500 akcje

Oferta publiczna akcji GetBack rusza dziś, spółka liczy na 400-500 mln zł brutto

inwestorów indywidualnych, podano w prospekcie. GetBack liczy na uzyskanie wpływów brutto z oferty do 20 mln akcji nowej emisji na poziomie 400-500 mln zł. Book building potrwa od dziś do 4 lipca. Z kolei na 20 czerwca zaplanowano publikacje ceny maksymalnej, a na okres 26 czerwca - 3 lipca - zapisy

Tobiszowski z ME: Emisja akcji JSW będzie opiewać na 300-500 mln zł w 2017 r.

Warszawa, 15.12.2016 (ISBnews) - Planowana na przyszły rok emisja akcji Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) ma przynieść ok. 300-500 mln zł środków, które zostaną wykorzystane na wzmocnienie procesu restrukturyzacji spółki, poinformował wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski. "Planujemy

Wszystko było dobrze, nagle pogrom. Z nowojorskiej giełdy "zniknęło" dziesięć razy tyle, ile wynoszą wydatki polskiego budżetu

Wszystko było dobrze, nagle pogrom. Z nowojorskiej giełdy "zniknęło" dziesięć razy tyle, ile wynoszą wydatki polskiego budżetu

wycofali środki o wartości niemal 2 bln dol., a tylko w ciągu ostatnich dwóch sesji akcje straciły na wartości 900 mld dol., czyli ok. 3 bln 300 mld. Dla porównania - wydatki polskiego budżetu w 2015 roku zaplanowano na poziomie 343 mld 300 mln zł, czyli niemal dziesięć razy mniej. Co się właśnie stało

Akcjonariusze Asbisu zdecydowali o wypłacie 0,075 USD dywidendy na akcję

Warszawa, 06.05.2020 (ISBnews) - Akcjonariusze Asbisu zdecydowali o wypłacie dywidendy w wysokości 0,075 USD na akcję, tj. łącznie 4 162 500 USD, poinformowąła spółka. "Zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy, zadeklarowało wypłatę dywidendy w wysokości 0,075 USD na akcję zgodnie z

Open Finance: Open Brokers przeznaczy 1,5 mln zł na dywidendę za 2019 r.

zależnej Open Brokers zdecydowało przeznaczyć część zysku netto za rok obrotowy od 01.01.2019 r.- 31.12.2019 r. na wypłatę dywidendy w wysokości 1 500 000 zł co oznacza, że na jedną akcję przypada 15 zł" - czytamy w komunikacie. Open Finance jest największą firmą doradztwa finansowego na polskim

Altus TFI skupiło akcje własne w celu umorzenia wart. 5,2 mln zł 

realizacji oferty skupu akcji własnych: - Liczba akcji na okaziciela spółki objętych ofertami sprzedaży 36 394 140 - Liczba akcji imiennych spółki objętych ofertami sprzedaży 7 500 000 - Suma akcji spółki objętych ofertami sprzedaży 43 894 140 - Liczba akcji spółki do skupienia 5 200 000 - Liczba

Akcjonariusze Ultimate Games zdecydowali o 0,35 zł dywidendy na akcję 

wysokości 2 008 841,3 zł przeznaczyć na: 1) dywidendę dla akcjonariuszy - w kwocie 1 830 500 zł, to jest 0,35 zł na jedną akcję; 2) zwiększenie kapitału zapasowego spółki - w kwocie 178 341,3 zł" - czytamy w komunikacie.  Jako dzień dywidendy ustalono 1 lipca 2019 roku, a 5 lipca 2019

Games Operators: cena za akcję w ofercie publicznej ustalona na 22 zł

komunikacie. Łącznie inwestorzy obejmą 1,1 mln akcji spółki, w tym 250 tys. akcji nowej emisji. Do inwestorów indywidualnych trafi 14,6% całej oferty zaś pozostałe 85,4% akcji obejmą inwestorzy instytucjonalni, przypomniano Obecni akcjonariusze sprzedadzą w ofercie 850 tys. akcji, z czego 500 tys. akcji

Wikana nabyła ok. 237 tys. akcji własnych w celu umorzenia

października po cenie 1 zł/sztuka. W połowie września Wikana zaprosiła do sprzedaży nie więcej niż 1 500 000 akcji spółki, stanowiących nie więcej niż 7,5% kapitału zakładowego, które zamierzała nabyć w celu ich umorzenia i obniżenia kapitału zakładowego. Grupa Wikana to jeden z największych deweloperów

Unibep nabył w ramach skupu 1,5 mln akcji własnych

Warszawa, 27.02.2020 (ISBnews) - Unibep nabył w ramach skupu 1,5 mln akcji własnych po 9,2 zł za sztukę, podała spółka. Średnia stopa redukcji złożonych ofert wynosiła 29,4%. "W ramach przeprowadzonego skupu nabytych zostało 1 500 000 akcji własnych emitenta o wartości nominalnej 0,1 zł za

Akcjonariusze Orbisu zdecydowali o wycofaniu akcji z obrotu na GPW

rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wszystkich akcji spółki, to jest: 1. 37 500 000 akcji zwykłych na okaziciela serii A, 2. 8 523 625 akcji zwykłych na okaziciela serii B, 3. 53 383 akcje zwykłe na okaziciela serii C, łącznie 46 077 008 akcji

AR Packaging ogłosił squeeze-out 1,83% akcji BSC DO, notowania na GPW zawieszone

dostawców opakowań z tektury i papieru na polskim rynku. Ponad 80% produkcji spółki trafia do znanych, światowych koncernów, m.in. Procter&Gamble, McDonald's, Henkel, Avon, Colgate. Posiada dwa wyspecjalizowane zakłady produkcyjne w Poznaniu, w których zatrudnia ponad 500 pracowników. Akcje BSC Drukarni

NWZ BSC Drukarni Opakowań zdecydowało o wycofaniu akcji z obrotu na GPW

80% produkcji spółki trafia do znanych, światowych koncernów, m.in. Procter&Gamble, McDonald's, Henkel, Avon, Colgate. Posiada dwa wyspecjalizowane zakłady produkcyjne w Poznaniu, w których zatrudnia ponad 500 pracowników. Akcje BSC Drukarni Opakowań od 2011 r. notowane są na GPW. Jej skonsolidowane

CCC rozpoczyna budowę księgi popytu w ramach emisji do 13,7 mln nowych akcji

podała także wówczas, iż oczekuje, że z emisji pozyska ok. 400-500 mln zł, z przeznaczeniem na kapitał obrotowy i finansowanie bieżącej działalności.  Wcześniej tj. na początku kwietnia Dariusz Miłek - pośrednio największy akcjonariusz CCC - potwierdził chęć objęcia 1/3 emisji nowych akcji

Warimpex przeprowadzi program skupu do 1 mln akcji własnych

. Maksymalny wolumen nabywanych akcji wyniesie do 1 000 000 akcji, t.j. ok. 1,85% wysokości obecnego kapitału zakładowego, co łącznie z akcjami już posiadanymi (66 500 akcji) stanowić będzie 1,97% wysokości obecnego kapitału zakładowego" - czytamy w komunikacie. Odkup akcji planowo rozpocznie się 26

Konsorcjum Stali chce skupić do 448 413 akcji własnych po 26 zł za sztukę

Warszawa, 12.11.2019 (ISBnews) -  Konsorcjum Stali planuje skupić nie więcej niż 448 413 własnych akcji w cenie 26 zł za sztukę, podała spółka. "Spółka przeznaczy na nabywanie akcji w ramach oferty zakupu akcji maksymalnie do 20 500 000 zł [...] z uwzględnieniem środków przeznaczonych

BSC Drukarnia Opakowań złożyła do KNF wniosek o wycofanie akcji z obrotu

opakowań z tektury i papieru na polskim rynku. Ponad 80% produkcji spółki trafia do znanych, światowych koncernów, m.in. Procter&Gamble, McDonald's, Henkel, Avon, Colgate. Posiada dwa wyspecjalizowane zakłady produkcyjne w Poznaniu, w których zatrudnia ponad 500 pracowników. Akcje BSC Drukarni Opakowań od

PZ Cormay ogłosił wezwanie na 992 283 akcji Orphee po cenie 1,96 zł/ szt.

. "W konsekwencji, w wyniku nabycia wszystkich akcji objętych wezwaniem, podmiot nabywający zamierza łącznie posiadać wszystkie akcje w spółce, tj. 38 608 500 akcji spółki, reprezentujących łącznie 100% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających łącznie do 38 608 500 głosów na walnym zgromadzeniu

Spółka zależna od MCI sprzedała wszystkie akcje tureckiej spółki Indeks

TRY (turecka lira = 0,5982 zł) za akcję, łącznie 28 437 500 TRY" - czytamy w komunikacie. Spółka Alfanor 13131 AS jest podmiotem, w którym 100% udziałów posiada subfundusz MCI.EuroVentures 1.0. wydzielony w ramach funduszu MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, w którym to

KNF zatwierdziła prospekt Ultimate Games wz. z przejściem na GPW z NC

przedmiotem obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, podała spółka. Chodzi o 800 000 akcji zwykłych na okaziciela serii A, 200 000 akcji zwykłych na okaziciela serii B, 500 000 akcji zwykłych na okaziciela serii C, 2 500 000 akcji zwykłych na okaziciela serii D, 1 000 000 akcji zwykłych

Akcjonariusze Asbisu przyjęli program skupu akcji własnych za max. 300 tys. USD

akcji, które mogą zostać nabyte w ramach programu: 500 000 akcji c. Ramy czasowe programu: 12 miesięcy od podjęcia uchwały d. Akcje nabyte w ramach programu mogą pozostać w posiadaniu spółki przez maksimum dwa lata od nabycia e. Minimalna cena transakcyjna nabycia akcji w ramach programu: 1,5 zł za

Carbon Studio zadebiutuje na NewConnect w środę

; Uniwersum Warhammer: Age of Sigmar, ikony wśród gier w świecie fantasy, stworzonej przez Games Workshop – dodał Szaflik. Do obrotu trafi 1 167 500 akcji serii A, 107 500 akcji serii B oraz 127 500 akcji serii D, o wartości nominalnej 0,10 zł każda.   Dzięki podpisanym umowom oraz

Termin wezwania na akcje BSC Drukarni Opakowań przedłużony do 26 marca

, McDonald's, Henkel, Avon, Colgate. Posiada dwa wyspecjalizowane zakłady produkcyjne w Poznaniu, w których zatrudnia ponad 500 pracowników. Akcje BSC Drukarni Opakowań od 2011 r. notowane są na GPW. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 222,26 mln zł w 2018 r. (ISBnews)  

NWZ BSC Drukarni Opakowań zdecyduje 4 V o zniesieniu dematerializacji akcji

papieru na polskim rynku. Ponad 80% produkcji spółki trafia do znanych, światowych koncernów, m.in. Procter&Gamble, McDonald's, Henkel, Avon, Colgate. Posiada dwa wyspecjalizowane zakłady produkcyjne w Poznaniu, w których zatrudnia ponad 500 pracowników. Akcje BSC Drukarni Opakowań od 2011 r. notowane są

Miraculum przydzieliło wszystkie akcji serii T3 o wartości 3,75 mln zł

Warszawa, 25.10.2018 (ISBnews) - Miraculum dokonało przydziału wszystkich tj. 2 500 000 oferowanych akcji serii T3 emitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, podała spółka.  "W

PB Elin obniżyło zaangażowanie poniżej progu 5% w Ursusie

Warszawa, 28.02.2019 (ISBnews) - Przedsiębiorstwo Budowlane Elin sprzedało 1,5 mln akcji Ursusa i obniżyło zaangażowanie do 2,86% z 5,19% wcześniej, podał Ursus. "Spółka w dniu 27 lutego 2019 r. na skutek zbycia poza rynkiem regulowanym GPW łącznie 1 500 000 akcji Ursus posiada

Akcjonariusze Ciechu zdecydują 21 V o niewypłacaniu dywidendy i skupie akcji

[...] akcji spółki, stanowiących ok. 14,61% kapitału zakładowego spółki; [...] cena nabycia za jedną akcję własną nie będzie niższa niż 1 zł ani wyższa niż 45 zł; maksymalna kwota wynagrodzenia dla akcjonariuszy nie będzie wyższa niż 346 500 000 zł" - czytamy w projekcie uchwały w tej sprawie. Grupa

W wezwaniu na BSC Drukarnia Opakowań zawarto transakcje na 3 662 227 akcji

produkcyjne w Poznaniu, w których zatrudnia ponad 500 pracowników. Akcje BSC Drukarni Opakowań od 2011 r. notowane są na GPW. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 222,26 mln zł w 2018 r. (ISBnews)

Pekao: UniCredit zamknął pozycję w akcjonariacie banku

podstawie którego UniCredit wyemitował również w grudniu 2016 roku 3-letnie certyfikaty zamienne na akcje Pekao o łącznej wartości referencyjnej ok. 500 mln euro. Transakcja ta dopełniła sprzedaż strategicznego pakietu akcji w Banku Pekao przez UniCredit" - czytamy w komunikacie. Bank Pekao jest

BoomBit ma deklaracje objęcia wszystkich nowych akcji w IPO po cenie 19 zł/szt.

znajdzie się 701 500 walorów. Transza inwestorów instytucjonalnych obejmie pozostałą część akcji nowej emisji oraz akcje sprzedawane przez dotychczasowych akcjonariuszy w łącznej liczbie 1 148 500 akcji, podano również. "Na sprzedaż 550 tys. akcji oferowanych przez dotychczasowych akcjonariuszy

Rada nadzorcza Unibepu zgodziła się na buy-back do 1,5 mln akcji

przedmiotem nabycia w ramach zaproszenia nie przekroczy: 1 500 000; akcje własne zostaną nabyte od akcjonariuszy spółki za wynagrodzeniem wypłaconym z kapitału rezerwowego [...]; cel nabycia akcji własnych zostanie ustalony uchwałą zarządu przed podjęciem decyzji o realizacji skupu akcji własnych"

Comarch kupił francuską spółkę 2 CSI za ponad 9,5 mln zł

dotychczasowych akcjonariuszy spółki 500 000 akcji 2CSI o wartości nominalnej 1 euro każda. Akcje 2CSI zostaną nabyte po cenie jednostkowej 4,20 euro tj. 19,09 zł za akcję, a łączna wartość transakcji wynosi 2 100 000 euro tj. 9 543 240 zł, podano także. "Podana informacja została uznana przez zarząd

Asbis rozważy przedłużenie skupu akcji własnych

programu skup 500 000 akcji do łącznej kwoty 300 000 USD. Maksymalna cena transakcyjna nabycia akcji w ramach programu wynosi 3 zł za akcję. Zgodnie z raportem finansowym za I kw. w ramach realizacji powyższego programu spółka nabyła łącznie 309 000 akcji własnych.  Tziamalis powiedział także, że

BSC Drukarnia Opakowań: Cena w wezwaniu podwyższona do 40,5 zł za akcję

. Ponad 80% produkcji spółki trafia do znanych, światowych koncernów, m.in. Procter&Gamble, McDonald's, Henkel, Avon, Colgate. Posiada dwa wyspecjalizowane zakłady produkcyjne w Poznaniu, w których zatrudnia ponad 500 pracowników. Akcje BSC Drukarni Opakowań od 2011 r. notowane są na GPW. Jej

Wikana zaprosiła do sprzedaży do 1,5 mln akcji po 1 zł sztuka

Warszawa, 19.09.2019 (ISBnews) - Wikana zaprosiła do sprzedaży nie więcej niż 1 500 000 akcji spółki, stanowiących nie więcej niż 7,5% kapitału zakładowego, które zamierza nabyć w celu ich umorzenia i obniżenia kapitału zakładowego, podała Wikana. Oferowana cena zakupu wynosi 1 zł za sztukę

Akcjonariusze Asbisu zdecydują 15 VII o skupie akcji za max 300 tys. USD

nabyte w ramach programu: 500 000 akcji c. Ramy czasowe programu: 12 miesięcy od podjęcia uchwały d. Akcje nabyte w ramach programu mogą pozostać w posiadaniu spółki przez maksimum dwa lata od nabycia e. Minimalna cena transakcyjna nabycia akcji w ramach programu: 1,5 zł za akcję f. Maksymalna

Akcjonariusze PHN zdecydują 23 grudnia o emisji 4,19 mln akcji bez prawa poboru

. "Przedmiotem wkładu niepieniężnego (aportu) wnoszonego na poczet pokrycia akcji Serii E są następujące akcje: (a) 1 478 144 akcje w spółce Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego 'Chemobudowa Kraków' z siedzibą w Krakowie [...], na które składają się: (i) 161 500 akcji zwykłych imiennych serii

W wezwaniu na Impexmetal zawarto transakcje na 46,78 mln akcji

uprawnia do wykonywania 172 156 642 głosów na walnym zgromadzeniu Impexmetal, w tym bezpośrednio 117 500 968 akcji Impexmetal, co stanowi 61,84% kapitału zakładowego i uprawnia do wykonywania 117 500 968 głosów na walnym zgromadzeniu Impexmetal oraz pośrednio poprzez spółkę Impexmetal z siedzibą w

OSHEE przekazała dla szpitali produkty o wartości 500 tys. zł

Warszawa, 07.04.2020 (ISBnews) - Produkty spożywcze o wartości 500 tys. zł dla szpitali jednoimiennych i szpitali z oddziałami zakaźnymi od marki OSHEE trafiły już do ponad 41 spośród 50 placówek medycznych w Polsce w ramach akcji "Wspieramy Bohaterów", poinformowano. Dodatkowo

NWZ CCC zdecydowało o emisji nowych akcji po cenie nie niższej niż 30 zł/szt.

kluczowych krajowych rynkach spółki" - czytamy także.  Zarząd podkreślił, że wpływy z emisji akcji nowej emisji w oczekiwanej kwocie około 400-500 mln zł powinno utrzymać adekwatną sytuację płynnościową, przy założeniu przyśpieszenia wzrostu sprzedaży e-commerce, wykorzystania programów

Kurs PDA BoomBit wzrósł o 19,45% na debiucie na rynku głównym GPW

%. W kwietniu spółka przeprowadziła ofertę publiczną, której wartość wyniosła 35,2 mln zł (w tym emisja nowych akcji 24,7 mln zł). Zgodnie z dokonanym podziałem, w transzy inwestorów indywidualnych przydzielono 701 500 walorów z 1 300 000 akcji nowej emisji. Inwestorom instytucjonalnym przydzielono

Bank BGŻ BNP Paribas wyemitował 13,3 mln akcji o wartości ok. 800 mln zł

Warszawa, 25.06.2018 (ISBnews) - Banku BGŻ BNP Paribas zakończył subskrypcję akcji nowej emisji - 2 500 000 akcji serii J oraz 10 800 000 akcji serii K o wartości nominalnej 1 złoty każda, oferowanych w ramach emisji prywatnej. Wartość oferty wyniosła 799,99 mln zł, podął bank

CCC rozpoczęło prace na potrzeby ew. podwyższenia kapitału w drodze emisji akcji

pozyskanie przez spółkę wpływów akcji nowej emisji w oczekiwanej kwocie około 400-500 mln zł powinno utrzymać adekwatną sytuację płynnościową.  "Zarząd postanowił o przeprowadzeniu analiz ekonomicznych i prawnych mających na celu możliwe struktury prawne i ekonomiczne umożliwiające emisję akcji

Jujubee wyemitowało 100 tys. akcji serii G bez pp, pozyska 0,5 mln zł

przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom, podała spółka. W osobnym komunikacie Jujubee podało, że akcje zostały objęte i spółka pozyska w wyniku emisji 500 tys. zł. "Wyłączenie prawa poboru w stosunku do dotychczasowych akcjonariuszy jest podyktowane chęcią zapewnienia spółce możliwości jak

Akcjonariusze Sescom uchwalili buy-back do maksymalnej kwoty 1,5 mln zł

wynieść 1,5 mln zł. "Ustala się łączą wysokość zapłaty za nabywane akcje własne spółki w ramach upoważnienia na kwotę nie większą niż 1 500 000 zł. [...] W ramach upoważnienia, spółka może nabywać akcje własne za cenę jednostkową nie wyższą niż 28 zł za sztukę" - czytamy w komunikacie

Alchemia skupiła 6,67 mln akcji własnych po 4,8 zł za sztukę

łącznie 6 670 500 sztuk akcji spółki, za cenę wynoszącą 4,8 zł za jedną akcję oraz łączną ceną 32 018 400 zł" - czytamy w komunikacie. Planowanym dniem rozliczenia transakcji jest 30 listopada 2018 r. W ofercie pośredniczył Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska. Wcześniej 14 listopada chce skupić

Akcjonariusze LiveChat zdecydowali o wypłacie łącznie 1,95 zł dywidendy na akcję

dywidendy dla akcjonariuszy przeznaczono kwotę 50 212 500 zł, co oznacza, że wartość dywidendy na jedną akcję wyniesie 1,95 zł; - przy uwzględnieniu zaliczek na poczet dywidendy za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 kwietnia 2018 roku i kończący w dniu 31 marca 2019 roku, to jest zaliczki w kwocie

Konsorcjum Stali chce skupić 765 485 akcji własnych po 26 zł/ szt.

26 zł. "Spółka przeznaczy na nabywanie akcji w ramach oferty maksymalnie do 20 500 000 zł, z zastrzeżeniem, iż kwota ta obejmuje zarówno cenę zapłaty za nabywane akcje własne spółki, jak również koszty ich nabycia" - czytamy dalej. Przyjmowanie ofert sprzedaży akcji od akcjonariuszy

Larq FIZ objął 65 tys. akcji Brand24 za 1,38 mln zł

pieniężnym w łącznej wysokości 1 384 500 zł" - czytamy w komunikacie. Larq FIZ zobowiązał się dokonać pełnej wpłaty na pokrycie obejmowanych akcji nowej emisji do dnia 29 maja 2020 roku, podano także. "Zarząd emitenta jednocześnie wskazuje, iż sytuacja finansowa Brand24 ma wpływ na wynik

Unified Factory ma zgodę na otwarcie przyspieszonego postępowania układowego

żądanie obligatariuszy zgłoszone na podstawie warunków emisji obligacji inaczej, aniżeli w ramach rat płatnych na podstawie układu. (b) konwersję na akcje spółki nowej emisji - konwersja 30% należności głównej tj. 7 500 000 zł na akcje emitenta" - czytamy w komunikacie. Propozycje układowe

I Fundusz Mistral dokapitalizuje OT Logistics na kwotę nie niższą niż 9 mln zł

dokapitalizowania poprzez: (1) objęcie 1 500 000 akcji serii E w podwyższonym kapitale zakładowym spółki na podstawie uchwały nr 5 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia spółki z dnia 10 października 2019 r., bądź (2) udzielenie spółce niezabezpieczonej pożyczki podporządkowanej na kwotę 9 000 000 zł albo kwotę

CCC uplasowało 13,7 mln akcji nowej emisji i pozyskało 506,9 mln zł

poboru. Akcjonariusze zdecydowali wtedy również, że cena emisyjna akcji serii J będzie równa cenie emisyjnej akcji serii I. Spółka podała także wówczas, iż oczekuje, że z emisji pozyska ok. 400-500 mln zł, z przeznaczeniem na kapitał obrotowy i finansowanie bieżącej działalności.  Wcześniej

Hubstyle zdecydowało o emisji 9,5 mln akcji serii J po cenie emisyjnej 0,4 zł

emisyjną ustalono na 0,4 zł za walor. "Kapitał zakładowy spółki podwyższony został o kwotę 950 000 zł, tj. z kwoty 3 200 000 zł do kwoty 4 150 000 zł. Podwyższenie kapitału zakładowego spółki nastąpi w drodze emisji 9 500 000 akcji na okaziciela serii J o wartości nominalnej 0,1 zł każda. Zgodnie z

Asbis rekomenduje 0,075 USD dywidendy na akcję, łącznie z zaliczką: 0,135 USD

Warszawa, 27.03.2020 (ISBnews) - Rada dyrektorów Asbisc Enterprises podjęła decyzję o zarekomendowaniu zbliżającemu się zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu akcjonariuszy wypłatę dywidendy w wysokości 0,075 USD na akcję, podała spółka. Oznacza to wypłatę kolejnych 4 162 500 USD z zysku netto po

CCC: Dariusz Miłek deklaruje zamiar objęcia min. 4,79 mln akcji serii J

Warszawa, 19.03.2020 (ISBnews) - Dariusz Miłek, pośrednio największy akcjonariusz CCC (poprzez podmiot kontrolowany Ultro S.a.r.l.) zadeklarował chęć objęcia w ramach planowanej oferty co najmniej 4 787 465 akcji serii J, tj. takiej liczby nowo emitowanych akcji, która pozwoli na utrzymanie

Akcjonariusze Auto Partner zdecydowali o wypłacie 0,02 zł dywidendy na akcję

zysku za rok obrotowy 2018, w tym postanowiło przeznaczyć kwotę 2 602 500 zł na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy. Wysokość dywidendy przypadająca na jedną akcję wynosi 0,02 zł. Dywidendą zostały objęte wszystkie akcje spółki w liczbie 130 125 000. Ponadto ZWZ ustaliło dzień dywidendy na 3

J.W. Construction ogłosił skup do 1 mln akcji własnych po 2,18-3,4 zł/szt.

Warszawa, 26.07.2019 (ISBnews) - J.W. Construction Holding postanowił przystąpić do nabywania do 1 mln akcji własnych w celu umorzenia po cenie 2,18-3,4 zł sztuka, podała spółka. Program będzie prowadzony w okresie od 29 lipca 2019 r. do 31 lipca 2020 r. "W ramach programu spółka

Grupa Azoty obejmie akcje nowej emisji ZCh Police za 291,23 mln zł

Warszawa, 10.12.2019 (ISBnews) - Grupa Azoty złożyła w firmie inwestycyjnej dyspozycję objęcia 28 551 500 akcji spółki zależnej Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police (ZCh Police) w ramach planowanej emisji, po cenie emisyjnej 10,2 zł za akcję, tj. za łączną kwotę 291 225 300 zł w

LiveChat Software rekomenduje łącznie 1,95 zł dywidendy na akcję

zasilenie kapitału zapasowego spółki przeznaczyć kwotę 6 771 413,68 zł; na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy przeznaczyć kwotę 50 212 500 zł; co oznacza, że wartość dywidendy na jedną akcję wyniesie 1,95 zł" - czytamy w komunikacie. Przy uwzględnieniu dwóch zaliczek w kwocie 13 905 000 zł każda

Grupa Azoty przedłużyła list intencyjny z Grupą Lotos ws. 'Polimerów Police'

Grupę Lotos nowych akcji w kapitale zakładowym GA Polyolefins i wniesienie wkładu na kapitał zakładowy GA Polyolefins w kwocie do 500 mln zł" - czytamy w komunikacie. Pod koniec kwietnia br. Grupa Lotos podpisała ze spółkami z Grupy Azoty, tj. Grupą Azoty, Grupą Azoty Zakładami

Stalprofil rekomenduje wypłatę 0,23 zł dywidendy na akcję za 2018 r.

Warszawa, 29.03.2019 (ISBnews) - Stalprofil rekomenduje wypłatę dywidendy w wysokości 0,23 zł na jedną akcję z zysku za 2018 rok, podała spółka. Oznacza to przeznaczenie na dywidendę dla akcjonariuszy spółki kwoty 4 025 000 zł. "Propozycja dotyczy objęcia dywidendą wszystkich akcji

Sfinks Polska podpisał z prezesem Cackiem umowę na objęcie akcji spółki

ramach emisji serii P wpłynęła wpłata w wysokości 500 tys. zł od innego inwestora. "Objecie akcji serii P na podstawie umowy objęcia uzależnione jest od otrzymania przez emitenta wpłaty na akcje serii P, co zgodnie z uchwałą zarządu oraz umową objęcia powinno nastąpić w terminie do dnia 29 lipca

Akcjonariusze Impexmetalu upoważnili zarząd do skupu do 75 mln akcji

Warszawa, 19.02.2018 (ISBnews) - Akcjonariusze Impexmetalu upoważnili zarząd spółki do skupu do 75 mln akcji własnych, stanowiących 37,5% kapitału, jednocześnie zwiększając kapitał rezerwowy na skup do 500 mln zł, wynika z uchwał walnego.  „Łączna liczba akcji nie będzie większa niż

Wezwanie Townsend zgodne z interesem Capital Park, ale cena nie jest godziwa

przez Townsend w związku z planowanym nabyciem akcji spółki w liczbie do 108 333 998, zapewniającej osiągnięcie przez wzywającego 100% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki. Na dzień ogłoszenia wezwania Townsend posiada 71 500 438 akcji spółki, co stanowi 66% kapitału zakładowego oraz

PZU TFI na platformie inPZU uruchomiło trzy nowe subfundusze pasywne

Warszawa, 23.01.2020 (ISBnews) - PZU TFI we współpracy z Goldman Sachs Asset Management uruchomiło sprzedaż dwóch funduszy pasywnych typu feeder: inPZU Goldman Sachs ActiveBeta Akcje Amerykańskich Dużych Spółek i inPZU Goldman Sachs ActiveBeta Akcje Rynków Wschodzących, a przy współpracy z Giełdą

Ipopema TFI nie będzie uczestniczyć w wezwaniu na akcje BSC Drukarni Opakowań 

spółki trafia do znanych, światowych koncernów, m.in. Procter&Gamble, McDonald's, Henkel, Avon, Colgate. Posiada dwa wyspecjalizowane zakłady produkcyjne w Poznaniu, w których zatrudnia ponad 500 pracowników. Akcje BSC Drukarni Opakowań od 2011 r. notowane są na GPW. Jej skonsolidowane przychody wyniosły

Revolut: Użytkownicy kart Standard i Premium mogą handlować akcjami bez prowizji

Warszawa, 19.09.2019 (ISBnews) - Revolut udostępnił platformę do bezprowizyjnego handlu akcjami użytkownikom kart Standard i Premium na 26 rynkach w Europie - w pierwszej kolejności: w Polsce, Czechach, Słowacji, Węgrzech, Bułgarii, Chorwacji, Słowenii, Włoszech, Cyprze, Grecji, Hiszpanii, Malcie

BGŻ BNP Paribas ma zgodę KNF na zaliczenie akcji serii J, K do kapitału Tier I

Nadzoru Finansowego z dnia 9 lipca 2018 roku o udzieleniu zezwolenia na zaklasyfikowanie wyemitowanych przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A. 2 500 000 akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej jednej akcji 1 zł, po cenie emisyjnej w wysokości 60,15 zł i oraz 10 800 000 akcji zwykłych

Akcjonariusze Asbisu zdecydują 6 V o 0,075 USD dywidendy na akcję za 2019 r.

deklaruje wypłatę dywidendy za rok zakończony 31 grudnia 2019 r. w wysokości 0,075 USD na akcję tj. łącznie 4 162 500 USD, zgodnie z rekomendacją rady dyrektorów spółki. Zwyczajne walne zgromadzenie potwierdza decyzję rady dyrektorów spółki o zatwierdzeniu zaliczki na poczet dywidendy w wysokości 3 330 000

Tower Investments przejdzie na rynek główny GPW 28 grudnia

przez KDPW), 250 250 akcji serii B, 500 000 akcji serii C (pod warunkiem ich rejestracji przez KDPW), 2 500 000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C. „Dopuszczenie akcji serii C do obrotu giełdowego następuje pod warunkiem zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego spółki w

Grupa Azoty Polyolefins podwyższy kapitał o 131,9 mln zł

. Podwyższenie kapitału o 131 944 310 zł odbędzie się poprzez emisję 13 194 431 nowych akcji imiennych serii F o wartości nominalnej 10 zł każda. Cena emisyjna akcji serii F wynosi 47,90 zł za sztukę, poinformowano. "Objęcie nowych akcji nastąpi w trybie subskrypcji prywatnej przez: - spółkę Grupa Azoty

PKO TFI: Obecne wyceny zakładają powrót do normalności w ciągu maks. 3 miesięcy

, bardzo ważne i napawające optymizmem są również pierwsze pozytywne doniesienia odnośnie rozwoju pandemii w Azji i Europie. "Oceniając bieżącą sytuację na rynkach akcji, można przyjąć założenie, że pierwsza fala umorzeń funduszy na świecie, głównie pasywnych, ma się ku końcowi, a obecne wyceny

Inwestorzy objęli wszystkie akcje w pierwotnej ofercie publicznej Artifex Mundi

, w tym: 3 918 000 akcji serii B spółki oraz 500 000 akcji zwykłych na okaziciela serii C. Inwestorom indywidualnym przydzielono 504 355 akcji serii B; inwestorom instytucjonalnym przydzielono 3 913 645 akcji, w tym 3 413 645 akcji serii B oraz 500 000 akcji serii C" - czytamy w komunikacie

RTLY Investments celuje w debiut Hydra Games na NewConnect w I półroczu

zakładowego spółki poprzez emisję nie więcej niż 3 500 akcji serii C bez prawa poboru" - wymienił szef RLTY Investments. Dodał, że Bored Games zawarła analogiczne umowy w zakresie pełnienia funkcji autoryzowanego doradcy w ramach ASO NC oraz w zakresie oferowania instrumentów finansowych. Ponadto w

Atal przekazał 1 769 lokali w 2019 r.

Warszawa, 14.01.2020 (ISBnews) - Atal przekazał 1 769 lokali mieszkalnych, inwestycyjnych i usługowych w 2019 r., podała spółka. Kolejne 500 lokali, które zostały ukończone oraz uzyskały pozwolenie na użytkowanie w ubiegłym roku, będzie przekazanych nabywcom w br. "Zeszłoroczny

Miraculum wyemituje obligacje o łącznej wartości 4,5 mln zł

Warszawa, 24.10.2019 (ISBnews) - Miraculum uchwaliło emisję 1,5 mln obligacji zamiennych na akcje serii S1 o łącznej wartości 4,5 mln zł, podała spółka. Środki uzyskane z emisji przeznaczone zostaną na spłatę kredytu inwestycyjnego w Santander Bank Polska oraz na kapitał obrotowy w celu

ZWZ CDA zdecydowało o 0,5 zł dywidendy na akcję i o programie motywacyjnym

Warszawa, 28.06.2019 (ISBnews) - Akcjonariusze CDA zdecydowali o przeznaczeniu 5,08 mln zł z zysku netto na dywidendę, tj. o wypłacie 0,5 zł na akcję, podała spółka. Walne zgromadzenie zdecydowało także o programie motywacyjnym, którego warunkiem jest osiągnięcie 32 mln zł przychodów w 2019 r. i

Miraculum planuje emisję do 2,5 mln akcji z wyłączeniem prawa poboru

nie więcej niż 2 500 000 nowych akcji serii T3, o wartości nominalnej po 1,50 złotych każda, które będą akcjami zwykłymi na okaziciela. Akcje serii T3 zostaną pokryte wkładem pieniężnym oraz będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od dnia 01 stycznia 2019 roku. Akcje serii T3 będą emitowane w ramach

PKN Orlen: Użytkownicy programu Vitay mogą przekazać środki na walkę z COVID-19

Warszawa, 02.04.2020 (ISBnews) - PKN Orlen rozpoczął akcję charytatywną w ramach programu Vitay, wspierającą placówki zdrowia. Za każde 1000 punktów Vitay przekazane przez użytkowników programu, Fundacja Orlen przeznaczy 5 zł na potrzeby szpitali jednoimiennych na zakup niezbędnego sprzętu

Akcjonariusze LiveChat zdecydują 7 VIII o łącznie 1,95 zł dywidendy na akcję

kwoty 50 212 500 zł; co oznacza, że wartość dywidendy na jedną akcję wyniesie 1,95 zł; 3) przy uwzględnieniu zaliczek na poczet dywidendy za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 kwietnia 2018 roku i kończący w dniu 31 marca 2019 roku, to jest zaliczki w kwocie 13 905 000 zł, wypłaconej przez spółkę

Akcjonariusze Konsorcjum Stali zdecydowali o skupie akcji za max. 19,5 mln zł

podjętych uchwał. Jak podano, łączna maksymalna wysokość zapłaty za nabywane akcje własne spółki w ramach niniejszego upoważnienia będzie nie większa niż 19 500 000 zł, z zastrzeżeniem, iż kwota ta obejmuje zarówno cenę zapłaty za nabywane akcje własne, jak również koszty ich nabycia. "W ramach

Akcjonariusze Agory zdecydują 27 III o przyjęciu programu motywacyjnego

uprawnionej (pierwsza pula) uzależnione będzie od osiągnięcia EBITDA w wysokości co najmniej 191 500 000 zł; 1.2.2 przyznanie warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia 30% maksymalnej liczby akcji nowej emisji przypadających danej osobie uprawnionej (druga pula) uzależnione będzie od dokonania

Przegląd prasy

papierosów - skończy się bowiem czteroletni okres przejściowy dla zakazu sprzedaży papierosów mentolowych Gazeta Wyborcza --CenEA: Rozszerzenie programu 500+ na każde dziecko może zachęcić kobiety do powrotu do aktywności zawodowej ISBnews --Oferta COIG z grupy Wasko za 13,5 mln zł najkorzystniejsza

Kurs akcji XTPL spadł o 0,4% na debiucie na rynku głównym GPW

ultracienkich (o szerokości 150-500 nanometrów, czyli nawet do 400 razy węższych niż standardowo stosowane techniki druku cyfrowego czy sitodruku) linii przewodzących prąd elektryczny. Akcje spółki zadebiutowały na NewConnect we wrześniu 2017 r. (ISBnews)

RN Getin Holding zgodziła się na sprzedaż Idea Bank Ukraina i spółki NFS

Warszawa, 20.12.2019 (ISBnews) - Rada nadzorcza Getin Holding wyraziła zgodę na zbycie 100% akcji Idea Bank na Ukrainie oraz 100% udziału w kapitale zakładowym LLC New Finance Service, podał holding.  "Rada nadzorcza emitenta wyraziła zgodę na zbycie 298 741 975 sztuk akcji

Rafako złożyło w KNF nowy prospekt w związku z ofertą akcji serii K

prospektu emisyjnego spółki w związku z ofertą publiczną 42 500 000 akcji serii K z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy spółki oraz ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie 84 931 998 JPP, do 42 500 000 PDA i do 42 500 000 akcji serii K do obrotu na GPW i niezwłocznie wystąpić z

BSC Drukarnia Opakowań rekomenduje niewypłacanie dywidendy z zysku za 2019

Poznaniu, w których zatrudnia ponad 500 pracowników. Akcje BSC Drukarni Opakowań od 2011 r. notowane są na GPW. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 279,57 mln zł w 2019 r. (ISBnews)  

Asbis wypłaci zaliczkę na poczet dywidendy w wysokości 0,05 USD na akcję

Warszawa, 06.11.2018 (ISBnews) - Rada dyrektorów Asbis Enterprises Plc podjęła uchwałę o wypłacie akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy z zysku za 2018 r. w wysokości 2 775 000 USD. Zaliczką objętych będzie 55 500 000 akcji, co oznacza wypłatę zaliczki w wysokości 0,05 USD na

KNF nałożyła na Murapol kary finansowe wys. 10,4 mln zł

wysokości 500 tys. zł nałożona została za cztery naruszenia obowiązków notyfikacyjnych dotyczących znacznych pakietów akcji Skarbiec Holding SA w związku z 'parkowaniem akcji' w okresie 2017-2018 r." - czytamy w komunikacie. Naruszenia, których dopuścił się Murapol, związane były z posiadaniem

Akcje serii B Gremi Media zadebiutują na NewConnect w środę

Warszawa, 03.11.2017 (ISBnews) - Giełda Papierów Wartościowych określiła 8 listopada 2017 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na NewConnect 1 138 500 akcji zwykłych na okaziciela serii B spółki Gremi Media o wartości nominalnej 4 zł każda, poinformowała giełda

Bank BGŻ BNP Paribas ustalił cenę emisyjną akcji serii J i K na 60,15 zł

60,15 zł za jedną akcję serii J. W związku z powyższym cena emisyjna akcji serii K, zgodnie z § 1 ust. 8 Uchwały w Sprawie Podwyższenia Kapitału Zakładowego, również została ustalona na 60,15 zł za jedną akcję serii K" Zarząd określił również łączną liczbę akcji serii J na 2 500 000 akcji

Akcjonariusze Gino Rossi zdecydowali m.in. o emisji akcji serii K

poprzez emisję 120 500 000 akcji zwykłych imiennych serii K, o wartości nominalnej 0,50 zł każda" - podano w uchwale. Akcje serii K będą akcjami zwykłymi, imiennymi, z którymi nie będą związane żadne szczególne przywileje ani ograniczenia. "Emisja akcji serii K zostanie przeprowadzona w

Grupa Azoty trzeci raz przedłużyła list int. z Grupą Lotos ws. Polimerów Police

Grupy Lotos w finansowaniu planowanego przez GA Polyolefins projektu inwestycyjnego 'Polimery Police', poprzez objęcie przez Grupę Lotos nowych akcji w kapitale zakładowym GA Polyolefins i wniesienie wkładu na kapitał zakładowy GA Polyolefins w kwocie do 500 mln zł" - czytamy w komunikacie Grupy

Konsorcjum Stali chce skupić 783 925 akcji własnych po 26 zł/ szt.

oferty maksymalnie do 19 500 000 zł, z zastrzeżeniem, iż kwota ta obejmuje zarówno cenę zapłaty za nabywane akcje własne spółki, jak również koszty ich nabycia" - czytamy w komunikacie. Zapisy w ofercie będą przyjmowane od 8 do 15 listopada. Przewidywany dzień nabycia akcji spółki nabytych w

Grupa Azoty ponownie przedłużyła list int. z Grupą Lotos ws. 'Polimerów Police'

Grupy Lotos w finansowaniu planowanego przez GA Polyolefins projektu inwestycyjnego 'Polimery Police', poprzez objęcie przez Grupę Lotos nowych akcji w kapitale zakładowym GA Polyolefins i wniesienie wkładu na kapitał zakładowy GA Polyolefins w kwocie do 500 mln zł" - czytamy w komunikacie Grupy

Nestmedic prowadzi ustalenia z Deutsche Balaton nt. dual listingu

Warszawa, 08.03.2019 (ISBnews) - Nestmedic przeprowadzi ofertę prywatną 500 000 akcji zwykłych na okaziciela po cenie 1,5 zł za jedną akcję, skierowaną wyłącznie do nowego inwestora -  Deutsche Balaton AG. Całkowita wartość emisji wyniesie 750 tys. zł, podała spółka. Ponadto Nestmedic

KNF zatwierdził prospekt emisyjny Rafako w związku z ofertą akcji serii K

, poinformowała spółka. "Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny spółki sporządzony na potrzeby oferty publicznej 42 500 000 akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 2 zł każda, oferowanych z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz ubieganiem się o