice wokół 1 proc. podatku

Tajemnice wokół 1 proc. podatku

Firma doradcza Grant Thornton już drugi raz zbadała sprawozdania finansowe fundacji i stowarzyszeń. Pod lupę wziąła 100 spośród blisko 8 tys. organizacji pożytku publicznego uprawnionych do przyjmowania 1 proc. podatku. Przyłożyła do nich te same kryteria, które stosuje przy badaniu sprawozdań firm

Murapol sprzedał 1 696 mieszkań, przekazał 1 213 w I poł. 2019 r.

Warszawa, 09.07.2019 (ISBnews) - Murapol sprzedał 1 696 mieszkań w ciągu pierwszych sześciu miesięcy br. wobec 1 798 rok wcześniej. W tym samym czasie deweloper przekazał klientom 1 213 lokali wobec 378 w I poł. 2018 r. oraz wprowadził do oferty blisko 2,5 tys. nowych mieszkań, podał

Kool2Play pozyskał 1 mln zł na rozwój swoich gier

Warszawa, 04.12.2019 (ISBnews) - Kool2Play zamknął sprzedaż akcji serii B pozyskując 1 mln zł, podała spółka. Wpływy ze sprzedaży akcji serii B zostaną przeznaczone na rozwój nadchodzących gier. "Kool2Play, developer i wydawca gier, poinformował o uzyskaniu zamierzonego celu

Provident: Polacy planują przeznaczyć na święta średnio 1 772 zł

Warszawa, 12.11.2019 (ISBnews) - Na zorganizowanie świąt Polacy chcą przeznaczyć średnio 1 722 zł, wynika z badania Barometr Providenta. Według ubiegłorocznego badania,n Na zorganizowanie świąt Polacy chcieli przeznaczyć średnio 719 zł. "Większość badanych nie ma problemów ze

Ustawa PZP - Rozdział 1: Przepisy wspólne

Art. 179. 1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów niniejszej

Ustawa PZP - Rozdział 1: Umowy ramowe

ramową: 1) wykonawcy, z którym zawarł umowę ramową, na warunkach określonych w umowie ramowej; 2) wykonawcom, z którymi zawarł umowę ramową: a) zgodnie z warunkami umowy ramowej, bez ponownego zwracania się do wykonawców o składanie ofert, w przypadku gdy w umowie tej określono wszystkie warunki

Ustawa PZP - Rozdział 1: Zakres działania

Art. 152. 1. Centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach zamówień publicznych jest Prezes Urzędu. 2. Nadzór nad Prezesem Urzędu sprawuje Prezes Rady Ministrów minister właściwy do spraw gospodarki. 3. Obsługę Prezesa Urzędu zapewnia Urząd. 4. Organizację Urzędu określa

Ustawa PZP - Rozdział 1: Zakres działania

Art. 152. 1. Centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach zamówień publicznych jest Prezes Urzędu. 2. Nadzór nad Prezesem Urzędu sprawuje Prezes Rady Ministrów minister właściwy do spraw gospodarki. 3. Obsługę Prezesa Urzędu zapewnia Urząd. 4. Organizację Urzędu określa

Ustawa PZP - Rozdział 1: Zamawiający i wykonawcy

. Zamawiający może określić w opisie przedmiotu zamówienia konieczność przeniesienia praw własności intelektualnej lub udzielenia licencji. 4.Zamawiający może określić w opisie przedmiotu zamówienia wymagania związane z realizacją zamówienia, dotyczące: 1) zatrudnienia osób: a) bezrobotnych lub młodocianych w

Enea odkupiła 1 218 obligacji za łącznie 121,98 mln zł

Warszawa, 15.10.2019 (ISBnews) - Enea dokonała przedterminowego odkupu 1 218 obligacji serii ENEA0220 za łącznie 121,98 mln zł, podała spółka. "W dniu 14 października 2019 r. spółka nabyła 1 218 szt. obligacji, o łącznej wartości nominalnej 121 800 000,00 zł i łącznej wartości wg ceny

Ustawa PZP - Rozdział 1: Przedmiot regulacji

zawierane między zamawiającym a wykonawcą, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane; 14) zamówieniach sektorowych - należy przez to rozumieć zamówienia, o których mowa w art. 132 ust. 1; 15) zamówieniach w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa - należy przez to rozumieć zamówienia, o

Cyfrowy Polsat przydzielił 1 mln obligacji serii B na kwotę 1 mld zł

zarejestrowania w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW. Emisja obligacji serii B planowana jest na dzień 26 kwietnia 2019 r., podano także. Jak podawano wcześniej, wpływy z emisji mają refinansować zadłużenie z tytułu obligacji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1 tys. zł

Cztery rzeczy, które powinniśmy wiedzieć o 1 proc. (aby komuś szybko pomóc)

Cztery rzeczy, które powinniśmy wiedzieć o 1 proc. (aby komuś szybko pomóc)

potrzebuje pomocy. Niemal zawsze ktoś taki się znajdzie. A to dobre uczucie widzieć, że nasze pieniądze z 1 proc. czynią dobro. Czytaj też: Nie wiesz, komu przekazać 1 proc. podatku? Rozglądaj się dookoła 2. Jak sprawdzić, na co pójdą nasze pieniądze z PIT? W zeszłym roku na podzielenie się 1 proc

NBP: Inflacja bazowa wyniosła 1% r/r w lutym; konsensus: 1% r/r

Warszawa, 18.03.2019 (ISBnews) - Inflacja bazowa po wyłączeniu cen żywności i energii wyniosła 1% w lutym 2019 r. w ujęciu rocznym wobec 0,8% r/r w styczniu 2019 r., podał Narodowy Bank Polski (NBP). Dziewięciu analityków ankietowanych przez ISBnews szacowało inflację bazową

Trei Real Estate wybuduje 1 600 mieszkań w Polsce

i Stanach Zjednoczonych. Najwięcej, bo aż 1 600 mieszkań Trei dostarczy w Polsce, 1 000 w Niemczech, 600 w Stanach Zjednoczonych i około 100 w Czechach. Lokale mieszkalne w Polsce i Czechach są przeznaczone na sprzedaż, a osiedla zlokalizowane w Niemczech mają pozostać w portfelu firmy jako własność

Od 1 lipca zmiany w kontrolowaniu firm

Od 1 lipca zmiany w kontrolowaniu firm

skarbowej i lepsze wyniki kontroli. Czyli dodatkowe pieniądze dla budżetu - mówił w czasie czwartkowej konferencji o JPK wiceminister finansów Wiesław Jasiński. Tłumaczył, że podatnik skorzysta, bo kontrola, którą będzie u niego przeprowadzał fiskus, będzie krótsza, mniej zakłócająca działanie firmy, a więc

Dom Development sprzedał 1 006 lokali, przekazał 1 604 w IV kw. 2018 r.

Warszawa, 07.01.2019 (ISBnews) - Grupa Dom Development sprzedała netto 1 006 lokali w IV kwartale 2018 r., a przekazała 1 604, podała spółka. Narastająco w całym 2018 r. sprzedaż sięgnęła 3 602, a przekazania 3 632 lokali. "Na wynik finansowy za IV kwartał 2018 r. wpływają głównie

Atal sprzedał 1 616 mieszkań w I poł. 2019 r.

, zlokalizowanych w obrębie największych miast w Polsce. Jej akcje notowane są na GPW od 2015 r. W 2018 r. sprzedała 2 416 lokali, a jej skonsolidowane przychody sięgnęły 1 055 mln zł. (ISBnews)

IZFiA: 1/3 Polaków oszczędza na emeryturę w banku, ponad 1/5 - wcale

Warszawa, 19.02.2019 (ISBnews) - Prawie 40% Polaków deklaruje, że źródłami ich dochodów będą emerytura oraz oszczędności, a 1/3 chce pracować tak długo, jak to możliwe, wynika z badania pt. "Życie na emeryturze - wyobrażenia i postawy Polaków", zrealizowanego na zlecenie Izby

Rozliczenie PIT. Jak przekazać 1 proc. podatku w mądry i szybki sposób

W Europie pieniądze z 1 proc. (a czasami 2 proc. czy 3 proc.) wydawane są na wsparcie kościołów czy... partii politycznych (tak jest np. na Litwie). W Polsce, ponieważ nasza służba zdrowia działa źle i właściwie nie widać większej poprawy, to tam kierowana jest spora część środków z tego

Robyg zakontraktował 1 077 lokali w I poł. 2019 r.

Warszawa, 08.07.2019 (ISBnews) - Robyg zakontraktował 1 077 lokali netto w Warszawie, Wrocławiu i Gdańsku w I półroczu 2019, podała spółka. "Osiągnięty w pierwszym półroczu poziom kontraktacji jest zgodny z obserwowanymi obecnie przez grupę trendami na rynkach działania

Tchórzewski zapowiada aukcje na ponad 1 GW wiatru i 1 GW fotowoltaiki w 2019 r.

Warszawa, 10.12.2018 (ISBnews) - Wolumeny na aukcjach na sprzedaż energii ze źródeł odnawialnych (OZE) w 2019 r. wyniosą ponad 1 000 MW w przypadku energetyki wiatrowej i ponad 1 000 MW w przypadku fotowoltaiki, zapowiedział minister energii Krzysztof Tchórzewski. "W wyniku aukcji w tym

Wyłoniono finalistów 1. edycji programu akceleracyjnego MIT Enterprise Forum CEE

ich potencjału z wiedzą i zasobami dużych przedsiębiorstw z branży finansowej, ubezpieczeniowej, energetycznej oraz life science, a także doświadczeniem mentorów, którzy osiągnęli spektakularne sukcesy w biznesie międzynarodowym, podano. "Akcelerację w 1. edycji programu przeszło łącznie 15

Mostostal Zabrze chce przeprowadzić scalanie akcji w stosunku 2:1

Warszawa, 19.06.2019 (ISBnews) - Mostostal Zabrze podjął uchwałę w sprawie przeprowadzenia procesu scalania (połączenia) akcji, podała spółka. Zarząd planuje przeprowadzenie scalenia w stosunku 2:1, w ten sposób, iż wartość nominalna akcji spółki zostanie podwyższona z dotychczasowej kwoty 1

Unibep nabył w ramach skupu 1 mln akcji własnych

Warszawa, 29.05.2019 (ISBnews) - Unibep nabył w ramach skupu 1 mln akcji własnych w cenie 6,8 zł za sztukę, podała spółka. "W ramach przeprowadzonego skupu nabytych zostało 1 000 000 akcji własnych emitenta o wartości nominalnej 0,1 zł za jedną akcję własną. Akcje własne zostały nabyte po

Portfel zamówień Rafako to 2,8 mld zł na 1 IV, cel na br. to 0,8-1 mld zł zleceń

pozyskanie nowych zleceń o wartości pomiędzy 800 mln zł a 1 mld zł, w obu strategicznych obszarach działalności" - czytamy dalej w komunikacie. Rafako jest największym w Europie producentem kotłów oraz urządzeń ochrony środowiska dla energetyki. Oferuje generalną realizację bloków energetycznych

Gaz-System: Aukcje przepustowości na połączeniach międzysystemowych od 1 VII

Warszawa, 04.06.2019 (ISBnews) - Gaz-System zaoferuje przepustowość punktów łączących krajowy system przesyłowy z sąsiadującymi systemami w aukcjach produktu rocznego, które odbędą się 1 lipca br., podała spółka. Gaz-System ISO zaoferuje też w kolejnych dniach dostępną przepustowość punktu

Jak przekazać 1 proc. podatku w 2018 roku? Jest coraz prościej

konto organizacji. Ten wniosek można złożyć elektronicznie i na papierze. W ubiegłym roku zrobiło tak 56,5 tys. osób. A teraz wersja dłuższa. Jeśli jesteś emerytem lub rencistą i dostałeś od organu rentowego (np. z ZUS) roczne obliczenie podatku na formularzu PIT-40A, a chcesz przekazać 1 proc. podatku

LC Corp sprzedał 1 397 lokali, przekazał 1 653 w okresie I-III kw. 2018 r.

Warszawa, 08.10.2018 (ISBnews) - LC Corp sprzedał 1 397 lokali w okresie I-III kw. 2018 r. wobec 1 429 rok wcześniej, a przekazał 1 653 wobec 1 515 w okresie I-III kw. 2017 r., podała spółka. "Sprzedaż lokali w ciągu trzech kwartałów 2018 r. wyniosła 1 397 - na podstawie notarialnych umów

Moody's podtrzymał ratingi A2/P-1 Polski z perspektywą stabilną

Warszawa, 19.04.2019 (ISBnews) - Moody's Investors Service podtrzymał ratingi Polski na poziomach A2/P-1 z perspektywą stabilną, podała agencja. "Potwierdzenie ratingów A2 Polski wynika z uwzględnienia następujących kluczowych czynników: (1) Główną siłą jest odporność gospodarki kraju

Akcjonariusze Eurocashu zdecydowali o wypłacie 1 zł dywidendy na akcję

Warszawa, 09.05.2019 (ISBnews) - Akcjonariusze Eurocashu zdecydowali o wypłacie dywidendy w wysokości 1 zł na akcję, podała spółka. "Zarząd Eurocash spółka akcyjna z siedzibą w Komornikach, informuje, że uchwałą nr 5 z dnia 9 maja 2019 roku zwyczajne walne zgromadzenie Eurocash

Zbigniew Prokopowicz przejmie obowiązki prezesa Pfleiderer Group od 1 VI

Warszawa, 21.05.2019 (ISBnews) - Przewodniczący rady nadzorczej Pfleiderer Group Zbigniew Prokopowicz przejmie czasowo obowiązki prezesa spółki - od 1 czerwca 2019 r. do chwili powołania nowego prezesa, ale nie dłużej niż do 31 sierpnia 2019 r. Obecny prezes - Tom K. Schä

Inflacja bazowa wyniosła 1% r/r w lutym wg analityków

Warszawa, 18.03.2019 (ISBnews) - Inflacja bazowa po wyłączeniu cen żywności i energii wyniosła 1% r/r w lutym 2019 r., uważają ekonomiści ankietowani przez ISBnews. Dziewięciu analityków ankietowanych przez ISBnews szacuje inflację bazową za luty w tym ujęciu na 0,8-1% przy średniej w

Warto przekazać 1 proc. podatku. Nikt sobie bentleya za to nie kupi

  Piotr Miączyński: Człowiek przekazuje pieniądze z 1 proc., a w pewnym momencie przychodzą wątpliwości. A co, jeśli organizacja je zmarnuje? Albo wyda na coś innego niż oficjalnie głosi? Jest taka możliwość? Dorota Pieńkowska, szefowa Polsko-Amerykańskiego Funduszu Pożyczkowego Inicjatyw

Ustawa PZP - Rozdział 1: Umowy ramowe

Art. 99. Zamawiający może zawrzeć umowę ramową po przeprowadzeniu postępowania, stosując odpowiednio przepisy dotyczące udzielania zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego lub negocjacji z ogłoszeniem. Art. 100. 1. Umowę ramową zawiera się na okres nie dłuższy niż

Eurostat: Inflacja HICP w strefie euro wyniosła 1% r/r w XI wg wst. danych

Warszawa, 29.11.2019 (ISBnews) - Inflacja HICP w strefie euro wyniosła 1% r/r w listopadzie 2019 r. wobec 0,7% r/r miesiąc wcześniej, podał unijny urząd statystyczny Eurostat wg wstępnych danych. Konsensus rynkowy wynosił 0,9% r/r.  Pełne dane o inflacji HICP za październik zostaną

GetBack miał 1 101,34 mln zł jednostkowej straty netto w 2018 r.

Warszawa, 07.11.2019 (ISBnews) - GetBack w restrukturyzacji odnotował 1 101,34 mln zł jednostkowej straty netto w 2018 r. wobec 1 803,83 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Strata operacyjna wyniosła 659,39 mln zł wobec 1 630,46 mln zł straty rok wcześniej. Przychody z tytułu

Grupa WP rekomenduje wypłatę 1 zł dywidendy na akcję

Warszawa, 26.03.2019 (ISBnews) - Zarząd Wirtualnej Polski Holding zdecydował o rekomendowaniu walnemu zgromadzeniu przeznaczenia  maksymalnej kwoty 29 060 850 zł z zysku za 2018 r. i lat ubiegłych na dywidendę, co da wypłatę w wysokości 1 zł na akcję, podała spółka. "Zarząd

Ustawa PZP - Rozdział 1: Przepisy wspólne

Art. 179. 1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów niniejszej

Deloitte: Wdrożenie PPK to wzrost kosztów zatrudnienia o ok. 1%

od 50 do 250 pracowników, czyli tych, które obowiązek wdrożenia PPK obejmie od 1 stycznia 2020 roku, 62% nie rozpoczęło przygotowań w tym zakresie. Ankieta "Pracownicze plany kapitałowe a dynamika wzrostu wynagrodzeń w polskich firmach" przeprowadzono na próbie 64

Cyfrowy Polsat pozyskał 1 mld zł finansowania w postaci dodatkowego kredytu

terminowego w wysokości 1 mld zł, podała spółka.  "Instrument w postaci aktu przystąpienia został przewidziany postanowieniami drugiej umowy zmieniającej i konsolidującej" - czytamy w komunikacie. Ostateczną datą spłaty dodatkowego kredytu jest 31 marca 2023 r. Dodatkowy kredyt będzie

Ustawa PZP - Rozdział 1: Zamawiający i wykonawcy

oferty, a także w zakresie, o którym mowa w ust. 1, występuje z wnioskiem o unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia. Art. 21. 1. Członków komisji przetargowej powołuje i odwołuje kierownik zamawiającego. 2. Komisja przetargowa składa się z co najmniej trzech osób. 3. Kierownik zamawiającego

Przychody TIM spadły wstępnie o 1% r/r do 70,5 mln zł w listopadzie

Warszawa, 02.12.2019 (ISBnews) - Przychody TIM spadły o 1% r/r do 70,5 mln zł w listopadzie 2019 r., podała spółka, prezentując wstępne dane. W okresie styczeń-listopad przychody wzrosły o 5,7% r/r do 738,91 mln zł. Przychody z kanału e-commerce wyniosły w listopadzie 51,62 mln zł, co

Ustawa PZP - Rozdział 1: Przedmiot regulacji

charakteru przemysłowego ani handlowego, jeżeli podmioty, o których mowa w tym przepisie oraz w pkt 1 i 2, pojedynczo lub wspólnie, bezpośrednio lub pośrednio przez inny podmiot: a) finansują je w ponad 50% lub b) posiadają ponad połowę udziałów albo akcji, lub c) sprawują nadzór nad organem zarządzającym

Borys z PFR: Liczba pracowników uczestniczących w PPK przekroczyła 1 mln

milion uczestników PPK! Miło mi poinformować, że dzisiaj liczba pracowników oszczędzających w @MojePPK zgłoszonych przez pracodawców 250+ do PFR przekroczyła milion. Ta liczba codziennie rośnie, a partycypację na I etapie poznamy do połowy XII" - napisał Borys na swoim profilu na Twitterze

Ustawa PZP - Rozdział 1: Zakres działania

Art. 152. 1. Centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach zamówień publicznych jest Prezes Urzędu. 2. Nadzór nad Prezesem Urzędu sprawuje Prezes Rady Ministrów. 3. Obsługę Prezesa Urzędu zapewnia Urząd. 4. Organizację Urzędu określa statut nadany, w drodze zarządzenia, przez

Polnord planuje zaoferować 1 036 lokali oraz 77 segmentów w ciągu roku

Warszawa, 02.12.2019 (ISBnews) - Polnord planuje wprowadzenie do sprzedaży 1 036 lokali oraz 77 segmentów w ciągu kolejnych 12 miesięcy, podała spółka. "Łącznie, w przeciągu kolejnych 12 miesięcy, planowane jest wprowadzenie do sprzedaży 49 871 m2 PUM, 1 036 lokali oraz 77 segmentów (dane

Eurostat: Inflacja HICP w strefie euro wyniosła 1% r/r w VIII wg fin. danych

Warszawa, 18.09.2019 (ISBnews) - Inflacja HICP w strefie euro wyniosła 1% r/r w sierpniu br. wobec 1% r/r miesiąc wcześniej, podał unijny urząd statystyczny Eurostat, prezentując finalne dane. Konsensus rynkowy wynosił 1% r/r.  W całej UE inflacja wyniosła w sierpniu 

Rząd przyjął nowelę zawieszającą podatek od handlu detal. do 1 lipca 2020 r.

Warszawa, 26.11.2019 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej, zgodnie z którym podatek od sprzedaży detalicznej (tzw. podatek od sklepów wielkopowierzchniowych) zostanie zawieszony do 1 lipca 2020 r., poinformowało Centrum

Legimi przydzieliło 1 500 obligacji o łącznej wartości emisyjnej 1,5 mln zł

i polskim. Legimi oferowało roczne obligacje serii Y o wartości nominalnej 1 000 zł każda, z oprocentowaniem stałym wynoszącym 8,5% w skali roku i odsetkami wypłacanymi kwartalnie. Obligacje są zabezpieczone zastawem rejestrowym, a także oświadczeniem o dobrowolnym poddaniu się egzekucji w

Enea planuje przeznaczyć 1 mld zł na inwestycje w IV kwartale 2019 r.

zainwestowaliśmy blisko 1,5 mld zł, a w ostatnim kwartale planujemy przeznaczyć na inwestycje kolejne 1 mld zł. Największe nakłady zostały zrealizowane w obszarze dystrybucji. Nasze projekty inwestycyjne nie tylko poprawiają bezpieczeństwo energetyczne, ale również w sposób kompleksowy

Opti TFI złożyło wniosek do UOKiK ws. przejęcia kontroli nad LFI 1 FIZAN

Warszawa, 09.10.2019 (ISBnews) - Opti Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (Opti TFI) złożyło wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) w sprawie przejęcia kontroli nad LFI 1 Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym Aktywów Niepublicznych (LFI 1 FIZAN), podał Urząd. Wniosek wpłynął 7

Grant Thornton: 1% zakupów od polskich producentów dałby 6,6 mld zł gospodarce

patronem medialnym tego wydarzenia. Konsumpcja gospodarstw domowych w 2018 r. wyniosła 1 216,3 mld zł. Zmiana zachować konsumentów o 1% między Grupą 4 a Grupą 1 oznaczałoby, że o 6,6 mld zł więcej zostałoby w polskiej gospodarce, wyliczono w raporcie. "Skoro bowiem 1% ogólnej konsumpcji w Polsce

Totalizator Sportowy może przekazać do budżetu 1 mld zł z podatku od gier w 2019

Warszawa, 15.11.2019 (ISBnews) - W pierwszym pełnym roku działania sieci salonów gier na automatach oraz kasyna internetowego Totalizator Sportowy może przekazać do budżetu Państwa rekordowe ponad 1 mld zł z tytułu podatku od gier, podała spółka. W kolejnym roku spodziewane są jeszcze wyższe

Jacek Felczykowski nowym członkiem zarządu Cyfrowego Polsatu od 1 IV

; powołała z dniem 1 kwietnia 2019 roku na funkcję członka zarządu Cyfrowego Polsatu Jacka Felczykowskiego, obecnego członka zarządu spółki Polkomtel. "Jacek Felczykowski dysponuje wieloletnim i wszechstronnym doświadczeniem w zarządzaniu spółkami z obszaru finansów oraz obszaru innowacyjnych

Inflacja CPI wyniosła 1% r/r w styczniu wg analityków

Warszawa, 14.02.2019 (ISBnews) - Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych (CPI) w ujęciu rocznym wyniósł 1% r/r w styczniu 2019 r. wobec 1,1% r/r w grudniu ub.r., według ekonomistów ankietowanych przez ISBnews.  Jedenastu ankietowanych przez ISBnews analityków

Enea dokonała alokacji obligacji o wartości nom. 1 mld zł dla jednego podmiotu

Warszawa, 03.12.2019 (ISBnews) - Enea dokonała alokacji na rzecz jednego podmiotu 10 000 szt. obligacji serii ENEB0624 o łącznej wartości nominalnej 1 mld zł, podała spółka. "Obligacje zostały zaoferowane w trybie określonym w art. 33 pkt 2 Ustawy o obligacjach. Wartość nominalna jednej

MF: Sprzedaż obligacji detalicznych wzrosła m/m do 1 972 mln zł w październiku

Warszawa, 15.11.2019 (ISBnews) - Ministerstwo Finansów (MF) sprzedało obligacje oszczędnościowe o łącznej wartości 1 972 mln zł w październiku br., podał resort. We wrześniu wartość sprzedaży wyniosła 1 573 mln zł. " W październiku 2019 roku sprzedano obligacje: - 3-miesięczne (OTS0120

KE: Deficyt general government Polski wyniesie 1% PKB w 2019, 0,2% PKB w 2020

Warszawa, 07.11.2019 (ISBnews) - Polska odnotuje deficyt w sektorze rządowym i samorządowym (tzw. general government) w wysokości 1% PKB w tym roku i 0,2% PKB przyszłym roku, podała Komisja Europejska (KE) w jesiennych prognozach. Deficyt w tym ujęciu w 2021 r. ma wynieść 0,9% PKB. W

Aplikacja mobilna CCC zanotowała ponad 1 mln użytkowników po 8 miesiącach

Warszawa, 03.12.2019 (ISBnews) - Aplikacja mobilna CCC zanotowała ponad 1 mln użytkowników po 8 miesiącach od uruchomienia, podała spółka. W 2020 roku planowane jest udostępnienie aplikacji dla użytkowników na rynkach zagranicznych, na których obecne jest CCC.  "Aplikacja CCC

KNF nałożyła na Mediatel kary finansowe w łącznej wysokości 1 mln zł

nieterminowe przekazanie 8 raportów okresowych i nieprzekazanie 5 raportów okresowych" - czytamy w komunikacie. Jak podaje Urząd, stwierdzone naruszenia, jakich dopuściła się spółka w zakresie wymienionych raportów, dotyczyły art. 56 ust. 1 pkt 2 lit a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej

PKN Orlen chce zamknąć negocjacje dot. zaangażowania w Formułę 1 do końca XI

Warszawa, 22.10.2019 (ISBnews) - PKN Orlen chce zamknąć negocjacje dotyczące swojego zaangażowania w Formułę 1 do końca listopada i ogłosić ich efekty na początku grudnia, zapowiedział prezes koncernu Daniel Obajtek. "Chcemy skończyć negocjacje dotyczące zaangażowania w Formułę 1 do końca

PGNiG zapewni ciągłość dostaw gazu dla klientów HEG od 1 grudnia

Warszawa, 29.11.2019 (ISBnews) - Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) od 1 grudnia będzie dostarczać paliwo gazowe do klientów spółki Hermes Energy Group (HEG), która zapowiedziała dziś zaprzestanie dostarczania gazu od 30 listopada br., podało PGNiG. "Klienci, którzy pobierają

VRG chce poprawić marżę brutto o 1 pkt, osiągnąć 16% sprzedaży online w 2020 r.

2019 rozwój sieci detalicznej zakłada zwiększenie sieci sprzedaży W.Kruk o około 1 tys. m2, a sieci segmentu odzieżowego o 2,4 tys.m2. "Łączne nakłady inwestycyjne w roku 2019 przeznaczone na rozwój sieci detalicznej, w tym rewitalizacje najważniejszych lokali handlowych, dalsze udoskonalanie

Krzysztof Jajuga został powołany w skład Rady Giełdy od 1 X

. nadzwyczajne walne zgromadzenie GPW powołało pana prof. Krzysztofa Jajugę w skład Rady Giełdy od dnia 1 października 2019 r." - czytamy w komunikacie. GPW prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych. Rozwija także

UniCredit wyemitował obligacje o łącznej wartości 1 mld euro

Warszawa, 14.02.2019 (ISBnews) - UniCredit wyemitował obligacje podporządkowane Tier 2 z 10-letnim terminem zapadalności o wartości 1 mld euro, podała spółka. "Transakcja spotkała się z dużym popytem ze strony prawie 200 inwestorów instytucjonalnych, głównie funduszy z 75% ostatecznej

Kruk: Wartość inwestycji na poziomie 1 mld zł w br. jest mało prawdopodobna

Warszawa, 25.10.2019 (ISBnews) - Kruk po wynikach za trzy kwartały tego roku ocenia, że wartość zaplanowanych na ten rok inwestycji w portfele wysokości 1 mld zł raczej nie zostanie osiągnięta ze względu na niższą od oczekiwanej podaż portfeli wierzytelności na rynku, poinformował prezes

Ovostar zmniejszył produkcję jaj r/r do 1 191 mln sztuk w I-III kw. 2019

Warszawa, 22.10.2019 (ISBnews) - Ovostar Union zmniejszył produkcję jaj do 1 191 mln sztuk w trzech pierwszych kwartałach 2019 r. z 1 202 mln rok wcześniej, podała spółka. Wolumen sprzedanych jaj w skorupkach spadł do 888 mln sztuk z 1 056 mln rok wcześniej. "Niższy wolumen sprzedaży

Cyfrowy Polsat podjął działania związane z pozyskaniem finansowania do 1 mld zł

Warszawa, 30.10.2019 (ISBnews) - Cyfrowy Polsat podjął uchwałę w sprawie podjęcia wstępnych działań związanych z potencjalnym pozyskaniem dodatkowego finansowania dłużnego w postaci kredytu lub obligacji do 1 mld zł, podała spółka. Intencją spółki jest pozyskanie finansowania do końca I

FSE chce pozyskać 1 mln zł w kampanii crowdfundingowej na e-auto dostawcze

 auto w elektromobilną technologię w ramach programu NCBR - Innomoto. Celem zbiórki  na platformie Crowdway.pl jest 1 mln zł. W kolejnych rundach finansowania FSE będzie ubiegać się o budżet na budowę linii montażowej w Polsce. Zapowiada też debiut na giełdzie w ciągu 3 lat

MF przekaże z budżetu na rynek 1 mld zł do końca 2019 r.

Warszawa, 08.11.2019 (ISBnews) - Wartość środków do przekazania z budżetu na rynek do końca 2019 r. wynosi 1 mld zł według stanu na 31 października 2019 r., podało Ministerstwo Finansów (MF). "Do wykupu w 2019 r. (według stanu na 31 października 2019 r.) pozostaje dług o wartości

Inflacja HICP w Niemczech wyniosła 1% r/r w sierpniu wg fin. danych

Warszawa, 12.09.2019 (ISBnews) - Zharmonizowany indeks cen konsumenckich (HICP) w Niemczech wzrósł o 1% r/r w sierpniu 2019 r., zaś w ujęciu miesięcznym spadł o 0,1%, podał niemiecki urząd statystyczny Destatis, prezentując finalne dane. Konsensus rynkowy wynosił +1% r/r. Urząd podał, że

Robyg zakontraktował 1 853 lokale w I-III kw. 2019 r.

Warszawa, 08.10.2019 (ISBnews) - Robyg zakontraktował 1 853 lokale netto w Warszawie, Wrocławiu i Gdańsku w I-III kw. 2019, podała spółka. Obecnie w ofercie spółki znajduje się 1 700 lokali, a zasoby gruntów umożliwiają wybudowanie około 14 000 mieszkań. "Osiągnięte po trzech

BNP Paribas BP ma zgodę KNF na zaliczenie zysku za II kw. br. do Tier 1

Warszawa, 26.09.2019 (ISBnews) - BNP Paribas Bank Polska otrzymał zgodę Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) na zaliczenie do kapitału podstawowego Tier 1 jednostkowego zysku netto za II kw. 2019 r. w kwocie 243 972 498,6 zł oraz na zaliczenie do kapitału podstawowego Tier 1 na poziomie

Deloitte: Polska rodzina przeznaczy na święta średnio 1 521 zł, wzrost o 5% r/r

, widzimy jednak wyraźnie, że odsetek osób myślących optymistycznie o polskiej gospodarce spada o 16 pkt proc." - dodał dyrektor w dziale strategii marki Deloitte Jan Kisielewski. Największa grupa, bo 38% respondentów, wybierze się po prezenty między 1 a 15 grudnia. Jedna piąta z zakupami

Oferty Budimeksu (1 037 mln zł) i Polaqua (749 mln zł) wybrane na odcinki S61

Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA). "Na odcinku Podborze - Śniadowo, Polaqua (po podpisaniu umowy) będzie musiała przygotować dokumentację, złożyć wniosek o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (ZRID) i uzyskać decyzję, a potem wybudować dwujezdniową drogę ekspresową o

Już jedna trzecia majątku w rękach 1 proc. najbogatszych Chińczyków

a najbiedniejszymi (gdyby całe bogactwo kraju było skupione w rękach jednej osoby, wskaźnik wyniósłby 1). Gini mierzy tylko dochody, a nie posiadane majątki, co mogłoby jeszcze pogłębić obraz nierówności. Wartość wskaźnika Giniego Chiny publikują dopiero od trzech lat i nie prezentują się one

B. Millennium podtrzymuje cel 1 mld zł zysku bez zdarzeń jednorazowych w 2020 r.

Warszawa, 28.10.2019 (ISBnews) - Bank Millennium podtrzymuje cel osiągnięcia 1 mld zł zysku netto bez zdarzeń jednorazowych w przyszłym roku, poinformował Banku Millennium Joao Bras Jorge.  "Zawsze mówiliśmy, że ten 1 mld zł miał być bez zdarzeń jednorazowych, kosztów akwizycji

JassWell złożył do UOKiK wniosek ws. przejęcia Belamia 1 i Convert PL

Warszawa, 18.10.2019 (ISBnews) - Niemiecka spółka JassWell złożyła do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wniosek ws. przejęcia kontroli nad Belamia 1 i Convert PL, podał Urząd. Wniosek wpłynął 17 października, sprawa jest w toku. "Planowana koncentracja polega na przejęciu

Victoria Dom sprzedała 1 129 mieszkań w I-III kw. 2019 r.; podtrzymuje plany

Warszawa, 02.10.2019 (ISBnews) - Victoria Dom sprzedała 1 129 mieszkań w okresie I-III kw. 2019 r., co oznacza wzrost o 60% r/r, podała spółka. Zarząd podtrzymuje plan sprzedaży w tym roku łącznie ok. 1 500 lokali. "Kontynuujemy wieloletni już trend wzrostowy osiągając regularnie nowe

Eurostat: Inflacja HICP w strefie euro wyniosła 1% r/r w VIII wg wst. danych

Warszawa, 30.08.2019 (ISBnews) - Inflacja HICP w strefie euro wyniosła 1% r/r w sierpniu 2019 r. wobec 1% r/r miesiąc wcześniej, podał unijny urząd statystyczny Eurostat wg wstępnych danych. Konsensus rynkowy wynosił 1,1% r/r.  Pełne dane o inflacji HICP za sierpień zostaną opublikowane

MPiT: Inflacja konsumencka spowolni do 1% r/r w styczniu

grudniem. Oczekujemy wzrostu cen żywności oraz kosztów użytkowania mieszkania, a także znaczącego spadku cen odzieży i obuwia wynikającego z czynników o charakterze sezonowym. A także dalszego spadku cen w transporcie. W styczniu roczny wskaźnik cen powinien wynieść 1%" - czytamy w komentarzu resortu

Jak przekazać 1 procent podatku w 2017 roku? Uwaga, są spore zmiany

można je obejrzeć. A następnie PIT zaakceptować, odrzucić bądź nie robić nic, co będzie oznaczało automatyczną akceptację zeznania wraz z upływem terminu na jego złożenie. W ten w właśnie sposób nasz 1 proc. podatku zostanie przekazany wybranej organizacji. Z nowego rozwiązania fiskusa nie skorzystają w

Portfel zamówień Grupy PBG miał wartość 3,17 mld zł na 1 lipca

Warszawa, 01.10.2019 (ISBnews) - Wartość portfela zamówień Grupy PBG wynosiła 3,17 mld zł na 1 lipca, podała spółka. "Na dzień 1 lipca 2019 roku wartość portfela zamówień grupy kapitałowej PBG wynosiła 3,17 mld zł, z czego do realizacji w 2019 roku przypada około 1,87 mld zł

MF: Sprzedaż obligacji detalicznych spadła m/m do 1 573 mln zł we wrześniu

Warszawa, 14.10.2019 (ISBnews) - Ministerstwo Finansów (MF) sprzedało obligacje oszczędnościowe o łącznej wartości 1 573 mln zł we wrześniu br., podał resort. W sierpniu wartość sprzedaży wyniosła 1 750 mln zł. "We wrześniu 2019 roku sprzedano obligacje: - 3-miesięczne (OTS1219

Kruk oczekuje większej podaży portfeli w 2020 r., może zainwestować ok. 1 mld zł

Warszawa, 25.10.2019 (ISBnews) - Kruk spodziewa się, że czwarty kwartał tego roku może być lepszy od poprzednich w tym roku pod względem zakupu portfeli, zaś 2020 r. przyniesie widoczną zwiększoną podaż na rynku. Kruk nie wyklucza, że w przyszłym roku może wydać na inwestycje ok. 1 mld zł

MF: MPP będzie obowiązkowy dla wybranych transakcji od 1 listopada br.

kontrahentów, a nieodprowadzonym podatkiem" - powiedział minister finansów, inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński, cytowany w komunikacie. Obowiązkowy MPP, który wchodzi w życie 1 listopada 2019 r., obejmie towary i usługi głównie objęte do tej pory odwrotnym obciążeniem, czyli przeniesieniem 

Boaz Haim został powołany na prezesa Ronson Development od 1 XII

Warszawa, 28.10.2019 (ISBnews) - Rada nadzorcza Ronson Development powołała Boaza Haima na stanowisko prezesa z dniem 1 grudnia 2019 r., podała spółka. Zastąpi on Nira Netzera, który we wrześniu zapowiedział rezygnację z pełnionej funkcji. "Jako członek zarządu Ronson Development od ponad

Alior powróci do 1 mld zł kredytów brutto kwartalnie dla klientów biznesowych

Warszawa, 05.11.2019 (ISBnews) - Alior Bank chce powrócić w przyszłym roku do udzielania 1 mld zł kredytów brutto kwartalnie w segmencie klientów biznesowych. Bank realizuje nową strategię w tym segmencie, której efekty będą już widoczne w IV kwartale tego roku, poinformował wiceprezes

Plexus Ventures będzie doradzał Pharmenie ws. komercjalizacji 1-MNA i Menavitin

Warszawa, 03.09.2019 (ISBnews) - Pharmena zawarła umowę z Plexus Ventures na doradztwo strategiczne w zakresie komercjalizacji 1-MNA (TRIA-662) jako kandydata na lek, podała spółka. W osobnym komunikacie Pharmena poinformowała także o zawarciu umowy z Plexus Ventures na doradztwo w zakresie

Unipetrol miał 2,5 mld CZK EBITDA LIFO, 1 mld CZK zysku netto w III kw. 2019

Warszawa, 24.10.2019 (ISBnews) -  Unipetrol, czeska spółka z Grupy Orlen, miał 2,5 mld CZK (425 mln zł) wyniku EBITDA LIFO w III kwartale 2019 roku wobec 2 mld CZK (349 mln zł) rok wcześniej i 1 mld koron (174 mln zł) zysku netto w porównaniu do 1,3 mld CZK (216 mln zł) rok 

W II terminie wezwania na akcje Primetech zawarto transakcje na 1 125 485 akcji

Warszawa, 17.09.2019 (ISBnews) - W drugim terminie wezwania Famuru na akcje Primetech zawarto transakcje na 1 125 485 akcji, podało pośredniczące w wezwaniu Santander Biuro Maklerskie. Łącznie w wyniku wezwania spółka nabędzie prawa z 1 157 266 akcji. "W ramach wezwania zawarto w dniu 17

Multiconsult Polska: Koszt budowy 1 km autostrady w Polsce to 35 mln zł

Warszawa, 01.10.2019 (ISBnews) - Koszt budowy 1 kilometra autostrady w Polsce to 35 mln zł netto, wynika z obliczeń firmy Multiconsult Polska na przykładzie autostrady A1, zawartych w raporcie pt. "Autostrady do granic". "Według autorskich obliczeń firmy Multiconsult Polska

Budimex Budownictwo ma umowę z PKP PLK o wartości 1 399,75 mln zł netto

, urządzeń kolejowych sieci telekomunikacyjnych wraz ze świadczeniem usług pogwarancyjnych dla tych urządzeń na odcinku podg. Most Wisła - Czechowice-Dziedzice - Zabrzeg" za 1 399,75 mln zł netto, podał Budimex. "Termin rozpoczęcia robót: następny dzień po podpisaniu umowy. Termin zakończenia

Compensa TU na Życie zaoferuje PPK od 1 lipca

ze strony państwa i wpłaty pracodawców. Wielką wartością dla klientów z pewnością okażą się również niskie opłaty za zarządzanie funduszami w ramach PPK" - podkreślono.  1 lipca 2019 roku PPK zostaną wprowadzone w spółkach zatrudniających ponad 250 pracowników, a w ciągu kolejnych 18

a 1

A 1 - niemiecki torpedowiec z okresu I wojny światowej. Pierwsza jednostka typu A 1. Okręt wyposażony w jeden kocioł parowy opalany węglem i trójcylindrową maszynę parową. Zapas paliwa 24,5 tony. Okręt wyposażono w stoczni AG Vulcan (kadłub zbudowano w innej stoczni). Okręt brał udział w patrolach na kanale La Manche. Po wojnie złomowany w 1921 lub 1922 roku

więcej o a 1 na pl.wikipedia.org