500 zł w euro

mBank wyemitował na obligacje o wartości 500 mln euro

, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej wyniosła 500 mln euro, co wg kursu średniego Narodowego Banku Polskiego na 29 sierpnia 2018 r. stanowi równowartość 2 143 550 000 . mBank (dawniej BRE Bank) należy do czołówki uniwersalnych banków komercyjnych w Polsce

BNP Paribas BP ma umowę na finansowanie faktoringu na max. 500 mln euro

Warszawa, 17.06.2019 (ISBnews) - BNP Paribas Bank Polska zawarł z BNP Paribas S.A. umowę kredytową w kwocie nieprzekraczającej 500 mln euro, co stanowi równowartość ok. 2 128 mln (wg. śr. kursu Narodowego Banku Polskiego z 14 czerwca 2019 r.) w celu sfinansowania działalności faktoringowej

PKO BH wyemituje listy zastawne o wartości 500 mln euro 28 stycznia

nabycia listów zastawnych w piątej międzynarodowej emisji PKO Banku Hipotecznego złożyło ponad 70 inwestorów reprezentujących 16 krajów, a popyt wyniósł 1 080 mln euro. Listy zastawne o wartości 500 mln euro zostały przydzielone 66 inwestorom z 16 krajów.   "PKO Bank Hipoteczny

Immofinanz uplasował obligacje warte 500 mln euro, uzyskał rating BBB- od S&P

Warszawa, 23.01.2019 (ISBnews) - Immofinanz uplasował uprzywilejowane niezabezpieczone obligacje o wartości 500 mln euro z czteroletnim okresem zapadalności i stałym kuponem o oprocentowaniu 2,625%. S&P przyznał spółce długoterminowy rating emitenta BBB- oraz rating emisji BBB- dla

Tauron wyemituje 10-letnie euroobligacje o wartości 500 mln euro

Warszawa, 29.06.2017 (ISBnews) - Tauron Polska Energia zdecydował, że wyemituje dziesięcioletnie euroobligacje o łącznej wartości nominalnej 500 mln euro z kuponem 2,375% w skali roku, podała spółka. "28 czerwca 2017 r. zostały ustalone następujące parametry euroobligacji, które zostaną

Tauron wyemitował euroobligacje o wartości nominalnej 500 mln euro

Warszawa, 05.07.2017 (ISBnews) - Tauron Polska Energia wyemitował dziesięcioletnie euroobligacje o łącznej wartości nominalnej 500 mln euro z kuponem 2,375% w skali roku, podała spółka. "Spółka wyemitowała euroobligacje o następujących parametrach: 1. Łączna wartość nominalna: 500 000

PEManagers buduje nowy fundusz, którego aktywa mogą sięgnąć do 500 mln euro

Warszawa, 04.09.2018 (ISBnews) - Private Equity Managers (PEManagers), zarządzający funduszami z Grupy MCI, rozpoczął prace nad powstaniem nowego funduszu na zasadach "commitment", którego wartość aktywów pod zarządzaniem może osiągnąć do 500 mln euro, podała spółka.  "

PKO BH wyemitował listy zastawne o wartości 500 mln euro

nominalnej 500 mln euro, a także dwie benchmarkowe emisje denominowanych w złotych listów zastawnych o łącznej wartości nominalnej 1 mld . PKO Bank Hipoteczny jest spółką w 100% zależną od PKO Banku Polskiego i specjalizuje się w złotowych kredytach mieszkaniowych. Głównym celem PKO Banku Hipotecznego

PKO Bank Hipoteczny uplasował listy zastawne o wartości 500 mln euro

Warszawa, 16.03.2018 (ISBnews) - PKO Bank Hipoteczny uplasował listy zastawne o wartości 500 mln euro, terminie zapadalności ustalonym na 24 stycznia 2024 roku oraz z marżą o 23 pb ponad EUR Mid-Swaps, podał bank. To czwarta benchmarkowa emisja listów zastawnych denominowanych w euro przez PKO BH

BGK pozyskał 500 mln euro kredytu z EBI na budowę odcinków S61

Warszawa, 23.04.2018 (ISBnews) - Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) pozyskał 500 mln euro kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) na budowę odcinków drogi ekspresowej S61 (tzw. Via Baltica) od Ostrowi Mazowieckiej do granicy państwa z Litwą w Budzisku o łącznej długości ok. 200 km

BGK wyemitował obligacje o wartości nominalnej 500 mln euro

Warszawa, 06.05.2016 (ISBnews) - Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) wyemitował euroobligacje o łącznej wartość nominalnej wynoszącej 500 mln euro na rzecz Krajowego Funduszu Drogowego o terminie wykupu w dniu 6 maja 2026 r., zabezpieczonych gwarancją Skarbu Państwa, podał bank. "

PKO Bank Hipoteczny uplasował listy zastawne o wartości 500 mln euro

Warszawa, 21.09.2017 (ISBnews) - PKO Bank Hipoteczny uplasował listy zastawne o wartości 500 mln euro, terminie zapadalności ustalonym na 27 sierpnia 2024 roku oraz z marżą o 28 pb ponad EUR Mid-Swaps, podał bank. To trzecia benchmarkowa emisja listów zastawnych denominowanych w euro przez

Abris Capital Partners pozyskał 500 mln euro na inwestycje w Europie Śr.-Wsch.

Warszawa, 12.09.2017 (ISBnews) - Abris Capital Partners Ltd. pozyskał 500 mln euro w ramach trzeciego funduszu na inwestycje w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, podał fundusz. "Zgodnie ze strategią, pieniądze te zostaną przeznaczone na finansowanie średniej wielkości prywatnych

PKO BP sprzedaje listy zastawne o wartości 500 mln euro przy 1,5 mld euro popytu

Warszawa, 18.10.2016 (ISBnews) - PKO Bank Hipoteczny wyemituje listy zastawne o wartości 500 mln euro i terminie zapadalności 5 lat i 8 miesięcy ze stałym oprocentowaniem w wysokości 0,178%, podała instytucja. W procesie budowy księgi popytu ponad 90 inwestorów złożyło deklaracje nabycia na

Tauron przygotowuje się do emisji euroobligacji o wartości max. 500 mln euro

Warszawa, 14.06.2017 (ISBnews) - Tauron Polska Energia rozpoczął - w porozumieniu z konsorcjum banków inwestycyjnych - działania zmierzające do przeprowadzenia ewentualnej emisji euroobligacji o wartości do 500 mln euro, podała spółka. Działania te obejmują w szczególności przeprowadzenie spotkań

UniCredit wyemitował obligacje o wartości 500 mln euro

Warszawa, 08.09.2015 (ISBnews) - UniCredit Spa wyemitował pięcioletnie obligacje zabezpieczone o wartości 500 mln euro, podała spółka. "Kupon został ustalony na 7 pkt. baz. powyżej 3-mies. Euribor" – czytamy w komunikacie. Księgę popytu prowadziły Credit Agricole, Credit

Tauron rozważa emisję obligacji o wartości ok. 500 mln euro w tym roku

Warszawa, 16.03.2017 (ISBnews) - Tauron Polska Energia rozważa przeprowadzenie w tym roku emisji euroobligacji lub "zielonych obligacji" na finansowanie zielonej energii, poinformował wiceprezes Marek Wadowski. Oferta może mieć wartość rzędu 500 mln euro.  "Do wyboru

PKO BH planuje kolejną emisję listów zastawnych za granicą na ok. 500 mln euro

emisje listów zastawnych denominowanych w złotych o łącznej wartości 1 mld oraz jedną benchmarkową emisję listów zastawnych denominowanych w euro o wartości 500 mln euro. Tym samym wartość bilansowa listów zastawnych na koniec 2016 roku wyniosła 3,23 mld .  Prezes PKO BP Zbigniew Jagiełło

PZU wprowadzi obligacje na 350 mln euro i 500 mln euro na giełdę w Irlandii

zatwierdzonego przez Centralny Bank Irlandii. Obligacje zostaną zasymilowane i będą tworzyć jedną serię z obligacjami o wartości nominalnej 500 000 000 euro wyemitowanymi przez PZU Finance AB (publ) 3 lipca 2014 r." - czytamy w komunikacie. Spółka podała, że zobowiązania PZU Finance AB (publ) wynikające

PKO Bank Hipoteczny planuje emisję listów zastawnych w wysokości 500 mln euro

Warszawa, 29.08.2016 (ISBnews) - PKO Bank Hipoteczny chce przeprowadzić emisję hipotecznych listów zastawnych o wartości 500 mln euro w tym kwartale, poinformował prezes Zbigniew Jagiełło. "W trzecim kwartale myślimy o wyjściu na rynek z emisją listów zastawnych. To byłaby kwota 500 mln

UniCredit sprzeda SIA aktywa zw. z kartami w 3 krajach za 500 mln euro

Warszawa, 03.08.2016 (ISBnews) - UniCredit Business Integrated Solutions (UBIS) – spółka z grupy UniCredit – podpisała z SIA umowę ramową w sprawie sprzedaży działalności przetwarzania transakcji kartowych we Włoszech, Niemczech i Austrii za 500 mln euro w gotówce, podała grupa

Fitch nadał obligacjom BGK na maks. 500 mln euro oczekiwany rating A-(EXP)

Warszawa, 26.04.2016 (ISBnews) - Fitch Ratings nadał planowanej emisji euroobligacji Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) o wartości do 500 mln euro oczekiwany rating długoterminowy w walucie zagranicznej na poziomie A-(EXP), podała agencja. "Rating papierów jest zgodny z długoterminowym

Daimler zbuduje fabrykę silników Mercedes w Jaworze kosztem 500 mln euro

Warszawa, 04.05.2016 (ISBnews) - Daimler zamierza zbudować kosztem ok. 500 mln euro fabrykę silników Mercedes-Benz w Jaworze (dolnośląskie), podała spółka. Będzie to pierwszy zakład samochodowy Mercedesa w Polsce. "Planowana budowa nowej fabryki silników w Polsce to kolejny krok w naszej

JLL: Transakcje na regionalnych rynkach biurowych spadną do 500 mln euro w 2016r

Warszawa, 22.01.2016 (ISBnews) - Wartość transakcji inwestycyjnych na rynkach biurowych największych polskich miast poza Warszawą może spaść do ok. 500 mln euro w 2016 r. wobec ok. 800 mln euro w ub.r. m.in. ze względu na mniejszą podaż produktów inwestycyjnych dostępnych na sprzedaż

Rzuciły pracę w korporacjach i robią kołdry. Za minimum 500 euro

, która kosztuje 500-900 euro, jest w zasięgu wielu, a poszanowanie ludzkiej pracy jest dużo większe niż w naszym kraju. Celujemy w kraje skandynawskie: Niemcy, Francję, Wielką Brytanię, Szwajcarię czy Japonię - mówi współwłaścicielka firmy. W tym roku My Alpaca planuje pokazać swoje kołdry na targach

Spółka Cyfrowego Polsatu umorzy obligacje warte 532,5 mln euro i 500 mln USD

Warszawa, 30.12.2015 (ISBnews) - Eileme 2 AB - spółka zależna Cyfowego Polsatu - umorzy niepodporządkowane obligacje o łącznej wartości nominalnej 542,5 mln euro oraz 500 mln USD z terminem zapadalności w 2020 r., podał Cyfrowy Polsat. Umorzenie obligacji ma nastąpić 1 lutego 2016 r. "

Pekao ma prawo pożyczyć do 500 mln euro od UniCredit Luxembourg

Pekao SA, który rywalizuje z PKO BP o pozycję największego banku w Polsce poinformował w poniedziałek wieczorem o podpisaniu umowy, na mocy której może pozyskać 500 mln euro pożyczki. Sama umowa została podpisana już 11 grudnia. - "Oprocentowanie zostało ustalone w oparciu o stawkę EURIBOR

Obligacje PZU Finance AB na 500 mln euro zadebiutują na Catalyst w poniedziałek

Warszawa, 19.12.201 (ISBnews) – Obligacje PZU Finance AB, spółki celowej PZU o wartości 500 mln euro zadebiutują w poniedziałek,22 grudnia na rynku Catalyst, poinformowała Giełda Papierów Wartościowych. PZU Finanse AB będzie 193. emitentem na Catalyst oraz 52. debiutem na tym rynku w

E.ON zapłaci 500 mln euro za zerwaną plombę

E.ON, który jest największą w Niemczech i drugą w UE firmą energetyczną, byłaby to astronomiczna kwota 500 mln euro. Rzecznik E.ON twierdzi, że plamę dali urzędnicy Komisji. - Plomba spadła sama, bo była stara, uszkodzona i źle przygotowana - powiedział agencji AFP. - Umieszczono ją na cienkiej

Tania waluta na wakacje

- po 4,385 . Najdrożej jest na dworcach i lotniskach, choć nie jest to regułą. Na warszawskim Okęciu działa kilka punktów wymiany walut. W jednym (W. Zientek) euro kosztowało 4,39 , a w Air Tours Poland aż 4,94 ! Jeśli w pośpiechu trafiłeś do droższego kantoru, na zakupie 500 euro mogłeś

Rząd podpisał umowę dotyczącą budowy fabryki silników Mercedesa w Jaworze

fabryka w Jaworze. Niewykluczone, że te inwestycje są powiązane i polska fabryka ma być kooperantem węgierskich fabryk aut Mercedesa. Według informacji PAP fabryka w Jaworze będzie eksportować silniki za około 2 mld , czyli prawie 500 mln euro rocznie. To mało w porównaniu do węgierskiej fabryki

Europejscy użytkownicy przegrali z Facebookiem bitwę, ale wojna trwa

zbiera dane nie tylko swoich użytkowników, ale też tych, którzy nie mają konta w serwisie. Dziś Schrems, założyciel grupy aktywistów Facebook vs. Europe ma 27 lat i autorstwo wspomnianego wyżej pozwu zbiorowego na koncie. 500 euro na głowę W sierpniu zeszłego roku w austriackim sądzie gospodarczym

PKO BP zaoferuje kredyty hipoteczne o stałym oprocentowaniu

kapitału na rynku międzybankowym. Zaciągając kredyt, klient bierze na siebie ryzyko stopy procentowej. Bo jeśli stopy procentowe wzrosną, to w górę pójdą też miesięczne raty kredytu. Na przykład rata kredytu (300 tys. , 25 lat) z oprocentowaniem 3,7 proc. wyniosłaby ok. 1530 . Gdyby stopy wzrosły o 3

Francuski rząd opodatkował bogaczy, bo o to prosili

80 tys. euro rocznie (a nie 500 tys., jak chce rząd). W przyjętej przez rząd wersji nowy podatek przyniesie tylko ok. 200 mln euro do budżetu. O wiele więcej ma dać zlikwidowanie niektórych ulg podatkowych, np. od prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych czy sprzedaży niektórych rodzajów nieruchomości

Fundusz Luksemburg, czyli jak ratować strefę euro

na stworzenie mechanizmu stabilizacyjnego na wypadek kryzysu w którymkolwiek kraju euro. Mechanizm stabilizacyjny ma zapewnić do 500 mld euro (750 mld euro łącznie z MFW), po które - zdaniem pesymistów - będą musiały wkrótce sięgnąć Hiszpania i Portugalia. Do 60 mld euro ma pochodzić ze środków UE, a

Pekao pożyczył pół miliarda euro. Na co ta góra pieniędzy?

Włoska grupa UniCredit to główny akcjonariusz Banku Pekao. Umowę ramową, umożliwiającą wzięcie pożyczek w euro nawet do kwoty 800 mln, Pekao podpisał z UniCredit jeszcze w zeszłym roku. Ale skorzystał z niej dopiero teraz, biorąc pieniądze od austriackiej odnogi włoskiej grupy - banku UniCredit

Polskie banki pożyczają pieniądze od swoich zagranicznych udziałowców

współczynnik wypłacalności 12,27 proc. W połowie listopada również Bank Pekao SA otrzymał od austriackiej odnogi grupy UniCredit, czyli swojego głównego akcjonariusza, ogromną pożyczkę w wysokości 500 mln euro z przeznaczeniem na bieżącą działalność operacyjną instytucji. Ma ją zwrócić po miesiącu. Umowę

Zbierają fundusze, żeby wykupić dług Grecji. Mają już 226 tys. euro

spłatę zadłużenia Grecji. Trzy euro od osoby Wydaje się, że 1,6 mld euro to bardzo dużo. Ale to tylko 3 euro od każdego Europejczyka. Tyle samo, ile trzeba wydać na piwo w Londynie - przekonuje pomysłodawca projektu. Opisuje też nagrody, na jakie mogą liczyć fundatorzy, którzy poprą jego projekt. Za

Hiszpania przejmuje kontrolę nad katolickim bankiem CajaSur. Euro w dół

sześciu księży. W tej sytuacji zmuszony był interweniować Bank Hiszpanii, który - według niepotwierdzonych informacji - żeby utrzymać płynność finansową CajaSur, będzie musiał wpompować w kasę oszczędnościową ok. 500 mln euro - tyle ma wynosić kwota kredytów, które mogą pozostać niespłacone. W zeszłym

Przed TFI długie tłuste lata - odłożymy 500 mld zł do 2020 r.?

. rozwoju produktów Union Investment TFI. 500 mld w 2020 r.? Mimo odbudowy pozycji funduszy w Polsce wciąż jesteśmy w ogonie Europy, jeśli chodzi o wartość portfela na jednego mieszkańca. Z kwotą 448 euro za ubiegły rok jesteśmy za Węgrami czy Słowenią, za to wyprzedzaliśmy Czechy i Turcję. Czy mamy

ESB: chcemy zainwestować w polską elektroenergetykę miliony euro

to inwestujemy średnio około 500 mln euro, potem wartość inwestycji możemy zwiększyć. Jeżeli udałoby się w Polsce wybudować np. elektrownię o mocy ok. 1-2 tys. MW na węgiel kamienny, to wtedy oczywiście w grę wchodzą znacznie większe pieniądze. Czy rozmowy w sprawie budowy takiej elektrowni są już

Klan Papandreu podejrzany o ukrywanie w Szwajcarii majątku przed fiskusem

- Skąd te napaści? Skąd niesprawiedliwość? Czy to dlatego, że rodzina Papandreu nigdy nie ulegała potężnym lobby żądającym wpływów w Grecji? - pytała 89-letnia Margaret Papandreu, kiedy dwa tygodniki napisały, że znajduje się wśród podejrzanych o ukrywanie majątku przed fiskusem. Szwajcarskie konto

Gigantyczne inwestycje zmieniają nasze wybrzeże [FOT]

Gigantyczny projekt szacowany na 500 mln euro chce zrealizować w Mielnie norweska grupa Mielno Holding - Firmus Group. Norwegowie kilka lat temu wykupili od gminy Mielno 36 ha ziemi. To 2,5-kilometrowy pas między Bałtykiem i jeziorem Jamno kiedyś należący do wojska. Mają tu stanąć

Morawiecki: Porozumienie ws. budżetu UE zakłada 160 mld euro dla Polski

dotacyjną i pożyczkową z początkowych 500 mld euro do 250 mld euro na 390 mld euro do 360 mld euro) oraz kwoty 1,074 bln euro w ramach środków na kolejną perspektywę finansową UE. Morawiecki zaznaczył, że w końcowej fazie negocjacji "udało się wynegocjować dodatkowo 600 mln euro". "W

Morawiecki: Ponad 30 mld euro netto dla Polski z nowego pakietu KE

części środków rozpocznie się dopiero po 2028 roku. KE zaproponowała nowy mechanizm 'Next Generation EU'  o wartości 750 mld euro, z czego 500 mld euro stanowić mają dotacje, a 250 mld euro – pożyczki. "To jest znakomity punkt startu do walki o lepszą Europę w tym nowym świecie po

mBank wykupi obligacje trzech serii o łącznej wartości nom. 147,57 mln euro

mld euro oraz obligacji wyemitowanych przez mBank o łącznej wartości nominalnej 500 mln euro. Wówczas podano, że bank zamierza nabyć obligacje do maksymalnej łącznej wartości świadczenia nieprzekraczającej 400 mln euro. mBank należy do czołówki uniwersalnych banków komercyjnych w Polsce. Bank jest

Zarząd mBanku uchwalił substytucję emitenta obligacji z mFinance na bank

są objęte obligacje serii 6 o łącznej wartości nominalnej 500 mln euro  - równowartość 2 195,75 mln wg średniego kursu NBP z dnia 25.08.2020 r. - wyemitowane w dniu 26 września 2016 r. Aktualna wartość nominalna obligacji 2020 pozostałych w obrocie wynosi 464 822.000 euro - równowartość 2

W Unii dwa razy lepiej

umocnienie jest jednym z efektów wejścia Polski do Unii. Po 1 maja 2004 r. znacząco wzrosły inwestycje zagraniczne. W minionym roku sięgnęły 12,8 mld euro (czyli ponad 48 mld ), aż trzy razy więcej niż w 2003 r. Nawet optymiści byli zaskoczeni tak dużym skokiem. - Nie doceniliśmy, jak bardzo po naszym

Morawiecki: Zakończenie negocjacji ws. Funduszu Odbudowy możliwe w VII lub VIII

Polska może otrzymać w tym okresie około 160 mld euro, czyli około 700 mld , poinformował premier Mateusz Morawiecki. "Myślę, że pod koniec lipca, w sierpniu domkniemy te negocjacje" - powiedział Morawiecki na konferencji prasowej po posiedzeniu Rady Europejskiej, która dotyczyła unijnego

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na czwartek

:30: USA - Dochody Amerykanów (m/m), marzec --14:30: Strefa euro - Konferencja prasowa po posiedzeniu ECB --14:30: USA - Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych, (konsensus: 3 500 tys., poprzednio: 4 427 tys.) (ISBnews/ Macronext)

Nestmedic chce pozyskać ok. 1 mln euro w ramach platform crowdfundingowych

pozyskania finansowania dla spółki. "Na wynagrodzenie DLTC składa się wynagrodzenie za czas spędzony nad realizacją umowy oraz wynagrodzenie ryczałtowe i prowizyjne w przypadku zebrania podczas inwestowania zbiorowego środków w wysokości 500 000 euro" - czytamy także. Nestmedic SA powstał w

mBank oferuje wykup obligacji trzech serii za łącznie do 400 mln euro

obligacje do maksymalnej łącznej wartości świadczenia nieprzekraczającej 400 mln euro. "Bank skierował do posiadaczy pozostających w obrocie: 1. wyemitowanych przez mFinance France S.A., podmiot zależny banku, w dniu 26 września 2016 r. obligacji serii 6 o łącznej wartości nominalnej 500 000 000

KE proponuje nowy mechanizm odbudowy gospodarek wart 750 mld euro

Warszawa, 27.05.2020 (ISBnews) - Komisja Europejska (KE) proponuje nowy mechanizm odbudowy gospodarczej 'Next Generation EU' o wartości 750 mld euro, poinformowała przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. "Komisja zmobilizuje 750 mld euro na cele programu, z czego 500

Comarch kupił francuską spółkę 2 CSI za ponad 9,5 mln zł

Warszawa, 23.04.2020 (ISBnews) - Comarch podpisał umowę nabycia 100% akcji we francuskiej spółce Cabinet Conseil en Strategie Informatique (2 CSI) za łączną kwotę 2,1 mln euro (9,54 mln ), podała spółka. "Zarząd Comarch informuje o podpisaniu w dniu 23 kwietnia 2020 r. umowy

Plaza Centers: Kwota sprzedaży centrum handlowego w Belgradzie to 830 tys. euro

negatywnego wpływu Covid-19 na możliwość otrzymania w przyszłości wpływów z działek spółki w Indiach Plaza Centers zdecydował, że w kolejnym terminie płatności na rzecz posiadaczy obligacji (1 lipca 2020 r.) zwiększy kwotę, która zostanie wypłacona posiadaczom obligacji, z 250 000 euro do 500 000 euro

Pekabex rozmawia o przejęciu niemieckiej spółki, zaoferował 14,8 mln euro

nabycia udziałów to 14,8 mln euro. "Potencjalny cel przejęcia jest działającym, rentownym biznesem o profilu zbliżonym do emitenta, produkującym zarówno elementy zbrojone jak i sprężone. Z dokumentów finansowych wynika, że potencjalny cel przejęcia osiągnął w roku 2018 ok. 25 mln euro przychodów

Król prywatnych autobusów i kontrakt za 2 miliardy złotych

obrotach 200 mln rocznie, to wystarczy. A gdy do tego zmienimy przebieg linii na bardziej racjonalny, to wynik będzie jeszcze lepszy. Ile Mobilis ma dziś autobusów? - Około czterystu. Plus tysiąc w kontrolowanych przez spółkę PKS-ach. A 11 grudnia ok. 250 nowiutkich autobusów zacznie obsługiwać

Centralny Bank Irlandii zatwierdził prospekt Santander BP ws. programu obligacji

obligacje niezabezpieczone o wartości 500 mln euro w ramach Programu EMTN. Bank zapowiadał wówczas, że papiery te będą notowane na Irlandzkiej Giełdzie Papierów Wartościowych (Euronext Dublin) oraz Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Santander Bank Polska (d. Bank Zachodni WBK) należy do czołówki

Moody's zmienił perspektywę ratingu PKN Orlen na negatywną, ocena Baa2 bez zmian

stabilnej. Jednocześnie Moody's potwierdził rating obligacji o wartości 500 mln euro, zapadających w 2021 r. oraz obligacji o wartości 750 mln euro, zapadających w 2023 r. na poziomie Baa2. Papiery te zostały wyemitowane przez Orlen Capital AB (publ) z gwarancjami PKN Orlen. "Perspektywa ratingów

EBOR objął obligacje za kwotę Play 25 mln euro

Warszawa, 13.12.2019 (ISBnews) - Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR) zainwestował 25 mln euro (106 mln ) w obligacje operatora Play, podała instytucja. "Play, wiodący operator telefonii komórkowej w Polsce, rozszerzy swoją działalność dzięki udanemu lokowaniu pierwszej obligacji w

Biomed-Lublin ma term sheet dot. 4,5 mln euro pożyczki na rozwój leku Onko BCG

leczniczego Onko BCG, co w konsekwencji zwiększy konkurencyjność i dostępność tego produktu. Projekt w zamierzeniu emitenta ma być realizowany przy udziale funduszy europejskich. Strony ustaliły, że pożyczkodawca udzieli pożyczki w kwocie 4 500 000 euro na realizację projektu, wypłacanej w transzach zgodnie z

POHID: Do pracy w galeriach handlowych powróci ok. 500 tys. osób

Warszawa, 30.04.2020 (ISBnews) - Do pracy w galeriach handlowych powróci ok. 500 tys. osób od 4 maja br., podała Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji (POHID). "Już dziś współpracujemy z GIS, przygotowując się do wdrożenia zasad ochrony sanitarnej pracowników i klientów naszych sklepów

UniCredit miał wstępnie 2,82 mld euro zysku netto w III kw. 2017 r.

Warszawa, 24.10.2017 (ISBnews) - UniCredit odnotował 2 820 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r. wobec 447 mln euro rok wcześniej, podał bank, powołując się na wstępne dane. Wynik z tytułu odsetek wyniósł 2 500 mln euro wobec 2

ITA: Import włoskich produktów spożywczych do Polski sięgnie 934 mln euro w br.

euro w 2019 roku, co pozwoli zachować udział w rynku na poziomie 4,6% i 6. pozycję wśród największym importerów tej kategorii produktów do Polski. W ostatnich 8 latach eksport włoskich produktów spożywczych do Polski rósł w tempie ok. 8% rocznie. Według szacunków ITA, na podstawie danych GUS za I poł

Globalworth Foundation przekazała 200 tys. euro trzem polskim szpitalom

Warszawa, 15.04.2020 (ISBnews) - Globalworth Foundation rozpoczęła działalność w Polsce, przeznaczając 200 tys. euro na finansowanie zaopatrzenia medycznego i posiłków dla trzech szpitali - w Warszawie, Łodzi i Chorzowie, podała fundacja. "W tych niezwykle trudnych czasach z dumą ogłaszamy

Prezes BGK: Fundusz Trójmorza ogłosi pierwszą inwestycję w połowie lutego

wpłat w łącznej kwocie przekraczającej 500 mln euro. Podkreśliła, że Trójmorze jako inicjatywa jest korzystnym przedsięwzięciem nie tylko dla samego regionu,  a bez niej nie jest możliwy stabilny rozwój Unii Europejskiej. "Dzięki niej będziemy mieć znaczący wpływ na rozwój Unii

BGK uruchamia program gwarancji limitów faktoringowych

ułatwiających wypłaty pożyczek na utrzymanie płynności finansowej, 2 mld euro na ochronę ubezpieczeniową nowych linii kredytowych, które pomogą włoskim firmom w wejściu na nowe rynki oraz 500 mln euro na wsparcie włoskiego eksportu, jego odbudowę w tych krajach, w których produkty włoskie są najbardziej

PKN Orlen rozważy emisję euroobligacji pod koniec 2019 r. dla rolowania długu

walnego zgromadzenia w Płocku. Zapewnił, że spółka myśli o dywersyfikacji zadłużenia, stąd w przypadku emisji nowych euroobligacji ich wartość może być wyższa. "Jeśli jednak będzie potrzeba, to wartość emisji może być to wyższa niż 750 mln euro. Podobnie jak w przypadku papierów o wartości 500

MOL: Projekt Poliole jest zaawansowany w 60%, ale będzie opóźnienie

90%. Marża rafineryjna utrzymywała się w kwietniu na poziomie 9 USD za baryłkę, jednak w ostatnich dniach znacząco spadły; marża petrochemiczna od połowy marca utrzymuje się z kolei na poziomie 500-600 euro/t. Wszystkie główne trasy logistyczne i systemy działają bez zakłóceń. W kwietniu sprzedaż

Morawiecki: Odważniejsze ruchy monetarne i fiskalne wzmogłyby kryzys

. "Część polskiego długu, prawie 70 mld euro długu państwowego jest denominowana w walutach obcych, około 120-130 mld długu przedsiębiorstw w złotówkach jest denominowana w walutach obcych (...). Kredyty hipoteczne we frankach i w euro - około 120 mld złotych. Te trzy pozycje to ponad 500 mld "

Nextbike Polska ma umowę na system roweru miejskiego w Oulu za 6,78 mln euro

realizowany przez spółkę. Umowa obejmuje dostarczenie i obsługę 600 rowerów miejskich typu smartbike (rower wyposażony jest w komputer pokładowy umożliwiający wypożyczenie, zaparkowanie lub zwrot roweru). Wynagrodzenie za pierwszy sezon obsługi systemu w kwocie 574 500 euro płatne będzie w terminie 21 dni od

P.A. Nova ma umowę na sprzedaż 100% udziałów P.A. Nova Invest 3 za 0,88 mln euro

Warszawa, 16.08.2019 (ISBnews) - P.A. Nova ma umowę na sprzedaż 100% udziałów P.A. Nova Invest 3, będącej właścicielem parku handlowego w Myszkowie, za 882 500 euro, podała spółka. "Zarząd P.A. Nova informuje, że w dniu 14.08.2019 r. została zawarta umowa warunkowa sprzedaży 100

KE zatwierdziła polski program pomocy o wartości 110 mln euro

Warszawa, 22.04.2020 (ISBnews) - Komisja Europejska (KE) zatwierdziła polski program pomocy o wartości 500 mln złotych (około 110 mln euro), który ma wesprzeć gospodarkę w kontekście pandemii wywołanej przez koronawirusa, podała KE. Program zatwierdzono na podstawie tymczasowych ram pomocy

Umicore oficjalnie zainaugurował budowę fabryki materiałów katodowych pod Nysą

Grynberg, cytowany w komunikacie. "W związku z tym, że Polska stawia na rozwój innowacji, jako PAIH kładziemy nacisk na przyciąganie projektów, które gwarantują transfer wiedzy i wysokiej jakości miejsca pracy. Łączna wartość obsługiwanych przez nas inwestycji wzrosła z 500 mln euro w 2015 r. do

Golińska z MŚ: Na eksport trafiło 500 tys. m3 drewna w I poł. 2020 r.

Warszawa, 13.08.2020 (ISBnews) - Jedynie niewielka część z około 40 mln m3 drewna, pozyskiwanego w polskich lasach trafia na eksport. W I poł. 2020 r. było to 500 tys. m3, w całym roku ubiegłym – 1,2 mln m3, poinformowała wiceminister środowiska Małgorzata Golińska.  "

Esotiq & Henderson zarejestrował spółkę Esotiq International w Estonii

zarejestrowanej spółce, której kapitał zakładowy wynosi 2 500 euro, Esotiq & Henderson zamierza nabyć wszystkie udziały. "Celem utworzenia Esotiq International OU jest zintensyfikowanie ekspansji grupy Kkapitałowej Esotiq & Henderson na rynkach zagranicznych" - czytamy dalej. Esotiq & Henderson to

Trei Real Estate wybuduje 1 600 mieszkań w Polsce

projektów w budowie do 730 mln euro, odnotowując wzrost o 45 mln euro względem końca ubiegłego roku (grudzień 2018: 685 mln euro). W skali roku deweloper zwiększył inwestycje o 230 milionów euro (I półrocze 2018 r. Trei zakończył wynikiem 500 mln euro), co daje 46% wzrost r/r. W całkowitym wolumenie

Nextbike uruchomił system rowerów miejskich IV generacji w fińskim mieście Oulu

kwocie 574 500 euro płatne będzie w terminie 21 dni od zaakceptowania przez zamawiającego oddania do użytku systemu roweru miejskiego. Umowa obowiązuje do dnia 31 października 2028 roku, a wartość całego kontraktu wynosi 6 779 100 euro.  Nextbike Polska jest numerem jeden na polskim rynku

Savills IM nabył centrum logistyczne pod Wrocławiem za 32,7 mln euro

wartości ponad 500 mln euro. Savills Investment Management jest międzynarodowym menedżerem inwestycyjnym w sektorze nieruchomości. W skali globalnej zarządza nieruchomościami o wartości około 20,75 mld euro (stan na IV kw. 2019 roku). W Polsce Savills Investment Management zarządza obecnie  aktywami

Archicom ma przedwstępną umowę sprzedaży działki we Wrocławiu za ok. 34 mln euro

euro i zostanie wskazana w przyrzeczonej umowie sprzedaży, a przedwstępna umowa sprzedaży zawiera wytyczne, w oparciu o które dojdzie do ustalenia ostatecznej ceny w przyrzeczonej umowie sprzedaży" - podsumowano. Grupa Archicom to ogólnopolski deweloper, lider wrocławskiego rynku mieszkaniowego

Zielone listy zastawne ING Banku Hipotecznego zadebiutowały na GPW

' hipotek, podał bank. "ING Bank Hipoteczny przeprowadził pierwszą emisję listów zastawnych na 400 mln 10 października br. Udział w niej wziął m.in. Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, który objął listy zastawne o wartości 80 mln . Wartość nominalna jednego listu zastawnego wynosi 500 000

Trei Real Estate otworzył 17. Vendo Park - w Płocku, planuje jeszcze 5 w 2020

Warszawa, 04.06.2020 (ISBnews) - Trei Real Estate GmbH (Trei) otworzył w Płocku siedemnasty w Polsce park handlowy Vendo Park, podała spółka. Całkowity koszt inwestycji to 6,7 mln euro. Trei planuje jeszcze 5 otwarć parków handlowych w tym roku. Łączna powierzchnia zabudowy nowo otwartego Vendo

Herkules złożył ofertę zakupu 100% udziałów Trinac Polska 

przejmowanej o łącznej nominalnej wartości 2 500 000 , co stanowi 100% udziałów spółki przejmowanej. Dokument niewiążącej oferty wskazuje na kwotę 10 000 000 euro jako cenę, po której emitent byłby skłonny nabyć 100% udziałów spółki przejmowanej, z zastrzeżeniem że:  (i) cena płatna będzie w dwóch

Pekao: UniCredit zamknął pozycję w akcjonariacie banku

podstawie którego UniCredit wyemitował również w grudniu 2016 roku 3-letnie certyfikaty zamienne na akcje Pekao o łącznej wartości referencyjnej ok. 500 mln euro. Transakcja ta dopełniła sprzedaż strategicznego pakietu akcji w Banku Pekao przez UniCredit" - czytamy w komunikacie. Bank Pekao jest

Henkel Polska przekaże 6,5 tys. opakowań środków czystości szpitalom na Śląsku

Warszawa, 09.04.2020 (ISBnews) - Henkel Polska prowadzi kolejne działania w Polsce w ramach globalnego programu pomocowego w walce z pandemią COVID-19. We współpracy z gliwickim Caritasem 15 szpitali z województwa śląskiego otrzyma w sumie 6 500 opakowań środków czystości z przeznaczeniem na

Varsav Game Studios ma umowę koprodukcji oraz wydania gry 'The Path of Caldyra'

oraz Nintendo Switch, kosztów marketingu, kontroli jakości, tłumaczeń oraz kosztów części zespołu deweloperskiego Varsav Game Studios, które łącznie szacowane są na około 500 tys. euro, wskazano również. Harmonogram wydawniczy zakłada wydanie gry początkowo w wersji PC w III kw. 2021 r., wersje na

MG obniżyło prognozy eksportu i importu, oczekuje nadwyżki handlowej w 2015 r.

tegorocznego importu, spodziewają się też obecnie 500 mln euro nadwyżki w handlu zagranicznym wobec spodziewanych przed miesiącem 200 mln euro deficytu. W 2014 r. deficyt handlowy wyniósł 2,66 mld euro. Resort podał w comiesięcznej analizie, że prognozuje wartość tegorocznego importu na 175,1 mld euro

Prezes BGK: Pierwsze potencjalne inwestycje Funduszu Trójmorza ogłosimy w 2020r.

wierzymy, że niektóre projekty dotyczące infrastruktury cyfrowej będą mogły powstawać szybciej, bo jest to infrastruktura łatwiejsza niż drogowa czy kolejowa" - wymieniła prezes. Przypomniała, że BGK zapowiedział swoje zaangażowanie w Fundusz na poziomie 500 mln euro. Podobne zobowiązanie - na kwotę

Dom Development przekaże ok. 2 900 mieszkań w br., potencjał na 2018 r. - 3 500

w czerwcu za 260 mln gdańskim Euro Stylu. Dom Development - jeden z największym deweloperów mieszkaniowych w Polsce - jest notowany na warszawskiej giełdzie od 2006 roku. W 2016 r. spółka sprzedała 2 735 lokali wobec 2 383 rok wcześniej. (ISBnews)

Złoty powinien kontynuować wczorajsze umocnienie

, szwajcarski frank 4,2940 , a brytyjski funt 5,1065 . Poza funtem, który dziś rano odreagowują kilkudniowe spadki, wszystkie te waluty są wycenione na poziomach nieco niższych niż wczoraj.  W poniedziałek kurs euro pozostał stabilny wobec złotego, kontynuując kilkudniową konsolidację

JLL: W Warszawie oddano do użytku 80 500 m2 biur w I poł. 2019 r.

Warszawa, 23.07.2019 (ISBnews) - Na warszawskim rynku oddano do użytku 80 500 m2 biur w dziesięciu budynkach w I połowie 2019 r., a w budowie znajduje się około 780 000 m2 powierzchni, która trafi na rynek do 2021 r., wynika z danych firmy JLL. "Wysoki popyt na biura napędza aktywność

NBP: Saldo na rachunku C/A to +495 mln euro w V, konsensus: +540 mln euro

bieżącego i kapitałowego, w analizowanym miesiącu, było dodatnie i wyniosło 2,1 mld " - czytamy w komentarzu banku centralnego. Saldo obrotów towarowych było dodatnie i wyniosło 127 mln euro wobec 531 mln euro nadwyżki miesiąc wcześniej i 500 mln euro nadwyżki przed rokiem. Według ekonomistów, w

Zysk netto Gorenje wyniósł 1,45 mln euro w II kw. 2016 r. wobec straty rok wcześniej

Warszawa, 22.08.2016 (ISBnews) - Gorenje odnotowało 1,45 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2016 r. wobec 4,84 mln euro straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 9,96 mln euro wobec 6,28 mln euro zysku

Dziś w centrum uwagi posiedzenie EBC; inwestorzy oczekują wzrostu USD/PLN

programu skupu aktywów o kolejne 500 mld euro. Do tej pory rynek długu stymulowały działania EBC z pakietu w wysokości 750 mld euro, przy czym wydano z tego ok. 250 mld euro. W programie skupu aktywów interesujące będą szczegóły, w tym między innymi, czy EBC zamierza kupować dług spółek, które z uwagi na

mBank Hipoteczny planuje emisję listów zastawnych w III kw. 

-500 mln muszą się wiązać z generowaniem przez mBank hipotek. Ekspansja hipotek będzie związana z emisjami listów zastawnych" - powiedział prezes Cezary Stypułkowski podczas konferencji.  "Emisja będzie na pewno po wakacjach" - powiedział główny ekonomista Ernest Pytlarczyk

MF: Sześć banków ma mandat na organizację emisji 10- i 20-letnich euroobligacji

. Ostatnio - w październiku ub.r. - Ministerstwo Finansów sprzedało 12-letnie euroobligacje o wartości nominalnej 750 mln euro przy rentowności 1,058% oraz papiery 30-letnie o wartości 500 mln euro przy rentowności 2,122%. W kwietniu 2016 r. Ministerstwo Finansów dokonało ponownego otwarcia emisji