6 lipca 2011

Open Finance zrezygnował z podwyższenia kapitału w drodze nowej emisji akcji

lipcu 2018 r. Open Finance informował o podjęciu uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze nowej emisji do 6 528 854 akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1 gr każda. Miały zostać wyemitowane i zaoferowane w trybie subskrypcji prywatnej. Open Finance jest

Przychody Esotiq & Henderson wzrosły o ok. 33% r/r do ok. 18 mln zł w VIII

. Esotiq & Henderson to przedsiębiorstwo zajmujące się projektowaniem, produkcją i sprzedażą produktów odzieżowych i kosmetycznych. W lipcu 2015 r. spółka przeniosła się na rynek główny GPW z NewConnect, na którym była notowana od czerwca 2011 r. Skonsolidowane przychody wyniosły 155 mln zł w 2018 r

Obligacje serii K Idea Banku zadebiutują na Catalyst we wtorek

w Internecie. W lipcu 2011 roku otwarto pierwsze oddziały stacjonarne, głównie w największych polskich miastach. Idea Bank zadebiutował na rynku głównym GPW w 2015 roku. (ISBnews)

Obrót akcjami Jaguara zostanie wznowiony od dzisiaj na NewConnect

., w związku z opublikowaniem raportu rocznego za rok 2016, począwszy od dnia 6 lipca 2017 roku nastąpi wznowienie obrotu akcjami spółki" - czytamy w komunikacie. Grupa Jaguar to notowana od września 2011 r. na NewConnect firma z branży obrotu nieruchomościami. Wyróżnia w swojej działalności

Przychody Esotiq & Henderson wzrosły o ok. 1% r/r do ok. 13 mln zł w XI

., wskazano. Powierzchnia handlowa grupy kapitałowej na koniec listopada 2019 r. wynosiła 18 675 m2 i była większa o około 6% niż rok wcześniej. Esotiq & Henderson to przedsiębiorstwo zajmujące się projektowaniem, produkcją i sprzedażą produktów odzieżowych i kosmetycznych. W lipcu 2015 r. spółka

Jarosław Augustyniak zrezygnował z funkcji prezesa Idea Banku od 6 X

dzień 6 października 2017 roku - również bez podania przyczyn. Idea Bank powstał na bazie przejętego przez Getin Holding GMAC Banku jesienią 2010 roku. Początkowo bank funkcjonował wyłącznie w internecie. W lipcu 2011 roku otwarto pierwsze oddziały stacjonarne, głównie w największych polskich miastach

Redan ustalił, że utracił kontrolę nad TXM z dniem 18 lipca 2019 r.

dniu 6 sierpnia 2018 r. W ocenie zarządu Redan, utrata przez Redan władzy nad TXM nastąpiła jednak dopiero w dniu 18 lipca 2019 r., gdyż do tego czasu władza Redan nad TXM wynikała z faktu, że w składzie zarządu TXM zasiadały osoby: (i) pełniące jednocześnie funkcję w zarządzie Redan oraz (ii) będące

Przychody Grupy Redan spadły o 2% r/r do ok. 49 mln zł w lipcu

sprzedaż sklepów internetowych Top Secret wyniosła 19,1 mln zł i była 6% wyższa w skali roku.  Redan podał, że w segmencie dyskontowym poziom sprzedaży towarów w lipcu 2018 r. wyniósł ok. 26 mln zł, co oznacza spadek o 18% w skali roku. W ujęciu narastającym sprzedaż sektora dyskontowego wyniosła ok

Tobiasz Bury ma zgodę KNF na objęcie stanowiska prezesa Idea Banku

przez Getin Holding GMAC Banku jesienią 2010 roku. Początkowo bank funkcjonował wyłącznie w internecie. W lipcu 2011 roku otwarto pierwsze oddziały stacjonarne, głównie w największych polskich miastach. Idea Bank zadebiutował na rynku głównym GPW w 2015 roku. (ISBnews)  

ZWZ Quercus TFI zdecydowło o przeznaczenie zysku na sfinansowanie buy-backu

zakładowego, 5) akcjonariusze posiadający akcje na okaziciela będą mogli składać oferty sprzedaży akcji własnych w punktach obsługi klienta firmy inwestycyjnej, o której mowa w ust. 6 niniejszej uchwały, 6) akcjonariusze posiadający akcje imienne będą mogli zawrzeć ze spółką umowy sprzedaży akcji na rzecz

Tobiasz Bury będzie pełnił obowiązki prezesa Idea Banku

Getin Holding GMAC Banku jesienią 2010 roku. Początkowo bank funkcjonował wyłącznie w internecie. W lipcu 2011 roku otwarto pierwsze oddziały stacjonarne, głównie w największych polskich miastach. Idea Bank zadebiutował na rynku głównym GPW w 2015 roku. (ISBnews)

Skarbiec TFI: Większość firm skorzysta z przesunięcia terminu na umowy z PPK

oszczędzać w PPK i odkładam wraz z pracodawcą 140 zł, dodatkowo otrzymuję wpłatę powitalną w wysokości 250 zł oraz w ciągu dwóch lat dwie dopłaty roczne w wysokości 240 zł. Wróćmy do kryzysu z lipca 2008 roku i załóżmy, że to wówczas oszczędzam swoje środki w PPK. To czas, kiedy indeksy spadają do 6 marca

Sieć dróg objęta viaTOLL wzrośnie do blisko 3 660 km od 9 lipca

Warszawa, 21.06.2017 (ISBnews) - Sieć polskich dróg objętych opłatą elektroniczną w ramach systemu viaTOLL wzrośnie o ok. 360 km do blisko 3 660 km od 9 lipca br. Do mapy płatnych tras dołączą odcinki zlokalizowane w 6 województwach: lubelskim, lubuskim, łódzkim, mazowieckim, podlaskim i

Akcjonariusze Skarbiec Holding zdecydują 10 X o 4,45 zł dywidendy na akcję

zgromadzenie Skarbiec Holding S.A. [...] postanawia przeznaczyć zysk netto osiągnięty w roku obrotowym trwającym od dnia 1 lipca 2017 roku do dnia 30 czerwca 2018 roku w wysokości 30 573 865,1 zł w następujący sposób: - kwotę 30 356 462,65 zł - na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, co przy 6 821 677

ArcelorMittal Poland rozpocznie postój wielkiego pieca w Krakowie 23 XI

podała, że planuje tymczasowo wstrzymać pracę wielkiego pieca i stalowni w oddziale w Krakowie m.in. w związku z osłabieniem popytu na stal i rosnącymi cenami uprawnień do emisji dwutlenku węgla. W lipcu decyzja o planowanym na wrzesień postoju została odłożona w czasie. Tymczasowe zatrzymanie

Redan: Przychody ze sprzedaży w Top Secret spadły o 11% r/r do ok. 22 mln zł w X

sprzedaży w sklepach Top Secret w Polsce o 6%. Ponadto wypracowana marża handlowa była niższa niż w roku poprzednim, podano również. Wyniki października są także obciążone transakcją hurtowej sprzedaży towarów z lat ubiegłych. Grupa poniosła na niej stratę w wysokości 1,9 mln zł, co obniży marżę

Esotiq & Henderson miał 1,88 mln zł zysku netto w IV kw. 2018 r.

został przeprowadzony w 2017 roku dane te nie zachowują waloru porównywalności - przychody za 2017 rok obejmują sprzedaż zrealizowaną do 21 lipca 2017 roku w spółkach Femestage Eva Minge Sp. z o.o. i Eva Minge Design Sp. z o.o. Zysk brutto ze sprzedaży wzrósł o 6,6% i wyniósł 98 772 tys. zł. Zysk z

Cena maksymalna w ofercie Esotiq & Henderson ustalona na 38,5 zł za akcję

Vestor DM i Secus AM. Konsorcjum detaliczne tworzą BM Alior Bank i DM mBank. Harmonogram oferty zakłada proces budowy księgi popytu w dniach od 25 czerwca do 3 lipca. Do 6 lipca ma nastąpić podanie do publicznej wiadomości ceny ostatecznej, ostatecznej liczby akcji oferowanych oraz ostatecznej liczby

Wpływy z viaTOLL przekroczyły 10 mld zł od uruchomienia systemu

Warszawa, 04.07.2018 (ISBnews) - Łączna wartość środków przekazanych z elektronicznego systemu poboru opłat drogowych viaTOLL od jego uruchomienia 1 lipca 2011 r. do końca czerwca 2018 roku wyniosła 10,05 mld zł, podał operator systemu - Kapsch Telematic Services. "Pod koniec czerwca

Krzysztof Ducal zrezygnował z funkcji wiceprezesa ds. finansowych Sygnity

Warszawa, 07.07.2015 (ISBnews) - Krzysztof Ducal złożył rezygnację z funkcji wiceprezesa zarządu ds. finansowych Sygnity, podała spółka. "Sygnity spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu 6 lipca 2015 roku pan Krzysztof Ducal złożył rezygnację z funkcji wiceprezesa

Instytut Staszica: Przejęcie e-myta przez KAS to szansa na naprawienie zaniedbań

Warszawa, 01.07.2020 (ISBnews) - Przejęcie Krajowego Systemu Poboru Opłat (KSPO) - tzw. systemu e-myta - przez Krajową Administrację Skarbową (KAS) oznacza szansę na naprawienie zaniedbań, uważa Instytut Staszica. 1 lipca KAS przejęła zarządzanie KSPO od Głównego Inspektoratu Transportu

Skons. przychody Esotiq & Henderson wzrosły do ok. 156 mln zł w 2017 r.

projektowaniem, produkcją i sprzedażą produktów odzieżowych i kosmetycznych. W lipcu 2015 r. spółka przeniosła się na rynek główny GPW z NewConnect, na którym była notowana od czerwca 2011 r. (ISBnews)

Kino Polska miało 3,82 mln zł zysku netto z dz. kont. w I kw. 2019 r.

1 lipca 2018 r., co oznacza, że dane finansowe za I kwartał 2018 r. nie zawierają jeszcze wyników Stopklatki. W I kwartale 2019 r. sprzedaż czasu reklamowego w segmencie Stopklatka TV wyniosła 6 083 tys. zł. Przychody reklamowe Grupy na pozostałych kanałach wzrosły w analizowanym kwartale o 26% w

Esotiq & Henderson chce podwoić sprzedaż w e-commerce w 2019 r.

& Henderson to przedsiębiorstwo zajmujące się projektowaniem, produkcją i sprzedażą produktów odzieżowych i kosmetycznych. W lipcu 2015 r. spółka przeniosła się na rynek główny GPW z NewConnect, na którym była notowana od czerwca 2011 r. (ISBnews)  

Grupa Azoty powołała zarząd X kadencji w niezmienionym składzie

Szczypiński – wiceprezes zarządu" - głosi komunikat. Uchwały w powyższej sprawie wchodzą w życie z dniem 20 lutego 2015 roku, podano również. Paweł Jarczewski pełni funkcję prezesa zarządu od 6 maja 2013 roku. Krzysztof Jałosiński jest wiceprezesem od października 2011, Marek Kapłucha od

Wzrost wynagrodzeń może przyspieszyć nawet do ok. 9% w 2020 r. wg analityków

miesięcznym, przeciętne wynagrodzenie spadło o 1,1% i wyniosło 5 125,26 zł. Natomiast zatrudnienie w przedsiębiorstwach w ujęciu miesięcznym spadło o 0,1% i wyniosło 6 389,6 tys. osób. Według ekonomistów, dynamika płac ustabilizuje się na poziomie 7-8% r/r w 2019 roku. Pojawiła

BIK: Saldo kredytów mieszkaniowych wyniosło 397,32 mld na koniec maja br.

% (231,47 mld) przypadało na kredyty złotówkowe - 42% (165,85 mld zł) walutowe." - czytamy w komunikacie. W kredytach walutowych 531 027 kredytów z saldem do spłaty 137,5 mld zł stanowiły kredyty frankowe, podano także. BIK poinformował, że od 1 lipca 2000 r. do 26 sierpnia 2011 r

Prezydent podpisał ustawę o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych

2005 r. o Funduszu Kolejowym, ustawę z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych, ustawę z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, ustawę z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych, ustawę z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania

Esotiq & Henderson sprzedało MTM Shirts licencję na koszule na miarę

Białorusi, tyle, że internetowy. "Internet to coraz ważniejszy kanał sprzedaży w grupie Esotiq & Henderson. Według wstępnych danych o sprzedaży, opublikowanych w raporcie z 18 stycznia, w ubiegłym roku przychody w sieci wzrosły o 150 proc., do około 6 mln zł. Grupa ma cztery własne sklepy w

Ten Square Games miał 23,4 mln zł zysku netto, 28,4 mln zł EBIT w I poł. 2019 r.

; wygenerowane w ostatnich miesiącach, w tym w lipcu, są tego najlepszym przykładem. Gra jest przez nas cały czas rozwijana i uatrakcyjniana, m.in. poprzez wprowadzanie nowych elementów, funkcjonalności oraz działaniami związanymi z live-ops" - powiedział wiceprezes Arkadiusz Pernal, cytowany w osobnym

Esotiq miał 3,45 mln zł zysku netto, 3,96 mln zł zysku EBIT w II kw. 2018 r.

zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 38,99 mln zł w II kw. 2018 r. wobec 41,47 mln zł rok wcześniej. Spółka podała w komunikacie, że spadek przychodów o 6% wynika z wydzielenia segmentu odzieżowego do EMG SA, do którego doszło w lipcu 2017. "Wzrost przychodów

Banki zablokowały TXM dostęp do limitów kredytowych

zastaw; (ii) domen internetowych; (iii) terminali płatniczych z wyszczególnieniem wartości zrealizowanych przy ich użyciu transakcji; (iv) znaków towarowych oraz (v) zobowiązań przeterminowanych wobec podmiotów powiązanych, a także ze złożeniem w dniu 31 lipca 2019 roku przez rumuńską spółkę zależną

Idea Bank rekomenduje niewypłacanie dywidendy za 2016 zgodnie z zaleceniem KNF

bazie przejętego przez Getin Holding GMAC Banku jesienią 2010 roku. Początkowo bank funkcjonował wyłącznie w Internecie. W lipcu 2011 roku otwarto pierwsze oddziały stacjonarne, głównie w największych polskich miastach. Idea Bank zadebiutował na rynku głównym GPW w 2015 roku.  (ISBnews)

Zysk netto Alumetalu wzrósł r/r do 77,65 mln zł w 2015 r.

stosunku do 2011 roku wolumen wzrósł o 87%. Przychody Grupy Alumetal wzrosły w 2015 roku o 17%, co wynikało z 6% wzrostu wolumenu oraz wyższej średniej cenie sprzedaży wyrobów w stosunku do poprzedniego roku. W stosunku do 2011 roku przychody ze sprzedaży wzrosły o 78%" - czytamy w raporcie. Zysk

Wpłaty do mobilnych wpłatomatów Idea Banku wzrosły o 141% r/r w I poł. 2018 r.

. Usługa jest dostępna od poniedziałku do piątku w godzinach 8:20-21:20 i w soboty 9:00-17:20 w Warszawie, Wrocławiu oraz Aglomeracji Śląskiej. Idea Bank powstał na bazie przejętego przez Getin Holding GMAC Banku jesienią 2010 roku. Początkowo bank funkcjonował wyłącznie w internecie. W lipcu 2011 roku

Synektik oczekuje zakończenia I fazy badań klinicznych MPI w ciągu kilku tygodni

kilku tygodni, podał Synektik. "Powyższa informacja została uznana przez zarząd Synektik S.A. za istotną ze względu na strategiczne znaczenie projektu w rozwoju grupy kapitałowej Synektik" - czytamy w komunikacie. Pod koniec lipca Synektik informował, że pierwsza faza prowadzonych na

Akcjonariusze Esotiq & Henderson zdecydują o skupie do 20% akcji 19 stycznia

zamian za akcje spółki przejmowanej lub w zamian za udziały spółki przejmowanej, 6) ustanowienia zastawu na akcjach własnych spółki na zabezpieczenie zobowiązań zaciągniętych przez spółkę" - czytamy także.  Upoważnienie zarządu do nabywania akcji własnych obejmuje okres od dnia walnego

Jarosław Michniuk został powołany na prezesa Boryszewa

. Boryszew podał, że Jarosław Michniuk od lipca 2011 do sierpnia 2016 roku był prezesem Seleny FM - globalnego producenta chemii budowlanej z siedzibą we Wrocławiu. Wcześniej, od 2001 roku pracował w firmie BASF. Grupa Boryszew to międzynarodowy koncern z branży automotive, posiadający ok. 20 zakładów w 8

Prezydent podpisał nowelę o nadzorze nad rynkiem finansowym

sekuratyzacji. "Przedmiotowa ustawa dokonuje zmian w ustawie z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. z 2019 poz. 298 i 325) mających na celu umożliwienie skutecznego wykonywania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/2402 z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie

Admiral Boats pozyskało 6 mln zł z emisji obligacji serii J przy nadsubskrypcji

. Przypomniał, że spółka jest emitentem obligacji obecnym na Catalyst od 2011 r. Do tej pory przeprowadziła już 10 emisji, z czego 6 zostało wykupionych. Łącznie dzięki obligacjom spółka pozyskała 37 mln zł kapitału. Zapisy na obligacje o stałym oprocentowaniu w wysokości 8,5% i 30-miesięcznym terminie

Benefit Systems ma przedwstępną umowę zakupu klubów fitness od Fitness Club S4

Warszawa, 22.08.2017 (ISBnews) - Fit Invest, podmiot zależny Benefit Systems, zawarł przedwstępną umowę nabycia 15 klubów fitness od Fitness Club S4 za łączną cenę nieprzekraczającą 23,8 mln zł i w terminie do 30 lipca 2018 roku, podał Benefit Systems.  "Na podstawie umowy

Admiral Boats pozyskał 3,44 mln zł z subskrypcji akcji serii J

Boats to spółka produkująca i dystrybuująca łodzie motorowe, jest jedynym reprezentantem polskiego przemysłu jachtowego i stoczniowego notowanym na rynku kapitałowym. Od lipca 2011 r. akcje spółki są notowane na rynku NewConnect, a obligacje na rynku Catalyst. (ISBnews)

Selvita ma umowę z duńską firmą na 7 mln zł, swój największy kontrakt usługowy

Warszawa, 14.07.2015 (ISBnews) - Selvita Services - spółka zależna Selvity - zawarła umowę z duńską firmą farmaceutyczną na łączną kwotę ponad 7 mln zł, podała spółka. "Zarząd Selvita S.A. (...) powziął informację o zawarciu w dniu 6 lipca 2015 r. ramowej umowy o współpracy pomiędzy

Wpływy z viaTOLL to 1,88 mld zł w 2017 r., system powiększył się do 3660 km dróg

mieszkańców aglomeracji gliwickiej zastępując tzw. bilet zerowy urządzeniem elektronicznym.  Na początku lipca 2017 roku system viaTOLL obchodził 6. rocznicę funkcjonowania. Do tej pory Skarb Państwa na jego budowę przeznaczył 1,07 mld zł, a na kolejne rozszerzenia w sumie 297 mln zł (w tym 131

Politycy chcą podnosić ceny biletów, żebyśmy latali coraz mniej. Kolejne kraje zapowiadają podatek lotniczy

zachęcają w swojej kampanii marketingowej, by rozważyć podróż pociągiem zamiast samolotem.  Niemcy też pobierają podatek od latania od 2011 roku i wynosi on 8-42 euro, w zależności od dystansu (najwyższa opłata obowiązuje na dłuższych niż 6 tys. km). W zeszłym roku przyniósł budżetowi 1,2 mld euro

Idea Leasing ma 50 mln euro pożyczki z EBI na finansowanie MŚP i Mid-Caps

Depozycie Papierów Wartościowych, podano również. W czerwcu br. Idea Leasing zawarła z EBI podobną umowę, również o wartości 50 mln euro. Idea Bank powstał na bazie przejętego przez Getin Holding GMAC Banku jesienią 2010 roku. Początkowo bank funkcjonował wyłącznie w Internecie. W lipcu 2011 roku

Inpro miało 6 mln zł zysku netto, 8,91 mln zł zysku EBIT w III kw. 2018 r.

Warszawa, 21.11.2018 (ISBnews) - Inpro odnotowało 6 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2018 r. wobec 2,12 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 8,91 mln zł wobec 3,25 mln zł zysku rok wcześniej

Redan obejmie akcje TXM za 7,9 mln zł, Concordia - obligacje zam. za 20 mln zł

TXM co najmniej równą wyższej z dwóch wartości: a) 6 zł/akcja b) (7* EBITDA - dług netto) / liczba akcji. 2) Redan i Concordia mają prawo żądania, aby posiadane przez jedną ze stron akcje TXM były sprzedane w sytuacji, gdy swoje akcje zamierza sprzedać druga ze stron (prawo przyłączenia tag

viaTOLL dał 4,12 mld zł zysku netto KFD od początku funkcjonowania

Kapsch Krzysztof Gorzkowski. "Przychody systemu po 5 latach to 6 332 mln zł. Nakłady inwestycyjne Skarbu Państwa to 1 129 mln zł, z czego 963 mln zł to nakłady poniesione na budowę systemu w 2011 r., które zwróciły się po 18 miesiącach. Koszty operacyjne przez 5 lat wyniosły 1 082 mln zł, zatem

Idea Bank udostępnia klientom cyfrowy portfel Masterpass

funkcjonował wyłącznie w internecie. W lipcu 2011 r. otwarto pierwsze oddziały stacjonarne, głównie w największych polskich miastach. Idea Bank zadebiutował na rynku głównym GPW w 2015 r. (ISBnews)  

Idea Leasing przesunęła termin zapłaty pozostałej części ceny za Getin Leasing

(6 - 11 mln zł rocznie). Idea Bank powstał na bazie przejętego przez Getin Holding GMAC Banku jesienią 2010 roku. Początkowo bank funkcjonował wyłącznie w Internecie. W lipcu 2011 roku otwarto pierwsze oddziały stacjonarne, głównie w największych polskich miastach. Idea Bank zadebiutował na rynku

ViaToll wygenerował ponad 4,7 mld wpływów w ciagu 4 lat od jego wdrożenia

Warszawa, 21.07.2015 (ISBnews) - System poboru opłat viaTOLL wygenerował ponad 4,7 mld zł wpływów do Krajowego Funduszu Drogowego (KFD) chwili wdrożenia w Polsce w lipcu 2011 roku, podał operator systemu - Kapsch Telematic Services. "Z początkiem lipca minęły cztery lata od

Idea Bank: Należności od GetBack stanowią 0,06% sumy bilansowej grupy 

GMAC Banku jesienią 2010 roku. Początkowo bank funkcjonował wyłącznie w internecie. W lipcu 2011 roku otwarto pierwsze oddziały stacjonarne, głównie w największych polskich miastach. Idea Bank zadebiutował na rynku głównym GPW w 2015 roku. (ISBnews)

Proces Amber Gold. Co dziś powiedzą Katarzyna i Marcin P.?

zawiadamia prokuraturę, że spółka AG nie złożyła sprawozdania finansowego za rok 2011. Maj - prokuratura rejonowa zawiesza postępowanie przygotowawcze, bo biegły przedłuża wydanie opinii. 24 listopada - KNF alarmuje prokuratora generalnego o opieszałości śledczych. 6 maja 2012 r. - Bank BGŻ zawiadamia ABW o

Idea Leasing ma 50 mln euro kredytu z EBI na finansowanie leasingu dla MŚP

wyłącznie w internecie. W lipcu 2011 roku otwarto pierwsze oddziały stacjonarne, głównie w największych polskich miastach. Idea Bank zadebiutował na rynku głównym GPW w kwietniu 2015 roku. (ISBnews)

Waloryzacja tak duża jak nigdy? Czy premier Morawiecki mówi prawdę? [SPRAWDZAMY]

nikt nie rozumiał. Dopiero w 1982 r. zdecydowano się podwyższać wszystkie emerytury proporcjonalnie, w zależności od wzrostu płac. Zasadnicza zmiana nastąpiła w lipcu 2004 r. Rządzące wtedy krajem SLD zapisało nowe zasady podwyżki w pakiecie wicepremiera Jerzego Hausnera. Waloryzacja - zgodnie z

Skiba z MF: Rząd planuje przyjąć aktualizację programu konwergencji 26 kwietnia

tej sprawie nagłej decyzji, ale sukcesywnie będziemy wychodzić [z FCL]" - wskazał Skiba podczas Pierwsze porozumienie dla Polski w sprawie FCL zostało zatwierdzone 6 maja 2009 r. Kolejne porozumienia zostały zatwierdzone 2 lipca 2010 r., 21 stycznia 2011 r. oraz 18 stycznia 2013 r. Polska jest

P.o. prezesa Idea Banku zapowiada przedstawienie nowej strategii do końca roku

przejętego przez Getin Holding GMAC Banku jesienią 2010 roku. Początkowo bank funkcjonował wyłącznie w internecie. W lipcu 2011 roku otwarto pierwsze oddziały stacjonarne, głównie w największych polskich miastach. Idea Bank zadebiutował na rynku głównym GPW w 2015 roku. (ISBnews)

Idea Bank ujmie rezerwy i odpisy wpływające na wynik finansowy za II kw. 2018 r.

września. Idea Bank powstał na bazie przejętego przez Getin Holding GMAC Banku jesienią 2010 roku. Początkowo bank funkcjonował wyłącznie w internecie. W lipcu 2011 roku otwarto pierwsze oddziały stacjonarne, głównie w największych polskich miastach. Idea Bank zadebiutował na rynku głównym GPW w 2015

IMC zakończyło żniwa pszenicy ozimej, uzyskało wysoką wydajność

/ha, uwzględniając wagę przed osuszeniem. To o 30% więcej niż średnia na Ukrainie (według informacji ukraińskiego Ministerstwa Polityki Rolnej i Żywnościowej 6 sierpnia 2015 r. średnia wydajność pszenicy ozimej wynosiła 3,86 t/ha). "Pomimo nie najlepszych warunków pogodowych w pierwszym etapie

Kurs akcji Suneksu spadł o 1,96% na debiucie na rynku głównym GPW

. debiutem na tym rynku w 2015 roku i 6. spółką, która w tym roku przejdzie z NewConnect na główny parkiet warszawskiej giełdy. Komisja Nadzoru Finansowego 10 lipca 2015 roku zatwierdziła prospekt emisyjny Sunex. Spółka ubiega się o dopuszczenie do obrotu 110 000 000 akcji zwykłych na  okaziciela

Inpro chce wprowadzić jeszcze ponad 300 mieszkań do oferty w br., szuka gruntów

wprowadziła do oferty 151 mieszkań z I etapu Harmonii Oliwskiej oraz 6 domów na osiedlu Golf Park, natomiast w lipcu rozpoczęła sprzedaż pierwszych 100 mieszkań na osiedlu OPTIMA w ramach I etapu inwestycji. PB Domesta rozpoczęła sprzedaż lokali z budynku nr 19 oraz 20 na osiedlu Leszczynowym (łącznie 59

Monnari podtrzymuje plany rozwoju, również poprzez akwizycje

uzależniona od sytuacji panującej na rynku" - powiedział Misztal w rozmowie z ISBnews. 19 lipca Monnari wypłaciło pierwszy raz w historii spółki dywidendę, w wysokości 0,20 zł za akcję. Kwota dywidendy wyniosła 6 061 938,60 zł, stopa wypłaty dywidendy 25,4% skonsolidowanego znormalizowanego

Oferta publiczna Esotiq & Henderson warta ok. 16 mln zł ruszy w czwartek

. Konsorcjum detaliczne tworzą BM Alior Bank i DM mBank. Harmonogram oferty zakłada proces budowy księgi popytu w dniach od 25 czerwca do 3 lipca. Do 6 lipca ma nastąpić podanie do publicznej wiadomości ceny ostatecznej, ostatecznej liczby akcji oferowanych oraz ostatecznej liczby akcji oferowanych w

Przychody Grupy Recykl wzrosły r/r do 9,9 mln zł w III kwartale br.

Warszawa, 10.11.2016 (ISBnews) - Przychody ze sprzedaży Grupy Recykl w okresie lipiec-wrzesień 2016 r. wzrosły do 9,9 mln zł (+12%), przy zysku EBITDA i netto na poziomach odpowiednio: 2,2 mln zł (bez zmian) i 0,67 mln zł (+18%), poinformowała spółka. "W III kwartale obserwowaliśmy

Szacunkowa EBITDA grupy Synektik w II kw. br. wyniesie 0,85 mln zł

Warszawa, 09.08.2016 (ISBnews) - Poziom zysku EBITDA w skonsolidowanym sprawozdaniu Synektika w II kwartale br. wyniesie według szacunków 854 tys. zł co przekłada się na skumulowany poziom zysku EBITDA za dwanaście miesięcy zakończone 30 czerwca 2016 w wysokości 6 479 tys. zł (wzrost o 58% r/r

GDDKiA ma 9 chętnych na budowę systemu opłat, m.in. Kapscha i Comarch z Orange

się płynnie.  Obecnie stosowany ViaTOLL to system elektronicznego poboru opłat obowiązujący na wybranych odcinkach polskich dróg. Od 1 lipca 2011 roku każdy kierowca, poruszający się po wskazanej sieci dróg płatnych pojazdem samochodowym lub zespołem pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej

NWZ Idea Banku zdecyduje o ustanowieniu programu obligacji do 500 mln zł 30 VI

jesienią 2010 roku. Początkowo bank funkcjonował wyłącznie w Internecie. W lipcu 2011 roku otwarto pierwsze oddziały stacjonarne, głównie w największych polskich miastach. Idea Bank zadebiutował na rynku głównym GPW w kwietniu tego roku. (ISBnews)

Idea Bank chce nadal pozyskiwać  5-6 tys. klientów miesięcznie

lipcu 2011 roku otwarto pierwsze oddziały stacjonarne, głównie w największych polskich miastach. Idea Bank zadebiutował na rynku głównym GPW w kwietniu 2015 roku. Agnieszka Morawiecka (ISBnews)    

Sierpniowe dane przemawiają za wzrostem PKB rzędu 4,5% w III kw. wg analityków

wodną odpowiada bowiem w miesiącach letnich jedynie za ok. 6% całkowitej produkcji przemysłowej. Gdyby zatem produkcja w tej sekcji zwiększyła się w takim samym tempie jak w lipcu br., to dynamika produkcji przemysłowej ogółem wzrosłaby o 7,6% r/r, również znacząco powyżej oczekiwań rynkowych. Analiza

GDDKiA ogłosiła dialog konkurencyjny ws. systemu poboru opłat drogowych

obowiązujący na wybranych odcinkach polskich dróg. Od 1 lipca 2011 roku każdy kierowca, poruszający się po wskazanej sieci dróg płatnych pojazdem samochodowym lub zespołem pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony oraz autobusem niezależnie od dopuszczalnej masy całkowitej jest zobowiązany do

"Hodowanie długów" dla odsetek? Przez cztery lata ubezpieczyciel nie zwrócił się do komornika

: szukali, ale nie mogli znaleźć. - Zapytania do ewidencji adresowej MSWiA wysłaliśmy 17 kwietnia 2013 r. i 6 lipca 2015 r.- wyjaśnia Agnieszka Rosa z biura prasowego PZU. - W lipcu 2013 r. dostaliśmy odpowiedź, że dłużnik nie jest zameldowany na terenie Polski. - To oznacza, że PZU przed skierowaniem pozwu

Zasiłek pogrzebowy, kredyty, konta - sprawy do uporządkowania po śmierci bliskiego

Od 18 października 2015 r. prawo zdecydowanie lepiej chroni spadkobierców przed odpowiedzialnością za długi zmarłego. Spadkobierca, który w ciągu 6 miesięcy od dnia przyjęcia spadku nie złoży żadnego oświadczenia, przyjmuje schedę z tzw. dobrodziejstwem inwentarza, czyli z odpowiedzialnością za

Grupa Idea Banku sfinalizowała przejęcie Getin Leasing od LC Corp B.V.

osobowych i dostawczych, a także transportu ciężkiego. Idea Bank powstał na bazie przejętego przez Getin Holding GMAC Banku jesienią 2010 roku. Początkowo bank funkcjonował wyłącznie w Internecie. W lipcu 2011 roku otwarto pierwsze oddziały stacjonarne, głównie w największych polskich miastach. Idea Bank

Kruk wyemituje obligacje serii Z1 o łącznej wartości nominalnej do 100 mln zł

Warszawa, 05.05.2015 (ISBnews) - Kruk zdecydował o emisji niezabezpieczonych obligacji 6-letnich serii Z1 o łącznej wartości nominalnej do 100 mln zł, podała spółka. "Środki finansowe pozyskane przez spółkę z ww. emisji obligacji przeznaczone zostaną na cele związane z finansowaniem

Czy syndyk wywalczy 11,5 mln zł dla wierzycieli Amber Gold?

ZUS i pomorska skarbówka. 15 europejskich miast, które warto odwiedzić podczas urlopu. Jest też miasto z Polski! - Kwota 11,5 mln zł, której domagam się od gdańskiego urzędu skarbowego, to podatek dochodowy za lata 2009-2011 pobrany w roku 2012 w ramach decyzji zabezpieczającej - tłumaczy "

Tempo wzrostu płac i zatrudnienia może osłabnąć wg analityków

Warszawa, 17.08.2016 (ISBnews) - Lipcowe dane z rynku pracy potwierdzają utrzymujące się pozytywne tendencje na rynku pracy. Według analityków, należy oczekiwać dalszej poprawy, jednakże skala nie będzie tak znacząca, mimo, że tempo zatrudnienia jest najwyższe od 2011 roku. W lipcu dynamika

Bank Pocztowy liczy na kolejną ofertę obligacji detalicznych w tym roku

wiceprezes. Zapisy potrwają od 23 maja do 3 czerwca br. Przydział obligacji (o wartości max. 50 mln zł) zaplanowano na 6 czerwca. Bank zakłada, że obligacje zadebiutują na rynku Catalyst w lipcu. Wartość nominalna jednej obligacji serii P1 to 100 zł. Bank emituje dziesięcioletnie obligacje o stałym

PMI za grudzień wskazuje na początek spowolnienia gospodarczego wg analityków

odnotowały spadek piąty miesiąc z rzędu, w grudniu jednak był on najszybszy od ponad 6 lat. Ponadto, zatrudnienie nie wykazało większych zmian m/m, po spadku w listopadzie. Zakupy środków produkcji obniżyły się w tempie najszybszym od lipca 2016 r., nieznacznie wzrosły m/m zapasy środków produkcji. Również

Niezbędnik przedsiębiorcy

miejscowości 2502,56 zł - roczna kwota kosztów uzyskania dla pracowników zatrudnionych na więcej niż jednym etacie, dojeżdżających do pracy z innej miejscowości Odsetki od zaległości podatkowych (stawka roczna) od 14 czerwca 2011 r. - 14 proc. od 12 maja 2011 r. - 13,5 proc. od 6 kwietnia 2011 r. - 13

Idea Bank: Sprzedaż GetBack zasili wynik za II kw. br. kwotą ok. 310 mln zł

Getin Leasing z Idea Leasing powstałby rynkowy lider o łącznej sprzedaży przekraczającej 6 mld zł rocznie i 15-proc. udziale w rynku. Idea Bank powstał na bazie przejętego przez Getin Holding GMAC Banku jesienią 2010 roku. Początkowo bank funkcjonował wyłącznie w internecie. W lipcu 2011 roku otwarto

Szałamacha: Obniżenie linii kredytowej MFW da 42 mln zł oszczędności w 2016 r.

zostało zatwierdzone 6 maja 2009 r. Kolejne porozumienia zostały zatwierdzone 2 lipca 2010 r., 21 stycznia 2011 r. oraz 18 stycznia 2013 r. Polska jest członkiem MFW od 1986 r., z kwotą udziałową w wysokości 1 688,4 mln SDR-ów (ok. 2 154,2 mln euro). (ISBnews)  

Szałamacha: Obniżenie linii kredytowej MFW da 42 mln zł oszczędności w 2016 r.

zatwierdzone 6 maja 2009 r. Kolejne porozumienia zostały zatwierdzone 2 lipca 2010 r., 21 stycznia 2011 r. oraz 18 stycznia 2013 r. Polska jest członkiem MFW od 1986 r., z kwotą udziałową w wysokości 1 688,4 mln SDR-ów (ok. 2 154,2 mln euro). (ISBnews)  

Ursus miał wstępnie 0,8 mln zł zysku netto w I poł. 2016 r.

realizacji wysyłki ostatniej partii przedmiotu umowy ze spółką ESC" – czytamy dalej. W I poł. 2016 r. Ursus odnotował również przychody ze sprzedaży krajowej niższe o 6% r/r, co jest spowodowane opóźnieniami w realizacji wniosków o dofinansowanie w ramach programu unijnego PROW na lata 2014-2020

Wartość wpłat do mobilnych wpłatomatów Idea Banku wzrosła do 51,5 mln zł w marcu

Holding GMAC Banku jesienią 2010 roku. Początkowo bank funkcjonował wyłącznie w Internecie. W lipcu 2011 roku otwarto pierwsze oddziały stacjonarne, głównie w największych polskich miastach. Idea Bank zadebiutował na rynku głównym GPW w 2015 roku.  (ISBnews)    

Idea Bank celuje w 60 mln zł zysku w III i IV kw., C/I na 40% za max. rok

bankom wypłacać dywidendę - to nie kwestia nas, tylko globalna" - podsumowała Szturmowicz. Idea Bank powstał na bazie przejętego przez Getin Holding GMAC Banku jesienią 2010 roku. Początkowo bank funkcjonował wyłącznie w Internecie. W lipcu 2011 roku otwarto pierwsze oddziały stacjonarne, głównie

Deutsche Bank prał pieniądze Rosjan objętych sankcjami?

pieniędzy był prosty i sprowadzał się do tzw. "transakcji lustrzanej": Deutsche Bank miał pomagać swoim klientom przy zakupie akcji w Moskwie za ruble, by zaledwie kilka sekund później sprzedać je w Londynie za dolary. Od 2011 roku bank miał wyprać w ten sposób ok. 6 mld dolarów. I to pomimo

Poczta Polska: NIK pochwaliła realizację strategii, krytyka dot. części obszarów

Warszawa, 23.12.2015 (ISBnews) - Poczta Polska skutecznie wdrożyła strategię na lata 2011-2014 i generuje pozytywne wyniki finansowe. Krytyczna ocena Najwyższej Izby Kontroli (NIK) dotyczyła jedynie niektórych obszarów działalności, m.in. terminowości, podała Poczta. "Poczta Polska

T-Systems i Strabag gotowe do przetargu na system poboru opłat drog. w Polsce

poboru opłat obowiązujący na wybranych odcinkach polskich dróg. Od 1 lipca 2011 roku każdy kierowca, poruszający się po wskazanej sieci dróg płatnych pojazdem samochodowym lub zespołem pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony oraz autobusem niezależnie od dopuszczalnej masy całkowitej

Zamówienia publiczne: wakacje bez spowolnienia

. 544 w lipcu bieżącego roku. W czerwcu 2011 w Biuletynie Zamówień Publicznych ukazało się 16 tys. 778 ogłoszeń, w maju 15 tys. 239, 14 tys. 9 ogłoszeń w kwietniu,  15 tys. 836 w marcu, 11 tys. 691 ogłoszeń w lutym i 10 tys. 6 w styczniu. W relacji miesięcznej – względem lipca 2011 &ndash

Ważne interpretacje podatkowe

niegotowej żywności lub napojów albo żywności i napojów, przeznaczonych do spożycia przez ludzi, wraz z odpowiednimi usługami wspomagającymi pozwalającymi na ich natychmiastowe spożycie" [art. 6 ust. 1 rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) Nr 282/2011 z dnia 15 marca 2011 r.]. Innymi słowy: tego rodzaju

Presja na spadek cen złota może jeszcze potrwać

Warszawa, 30.07.2015 (ISBnews/ Superfund TFI) - Od historycznego szczytu osiągniętego w 2011 roku na poziomie przekraczającym 1900 USD za uncję, notowania złota zaczęły kierować się na południe. Ich obecny poziom, poniżej 1100 USD za uncję, jest już o ponad 40% niższy od rekordu sprzed ponad

Ustawa o spłacie niektórych niezaspokojonych należności przedsiębiorców, wynikających z realizacji udzielonych zamówień publicznych

. 855. Przygotuj się do licytacji Licytacje komornicze krok po kroku 5) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 112, poz. 654, Nr 227, poz. 1367 i Nr 228, poz. 1368. 6) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 191, poz. 1484, z 2010

Przegląd informacji ze spółek

prezentacji wynikowej. TVN może „od czasu do czasu" szukać możliwości wykupu obligacji, podała spółka. Wartości poszczególnych transakcji mogą być „znaczące". Sprzedaż detaliczna Próchnika w sklepach stacjonarnych wyniosła 3,71 mln zł w lipcu, co oznacza wzrost o 6% w skali roku

Nie stać nas na kanarów. Czy ktoś sprawdzi nam bilety?

Poprzedni przetarg na kontrolę biletów był ogłoszony w 2011 r. Umowę na trzy lata MZDiK podpisał z Agencją Ochrony Osób i Mienia "Reflex". Teraz umowa się kończy, przez kolejny rok Reflex będzie odpowiedzialny tylko za windykację i egzekucję należności z mandatów wypisanych do końca

Przegląd prasy

Warszawa, 07.07.2015 (ISBnews) - Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy. Rzeczpospolita --Firmy energetyczne, w tym PGE, odmówiły udziału w finansowaniu Kompanii Węglowej wg gazety; dziś mają zapaść ostateczne decyzje --Bisnode Polska: W 2011 roku doszło na polskim

Wiosną ożywi się wokół Akcentu Zoo

prace naziemne, jak kanalizacja czy doprowadzenie elektryki i gazu. W roku kolejnym rozpocznie się już generalna przebudowa (prace będą prowadzone etapowo, tak, by zwierząt nie trzeba było wywozić) - która zakończy się w 2011 r. Magistrat na realizację inwestycji już przygotował 6 mln zł. Do tego chce