504

Uniwheels sprzeda akcje po 105 zł za sztukę, łączna wartość oferty 504 mln zł

. Łączne wpływy z oferty (razem z akcjami sprzedawanymi) wyniosą 504 mln zł brutto (125,4 mln euro). Spółka z emisji nowych akcji pozyska 252 mln mln brutto (62,7 mln euro). "Inwestorom indywidualnym zostanie przydzielone 240 000 (5%) akcji oferowanych, natomiast inwestorom instytucjonalnym 4 560

Akcjonariusze Dino zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy

Warszawa, 21.05.2018 (ISBnews) - Akcjonariusze Dino zdecydowali na walnym zgromadzeniu o niewypłacaniu dywidendy za 2017 r., wynika z przyjętych uchwał.  "Zwyczajne walne zgromadzenie spółki postanawia się podzielić zysk netto za rok obrotowy 2017 w kwocie 92 504 tys. w ten sposób, że

UTK: Przewozy intermodalne wzrosły o 19% r/r do 333 tys. jednostek w I kw. 2019

Warszawa, 06.06.2019 (ISBnews) - Kolejowe przewozy intermodalne wzrosły o 19% r/r do 333 tys. jednostek w I kw. 2019 r., podał Urząd Transportu Kolejowego. W ujęciu TEU (równoważnik objętości kontenera 20-stopowego) przewozy wzrosły o 20% r/r do 504 tys. "Pierwszy kwartał 2019 r. zakończył

ACEA: Liczba rejestracji nowych aut osobowych spadła o 15,2% r/r w sierpniu

, wskazano w materiale. Szwecja zanotowała największy procentowy spadek popytu (-15,9%), następnie Finlandia (-12,8%) i Czechy (-10,5%), natomiast wzrost zanotowały Litwa (+39,4%), Rumunia (+13,7%) i Węgry (+10,1%). Od początku roku, w ciągu ośmiu miesięcy zarejestrowano w Polsce 375 504 nowe 

Famur ma umowę na dostawy sprzętu do Rosji o wartości 89,93 mln zł

. Łączna wartość umowy wynosi 20 504 364 euro tj. 89 925 989,19 zł. Zgodnie z warunkami umowy, urządzenia i maszyny powinny zostać dostarczone według harmonogramu umownego w marcu i kwietniu 2020 r., podano również. Famur jest producentem maszyn stosowanych w górnictwie. Koncentruje się na produkcji

KE: Projekt Baltic Pipe otrzyma niemal 215 mln euro dofinansowania z CEF

państwach bałtyckich, na który przeznaczono 323 mln euro. Państwa członkowskie Unii Europejskiej zaakceptowały dziś propozycje łącznie 800 mln euro dofinansowania z CEF na projekty infrastruktury energetycznej o znaczeniu transgranicznym. Łącznie przyznano 504 mln euro na projekty związane z energią

Eko Export miał wstępnie 9,38 mln zł przychodów w IV kw. 2018 r.

są wyższe od przychodów całorocznych za 2017 roku, które wyniosły 25 504 tys. zł. Wzrost przychodów r/r w ujęciu procentowym to 33%" - czytamy w komunikacie. Eko Export S.A. jest czołowym producentem mikrosfery w Europie. Dzięki swym specyficznym cechom mikrosfera znajduje szerokie

JSW uruchomiła cztery ściany o zasobach 2,6 mln ton węgla koksowego

Warszawa, 13.08.2019 (ISBnews) - Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) uruchomiła kolejne cztery ściany, których zasoby sięgają 2,6 miliona ton dobrej jakości węgla koksowego, podała spółka. "Największą ze ścian uruchomiono w kopalni Knurów - Szczygłowice w Ruchu Knurów w pokładzie 504

Asseco Poland ma portfel zamówień o wartości 7,5 mld zł na 2016 r.

Warszawa, 18.11.2016 (ISBnews) - Portfel zamówień grupy Asseco Poland na bieżący rok wynosi 7 504 mln zł, podała spółka w raporcie. W całym ub.r. roku przychody grupy wyniosły 7,26 mld zł. Asseco Poland S.A. specjalizuje się w produkcji i rozwoju oprogramowania. Jest to największy software

Akcjonariusze LC Corp zdecydują 27 VI o 0,24 zł dywidendy na akcję

na następujących zasadach: a) łączna kwota dywidendy wynosi 107 413 994,64 zł i obejmuje całość zysku za rok obrotowy 2017 przeznaczonego na wypłatę dywidendy  powiększonego o kwotę 6 504 679,42 zł przeniesioną z kapitału zapasowego i przeznaczoną na wypłatę dywidendy, b) w podziale dywidendy

Akcjonariusze GTC zdecydowali o wypłacie 0,33 zł dywidendy na akcję za 2017 r. 

będzie wypłacona z zysku osiągniętego w roku 2017. Zgodnie z uchwałą, dzień dywidendy przypada na dzień 25 maja 2018 r., a dniem wypłaty dywidendy będzie dzień 14 czerwca 2018 r." - czytamy w komunikacie.  Wypłatą dywidendy objęto wszystkie 470 303 504 akcji Globe Trade Centre S.A., podano

Przychody CDRL w polskich sklepach wzrosły o 2% r/r do 12,8 mln zł w maju

Coccodrillo wyniosły 59,2 mln zł i były wyższe o 3% r/r. W kanale internetowym łączna sprzedaż wyniosła 10,2 mln zł wobec 8,3 mln zł, a zatem wzrosła o 24% r/r, podano również. Na koniec I kwartału 2019 roku w skład sieci handlowej grupy wchodziły 504 punkty handlowe. Z tego 251 salonów

LC Corp rekomenduje wypłatę 0,24 zł dywidendy na akcję za 2017 r.

2017 r. w kwocie 100 909 315,22 zł oraz kwotę 6 504 679,42 zł pochodzącą z kapitału zapasowego utworzonego z zysków z lat ubiegłych" - czytamy w komunikacie. LC Corp odnotował 80,24 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 113,12 mln

Exact Systems: Bez ulg lub dopłat w Polsce brak przełomu w elektromobilności

095, +24,5%) oraz Holandii (26 504, +168,5%). W Polsce zarejestrowano w minionym roku także 704 hybrydy plug-in (PHEV), o 9,7% więcej niż rok wcześniej. Plasuje nas to na 15. miejscu w Unii (16. pod względem dynamiki). Pod tym względem w Unii przewodziły Wielka Brytania (44 437 sztuk, wzrost o 24,9

PCC Rokita przydzieliło obligacje serii EC o wartości 25 mln zł

. Obligacje przydzielono 504 osobom. W drugiej połowie września zarząd PCC Rokita podjął uchwałę w sprawie emisji 250 000 obligacji serii EC o łącznej wartości nominalnej 25 mln zł w ramach V programu emisji obligacji. PCC Rokita zajmuje się produkcją i handlem produktami chemicznymi. Zakres produkowanych

URE ogłosił kolejne aukcje na sprzedaż energii z OZE

konta i rejestrować instalacje, dla których będą składane oferty. Aukcje przeznaczone są dla wytwórców wykorzystujących: - instalacje istniejące o mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW, spełniające kryterium stopnia wykorzystania mocy zainstalowanej elektrycznej - powyżej 3 504 MWh

MF sprzedało na przetargu zamiany obligacje za 5,76 mld zł

wartości 5 504, 974 mln zł, podał resort. Resort odkupił obligacje z terminem zapadalności w październiku 2017 r. serii DS1017 za 1 102,883 mln zł,papiery zapadające w styczniu 2018 r. serii WZ0118 za 2 486,963 mln zł oraz obligacje zapadające w kwietniu 2018 r. serii PS0418

Konsorcjum Stali miało wstępnie 17,4 mln zł jednost. zysku netto w I poł. br.

wzrost o 178 763 tys. zł w stosunku do pierwszego półrocza roku poprzedniego. Jednostkowy wynik finansowy netto emitenta za pierwsze półrocze 2018 r. wyniósł 17 418 tys. zł, co stanowi wzrost o 1 504 tys. zł w stosunku do pierwszego półrocza roku poprzedniego" – czytamy w komunikacie. 

GUS: Produkcja samochodów osobowych spadła o 3% r/r w październiku

samochodów ciężarowych (wraz z ciągnikami drogowymi do ciągnięcia naczep) wzrosła o 0,9% r/r do 10 393 sztuk w październiku 2016 r. W okresie styczeń-październik br. odnotowano wzrost o 2,2% do 102 138 sztuk. Produkcja pojazdów do transportu publicznego w Polsce w październiku br. wzrosła o 8,2% r/r do 504

Akcjonariusze LC Corp zdecydowali o wypłacie 0,24 zł dywidendy na akcję

) łączna kwota dywidendy wynosi 107 413 994,64 zł i obejmuje całość zysku za rok obrotowy 2017 przeznaczonego na wypłatę dywidendy powiększonego o kwotę 6 504 679,42 zł przeniesioną z kapitału zapasowego i przeznaczoną na wypłatę dywidendy  b) w podziale dywidendy uczestniczą 447 558 311 akcje, na

Akcjonariusze Bytomia zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy

kwocie 12 504 392,16 zł  - na kapitał zapasowy" - czytamy w uchwale. Bytom S.A. prowadzi sprzedaż detaliczną w sieci własnych sklepów pod Marką Bytom na terenie Polski oraz sprzedaż hurtową pod marką Intermoda. Firma rozpoczęła swoją działalność w lipcu 1945 roku, a od 1995 roku jest notowana

MF sprzedało na przetargu obligacje za 3 mld zł, popyt sięgnął 5,2 mld zł

865 mln zł przy 1 495 mln zł popytu. Cena minimalna wyniosła 961,13 zł, a rentowność 3,211%. Z kolei obligacje serii WZ0528, zapadające w maju 2028 r., sprzedano w kwocie 323 mln zł przy 504 mln zł popytu. Cena minimalna wyniosła 970 zł. "Ministerstwo Finansów informuje, że przetarg

Prezes Marvipolu: Mamy potencjał na równie dobre wyniki w kolejnych okresach

przesądziło przekazanie klientom 504 lokali i ujęcie w wynikach ich sprzedaży, jak również dalszy wzrost wyników segmentu magazynowego, podkreślono w komunikacie. "Segment mieszkaniowy grupy, który w okresie 9 miesięcy 2017 r. rozpoznał 59 mln zł przychodów, odnotowując stratę operacyjną, w tym roku

CDRL podtrzymuje plan uruchomienia blisko 30 nowych placówek w 2019 r.

) do niższego poziomu niż obecnie. Na koniec I kwartału 2019 roku w skład sieci handlowej grupy wchodziły 504 punkty handlowe. Z tego 251 salonów franczyzowych i własnych zlokalizowanych jest w Polsce, 144 w Unii Europejskiej, a 109 w pozostałych krajach świata. CDRL jest dystrybutorem odzieży

Esotiq & Henderson miał 1,07 mln zł straty netto z dz. kont. w I kw. 2019 r.

zysk netto w I kw. 2019 r. wyniósł 11 tys. zł wobec 504 tys. zł zysku rok wcześniej. Na koniec I kw. br.  powierzchnia handlowa wyniosła 18,1 tys. m2 (+4% r/r). Sieć salonów marki Esotiq liczy 297 salonów, w tym 233 franczyzowych. Liczba sklepów własnych w rok powiększyła się o 10 placówek

Trakcja miała 15,49 mln zł straty netto, 20,67 mln zł straty EBIT w I kw. 2019

straty rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 228,5 mln zł w I kw. 2019 r. wobec 205,1 mln zł rok wcześniej. "W okresie I kwartału 2019 roku Grupa Trakcja uzyskała przychody ze sprzedaży w wysokości 228 504 tys. zł, które zwiększyły się o 23 408 tys. zł w stosunku do

CDRL miało 3,75 mln zł straty netto, 3,78 mln zł straty EBIT w I kw. 2019 r.

.  "Najważniejszą, flagową marką naszej grupy, pozostaje brand Coccodrillo. Chcemy ugruntować pozycję marki w Polsce i jeszcze bardziej zwiększyć jej rozpoznawalność za granicą. Budujemy sieć sklepów pod szyldem Coccodrillo, których na koniec I kw. 2019 roku było łącznie 504. W rozbiciu na

GUS: Liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto wzrosła o 28,3% r/r w XI

Warszawa, 17.12.2015 (ISBnews) - Liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto w listopadzie br. wzrosła o 28,3% w ujęciu rocznym i wyniosła 13 504, zaś w ujęciu miesięcznym spadła o 6,6%, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). "Według wstępnych danych, w okresie styczeń-listopad 2015 r

Samar: Import aut używanych wzrósł o 6,5% r/r do 95,2 tys. sztuk w lipcu

- 49 838 szt., 5. Renault - 39 504 szt., 6. BMW - 34 906 szt., 7. Peugeot - 30 572 szt., 8. Citroen - 29 249 szt., 9. Mercedes - 25 641 szt., 10. Toyota - 22 095 szt.   (ISBnews)

AAA Auto: Rynek aut używanych w Polsce obejmował 153 tys. pojazdów w lipcu

;Najwięcej ofert sprzedaży samochodów używanych pojawiło się w województwie mazowieckim (23 504 ofert), a najmniej w województwie opolskim (2 649 ofert). Najwyższe ceny za auta używane odnotowano w województwie mazowieckim (średnia cena: 28 857 zł). Największy średni przebieg miały auta w województwie

KOWR: Eksport cukru wzrósł o 20% wolum. i o 30% wartościowo od X 2016 do IX 2017

roku 2016/2017 wyniosła 542 euro/tonę wobec 504 euro/t w roku 2015/2016" - czytamy w raporcie.  Przyczyną wzrostu eksportu były przede wszystkim wysokie ceny uzyskiwane w sprzedaży na rynek UE, podano także. "Cena eksportowa do państw trzecich wyniosła średnio ok. 445 euro/tonę i była

Spółka zal. Netmedii złożyła wniosek w UOKiK o zgodę na przejęcie Travelbank

(eTravel skonsolidowana: 453 184 tys. zł), przychody netto w wysokości 27 474 tys. zł (eTravel skonsolidowane: 202 364 tys. zł) i zysk netto w wysokości 504 tys. zł (eTravel skonsolidowany: 3 655 tys. zł). Celem nabycia Travelbank przez eTravel jest konsolidacja rynku, podano także. Netmedia działa w

Akcjonariusze GPW zdecydują 19 VI o wypłacie 2,2 zł dywidendy na akcję

69 033 481,87 zł w sposób następujący: - wypłata dywidendy: 68 834 080,00 zł - odpis na kapitał rezerwowy: 199 401,87 zł. Walne zgromadzenie spółki przeznacza z kapitału rezerwowego spółki kwotę 23 504 320,00 zł na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy. Łączna wysokość dywidendy przypadającej na jedną

eTravel ma zgodę UOKiK na przejęcie Travelbank

tys. zł) i zysk netto w wysokości 504 tys. zł (eTravel skonsolidowany: 3 655 tys. zł). Celem nabycia Travelbank przez eTravel jest konsolidacja rynku, podano także.  Netmedia działa w segmencie nowych technologii, specjalizuje się w e-commerce i nowatorskich systemach informatycznych. Podstawą

iFun4All miało 0,5 mln zł zysku netto w II kw. 2018 dzięki umowie z Microsoftem

mln zł w II kw. 2018 r. wobec 0,29 mln zł rok wcześniej. "Przy przychodach ze sprzedaży na poziomie 1 047 tys. zł (wzrost o 257% w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego), iFun4All wypracował w drugim kwartale bieżącego roku 504 tys. zł zysku netto. To rekordowy kwartał w całej

TIM miał 15,09 mln zł zysku netto, 19,86 mln zł zysku EBIT w 2018 r.

w wysokości 2 193 tys. zł wobec ujemnego wyniku na poziomie 504 tys. zł w roku 2017. Tak znacząca różnica wynika z dodatniego wyniku wygenerowanego na sprzedaży nieruchomości przez 3LP S.A" - czytamy w sprawozdaniu zarządu.  W strukturze sprzedaży grupy w 2018 roku dominowała sprzedaż

AAA Auto: Rynek aut używanych w Polsce obejmował 133 tys. pojazdów w I

komisach, na stronach internetowych oraz u dealerów samochodów używanych. "Najpopularniejszym modelem oferowanym na sprzedaż w styczniu był Opel Astra. Średnia cena samochodu używanego: 22 655 zł. Średni przebieg: 176 504 km. Średni rocznik: 11,5 lat. Najwięcej ofert sprzedaży samochodów

Netia miała 64,84 mln zł zysku netto, 76,02 mln zł zysku EBIT w 2018 r.

bez znaczenia pozostaje możliwość budowania wspólnego i jednolitego środowiska dla świadczenia usług telekomunikacyjnych 5G" - dodał Abramczuk. Na koniec 2018 r. liczba stacjonarnych usług głosowych wyniosła 504 tys. (-15 tys.), a usług szerokopasmowych 565 tys. (-3 tys

Inwestorzy objęli wszystkie akcje w pierwotnej ofercie publicznej Artifex Mundi

, w tym: 3 918 000 akcji serii B spółki oraz 500 000 akcji zwykłych na okaziciela serii C. Inwestorom indywidualnym przydzielono 504 355 akcji serii B; inwestorom instytucjonalnym przydzielono 3 913 645 akcji, w tym 3 413 645 akcji serii B oraz 500 000 akcji serii C" - czytamy w komunikacie

Majątek Alma Market został zabezpieczony poprzez ustanowienie nadzorcy sądowego

upadłościowych i restrukturyzacyjnych, postanowił zabezpieczeniu majątku dłużnika Alma Market S.A. z siedzibą w Krakowie przez ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego w osobie doradcy restrukturyzacyjnego Dariusza Sitka (nr licencji 504). Wnioski o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego i upadłościowego

URE ogłosił pierwsze w 2017 r. aukcje na sprzedaż energii elektrycznej z OZE

szczególności: fotowoltaika, energetyka wiatrowa, niektóre elektrownie wodne) lub - złożyli deklarację o przystąpieniu do aukcji - instalacje istniejące o mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW, spełniające kryterium stopnia wykorzystania mocy zainstalowanej elektrycznej - powyżej 3 504

Strata netto NWR zmniejszyła się r/r do 128 mln euro w I-III kw. 2014 r.

wobec 483 mln euro straty rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 4 mln euro wobec 50 mln euro straty rok wcześniej.  Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 504 mln euro w I-III kw. 2014 r. wobec 634 mln euro rok wcześniej. Na koniec września br. zadłużenie netto wyniosło 734 mln euro

NBP: Eksport liczony w euro wzrósł o 12,6% r/r, a import wzrósł o 5,4% w XI

Warszawa, 13.01.2016 (ISBnews) - Eksport towarów z Polski wzrósł w listopadzie br. o 12,6% r/r do 15 504 mln euro, zaś import zwiększył się o 5,4% r/r do 14 748 mln euro, wynika z danych przedstawionych przez Narodowy Bank Polski (NBP). Saldo obrotów towarowych było dodatnie i wyniosło 756

KNF: 512 z 545 banków spółdzielczych jest uczestnikami IPS

grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających, podała też Komisja. Spośród 549 banków spółdzielczych 504 banki były uczestnikami instytucjonalnych systemów ochrony (308 ze zrzeszenia BPS, 196 ze zrzeszenia SGB). Poza IPS funkcjonowało 45 banków

CD Projekt oczekuje efektów synergii między GOG Galaxy a studiem Red w 'Gwincie'

grupy wynoszą 103 mln zł, środki pieniężne 504 mln zł, a przepływy operacyjne sięgnęły 140 mln po pierwszych sześciu miesiącach roku.  W skład grupy CD Projekt wchodzą: CD Projekt RED - deweloper gier wideo z gatunku RPG i GOG - globalna platforma cyfrowej dystrybucji gier. (ISBnews)  

"Rz": Oblężenie ośrodków pomocy społecznej

Według gazety, to skutek nie tylko progów uprawniających do świadczeń, ale i biedy. Od listopada zasiłki dostaną ci, których dochód na osobę w rodzinie jest niższy niż 539 złotych. Do końca października ten próg będzie wynosił 504 złote. Aby pieniądze dostać w listopadzie, wniosek należy złożyć do

Kurs akcji Uniwheels wzrósł o 8,95% na debiucie na rynku głównym GPW

indywidualnym przydzielono 240 tys. (czyli 5%) oferowanych akcji, natomiast Inwestorom instytucjonalnym 4,56 mln (czyli 95%) akcji oferowanych. Cena emisyjna wynosiła 105 zł, a łączne wpływy z oferty (razem z akcjami sprzedawanymi) wyniosły 504 mln zł brutto. Spółka z emisji nowych akcji pozyska 252 mln zł

Prairie prowadzi wstępne rozmowy ws. finansowania budowy kopalni Dębieńsko

projektu Prairie - kopalni Jan Karski na Lubelszczyźnie. Spółka zakłada, że nakłady inwestycyjne na budowę kopalni Dębieńsko wyniosą 504 mln USD. "Nakłady nie są wysokie, jak na tego typu projekt ze względu na dostępność istniejącej infrastruktury, m.in. kolejowej. Praktycznie od zera powstanie

Dom Development wprowadzi ok. 750 lokali do sprzedaży w II kwartale

. Oferta dewelopera zwiększyła się dzięki temu do poziomu do 2 504 lokali. Dom Development - jeden z największym deweloperów mieszkaniowych w Polsce - jest notowany na warszawskiej giełdzie od 2006 roku. Skonsolidowane przychody spółki sięgnęły 784 mln zł w 2014 r. (ISBnews)  

Best Western powiększył sieć o 5 nowych hoteli w Polsce w 2015 r.

Forum Katowice. Nowe hotele, które znalazły się w sieci Best Western w ubiegłym roku znajdują się w Płocku, Olsztynie, Brzegu i 2 obiekty w Krakowie. Tym samym oferta Best Western wzbogaciła się o 504 pokoje. "Przyłączenie do sieci aż 5 hoteli było dla nas wyzwaniem, które zakończyło

Dom Development planuje nawet ok. 300 mln zł wydatków na grunty w tym roku

Development dokonał zakupów ziemi pod 12 projektów na łącznie 4,5 tys. lokali.   W tym roku spółka planuje start budowy w prawie 20 projektach. W przygotowaniu ma inwestycje na 6 504 lokale, z czego 6 349 w Warszawie i 155 we Wrocławiu. W realizacji jest 2 894 mieszkań w Warszawie i 64 we Wrocławiu

URE przeprowadził trzy z czterech planowanych aukcji OZE

MW (w szczególności: fotowoltaika, energetyka wiatrowa, niektóre elektrownie wodne), zaś czwarta - dla instalacji istniejących o mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW spełniających kryterium stopnia wykorzystania mocy zainstalowanej elektrycznej - powyżej 3 504 MWh/MW/rok oraz o

Haitong Bank: Ceny miedzi będą na poziomie 6 840 USD/t w 2018 r.

prognozują, że dodatkowy popyt na miedź zgłaszany przez producentów pojazdów elektrycznych będzie się wahał od 504 tys. ton rocznie do 1,736 mln ton, w zależności od przyjętego scenariusza produkcji samochodów elektrycznych, które prezentuje Międzynarodowa Agencja Energii. (ISBnews)

Rząd rozszerzył Suwalską i Łódzką SSE o łącznie 296 ha

województwie łódzkim). "W wyniku objęcia strefą terenu w Łodzi może powstać w najbliższych kilku latach 941 nowych miejsc pracy, przy nakładach wynoszących ok. 504 mln zł. Natomiast dzięki włączeniu gruntów prywatnych (w Łęczycy, Kleszczowie, Koluszkach i Wieluniu) możliwe będzie zakończenie 4

PZU miał 782 mln zł zysku netto, 1304 mln zł zysku ogółem w II kw. 2018 r.

Warszawa, 30.08.2018 (ISBnews) - Powszechny Zakład Ubezpieczeń (PZU) odnotował 782 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2018 r. wobec 504 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Łączny skonsolidowany zysk netto (wraz z

FAMMU/FAPA: Eksport cukru spadł o 21,8% ilościowo i 12,8% wartościowo w I-IV

okresie były kraje unijne, gdzie trafiło 71% wywozu. Do UE cukier sprzedawano średnio po 504 euro/t (+12% r/r), czyli po ok. 2,19 zł/kg. Do krajów trzecich cukier trafiał średnio po 389 euro/t (+4,7% r/r), czyli po ok. 1,69 zł/kg. Głównymi odbiorcami wśród krajów unijnych były Niemcy, Litwa i Łotwa oraz

Abonament na kino? W Cinema City filmy bez limitu. Za niecałe 50 zł miesięcznie

Polsce poza Warszawą zapłacimy 42 zł miesięcznie lub 504 zł rocznie. Opcja uwzględniająca warszawskie kina to koszt 49 zł miesięcznie lub 588 zł rocznie. Oferta nie obejmuje pokazów specjalnych (m.in. maratonów), a za pokazy 3D, VIP i IMAX trzeba będzie dopłacić różnicę w cenie. Dla kogo ta oferta? Do

Uniwheels przydzielił wszystkie akcje, debiut przewidywany na 8 maja

przydzielono 240 tys. (czyli 5%) oferowanych akcji, natomiast Inwestorom instytucjonalnym 4,56 mln (czyli 95%) akcji oferowanych. Cena emisyjna wynosiła 105 zł, a łączne wpływy z oferty (razem z akcjami sprzedawanymi) wyniosły 504 mln zł brutto. Spółka z emisji nowych akcji pozyska 252 mln zł brutto. "

Ustawa PZP - DZIAŁ VII: Odpowiedzialność za naruszenie przepisów ustawy

r. poz. 849, z 2008 r. poz. 620 i 1344, z 2009 r. poz. 39, 119, 504, 817, 911, 963, 1475, 1540 i 1589, z 2010 r. poz. 191, 227, 842 i 1228, z 2011 r. poz. 201, 202, 654, 734, 1092, 1280 i 1431, z 2012 r. poz. 908, z 2013 r. poz. 628 i 1247, z 2014 r. poz. 287, 619 i 1707, z 2015 r. poz. 21, 396, 431

Strata netto Redanu wyniosła 13,15 mln zł w 2015 r. wobec zysku rok wcześniej

. Skonsolidowane przychody z działalności operacyjnej sięgnęły 564,51 mln zł w 2015 r. wobec 507,41 mln zł rok wcześniej ( w tym przychody ze sprzedaży wyniosły odpowiednio: 560,43 mln zł wobec 504 mln zł). W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie 2015 r. wyniósł 14,78 mln zł wobec 35,55 mln zł zysku rok

Wydawanie funduszy unijnych idzie województwom wolno

W bieżącym roku zostanie przeprowadzonych 86 naborów o wartości 4 mld zł. Najwięcej chce wydać woj. świętokrzyskie – aż 504 mln zł. To prawie 23 proc. całkowitej kwoty z perspektywy 2014-20 dla tego regionu. Firmy z woj. warmińsko-mazurskiego mogą liczyć na 424 mln zł (15,8 proc. wszystkich

Prawie cały zysk Banku Handlowego pójdzie na dywidendę

W 2009 r. Bank Handlowy zarobił 504 mln zł. Na wypłatę dywidendy zarząd Banku Handlowego zaproponował przeznaczenie kwoty 492,6 mln zł, czyli prawie całego wypracowanego w ubiegłym roku zysku. Dywidenda przypadająca na jedną akcję zwykłą wynosi 3,77 zł. Planowanym terminem wypłaty dywidendy jest 30

Przegląd prasy

poufności ws. obu projektów Prairie w Polsce --Murapol kupił działkę w Warszawie za 16 mln zł pod ok. 504 lokale mieszkalne --Zysk netto Pepees spadł r/r do 13,36 mln zł w 2017 r. --Akcjonariusze GetBack zdecydowali o emisji akcji bez prawa poboru --Zysk netto ES-System wzrósł r/r do 2,25 mln zł w

NBP: Wartość transakcji kartami wzrosła o 13% r/r do 151,2 mld zł w III kw.

; - czytamy dalej. Na koniec września 2016 r. sieć bankomatów dostępnych na terenie naszego kraju obejmowała 22 504 bankomatów. Średnio dokonywano w bankomacie nieco mniej transakcji dziennie tj. średnio 88 transakcji (w poprzednim kwartale 90). Na przestrzeni III kwartału 2016 r. liczba wypłat w

URE przeprowadzi pierwsze aukcje OZE 30 grudnia br.

elektrycznej nie większej niż 1 MW spełniających kryterium stopnia wykorzystania mocy zainstalowanej elektrycznej - powyżej 3 504 MWh/MW/rok oraz o emisyjności nie większej 100 kg/MWh (w szczególności niektórych elektrowni wodnych) - odbędzie się w godzinach 9:00-17:00. Maksymalna ilość energii elektrycznej

ZBP: Banki udzieliły 46,5 tys. nowych kredytów hipotecznych w II kw. br.

Warszawa, 25.08.2015 (ISBnews) - Banki udzieliły 46 504 kredyty mieszkaniowe na łączną kwotę 10,058 mld zł. W porównaniu do I kwartału 2015 roku oznacza to wzrost wartości nowo udzielonych kredytów hipotecznych o 12,03%, natomiast ich liczby - o 10,28%. wynika z raportu AMRON-SARFIN. W

Liczba rejestracji aut osobowych i dostawczych wzrosła o 3,72% r/r w kwietniu

Warszawa, 06.05.2015 (ISBnews) - Liczba rejestracji nowych samochodów osobowych oraz dostawczych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5t wyniosła 32 504 w kwietniu br., czyli o 3,72% więcej niż rok wcześniej i o 15,25% mniej niż przed miesiącem, podał IBRM Samar, powołując się na dane CEPiK

Przegląd informacji ze spółek

nieruchomości zlokalizowanej w Warszawie przy ul. Kąty Grodziskie o łącznej powierzchni 53 625 m2 za łączną kwotę ok. 16 mln zł. Na nieruchomości planowana jest realizacja projektu deweloperskiego obejmującego budowę ok. 504 lokali mieszkalnych, o łącznej powierzchni użytkowej ok. 23 411 m2. Przedsiębiorstwo

Przegląd informacji ze spółek

-Mięsnych za 190,07 mln zł, podała spółka. Przedmiotem transakcji giełdowych zawartych w ramach wezwania było 68 504 akcji spółki Fortuna Entertainment Group N.V., podał Erste Securities Polska. Elemental Holding sfinalizował zakup 85% udziałów niemieckiej spółki Recat z branży przetwarzania

Terminal już podpisany. Można budować

. Lotnisko ma zostać otwarte w drugiej połowie przyszłego roku. Koszt inwestycji to 504 mln zł.

Przegląd prasy

akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2018 r. wobec 504 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. --Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) odnotowało 704 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2018 r. wobec 499 mln zł zysku

Przegląd informacji ze spółek

 (tj. od 1 kwietnia 2018 r. do 31 marca 2019 r.) wobec 5,12 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Powszechny Zakład Ubezpieczeń (PZU) odnotował 782 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2018 r. wobec 504 mln zł zysku rok

Wirtualna Polska kupuje Nocowanie.pl za ponad 21,96 mln zł

na zgromadzeniach wspólników Nocowanie.pl, tj. 30 091 udziałów o wartości nominalnej 50 zł każdy udział i łącznej wartości nominalnej 1 504 550 zł" - czytamy w komunikacie.  Cena sprzedaży udziałów wynosi 21 957 318,00 zł, podano także.  "Po

Halo? Pan pracodawca? Dlaczego pan nie płaci chłopakom?

zapłacił. Został bez pieniędzy i pracy. – Ilu macie członków po pół roku? – pytam. – 504. – To dużo! – Skromniutko! Do 1,2 mln bardzo daleko. Raz poszedłem na spotkanie ze studentami. Organizator nie chciał, żebym tam był. Każdy ma swój interes. – A kto organizował

Jak zagłosują niemieccy posłowie w sprawie Grecji? Setka przeciw?

głosowania. Do udzielenia pełnomocnictwa Merkel potrzebna jest zwykła większość głosów. Bundestag liczy w obecnej kadencji 631 posłów, z czego 504, czyli ponad 80 proc., to członkowie Wielkiej Koalicji. Jednak liczba sceptyków w jej szeregach rośnie. Trwa przeciąganie liny. Według różnych szacunków przeciwko

Przegląd informacji ze spółek

Asseco Poland odnotowało 81,7 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2016 r. wobec 102,1 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Portfel zamówień grupy Asseco Poland na bieżący rok wynosi 7 504 mln zł, podała spółka w

Rosną zyski wielkich grup energetycznych. Ale prąd na giełdzie tanieje

sumie zyski na czystko trzech grup wyniosły: PGE - 1,09 mld zł, Tauron - 504 mln zł, a Energa - 355 mln zł. Przed branżą energetyczną stoją duże wyzwania: trwa rozbudowa nowych elektrowni i modernizacja sieci, co pochłania duże koszty. W pierwszym kwartale było to w przypadku PGE 1,4 mld zł, Tauronu

Redan liczy na poprawę wyników w br., nie planuje dywidendy za 2014 r.

. Przychody wzrosły o 7,5% r/r do 504 mln zł. Redan poniósł stratę wysokości 8,7 mln zł na wycenie pozycji walutowej, która została skompensowana kwotą 9 mln zł w wyniku utworzenia aktywa na odroczony podatek dochodowy. "Nasz zysk operacyjny uległ podwojeniu do 12,4 mln zł, w tym 8,6 mln zł do wyniku

Przegląd prasy

było 68 504 akcji spółki Fortuna Entertainment Group N.V., podał Erste Securities Polska. --Elemental Holding sfinalizował zakup 85% udziałów niemieckiej spółki Recat z branży przetwarzania zużytych katalizatorów samochodowych i przemysłowych, podał Elemental. --Altus TFI będzie

Spalarnia śmieci będzie dużo droższa. Kto za to zapłaci?

, PBG Energia, Constructions Industriales de la Mediterranee i Rafako to 789,6 miliona zł, a Polimexu Mostostal, Fisia Babcock Environment GmgH i Korporacji Budowlanej Doraco to aż 797,7 miliona zł. Pierwotnie ProNatura ogłaszając przetarg zakładała, że najwyższa oferta nie przekroczy 504 milionów zł

Firmy rozliczeniowe uspokajają: karty zbliżeniowe są bezpieczne

Z danych First Data wynika, że pomiędzy październikiem 2012 r. a marcem 2013 r. współczynnik wszystkich transakcji nieuprawnionych wyniósł niespełna 0,01 proc. Natomiast jeśli chodzi o płatności dokonane przy użyciu kart zbliżeniowych, system Polcard wyłapał tylko 504 oszukańcze transakcje. Czy to

Sąd ogłosił upadłość Galerii Centrum

Sąd Rejonowy w Krakowie ogłosił upadłość, z możliwością zawarcia układu, spółki Galeria Centrum, jednostki zależnej od Vistula Group, podała firma w czwartek. "Na mocy postanowienia z dnia 1 lipca 2009 r. Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw u

Jak wydajemy unijne pieniądze - obwodnica zbudowana tam, gdzie nie trzeba

można tak łatwo przeliczyć na złotówki. W sumie lotnisko kosztowało (z całą infrastrukturą) ponad 504 mln zł, z czego 125 mln pochodzi z Regionalnego Programu Operacyjnego. Pozostałe pieniądze to wkład własny udziałowców i kredyt bankowy. Do tego jeszcze sieć dróg dojazdowych i tory do samego portu. Bo

Przegląd prasy

kupił Ithaca Petroleum Norge z Norwegii za co najmniej 60 mln USD --Obligacje PBS w Ciechanowie warte 5,22 mln zł wejdą na Catalyst w poniedziałek --Wirtualna Polska ustaliła cenę akcji w IPO na 32 zł, liczbę - na 9,19 mln sztuk --Uniwheels sprzeda akcje po 105 zł za sztukę, łączna wartość oferty 504

Internetowe kantory rzucają koło ratunkowe frankowiczom

. Wynika z tego, że gdyby płacić według średniego kursu NBP, rata kredytu wynosiłaby 1287 zł, ale już uwzględniając kurs banku - w tym przypadku PKO BP - będzie to 1329 zł. Różnica, czyli 42, zł trafia do kasy banku. Rocznie to 504 zł, a w skali np. 10 lat kwota rośnie do ponad 5 tys. zł! Problem w tym, że

Podatek od transakcji - koszty, zyski, ryzyka

bankowy, który wynosi najczęściej ułamek procentu aktywów banku. W ciągu roku poszczególne kraje chcą zarobić na opłatach: Niemcy - 1,3 mld euro, Francja - 504 mln euro, Wielka Brytania - 2,5 mld funtów, a Węgry - równowartość 650 mln euro.

Mundial, czyli żniwa bukmacherów. Promocje prawie jak w... bankach

, należałoby postawić na Hiszpanów, których łączna wartość wynosi według portalu Transfermarkt.de jakieś 671 mln euro. Niemcy mogliby "się sprzedać" za 606 mln euro, a Brazylijczycy za 504 mln. Patrząc po kursach proponowanych przez najpoważniejszego ze światowych bukmacherów, czyli Williama Hilla

Przegląd informacji ze spółek

) wyniosą 504 mln zł brutto (125,4 mln euro). Spółka z emisji nowych akcji pozyska 252 mln mln brutto (62,7 mln euro). Dom Development odnotował 5,40 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2015 r. wobec 9,25 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w

Projekt unijnego podatku bankowego gotowy. Kogo zaboli najbardziej?

Brytania, Niemcy, Francja, Węgry czy Łotwa. Rocznie poszczególne kraje chcą zarobić na opłatach: Niemcy - 1,3 mld euro, Francja - 504 mln euro, Wielka Brytania - 2,5 mld funtów, a Węgry - równowartość 650 mln euro.

Ubezpieczyciele wstają z kolan

. Największe spadki grupa zanotowała we Włoszech (o 3,7 proc.), Hiszpani (o 5,7 proc.) i Niemczech (o 1,1 proc.). W efekcie zysk grupy Generali spadł w pierwszym półroczu o 65,5 proc. do 504 mln euro. Rok temu było to aż 1,5 mld euro. Spółka mogła zarobić więcej, gdyby nie 200 mln euro odszkodowań, które

Sprawdzamy majątki prezydentów miast. Rekordzistka ma prawie 3,5 mln zł oszczędności

504 zł. W urzędzie miasta jego wynagrodzenie wyniosło 159 330 zł. 20 900 zł Oszczędności prezydenta Szczecina wynoszą: 12 tys. zł, 1,5 tys. euro i 500 funtów. Posiada 284-metrowy dom o wartości 1,1 mln zł, 1/6 udziałów w 47-metrowym mieszkaniu o wartości 200 tys. zł i działkę zabudowaną z domem

Tygodniowy przegląd informacji ISBnews z sektora TMT

zrealizować oczekiwanie głównego akcjonariusza, czyli zaproponować dywidendę za 2016 rok na poziomie z poprzedniego roku, poinformował wiceprezes Rafał Kozłowski.  Portfel zamówień grupy Asseco Poland na bieżący rok wynosi 7 504 mln zł, podała spółka w raporcie. Asseco Poland odnotowało 81,7 mln zł

Becikowe do pełnoletności? Absurd, który może kosztować 90 mld zł rocznie

osobę i 664 zł na osobę dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym (obecnie 504 zł i 583 zł). Dochodzenie do tego poziomu następowałoby w dwóch etapach: od 1 listopada br. - odpowiednio 539 zł i 623 zł, a od 1 listopada 2014 r. 574 zł i 664 zł. Giełda wierzytelności: Kontrahenci nie płacą na czas? Spróbuj

Za mało nam milion gratów rocznie? Polska "moto-skansenem" Europy

auta na 1 tys. mieszkańców. A dekadę później - już 504 auta na 1 tys. mieszkańców. Według takich oficjalnych statystyk Polska pod względem nasycenia autami przebiła już średnią UE, bo w 2012 r. na 1 tys. mieszkańców Unii przypadło przeciętnie 487 samochodów osobowych. Wskaźniki zmotoryzowania Polaków

Pożyczki świąteczne - kosztowne marzenia

GETIN BANK 487 5% 20,4% 22,44% MILLENNIUM BANK 504 5% 26,9% 30,86% POLBANK

Podatek bankowy powraca. Za wszystko zapłacą klienci?

. Własne podatki bankowe wprowadziły już lub zamierzają wprowadzić m.in. Portugalia, Wielka Brytania, Niemcy, Francja, Węgry czy Łotwa. Rocznie poszczególne kraje chcą zarobić na opłatach: Niemcy - 1,3 mld euro, Francja - 504 mln euro, Wielka Brytania - 2,5 mld funtów, a Węgry - równowartość 650 mln euro.

Kotowska: Zlikwidować becikowe, budować żłobki

urlopu wychowawczego w wysokości 400 zł przysługuje, pod warunkiem że dochód w gospodarstwie domowym nie przekracza 504 zł na osobę. To sprawia, że z urlopów wychowawczych korzystają przede wszystkim kobiety z rodzin o niskich dochodach, na ogół słabo wykształcone. I jak pokazują dane statystyczne, spada

504

rok 504 / DIV
V wiek ? VI wiek ? VII wiek
502 ? 503 ? 504 ? 505 ? 506  

więcej o 504 na pl.wikipedia.org