a 1

Piotr Skwirowski

Tajemnice wokół 1 proc. podatku

Tajemnice wokół 1 proc. podatku

Organizacje pożytku publicznego uprawnione do przyjmowania pieniędzy z 1 proc. podatków nie publikują swoich sprawozdań finansowych albo trudno się z nich dowiedzieć, na co poszły pieniądze.

Ustawa PZP - Rozdział 1: Przepisy wspólne

Ustawa Prawo zamówień publicznych (PZP), Dział VI: Środki ochrony prawnej, Rozdział 1: Przepisy wspólne

Ustawa PZP - Rozdział 1: Umowy ramowe

Ustawa Prawo zamówień publicznych (PZP), Dział III: Przepisy szczególne, Rozdział 1: Umowy ramowe

Czy da się rozróżnić wodę po smaku? [TEST WODY PITNEJ]

Czy da się rozróżnić wodę po smaku? [TEST WODY PITNEJ]

Ustawa PZP - Rozdział 1: Zakres działania

Art. 152. 1. Centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach zamówień publicznych jest Prezes Urzędu. 2. Nadzór nad Prezesem Urzędu sprawuje Prezes Rady Ministrów minister właściwy do spraw gospodarki. 3. Obsługę Prezesa Urzędu zapewnia Urząd. 4. Organizację Urzędu określa

Ustawa PZP - Rozdział 1: Zakres działania

Art. 152. 1. Centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach zamówień publicznych jest Prezes Urzędu. 2. Nadzór nad Prezesem Urzędu sprawuje Prezes Rady Ministrów minister właściwy do spraw gospodarki. 3. Obsługę Prezesa Urzędu zapewnia Urząd. 4. Organizację Urzędu określa

Ustawa PZP - Rozdział 1: Zamawiający i wykonawcy

. Zamawiający może określić w opisie przedmiotu zamówienia konieczność przeniesienia praw własności intelektualnej lub udzielenia licencji. 4.Zamawiający może określić w opisie przedmiotu zamówienia wymagania związane z realizacją zamówienia, dotyczące: 1) zatrudnienia osób: a) bezrobotnych lub młodocianych w

Ustawa PZP - Rozdział 1: Zamawiający i wykonawcy

bezpośredni lub pośredni wpływ na wynik postępowania, a wykonawcami zachodzi relacja określona w ust. 1 pkt 2-4, odbiera od tych osób, pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, oświadczenie w formie pisemnej w przedmiocie okoliczności, o których mowa w ust. 1. Przed odebraniem

Ustawa PZP - Rozdział 1: Przedmiot regulacji

zawierane między zamawiającym a wykonawcą, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane; 14) zamówieniach sektorowych - należy przez to rozumieć zamówienia, o których mowa w art. 132 ust. 1; 15) zamówieniach w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa - należy przez to rozumieć zamówienia, o

Od 1 lipca zmiany w kontrolowaniu firm

Od 1 lipca zmiany w kontrolowaniu firm

skarbowej i lepsze wyniki kontroli. Czyli dodatkowe pieniądze dla budżetu - mówił w czasie czwartkowej konferencji o JPK wiceminister finansów Wiesław Jasiński. Tłumaczył, że podatnik skorzysta, bo kontrola, którą będzie u niego przeprowadzał fiskus, będzie krótsza, mniej zakłócająca działanie firmy, a więc

Jak przekazać 1 procent podatku w 2017 roku? Uwaga, są spore zmiany

Jak przekazać 1 procent podatku w 2017 roku? Uwaga, są spore zmiany

można je obejrzeć. A następnie PIT zaakceptować, odrzucić bądź nie robić nic, co będzie oznaczało automatyczną akceptację zeznania wraz z upływem terminu na jego złożenie. W ten w właśnie sposób nasz 1 proc. podatku zostanie przekazany wybranej organizacji. Z nowego rozwiązania fiskusa nie skorzystają w

Ustawa PZP - Rozdział 1: Umowy ramowe

Art. 99. Zamawiający może zawrzeć umowę ramową po przeprowadzeniu postępowania, stosując odpowiednio przepisy dotyczące udzielania zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego lub negocjacji z ogłoszeniem. Art. 100. 1. Umowę ramową zawiera się na okres nie dłuższy niż

Ustawa PZP - Rozdział 1: Przepisy wspólne

Art. 179. 1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów niniejszej

Już jedna trzecia majątku w rękach 1 proc. najbogatszych Chińczyków

Już jedna trzecia majątku w rękach 1 proc. najbogatszych Chińczyków

a najbiedniejszymi (gdyby całe bogactwo kraju było skupione w rękach jednej osoby, wskaźnik wyniósłby 1). Gini mierzy tylko dochody, a nie posiadane majątki, co mogłoby jeszcze pogłębić obraz nierówności. Wartość wskaźnika Giniego Chiny publikują dopiero od trzech lat i nie prezentują się one

Ustawa PZP - Rozdział 1: Zamawiający i wykonawcy

oferty, a także w zakresie, o którym mowa w ust. 1, występuje z wnioskiem o unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia. Art. 21. 1. Członków komisji przetargowej powołuje i odwołuje kierownik zamawiającego. 2. Komisja przetargowa składa się z co najmniej trzech osób. 3. Kierownik zamawiającego

Ustawa PZP - Rozdział 1: Przedmiot regulacji

charakteru przemysłowego ani handlowego, jeżeli podmioty, o których mowa w tym przepisie oraz w pkt 1 i 2, pojedynczo lub wspólnie, bezpośrednio lub pośrednio przez inny podmiot: a) finansują je w ponad 50% lub b) posiadają ponad połowę udziałów albo akcji, lub c) sprawują nadzór nad organem zarządzającym

Ustawa PZP - Rozdział 1: Zakres działania

Art. 152. 1. Centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach zamówień publicznych jest Prezes Urzędu. 2. Nadzór nad Prezesem Urzędu sprawuje Prezes Rady Ministrów. 3. Obsługę Prezesa Urzędu zapewnia Urząd. 4. Organizację Urzędu określa statut nadany, w drodze zarządzenia, przez

Segregacja śmieci po nowemu. Sprawdź, jakie są nowe zasady recyklingu odpadów obowiązujące od 1 lipca 2017 r.

Segregacja śmieci po nowemu. Sprawdź, jakie są nowe zasady recyklingu odpadów obowiązujące od 1 lipca 2017 r.

kiedy obowiązują nowe zasady segregacji śmieci Choć nowe zasady recyklingu obowiązują od 1 lipca, w praktyce gminy będą je wprowadzać dopiero po wygaśnięciu obowiązujących umów na odbiór odpadów. Na przykład w Krakowie nic nie zmieni się do marca 2019 roku, a w Warszawie do końca 2018 roku. Najpóźniej

Wadliwe poduszki powietrzne zabiły 11 osób. Koncern Takata zapłaci w USA 1 mld dol.

Wadliwe poduszki powietrzne zabiły 11 osób. Koncern Takata zapłaci w USA 1 mld dol.

mln dol. kary, na odszkodowania dla ofiar wypadków wadliwych poduszek przekaże 125 mln dol., a koncernom samochodowym za przymusowe naprawy poduszek zapłaci 850 mln dol. Łącznie ugoda będzie kosztować japoński koncern 1 mld dol. Musi też wprowadzić reformy, a przez trzy lata będzie pod nadzorem

Zaskakujący problem z nowym gazociągiem, Polska może stracić 1 mld zł z Unii

można by przesyłać docelowo 4,1 mld m sześc. gazu rocznie, co zaspokoiłoby dwie trzecie zapotrzebowania państw bałtyckich. Natomiast z Litwy można by dostarczać do Polski 1 mld m sześc. gazu rocznie. Latem Unia przyznała dotację także na budowę podmorskiego gazociągu między Estonią i Finlandią. Dzięki

1 procent podatku - to nie jest dużo

Pieniędzy na 1 proc. podatku nie wyciągamy dodatkowo ze swoich kieszeni. To kwoty, które już i tak oddaliśmy fiskusowi. Teraz możemy jedynie zdecydować, do której z przeszło 8 tys. organizacji pożytku publicznego powinny trafić. Jeśli tego nie zrobimy, te pieniądze z ochotą wyda rząd. Coraz więcej

Podwyżka kwoty wolnej od podatku dopiero od 1 stycznia 2017 roku

Podwyżka kwoty wolnej od podatku dopiero od 1 stycznia 2017 roku

W kampaniach wyborczych Andrzej Duda i PiS obiecali Polakom podwyżkę kwoty wolnej od podatku do 8 tys. zł. Dziś kwota wolna to 3091 zł rocznie. Zdaniem Trybunału Konstytucyjnego to za mało. Podatki muszą płacić nawet osoby, których dochody są niższe od minimum egzystencji, a to jest sprzeczne z

TVP 1 i TVP 2 razem słabsze od Polsatu. Dramat oglądalności

TVP 1 i TVP 2 razem słabsze od Polsatu. Dramat oglądalności

2 - 13,5 proc. - jest już niższy niż udział samego Polsatu (13,6 proc.) czy TVN (13,9 proc.) w grupie komercyjnej, a wynikom TVP 1 i TVP 2 bliżej do TV Pulsu i TVN 7 niż do komercyjnych konkurentów - dodaje Nowakowska. Dla porównania TV Puls w analogicznym okresie miał prawie 4-proc. udział w

Ronson podtrzymuje plan przekazania 1 000 mieszkań w 2017 r.

Warszawa, 04.08.2017 (ISBnews) - Ronson Europe podtrzymuje plan przekazania klientom prawie 1 000 lokali i sprzedaży 800 lokali w 2017 r., poinformował prezes Tomasz Łapiński. "Podtrzymujemy nasze plany zakładające przekazanie klientom w całym 2017 roku blisko 1 000 lokali w porównaniu z

5 mld euro strat i 1 mln euro do zwrotu. Makler Jerome Kerviel z wyrokiem

terminowych na europejskie indeksy giełdowe. Dzięki nieautoryzowanym transakcjom kontrolował aktywa o wartości 50 mld euro i naraził bank na straty w wysokości ok. 4,9 mld euro. Dziś francuski sąd apelacyjny orzekł, że Kerviel musi oddać bankowi 1 mln euro. "Mimo przebiegłości i determinacji pozwanego

Art. 1 KK

Art. 1 § 1. Odpowiedzialności karnej podlega ten tylko, kto popełnia czyn zabroniony pod groźbą kary przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia. § 2. Nie stanowi przestępstwa czyn zabroniony, którego społeczna szkodliwość jest znikoma. § 3. Nie popełnia przestępstwa

Lokalny Rolnik dostał 1 mln zł na rozwój. Zainwestowali m.in. Lewandowscy

jednego z nich są znani propagatorzy zdrowego stylu życia Anna i Robert Lewandowscy. Pieniądze pomogą Lokalnemu Rolnikowi w dalszej ekspansji. 1 mln zł na rozwój Coraz więcej osób interesuje się zdrową żywnością. Według ostatnich dostępnych danych Głównego Urzędu Statystycznego w 2014 roku liczba

PZU wprowadziło ubezpieczenie zdrowotne dla 1- i 2-osobowych przedsiębiorstw

przedsiębiorców, którzy cenią czas, komfort i poczucie bezpieczeństwa. Wraz z nim mogą korzystać z opieki medycznej w dogodnym dla siebie miejscu i czasie. Wykonując badania profilaktyczne i reagując szybko na pierwsze objawy choroby, przedsiębiorca ogranicza ryzyko swojej nieobecności w pracy, a co za tym idzie

Pharmena rozpoczęła prezentację 1-MNA firmom farmaceutycznym

Warszawa, 05.10.2016 (ISBnews) - Pharmena rozpoczęła proces prezentacji przemysłowi farmaceutycznemu wyników zakończonych badań klinicznych II fazy nad lekiem przeciwmiażdżycowym 1-MNA celem komercjalizacji projektu z udziałem koncernu farmaceutycznego, podała spółka. W rozmowach z przemysłem

Capex JSW wyniesie ok. 1 mld zł w 2017 roku

Warszawa, 25.05.2017 (ISBnews) -  JSW szacuje tegoroczny capex na poziomie ok. 1 mld zł, poinformował p.o. prezesa Daniel Ozon. "Ok. 1 mld zł to jest całościowy capex w naszej grupie JSW i JSW Koks. Całą tę kwotę podtrzymujemy, choć w planach oczywiście czasami następują przesunięcia

JSW planuje utworzenie funduszu stabilizacyjnego wielkości 1-1,1 mld zł

Warszawa, 25.05.2017 (ISBnews) - Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) zamierza utworzyć dwa fundusze, z których większy pełniłby funkcję stabilizacyjną dla spółki na trudniejsze dla biznesu okresy, poinformował p.o. prezesa Daniel Ozon. Jeszcze w tym roku do funduszu mogłoby trafić ok. 1

Pharmena ma patent na 1-MNA w USA

Warszawa, 28.04.2017 (ISBnews) - Urząd Patentowy Stanów Zjednoczonych udzielił patentu Pharmenie na zgłoszenie patentowe nr 15/146,485 dotyczące zastosowania 1-metylonikotynamidu (1-MNA), poinformowała spółka. "Ochrona patentowa w zakresie zastosowania 1-metylonikotynamidu (1-MNA) w

Banco Santander nabył 100% udziałów Banco Popular za 1 euro

Warszawa, 07.06.2017 (ISBnews) - Banco Santander nabył 100% udziałów w kapitale zakładowym Banco Popular Español za 1 euro, podał bank. W prezentacji bank podał, że do przyczyn nabycia Banco Popular zalicza "unikalną szansę na konsolidację na krajowych rynkach Hiszpanii i Portugalii

Morawiecki: Program 500+ może ruszyć 1 kwietnia lub 1 maja

Warszawa, 21.12.2015 (ISBnews) - Program 500+ ruszy na pewno w II kw. 2016 r., natomiast decyzję o tym, czy będzie to 1 kwietnia czy 1 maja podejmie premier Beata Szydło, poinformował wicepremier i minister rozwoju Mateusz Morawiecki. "Bezpieczniej jest mówić, że program 500+ ruszy w

Pharmena musi dostarczyć EFSA dodatkową dokumentację dotyczącą 1-MNA 

ryzyko wystąpienia miażdżycy. Badania wykazały, że stężenie endogennego 1-MNA w organizmie człowieka maleje wraz z wiekiem. Dzięki suplementacji diety 1-MNA można wpływać na poziom 1-MNA w organizmie, a tym samym stymulować wydzielanie prostacykliny ograniczając ryzyko powstania miażdżycy. "

RN Erbudu powołała Agnieszkę Głowacką do zarządu od 1 VI

Warszawa, 23.05.2017 (ISBnews) - Rada nadzorcza Erbudu z dniem 1 czerwca br. powołała Agnieszkę Głowacką na nowego członka zarządu odpowiedzialnego za politykę finansową grupy, podała spółka. "Erbud od początku budował swoją silną pozycję rynkową na fundamencie najwyższej jakości

CEZ wydzieli dywizję energetyki jądrowej od 1 czerwca br.

Warszawa, 18.05.2017 (ISBnews) - CEZ zdecydował o utworzeniu dywizji energetyki jądrowej od 1 czerwca br., podała spółka. Jednocześnie obecna dywizja wytwarzania zostanie przekształcona w dywizję energetyki konwencjonalnej. Spółka zdecydowała się na zmianę struktury w celu dostosowania się do

Grupa Lotos rekomenduje wypłatę 1 zł dywidendy na akcję

Warszawa, 10.05.2017 (ISBnews) - Zarząd Grupy Lotos zarekomendował akcjonariuszom przeznaczenie 184,87 mln zł z zysku za 2016 r. na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 1 zł brutto na akcję, podała spółka. Jednocześnie zarząd zaproponował ustalenie 12 września 2017 roku jako dnia dywidendy

PZU dociska ofertę zdrowotną. Chce mieć 1 mld zł wpływów w 2020 r.

Zdrowie Polaków jest w rozsypce. Co czwarty z nas zachoruje na nowotwór lub był już na niego leczony. W ubiegłym roku 100 tys. osób przeszło zawał, a kolejne 70 tys. udar mózgu. Jak wynika z badań Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych, chorzy są zagubieni w gąszczu procedur, skierowań, wypisów

KGHM Polska Miedź rekomenduje wypłatę 1 zł dywidendy na akcję

Warszawa, 12.05.2017 (ISBnews) - KGHM Polska Miedź rekomenduje wypłatę dywidendy wysokości 200 mln zł, czyli 1 zł na akcję, podała spółka. „KGHM Polska Miedź rekomenduje zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu pokrycie straty za rok obrotowy 2016 w kwocie 4 084 550 199,31 zł z kapitału

Co organizacje pożytku publicznego robią z twoim 1 proc.?

organizację (w PIT podaje się numer KRS organizacji, a poniżej cel szczegółowy, np. dane dziecka). Ale taki system otwiera też furtkę do wspierania z 1 proc. nie tylko OPP. W Polsce działają bowiem organizacje, które zbierają pieniądze dla podmiotów, które nie mają statusu OPP. Fundacja staje się wtedy

Spółka zależna Ferrovial Agroman International sprzedała 1 mln akcji Budimeksu

Warszawa, 03.04.2017 (ISBnews) - Valivala Holdings B.V., spółka zależna Ferrovial Agroman International, sprzedała 1 mln akcji Budimeksu, co skutkuje zmniejszeniem udziału w spółce z 59,06% do 55,14%, podał Budimex. "Transakcja ta nie wiąże się z jakimikolwiek zmianami strategii w stosunku

"Wiadomości" TVP 1 straciły prawie pół miliona widzów. 260 tys. tylko w lutym

Najnowsze zestawienia oglądalności podał serwis "Wirtualne Media", a przygotowała firma Nielsen Audience Measurement. Spadek o prawie pół miliona rok do roku Według danych "Wiadomości" TVP 1 będące rok wcześniej wiceliderem rankingu po "dobrej zmianie" w mediach spadły

JSW: 1 716 pracowników chce skorzystać z pakietu osłonowego

Warszawa, 02.02.2017 (ISBnews) - Deklarację skorzystania z urlopów górniczych oraz jednorazowych odpraw pieniężnych złożyło 1 716 pracowników Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW), podała spółka.  "31 stycznia w kopalniach Jastrzębskiej Spółki Węglowej zakończono zbieranie deklaracji od

MF zaoferuje obligacje za 1 mld zł na przetargu uzupełniającym

; Inwestorzy kupili papiery serii PS0422 o wartości 1 337 mln zł przy 2 675 mln zł popytu. Cena minimalna wyniosła 958,51 zł, a rentowność 3,122%. Resort sprzedał obligacje serii WZ1122 o łącznej wartości 1 078 mln zł przy popycie 3 848 mln zł. Cena minimalna wyniosła 969,50 zł.Sprzedaż papierów

Które konto osobiste jest obecnie najlepsze? W jednym banku możesz zyskać nawet 1 tys. zł [RANKING]

Które konto osobiste opłaca się teraz założyć najbardziej? Zobacz nasz ranking. Credit Agricole i 1 tys. zł Najwięcej, bo aż 1 tys. zł za otwarcie konta osobistego, obiecuje Credit Agricole. By otrzymać całą tę kwotę, trzeba jednak związać się z bankiem przynajmniej na półtora roku, a dodatkowo

Gazprom ograniczył transport gazu przez OPAL od 1 lutego

anulowaniem lutowej aukcji decyzją Trybunału Sprawiedliwości. Transport gazu innymi kanałami nie zmienił się" - powiedział przedstawiciel Gazpromu, cytowany przez TASS. Według operatora gazociągu, spółki OPAL Gastransport, przepustowość była pod koniec stycznia zagospodarowana w 99%, podczas gdy 1

Polnord sprzedał 1 023 lokale w 2016 r.

Warszawa, 05.01.2017 (ISBnews) - Polnord sprzedał w 2016 r. na podstawie zawartych umów przedwstępnych i rezerwacyjnych łącznie 1 023 lokale netto (uwzględniając wstępne dane ważone udziałem Polnord w poszczególnych spółkach grupy), podał Polnord. "Liczba lokali, które zostaną rozpoznane w

Pierwszy milion trzeba ukraść? Już ponad 2 tys. Polaków zarabia powyżej 1 mln zł rocznie [WYKRES]

Z danych udostępnionych przez Ministerstwo Finansów wynika, że w 2013 r. aż 2314 osób zadeklarowało dochód do opodatkowania wyższy niż 1 mln złotych. To o 82 osoby więcej niż rok wcześniej i ponad dwukrotnie więcej niż w 2004 r., kiedy to milionerów w naszym kraju było 901. W 2013 r. dochody 24

MF zaoferuje obligacje za 1 mld zł na przetargu uzupełniającym

Warszawa, 05.01.2017 (ISBnews) - Ministerstwo Finansów zaoferuje dzisiaj na przetargu uzupełniającym obligacje z terminami zapadalności w latach 2022 i 2026 o łącznej wartości 1 mld zł, podał resort. Resort zaoferuje obligacje serii WZ1122 z terminem zapadalności w

Marcin Adamczyk zostanie prezesem PZU TFI od 1 kwietnia br.

Warszawa, 16.01.2017 (ISBnews) - Marcin Adamczyk zostanie prezesem PZU Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (PZU TFI) od 1 kwietnia br., zaś Cezary Iwański obejmie funkcję członka zarządu począwszy od 15 lutego, podało PZU. Marcin Adamczyk jest  ekspertem w obszarze inwestycji, a

GPW zawiesiła obrót akcjami Hawe do 1 stycznia 2017 r.

Warszawa, 02.12.2016 (ISBnews) - Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) na żądanie zgłoszone przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) podjęła uchwałę o zawieszeniu obrotu akcjami Hawe od 1 grudnia 2016 r. do końca dnia 1 stycznia 2017 r., podało Hawe. "Żądanie zawieszenia obrotu

Agora podtrzymuje, że rynek reklamy w Polsce wzrośnie o 1-3% r/r w 2017r.

Warszawa, 11.08.2017 (ISBnews) - Agora podtrzymuje, że rynek reklamy w Polsce powinien wzrosnąć o 1-3% r/r w 2017 r., podała spółka. "Po analizie dostępnych danych rynkowych spółka postanowiła nie zmieniać na tym etapie szacunków dotyczących wydatków na reklamę w Polsce i podtrzymuje swój

Zamówienia w przemyśle Niemiec wzrosły o 1% m/m w czerwcu

Warszawa, 04.08.2017 (ISBnews) - Zamówienia na towary wyprodukowane w Niemczech w czerwcu br. wzrosły o 1% m/m (w ujęciu wyrównanym sezonowo), podał urząd statystyczny Destatis. Konsensus rynkowy wynosił 0,5% wzrostu m/m. Zamówienia krajowe wzrosły o 5,1% m/m, a zagraniczne spadły o 2

1 procent podatku w pięciu łatwych krokach

. Ale wybierając instytucję, którą chce wesprzeć 1 proc. podatku, musi postępować bardzo ostrożnie. Przede wszystkim powinien zbadać, czy ma ona status organizacji pożytku publicznego. To absolutnie konieczne, bo tylko takiej organizacji można przekazać 1 proc. podatku. Listę organizacji z wymaganym

Od 1 kwietnia niższe składki ZUS dla przedsiębiorców. O całe 3 złote

Od 1 kwietnia obowiązuje nowe "rozporządzenie w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków". W porównaniu z regulacją obowiązującą do końca marca tę samą

Whirlpool chce średniofalowo osiągnąć 1/5 udziału w polskim rynku

Warszawa, 14.12.2016 (ISBnews) - Whirpool Polska chciałby osiągnąć 20% udziału w polskim rynku w perspektywie średniofalowej, poinformował dyrektor zarządzający na Polskę i Kraje Bałtyckie Andrzej Tuleja. "Naszą ambicją średniofalową jest mieć udział 1/5 rynku" - powiedział Tuleja

MF: Podatek od sprzedaży detalicznej wejdzie od 1 stycznia 2019 r.

zastrzeżenia Komisji Europejskiej przepisy ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej miałyby zastosowanie do przychodów ze sprzedaży detalicznej, osiągniętych dopiero od dnia 1 stycznia 2019 r., podano w uzasadnieniu. "Jednocześnie informuję, że wyznaczenie terminu do zajęcia stanowiska krótszego niż 21

1 złoty za gratis? Gra warta świeczki

odmówił wysłania gry do paczkomatu i zaprosił panią Ewę do odebrania towaru w jednym ze stacjonarnych sklepów, ale.. .nie za darmo! A za 1 zł. "Gra jest dopuszczona do sprzedaży i, niestety, nie możemy inaczej wydać jej Pani niż za 1 zł, na podstawie czego otrzyma Pani dowód zakupu" - napisało

Zamówienia w przemyśle Niemiec wzrosły o 1% m/m w maju

Warszawa, 06.07.2017 (ISBnews) - Zamówienia na towary wyprodukowane w Niemczech w maju br. wzrosły o 1% m/m (w ujęciu wyrównanym sezonowo), podał urząd statystyczny Destatis. Konsensus rynkowy wynosił 2% spadku m/m. Zamówienia krajowe spadły o 1,9% m/m, a zagraniczne wzrosły o 3,1

Walne zgromadzenie JSW ws. KWK Krupiński wznowi obrady 1 grudnia

;Krupiński" (KWK Krupiński), na rzecz Spółki Restrukturyzacji Kopalń (SRK). NWZ zostanie wznowione 1 grudnia o godzinie 12:00. Wniosek o ogłoszenie przerwy został zgłoszony przez przewodniczącego i uzasadniony potrzebą ze strony Skarbu Państwa zapoznania się z "dodatkowymi okolicznościami

Średnioroczna inflacja CPI przekroczy 1% w 2017 r. wg analityków

Warszawa, 12.12.2016 (ISBnews) - Dane dotyczące wskaźnika CPI w listopadzie były zgodne z oczekiwaniami analityków. Większość ekonomistów oczekiwało wygaśnięcia deflacji w ujęciu rocznym pod koniec tego roku, a ich przewidywania dotyczące wzrostu średniorocznej inflacji w 2017 r. wynoszą powyżej

KNF zatwierdziła prospekt PKN Orlen II programu emisji obligacji do 1 mld zł

Warszawa, 20.07.2017 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny PKN Orlen dla II programu emisji obligacji do 1 mld zł, poinformowała Komisja. Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdzono prospekt emisyjny podstawowy sporządzony przez: Polski

mBank ma ok. 1 mld zł, które może wykorzystać na ewentualne akwizycje

Warszawa, 27.07.2017 (ISBnews) - mBank nie wyklucza przejęć na rynku bankowym, a jego możliwości kapitałowe bez sięgnięcia do źródeł zewnętrznych wynoszą obecnie około 1 mld zł, poinformował prezes Cezary Stypułkowski. "W naszej strategii w ubiegłym roku zapisaliśmy, że nie będziemy się

Agora zakłada osiągnięcie rentowności Metro TV po przekroczeniu 1% oglądalności

Warszawa, 10.11.2016 (ISBnews) - Agora ocenia, że jej nowy kanał telewizyjny Metro ma szansę osiągnąć rentowność w ciągu 4-5 lat po osiągnięciu min. 1-1,15% udziału w oglądalności, poinformował prezes Agory Bartosz Hojka. TV ruszy 2 grudnia. "Oczekujemy, że stacja osiągnie

Discovery zamierza 1 IX wykonać opcję nabycia od Agory 51,06% Green Content

Warszawa, 21.08.2017 (ISBnews) - Discovery Polska zamierza 1 września wykonać opcję zakupu od Agory pozostałych 51,06% udziałów w spółce Green Content, nadawcy kanału telewizyjnego Metro, podała Agora. „W efekcie zrealizowania opcji, udział Discovery w spółce Green Content

Fed podniósł główną stopę procentową do 1-1,25%, zgodnie z oczekiwaniami

Warszawa, 14.06.2017 (ISBnews) - Federalny Komitet Otwartego Rynku (FOMC) postanowił podnieść poziom głównej stopy procentowej do 1-1,25% z 0,75-1%, poinformował Fed po posiedzeniu. Decyzja ta jest zgodna z oczekiwaniami rynku.  "Biorąc pod uwagę odnotowane i oczekiwane warunki na

Tauron szacuje 2,094 mld zł EBITDA i 1 mld zł zysku netto w I półroczu

na aktywa niefinansowe): 2 094 mln zł; w tym: a) EBITDA segmentu Wydobycie: (5) mln zł b) EBITDA segmentu Wytwarzanie: 306 mln zł c) EBITDA segmentu Dystrybucja: 1 203 mln zł d) EBITDA segmentu Sprzedaż: 545 mln zł EBIT (zysk operacyjny): 1 237 mln zł; zysk netto: 1 005 mln zł; CAPEX: 1 495 mln zł

Rząd przyjął projekty umożliwiające likwidację MSP 1 stycznia 2017 r.

Informacyjne Rządu (CIR). "Ministerstwo Skarbu Państwa (MSP) zostanie zlikwidowane 1 stycznia 2017 r., co jest zgodne z zapowiedziami premier Beaty Szydło. Rolę swoistego koordynatora polityki właścicielskiej będzie pełnił prezes Rady Ministrów" - czytamy w komunikacie. CIR przypomina, że według

Orange Polska chce szybciej sprzedać nieruchomości warte 1 mld zł

Warszawa, 25.10.2016 (ISBnews) - Orange Polska chce przyspieszyć proces sprzedaży nieruchomości, których wartość szacuje obecnie na około 1 mld zł, poinformował członek zarządu ds. finansowych Maciej Nowohoński.  "Chcielibyśmy spróbować sprzedawać nieruchomości szybciej niż dzisiaj

"Jurassic World" przebił barierę 1 mld dol. Będzie hit wszech czasów?

"Jurassic World" osiągnął wynik 1 mld dolarów ze sprzedaży biletów najszybciej ze wszystkich filmów w historii kina. Analitycy prognozowali, że może się to wydarzyć właśnie dzisiaj, czyli w trzynasty dzień od kinowej premiery. Tym samym film wyprzedził w rankingu film "Szybcy i

Wniosek 500 plus 2017. Od 1 sierpnia trzeba złożyć nowy wniosek

Program "Rodzina 500 plus" działa od kwietnia 2016 r. Osoby, które w ubiegłym roku złożyły odpowiedni wniosek, mają zapewnione finansowanie do września 2017 r. A co potem? Jeżeli chcemy dalej pobierać pieniądze, musimy złożyć nowy wniosek. Jeśli złożymy go do 31 sierpnia, nie będziemy

Właściciel Biedronki podniesie płace pracownikom od 1 października br.

trzyletnim stażem pracy wzrośnie z 2 450 do 2 600 zł brutto od 1 października 2016 r. Najniższe wynagrodzenie pracownika rozpoczynającego pracę na pełen etat na stanowisku sprzedawca-kasjer wyniesie 2300 zł brutto. "Wynagrodzenie obowiązujące w Biedronce od października br. jest o 

'Minutes' RPP: CPI może sięgać 1% w przyszłym roku

Warszawa, 20.10.2016 (ISBnews) - Podczas październikowego posiedzenia członkowie Rady Polityki Pieniężnej (RPP) oceniali, że według prognoz banku centralnego oraz ośrodków zewnętrznych w przyszłym roku roczna dynamika cen powinna kształtować się w pobliżu 1%, wynika z "minutes"

Akcjonariusze Grupy Lotos zdecydowali o wypłacie 1 zł dywidendy na akcję

sprawie podziału zysku spółki za 2016 r., w tym postanowiło przeznaczyć kwotę 184 873 362 zł na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy. Wysokość dywidendy przypadająca na jedną akcję wynosi 1 zł brutto" - czytamy w komunikacie. Dzień dywidendy ustalono na 12 września 2017 roku, a dzień wypłaty

Produkcja przemysłowa w USA wzrosła o 1% m/m w kwietniu

Warszawa, 16.05.2017 (ISBnews) - Produkcja przemysłowa w USA wyniosła 1% w ujęciu miesięcznym w kwietniu 2017 r. wobec wzrostu  0,4% miesiąc wcześniej (po rewizji), podał Fed. Konsensus rynkowy wynosił 0,3% wzrostu w ujęciu miesięcznym. (ISBnews)

Akcjonariusze Bogdanki zdecydowali o 1 zł dywidendy na akcję za 2016 r.

Warszawa, 26.06.2017 (ISBnews) - Akcjonariusze Lubelskiego Węgla Bogdanka zdecydowali o przeznaczeniu 34,01 mln zł z zysku netto za 2016 r. na dywidendę, co oznacza wypłatę 1 zł dywidendy na akcję, podała spółka. "Wypracowany przez spółkę w roku 2016 zysk netto w wysokości 175 896 313,75

Pharmena chce ponownej oceny wniosku o autoryzację substancji 1-MNA

organizmie człowieka maleje wraz z wiekiem. Dzięki suplementacji diety 1-MNA można wpływać na poziom 1-MNA w organizmie, a tym samym stymulować wydzielanie prostacykliny, ograniczając ryzyko powstania miażdżycy, wyjaśniono również. Pozytywne przeprowadzenie procesu autoryzacji 1-MNA jako nowego składnika

Pożyczyli 1 tys. zł, do spłaty mają osiem razy tyle. Ofiary chwilówek cierpią po cichu

Przystanek tramwajowy w centrum Gdańska. Każdy wolny centymetr kwadratowy obwieszony ulotkami. Reklamy są różne, ale temat jeden - łatwo dostępne pieniądze. "Szybka pożyczka. 200 zł na tydzień. A może 15 000 na 48 m-cy?", "Gotówka na wymarzone wakacje", "Nowa chwilówka dla

Akcjonariusze Grupy Lotos zdecydują 14 VI o wypłacie 1 zł dywidendy na akcję

Warszawa, 19.05.2017 (ISBnews) - Akcjonariusze Grupy Lotos zdecydują na walnym zgromadzeniu zwołanym 14 czerwca br. o przeznaczeniu 184,87 mln zł za 2016 r. na dywidendę, co oznacza wypłatę wysokości tj. 1 zł na akcję, podano w projekcie uchwały na ZWZ. "Walne zgromadzenie Grupy Lotos

Zamówienia w przemyśle USA wzrosły o 1% m/m w lutym

Warszawa, 04.04.2017 (ISBnews) - Zamówienia na towary wyprodukowane w USA w lutym 2017 r. wzrosły o 1% m/m, podał Departament Handlu w komunikacie. Konsensus rynkowy wynosił 1% wzrostu.  Z wyłączeniem transportu, nowe zamówienia zwiększyły się o 0,4%.  (ISBnews)

Akcjonariusze KGHM zdecydowali o wypłacie łącznie 1 zł dywidendy na akcję

Warszawa, 21.06.2017 (ISBnews) - Akcjonariusze KGHM Polska Miedź zdecydowali o przeznaczeniu 200 mln zł na wypłatę dywidendy z zysków lat ubiegłych, czyli 1 zł na akcję. "Walne zgromadzenie postanawia, że wypłaci dywidendę dla akcjonariuszy w kwocie 200 mln zł z zysków netto KGHM Polska

Wskaźnik nastrojów NY Empire State spadł do -1 pkt w maju

Warszawa, 15.05.2017 (ISBnews) - Wskaźnik nastrojów gospodarczych w stanie Nowy Jork (NY Empire State Index) wyniósł -1 pkt w maju wobec 5,2 pkt w poprzednim miesiącu, podał Fed z Nowego Jorku. Konsensus rynkowy wynosił 7 pkt. Wskaźnik dotyczący nowych zamówień wyniósł -4,4 pkt, podano także

BIEC: WPI spadł o 1 pkt w VII; presja inflacyjna wyraźnie słabnie

Warszawa, 11.07.2017 (ISBnews) - Wskaźnik Przyszłej Inflacji (WPI) - prognozujący z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem kierunek zmian cen towarów i usług konsumpcyjnych - w lipcu br. spadł o 1 pkt m/m do 78 pkt, podało Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych (BIEC) w raporcie. Presja inflacyjna

Oszczędności gospodarstw domowych wzrosły o 2,8% do 1 315 mld zł w I kw.

Warszawa, 20.06.2017 (ISBnews) - Wartość oszczędności polskich gospodarstw domowych wzrosła o ponad 36 mld zł w ciągu trzech miesięcy do 1 315 mld zł na koniec I kw. 2017 r., podały Analizy Online.   "W ujęciu wartościowym największy wpływ na wzrost oszczędności w I kwartale

TVP 1 traci widzów. Nie pomógł start jesiennej ramówki

Liderem oglądalności od 1 do 18 września 2016 r. pozostaje Polsat z udziałami na poziomie 13,5 proc. w tzw. grupie komercyjnej, czyli widzów w wieku od 16 do 49 lat - wynika z danych Nielsena. Polsat stracił względem ubiegłego roku 5,5 proc. Na drugim miejscu plasuje się TVN z wynikiem 13,1 proc

Agora podtrzymuje, że rynek reklamy w Polsce wzrosnie o 1-3% r/r w 2017r.

Warszawa, 12.05.2017 (ISBnews) - Agora podtrzymuje, że rynek reklamy w Polsce powinien wzrosnąć o 1-3% r/r w 2017 r., podała spółka. " Według szacunków spółki w 2017 r. wartość wydatków na reklamę w Polsce powinna wzrosnąć od 1 do 3% w porównaniu z 2016 r." – czytamy w

KRD: Zaległe zadłużenie spółek z NewConnect spadło o ponad 1 mln zł w 6 miesięcy

Warszawa, 13.07.2017 (ISBnews) - Łączne zadłużenie spółek notowanych na NewConnect sięga niemal 7,5 mln zł, czyli o ponad 1 mln zł mniej niż pół roku temu i ponad 4 mln mniej niż przed rokiem, poinformował Krajowy Rejestr Długów (KRD). Rośnie jednak zarówno liczba zadłużonych spółek, jak i

Szpital zaproponował rodzicom 1 zł odszkodowania za śmierć dziecka

: jednemu szpital zaproponował za trwałe uszkodzenie ciała 3 tys. zł, drugiemu zaledwie połowę tej kwoty. W województwach lubelskim i świętokrzyskim szpitale proponowały za uszkodzenie ciała po 1 tys. zł, a jeden ze szpitali w podkarpackim - tylko 1 zł. Za małe odszkodowanie nie istnieje Równie niskie

Zamówienia w przemyśle Niemiec wzrosły o 1% m/m w marcu

Warszawa, 08.05.2017 (ISBnews) - Zamówienia na towary wyprodukowane w Niemczech w marcu br. wzrosły o 1% m/m (w ujęciu wyrównanym sezonowo), podał urząd statystyczny Destatis. Konsensus rynkowy wynosił 0,8% wzrostu m/m. Zamówienia krajowe spadły o 3,8% m/m, a zagraniczne wzrosły o 4,8

Morawiecki: Ustawa o robotyzacji zmniejszy wpływy z CIT o ok. 1 mld zł rocznie

Katowice, 10.05.2017 (ISBnews) - Rząd przygotowuje projekt ustawy o robotyzacji, przewidującej przyspieszenie - do 1 roku - amortyzacji wydatków, które prowadzą do automatyzacji produkcji i usług, poinformował wicepremier, minister finansów i rozwoju Mateusz Morawiecki. Zmniejszy ona wpływy z

Sprzedaż Murapolu wzrosła do 1 609 mieszkań w I półr., plan roczny - 4 000

Warszawa, 05.07.2017 (ISBnews) - Murapol sprzedał 1 609 lokali mieszkalnych w I półroczu br., czyli o ok. 24% więcej r/r, a w samym II kw. podpisał 795 umów wobec 593 zawartych rok wcześniej. Po wyniku w pierwszych 6 miesiącach roku spółka "jest spokojna" o realizację tegorocznego planu

Akcjonariusze Bogdanki zdecydują 26 VI o 1 zł dywidendy na akcję za 2016 r.

Warszawa, 31.05.2017 (ISBnews) - Akcjonariusze Lubelskiego Węgla Bogdanka zdecydują o przeznaczeniu 34,01 mln zł z zysku netto za 2016 r. na dywidendę, tj. o wypłacie 1 zł na akcję, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie zwołane na 26 czerwca. "Zwyczajne walne zgromadzenie

AdMassive Group przydzielił obligacje serii E o wartości 1 mln zł

Warszawa, 16.02.2017 (ISBnews) -  AdMassive Group przydzielił 1 625 obligacji serii E o łącznej wartości 1 mln zł, podała spółka. "Emisja obligacji serii E została skierowana do jednego podmiotu, któremu zarząd emitenta zaoferował nie więcej 1 625 obligacji imiennych serii E

Pharmena przedstawi koncernom farmaceutycznym programy badawcze dot. 1-MNA

Warszawa, 20.07.2016 (ISBnews) - Pharmena publikowała wyniki II fazy badań klinicznych nad innowacyjnym lekiem przeciwmiażdżycowym opartym na opatentowanej substancji czynnej 1­MNA, z których wynika, że obniża ona istotnie statystycznie markery stanu zapalnego u pacjentów z dyslipidemią

GUS: Nowe zamówienia w przemyśle wzrosły o 1% r/r w kwietniu

Warszawa, 25.05.2017 (ISBnews) - Nowe zamówienia w przemyśle wzrosły o 1% r/r w kwietniu 2017 r. po wzroście o 33% r/r miesiąc wcześniej, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). W ujęciu miesięcznym odnotowano spadek o 25,8% (wobec wzrostu o 32,4% m/m miesiąc wcześniej), podał Urząd

Circle K Polska otworzyła dwie nowe stacje paliw przy autostradzie A-1

Warszawa, 26.04.2017 (ISBnews) - Circle K Polska, prowadząca dotychczas stacje paliw pod logo Statoil, otworzyła dwie nowe stacje paliw przy autostradzie A-1 pod nową marką Circle K, podała firma. "Proces zmiany marki ze Statoil na Circle K rozpocznie się oficjalnie 11 maja br. w Warszawie

Amadeus: 9% firm w Polsce wydaje na podróże służbowe ponad 1 mln zł rocznie

Warszawa, 02.06.2017 (ISBnews) - Ok. 9% firm w Polsce wydaje na podróże służbowe ponad 1 mln zł rocznie, wynika z analizy firmy Amadeus. Jednocześnie wskazuje ona, że stosowanie polityki podróży oraz wdrożeniu rozwiązań IT w tym obszarze może dawać firmom oszczędności sięgające nawet 20% budżetu

Bowim kupi 1 286 548 akcji własnych od Konsorcjum Stali za 18 mln zł

Warszawa, 22.05.2017 (ISBnews) - Bowim kupi 1 286 548 akcji własnych od Konsorcjum Stali za 18 mln zł, poinformowały spółki. "Na mocy umowy sprzedaży akcji przeniesienie własności akcji oraz zapłata ceny następować będzie w postaci 55 transz następujących po sobie w odstępach miesięcznych

Przewozy Regionalne miały ok. 1 mln pasażerów w czasie ŚDM

Warszawa, 01.08.2016 (ISBnews) - Przewozy Regionalne w ramach Światowych Dni Młodzieży (ŚDM) przewiozły ok. 1 mln pasażerów, podał przewoźnik. "W spotkaniu młodych z papieżem wzięli udział pielgrzymi z całego świata. Zdecydowana większość z nich podróżowała z Przewozami Regionalnymi. Przez

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

a 1

A 1 - niemiecki torpedowiec z okresu I wojny światowej. Pierwsza jednostka typu A 1. Okręt wyposażony w jeden kocioł parowy opalany węglem i trójcylindrową maszynę parową. Zapas paliwa 24,5 tony. Okręt wyposażono w stoczni AG Vulcan (kadłub zbudowano w innej stoczni). Okręt brał udział w patrolach na kanale La Manche. Po wojnie złomowany w 1921 lub 1922 roku

więcej o a 1 na pl.wikipedia.org