500 euro na zł

BNP Paribas BP ma umowę na finansowanie faktoringu na max. 500 mln euro

Warszawa, 17.06.2019 (ISBnews) - BNP Paribas Bank Polska zawarł z BNP Paribas S.A. umowę kredytową w kwocie nieprzekraczającej 500 mln euro, co stanowi równowartość ok. 2 128 mln (wg. śr. kursu Narodowego Banku Polskiego z 14 czerwca 2019 r.) w celu sfinansowania działalności faktoringowej

PKO BH wyemituje listy zastawne o wartości 500 mln euro 28 stycznia

Warszawa, 22.01.2019 (ISBnews) - PKO Bank Hipoteczny uplasował piąta benchmarkową emisję hipotecznych listów zastawnych o wartości 500 mln euro i terminie zapadalności ustalonym na 23 listopada 2021 r. Marża została ustalona na 34 pb ponad stopę Mid-Swaps. Deklaracje nabycia

Immofinanz uplasował obligacje warte 500 mln euro, uzyskał rating BBB- od S&P

Warszawa, 23.01.2019 (ISBnews) - Immofinanz uplasował uprzywilejowane niezabezpieczone obligacje o wartości 500 mln euro z czteroletnim okresem zapadalności i stałym kuponem o oprocentowaniu 2,625%. S&P przyznał spółce długoterminowy rating emitenta BBB- oraz rating emisji BBB- dla

Tauron wyemituje 10-letnie euroobligacje o wartości 500 mln euro

wyemitowane przez Spółkę: 1. Łączna wartość nominalna: 500 000 000 euro; 2. Zapadalność: 10 lat; 3. Okresy odsetkowe: roczne; 4. Kupon: 2,375%. w skali roku; 5. Rentowność na dzień emisji: 2,439% w skali roku (tj. mid-swap + 1,63 proc.); 6. Cena emisyjna: 99,438% wartości nominalnej" - 

Tauron wyemitował euroobligacje o wartości nominalnej 500 mln euro

. Tauron z sukcesem uplasował emisję obligacji na rynku krajowym o wartości 1,75 mld a w roku 2015 przeprowadzona została emisja tzw. NSV wśród inwestorów zagranicznych o wartości 168 mln euro. Wspomnieć również należy, że w roku 2015 Tauron zawarł z bankami komercyjnymi 5-letni program emisji obligacji

PEManagers buduje nowy fundusz, którego aktywa mogą sięgnąć do 500 mln euro

Warszawa, 04.09.2018 (ISBnews) - Private Equity Managers (PEManagers), zarządzający funduszami z Grupy MCI, rozpoczął prace nad powstaniem nowego funduszu na zasadach "commitment", którego wartość aktywów pod zarządzaniem może osiągnąć do 500 mln euro, podała spółka.  "

PKO BH wyemitował listy zastawne o wartości 500 mln euro

Warszawa, 24.03.2017 (ISBnews) - PKO Bank Hipoteczny uplasował listy zastawne o wartości 500 mln euro i terminie zapadalności ustalonym na 24 stycznia 2023 r. W procesie budowy księgi popytu ponad 70 inwestorów złożyło deklaracje nabycia na łączną kwotę ponad 800 mln euro, podał bank w

PKO Bank Hipoteczny uplasował listy zastawne o wartości 500 mln euro

Warszawa, 16.03.2018 (ISBnews) - PKO Bank Hipoteczny uplasował listy zastawne o wartości 500 mln euro, terminie zapadalności ustalonym na 24 stycznia 2024 roku oraz z marżą o 23 pb ponad EUR Mid-Swaps, podał bank. To czwarta benchmarkowa emisja listów zastawnych denominowanych w euro przez PKO BH

BGK pozyskał 500 mln euro kredytu z EBI na budowę odcinków S61

Warszawa, 23.04.2018 (ISBnews) - Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) pozyskał 500 mln euro kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) na budowę odcinków drogi ekspresowej S61 (tzw. Via Baltica) od Ostrowi Mazowieckiej do granicy państwa z Litwą w Budzisku o łącznej długości ok. 200 km

BGK wyemitował obligacje o wartości nominalnej 500 mln euro

Warszawa, 06.05.2016 (ISBnews) - Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) wyemitował euroobligacje o łącznej wartość nominalnej wynoszącej 500 mln euro na rzecz Krajowego Funduszu Drogowego o terminie wykupu w dniu 6 maja 2026 r., zabezpieczonych gwarancją Skarbu Państwa, podał bank. "

PKO Bank Hipoteczny uplasował listy zastawne o wartości 500 mln euro

Warszawa, 21.09.2017 (ISBnews) - PKO Bank Hipoteczny uplasował listy zastawne o wartości 500 mln euro, terminie zapadalności ustalonym na 27 sierpnia 2024 roku oraz z marżą o 28 pb ponad EUR Mid-Swaps, podał bank. To trzecia benchmarkowa emisja listów zastawnych denominowanych w euro przez

Abris Capital Partners pozyskał 500 mln euro na inwestycje w Europie Śr.-Wsch.

Warszawa, 12.09.2017 (ISBnews) - Abris Capital Partners Ltd. pozyskał 500 mln euro w ramach trzeciego funduszu na inwestycje w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, podał fundusz. "Zgodnie ze strategią, pieniądze te zostaną przeznaczone na finansowanie średniej wielkości prywatnych

PKO BP sprzedaje listy zastawne o wartości 500 mln euro przy 1,5 mld euro popytu

Warszawa, 18.10.2016 (ISBnews) - PKO Bank Hipoteczny wyemituje listy zastawne o wartości 500 mln euro i terminie zapadalności 5 lat i 8 miesięcy ze stałym oprocentowaniem w wysokości 0,178%, podała instytucja. W procesie budowy księgi popytu ponad 90 inwestorów złożyło deklaracje nabycia na

Tauron przygotowuje się do emisji euroobligacji o wartości max. 500 mln euro

Warszawa, 14.06.2017 (ISBnews) - Tauron Polska Energia rozpoczął - w porozumieniu z konsorcjum banków inwestycyjnych - działania zmierzające do przeprowadzenia ewentualnej emisji euroobligacji o wartości do 500 mln euro, podała spółka. Działania te obejmują w szczególności przeprowadzenie spotkań

UniCredit wyemitował obligacje o wartości 500 mln euro

Warszawa, 08.09.2015 (ISBnews) - UniCredit Spa wyemitował pięcioletnie obligacje zabezpieczone o wartości 500 mln euro, podała spółka. "Kupon został ustalony na 7 pkt. baz. powyżej 3-mies. Euribor" – czytamy w komunikacie. Księgę popytu prowadziły Credit Agricole, Credit

Tauron rozważa emisję obligacji o wartości ok. 500 mln euro w tym roku

Warszawa, 16.03.2017 (ISBnews) - Tauron Polska Energia rozważa przeprowadzenie w tym roku emisji euroobligacji lub "zielonych obligacji" na finansowanie zielonej energii, poinformował wiceprezes Marek Wadowski. Oferta może mieć wartość rzędu 500 mln euro.  "Do wyboru

PKO BH planuje kolejną emisję listów zastawnych za granicą na ok. 500 mln euro

emisje listów zastawnych denominowanych w złotych o łącznej wartości 1 mld oraz jedną benchmarkową emisję listów zastawnych denominowanych w euro o wartości 500 mln euro. Tym samym wartość bilansowa listów zastawnych na koniec 2016 roku wyniosła 3,23 mld .  Prezes PKO BP Zbigniew Jagiełło

PKO Bank Hipoteczny planuje emisję listów zastawnych w wysokości 500 mln euro

Warszawa, 29.08.2016 (ISBnews) - PKO Bank Hipoteczny chce przeprowadzić emisję hipotecznych listów zastawnych o wartości 500 mln euro w tym kwartale, poinformował prezes Zbigniew Jagiełło. "W trzecim kwartale myślimy o wyjściu na rynek z emisją listów zastawnych. To byłaby kwota 500 mln

PZU wprowadzi obligacje na 350 mln euro i 500 mln euro na giełdę w Irlandii

Warszawa, 16.10.2015 (ISBnews) - PZU zamierza wprowadzić do obrotu na rynku regulowanym Irlandzkiej Giełdy Papierów Wartościowych wyemitowane dziś przez PZU Finance obligacje o wartości 350 mln euro oraz obligacje o wartości 500 mln euro, wyemitowane 3 lipca 2014 r., poinformowała spółka

UniCredit sprzeda SIA aktywa zw. z kartami w 3 krajach za 500 mln euro

Warszawa, 03.08.2016 (ISBnews) - UniCredit Business Integrated Solutions (UBIS) – spółka z grupy UniCredit – podpisała z SIA umowę ramową w sprawie sprzedaży działalności przetwarzania transakcji kartowych we Włoszech, Niemczech i Austrii za 500 mln euro w gotówce, podała grupa

Fitch nadał obligacjom BGK na maks. 500 mln euro oczekiwany rating A-(EXP)

Warszawa, 26.04.2016 (ISBnews) - Fitch Ratings nadał planowanej emisji euroobligacji Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) o wartości do 500 mln euro oczekiwany rating długoterminowy w walucie zagranicznej na poziomie A-(EXP), podała agencja. "Rating papierów jest zgodny z długoterminowym

Daimler zbuduje fabrykę silników Mercedes w Jaworze kosztem 500 mln euro

Warszawa, 04.05.2016 (ISBnews) - Daimler zamierza zbudować kosztem ok. 500 mln euro fabrykę silników Mercedes-Benz w Jaworze (dolnośląskie), podała spółka. Będzie to pierwszy zakład samochodowy Mercedesa w Polsce. "Planowana budowa nowej fabryki silników w Polsce to kolejny krok w naszej

Rzuciły pracę w korporacjach i robią kołdry. Za minimum 500 euro

, która kosztuje 500-900 euro, jest w zasięgu wielu, a poszanowanie ludzkiej pracy jest dużo większe niż w naszym kraju. Celujemy w kraje skandynawskie: Niemcy, Francję, Wielką Brytanię, Szwajcarię czy Japonię - mówi współwłaścicielka firmy. W tym roku My Alpaca planuje pokazać swoje kołdry na targach

JLL: Transakcje na regionalnych rynkach biurowych spadną do 500 mln euro w 2016r

Warszawa, 22.01.2016 (ISBnews) - Wartość transakcji inwestycyjnych na rynkach biurowych największych polskich miast poza Warszawą może spaść do ok. 500 mln euro w 2016 r. wobec ok. 800 mln euro w ub.r. m.in. ze względu na mniejszą podaż produktów inwestycyjnych dostępnych na sprzedaż

Spółka Cyfrowego Polsatu umorzy obligacje warte 532,5 mln euro i 500 mln USD

Warszawa, 30.12.2015 (ISBnews) - Eileme 2 AB - spółka zależna Cyfowego Polsatu - umorzy niepodporządkowane obligacje o łącznej wartości nominalnej 542,5 mln euro oraz 500 mln USD z terminem zapadalności w 2020 r., podał Cyfrowy Polsat. Umorzenie obligacji ma nastąpić 1 lutego 2016 r. "

Pekao ma prawo pożyczyć do 500 mln euro od UniCredit Luxembourg

Pekao SA, który rywalizuje z PKO BP o pozycję największego banku w Polsce poinformował w poniedziałek wieczorem o podpisaniu umowy, na mocy której może pozyskać 500 mln euro pożyczki. Sama umowa została podpisana już 11 grudnia. - "Oprocentowanie zostało ustalone w oparciu o stawkę EURIBOR

Obligacje PZU Finance AB na 500 mln euro zadebiutują na Catalyst w poniedziałek

Warszawa, 19.12.201 (ISBnews) – Obligacje PZU Finance AB, spółki celowej PZU o wartości 500 mln euro zadebiutują w poniedziałek,22 grudnia na rynku Catalyst, poinformowała Giełda Papierów Wartościowych. PZU Finanse AB będzie 193. emitentem na Catalyst oraz 52. debiutem na tym rynku w

E.ON zapłaci 500 mln euro za zerwaną plombę

E.ON, który jest największą w Niemczech i drugą w UE firmą energetyczną, byłaby to astronomiczna kwota 500 mln euro. Rzecznik E.ON twierdzi, że plamę dali urzędnicy Komisji. - Plomba spadła sama, bo była stara, uszkodzona i źle przygotowana - powiedział agencji AFP. - Umieszczono ją na cienkiej

Tania waluta na wakacje

- po 4,385 . Najdrożej jest na dworcach i lotniskach, choć nie jest to regułą. Na warszawskim Okęciu działa kilka punktów wymiany walut. W jednym (W. Zientek) euro kosztowało 4,39 , a w Air Tours Poland aż 4,94 ! Jeśli w pośpiechu trafiłeś do droższego kantoru, na zakupie 500 euro mogłeś

Rząd podpisał umowę dotyczącą budowy fabryki silników Mercedesa w Jaworze

"Die Welt" rzecznik Daimlera powiedział, że fabryka w Jaworze zatrudni 500 osób. Przede wszystkim niemiecki koncern nie ujawnił, jaką pomoc publiczną dostanie od rządu Polski na tę inwestycję o wartości około 500 mln euro. A właśnie od pomocy publicznej Daimler uzależniał ostateczną decyzję o

Europejscy użytkownicy przegrali z Facebookiem bitwę, ale wojna trwa

zbiera dane nie tylko swoich użytkowników, ale też tych, którzy nie mają konta w serwisie. Dziś Schrems, założyciel grupy aktywistów Facebook vs. Europe ma 27 lat i autorstwo wspomnianego wyżej pozwu zbiorowego na koncie. 500 euro na głowę W sierpniu zeszłego roku w austriackim sądzie gospodarczym

PKO BP zaoferuje kredyty hipoteczne o stałym oprocentowaniu

kapitału na rynku międzybankowym. Zaciągając kredyt, klient bierze na siebie ryzyko stopy procentowej. Bo jeśli stopy procentowe wzrosną, to w górę pójdą też miesięczne raty kredytu. Na przykład rata kredytu (300 tys. , 25 lat) z oprocentowaniem 3,7 proc. wyniosłaby ok. 1530 . Gdyby stopy wzrosły o 3

Francuski rząd opodatkował bogaczy, bo o to prosili

80 tys. euro rocznie (a nie 500 tys., jak chce rząd). W przyjętej przez rząd wersji nowy podatek przyniesie tylko ok. 200 mln euro do budżetu. O wiele więcej ma dać zlikwidowanie niektórych ulg podatkowych, np. od prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych czy sprzedaży niektórych rodzajów nieruchomości

Fundusz Luksemburg, czyli jak ratować strefę euro

na stworzenie mechanizmu stabilizacyjnego na wypadek kryzysu w którymkolwiek kraju euro. Mechanizm stabilizacyjny ma zapewnić do 500 mld euro (750 mld euro łącznie z MFW), po które - zdaniem pesymistów - będą musiały wkrótce sięgnąć Hiszpania i Portugalia. Do 60 mld euro ma pochodzić ze środków UE, a

Pekao pożyczył pół miliarda euro. Na co ta góra pieniędzy?

CAIB. Z komunikatu polskiego banku wynika, że pieniądze są potrzebne na "bieżącą działalność operacyjną banku", a pożyczka ma bardzo krótki termin. "Żubr" musi zwrócić całe 500 mln euro do 11 grudnia. Nie udało nam się dowiedzieć na co konkretnie Bank Pekao potrzebuje tak wielkiej

Zbierają fundusze, żeby wykupić dług Grecji. Mają już 226 tys. euro

spłatę zadłużenia Grecji. Trzy euro od osoby Wydaje się, że 1,6 mld euro to bardzo dużo. Ale to tylko 3 euro od każdego Europejczyka. Tyle samo, ile trzeba wydać na piwo w Londynie - przekonuje pomysłodawca projektu. Opisuje też nagrody, na jakie mogą liczyć fundatorzy, którzy poprą jego projekt. Za

Polskie banki pożyczają pieniądze od swoich zagranicznych udziałowców

współczynnik wypłacalności 12,27 proc. W połowie listopada również Bank Pekao SA otrzymał od austriackiej odnogi grupy UniCredit, czyli swojego głównego akcjonariusza, ogromną pożyczkę w wysokości 500 mln euro z przeznaczeniem na bieżącą działalność operacyjną instytucji. Ma ją zwrócić po miesiącu. Umowę

Hiszpania przejmuje kontrolę nad katolickim bankiem CajaSur. Euro w dół

sześciu księży. W tej sytuacji zmuszony był interweniować Bank Hiszpanii, który - według niepotwierdzonych informacji - żeby utrzymać płynność finansową CajaSur, będzie musiał wpompować w kasę oszczędnościową ok. 500 mln euro - tyle ma wynosić kwota kredytów, które mogą pozostać niespłacone. W zeszłym

Przed TFI długie tłuste lata - odłożymy 500 mld zł do 2020 r.?

. rozwoju produktów Union Investment TFI. 500 mld w 2020 r.? Mimo odbudowy pozycji funduszy w Polsce wciąż jesteśmy w ogonie Europy, jeśli chodzi o wartość portfela na jednego mieszkańca. Z kwotą 448 euro za ubiegły rok jesteśmy za Węgrami czy Słowenią, za to wyprzedzaliśmy Czechy i Turcję. Czy mamy

ESB: chcemy zainwestować w polską elektroenergetykę miliony euro

- Kiedy wchodzimy na nowy dla nas rynek, to inwestujemy średnio około 500 mln euro, potem wartość inwestycji możemy zwiększyć - mówi Brian Fitzsimons, Business Development Director Poland, ESB International. ESB International chce inwestować na polskim rynku elektroenergetycznym. Skąd to

Klan Papandreu podejrzany o ukrywanie w Szwajcarii majątku przed fiskusem

ma być założone na Marię Panteli, ale jak piszą gazety, zdaniem śledczych chodzi o pieniądze Papandreu. To najboleśniejsze dotąd odkrycie z "listy Christine Lagarde". Ów spis około dwóch tysięcy greckich posiadaczy kont w genewskiej filii banku HSBC Lagarde, ówczesna minister finansów

Gigantyczne inwestycje zmieniają nasze wybrzeże [FOT]

Gigantyczny projekt szacowany na 500 mln euro chce zrealizować w Mielnie norweska grupa Mielno Holding - Firmus Group. Norwegowie kilka lat temu wykupili od gminy Mielno 36 ha ziemi. To 2,5-kilometrowy pas między Bałtykiem i jeziorem Jamno kiedyś należący do wojska. Mają tu stanąć

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na czwartek

:30: USA - Dochody Amerykanów (m/m), marzec --14:30: Strefa euro - Konferencja prasowa po posiedzeniu ECB --14:30: USA - Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych, (konsensus: 3 500 tys., poprzednio: 4 427 tys.) (ISBnews/ Macronext)

W Unii dwa razy lepiej

umocnienie jest jednym z efektów wejścia Polski do Unii. Po 1 maja 2004 r. znacząco wzrosły inwestycje zagraniczne. W minionym roku sięgnęły 12,8 mld euro (czyli ponad 48 mld ), aż trzy razy więcej niż w 2003 r. Nawet optymiści byli zaskoczeni tak dużym skokiem. - Nie doceniliśmy, jak bardzo po naszym

KE proponuje nowy mechanizm odbudowy gospodarek wart 750 mld euro

Warszawa, 27.05.2020 (ISBnews) - Komisja Europejska (KE) proponuje nowy mechanizm odbudowy gospodarczej 'Next Generation EU' o wartości 750 mld euro, poinformowała przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. "Komisja zmobilizuje 750 mld euro na cele programu, z czego 500

Comarch kupił francuską spółkę 2 CSI za ponad 9,5 mln zł

dotychczasowych akcjonariuszy spółki 500 000 akcji 2CSI o wartości nominalnej 1 euro każda. Akcje 2CSI zostaną nabyte po cenie jednostkowej 4,20 euro tj. 19,09 za akcję, a łączna wartość transakcji wynosi 2 100 000 euro tj. 9 543 240 , podano także. "Podana informacja została uznana przez zarząd

Pekabex rozmawia o przejęciu niemieckiej spółki, zaoferował 14,8 mln euro

, oraz wygenerował zysk netto na poziomie 1,4 mln euro oraz EBITDA na poziomie 2,4 mln euro. Obecny potencjał produkcyjny potencjalnego celu przejęcia emitent szacuje na ok. 30 000 m3 rocznie" - czytamy w komunikacie. Pekabex wyraził zainteresowanie nabyciem wskazanych wyżej udziałów za kwotę 14,8

Centralny Bank Irlandii zatwierdził prospekt Santander BP ws. programu obligacji

obligacje niezabezpieczone o wartości 500 mln euro w ramach Programu EMTN. Bank zapowiadał wówczas, że papiery te będą notowane na Irlandzkiej Giełdzie Papierów Wartościowych (Euronext Dublin) oraz Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Santander Bank Polska (d. Bank Zachodni WBK) należy do czołówki

Moody's zmienił perspektywę ratingu PKN Orlen na negatywną, ocena Baa2 bez zmian

stabilnej. Jednocześnie Moody's potwierdził rating obligacji o wartości 500 mln euro, zapadających w 2021 r. oraz obligacji o wartości 750 mln euro, zapadających w 2023 r. na poziomie Baa2. Papiery te zostały wyemitowane przez Orlen Capital AB (publ) z gwarancjami PKN Orlen. "Perspektywa ratingów

Biomed-Lublin ma term sheet dot. 4,5 mln euro pożyczki na rozwój leku Onko BCG

leczniczego Onko BCG, co w konsekwencji zwiększy konkurencyjność i dostępność tego produktu. Projekt w zamierzeniu emitenta ma być realizowany przy udziale funduszy europejskich. Strony ustaliły, że pożyczkodawca udzieli pożyczki w kwocie 4 500 000 euro na realizację projektu, wypłacanej w transzach zgodnie z

EBOR objął obligacje za kwotę Play 25 mln euro

walucie lokalnej wspieranemu przez EBOR" - czytamy w komunikacie. Na początku grudnia P4 - spółka całkowicie zależna od Play Communications - podjęła decyzję o emisji nie więcej niż 1 500 niezabezpieczonych obligacji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 500 tys. każda i łącznej wartości

POHID: Do pracy w galeriach handlowych powróci ok. 500 tys. osób

około pół miliona osób. Zamknięcie sklepów doprowadziło też do zastoju w wielu branżach i segmentach rynku wytwarzających towary na potrzeby handlu detalicznego, podano także. Dzienne obroty w 16 sieciach handlowych skupionych w POHiD sięgały 200 mld , podała organizacja. POHiD jest organizacją

Król prywatnych autobusów i kontrakt za 2 miliardy złotych

obrotach 200 mln rocznie, to wystarczy. A gdy do tego zmienimy przebieg linii na bardziej racjonalny, to wynik będzie jeszcze lepszy. Ile Mobilis ma dziś autobusów? - Około czterystu. Plus tysiąc w kontrolowanych przez spółkę PKS-ach. A 11 grudnia ok. 250 nowiutkich autobusów zacznie obsługiwać

Globalworth Foundation przekazała 200 tys. euro trzem polskim szpitalom

Warszawa, 15.04.2020 (ISBnews) - Globalworth Foundation rozpoczęła działalność w Polsce, przeznaczając 200 tys. euro na finansowanie zaopatrzenia medycznego i posiłków dla trzech szpitali - w Warszawie, Łodzi i Chorzowie, podała fundacja. "W tych niezwykle trudnych czasach z dumą ogłaszamy

ITA: Import włoskich produktów spożywczych do Polski sięgnie 934 mln euro w br.

euro w 2019 roku, co pozwoli zachować udział w rynku na poziomie 4,6% i 6. pozycję wśród największym importerów tej kategorii produktów do Polski. W ostatnich 8 latach eksport włoskich produktów spożywczych do Polski rósł w tempie ok. 8% rocznie. Według szacunków ITA, na podstawie danych GUS za I poł

Prezes BGK: Fundusz Trójmorza ogłosi pierwszą inwestycję w połowie lutego

wpłat w łącznej kwocie przekraczającej 500 mln euro. Podkreśliła, że Trójmorze jako inicjatywa jest korzystnym przedsięwzięciem nie tylko dla samego regionu,  a bez niej nie jest możliwy stabilny rozwój Unii Europejskiej. "Dzięki niej będziemy mieć znaczący wpływ na rozwój Unii

MOL: Projekt Poliole jest zaawansowany w 60%, ale będzie opóźnienie

90%. Marża rafineryjna utrzymywała się w kwietniu na poziomie 9 USD za baryłkę, jednak w ostatnich dniach znacząco spadły; marża petrochemiczna od połowy marca utrzymuje się z kolei na poziomie 500-600 euro/t. Wszystkie główne trasy logistyczne i systemy działają bez zakłóceń. W kwietniu sprzedaż

Morawiecki: Odważniejsze ruchy monetarne i fiskalne wzmogłyby kryzys

. "Część polskiego długu, prawie 70 mld euro długu państwowego jest denominowana w walutach obcych, około 120-130 mld długu przedsiębiorstw w złotówkach jest denominowana w walutach obcych (...). Kredyty hipoteczne we frankach i w euro - około 120 mld złotych. Te trzy pozycje to ponad 500 mld "

UniCredit miał wstępnie 2,82 mld euro zysku netto w III kw. 2017 r.

Warszawa, 24.10.2017 (ISBnews) - UniCredit odnotował 2 820 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r. wobec 447 mln euro rok wcześniej, podał bank, powołując się na wstępne dane. Wynik z tytułu odsetek wyniósł 2 500 mln euro wobec 2

Nextbike Polska ma umowę na system roweru miejskiego w Oulu za 6,78 mln euro

Warszawa, 26.04.2019 (ISBnews) - Nextbike Polska zawarł umowę na dostarczenie i obsługę systemu roweru miejskiego dla miasta Oulu w Finlandii za 6,78 mln euro, w tym 0,57 mln euro za pierwszy sezon, podała spółka. "To drugi - po systemie w fińskim mieście Turku - zagraniczny kontakt

P.A. Nova ma umowę na sprzedaż 100% udziałów P.A. Nova Invest 3 za 0,88 mln euro

Warszawa, 16.08.2019 (ISBnews) - P.A. Nova ma umowę na sprzedaż 100% udziałów P.A. Nova Invest 3, będącej właścicielem parku handlowego w Myszkowie, za 882 500 euro, podała spółka. "Zarząd P.A. Nova informuje, że w dniu 14.08.2019 r. została zawarta umowa warunkowa sprzedaży 100

PKN Orlen rozważy emisję euroobligacji pod koniec 2019 r. dla rolowania długu

o ratingu inwestycyjnym. PKN Orlen zadebiutował na rynku euroobligacji w roku 2014, emitując wówczas papiery o wartości 500 mln euro, także na siedem lat. Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej

KE zatwierdziła polski program pomocy o wartości 110 mln euro

Warszawa, 22.04.2020 (ISBnews) - Komisja Europejska (KE) zatwierdziła polski program pomocy o wartości 500 mln złotych (około 110 mln euro), który ma wesprzeć gospodarkę w kontekście pandemii wywołanej przez koronawirusa, podała KE. Program zatwierdzono na podstawie tymczasowych ram pomocy

Umicore oficjalnie zainaugurował budowę fabryki materiałów katodowych pod Nysą

Grynberg, cytowany w komunikacie. "W związku z tym, że Polska stawia na rozwój innowacji, jako PAIH kładziemy nacisk na przyciąganie projektów, które gwarantują transfer wiedzy i wysokiej jakości miejsca pracy. Łączna wartość obsługiwanych przez nas inwestycji wzrosła z 500 mln euro w 2015 r. do

Esotiq & Henderson zarejestrował spółkę Esotiq International w Estonii

zarejestrowanej spółce, której kapitał zakładowy wynosi 2 500 euro, Esotiq & Henderson zamierza nabyć wszystkie udziały. "Celem utworzenia Esotiq International OU jest zintensyfikowanie ekspansji grupy Kkapitałowej Esotiq & Henderson na rynkach zagranicznych" - czytamy dalej. Esotiq & Henderson to

Nextbike uruchomił system rowerów miejskich IV generacji w fińskim mieście Oulu

kwocie 574 500 euro płatne będzie w terminie 21 dni od zaakceptowania przez zamawiającego oddania do użytku systemu roweru miejskiego. Umowa obowiązuje do dnia 31 października 2028 roku, a wartość całego kontraktu wynosi 6 779 100 euro.  Nextbike Polska jest numerem jeden na polskim rynku

Trei Real Estate wybuduje 1 600 mieszkań w Polsce

euro, z czego 63 mln euro zostały przeznaczone na zakup nieruchomości, 12 mln euro to wynik sprzedaży nieruchomości. "Nasze transakcje związane z zakupem aktywów dotyczyły głównie działek przeznaczonych pod kolejne Vendo Parki oraz projekty mieszkaniowe w Polsce" - wyjaśnił Morshuis

Archicom ma przedwstępną umowę sprzedaży działki we Wrocławiu za ok. 34 mln euro

Warszawa, 27.02.2020 (ISBnews) - Archicom Nieruchomości 5 - spółka zależna Archicomu - zawarła z osobą prawną przedwstępną umowę sprzedaży nieruchomości we Wrocławiu zabudowanej budynkiem biurowym City One, podał Archicom. Ostateczna cena za zbywaną nieruchomość wyniesie około 34 mln euro

Savills IM nabył centrum logistyczne pod Wrocławiem za 32,7 mln euro

wartości ponad 500 mln euro. Savills Investment Management jest międzynarodowym menedżerem inwestycyjnym w sektorze nieruchomości. W skali globalnej zarządza nieruchomościami o wartości około 20,75 mld euro (stan na IV kw. 2019 roku). W Polsce Savills Investment Management zarządza obecnie  aktywami

Zielone listy zastawne ING Banku Hipotecznego zadebiutowały na GPW

' hipotek, podał bank. "ING Bank Hipoteczny przeprowadził pierwszą emisję listów zastawnych na 400 mln 10 października br. Udział w niej wziął m.in. Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, który objął listy zastawne o wartości 80 mln . Wartość nominalna jednego listu zastawnego wynosi 500 000

Henkel Polska przekaże 6,5 tys. opakowań środków czystości szpitalom na Śląsku

Warszawa, 09.04.2020 (ISBnews) - Henkel Polska prowadzi kolejne działania w Polsce w ramach globalnego programu pomocowego w walce z pandemią COVID-19. We współpracy z gliwickim Caritasem 15 szpitali z województwa śląskiego otrzyma w sumie 6 500 opakowań środków czystości z przeznaczeniem na

Pekao: UniCredit zamknął pozycję w akcjonariacie banku

podstawie którego UniCredit wyemitował również w grudniu 2016 roku 3-letnie certyfikaty zamienne na akcje Pekao o łącznej wartości referencyjnej ok. 500 mln euro. Transakcja ta dopełniła sprzedaż strategicznego pakietu akcji w Banku Pekao przez UniCredit" - czytamy w komunikacie. Bank Pekao jest

Złoty powinien kontynuować wczorajsze umocnienie

Warszawa, 19.05.2020 (ISBnews) - Poprawa nastrojów na rynkach globalnych i związany z tym wzrost apetytu na ryzyko, powinien we wtorek przełożyć się na kontynuację wczorajszego umocnienia złotego do koszyka głównych walut. O godzinie 08:19 euro kosztowało 4,56 , dolar 4,1730

Prezes BGK: Pierwsze potencjalne inwestycje Funduszu Trójmorza ogłosimy w 2020r.

wierzymy, że niektóre projekty dotyczące infrastruktury cyfrowej będą mogły powstawać szybciej, bo jest to infrastruktura łatwiejsza niż drogowa czy kolejowa" - wymieniła prezes. Przypomniała, że BGK zapowiedział swoje zaangażowanie w Fundusz na poziomie 500 mln euro. Podobne zobowiązanie - na kwotę

Herkules złożył ofertę zakupu 100% udziałów Trinac Polska 

przejmowanej o łącznej nominalnej wartości 2 500 000 , co stanowi 100% udziałów spółki przejmowanej. Dokument niewiążącej oferty wskazuje na kwotę 10 000 000 euro jako cenę, po której emitent byłby skłonny nabyć 100% udziałów spółki przejmowanej, z zastrzeżeniem że:  (i) cena płatna będzie w dwóch

JLL: W Warszawie oddano do użytku 80 500 m2 biur w I poł. 2019 r.

Warszawa, 23.07.2019 (ISBnews) - Na warszawskim rynku oddano do użytku 80 500 m2 biur w dziesięciu budynkach w I połowie 2019 r., a w budowie znajduje się około 780 000 m2 powierzchni, która trafi na rynek do 2021 r., wynika z danych firmy JLL. "Wysoki popyt na biura napędza aktywność

JLL: Popyt na biura w stolicy wyniósł 139 tys.m2 w I kw., podobnie jak rok temu

zlokalizowanych poza Centrum miasta" - powiedział Polkowski. Łączna wartość transakcji inwestycyjnych na rynku biurowym w Warszawie przekroczyła w I kw. 440 mln euro. Współczynnik pustostanów w Warszawie obniżył się do 7,5% (4,9% w strefach centralnych i 9,1% poza nimi), co jest spadkiem o 1,6 pkt proc

MFPR: Firmy mogą ubiegać się o 500 mln zł na inteligentne specjalizacje Mazowsza

nowych produktów, usług i technologii, poinformowało Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (MFPR). Na dofinansowania zarezerwowano kwotę 500 mln w programie Inteligentny Rozwój. "Doświadczenie zeszłorocznego konkursu pokazuje, że na Mazowszu firmy zgłaszają duże zainteresowanie

Grupa Azoty spodziewa się jeszcze dwóch inwestorów PDH Polska na 700 mln zł

intencyjny zakłada zaangażowanie gdańskiego koncernu na poziomie 500 mln ) i na ten proces spółka również patrzy z dużym optymizmem. Polimery Police to największy projekt inwestycyjny Grupy Azoty, o łącznym budżecie 1,5 mld euro (ok.6,5 mld ), w wyniku którego powstaną m.in. instalacje do produkcji

Dom Development przekaże ok. 2 900 mieszkań w br., potencjał na 2018 r. - 3 500

w czerwcu za 260 mln gdańskim Euro Stylu. Dom Development - jeden z największym deweloperów mieszkaniowych w Polsce - jest notowany na warszawskiej giełdzie od 2006 roku. W 2016 r. spółka sprzedała 2 735 lokali wobec 2 383 rok wcześniej. (ISBnews)

Eko Export potwierdził pierwsze zamówienie na 2020 rok za 9,4 mln zł

zwiększającej się ilości surowca na produkcję towarów zamówionych na 2020 rok koncern wpłaci spółce zaliczkę w kwocie 500 tys. euro, tj. ok. 2,125 mln . Zaliczka jest oprocentowana 1% w skali roku i będzie spłacana wyrobami gotowymi od początku 2020 roku w 12 równych ratach, podano także. Eko Export jest

BGK liczy na 1 mld euro zaangażowanych w Fundusz Inwest. Trójmorza w ciągu roku

skoncentruje się na projektach tworzących infrastrukturę transportową, energetyczną i cyfrową w regionie Trójmorza. Zasoby Funduszu będą pochodzić z różnorodnych źródeł. Instytucje założycielskie złożyły zobowiązania do wpłat w łącznej kwocie przekraczającej 500 mln euro. Fundusz jest otwarty dla innych

BGK liczy na 1 mld euro zaangażowanych w Fundusz Inwest. Trójmorza w ciągu roku

skoncentruje się na projektach tworzących infrastrukturę transportową, energetyczną i cyfrową w regionie Trójmorza. Zasoby Funduszu będą pochodzić z różnorodnych źródeł. Instytucje założycielskie złożyły zobowiązania do wpłat w łącznej kwocie przekraczającej 500 mln euro. Fundusz jest otwarty dla innych

mBank Hipoteczny planuje emisję listów zastawnych w III kw. 

-500 mln muszą się wiązać z generowaniem przez mBank hipotek. Ekspansja hipotek będzie związana z emisjami listów zastawnych" - powiedział prezes Cezary Stypułkowski podczas konferencji.  "Emisja będzie na pewno po wakacjach" - powiedział główny ekonomista Ernest Pytlarczyk

MG obniżyło prognozy eksportu i importu, oczekuje nadwyżki handlowej w 2015 r.

tegorocznego importu, spodziewają się też obecnie 500 mln euro nadwyżki w handlu zagranicznym wobec spodziewanych przed miesiącem 200 mln euro deficytu. W 2014 r. deficyt handlowy wyniósł 2,66 mld euro. Resort podał w comiesięcznej analizie, że prognozuje wartość tegorocznego importu na 175,1 mld euro

Politycy chcą podnosić ceny biletów, żebyśmy latali coraz mniej. Kolejne kraje zapowiadają podatek lotniczy

, ale nie 300 czy 500. Dobrą koleją można pokonać go szybciej niż samolotem. Jeśli bilety kosztują mniej niż 50 euro, to znaczy, że jest nadpodaż miejsc w samolotach. I że przewoźnik część kosztu biletu sponsoruje. Jestem w stanie sobie wyobrazić, że presja na to, by dociążyć lotnictwo kosztami

Solaris ma umowę na 14 autobusów elektrycznych dla Barcelony za 10 mln euro

Warszawa, 01.04.2020 (ISBnews) - Transports Metropolitans de Barcelona (TMB), miejski przewoźnik z stolicy Katalonii, zamówił czternaście autobusów elektrycznych Solaris Urbino 18 electric, podała spółka. Kontrakt o wartości ok. 10 mln euro zrealizowany zostanie do końca 2020 roku. Barcelona

MF: Sześć banków ma mandat na organizację emisji 10- i 20-letnich euroobligacji

Warszawa, 16.03.2017 (ISBnews) - Barclays, BNP Paribas, Commerzbank, ING, JP Morgan oraz PKO BP otrzymały mandat na zorganizowanie emisji 10-letnich i ponownego otwarcia 20-letnich obligacji nominowanych w euro, podało Ministerstwo Finansów. "Ministerstwo Finansów informuje, że banki

NBP: Saldo na rachunku C/A to +495 mln euro w V, konsensus: +540 mln euro

ankietowanych przez ISBnews analityków, nadwyżka C/A w maju wyniosła (średnio) ok. 540,25 mln euro wobec 594 mln euro nadwyżki w poprzednim miesiącu. Prognozy zawierały się w zakresie od 288 do 1 150 mln euro nadwyżki. "Saldo rachunku bieżącego, w maju 2016 r., było dodatnie i wyniosło 2,2 mld . Na

Zysk netto Gorenje wyniósł 1,45 mln euro w II kw. 2016 r. wobec straty rok wcześniej

I poł. 2016 r. wyniósł 1,57 mln euro wobec 2,37 mln euro straty rok wcześniej. Zatrudnienie na koniec II kw. wzrosło o 3,3% r/r do 4 187 osób. "Warunki rynkowe na początku II połowy 2016 r. są stabilne, co znajduje odzwierciedlenie w zwiększonych wolumenach sprzedażowych. To doprowadziło do

AmRest chce powiększyć sieć o min. 400 restauracji w 2019 r., min. 500 w 2020 r.

Warszawa, 01.08.2018 (ISBnews) - Po nabyciu sieci 165 restauracji Sushi Shop, AmRest liczy na powiększenie swojej sieci w tym roku o minimum 300 lokali, o dalsze min. 400 lokali w 2019 r. i o ponad 500 w 2020 r., podała spółka. "Widzimy znaczne obszary wzrostu poprzez otwarcia nowych

Mintos: Inwestycje w pożyczki przekroczyły 1 mld euro

inwestycji wynosi obecnie blisko 12%. Średnia wartość inwestycji w pożyczki, przypadająca na jednego inwestora, wynosi ponad 4 500 euro (około 19 000 ), przy czym dzięki systemowi dywersyfikacji w jedną pożyczkę inwestor inwestuje średnio 20-25 euro (80-100 ), podano również. "Obecnie

MR: Polska wpłaci 50 mln euro na łagodzenie skutków kryzysu migracyjnego

Warszawa, 19.09.2017 (ISBnews) -  Polska wpłaci 50 mln euro na rzecz Inicjatywy Wzmocnienia Gospodarczego Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) w tym roku, poinformowało Ministerstwo Finansów. Inicjatywa EBI ma na celu łagodzenie skutków kryzysu migracyjnego. "Wicepremier

LG Chem Wrocław Energy ma 480 mln euro kredytu od EBI na budowę fabryki baterii

Warszawa, 26.03.2020 (ISBnews) - Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) przyznał LG Chem Wrocław Energy kredyt w wysokości 480 mln euro na budowę zakładów produkcji ogniw litowo-jonowych, podała instytucja. "Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) podpisał umowę o kredyt w wysokości 480 mln euro z

Strata netto Marie Brizard wzrosła r/r do 13,53 mln euro w I poł. 2016 r.

mianowicie przychody rzędu 450 – 500 mln euro oraz marża EBITDA na poziomie 15%" – zaznaczono również. Marie Brizard Wine & Spirits, wcześniej funkcjonująca jako Belvédère, jest grupą działającą w sektorze win i alkoholi mocnych, obecną w Europie i w Stanach Zjednoczonych

MF sprzedało 10- i 20-letnie euroobligacje łącznie za 1,5 mld euro

instytucje publiczne (11%). "Wartość nominalna ponownie otwartej emisji 20-letniej obligacji o terminie wykupu w dniu 18 stycznia 2036 r. wyniosła 500 mln euro. Obligacje wyceniono na 83 punkty bazowe powyżej średniej stopy swapowej. Uzyskano rentowność 2,198% przy rocznym kuponie obligacji na