a 1

Piotr Skwirowski

Tajemnice wokół 1 proc. podatku

Tajemnice wokół 1 proc. podatku

Organizacje pożytku publicznego uprawnione do przyjmowania pieniędzy z 1 proc. podatków nie publikują swoich sprawozdań finansowych albo trudno się z nich dowiedzieć, na co poszły pieniądze.

Cztery rzeczy, które powinniśmy wiedzieć o 1 proc. (aby komuś szybko pomóc)

Nie wiesz, jak przekazać swój 1 proc. podatku? Nigdy tego nie robiłeś? Nie wiesz, jak sprawdzić organizacje pożytku publicznego?

BizSylwetki. Był wrogiem publicznym nr 1 w Polsce, zarobił miliardy na rządowych kontraktach i prawie upadł. Kim jest Ryszard Krauze?

BizSylwetki. Był wrogiem publicznym nr 1 w Polsce, zarobił miliardy na rządowych kontraktach i prawie upadł. Kim jest Ryszard Krauze?

Ustawa PZP - Rozdział 1: Przepisy wspólne

Art. 179. 1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów niniejszej

Ustawa PZP - Rozdział 1: Umowy ramowe

ramową: 1) wykonawcy, z którym zawarł umowę ramową, na warunkach określonych w umowie ramowej; 2) wykonawcom, z którymi zawarł umowę ramową: a) zgodnie z warunkami umowy ramowej, bez ponownego zwracania się do wykonawców o składanie ofert, w przypadku gdy w umowie tej określono wszystkie warunki

Ustawa PZP - Rozdział 1: Zakres działania

Art. 152. 1. Centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach zamówień publicznych jest Prezes Urzędu. 2. Nadzór nad Prezesem Urzędu sprawuje Prezes Rady Ministrów minister właściwy do spraw gospodarki. 3. Obsługę Prezesa Urzędu zapewnia Urząd. 4. Organizację Urzędu określa

Ustawa PZP - Rozdział 1: Zakres działania

Art. 152. 1. Centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach zamówień publicznych jest Prezes Urzędu. 2. Nadzór nad Prezesem Urzędu sprawuje Prezes Rady Ministrów minister właściwy do spraw gospodarki. 3. Obsługę Prezesa Urzędu zapewnia Urząd. 4. Organizację Urzędu określa

Ustawa PZP - Rozdział 1: Zamawiający i wykonawcy

. Zamawiający może określić w opisie przedmiotu zamówienia konieczność przeniesienia praw własności intelektualnej lub udzielenia licencji. 4.Zamawiający może określić w opisie przedmiotu zamówienia wymagania związane z realizacją zamówienia, dotyczące: 1) zatrudnienia osób: a) bezrobotnych lub młodocianych w

Ustawa PZP - Rozdział 1: Przedmiot regulacji

zawierane między zamawiającym a wykonawcą, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane; 14) zamówieniach sektorowych - należy przez to rozumieć zamówienia, o których mowa w art. 132 ust. 1; 15) zamówieniach w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa - należy przez to rozumieć zamówienia, o

LC Corp sprzedał 1 397 lokali, przekazał 1 653 w okresie I-III kw. 2018 r.

Warszawa, 08.10.2018 (ISBnews) - LC Corp sprzedał 1 397 lokali w okresie I-III kw. 2018 r. wobec 1 429 rok wcześniej, a przekazał 1 653 wobec 1 515 w okresie I-III kw. 2017 r., podała spółka. "Sprzedaż lokali w ciągu trzech kwartałów 2018 r. wyniosła 1 397 - na podstawie notarialnych umów

Rozliczenie PIT. Jak przekazać 1 proc. podatku w mądry i szybki sposób

Rozliczenie PIT. Jak przekazać 1 proc. podatku w mądry i szybki sposób

W Europie pieniądze z 1 proc. (a czasami 2 proc. czy 3 proc.) wydawane są na wsparcie kościołów czy... partii politycznych (tak jest np. na Litwie). W Polsce, ponieważ nasza służba zdrowia działa źle i właściwie nie widać większej poprawy, to tam kierowana jest spora część środków z tego

Jak przekazać 1 proc. podatku w 2018 roku? Jest coraz prościej

Jak przekazać 1 proc. podatku w 2018 roku? Jest coraz prościej

konto organizacji. Ten wniosek można złożyć elektronicznie i na papierze. W ubiegłym roku zrobiło tak 56,5 tys. osób. A teraz wersja dłuższa. Jeśli jesteś emerytem lub rencistą i dostałeś od organu rentowego (np. z ZUS) roczne obliczenie podatku na formularzu PIT-40A, a chcesz przekazać 1 proc. podatku

Od 1 lipca zmiany w kontrolowaniu firm

Od 1 lipca zmiany w kontrolowaniu firm

skarbowej i lepsze wyniki kontroli. Czyli dodatkowe pieniądze dla budżetu - mówił w czasie czwartkowej konferencji o JPK wiceminister finansów Wiesław Jasiński. Tłumaczył, że podatnik skorzysta, bo kontrola, którą będzie u niego przeprowadzał fiskus, będzie krótsza, mniej zakłócająca działanie firmy, a więc

Warto przekazać 1 proc. podatku. Nikt sobie bentleya za to nie kupi

Warto przekazać 1 proc. podatku. Nikt sobie bentleya za to nie kupi

  Piotr Miączyński: Człowiek przekazuje pieniądze z 1 proc., a w pewnym momencie przychodzą wątpliwości. A co, jeśli organizacja je zmarnuje? Albo wyda na coś innego niż oficjalnie głosi? Jest taka możliwość? Dorota Pieńkowska, szefowa Polsko-Amerykańskiego Funduszu Pożyczkowego Inicjatyw

Warimpex przeprowadzi program skupu do 1 mln akcji własnych

Warszawa, 20.11.2018 (ISBnews) - Zarząd oraz rada nadzorcza Warimpexu zdecydowały o przeprowadzeniu programu skupu akcji własnych, podała spółka. Maksymalny wolumen nabywanych akcji wyniesie do 1 000 000 akcji.  "W ramach programu skupu akcji 2018 akcje nabywać będzie spółka

Orange Polska ma ponad 1 mln klientów oferty konwergentnej Love

Warszawa, 25.10.2018 (ISBnews) - Orange Polska przekroczył 1 mln klientów oferty konwergentnej Love, poinformował prezes Jean Francois Fallacher.  "Przekroczyliśmy 1 mln klientów oferty konwergentnej Love - naszej flagowej oferty. Osiągamy ten poziom po 19 miesiącach od

Budimex szuka ponad 1 100 pracowników do końca 2019 roku

Warszawa, 23.10.2018 (ISBnews) - Budimex szuka ponad 1 100 pracowników do końca 2019 roku, podała spółka. Grupa Budimex w ciągu czterech lat zwiększyła zatrudnienie z 4,5 do ponad 7 tysięcy osób. "Budimex, generalny wykonawca robót budowlanych w infrastrukturze, przemyśle i energetyce oraz

Pharmena zleciła opracowanie nowych formulacji suplementów, opartych o 1-MNA

Warszawa, 19.09.2018 (ISBnews) - Pharmena podpisała umowę z Laboratorium Galenowym Olsztyn na opracowanie nowych formulacji suplementów diety, opartych o innowacyjny składnik żywności 1-MNA (chlorek 1-metylonikotynamidu), podała spółka. "Po opracowaniu nowych formulacji, spółka zamierza

Enea przeznaczy 1 mld zł na modernizację aktywów wytwórczych

Warszawa, 02.10.2018 (ISBnews) - Enea planuje przeznaczyć 1 mld zł na modernizację aktywów wytwórczych w najbliższych latach, w tym 500 mln zł na dostosowanie do konkluzji BAT, poinformował wiceprezes Piotr Adamczak. "Główne modernizacje dotyczą 4700 MW mocy. W latach 2019-2021 łączna moc

Marcin Śliwiński obejmie stanowisko prezesa Gobarto z dniem 1 listopada

Warszawa, 26.10.2018 (ISBnews) - Rada nadzorcza Gobarto zadecydowała o powierzeniu funkcji prezesa zarządu Marcinowi Śliwińskiemu, podała spółka. Nowe stanowisko obejmie z dniem 1 listopada br. "Marcin Śliwiński zastąpi na stanowisku prezesa Przemysława Koźlakiewicza, który złożył

Ustawa PZP - Rozdział 1: Umowy ramowe

Art. 99. Zamawiający może zawrzeć umowę ramową po przeprowadzeniu postępowania, stosując odpowiednio przepisy dotyczące udzielania zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego lub negocjacji z ogłoszeniem. Art. 100. 1. Umowę ramową zawiera się na okres nie dłuższy niż

Getin Holding zdecydował o scaleniu akcji w stosunku 4:1

Warszawa, 21.09.2018 (ISBnews) - Getin Holding zdecydował o rozpoczęciu realizacji procesu scalenia (połączenia) akcji, podała spółka. Stosunek wymiany ustalono na 4:1. "W ocenie zarządu spółki, scalenie akcji spółki powinno zostać dokonane poprzez połączenie każdych 4 akcji spółki o

PGE sprzedaje 100% energii elektrycznej na giełdzie od 1 sierpnia

Warszawa, 12.09.2018 (ISBnews) - Polska Grupa Energetyczna (PGE) sprzedaje 100% wyprodukowanej energii elektrycznej na giełdzie od 1 sierpnia br., poinformował zastępca dyrektora handlu Krzysztof Borowiec. "Od 1 sierpnia cała produkcja z naszych aktywów sprzedawana jest na giełdzie

Węglokoks zaimportuje w tym roku ponad 1 mln ton wegla

Katowice, 28.09.2018 (ISBnews) - Węglokoks zaimportuje w tym roku co najmniej 1 mln ton węgla i zakłada kontynuację zakupów za granicą w kolejnych latach, poinformował prezes Sławomir Obidziński. "W tym roku nie ukrywam, że zaimportujemy ponad 1 mln ton węgla" - powiedział Obidziński

Ustawa PZP - Rozdział 1: Przepisy wspólne

Art. 179. 1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów niniejszej

Jak przekazać 1 procent podatku w 2017 roku? Uwaga, są spore zmiany

można je obejrzeć. A następnie PIT zaakceptować, odrzucić bądź nie robić nic, co będzie oznaczało automatyczną akceptację zeznania wraz z upływem terminu na jego złożenie. W ten w właśnie sposób nasz 1 proc. podatku zostanie przekazany wybranej organizacji. Z nowego rozwiązania fiskusa nie skorzystają w

Pharmena zdecydowała o rozszerzeniu badań nad lekiem 1-MNA

Warszawa, 04.09.2018 (ISBnews) - Pharmena przeprowadziła proces prezentacji i rozmów z przemysłem farmaceutycznym dot. dalszej komercjalizacji projektu leku 1-MNA w zmniejszaniu ryzyka wystąpienia zdarzeń sercowo-naczyniowych, niealkoholowym stłuszczeniowym zapaleniu wątroby oraz w tętniczym

Ustawa PZP - Rozdział 1: Zamawiający i wykonawcy

oferty, a także w zakresie, o którym mowa w ust. 1, występuje z wnioskiem o unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia. Art. 21. 1. Członków komisji przetargowej powołuje i odwołuje kierownik zamawiającego. 2. Komisja przetargowa składa się z co najmniej trzech osób. 3. Kierownik zamawiającego

Ustawa PZP - Rozdział 1: Przedmiot regulacji

charakteru przemysłowego ani handlowego, jeżeli podmioty, o których mowa w tym przepisie oraz w pkt 1 i 2, pojedynczo lub wspólnie, bezpośrednio lub pośrednio przez inny podmiot: a) finansują je w ponad 50% lub b) posiadają ponad połowę udziałów albo akcji, lub c) sprawują nadzór nad organem zarządzającym

Ustawa PZP - Rozdział 1: Zakres działania

Art. 152. 1. Centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach zamówień publicznych jest Prezes Urzędu. 2. Nadzór nad Prezesem Urzędu sprawuje Prezes Rady Ministrów. 3. Obsługę Prezesa Urzędu zapewnia Urząd. 4. Organizację Urzędu określa statut nadany, w drodze zarządzenia, przez

Vivid Games: Gra 'Gravity Rider' osiągnęła 1 mln pobrań

Warszawa, 11.09.2018 (ISBnews) - Gra " Gravity Rider " osiągnęła 1 mln pobrań, poinformował Vivid Games. "Najnowsza gra z portfolio Vivid Games trafiła już do 1 000 000 graczy i znajduje się pierwszej dziesiątce rankingu najczęściej pobieranych gier wyścigowych w blisko 100

Pharmena zleciła produkcję suplementu diety z innowacyjnym składnikiem 1-MNA

Warszawa, 20.07.2018 (ISBnews) - Pharmena zleciła produkcję pierwszej partii suplementu diety opartego o innowacyjny składnik żywności 1-MNA, podała spółka. "Od momentu publikacji rozporządzenia Komisji Europejskiej ws. autoryzacji 1-MNA jako nowego składnika żywności Pharmena S.A. będzie

Mintos: Inwestycje w pożyczki przekroczyły 1 mld euro

Warszawa, 30.08.2018 (ISBnews) - Mintos osiągnął 1 mld euro w środkach zainwestowanych w pożyczki poprzez platformę po trzech i pół roku od rozpoczęcia działalności, podała spółka. W tym roku notowany jest najbardziej dynamiczny wzrost inwestycji na rynku - od stycznia inwestorzy zainwestowali

Już jedna trzecia majątku w rękach 1 proc. najbogatszych Chińczyków

a najbiedniejszymi (gdyby całe bogactwo kraju było skupione w rękach jednej osoby, wskaźnik wyniósłby 1). Gini mierzy tylko dochody, a nie posiadane majątki, co mogłoby jeszcze pogłębić obraz nierówności. Wartość wskaźnika Giniego Chiny publikują dopiero od trzech lat i nie prezentują się one

Budimex Nieruchomości sprzedał 1 457 lokali w 2017 r., notarialnie - 1 914

Warszawa, 09.01.2018 (ISBnews) - Budimex Nieruchomości zawarł umowy przedsprzedaży 1 457 lokali w 2017 r. wobec 1 615 rok wcześniej, podała spółka. Jednocześnie zawarł umowy sprzedaży notarialnej 1 914 lokali wobec 1 188 w 2016 r. Spółka podała również, że w samym IV kw. ub.r. przedsprzedała

MRPiPS: Zasiłek pielęgnacyjny i opiekuńczy wzrosną od 1 listopada

Warszawa, 31.07.2018 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie dotyczące podwyższenia świadczeń dla rodzin, poinformowało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS).  "Od 1 listopada 2018 r. wzrosną kwoty następujących świadczeń rodzinnych, podlegających

Amazon podwyższy wynagrodzenia w Polsce od 1 września br.

Warszawa, 06.08.2018 (ISBnews) - Amazon podwyższy płace pracownikom we wszystkich pięciu centrach logistyki e-commerce w Polsce od 1 września br. o max. 16,7%, poinformowała spółka. "W zależności od stażu w firmie pracownicy poziomu początkowego otrzymają od 17,5 do 19,5 zł/godzinę, a

URE nałożył na Libet karę w wys. 1 tys. zł

Warszawa, 19.06.2018 (ISBnews) - Libet otrzymał od Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE) w Warszawie (oddział terenowy Wrocław) decyzję administracyjną, na mocy której wymierzono spółce karę pieniężną w wysokości 1 tys. zł za naruszenie obowiązku stosowania się do ograniczeń w dostarczaniu i

Sprzedaż Polnordu wzrosła do 1 389 lokali w 2017 r., przekazania do 1 126

Warszawa, 09.01.2018 (ISBnews) - Według danych ważonych udziałem Polnord w spółkach zależnych grupa zawarła umowy sprzedaży 1 389 lokali w 2017 roku, co stanowi wzrost o ok. 35% r/r i jest najwyższym wynikiem w historii spółki, podał Polnord. W wyniku finansowym za ub.r. rok ujętych zostanie

Vivid Games: Gra 'Space Pioneer' osiągnęła 1 mln pobrań

Warszawa, 25.06.2018 (ISBnews) - Gra "Space Pioneer" osiągnęła 1 mln pobrań, poinformował Vivid Games. "W ciągu 3 tygodni dystrybucji tytuł trafił do ponad miliona graczy na całym świecie. Wśród najbardziej dochodowych krajów znajdują się: USA, Chiny, Japonia, Wielka

Grupa Lotos będzie stosowała podzieloną płatność od 1 lipca br.

Warszawa, 28.05.2018 (ISBnews) - Grupa Lotos od 1 lipca 2018 r. wprowadzi zasady podzielonej płatności w transakcjach dokonywanych przez spółki grupy kapitałowej na podstawie faktur zakupu, poinformowała spółka. "Firma podjęła decyzję o zastosowaniu tego rozwiązania mając na uwadze

Akcjonariusze CDRL zdecydowali o wypłacie 1 zł dywidendy na akcję

zysk spółki za rok obrotowy 2017, w kwocie 10 362 267,80 zł podzielony zostanie w następujący sposób: a) kwotę 6 054 544 zł przeznacza się na dywidendę do wypłaty akcjonariuszom, co stanowi kwotę 1 zł na jedną akcję; b) kwotę 4 307 723,80 zł przeznacza się na kapitał zapasowy spółki" - czytamy w

Indeks WIG20 wzrósł o 1% na zamknięciu we wtorek

Warszawa, 08.05.2018 (ISBnews) - Indeks giełdowy WIG20 wzrósł o 1% wobec poprzedniego zamknięcia i osiągnął poziom 2 236,4 pkt. we wtorek, 8 maja. Indeks giełdowy WIG30 zyskał 0,69% i osiągnął poziom 2 583,81 pkt. Z kolei indeks WIG wzrósł wobec poprzedniego zamknięcia o 0,47% i

Akcjonariusze Mennicy zdecydowali o wypłacie 1 zł dywidendy na akcję

Warszawa, 15.05.2018 (ISBnews) - Akcjonariusze Mennicy Polskiej podjęli uchwałę w sprawie wypłaty dywidendy w kwocie 1 zł na jedną akcję, podała spółka. Taką wysokość wypłaty rekomendował wcześniej zarząd spółki. "14 maja 2018 roku zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy podjęło

Wadliwe poduszki powietrzne zabiły 11 osób. Koncern Takata zapłaci w USA 1 mld dol.

mln dol. kary, na odszkodowania dla ofiar wypadków wadliwych poduszek przekaże 125 mln dol., a koncernom samochodowym za przymusowe naprawy poduszek zapłaci 850 mln dol. Łącznie ugoda będzie kosztować japoński koncern 1 mld dol. Musi też wprowadzić reformy, a przez trzy lata będzie pod nadzorem

Moody's podniósł ratingi Banco Santander do A2 i P-1

Warszawa, 18.04.2018 (ISBnews) - Moody´s Investor Service podniósł długoterminowy rating senior debt Banco Santander do A2 z A3, a rating krótkoterminowy do P-1 z P-2, podał bank Perspektywa ratingów jest stabilna, podano w komunikacie. Banco Santander to pierwszy bank w strefie euro i

1 procent podatku - to nie jest dużo

Pieniędzy na 1 proc. podatku nie wyciągamy dodatkowo ze swoich kieszeni. To kwoty, które już i tak oddaliśmy fiskusowi. Teraz możemy jedynie zdecydować, do której z przeszło 8 tys. organizacji pożytku publicznego powinny trafić. Jeśli tego nie zrobimy, te pieniądze z ochotą wyda rząd. Coraz więcej

Banku Millennium prowadzi 1 mln Kont 360°

rekomendacyjnym "Lubię to polecam", w którym klienci polecają swoim znajomym założenie Konta 360° i Konta 360° Student, zarejestrowało się ponad 240 tys. zadowolonych klientów, Liczba aktywnych klientów indywidualnych ogółem Banku Millennium osiągnęła 1 675 tys. na koniec marca 2018 roku

Bank Handlowy podtrzymuje oczekiwania 1-cyfrowego wzrostu akcji kredytowej

, ale pełne efekty tych działań będą widoczne dopiero pod koniec ub. roku, poinformował prezes Sławomir Sikora.  "Podtrzymuję to, co powiedziałem na początku roku, będę zadowolony, jak to się podniesie. Widać, że po stronie detalicznej jest to możliwe mamy - wysoki 1- cyfrowy wzrost

Liczba rozpoczętych budów domów w USA wzrosła do 1 228 tys. w październiku

Warszawa, 20.11.2018 (ISBnews) - Liczba rozpoczętych budów domów przez prywatnych inwestorów w USA wyniosła w październiku br. 1 228 tys., co oznacza wzrost o 1,5% m/m oraz spadła o 2,9% w ujęciu rocznym, podał Departament Mieszkalnictwa i Rozwoju Urbanistycznego. Konsensus

Pharmena kontynuuje rozmowy z firmami farmaceutycznymi nt. leku 1-MNA

materiale. "Dotychczas udowodnione korzyści terapeutyczne 1-MNA w zastosowaniach miejscowych na skórę, posiadają nasze produkty dermatologiczne. Obecne badania kliniczne leku 1-MNAwykazały skuteczność i bezpieczeństwo stosowania w obszarze przeciwzapalnym i przeciwmiażdżycowym, a dodatkowo

Pozwolenia na budowę domów w USA spadły do 1 263 tys. w październiku

Warszawa, 20.11.2018 (ISBnews) - Liczba pozwoleń na budowę domów przez prywatnych inwestorów w USA wyniosła 1 263 tys. w październiku  2018 r., co oznacza spadek o 0,6% m/m oraz spadek o 6% w ujęciu rocznym, podał Departament Mieszkalnictwa i Rozwoju Urbanistycznego

Sfinks Polska ustalił cenę emisyjną akcji serii P na 1 zł

Warszawa, 28.11.2018 (ISBnews) - Sfinks Polska ustalił cenę emisyjną akcji serii P na 1 zł za akcję, podała spółka. "Zarząd spółki działając na podstawie uchwały numer 21 zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki z dnia 30.06.2017 r. [...], postanawia: 1. Ustala się cenę emisyjną akcji serii

Inflacja bazowa wyniosła 1% r/r w lutym wg analityków

Warszawa, 15.03.2018 (ISBnews) - Inflacja bazowa po wyłączeniu cen żywności i energii wyniosła 1% r/r w lutym 2018 r., uważają ekonomiści ankietowani przez ISBnews. Dwunastu analityków ankietowanych przez ISBnews szacuje inflację bazową za luty w tym ujęciu na 0,9-1,3% przy średniej w wysokości

NWZ JSW zdecydowało o zasileniu funduszu stabilizacyjnego kwotą do 1 mld zł

Warszawa, 07.12.2018 (ISBnews) - Akcjonariusze Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) zdecydowali o zasileniu nowego subportfela Funduszu Stabilizacyjnego kwotą do 1 mld zł, wynika z podjętych uchwał. "Nadzwyczajne walne zgromadzenie JSW wyraża zgodę na nabycie przez JSW Certyfikatów

Pozwolenia na budowę domów w USA spadły do 1 241 tys. we wrześniu

Warszawa, 17.10.2018 (ISBnews) - Liczba pozwoleń na budowę domów przez prywatnych inwestorów w USA wyniosła 1 241 tys. we wrześniu  2018 r., co oznacza spadek o 0,6% m/m oraz spadek o 1% w ujęciu rocznym, podał Departament Mieszkalnictwa i Rozwoju Urbanistycznego

PSEW: Każdy 1 GW energii z wiatru w systemie obniża ceny o 21 zł/MWh

Warszawa, 06.12.2018 (ISBnews) - Wprowadzenie do systemu energetycznego 1 000 MW mocy zainstalowanej w energetyce wiatrowej na lądzie obniża ceny hurtowe energii o 21 zł/MWh, poinformował prezes Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej Janusz Gajowiecki. "Aukcja OZE pokazała, że

Segregacja śmieci po nowemu. Sprawdź, jakie są nowe zasady recyklingu odpadów obowiązujące od 1 lipca 2017 r.

kiedy obowiązują nowe zasady segregacji śmieci Choć nowe zasady recyklingu obowiązują od 1 lipca, w praktyce gminy będą je wprowadzać dopiero po wygaśnięciu obowiązujących umów na odbiór odpadów. Na przykład w Krakowie nic nie zmieni się do marca 2019 roku, a w Warszawie do końca 2018 roku. Najpóźniej

CDRL rekomenduje 1 zł dywidendy na akcję za 2017 r.

zgromadzeniu podział zysku netto za 2017 rok w kwocie 10 362 267,8 zł w następujący sposób: a) na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy spółki w kwocie 6 054 544,00 zł, w taki sposób, że wartość dywidendy na jedną akcję wynosi 1 zł, b) w kwocie 4 307 723,80zł na kapitał zapasowy spółki. Ponadto, rada nadzorcza

PKN Orlen został oficjalnym partnerem zespołu Formuły 1 Williams Martini Racing

walczyć o najwyższe cele" - powiedziała zastępca szefa Zespołu Williams Martini Racing Claire Williams. "Współpraca między PKN Orlen, a Williams Martini Racing to świetna widomość. Nie mogę doczekać się powrotu do F1, jestem dumny, że będę reprezentować Polskę na torach Formuły 1, jeżdżąc

Wane JSW zdecyduje o zasileniu funduszu stabilizacyjnego kwotą do 1 mld zł

Warszawa, 09.11.2018 (ISBnews) - Akcjonariusze Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) zdecydują o zasileniu nowego subportfela Funduszu Stabilizacyjnego kwotą 1 mld zł, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie zwołane na 7 grudnia. "Nadzwyczajne walne zgromadzenie JSW S.A. wyraża zgodę

Michał Jarczyński zastąpi Pera Skoglunda jako prezes Arctic Paper od 1 II

Warszawa, 11.12.2018 (ISBnews) - Rada nadzorcza Arctic Paper odwołała Pera Skoglunda z funkcji prezesa z dniem 31 stycznia i powołała Michała Jarczyńskiego na tę funkcję od 1 lutego, podała spółka. "Powodem decyzji jest zamiar zmiany kierownictwa, na czas, gdy firma wchodzi w kolejny etap

Deloitte: Redukcja zużycia mat. i energii o 1% przyniesie 19,5 mld zł korzyści

Warszawa, 11.12.2018 (ISBnews) - Model gospodarki obiegu zamkniętego (GOZ), zakładający redukcję zużycia materiałów i energii we wszystkich sektorach o 1% stwarza możliwość uzyskania dla gospodarki 19,5 mld zł wartości dodanej, wynika z raportu Deloitte "Zamknięty obieg - otwarte możliwości

Podwyżka kwoty wolnej od podatku dopiero od 1 stycznia 2017 roku

W kampaniach wyborczych Andrzej Duda i PiS obiecali Polakom podwyżkę kwoty wolnej od podatku do 8 tys. zł. Dziś kwota wolna to 3091 zł rocznie. Zdaniem Trybunału Konstytucyjnego to za mało. Podatki muszą płacić nawet osoby, których dochody są niższe od minimum egzystencji, a to jest sprzeczne z

Portfel zamówień Rafako wynosił 3,16 mld zł wg stanu na 1 października

Warszawa, 27.11.2018 (ISBnews) - Wartość portfela zamówień grupy Rafako wynosiła 3 160 mln zł według stanu na 1 października, z czego do realizacji jeszcze w 2018 roku przypada około 350 mln zł, natomiast pozostała kwota, tj. ponad 2,8 mld zł na lata kolejne, podało Rafako.  "

Cyfrowy Polsat chce refinansowania obligacji serii A o wartości nom. 1 mld zł

Warszawa, 24.10.2018 (ISBnews) - Zarząd Cyfrowego Polsatu podjął uchwałę w sprawie podjęcia wstępnych działań związanych z potencjalnym refinansowaniem zadłużenia spółki z tytułu wyemitowanych 1 mln niezabezpieczonych obligacji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1 tys. zł każda i łącznej

Akcjonariusze Getin Holding zdecydowali o scaleniu akcji w stosunku 4:1

Warszawa, 30.10.2018 (ISBnews) - Akcjonariusze Getin Holding podjęli uchwałę dotyczącą scalenia akcji w stosunku 4:1, wynika z uchwał podjętych podczas dzisiejszego nadzwyczajnego walnego zgromadzenia,  "Wszystkie akcje spółki, tj. akcje spółki oznaczone kolejnymi seriami: A, B i

BGŻ BNP Paribas wnioskuje do KNF o zaliczenie zysku za III kw. do Tier 1

Warszawa, 15.11.2018 (ISBnews) - Zarząd Banku BGŻ BNP Paribas wystąpił do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) z wnioskiem o wydanie zezwolenia na zaliczenie do pozycji kapitału podstawowego Tier 1 banku jednostkowego zysku netto za III kw. 2018 r. w kwocie 134,24 mln zł, podał bank. "

TIM wypłaci akcjonariuszom zaliczkę na poczet dywidendy w wys. 1 zł na akcję

dywidendy za rok obrotowy 2018, a wypłata zaliczki jest zgodna z treścią art. 349 § 2 Kodeksu spółek handlowych tj.: - roczne sprawozdanie finansowe spółki TIM sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 roku wykazało zysk netto za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku w kwocie 732 tys. zł

PKN Orlen: Zmiany w Układu Zbiorowego Pracy wejdą w życie 1 kwietnia 2019 r.

. Przyjęte uzgodnienia dotyczące zmiany ZUZP będą obowiązywać od  1 kwietnia 2019 r., po ich zarejestrowaniu przez Państwową Inspekcję Pracy, podano także. Najistotniejsze ze zmian w ZUZP to m.in.: rozszerzenie ścieżek kariery m. in. poprzez dodanie nowych stanowisk w obszarach produkcji, wsparcia

Zaskakujący problem z nowym gazociągiem, Polska może stracić 1 mld zł z Unii

można by przesyłać docelowo 4,1 mld m sześc. gazu rocznie, co zaspokoiłoby dwie trzecie zapotrzebowania państw bałtyckich. Natomiast z Litwy można by dostarczać do Polski 1 mld m sześc. gazu rocznie. Latem Unia przyznała dotację także na budowę podmorskiego gazociągu między Estonią i Finlandią. Dzięki

Selvita zaprezentuje wyniki projektu SEL120 podczas ASH 2018 1-4 XII

Warszawa, 22.11.2018 (ISBnews) - Selvita zaprezentuje najnowsze wyniki projektu SEL120, małocząsteczkowego inhibitora CDK8 o potencjalnym zastosowaniu w leczeniu ostrej białaczki szpikowej, podczas 60. American Society of Hematology Annual Meeting (ASH 2018), które odbędzie się w dniach 1-4

MF: Sprzedaż obligacji detalicznych wzrosła m/m do 1 516 mln zł w październiku

Warszawa, 14.11.2018 (ISBnews) - Sprzedaż obligacji detalicznych wyniosła 1 516 mln zł w październiku (wobec 984 mln zł miesiąc wcześniej), poinformowało Ministerstwo Finansów. "Październik był miesiącem bardzo dużej popularności skarbowych obligacji oszczędnościowych. Odnotowaliśmy

Liczba rozpoczętych budów domów w USA wzrosła do 1 282 tys. w sierpniu

Warszawa, 19.09.2018 (ISBnews) - Liczba rozpoczętych budów domów przez prywatnych inwestorów w USA wyniosła w sierpniu br. 1 282 tys., co oznacza wzrost o 9,2% m/m oraz wzrosła o 9,4% w ujęciu rocznym, podał Departament Mieszkalnictwa i Rozwoju Urbanistycznego. Konsensus

MF zaoferuje obligacje za 1 mld zł na przetargu uzupełniającym

, zapadających w lipcu 2020 r., wyniosła 658,5 mln zł przy 1 394,5 mln zł popytu. Cena minimalna wyniosła 954,10 zł, a rentowność 1,863%. Inwestorzy kupili papiery serii WZ1122, zapadające w listopadzie 2022 r., o wartości 1 075 mln zł przy 3 237,5 mln zł popytu. Cena minimalna wyniosła 993,26 zł. Resort

Portfel Grupy PBG wynosił 3,35 mld zł wg stanu na 1 lipca

Warszawa, 02.10.2018 (ISBnews) - Wartość portfela zamówień grupy kapitałowej PBG wynosiła 3,35 mld zł na 1 lipca, podała spółka. Do realizacji w 2018 roku przypada ok. 0,85 mld zł. „Na dzień 1 lipca 2018 roku wartość portfela zamówień grupy kapitałowej PBG wynosiła 3,35 mld zł, z czego do

PGE zakłada ready to build dla 1 tys. MW farm wiatrowych offshore na koniec 2021

Warszawa, 14.11.2018 (ISBnews) - Polska Grupa Energetyczna (PGE) zakłada osiągnięcie statusu "ready to build" dla pierwszego 1 000 MW mocy zainstalowanej farm wiatrowych na morzu pod koniec 2021 r., poinformował prezes Henryk Baranowski. "Prace są prowadzone, trwają badania

Bank Pekao oczekuje wzrostu marży odsetkowej o 1-2 pkt bazowe kwartalnie

Warszawa, 07.11.2018 (ISBnews) - Bank Pekao oczekuje, że jego marża odsetkowa netto będzie rosła o 1-2 punkty bazowe kwartalnie, przy dalszej silnej akcji kredytowej - szczególnie w segmencie kredytów gotówkowych i hipotecznych oraz stabilnym koszcie finansowania,  poinformowali

Robert Redeleanu obejmie funkcję CEO UPC Polska od 1 kwietnia

Warszawa, 16.02.2018 (ISBnews) - Robert Redeleanu obejmie stanowisko CEO UPC Polska od 1 kwietnia, podała spółka. "Dotychczas pełnił funkcję CEO UPC na Węgrzech i w Rumunii, gdzie rozwijał pozycję rynkową UPC, promując innowacyjność i realizując zintegrowaną strategię działań

Tchórzewski: Zapotrzebowanie na energię wzrośnie o 1/4 do 2030 r.

Warszawa, 18.10.2018 (ISBnews) - Polska będzie potrzebowała w 2030 r. o 1/4 energii więcej niż obecnie, stąd niezbędne są duże inwestycje w moce wytwórcze, uważa minister energii Krzysztof Tchórzewski. W jego ocenie, spółki energetyczne stać obecnie na inwestycje rzędu 50 mld zł. "Za

Bank Millennium podtrzymał cel 1 mld zł zysku netto i 40% wskaźnika C/I w 2020r.

także drugi strategiczny cel - osiągnięcie 1 mld zł zysku netto w 2020 roku.  "Już w poprzednich kwartałach wspominaliśmy, że prowadzimy działalność pod silną presją kosztów osobowych i nic tu się nie zmieniło - w III kwartale zanotowaliśmy wzrost kosztów o ponad 7% w skali roku

Pozwolenia na budowę domów w USA spadły do 1 229 tys. w sierpniu

Warszawa, 19.09.2018 (ISBnews) - Liczba pozwoleń na budowę domów przez prywatnych inwestorów w USA wyniosła 1 229 tys. w sierpniu 2018 r., co oznacza spadek o 5,7% m/m oraz spadek o 5,5% w ujęciu rocznym, podał Departament Mieszkalnictwa i Rozwoju Urbanistycznego

Eurostat: Produkcja przemysłowa w strefie euro wzrosła o 1% m/m w sierpniu

Warszawa, 12.10.2018 (ISBnews) - Wyrównana sezonowo produkcja przemysłowa w strefie euro wzrosła  1% m/m w sierpniu 2018 r., podał unijny urząd statystyczny Eurostat. W całej UE produkcja wzrosła o 0,8% w tym ujęciu. Konsensus rynkowy dla strefy euro przewidywał wzrost

MI: Plan Generalny dla Kraków Airport zakłada ok. 1 mld zł inwestycji

Warszawa, 26.11.2018 (ISBnews) - Plan Generalny dla portu lotniczego w Krakowie-Balicach zakłada inwestycje o wartości około 1 mld zł, co oznacza dla Krakowa i Małopolski około 10 tys. bezpośrednich i pośrednich miejsc pracy w regionie, podało Ministerstwo Infrastruktury. Zadania inwestycyjne

KOWR: Eksport drobiu wzrósł r/r do ok. 1 mln ton w I-VIII 2018 r.

Warszawa, 05.11.2018 (ISBnews) - Eksport żywca, mięsa, podrobów i przetworów drobiowych (w ekwiwalencie tuszek) z Polski wyniósł ok. 1 mln ton w okresie styczeń-sierpień 2018 r. i był o 14% większy niż w tym samym okresie roku 2017, wynika z obliczeń Biura Analiz i Strategii Krajowego

PlayWay: Gra 'Thief Simulator' zwróciła wszystkie koszty w 1. dniu sprzedaży

polskiego czasu w dniu 9.11.2018 r. do godz. 9.00 w dniu 10.11.2018 r. Wedle szacunkowych danych posiadanych przez spółkę w ciągu pierwszych 72 godzin sprzedaży do klientów trafiło ponad 36 tys. sztuk gry" - czytamy w komunikacie. "Thief Simulator" 9 listopada 2018 r. znajdował się na 1

Inea celuje w osiągnięcie 1 mln klientów indywidualnych w 2024 roku

tej sieci. W 2022 roku chcemy mieć 1,5 mln adresów na własnej otwartej sieci, a w 2024 osiągnąć 1 mln klientów indywidualnych" - powiedział Bartkowiak podczas konferencji na Poznań Game Arena.  Jak wskazał, spółka zrealizowała ponad 1 mld zł inwestycji w ciągu ostatnich 6 lat. Ma 500 tys

Cordia chce dojść do poziomu sprzedaży 1-1,2 tys. mieszkań w Polsce w 3-4 lata

Warszawa, 06.11.2018 (ISBnews) - Cordia Polska jest obecnie na etapie wzrostu i za 3-4 lata chce sprzedawać 1000 - 1 200 mieszkań rocznie, wobec ok. 200 w 2017 r. i ok. 250 spodziewanych w tym roku, poinformował ISBnews dyrektor zarządzający Michał Melaniuk. Spółka jeszcze w tym roku chce

W 10 'Top Marek' 6 brandów mediowych, 3 motoryzacyjne, 1 energetyczny

-SERVICE Monitoring Mediów". Na potrzeby raportu przeanalizowano materiały z prasy, internetu i social media opublikowane w okresie od 1 lipca 2017 roku do 30 czerwca 2018 roku - łącznie ponad 52 mln informacji: 1 mln tekstów prasowych, 5 mln internetowych i 46 mln postów w mediach społecznościowych

Deloitte: Polska rodzina przeznaczy na święta blisko 1 170 zł, wzrost o 6% r/r

Warszawa, 21.11.2018 (ISBnews) - Polska rodzina przeznaczy na święta blisko 1 168 zł (272 euro), tj. o 6% więcej niż wydała rok wcześniej, wynika z badania "Zakupy świąteczne 2018", przeprowadzonego przez firmę doradczą Deloitte. "Ten 6-proc. wzrost jest najwyższym w

PFR Ventures alokował łącznie ponad 1 mld zł w 21 funduszy VC

Warszawa, 08.11.2018 (ISBnews) - PFR Ventures podpisało 21 umów inwestycyjnych, w ramach których fundusze Venture Capital zainwestują ponad 1 mld zł w polskie innowacje, podał Fundusz. Tym samym PFR Ventures alokowało około 40% dostępnych środków. "PFR Ventures, w swoich 5 programach

GUS: Produkcja gazu ziemnego spadła o 1% r/r w sierpniu

Warszawa, 25.09.2018 (ISBnews) - Produkcja gazu ziemnego (w stanie ciekłym lub gazowym) zmniejszyła się o 1% r/r do 447 hm3 w sierpniu 2018 r., wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS). W ujęciu m/m spadek wyniósł 7,4%. W okresie styczeń - sierpień 2018 r. odnotowano wzrost

GUS: Nakłady na innowacje w firmach przemysłowych spadły o 1% r/r w 2017 r.

Warszawa, 29.10.2018 (ISBnews) - Nakłady na działalność innowacyjną w przedsiębiorstwach przemysłowych w 2017 r. wyniosły 28 023,5 mln zł, a w przedsiębiorstwach usługowych - 13 142,2 mln zł, tj. mniej odpowiednio o 1% i więcej o 22,8% niż przed rokiem, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS

Pharmena planuje budowę marki suplementów Menavitin opartych na cząsteczce 1-MNA

fizjologiczna zdolność przekształcania witaminy PP w 1-MNA. Dzięki suplementacji diety 1-MNA można wpływać na poziom 1-MNA w organizmie, a tym samym stymulować wydzielanie prostacykliny ograniczając ryzyko powstania miażdżycy" - czytamy w komunikacie.  W najbliższym roku planuje się rozwój portfela

Czerwińska: Deficyt 'general government' w okolicach 1% PKB w br. jest realny

Warszawa, 13.10.2018 (ISBnews) - Deficyt sektora rządowego i samorządowego (tzw. general government) może wynieść ok. 1% PKB w tym roku, ocenia minister finansów Teresa Czerwińska. "Oceniam, że deficyt sektora w okolicach 1% PKB może być w tym roku realny. Jest jeszcze trochę wcześnie

TVP 1 i TVP 2 razem słabsze od Polsatu. Dramat oglądalności

2 - 13,5 proc. - jest już niższy niż udział samego Polsatu (13,6 proc.) czy TVN (13,9 proc.) w grupie komercyjnej, a wynikom TVP 1 i TVP 2 bliżej do TV Pulsu i TVN 7 niż do komercyjnych konkurentów - dodaje Nowakowska. Dla porównania TV Puls w analogicznym okresie miał prawie 4-proc. udział w

NBP: Nowe inwestycje w IV kw. planuje 21,7% firm - 1 pkt proc. mniej kw/kw

Warszawa, 25.10.2018 (ISBnews) - Nowe inwestycje w III kwartale br. zamierza rozpocząć 21,7% badanych firm, tj. mniej o 1 pkt proc. kw/kw, poinformował Narodowy Bank Polski (NBP).  "Choć miary aktywności inwestycyjnej (dane zbierane od 2012 r.), zarówno kwartalne, jak i

Liczba rozpoczętych budów domów w USA wzrosła do 1 168 tys. w lipcu

Warszawa, 16.08.2018 (ISBnews) - Liczba rozpoczętych budów domów przez prywatnych inwestorów w USA wyniosła w lipcu br. 1 168 tys., co oznacza wzrost o 0,9% m/m oraz spadła o 1,4% w ujęciu rocznym, podał Departament Mieszkalnictwa i Rozwoju Urbanistycznego. Konsensus rynkowy wynosił 1 260

Art. 1 KK

Art. 1 § 1. Odpowiedzialności karnej podlega ten tylko, kto popełnia czyn zabroniony pod groźbą kary przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia. § 2. Nie stanowi przestępstwa czyn zabroniony, którego społeczna szkodliwość jest znikoma. § 3. Nie popełnia przestępstwa

a 1

A 1 - niemiecki torpedowiec z okresu I wojny światowej. Pierwsza jednostka typu A 1. Okręt wyposażony w jeden kocioł parowy opalany węglem i trójcylindrową maszynę parową. Zapas paliwa 24,5 tony. Okręt wyposażono w stoczni AG Vulcan (kadłub zbudowano w innej stoczni). Okręt brał udział w patrolach na kanale La Manche. Po wojnie złomowany w 1921 lub 1922 roku

więcej o a 1 na pl.wikipedia.org