a 1

Piotr Skwirowski

Tajemnice wokół 1 proc. podatku

Tajemnice wokół 1 proc. podatku

Organizacje pożytku publicznego uprawnione do przyjmowania pieniędzy z 1 proc. podatków nie publikują swoich sprawozdań finansowych albo trudno się z nich dowiedzieć, na co poszły pieniądze.

Ustawa PZP - Rozdział 1: Przepisy wspólne

Ustawa Prawo zamówień publicznych (PZP), Dział VI: Środki ochrony prawnej, Rozdział 1: Przepisy wspólne

Ustawa PZP - Rozdział 1: Umowy ramowe

Ustawa Prawo zamówień publicznych (PZP), Dział III: Przepisy szczególne, Rozdział 1: Umowy ramowe

BizSylwetki. Był wrogiem publicznym nr 1 w Polsce, zarobił miliardy na rządowych kontraktach i prawie upadł. Kim jest Ryszard Krauze?

BizSylwetki. Był wrogiem publicznym nr 1 w Polsce, zarobił miliardy na rządowych kontraktach i prawie upadł. Kim jest Ryszard Krauze?

Ustawa PZP - Rozdział 1: Zakres działania

Art. 152. 1. Centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach zamówień publicznych jest Prezes Urzędu. 2. Nadzór nad Prezesem Urzędu sprawuje Prezes Rady Ministrów minister właściwy do spraw gospodarki. 3. Obsługę Prezesa Urzędu zapewnia Urząd. 4. Organizację Urzędu określa

Ustawa PZP - Rozdział 1: Zakres działania

Art. 152. 1. Centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach zamówień publicznych jest Prezes Urzędu. 2. Nadzór nad Prezesem Urzędu sprawuje Prezes Rady Ministrów minister właściwy do spraw gospodarki. 3. Obsługę Prezesa Urzędu zapewnia Urząd. 4. Organizację Urzędu określa

Ustawa PZP - Rozdział 1: Zamawiający i wykonawcy

. Zamawiający może określić w opisie przedmiotu zamówienia konieczność przeniesienia praw własności intelektualnej lub udzielenia licencji. 4.Zamawiający może określić w opisie przedmiotu zamówienia wymagania związane z realizacją zamówienia, dotyczące: 1) zatrudnienia osób: a) bezrobotnych lub młodocianych w

Ustawa PZP - Rozdział 1: Zamawiający i wykonawcy

bezpośredni lub pośredni wpływ na wynik postępowania, a wykonawcami zachodzi relacja określona w ust. 1 pkt 2-4, odbiera od tych osób, pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, oświadczenie w formie pisemnej w przedmiocie okoliczności, o których mowa w ust. 1. Przed odebraniem

Ustawa PZP - Rozdział 1: Przedmiot regulacji

zawierane między zamawiającym a wykonawcą, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane; 14) zamówieniach sektorowych - należy przez to rozumieć zamówienia, o których mowa w art. 132 ust. 1; 15) zamówieniach w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa - należy przez to rozumieć zamówienia, o

Od 1 lipca zmiany w kontrolowaniu firm

Od 1 lipca zmiany w kontrolowaniu firm

skarbowej i lepsze wyniki kontroli. Czyli dodatkowe pieniądze dla budżetu - mówił w czasie czwartkowej konferencji o JPK wiceminister finansów Wiesław Jasiński. Tłumaczył, że podatnik skorzysta, bo kontrola, którą będzie u niego przeprowadzał fiskus, będzie krótsza, mniej zakłócająca działanie firmy, a więc

Jak przekazać 1 procent podatku w 2017 roku? Uwaga, są spore zmiany

Jak przekazać 1 procent podatku w 2017 roku? Uwaga, są spore zmiany

można je obejrzeć. A następnie PIT zaakceptować, odrzucić bądź nie robić nic, co będzie oznaczało automatyczną akceptację zeznania wraz z upływem terminu na jego złożenie. W ten w właśnie sposób nasz 1 proc. podatku zostanie przekazany wybranej organizacji. Z nowego rozwiązania fiskusa nie skorzystają w

Ustawa PZP - Rozdział 1: Umowy ramowe

Art. 99. Zamawiający może zawrzeć umowę ramową po przeprowadzeniu postępowania, stosując odpowiednio przepisy dotyczące udzielania zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego lub negocjacji z ogłoszeniem. Art. 100. 1. Umowę ramową zawiera się na okres nie dłuższy niż

Ustawa PZP - Rozdział 1: Przepisy wspólne

Art. 179. 1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów niniejszej

Ustawa PZP - Rozdział 1: Zamawiający i wykonawcy

oferty, a także w zakresie, o którym mowa w ust. 1, występuje z wnioskiem o unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia. Art. 21. 1. Członków komisji przetargowej powołuje i odwołuje kierownik zamawiającego. 2. Komisja przetargowa składa się z co najmniej trzech osób. 3. Kierownik zamawiającego

Ustawa PZP - Rozdział 1: Przedmiot regulacji

charakteru przemysłowego ani handlowego, jeżeli podmioty, o których mowa w tym przepisie oraz w pkt 1 i 2, pojedynczo lub wspólnie, bezpośrednio lub pośrednio przez inny podmiot: a) finansują je w ponad 50% lub b) posiadają ponad połowę udziałów albo akcji, lub c) sprawują nadzór nad organem zarządzającym

Już jedna trzecia majątku w rękach 1 proc. najbogatszych Chińczyków

Już jedna trzecia majątku w rękach 1 proc. najbogatszych Chińczyków

a najbiedniejszymi (gdyby całe bogactwo kraju było skupione w rękach jednej osoby, wskaźnik wyniósłby 1). Gini mierzy tylko dochody, a nie posiadane majątki, co mogłoby jeszcze pogłębić obraz nierówności. Wartość wskaźnika Giniego Chiny publikują dopiero od trzech lat i nie prezentują się one

Ustawa PZP - Rozdział 1: Zakres działania

Art. 152. 1. Centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach zamówień publicznych jest Prezes Urzędu. 2. Nadzór nad Prezesem Urzędu sprawuje Prezes Rady Ministrów. 3. Obsługę Prezesa Urzędu zapewnia Urząd. 4. Organizację Urzędu określa statut nadany, w drodze zarządzenia, przez

Wadliwe poduszki powietrzne zabiły 11 osób. Koncern Takata zapłaci w USA 1 mld dol.

Wadliwe poduszki powietrzne zabiły 11 osób. Koncern Takata zapłaci w USA 1 mld dol.

mln dol. kary, na odszkodowania dla ofiar wypadków wadliwych poduszek przekaże 125 mln dol., a koncernom samochodowym za przymusowe naprawy poduszek zapłaci 850 mln dol. Łącznie ugoda będzie kosztować japoński koncern 1 mld dol. Musi też wprowadzić reformy, a przez trzy lata będzie pod nadzorem

Segregacja śmieci po nowemu. Sprawdź, jakie są nowe zasady recyklingu odpadów obowiązujące od 1 lipca 2017 r.

Segregacja śmieci po nowemu. Sprawdź, jakie są nowe zasady recyklingu odpadów obowiązujące od 1 lipca 2017 r.

kiedy obowiązują nowe zasady segregacji śmieci Choć nowe zasady recyklingu obowiązują od 1 lipca, w praktyce gminy będą je wprowadzać dopiero po wygaśnięciu obowiązujących umów na odbiór odpadów. Na przykład w Krakowie nic nie zmieni się do marca 2019 roku, a w Warszawie do końca 2018 roku. Najpóźniej

1 procent podatku - to nie jest dużo

Pieniędzy na 1 proc. podatku nie wyciągamy dodatkowo ze swoich kieszeni. To kwoty, które już i tak oddaliśmy fiskusowi. Teraz możemy jedynie zdecydować, do której z przeszło 8 tys. organizacji pożytku publicznego powinny trafić. Jeśli tego nie zrobimy, te pieniądze z ochotą wyda rząd. Coraz więcej

Bowim może przekroczyć 1 mld zł przychodów w 2017 r.

Warszawa, 20.11.2017 (ISBnews) - Bowim ma szansę przekroczyć 1 mld zł przychodów w całym 2017 r., poinformował wiceprezes Jacek Rożek. "Jesteśmy na najlepszej drodze, by po raz pierwszy w giełdowej historii naszej spółki przekroczyć miliard złotych przychodów w całym roku obrotowym"

Zaskakujący problem z nowym gazociągiem, Polska może stracić 1 mld zł z Unii

Zaskakujący problem z nowym gazociągiem, Polska może stracić 1 mld zł z Unii

można by przesyłać docelowo 4,1 mld m sześc. gazu rocznie, co zaspokoiłoby dwie trzecie zapotrzebowania państw bałtyckich. Natomiast z Litwy można by dostarczać do Polski 1 mld m sześc. gazu rocznie. Latem Unia przyznała dotację także na budowę podmorskiego gazociągu między Estonią i Finlandią. Dzięki

NBP przejmie funkcję organizatora fixingu stawki Polonia od 1 grudnia

Warszawa, 23.10.2017 (ISBnews) - Narodowy Bank Polski zawarł z ACI Polska Stowarzyszeniem Rynków Finansowych porozumienie, na mocy którego z dniem 1 grudnia 2017 r. bank centralny obejmie funkcję organizatora fixingu Stawki Referencyjnej Polonia, podał bank. "Przejęcie przez Narodowy Bank

GetBack przedstawi politykę dywidendową w ciągu 1-2 miesięcy

Warszawa, 23.10.2017 (ISBnews) - GetBack przedstawi politykę dywidendową w ciągu 1-2 miesięcy, poinformował prezes Konrad Kąkolewski.  "Polityka dywidendowa powinna być w ciągu miesiąca, dwóch. My proponujemy nasze przemyślenia, rada nadzorcza będzie dyskutować" - powiedział

Podwyżka kwoty wolnej od podatku dopiero od 1 stycznia 2017 roku

W kampaniach wyborczych Andrzej Duda i PiS obiecali Polakom podwyżkę kwoty wolnej od podatku do 8 tys. zł. Dziś kwota wolna to 3091 zł rocznie. Zdaniem Trybunału Konstytucyjnego to za mało. Podatki muszą płacić nawet osoby, których dochody są niższe od minimum egzystencji, a to jest sprzeczne z

TVP 1 i TVP 2 razem słabsze od Polsatu. Dramat oglądalności

2 - 13,5 proc. - jest już niższy niż udział samego Polsatu (13,6 proc.) czy TVN (13,9 proc.) w grupie komercyjnej, a wynikom TVP 1 i TVP 2 bliżej do TV Pulsu i TVN 7 niż do komercyjnych konkurentów - dodaje Nowakowska. Dla porównania TV Puls w analogicznym okresie miał prawie 4-proc. udział w

Moto Data: Prawie 1/3 kierowców kupuje używane opony

Warszawa, 04.10.2017 (ISBnews) - Niemal 1/3 kierowców (32%) kupuje używane opony, wynika z badania Moto Data. Ogumienie na fabrycznie nowe wymienia 68% badanych użytkowników aut. "Używane opony niosą ze sobą duże niebezpieczeństwo nagłych awarii oraz uszkodzeń innych podzespołów samochodu

Art. 1 KK

Art. 1 § 1. Odpowiedzialności karnej podlega ten tylko, kto popełnia czyn zabroniony pod groźbą kary przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia. § 2. Nie stanowi przestępstwa czyn zabroniony, którego społeczna szkodliwość jest znikoma. § 3. Nie popełnia przestępstwa

Łukasz Kwiecień obejmie 1 września stanowisko wiceprezesa PKO TFI

Warszawa, 31.08.2017 (ISBnews) - Łukasz Kwiecień został powołany na stanowisko wiceprezesa PKO Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (PKO TFI) z dniem 1 września, podała spółka. Łukasz Kwiecień związany jest z rynkiem kapitałowym od ponad 25 lat, w tym z branżą funduszy inwestycyjnych. W PKO

5 mld euro strat i 1 mln euro do zwrotu. Makler Jerome Kerviel z wyrokiem

terminowych na europejskie indeksy giełdowe. Dzięki nieautoryzowanym transakcjom kontrolował aktywa o wartości 50 mld euro i naraził bank na straty w wysokości ok. 4,9 mld euro. Dziś francuski sąd apelacyjny orzekł, że Kerviel musi oddać bankowi 1 mln euro. "Mimo przebiegłości i determinacji pozwanego

Lokalny Rolnik dostał 1 mln zł na rozwój. Zainwestowali m.in. Lewandowscy

jednego z nich są znani propagatorzy zdrowego stylu życia Anna i Robert Lewandowscy. Pieniądze pomogą Lokalnemu Rolnikowi w dalszej ekspansji. 1 mln zł na rozwój Coraz więcej osób interesuje się zdrową żywnością. Według ostatnich dostępnych danych Głównego Urzędu Statystycznego w 2014 roku liczba

Ronson podtrzymuje plan przekazania 1 000 mieszkań w 2017 r.

Warszawa, 04.08.2017 (ISBnews) - Ronson Europe podtrzymuje plan przekazania klientom prawie 1 000 lokali i sprzedaży 800 lokali w 2017 r., poinformował prezes Tomasz Łapiński. "Podtrzymujemy nasze plany zakładające przekazanie klientom w całym 2017 roku blisko 1 000 lokali w porównaniu z

Pharmena rozpoczęła prezentację 1-MNA firmom farmaceutycznym

Warszawa, 05.10.2016 (ISBnews) - Pharmena rozpoczęła proces prezentacji przemysłowi farmaceutycznemu wyników zakończonych badań klinicznych II fazy nad lekiem przeciwmiażdżycowym 1-MNA celem komercjalizacji projektu z udziałem koncernu farmaceutycznego, podała spółka. W rozmowach z przemysłem

Morawiecki: Program 500+ może ruszyć 1 kwietnia lub 1 maja

Warszawa, 21.12.2015 (ISBnews) - Program 500+ ruszy na pewno w II kw. 2016 r., natomiast decyzję o tym, czy będzie to 1 kwietnia czy 1 maja podejmie premier Beata Szydło, poinformował wicepremier i minister rozwoju Mateusz Morawiecki. "Bezpieczniej jest mówić, że program 500+ ruszy w

PZU wprowadziło ubezpieczenie zdrowotne dla 1- i 2-osobowych przedsiębiorstw

przedsiębiorców, którzy cenią czas, komfort i poczucie bezpieczeństwa. Wraz z nim mogą korzystać z opieki medycznej w dogodnym dla siebie miejscu i czasie. Wykonując badania profilaktyczne i reagując szybko na pierwsze objawy choroby, przedsiębiorca ogranicza ryzyko swojej nieobecności w pracy, a co za tym idzie

Capex JSW wyniesie ok. 1 mld zł w 2017 roku

Warszawa, 25.05.2017 (ISBnews) -  JSW szacuje tegoroczny capex na poziomie ok. 1 mld zł, poinformował p.o. prezesa Daniel Ozon. "Ok. 1 mld zł to jest całościowy capex w naszej grupie JSW i JSW Koks. Całą tę kwotę podtrzymujemy, choć w planach oczywiście czasami następują przesunięcia

JSW planuje utworzenie funduszu stabilizacyjnego wielkości 1-1,1 mld zł

Warszawa, 25.05.2017 (ISBnews) - Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) zamierza utworzyć dwa fundusze, z których większy pełniłby funkcję stabilizacyjną dla spółki na trudniejsze dla biznesu okresy, poinformował p.o. prezesa Daniel Ozon. Jeszcze w tym roku do funduszu mogłoby trafić ok. 1

Pharmena ma patent na 1-MNA w USA

Warszawa, 28.04.2017 (ISBnews) - Urząd Patentowy Stanów Zjednoczonych udzielił patentu Pharmenie na zgłoszenie patentowe nr 15/146,485 dotyczące zastosowania 1-metylonikotynamidu (1-MNA), poinformowała spółka. "Ochrona patentowa w zakresie zastosowania 1-metylonikotynamidu (1-MNA) w

PZU dociska ofertę zdrowotną. Chce mieć 1 mld zł wpływów w 2020 r.

Zdrowie Polaków jest w rozsypce. Co czwarty z nas zachoruje na nowotwór lub był już na niego leczony. W ubiegłym roku 100 tys. osób przeszło zawał, a kolejne 70 tys. udar mózgu. Jak wynika z badań Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych, chorzy są zagubieni w gąszczu procedur, skierowań, wypisów

Banco Santander nabył 100% udziałów Banco Popular za 1 euro

Warszawa, 07.06.2017 (ISBnews) - Banco Santander nabył 100% udziałów w kapitale zakładowym Banco Popular Español za 1 euro, podał bank. W prezentacji bank podał, że do przyczyn nabycia Banco Popular zalicza "unikalną szansę na konsolidację na krajowych rynkach Hiszpanii i Portugalii

Co organizacje pożytku publicznego robią z twoim 1 proc.?

organizację (w PIT podaje się numer KRS organizacji, a poniżej cel szczegółowy, np. dane dziecka). Ale taki system otwiera też furtkę do wspierania z 1 proc. nie tylko OPP. W Polsce działają bowiem organizacje, które zbierają pieniądze dla podmiotów, które nie mają statusu OPP. Fundacja staje się wtedy

Pharmena musi dostarczyć EFSA dodatkową dokumentację dotyczącą 1-MNA 

ryzyko wystąpienia miażdżycy. Badania wykazały, że stężenie endogennego 1-MNA w organizmie człowieka maleje wraz z wiekiem. Dzięki suplementacji diety 1-MNA można wpływać na poziom 1-MNA w organizmie, a tym samym stymulować wydzielanie prostacykliny ograniczając ryzyko powstania miażdżycy. "

RN Erbudu powołała Agnieszkę Głowacką do zarządu od 1 VI

Warszawa, 23.05.2017 (ISBnews) - Rada nadzorcza Erbudu z dniem 1 czerwca br. powołała Agnieszkę Głowacką na nowego członka zarządu odpowiedzialnego za politykę finansową grupy, podała spółka. "Erbud od początku budował swoją silną pozycję rynkową na fundamencie najwyższej jakości

CEZ wydzieli dywizję energetyki jądrowej od 1 czerwca br.

Warszawa, 18.05.2017 (ISBnews) - CEZ zdecydował o utworzeniu dywizji energetyki jądrowej od 1 czerwca br., podała spółka. Jednocześnie obecna dywizja wytwarzania zostanie przekształcona w dywizję energetyki konwencjonalnej. Spółka zdecydowała się na zmianę struktury w celu dostosowania się do

Grupa Lotos rekomenduje wypłatę 1 zł dywidendy na akcję

Warszawa, 10.05.2017 (ISBnews) - Zarząd Grupy Lotos zarekomendował akcjonariuszom przeznaczenie 184,87 mln zł z zysku za 2016 r. na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 1 zł brutto na akcję, podała spółka. Jednocześnie zarząd zaproponował ustalenie 12 września 2017 roku jako dnia dywidendy

KGHM Polska Miedź rekomenduje wypłatę 1 zł dywidendy na akcję

Warszawa, 12.05.2017 (ISBnews) - KGHM Polska Miedź rekomenduje wypłatę dywidendy wysokości 200 mln zł, czyli 1 zł na akcję, podała spółka. „KGHM Polska Miedź rekomenduje zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu pokrycie straty za rok obrotowy 2016 w kwocie 4 084 550 199,31 zł z kapitału

NBP: Depozyty ogółem wzrosły o 1% m/m, kredyty - o bez zmian m/m w październiku

Warszawa, 23.11.2017 (ISBnews) - Wartość depozytów ogółem wyniosła na koniec października br. 1 096,55 mld zł, co oznacza wzrost o 1% w ujęciu miesięcznym. Natomiast należności banków ogółem ukształtowały się w tym okresie na poziomie 1 174,42 mld zł, tj. nie zmieniły się (w %) w ujęciu

Portfel zamówień Grupy PBG miał wartość 3,2 mld zł na 1 października br.

Warszawa, 29.11.2017 (ISBnews) - Wartość portfela zamówień Grupy PBG wynosiła 3,2 mld zł według stanu na 1 października br., z czego do realizacji w 2017 roku przypada około 0,52 mld zł, podała spółka. "Na dzień 1 października 2017 roku wartość portfela zamówień grupy kapitałowej PBG

Open Finance ma zgodę KNF na przekroczenie 1/3 udziałów w Noble Funds TFI

przekroczenie 1/3 ogólnej liczby głosów i kapitału na walnym zgromadzeniu Noble TFI, podała Komisja.  Open Finance jest największą firmą doradztwa finansowego na polskim rynku. Spółka zadebiutowała na GPW w 2011 r. (ISBnews)

Zamówienia w przemyśle Niemiec wzrosły o 1% m/m we wrześniu

Warszawa, 06.11.2017 (ISBnews) - Zamówienia na towary wyprodukowane w Niemczech we wrześniu br. wzrosły o 1% m/m (w ujęciu wyrównanym sezonowo), podał urząd statystyczny Destatis. Konsensus rynkowy wynosił 1,5% spadku m/m. (ISBnews)

Spółka zależna Ferrovial Agroman International sprzedała 1 mln akcji Budimeksu

Warszawa, 03.04.2017 (ISBnews) - Valivala Holdings B.V., spółka zależna Ferrovial Agroman International, sprzedała 1 mln akcji Budimeksu, co skutkuje zmniejszeniem udziału w spółce z 59,06% do 55,14%, podał Budimex. "Transakcja ta nie wiąże się z jakimikolwiek zmianami strategii w stosunku

"Wiadomości" TVP 1 straciły prawie pół miliona widzów. 260 tys. tylko w lutym

Najnowsze zestawienia oglądalności podał serwis "Wirtualne Media", a przygotowała firma Nielsen Audience Measurement. Spadek o prawie pół miliona rok do roku Według danych "Wiadomości" TVP 1 będące rok wcześniej wiceliderem rankingu po "dobrej zmianie" w mediach spadły

Idea Bank oczekuje przekroczenia 1 mld zł wpłat do mobilnych wpłatomatów w br.

Warszawa, 07.12.2017 (ISBnews) - Idea Bank spodziewa się przekroczenia 1 mld zł wpłat do mobilnych wpłatomatów jeszcze w tym miesiącu, poinformowała członek zarządu banku Małgorzata Szturmowicz. Ze względu na znaczną liczbą chętnych do korzystania z tej usługi bank wprowadził próg wejścia - od

GUS: Inwestycje przedsiębiorstw niefinans. spadły o 1% r/r do 80,2 mld zł w I-IX

Warszawa, 21.11.2017 (ISBnews) - Nakłady inwestycyjne przedsiębiorstw niefinansowych od stycznia do końca września 2017 roku wyniosły 80,2 mld zł i były niższe o 1% w skali roku, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). "W okresie styczeń-wrzesień br. nakłady inwestycyjne badanych

Które konto osobiste jest obecnie najlepsze? W jednym banku możesz zyskać nawet 1 tys. zł [RANKING]

Które konto osobiste opłaca się teraz założyć najbardziej? Zobacz nasz ranking. Credit Agricole i 1 tys. zł Najwięcej, bo aż 1 tys. zł za otwarcie konta osobistego, obiecuje Credit Agricole. By otrzymać całą tę kwotę, trzeba jednak związać się z bankiem przynajmniej na półtora roku, a dodatkowo

Kowalczyk: Obowiązywanie ograniczeń dot. handlu w niedziele od 1 I mało realne

Programu Trzeciego Polskiego Radia. "W tym momencie 1 stycznia jest mało prawdopodobny" - podkreślił. Dodał, że osobiście wolałby, żeby wszystkie niedziele były wolne, a nie dwie w miesiącu, ale zaznaczył, że jest "jednym z 237 posłów koalicji". Media podały wcześniej, że drugie

British Automotive Holding: Sprzedaż może przekroczyć 1 mld zł w ciągu 2-3 lat

Warszawa, 05.12.2017 (ISBnews) - British Automotive Holding (BAH, wcześniej Marvipol) ocenia, że przy zakładanym dwucyfrowym tempie wzrostu sprzedaży samochodów, przychody motoryzacyjnej grupy mogą przekroczyć 1 mld zł w ciągu 2-3 lat, poinformowała spółka podczas czatu inwestorskiego

NCBiR przyznało 1 mld zł dofinansowania na projekty w konkursie BRIdge Alfa

Warszawa, 13.12.2017 (ISBnews) - Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) przyznało firmom 1 mld zł  finansowania na najbardziej nowatorskie projekty na wczesnym etapie rozwoju, a następnie ich komercjalizację w ramach II konkurs BRIdge Alfa, podała instytucja. Program ma na celu zachęcenie

Capex JSW w kolejnych latach będzie przekraczał 1 mld zł rocznie

Warszawa, 17.11.2017 (ISBnews) - Nakłady na inwestycje Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) w kolejnych latach będą przekraczać 1 mld zł, a w 2018 r. powinny wynieść 1,3 mld zł, poinformował p.o. prezesa Daniel Ozon. "W kolejnych latach capex powinien wynieść powyżej 1 mld zł, co pozwoli

Pierwszy milion trzeba ukraść? Już ponad 2 tys. Polaków zarabia powyżej 1 mln zł rocznie [WYKRES]

Z danych udostępnionych przez Ministerstwo Finansów wynika, że w 2013 r. aż 2314 osób zadeklarowało dochód do opodatkowania wyższy niż 1 mln złotych. To o 82 osoby więcej niż rok wcześniej i ponad dwukrotnie więcej niż w 2004 r., kiedy to milionerów w naszym kraju było 901. W 2013 r. dochody 24

Morawiecki: Chcemy przeprowadzić zmiany w OFE w ciągu 1-2 lat

Warszawa, 15.11.2017 (ISBnews) - Zmiany dotyczące otwartych funduszy emerytalnych (OFE) powinny być wdrożone w ciągu 1-2 lat, zapowiedział wicepremier Mateusz Morawiecki. "Chcemy niejako sprywatyzować OFE - tę część z akcjami chcemy przekazać na IKE, natomiast tę, która jest w obligacjach

Rafalska: Liczba zarejestr. bezrobotnych spadnie poniżej 1 mln w I kw. 2018 r.

Warszawa, 08.11.2017 (ISBnews) - Liczba zarejestrowanych bezrobotnych spadnie poniżej 1 mln w I kw. 2018 roku, uważa minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska. "Myślę, że liczba bezrobotnych spadnie poniżej 1 mln w pierwszym kwartale 2018 roku" - powiedziała

JSW: 1 716 pracowników chce skorzystać z pakietu osłonowego

Warszawa, 02.02.2017 (ISBnews) - Deklarację skorzystania z urlopów górniczych oraz jednorazowych odpraw pieniężnych złożyło 1 716 pracowników Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW), podała spółka.  "31 stycznia w kopalniach Jastrzębskiej Spółki Węglowej zakończono zbieranie deklaracji od

MF zaoferuje obligacje za 1 mld zł na przetargu uzupełniającym

; Inwestorzy kupili papiery serii PS0422 o wartości 1 337 mln zł przy 2 675 mln zł popytu. Cena minimalna wyniosła 958,51 zł, a rentowność 3,122%. Resort sprzedał obligacje serii WZ1122 o łącznej wartości 1 078 mln zł przy popycie 3 848 mln zł. Cena minimalna wyniosła 969,50 zł.Sprzedaż papierów

Zachodniopomorskie gminy mają porozumienia z KZN ws. 1 111 lokali w Mieszkaniu+

Warszawa, 24.11.2017 (ISBnews) - Gminy z województwa zachodniopomorskiego podpisały z Krajowym Zasobem Nieruchomości (KZN) i Ministerstwem Infrastruktury i Budownictwa porozumienia ws. budowy 1 111 mieszkań w programie Mieszkanie+, podał resort. "Włodarze zachodniopomorskich samorządów

Agora podtrzymuje szacunek 1-3% r/r dynamiki rynku reklamy ogółem w 2017 r.

Warszawa, 10.11.2017 (ISBnews) - Agora podtrzymuje, że rynek reklamy w Polsce powinien wzrosnąć ogółem o 1-3% r/r w 2017 r., podała spółka. Jednocześnie ocenia, że wzrost wydatków na reklamę w internecie i w kinach będzie wyższy niż pierwotnie zakładany, z kolei dynamika wydatków na reklamę w

Pharmena ma pozytywną opinię EFSA dot. wprowadzenia 1 -MNA do obrotu w UE

(Ameryka Północna, Europa, Meksyk, Chiny, Japonia, Australia) posiadamy ochronę patentową na naszą substancję czynną 1-MNA do 2025 r. z możliwością jej przedłużenia" - powiedział Palka.   Prezes Pharmeny szacuje, że w związku z rozprzestrzenianiem się mody na zdrowy tryb życia, a co za tym

Griffin przejmie portfel 28 nieruchomości za 1 mld euro, część odsprzeda EPP

- za ok. 1 mld euro. Po zamknięciu transakcji konsorcjum odsprzeda Echo Polska Properties (EPP) część nabywanego portfela, podał Griffin. "Zgodnie z pierwszą umową Chariot kupi portfel 28 nieruchomości składający się z dziewięciu centrów handlowych M1, czterech tzw. power parków, dwunastu

Gazprom ograniczył transport gazu przez OPAL od 1 lutego

anulowaniem lutowej aukcji decyzją Trybunału Sprawiedliwości. Transport gazu innymi kanałami nie zmienił się" - powiedział przedstawiciel Gazpromu, cytowany przez TASS. Według operatora gazociągu, spółki OPAL Gastransport, przepustowość była pod koniec stycznia zagospodarowana w 99%, podczas gdy 1

CCC chce mieć 1 mld zł przychodów ze sprzedaży on-line w 2018 r.

; Czyczerski poinformował, że wśród celów grupy dotyczących kanału internetowego na 2018 rok jest wejście na 3 nowe rynki oraz uzyskanie 1 mld zł obrotów.  "Wejdziemy na co najmniej trzy nowe rynki w 2018 roku. Prowadzimy obecnie rozmowy i ona na pewno zostaną uruchomione. Chcemy mieć pozycję

Poczta Polska zainwestuje ok. 1 mld zł w sieć do 2021r., głównie w centralny hub

skomunikowany z Centralnym Portem Komunikacyjnym. Decyzja Poczty Polskiej o przeznaczeniu 1 mld zł na inwestycje w infrastrukturę została podyktowana rosnącą popularnością e-commerce, a w konsekwencji dynamicznym rozwojem rynku KEP, czyli przesyłek kurierskich, ekspresowych i paczkowych. W 2016 r. Poczta

NBP: Inflacja bazowa wyniosła 1% r/r we wrześniu; konsensus: 0,9% r/r

Warszawa, 13.10.2017 (ISBnews) - Inflacja bazowa po wyłączeniu cen żywności i energii wyniosła 1% r/r we wrześniu br. w ujęciu rocznym wobec 0,7% r/r w sierpniu 2017 r., podał Narodowy Bank Polski (NBP). Piętnastu ankietowanych przez ISBnews analityków szacowało inflację bazową we wrześniu w

Polnord sprzedał 1 023 lokale w 2016 r.

Warszawa, 05.01.2017 (ISBnews) - Polnord sprzedał w 2016 r. na podstawie zawartych umów przedwstępnych i rezerwacyjnych łącznie 1 023 lokale netto (uwzględniając wstępne dane ważone udziałem Polnord w poszczególnych spółkach grupy), podał Polnord. "Liczba lokali, które zostaną rozpoznane w

MR: Są umowy na ok. 1 mld zł dofinansowania dla Wschodniej Magistrali Kolejowej

Warszawa, 22.11.2017 (ISBnews) - Podpisano umowy o dofinansowanie z Programu Polska Wschodnia pięciu inwestycji modernizacyjnych na kolei w województwach warmińsko-mazurskim, podlaskim i świętokrzyskim, podało Ministerstwo Rozwoju (MR). Łączna wartość inwestycji to ponad 2 mld zł, w tym blisko 1

Medinice chce wejść na NewConnect w I kw. 2018 r., liczy na 1. komercjalizację

11 tys. zabiegów ablacji, a potrzeby są oceniane na 400 tys. rocznie. Brakuje ośrodków i specjalistów. W Europie robi się 600 tys. takich zabiegów, a w Stanach Zjednoczonych ok. 1 mln. Trendy są takie, aby ta metoda była jak najmniej inwazyjna" - podkreślił Choudhary.  Prezes poinformował

Kruk nie widzi zagrożeń dla planu ponad 1 mld zł inwestycji w tym roku

Warszawa, 30.10.2017 (ISBnews) - Kruk podtrzymuje, że w tym roku na inwestycje przeznaczy co najmniej 1 mld zł, poinformował prezes Piotr Krupa. Motorem wzrostu w przyszłym roku pozostanie Polska i Rumunia. "Zanotowaliśmy bardzo dobry III kw., jak i okres I-III kw., pod względem m.in.spłat

Sprzedaż Robyg wzrosła r/r do 1 009 lokali w III kw. 2017 r.

Warszawa, 04.10.2017 (ISBnews) - Robyg zakontraktował 1 009 lokali w III kwartale 2017 r., podała spółka. "W związku z powyższym łączna liczba zakontraktowanych lokali od początku 2017 roku wyniosła 2 702" - czytamy także w komunikacie. Rok temu deweloper podał, że sprzedał w III kw

Port Lotniczy Lublin: 47% podróżujących samolotem wydaje na bilet do 1 tys. zł

Warszawa, 18.10.2017 (ISBnews) - Prawie połowa podróżujących (47%), którzy w ciągu ostatnich 12 miesięcy lecieli samolotem, wydała na bilet lotniczy do 1 000 zł, wynika z badania wykonanego na zlecenie Portu Lotniczego Lublin przez ARC Rynek i Opinia. Aż 93% Polaków, którzy w ciągu

Od 1 kwietnia niższe składki ZUS dla przedsiębiorców. O całe 3 złote

Od 1 kwietnia obowiązuje nowe "rozporządzenie w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków". W porównaniu z regulacją obowiązującą do końca marca tę samą

Sprzedaż Polnordu wzrosła do 383 lokali w III kw., plan roczny na 1 250 - realny

warszawskim i trójmiejskim, ale także w Olsztynie, Wrocławiu oraz Łodzi. W sumie spółka planuje wprowadzić do sprzedaży w 2017 roku ok. 1 450 mieszkań, a sprzedaż zaplanowano na poziomie 1 250, co przy osiągniętym wyniku po III kwartałach wydaje się być realnym założeniem, podsumowano. Polnord S.A. to firma

1 procent podatku w pięciu łatwych krokach

. Ale wybierając instytucję, którą chce wesprzeć 1 proc. podatku, musi postępować bardzo ostrożnie. Przede wszystkim powinien zbadać, czy ma ona status organizacji pożytku publicznego. To absolutnie konieczne, bo tylko takiej organizacji można przekazać 1 proc. podatku. Listę organizacji z wymaganym

MF zaoferuje obligacje za 1 mld zł na przetargu uzupełniającym

Warszawa, 05.01.2017 (ISBnews) - Ministerstwo Finansów zaoferuje dzisiaj na przetargu uzupełniającym obligacje z terminami zapadalności w latach 2022 i 2026 o łącznej wartości 1 mld zł, podał resort. Resort zaoferuje obligacje serii WZ1122 z terminem zapadalności w

Przychody AmRestu wzrosły o 17,1% r/r do 1 356 mln zł w III kw. br.

Warszawa, 23.10.2017 (ISBnews) - Przychody Grupy AmRest wyniosły 1 356 mln zł  w III kw. 2017 r., co oznacza, wzrost o 17,1% w skali roku. W tym samym okresie sprzedaż Grupy w walutach lokalnych wzrosła o 18%, podała spółka, powołując się na wstępne dane. "Na dynamikę

Marcin Adamczyk zostanie prezesem PZU TFI od 1 kwietnia br.

Warszawa, 16.01.2017 (ISBnews) - Marcin Adamczyk zostanie prezesem PZU Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (PZU TFI) od 1 kwietnia br., zaś Cezary Iwański obejmie funkcję członka zarządu począwszy od 15 lutego, podało PZU. Marcin Adamczyk jest  ekspertem w obszarze inwestycji, a

Portfel zamówień Grupy PBG miał wartość 3,47 mld zł na 1 lipca br.

Warszawa, 21.09.2017 (ISBnews) - Wartość portfela zamówień Grupy PBG wynosiła 3,47 mld zł według stanu na 1 lipca br., z czego do realizacji w 2017 roku przypada około 836 mln zł, podała spółka. "Na dzień 1 lipca 2017 roku wartość portfela zamówień grupy kapitałowej PBG wynosiła 3,47 mld

GPW zawiesiła obrót akcjami Hawe do 1 stycznia 2017 r.

Warszawa, 02.12.2016 (ISBnews) - Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) na żądanie zgłoszone przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) podjęła uchwałę o zawieszeniu obrotu akcjami Hawe od 1 grudnia 2016 r. do końca dnia 1 stycznia 2017 r., podało Hawe. "Żądanie zawieszenia obrotu

Port Lotniczy Kraków-Balice zainwestuje ok. 1 mld zł w infrastrukturę do 2036 r.

Warszawa, 26.10.2017 (ISBnews) - Kraków Airport planuje zainwestować ok. 1 mld zł w rozwój infrastruktury w ciągu najbliższych 20 lat, podał port lotniczy. Inwestycje będą realizowane przede wszystkim ze środków własnych spółki oraz z emisji obligacji. "To konieczne, bo prognozy ruchu

Vistula i Bytom podpisały plan połączenia z parytetem wymiany akcji 1:0,82

Warszawa, 15.09.2017 (ISBnews) - Vistula (jako spółka przejmująca) i Bytom (jako spółka przejmowana) podpisały plan połączenia, podały spółki. Parytet wymiany akcji określono na 1:0,82, tj. za jedną akcję Bytomia zostanie przyznanych 0,82 akcji Vistuli. "W ramach połączenia, akcje

1 złoty za gratis? Gra warta świeczki

odmówił wysłania gry do paczkomatu i zaprosił panią Ewę do odebrania towaru w jednym ze stacjonarnych sklepów, ale.. .nie za darmo! A za 1 zł. "Gra jest dopuszczona do sprzedaży i, niestety, nie możemy inaczej wydać jej Pani niż za 1 zł, na podstawie czego otrzyma Pani dowód zakupu" - napisało

KRD: Zadłużenie polskich sprzedawców internetowych wzrosło o 1/3 w ciągu roku

Warszawa, 23.10.2017 (ISBnews) - Zadłużenie sprzedawców internetowych działających na polskim rynku wzrosło o 1/3 w ciągu roku i wynosi obecnie ponad 231,1 mln zł, wynika z danych Krajowego Rejestru Długów (KRD) i programu Rzetelna Firma. "Wg danych Krajowego Rejestru Długów i programu

S. Połukord powołany na prezesa Qumaka od 1 XI, p.o. nadal W. Włodarczyk

Warszawa, 27.09.2017 (ISBnews) - Rada nadzorcza Qumaka powołała Sławomira Połukorda na stanowisko prezesa od 1 listopada, a Bartosza Ćwiklińskiego na wiceprezesa spółki od 3 października br., podał Qumak. Jednocześnie RN zdecydowała o delegowaniu swojego przewodniczącego Wojciecha

PGNiG zwiększy dostawy CNG dla rzeszowskiego MPK o 1 mln m3

powiększyć liczbę autobusów napędzanych CNG z obecnych 69 do 110 pojazdów. Tym samym przedsiębiorstwo stanie się największym w Polsce odbiorcą ekologicznego paliwa, jakim jest CNG, podano także. "Zapowiadana przez Ministerstwo Finansów zerowa stawka akcyzowa na gaz CNG od 1 stycznia 2018 r. może

Polimex-Mostostal: Blok 11 w Elektrowni Kozienice osiągnął moc 1 000 MW

Warszawa, 11.09.2017 (ISBnews) - Blok nr 11 w należącej do Ene Elektrowni Kozienice osiągnął moc 1 000 MW w sobotę, 9 września, podał należący do konsorcjum wykonawcy Polimex-Mostostal. "W sobotę, 9 września 2017 r. o godzinie 13:00 blok uzyskał moc 700 MW, a następnie o 16:30 moc 888 MW

Orange Polska celuje w ponad 1 mld zł przychodów z usług komplementarnych w 2020

Warszawa, 04.09.2017 (ISBnews) - Orange Polska celuje w zwiększenie sprzedaży usług komplementarnych - takich\, jak ICT, finanse, energia, smart care i sprzedaż sprzętu do łącznie ponad 1 mld zł w 2020 r., podał zarząd operatora.  Plan strategiczny zakłada osiągnięcie ponad 300 mln zł

MŚ proponuje opłatę za foliowe torby na zakupy niższą niż 1 zł za szt.

Warszawa, 13.09.2017 (ISBnews) - Ministerstwo Środowiska proponuje wprowadzenie odpłatności za torby na zakupy z tworzywa sztucznego o grubości do 50 mikrometrów w maksymalnej wysokości do 1 zł w ramach ustawy gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, podał resort. Zgodnie z propozycją

Roksana Ciurysek-Gedir powołana na wiceprezesa Pekao od 1 stycznia 2018 r.

Warszawa, 22.09.2017 (ISBnews) - Rada nadzorcza Banku Polska Kasa Opieki (Pekao) powołała Roksanę Ciurysek-Gedir z dniem 1 stycznia 2018 r. na wiceprezesa zarządu, podał bank. "Od października 2016 r. pracowała w Credit Suisse, gdzie pełniła funkcję szefa UK Team UHNWI Emerging Europe

Benefit Systems rozpocznie skup do 35 350 akcji własnych po 1 200 zł/szt.

Warszawa, 12.09.2017 (ISBnews) - Benefit Systems od 15 do 22 września br. będzie przyjmował od akcjonariuszy oferty zakupu akcji w ramach buy-backu. Spółka zaoferuje maksymalnie 35 350 akcji własnych, stanowiących 1,33% kapitału, po cenie zakupu wynoszącej 1 200 zł za sztukę, podał Benefit

Giełdowy Indeks Produkcji GIP60 wzrósł o 3,6 pkt m/m do 1 160,4 pkt we wrześniu

większość z nich to spółki o najwyższej kapitalizacji, dzięki czemu GIP60 wzrósł o 3,6 pkt (0.31% m/m) zamykając wrzesień na poziomie 1 160,4 pkt" – czytamy w komunikacie. W ostatnim miesiącu lata na warszawskim parkiecie panowały raczej chłodne nastroje. Indeks WIG20 spadł o 2,5% m/m, a

Eurocash/PIH: Ok. 1/5 detalistów chce otworzyć kolejne sklepy w ciągu 12 m-cy

Warszawa, 25.09.2017 (ISBnews) - Około 1/5 (tj. 18%) właścicieli sklepów detalicznych planuje otwarcie kolejnego sklepu w ciągu 12 miesięcy, a ponad 55% z nich we franczyzie, wynika z badania "Profil polskiego przedsiębiorcy - właściciela sklepu detalicznego", przeprowadzonego przez

Whirlpool chce średniofalowo osiągnąć 1/5 udziału w polskim rynku

Warszawa, 14.12.2016 (ISBnews) - Whirpool Polska chciałby osiągnąć 20% udziału w polskim rynku w perspektywie średniofalowej, poinformował dyrektor zarządzający na Polskę i Kraje Bałtyckie Andrzej Tuleja. "Naszą ambicją średniofalową jest mieć udział 1/5 rynku" - powiedział Tuleja

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

a 1

A 1 - niemiecki torpedowiec z okresu I wojny światowej. Pierwsza jednostka typu A 1. Okręt wyposażony w jeden kocioł parowy opalany węglem i trójcylindrową maszynę parową. Zapas paliwa 24,5 tony. Okręt wyposażono w stoczni AG Vulcan (kadłub zbudowano w innej stoczni). Okręt brał udział w patrolach na kanale La Manche. Po wojnie złomowany w 1921 lub 1922 roku

więcej o a 1 na pl.wikipedia.org