a 1

Piotr Miączyński

1 proc. podatku w 10 minut. Czas na najprzyjemniejszy obowiązek w tym roku

1 proc. podatku w 10 minut. Czas na najprzyjemniejszy obowiązek w tym roku

Żeby komuś pomóc, wystarczy 10 minut. Pokazujemy, jak przekazać 1 proc. podatku, a przy okazji rozliczyć PIT.

Jak przekazać 1 proc. podatku? Ile przez PiS stracą organizacje charytatywne? I czy na pewno?

PiS oraz Ministerstwo Finansów, walcząc o jak największe uproszczenie nowego systemu do rozliczeń podatkowych, złożyły w ofierze organizacje pożytku publicznego (OPP), które dostają 1 proc.

Tajemnice wokół 1 proc. podatku

Organizacje pożytku publicznego uprawnione do przyjmowania pieniędzy z 1 proc. podatków nie publikują swoich sprawozdań finansowych albo trudno się z nich dowiedzieć, na co poszły pieniądze.

BizSylwetki. Był wrogiem publicznym nr 1 w Polsce, zarobił miliardy na rządowych kontraktach i prawie upadł. Kim jest Ryszard Krauze?

BizSylwetki. Był wrogiem publicznym nr 1 w Polsce, zarobił miliardy na rządowych kontraktach i prawie upadł. Kim jest Ryszard Krauze?

NBP: Inflacja bazowa wyniosła 1% r/r w lutym; konsensus: 1% r/r

Warszawa, 18.03.2019 (ISBnews) - Inflacja bazowa po wyłączeniu cen żywności i energii wyniosła 1% w lutym 2019 r. w ujęciu rocznym wobec 0,8% r/r w styczniu 2019 r., podał Narodowy Bank Polski (NBP). Dziewięciu analityków ankietowanych przez ISBnews szacowało inflację bazową

Cztery rzeczy, które powinniśmy wiedzieć o 1 proc. (aby komuś szybko pomóc)

Cztery rzeczy, które powinniśmy wiedzieć o 1 proc. (aby komuś szybko pomóc)

potrzebuje pomocy. Niemal zawsze ktoś taki się znajdzie. A to dobre uczucie widzieć, że nasze pieniądze z 1 proc. czynią dobro. Czytaj też: Nie wiesz, komu przekazać 1 proc. podatku? Rozglądaj się dookoła 2. Jak sprawdzić, na co pójdą nasze pieniądze z PIT? W zeszłym roku na podzielenie się 1 proc

Ustawa PZP - Rozdział 1: Przepisy wspólne

Art. 179. 1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów niniejszej

Ustawa PZP - Rozdział 1: Umowy ramowe

ramową: 1) wykonawcy, z którym zawarł umowę ramową, na warunkach określonych w umowie ramowej; 2) wykonawcom, z którymi zawarł umowę ramową: a) zgodnie z warunkami umowy ramowej, bez ponownego zwracania się do wykonawców o składanie ofert, w przypadku gdy w umowie tej określono wszystkie warunki

Ustawa PZP - Rozdział 1: Zakres działania

Art. 152. 1. Centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach zamówień publicznych jest Prezes Urzędu. 2. Nadzór nad Prezesem Urzędu sprawuje Prezes Rady Ministrów minister właściwy do spraw gospodarki. 3. Obsługę Prezesa Urzędu zapewnia Urząd. 4. Organizację Urzędu określa

Ustawa PZP - Rozdział 1: Zakres działania

Art. 152. 1. Centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach zamówień publicznych jest Prezes Urzędu. 2. Nadzór nad Prezesem Urzędu sprawuje Prezes Rady Ministrów minister właściwy do spraw gospodarki. 3. Obsługę Prezesa Urzędu zapewnia Urząd. 4. Organizację Urzędu określa

Ustawa PZP - Rozdział 1: Zamawiający i wykonawcy

. Zamawiający może określić w opisie przedmiotu zamówienia konieczność przeniesienia praw własności intelektualnej lub udzielenia licencji. 4.Zamawiający może określić w opisie przedmiotu zamówienia wymagania związane z realizacją zamówienia, dotyczące: 1) zatrudnienia osób: a) bezrobotnych lub młodocianych w

Ustawa PZP - Rozdział 1: Przedmiot regulacji

zawierane między zamawiającym a wykonawcą, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane; 14) zamówieniach sektorowych - należy przez to rozumieć zamówienia, o których mowa w art. 132 ust. 1; 15) zamówieniach w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa - należy przez to rozumieć zamówienia, o

IZFiA: 1/3 Polaków oszczędza na emeryturę w banku, ponad 1/5 - wcale

Warszawa, 19.02.2019 (ISBnews) - Prawie 40% Polaków deklaruje, że źródłami ich dochodów będą emerytura oraz oszczędności, a 1/3 chce pracować tak długo, jak to możliwe, wynika z badania pt. "Życie na emeryturze - wyobrażenia i postawy Polaków", zrealizowanego na zlecenie Izby

Dom Development sprzedał 1 006 lokali, przekazał 1 604 w IV kw. 2018 r.

Warszawa, 07.01.2019 (ISBnews) - Grupa Dom Development sprzedała netto 1 006 lokali w IV kwartale 2018 r., a przekazała 1 604, podała spółka. Narastająco w całym 2018 r. sprzedaż sięgnęła 3 602, a przekazania 3 632 lokali. "Na wynik finansowy za IV kwartał 2018 r. wpływają głównie

Tchórzewski zapowiada aukcje na ponad 1 GW wiatru i 1 GW fotowoltaiki w 2019 r.

Warszawa, 10.12.2018 (ISBnews) - Wolumeny na aukcjach na sprzedaż energii ze źródeł odnawialnych (OZE) w 2019 r. wyniosą ponad 1 000 MW w przypadku energetyki wiatrowej i ponad 1 000 MW w przypadku fotowoltaiki, zapowiedział minister energii Krzysztof Tchórzewski. "W wyniku aukcji w tym

Rozliczenie PIT. Jak przekazać 1 proc. podatku w mądry i szybki sposób

Rozliczenie PIT. Jak przekazać 1 proc. podatku w mądry i szybki sposób

W Europie pieniądze z 1 proc. (a czasami 2 proc. czy 3 proc.) wydawane są na wsparcie kościołów czy... partii politycznych (tak jest np. na Litwie). W Polsce, ponieważ nasza służba zdrowia działa źle i właściwie nie widać większej poprawy, to tam kierowana jest spora część środków z tego

Inflacja bazowa wyniosła 1% r/r w lutym wg analityków

Warszawa, 18.03.2019 (ISBnews) - Inflacja bazowa po wyłączeniu cen żywności i energii wyniosła 1% r/r w lutym 2019 r., uważają ekonomiści ankietowani przez ISBnews. Dziewięciu analityków ankietowanych przez ISBnews szacuje inflację bazową za luty w tym ujęciu na 0,8-1% przy średniej w

LC Corp sprzedał 1 397 lokali, przekazał 1 653 w okresie I-III kw. 2018 r.

Warszawa, 08.10.2018 (ISBnews) - LC Corp sprzedał 1 397 lokali w okresie I-III kw. 2018 r. wobec 1 429 rok wcześniej, a przekazał 1 653 wobec 1 515 w okresie I-III kw. 2017 r., podała spółka. "Sprzedaż lokali w ciągu trzech kwartałów 2018 r. wyniosła 1 397 - na podstawie notarialnych umów

Grupa WP rekomenduje wypłatę 1 zł dywidendy na akcję

Warszawa, 26.03.2019 (ISBnews) - Zarząd Wirtualnej Polski Holding zdecydował o rekomendowaniu walnemu zgromadzeniu przeznaczenia  maksymalnej kwoty 29 060 850 zł z zysku za 2018 r. i lat ubiegłych na dywidendę, co da wypłatę w wysokości 1 zł na akcję, podała spółka. "Zarząd

Deloitte: Wdrożenie PPK to wzrost kosztów zatrudnienia o ok. 1%

od 50 do 250 pracowników, czyli tych, które obowiązek wdrożenia PPK obejmie od 1 stycznia 2020 roku, 62% nie rozpoczęło przygotowań w tym zakresie. Ankieta "Pracownicze plany kapitałowe a dynamika wzrostu wynagrodzeń w polskich firmach" przeprowadzono na próbie 64

Od 1 lipca zmiany w kontrolowaniu firm

Od 1 lipca zmiany w kontrolowaniu firm

skarbowej i lepsze wyniki kontroli. Czyli dodatkowe pieniądze dla budżetu - mówił w czasie czwartkowej konferencji o JPK wiceminister finansów Wiesław Jasiński. Tłumaczył, że podatnik skorzysta, bo kontrola, którą będzie u niego przeprowadzał fiskus, będzie krótsza, mniej zakłócająca działanie firmy, a więc

Jak przekazać 1 proc. podatku w 2018 roku? Jest coraz prościej

Jak przekazać 1 proc. podatku w 2018 roku? Jest coraz prościej

konto organizacji. Ten wniosek można złożyć elektronicznie i na papierze. W ubiegłym roku zrobiło tak 56,5 tys. osób. A teraz wersja dłuższa. Jeśli jesteś emerytem lub rencistą i dostałeś od organu rentowego (np. z ZUS) roczne obliczenie podatku na formularzu PIT-40A, a chcesz przekazać 1 proc. podatku

Jacek Felczykowski nowym członkiem zarządu Cyfrowego Polsatu od 1 IV

; powołała z dniem 1 kwietnia 2019 roku na funkcję członka zarządu Cyfrowego Polsatu Jacka Felczykowskiego, obecnego członka zarządu spółki Polkomtel. "Jacek Felczykowski dysponuje wieloletnim i wszechstronnym doświadczeniem w zarządzaniu spółkami z obszaru finansów oraz obszaru innowacyjnych

Inflacja CPI wyniosła 1% r/r w styczniu wg analityków

Warszawa, 14.02.2019 (ISBnews) - Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych (CPI) w ujęciu rocznym wyniósł 1% r/r w styczniu 2019 r. wobec 1,1% r/r w grudniu ub.r., według ekonomistów ankietowanych przez ISBnews.  Jedenastu ankietowanych przez ISBnews analityków

Warto przekazać 1 proc. podatku. Nikt sobie bentleya za to nie kupi

  Piotr Miączyński: Człowiek przekazuje pieniądze z 1 proc., a w pewnym momencie przychodzą wątpliwości. A co, jeśli organizacja je zmarnuje? Albo wyda na coś innego niż oficjalnie głosi? Jest taka możliwość? Dorota Pieńkowska, szefowa Polsko-Amerykańskiego Funduszu Pożyczkowego Inicjatyw

UniCredit wyemitował obligacje o łącznej wartości 1 mld euro

Warszawa, 14.02.2019 (ISBnews) - UniCredit wyemitował obligacje podporządkowane Tier 2 z 10-letnim terminem zapadalności o wartości 1 mld euro, podała spółka. "Transakcja spotkała się z dużym popytem ze strony prawie 200 inwestorów instytucjonalnych, głównie funduszy z 75% ostatecznej

MPiT: Inflacja konsumencka spowolni do 1% r/r w styczniu

grudniem. Oczekujemy wzrostu cen żywności oraz kosztów użytkowania mieszkania, a także znaczącego spadku cen odzieży i obuwia wynikającego z czynników o charakterze sezonowym. A także dalszego spadku cen w transporcie. W styczniu roczny wskaźnik cen powinien wynieść 1%" - czytamy w komentarzu resortu

Compensa TU na Życie zaoferuje PPK od 1 lipca

ze strony państwa i wpłaty pracodawców. Wielką wartością dla klientów z pewnością okażą się również niskie opłaty za zarządzanie funduszami w ramach PPK" - podkreślono.  1 lipca 2019 roku PPK zostaną wprowadzone w spółkach zatrudniających ponad 250 pracowników, a w ciągu kolejnych 18

Ustawa PZP - Rozdział 1: Umowy ramowe

Art. 99. Zamawiający może zawrzeć umowę ramową po przeprowadzeniu postępowania, stosując odpowiednio przepisy dotyczące udzielania zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego lub negocjacji z ogłoszeniem. Art. 100. 1. Umowę ramową zawiera się na okres nie dłuższy niż

Warimpex przeprowadzi program skupu do 1 mln akcji własnych

Warszawa, 20.11.2018 (ISBnews) - Zarząd oraz rada nadzorcza Warimpexu zdecydowały o przeprowadzeniu programu skupu akcji własnych, podała spółka. Maksymalny wolumen nabywanych akcji wyniesie do 1 000 000 akcji.  "W ramach programu skupu akcji 2018 akcje nabywać będzie spółka

Ustawa PZP - Rozdział 1: Przepisy wspólne

Art. 179. 1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów niniejszej

TGE uruchomi program poprawy płynności od 1 lutego 2019 r.

Warszawa, 19.12.2018 (ISBnews) - Towarowa Giełda Energii (TGE) uruchomi program poprawy płynności oparty o nowy model animacji od 1 lutego 2019 r., podała spółka. "Nowy model animacji zakłada wprowadzenie dodatkowych mechanizmów zabezpieczających członków giełdy pełniących funkcję

Ustawa PZP - Rozdział 1: Zamawiający i wykonawcy

oferty, a także w zakresie, o którym mowa w ust. 1, występuje z wnioskiem o unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia. Art. 21. 1. Członków komisji przetargowej powołuje i odwołuje kierownik zamawiającego. 2. Komisja przetargowa składa się z co najmniej trzech osób. 3. Kierownik zamawiającego

Ustawa PZP - Rozdział 1: Przedmiot regulacji

charakteru przemysłowego ani handlowego, jeżeli podmioty, o których mowa w tym przepisie oraz w pkt 1 i 2, pojedynczo lub wspólnie, bezpośrednio lub pośrednio przez inny podmiot: a) finansują je w ponad 50% lub b) posiadają ponad połowę udziałów albo akcji, lub c) sprawują nadzór nad organem zarządzającym

Ustawa PZP - Rozdział 1: Zakres działania

Art. 152. 1. Centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach zamówień publicznych jest Prezes Urzędu. 2. Nadzór nad Prezesem Urzędu sprawuje Prezes Rady Ministrów. 3. Obsługę Prezesa Urzędu zapewnia Urząd. 4. Organizację Urzędu określa statut nadany, w drodze zarządzenia, przez

Jak przekazać 1 procent podatku w 2017 roku? Uwaga, są spore zmiany

można je obejrzeć. A następnie PIT zaakceptować, odrzucić bądź nie robić nic, co będzie oznaczało automatyczną akceptację zeznania wraz z upływem terminu na jego złożenie. W ten w właśnie sposób nasz 1 proc. podatku zostanie przekazany wybranej organizacji. Z nowego rozwiązania fiskusa nie skorzystają w

Orange Polska ma ponad 1 mln klientów oferty konwergentnej Love

Warszawa, 25.10.2018 (ISBnews) - Orange Polska przekroczył 1 mln klientów oferty konwergentnej Love, poinformował prezes Jean Francois Fallacher.  "Przekroczyliśmy 1 mln klientów oferty konwergentnej Love - naszej flagowej oferty. Osiągamy ten poziom po 19 miesiącach od

Budimex szuka ponad 1 100 pracowników do końca 2019 roku

Warszawa, 23.10.2018 (ISBnews) - Budimex szuka ponad 1 100 pracowników do końca 2019 roku, podała spółka. Grupa Budimex w ciągu czterech lat zwiększyła zatrudnienie z 4,5 do ponad 7 tysięcy osób. "Budimex, generalny wykonawca robót budowlanych w infrastrukturze, przemyśle i energetyce oraz

Pharmena zleciła opracowanie nowych formulacji suplementów, opartych o 1-MNA

Warszawa, 19.09.2018 (ISBnews) - Pharmena podpisała umowę z Laboratorium Galenowym Olsztyn na opracowanie nowych formulacji suplementów diety, opartych o innowacyjny składnik żywności 1-MNA (chlorek 1-metylonikotynamidu), podała spółka. "Po opracowaniu nowych formulacji, spółka zamierza

Enea przeznaczy 1 mld zł na modernizację aktywów wytwórczych

Warszawa, 02.10.2018 (ISBnews) - Enea planuje przeznaczyć 1 mld zł na modernizację aktywów wytwórczych w najbliższych latach, w tym 500 mln zł na dostosowanie do konkluzji BAT, poinformował wiceprezes Piotr Adamczak. "Główne modernizacje dotyczą 4700 MW mocy. W latach 2019-2021 łączna moc

Już jedna trzecia majątku w rękach 1 proc. najbogatszych Chińczyków

a najbiedniejszymi (gdyby całe bogactwo kraju było skupione w rękach jednej osoby, wskaźnik wyniósłby 1). Gini mierzy tylko dochody, a nie posiadane majątki, co mogłoby jeszcze pogłębić obraz nierówności. Wartość wskaźnika Giniego Chiny publikują dopiero od trzech lat i nie prezentują się one

Marcin Śliwiński obejmie stanowisko prezesa Gobarto z dniem 1 listopada

Warszawa, 26.10.2018 (ISBnews) - Rada nadzorcza Gobarto zadecydowała o powierzeniu funkcji prezesa zarządu Marcinowi Śliwińskiemu, podała spółka. Nowe stanowisko obejmie z dniem 1 listopada br. "Marcin Śliwiński zastąpi na stanowisku prezesa Przemysława Koźlakiewicza, który złożył

Getin Holding zdecydował o scaleniu akcji w stosunku 4:1

Warszawa, 21.09.2018 (ISBnews) - Getin Holding zdecydował o rozpoczęciu realizacji procesu scalenia (połączenia) akcji, podała spółka. Stosunek wymiany ustalono na 4:1. "W ocenie zarządu spółki, scalenie akcji spółki powinno zostać dokonane poprzez połączenie każdych 4 akcji spółki o

PGE sprzedaje 100% energii elektrycznej na giełdzie od 1 sierpnia

Warszawa, 12.09.2018 (ISBnews) - Polska Grupa Energetyczna (PGE) sprzedaje 100% wyprodukowanej energii elektrycznej na giełdzie od 1 sierpnia br., poinformował zastępca dyrektora handlu Krzysztof Borowiec. "Od 1 sierpnia cała produkcja z naszych aktywów sprzedawana jest na giełdzie

Węglokoks zaimportuje w tym roku ponad 1 mln ton wegla

Katowice, 28.09.2018 (ISBnews) - Węglokoks zaimportuje w tym roku co najmniej 1 mln ton węgla i zakłada kontynuację zakupów za granicą w kolejnych latach, poinformował prezes Sławomir Obidziński. "W tym roku nie ukrywam, że zaimportujemy ponad 1 mln ton węgla" - powiedział Obidziński

Pharmena zdecydowała o rozszerzeniu badań nad lekiem 1-MNA

Warszawa, 04.09.2018 (ISBnews) - Pharmena przeprowadziła proces prezentacji i rozmów z przemysłem farmaceutycznym dot. dalszej komercjalizacji projektu leku 1-MNA w zmniejszaniu ryzyka wystąpienia zdarzeń sercowo-naczyniowych, niealkoholowym stłuszczeniowym zapaleniu wątroby oraz w tętniczym

Vivid Games: Gra 'Gravity Rider' osiągnęła 1 mln pobrań

Warszawa, 11.09.2018 (ISBnews) - Gra " Gravity Rider " osiągnęła 1 mln pobrań, poinformował Vivid Games. "Najnowsza gra z portfolio Vivid Games trafiła już do 1 000 000 graczy i znajduje się pierwszej dziesiątce rankingu najczęściej pobieranych gier wyścigowych w blisko 100

Budimex Nieruchomości sprzedał 1 457 lokali w 2017 r., notarialnie - 1 914

Warszawa, 09.01.2018 (ISBnews) - Budimex Nieruchomości zawarł umowy przedsprzedaży 1 457 lokali w 2017 r. wobec 1 615 rok wcześniej, podała spółka. Jednocześnie zawarł umowy sprzedaży notarialnej 1 914 lokali wobec 1 188 w 2016 r. Spółka podała również, że w samym IV kw. ub.r. przedsprzedała

Pharmena zleciła produkcję suplementu diety z innowacyjnym składnikiem 1-MNA

Warszawa, 20.07.2018 (ISBnews) - Pharmena zleciła produkcję pierwszej partii suplementu diety opartego o innowacyjny składnik żywności 1-MNA, podała spółka. "Od momentu publikacji rozporządzenia Komisji Europejskiej ws. autoryzacji 1-MNA jako nowego składnika żywności Pharmena S.A. będzie

Spółka Pharmeny ma umowę dot. badań przedklinicznych 1-MNA na modelu zwierzęcym

. Potencjalne przychody z komercjalizacji leku 1-MNA mogą mieć bardzo istotny wpływ na wyniki finansowe i wycenę rynkową grupy kapitałowej emitenta w najbliższych latach, podkreślono.  Tętnicze nadciśnienie płucne jest chorobą rzadką, dla której poszukuje się efektywnych terapii, a światowa wartość rynku

GUS: Podatnicy w ramach 1% przekazali na rzecz OPP 761 mln zł w 2018 r.

ponad 761 mln zł i były o 101 mln zł wyższe niż rok wcześniej i 2-krotnie wyższe niż 10 lat wcześniej" - czytamy w komunikacie.  Według GUS, przeciętne wpływy z 1% PIT przypadające na jedną OPP zwiększyły się między 2011 r. a 2018 r. o 26,2 tys. zł (z 61,5 tys. zł do 87,7 tys. zł), zaś

Mintos: Inwestycje w pożyczki przekroczyły 1 mld euro

Warszawa, 30.08.2018 (ISBnews) - Mintos osiągnął 1 mld euro w środkach zainwestowanych w pożyczki poprzez platformę po trzech i pół roku od rozpoczęcia działalności, podała spółka. W tym roku notowany jest najbardziej dynamiczny wzrost inwestycji na rynku - od stycznia inwestorzy zainwestowali

PKO BP rekomenduje wypłatę 1 662,5 mln zł dywidendy za 2018 r.

Warszawa, 28.03.2019 (ISBnews) - Zarząd PKO Banku Polskiego zdecydował o rekomendowaniu akcjonariuszom przeznaczenia 1 662,5 mln zł z zysku netto na dywidendę, podał bank. "Zarząd [...] postanowił przedłożyć zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu banku rekomendację podziału zysku osiągniętego za

Cyfrowy Polsat rozpoczyna ofertę obligacji serii B na kwotę do 1 mld zł

oficjalnie określony, ale według komunikatu chodzi o refinansowanie zadłużenia z tytułu obligacji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1 tys. zł każda i łącznej wartości nominalnej 1 mld zł o terminie wykupu w dniu 21 lipca 2021 roku, podano także. "W ramach oferty rolę oferującego obligacje

MRPiPS: Zasiłek pielęgnacyjny i opiekuńczy wzrosną od 1 listopada

Warszawa, 31.07.2018 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie dotyczące podwyższenia świadczeń dla rodzin, poinformowało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS).  "Od 1 listopada 2018 r. wzrosną kwoty następujących świadczeń rodzinnych, podlegających

LPP miało 505,18 mln zł zysku netto, 1 105,72 mln zł EBITDA w 2018 r.

. Wynik EBITDA sięgnął 1 105,72 mln zł wobec 871,86 mln zł rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 8 046,76 mln zł w 2018 r. wobec 7 029,43 mln zł rok wcześniej. Przychody ze sprzedaży w sklepach porównywalnych LFL (w walutach lokalnych) w 2018 roku wzrosły o 7,2%. Dodatnie LFL w

ING Bank Śląski miał 1 525,9 mln zł zysku netto w 2018 r.

Warszawa, 01.03.2019 (ISBnews) - ING Bank Śląski odnotował 1 525,9 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2018 r. wobec 1 403,1 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie. We wcześniejszym raporcie kwartalnym bank podał, że jego

Amazon podwyższy wynagrodzenia w Polsce od 1 września br.

Warszawa, 06.08.2018 (ISBnews) - Amazon podwyższy płace pracownikom we wszystkich pięciu centrach logistyki e-commerce w Polsce od 1 września br. o max. 16,7%, poinformowała spółka. "W zależności od stażu w firmie pracownicy poziomu początkowego otrzymają od 17,5 do 19,5 zł/godzinę, a

Cyfrowy Polsat utworzył program emisji obligacji o wartości nominalnej 1 mld zł

Warszawa, 26.03.2019 (ISBnews) - Cyfrowy Polsat zdecydował o utworzeniu nowego nieodnawialnego programu emisji obligacji o łącznej maksymalnej wartości nominalnej obligacji 1 mld zł, który może być przeznaczony na refinansowanie obligacji serii A o wartości nominalnej 1 mld zł, podała spółka

S. Szmytkowski zastąpi T. Dyrgę jako wiceprezes Asseco Poland od 1 VII

Warszawa, 25.03.2019 (ISBnews) - Rada nadzorcza Asseco Poland powołała Sławomira Szmytkowskiego na stanowisko wiceprezesa po rezygnacji z tej funkcji Tadeusza Dyrgi, podała spółka. Sławomir Szmytkowski będzie pełnić funkcję wiceprezesa od 1 lipca br. do końca obecnej kadencji zarządu. "25

Akcjonariusze Eurocash zdecydują 9 V o wypłacie 1 zł dywidendy na akcję za 2018

Warszawa, 09.04.2019 (ISBnews) - Akcjonariusze Eurocash zdecydują o wypłacie 1 zł dywidendy na akcję za 2018 r., wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie zwołane na 9 maja. "Zysk netto za rok 2018 w kwocie 149 621 055,00 zł rozdysponowany zostanie w ten

Trans Polonia chce skupić do 1 mln akcji własnych po 3,7 zł/szt.

Warszawa, 08.04.2019 (ISBnews) - Trans Polonia chce, w ramach programu skupu, nabyć nie więcej niż 1 mln akcji własnych, stanowiących ok. 4,38% kapitału po 3,7 zł za akcję, podała spółka. "W przedmiotowej uchwale zarządu zostały ustalone następujące warunki programu skupu akcji

Grupa Inpro planuje wprowadzić do oferty 1 035 nowych mieszkań i domów w 2019 r.

Warszawa, 04.04.2019 (ISBnews) - Grupa Inpro planuje wprowadzić do oferty 1 035 nowych mieszkań i domów w różnych segmentach i lokalizacjach w 2019 roku, poinformował prezes Piotr Stefaniak. "Nowe projekty przygotowywane przez grupę, które zasilą ofertę sprzedażową w roku 2019 to

PGE rozważa emisję obligacji o wartości do 1 mld zł w II kw. br.

Warszawa, 17.04.2019 (ISBnews) - PGE Polska Grupa Energetyczna, w ramach programu obligacji krajowych do maksymalnej kwoty 5 mld zł, rozważa wyemitowanie w II kwartale 2019 r. niezabezpieczonych obligacji do kwoty 1 mld zł, która może zostać podwyższona zgodnie z decyzją zarządu, podała spółka

LC Corp sprzedał 331 lokali, przekazał 1 163 w I kw. 2019 r.

Warszawa, 12.04.2019 (ISBnews) - LC Corp sprzedał 331 lokali w I kwartale 2019 roku wobec 649 rok wcześniej, a przekazał 1 163 wobec 702 w I kwartale 2017 r., podała spółka. "Sprzedaż lokali w I kwartale 2019 roku wyniosła 331 - na podstawie notarialnych umów deweloperskich i

Eurostat: Koszty 1 godz. pracy w Polsce 10,1 euro, średnia UE: 27,4 euro w ub.r.

przemyśle wyniosły w Polsce 9,9 euro, w budownictwie - 9,6 euro, a w usługach - 10 euro. Średnia unijna wynosiła odpowiednio: 27,4 euro, 25 euro i 27 euro. Liczone w złotych, średnie koszty 1 godziny pracy w Polsce wynosiły w ub.r. 42,3 zł w gospodarce rynkowej (business economy), przy czym w przemyśle

Sprzedaż Polnordu wzrosła do 1 389 lokali w 2017 r., przekazania do 1 126

Warszawa, 09.01.2018 (ISBnews) - Według danych ważonych udziałem Polnord w spółkach zależnych grupa zawarła umowy sprzedaży 1 389 lokali w 2017 roku, co stanowi wzrost o ok. 35% r/r i jest najwyższym wynikiem w historii spółki, podał Polnord. W wyniku finansowym za ub.r. rok ujętych zostanie

NBP: Na rachunku obrotów bieżących było 1 753 mln euro deficytu w IV kw.

Warszawa, 29.03.2019 (ISBnews) - Na rachunku obrotów bieżących w IV kw. 2018 r. zanotowano deficyt w wysokości  1 753 mln euro wobec 2 631 mln euro ujemnego salda kwartał wcześniej i w porównaniu do 1 256 mln euro deficytu w IV kw. poprzedniego roku

Tower Investments rekomenduje wypłatę 1 zł dywidendy na akcję za 2018 r.

Warszawa, 29.03.2019 (ISBnews) - Tower Investments rekomenduje wypłatę dywidendy w wysokości 1 zł na jedną akcję z zysku za 2018 rok, podała spółka. "Zgodnie z przywołaną uchwałą zarząd zawnioskował, aby część zysku netto wypracowana przez spółkę w 2018 r., została przeznaczona na wypłatę

Forum TFI ma zgodę UOKiK na przejęcie Protegat 1 NS FIZ

Warszawa, 14.03.2019 (ISBnews) - Forum Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (Forum TFI) otrzymało zgodę Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) ws. przejęcia kontroli nad Protegat 1 Niestandaryzowanym Sekurytyzacyjnym Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym, zarządzanym przez Altus TFI, podał

1 procent podatku - to nie jest dużo

Pieniędzy na 1 proc. podatku nie wyciągamy dodatkowo ze swoich kieszeni. To kwoty, które już i tak oddaliśmy fiskusowi. Teraz możemy jedynie zdecydować, do której z przeszło 8 tys. organizacji pożytku publicznego powinny trafić. Jeśli tego nie zrobimy, te pieniądze z ochotą wyda rząd. Coraz więcej

Na co idzie 1 proc.? Pomagamy dzieciom, niepełnosprawnym oraz fundacji ks. Rydzyka

Idea 1 proc. polegała na tym, że to obywatele mieli decydować, na jakie cele wydać pieniądze, których politycy nie powinni dotykać. Nie powinni, bo wychodzi im to słabo albo budzi podejrzenia o konflikty interesów. W Europie pieniądze z 1 proc. (a czasami 2 proc. czy 3 proc). wydawane są na

Strategia TIM zakłada osiągnięcie co najmniej 1 mld zł przychodów w 2021 r.

Warszawa, 11.04.2019 (ISBnews) - Średnioterminowa strategia TIM na lata 2019-2021 zakłada osiągnięcie do 2021 roku rocznych przychodów na poziomie co najmniej 1 mld zł oraz rentowności EBITDA nie niższej niż 3,6%, podała spółka. "Aby go zrealizować, spółka będzie równolegle rozwijać się w

URE nałożył na Libet karę w wys. 1 tys. zł

Warszawa, 19.06.2018 (ISBnews) - Libet otrzymał od Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE) w Warszawie (oddział terenowy Wrocław) decyzję administracyjną, na mocy której wymierzono spółce karę pieniężną w wysokości 1 tys. zł za naruszenie obowiązku stosowania się do ograniczeń w dostarczaniu i

Dochody osobiste w USA wzrosły o 1% m/m w grudniu

Warszawa, 01.03.2019 (ISBnews) - Dochody osobiste w USA wzrosły o 179 mld USD, tj. o 1% m/m w grudniu 2018 r., podał Departament Handlu. Konsensus rynkowy wynosił 0,4% wzrostu w ujęciu miesięcznym. W grudniu 2018 r. wydatki konsumentów w Stanach Zjednoczonych spadły

Fitch obniżył prognozę PKB strefy euro do 1% z 1,7% w 2019 roku

Warszawa, 18.02.2019 (ISBnews) - Fitch Ratings obniżył prognozę wzrostu PKB dla strefy euro na ten rok do 1% z 1,7% wzrostu prognozowanego w grudniu ub.r. Według agencji, pogorszenie perspektyw wzrostu gospodarczego oraz spadająca inflacja skłoni Europejski Bank Centralny (EBC) do rozważenia

Cele VRG na 2019 r. to dalszy dwucyfrowy wzrost przychodów, wzrost marży o 1 pkt

Warszawa, 19.03.2019 (ISBnews) - VRG zakłada kontynuację dwucyfrowego wzrostu przychodów w 2019, wzrost marży brutto o 1 pkt proc. r/r, podała spółka. "W roku 2019 VRG S.A. będzie kontynuować strategię wzrostu organicznego. Celami na rok 2019 są: kontynuacja dwucyfrowego wzrostu

Andrzej Ladko zastąpi Krzysztofa Mazurka na stanowisku prezesa Altus TFI od 1 IV

Warszawa, 25.03.2019 (ISBnews) - Krzysztof Mazurek złożył rezygnację ze stanowiska prezesa Altus Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (TFI) z dniem 31 marca. Rada nadzorcza spółki powołała na prezesa Andrzeja Ladko od 1 kwietnia br., podało TFI.  "Spółka otrzymała oświadczenie o

PKN Orlen: Udział w programie 'Orlen w Portfelu' zadeklarowało ponad 1 000 osób

Warszawa, 02.04.2019 (ISBnews) - W realizowanym przez PKN Orlen programie "Orlen w Portfelu" udział bierze już ponad 1 000 osób, podała spółka. Koncern zainaugurował powiązaną z programem Akademię Inwestowania. "Inwestowanie na rynku kapitałowym może być dobrym sposobem

Wadliwe poduszki powietrzne zabiły 11 osób. Koncern Takata zapłaci w USA 1 mld dol.

mln dol. kary, na odszkodowania dla ofiar wypadków wadliwych poduszek przekaże 125 mln dol., a koncernom samochodowym za przymusowe naprawy poduszek zapłaci 850 mln dol. Łącznie ugoda będzie kosztować japoński koncern 1 mld dol. Musi też wprowadzić reformy, a przez trzy lata będzie pod nadzorem

PZU Zdrowie oczekuje, że 1 mld zł przychodów osiągnie nie wcześniej niż w 2020

Warszawa, 13.03.2019 (ISBnews) - Powszechny Zakład Ubezpieczeń (PZU) jest bardzo zadowolony z wyników PZU Zdrowie, które zwiększyło przychody do 575 mln zł, a liczbę klientów do 2,3 mln w 2018 roku, poinformował prezes PZU Życie Roman Pałac. Spółka ocenia, że jest na dobrej drodze

Vivid Games: Gra 'Space Pioneer' osiągnęła 1 mln pobrań

Warszawa, 25.06.2018 (ISBnews) - Gra "Space Pioneer" osiągnęła 1 mln pobrań, poinformował Vivid Games. "W ciągu 3 tygodni dystrybucji tytuł trafił do ponad miliona graczy na całym świecie. Wśród najbardziej dochodowych krajów znajdują się: USA, Chiny, Japonia, Wielka

MF: Sprzedaż obligacji detalicznych spadła m/m do 1 130 mln zł w styczniu

Warszawa, 19.02.2019 (ISBnews) - Ministerstwo Finansów (MF) sprzedało obligacje oszczędnościowe o łącznej wartości 1 130 mln zł w styczniu br., podało ministerstwo. W grudniu ub.r. wartość sprzedaży wyniosła 1 082 mln zł. "W styczniu 2019 roku sprzedano obligacje: - 3-miesięczne (OTS0419

JSW rozmawia z Prokuratorią Generalną nt. emisji akcji wartej 0,5-1 mld zł

skoncentrować się na budowie nowych kopalń, to musieliśmy sobie zapewnić źródła finansowania zewnętrznego. Myślę, że to jest kilkaset milionów złotych - między 500 mln zł a 1 mld zł, które spółka mogłaby pozyskać" - powiedział Ozon w rozmowie z Parkiet TV. Prezes wskazał, że jest zwolennikiem "nowej

OECD obniżyła prognozy wzrostu PKB dla USA - do 2,6%, strefy euro - do 1% w 2019

Warszawa, 06.03.2019 (ISBnews) - Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) obniżyła prognozę wzrostu gospodarczego USA na ten rok o 0,1 pkt proc. wobec oczekiwań z listopada - do 2,6% (wobec 2,9% w ub.r.), zaś dla strefy euro - o 0,8 pkt proc. do 1% (wobec 1,8% w ub.r.), podano w

BGŻ BNP Paribas: Od 1 kwietnia 2019 r. - BNP Paribas Bank Polska

Warszawa, 14.03.2019 (ISBnews) - Rebranding sieci oddziałów Raiffeisen Polbank, połączony ze zmianą marki BGŻ BNP Paribas na BNP Paribas planowany jest na koniec I kwartału br., poinformował bank. Od 1 kwietnia 2019 r. będzie on nosił nazwę: BNP Paribas Bank Polska. "W roku 2019 bank

Akcjonariusze CDRL zdecydowali o wypłacie 1 zł dywidendy na akcję

zysk spółki za rok obrotowy 2017, w kwocie 10 362 267,80 zł podzielony zostanie w następujący sposób: a) kwotę 6 054 544 zł przeznacza się na dywidendę do wypłaty akcjonariuszom, co stanowi kwotę 1 zł na jedną akcję; b) kwotę 4 307 723,80 zł przeznacza się na kapitał zapasowy spółki" - czytamy w

Grupa Lotos będzie stosowała podzieloną płatność od 1 lipca br.

Warszawa, 28.05.2018 (ISBnews) - Grupa Lotos od 1 lipca 2018 r. wprowadzi zasady podzielonej płatności w transakcjach dokonywanych przez spółki grupy kapitałowej na podstawie faktur zakupu, poinformowała spółka. "Firma podjęła decyzję o zastosowaniu tego rozwiązania mając na uwadze

Indeks WIG20 wzrósł o 1% na zamknięciu we wtorek

Warszawa, 08.05.2018 (ISBnews) - Indeks giełdowy WIG20 wzrósł o 1% wobec poprzedniego zamknięcia i osiągnął poziom 2 236,4 pkt. we wtorek, 8 maja. Indeks giełdowy WIG30 zyskał 0,69% i osiągnął poziom 2 583,81 pkt. Z kolei indeks WIG wzrósł wobec poprzedniego zamknięcia o 0,47% i

PGNiG: Pozyskiwanie 1 mld m3 metanu z z pokładów węgla rocznie jest w zasięgu

Warszawa, 20.03.2019 (ISBnews) - Docelowe pozyskiwanie przez Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) 1 mld m3 metanu rocznie z z pokładów węgla przed ich eksploatacją przez kopalnie jest realne, ocenił prezes Piotr Woźniak. "Taki wolumen jak najbardziej znajduje się w naszym

Akcjonariusze Mennicy zdecydowali o wypłacie 1 zł dywidendy na akcję

Warszawa, 15.05.2018 (ISBnews) - Akcjonariusze Mennicy Polskiej podjęli uchwałę w sprawie wypłaty dywidendy w kwocie 1 zł na jedną akcję, podała spółka. Taką wysokość wypłaty rekomendował wcześniej zarząd spółki. "14 maja 2018 roku zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy podjęło

Forum TFI złożyło do UOKiK wniosek ws. przejęcia Protegat 1 NS FIZ

Warszawa, 29.01.2019 (ISBnews) - Forum Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (Forum TFI) złożyło do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wniosek ws. przejęcia kontroli nad Protegat 1 Niestandaryzowanym Sekurytyzacyjnym Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym, zarządzanym przez Altus TFI

Moody's podniósł ratingi Banco Santander do A2 i P-1

Warszawa, 18.04.2018 (ISBnews) - Moody´s Investor Service podniósł długoterminowy rating senior debt Banco Santander do A2 z A3, a rating krótkoterminowy do P-1 z P-2, podał bank Perspektywa ratingów jest stabilna, podano w komunikacie. Banco Santander to pierwszy bank w strefie euro i

Przychody Grupy Redan wzrosły o ok. 1% r/r do ok. 39 mln zł w styczniu

Warszawa, 06.02.2019 (ISBnews) - Szacunkowa wartość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży towarów zrealizowanych przez Grupę Redan w styczniu br. wyniosła ok. 39 mln i była 1% wyższa r/r, podała spółka. "Na rynku modowym sprzedaż towarów w styczniu 2019 r. wyniosła ok. 17 mln zł i była

PSPA: W ostatnich 12 miesiącach zarejestrowano w Polsce 1 samochód na wodór

ostatnie 12 miesięcy w obszarze, którego dotyczy ustawa z 11 stycznia 2018 roku. Oprócz 0 i 1, czyli liczb dotyczących napędu wodorowego, pozostałe liczby to: 586 (liczba zarejestrowanych w tym czasie pojazdów w pełni elektrycznych - BEV), 687 (liczba zarejestrowanych hybryd plug-in - PHEV), 22 779

PSPA: W optymistycznym scenariuszu może być w Polsce 1 mln aut elektr. w 2030 r.

FNT uzupełnione o dodatkowy instrument w postaci czasowego zwolnienia z VAT, rynek rozwinąłby się do 0,5 mln EV w 2025 r., 1 mln w roku 2030 i 3,2 mln w roku 2040. "Oczekujemy, że w okresie 2030-2040 r. rynek pojazdów elektrycznych w Polsce stanie się rynkiem dojrzałym, a tempo jego wzrostu

Banku Millennium prowadzi 1 mln Kont 360°

rekomendacyjnym "Lubię to polecam", w którym klienci polecają swoim znajomym założenie Konta 360° i Konta 360° Student, zarejestrowało się ponad 240 tys. zadowolonych klientów, Liczba aktywnych klientów indywidualnych ogółem Banku Millennium osiągnęła 1 675 tys. na koniec marca 2018 roku

Bank Handlowy podtrzymuje oczekiwania 1-cyfrowego wzrostu akcji kredytowej

, ale pełne efekty tych działań będą widoczne dopiero pod koniec ub. roku, poinformował prezes Sławomir Sikora.  "Podtrzymuję to, co powiedziałem na początku roku, będę zadowolony, jak to się podniesie. Widać, że po stronie detalicznej jest to możliwe mamy - wysoki 1- cyfrowy wzrost

mBank liczy na wzrost wyniku z opłat i prowizji do 1 mld zł w 2019 roku

Warszawa, 07.02.2019 (ISBnews) - mBank liczy na wzrost wyniku z opłat i prowizji do 1 mld zł w 2019 roku (z 976 mln zł w ub.r.), poinformował prezes Cezary Stypułkowski. "Koszty wydają się być pod kontrolą. Zysk netto jest dobry. Bank w sensie strukturalnym ma bardzo dobrą pozycję. Jeśli

Neinver: Factory odnotowało wzrost wartości sprzedaży o 1% r/r w 2018 r.

Warszawa, 14.02.2019 (ISBnews) - Neinver odnotował wzrost wartości sprzedaży w outletach Factory w Polsce na poziomie 1% r/r (mimo wyłączenia z handlu 23 niedziel w roku) w 2018 roku, podała spółka. Na zakupy do czterech obiektów w Warszawie, Krakowie i Poznaniu przyjechało łącznie ponad 11 350

a 1

A 1 - niemiecki torpedowiec z okresu I wojny światowej. Pierwsza jednostka typu A 1. Okręt wyposażony w jeden kocioł parowy opalany węglem i trójcylindrową maszynę parową. Zapas paliwa 24,5 tony. Okręt wyposażono w stoczni AG Vulcan (kadłub zbudowano w innej stoczni). Okręt brał udział w patrolach na kanale La Manche. Po wojnie złomowany w 1921 lub 1922 roku

więcej o a 1 na pl.wikipedia.org