50 euro ile to zł

EBOR udzieli Eurocashowi 50 mln euro pożyczki m.in. na przejęcie Frisco.pl

Warszawa, 06.05.2020 (ISBnews) - Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR) udzieli Eurocashowi 50 mln euro na przejęcie Frisco.pl i podniesienie kapitału obrotowego spółki, podał bank. "Operacja pozwoli spółce wzmocnić jej działalność, poprzez wsparcie akwizycji polskiej spółki zajmującej

Kernel sprzedał 50% udziałów Taman Grain Terminal za 61 mln euro

Warszawa, 23.03.2020 (ISBnews) - Kernel sprzedał 50% udziałów Taman Grain Terminal - spółki joint venture posiadającej 100% udziałów terminalu zbożowego w porcie Taman w Rosji, podała spółka. Cena wyniosła 61 mln euro, płatna w gotówce. "Kernel nie prowadzi działalności w zakresie

UE uruchamia pilotaż na rzecz poprawy kwalifikacji zawod. o wartości 50 mln euro

sektorze zdrowia, edukacji czy bezpieczeństwa. Ze środków unijnych na ten cel ma zostać przekazanych 50 mln euro, poinformowała Komisja. "Pilotażowy instrument gwarancji może uruchomić inwestycje o wartości 200 mln euro w obszarze kształcenia i umiejętności, a tym samym jest kolejnym krokiem na

CCC powróci do planów IPO eobuwie.pl, gdy EBITDA spółki przekroczy 50 mln euro

Warszawa, 29.01.2020 (ISBnews) - CCC zamierza powrócić do planów przeprowadzenia pierwotnej oferty publicznej (IPO) spółki eobuwie.pl, gdy jej EBITDA przekroczy poziom 50 mln euro, zapowiedziało CCC. "IPO spółki * Zawieszony, ale bardzo przydatny w uporządkowaniu strategii eobuwie.pl

EBI udzielił SM Mlekpol 50 mln euro kredytu na rozbudowę zakładów w Grajewie

Warszawa, 18.02.2020 (ISBnews) - Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) udzielił Spółdzielni Mleczarskiej Mlekpol kredytu w wysokości 50 mln euro na rozbudowę zaplecza produkcyjnego, logistycznego i magazynowego w Grajewie, podał bank. Operacja jest objęta gwarancją z Europejskiego Funduszu na rzecz

Intercity wygrało w sądzie arbitrażowym z Alstomem. 50 mln euro odszkodowania za Pendolino

Intercity wygrało w sądzie arbitrażowym z Alstomem. 50 mln euro odszkodowania za Pendolino

była prowadzona przez Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej. Rzecznik PKP Intercity Cezary Nowak potwierdza, że postępowanie zakończyło się z "korzyścią dla przewoźnika". Odszkodowanie wyniesie łącznie 50 mln euro, Jakub Majewski z fundacji ProKolej jest zaskoczony tym, że sąd

Feerum pozyskało kontrakty na Ukrainie warte blisko 50 mln euro

Warszawa, 29.11.2018 (ISBnews) - Feerum podpisało z ukraińską firmą Epicentr K LLC z Kijowa dwie duże umowy na sprzedaż kompleksów silosów zbożowych o łącznej wartości blisko 50 mln euro (209,8 mln ), podała spółka. Realizacja umów oznaczać będzie znaczny wzrost wyników firmy. Pierwszy z

BGK chce przeznaczyć 50 mln euro na gwarancje kredytowe dla rolników

Warszawa, 10.04.2019 (ISBnews) - Bank Gospodarstwa Krajowego chce przeznaczyć 50 mln euro na gwarancje kredytowe dla rolników, podał bank. Program ma umożliwić udzielenie kredytów na kwotę ok. 290 mln euro. "Zakładamy, że gwarancja będzie pokrywała 80% kwoty kredytu. Przewidujemy, że

Euro Styl wprowadził do oferty 50 lokali w kolejnym etapie os. Locus w Rumi

Warszawa, 19.11.2018 (ISBnews) - Gdański Euro Styl z Grupy Dom Development rozpoczął sprzedaż kolejnych 50 mieszkań (budynek nr 2) w ramach inwestycji Locus w Rumi Janowo, podała spółka. Mieszkania powstaną w 4-piętrowym budynku zlokalizowanym na rogu ulic Dąbrowskiego i Stoczniowców. Termin

Hiszpańskie banki potrzebują 50 mld euro

długu Hiszpanii, Europejski Bank Centralny masowo wykupywał obligacje tego kraju. Jednak ekonomiści ostrzegają, że w przyszłym tygodniu sytuacja może się powtórzyć. 50 mld euro, których mogą potrzebować banki, to ok. 4 proc. PKB Hiszpanii. To kwota większa, niż spodziewali się wcześniej sami

Cognor zrefinansuje obligacje kredytem na 50 mln euro

terminowego w kwocie 50 mln euro, przeznaczonego na spłatę obligacji zabezpieczonych wyemitowanych na rynkach zagranicznych w kwocie ok. 80,9 mln euro, grupa pozyska dodatkowo do 80 mln limitu obrotowego" - czytamy w komunikacie. Uchwała dotycząca podniesienia maksymalnej liczby emitowanych akcji

Gorenje: Hisense proponuje przejęcie 50% i jednej akcji po cenie 12 euro za szt.

Warszawa, 09.05.2018 (ISBnews) - Gorenje - w procesie poszukiwania partnera strategicznego - wybrało ofertę chińskiej grupy Hisense, oferującej nabycie pakietu 50% i jednej akcji spółki po cenie 12 euro za akcję, podało Gorenje. "Zarząd Gorenje przeanalizował otrzymane oferty i oferty

Grupa Lotos planuje uruchomić fundusz CVC o wartości 40-50 mln euro

Warszawa, 14.02.2018 (ISBnews) - Grupa Lotos rozpoczęła proces wyboru zespołu zarządzającego, z którym planuje uruchomić fundusz Corporate Venture Capital (CVC) o szacowanej wartości 40-50 mln euro, podała spółka. "Zakończenie procesu wyboru zespołu zarządzającego planowane jest na

Netia ma umowę finansowania z EBI na kwotę do 50 mln euro

wyższym niż 100 Mbps. Kwota finansowania nie przekroczy 50 mln euro. "Warunki brzegowe umowy finansowania spółka przekazuje poniżej: a) Kwota finansowania udzielonego na podstawie umowy finansowania nie przekroczy kwoty 50 000 000 euro; b) Spłata pierwszej raty zadłużenia spółki nastąpi nie

MR: Polska wpłaci 50 mln euro na łagodzenie skutków kryzysu migracyjnego

Warszawa, 19.09.2017 (ISBnews) -  Polska wpłaci 50 mln euro na rzecz Inicjatywy Wzmocnienia Gospodarczego Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) w tym roku, poinformowało Ministerstwo Finansów. Inicjatywa EBI ma na celu łagodzenie skutków kryzysu migracyjnego. "Wicepremier

BZ WBK Leasing wraz z EBOR przeznaczy 50 mln euro na inwestycje proekologiczne

Warszawa, 03.01.2018 (ISBnews) - BZ WBK Leasing dzięki współpracy z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju (EBOR) przeznaczy 50 mln euro na finansowanie modernizacji polskich przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej, energii odnawialnej, zarządzania odpadami czy zasobami wody oraz

MF: Polska przekazuje 50 mln euro na inicjatywę EBI dot. kryzysu migracyjnego

Warszawa, 05.12.2017 (ISBnews) - Polska, jako pierwszy kraj UE, podpisała umowę z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI) w sprawie udziału w Inicjatywie Wzmocnienia Gospodarczego - Economic Resilience Initiative (ERI). Jeszcze w tym roku Polska wpłaci 50 mln euro, podało Ministerstwo Finansów

Gorenje ma 50 mln euro kredytu z EBI na innowacje

Warszawa, 17.05.2016 (ISBnews) - Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) udzielił Gorenje siedmioletniego kredytu w wysokości 50 mln euro na badania wspierające innowacyjność, podała spółka. Gorenje sfinansuje z kredytu czteroletni program wydatków na badania, rozwój i innowacje w celu opracowania

MLP Group wyemituje obligacje w ramach programu do wartości 50 mln euro

określona na 50 mln euro. "Okres zapadalności obligacji wyemitowanych w ramach programu będzie nie dłuższy niż 10 lat. Wartość nominalna każdej obligacji emitowanej w ramach programu będzie wynosić 1 tys. euro lub wielokrotność tej kwoty. Umowa programowa została zawarta na czas nieoznaczony"

mBank tworzy fundusz akceleracji projektów fintech, zainwestuje do 50 mln euro

Warszawa, 16.02.2017 (ISBnews) - mBank zainwestuje 50 mln euro (ponad 200 mln ) w rozwój technologii dla instytucji finansowych w ramach nowo powołanego funduszu mAkcelerator, poinformował prezes Cezary Stypułkowski. "Planujemy zainwestować do 50 mln euro w innowacje. Będzie to

Groclin sfinalizował sprzedaż jednostki Wiring & Controls za 50 mln euro

Groclin Luxemburg, podał Groclin. Łączna wartość transakcji została ustalona na poziomie 50 mln euro za aktywa wolne od długu. "Sprzedaż jednostki biznesowej Wiring & Controls obejmuje spółkę zależną Kabel-Technik-Polska spółka z o.o. z siedzibą w Czaplinku (KTP). W wykonaniu umowy zawartej w dniu

Mlekpol ma 50 mln euro kredytu z EBI na budowę nowego zakładu

Warszawa, 22.12.2016 (ISBnews) - Spółdzielnia Mleczarska Mlekpol i Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) podpisały umowę na 50 mln euro kredytu na budowę nowego zakładu mleczarskiego, podała Komisja Europejska. "Kredyt zapewni finansowanie budowy nowego zakładu mleczarskiego, co pozwoli

Pegas Nonwovens wyemitował obligacje o łącznej wartości nominalnej 50 mln euro

Warszawa, 20.01.2017 (ISBnews) - Pegas Nonwovens przeprowadził emisję długoterminowych niezabezpieczonych obligacji uprzywilejowanych o łącznej wartości nominalnej 50 mln euro. "Wpływy z emisji obligacji zostaną przeznaczone przede wszystkim na refinansowanie publicznej emisji obligacji w

Idea Leasing ma 50 mln euro pożyczki z EBI na finansowanie MŚP i Mid-Caps

Warszawa, 09.11.2016 (ISBnews) - Idea Leasing - spółka w 100% zależna od Idea Banku - zawarła z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI) z umowę pożyczki o wartości stanowiącej ekwiwalent kwoty 50 mln euro w celu finansowania akcji leasingowej na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw oraz

Synthos wyemitował obligacje o łącznej wartości nominalnej 50 mln euro

Warszawa, 02.04.2015 (ISBnews) - Synthos Finance AB - spółka zależna Synthos - wyemitowała obligacje typu senior notes o łącznej wartości nominalnej 50 mln euro, podał Synthos. Są to obligacje o stałym oprocentowaniu w wysokości 4,0% w skali roku i z terminem zapadalności 30 września 2021 r

Idea Leasing ma 50 mln euro kredytu z EBI na finansowanie leasingu dla MŚP

Warszawa, 16.06.2016 (ISBnews) - Idea Leasing (IL), spółka zależna Idea Banku, zawarła z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI) umowę kredytu o wartości 50 mln euro na finansowanie leasingu w małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP), podał bank. "Przedmiotem umowy pożyczki jest

AmRest ma aneks zwiększający kwotę kredytów o 50 mln euro i 100 mln zł

mln euro i 100 mln , podała spółka. "Na podstawie zmodyfikowanej umowy, kredytodawcy udzielają kredytobiorcom dodatkowej transzy kredytu (transza E) w kwocie 50 mln euro oraz podwyższają maksymalną kwotę transzy D udzielonej w formie kredytu rewolwingowego o 100 mln " - czytamy w

Stock liczy na EBITDA za 2015 r. w górnej połowie przedziału 50-54 mln euro

Warszawa, 26.01.2016 (ISBnews) - Grupa Stock Spirits spodziewa się, że wynik EBITDA za ub.r. będzie "w górnej połowie prognozowanego przedziału od 50 mln do 54 mln euro", podała spółka. "Wyniki sprzedaży w IV kwartale, a tym samym również w całym 2015 roku, były zgodne z

Pfleiderer utrzyma capex powyżej 50 mln euro w br., wspólna oferta w 2017 r.

Warszawa, 19.02.2016 (ISBnews) - Pfleiderer zakończył integrację i pracuje obecnie nad wspólną ofertą połączonych Pfleiderer Grajewo i Pfleiderer GmbH; ma być ona gotowa z początkiem przyszłego roku, poinformował prezes Michael Wolf. Nakłady inwestycyjne spółki wyniosą ponad 50 mln euro w tym

EBOR udzieli do 50 mln euro pożyczki BZ WBK Lease na wsprarcie inwestycji MŚP

Warszawa, 23.09.2015 (ISBnews) - Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR) udzieli do 50 mln euro pożyczki na rzecz BZ WBK Lease na wspieranie inwestycji małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w zrównoważony rozwój w energetyce, podał bank. "Fundusze EBOR na tę nową pożyczkę dla BZ WBK

Bank Millennium ma pożyczkę z EBOR wysokości 50 mln euro na kredyty dla MSP

Warszawa, 15.12.2015 (ISBnews) - Bank Millennium oraz Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR) zawarły umowę średnioterminowej pożyczki w wysokości 50 mln euro. Bank przeznaczy tę kwotę na projekty związane z redukcją kosztów zużycia energii w sektorze małych i średnich firm, podała instytucja

Synthos wyemituje obligacje o wartości nominalnej 50 mln euro dla EBOR-u

Warszawa, 01.04.2015 (ISBnews) - Synthos Finance AB (publ) - spółka zależna specjalnego przeznaczenia Synthosa - wyemituje obligacje typu senior notes o łącznej wartości nominalnej 50 mln euro, które docelowo obejmie Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR), podał Synthos. Są to obligacje o

Groclin sprzedał Kabel-Technik-Polska na rzecz PKC Group za 50 mln euro

Warszawa, 13.02.2015 (ISBnews) - Groclin sprzedał jednostkę biznesową Wiring & Controls, w tym spółkę zależna Kabel-Technik-Polska (KTP), na rzecz fińskiej PKC Group PLC, podała firma. Wartość transakcji wynosi 50 mln euro. Przejęcie KTP przez Groclin w 2013 r. wiązało się z procesem

Société Générale: 31-latek samodzielnie zarządzał transakcjami za 50 mld euro!

, doradca prezydenta Francji Nicolasa Sarkozy'ego, ujawnił w piątek, że wartość tzw. otwartych pozycji, którymi jednoosobowo zarządzał Kerviel, przekraczała 50 mld euro! Więcej niż wartość rynkowa całej grupy Société Générale szacowana na "zaledwie" 35 mld euro! - To

Ostateczna cena sprzedaży Złotej 44 przez Orco ustalona na 50 mln euro

Warszawa, 09.01.2015 (ISBnews) - Finalna cena sprzedaży projektu Złota 44 przez Orco Property Group na rzecz spółki zależnej międzynarodowego konsorcjum Amstar i BBB Development wyniesie 50,04 mln euro, podało Orco. Cena uległa zmianie w wyniku porozumienia z generalnym wykonawcą Inso. "

Frank wyraźnie poniżej 4 zł. Ropa naftowa tanieje.

strefy euro. W rezultacie od rana oglądamy franka poniżej 3,97 ! Kolejna twarde Nie dla strefy euro Jeżeli ktoś miał jeszcze wątpliwości po wypowiedzi szeregowego posła partii rządzącej Jarosława Kaczyńskiego to wczoraj rozwiała je Pani premier. W kategoryczny sposób zaprzeczyła planom wprowadzenia

Nowa ustawa o usługach płatniczych już obowiązuje. Korzystne zmiany dotyczące transakcji kartą, płatności internetowych i reklamacji

). Dyrektywa PSD2 zmniejsza „wkład własny” klienta do 50 euro (ok. 200 ). I w końcu po trzecie, ustawa wprowadza również podwójne zabezpieczenie dla transakcji internetowych. O co chodzi? Płacąc kartą za zakupy w sklepie internetowym, klient poda swój login, a dodatkowo transakcję zatwierdzi

Unia Europejska zabiera się za podatki

suwerenności podatkowej, w rzeczywistości pozwalają na nieuczciwą konkurencję - mówi francuska europosłanka Sylvie Goulard (frakcja liberałów) pilotująca kwestie podatkowe. Roczne koszty omijania podatków przez korporacje to 50-70 mld euro w UE według Biura Analiz Parlamentu Europejskiego. Niedozwolona pomoc

Nieuczciwy kasjer Pana Boga

mogły wynieść 50-60 mln euro. Jeśli zarzuty się potwierdzą, to będzie to kolejny dowód, że Janowi Pawłowi II nie powiodły się próby naprawienia IOR po odejściu aferzysty arcybiskupa Paula Marcinkusa, który szefował bankowi watykańskiemu w latach 1971-89. Marcinkus robił interesy z "Bankierem Pana

PZU faworytem w wyścigu do chorwackiego ubezpieczyciela

- polski ubezpieczyciel oferuje 900,9 euro za jedną akcję CO, a Adris - 790,27 euro za akcję. Adris oferuje jednak większą kwotę na dokapitalizowanie spółki - 130 mln euro wobec 50 mln euro oferty PZU. Z materiałów dotyczących przetargu wynika, że PZU chce kupić łącznie 158 174 akcje, co oznacza, że jest

Najnowocześniejszy synchrotron w Krakowie. To jest droga do Nobla!

polska inwestycja naukowa od 1972 r., kiedy powstał reaktor jądrowy Maria. Koszt budowy Centrum Promieniowania Synchrotronowego "Solaris" wyniósł 50 mln euro i został w całości pokryty ze środków unijnych. Aktualnie naukowcy dopracowują najlepsze parametry jego pracy. Prace badawcze przy użyciu

Rosja musi zapłacić jeszcze 1,9 mld euro akcjonariuszom Jukosu

. Akcjonariusze Jukosu domagali się za to 38 mld euro odszkodowania, ale Trybunał w Strasburgu zobowiązał Rosję do wypłaty "tylko" 1,86 mld euro rekompensaty oraz zwrotu 300 tys. euro wydatków procesowych. - Przyjęliśmy tę decyzję z wielkim zadowoleniem. To decyzja bez precedensu. Nigdy wcześniej

Niemcy podnoszą płacę minimalną. Plantatorzy ogórków spreewaldzkich narzekają

mówić. Lepiej widoczny wpływ płacy minimalnej odnotowano w sektorze tzw. Minijobs - prace do 450 euro na krótki okres. Wiele z nich znikło, ale IW szacuje, że ok. 50 proc. zostało przekształconych w etaty. Bezrobocie? Od 2009 roku wciąż spada (obecnie 6,3 proc. dla całego kraju). Do tego na koniec roku

Afera Malta Files, 26 państw w strefie euro w 2025?

podobnie jak w przypadku podobnego takiego wydarzenia nie można wykluczyć rozwoju wypadków. Euro w całej Unii do 2025 roku Zgodnie z informacjami od Frankfurter Allgemeine Zeitung pojawił się w Komisji Europejskiej pomysł wprowadzenia euro w całej Unii Europejskiej. Temat zahacza również o wspominany już

Wyspa w cenie domu w Londynie? Oto 10 najtańszych wysp do kupienia w Grecji

W ramach porozumienia z wierzycielami, grecki rząd zgodził się na utworzenie wartego 50 mld euro funduszu prywatyzacyjnego, z którego zyski zostaną przekazane m.in na spłatę długów. Według medialnych doniesień w jego skład mają także wejść wyspy należące do państwa. Jednak, póki co grecki parlament

Rząd dementuje informacje "Rzeczpospolitej"

Polsce nie grozi utrata 50 mln euro z funduszu PHARE W swoim środowym wydaniu "Rzeczpospolita" alarmowała, że Polsce - ze względu na opóźnienia w procedurach przetargowych - grozi utrata rekordowej sumy z programu pomocy przedakcesyjnej PHARE - nawet 50 mln euro. Informacjom tym

Włochy sprzedały 5-letnie obligacje po rekordowych cenach

Obligacje 5-letnie zostały sprzedane z oprocentowaniem 4,93 proc., czyli najwyższym od 2008 r., a 15-letnie - 5,9 proc., czyli najwyżej w historii. W sumie papiery były warte 4,97 mld euro. Rynki z uwagą przyglądały się aukcji włoskich po tym jak na początku tygodnia inwestorów ogarnęła groza na

Polska ma dać miliardy na pomoc? Nie ma problemu

miałoby pochodzić od krajów strefy euro, a 50 mld euro od krajów Dziesiątki, w tym Polski. Wielkość pożyczki miałaby być uzależniona od wielkości gospodarki kraju. Jaki udział pomocy przypadłby Polsce, która jest jedną z większych gospodarek niebędących w strefie euro? Tego nie wiadomo, jednak w grę

Greckie władze do MFW: nie mieszajcie się w nasze wewnętrzne sprawy

odnosząc się do protestów na ulicach greckich miast przeciwko reformom. Przedstawiciele misji KE, MFW i EBC wezwali też grecki rząd do przyspieszenia prywatyzacji i sprzedania państwowego majątku wartego 50 mld euro w latach 2011-15. Grecki rząd miał plany prywatyzacyjne opiewające na 7 mld euro w latach

Zakupy bez przetargu? Proszę bardzo. Ale i bez tajemnic

Limit, od którego trzeba organizować przetarg, wynosi dziś 14 tys. euro. Uzasadnienie projektu jest jasne. Biurokratyczne procedury blokują urzędy. Czasami drobny (w skali wielkiej instytucji) zakup odwleka się z przyczyn proceduralnych o całe tygodnie. Na niski próg w ustawie o zamówieniach

Poczet dziwnych prowizji bankowych - odc. 4.

żaden sposób poinformowani. Naliczana jest nam kara za to, że wzięliśmy kredyt w Polbanku i go terminowo spłacamy - ironizuje. Czytaj też: Nie używasz swego konta zbyt często? Zapłacisz więcej za debet! 50 euro za opieszałość banku Pani Aleksandra złożyła wniosek o kredyt hipoteczny w GE Money Banku

50 przedsiębiorców czeka na zapłatę za prace przy A4

przedsiębiorca. 50 firm, 4,5 mln Takich wypowiedzi można było w czwartek usłyszeć mnóstwo o siódmej rano przed siedzibą Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie. Blisko 50 małych przedsiębiorców z sektora budowlanego zjechało się tam na spotkanie z szefostwem Dyrekcji. Każdy z nich wykonał

Wskaźnik PMI dla przemysłu strefy euro wzrósł do 51,1 pkt w VII wg wst. danych

Warszawa, 24.07.2020 (ISBnews) - Wskaźnik Menadżerów Logistyki Markit PMI dla przemysłu strefy euro wyniósł 51,1 pkt w lipcu 2020 r. wobec 47,4 pkt miesiąc wcześniej, poinformowała firma Markit, specjalistyczny dostawca badań gospodarczych, prezentując wstępne dane.  Konsensus rynkowy

Pieniądze w bankach bezpieczniejsze. Skorzystają też kredytobiorcy!

Od soboty nasze pieniądze w bankach są jeszcze bezpieczniejsze. W życie weszła bowiem ustawa, która podwyższa limit gwarancji dla depozytów z równowartości 50 do 100 tys. euro. Gdyby jakiś bank miał kłopoty finansowe i stracił płynność, pieniądze - do tego limitu, przypadającego na osobę - wypłaci

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na wtorek

(konsensus: 7,4%; poprzednio: 7,4%) --11:00: Strefa euro - Inflacja HICP - dane szacunkowe (r/r), luty (konsensus: 1,2%; poprzednio: 1,4%) --20:50: USA - Wystąpienie szefa Fed z Cleveland (Loretta Mester) (ISBnews/ Macronext)

Jak władze Wrocławia tłumaczą różnicę cen obu stadionów

. Jeśli weźmiemy pod uwagę, że we Wrocławiu budujemy parking piętrowy na ok. 1500 aut, który kosztuje ok. 40 mln , a którego nie ma w Gdańsku, to różnica w cenie między stadionami wynosi ok. 50 mln . Według firm startujących w przetargu Wrocław zaprojektował stadion o wyższym standardzie wykończenia

Wskaźnik PMI dla przemysłu strefy euro spadł do 51,7 pkt w VIII wg wst. danych

Warszawa, 21.08.2020 (ISBnews) - Wskaźnik Menadżerów Logistyki Markit PMI dla przemysłu strefy euro wyniósł 51,7 pkt w sierpniu 2020 r. wobec 51,8 pkt miesiąc wcześniej, poinformowała firma Markit, specjalistyczny dostawca badań gospodarczych, prezentując wstępne dane

Wskaźnik PMI dla usług strefy euro spadł do 50,1 pkt w VIII wg wst. danych

Warszawa, 21.08.2020 (ISBnews) - Wskaźnik Menadżerów Logistyki Markit PMI dla usług strefy euro wyniósł 50,1 pkt w sierpniu 2020 r. wobec 54,7 pkt miesiąc wcześniej, poinformowała firma Markit, specjalistyczny dostawca badań gospodarczych, prezentując wstępne dane. 

We wtorek klienci banków na Cyprze stracą do 9,9 proc. swoich oszczędności

W sobotę po 10-godzinnych rozmowach ministrowie finansów krajów strefy euro uzgodnili warunki pomocy finansowej dla Cypru. Nowe regulacje przyniosą 5,8 mld euro. Mają one wejść w życie we wtorek rano, bo dziś na Cyprze z powodu święta jest dzień wolny. Musi je jeszcze przegłosować cypryjski

Wskaźnik PMI dla usług strefy euro wzrósł do 54,7 pkt w VII wg fin. danych

Warszawa, 05.08.2020 (ISBnews) - Wskaźnik Menadżerów Logistyki Markit PMI dla usług strefy euro wyniósł 54,7 pkt w lipcu 2020 r. wobec 48,3 pkt miesiąc wcześniej, poinformowała firma Markit, specjalistyczny dostawca badań gospodarczych, prezentując finalne dane.  Konsensus

Wskaźnik PMI dla przemysłu strefy euro wzrósł do 51,8 pkt w VII wg fin. danych

Warszawa, 03.08.2020 (ISBnews) - Wskaźnik Menadżerów Logistyki Markit PMI dla przemysłu strefy euro wyniósł 51,8 pkt w lipcu 2020 r. wobec 47,4 pkt miesiąc wcześniej, poinformowała firma Markit, specjalistyczny dostawca badań gospodarczych, prezentując finalne dane. 

Wskaźnik PMI dla usług strefy euro wzrósł do 55,1 pkt w VII wg wst. danych

Warszawa, 24.07.2020 (ISBnews) - Wskaźnik Menadżerów Logistyki Markit PMI dla usług strefy euro wyniósł 55,1 pkt w lipcu 2020 r. wobec 48,3 pkt miesiąc wcześniej, poinformowała firma Markit, specjalistyczny dostawca badań gospodarczych, prezentując wstępne dane.  Konsensus rynkowy

Wskaźnik PMI dla usług strefy euro wzrósł do 48,3 pkt w VI wg fin. danych

Warszawa, 03.07.2020 (ISBnews) - Wskaźnik Menadżerów Logistyki Markit PMI dla usług strefy euro wyniósł 48,3 pkt w czerwcu 2020 r. wobec 30,5 pkt miesiąc wcześniej, poinformowała firma Markit, specjalistyczny dostawca badań gospodarczych, prezentując finalne dane. 

Wskaźnik PMI dla przemysłu strefy euro wzrósł do 47,4 pkt w VI wg fin. danych

Warszawa, 01.07.2020 (ISBnews) - Wskaźnik Menadżerów Logistyki Markit PMI dla przemysłu strefy euro wyniósł 47,4 pkt w czerwcu 2020 r. wobec 39,4 pkt miesiąc wcześniej, poinformowała firma Markit, specjalistyczny dostawca badań gospodarczych, prezentując finalne dane

Wskaźnik PMI dla usług strefy euro wzrósł do 47,3 pkt w VI wg wst. danych

Warszawa, 23.06.2020 (ISBnews) - Wskaźnik Menadżerów Logistyki Markit PMI dla usług strefy euro wyniósł 47,35 pkt w czerwcu 2020 r. wobec 30,5 pkt miesiąc wcześniej, poinformowała firma Markit, specjalistyczny dostawca badań gospodarczych, prezentując wstępne dane. 

Wskaźnik PMI dla przemysłu strefy euro wzrósł do 46,9 pkt w VI wg wst. danych

Warszawa, 23.06.2020 (ISBnews) - Wskaźnik Menadżerów Logistyki Markit PMI dla przemysłu strefy euro wyniósł 46,9 pkt w czerwcu 2020 r. wobec 39,4 pkt miesiąc wcześniej, poinformowała firma Markit, specjalistyczny dostawca badań gospodarczych, prezentując wstępne dane

EBI: Finansowanie grupy dla Polski wzrosło do 5,42 mld euro w 2019 roku

Warszawa, 31.01.2020 (ISBnews) - Grupa Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) udzieliła Polsce finansowania na kwotę 5,42 mld euro wobec 4,8 mld euro w 2019 r., podała instytucja. Największa część środków - 1,98 mld euro - została przeznaczona dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Z

Wskaźnik PMI dla usług strefy euro wzrósł do 30,5 pkt w V wg fin. danych

Warszawa, 03.06.2020 (ISBnews) - Wskaźnik Menadżerów Logistyki Markit PMI dla usług strefy euro wyniósł 30,5 pkt w maju 2020 r. wobec 12 pkt miesiąc wcześniej, poinformowała firma Markit, specjalistyczny dostawca badań gospodarczych, prezentując finalne dane. 

Wskaźnik PMI dla przemysłu strefy euro wzrósł do 39,4 pkt w V wg fin. danych

Warszawa, 01.06.2020 (ISBnews) - Wskaźnik Menadżerów Logistyki Markit PMI dla przemysłu strefy euro wyniósł 39,4 pkt w maju 2020 r. wobec 33,4 pkt miesiąc wcześniej, poinformowała firma Markit, specjalistyczny dostawca badań gospodarczych, prezentując finalne dane. 

Kantar: Bankowcy oczekują, że kurs euro wobec złotego sięgnie 4,44 w lipcu

było to odpowiednio: 4,53 za euro, 4,22 za dolara i 4,29 za franka szwajcarskiego. Na rynku walutowym ok. godz. 11:50 za euro płacono 4,46 , za dolara - 3,97, a za franka - 4,19. Bankowcy ze 116 placówek oczekują, że inflacja w okresie grudzień 2019 - grudzień 2020 wyniesie 4,36

Wskaźnik PMI dla usług strefy euro wzrósł do 28,7 pkt w V wg wst. danych

Warszawa, 21.05.2020 (ISBnews) - Wskaźnik Menadżerów Logistyki Markit PMI dla usług strefy euro wyniósł 28,7 pkt w maju 2020 r. wobec 12 pkt miesiąc wcześniej, poinformowała firma Markit, specjalistyczny dostawca badań gospodarczych, prezentując wstępne dane.  Konsensus

Wskaźnik PMI dla przemysłu strefy euro wzrósł do 39,5 pkt w V wg wst. danych

Warszawa, 21.05.2020 (ISBnews) - Wskaźnik Menadżerów Logistyki Markit PMI dla przemysłu strefy euro wyniósł 39,5 pkt w maju 2020 r. wobec 33,4 pkt miesiąc wcześniej, poinformowała firma Markit, specjalistyczny dostawca badań gospodarczych, prezentując wstępne dane. 

Unicredit miał 1727 mln euro netto, 831,47 mld euro aktywów w IV kw. 2018 r.

akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 5 473 mln euro zysku rok wcześniej. UniCredit jest jedną z największych grup bankowych w Europie, działającą w 50 krajach na świecie, w tym w blisko 20 europejskich. Jest notowany na warszawskiej giełdzie od 2007 roku. (ISBnews)  

Wskaźnik PMI dla usług strefy euro spadł do 12 pkt w IV wg fin. danych

Warszawa, 06.05.2020 (ISBnews) - Wskaźnik Menadżerów Logistyki Markit PMI dla usług strefy euro wyniósł 12 pkt w kwietniu 2020 r. wobec 26,4 pkt miesiąc wcześniej, poinformowała firma Markit, specjalistyczny dostawca badań gospodarczych, prezentując finalne dane. 

Wskaźnik PMI dla przemysłu strefy euro spadł do 33,4 pkt w IV wg fin. danych

Warszawa, 04.05.2020 (ISBnews) - Wskaźnik Menadżerów Logistyki Markit PMI dla przemysłu strefy euro wyniósł 33,4 pkt w kwietniu 2020 r. wobec 44,5 pkt miesiąc wcześniej, poinformowała firma Markit, specjalistyczny dostawca badań gospodarczych, prezentując finalne dane

Wskaźnik PMI dla usług strefy euro spadł do 11,7 pkt w IV wg wst. danych

Warszawa, 23.04.2020 (ISBnews) - Wskaźnik Menadżerów Logistyki Markit PMI dla usług strefy euro wyniósł 11,7 pkt w kwietniu 2020 r. wobec 26,4 pkt miesiąc wcześniej, poinformowała firma Markit, specjalistyczny dostawca badań gospodarczych, prezentując wstępne dane. 

Austriacy sprzedali hotel Sobieski. Nowy nabywca z Norwegii

Warimpex kontrolował 12,5 procent akcji hotelu Sobieski. Pod koniec marca grupa za 2,2 miliona euro sprzedała funduszowi Europa Capital 12,5 procent udziałów. - Ta pierwsza poważna transakcja na rynku branży hotelowej w Europie Środkowo-Wschodniej po globalnym kryzysie finansowym jest oznaką

Wskaźnik PMI dla przemysłu strefy euro spadł do 44,5 pkt w III wg fin. danych

Warszawa, 01.04.2020 (ISBnews) - Wskaźnik Menadżerów Logistyki Markit PMI dla przemysłu strefy euro wyniósł 44,5 pkt w marcu 2020 r. wobec 49,2 pkt miesiąc wcześniej, poinformowała firma Markit, specjalistyczny dostawca badań gospodarczych, prezentując finalne dane. 

Wskaźnik PMI dla usług strefy euro spadł do 28,4 pkt w marcu wg wst. danych

Warszawa, 24.03.2020 (ISBnews) - Wskaźnik Menadżerów Logistyki Markit PMI dla usług strefy euro wyniósł 28,4 pkt w marcu 2020 r. wobec 52,6 pkt miesiąc wcześniej, poinformowała firma Markit, specjalistyczny dostawca badań gospodarczych, prezentując wstępne dane.  Konsensus

Wskaźnik PMI dla przemysłu strefy euro spadł do 44,8 pkt w III wg wst. danych

Warszawa, 24.03.2020 (ISBnews) - Wskaźnik Menadżerów Logistyki Markit PMI dla przemysłu strefy euro wyniósł 44,8 pkt w marcu 2020 r. wobec 49,2 pkt miesiąc wcześniej, poinformowała firma Markit, specjalistyczny dostawca badań gospodarczych, prezentując wstępne dane. 

Wskaźnik PMI dla przemysłu strefy euro wzrósł do 49,2 pkt w II wg fin. danych

Warszawa, 02.03.2020 (ISBnews) - Wskaźnik Menadżerów Logistyki Markit PMI dla przemysłu strefy euro wyniósł 49,2 pkt w lutym 2020 r. wobec 47,9 pkt miesiąc wcześniej, poinformowała firma Markit, specjalistyczny dostawca badań gospodarczych, prezentując finalne dane. 

Wskaźnik PMI dla przemysłu strefy euro wzrósł do 49,1 pkt w II wg wst. danych

Warszawa, 21.02.2020 (ISBnews) - Wskaźnik Menadżerów Logistyki Markit PMI dla przemysłu strefy euro wyniósł 49,1 pkt w lutym 2020 r. wobec 47,9 pkt miesiąc wcześniej, poinformowała firma Markit, specjalistyczny dostawca badań gospodarczych, prezentując wstępne dane.  Konsensus rynkowy

Wskaźnik PMI dla usług strefy euro wzrósł do 52,8 pkt w II wg wst. danych

Warszawa, 21.02.2020 (ISBnews) - Wskaźnik Menadżerów Logistyki Markit PMI dla usług strefy euro wyniósł 52,8 pkt w lutym 2020 r. wobec 52,5 pkt miesiąc wcześniej, poinformowała firma Markit, specjalistyczny dostawca badań gospodarczych, prezentując wstępne dane.  Konsensus rynkowy

Wskaźnik PMI dla usług strefy euro spadł do 52,5 pkt w I wg fin. danych

Warszawa, 05.02.2020 (ISBnews) - Wskaźnik Menadżerów Logistyki Markit PMI dla usług strefy euro wyniósł 52,5 pkt w styczniu 2020 r. wobec 52,8 pkt miesiąc wcześniej, poinformowała firma Markit, specjalistyczny dostawca badań gospodarczych, prezentując finalne dane.  Konsensus rynkowy

Wskaźnik PMI dla przemysłu strefy euro wzrósł do 47,9 pkt w I wg fin. danych

Warszawa, 03.02.2020 (ISBnews) - Wskaźnik Menadżerów Logistyki Markit PMI dla przemysłu strefy euro wzrósł do 47,9 pkt w styczniu 2020 r. wobec 46,3 pkt miesiąc wcześniej, poinformowała firma Markit, specjalistyczny dostawca badań gospodarczych, prezentując finalne dane. 

Wskaźnik PMI dla przemysłu strefy euro spadł do 33,6 pkt w IV wg wst. danych

Warszawa, 23.04.2020 (ISBnews) - Wskaźnik Menadżerów Logistyki Markit PMI dla przemysłu strefy euro wyniósł 33,6 pkt w kwietniu 2020 r. wobec 44,5 pkt miesiąc wcześniej, poinformowała firma Markit, specjalistyczny dostawca badań gospodarczych, prezentując wstępne dane

Wskaźnik PMI dla usług strefy euro spadł do 52,2 pkt w I wg wst. danych

Warszawa, 24.01.2020 (ISBnews) - Wskaźnik Menadżerów Logistyki Markit PMI dla usług strefy euro wyniósł 52,2 pkt w styczniu 2020 r. wobec 52,8 pkt miesiąc wcześniej, poinformowała firma Markit, specjalistyczny dostawca badań gospodarczych, prezentując wstępne dane.  Konsensus rynkowy

Wskaźnik PMI dla przemysłu strefy euro wzrósł do 47,8 pkt w I wg wst. danych

Warszawa, 24.01.2020 (ISBnews) - Wskaźnik Menadżerów Logistyki Markit PMI dla przemysłu strefy euro wzrósł do 47,8 pkt w styczniu 2020 r. wobec 46,3 pkt miesiąc wcześniej, poinformowała firma Markit, specjalistyczny dostawca badań gospodarczych, prezentując wstępne dane.  Konsensus

MFiPR: Wnioski w programie 'Rozwój przedsiębiorczości i Innowacje' do 14 maja

: - zielone technologie, 50 mln euro, - niebieskie technologie dla sektora gospodarki morskiej i śródlądowej, 10 mln euro, - technologie ułatwiające codzienne funkcjonowanie osobom z ograniczeniami funkcjonalnymi, w tym osobom starszym, 18,7 mln euro, - małe granty na rozwój innowacyjności

Wskaźnik PMI dla usług strefy euro spadł do 26,4 pkt w marcu wg fin. danych

Warszawa, 03.04.2020 (ISBnews) - Wskaźnik Menadżerów Logistyki Markit PMI dla usług strefy euro wyniósł 26,4 pkt w marcu 2020 r. wobec 52,6 pkt miesiąc wcześniej, poinformowała firma Markit, specjalistyczny dostawca badań gospodarczych, prezentując finalne dane. Jest to najniższy poziom w

UniCredit miał 1 029 mln euro zysku netto w II kw. 2019 r.

244 mln euro w II kwartale 2019 r.)" - czytamy w komunikacie. W I poł. 2019 r. UniCredit odnotował 2 158 mln euro skorygowanego skonsolidowanego zysku netto wobec 2 136 mln euro rok wcześniej. UniCredit jest jedną z największych grup bankowych w Europie, działającą w 50 krajach na świecie, w

Wskaźnik PMI dla przemysłu strefy euro spadł do 46,3 pkt w XII wg fin. danych

Warszawa, 02.01.2020 (ISBnews) - Wskaźnik Menadżerów Logistyki Markit PMI dla przemysłu strefy euro wyniósł 46,3 pkt w grudniu 2019 r. wobec 46,9 pkt miesiąc wcześniej, poinformowała firma Markit, specjalistyczny dostawca badań gospodarczych, prezentując finalne dane.  Konsensus

Wskaźnik PMI dla przemysłu strefy euro spadł do 45,9 pkt w XII wg wst. danych

Warszawa, 16.12.2019 (ISBnews) - Wskaźnik Menadżerów Logistyki Markit PMI dla przemysłu strefy euro wzrósł do 45,9 pkt w grudniu 2019 r. wobec 46,9 pkt miesiąc wcześniej, poinformowała firma Markit, specjalistyczny dostawca badań gospodarczych, prezentując wstępne dane. 

Wskaźnik PMI dla usług strefy euro spadł do 51,9 pkt w XI wg fin. danych

Warszawa, 04.12.2019 (ISBnews) - Wskaźnik Menadżerów Logistyki Markit PMI dla usług strefy euro wyniósł 51,9 pkt w listopadzie 2019 r. wobec 52,2 pkt miesiąc wcześniej, poinformowała firma Markit, specjalistyczny dostawca badań gospodarczych, prezentując finalne dane.  Konsensus

Wskaźnik PMI dla przemysłu strefy euro wzrósł do 46,9 pkt w XI wg fin. danych

Warszawa, 02.12.2019 (ISBnews) - Wskaźnik Menadżerów Logistyki Markit PMI dla przemysłu strefy euro wzrósł do 46,9 pkt w listopadzie 2019 r. wobec 45,9 pkt miesiąc wcześniej, poinformowała firma Markit, specjalistyczny dostawca badań gospodarczych, prezentując finalne dane.  Konsensus

Wskaźnik PMI dla usług strefy euro spadł do 51,5 pkt w XI wg wst. danych

Warszawa, 22.11.2019 (ISBnews) - Wskaźnik Menadżerów Logistyki Markit PMI dla usług strefy euro wyniósł 51,5 pkt w listopadzie 2019 r. wobec 52,2 pkt miesiąc wcześniej, poinformowała firma Markit, specjalistyczny dostawca badań gospodarczych, prezentując wstępne dane.  Konsensus