69 99 usd zł

Oświadczenia majątkowe członków rządu

Sprawdź, jaki jest stan posiadania premiera i wszystkich ministrów

Założenia do projektu budżetu państwa na rok 2002 - załącznik 1

dochodów sektora finansów publicznych tj. dochody budżetu państwa będą niższe o 17,2 mld w stosunku do ustawy budżetowej na rok 2001, co oznacza przyjęcie górnej granicy ubytku dochodów, a nie wariantu ubytku (na 8,6 mld ) z nowelizacji ustawy budżetowej na 2001 r. Dochody budżetu państwa w 2002 r