500 akcje

NWZ AmRestu za podwojeniem max ceny akcji do 500 zł w programie skupu akcji

Warszawa, 22.09.2016 (ISBnews) - Akcjonariusze AmRest Holdings zdecydowali o zmianie jednego z punktów walnego zgromadzenia, dotyczącego podniesienia maksymalnej ceny za akcję własną w programie skupu akcji, zatwierdzonym w maju ub. roku. Cena ta wyniesie 500 zł wobec 250 zł ustalonej

Oferta publiczna akcji GetBack rusza dziś, spółka liczy na 400-500 mln zł brutto

inwestorów indywidualnych, podano w prospekcie. GetBack liczy na uzyskanie wpływów brutto z oferty do 20 mln akcji nowej emisji na poziomie 400-500 mln zł. Book building potrwa od dziś do 4 lipca. Z kolei na 20 czerwca zaplanowano publikacje ceny maksymalnej, a na okres 26 czerwca - 3 lipca - zapisy

Tobiszowski z ME: Emisja akcji JSW będzie opiewać na 300-500 mln zł w 2017 r.

Warszawa, 15.12.2016 (ISBnews) - Planowana na przyszły rok emisja akcji Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) ma przynieść ok. 300-500 mln zł środków, które zostaną wykorzystane na wzmocnienie procesu restrukturyzacji spółki, poinformował wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski. "Planujemy

Wszystko było dobrze, nagle pogrom. Z nowojorskiej giełdy "zniknęło" dziesięć razy tyle, ile wynoszą wydatki polskiego budżetu

Wszystko było dobrze, nagle pogrom. Z nowojorskiej giełdy "zniknęło" dziesięć razy tyle, ile wynoszą wydatki polskiego budżetu

wycofali środki o wartości niemal 2 bln dol., a tylko w ciągu ostatnich dwóch sesji akcje straciły na wartości 900 mld dol., czyli ok. 3 bln 300 mld. Dla porównania - wydatki polskiego budżetu w 2015 roku zaplanowano na poziomie 343 mld 300 mln zł, czyli niemal dziesięć razy mniej. Co się właśnie stało

Rawlplug nabył 1,5 mln akcji własnych po cenie 8,3 zł za sztukę

Warszawa, 24.07.2020 (ISBnews) - Rawlplug nabył 1 500 000 sztuk akcji własnych po cenie jednostkowej 8,3 zł za akcję w wyniku zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji, podała spółka. "Nabyte akcje własne stanowią ogółem 4,606% w kapitale zakładowym emitenta i uprawniają do 1 500 000

Akcjonariusze Asbisu zdecydowali o wypłacie 0,075 USD dywidendy na akcję

Warszawa, 06.05.2020 (ISBnews) - Akcjonariusze Asbisu zdecydowali o wypłacie dywidendy w wysokości 0,075 USD na akcję, tj. łącznie 4 162 500 USD, poinformowąła spółka. "Zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy, zadeklarowało wypłatę dywidendy w wysokości 0,075 USD na akcję zgodnie z

Milton Essex przydzielił wszystkie akcje w ofercie publ., pozyskał 3,71 mln zł

Warszawa, 20.07.2020 (ISBnews) - Milton Essex dokonał przydziału 2 750 000 akcji zwykłych na okaziciela serii L, wyemitowanych w ramach oferty publicznej z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy. Wartość kwoty pozyskanej z emisji akcji serii L wynosi 3 712 500

Pure Biologic złożył prospekt emisyjny w KNF w zw. z ofertą publiczną akcji

0,10 zł każda (akcje oferowane), podała spółka.  "Prospekt został również sporządzony w celu ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie 1 654 000 akcji spółki, tj. 185 400 akcji serii A, 296 500 akcji serii B1, 544 100 akcji serii B2, 146 410 serii C, 481 590 akcji serii D oraz nie więcej

Rawlplug zaprosił do sprzedaży max. 1,5 mln akcji własnych po 7,5 zł/sztuka

zorganizowanym będzie nie więcej niż 1 500 000 akcji, które stanowią 4,606% kapitału zakładowego spółki i uprawniają do wykonywania 4,606% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki. Proponowana cena zakupu ustalona przez zarząd spółki wynosi 7,5 zł za jedną akcję" - czytamy w komunikacie. Termin

Akcjonariusze Budimeksu zdecydowali o 0,22 zł dywidendy na akcję za 2019 r.

upoważnieniem walnego zgromadzenia z dnia 18 maja 2016 roku oraz z dnia 13 czerwca 2017 roku. Na dzień 15 czerwca 2020 r. spółka posiada 3 500 000 akcji własnych" - czytamy w komunikacie. Dzień dywidendy ustalono na 1 lipca 2020 r. Dzień wypłaty dywidendy ustalono na: - 10 lipca 2020 r. - pierwsza

QubicGames sprzedał 150 tys. akcji Drageus Games za średnio 8,46 zł/szt.

Warszawa, 14.07.2020 (ISBnews) - QubicGames sprzedał od 2 do 13 lipca 2020 roku 150 000 akcji Drageus Games za łączną kwotę 1 269 500 zł na rynku NewConnect, podała spółka. Średnia cena sprzedaży akcji wyniosła 8,46 zł za akcję. QubicGames nie posiada już walorów Drageus Games. QubicGames

CD Projekt zakończył skup akcji własnych; skupił 0,54% kapitału zakładowego

rozpoczął skup do 516 700 akcji własnych po cenie nie niższej niż 1 zł i nie wyższej niż 500 zł za jedną akcję. Spółka podała wówczas, że maksymalna kwota przeznaczona na program wynosi do 250 mln zł, a celem nabycia akcji własnych jest zaoferowanie ich nabycia osobom uprawnionym w ramach realizacji

CD Projekt rozpoczyna skup do 516,7 tys. akcji własnych za maks. 250 mln zł

Warszawa, 30.07.2020 (ISBnews) - CD Projekt rozpoczyna skup do 516 700 akcji własnych po cenie nie niższej niż 1 zł i nie wyższej niż 500 zł za jedną akcję. Maksymalna kwota przeznaczona na program wynosi do 250 mln zł, podała spółka. Celem nabycia akcji własnych jest zaoferowanie ich

Erbud zakończył skup 412,5 tys. akcji własnych za łączną cenę 16,5 mln zł

Warszawa, 21.07.2020 (ISBnews) - Erbud zakończył skup akcji własnych, realizowany w ramach ogłoszenia zaproszenia do składania ofert sprzedaży, w ramach którego nabędzie 412 500 akcji po jednolitej cenie 40 zł za jedną akcję własną tj. za łączną cenę 16,5 mln zł

Akcjonariusze ML System zdecydują 24 VII o emisji do 1,5 mln akcji bez pp

, wynika z projektów uchwał. Obecnie kapitał spółki dzieli się na 5,65 mln akcji. "Podwyższa się kapitał zakładowy spółki o kwotę nie niższą niż 1 zł i nie wyższą niż 1 500 000 zł, to jest do kwoty nie niższej niż 5 650 001 zł i nie wyższej niż 7 150 000 zł, poprzez emisję nie mniej niż 1 i nie

Creepy Jar złożył prospekt w związku z przejściem na główny rynek GPW

Jar informuje, że złożył do Komisji Nadzoru Finansowego wniosek o zatwierdzenie prospektu sporządzonego w związku z ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie  500 000 akcji zwykłych na okaziciela serii A

Altus TFI skupiło akcje własne w celu umorzenia wart. 5,2 mln zł 

realizacji oferty skupu akcji własnych: - Liczba akcji na okaziciela spółki objętych ofertami sprzedaży 36 394 140 - Liczba akcji imiennych spółki objętych ofertami sprzedaży 7 500 000 - Suma akcji spółki objętych ofertami sprzedaży 43 894 140 - Liczba akcji spółki do skupienia 5 200 000 - Liczba

Akcjonariusze Master Pharm wzywają do sprzedaży 7 028 494 akcji po 4,2 zł/szt.

, łącznie będą posiadać 21 500 000 akcji spółki (tj. wszystkie akcje spółki), uprawniające do 21 500 000 głosów na walnym zgromadzeniu (tj. wszystkich głosów na walnym zgromadzeniu), stanowiących 100% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu. Podmiotami nabywającymi akcje spółki w ramach wezwania będą

Open Finance: Open Brokers przeznaczy 1,5 mln zł na dywidendę za 2019 r.

zależnej Open Brokers zdecydowało przeznaczyć część zysku netto za rok obrotowy od 01.01.2019 r.- 31.12.2019 r. na wypłatę dywidendy w wysokości 1 500 000 zł co oznacza, że na jedną akcję przypada 15 zł" - czytamy w komunikacie. Open Finance jest największą firmą doradztwa finansowego na polskim

Akcjonariusze Ultimate Games zdecydowali o 0,35 zł dywidendy na akcję 

wysokości 2 008 841,3 zł przeznaczyć na: 1) dywidendę dla akcjonariuszy - w kwocie 1 830 500 zł, to jest 0,35 zł na jedną akcję; 2) zwiększenie kapitału zapasowego spółki - w kwocie 178 341,3 zł" - czytamy w komunikacie.  Jako dzień dywidendy ustalono 1 lipca 2019 roku, a 5 lipca 2019

GPW wycofa z obrotu akcje AR Packaging Poznań 27 lipca

, Henkel, Avon, Colgate. Posiada dwa wyspecjalizowane zakłady produkcyjne w Poznaniu, w których zatrudnia ponad 500 pracowników. Akcje BSC Drukarni Opakowań od 2011 r. notowane są na GPW. (ISBnews)

Wikana nabyła ok. 237 tys. akcji własnych w celu umorzenia

października po cenie 1 zł/sztuka. W połowie września Wikana zaprosiła do sprzedaży nie więcej niż 1 500 000 akcji spółki, stanowiących nie więcej niż 7,5% kapitału zakładowego, które zamierzała nabyć w celu ich umorzenia i obniżenia kapitału zakładowego. Grupa Wikana to jeden z największych deweloperów

Games Operators: cena za akcję w ofercie publicznej ustalona na 22 zł

komunikacie. Łącznie inwestorzy obejmą 1,1 mln akcji spółki, w tym 250 tys. akcji nowej emisji. Do inwestorów indywidualnych trafi 14,6% całej oferty zaś pozostałe 85,4% akcji obejmą inwestorzy instytucjonalni, przypomniano Obecni akcjonariusze sprzedadzą w ofercie 850 tys. akcji, z czego 500 tys. akcji

Unibep nabył w ramach skupu 1,5 mln akcji własnych

Warszawa, 27.02.2020 (ISBnews) - Unibep nabył w ramach skupu 1,5 mln akcji własnych po 9,2 zł za sztukę, podała spółka. Średnia stopa redukcji złożonych ofert wynosiła 29,4%. "W ramach przeprowadzonego skupu nabytych zostało 1 500 000 akcji własnych emitenta o wartości nominalnej 0,1 zł za

Akcjonariusze Orbisu zdecydowali o wycofaniu akcji z obrotu na GPW

rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wszystkich akcji spółki, to jest: 1. 37 500 000 akcji zwykłych na okaziciela serii A, 2. 8 523 625 akcji zwykłych na okaziciela serii B, 3. 53 383 akcje zwykłe na okaziciela serii C, łącznie 46 077 008 akcji

AR Packaging ogłosił squeeze-out 1,83% akcji BSC DO, notowania na GPW zawieszone

dostawców opakowań z tektury i papieru na polskim rynku. Ponad 80% produkcji spółki trafia do znanych, światowych koncernów, m.in. Procter&Gamble, McDonald's, Henkel, Avon, Colgate. Posiada dwa wyspecjalizowane zakłady produkcyjne w Poznaniu, w których zatrudnia ponad 500 pracowników. Akcje BSC Drukarni

Warimpex przeprowadzi program skupu do 1 mln akcji własnych

. Maksymalny wolumen nabywanych akcji wyniesie do 1 000 000 akcji, t.j. ok. 1,85% wysokości obecnego kapitału zakładowego, co łącznie z akcjami już posiadanymi (66 500 akcji) stanowić będzie 1,97% wysokości obecnego kapitału zakładowego" - czytamy w komunikacie. Odkup akcji planowo rozpocznie się 26

CCC rozpoczyna budowę księgi popytu w ramach emisji do 13,7 mln nowych akcji

podała także wówczas, iż oczekuje, że z emisji pozyska ok. 400-500 mln zł, z przeznaczeniem na kapitał obrotowy i finansowanie bieżącej działalności.  Wcześniej tj. na początku kwietnia Dariusz Miłek - pośrednio największy akcjonariusz CCC - potwierdził chęć objęcia 1/3 emisji nowych akcji

NWZ BSC Drukarni Opakowań zdecydowało o wycofaniu akcji z obrotu na GPW

80% produkcji spółki trafia do znanych, światowych koncernów, m.in. Procter&Gamble, McDonald's, Henkel, Avon, Colgate. Posiada dwa wyspecjalizowane zakłady produkcyjne w Poznaniu, w których zatrudnia ponad 500 pracowników. Akcje BSC Drukarni Opakowań od 2011 r. notowane są na GPW. Jej skonsolidowane

Akcjonariusze Erbudu zdecydują 30 VI o braku dywidendy i programie buy-back

;Zwyczajne walne zgromadzenie spółki upoważnia zarząd spółki do nabycia akcji własnych spółki [...], na następujących warunkach: 1. Łączna kwota, która może zostać przeznaczona przez spółkę na nabycie akcji własnych wraz z kosztami ich nabycia, wynosi nie więcej niż tj. 16 500 000 zł [...]. W celu

Konsorcjum Stali chce skupić do 448 413 akcji własnych po 26 zł za sztukę

Warszawa, 12.11.2019 (ISBnews) -  Konsorcjum Stali planuje skupić nie więcej niż 448 413 własnych akcji w cenie 26 zł za sztukę, podała spółka. "Spółka przeznaczy na nabywanie akcji w ramach oferty zakupu akcji maksymalnie do 20 500 000 zł [...] z uwzględnieniem środków przeznaczonych

KNF zatwierdziła prospekt Ultimate Games wz. z przejściem na GPW z NC

przedmiotem obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, podała spółka. Chodzi o 800 000 akcji zwykłych na okaziciela serii A, 200 000 akcji zwykłych na okaziciela serii B, 500 000 akcji zwykłych na okaziciela serii C, 2 500 000 akcji zwykłych na okaziciela serii D, 1 000 000 akcji zwykłych

PZ Cormay ogłosił wezwanie na 992 283 akcji Orphee po cenie 1,96 zł/ szt.

. "W konsekwencji, w wyniku nabycia wszystkich akcji objętych wezwaniem, podmiot nabywający zamierza łącznie posiadać wszystkie akcje w spółce, tj. 38 608 500 akcji spółki, reprezentujących łącznie 100% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających łącznie do 38 608 500 głosów na walnym zgromadzeniu

BSC Drukarnia Opakowań złożyła do KNF wniosek o wycofanie akcji z obrotu

opakowań z tektury i papieru na polskim rynku. Ponad 80% produkcji spółki trafia do znanych, światowych koncernów, m.in. Procter&Gamble, McDonald's, Henkel, Avon, Colgate. Posiada dwa wyspecjalizowane zakłady produkcyjne w Poznaniu, w których zatrudnia ponad 500 pracowników. Akcje BSC Drukarni Opakowań od

Udział Redanu w TXM spadnie do 40,48% głosów po podwyższeniu kapitału

zmianę udziału Redan w TXM: a) udział procentowy emitenta w liczbie akcji posiadanych przez emitenta spadnie z obecnego poziomu 58,7% kapitału zakładowego TXM do 30,91% kapitału zakładowego TXM (obecnie emitent posiada 1 141 346 000 akcji z całkowitej liczby 1 944 500 000 akcji emitenta, zaś po

Miraculum przydzieliło wszystkie akcji serii T3 o wartości 3,75 mln zł

Warszawa, 25.10.2018 (ISBnews) - Miraculum dokonało przydziału wszystkich tj. 2 500 000 oferowanych akcji serii T3 emitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, podała spółka.  "W

Spółka zależna od MCI sprzedała wszystkie akcje tureckiej spółki Indeks

TRY (turecka lira = 0,5982 zł) za akcję, łącznie 28 437 500 TRY" - czytamy w komunikacie. Spółka Alfanor 13131 AS jest podmiotem, w którym 100% udziałów posiada subfundusz MCI.EuroVentures 1.0. wydzielony w ramach funduszu MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, w którym to

Akcjonariusze Asbisu przyjęli program skupu akcji własnych za max. 300 tys. USD

akcji, które mogą zostać nabyte w ramach programu: 500 000 akcji c. Ramy czasowe programu: 12 miesięcy od podjęcia uchwały d. Akcje nabyte w ramach programu mogą pozostać w posiadaniu spółki przez maksimum dwa lata od nabycia e. Minimalna cena transakcyjna nabycia akcji w ramach programu: 1,5 zł za

Akcjonariusze Stalprofilu zdecydowali o wypłacie 0,07 zł dywidendy na akcję

[...] przeznaczyło na dywidendę dla akcjonariuszy spółki kwotę 1 225 000 zł, co daje 0,07 zł na każdą akcję. Wszystkie akcje wyemitowane przez spółkę w ilości 17 500 000 sztuk zostaną objęte dywidendą. Zwyczajne walne zgromadzenie [...] postanowiło, iż dniem ustalenia prawa do dywidendy będzie 24 września 2020 roku

Akcjonariusze Unibepu zdecydowali o 0,22 zł dywidendy na akcję za 2019 (sprost.)

. "Z wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2019 wyłączone są akcje własne posiadane przez spółkę, nabyte zgodnie z upoważnieniem walnego zgromadzenia z dnia 18 maja 2016 roku oraz z dnia 13 czerwca 2017 roku. Na dzień 15 czerwca 2020 r. spółka posiada 3 500 000 akcji własnych" - czytamy w

PB Elin obniżyło zaangażowanie poniżej progu 5% w Ursusie

Warszawa, 28.02.2019 (ISBnews) - Przedsiębiorstwo Budowlane Elin sprzedało 1,5 mln akcji Ursusa i obniżyło zaangażowanie do 2,86% z 5,19% wcześniej, podał Ursus. "Spółka w dniu 27 lutego 2019 r. na skutek zbycia poza rynkiem regulowanym GPW łącznie 1 500 000 akcji Ursus posiada

Master Pharm: Wezwanie jest zgodne z interesem spółki, cena godziwa

494 akcji. Wzywający zamierzają osiągnąć stan, w którym będą posiadać 21 500 000 akcji (tj. wszystkie akcje spółki). Wzywający zamierzają podjąć działania w celu doprowadzenia do wycofania akcji z obrotu na rynku regulowanym w przypadku nabycia przez wystarczającej liczby akcji, pozwalających na

Carbon Studio zadebiutuje na NewConnect w środę

; Uniwersum Warhammer: Age of Sigmar, ikony wśród gier w świecie fantasy, stworzonej przez Games Workshop – dodał Szaflik. Do obrotu trafi 1 167 500 akcji serii A, 107 500 akcji serii B oraz 127 500 akcji serii D, o wartości nominalnej 0,10 zł każda.   Dzięki podpisanym umowom oraz

Termin wezwania na akcje BSC Drukarni Opakowań przedłużony do 26 marca

, McDonald's, Henkel, Avon, Colgate. Posiada dwa wyspecjalizowane zakłady produkcyjne w Poznaniu, w których zatrudnia ponad 500 pracowników. Akcje BSC Drukarni Opakowań od 2011 r. notowane są na GPW. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 222,26 mln zł w 2018 r. (ISBnews)  

NWZ BSC Drukarni Opakowań zdecyduje 4 V o zniesieniu dematerializacji akcji

papieru na polskim rynku. Ponad 80% produkcji spółki trafia do znanych, światowych koncernów, m.in. Procter&Gamble, McDonald's, Henkel, Avon, Colgate. Posiada dwa wyspecjalizowane zakłady produkcyjne w Poznaniu, w których zatrudnia ponad 500 pracowników. Akcje BSC Drukarni Opakowań od 2011 r. notowane są

BoomBit ma deklaracje objęcia wszystkich nowych akcji w IPO po cenie 19 zł/szt.

znajdzie się 701 500 walorów. Transza inwestorów instytucjonalnych obejmie pozostałą część akcji nowej emisji oraz akcje sprzedawane przez dotychczasowych akcjonariuszy w łącznej liczbie 1 148 500 akcji, podano również. "Na sprzedaż 550 tys. akcji oferowanych przez dotychczasowych akcjonariuszy

Akcjonariusze Ciechu zdecydują 21 V o niewypłacaniu dywidendy i skupie akcji

[...] akcji spółki, stanowiących ok. 14,61% kapitału zakładowego spółki; [...] cena nabycia za jedną akcję własną nie będzie niższa niż 1 zł ani wyższa niż 45 zł; maksymalna kwota wynagrodzenia dla akcjonariuszy nie będzie wyższa niż 346 500 000 zł" - czytamy w projekcie uchwały w tej sprawie. Grupa

Pekao: UniCredit zamknął pozycję w akcjonariacie banku

podstawie którego UniCredit wyemitował również w grudniu 2016 roku 3-letnie certyfikaty zamienne na akcje Pekao o łącznej wartości referencyjnej ok. 500 mln euro. Transakcja ta dopełniła sprzedaż strategicznego pakietu akcji w Banku Pekao przez UniCredit" - czytamy w komunikacie. Bank Pekao jest

W wezwaniu na BSC Drukarnia Opakowań zawarto transakcje na 3 662 227 akcji

produkcyjne w Poznaniu, w których zatrudnia ponad 500 pracowników. Akcje BSC Drukarni Opakowań od 2011 r. notowane są na GPW. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 222,26 mln zł w 2018 r. (ISBnews)

Rada nadzorcza Unibepu zgodziła się na buy-back do 1,5 mln akcji

przedmiotem nabycia w ramach zaproszenia nie przekroczy: 1 500 000; akcje własne zostaną nabyte od akcjonariuszy spółki za wynagrodzeniem wypłaconym z kapitału rezerwowego [...]; cel nabycia akcji własnych zostanie ustalony uchwałą zarządu przed podjęciem decyzji o realizacji skupu akcji własnych"

Akcjonariusze OEX zdecydowali o wypłacie 2,32 zł dywidendy na akcję

Warszawa, 26.08.2020 (ISBnews) - Akcjonariusze OEX podczas zwyczajnego walnego zgromadzenia zdecydowali o wypłacie najwyższej w historii spółki dywidendy w kwocie ok. 17,6 mln zł, co daje 2,32 zł na każdą akcję uczestniczącą w dywidendzie, podała spółka. Pozostała część z zysku wypracowanego w

Akcjonariusze Asbisu zdecydują 15 VII o skupie akcji za max 300 tys. USD

nabyte w ramach programu: 500 000 akcji c. Ramy czasowe programu: 12 miesięcy od podjęcia uchwały d. Akcje nabyte w ramach programu mogą pozostać w posiadaniu spółki przez maksimum dwa lata od nabycia e. Minimalna cena transakcyjna nabycia akcji w ramach programu: 1,5 zł za akcję f. Maksymalna

Comarch kupił francuską spółkę 2 CSI za ponad 9,5 mln zł

dotychczasowych akcjonariuszy spółki 500 000 akcji 2CSI o wartości nominalnej 1 euro każda. Akcje 2CSI zostaną nabyte po cenie jednostkowej 4,20 euro tj. 19,09 zł za akcję, a łączna wartość transakcji wynosi 2 100 000 euro tj. 9 543 240 zł, podano także. "Podana informacja została uznana przez zarząd

Wikana zaprosiła do sprzedaży do 1,5 mln akcji po 1 zł sztuka

Warszawa, 19.09.2019 (ISBnews) - Wikana zaprosiła do sprzedaży nie więcej niż 1 500 000 akcji spółki, stanowiących nie więcej niż 7,5% kapitału zakładowego, które zamierza nabyć w celu ich umorzenia i obniżenia kapitału zakładowego, podała Wikana. Oferowana cena zakupu wynosi 1 zł za sztukę

Asbis rozważy przedłużenie skupu akcji własnych

programu skup 500 000 akcji do łącznej kwoty 300 000 USD. Maksymalna cena transakcyjna nabycia akcji w ramach programu wynosi 3 zł za akcję. Zgodnie z raportem finansowym za I kw. w ramach realizacji powyższego programu spółka nabyła łącznie 309 000 akcji własnych.  Tziamalis powiedział także, że

BSC Drukarnia Opakowań: Cena w wezwaniu podwyższona do 40,5 zł za akcję

. Ponad 80% produkcji spółki trafia do znanych, światowych koncernów, m.in. Procter&Gamble, McDonald's, Henkel, Avon, Colgate. Posiada dwa wyspecjalizowane zakłady produkcyjne w Poznaniu, w których zatrudnia ponad 500 pracowników. Akcje BSC Drukarni Opakowań od 2011 r. notowane są na GPW. Jej

W wezwaniu na Impexmetal zawarto transakcje na 46,78 mln akcji

uprawnia do wykonywania 172 156 642 głosów na walnym zgromadzeniu Impexmetal, w tym bezpośrednio 117 500 968 akcji Impexmetal, co stanowi 61,84% kapitału zakładowego i uprawnia do wykonywania 117 500 968 głosów na walnym zgromadzeniu Impexmetal oraz pośrednio poprzez spółkę Impexmetal z siedzibą w

Kurs PDA BoomBit wzrósł o 19,45% na debiucie na rynku głównym GPW

%. W kwietniu spółka przeprowadziła ofertę publiczną, której wartość wyniosła 35,2 mln zł (w tym emisja nowych akcji 24,7 mln zł). Zgodnie z dokonanym podziałem, w transzy inwestorów indywidualnych przydzielono 701 500 walorów z 1 300 000 akcji nowej emisji. Inwestorom instytucjonalnym przydzielono

Bank BGŻ BNP Paribas wyemitował 13,3 mln akcji o wartości ok. 800 mln zł

Warszawa, 25.06.2018 (ISBnews) - Banku BGŻ BNP Paribas zakończył subskrypcję akcji nowej emisji - 2 500 000 akcji serii J oraz 10 800 000 akcji serii K o wartości nominalnej 1 złoty każda, oferowanych w ramach emisji prywatnej. Wartość oferty wyniosła 799,99 mln zł, podął bank

Akcjonariusze PHN zdecydują 23 grudnia o emisji 4,19 mln akcji bez prawa poboru

. "Przedmiotem wkładu niepieniężnego (aportu) wnoszonego na poczet pokrycia akcji Serii E są następujące akcje: (a) 1 478 144 akcje w spółce Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego 'Chemobudowa Kraków' z siedzibą w Krakowie [...], na które składają się: (i) 161 500 akcji zwykłych imiennych serii

Alchemia skupiła 6,67 mln akcji własnych po 4,8 zł za sztukę

łącznie 6 670 500 sztuk akcji spółki, za cenę wynoszącą 4,8 zł za jedną akcję oraz łączną ceną 32 018 400 zł" - czytamy w komunikacie. Planowanym dniem rozliczenia transakcji jest 30 listopada 2018 r. W ofercie pośredniczył Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska. Wcześniej 14 listopada chce skupić

Jujubee wyemitowało 100 tys. akcji serii G bez pp, pozyska 0,5 mln zł

przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom, podała spółka. W osobnym komunikacie Jujubee podało, że akcje zostały objęte i spółka pozyska w wyniku emisji 500 tys. zł. "Wyłączenie prawa poboru w stosunku do dotychczasowych akcjonariuszy jest podyktowane chęcią zapewnienia spółce możliwości jak

BOŚ utworzy rezerwę na 4,5 mln zł kary od GIIF, odwoła się od decyzji urzędu

administracyjnej w formie kary pieniężnej w wysokości 4 500 000 zł za niedopełnienie obowiązku stosowania środków bezpieczeństwa finansowego oraz za niedopełnienie obowiązku dokumentowania zastosowanych środków bezpieczeństwa finansowego (ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz

OSHEE przekazała dla szpitali produkty o wartości 500 tys. zł

Warszawa, 07.04.2020 (ISBnews) - Produkty spożywcze o wartości 500 tys. zł dla szpitali jednoimiennych i szpitali z oddziałami zakaźnymi od marki OSHEE trafiły już do ponad 41 spośród 50 placówek medycznych w Polsce w ramach akcji "Wspieramy Bohaterów", poinformowano. Dodatkowo

NWZ CCC zdecydowało o emisji nowych akcji po cenie nie niższej niż 30 zł/szt.

kluczowych krajowych rynkach spółki" - czytamy także.  Zarząd podkreślił, że wpływy z emisji akcji nowej emisji w oczekiwanej kwocie około 400-500 mln zł powinno utrzymać adekwatną sytuację płynnościową, przy założeniu przyśpieszenia wzrostu sprzedaży e-commerce, wykorzystania programów

Konsorcjum Stali chce skupić 765 485 akcji własnych po 26 zł/ szt.

26 zł. "Spółka przeznaczy na nabywanie akcji w ramach oferty maksymalnie do 20 500 000 zł, z zastrzeżeniem, iż kwota ta obejmuje zarówno cenę zapłaty za nabywane akcje własne spółki, jak również koszty ich nabycia" - czytamy dalej. Przyjmowanie ofert sprzedaży akcji od akcjonariuszy

Akcjonariusze Sescom uchwalili buy-back do maksymalnej kwoty 1,5 mln zł

wynieść 1,5 mln zł. "Ustala się łączą wysokość zapłaty za nabywane akcje własne spółki w ramach upoważnienia na kwotę nie większą niż 1 500 000 zł. [...] W ramach upoważnienia, spółka może nabywać akcje własne za cenę jednostkową nie wyższą niż 28 zł za sztukę" - czytamy w komunikacie

Akcjonariusze LiveChat zdecydowali o wypłacie łącznie 1,95 zł dywidendy na akcję

dywidendy dla akcjonariuszy przeznaczono kwotę 50 212 500 zł, co oznacza, że wartość dywidendy na jedną akcję wyniesie 1,95 zł; - przy uwzględnieniu zaliczek na poczet dywidendy za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 kwietnia 2018 roku i kończący w dniu 31 marca 2019 roku, to jest zaliczki w kwocie

Art Games Studio pozyskał z emisji akcji serii E 900 tys. zł

, której inwestorzy objęli 500 tys. akcji serii E po cenie emisyjnej 1,8 zł za akcję. Emisję pokryło 14 podmiotów, w tym 12 osób fizycznych i 2 podmioty prawne" - powiedział prezes Art Games Studio Jakub Bąk, cytowany w komunikacie. Środki zostaną przeznaczone na realizację celów strategicznych

CCC rozpoczęło prace na potrzeby ew. podwyższenia kapitału w drodze emisji akcji

pozyskanie przez spółkę wpływów akcji nowej emisji w oczekiwanej kwocie około 400-500 mln zł powinno utrzymać adekwatną sytuację płynnościową.  "Zarząd postanowił o przeprowadzeniu analiz ekonomicznych i prawnych mających na celu możliwe struktury prawne i ekonomiczne umożliwiające emisję akcji

Unified Factory ma zgodę na otwarcie przyspieszonego postępowania układowego

żądanie obligatariuszy zgłoszone na podstawie warunków emisji obligacji inaczej, aniżeli w ramach rat płatnych na podstawie układu. (b) konwersję na akcje spółki nowej emisji - konwersja 30% należności głównej tj. 7 500 000 zł na akcje emitenta" - czytamy w komunikacie. Propozycje układowe

Gaming Factory zadebiutuje na GPW w czwartek

Warszawa, 22.07.2020 (ISBnews) - Gaming Factory zadebiutuje na głównym rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) w czwartek 23 lipca, podała spółka. Spółka w ostatnich tygodniach przeprowadziła ofertę akcji o wartości ponad 21,3 mln zł. Cena emisyjna oferowanych akcji została

Akcjonariusze Erbudu zdecydowali o braku dywidendy i programie buy-back

utworzeniu kapitału rezerwowego w wysokości 16 500 000 zł z następujących źródeł: (i) ze środków w wysokości 6 436 909,19 zł pochodzących z zysku spółki za rok 2019 i przeznaczonych na nabycie akcji własnych zgodnie z uchwałą nr 5/2020 zwyczajnego walnego zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie

Larq FIZ objął 65 tys. akcji Brand24 za 1,38 mln zł

pieniężnym w łącznej wysokości 1 384 500 zł" - czytamy w komunikacie. Larq FIZ zobowiązał się dokonać pełnej wpłaty na pokrycie obejmowanych akcji nowej emisji do dnia 29 maja 2020 roku, podano także. "Zarząd emitenta jednocześnie wskazuje, iż sytuacja finansowa Brand24 ma wpływ na wynik

Starward Industries zadebiutuje na NewConnect w środę

Warszawa, 18.08.2020 (ISBnews) - Akcje Starward Industries zadebiutują na rynku NewConnect w środę, 19 sierpnia, poinformowała spółka. Do obrotu trafi 187 716 akcji, w tym 73 005 akcji serii H sprzedawanych po 41 zł w publicznej emisji pod koniec ubiegłego roku. Z oferty spółka pozyskała 2,99

Hubstyle zdecydowało o emisji 9,5 mln akcji serii J po cenie emisyjnej 0,4 zł

emisyjną ustalono na 0,4 zł za walor. "Kapitał zakładowy spółki podwyższony został o kwotę 950 000 zł, tj. z kwoty 3 200 000 zł do kwoty 4 150 000 zł. Podwyższenie kapitału zakładowego spółki nastąpi w drodze emisji 9 500 000 akcji na okaziciela serii J o wartości nominalnej 0,1 zł każda. Zgodnie z

Akcjonariusze Auto Partner zdecydowali o wypłacie 0,02 zł dywidendy na akcję

zysku za rok obrotowy 2018, w tym postanowiło przeznaczyć kwotę 2 602 500 zł na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy. Wysokość dywidendy przypadająca na jedną akcję wynosi 0,02 zł. Dywidendą zostały objęte wszystkie akcje spółki w liczbie 130 125 000. Ponadto ZWZ ustaliło dzień dywidendy na 3

I Fundusz Mistral dokapitalizuje OT Logistics na kwotę nie niższą niż 9 mln zł

dokapitalizowania poprzez: (1) objęcie 1 500 000 akcji serii E w podwyższonym kapitale zakładowym spółki na podstawie uchwały nr 5 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia spółki z dnia 10 października 2019 r., bądź (2) udzielenie spółce niezabezpieczonej pożyczki podporządkowanej na kwotę 9 000 000 zł albo kwotę

CCC uplasowało 13,7 mln akcji nowej emisji i pozyskało 506,9 mln zł

poboru. Akcjonariusze zdecydowali wtedy również, że cena emisyjna akcji serii J będzie równa cenie emisyjnej akcji serii I. Spółka podała także wówczas, iż oczekuje, że z emisji pozyska ok. 400-500 mln zł, z przeznaczeniem na kapitał obrotowy i finansowanie bieżącej działalności.  Wcześniej

Asbis rekomenduje 0,075 USD dywidendy na akcję, łącznie z zaliczką: 0,135 USD

Warszawa, 27.03.2020 (ISBnews) - Rada dyrektorów Asbisc Enterprises podjęła decyzję o zarekomendowaniu zbliżającemu się zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu akcjonariuszy wypłatę dywidendy w wysokości 0,075 USD na akcję, podała spółka. Oznacza to wypłatę kolejnych 4 162 500 USD z zysku netto po

J.W. Construction ogłosił skup do 1 mln akcji własnych po 2,18-3,4 zł/szt.

Warszawa, 26.07.2019 (ISBnews) - J.W. Construction Holding postanowił przystąpić do nabywania do 1 mln akcji własnych w celu umorzenia po cenie 2,18-3,4 zł sztuka, podała spółka. Program będzie prowadzony w okresie od 29 lipca 2019 r. do 31 lipca 2020 r. "W ramach programu spółka

LiveChat Software rekomenduje łącznie 1,95 zł dywidendy na akcję

zasilenie kapitału zapasowego spółki przeznaczyć kwotę 6 771 413,68 zł; na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy przeznaczyć kwotę 50 212 500 zł; co oznacza, że wartość dywidendy na jedną akcję wyniesie 1,95 zł" - czytamy w komunikacie. Przy uwzględnieniu dwóch zaliczek w kwocie 13 905 000 zł każda

CCC: Dariusz Miłek deklaruje zamiar objęcia min. 4,79 mln akcji serii J

Warszawa, 19.03.2020 (ISBnews) - Dariusz Miłek, pośrednio największy akcjonariusz CCC (poprzez podmiot kontrolowany Ultro S.a.r.l.) zadeklarował chęć objęcia w ramach planowanej oferty co najmniej 4 787 465 akcji serii J, tj. takiej liczby nowo emitowanych akcji, która pozwoli na utrzymanie

Stalprofil rekomenduje wypłatę 0,23 zł dywidendy na akcję za 2018 r.

Warszawa, 29.03.2019 (ISBnews) - Stalprofil rekomenduje wypłatę dywidendy w wysokości 0,23 zł na jedną akcję z zysku za 2018 rok, podała spółka. Oznacza to przeznaczenie na dywidendę dla akcjonariuszy spółki kwoty 4 025 000 zł. "Propozycja dotyczy objęcia dywidendą wszystkich akcji

Grupa Azoty obejmie akcje nowej emisji ZCh Police za 291,23 mln zł

Warszawa, 10.12.2019 (ISBnews) - Grupa Azoty złożyła w firmie inwestycyjnej dyspozycję objęcia 28 551 500 akcji spółki zależnej Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police (ZCh Police) w ramach planowanej emisji, po cenie emisyjnej 10,2 zł za akcję, tj. za łączną kwotę 291 225 300 zł w

Akcjonariusze Impexmetalu upoważnili zarząd do skupu do 75 mln akcji

Warszawa, 19.02.2018 (ISBnews) - Akcjonariusze Impexmetalu upoważnili zarząd spółki do skupu do 75 mln akcji własnych, stanowiących 37,5% kapitału, jednocześnie zwiększając kapitał rezerwowy na skup do 500 mln zł, wynika z uchwał walnego.  „Łączna liczba akcji nie będzie większa niż

Tower Investments przejdzie na rynek główny GPW 28 grudnia

przez KDPW), 250 250 akcji serii B, 500 000 akcji serii C (pod warunkiem ich rejestracji przez KDPW), 2 500 000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C. „Dopuszczenie akcji serii C do obrotu giełdowego następuje pod warunkiem zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego spółki w

Inwestorzy objęli wszystkie akcje w pierwotnej ofercie publicznej Artifex Mundi

, w tym: 3 918 000 akcji serii B spółki oraz 500 000 akcji zwykłych na okaziciela serii C. Inwestorom indywidualnym przydzielono 504 355 akcji serii B; inwestorom instytucjonalnym przydzielono 3 913 645 akcji, w tym 3 413 645 akcji serii B oraz 500 000 akcji serii C" - czytamy w komunikacie

BGŻ BNP Paribas ma zgodę KNF na zaliczenie akcji serii J, K do kapitału Tier I

Nadzoru Finansowego z dnia 9 lipca 2018 roku o udzieleniu zezwolenia na zaklasyfikowanie wyemitowanych przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A. 2 500 000 akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej jednej akcji 1 zł, po cenie emisyjnej w wysokości 60,15 zł i oraz 10 800 000 akcji zwykłych

Grupa Azoty przedłużyła list intencyjny z Grupą Lotos ws. 'Polimerów Police'

Grupę Lotos nowych akcji w kapitale zakładowym GA Polyolefins i wniesienie wkładu na kapitał zakładowy GA Polyolefins w kwocie do 500 mln zł" - czytamy w komunikacie. Pod koniec kwietnia br. Grupa Lotos podpisała ze spółkami z Grupy Azoty, tj. Grupą Azoty, Grupą Azoty Zakładami

Sfinks Polska podpisał z prezesem Cackiem umowę na objęcie akcji spółki

ramach emisji serii P wpłynęła wpłata w wysokości 500 tys. zł od innego inwestora. "Objecie akcji serii P na podstawie umowy objęcia uzależnione jest od otrzymania przez emitenta wpłaty na akcje serii P, co zgodnie z uchwałą zarządu oraz umową objęcia powinno nastąpić w terminie do dnia 29 lipca

Akcje Gaming Factory zadebiutowały na GPW

Warszawa, 23.07.2020 (ISBnews) - Akcje Gaming Factory zadebiutowały na Głównym Rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, podała spółka. To drugi tegoroczny debiut na głównym parkiecie i 440. spółka notowana na GPW. Do obrotu na rynku regulowanym zostały wprowadzone wszystkie serie akcji

Wezwanie Townsend zgodne z interesem Capital Park, ale cena nie jest godziwa

przez Townsend w związku z planowanym nabyciem akcji spółki w liczbie do 108 333 998, zapewniającej osiągnięcie przez wzywającego 100% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki. Na dzień ogłoszenia wezwania Townsend posiada 71 500 438 akcji spółki, co stanowi 66% kapitału zakładowego oraz

Revolut: Użytkownicy kart Standard i Premium mogą handlować akcjami bez prowizji

Warszawa, 19.09.2019 (ISBnews) - Revolut udostępnił platformę do bezprowizyjnego handlu akcjami użytkownikom kart Standard i Premium na 26 rynkach w Europie - w pierwszej kolejności: w Polsce, Czechach, Słowacji, Węgrzech, Bułgarii, Chorwacji, Słowenii, Włoszech, Cyprze, Grecji, Hiszpanii, Malcie

Miraculum planuje emisję do 2,5 mln akcji z wyłączeniem prawa poboru

nie więcej niż 2 500 000 nowych akcji serii T3, o wartości nominalnej po 1,50 złotych każda, które będą akcjami zwykłymi na okaziciela. Akcje serii T3 zostaną pokryte wkładem pieniężnym oraz będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od dnia 01 stycznia 2019 roku. Akcje serii T3 będą emitowane w ramach

PZU TFI na platformie inPZU uruchomiło trzy nowe subfundusze pasywne

Warszawa, 23.01.2020 (ISBnews) - PZU TFI we współpracy z Goldman Sachs Asset Management uruchomiło sprzedaż dwóch funduszy pasywnych typu feeder: inPZU Goldman Sachs ActiveBeta Akcje Amerykańskich Dużych Spółek i inPZU Goldman Sachs ActiveBeta Akcje Rynków Wschodzących, a przy współpracy z Giełdą

Ipopema TFI nie będzie uczestniczyć w wezwaniu na akcje BSC Drukarni Opakowań 

spółki trafia do znanych, światowych koncernów, m.in. Procter&Gamble, McDonald's, Henkel, Avon, Colgate. Posiada dwa wyspecjalizowane zakłady produkcyjne w Poznaniu, w których zatrudnia ponad 500 pracowników. Akcje BSC Drukarni Opakowań od 2011 r. notowane są na GPW. Jej skonsolidowane przychody wyniosły