a 1

Piotr Miączyński

Cztery rzeczy, które powinniśmy wiedzieć o 1 proc. (aby komuś szybko pomóc)

Cztery rzeczy, które powinniśmy wiedzieć o 1 proc. (aby komuś szybko pomóc)

Nie wiesz, jak przekazać swój 1 proc. podatku? Nigdy tego nie robiłeś? Nie wiesz, jak sprawdzić organizacje pożytku publicznego?

Tajemnice wokół 1 proc. podatku

Organizacje pożytku publicznego uprawnione do przyjmowania pieniędzy z 1 proc. podatków nie publikują swoich sprawozdań finansowych albo trudno się z nich dowiedzieć, na co poszły pieniądze.

Rozliczenie PIT. Jak przekazać 1 proc. podatku w mądry i szybki sposób

Idea 1 proc. polegała na tym, że to obywatele mieli decydować, na jakie cele wydać pieniądze, których politycy nie powinni dotykać. Nie powinni, bo wychodzi im to słabo albo budzi podejrzenia o konflikty interesów.

BizSylwetki. Był wrogiem publicznym nr 1 w Polsce, zarobił miliardy na rządowych kontraktach i prawie upadł. Kim jest Ryszard Krauze?

BizSylwetki. Był wrogiem publicznym nr 1 w Polsce, zarobił miliardy na rządowych kontraktach i prawie upadł. Kim jest Ryszard Krauze?

Ustawa PZP - Rozdział 1: Przepisy wspólne

Art. 179. 1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów niniejszej

Ustawa PZP - Rozdział 1: Umowy ramowe

ramową: 1) wykonawcy, z którym zawarł umowę ramową, na warunkach określonych w umowie ramowej; 2) wykonawcom, z którymi zawarł umowę ramową: a) zgodnie z warunkami umowy ramowej, bez ponownego zwracania się do wykonawców o składanie ofert, w przypadku gdy w umowie tej określono wszystkie warunki

Ustawa PZP - Rozdział 1: Zakres działania

Art. 152. 1. Centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach zamówień publicznych jest Prezes Urzędu. 2. Nadzór nad Prezesem Urzędu sprawuje Prezes Rady Ministrów minister właściwy do spraw gospodarki. 3. Obsługę Prezesa Urzędu zapewnia Urząd. 4. Organizację Urzędu określa

Ustawa PZP - Rozdział 1: Zakres działania

Art. 152. 1. Centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach zamówień publicznych jest Prezes Urzędu. 2. Nadzór nad Prezesem Urzędu sprawuje Prezes Rady Ministrów minister właściwy do spraw gospodarki. 3. Obsługę Prezesa Urzędu zapewnia Urząd. 4. Organizację Urzędu określa

Ustawa PZP - Rozdział 1: Zamawiający i wykonawcy

. Zamawiający może określić w opisie przedmiotu zamówienia konieczność przeniesienia praw własności intelektualnej lub udzielenia licencji. 4.Zamawiający może określić w opisie przedmiotu zamówienia wymagania związane z realizacją zamówienia, dotyczące: 1) zatrudnienia osób: a) bezrobotnych lub młodocianych w

Ustawa PZP - Rozdział 1: Przedmiot regulacji

zawierane między zamawiającym a wykonawcą, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane; 14) zamówieniach sektorowych - należy przez to rozumieć zamówienia, o których mowa w art. 132 ust. 1; 15) zamówieniach w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa - należy przez to rozumieć zamówienia, o

Jak przekazać 1 proc. podatku w 2018 roku? Jest coraz prościej

Jak przekazać 1 proc. podatku w 2018 roku? Jest coraz prościej

konto organizacji. Ten wniosek można złożyć elektronicznie i na papierze. W ubiegłym roku zrobiło tak 56,5 tys. osób. A teraz wersja dłuższa. Jeśli jesteś emerytem lub rencistą i dostałeś od organu rentowego (np. z ZUS) roczne obliczenie podatku na formularzu PIT-40A, a chcesz przekazać 1 proc. podatku

Warto przekazać 1 proc. podatku. Nikt sobie bentleya za to nie kupi

Warto przekazać 1 proc. podatku. Nikt sobie bentleya za to nie kupi

  Piotr Miączyński: Człowiek przekazuje pieniądze z 1 proc., a w pewnym momencie przychodzą wątpliwości. A co, jeśli organizacja je zmarnuje? Albo wyda na coś innego niż oficjalnie głosi? Jest taka możliwość? Dorota Pieńkowska, szefowa Polsko-Amerykańskiego Funduszu Pożyczkowego Inicjatyw

Od 1 lipca zmiany w kontrolowaniu firm

Od 1 lipca zmiany w kontrolowaniu firm

skarbowej i lepsze wyniki kontroli. Czyli dodatkowe pieniądze dla budżetu - mówił w czasie czwartkowej konferencji o JPK wiceminister finansów Wiesław Jasiński. Tłumaczył, że podatnik skorzysta, bo kontrola, którą będzie u niego przeprowadzał fiskus, będzie krótsza, mniej zakłócająca działanie firmy, a więc

Budimex Nieruchomości sprzedał 1 457 lokali w 2017 r., notarialnie - 1 914

Warszawa, 09.01.2018 (ISBnews) - Budimex Nieruchomości zawarł umowy przedsprzedaży 1 457 lokali w 2017 r. wobec 1 615 rok wcześniej, podała spółka. Jednocześnie zawarł umowy sprzedaży notarialnej 1 914 lokali wobec 1 188 w 2016 r. Spółka podała również, że w samym IV kw. ub.r. przedsprzedała

Jak przekazać 1 procent podatku w 2017 roku? Uwaga, są spore zmiany

Jak przekazać 1 procent podatku w 2017 roku? Uwaga, są spore zmiany

można je obejrzeć. A następnie PIT zaakceptować, odrzucić bądź nie robić nic, co będzie oznaczało automatyczną akceptację zeznania wraz z upływem terminu na jego złożenie. W ten w właśnie sposób nasz 1 proc. podatku zostanie przekazany wybranej organizacji. Z nowego rozwiązania fiskusa nie skorzystają w

Ustawa PZP - Rozdział 1: Umowy ramowe

Art. 99. Zamawiający może zawrzeć umowę ramową po przeprowadzeniu postępowania, stosując odpowiednio przepisy dotyczące udzielania zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego lub negocjacji z ogłoszeniem. Art. 100. 1. Umowę ramową zawiera się na okres nie dłuższy niż

Sprzedaż Polnordu wzrosła do 1 389 lokali w 2017 r., przekazania do 1 126

Warszawa, 09.01.2018 (ISBnews) - Według danych ważonych udziałem Polnord w spółkach zależnych grupa zawarła umowy sprzedaży 1 389 lokali w 2017 roku, co stanowi wzrost o ok. 35% r/r i jest najwyższym wynikiem w historii spółki, podał Polnord. W wyniku finansowym za ub.r. rok ujętych zostanie

Ustawa PZP - Rozdział 1: Przepisy wspólne

Art. 179. 1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów niniejszej

Ustawa PZP - Rozdział 1: Zamawiający i wykonawcy

oferty, a także w zakresie, o którym mowa w ust. 1, występuje z wnioskiem o unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia. Art. 21. 1. Członków komisji przetargowej powołuje i odwołuje kierownik zamawiającego. 2. Komisja przetargowa składa się z co najmniej trzech osób. 3. Kierownik zamawiającego

Ustawa PZP - Rozdział 1: Przedmiot regulacji

charakteru przemysłowego ani handlowego, jeżeli podmioty, o których mowa w tym przepisie oraz w pkt 1 i 2, pojedynczo lub wspólnie, bezpośrednio lub pośrednio przez inny podmiot: a) finansują je w ponad 50% lub b) posiadają ponad połowę udziałów albo akcji, lub c) sprawują nadzór nad organem zarządzającym

Ustawa PZP - Rozdział 1: Zakres działania

Art. 152. 1. Centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach zamówień publicznych jest Prezes Urzędu. 2. Nadzór nad Prezesem Urzędu sprawuje Prezes Rady Ministrów. 3. Obsługę Prezesa Urzędu zapewnia Urząd. 4. Organizację Urzędu określa statut nadany, w drodze zarządzenia, przez

Już jedna trzecia majątku w rękach 1 proc. najbogatszych Chińczyków

Już jedna trzecia majątku w rękach 1 proc. najbogatszych Chińczyków

a najbiedniejszymi (gdyby całe bogactwo kraju było skupione w rękach jednej osoby, wskaźnik wyniósłby 1). Gini mierzy tylko dochody, a nie posiadane majątki, co mogłoby jeszcze pogłębić obraz nierówności. Wartość wskaźnika Giniego Chiny publikują dopiero od trzech lat i nie prezentują się one

Moody's podniósł ratingi Banco Santander do A2 i P-1

Warszawa, 18.04.2018 (ISBnews) - Moody´s Investor Service podniósł długoterminowy rating senior debt Banco Santander do A2 z A3, a rating krótkoterminowy do P-1 z P-2, podał bank Perspektywa ratingów jest stabilna, podano w komunikacie. Banco Santander to pierwszy bank w strefie euro i

Pharmena kontynuuje rozmowy z firmami farmaceutycznymi nt. leku 1-MNA

materiale. "Dotychczas udowodnione korzyści terapeutyczne 1-MNA w zastosowaniach miejscowych na skórę, posiadają nasze produkty dermatologiczne. Obecne badania kliniczne leku 1-MNAwykazały skuteczność i bezpieczeństwo stosowania w obszarze przeciwzapalnym i przeciwmiażdżycowym, a dodatkowo

Inflacja bazowa wyniosła 1% r/r w lutym wg analityków

Warszawa, 15.03.2018 (ISBnews) - Inflacja bazowa po wyłączeniu cen żywności i energii wyniosła 1% r/r w lutym 2018 r., uważają ekonomiści ankietowani przez ISBnews. Dwunastu analityków ankietowanych przez ISBnews szacuje inflację bazową za luty w tym ujęciu na 0,9-1,3% przy średniej w wysokości

CDRL rekomenduje 1 zł dywidendy na akcję za 2017 r.

zgromadzeniu podział zysku netto za 2017 rok w kwocie 10 362 267,8 zł w następujący sposób: a) na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy spółki w kwocie 6 054 544,00 zł, w taki sposób, że wartość dywidendy na jedną akcję wynosi 1 zł, b) w kwocie 4 307 723,80zł na kapitał zapasowy spółki. Ponadto, rada nadzorcza

Wadliwe poduszki powietrzne zabiły 11 osób. Koncern Takata zapłaci w USA 1 mld dol.

mln dol. kary, na odszkodowania dla ofiar wypadków wadliwych poduszek przekaże 125 mln dol., a koncernom samochodowym za przymusowe naprawy poduszek zapłaci 850 mln dol. Łącznie ugoda będzie kosztować japoński koncern 1 mld dol. Musi też wprowadzić reformy, a przez trzy lata będzie pod nadzorem

Segregacja śmieci po nowemu. Sprawdź, jakie są nowe zasady recyklingu odpadów obowiązujące od 1 lipca 2017 r.

kiedy obowiązują nowe zasady segregacji śmieci Choć nowe zasady recyklingu obowiązują od 1 lipca, w praktyce gminy będą je wprowadzać dopiero po wygaśnięciu obowiązujących umów na odbiór odpadów. Na przykład w Krakowie nic nie zmieni się do marca 2019 roku, a w Warszawie do końca 2018 roku. Najpóźniej

Robert Redeleanu obejmie funkcję CEO UPC Polska od 1 kwietnia

Warszawa, 16.02.2018 (ISBnews) - Robert Redeleanu obejmie stanowisko CEO UPC Polska od 1 kwietnia, podała spółka. "Dotychczas pełnił funkcję CEO UPC na Węgrzech i w Rumunii, gdzie rozwijał pozycję rynkową UPC, promując innowacyjność i realizując zintegrowaną strategię działań

MF zaoferuje obligacje za 1 mld zł na przetargu uzupełniającym

, zapadających w lipcu 2020 r., wyniosła 658,5 mln zł przy 1 394,5 mln zł popytu. Cena minimalna wyniosła 954,10 zł, a rentowność 1,863%. Inwestorzy kupili papiery serii WZ1122, zapadające w listopadzie 2022 r., o wartości 1 075 mln zł przy 3 237,5 mln zł popytu. Cena minimalna wyniosła 993,26 zł. Resort

1 procent podatku - to nie jest dużo

Pieniędzy na 1 proc. podatku nie wyciągamy dodatkowo ze swoich kieszeni. To kwoty, które już i tak oddaliśmy fiskusowi. Teraz możemy jedynie zdecydować, do której z przeszło 8 tys. organizacji pożytku publicznego powinny trafić. Jeśli tego nie zrobimy, te pieniądze z ochotą wyda rząd. Coraz więcej

Vantage sprzedał 1 034 lokali w 2017 r., przekazał 885

Warszawa, 05.01.2018 (ISBnews) - Vantage Development osiągnął w IV kwartale 2017 r. sprzedaż na poziomie 305 lokali, a narastająco w okresie od I do IV kwartału 2017 r. 1 034 lokali, podała spółka. "Jednocześnie emitent informuje, że w IV kwartale zostało wydanych 280 lokali, a w całym

Jujubee pozyskało ponad 1 mln zł dzięki prywatnej emisji

Warszawa, 19.01.2018 (ISBnews) - Jujubee pozyskało ponad 1 mln zł dzięki prywatnej emisji, podała spółka. Nowe środki pozwolą na pełne wykorzystanie dofinansowania z programu sektorowego GameINN, promocję gry 'Kursk' oraz na zwiększenie zatrudnienia, co związane jest z dalszymi planami

Zaskakujący problem z nowym gazociągiem, Polska może stracić 1 mld zł z Unii

można by przesyłać docelowo 4,1 mld m sześc. gazu rocznie, co zaspokoiłoby dwie trzecie zapotrzebowania państw bałtyckich. Natomiast z Litwy można by dostarczać do Polski 1 mld m sześc. gazu rocznie. Latem Unia przyznała dotację także na budowę podmorskiego gazociągu między Estonią i Finlandią. Dzięki

Podwyżka kwoty wolnej od podatku dopiero od 1 stycznia 2017 roku

W kampaniach wyborczych Andrzej Duda i PiS obiecali Polakom podwyżkę kwoty wolnej od podatku do 8 tys. zł. Dziś kwota wolna to 3091 zł rocznie. Zdaniem Trybunału Konstytucyjnego to za mało. Podatki muszą płacić nawet osoby, których dochody są niższe od minimum egzystencji, a to jest sprzeczne z

Bowim może przekroczyć 1 mld zł przychodów w 2017 r.

Warszawa, 20.11.2017 (ISBnews) - Bowim ma szansę przekroczyć 1 mld zł przychodów w całym 2017 r., poinformował wiceprezes Jacek Rożek. "Jesteśmy na najlepszej drodze, by po raz pierwszy w giełdowej historii naszej spółki przekroczyć miliard złotych przychodów w całym roku obrotowym"

NBP przejmie funkcję organizatora fixingu stawki Polonia od 1 grudnia

Warszawa, 23.10.2017 (ISBnews) - Narodowy Bank Polski zawarł z ACI Polska Stowarzyszeniem Rynków Finansowych porozumienie, na mocy którego z dniem 1 grudnia 2017 r. bank centralny obejmie funkcję organizatora fixingu Stawki Referencyjnej Polonia, podał bank. "Przejęcie przez Narodowy Bank

TVP 1 i TVP 2 razem słabsze od Polsatu. Dramat oglądalności

2 - 13,5 proc. - jest już niższy niż udział samego Polsatu (13,6 proc.) czy TVN (13,9 proc.) w grupie komercyjnej, a wynikom TVP 1 i TVP 2 bliżej do TV Pulsu i TVN 7 niż do komercyjnych konkurentów - dodaje Nowakowska. Dla porównania TV Puls w analogicznym okresie miał prawie 4-proc. udział w

GetBack przedstawi politykę dywidendową w ciągu 1-2 miesięcy

Warszawa, 23.10.2017 (ISBnews) - GetBack przedstawi politykę dywidendową w ciągu 1-2 miesięcy, poinformował prezes Konrad Kąkolewski.  "Polityka dywidendowa powinna być w ciągu miesiąca, dwóch. My proponujemy nasze przemyślenia, rada nadzorcza będzie dyskutować" - powiedział

Art. 1 KK

Art. 1 § 1. Odpowiedzialności karnej podlega ten tylko, kto popełnia czyn zabroniony pod groźbą kary przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia. § 2. Nie stanowi przestępstwa czyn zabroniony, którego społeczna szkodliwość jest znikoma. § 3. Nie popełnia przestępstwa

Liczba rozpoczętych budów domów w USA wzrosła do 1 319 tys. w marcu

Warszawa, 17.04.2018 (ISBnews) - Liczba rozpoczętych budów domów przez prywatnych inwestorów w USA wyniosła w marcu br. 1 319 tys., co oznacza wzrost o 1,9% m/m oraz o 10,9% w ujęciu rocznym, podał Departament Mieszkalnictwa i Rozwoju Urbanistycznego. Konsensus rynkowy wynosił 1 262 tys

Pozwolenia na budowę domów w USA wzrosły do 1 354 tys. w marcu

Warszawa, 17.04.2018 (ISBnews) - Liczba pozwoleń na budowę domów przez prywatnych inwestorów w USA wyniosła 1 354 tys. w marcu 2018 r., co oznacza wzrost o 2,5% m/m oraz wzrost o 7,5% w ujęciu rocznym, podał Departament Mieszkalnictwa i Rozwoju Urbanistycznego. Konsensus rynkowy wynosił 1 323

Moto Data: Prawie 1/3 kierowców kupuje używane opony

Warszawa, 04.10.2017 (ISBnews) - Niemal 1/3 kierowców (32%) kupuje używane opony, wynika z badania Moto Data. Ogumienie na fabrycznie nowe wymienia 68% badanych użytkowników aut. "Używane opony niosą ze sobą duże niebezpieczeństwo nagłych awarii oraz uszkodzeń innych podzespołów samochodu

5 mld euro strat i 1 mln euro do zwrotu. Makler Jerome Kerviel z wyrokiem

terminowych na europejskie indeksy giełdowe. Dzięki nieautoryzowanym transakcjom kontrolował aktywa o wartości 50 mld euro i naraził bank na straty w wysokości ok. 4,9 mld euro. Dziś francuski sąd apelacyjny orzekł, że Kerviel musi oddać bankowi 1 mln euro. "Mimo przebiegłości i determinacji pozwanego

Lokalny Rolnik dostał 1 mln zł na rozwój. Zainwestowali m.in. Lewandowscy

jednego z nich są znani propagatorzy zdrowego stylu życia Anna i Robert Lewandowscy. Pieniądze pomogą Lokalnemu Rolnikowi w dalszej ekspansji. 1 mln zł na rozwój Coraz więcej osób interesuje się zdrową żywnością. Według ostatnich dostępnych danych Głównego Urzędu Statystycznego w 2014 roku liczba

Zysk netto ING BSK wzrósł r/r do 1 403,1 mln zł w 2017 r.

Warszawa, 09.03.2018 (ISBnews) - ING Bank Śląski odnotował 1 403,1 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 1 253 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie. We wcześniejszym raporcie kwartalnym bank podał, że w całym 2017 r

Łukasz Kwiecień obejmie 1 września stanowisko wiceprezesa PKO TFI

Warszawa, 31.08.2017 (ISBnews) - Łukasz Kwiecień został powołany na stanowisko wiceprezesa PKO Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (PKO TFI) z dniem 1 września, podała spółka. Łukasz Kwiecień związany jest z rynkiem kapitałowym od ponad 25 lat, w tym z branżą funduszy inwestycyjnych. W PKO

Play: Jean-Marc Harion obejmie funkcję prezesa P4 od 1 sierpnia

. "Jean-Marc Harion obejmie stanowisko po Jørgen Bang-Jensen i rozpocznie pełnienie funkcji nowego Prezesa Zarządu P4 sp. z o.o. 1 sierpnia 2018 roku" - czytamy dalej. Jean-Marc Harion ostatnio był prezesem spółek Orange Egypt i Mobistar, a wcześniej pełnił funkcję prezesa Orange

MI proponuje jednolity termin wdrożenia systemu PPK - od 1 lipca 2020 r.

Warszawa, 20.03.2018 (ISBnews) - Proponowany w projekcie ustawy o pracowniczych planach kapitałowych (PPK) termin obowiązku zawarcia umów o zarządzanie PPK jest zbyt krótki w przypadku największych pracodawców (1 lipca 2019 r.), uważa Ministerstwo Infrastruktury. Resort proponuje ujednolicić

Mennica Polska rekomenduje wypłatę 1 zł na akcję dywidendy za 2017 r.

Warszawa, 13.04.2018 (ISBnews) - Zarząd Mennicy Polskiej zdecydował o rekomendowaniu akcjonariuszom wypłaty 51,14 mln zł z zysku netto w formie dywidendy w kwocie 1 zł na akcję, podała spółka. "Zarząd Mennicy Polskiej [...] podjął uchwałę w sprawie wystąpienia do zwyczajnego walnego

Morawiecki: Program 500+ może ruszyć 1 kwietnia lub 1 maja

Warszawa, 21.12.2015 (ISBnews) - Program 500+ ruszy na pewno w II kw. 2016 r., natomiast decyzję o tym, czy będzie to 1 kwietnia czy 1 maja podejmie premier Beata Szydło, poinformował wicepremier i minister rozwoju Mateusz Morawiecki. "Bezpieczniej jest mówić, że program 500+ ruszy w

S&P podniósł ratingi Banco Santander do A i A-1

Warszawa, 09.04.2018 (ISBnews) - Standard & Poor's Ratings Services podniósł długoterminowy rating Banco Santander do A z A- i krótkoterminowy rating do A-1 z A-2, podał bank. Perspektywa ratingów jest stabilna. Podniesienie ratingów banku nastąpiło po podniesieniu krajowych ratingów długu

Akcjonariusze CDRL zdecydują 9 maja o wypłacie 1 zł dywidendy na akcję 

zgromadzenie postanawia, że zysk spółki za rok obrotowy 2017, w kwocie w 10 362 267,80 podzieli w następujący sposób: a) kwotę 6 054 544 przeznacza się na dywidendę do wypłaty akcjonariuszom, co stanowi kwotę 1 zł na jedną akcję; b) kwotę 4 307 723,8 zł przeznacza się na kapitał zapasowy

Echo Investment zamierza rozpocząć budowę 1 667 mieszkań w 9 projektach w br.

. spółka planuje rozpocząć budowę 1 667 mieszkań w 9 projektach" - czytamy w raporcie.   Grupa Echo Investment prowadzi i przygotowuje obecnie około 40 budów, a także ma w toku 80 przetargów na roboty budowlane i dostawy, podano także. Echo Investment jest polskim deweloperem, który

Pharmena rozpoczęła prezentację 1-MNA firmom farmaceutycznym

Warszawa, 05.10.2016 (ISBnews) - Pharmena rozpoczęła proces prezentacji przemysłowi farmaceutycznemu wyników zakończonych badań klinicznych II fazy nad lekiem przeciwmiażdżycowym 1-MNA celem komercjalizacji projektu z udziałem koncernu farmaceutycznego, podała spółka. W rozmowach z przemysłem

Ronson podtrzymuje plan przekazania 1 000 mieszkań w 2017 r.

Warszawa, 04.08.2017 (ISBnews) - Ronson Europe podtrzymuje plan przekazania klientom prawie 1 000 lokali i sprzedaży 800 lokali w 2017 r., poinformował prezes Tomasz Łapiński. "Podtrzymujemy nasze plany zakładające przekazanie klientom w całym 2017 roku blisko 1 000 lokali w porównaniu z

Liczba rozpoczętych budów domów w USA wzrosła do 1 326 tys. w styczniu

Warszawa, 16.02.2018 (ISBnews) - Liczba rozpoczętych budów domów przez prywatnych inwestorów w USA wyniosła w styczniu 2018 r. 1 326 tys., co oznacza wzrost o 9,7% m/m oraz o 7,3% w ujęciu rocznym, podał Departament Mieszkalnictwa i Rozwoju Urbanistycznego. Konsensus rynkowy wynosił 1 234 tys

Pozwolenia na budowę domów w USA wzrosły do 1 396 tys. w styczniu

Warszawa, 16.02.2018 (ISBnews) - Liczba pozwoleń na budowę domów przez prywatnych inwestorów w USA wyniosła 1 396 tys. w styczniu 2018 r., co oznacza wzrost o 7,4% m/m oraz wzrost o 7,4% w ujęciu rocznym, podał Departament Mieszkalnictwa i Rozwoju Urbanistycznego. Konsensus rynkowy wynosił 1

Pharmena oczekuje finalnej zgody KE na rejestrację 1-MNA 17 kwietnia

klinicznych, które spółka prowadziła nad lekiem 1-MNA i które ostatecznie zostały rozliczone w 2017 r., a także wydatków związanych z wdrożeniem innowacyjnego suplementu diety OTC na rynek, podano także.  Pharmena to spółka biotechnologiczna, której głównym obszarem działalności jest opracowywanie i

Pharmena spodziewa się decyzji KE ws. rejestracji 1-MNA w kwietniu

Warszawa, 20.02.2018 (ISBnews) - Pharmena przeszła pozytywnie procedurę zastrzeżenia swoich dowodów i danych naukowych we wniosku 1-MNA. Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) uznał, że wybrane do ochrony dane, dotyczące autoryzacji 1-MNA jako składnika "nowej żywności"

Liczba rozpoczętych budów domów w USA spadła do 1 192 tys. w grudniu

Warszawa, 18.01.2018 (ISBnews) - Liczba rozpoczętych budów domów przez prywatnych inwestorów w USA wyniosła w grudniu ub. r. 1 1 92 tys., co oznacza spadek o 8,2% m/m oraz o 6% w ujęciu rocznym, podał Departament Mieszkalnictwa i Rozwoju Urbanistycznego. Konsensus rynkowy wynosił 1 280 tys

Multimedia Polska otrzymały 1 545 mln zł kredytów z Credit Agricole

Warszawa, 03.04.2018 (ISBnews) - Multimedia Polska zawarły z Credit Agricole CIB oraz Credit Agricole Bank Polska jako pierwotnymi kredytodawcami umowę kredytu terminowego na łączną kwotę 1 515 mln zł z przeznaczeniem na całkowitą spłatę zadłużenia spółki oraz jej akcjonariuszy, a także umowę

Co organizacje pożytku publicznego robią z twoim 1 proc.?

organizację (w PIT podaje się numer KRS organizacji, a poniżej cel szczegółowy, np. dane dziecka). Ale taki system otwiera też furtkę do wspierania z 1 proc. nie tylko OPP. W Polsce działają bowiem organizacje, które zbierają pieniądze dla podmiotów, które nie mają statusu OPP. Fundacja staje się wtedy

Immofinanz zamierza wykupić do 15 mln akcji własnych po 1-2,81 euro/szt.

Warszawa, 08.03.2018 (ISBnews) - Immofinanz zamierza dokonać wykupu do 15 mln akcji własnych, odpowiadających ok. 1,34% kapitału, po cenie w przedziale 1 - 2,81 euro za sztukę, podała spółka. "Start wykupu jest spodziewany najwcześniej 14 marca 2018" - czytamy w komunikacie. Grupa

Eurostat: Produkcja przemysłowa w strefie euro spadła o 1% m/m w styczniu

Warszawa, 14.03.2018 (ISBnews) - Wyrównana sezonowo produkcja przemysłowa w strefie euro spadła o 1% m/m w styczniu 2018 r., podał unijny urząd statystyczny Eurostat. W całej UE produkcja spadła o 0,7% w tym ujęciu. Konsensus rynkowy dla strefy euro przewidywał spadek o 0,4% w ujęciu

KPF/IRG SGH: 1/4 Polaków wydaje środki z kredytu na zakup drobnych dóbr trwałych

dziesięciu lat zmniejszył się aż o 1/3, podano. "Bardzo dobrze należy oceniać fakt, iż polscy kredytobiorcy korzystają z dobrej koniunktury, obniżając skalę swojego zadłużenia przeterminowanego, co będzie miało pozytywne znaczenie dla dalszej poprawy ich sytuacji finansowej w przyszłości"

PZU dociska ofertę zdrowotną. Chce mieć 1 mld zł wpływów w 2020 r.

Zdrowie Polaków jest w rozsypce. Co czwarty z nas zachoruje na nowotwór lub był już na niego leczony. W ubiegłym roku 100 tys. osób przeszło zawał, a kolejne 70 tys. udar mózgu. Jak wynika z badań Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych, chorzy są zagubieni w gąszczu procedur, skierowań, wypisów

Ewa Radkowska-Świętoń powołana na prezesa Skarbiec Holding od 1 czerwca

Warszawa, 10.04.2018 (ISBnews) - Bartosz Józefiak złożył dziś rezygnację z pełnienia funkcji prezesa Skarbiec Holding oraz członka zarządu Skarbiec TFI z dniem 31 maja br. Rada nadzorcza powołała na stanowisko prezesa Skarbiec Holding z dniem 1 czerwca br. Ewę Radkowską-Świętoń

Vistula i Bytom ustaliły obniżenie parytetu wymiany akcji do 1:0,72

spółka.  "W ramach uzgodnionej zmiany do planu połączenia, akcje spółki przejmowanej mają być wymieniane na nowo emitowane akcje spółki przejmującej według stosunku: 1:0,72, tj. za jedną akcję Bytom zostanie przyznane 0,72 akcji Vistula Group SA, a nie według parytetu wymiany 1:0,82 jak

Jaak Mikkel wybrany na prezesa Coca-Cola HBC Polska od 1 maja br. 

Warszawa, 05.04.2018 (ISBnews) - Jaak Mikkel obejmie stanowisko dyrektora generalnego i prezesa Coca-Cola HBC Polska od 1 maja br., podała spółka. Zastąpi na tym stanowisku Nikosa Kalaitzidakisa, który awansuje na stanowisko dyrektora Regionu 3 w Grupie Coca-Cola HBC.  "Przez

Infoscan zlecił produkcję na rynek USA, docelowo zamówi 1 700 urządzeń w 2018 r.

proceduralnym. Jednocześnie w ubiegłym tygodniu sfinalizowaliśmy pozyskanie kapitału w ramach emisji obligacji o wartości 1 mln zł, co pozwala nam na dokonanie kolejnych kroków związanych z rozpoczęciem działalności w USA, a zamówienie pierwszych urządzeń jest jednym z nich. Po uzyskaniu certyfikacji FDA

OncoArendi: Wyłonienie kandydatów klinicznych dla CHIT-1 i OATD-03 w II półr.

Warszawa, 26.03.2018 (ISBnews) - OncoArendi Therapeutics spodziewa się wyłonienia kandydata klinicznego w ramach programu selektywnych inhibitorów CHIT-1, a także dla OATD-03 już w drugiej połowie tego roku, poinformował ISBnews prezes OncoArendi Therapeutics Marcin Szumowski. Oferta publiczna

BSC Drukarnia Opakowań rekomenduje 1 zł dywidendy na akcję za 2017 r.

Warszawa, 03.04.2018 (ISBnews) - Zarząd BSC Drukarni Opakowań rekomenduje walnemu zgromadzeniu przeznaczenie na dywidendę 9,8 mln zł, tj. 1 zł na akcję, poinformowała spółka.  "Chcemy, aby beneficjentami rozwoju BSC Drukarni Opakowań byli nasi akcjonariusze, stąd, zgodnie z

LPP chce przekroczyć 1 mld zł przychodów z e-commerce w 2019 r.

Warszawa, 14.03.2018 (ISBnews) - LPP chce, by przychody ze sprzedaży internetowej przekroczyły 1 mld zł w 2019 r., poinformował wiceprezes Przemysław Lutkiewicz. Na ten rok spółka założyła wzrost sprzedaży online o 100% r/r do 720 mln zł. "Chcielibyśmy w 2019 roku przekroczyć 1 mld zł

Kwieciński: Inwestycje publiczne będą nadal stanowić nawet 1/3 ogółu nakładów

Bukowina Tatrzańska, 12.03.2018 (ISBnews) - Struktura inwestycji przez najbliższe lata w Polsce będzie oparta głównie o inwestycje publiczne na poziomie 1/4, a nawet 1/3 inwestycji ogółem, uważa minister rozwoju i inwestycji Jerzy Kwieciński. "W strukturze inwestycji realizowanych w

Pozwolenia na budowę domów w USA spadły do 1 302 tys. w grudniu

Warszawa, 18.01.2018 (ISBnews) - Liczba pozwoleń na budowę domów przez prywatnych inwestorów w USA wyniosła 1 302 tys. w grudniu 2017 r., co oznacza spadek o 0,1% m/m oraz wzrost o 2,8% w ujęciu rocznym, podał Departament Mieszkalnictwa i Rozwoju Urbanistycznego. Konsensus rynkowy wynosił 1 300

Obligacje Dino Polska serii 1/2017 zadebiutują na Catalyst w ponieziałek

Warszawa, 08.02.2018 (ISBnews) - Obligacje Dino Polska serii 1/2017 o łącznej wartości nominalnej 100 mln zł zadebiutują na Catalyst w poniedziałek, 12 lutego br, wynika z uchwały zarządu BondSpot. "Zarząd BondSpot postanawia wyznaczyć dzień 12 lutego 2018 r. jako dzień pierwszego

Analizy Online: Oszczędności gosp. domowych wzrosły do 1 386 mld zł w IV kw.

Warszawa, 19.03.2018 (ISBnews) - Wartość oszczędności gospodarstw domowych wzrosła do 1 386 mld zł w IV kw. 2017 r., wynika z raportu przygotowanego przez Analizy Online.  "W instrumentach rynku kapitałowego, na depozytach, w gotówce i w OFE Polacy zgromadzili na koniec grudnia 1 386

PKO BP ma zgodę na zaliczenie obligacji podporządkowanych na 1 mld zł do Tier 2 

Warszawa, 09.03.2018 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) wyraziła zgodę na przeznaczenie środków uzyskanych z emisji obligacji podporządkowanych, przeprowadzonej przez PKO Bank Polski o łącznej wartości nominalnej 1 mld zł, na podwyższenie kapitału Tier 2, podał bank.  Pod

Orbis przesunął finalizację sale management back hotelu w Budapeszcie do 1 VI

Warszawa, 23.03.2018 (ISBnews) - Accor-Pannonia Hotels Zrt, spółka zależna Orbisu, uzgodniła przedłużenie terminu finalizacji zbycia (ze zwrotnym oddaniem hotelu w zarządzanie, tzw. sale management back) na rzecz Starwood Capital Group hotelu "Sofitel Budapest Chain Bridge" do 1

PKN Orlen ogłosił przetarg na koncepcję morskich farm wiatr. o mocy do 1 200 MW

Warszawa, 22.03.2018 (ISBnews) - PKN Orlen ogłosił postępowanie przetargowe na zakup wstępnej koncepcji technicznej, która określi możliwości przygotowania i realizacji projektu budowy morskich farm wiatrowych na Bałtyku, podała spółka. W ramach posiadanej koncesji maksymalna moc farm to 1 200 MW

PZU wprowadziło ubezpieczenie zdrowotne dla 1- i 2-osobowych przedsiębiorstw

przedsiębiorców, którzy cenią czas, komfort i poczucie bezpieczeństwa. Wraz z nim mogą korzystać z opieki medycznej w dogodnym dla siebie miejscu i czasie. Wykonując badania profilaktyczne i reagując szybko na pierwsze objawy choroby, przedsiębiorca ogranicza ryzyko swojej nieobecności w pracy, a co za tym idzie

BZ WBK wyemituje obligacje podporządkowane serii F o wartości nom. 1 mld zł

Warszawa, 20.03.2018 (ISBnews) - Bank Zachodni WBK (BZ WBK) podjął decyzję o emisji obligacji podporządkowanych serii F o łącznej wartości nominalnej 1 mld zł, poinformował bank. Rozliczenie emisji nastąpi w dniu 5 kwietnia 2018 r., podano także. "Obligacje zostaną wyemitowane na podstawie

Capex JSW wyniesie ok. 1 mld zł w 2017 roku

Warszawa, 25.05.2017 (ISBnews) -  JSW szacuje tegoroczny capex na poziomie ok. 1 mld zł, poinformował p.o. prezesa Daniel Ozon. "Ok. 1 mld zł to jest całościowy capex w naszej grupie JSW i JSW Koks. Całą tę kwotę podtrzymujemy, choć w planach oczywiście czasami następują przesunięcia

JSW planuje utworzenie funduszu stabilizacyjnego wielkości 1-1,1 mld zł

Warszawa, 25.05.2017 (ISBnews) - Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) zamierza utworzyć dwa fundusze, z których większy pełniłby funkcję stabilizacyjną dla spółki na trudniejsze dla biznesu okresy, poinformował p.o. prezesa Daniel Ozon. Jeszcze w tym roku do funduszu mogłoby trafić ok. 1

Pharmena ma patent na 1-MNA w USA

Warszawa, 28.04.2017 (ISBnews) - Urząd Patentowy Stanów Zjednoczonych udzielił patentu Pharmenie na zgłoszenie patentowe nr 15/146,485 dotyczące zastosowania 1-metylonikotynamidu (1-MNA), poinformowała spółka. "Ochrona patentowa w zakresie zastosowania 1-metylonikotynamidu (1-MNA) w

Orange Polska chce zwiększyć zasięg FTTH o kolejny 1 mln gospodarstw w 2018

zasięg o kolejny 1 mln gospodarstw. Będzie to trudniejsze niż wcześniej, gdyż wejdziemy z inwestycjami do segmentu domów jednorodzinnych" - powiedział Fallacher na spotkaniu z dziennikarzami.  Dotychczas domy jednorodzinne stanowiły 1% zasięgu, a docelowo mają stanowić łącznie 10%. Operator

IMC chce zwiększyć średnie wynagrodzenie do 1 000 USD w ciągu 3 lat

Warszawa, 15.02.2018 (ISBnews) - IMC chce zrównać średnią pensję w spółce do 1 000 USD w ciągu trzech lat w związku z odpływem pracowników do Polski, poinformował prezes Alex Lissitsa "Plan na najbliższe trzy lata to zwiększanie wynagrodzeń pracowników tak, by osiągnąć poziom średniej

MF: Dług sektora general government spadł do 1 003,4 mld zł na koniec 2017 r.

Warszawa, 30.03.2018 (ISBnews) - Dług sektora rządowego i samorządowego (EDP, general government) wyniósł 1 003,4 mld zł na koniec IV kw. 2017 r., co oznacza spadek o 0,8% kw/kw i o 0,3% w porównaniu z końcem 2016 r., podało Ministerstwo Finansów. Państwowy długu publiczny (PDP, liczony wg

Banco Santander nabył 100% udziałów Banco Popular za 1 euro

Warszawa, 07.06.2017 (ISBnews) - Banco Santander nabył 100% udziałów w kapitale zakładowym Banco Popular Español za 1 euro, podał bank. W prezentacji bank podał, że do przyczyn nabycia Banco Popular zalicza "unikalną szansę na konsolidację na krajowych rynkach Hiszpanii i Portugalii

Pharmena musi dostarczyć EFSA dodatkową dokumentację dotyczącą 1-MNA 

ryzyko wystąpienia miażdżycy. Badania wykazały, że stężenie endogennego 1-MNA w organizmie człowieka maleje wraz z wiekiem. Dzięki suplementacji diety 1-MNA można wpływać na poziom 1-MNA w organizmie, a tym samym stymulować wydzielanie prostacykliny ograniczając ryzyko powstania miażdżycy. "

Ronson nabył warunkowo działki w stołecznym Ursusie pod ok. 1 600 mieszkań

Warszawa, 23.02.2018 (ISBnews) - Ronson zawarł warunkowe umowy dotyczące zakupu nieruchomości w dzielnicy Ursus, gdzie będzie mógł wybudować docelowo około 1 600 mieszkań. Łączna cena sprzedaży praw do nieruchomości oraz wartość prac, których wykonanie jest niezbędne dla umożliwienia realizacji

BZ WBK: Wśród nowych produktów spoż. niemal 1/3 ma oświadczenie 'naturalne'

Warszawa, 28.03.2018 (ISBnews) - Prawie 1/3 wszystkich nowych produktów z kategorii żywności i napojów wprowadzonych w Europie między październikiem 2016 r. a wrześniem 2017 r., miała oświadczenia "naturalne", wynika z raportu "Innowacyjność vs. zdrowie. Szanse dla marek

PKO BP uplasował emisję obligacji podporządkowanych o wartości nom. 1 mld zł

Warszawa, 28.02.2018 (ISBnews) - PKO Bank Polski uplasował emisję obligacji podporządkowanych o łącznej wartości nominalnej 1 mld zł, podała instytucja. Rozliczenie emisji nastąpi 5 marca 2018 r. "Obligacje zostaną wyemitowane na podstawie ustawy o obligacjach, a środki uzyskane z

JSW chce mieć średniorocznie 1 mld zł zysku netto w l. 2018-2030

Warszawa, 09.02.2018 (ISBnews) - Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) chce wypracowywać średniorocznie 1 mld zł zysku netto w latach 2018-2030, poinformował prezes Daniel Ozon. "Chcemy osiągać 1,03 mld zł zysku netto średniorocznie" - powiedział Ozon podczas konferencji prasowej

Robyg nabył działki pod ok. 1 800 lokali w stołecznym Ursusie

Warszawa, 26.02.2018 (ISBnews) - Robyg zawarł umowę nabycia czterech spółek posiadających prawa do działek o łącznej powierzchni ponad 6,3 hektara w warszawskiej dzielnicy Ursus. Wartość netto nieruchomości wynosi ponad 82 mln zł, podała spółka. Zakupione działki umożliwią wybudowanie około 1 800

CEZ wydzieli dywizję energetyki jądrowej od 1 czerwca br.

Warszawa, 18.05.2017 (ISBnews) - CEZ zdecydował o utworzeniu dywizji energetyki jądrowej od 1 czerwca br., podała spółka. Jednocześnie obecna dywizja wytwarzania zostanie przekształcona w dywizję energetyki konwencjonalnej. Spółka zdecydowała się na zmianę struktury w celu dostosowania się do

RN Erbudu powołała Agnieszkę Głowacką do zarządu od 1 VI

Warszawa, 23.05.2017 (ISBnews) - Rada nadzorcza Erbudu z dniem 1 czerwca br. powołała Agnieszkę Głowacką na nowego członka zarządu odpowiedzialnego za politykę finansową grupy, podała spółka. "Erbud od początku budował swoją silną pozycję rynkową na fundamencie najwyższej jakości

BZ WBK wyemituje obligacje podporządkowane o wartości do 1 mld zł

Warszawa, 07.02.2018 (ISBnews) - Zarząd Banku Zachodniego WBK  (BZ WBK) podjął uchwałę dotyczącą wyemitowania obligacji podporządkowanych o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 1 mld zł, które po uzyskaniu zgody Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zostaną zaliczone do instrumentów Tier

Grupa Lotos rekomenduje wypłatę 1 zł dywidendy na akcję

Warszawa, 10.05.2017 (ISBnews) - Zarząd Grupy Lotos zarekomendował akcjonariuszom przeznaczenie 184,87 mln zł z zysku za 2016 r. na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 1 zł brutto na akcję, podała spółka. Jednocześnie zarząd zaproponował ustalenie 12 września 2017 roku jako dnia dywidendy

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

a 1

A 1 - niemiecki torpedowiec z okresu I wojny światowej. Pierwsza jednostka typu A 1. Okręt wyposażony w jeden kocioł parowy opalany węglem i trójcylindrową maszynę parową. Zapas paliwa 24,5 tony. Okręt wyposażono w stoczni AG Vulcan (kadłub zbudowano w innej stoczni). Okręt brał udział w patrolach na kanale La Manche. Po wojnie złomowany w 1921 lub 1922 roku

więcej o a 1 na pl.wikipedia.org