a 1

Piotr Skwirowski

Tajemnice wokół 1 proc. podatku

Tajemnice wokół 1 proc. podatku

Organizacje pożytku publicznego uprawnione do przyjmowania pieniędzy z 1 proc. podatków nie publikują swoich sprawozdań finansowych albo trudno się z nich dowiedzieć, na co poszły pieniądze.

Ustawa PZP - Rozdział 1: Przepisy wspólne

Ustawa Prawo zamówień publicznych (PZP), Dział VI: Środki ochrony prawnej, Rozdział 1: Przepisy wspólne

Ustawa PZP - Rozdział 1: Umowy ramowe

Ustawa Prawo zamówień publicznych (PZP), Dział III: Przepisy szczególne, Rozdział 1: Umowy ramowe

BizSylwetki. Był wrogiem publicznym nr 1 w Polsce, zarobił miliardy na rządowych kontraktach i prawie upadł. Kim jest Ryszard Krauze?

BizSylwetki. Był wrogiem publicznym nr 1 w Polsce, zarobił miliardy na rządowych kontraktach i prawie upadł. Kim jest Ryszard Krauze?

Ustawa PZP - Rozdział 1: Zakres działania

Art. 152. 1. Centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach zamówień publicznych jest Prezes Urzędu. 2. Nadzór nad Prezesem Urzędu sprawuje Prezes Rady Ministrów minister właściwy do spraw gospodarki. 3. Obsługę Prezesa Urzędu zapewnia Urząd. 4. Organizację Urzędu określa

Ustawa PZP - Rozdział 1: Zakres działania

Art. 152. 1. Centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach zamówień publicznych jest Prezes Urzędu. 2. Nadzór nad Prezesem Urzędu sprawuje Prezes Rady Ministrów minister właściwy do spraw gospodarki. 3. Obsługę Prezesa Urzędu zapewnia Urząd. 4. Organizację Urzędu określa

Ustawa PZP - Rozdział 1: Zamawiający i wykonawcy

. Zamawiający może określić w opisie przedmiotu zamówienia konieczność przeniesienia praw własności intelektualnej lub udzielenia licencji. 4.Zamawiający może określić w opisie przedmiotu zamówienia wymagania związane z realizacją zamówienia, dotyczące: 1) zatrudnienia osób: a) bezrobotnych lub młodocianych w

Ustawa PZP - Rozdział 1: Przedmiot regulacji

zawierane między zamawiającym a wykonawcą, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane; 14) zamówieniach sektorowych - należy przez to rozumieć zamówienia, o których mowa w art. 132 ust. 1; 15) zamówieniach w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa - należy przez to rozumieć zamówienia, o

Od 1 lipca zmiany w kontrolowaniu firm

Od 1 lipca zmiany w kontrolowaniu firm

skarbowej i lepsze wyniki kontroli. Czyli dodatkowe pieniądze dla budżetu - mówił w czasie czwartkowej konferencji o JPK wiceminister finansów Wiesław Jasiński. Tłumaczył, że podatnik skorzysta, bo kontrola, którą będzie u niego przeprowadzał fiskus, będzie krótsza, mniej zakłócająca działanie firmy, a więc

Ustawa PZP - Rozdział 1: Umowy ramowe

Art. 99. Zamawiający może zawrzeć umowę ramową po przeprowadzeniu postępowania, stosując odpowiednio przepisy dotyczące udzielania zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego lub negocjacji z ogłoszeniem. Art. 100. 1. Umowę ramową zawiera się na okres nie dłuższy niż

Ustawa PZP - Rozdział 1: Przepisy wspólne

Art. 179. 1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów niniejszej

Ustawa PZP - Rozdział 1: Zamawiający i wykonawcy

oferty, a także w zakresie, o którym mowa w ust. 1, występuje z wnioskiem o unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia. Art. 21. 1. Członków komisji przetargowej powołuje i odwołuje kierownik zamawiającego. 2. Komisja przetargowa składa się z co najmniej trzech osób. 3. Kierownik zamawiającego

Ustawa PZP - Rozdział 1: Przedmiot regulacji

charakteru przemysłowego ani handlowego, jeżeli podmioty, o których mowa w tym przepisie oraz w pkt 1 i 2, pojedynczo lub wspólnie, bezpośrednio lub pośrednio przez inny podmiot: a) finansują je w ponad 50% lub b) posiadają ponad połowę udziałów albo akcji, lub c) sprawują nadzór nad organem zarządzającym

Ustawa PZP - Rozdział 1: Zakres działania

Art. 152. 1. Centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach zamówień publicznych jest Prezes Urzędu. 2. Nadzór nad Prezesem Urzędu sprawuje Prezes Rady Ministrów. 3. Obsługę Prezesa Urzędu zapewnia Urząd. 4. Organizację Urzędu określa statut nadany, w drodze zarządzenia, przez

Jak przekazać 1 procent podatku w 2017 roku? Uwaga, są spore zmiany

Jak przekazać 1 procent podatku w 2017 roku? Uwaga, są spore zmiany

można je obejrzeć. A następnie PIT zaakceptować, odrzucić bądź nie robić nic, co będzie oznaczało automatyczną akceptację zeznania wraz z upływem terminu na jego złożenie. W ten w właśnie sposób nasz 1 proc. podatku zostanie przekazany wybranej organizacji. Z nowego rozwiązania fiskusa nie skorzystają w

Już jedna trzecia majątku w rękach 1 proc. najbogatszych Chińczyków

Już jedna trzecia majątku w rękach 1 proc. najbogatszych Chińczyków

a najbiedniejszymi (gdyby całe bogactwo kraju było skupione w rękach jednej osoby, wskaźnik wyniósłby 1). Gini mierzy tylko dochody, a nie posiadane majątki, co mogłoby jeszcze pogłębić obraz nierówności. Wartość wskaźnika Giniego Chiny publikują dopiero od trzech lat i nie prezentują się one

Budimex Nieruchomości sprzedał 1 457 lokali w 2017 r., notarialnie - 1 914

Warszawa, 09.01.2018 (ISBnews) - Budimex Nieruchomości zawarł umowy przedsprzedaży 1 457 lokali w 2017 r. wobec 1 615 rok wcześniej, podała spółka. Jednocześnie zawarł umowy sprzedaży notarialnej 1 914 lokali wobec 1 188 w 2016 r. Spółka podała również, że w samym IV kw. ub.r. przedsprzedała

1 procent podatku - to nie jest dużo

Pieniędzy na 1 proc. podatku nie wyciągamy dodatkowo ze swoich kieszeni. To kwoty, które już i tak oddaliśmy fiskusowi. Teraz możemy jedynie zdecydować, do której z przeszło 8 tys. organizacji pożytku publicznego powinny trafić. Jeśli tego nie zrobimy, te pieniądze z ochotą wyda rząd. Coraz więcej

Sprzedaż Polnordu wzrosła do 1 389 lokali w 2017 r., przekazania do 1 126

Warszawa, 09.01.2018 (ISBnews) - Według danych ważonych udziałem Polnord w spółkach zależnych grupa zawarła umowy sprzedaży 1 389 lokali w 2017 roku, co stanowi wzrost o ok. 35% r/r i jest najwyższym wynikiem w historii spółki, podał Polnord. W wyniku finansowym za ub.r. rok ujętych zostanie

Wadliwe poduszki powietrzne zabiły 11 osób. Koncern Takata zapłaci w USA 1 mld dol.

Wadliwe poduszki powietrzne zabiły 11 osób. Koncern Takata zapłaci w USA 1 mld dol.

mln dol. kary, na odszkodowania dla ofiar wypadków wadliwych poduszek przekaże 125 mln dol., a koncernom samochodowym za przymusowe naprawy poduszek zapłaci 850 mln dol. Łącznie ugoda będzie kosztować japoński koncern 1 mld dol. Musi też wprowadzić reformy, a przez trzy lata będzie pod nadzorem

Podwyżka kwoty wolnej od podatku dopiero od 1 stycznia 2017 roku

Podwyżka kwoty wolnej od podatku dopiero od 1 stycznia 2017 roku

W kampaniach wyborczych Andrzej Duda i PiS obiecali Polakom podwyżkę kwoty wolnej od podatku do 8 tys. zł. Dziś kwota wolna to 3091 zł rocznie. Zdaniem Trybunału Konstytucyjnego to za mało. Podatki muszą płacić nawet osoby, których dochody są niższe od minimum egzystencji, a to jest sprzeczne z

Segregacja śmieci po nowemu. Sprawdź, jakie są nowe zasady recyklingu odpadów obowiązujące od 1 lipca 2017 r.

Segregacja śmieci po nowemu. Sprawdź, jakie są nowe zasady recyklingu odpadów obowiązujące od 1 lipca 2017 r.

kiedy obowiązują nowe zasady segregacji śmieci Choć nowe zasady recyklingu obowiązują od 1 lipca, w praktyce gminy będą je wprowadzać dopiero po wygaśnięciu obowiązujących umów na odbiór odpadów. Na przykład w Krakowie nic nie zmieni się do marca 2019 roku, a w Warszawie do końca 2018 roku. Najpóźniej

Zaskakujący problem z nowym gazociągiem, Polska może stracić 1 mld zł z Unii

Zaskakujący problem z nowym gazociągiem, Polska może stracić 1 mld zł z Unii

można by przesyłać docelowo 4,1 mld m sześc. gazu rocznie, co zaspokoiłoby dwie trzecie zapotrzebowania państw bałtyckich. Natomiast z Litwy można by dostarczać do Polski 1 mld m sześc. gazu rocznie. Latem Unia przyznała dotację także na budowę podmorskiego gazociągu między Estonią i Finlandią. Dzięki

Art. 1 KK

Art. 1 § 1. Odpowiedzialności karnej podlega ten tylko, kto popełnia czyn zabroniony pod groźbą kary przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia. § 2. Nie stanowi przestępstwa czyn zabroniony, którego społeczna szkodliwość jest znikoma. § 3. Nie popełnia przestępstwa

TVP 1 i TVP 2 razem słabsze od Polsatu. Dramat oglądalności

2 - 13,5 proc. - jest już niższy niż udział samego Polsatu (13,6 proc.) czy TVN (13,9 proc.) w grupie komercyjnej, a wynikom TVP 1 i TVP 2 bliżej do TV Pulsu i TVN 7 niż do komercyjnych konkurentów - dodaje Nowakowska. Dla porównania TV Puls w analogicznym okresie miał prawie 4-proc. udział w

MF zaoferuje obligacje za 1 mld zł na przetargu uzupełniającym

, zapadających w lipcu 2020 r., wyniosła 658,5 mln zł przy 1 394,5 mln zł popytu. Cena minimalna wyniosła 954,10 zł, a rentowność 1,863%. Inwestorzy kupili papiery serii WZ1122, zapadające w listopadzie 2022 r., o wartości 1 075 mln zł przy 3 237,5 mln zł popytu. Cena minimalna wyniosła 993,26 zł. Resort

Vantage sprzedał 1 034 lokali w 2017 r., przekazał 885

Warszawa, 05.01.2018 (ISBnews) - Vantage Development osiągnął w IV kwartale 2017 r. sprzedaż na poziomie 305 lokali, a narastająco w okresie od I do IV kwartału 2017 r. 1 034 lokali, podała spółka. "Jednocześnie emitent informuje, że w IV kwartale zostało wydanych 280 lokali, a w całym

Jujubee pozyskało ponad 1 mln zł dzięki prywatnej emisji

Warszawa, 19.01.2018 (ISBnews) - Jujubee pozyskało ponad 1 mln zł dzięki prywatnej emisji, podała spółka. Nowe środki pozwolą na pełne wykorzystanie dofinansowania z programu sektorowego GameINN, promocję gry 'Kursk' oraz na zwiększenie zatrudnienia, co związane jest z dalszymi planami

Co organizacje pożytku publicznego robią z twoim 1 proc.?

organizację (w PIT podaje się numer KRS organizacji, a poniżej cel szczegółowy, np. dane dziecka). Ale taki system otwiera też furtkę do wspierania z 1 proc. nie tylko OPP. W Polsce działają bowiem organizacje, które zbierają pieniądze dla podmiotów, które nie mają statusu OPP. Fundacja staje się wtedy

Morawiecki: Program 500+ może ruszyć 1 kwietnia lub 1 maja

Warszawa, 21.12.2015 (ISBnews) - Program 500+ ruszy na pewno w II kw. 2016 r., natomiast decyzję o tym, czy będzie to 1 kwietnia czy 1 maja podejmie premier Beata Szydło, poinformował wicepremier i minister rozwoju Mateusz Morawiecki. "Bezpieczniej jest mówić, że program 500+ ruszy w

Lokalny Rolnik dostał 1 mln zł na rozwój. Zainwestowali m.in. Lewandowscy

jednego z nich są znani propagatorzy zdrowego stylu życia Anna i Robert Lewandowscy. Pieniądze pomogą Lokalnemu Rolnikowi w dalszej ekspansji. 1 mln zł na rozwój Coraz więcej osób interesuje się zdrową żywnością. Według ostatnich dostępnych danych Głównego Urzędu Statystycznego w 2014 roku liczba

5 mld euro strat i 1 mln euro do zwrotu. Makler Jerome Kerviel z wyrokiem

terminowych na europejskie indeksy giełdowe. Dzięki nieautoryzowanym transakcjom kontrolował aktywa o wartości 50 mld euro i naraził bank na straty w wysokości ok. 4,9 mld euro. Dziś francuski sąd apelacyjny orzekł, że Kerviel musi oddać bankowi 1 mln euro. "Mimo przebiegłości i determinacji pozwanego

NBP przejmie funkcję organizatora fixingu stawki Polonia od 1 grudnia

Warszawa, 23.10.2017 (ISBnews) - Narodowy Bank Polski zawarł z ACI Polska Stowarzyszeniem Rynków Finansowych porozumienie, na mocy którego z dniem 1 grudnia 2017 r. bank centralny obejmie funkcję organizatora fixingu Stawki Referencyjnej Polonia, podał bank. "Przejęcie przez Narodowy Bank

Bowim może przekroczyć 1 mld zł przychodów w 2017 r.

Warszawa, 20.11.2017 (ISBnews) - Bowim ma szansę przekroczyć 1 mld zł przychodów w całym 2017 r., poinformował wiceprezes Jacek Rożek. "Jesteśmy na najlepszej drodze, by po raz pierwszy w giełdowej historii naszej spółki przekroczyć miliard złotych przychodów w całym roku obrotowym"

GetBack przedstawi politykę dywidendową w ciągu 1-2 miesięcy

Warszawa, 23.10.2017 (ISBnews) - GetBack przedstawi politykę dywidendową w ciągu 1-2 miesięcy, poinformował prezes Konrad Kąkolewski.  "Polityka dywidendowa powinna być w ciągu miesiąca, dwóch. My proponujemy nasze przemyślenia, rada nadzorcza będzie dyskutować" - powiedział

PZU dociska ofertę zdrowotną. Chce mieć 1 mld zł wpływów w 2020 r.

Zdrowie Polaków jest w rozsypce. Co czwarty z nas zachoruje na nowotwór lub był już na niego leczony. W ubiegłym roku 100 tys. osób przeszło zawał, a kolejne 70 tys. udar mózgu. Jak wynika z badań Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych, chorzy są zagubieni w gąszczu procedur, skierowań, wypisów

Pharmena rozpoczęła prezentację 1-MNA firmom farmaceutycznym

Warszawa, 05.10.2016 (ISBnews) - Pharmena rozpoczęła proces prezentacji przemysłowi farmaceutycznemu wyników zakończonych badań klinicznych II fazy nad lekiem przeciwmiażdżycowym 1-MNA celem komercjalizacji projektu z udziałem koncernu farmaceutycznego, podała spółka. W rozmowach z przemysłem

Moto Data: Prawie 1/3 kierowców kupuje używane opony

Warszawa, 04.10.2017 (ISBnews) - Niemal 1/3 kierowców (32%) kupuje używane opony, wynika z badania Moto Data. Ogumienie na fabrycznie nowe wymienia 68% badanych użytkowników aut. "Używane opony niosą ze sobą duże niebezpieczeństwo nagłych awarii oraz uszkodzeń innych podzespołów samochodu

Łukasz Kwiecień obejmie 1 września stanowisko wiceprezesa PKO TFI

Warszawa, 31.08.2017 (ISBnews) - Łukasz Kwiecień został powołany na stanowisko wiceprezesa PKO Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (PKO TFI) z dniem 1 września, podała spółka. Łukasz Kwiecień związany jest z rynkiem kapitałowym od ponad 25 lat, w tym z branżą funduszy inwestycyjnych. W PKO

Które konto osobiste jest obecnie najlepsze? W jednym banku możesz zyskać nawet 1 tys. zł [RANKING]

Które konto osobiste opłaca się teraz założyć najbardziej? Zobacz nasz ranking. Credit Agricole i 1 tys. zł Najwięcej, bo aż 1 tys. zł za otwarcie konta osobistego, obiecuje Credit Agricole. By otrzymać całą tę kwotę, trzeba jednak związać się z bankiem przynajmniej na półtora roku, a dodatkowo

"Wiadomości" TVP 1 straciły prawie pół miliona widzów. 260 tys. tylko w lutym

Najnowsze zestawienia oglądalności podał serwis "Wirtualne Media", a przygotowała firma Nielsen Audience Measurement. Spadek o prawie pół miliona rok do roku Według danych "Wiadomości" TVP 1 będące rok wcześniej wiceliderem rankingu po "dobrej zmianie" w mediach spadły

Ronson podtrzymuje plan przekazania 1 000 mieszkań w 2017 r.

Warszawa, 04.08.2017 (ISBnews) - Ronson Europe podtrzymuje plan przekazania klientom prawie 1 000 lokali i sprzedaży 800 lokali w 2017 r., poinformował prezes Tomasz Łapiński. "Podtrzymujemy nasze plany zakładające przekazanie klientom w całym 2017 roku blisko 1 000 lokali w porównaniu z

Pierwszy milion trzeba ukraść? Już ponad 2 tys. Polaków zarabia powyżej 1 mln zł rocznie [WYKRES]

Z danych udostępnionych przez Ministerstwo Finansów wynika, że w 2013 r. aż 2314 osób zadeklarowało dochód do opodatkowania wyższy niż 1 mln złotych. To o 82 osoby więcej niż rok wcześniej i ponad dwukrotnie więcej niż w 2004 r., kiedy to milionerów w naszym kraju było 901. W 2013 r. dochody 24

Od 1 kwietnia niższe składki ZUS dla przedsiębiorców. O całe 3 złote

Od 1 kwietnia obowiązuje nowe "rozporządzenie w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków". W porównaniu z regulacją obowiązującą do końca marca tę samą

Pharmena ma patent na 1-MNA w USA

Warszawa, 28.04.2017 (ISBnews) - Urząd Patentowy Stanów Zjednoczonych udzielił patentu Pharmenie na zgłoszenie patentowe nr 15/146,485 dotyczące zastosowania 1-metylonikotynamidu (1-MNA), poinformowała spółka. "Ochrona patentowa w zakresie zastosowania 1-metylonikotynamidu (1-MNA) w

Capex JSW wyniesie ok. 1 mld zł w 2017 roku

Warszawa, 25.05.2017 (ISBnews) -  JSW szacuje tegoroczny capex na poziomie ok. 1 mld zł, poinformował p.o. prezesa Daniel Ozon. "Ok. 1 mld zł to jest całościowy capex w naszej grupie JSW i JSW Koks. Całą tę kwotę podtrzymujemy, choć w planach oczywiście czasami następują przesunięcia

JSW planuje utworzenie funduszu stabilizacyjnego wielkości 1-1,1 mld zł

Warszawa, 25.05.2017 (ISBnews) - Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) zamierza utworzyć dwa fundusze, z których większy pełniłby funkcję stabilizacyjną dla spółki na trudniejsze dla biznesu okresy, poinformował p.o. prezesa Daniel Ozon. Jeszcze w tym roku do funduszu mogłoby trafić ok. 1

Pharmena musi dostarczyć EFSA dodatkową dokumentację dotyczącą 1-MNA 

ryzyko wystąpienia miażdżycy. Badania wykazały, że stężenie endogennego 1-MNA w organizmie człowieka maleje wraz z wiekiem. Dzięki suplementacji diety 1-MNA można wpływać na poziom 1-MNA w organizmie, a tym samym stymulować wydzielanie prostacykliny ograniczając ryzyko powstania miażdżycy. "

Szpital zaproponował rodzicom 1 zł odszkodowania za śmierć dziecka

: jednemu szpital zaproponował za trwałe uszkodzenie ciała 3 tys. zł, drugiemu zaledwie połowę tej kwoty. W województwach lubelskim i świętokrzyskim szpitale proponowały za uszkodzenie ciała po 1 tys. zł, a jeden ze szpitali w podkarpackim - tylko 1 zł. Za małe odszkodowanie nie istnieje Równie niskie

PZU wprowadziło ubezpieczenie zdrowotne dla 1- i 2-osobowych przedsiębiorstw

przedsiębiorców, którzy cenią czas, komfort i poczucie bezpieczeństwa. Wraz z nim mogą korzystać z opieki medycznej w dogodnym dla siebie miejscu i czasie. Wykonując badania profilaktyczne i reagując szybko na pierwsze objawy choroby, przedsiębiorca ogranicza ryzyko swojej nieobecności w pracy, a co za tym idzie

Banco Santander nabył 100% udziałów Banco Popular za 1 euro

Warszawa, 07.06.2017 (ISBnews) - Banco Santander nabył 100% udziałów w kapitale zakładowym Banco Popular Español za 1 euro, podał bank. W prezentacji bank podał, że do przyczyn nabycia Banco Popular zalicza "unikalną szansę na konsolidację na krajowych rynkach Hiszpanii i Portugalii

Grupa Lotos rekomenduje wypłatę 1 zł dywidendy na akcję

Warszawa, 10.05.2017 (ISBnews) - Zarząd Grupy Lotos zarekomendował akcjonariuszom przeznaczenie 184,87 mln zł z zysku za 2016 r. na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 1 zł brutto na akcję, podała spółka. Jednocześnie zarząd zaproponował ustalenie 12 września 2017 roku jako dnia dywidendy

CEZ wydzieli dywizję energetyki jądrowej od 1 czerwca br.

Warszawa, 18.05.2017 (ISBnews) - CEZ zdecydował o utworzeniu dywizji energetyki jądrowej od 1 czerwca br., podała spółka. Jednocześnie obecna dywizja wytwarzania zostanie przekształcona w dywizję energetyki konwencjonalnej. Spółka zdecydowała się na zmianę struktury w celu dostosowania się do

RN Erbudu powołała Agnieszkę Głowacką do zarządu od 1 VI

Warszawa, 23.05.2017 (ISBnews) - Rada nadzorcza Erbudu z dniem 1 czerwca br. powołała Agnieszkę Głowacką na nowego członka zarządu odpowiedzialnego za politykę finansową grupy, podała spółka. "Erbud od początku budował swoją silną pozycję rynkową na fundamencie najwyższej jakości

Liczba rozpoczętych budów domów w USA spadła do 1 192 tys. w grudniu

Warszawa, 18.01.2018 (ISBnews) - Liczba rozpoczętych budów domów przez prywatnych inwestorów w USA wyniosła w grudniu ub. r. 1 1 92 tys., co oznacza spadek o 8,2% m/m oraz o 6% w ujęciu rocznym, podał Departament Mieszkalnictwa i Rozwoju Urbanistycznego. Konsensus rynkowy wynosił 1 280 tys

KGHM Polska Miedź rekomenduje wypłatę 1 zł dywidendy na akcję

Warszawa, 12.05.2017 (ISBnews) - KGHM Polska Miedź rekomenduje wypłatę dywidendy wysokości 200 mln zł, czyli 1 zł na akcję, podała spółka. „KGHM Polska Miedź rekomenduje zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu pokrycie straty za rok obrotowy 2016 w kwocie 4 084 550 199,31 zł z kapitału

1 procent podatku w pięciu łatwych krokach

. Ale wybierając instytucję, którą chce wesprzeć 1 proc. podatku, musi postępować bardzo ostrożnie. Przede wszystkim powinien zbadać, czy ma ona status organizacji pożytku publicznego. To absolutnie konieczne, bo tylko takiej organizacji można przekazać 1 proc. podatku. Listę organizacji z wymaganym

Spółka zależna Ferrovial Agroman International sprzedała 1 mln akcji Budimeksu

Warszawa, 03.04.2017 (ISBnews) - Valivala Holdings B.V., spółka zależna Ferrovial Agroman International, sprzedała 1 mln akcji Budimeksu, co skutkuje zmniejszeniem udziału w spółce z 59,06% do 55,14%, podał Budimex. "Transakcja ta nie wiąże się z jakimikolwiek zmianami strategii w stosunku

Pozwolenia na budowę domów w USA spadły do 1 302 tys. w grudniu

Warszawa, 18.01.2018 (ISBnews) - Liczba pozwoleń na budowę domów przez prywatnych inwestorów w USA wyniosła 1 302 tys. w grudniu 2017 r., co oznacza spadek o 0,1% m/m oraz wzrost o 2,8% w ujęciu rocznym, podał Departament Mieszkalnictwa i Rozwoju Urbanistycznego. Konsensus rynkowy wynosił 1 300

"Jurassic World" przebił barierę 1 mld dol. Będzie hit wszech czasów?

"Jurassic World" osiągnął wynik 1 mld dolarów ze sprzedaży biletów najszybciej ze wszystkich filmów w historii kina. Analitycy prognozowali, że może się to wydarzyć właśnie dzisiaj, czyli w trzynasty dzień od kinowej premiery. Tym samym film wyprzedził w rankingu film "Szybcy i

Obligacje Dino Polska serii 1/2017 zadebiutują na Catalyst w ponieziałek

Warszawa, 08.02.2018 (ISBnews) - Obligacje Dino Polska serii 1/2017 o łącznej wartości nominalnej 100 mln zł zadebiutują na Catalyst w poniedziałek, 12 lutego br, wynika z uchwały zarządu BondSpot. "Zarząd BondSpot postanawia wyznaczyć dzień 12 lutego 2018 r. jako dzień pierwszego

1 złoty za gratis? Gra warta świeczki

odmówił wysłania gry do paczkomatu i zaprosił panią Ewę do odebrania towaru w jednym ze stacjonarnych sklepów, ale.. .nie za darmo! A za 1 zł. "Gra jest dopuszczona do sprzedaży i, niestety, nie możemy inaczej wydać jej Pani niż za 1 zł, na podstawie czego otrzyma Pani dowód zakupu" - napisało

Pożyczyli 1 tys. zł, do spłaty mają osiem razy tyle. Ofiary chwilówek cierpią po cichu

Przystanek tramwajowy w centrum Gdańska. Każdy wolny centymetr kwadratowy obwieszony ulotkami. Reklamy są różne, ale temat jeden - łatwo dostępne pieniądze. "Szybka pożyczka. 200 zł na tydzień. A może 15 000 na 48 m-cy?", "Gotówka na wymarzone wakacje", "Nowa chwilówka dla

JSW: 1 716 pracowników chce skorzystać z pakietu osłonowego

Warszawa, 02.02.2017 (ISBnews) - Deklarację skorzystania z urlopów górniczych oraz jednorazowych odpraw pieniężnych złożyło 1 716 pracowników Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW), podała spółka.  "31 stycznia w kopalniach Jastrzębskiej Spółki Węglowej zakończono zbieranie deklaracji od

MF zaoferuje obligacje za 1 mld zł na przetargu uzupełniającym

; Inwestorzy kupili papiery serii PS0422 o wartości 1 337 mln zł przy 2 675 mln zł popytu. Cena minimalna wyniosła 958,51 zł, a rentowność 3,122%. Resort sprzedał obligacje serii WZ1122 o łącznej wartości 1 078 mln zł przy popycie 3 848 mln zł. Cena minimalna wyniosła 969,50 zł.Sprzedaż papierów

Polnord sprzedał 1 023 lokale w 2016 r.

Warszawa, 05.01.2017 (ISBnews) - Polnord sprzedał w 2016 r. na podstawie zawartych umów przedwstępnych i rezerwacyjnych łącznie 1 023 lokale netto (uwzględniając wstępne dane ważone udziałem Polnord w poszczególnych spółkach grupy), podał Polnord. "Liczba lokali, które zostaną rozpoznane w

Gazprom ograniczył transport gazu przez OPAL od 1 lutego

anulowaniem lutowej aukcji decyzją Trybunału Sprawiedliwości. Transport gazu innymi kanałami nie zmienił się" - powiedział przedstawiciel Gazpromu, cytowany przez TASS. Według operatora gazociągu, spółki OPAL Gastransport, przepustowość była pod koniec stycznia zagospodarowana w 99%, podczas gdy 1

JSW chce mieć średniorocznie 1 mld zł zysku netto w l. 2018-2030

Warszawa, 09.02.2018 (ISBnews) - Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) chce wypracowywać średniorocznie 1 mld zł zysku netto w latach 2018-2030, poinformował prezes Daniel Ozon. "Chcemy osiągać 1,03 mld zł zysku netto średniorocznie" - powiedział Ozon podczas konferencji prasowej

BZ WBK wyemituje obligacje podporządkowane o wartości do 1 mld zł

Warszawa, 07.02.2018 (ISBnews) - Zarząd Banku Zachodniego WBK  (BZ WBK) podjął uchwałę dotyczącą wyemitowania obligacji podporządkowanych o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 1 mld zł, które po uzyskaniu zgody Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zostaną zaliczone do instrumentów Tier

MF sprzedało Green Bonds za 1 mld euro przy 3,25 mld euro popytu

Warszawa, 01.02.2018 (ISBnews) - Ministerstwo Finansów sprzedało 8,5-letnie Green Bonds o wartości nominalnej 1 mld euro przy rentowności 1,153% wobec popytu wynoszącego 3,25 mld euro, podał resort. "Ministerstwo Finansów informuje, że 31 stycznia br. dokonano wyceny 8,5-letnich

Eurostat: Produkcja przemysłowa w strefie euro wzrosła o 1% m/m w listopadzie

Warszawa, 11.01.2018 (ISBnews) - Wyrównana sezonowo produkcja przemysłowa w strefie euro wzrosła o 1% m/m w listopadzie 2017 r., podał unijny urząd statystyczny Eurostat. W całej UE produkcja wzrosła o 0,9% w tym ujęciu. Konsensus rynkowy dla strefy euro wyniósł 0,8% w ujęciu miesięcznym. W

Do 2016 r. 1 proc. najzamożniejszych będzie posiadał więcej bogactwa niż cała reszta świata [WYKRES DNIA]

2016 roku 1 proc. najbogatszych ludzi będzie posiadać ponad 50 proc. globalnego bogactwa. Dla porównania przypomniano, że w 2009 roku majątki najzamożniejszych wynosiły 44 proc., a w 2014 roku 48 proc. całości. Część światowego bogactwa posiadana przez 1 proc. najzamożniejszych |Create infographics

PKO BP zamierza przeprowadzić emisję obligacji podporządkowanych do 1 mld zł

Warszawa, 30.01.2018 (ISBnews) - Zarząd PKO Banku Polskiego podjął uchwałę o zamiarze przeprowadzenia emisji dziesięcioletnich obligacji podporządkowanych o wartości do 1 mld zł, podał bank. Środki z emisji będą przeznaczone na zwiększenie kapitałów Tier 2.  "Zarząd Powszechnej

NBP: Depozyty ogółem wzrosły o 1% m/m, kredyty - o bez zmian m/m w październiku

Warszawa, 23.11.2017 (ISBnews) - Wartość depozytów ogółem wyniosła na koniec października br. 1 096,55 mld zł, co oznacza wzrost o 1% w ujęciu miesięcznym. Natomiast należności banków ogółem ukształtowały się w tym okresie na poziomie 1 174,42 mld zł, tj. nie zmieniły się (w %) w ujęciu

PCM wyemituje obligacje serii 1/2017 o wartości do 250 mln zł

oprocentowane, a odsetki będą płatne w okresach kwartalnych. Oprocentowanie będzie zmienne, ustalane w oparciu o stawkę WIBOR 3M, powiększoną o marżę w wysokości 1,7%" - czytamy również. Do 30 kwietnia 2018 r. obligacje 1/2017 zostaną zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych i wprowadzone do

Play zbudował 697 nadajników w ub.r, planuje realizację ponad 1 tys. na ten rok

zapowiedzianego do 2020 r. W 2017 roku wybudowaliśmy 697 nadajników, 1 604 zostało ulepszonych i jeden nadajnik operuje średnio 5,4 systemów. Pokrycie populacji to aktualnie 93,5%. W tym roku planujemy zrealizować ponad 1 000 punktów. Tempo naszego roll-out jest prawdopodobnie większe od wszystkich

MF zaoferuje obligacje za 1 mld zł na przetargu uzupełniającym

Warszawa, 05.01.2017 (ISBnews) - Ministerstwo Finansów zaoferuje dzisiaj na przetargu uzupełniającym obligacje z terminami zapadalności w latach 2022 i 2026 o łącznej wartości 1 mld zł, podał resort. Resort zaoferuje obligacje serii WZ1122 z terminem zapadalności w

GPW zawiesiła obrót akcjami Hawe do 1 stycznia 2017 r.

Warszawa, 02.12.2016 (ISBnews) - Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) na żądanie zgłoszone przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) podjęła uchwałę o zawieszeniu obrotu akcjami Hawe od 1 grudnia 2016 r. do końca dnia 1 stycznia 2017 r., podało Hawe. "Żądanie zawieszenia obrotu

Moodys potwierdził ratingi A2 i Prime-1 PKO BP, perspektywa stabilna

Warszawa, 20.12.2017 (ISBnews) - Moody's Investors Service potwierdził ratingi PKO Banku Polskiego na poziomie A2 oraz Prime-1 dla depozytów. Perspektywa ratingu jest stabilna, podała spółka. "Moody's Investors Service (Moody's) opublikował notę prasową, [...] w której poinformował o

PKO BP ma ponad 1 tys. wpłatomatów, będzie modernizował bankomaty 

Warszawa, 18.01.2018 (ISBnews) - PKO Bank Polski w najbliższym czasie będzie modernizował swoją sieć bankomatów liczącą 3 190 urządzeń. Bank oferuje możliwość wpłacania środków na konto poprzez 1 008 wpłatomatów, podał PKO BP. "Bank konsekwentnie rozwija sieć urządzeń samoobsługowych

Marcin Adamczyk zostanie prezesem PZU TFI od 1 kwietnia br.

Warszawa, 16.01.2017 (ISBnews) - Marcin Adamczyk zostanie prezesem PZU Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (PZU TFI) od 1 kwietnia br., zaś Cezary Iwański obejmie funkcję członka zarządu począwszy od 15 lutego, podało PZU. Marcin Adamczyk jest  ekspertem w obszarze inwestycji, a

Francja wprowadzi 1-proc. podatek od smartfonów i tabletów

Sprawa jest bardzo rozwojowa - francuski rząd zamówił już raport na temat ewentualnych zysków z wprowadzenia takiego podatku. "Uważamy, że koszty dla ludzi będą niewielkie, a w zamian za to wprowadzenie podatków będzie się wiązało z rozwojem branży kinowej" - komentuje w raporcie Rene

Celem Mirbudu jest przekroczenie 1 mld zł przychodów 'w najbliższych latach'

Warszawa, 08.02.2018 (ISBnews) - Głównym celem Mirbudu na najbliższych kilka lat jest obniżenie zadłużenia w grupie oraz przekroczenie 1 mld zł przychodów, przy jednoczesnej poprawie rentowności, poinformował prezes Jerzy Mirgos. "Chcemy również koncentrować się na pewnych i rentownych

Wasabi i imbir - to najlepszy smak chipsów według konsumentów. Pielęgniarka wygrała 1 mln dol.

smaki: cappuccino, salsa mango i bekon z serem cheddar. Zwyciężczyni może dostać nawet więcej pieniędzy, jeżeli sprzedaż jej chipsów da zysk w wysokości 100 mln dol. Wtedy będzie jej przysługiwał 1 proc. od sprzedaży. Meneko Springer McBeth twierdzi, że zainspirowały ją smaki jej babci, która dodawała

Euromonitor: Liczba sklepów odzieżowych może spaść o 1 tys. w tym roku

niedawno, iż jej sklepy mają już w sumie 1 mln m2 powierzchni. (ISBnews)  

Przychody Grupy Redan spadły o 1% r/r do ok. 73 mln zł w grudniu

zł, co oznacza spadek o 2% w skali roku, a w ujęciu narastającym sprzedaż sektora dyskontowego wyniosła ok. 381 mln zł i była o ok. 1% wyższa r/r. Przychody ze sprzedaży towarów zrealizowane poprzez sklep internetowy TXM w grudniu 2017 r. wyniosły ok. 0,9 mln zł, co oznacza spadek o 15% w skali roku

Zamówienia w przemyśle Niemiec wzrosły o 1% m/m we wrześniu

Warszawa, 06.11.2017 (ISBnews) - Zamówienia na towary wyprodukowane w Niemczech we wrześniu br. wzrosły o 1% m/m (w ujęciu wyrównanym sezonowo), podał urząd statystyczny Destatis. Konsensus rynkowy wynosił 1,5% spadku m/m. (ISBnews)

LC Corp rozpozna 1 801 lokali w wynikach za 2017 r.

Warszawa, 08.01.2018 (ISBnews) - LC Corp sprzedał 2 029 lokali w 2017 r., poinformowała spółka. Liczba przekazań (ostateczne umowy sprzedaży), które rozpoznane zostaną w wynikach za 2017 roku wyniosła 1 801. "Łączna sprzedaż lokali w 2017 roku na podstawie notarialnych umów deweloperskich

Elemental przedłużył negocjacje ws. przejęcia spółki z Holandii do 1 marca

Warszawa, 03.01.2018 (ISBnews) - Elemental Holding przedłużył do 1 marca br. negocjacje, których przedmiotem jest określenie zasad i warunków nabycia pakietu kontrolnego holenderskiej spółki z branży przetwarzania zużytych katalizatorów samochodowych, podała spółka. Pierwotnie transakcja miała

Portfel zamówień Grupy PBG miał wartość 3,2 mld zł na 1 października br.

Warszawa, 29.11.2017 (ISBnews) - Wartość portfela zamówień Grupy PBG wynosiła 3,2 mld zł według stanu na 1 października br., z czego do realizacji w 2017 roku przypada około 0,52 mld zł, podała spółka. "Na dzień 1 października 2017 roku wartość portfela zamówień grupy kapitałowej PBG

Open Finance ma zgodę KNF na przekroczenie 1/3 udziałów w Noble Funds TFI

przekroczenie 1/3 ogólnej liczby głosów i kapitału na walnym zgromadzeniu Noble TFI, podała Komisja.  Open Finance jest największą firmą doradztwa finansowego na polskim rynku. Spółka zadebiutowała na GPW w 2011 r. (ISBnews)

Work Service: Jedynie 1/4 firm w Polsce chce inwestować w automatyzację pracy

Warszawa, 15.01.2018 (ISBnews) - Niemal 6 na 10 firm nie planuje inwestycji w automatyzację pracy, a jedynie niespełna 7% ma taki krok w planach w 2018 r., a łącznie 1/4 firm deklaruje, że w ogóle ma takie plany, wynika z najnowszych badań Work Service. Dlatego, w perspektywie

Archicom zwiększył sprzedaż do 1 431 lokali, przekazania do 942 w 2017 r.

Warszawa, 02.01.2018 (ISBnews) - Sprzedaż Grupy Archicom wyniosła 437 lokali w IV kwartale 2017 r., co oznacza wzrost o 84% r/r, podała spółka. Łącznie w 2017 r. sprzedaż wyniosła 1 431 lokali, co w porównaniu do wyników w 2016 r. oznacza wzrost o 51,9%. "Jednocześnie zarząd spółki

Whirlpool chce średniofalowo osiągnąć 1/5 udziału w polskim rynku

Warszawa, 14.12.2016 (ISBnews) - Whirpool Polska chciałby osiągnąć 20% udziału w polskim rynku w perspektywie średniofalowej, poinformował dyrektor zarządzający na Polskę i Kraje Bałtyckie Andrzej Tuleja. "Naszą ambicją średniofalową jest mieć udział 1/5 rynku" - powiedział Tuleja

ZBP: W III kw. dokonano 1 756 prób wyłudzeń kredytów na kwotę 130,5 mln zł

Warszawa, 14.12.2017 (ISBnews) - Wykorzystując cudzą tożsamość, próbowano wyłudzić 1 756 kredytów na łączną kwotę 130,5 mln zł w III kw. 2017 r., poinformował Związek Banków Polskich (ZBP) w 31. edycji raportu InfoDok. "Od 9 miesięcy liczba prób wyłudzeń utrzymuje się na

Wartość aktywów TFI wzrosła o 1% m/m do 278,9 mld zł na koniec grudnia

Warszawa, 11.01.2018 (ISBnews) - Wartość aktywów zgromadzona w krajowych funduszach inwestycyjnych wyniosła 278,9 mld zł na koniec grudnia, co oznacza wzrost o 2,9 mld zł (1%) w skali miesiąca i prawie 20 mld zł licząc rok do roku. Wzrost w ciągu ostatnich 12 miesięcy to zasługa

GetBack uzyskał łącznie 1 212,9 mln zł spłat w 2017 r., wzrost o 70,1% r/r

Warszawa, 16.01.2018 (ISBnews) - GetBack uzyskał w całym ub.r. łącznie 1 212,9 mln zł spłat z zarządzanych portfeli, tj. o 70,1% więcej niż rok wcześniej, podała spółka. Łączna kwota nabyć portfeli w zarządzanych przez GetBack własnych oraz zewnętrznych funduszach wyniosła 1 919,3 mln zł i była o

Ukarani za 1 procent

Urzędnicy o problemie mówią niechętnie, bo dotyka on osób, które kierując się dobrym sercem zdecydowały w tym roku przekazać 1 proc. swojego podatku wskazanej organizacji charytatywnej. Urzędy skarbowe od dwóch tygodni czekają na poprawkę oprogramowania Poltax, jakim się posługują. Ma ją opracować

Policz, ile naprawdę zarobisz na lokacie. Dobre oferty to ponad 1 proc zysku

proc. odsetek. Inne wielkie banki też nie rozpieszczają: BZ WBK płaci 1 proc., a mBank - 2 proc., co też może oznaczać realną stratę. Mniejsze banki są zdecydowanie bardziej szczodre. Z niedawnego rankingu firmy PBC wynika, że dziś najlepsze lokaty można znaleźć w bankach Santander, Meritum, Getin

GUS: Inwestycje przedsiębiorstw niefinans. spadły o 1% r/r do 80,2 mld zł w I-IX

Warszawa, 21.11.2017 (ISBnews) - Nakłady inwestycyjne przedsiębiorstw niefinansowych od stycznia do końca września 2017 roku wyniosły 80,2 mld zł i były niższe o 1% w skali roku, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). "W okresie styczeń-wrzesień br. nakłady inwestycyjne badanych

a 1

A 1 - niemiecki torpedowiec z okresu I wojny światowej. Pierwsza jednostka typu A 1. Okręt wyposażony w jeden kocioł parowy opalany węglem i trójcylindrową maszynę parową. Zapas paliwa 24,5 tony. Okręt wyposażono w stoczni AG Vulcan (kadłub zbudowano w innej stoczni). Okręt brał udział w patrolach na kanale La Manche. Po wojnie złomowany w 1921 lub 1922 roku

więcej o a 1 na pl.wikipedia.org