69 99 usd zł

Oświadczenia majątkowe członków rządu

zabudowana, 3100 m kw. domek letniskowy, ok. 130 m kw., współwłasność małżeńska Gotówka: - waluta polska: ok. 10 000 - waluta obca: 3,5 000 USD Papiery: - fundusze inwestycyjne i emerytalne: 85 000 Mienie ruchome o wartości powyżej 10 000 : - Toyota Corolla, rocznik 1997 Inne: - dochód z tytułu

Założenia do projektu budżetu państwa na rok 2002 - załącznik 1

dochodów sektora finansów publicznych tj. dochody budżetu państwa będą niższe o 17,2 mld w stosunku do ustawy budżetowej na rok 2001, co oznacza przyjęcie górnej granicy ubytku dochodów, a nie wariantu ubytku (na 8,6 mld ) z nowelizacji ustawy budżetowej na 2001 r. Dochody budżetu państwa w 2002 r