503

Bogdanka obniżyła planowany capex na ten rok o 77 mln zł do 503 mln zł

Warszawa, 30.04.2015 (ISBnews) - Lubelski Węgiel Bogdanka obniżyła planowane na ten rok nakłady inwestycyjne o 77 mln zł do 503 mln zł, podała spółka. "Zgodnie z założeniami przedstawionymi w sprawozdaniu zarządu LW Bogdanka za 2014 r., na 2015 r. spółka przyjęła nakłady inwestycyjne na

Brytyjczycy przejmują kina Cinema City. Duże zmiany na rynku

Brytyjczycy przejmują kina Cinema City. Duże zmiany na rynku

Dziś Cineworld i Cinema City podały w komunikatach warunki umowy, na mocy której dojdzie do transakcji. W ramach podpisanej umowy Cineworld przejął wszystkie kina Cinema City za 503 mln funtów. Z tej kwoty 272 mln funtów zostaną wypłacone Cinema City w gotówce, pozostała kwota zostanie oddana

ACEA: Liczba rejestracji nowych aut osobowych wzrosła o 9,4% r/r w 2018 r.

osobowych, co oznacza spadek o 5,5% r/r, podano w komunikacie. ACEA podało także, że w całej Unii Europejskiej (z wyłączeniem Malty) popyt na nowe samochody spadł w poprzednim miesiącu o 8,4% r/r do 998 503 sztuk. W 2018 r. odnotowano wzrost o 0,1% do 15,14 mln pojazdów. Popyt w 2018 r. był

Akcjonariusze Neuki zdecydowali o 7,4 zł dywidendy na akcję

dywidendą wynosi 4 474 503. Neuca wypłaciła dywidendę z zysku za 2017 rok w wysokości 6,4 zł na akcję (29,6 mln zł), a rok wcześniej 5,75 zł na akcję (29 mln zł) Grupa Neuca jest liderem rynku hurtowej sprzedaży leków. Łączny udział spółek z grupy Neuca w krajowym rynku hurtu aptecznego na koniec 2018 r

LC Corp sprzedał 873 lokale i przekazał 702 lokali w I kw. 2018 r.

zostaną w wynikach za I kw. 2018 r. - 702 (w I kw. 2017 r. - 503)" - czytamy w komunikacie. LC Corp S.A. kontroluje grupę celowych spółek deweloperskich, realizujących inwestycje mieszkaniowe i komercyjne w największych miastach w kraju. Spółka jest notowana na GPW od 2007 r. (ISBnews)  

Samar: Liczba rejestracji nowych aut o DMC do 3,5 t spadła o 12,41% r/r w VIII

rok wcześniej oraz o 1,95% (-957 szt.) mniej niż w lipcu 2019 roku. Dane skumulowane wykazują wzrost sprzedaży. Dotychczas w 2019 roku zarejestrowano w Polsce 375 503 samochody osobowe, o 0,18% mniej w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego (-671 szt.), wskazano także. "Biorąc pod

Konsorcjum ze spółką Trakcji wykona prace drogowe na Litwie za 30,5 mln euro

Kauno w umowie. "Umowa została zawarta w ramach konsorcjum, a wartość netto umowy wynosi 30 503 447 euro (128 087 024,30 zł). Spółka zależna AB Kauno tiltai nie zawarła jeszcze umowy wykonawczej z pozostałymi konsorcjantami, więc nie jest znany jej ostateczny udział w wartości Umowy. Spółka w

Akcjonariusze Orange zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy

Warszawa, 19.04.2017 (ISBnews) - Akcjonariusze Orange Polska zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy, wynika z uchwał walnego. „Zysk z lat ubiegłych spółki Orange Polska w kwocie 32 503 549,86 zł, wykazany w sprawozdaniu finansowym spółki za rok obrotowy 2016 przeznaczony zostaje na kapitał

LC Corp sprzedał 741 mieszkań netto w I kw. wobec 461 rok wcześniej

(ostateczne umowy sprzedaży), które rozpoznane zostaną w wynikach za I kwartał 2017 roku wyniosły 503 (w I kwartale 2016 r. - 166), podano także w komunikacie. LC Corp S.A. kontroluje grupę celowych spółek deweloperskich, realizujących inwestycje mieszkaniowe i komercyjne w największych miastach w

Polityk odpowiedzialny za emerytury do Polaków:  Jak będziemy chcieli  zabrać wam składki emerytalne, to możecie się bronić. Ale nie mówi całej prawdy

Polityk odpowiedzialny za emerytury do Polaków:  Jak będziemy chcieli  zabrać wam składki emerytalne, to możecie się bronić. Ale nie mówi całej prawdy

oszczędzać w PPK jako 30-latek w 2019 roku, zarabiając 6 tys. zł brutto. Po 20 latach, w 2039, do władzy dochodzi partia Lewo i Niesprawiedliwość, która chce znacjonalizować środki w PPK. W tym czasie pan Andrzej ma już odłożone 100 503 zł. Z tego sam wpłacił 37 916 zł, pracodawca dołożył mu 28 437 zł, a

Grupa TXM miała wstępnie 46,53 mln zł straty netto w 2018 roku

: 353 503 tys. zł - Zysk brutto na sprzedaży (marża): 140 472 tys. zł - Koszty operacyjne: 174 863 tys. zł - Wynik na działalności operacyjnej (EBIT): (-34 391) tys. zł - Pozostałe przychody i koszty operacyjne: (-2 914) tys. zł - Przychody i koszty finansowe: (-4 452) tys. zł - Wynik brutto

Midas uważa, że cena w wezwaniu Polkomtela odpowiada wartości godziwej

pośrednio zależna od Cyfrowego Polsatu - ogłosił wezwanie do zapisywania się na sprzedaż 503 124 060 akcji spółki Midas, uprawniających do 34,0025% ogólnej liczby głosów i kapitału zakładowego w Midasie, podał Cyfrowy Polsat. Cena w wezwaniu została określona na 0,81 zł. Cyfrowy Polsat i Polkomtel tworzą

Provident: 20% Polaków nie rozmawia z nikim na temat swojej sytuacji finansowej

zastrzeżenia. Niemal co czwarta osoba (23%) nie dzieli się z innymi opiniami na temat produktów finansowych, podano także. Badanie zostało przeprowadzone w kwietniu 2018 roku na reprezentatywnej próbie respondentów w Polsce (n=503), Hiszpanii (n=547), na Węgrzech (n=503), w Rumunii (n=500), w Czechach (n=500

IPF: Sytuacja finansowa 36% polskich rodzin poprawiła się, 19% pogorszyła w 2018

roku na reprezentatywnej próbie respondentów w Polsce (n=501), Hiszpanii (n=500), na Węgrzech (n=503), w Rumunii (n=500), w Czechach (n=500), Meksyku (n=500) i na Litwie (500). Badanie miało na celu poznanie opinii badanych dotyczących zagadnień związanych z finansami. (ISBnews)  

Lokum Deweloper miał 43,61 mln zł zysku netto, 62,24 mln zł zysku EBIT w I półr.

Grupa prowadziła prace planistyczne. W I półroczu 2019 roku grupa kapitałowa Lokum Deweloper prowadziła w Krakowie prace przygotowawcze dla 1 503 lokali w kolejnych etapach inwestycji Lokum Siesta i Lokum Vista oraz dla inwestycji przy ul. Klimeckiego - Lokum Salsa. Grupa posiada obecnie w

Akcjonariusze Coliana zdecydowali o wypłacie 0,04 zł dywidendy na akcję

Warszawa, 28.06.2016 (ISBnews) - Akcjonariusze Coliana zdecydowali o przeznaczeniu łącznej kwoty 7,337 mln zł na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 0,04 zł na akcję, wynika z uchwał walnego. "Z prawa do dywidendy wyłącza się akcje własne w liczbie 9 371 503 sztuk posiadane przez

NBP: Saldo na rachunku C/A to -878 mln euro w VII, konsensus: -923 mln euro

Warszawa, 13.09.2017 (ISBnews) - Na rachunku obrotów bieżących w lipcu 2017 r. odnotowano ujemne saldo w wysokości 878 mln euro wobec 932 mln euro deficytu miesiąc wcześniej i wobec 503 mln euro ujemnego salda rok wcześniej, podał Narodowy Bank Polski (NBP). Według szesnastu ankietowanych przez

SMT nabędzie akcje własne celem odsprzedaży akcjonariuszowi iAlbatros

Khanfira za łączną cenę 12 503 594,96 zł, jednak jednocześnie ze zobowiązaniem pana Moncefa Khanfira do zakupu akcji SMT za całość tej kwoty - zakup 95 695 akcji iAlbatros S.A. od pozostałych akcjonariuszy mniejszościowych za łączną cenę 10 831 969,49 zł. Zgodnie z decyzją zarządu spółki, drugi element

Pracownicze plany kapitałowe. Najważniejsze pytania i odpowiedzi związane z nowym programem oszczędzania na emeryturę

Pracownicze plany kapitałowe. Najważniejsze pytania i odpowiedzi związane z nowym programem oszczędzania na emeryturę

100 503 zł. Z tego sam wpłacił 37 916 zł, pracodawca dołożył mu 28 437 zł, a 5050 zł to suma wpłaty powitalnej i wszystkich dopłat rocznych od państwa. Pan Andrzej decyduje się na wcześniejszą (przed ukończeniem 60 lat) wypłatę i wystąpienie z PPK. To oznacza, że ze swoich 100 503 zł musi: * przekazać

Bank Pekao mógł mieć 345-404 mln zł zysku netto w IV kw. 2015 r. wg analityków

oczekiwaniami analityków, na poziomie od 495 do 507 mln zł, przy konsensusie na poziomie 503 mln zł w porównaniu z 500 mln zł w IV kw. 2014 r. (ISBnews)

NBP: Saldo na rachunku C/A to -738 mln euro w III, konsensus: -525 mln euro

kapitałowego w analizowanym miesiącu było ujemne i wyniosło 1,9 mld zł" - napisał bank centralny w komentarzu. Saldo obrotów towarowych było ujemne i wyniosło 218 mln euro wobec deficytu 503 mln euro miesiąc wcześniej, w analogicznym miesiącu 2016 r. było dodatnie i wyniosło 337 mln euro

CCC miało wstępnie 41,2 mln zł zysku netto w III kw. 2017, wzrost o 303,9% r/r

ekwiwalenty: 104,5 zł, Zadłużenie netto: 1 139,4 mln zł. "Łączna powierzchnia handlowa grupy na dzień 30.09.2017 wyniosła 503 tys. m2, a liczba sklepów 897. Wzrost sprzedaży w sklepach porównywalnych wyniósł w III kwartale 2017 roku 25,5%, licząc rok do roku" - czytamy dalej. Spółka zastrzegła

Trakcja ma umowy na prace przy Szczecińskiej Kolei Metrop. za 481,2 mln zł netto

PLK podały, że podpisały dziś umowy za ok. 503 mln zł netto na modernizację linii na terenie aglomeracji szczecińskiej. Prace będą prowadzone na odcinku linii kolejowej Stargard – Szczecin Główny (nr 351), linii Gryfino – Szczecin Główny (nr 273), Szczecin Dąbie - Goleniów (nr 401) oraz na

Pfleiderer skupił ok. 3,24 mln akcji własnych po 47 zł/szt.

głosu z akcji własnych, podano także. Łączna liczba akcji na okaziciela zgłoszonych przez akcjonariuszy do sprzedaży w ramach zaproszenia wyniosła 20 468 503. Ze względu na fakt, że łączna liczba akcji zgłoszonych przez akcjonariuszy do sprzedaży w ramach zaproszenia przekroczyła łączną liczbę akcji

Echo zwiększyło sprzedaż do 335 mieszkań w III kw., pewne celu 1,3 tys. w 2017

: rozpoczęliśmy budowę nowych, atrakcyjnych projektów, jak Osiedle Perspektywa II w Poznaniu, Nowa Dzielnica w Łodzi czy Zebra we Wrocławiu" - powiedział Olbryk, cytowany w komunikacie. Narastająco od początku 2017 roku Echo i spółki zależne sprzedały umowami przedwstępnymi 885 mieszkań (wobec 503 mieszkań

Wańka-wstańka. Rządowy system Twój ePIT padł, a po kilku godzinach wstał. Resort tłumaczy: były przejściowe problemy

dnia Koło 9 rano Twój ePIT zachowywał się jednak już jak bokser Andrzej Gołota po ciężkim nokaucie. Padał i wstawał po chwili, aby znowu paść. I tak już miało zostać na długie godziny. Część osób w ogóle nie mogła się dostać na stronę. Oglądali tylko komunikaty: HTTP Error 503. The service is

Geotrans miał wstępnie 311,8 tys. zł jednostkowej straty netto w II kw.

. Zysk EBITDA szacowany jest na 649 456,36 zł (spadek o 3,17% r/r) w I kw. i 1 509 691,84 zł w I poł. 2017 r. (spadek o 24,80% r/r). Spółka szacuje stratę netto o wartości 950 311,08 zł (w porównaniu do ubiegłorocznego zysku netto za ten okres o wartości 503 901,03 zł). Strata netto za I półrocze

Pekaes: W wezwaniu złożono zapisy na 10,087 mln akcji

Warszawa, 10.10.2016 (ISBnews) - W wezwaniu KH Logistyka oraz PEK II SCSp na Pekaes złożono zapisy na 10 087 503 akcji, reprezentujących 33,05% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu, podał pośredniczący Pekao Investment Banking. "Objęcie wyżej wymienionej liczby akcji zapisami

Akcjonariusze AviaAM zdecydują 3 IV o wypłacie 0,09 euro zł dywidendy na akcję

zaproponować następujący podział zysku spółki: 3 897 503 euro (tj. 0.09 euro na akcję) na wypłatę dywidendy za 2014 r. i 1 203 977 euro na rezerwę na nabycie akcji własnych" - głosi komunikat. AviaAM podała też w raporcie, że w 2014 r. wypracowała 12,84 mln USD zysku netto wobec 5,67 mln USD zysku rok

Obroty ogółem na rynku Catalyst spadły o 58,8% r/r do 181,39 mln zł w styczniu

wyemitowały Novavis oraz Raiffeisen Bank Polska. Łączna wartość debiutujących w styczniu obligacji na tym rynku wyniosła ponad 503 mln zł.   (ISBnews)

Polimex rozmawia z GDDKiA o ugodzie ws. roszczeń, zawarł umowę o poufności

) - Jarosław (węzeł Wierzbna) od km 581 + 250 do km 622 + 450" - czytamy w komunikacie. Łączna wartość przedmiotu sporu wynikająca z toczących się spraw sądowych w przedmiocie powyższych umów wynosi: z powództwa spółki i konsorcjantów: 507 527 243 zł, a z powództwa GDDKiA 503 879 704,77 zł, podano

Przegląd prasy

firm faktoringowych wzrosły o 21% r/r do 132 mld zł w I półr. --Euler Hermes: Liczba niewypłacalności firm spadła o 2% r/r do 503 w I półr. --Oferta Izostalu jedną z najkorzystniejszych w przetargu Gaz-Systemu --Akcjonariusze Wojasa zdecydowali o 0,2 zł dywidendy na akcję --KNF zatwierdziła

W wezwaniu ogłoszonym przez Polkomtel złożono zapisy na 27,24% akcji Midasa

Limited 1 379 597 139 akcji Midasa, reprezentujących 93,237% ogólnej liczby głosów i kapitału zakładowego, podano także. Pod koniec lutego Polkomtel - spółka pośrednio zależna od Cyfrowego Polsatu - ogłosił wezwanie do zapisywania się na sprzedaż 503 124 060 akcji spółki Midas, uprawniających do 34,0025

Polkomtel ogłosił wezwanie na 34,0025% akcji Midasa po 0,81 zł za akcję

Warszawa, 29.02.2016 (ISBnews)  - Polkomtel - spółka pośrednio zależna od Cyfrowego Polsatu - ogłosił wezwanie do zapisywania się na sprzedaż 503 124 060 akcji spółki Midas S.A., uprawniających do 34,0025% ogólnej liczby głosów i kapitału zakładowego w Midasie, podał Cyfrowy Polsat. Cena

MF sprzedało na przetargu uzupełniającym obligacje o wartości 1505 mln zł

Warszawa, 04.02.2016 (ISBnews) - Ministerstwo Finansów sprzedało na przetargu uzupełniającym obligacje serii OK0118 o wartości 1 002 mln zł oraz serii DS0726 o wartości 503, podał resort. Oferta wynosiła odpowiednio 1 000 mln zł i 500 mln zł. Popyt inwestorów wyniósł 2 204,2 mln zł w

Kruk przydzielił obligacje serii W2 o łącznej wartości nominalnej 30 mln zł

. Oferta nie była podzielona na transze. W okresie subskrypcji 982 inwestorów złożyło zapisy na 1 996 503 obligacje. W związku z tym spółka przydzieliła inwestorom 300 000 obligacji, a stopa redukcji wyniosła 84,97%, podano również W połowie listopada Kruk zdecydował o emisji niezabezpieczonych

Samar: Liczba rejestracji nowych aut o DMC do 3,5 t wzrosła o 13,2% r/r w IV

11,64% więcej w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego (+19 261 szt.), podał też Samar. Na rynku samochodów dostawczych w ubiegłym miesiącu zarejestrowano w Polsce 5 368 samochodów, o 10,34% (+503 szt.) więcej niż rok wcześniej i o 4,72% (-266 szt.) mniej niż w marcu 2018 roku. W sumie

ARR: Eksport zbóż spadł o 21% r/r do 5 mln ton w lipcu-maju

;Zmniejszył się przede wszystkim eksport pszenicy (o 26%, do 3,2 mln ton). Mniej wyeksportowano także pszenżyta (501 tys. ton – spadek o 9%), żyta (474 tys. ton – spadek o 15%) oraz jęczmienia (174 tys. ton – spadek o 6%). Eksport kukurydzy wyniósł 503 tys. ton wobec 553 tys. ton rok

Unibep ma warunkową umowę na prace budowlane o wartości 122,5 mln zł netto

prace przygotowawcze dotyczące realizacji drugiego etapu inwestycji. W budynkach A-C o wysokości od 3 do 10 kondygnacji znajdą się łącznie 503 lokale mieszkalne, część usługowa oraz łącznie 653 miejsca parkingowe w dwukondygnacyjnym garażu podziemnym" - czytamy w komunikacie. Umowa budowlana

Zysk netto Atende wyniósł 0,02 mln zł w I kw. 2017 r. wobec straty rok wcześniej

stosunku do kosztów ogólnego zarządu, poprawie uległy zysk operacyjny (zmniejszenie straty do 242 tys. zł z 2 115 tys. zł rok wcześniej), wynik EBITDA (zysk na poziomie 1 503 tys. zł wobec straty 592 tys. zł w I kwartale 2016 r.) oraz wynik netto (zysk na poziomie 17 tys. zł wobec straty 2 006 tys. zł rok

Akcjonariusze Coliana zdecydują 28 VI o wypłacie 0,04 zł dywidendy na akcję

kwotę łącznej dywidendy przeznaczonej dla akcjonariuszy spółki" - czytamy w projekcie. Spółka podała też, że z prawa do dywidendy wyłącza się akcje własne w liczbie 9 371 503 sztuk posiadane przez Coliana wg stanu na 2 czerwca 2016 roku, "co sprawia, że dywidenda przysługuje pozostałym 183

BM Reflex: Nie będzie istotnych podwyżek na stacjach w najbliższych tygodniach

USA . W ubiegłym tygodniu zmalał on aż 1,205 mln bbl/d do 7,286 mln bbl/d. W tym dostawy ropy z Arabii Saudyjskiej zmniejszyły się 393 tys.bbl/d do 1,064 mln bbl/d. Import z Angoli, Ekwadoru i Iraku zmalał o 503 mln bbl/d. Biorąc pod uwagę fakt, że produkcja ropy z łupków w USA nie wzrośnie w tak

Zysk netto Banku Pekao spadł r/r do 438,36 mln zł w IV kw.,konsensus: 376 mln zł

wcześniej. Według analityków, wynik odsetkowy Pekao w IV kwartale wyniósł od 1 052 do 1 091 mln zł, przy konsensusie na poziomie 1 066 mln zł. Szacowali oni, że Wynik z opłat i prowizji ukształtował się na poziomie od 495 do 507 mln zł, przy konsensusie na poziomie 503 mln zł. Aktywa

PKP Cargo ma pierwsze trzy lokomotywy od Siemensa, zaczną kursować w lutym

na siedem krajów UE) zostaną dostarczone z końcem pierwszego półrocza 2017 roku, podano również. Vectron w PKP Cargo jest oznaczony jako EU-46. Do Polski trafiły lokomotywy o numerach 501, 502 i 503. Kolejne testy tych maszyn zostaną przeprowadzone w lokomotywowni na poznańskim Franowie. W sumie

Nowy prezes SMT wykorzysta środki ze zbycia iAlbatros na kupno akcji SMT

, przeznaczy całość otrzymanej ceny (12 503 594,96 zł) na zakup akcji SMT SA, przy czym ma prawo pomniejszyć tę kwotę o uzasadnione koszty transakcyjne" - czytamy w komunikacie. SMT nabył 199 698 akcji spółki spółki od cypryjskich spółek Onemaker oraz MKIA i obecnie Grupa Kapitałowa posiada pakiet

Euler Hermes: Liczba niewypłacalności firm wzrosła r/r do 80 w sierpniu

postępowania restrukturyzacyjnego. W tym roku w ciągu ośmiu miesięcy opublikowano informacje o niewypłacalności 591 przedsiębiorstw, tj. o 17% więcej niż w tym samym okresie ub. roku (503 niewypłacalności)" - czytamy w komunikacie.  Zsumowany łączny obrót firm, których niewypłacalności opublikowano

KNF: Wzrost obciążeń i wymogów regulacyjnych wyzwaniem dla zyskowności banków

; W I kwartale br. odnotowano wzrost kosztów działania i amortyzacji (o 503 mln zł; 5,4%), który wynikał głównie ze wzrostu kosztów pracowniczych (o 284 mln zł; 4,1%) oraz kosztów ogólnego zarządu (o 212 mln zł; 4,5%), podczas gdy koszty amortyzacji pozostały na poziomie zbliżonym do ub.r. 

Polwax ocenia, że zarówno bieżący rok, jak i 2018 będą bardzo trudne

; – podsumował prezes Polwax.  Przychody ze sprzedaży w I półroczu 2017 roku, były niższe o ok. 5,5% w porównaniu z rokiem 2016. Spółka zwraca uwagę za to na 11,5%, wzrost sprzedaży produktów dedykowanych dla przemysłu w I półroczu 2017 roku do poziomu 9 503 ton. W efekcie tych działań ten

Jak serwisy zakupowe manipulują cenami. Miała być "superpromocja", jest dużo drożej niż w sklepie

. Cena oryginalna 503 zł, cena po obniżce 225 zł. Oszczędzasz 278 zł. Superoferta? No, ba. I to jak. A ileż to cudo kosztuje w sklepie Barcelony, zapytają państwo? 44,20 euro, czyli raptem jakieś 180 zł... Bez żadnych zniżek i promocji, rzecz jasna. Czy cena 225 zł za ten plecak jest zła? Nie. Ale niech

Strata netto Geotrans to 0,95 mln zł w II kw. 2017 r. wobec zysku rok wcześniej

osiągnęła w II kwartale br. stratę w kwocie 950 311,08 zł, co w porównaniu do ubiegłorocznego zysku netto za ten okres o wartości 503 901,03 zł świadczy o pogorszeniu w zakresie osiąganego wyniku netto. Strata netto emitenta za okres pierwszych sześciu miesięcy 2017 r. kształtuje się na poziomie 311 812,08

Dyndo: PAIH stawia na Indie, biuro w Mumbaju ruszy na przełomie IX/X

wzrósł o 8,2% r/r do 653,7 mln euro, a import wrósł o 14% r/r do 2 156,7 mln euro. Oznacza to, że deficyt w obrotach między tymi krajami wzrósł do 1 503 mln euro w 2017 r. z 1 288,6 mln euro w 2016 r. Eksport do Indii w 2017 r. stanowił 0,32% polskiego eksportu, a import - 1,06% całości. Rolą

Bank Pocztowy planuje emisję obligacji podporządk. na ok. 50 mln zł w II kw.

, które pozwoliłoby powrócić do kredytowania dużych firm oraz udzielania kredytów mieszkaniowych na znacznie większą skalę, poinformowali przedstawiciele banku. "Jesteśmy aktywni na rynku obligacyjnym - 2015 rok zamknęliśmy saldem obligacji 503 mln zł, więc mamy ich więcej w obrocie niż inne banki

"Gazeta Wyborcza" najczęściej cytowanym medium 2015 roku

uplasował się TVN (1515) i TVP Info (971). Czwarte miejsce zajął Polsat News (503), zaś ostatnie, piąte, TV Republika (440). W kategorii radiowej najczęściej powoływano się na RMF FM, Radio ZET (2172) i TOK FM (883). Najrzadziej - na 1 i 3 Program Polskiego Radia (odpowiednio 647 i 509 powołań). Za

Cyfrowy Polsat: Capex na sieć po przejęciu Midasa sięgnie do 1 mld zł w 3 lata

9,35 mld zł, EBITDA 3,37 mld zł, capex/przychody 8,5%, FCF 1,28 mld zł. Polkomtel - spółka pośrednio zależna od Cyfrowego Polsatu - ogłosił dziś wezwanie do zapisywania się na sprzedaż 503 124 060 akcji spółki Midas S.A., uprawniających do 34,0025% ogólnej liczby głosów i kapitału zakładowego w

"W Europie mieszka ponad 500 mln ludzi. Jeśli każdy się dorzuci, to uratujemy Ateny". Internauci robią zrzutkę na Grecję

Autor zbiórki stawia sprawę jasno: zamieszanie wokół Grecji staje się już nudne, dlatego to ludzie powinni wziąć sprawy w swoje ręce i pomóc Atenom uzbierać potrzebne pieniądze - Unia Europejska jest domem dla 503 mln ludzi, jeśli każdy z nas po prostu dorzuci kilka euro, to możemy postawić Grecję

PKP Cargo otrzyma pierwsze lokomotywy wielosystemowe w styczniu 2016 r.

, podano również. "Wszystkie próby przebiegły pomyślnie i bez zakłóceń, a cały przegląd zakończył się podpisaniem protokołów odbiorów fabrycznych dla lokomotyw EU46 o numerach 501, 502 i 503. W styczniu lokomotywy przejadą do Polski, gdzie zostaną przeprowadzone odbiory końcowe"

Impexmetal: Dalsze wzrosty sprzedaży nie będą tak wysokie jak dotychczas

przychody do 548 mln zł (wobec 367 mln zł w analogicznym okresie 2014 roku), w segmencie cynku i ołowiu przychody wzrosły do 503 mln zł (wobec 339 mln zł), w segmencie miedzi przychody wyniosły 457 mln zł (wobec 426 mln zł), a w segmencie handel - 453 mln zł (wobec 344 mln zł). Jednocześnie w większości

LW Bogdanka planuje wyprodukować 8,5 mln ton węgla w tym roku

obniżyła planowane na ten rok nakłady inwestycyjne o 77 mln zł do 503 mln zł. LW Bogdanka - notowana na GPW i wchodząca w skład indeksu największych spółek WIG20 - miała na koniec 2014 r. 16,6% udziałów w rynku węgla energetycznego w Polsce i 24,9% w rynku węgla sprzedanego do energetyki zawodowej

Bytom przeniósł znak towarowy na spółkę zależną BTM 2, ma umowę licencyjną

jedynego właściciela BTM 2 w zamian za wkład niepieniężny w postaci znaków towarowych Bytom, zarejestrowanych w Urzędzie Patentowym RP. "Wartość godziwa znaku towarowego wynosi 65 503 000,00 zł i została ona ustalona na podstawie wyceny dokonanej przez profesjonalny podmiot zajmujący się wyceną praw

SMT: Prognozowany zysk netto iAlbatros wzrośnie do 28 mln zł w 2019 r.

zgromadzenie SMT, zakupu 107.000 akcji iAlbatros od Moncefa Khanfira za łączną cenę 12 503 594,96 zł, jednak jednocześnie ze zobowiązaniem pana Moncefa Khanfira do zakupu akcji SMT za całość tej kwoty oraz zakupu 95.695 akcji iAlbatros S.A. od pozostałych akcjonariuszy mniejszościowych za łączną cenę 10 831

Ryanair: Rekordowe podwyżki cen biletów, ale dalej chcą być tanią linią

W zakończonym 31 marca roku fiskalnym Ryanair zanotował 503 mln euro zysku netto. Jednak w tym roku tani przewoźnik szacuje, że zyski będą przynajmniej o 20 proc. niższe na poziomie 400-440 mln euro. Winne są temu przede wszystkim rosnące ceny paliw, które w ubiegłym roku wzrosły aż o 30 proc

KGHM: Zasoby projektu Ajax to 568 mln ton, nakłady inwestycyjne to 1,3 mld USD

technologicznych i zwiększono dzienną zdolność produkcyjną zakładu przeróbczego z 60 do 65 tysięcy ton. Zasoby eksploatacyjne (mineral reserves w kategoriach proven & probable) zostały oszacowane na 426 mln ton rudy o zawartości 0,29% miedzi, 0,19 g/t złota i 0,39 g/t srebra, wobec szacowanych w 2012 r. 503

Banki zwiększają zyski. Styczeń udany dla branży

zmniejszyły - o 24 proc., do 503 mln zł. Banki mocno pilnowały też kosztów - wiele z nich pozwalniało całe zastępy pracowników, na przykład Bank Handlowy w Warszawie SA zdecydował się na zwolnienia, które objąć miały 590 osób. W efekcie zagregowane koszty sektora bankowego zmniejszyły się w styczniu o 7 proc

Zysk netto Cyfrowego Polsatu wzrósł r/r do 349,9 mln zł w IV kw. 2016 r.

usługi dostępu do internetu, tj. o 163 002, czyli o 10,2% więcej niż na dzień 31 grudnia 2015 roku (1 594 740). Liczba świadczonych usług w obszarze płatnej telewizji wyniosła 4 766 429 na dzień 31 grudnia 2016 roku, co stanowi wzrost o 263 109, czyli o 5,8%, w porównaniu z 4 503 320 na dzień 31 grudnia

Bogdanka pod presją sytuacji rynkowej. Będzie ograniczenie zatrudnienia

okresie 2014 r. - Chcemy w tym roku utrzymać założenia dotyczące sprzedaży na poziomie 9,3-9,5 mln t surowca - podkreśla Stopa. Ograniczenie zatrudnienia Spółka ograniczy też w tym roku plan inwestycyjny o 77,6 mln zł - obecnie wynosi on 503 mln zł. Bogdanka będzie musiała także ograniczyć zatrudnienie o

Przegląd prasy

refinansowaniu i pozyskaniu finansowania do 1,75 mld zł --LC Corp sprzedał 503 mieszkania netto w III kwartale --Indeks WIG20 wzrósł o 0,36% na zamknięciu w środę --Sąd odmówił przyjęcia rozpoznania skargi L. Bogdanowicza wobec spółki WPH --UOKiK: Będzie postępowanie wyjaśniające ws. emisji spalin w

Przegląd informacji ze spółek

istniejącego zadłużenia grupy poprzez emisję obligacji lub w inny sposób oraz ustanowienie zastawu rejestrowego na zbiorze ruchomości i praw majątkowych, wynika z uchwał. Łączna kwota finansowania ma nie przekroczyć kwoty 1,75 mld zł. LC Corp sprzedał 503 mieszkania w III kw. 2015 roku (wobec 257 rok

Przegląd informacji ze spółek

. Polkomtel - spółka pośrednio zależna od Cyfrowego Polsatu - ogłosił wezwanie do zapisywania się na sprzedaż 503 124 060 akcji spółki Midas S.A., uprawniających do 34,0025% ogólnej liczby głosów i kapitału zakładowego w Midasie, podał Cyfrowy Polsat. Cena akcji Midasa w wezwaniu została określona na 0,81 zł

Przegląd informacji ze spółek

z wypracowanego zysku w I półroczu 2015 roku (0,08 zł na akcję), wynika z uchwał na walne zwołane na 29 maja. Lubelski Węgiel Bogdanka obniżyła planowane na ten rok nakłady inwestycyjne o 77 mln zł do 503 mln zł, podała spółka. Comp odnotował 21,89 mln zł skonsolidowanego zysku netto

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

Cyfrowego Polsatu ogłosiła wezwanie do zapisywania się na sprzedaż 503 124 060 akcji spółki Midas S.A., uprawniających do 34,0025% ogólnej liczby głosów i kapitału zakładowego w Midasie, podał Cyfrowy Polsat. Cena akcji Midasa w wezwaniu została określona na 0,81 zł. Polkomtel - spółka pośrednio zależna od

LPP miało 61,12 mln zł zysku netto w III kw. 2011 r., wzrost o 266,0% r/r

77 660     XI. Zobowiązania krótkoterminowe 503 306 459 763 114 097 115 316     XII. Kapitał własny 772 138 647 057 175 040 162 292     XIII. Kapitał

Boryszew miał 38,67 mln zł zysku netto w III kw. 2011 r., wzrost o 22,6% r/r

31.12.2010 30.09.2011 31.12.2010     XXXV. Aktywa 939 503 686 206 212 981 173 271     XXXVI. Zobowiązania długoterminowe 183 216 205 088 41 534 51 786    

Kup ziemię i zarabiaj na niej krocie. Ale uwaga! To rynek tylko dla znawców

ponaddwukrotnie wyższe niż w Grodzisku Mazowieckim (244 zł/m kw wobec 503 zł/m kw.), to z pewnością można oczekiwać zmniejszenia się tej dysproporcji w najbliższych latach i wzrostu cen w Grodzisku - mówi Suchodolski. Obecnie rynek budzi się z zimowego uśpienia. Aura zaczyna sprzyjać oglądaniu parceli przez

Ceny mieszkań stoją w miejscu, spadają stawki najmu

-89 2,0 bd bd Kraków 7 411 7 503 -92 1,2 3,9 -6,3 Lublin

Ubezpieczenie mieszkania lepiej wykupić bezpośrednio u ubezpieczyciela

600 tys. zł o powierzchni 170 m kw. Dodając ubezpieczenie wyposażenia wycenionego na 60 tys. zł i OC (suma 20 tys. zł) za cały pakiet w Unice kredytobiorca zapłaci 286 zł, w Ergo Hestii - 300 zł, w Warcie - 503 zł. W tym przypadku pakiet jest tańszy od ubezpieczenia murów kupowanego w Polbanku, Citi

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

akcji iAlbatros, pod warunkiem zaakceptowania projektu odpowiedniej uchwały przez walne zgromadzenie SMT, zakupu 107.000 akcji iAlbatros od Moncefa Khanfira za łączną cenę 12 503 594,96 zł, jednak jednocześnie ze zobowiązaniem pana Moncefa Khanfira do zakupu akcji SMT za całość tej kwoty oraz zakupu

Stefania Kasprzyk: bezpieczeństwo systemu jest najważniejsze

inwestycje? - W roku 2005 na inwestycje przeznaczyliśmy 503 mln zł, podobną kwotę wydatkowaliśmy w roku 2006. W tym roku będzie to nieco mniej, ponad 470 mln zł. W miarę sprawnie realizowane są inwestycje w stacje elektroenergetyczne i systemy teleinformatyczne, problemy są z budową linii

Emerytura? Weź sprawy w swoje ręce

. składka sięgnęła 503 zł, wartość polisy na życie urosła zaś do 67 tys. zł. Z naszych kalkulacji wynika, że opłacalność takiej polisy była zmienna i wymagała od naszego czytelnika dużej odporności na stres - zerwanie polisy w początkowych latach oznaczałoby zaakceptowanie straty. Po dziesięciu latach

Indywidualne konto emerytalne - ile można zarobić?

latach, kiedy koniunktura na giełdzie byłaby słaba. W pierwszym roku płacił kwartalną składkę w wysokości 300 zł. W kolejnych latach korzystał z corocznej indeksacji składki (urealniającej jej wartość w stosunku do inflacji) - w efekcie w 2007 r. składka sięgnęła 503 zł, wartość polisy na życie urosła

Ubezpiecz życie i przyszłość swoich bliskich

pierwszym roku płacił kwartalną składkę w wysokości 300 zł. W kolejnych latach korzystał z corocznej indeksacji składki (urealniającej jej wartość w stosunku do inflacji) - w efekcie w 2007 r. składka sięg-nęła 503 zł, wartość polisy na życie urosła zaś do 67 tys. zł. Z naszych kalkulacji wynika, że

Oświadczenia majątkowe członków rządu

., własność - dom 66 m kw., własność - mieszkanie własnościowe 87m kw., własność - inne: trzy działki, razem 14 800 m kw., własność Gotówka: - waluta polska: 741 503 zł - waluta obca: 126 518 USD, 95 919 euro - papiery: Fundusze Inwestycyjne ING, lokata ubezpieczeniowa ING, 582 548 zł Mienie ruchome o

14 sierpnia 2001 - Założenia do projektu budżetu państwa na rok 2002

Dokument Ministerstwa Finansów. 1. Budżet państwa w roku 2002 Od kilku lat maleje szybko udział dochodów budżetu państwa w PKB, obniżają się też realne dochody budżetu państwa. Tymczasem wydatki zdeterminowane prawem i zobowiązania skarbu państwa wzrastają. Przy znacznym spadku dynamiki gospoda

503

rok 503 / DIII
V wiek ? VI wiek ? VII wiek
501 ? 502 ? 503 ? 504 ? 505  

więcej o 503 na pl.wikipedia.org