500 akcje

Hasło "Just do it" zainspirował skazany na śmierć morderca. A w 2011 r. pewna akcja Nike wywołała zamieszki

Hasło "Just do it" zainspirował skazany na śmierć morderca. A w 2011 r. pewna akcja Nike wywołała zamieszki

Oferta publiczna akcji GetBack rusza dziś, spółka liczy na 400-500 mln zł brutto

inwestorów indywidualnych, podano w prospekcie. GetBack liczy na uzyskanie wpływów brutto z oferty do 20 mln akcji nowej emisji na poziomie 400-500 mln zł. Book building potrwa od dziś do 4 lipca. Z kolei na 20 czerwca zaplanowano publikacje ceny maksymalnej, a na okres 26 czerwca - 3 lipca - zapisy

Tobiszowski z ME: Emisja akcji JSW będzie opiewać na 300-500 mln zł w 2017 r.

Warszawa, 15.12.2016 (ISBnews) - Planowana na przyszły rok emisja akcji Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) ma przynieść ok. 300-500 mln zł środków, które zostaną wykorzystane na wzmocnienie procesu restrukturyzacji spółki, poinformował wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski. "Planujemy

Sukces polskiego producenta gier. Po premierze "This War of Mine" ceny akcji niemal 500 proc. w górę

Sukces polskiego producenta gier. Po premierze "This War of Mine" ceny akcji niemal 500 proc. w górę

po tym wydarzeniu ceny akcji spółki wzrosły o 60 proc. Nowa polska gra spotkała się z bardzo pozytywnym odbiorem zagranicznych graczy i recenzentów. Jak podają twórcy, sprzedaje się bardzo dobrze. - Na platformie Steam jest cały czas na różnych miejscach w Top 5 - cytuje Pawła Miechowskiego z 11 Bit

Wszystko było dobrze, nagle pogrom. Z nowojorskiej giełdy "zniknęło" dziesięć razy tyle, ile wynoszą wydatki polskiego budżetu

Wszystko było dobrze, nagle pogrom. Z nowojorskiej giełdy "zniknęło" dziesięć razy tyle, ile wynoszą wydatki polskiego budżetu

wycofali środki o wartości niemal 2 bln dol., a tylko w ciągu ostatnich dwóch sesji akcje straciły na wartości 900 mld dol., czyli ok. 3 bln 300 mld. Dla porównania - wydatki polskiego budżetu w 2015 roku zaplanowano na poziomie 343 mld 300 mln zł, czyli niemal dziesięć razy mniej. Co się właśnie stało

Wikana nabyła ok. 237 tys. akcji własnych w celu umorzenia

października po cenie 1 zł/sztuka. W połowie września Wikana zaprosiła do sprzedaży nie więcej niż 1 500 000 akcji spółki, stanowiących nie więcej niż 7,5% kapitału zakładowego, które zamierzała nabyć w celu ich umorzenia i obniżenia kapitału zakładowego. Grupa Wikana to jeden z największych deweloperów

Akcjonariusze Ultimate Games zdecydowali o 0,35 zł dywidendy na akcję 

wysokości 2 008 841,3 zł przeznaczyć na: 1) dywidendę dla akcjonariuszy - w kwocie 1 830 500 zł, to jest 0,35 zł na jedną akcję; 2) zwiększenie kapitału zapasowego spółki - w kwocie 178 341,3 zł" - czytamy w komunikacie.  Jako dzień dywidendy ustalono 1 lipca 2019 roku, a 5 lipca 2019

Warimpex przeprowadzi program skupu do 1 mln akcji własnych

. Maksymalny wolumen nabywanych akcji wyniesie do 1 000 000 akcji, t.j. ok. 1,85% wysokości obecnego kapitału zakładowego, co łącznie z akcjami już posiadanymi (66 500 akcji) stanowić będzie 1,97% wysokości obecnego kapitału zakładowego" - czytamy w komunikacie. Odkup akcji planowo rozpocznie się 26

KNF zatwierdziła prospekt Ultimate Games wz. z przejściem na GPW z NC

przedmiotem obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, podała spółka. Chodzi o 800 000 akcji zwykłych na okaziciela serii A, 200 000 akcji zwykłych na okaziciela serii B, 500 000 akcji zwykłych na okaziciela serii C, 2 500 000 akcji zwykłych na okaziciela serii D, 1 000 000 akcji zwykłych

Akcjonariusze Asbisu przyjęli program skupu akcji własnych za max. 300 tys. USD

akcji, które mogą zostać nabyte w ramach programu: 500 000 akcji c. Ramy czasowe programu: 12 miesięcy od podjęcia uchwały d. Akcje nabyte w ramach programu mogą pozostać w posiadaniu spółki przez maksimum dwa lata od nabycia e. Minimalna cena transakcyjna nabycia akcji w ramach programu: 1,5 zł za

PB Elin obniżyło zaangażowanie poniżej progu 5% w Ursusie

Warszawa, 28.02.2019 (ISBnews) - Przedsiębiorstwo Budowlane Elin sprzedało 1,5 mln akcji Ursusa i obniżyło zaangażowanie do 2,86% z 5,19% wcześniej, podał Ursus. "Spółka w dniu 27 lutego 2019 r. na skutek zbycia poza rynkiem regulowanym GPW łącznie 1 500 000 akcji Ursus posiada

Miraculum przydzieliło wszystkie akcji serii T3 o wartości 3,75 mln zł

Warszawa, 25.10.2018 (ISBnews) - Miraculum dokonało przydziału wszystkich tj. 2 500 000 oferowanych akcji serii T3 emitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, podała spółka.  "W

BoomBit ma deklaracje objęcia wszystkich nowych akcji w IPO po cenie 19 zł/szt.

znajdzie się 701 500 walorów. Transza inwestorów instytucjonalnych obejmie pozostałą część akcji nowej emisji oraz akcje sprzedawane przez dotychczasowych akcjonariuszy w łącznej liczbie 1 148 500 akcji, podano również. "Na sprzedaż 550 tys. akcji oferowanych przez dotychczasowych akcjonariuszy

Wikana zaprosiła do sprzedaży do 1,5 mln akcji po 1 zł sztuka

Warszawa, 19.09.2019 (ISBnews) - Wikana zaprosiła do sprzedaży nie więcej niż 1 500 000 akcji spółki, stanowiących nie więcej niż 7,5% kapitału zakładowego, które zamierza nabyć w celu ich umorzenia i obniżenia kapitału zakładowego, podała Wikana. Oferowana cena zakupu wynosi 1 zł za sztukę

Akcjonariusze Asbisu zdecydują 15 VII o skupie akcji za max 300 tys. USD

nabyte w ramach programu: 500 000 akcji c. Ramy czasowe programu: 12 miesięcy od podjęcia uchwały d. Akcje nabyte w ramach programu mogą pozostać w posiadaniu spółki przez maksimum dwa lata od nabycia e. Minimalna cena transakcyjna nabycia akcji w ramach programu: 1,5 zł za akcję f. Maksymalna

W wezwaniu na Impexmetal zawarto transakcje na 46,78 mln akcji

uprawnia do wykonywania 172 156 642 głosów na walnym zgromadzeniu Impexmetal, w tym bezpośrednio 117 500 968 akcji Impexmetal, co stanowi 61,84% kapitału zakładowego i uprawnia do wykonywania 117 500 968 głosów na walnym zgromadzeniu Impexmetal oraz pośrednio poprzez spółkę Impexmetal z siedzibą w

Wyraźne zwyżki na Wall Street. W górę ciągną banki

Dobrą sesję w USA napędzały pozytywne dane makroekonomiczne. Wskaźnik ISM monitorujący aktywność w sektorze wytwórczym wzrósł we wrześniu do 50,9 pkt - wobec spodziewanych przez analityków 50 pkt i 48,4 pkt w sierpniu. Dobry wynik wskaźnika ISM zachęcił do kupowania akcji spółek zajmujących się

Kurs PDA BoomBit wzrósł o 19,45% na debiucie na rynku głównym GPW

%. W kwietniu spółka przeprowadziła ofertę publiczną, której wartość wyniosła 35,2 mln zł (w tym emisja nowych akcji 24,7 mln zł). Zgodnie z dokonanym podziałem, w transzy inwestorów indywidualnych przydzielono 701 500 walorów z 1 300 000 akcji nowej emisji. Inwestorom instytucjonalnym przydzielono

Akcjonariusze Sescom uchwalili buy-back do maksymalnej kwoty 1,5 mln zł

wynieść 1,5 mln zł. "Ustala się łączą wysokość zapłaty za nabywane akcje własne spółki w ramach upoważnienia na kwotę nie większą niż 1 500 000 zł. [...] W ramach upoważnienia, spółka może nabywać akcje własne za cenę jednostkową nie wyższą niż 28 zł za sztukę" - czytamy w komunikacie

Akcjonariusze LiveChat zdecydowali o wypłacie łącznie 1,95 zł dywidendy na akcję

dywidendy dla akcjonariuszy przeznaczono kwotę 50 212 500 zł, co oznacza, że wartość dywidendy na jedną akcję wyniesie 1,95 zł; - przy uwzględnieniu zaliczek na poczet dywidendy za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 kwietnia 2018 roku i kończący w dniu 31 marca 2019 roku, to jest zaliczki w kwocie

Jujubee wyemitowało 100 tys. akcji serii G bez pp, pozyska 0,5 mln zł

przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom, podała spółka. W osobnym komunikacie Jujubee podało, że akcje zostały objęte i spółka pozyska w wyniku emisji 500 tys. zł. "Wyłączenie prawa poboru w stosunku do dotychczasowych akcjonariuszy jest podyktowane chęcią zapewnienia spółce możliwości jak

Alchemia skupiła 6,67 mln akcji własnych po 4,8 zł za sztukę

łącznie 6 670 500 sztuk akcji spółki, za cenę wynoszącą 4,8 zł za jedną akcję oraz łączną ceną 32 018 400 zł" - czytamy w komunikacie. Planowanym dniem rozliczenia transakcji jest 30 listopada 2018 r. W ofercie pośredniczył Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska. Wcześniej 14 listopada chce skupić

Konsorcjum Stali chce skupić 765 485 akcji własnych po 26 zł/ szt.

26 zł. "Spółka przeznaczy na nabywanie akcji w ramach oferty maksymalnie do 20 500 000 zł, z zastrzeżeniem, iż kwota ta obejmuje zarówno cenę zapłaty za nabywane akcje własne spółki, jak również koszty ich nabycia" - czytamy dalej. Przyjmowanie ofert sprzedaży akcji od akcjonariuszy

Bank BGŻ BNP Paribas wyemitował 13,3 mln akcji o wartości ok. 800 mln zł

Warszawa, 25.06.2018 (ISBnews) - Banku BGŻ BNP Paribas zakończył subskrypcję akcji nowej emisji - 2 500 000 akcji serii J oraz 10 800 000 akcji serii K o wartości nominalnej 1 złoty każda, oferowanych w ramach emisji prywatnej. Wartość oferty wyniosła 799,99 mln zł, podął bank

Hubstyle zdecydowało o emisji 9,5 mln akcji serii J po cenie emisyjnej 0,4 zł

emisyjną ustalono na 0,4 zł za walor. "Kapitał zakładowy spółki podwyższony został o kwotę 950 000 zł, tj. z kwoty 3 200 000 zł do kwoty 4 150 000 zł. Podwyższenie kapitału zakładowego spółki nastąpi w drodze emisji 9 500 000 akcji na okaziciela serii J o wartości nominalnej 0,1 zł każda. Zgodnie z

Unified Factory ma zgodę na otwarcie przyspieszonego postępowania układowego

żądanie obligatariuszy zgłoszone na podstawie warunków emisji obligacji inaczej, aniżeli w ramach rat płatnych na podstawie układu. (b) konwersję na akcje spółki nowej emisji - konwersja 30% należności głównej tj. 7 500 000 zł na akcje emitenta" - czytamy w komunikacie. Propozycje układowe

Akcjonariusze Auto Partner zdecydowali o wypłacie 0,02 zł dywidendy na akcję

zysku za rok obrotowy 2018, w tym postanowiło przeznaczyć kwotę 2 602 500 zł na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy. Wysokość dywidendy przypadająca na jedną akcję wynosi 0,02 zł. Dywidendą zostały objęte wszystkie akcje spółki w liczbie 130 125 000. Ponadto ZWZ ustaliło dzień dywidendy na 3

J.W. Construction ogłosił skup do 1 mln akcji własnych po 2,18-3,4 zł/szt.

Warszawa, 26.07.2019 (ISBnews) - J.W. Construction Holding postanowił przystąpić do nabywania do 1 mln akcji własnych w celu umorzenia po cenie 2,18-3,4 zł sztuka, podała spółka. Program będzie prowadzony w okresie od 29 lipca 2019 r. do 31 lipca 2020 r. "W ramach programu spółka

LiveChat Software rekomenduje łącznie 1,95 zł dywidendy na akcję

zasilenie kapitału zapasowego spółki przeznaczyć kwotę 6 771 413,68 zł; na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy przeznaczyć kwotę 50 212 500 zł; co oznacza, że wartość dywidendy na jedną akcję wyniesie 1,95 zł" - czytamy w komunikacie. Przy uwzględnieniu dwóch zaliczek w kwocie 13 905 000 zł każda

Sfinks Polska podpisał z prezesem Cackiem umowę na objęcie akcji spółki

ramach emisji serii P wpłynęła wpłata w wysokości 500 tys. zł od innego inwestora. "Objecie akcji serii P na podstawie umowy objęcia uzależnione jest od otrzymania przez emitenta wpłaty na akcje serii P, co zgodnie z uchwałą zarządu oraz umową objęcia powinno nastąpić w terminie do dnia 29 lipca

Stalprofil rekomenduje wypłatę 0,23 zł dywidendy na akcję za 2018 r.

Warszawa, 29.03.2019 (ISBnews) - Stalprofil rekomenduje wypłatę dywidendy w wysokości 0,23 zł na jedną akcję z zysku za 2018 rok, podała spółka. Oznacza to przeznaczenie na dywidendę dla akcjonariuszy spółki kwoty 4 025 000 zł. "Propozycja dotyczy objęcia dywidendą wszystkich akcji

Revolut: Użytkownicy kart Standard i Premium mogą handlować akcjami bez prowizji

Warszawa, 19.09.2019 (ISBnews) - Revolut udostępnił platformę do bezprowizyjnego handlu akcjami użytkownikom kart Standard i Premium na 26 rynkach w Europie - w pierwszej kolejności: w Polsce, Czechach, Słowacji, Węgrzech, Bułgarii, Chorwacji, Słowenii, Włoszech, Cyprze, Grecji, Hiszpanii, Malcie

ZWZ CDA zdecydowało o 0,5 zł dywidendy na akcję i o programie motywacyjnym

Warszawa, 28.06.2019 (ISBnews) - Akcjonariusze CDA zdecydowali o przeznaczeniu 5,08 mln zł z zysku netto na dywidendę, tj. o wypłacie 0,5 zł na akcję, podała spółka. Walne zgromadzenie zdecydowało także o programie motywacyjnym, którego warunkiem jest osiągnięcie 32 mln zł przychodów w 2019 r. i

Akcjonariusze LiveChat zdecydują 7 VIII o łącznie 1,95 zł dywidendy na akcję

kwoty 50 212 500 zł; co oznacza, że wartość dywidendy na jedną akcję wyniesie 1,95 zł; 3) przy uwzględnieniu zaliczek na poczet dywidendy za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 kwietnia 2018 roku i kończący w dniu 31 marca 2019 roku, to jest zaliczki w kwocie 13 905 000 zł, wypłaconej przez spółkę

BGŻ BNP Paribas ma zgodę KNF na zaliczenie akcji serii J, K do kapitału Tier I

Nadzoru Finansowego z dnia 9 lipca 2018 roku o udzieleniu zezwolenia na zaklasyfikowanie wyemitowanych przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A. 2 500 000 akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej jednej akcji 1 zł, po cenie emisyjnej w wysokości 60,15 zł i oraz 10 800 000 akcji zwykłych

Akcjonariusze Impexmetalu upoważnili zarząd do skupu do 75 mln akcji

Warszawa, 19.02.2018 (ISBnews) - Akcjonariusze Impexmetalu upoważnili zarząd spółki do skupu do 75 mln akcji własnych, stanowiących 37,5% kapitału, jednocześnie zwiększając kapitał rezerwowy na skup do 500 mln zł, wynika z uchwał walnego.  „Łączna liczba akcji nie będzie większa niż

Miraculum planuje emisję do 2,5 mln akcji z wyłączeniem prawa poboru

nie więcej niż 2 500 000 nowych akcji serii T3, o wartości nominalnej po 1,50 złotych każda, które będą akcjami zwykłymi na okaziciela. Akcje serii T3 zostaną pokryte wkładem pieniężnym oraz będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od dnia 01 stycznia 2019 roku. Akcje serii T3 będą emitowane w ramach

Tower Investments przejdzie na rynek główny GPW 28 grudnia

przez KDPW), 250 250 akcji serii B, 500 000 akcji serii C (pod warunkiem ich rejestracji przez KDPW), 2 500 000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C. „Dopuszczenie akcji serii C do obrotu giełdowego następuje pod warunkiem zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego spółki w

KNF nałożyła na Murapol kary finansowe wys. 10,4 mln zł

wysokości 500 tys. zł nałożona została za cztery naruszenia obowiązków notyfikacyjnych dotyczących znacznych pakietów akcji Skarbiec Holding SA w związku z 'parkowaniem akcji' w okresie 2017-2018 r." - czytamy w komunikacie. Naruszenia, których dopuścił się Murapol, związane były z posiadaniem

Akcjonariusze Konsorcjum Stali zdecydowali o skupie akcji za max. 19,5 mln zł

podjętych uchwał. Jak podano, łączna maksymalna wysokość zapłaty za nabywane akcje własne spółki w ramach niniejszego upoważnienia będzie nie większa niż 19 500 000 zł, z zastrzeżeniem, iż kwota ta obejmuje zarówno cenę zapłaty za nabywane akcje własne, jak również koszty ich nabycia. "W ramach

Kurs akcji XTPL spadł o 0,4% na debiucie na rynku głównym GPW

ultracienkich (o szerokości 150-500 nanometrów, czyli nawet do 400 razy węższych niż standardowo stosowane techniki druku cyfrowego czy sitodruku) linii przewodzących prąd elektryczny. Akcje spółki zadebiutowały na NewConnect we wrześniu 2017 r. (ISBnews)

Akcjonariusze Gino Rossi zdecydowali m.in. o emisji akcji serii K

poprzez emisję 120 500 000 akcji zwykłych imiennych serii K, o wartości nominalnej 0,50 zł każda" - podano w uchwale. Akcje serii K będą akcjami zwykłymi, imiennymi, z którymi nie będą związane żadne szczególne przywileje ani ograniczenia. "Emisja akcji serii K zostanie przeprowadzona w

Asbis wypłaci zaliczkę na poczet dywidendy w wysokości 0,05 USD na akcję

Warszawa, 06.11.2018 (ISBnews) - Rada dyrektorów Asbis Enterprises Plc podjęła uchwałę o wypłacie akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy z zysku za 2018 r. w wysokości 2 775 000 USD. Zaliczką objętych będzie 55 500 000 akcji, co oznacza wypłatę zaliczki w wysokości 0,05 USD na

Inwestorzy objęli wszystkie akcje w pierwotnej ofercie publicznej Artifex Mundi

, w tym: 3 918 000 akcji serii B spółki oraz 500 000 akcji zwykłych na okaziciela serii C. Inwestorom indywidualnym przydzielono 504 355 akcji serii B; inwestorom instytucjonalnym przydzielono 3 913 645 akcji, w tym 3 413 645 akcji serii B oraz 500 000 akcji serii C" - czytamy w komunikacie

Bank BGŻ BNP Paribas ustalił cenę emisyjną akcji serii J i K na 60,15 zł

60,15 zł za jedną akcję serii J. W związku z powyższym cena emisyjna akcji serii K, zgodnie z § 1 ust. 8 Uchwały w Sprawie Podwyższenia Kapitału Zakładowego, również została ustalona na 60,15 zł za jedną akcję serii K" Zarząd określił również łączną liczbę akcji serii J na 2 500 000 akcji

Nestmedic prowadzi ustalenia z Deutsche Balaton nt. dual listingu

Warszawa, 08.03.2019 (ISBnews) - Nestmedic przeprowadzi ofertę prywatną 500 000 akcji zwykłych na okaziciela po cenie 1,5 zł za jedną akcję, skierowaną wyłącznie do nowego inwestora -  Deutsche Balaton AG. Całkowita wartość emisji wyniesie 750 tys. zł, podała spółka. Ponadto Nestmedic

Konsorcjum Stali chce skupić 783 925 akcji własnych po 26 zł/ szt.

oferty maksymalnie do 19 500 000 zł, z zastrzeżeniem, iż kwota ta obejmuje zarówno cenę zapłaty za nabywane akcje własne spółki, jak również koszty ich nabycia" - czytamy w komunikacie. Zapisy w ofercie będą przyjmowane od 8 do 15 listopada. Przewidywany dzień nabycia akcji spółki nabytych w

Rafako złożyło w KNF nowy prospekt w związku z ofertą akcji serii K

prospektu emisyjnego spółki w związku z ofertą publiczną 42 500 000 akcji serii K z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy spółki oraz ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie 84 931 998 JPP, do 42 500 000 PDA i do 42 500 000 akcji serii K do obrotu na GPW i niezwłocznie wystąpić z

Akcjonariusze Stalprofilu zdecydowali o wypłacie 0,23 zł dywidendy na akcję

netto za rok 2018 i przeznaczyło na dywidendę dla akcjonariuszy spółki kwotę 4 025 000 zł, co daje 0,23 zł dywidendy na każdą akcję. Wszystkie akcje wyemitowane przez spółkę w ilości 17 500 000 sztuk zostaną objęte dywidendą" - czytamy w komunikacie. Walne zgromadzenie postanowiło, iż dniem

Sfinks przeprowadzi emisję obligacji serii A2 zamiennych na akcje

Warszawa, 16.10.2019 (ISBnews) - Zarząd Sfinks Polska podjął uchwałę w sprawie emisji do 12 tys. obligacji serii A2 zamiennych na akcje. Emisja obligacji ma zostać przeprowadzona w drodze oferty prywatnej. Minimalna wielkość emisji to 500 obligacji, podała spółka. "Zdecydowaliśmy się

Akcje serii B Gremi Media zadebiutują na NewConnect w środę

Warszawa, 03.11.2017 (ISBnews) - Giełda Papierów Wartościowych określiła 8 listopada 2017 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na NewConnect 1 138 500 akcji zwykłych na okaziciela serii B spółki Gremi Media o wartości nominalnej 4 zł każda, poinformowała giełda

Play podtrzymuje cel łącznie 9500 stacji swojej sieci na koniec 2021 r.

Warszawa, 22.08.2019 (ISBnews) - Play podtrzymuje cel łącznie 9 500 stacji swojej sieci na koniec 2021 roku, poinformował CTO Play Michał Ziółkowski. "Chcemy doprowadzić do takiego stanu, że będziemy całkowicie niezależni. Do końca 2021 realizujemy projekt, dzięki któremu jakość

Skarbiec TFI: Jeszcze nie czas na globalną bessę na rynku akcji

Warszawa, 27.03.2019 (ISBnews) - Analiza krzywej rentowności amerykańskich obligacji skarbowych pozwala wysnuć wniosek, że choć zbliża się koniec hossy na globalnych rynkach akcji, to do rozpoczęcia bessy pozostało nam jeszcze co najmniej kilka miesięcy, uważa Jakub Menc, zarządzający funduszami

Akcjonariusze PKO BP zdecydują 18 maja o 0,55 zł dywidendy na akcję za 2017 r.

uchwały.  "Na dywidendę proponuje się przeznaczyć kwotę w wysokości 687 500 tys. zł, tj. 24,8% dzielonego zysku za 2017 r. (0,55 zł brutto na akcję)" - czytamy dalej.  W połowie marca br. PKO BP otrzymał indywidualne zalecenie KNF dotyczące zwiększenia funduszy własnych poprzez

Zarząd Amiki rekomenduje cenę skupu akcji w widełkach 100-135 zł za akcję

uprawniony do nabycia nie więcej niż 250 000 akcji własnych spółki serii A i B dopuszczonych do publicznego obrotu, o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 500 000 zł. Amica jest producentem sprzętu AGD, notowanym na warszawskiej giełdzie od 1997 r. (ISBnews)

Orphee sprzedało 13,5 mln akcji Diesse za 13,3 mln euro

Warszawa, 14.05.2019 (ISBnews) - Orphee, spółka zależna PZ Cormay, zawarła umowę sprzedaży akcji (share purchase agreement) z Diesse Newco S.r.l., podmiotem kontrolowanym przez ArchiMed SAS, w sprawie sprzedaży 13 500 000 akcji klasy A spółki Diesse Diagnostica Senese S.p.A. za łączną cenę 13,3

Carbon Studio przydzielił wszystkie akcje nowej emisji i pozyskał 2,7 mln zł

;] dokonał przydziału 127 500 akcji nowej emisji serii D. Z publicznej oferty akcji spółka pozyskała 2,7 mln zł. Redukcja w transzy małych inwestorów wyniosła 18,3%" - czytamy w komunikacie. "Jesteśmy bardzo zadowoleni, że zdobyliśmy zaufanie inwestorów i wszystkie akcje nowej emisji znalazły

KNF zatwierdził prospekt emisyjny Rafako w związku z ofertą akcji serii K

, poinformowała spółka. "Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny spółki sporządzony na potrzeby oferty publicznej 42 500 000 akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 2 zł każda, oferowanych z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz ubieganiem się o

Kurs XTPL wzrósł o 2,3% na debiucie na GPW

przełomową technologię ultraprecyzyjnego drukowania szerokiej gamy nanomateriałów. Technologia umożliwia tworzenie ultracienkich (o szerokości 150-500 nanometrów, czyli nawet do 400 razy węższych niż standardowo stosowane techniki druku cyfrowego czy sitodruku) linii przewodzących prąd elektryczny. Akcje

Skarbiec TFI: Obecnie jest dobry moment na kupno akcji z WIG

Warszawa, 14.05.2019 (ISBnews) - Zarówno czynniki zewnętrzne (przede wszystkim to, że globalna hossa może potrwać jeszcze 7-16 miesięcy), jak i krajowe sprawiają, że obecnie jest dobry moment na kupno akcji z WIG, uważa Jakub Menc, zarządzający funduszami akcji w Skarbiec Towarzystwo Funduszy

R22 przydzieliła wszystkie 5,2 mln akcji w ofercie publicznej

ustalona na 17,5 zł za sztukę. Ostateczna liczba akcji w ofercie była równa maksymalnej wielkości zapowiadanej w prospekcie i wynosiła 5 201 596 walorów, w tym 3 500 000 nowo emitowanych akcji serii D i 1 701 596 akcji serii B, stanowiących do 15,93% udziału w kapitale zakładowym. Spółka i akcjonariusze

Cena maksymalna w ofercie publ. akcji OncoArendi ustalona na 33 zł/szt.

500 000 i nie więcej niż 2 000 000 nowych akcji serii F. Zamiarem spółki jest pozyskanie z emisji akcji oferowanych od 53 mln zł do 66 mln zł netto. Celem przeprowadzenia oferty jest pozyskanie środków finansowych niezbędnych do realizacji prac badawczych i rozwojowych w obecnie prowadzonych i

PBG wyemitowało 6,46 mln akcji serii I

298,50 zł i dzieli się na 5 700 000 akcji serii A, 1 500 000 akcji serii B, 3 000 000 akcji serii C, 330 000 akcji serii D, 1 500 000 akcji serii E, 1 400 000 akcji serii F, 865 000 akcji serii G, 756 410 820 akcji serii H oraz 6 459 105 akcji serii I" - czytamy dalej. Grupa PBG świadczy

Grupa Azoty ma porozumienie z Hyundai Engineering i KIND w spr. Polimerów Police

potencjalnym zaangażowaniu kapitałowym tego koncernu na ok. 500 mln zł. Z kolei 23 września akcjonariusze Grupy Azoty Zakładów Chemicznych "Police" mają podjąć decyzję o przeprowadzeniu publicznej oferty akcji o wartości do 1,1 mld zł. Zakładanym terminem oferty jest IV kwartał 2019

Akcjonariusze Auto Partner zdecydują 24 maja o 0,02 zł dywidendy na akcję

opinią rady nadzorczej spółki, postanawia dokonać podziału zysku netto za 2018 rok w kwocie: 60 007 885,29 zł w sposób następujący: - kwotę 2 602 500 zł przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, tj. po 0,02 zł na jedną akcję. - kwotę 57 405 385,29 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy spółki"

Cena emisyjna akcji R22 została ustalona na 17,5 zł

596 walorów, w tym 3 500 000 nowo emitowanych akcji serii D i 1 701 596 akcji serii B, stanowiących do 15,93% udziału w kapitale zakładowym. Spółka i akcjonariusze sprzedający ustalili także podział akcji - do inwestorów indywidualnych trafi 250 000 akcji, a do inwestorów instytucjonalnych - 4 951

MCI Capital chce skupić do 1,5 mln akcji własnych po 8,8 zł

Warszawa, 12.09.2017 (ISBnews) - MCI Capital chce skupić nie więcej niż 1 500 000 własnych akcji po cenie 8,8 zł za walor, wynika z zaproszenia do składania ofert sprzedaży, jakie opublikowała spółka.  "Nabywca zamierza nabyć nie więcej niż 1 500 000 akcji spółki stanowiących nie

TXM pozyska z emisji akcji i obligacji 31,9 mln zł

na kolejne 12 miesięcy. W ramach emisji przydzielono 4 287 999 nowych akcji serii G oraz 10 500 000 obligacji zamiennych serii A, które będą mogły zostać wykorzystane do konwersji na 10 500 000 akcji serii H. Obligacje i akcje serii G zostały objęte m.in. przez głównych akcjonariuszy TXM - Redan i

Altus TFI skupił 5 mln akcji własnych po 16 zł sztuka

objętych ofertami sprzedaży 7 500 000 - suma akcji spółki objętych ofertami sprzedaży 43 626 049 - liczba akcji spółki do skupienia 5 000 000 - liczba akcji spółki nabyta w ramach skupu 5 000 000 - stopa alokacji 11,461%" - czytamy w komunikacie. Akcje zostały nabyte po jednolitej cenie 16 zł za

Globalworth Poland RE zostanie wycofane przez właściciela z GPW

Warszawa, 08.04.2019 (ISBnews) - Globalworth Real Estate Investments Limited (GREIL) po zakończeniu planowanej emisji prywatnej zwiększy swój udział w Globalworth Poland Real Estate (GPRE) do ponad 99% i zamierza rozpocząć procedurę wycofania akcji GPRE z obrotu na rynku regulowanym, 

Akcjonariusze Asbisu zdecydowali o wypłacie 0,06 USD dywidendy na akcję

z rekomendacją rady dyrektorów spółki. Dywidendą objęte są wszystkie 55 500 000 akcji spółki" – czytamy w komunikacie. W związku z tym, całkowita kwota dywidendy wyniesie 3 330 000 USD, podano również. „Zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy ustaliło datę

OEX sprzedał OASIS spółkę ArchiDoc, wstępna cena za udziały to 65 mln zł

Warszawa, 17.10.2019 (ISBnews) - OEX podpisał z Offsite Archive Storage & Integrated Services (OASIS) z siedzibą w Dublinie umowy dotyczące sprzedaży 4 250 000 akcji w kapitale zakładowym ArchiDoc, stanowiących 100% kapitału zakładowego ArchiDoc, podał OEX. Wstępna cena za udziały to 65 mln

XTPL miało 3,34 mln zł straty netto, 3,33 mln zł straty EBIT w I kw. 2019 r.

- TCF). XTPL rozwija przełomową technologię ultraprecyzyjnego drukowania szerokiej gamy nanomateriałów. Technologia umożliwia tworzenie ultracienkich (o szerokości 150-500 nanometrów, czyli nawet do 400 razy węższych niż standardowo stosowane techniki druku cyfrowego czy sitodruku) linii przewodzących

OncoArendi: Michał Sołowow traktuje inwestycję w spółkę długoterminowo (aktual.)

założeniu zaoferowania objęcia przez inwestorów 500 000 akcji oferowanych IPO oraz dopuszczenia do obrotu na GPW 12 170 000 akcji) - lub 30,24% (jeśli liczba zaoferowanych i objętych akcji wyniesie 2 000 000 akcji) jest Ipopema 112 FIZ Aktywów Niepublicznych. Właścicielem certyfikatów inwestycyjnych

OncoArendi: Michał Sołowow traktuje inwestycję w spółkę długoterminowo

(przy założeniu zaoferowania objęcia przez inwestorów 500 000 akcji oferowanych IPO oraz dopuszczenia do obrotu na GPW 12 170 000 akcji) - lub 30,24% (jeśli liczba zaoferowanych i objętych akcji wyniesie 2 000 000 akcji) jest Ipopema 112 FIZ Aktywów Niepublicznych. Właścicielem certyfikatów

KNF zatwierdziła prospekt emisyjny XTPL

Warszawa, 25.01.2019 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny Sescom, sporządzony w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L oraz M, podała Komisja. "Z upoważnienia

KNF zatwierdziła prospekt Trans Polonia dot. emisji do 8,5 mln akcji serii I

rynku regulowanym (równoległym) na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie 7 175 000 akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł każda, 792 711 akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 zł każda, do 8 500 000 akcji zwykłych na okaziciela nowej emisji

QquarticOn zadebiutuje na NewConnect 18 stycznia

500 akcji serii A oraz 118 200 akcji serii E. Akcje bedą notowane w systemie notowań ciągłych pod oznaczeniem „QON". We wrześniu ub.r. QuarticOn podał, że otrzymał od niemieckiego funduszu Acatis Investment wsparcie w wysokości 8 mln zł, podała spółka. Pozyskane środki przeznaczone

XTPL miało 7,21 mln zł straty netto, 7,24 mln zł straty EBIT w 2018 r.

szerokości 150-500 nanometrów, czyli nawet do 400 razy węższych niż standardowo stosowane techniki druku cyfrowego czy sitodruku) linii przewodzących prąd elektryczny. Akcje spółki zadebiutowały na rynku głównym GPW w lutym 2019 r. (ISBnews)  

BGŻ BNP Paribas rozpoczyna prywatną emisję do 13,3 mln akcji

.  "Zarząd spółki niniejszym informuje o podjęciu decyzji o rozpoczęciu subskrypcji i oferty nie mniej niż 1 i nie więcej niż 2 500 000 akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 1 złoty każda oraz nie mniej niż 1 i nie więcej niż 10 800 000 akcji zwykłych imiennych serii K o

Akcjonariusze Synthosa zdecydowali o łącznie 1,03 zł dywidendy na akcję

Warszawa, 08.05.2017 (ISBnews) - Akcjonariusze Synthos podjęło uchwałę o wypłacie dywidendy w wysokości 1 362 947 500 zł, to jest 1,03 zł na jedną akcję, co oznacza, że po dokonaniu zaliczki do wypłaty pozostaje 0,5 zł na jedną akcję, podała spółka. "Mając na uwadze fakt, że [...] emitent w

Kurs akcji Artifex Mundi spadł o 5,69% na debiucie na rynku głównym GPW

pierwotnej ofercie publicznej Artifex Mundi inwestorom przydzielono wszystkie 4 418 000 oferowanych akcji (w tym 500 tys. akcji nowej emisji) po cenie 22,5 zł. Łączna wycena spółki wyniosła 236,3 mln zł. Spółka jest wydawcą oraz producentem gier przygodowych. (ISBnews)  

NWZ Vivid Games za emisją 1,5 mln warrantów wymiennych na akcje serii G

Warszawa, 29.08.2017 (ISBnews) - Akcjonariusze Vivid Games zdecydowali o emisji 1,5 mln warrantów subskrypcyjnych uprawniających do akcji serii G w ramach porozumienia z GPV I, wynika z uchwał walnego. „Postanawia się o dokonaniu emisji 1 500 000 warrantów subskrypcyjnych serii A [&hellip

Fairfax Financial Holdings nabył 9,99% akcji Astarty za łącznie 149,85 mln zł

500 akcji spółki, stanowiące 9,99% praw głosu w spółce, od istotnych akcjonariuszy spółki, w tym 450 000 akcji od Albacon Ventures Limited i 2 047 500 akcji od Aluxes Holding Limited" – czytamy w komunikacie. Pod koniec sierpnia ub.r. Fairfax zawarł z Albacon Ventures Limited i Aluxes

Akcjonariusze XTPL zdecydują 24 IV o nowym progr. motywacyjnym dla pracowników

drukowania szerokiej gamy nanomateriałów. Technologia umożliwia tworzenie ultracienkich (o szerokości 150-500 nanometrów, czyli nawet do 400 razy węższych niż standardowo stosowane techniki druku cyfrowego czy sitodruku) linii przewodzących prąd elektryczny. Akcje spółki zadebiutowały na rynku głównym GPW w

Akcjonariusze TXM zdecydują 10 VII o emisji akcji bez prawa poboru

więcej niż 10 500 000 oprocentowanych obligacji imiennych serii A zamiennych na akcje spółki serii H, o wartości nominalnej każda 2,00 zł, o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 21 000 000,00 zł" - czytamy w kolejnym projekcie uchwały. Walne zgromadzenie pozbawi w całości prawa poboru

Ursus ma warunkową umowę sprzedaży akcji Ursus Bus za 34-34,5 mln zł

z postanowieniami zawartej umowy kupujący zobowiązał się nabyć od Ursusa akcje za kwotę nie mniejszą niż 34 000 000 zł oraz nie większą niż 34 500 000 zł, jeśli do 31 marca 2019 r. spełnią się wszystkie poniższe warunki: - przedłożenie przez Ursus prawomocnego postanowienia sędziego komisarza o

Akcjonariusze Bumechu zdecydują 25 V o emisji obligacji zamiennych na akcje

niż 4 500 000 obligacji imiennych serii oznaczonej jako C1, o wartości nominalnej i cenie emisyjnej 4 zł każda, o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 18 000 000 zł, zamiennych na akcje zwykłe na okaziciela serii I spółki wyemitowane w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego

Propozycje układowe TXM przewidują m.in. konwersję wierzytelności na akcje

. włącznie, to jest kwoty 2 380 000 zł, w ten sposób, że: a) za każde 0,04 zł wierzytelności wierzyciel obejmie nowe akcje o wartości nominalnej 0,04 zł w podwyższonym kapitale zakładowym dłużnika, b) kapitał zakładowy zostanie podwyższony o kwotę 2 380 000 zł; c) dłużnik wyemituje 59 500 000 nowych

KNF zezwoliła na zniesienie dematerializacji akcji Magellana od 6 grudnia

akcji Magellana, stanowiących 1,8694% liczby głosów w spółce, po 68 zł za akcję. Na początku czerwca Mediona nabyła 6,53 mln akcji Magellana po 68 zł za akcję w wyniku ogłoszonego wcześniej wezwania. Magellan to lider rynku usług finansowych sektora ochrony zdrowia, współpracujący z ponad 500

Obligacje Banku Millenium o wartości 700 mln zł zadebiutują na Catalyst w środę

Warszawa, 27.02.2018 (ISBnews) -  Zarząd GPW postanowił określić środę, 28 lutego, jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst 1 400 obligacji serii R Banku Millennium o wartości nominalnej 500 tys. zł każda, podała spółka. "Zarząd giełdy

Murapol złoży wniosek o ponowne rozpatrzenie decyzji KNF dot. 10,4 mln zł kary

% ogólnej liczby głosów w spółce Skarbiec Holding S.A. albo niedokonaniem zbycia w tym terminie akcji Skarbiec Holding S.A. w liczbie powodującej osiągnięcie nie więcej niż 33% ogólnej liczby głosów w tej spółce (w terminie 3 miesięcy od przekroczenia 33% ogólnej liczby głosów). Kara w wysokości 500 tys

Lisala ma sprzedać do 136,19 mln akcji Echo Investment w drodze oferty

potrzeby przeprowadzenia przez akcjonariusza sprzedającego oferty nie więcej niż 136 187 891 akcji zwykłych spółki, podało Echo. Członkowi zarządu Nicklasowi Lindbergowi zostaną zaoferowane akcje za łączną cenę nie przewyższającą 500 000 euro lub równowartości tej kwoty w złotych polskich, a

Deutsche Balaton ma umowę z Nestmedic dot. inwestycji do 8,6 mln zł w spółkę

zobowiązanie emitenta do podjęcia wszelkich działań faktycznych i prawnych mających na celu doprowadzenie do rozpoczęcia notowania akcji emitenta na rynku niemieckim (dual listing)" - podsumowano. 8 marca br. Nestmedic informował, że przeprowadzi ofertę prywatną 500 000 akcji zwykłych na okaziciela po

Akcjonariusze Master Pharm zdecydowali o wypłacie 0,26 zł dywidendy na akcję

2018 r. jako termin wypłaty dywidendy. Według stanu na dzień podjęcia uchwały liczba akcji Master Pharm uprawnionych do dywidendy wynosi 21 500 000 sztuk, podano także.  Grupa kapitałowa Master Pharm prowadzi działalność w zakresie produkcji i wprowadzania do obrotu suplementów diety i innych

Auto Partner rekomenduje wypłatę 0,02 zł dywidendy na akcję za 2018 r.

Warszawa, 05.04.2019 (ISBnews) - Zarząd Auto Partner rekomenduje wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy spółki w kwocie 2 602 500 zł, tj. 0,02 zł na jedną akcję, podała spółka. "Pozostałą część zysku netto za rok obrotowy 2018 w kwocie 57 405 385,29 zł zarząd rekomenduje przeznaczyć na

Cena emisyjna w ofercie Morizona ustalona na 1,5 zł

akcji oferowanych na poziomie 1,50 zł za jedną akcję oferowaną" - czytamy w komunikacie. W transzy inwestorów instytucjonalnych oferuje się: 2 376 500 akcje, w transzy inwestorów indywidualnych oferuje się: 984 862 akcje oferowane, podano także. Morizon.pl to technologiczna platforma