50 mln

Feerum pozyskało kontrakty na Ukrainie warte blisko 50 mln euro

Warszawa, 29.11.2018 (ISBnews) - Feerum podpisało z ukraińską firmą Epicentr K LLC z Kijowa dwie duże umowy na sprzedaż kompleksów silosów zbożowych o łącznej wartości blisko 50 mln euro (209,8 mln zł), podała spółka. Realizacja umów oznaczać będzie znaczny wzrost wyników firmy. Pierwszy z

Przychody Unimotu wzrosły wstępnie o ponad 50% r/r do 400,43 mln zł w lipcu

Warszawa, 21.08.2019 (ISBnews) - Unimot osiągnął według wstępnych danych przychody ze sprzedaży w wysokości 400,43 mln zł w ujęciu jednostkowym w lipcu, podała spółka. To o ponad 50% więcej niż rok wcześniej. "Według wstępnych danych, emitent osiągnął w lipcu 2019 r., w ujęciu jednostkowym

ZCh Police szacują skutki finans. czasowego wyłączenia instalacji na 50 mln zł

, na 50 mln zł, podała spółka. "Utracone korzyści za czerwiec oszacowano na poziomie 7 mln zł. Skutki finansowe za lipiec i sierpień łącznie szacowane są na 43 mln zł. Utracone korzyści wynikają przede wszystkim z utraconych marż ze sprzedaży produktów azotowych w tym mocznika i jego roztworów

Prezes Anwimu: Spodziewamy się ok. 50 mln zł wyniku EBITDA w 2019 r.

Warszawa, 02.08.2019 (ISBnews) - Anwim wypracował ok. 26 mln zł zysku EBITDA w I połowie 2019 roku, o 23% więcej niż rok wcześniej. Zysk netto wzrósł o 32% w skali roku do 12 mln zł. Spółka oczekuje, że wynik EBITDA w całym br. roku sięgnie ok. 50 mln zł, poinformował ISBnews

Intercity wygrało w sądzie arbitrażowym z Alstomem. 50 mln euro odszkodowania za Pendolino

Intercity wygrało w sądzie arbitrażowym z Alstomem. 50 mln euro odszkodowania za Pendolino

była prowadzona przez Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej. Rzecznik PKP Intercity Cezary Nowak potwierdza, że postępowanie zakończyło się z "korzyścią dla przewoźnika". Odszkodowanie wyniesie łącznie 50 mln euro, Jakub Majewski z fundacji ProKolej jest zaskoczony tym, że sąd

NWZ Trakcji zdecyduje 13 IX o emisji akcji, spółka chce pozyskać min. 50 mln zł

całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, wynika z projektów uchwał. Intencją spółki jest pozyskanie w wyniku oferty kapitału w wysokości nie mniejszej niż 50 mln zł. "Kapitał zakładowy spółki zostaje podwyższony z kwoty 41 119 638,40 zł o kwotę nie mniejszą niż 1,6 zł i nie większą niż

ZM Kania nie wykupi w terminie obligacji serii F o wartości nom. 50 mln zł

Warszawa, 21.06.2019 (ISBnews) - Zakłady Mięsne Henryk Kania w restrukturyzacji nie wykupią w terminie obligacji serii F o wartości nominalnej 50 mln zł, podała spółka. Spółka nie wypłaci również odsetek od obligacji serii F i H.  "Zakłady Mięsne Henryk Kania S.A. w restrukturyzacji z

NWZ Trakcji zdecyduje 9 VIII o emisji akcji, spółka chce pozyskać min. 50 mln zł

drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, wynika z projektów uchwał. Intencją spółki jest pozyskanie w wyniku oferty kapitału w wysokości nie mniejszej niż 50 mln zł, podał zarząd. "Kapitał zakładowy spółki zostaje podwyższony z kwoty 41 119

Torpol zawarł z TF Silesia umowę pożyczki o wartości 50 mln zł

Warszawa, 31.05.2019 (ISBnews) - Torpol zawarł z Towarzystwem Finansowym Silesia (TF Silesia) umowę, na mocy której TF Silesia udzieli Torpolowi pożyczki, w jednej transzy, w kwocie 50 mln zł po spełnieniu warunków wyszczególnionych w umowie, podała spółka. Umowa ma związek z faktem, że Torpol

Polimex Infrastruktura celuje w 40-50 mln zł przychodów w 2019 r.

Warszawa, 15.05.2019 (ISBnews) - Polimex Infrastruktura z grupy Polimeksu jest na etapie składania pierwszych ofert i chce mieć w tym roku 40-50 mln zł przychodów, poinformował wiceprezes Polimeksu-Mostostalu Przemysław Janiszewski. "W infrastrukturze na nowo organizujemy zespół. Na razie

Przychody Unimotu wzrosły wstępnie o ponad 50% r/r do 356,84 mln zł w kwietniu

Warszawa, 27.05.2019 (ISBnews) - Unimot osiągnął według wstępnych danych przychody ze sprzedaży w wysokości 356,84 mln zł w ujęciu jednostkowym w kwietniu, podała spółka. To o ponad 50% więcej niż rok wcześniej. "Według wstępnych danych, emitent osiągnął w kwietniu 2019 r., w ujęciu

Realizacja celów strategicznych Brastera wymaga pozyskania 50 mln zł

Warszawa, 22.08.2018 (ISBnews) - Zarząd Brastera, realizując przegląd opcji strategicznych, oszacował, iż realizacja celów strategicznych wymaga pozyskania środków w wysokości około 50 mln zł, podała spółka. "Pozyskane środki umożliwią spółce m.in. przeprowadzenie ekspansji zagranicznej

BGK chce przeznaczyć 50 mln euro na gwarancje kredytowe dla rolników

Warszawa, 10.04.2019 (ISBnews) - Bank Gospodarstwa Krajowego chce przeznaczyć 50 mln euro na gwarancje kredytowe dla rolników, podał bank. Program ma umożliwić udzielenie kredytów na kwotę ok. 290 mln euro. "Zakładamy, że gwarancja będzie pokrywała 80% kwoty kredytu. Przewidujemy, że

Archicom pozyskał z emisji obligacji 50 mln zł

Warszawa, 11.07.2018 (ISBnews) - Archicom pozyskał 50 mln zł z prywatnej emisji obligacji skierowanej do inwestorów finansowych, podała spółka. "Spółka wyemitowała 4-letnie papiery o zmiennym oprocentowaniu WIBOR 3M powiększonym o 2,9% marży, które zostaną wprowadzone do obrotu na Catalyst

Ursus: Plan dezinwestycji majątku w połowie maja; wpływy nawet 50 mln zł

Warszawa, 23.04.2019 (ISBnews) - Ursus przedstawi konkretny plan dezinwestycji w połowie maja 2019 roku. Łącznie z tytułu sprzedaży części majątku spółka chciałaby pozyskać nawet 50 mln zł, poinformowała ISBnews wiceprezes spółki ds. restrukturyzacji Agnieszka Biała. "Konkretny plan

Vantage Development ma umowę nabycia 50% nieruchom. we Wrocławiu za 28,1 mln zł

Warszawa, 01.03.2019 (ISBnews) - VD Mieszkania XVIII, spółka zależna Vantage Development, zawarła z osobą fizyczną umowę nabycia udziału 50% we współwłasności zabudowanej nieruchomości gruntowej o powierzchni 4 3630 ha, zlokalizowanej we Wrocławiu w dzielnicy Krzyki za cenę 28,1 mln zł brutto

PwC: Polskie lotniska mogą obsłużyć w tym roku ponad 50 mln pasażerów

Warszawa, 15.04.2019 (ISBnews) - Liczba pasażerów na polskich lotniskach może wzrosnąć w tym roku nawet o 10,5%, co oznacza, że porty obsłużą ponad 50 mln osób, wynika z analizy przygotowanej przez ekspertów PwC "Prognozy dla rynku lotniczego 2019". W ocenie autorów

Wspólnicy lotniska w Modlinie zgodzili się na dokapitalizowanie kwotą 50 mln zł

Warszawa, 12.03.2019 (ISBnews) - Zgromadzenie wspólników Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa-Modlin podjęło kierunkową uchwałę, umożliwiającą zwiększenie kapitału spółki o 50 mln zł, podały Urząd Marszałkowski i port w osobnych komunikatach. Dokapitalizowanie nastąpi poprzez ustanowienie

Akcjonariusze GetBack zdecydowali o emisji do 50 mln akcji

Warszawa, 18.04.2018 (ISBnews) - Akcjonariusze GetBack zdecydowali o upoważnieniu zarządu do przeprowadzenia emisji do 50 mln akcji w ramach kapitału docelowego z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru, poinformowała spółka. "Zarząd spółki jest upoważniony do dokonania

PSP: Liczba transakcji BLIK-iem wzrosła o 168% r/r do ok. 50 mln w II kw. 2019r.

Warszawa, 08.08.2019 (ISBnews) - Polski Standard Płatności (PSP) odnotował ok. 50 mln transakcji BLIK-iem w II kw. br., co oznacza wzrost o 168% r/r. W pierwszym półroczu tego roku BLIK-iem wykonano niemal 90 mln transakcji, czyli tyle, ile w całym 2018 roku. BLIK zamknął drugi kwartał

Rosyjskie firmy straciły 50 mln dol. na mięsnym embargu

rosyjskich handlowców, jak relacjonuje agencja Interax. - Straty rosyjskiego biznesu z powodu nieoczekiwanie wprowadzonego zakazu wyniosły, skromnie licząc, co najmniej 50 mln dol. - powiedział w środę na konferencji w Moskwie Siergiej Juszyn, przewodniczący komitetu wykonawczego rosyjskiego Narodowego

Kruk ma umowę kredytu do 50 mln zł z Bankiem Pocztowym

Warszawa, 19.12.2018 (ISBnews) - Kruk podpisał 5 letnią umowę o kredyt rewolwingowy z Bankiem Pocztowym, która zapewni dodatkowe finansowanie w wysokości do 50 mln zł, podała spółka. Łączna wartość wszystkich dostępnych linii kredytowych grupy wynosi obecnie 1,8 mld zł. "Kruk potwierdza

Echo rozważa publiczną emisję obligacji na 50 mln zł jeszcze w IV kw.

Warszawa, 28.11.2018 (ISBnews) - Echo Investment ocenia, że może wyjść na rynek z publiczną emisją obligacji o wartości ok. 50 mln zł w IV kw. br., poinformował wiceprezes Maciej Drozd. Resztę publicznego programu emisji obligacji spółka będzie starała się wykorzystać w I kw. 2019 r. "

Oferta publ. do 2,4 mln akcji Silvair rusza dziś, spółka liczy na 43-50 mln zł

nowych akcji i planuje pozyskać 43-50 mln zł brutto, które zamierza przeznaczyć na finansowanie dalszego rozwoju. "Po kilku latach wytężonej pracy, oprogramowanie Silvair jest już instalowane w pierwszych produktach naszych partnerów - renomowanych producentów komponentów oświetleniowych, z silną

Ronson przygotowuje emisję obligacji na 30-50 mln zł w I kw. 2019 r.

Warszawa, 07.11.2018 (ISBnews) - Ronson Development przygotowuje się do emisji obligacji w I kw. 2019 r., poinformował członek zarządu i CFO Rami Geris. Wartość potencjalnej emisji to według niego 30-50 mln zł. "Koniunktura na rynku obligacji zaczyna się poprawiać. Szykujemy się by

Radius Projekt chce wydać ok. 50 mln zł na inwestycje w segment hotelowy w 2019

Projekt mocniej wyjdzie na rynek z ofertą związaną m.in. z branżą hotelową i zamierza przeznaczyć ok. 50 mln zł na inwestycje w ten segment rynku. W pierwszych trzech kwartałach 2018 r. Radius Projekt sprzedał 650 mieszkań. Plan na ostatni kwartał br. to 150 mieszkań. "Jesteśmy zadowoleni z

ZE PAK chce rozbudować moc z biomasy o 50 MW za 100-130 mln zł

koszt inwestycji ma wynieść ok. 100-130 mln zł, podano także. "Inwestycja ma polegać na przebudowie pyłowego kotła węglowego K7 na fluidalny kocioł biomasowy. Przewidywana moc przebudowanej jednostki ma wynieść około 50 MW. W wyniku utworzenia opisywanej jednostki biomasowej moc osiągalna

PKN Orlen chce wydawać ok. 50 mln zł rocznie na badania w Centrum B+R w Płocku

Płock, 24.04.2019 (ISBnews) - Po zakończeniu budowy Centrum Badawczo-Rozwojowego w Płocku, PKN Orlen planuje od 2021 r. wydatkować na badania w tym ośrodku ok. 50 mln zł rocznie, zapowiedział prezes PKN Orlen Daniel Obajtek. "Do tej pory wydawaliśmy na badania i rozwój 0,03% naszych

Dekpol wyemituje obligacje serii G do maks. 50 mln zł

Warszawa, 24.10.2017 (ISBnews) - Zarząd Dekpolu podjął uchwałę w sprawie emisji niezabezpieczonych, kuponowych i nie mających formy dokumentu obligacji na okaziciela serii G o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 50 mln zł, podała spółka.  "Obligacje będą papierami

Echo Inv. rozpocznie 11 X ofertę publiczną obligacji serii I na ok. 50 mln zł

Warszawa, 08.10.2018 (ISBnews) - Echo Investment zamierza rozpocząć 11 października 2018 r. ofertę publiczną do 500 tys. obligacji serii I w kwocie do 50 mln zł w ramach III Programu Emisji Obligacji do kwoty 400 mln zł, podała spółka. Wartość nominalna jednej obligacji wynosi 100 zł, cena

Poczta Polska oddała do użytku nowy sorter w Zabrzu warty blisko 50 mln zł

Warszawa, 11.10.2018 (ISBnews) - Poczta Polska oddała do użytku nowy sorter w Zabrzu, warty blisko 50 mln zł. To największa inwestycja Poczty Polskiej od wielu lat i pierwsza tak duża na Śląsku. "Sortownia w Zabrzu jest drugą co do wielkości sortownią po Warszawie. Rocznie

Kredyt Inkaso przydzielił obligacje serii E1 o wartości nominalnej 50 mln zł

Warszawa, 06.08.2018 (ISBnews) - Kredyt Inkaso dokonał przydziału 50 000 obligacji serii E 1 o łącznej wartości nominalnej 50 mln zł, podała spółka. "Zapisy prowadzone były w dniach 2-3 sierpnia 2018 roku. W tych dniach zapisy złożyło 13 inwestorów, w wyniku czego spółka warunkowo

GK Immobile: Focus Hotels przekroczy 50 mln zł przychodów w 2018 r.

Warszawa, 20.09.2018 (ISBnews) - Spółka Focus Hotels, prowadząca działalność hotelarską w ramach grupy GK Immobile powinna w tym roku przekroczyć 50 mln zł przychodów, poinformował członek zarządu, dyrektor ds. finansowych w GK Immobile Piotr Fortuna. "Przychody w hotelarstwie zwiększyły

Marvipol planuje emisję obligacji o wartości do 50 mln zł

Warszawa, 27.09.2017 (ISBnews) - Zarząd Marvipolu podjął decyzję o możliwości wyemitowania niezabezpieczonych obligacji o łącznej wartości nominalnej do 50 mln zł, podała spółka. Obligacje mają mieć termin zapadalności do 3 lat od dnia emisji.  "Intencją zarządu spółki jest

Tower Investments szacuje ponad 50 mln zł marży brutto z planowanych sprzedaży

Warszawa, 19.09.2018 (ISBnews) - Tower Investments szacuje ponad 50 mln zł marży brutto z planowanych sprzedaży projektów handlowych w ciągu dwóch lat, poinformował prezes Bartosz Kazimierczuk.  "Szacujemy na bazie danych historycznych o transakcjach ponad 50 mln zł marży brutto z

Kredyt Inkaso zdecydował o emisji obligacji serii E1 na maks. 50 mln zł

Warszawa, 13.07.2018 (ISBnews) - Kredyt Inkaso zdecydował o emisji do 50 000 sztuk obligacji zwykłych na okaziciela serii E1, o wartości nominalnej 1 000 zł każda i łącznej wartości nominalnej do 50 mln zł, podała spółka. "Emitent przeznaczy środki pozyskane z emisji obligacji na bieżącą

Solaris sprzeda do 50 trolejbusów w Rumunii za blisko 115 mln zł

Warszawa, 24.08.2018 (ISBnews) - Solaris Bus & Coach podpisał umowę ramową na dostarczenie do 50 sztuk Trollino 18 do rumuńskiego miasta Kluż-Napoka, podała spółka. Zamawiającym jest urząd miasta, natomiast operatorem autobusów będzie lokalny przewoźnik CTP Cluj Napoca. Wartość kontraktu wynosi

Przychody Grupy Redan spadły nieznacznie r/r do ok. 50 mln zł w czerwcu

Warszawa, 06.07.2018 (ISBnews) - Szacunkowa wartość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży towarów zrealizowanych przez Grupę Redan w czerwcu br. wyniosła ok. 50 mln i była nieznacznie niższa w porównaniu do osiągniętych w tym samym okresie roku poprzedzającego, podała spółka. W ujęciu

Ronson wyemitował obligacje serii R na łącznie 50 mln zł

Warszawa, 25.05.2017 (ISBnews) - Ronson Europe wyemitował w trybie oferty prywatnej 50 000 obligacji serii R o łącznej wartości nominalnej i cenie emisyjnej 50 mln zł, podała spółka. "Emitent zamierza przeznaczyć środki pozyskane z emisji obligacji na pokrycie części kwoty wykupu

Apator: Capex przekroczy 50 mln zł w 2017 r.

Warszawa, 25.05.2017 (ISBnews) - Nakłady inwestycyjne Apatora przekroczą 50 mln zł, a zdolność produkcyjna w br. segmencie pomiarowym może wynieść 2 mln sztuk zarówno liczników gazu, jak i energii, poinformował prezes Andrzej Szostak. "Najmocniej rośnie nasza linia pomiaru gazu, gdzie

MCI zarekomenduje przeznaczenie 50 mln zł na buy-back w tym roku

Warszawa, 16.05.2018 (ISBnews) - Zarząd MCI Capital zarekomenduje akcjonariuszom zatwierdzenie programu w wysokości 50 mln zł do realizacji w 2018 r., podała spółka. "Spółka konsekwentnie realizuje skup akcji własnych w celu umorzenia. Po skupieniu akcji za 57,7 mln zł w 2017 r

Monetia zakłada wzrost przychodów o ponad 15% do ok. 50 mln zł w 2018 r.

Warszawa, 24.05.2018 (ISBnews) - Monetia oczekuje wzrost przychodów ze sprzedaży o ponad 15% do około 50 mln zł w 2018 r., poinformowała spółka. W 2017 r. spółka zanotowała przychody na poziomie 43,3 mln zł.  "Monetia, właściciel jednej z największych sieci placówek obsługujących

BPS ma 50 mln zł pożyczki od Spółdzielni Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS

Warszawa, 20.06.2018 (ISBnews) - Bank Polskiej Spółdzielczości (BPS) podpisał ze Spółdzielnią Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS umowę pożyczki podporządkowanej, na podstawie której Spółdzielnia udzieliła bankowi dziesięcioletniej pożyczki w kwocie 50 mln zł, podał BPS. Według komunikatu pożyczka

Marvipol wyemituje obligacje do 50 mln zł, może zwiększyć emisję do 90 mln zł

Warszawa, 26.10.2017 (ISBnews) - Zarząd Marvipolu podjął uchwałę w sprawie emisji w ramach subskrypcji niepublicznej do 5 000 sztuk obligacji serii U o łącznej wartości nominalnej do 50 mln zł z możliwością zwiększenia emisji do 9 000 obligacji i łącznej wartości emisji do 90 mln zł, podała

Cognor zrefinansuje obligacje kredytem na 50 mln euro

Warszawa, 26.05.2017 (ISBnews) - Grupa Cognor pozyska 50 mln euro w formie pięcioletniego kredytu terminowego, który zostanie przeznaczony na spłatę posiadanych obligacji zabezpieczonych, poinformowała spółka. Finansowanie udzielone zostanie hutniczej grupie przez konsorcjum złożone z Banku Pekao

Alumetal planuje 50 mln zł nakładów inwestycyjnych w br., 30 mln zł w 2018 r.

Warszawa, 22.08.2017 (ISBnews) - Alumetal podtrzymuje plan ok. 50 mln zł nakładów inwestycyjnych w 2017 r. i planuje ok. 30 mln zł w 2018 r., poinformował dyrektor finansowy Przemysław Grzybek. "Na ten rok planujemy capex na ok 50 mln zł, tak jak wcześniej zakładaliśmy. Natomiast w

PGZ Stocznia Wojenna zainwestuje ok. 50 mln zł w modernizację infrastruktury

Warszawa, 22.06.2018 (ISBnews) - PGZ Stocznia Wojenna przygotowuje się do realizacji trzech kontraktów remontowo-modernizacyjnych i planuje zatrudnienie 150 pracowników, poinformował prezes Konrad Konefał. Stocznia przeznaczy ok. 50 mln zł na program modernizacji infrastruktury. 

Obligacje Dom Development wart. 50 mln zł zadebiutują dziś na Catalyst

nominalnej 50 mln zł, podała Giełda. "Zarząd Giełdy postanawia: 1) określić dzień 4 kwietnia 2018 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst 50 000 obligacji na okaziciela serii DOMDET1151222 spółki Dom Development S.A., o wartości nominalnej 1000 zł każda"

Ronson Development wyemitował obligacje o łącznej wartości nomin. 50 mln zł

Warszawa, 07.05.2018 (ISBnews) - Ronson Development SE wyemitował w trybie oferty prywatnej 50 000 obligacji serii T o łącznej wartości nominalnej i cenie emisyjnej 50 mln zł, podała spółka. „Po odliczeniu kosztów emisji środki z emisji obligacji zostaną wykorzystane na finansowanie

Przychody Grupy Redan spadły o 3% r/r do ok. 50 mln zł w kwietniu

Warszawa, 09.05.2018 (ISBnews) - Szacunkowa wartość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży towarów zrealizowanych przez Grupę Redan wyniosła ok. 50 mln zł w kwietniu 2018 r., co oznacza spadek o 3% r/r. "Powierzchnia całej sieci sprzedaży Grupy Redan na koniec kwietnia 2018 wyniosła

Strata netto Orange Polska wyniosła 50 mln zł w I kw. 2018 r. wg MSSF15

Warszawa, 25.04.2018 (ISBnews) - Orange Polska odnotowało 50 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. według MSSF15 (8 mln zł zysku według MSSF18 wobec 39 mln zł zysku rok wcześniej według MSSF 18), podała spółka w raporcie. 

GetBack ma pożyczkę od DNLD wys. 50 mln zł, z opcją zwiększenia do 85 mln zł

Warszawa, 04.04.2018 (ISBnews) - GetBack podpisał z DNLD S.a.r.l. umowę pożyczki wysokości 50 mln zł z możliwością zwiększenia tej kwoty do 85 mln zł, pod warunkiem złożenia stosownego wniosku przez spółkę przed końcem kwietnia br., podał GetBack.  "Pożyczka zostanie

Unibep ma umowę na budynki mieszkalne w Warszawie za ok. 50 mln zł netto

Warszawa, 05.04.2018 (ISBnews) - Unibep zawarł umowę na realizację w systemie generalnego wykonawstwa inwestycji mieszkaniowej przy ulicy J. Kaczmarskiego w Warszawie za ok. 50 mln zł netto, podała spółka. "Zamawiającym jest Spółdzielnia Mieszkaniowa 'Służewiec' z siedzibą w Warszawie

Everest Capital przydzielił obligacje serii L o wartości nom. 50 mln zł

Warszawa, 12.03.2018 (ISBnews) - Everest Capital przydzielił 3,5 - letnie, obligacje serii L o łącznej wartości nominalnej 50 mln zł, poinformował Dom Maklerski Navigator, który był organizatorem emisji i oferującym. "Pozyskane środki umożliwiają nam przeprowadzenie przedterminowego wykupu

JLL: Ponad 60 deweloperów mieszkaniowych chce kupić grunty za 10-50 mln zł w br.

Warszawa, 06.02.2018 (ISBnews) - Ponad 60 deweloperów mieszkaniowych planuje w tym roku zakupy gruntów w Polsce o wartości od 10 do 50 mln zł, a 14 z nich jest gotowych do nabycia terenów o wartości 150-200 mln zł, wynika z analizy firmy JLL opublikowanej w raporcie "Rynek gruntów

Maczfit miał ok. 40 mln zł przychodów w 2017, liczy na ok. 50% dynamikę w 2018

Warszawa, 16.02.2018 (ISBnews) - Maczfit, dostawca cateringu funkcjonalnego, miał ok. 40 mln zł przychodów w 2017 r. i liczy na ok. 50% dynamikę wzrostu w tym roku, poinformował ISBnews założyciel i prezes Maciej Lubiak. "Zanotowaliśmy ok. 40 mln zł przychodów w 2017 r

PAŻP uruchomiła wieżę kontroli lotów w Kraków Airport, zbudowaną za 50 mln zł

Warszawa, 12.02.2018 (ISBnews) - Polska Agencja Żeglugi Powietrznej (PAŻP) zakończyła proces uruchamiania operacyjnego nowej wieży kontroli Kraków Airport. Koszt całej inwestycji to 50 mln zł, podała PAŻP. "Kraków Airport jest południową bramą naszego kraju. Pragnę wyrazić zadowolenie, że

Pekao BH wyemitował listy zastawne o wartości 50 mln zł 

Warszawa, 11.12.2017 (ISBnews) - Pekao Bank Hipoteczny wyemitował 50 000 listów zastawnych serii LZ-II-16 o łącznej wartości nominalnej 50 mln zł w ramach programu o wartości 2 mld zł, podał bank.  "Termin otwarcia i zamknięcia subskrypcji: otwarcie i zamknięcie subskrypcji: 6 grudnia

Grupa Lotos planuje uruchomić fundusz CVC o wartości 40-50 mln euro

Warszawa, 14.02.2018 (ISBnews) - Grupa Lotos rozpoczęła proces wyboru zespołu zarządzającego, z którym planuje uruchomić fundusz Corporate Venture Capital (CVC) o szacowanej wartości 40-50 mln euro, podała spółka. "Zakończenie procesu wyboru zespołu zarządzającego planowane jest na

LC Corp wyemitował 4,5-letnie obligacje o łącznej wartości nominalnej 50 mln zł

Warszawa, 05.12.2017 (ISBnews) - LC Corp dokonał emisji 4,5-letnich niezabezpieczonych obligacji kuponowych w ramach podpisanej z Bankiem Pekao i mBankiem umowy Programu Emisji Obligacji o łącznej wartości nominalnej 50 mln zł, podała spółka. "Obligacje zostały wyemitowane na następujących

MCI.CreditVentures zagwarantował 50 mln zł finansowania w przejęciu Allegro

Warszawa, 18.01.2017 (ISBnews) - Fundusz MCI.CreditVentures - zarządzany przez Private Equity Managers (PEManagers) - brał udział w rundzie finansowania zakupu Allegro przez konsorcjum Cinven, Permira oraz Mid Europa Partners. Fundusz zagwarantował 50 mln zł finansowania na poziomie junior debt

Alumetal szacuje przyszłoroczny capex na ok. 50 mln zł

Warszawa, 04.11.2016 (ISBnews) - Alumetal spodziewa się, że przyszłoroczny capex wyniesie - wg przybliżonych szacunków - ok. 50 mln zł, wobec spodziewanych stukilkunastu milionów złotych w tym roku, poinformowali członkowie zarządu. Główną inwestycją w 2017 r. będzie kontynuacja rozbudowy zakładu

BZ WBK Leasing wraz z EBOR przeznaczy 50 mln euro na inwestycje proekologiczne

Warszawa, 03.01.2018 (ISBnews) - BZ WBK Leasing dzięki współpracy z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju (EBOR) przeznaczy 50 mln euro na finansowanie modernizacji polskich przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej, energii odnawialnej, zarządzania odpadami czy zasobami wody oraz

MF: Polska przekazuje 50 mln euro na inicjatywę EBI dot. kryzysu migracyjnego

Warszawa, 05.12.2017 (ISBnews) - Polska, jako pierwszy kraj UE, podpisała umowę z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI) w sprawie udziału w Inicjatywie Wzmocnienia Gospodarczego - Economic Resilience Initiative (ERI). Jeszcze w tym roku Polska wpłaci 50 mln euro, podało Ministerstwo Finansów

Netia ma umowę finansowania z EBI na kwotę do 50 mln euro

wyższym niż 100 Mbps. Kwota finansowania nie przekroczy 50 mln euro. "Warunki brzegowe umowy finansowania spółka przekazuje poniżej: a) Kwota finansowania udzielonego na podstawie umowy finansowania nie przekroczy kwoty 50 000 000 euro; b) Spłata pierwszej raty zadłużenia spółki nastąpi nie

Bank Pocztowy wyemitował obligacje serii C3 o wartości nominalnej 50 mln zł

Warszawa, 18.09.2017 (ISBnews) - Bank Pocztowy wyemitował podporządkowane obligacje na okaziciela serii C3 o łącznej wartości nominalnej 50 mln zł, podała instytucja. "W dniu 18 września 2017 r. bank wyemitował 50 000 niezabezpieczonych, podporządkowanych obligacji na okaziciela serii C3

Fortum wyda ok. 50 mln zł na nowe instalacje elektrociepłowni w Częstochowie

Warszawa, 24.11.2017 (ISBnews) - Fortum rozpoczęło prace przygotowawcze i na początku 2018 r. rozpocznie budowę instalacji odsiarczania, odpylania i odazotowania spalin kotłów szczytowych w elektrociepłowni w Częstochowie za ok. 50 mln zł, podała spółka. "Nowe instalacje pozwolą nam na

MR: Polska wpłaci 50 mln euro na łagodzenie skutków kryzysu migracyjnego

Warszawa, 19.09.2017 (ISBnews) -  Polska wpłaci 50 mln euro na rzecz Inicjatywy Wzmocnienia Gospodarczego Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) w tym roku, poinformowało Ministerstwo Finansów. Inicjatywa EBI ma na celu łagodzenie skutków kryzysu migracyjnego. "Wicepremier

NCBiR i PKP PLK przeznaczą 50 mln zł na innowacyjne projekty w konkursie BRIK

Warszawa, 09.10.2017 (ISBnews) - Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) oraz PKP Polskie Linie Kolejowe (PKP PLK) ogłosiły konkurs BRIK - Badania i Rozwój w Infrastrukturze Kolejowej, którego budżet to 50 mln zł, poinformowali przedstawiciele instytucji. Celem konkursu jest wyłonienie 24

GetBack nabył pierwszy portfel wierzytelności w Bułgarii za ok. 50 mln zł

Warszawa, 03.11.2017 (ISBnews) - GetBack wygrał przetarg na zakup portfeli wierzytelności o łącznej wartości nominalnej około 50 mln zł w Bułgarii, poinformowała spółka. Jest to pierwsza umowa spółki na bułgarskim rynku. "Uważamy rynek bułgarski za bardzo perspektywiczny. Banki są chętne

Bank Pocztowy wyemituje obligacje o łącznej wartości do 50 mln zł

Warszawa, 13.09.2017 (ISBnews) - Bank Pocztowy wyemituje do 50 000 niezabezpieczonych, podporządkowanych obligacji na okaziciela serii C3 o wartości nominalnej 1 000 zł każda, poinformował bank. Łączna wartość nominalna obligacji wyniesie do 50 mln zł. "Ostateczny dzień wykupu obligacji

GPW zakłada tegoroczny capex na poziomie do 50 mln zł

Warszawa, 29.07.2016 (ISBnews) - Giełda Papierów Wartościowych (GPW) zakłada do 50 mln zł nakładów inwestycyjnych w całym bieżącym roku, poinformował wiceprezes Paweł Dziekoński. „Tegoroczny Capex był planowany na poziomie 50 mln zł i będzie wypełniony w całości lub nieco poniżej. Po I

Stocznia Gdańsk - 50 mln zł zaległości wobec ZUS, 6 mln długu za prąd...

na fundusz pracy i fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych, - 327 tys. zł - zaległe składki na fundusz emerytur pomostowych. Są to tylko należności za okres od grudnia 2011 do kwietnia 2012 roku. Łącznie ZUS wpisał się na hipoteki z kwotami przekraczającymi 50 mln zł. Energa-Obrót dopisała

Bank Pocztowy planuje emisję obligacji o wartości 50 mln zł we wrześniu

Warszawa, 11.09.2017 (ISBnews) - Bank Pocztowy chce jeszcze w tym miesiącu wyemitować pierwszą transzę obligacji o wartości 50 mln zł z programu emisji obligacji podporządkowanych o łącznej wartości 500 mln zł, poinformował ISBnews prezes Sławomir Zawadzki.  "Lada moment

Spółka BBI Dev wyemitowała obligacje na 50 mln zł na budowę Centr. Marszałkowska

okaziciela serii A,o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 50 mln zł, podało BBI. "Cele emisji to pokrycie kosztów realizacji projektu deweloperskiego Centrum Marszałkowska (w tym kosztów generalnego wykonawcy oraz kapitału obrotowego spółki projektowej) oraz pokrycie kosztów samej emisji

Gaspol zbuduje terminal gazowy w woj. świętokrzyskim kosztem ok. 50 mln zł

Warszawa, 21.09.2017 (ISBnews) - Gaspol wmurował kamień węgielny pod budowę terminalu gazowego w Pawłowicach koło Sędziszowa w województwie świętokrzyskim, podała spółka. Koszt inwestycji to ok. 50 mln zł. "Inwestycja jest realizowana nieopodal przejazdu kolejowego w Pawłowicach, dzięki

Kruk wyemituje niezabezpieczone obligacje o wartości nom. do 50 mln zł

Warszawa, 12.06.2019 (ISBnews) - Kruk podjął decyzję w sprawie zwiększenia emisji niezabezpieczonych obligacji serii AH1, podała spółka. Emisja obejmie nie więcej niż 50 tys. obligacji o wartości nominalnej 1 000 zł każda, z terminem wykupu przypadającym na 72 miesiące licząc od daty

GetBack przydzielił obligacje o wartości nominalnej 50 mln zł

Warszawa, 25.04.2016 (ISBnews) - GetBack wyemitował i przydzielił obligacje na okaziciela serii AG o łącznej wartości nominalnej 50 mln zł, podała spółka. Obligacje zostały wyemitowane poprzez kierowanie propozycji nabycia obligacji do nie więcej niż 149 oznaczonych adresatów. "Obligacje

Obligacje EuCO o wartości nominalnej 50 mln zł zadebiutują na Catalyst w środę

Warszawa, 26.06.2017 (ISBnews) - Obligacje serii A Europejskiego Centrum Odszkodowań (EuCO) o łącznej wartości nominalnej 50 mln zł zadebiutują na rynku Catayst w środę 28 czerwca, poinformowała giełda. "Zarząd Giełdy postanawia: określić dzień 28 czerwca 2017 r. jako dzień pierwszego

ARP przeznaczy prawie 50 mln zł na projekty w Podstrefie Radom TSSE

Warszawa, 02.08.2017 (ISBnews) - Agencja Rozwoju Przemysłu (ARP) przeznaczy prawie 50 mln zł na zwiększenie potencjału inwestycyjnego Podstrefy Radom Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park Wisłosan (TSSE), podała Agencja. Nowe projekty zakładają m.in. modernizację hali "

Grupa MCI zakłada emisje obligacji na poziomie 50-100 mln zł rocznie

Warszawa, 29.03.2017 (ISBnews) - MCI Capital zakłada, że będzie realizował emisje obligacji na poziomie 50-100 mln zł rocznie, poinformował członek zarządu Wojciech Marcińczyk "Przyszłe emisje obligacji zakładamy na poziomie 50-100 mln zł rocznie" - powiedział Marcińczyk podczas

Gorenje ma 50 mln euro kredytu z EBI na innowacje

Warszawa, 17.05.2016 (ISBnews) - Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) udzielił Gorenje siedmioletniego kredytu w wysokości 50 mln euro na badania wspierające innowacyjność, podała spółka. Gorenje sfinansuje z kredytu czteroletni program wydatków na badania, rozwój i innowacje w celu opracowania

Ronson chce przeznaczyć na zakup gruntów w tym roku jeszcze ponad 50 mln zł

Warszawa, 04.08.2017 (ISBnews) - Grupa Ronson chce wydatkować na zakup nowych gruntów jeszcze ponad 50 mln zł w tym roku, poinformował prezes Ronsona Tomasz Łapiński. Najbliższe zakupy spółka planuje zrealizować w Warszawie. "Zakontraktujemy w tym roku nowe grunty na ponad 50 mln

Medicalgorithmics przeprowadzi emisję obligacji do 50 mln zł na refinansowanie

Warszawa, 18.04.2016 (ISBnews) - Medicalgorithmics zaoferuje do 50 tys. niezabezpieczonych, trzyletnich obligacji serii A o łącznej wartości nominalnej równej nie więcej niż 50 mln zł, podała spółka. Środki zostaną w pierwszej kolejności przeznaczone na przedterminowy wykup obligacji

Ronson pracuje nad refinansowaniem obligacji serii C, optymalnie kwotą 50 mln zł

Warszawa, 09.05.2017 (ISBnews) - Ronson pracuje nad częściowym refinansowaniem obligacji serii C opiewających łącznie na 83,5 mln zł, zapadających w czerwcu br., wynika z wypowiedzi p.o. prezesa Tomasza Łapińskiego. Według niego, optymalna będzie emisja na łącznie ok. 50 mln zł. "W

Wyciekły dane 50 mln obywateli Turcji, ale władze bagatelizują sprawę

Do wycieku doszło w zeszłym tygodniu. Światło dzienne ujrzały dane (imię, nazwisko, imiona rodziców, data i miejsce urodzenia, adres zameldowania oraz odpowiednik polskiego numeru PESEL) prawie 50 mln obywateli Turcji. Cały kraj zamieszkuje 78 mln osób. Dziennikarze, którzy mają dostęp do danych

PKO BP: Wartość wpłat dokonanych BLIK-iem to ponad 50 mln zł w ciągu 6 mies.

Warszawa, 09.06.2017 (ISBnews) - Klienci PKO Banku Polskiego i Inteligo zrealizowali ponad 50 tys. transakcji BLIK-iem, wpłacając gotówkę w łącznej kwocie ponad 50 mln zł w ciągu pierwszych sześciu miesięcy dostępności tej funkcji potwierdzanych kodem BLIK, podał bank.  

EBOR zainwestował 50 mln zł w listy zastawne PKO Banku Hipotecznego

Warszawa, 28.06.2017 (ISBnews) - Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR) zainwestował 50 mln zł (ok. 12 mln euro) w listy zastawne emitowane przez PKO Bank Hipoteczny (PKO BH), podała instytucja.  "Rozwój lokalnego rynku kapitałowego ma ogromne znaczenie dla dalszego skutecznego

KNF zatwierdziła prospekt Victoria Dom w zw. z ofertą obligacji do 50 mln zł

Warszawa, 23.03.2017 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny sporządzony przez Victoria Dom SA w związku z ofertą publiczną obligacji emitowanych w ramach programu emisji o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 50 mln zł, podała Komisja. 

Kino Polska TV prognozuje 115 mln zł przychodów i 50 mln zł EBITDA w 2016 r.

Warszawa, 11.07.2016 (ISBnews) - Kino Polska TV prognozuje, że w tym roku osiągnie przychody ze sprzedaży ogółem w wysokości 115 mln zł i wynik EBITDA w wysokości 50 mln zł, podała spółka. "Wskazane wyżej wyniki nie uwzględniają ewentualnego rozpoczęcia naziemnego nadawania kanału Zoom TV

Rovese wyemitowało obligacje o wartości 50 mln zł

Warszawa, 23.02.2016 (ISBnews) - Rovese wyemitowało obligacje kuponowe na łączną kwotę 50 mln zł, podała spółka. Środki z tej emisji zostaną przeznaczone na sfinansowanie bieżącej działalności operacyjnej grupy Rovese. "(…) w ramach podpisanej z bankiem Polska Kasa Opieki S.A

Formula Systems oraz IAI przejmują po 50% akcji TSG za 50 mln USD (aktual.)

W dzisiejszej depeszy pt. "Formula Systems z grupy Asseco przejmuje z IAI 50% akcji TSG za 50 mln USD" podaliśmy - zgodnie z informacją Asseco - że Formula Systems oraz Israel Aerospace Industries (IAI) kupią 50% akcji spółki TSG. Tymczasem w zaktualizowanym komunikacie Asseco podało

Formula Systems z grupy Asseco przejmuje z IAI 50% akcji TSG za 50 mln USD

Warszawa, 14.01.2016 (ISBnews) - Formula Systems - izraelska spółka z Grupy Asseco - podpisała z Israel Aerospace Industries (IAI) umowę o przejęciu TSG, która specjalizuje się w systemach dowodzenia i kontroli, wywiadu oraz cyberbezpieczeństwa, podało Asseco. Koszt nabycia 50% akcji TSG to 50

Apator może zrealizować capex w wysokości ok. 50 mln zł w 2017 r.

Warszawa, 01.03.2017 (ISBnews) - Apator może zrealizować nakładły inwestycyjne w wysokości ok. 50 mln zł w 2017 r., poinformował członek zarządu i dyrektor ds. finansowych Piotr Nowak.  "Inwestycje będą na trochę wyższym poziomie niż w ubiegłym roku. Mamy cały czas potrzebę

AmRest ma aneks zwiększający kwotę kredytów o 50 mln euro i 100 mln zł

mln euro i 100 mln zł, podała spółka. "Na podstawie zmodyfikowanej umowy, kredytodawcy udzielają kredytobiorcom dodatkowej transzy kredytu (transza E) w kwocie 50 mln euro oraz podwyższają maksymalną kwotę transzy D udzielonej w formie kredytu rewolwingowego o 100 mln zł" - czytamy w

MLP Group wyemituje obligacje w ramach programu do wartości 50 mln euro

określona na 50 mln euro. "Okres zapadalności obligacji wyemitowanych w ramach programu będzie nie dłuższy niż 10 lat. Wartość nominalna każdej obligacji emitowanej w ramach programu będzie wynosić 1 tys. euro lub wielokrotność tej kwoty. Umowa programowa została zawarta na czas nieoznaczony"

Pragma Inkaso przydzieliła 50 tys. obligacji serii F o wartości 5 mln zł

Warszawa, 24.03.2017 (ISBnews) - Pragma Inkaso dokonała przydziału 50 000 obligacji serii F o wartości 5 mln zł, podała spółka. "Emisja nie była podzielona na transze, zapisy zostały łącznie zredukowane o 2 820 szt obligacji" - czytamy w komunikacie.