493

Victoria Dom zwiększyła sprzedaż o 94% r/r do 493 mieszkań w 2015 r.

Warszawa, 13.01.2016 (ISBnews) - Victoria Dom sprzedała 493 mieszkań w 2015 r., co oznacza wzrost o 94% r/r. Celem spółki jest sprzedaż na poziomie 700 mieszkań w 2016 r., poinformował deweloper. "Osiągnięty w minionym roku znaczący wzrost sprzedaży zapewnił Victorii Dom 8. pozycję

Wawel zarekomendował 25 zł dywidendy na akcję za 2018 r.

przedłożyć radzie nadzorczej wniosek o przeznaczeniu z zysku za rok 2018, kwoty 37 493 875 zł (25 zł na jedną akcję) na wypłatę dywidendy" - czytamy w komunikacie. Wawel odnotował 77,26 mln zł jednostkowego zysku netto w 2018 r. wobec 113,32 mln zł zysku rok wcześniej. Wawel to producent

Akcjonariusze Wawelu zdecydowali o wypłacie 25 zł dywidendy na akcję 

37 493 875,00, co stanowi 25 zł na jedną akcję" - wynika z uchwały. ZWZ ustaliło także iż: - dniem ustalenia prawa do dywidendy jest dzień 08.07.2018 r., termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 16.07.2018 r. Dywidendą objętych jest 1 499 755 akcji spółki.  Wawel odnotował 

Akcjonariusze Alumetalu zdecydowali o wypłacie 4,08 zł dywidendy na akcję

akcję, podała spółka. "Dywidendą zostały objęte wszystkie akcje Alumetal S.A. w liczbie 15 479 493. Walne zgromadzenie wyznaczyło dzień dywidendy na dzień 7 czerwca 2019 roku, a terminu wypłaty dywidendy na dzień 27 czerwca 2019 roku" - czytamy w komunikacie. Grupa kapitałowa Alumetal

POPiHN: Liczba stacji paliw wyniosła 7 740 na koniec I kw.

783 (wobec 1 787 na koniec grudnia 2018 r.), w tym 47 pod logo "Bliska" (spadek o 5 kw/kw). W przypadku Grupy Lotos liczba stacji wynosiła 493 - wobec 495 na koniec grudnia ub.r., w tym liczba stacji pod logo "Optima": 195 (o 2 mniej kw/kw). Liczba stacji operatorów niezależnych

KNF zezwoliła na połączenie Banku Millennium i Euro Banku

Services Holding S.A. 49 769 493 akcji Euro Banku stanowiących ok. 99,787 % kapitału zakładowego Euro Banku" -czytamy w komunikacie.   KNF 28 maja br. jednogłośnie stwierdziła brak podstaw do zgłoszenia sprzeciwu wobec planowanego nabycia przez Banco Comercial Português, SA (BCP

Akcjonariusze Wawelu zdecydują 27 VI o 25 zł dywidendy na akcję

[...] uchwala, że zysk netto spółki za 2018 rok obrotowy w kwocie: 77 256 421,58 zł zostanie przeznaczony na: - dywidendę w kwocie : 37 493 875 zł - kapitał zapasowy w kwocie : 39 762 546,58 zł" - czytamy w projekcie uchwały. Proponowana data ustalenia prawa do dywidendy to 8 lipca 2019 r., a termin

KIR rozliczył 166,1 mln transakcji o wartości 470,97 mld zł w kwietniu

470,97 mld zł. W tym samym okresie 2019 r. zrealizowano 166,88 mln transakcji o wartości 493 mld zł. Oznacza to, że w ujęciu rocznym liczba transakcji spadła o 0,47%, a ich wartość zmalała o 4%. Najwyższą w tym miesiącu dzienną liczbę komunikatów w systemie Elixir przetworzono 14 kwietnia – 12,7

Grupa Lotos rezygnuje z rozwoju ekonomicznego segmentu stacji Optima

skupić na rozwoju segmentu premium, gdzie wygraliśmy 6 przetargów na dzierżawę MOP przy drodze S7, S3 i S8." - powiedział Kawula podczas konferencji prasowej. Na dzień 31 grudnia 2017 roku pod marką Lotos i Lotos Optima funkcjonowały w sumie 493 stacje. Sieć w ubr.r. powiększyła się o 14 nowych

LPP rekomenduje wypłatę 60 zł dywidendy na akcję za 2018 r.

chciałby zwiększyć poziom wypłacanej dywidendy za 2018 r. w porównaniu z kwotą, jaką została wypłacona akcjonariuszom w ubiegłym roku (40 zł na akcję) W ub. roku akcjonariusze LPP podjęli decyzję o przeznaczeniu z zysku netto za 2017 r. wysokości 493 427 050, 71 zł kwoty 73 342 480 zł do

Energa miała szacunkowo 111 mln zł zysku netto, 568 mln zł EBITDA w I kw.

I kwartał 2020 roku:  - Przychody Grupy: 3 289 mln zł (wobec 2 971 mln zł w I kwartale 2019 roku) - EBITDA Grupy: 568 mln zł (wobec 554 mln zł w I kwartale 2019 roku), w tym: - EBITDA Linii Biznesowej Dystrybucja: 493 mln zł (wobec 548 mln zł w I kwartale 2019 roku), - EBITDA Linii

LPP chce zaproponować zwiększenie r/r poziomu dywidendy w tym roku

utrzymać wysoki poziom inwestycji, jednocześnie szukając oszczędności tam, gdzie nie wpływa to bezpośrednio na rozwój sieci" - dodał. W ubiegłym roku akcjonariusze LPP podjęli decyzję, że z zysku netto w kwocie 493 427 050, 71 zł za 2017 r. spółka przeznaczy 73 342 480 zł do podziału jako dywidendę

Grupa PGE zakontraktowała 6 850 MW obowiązku mocowego w aukcji na 2023

kontraktów wieloletnich zawartych w aukcji na rok 2021 wynosi 11 493 MW, podano także. Grupa kapitałowa PGE jest liderem sektora z ok. 40-proc. udziałem w rynku wytwarzania konwencjonalnego, 30-proc. w sprzedaży dla klientów końcowych (5,2 mln odbiorców indywidualnych i biznesowych) oraz ok. 12-proc. w OZE

NBP: Eksport liczony w euro wzrósł o 4,1% r/r, import wzrósł o 2,2% w I

Warszawa, 18.03.2019 (ISBnews) - Eksport towarów z Polski wzrósł w styczniu br. o 4,1% r/r do 18 493 mln euro, zaś import wzrósł o 2,2% r/r do 18 214 mln euro, wynika z danych przedstawionych przez Narodowy Bank Polski (NBP). Saldo obrotów towarowych było dodatnie i wyniosło 279 mln euro

Przychody CCC spadły o 19,3% r/r do 254,9 mln zł w marcu

stacjonarnych sieci CCC za marzec 2018 wyniosły ponad 181 mln zł i były niższe od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego o 28,5%, narastająco za okres styczeń-marzec wyniosły około 493 mln zł i były niższe o 13,6% w stosunku do roku 2017" - czytamy w komunikacie.  Przychody w kanale

Strata netto Brastera zwiększyła się r/r do 24,89 mln zł w 2017 r.

;Sprzedaż produktów i usług przez emitenta w 2017 roku wyniosła 493 tys. zł, z czego kwota 96 tys. zł obejmowała abonamenty opłacone z góry, które zostaną rozpoznane w rachunku wyników w latach 2018 i 2019. W związku z tym emitent wykazuje w rachunku zysków i strat przychody w wysokości 397 tys. zł

GUS: Produkcja rudy i koncentratów miedzi wzrosła o 1,1% r/r w listopadzie

. o 0,8% r/r do 151 tys. ton, zaś w ujęciu miesięcznym spadła o 4%, podano w komunikacie. Narastająco w okresie styczeń-listopad br. produkcja rudy i koncentratów miedzi zwiększyła się o 1,4% r/r do 32 493 tys. ton, zaś samych koncentratów miedzi - o 0,8% r/r do 1 718 tys. ton. (ISBnews)

MZ: 206 nowych potwierdzonych przypadków COViD, liczba zarażonych sięgnęła 7408

Hiszpanii, 15 728 osób we Francji. A także 12 106 osób w Wielkiej Brytanii. Według danych na wczoraj, znaczącą poprawę (bądź wyleczenie) odnotowano u 493 tys. pacjentów na świecie. (ISBnews)  

Akcjonariusze Wawelu zdecydują 20 czerwca o wypłacie 25 zł dywidendy na akcję

. "Zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy Wawel S.A[…] uchwala, że zysk netto spółki za 2017 rok obrotowy w kwocie: 113.322.471,66 zł zostanie przeznaczony na: - dywidendę w kwocie : 37 493 875 zł  - kapitał zapasowy w kwocie : 75 828 596,66 zł. Postanawia się, że: a

RN Wawelu rekomenduje wypłatę 25 zł dywidendy na akcję, zarząd proponował 20 zł

wnioskiem zarządu emitenta oraz rekomendacją komitetu audytu, podjęła uchwałę w sprawie przedłożenia do rozpatrzenia przez walne zgromadzenie Wawel S.A. przeznaczenia zysku netto za rok 2017 w wysokości 113 322 471,66 zł wraz z propozycją jego podziału w następujący sposób: - dywidenda w kwocie 37 493 875

Akcjonariusze Alumetalu zdecydowali o wypłacie 2,92 zł dywidendy na akcję

liczbie 15 479 493" - czytamy również. Grupa kapitałowa Alumetal działa w przemyśle odlewniczym i hutniczym w zakresie produkcji wtórnego aluminium, tj. wytwarzania aluminiowych stopów odlewniczych oraz stopów wstępnych ze złomu aluminiowego. Grupa Alumetal zajmuje w tej dziedzinie pozycję

Grupa Lotos: Wydobycie węglowodorów spadło o 7,8% w II kw. 2019 r.

% r/r, +43% kw/kw). Wynik EBITDA tego obszaru w okresie kwiecień-czerwiec 2019 r. wyniósł natomiast 78,5 mln zł (+54% r/r, +24% kw/kw). Na koniec II kw. 2019 r. Lotos posiadał w swojej sieci 493 stacji paliw (w tym 307 stacji własnych oraz 186 partnerskich)" - czytamy także.  Grupa

Victoria Dom sprzedała 248 mieszkań w I półr. wobec 246 rok wcześniej

się koniunktura na rynku pierwotnym" - powiedział wiceprezes. Victoria Dom jest jednym z deweloperów mieszkaniowych działających na rynku warszawskim. W 2015 r. sprzedała 493 mieszkań (wzrost o 94% r/r). (ISBnews)

Victoria Dom zleciła Łucz-Bud budowę Osiedla Verba w Warszawie

przekazanie terenu pod inwestycję nastąpi do 1 lipca br., a wkrótce potem ruszą prace budowlane. Victoria Dom jest jednym z deweloperów mieszkaniowych działających na rynku warszawskim. W 2015 r. sprzedała 493 mieszkań (wzrost o 94% r/r), a jej celem na 2016 r. jest sprzedaż na poziomie 700 mieszkań

Victoria Dom zakończyła emisję obligacji o wartości 20 mln zł

nie będzie ubiegała się o wprowadzone obligacji do obrotu na rynek ASO Catalyst, podano także. Victoria Dom jest jednym z deweloperów mieszkaniowych działających na rynku warszawskim. W 2015 r. sprzedała 493 mieszkań (wzrost o 94% r/r), a jej celem na 2016 r. jest sprzedaż na poziomie 700 mieszkań

Grupa WP miała 20,41 mln zł zysku netto, 51,6 mln zł EBITDA w III kw. 2019 r.

się na wzrost łącznego zysku na działalności operacyjnej grupy, który w analizowanym okresie wzrósł o 11 190 tys. zł, pomimo wzrostu amortyzacji o 10 493 tys. zł (zgodnej z MSR 17) w porównaniu do roku poprzedniego. Dodatkowa amortyzacja wynika w głównej mierze ze zwiększonych nakładów

Sześć największych sieci w Polsce miało na koniec 2018 roku 3803 stacje paliw

495 stacjami (493 placówki rok wcześniej, +0,4%). Na kolejnych miejscach znalazły się dwa zagraniczne koncerny: Shell oraz Circle K. Ten pierwszy miał na koniec roku 419 stacji, wobec 423 w 2017 roku (-0,9%), a drugi 349 obiektów, dokładnie tyle samo co rok wcześniej.  Jak się dowiedzieliśmy

Rzecznik Finansowy udzielił 27,4 tys. porad eksperckich w 2017 r.

Warszawa, 09.04.2018 (ISBnews) - Rzecznik Finansowy udzielił w ub. roku 27,4 tys. porad eksperckich (o 4 tys. więcej r/r/), odebrał około 22,5 tys. wniosków o postępowanie interwencyjne lub polubowne oraz przedstawił 493 (wobec 344 rok wcześniej) tzw. istotne poglądy, poinformowało

Dekpol miał 17,49 mln zł zysku netto, 26,16 mln zł zysku EBIT w I poł. 2019 r.

kapitałowa Dekpol w okresie od stycznia do czerwca 2019 r. osiągnęła 17 493 tys. zł zysku netto. W okresie objętym sprawozdaniem finansowym grupa prowadziła działalność analogiczną do prowadzonej w 2018 roku, tj. zajmowała się: generalnym wykonawstwem, działalnością deweloperską, produkcją osprzętu do maszyn

AAA Auto: Rynek aut używanych w Polsce obejmował 160,5 tys. pojazdów w czerwcu

;Najwięcej ofert sprzedaży samochodów używanych pojawiło się w województwie mazowieckim (25 219 ofert), a najmniej w województwie opolskim (2.583 ofert). Najwyższe ceny za auta używane odnotowano w województwie mazowieckim (średnia cena: 28 493 zł). Największy średni przebieg miały auta w województwie

URE: Ponad 676 tys. odbiorców zmieniło sprzedawcę energii do końca kwietnia

stanu na koniec kwietnia 2017 r. wyniosła 182 490, a więc zwiększyła się od końca XII 2016 r. o 8 632, co stanowi wzrost o 5%. Natomiast liczba odbiorców TPA w gospodarstwach domowych wg stanu na koniec kwietnia 2017 r. (grupa taryfowa G), wyniosła 493 638, a więc zwiększyła się od końca XII 2016 r. o

C&W: Zasoby pow. magazynowej wzrosły o 2,72 mln m2 do 18,6 mln m2 na koniec 2019

się prawie 1,9 mln m2 powierzchni magazynowej. Prawie 80% całkowitego wolumenu inwestycji jest zlokalizowana na czterech rynkach regionalnych: Górnym Śląsku (493 000 m2), w Warszawie (470 000 m2), Wrocławiu (278 000 m2) i Trójmieście (263 000 m2), podała także firma. "W strukturze regionalnej

Inpro przedsprzedało 739 lokali w 2017 r., przekazało 433

mieszkań i domów, podczas gdy w roku poprzednim przekazano 463 sztuki. Spółka Inpro S.A. zrealizowała przedsprzedaż netto na poziomie 493 lokali (w porównaniu do 262 sztuk w 2016 roku)" - czytamy w komunikacie. W samym IV kwartale 2017 r. grupa podpisała 252 umowy, czyli o 142% więcej niż w

Tauron mógł mieć 226-308,9 mln zł zysku w II kw. 2015 r. wg analityków

kwartale 2015 roku Tauron mógł osiągnąć skonsolidowany wynik operacyjny w wysokości od 364,7 do 493 mln zł zysku, przy konsensusie na poziomie 426,8 mln zł zysku wobec 450 mln zł zysku operacyjnego przed rokiem. (ISBnews)

MZ: 144 nowe przypadki COVID-19, liczba zarażonych sięgnęła 9 737

Hiszpanii (ponad 200 tys.), we Włoszech (181,2 tys.), we Francji (156 tys.). w Niemczech (147 tys.) Wirus pojawił się w końcu ub. roku w Chinach (gdzie od tamtego czasu zachorowało 83,7 tys. osób). W Europie najwięcej zachorowań stwierdzono w Hiszpanii (200 210), we Włoszech (181 228), we Francji (156 493

Victoria Dom sprzedała 509 lokali w I-III kw. br, o 40% więcej r/r

dzielnicy Praga. W ramach tych czterech Victoria Dom w tym roku wprowadziła już do sprzedaży łącznie 507 mieszkań, przypomniano. Victoria Dom jest jednym z deweloperów mieszkaniowych działających na rynku warszawskim. Obligacje spółki są notowane na Catalyst. W 2015 r. sprzedała 493 mieszkań (wzrost o 94

NIK: Restrukturyzacja PGG nie doprowadziła do rentowności działania

przekraczający 86 mln zł, a w 2018 r. wzrósł on do ponad 493 mln zł. Przy czym wyniki te były zawyżone ze względu na zastosowany sposób wyceny wartości nabytych aktywów KW i KHW. Poprawiały się także wyniki finansowe netto poszczególnych kopalń PGG (poza jedną), przy czym były one także zniekształcone

Akcjonariusze LPP zdecydowali o wypłacie 40 zł dywidendy na akcję 

osiągniętego przez spółkę w roku obrotowym 2017 w wysokości 493 427 050, 71 zł w następujący sposób: - kwotę 73 342 480 zł przeznaczyć do podziału pomiędzy akcjonariuszy jako dywidendę; - pozostałą część zysku netto w kwocie 420 084 570, 71 zł wyłączyć od podziału i przekazać na kapitał zapasowy spółki

Victoria Dom wprowadziła do sprzedaży 136 mieszkań w Osiedlu Verba w Warszawie

Classic IV na warszawskim Tarchominie. To oznacza, że uwzględniając także najnowszą inwestycję, od początku roku Victoria Dom wprowadziła już do sprzedaży łącznie 507 mieszkań, przypomniano. Victoria Dom jest jednym z deweloperów mieszkaniowych działających na rynku warszawskim. W 2015 r. sprzedała 493

Victoria Dom wprowadza do oferty osiedle Viva Garden 3

. Projekt architektoniczny przygotowała spółka Forma Tadeusz Janicki, a wykonawcą będzie firma Łucz-Bud" - czytamy także.  Victoria Dom jest jednym z deweloperów mieszkaniowych działających na rynku warszawskim. W 2015 r. sprzedała 493 mieszkań (wzrost o 94% r/r), a jej celem na 2016 r. jest

Victoria Dom zaczęła sprzedaż 167 mieszkań na stołecznym Osiedlu Bravo

; - powiedziała dyrektor sprzedaży i marketingu Katarzyna Pietrzak, cytowana w komunikacie. Projekt architektoniczny przygotowała spółka HSH Projekty, a wykonawcą jest firma Kalter. Victoria Dom jest jednym z deweloperów mieszkaniowych działających na rynku warszawskim. W 2015 r. sprzedała 493 mieszkań

Play zwiększył przychody o 12,5% do 6,12 mld zł w 2016r., skoryg. EBITDA - o 14%

wzrosły w ub.r. o 10,7% r/r do 4 493 mln zł, a przychody od użytkowników - o 7,9% do 3 432 mln zł, podano w komunikacie. Całkowita baza klientów wzrosła o 1,9% r/r do 14,41 mln, natomiast udział klientów kontraktowych wzrósł do 58% z 50% na koniec roku 2015 (tj. odpowiednio do 8,37 mln z 7,07 mln). Baza

Grupa Azoty miała 372,86 mln zł zysku netto, 1,4 mld zł EBITDA w 2019 r.

. Pozwoliło to rozpocząć budowę obiektów na początku 2020 roku. Również w 2020 r. zakończyliśmy proces pozyskiwania finansowania dłużnego" - powiedział prezes Wojciech Wardacki, cytowany w komunikacie. Segment Nawozy uzyskał w 2019 roku przychody w wysokości 6 716 mln zł (z czego 1 493

UOKiK ukarał mBank ws. kredytów CHF; ING BSK bez kary, bo wprowadził zmiany

naruszenia: kredytobiorcom ma zostać zwrócona kwota wynikająca z przeliczenia oprocentowania przyjmującego wartość ujemną. Za naruszenie zbiorowych interesów konsumentów na przedsiębiorcę nałożono karę w wysokości ponad 6,5 mln zł (6 585 493 zł)" - czytamy w komunikacie. ING Bank Śląski dobrowolnie

Rozwiązanie LiveChat zwyciężyło w globalnym rankingu GetRank

komunikacie. Ranking GetRank to zestawienie najważniejszych rozwiązań dostępnych w modelu cloud. Zestawienie jest publikowane kwartalnie przez serwis GetApp.com, należący do firmy Nubera z Grupy Gartner. W styczniu br. LiveChat Software informował, że liczba klientów na całym świecie wzrosła do 13 493

Liczba klientów LiveChat wzrosła do niemal 13,5 tys. na 1 stycznia

Warszawa, 04.01.2016 (ISBnews) - LiveChat Software ma 13 493 klientów z całego świata na 1 stycznia, co oznacza wzrost o 43 r/r, poinformował prezes Mariusz Ciepły. W ujęciu m/m odnotowano wzrost o o 326 klientów netto. "To był dla nas niezwykły rok. W jego trakcie przekraczaliśmy

Victoria Dom wprowadziła do oferty 113 mieszkań na stołecznym osiedlu Classic IV

. Przaśna 16) oraz Osiedle Classic III ze 116 mieszkaniami (ul. Modlińska 73c).  Victoria Dom jest jednym z deweloperów mieszkaniowych działających na rynku warszawskim. W 2015 r. sprzedała 493 mieszkań (wzrost o 94% r/r), a jej celem na 2016 r. jest sprzedaż na poziomie 700 mieszkań. (ISBnews

DM PKO BP obniżył wycenę CCC do 154 zł, nadal rekomenduje 'trzymaj'

powrót marż i ujemną rentowność w Niemczech i Austrii, obniżyli wycenę na podstawie modelu DCF do 154 zł za akcję i utrzymali rekomendację "trzymaj". Analitycy spodziewają się, że zysk netto CCC utrzyma się w tym roku na poziomie 220 mln zł przy wzroście przychodów do 2 493 mln zł

Sprzedaż Carcade wpłynie negatywnie na wynik GH w IV kw., poprawi cash flow

mieć wartość ok. 120 mln zł na dzień zamknięcia transakcji, planowanego na IV kwartał br. Na koniec czerwca 2015 roku aktywa grupy Carcade wynosiły 20 167 493 tys. RUB (1,16 mld zł), a kapitały własne 3 122 884 tys. RUB (179,6 mln zł). Getin Holding jest holdingiem finansowym działającym na

Biomed-Lublin dokona odpisów aktualizacyjnych na 16,4 mln zł za 2016 r.

towarów gotowych - 8 909 332 zł, z czego 8 277 689 zł dotyczy zapasu immunoglobuliny Nanogy * odpis wartości zapasu produkcji w toku - 210 224 zł, * odpis wartości należności z tytułu dostaw i usług - 493 103 zł, * odpis wartości nieruchomości w Mielcu - 6 783 848 zł" - czytamy w komunikacie. We

EuCO wyemituje obligacje serii A o łącznej wartości nom. 50 mln zł

WIBOR 6M ustala się na trzy dni robocze przed pierwszym dniem każdego sześciomiesięcznego okresu odsetkowego" - czytamy również.  Wartość zaciągniętych przez spółkę zobowiązań na dzień 31 grudnia 2016 r. wynosi: 66 493 000 zł. "Emitent ocenia, że do czasu całkowitego wykupu obligacji

UOKiK ukarał mBank za kredyty frankowe; ING bez kary, bo wprowadził zmiany

przyjmującego wartość ujemną. Za naruszenie zbiorowych interesów konsumentów na przedsiębiorcę nałożono karę w wysokości ponad 6,5 mln zł (6 585 493 zł)" - czytamy w komunikacie. ING Bank Śląski dobrowolnie zobowiązał się do zmiany praktyk - bank będzie uwzględniał ujemne oprocentowanie kredytów, przeliczy

Przegląd prasy

--Grupa Nest Banku ma umowę o współpracy z Brutto.pl --PGG planuje 3 179 mln zł nakładów inwestycyjnych w 2019 r. --PGG miała 493 mln zł zysku netto, 2635 mln zł EBITDA w 2018 r. --Termin zapisów w wezwaniu na ABC Data został wydłużony do 17 kwietnia --Inflacja bazowa wyniosła 1% r/r w lutym wg

ING TFI połączyło się z ING Investment Management Polska

. 493 § 1 Kodeksu spółek handlowych. Oznacza to, iż na mocy art. 494 Kodeksu spółek handlowych ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. wstąpiło z dniem 8 grudnia 2014 roku we wszelkie prawa i obowiązki spółki przejmowanej" – czytamy w komunikacie. ING Investment Management

MRPiPS: Stopa bezrobocia rejestrowanego wzrosła do 8,3% w grudniu

pracodawcy zgłosili do urzędów pracy 1 493 tys. wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej, tj. o 214 tys. (o 16,7%) więcej niż w 2015 roku (1 279 tys.)" - czytamy w komunikacie. W projekcie przyszłorocznego budżetu rząd przewidywał, że stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec 2016 r

Zysk netto Netii spadł r/r do 1,26 mln zł w I kw. 2015 r.

zysku EBITDA za 2014 rok w kwocie 493 mln zł" - czytamy w komunikacie spółki.  "Przedstawiliśmy stabilne wyniki finansowe. Oznacza to, iż mimo dużej presji konkurencyjnej i rywalizacji cenowej na rynku telekomunikacyjnym w Polsce potrafimy utrzymać rentowność operacyjną. Znaczące

Apator widzi możliwość realizacji prognozy 62 mln zł zysku netto w 2016 r.

przyszłym roku może być podobnie, z tego co widzimy, przyszły rok może być całkiem dobry w tym segmencie" - podsumował. Wcześniej podczas konferencji podkreślał, że przychody segmentu pomiarowego wzrosły po III kw. br. o 19% r/r. 493 mln zł. Pod koniec października br. Apator obniżył prognozę

Victoria Dom miała 11 mln zł zysku netto przy 80,6 mln zł przychodów w I-III kw.

latach efektywność naszego biznesu może być jeszcze lepsza, a dzięki stale rosnącej liczbie sprzedawanych mieszkań dynamicznie rosnąć będzie też skala działania" - dodał Wasiluk. Zarząd podtrzymał plany, według których w tym roku sprzedaż będzie na poziomie około 700 lokali, w porównaniu do 493

Gdzie dorabiają emeryci? Niektórzy mają powody do radości. "Mój dyrektor, kiedy wspomniałem o emeryturze, wpadł w panikę"

zdecydowała się na ten krok pięć lat później, to otrzymywałaby świadczenie o około 50 proc. wyższe. Ile wynosi emerytura Przeciętna emerytura dla osoby, która złożyła wniosek po obniżeniu wieku emerytalnego, wynosi 2064 zł. Do 100 zł pobiera ponad 2,5 tys. osób, z czego 493 osób otrzymuje jedynie do 10 zł

Przegląd informacji ze spółek

zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. W wezwaniu Best na akcje Kredyt Inkaso zapisami objęto 6 094 szt. akcji,  co oznacza, że nie ziścił się warunek objęcia co najmniej 3 493 772 akcji. Best podjął decyzję o nabyciu akcji pomimo nieziszczenia się warunku, podała spółka

Best ogłosił wezwanie na 33,01% akcji Kredyt Inkaso po 22 zł/ szt.

zwiększyć swój udział do 66% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Kredyt Inkaso. Best posiada obecnie 4 268 134 szt. akcji dających 32,99% ogólnej liczby głosów" - czytamy w komunikacie. Warunkiem niezbędnym nabycia akcji przez Best jest złożenie zapisów na sprzedaż co najmniej 3 493 772 szt

Victoria Dom liczy na osiągnięcie sprzedaży na poziomie ok. 700 lokali w 2016 r.

. planowane jest osiągnięcie sprzedaży na poziomie około 700 lokali. Dla porównania w minionym roku Victoria Dom zakontraktowała sprzedaż łącznie 493 mieszkań oraz domów" - czytamy w komunikacie. Deweloperska spółka prowadząca działalność na rynku warszawskim w 2015 r. uzyskała 90,8 mln zł przychodów

Ile zarabia Wojciech Jasiński jako prezes Orlenu

zarządem koncernu Krawiec otrzymał 1 mln 696 tys. zł plus 1 mln 493 tys. zł premii za 2014 r. W sumie: 3 mln 189 tys. zł. Dodatkowo Jacek Krawiec otrzymał prawo do 1 mln 620 tys. zł premii za kierowanie zarządem Orlenu w 2015 r. Tę premię powinien otrzymać w tym roku. Ale to nie wszystko. Dotychczasowy

Wielkie przejęcie na rynku telewizji kablowej. UPC przejmie Multimedia Polska

świadczyła usługi dla ponad 1,4 mln klientów, którzy korzystali z 2,9 mln usług. Z kolei Multimedia w połowie 2016 r. w zasięgu miała 1,6 mln gospodarstw domowych i obsługiwała ponad 832 tys. klientów korzystających z 1,4 mln usług, w tym 643 tys. usług wideo, 493 tys. usług szerokopasmowego internetu i 254

Przegląd informacji ze spółek

ramach wdrożonego systemu CarnaLife w jednostkach medycznych Intercard i CarintArt oraz działalności spółki Telemedica przeprowadził od lutego do czerwca 2018 r. 493 badania diagnostyczne, poinformowała spółka.  Mabion podpisał umowę z Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju na dofinansowanie projektu

ZBP: Wartość nowych kredytów hipotecznych wzrosła o 1,07% kw/kw w IV kw.

% (nominalnie 19,285 mld zł). Na koniec 2016 roku łączna liczba czynnych umów kredytowych wyniosła 2 057 170, czyli więcej o 0,88% (nominalnie o 17 868 umów) w porównaniu do stanu na koniec III kwartału 2016 roku. W ujęciu rocznym portfel kredytów mieszkaniowych powiększył się o 62 493 umowy (3,13%). W

GTC może przybyć projektów na 60 tys. m2 do końca br., dalsze 100 tys. m2 w 2016

nieruchomości biurowych i 6 nieruchomości handlowych o łącznej powierzchni komercyjnej wynoszącej około 537 tys. m2, z czego proporcjonalny udział Grupy wynosił około 493 tys. m2 NRA, - 3 projekty w trakcie budowy obejmujące 2 projekty biurowe i 1 projekt handlowy o łącznej powierzchni komercyjnej wynoszącej

Getin Holding sprzedaje Carcade Rosja, transakcja będzie sfinalizowana w IV kw.

Południowej. Na koniec czerwca 2015 roku aktywa grupy Carcade wynosiły 20 167 493 tys. RUB (1,16 mld zł), a kapitały własne 3 122 884 tys. RUB (179,6 mln zł). Getin Holding jest holdingiem finansowym działającym na rynkach Europy Wschodniej. Akcje Getin Holding są notowane na GPW od 2001 roku

Obroty energią elektryczną na TGE spadły o 10,5% r/r do 14,5 TWh w lutym

wyniósł 12 478 556 MWh, co oznacza spadek o 12,24% r/r. W lutym br. na Rynku Dnia Następnego i Bieżącego (RDNiB) wolumen obrotu wyniósł 2 036 009 MWh, co oznacza wzrost o 1,98% r/r. Na Rynku Dnia Bieżącego (RDB) wolumen obrotu wyniósł 6 493 MWh, co przekłada się na wzrost o 30,87% r/r. Na Rynku Dnia

Netia celuje w dodatni wynik netto na koniec bieżącego roku

ostateczne decyzje zależą od akcjonariuszy" - zaznaczył dyrektor finansowy Netii. Skorygowana EBITDA wyniosła 493 mln zł w 2014, przy 93 mln zł zadłużenia netto. Łączna liczba usług wyniosła na koniec ub.r. 2,305 mln. W I-IV kw. 2014 r. spółka miała 174,83 mln zł skonsolidowanego skorygowanego

Dobre wyniki PKP Intercity. Więcej pasażerów i upragniony zysk

przewoźnika w ramach umowy PSC na świadczenie usług publicznych (głównie chodzi o dopłaty do pociągów TLK). W roku 2015 wyniosła 493 mln zł, a rok później 538 mln zł. Sukces nowych pociągów PKP Intercity Na dobry wynik finansowy wpłynęły też bardzo dobre wyniki sprzedażowe na trasach obsługiwanych przez nowe

Przegląd prasy

Telemedica przeprowadził od lutego do czerwca 2018 r. 493 badania diagnostyczne, poinformowała spółka.  --Mabion podpisał umowę z Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju na dofinansowanie projektu "Rozbudowa Centrum Badawczo-Rozwojowego Mabion S.A. - badania nad nową generacją leków" w ramach

Przegląd prasy

mln euro --W wezwaniu Best na Kredyt Inkaso zapisami objęto 6 094 spośród 3 493 772 akcji --Zysk netto KGHM spadł r/r do 93 mln zł w II kw. 2017 r. --Indeks WIG20 spadł o 1,18% na zamknięciu w czwartek --Mostostal Zabrze chce wydzielić i sprzedać oddział 'Ocynkownia w Opolu' --MR i UZP

FCC i Erbud tracą zlecenie na S17 za 490 mln zł na rzecz Dragadosu

-Mostostalu i Doprostavu (493 mln zł); Strabaga z Hermann-Kirchner i Mostmar (514 mln zł); Przedsiębiorstwa Robót Drogowych Lubartów z Mota Engil oraz Komunalnym Przedsiębiorstwem Robót Drogowych z Lublina (539 mln zł); Poldimu z AB Kauno Tiltai (542 mln zł); Mostostalu Warszawa i Acciona Infraestructuras

Biura podróży pod lawiną długów. Jak wybrać to, które przetrwa kolejny sezon?

zadłużenia notowana, gdy branża turystyczna przeżywała największe problemy. W najgorszym okresie, w bazie KRD wpisanych było wówczas 493 biur i agencji, a z rynku zniknęło kilkanaście biur podróży. Komu winne są biura podróży? Jak pokazują statystyki KRD, głównymi wierzycielami branży turystycznej są

Przegląd informacji ze spółek

Dawid Walendowski. Hawe złożyło wniosek o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu, podała spółka. LiveChat Software ma 13 493 klientów z całego świata na 1 stycznia, co oznacza wzrost o 43 r/r, poinformował prezes Mariusz Ciepły. W ujęciu m/m odnotowano wzrost o o 326 klientów netto

Mostostal już opłacony, ale lokalne firmy nie dostały nic. Boją się bankructwa

, że to Mostostal dokona cesji należności wobec małych firm. Stąd rozwiązaniem miał być komornik. Magistrat już zapłacił część należności wykonawcy - Pierwsza płatność dla Mostostalu nastąpiła 1 października. Opłaciliśmy fakturę na kwotę 493 tysięcy złotych i dotyczyła ona zobowiązań wynikających z

Składka przypisana brutto VIG Polska spadła o 26% r/r w I-III kw.

; Benefii sięgnął 3,5 mln zł w porównaniu z 6,1 mln zł w I-III kw. 2014 r. Życiowe spółki VIG w Polsce po trzech kwartałach br. zebrały łącznie składkę przypisaną brutto w wysokości 1 154 mln zł. Największą składkę w wysokości 493 mln zł zanotowała Skandia, osiągając wzrost o 51% r/r. Compensa Życie

Prognozy ludności do 2050 r. Uciekamy na wieś, Gorzów się kurczy. A Zielona Góra?

ponad 130 tys. mieszkańców (dziś ok. 1 mln), przy czym liczba osób w wieku produkcyjnym spadnie z 661 tys. do 493 tys., a niepełnoletnich z 188,5 do 127 tys. Zaś liczba mieszkańców w wieku poprodukcyjnym wzrośnie do 258,5 tys. (obecnie 172 tys.) Główną tendencją, poza starzeniem się ludności, będzie

Rumuńskie fundusze emerytalne zyskały w tym roku 14,6 proc.

, a do 3 proc. na giełdach towarowych i w instrumenty pochodne. Do funduszy emerytalnych należy 4,86 mln Rumunów. Na swoich kontach emerytalnych odłożyli już 493 mln euro. Największym graczem na rynku jest holenderski ING. Należy do niego 33 proc. osób w II filarze i 25,8 proc. w III filarze. ING wraz

Ustawa PZP - DZIAŁ VII: Odpowiedzialność za naruszenie przepisów ustawy

jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. poz. 1016, 1243, 1244 i 1707, z 2012 r. poz. 986 i 1456, z 2013 r. poz. 73, 675, 791, 1446 i 1645, z 2014 r. poz. 598, 877, 1198, 1457 i 1873, z 2015 r. poz. 218, 493, 1240, 1273, 1359, 1649 i 1886 oraz z 2016 r. poz. 195. 3) Zmiany

Wiemy, kiedy kobiety i mężczyźni staną się równi. Już w... 2186 roku

zarobionego przez kobietę mężczyzna otrzymuje 1,56 dol. Przeciętna Polka pracuje 493 minuty dziennie, z czego przez 60 za darmo. U mężczyzn te wartości wynoszą odpowiednio 460 i 34 minuty. Najlepiej wypadliśmy pod względem równości szans edukacyjnych - zajęliśmy 31. pozycję, pod względem dostępu do ochrony

Przegląd prasy

. --Victoria Dom zwiększyła sprzedaż o 94% r/r do 493 mieszkań w 2015 r. --DM Vestor obniżył rekomendację dla KGHM do 'akumuluj', wycenę do 63 zł --FCA Poland sprzedał 23 046 samochodów w 2015 r. --Bloober Team: Gra 'Layers of Fear' na PS4 zaakceptowana przez Sony --Orco zostanie wycofane z obrotu na

Przegląd informacji ze spółek

9,1% r/r, podał właściciel sieci Jeronimo Martins. Victoria Dom sprzedała 493 mieszkań w 2015 r., co oznacza wzrost o 94% r/r. Celem spółki jest sprzedaż na poziomie 700 mieszkań w 2016 r., poinformował deweloper. FCA Poland sprzedał na polskim rynku 23 046 nowych samochodów wyprodukowanych

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

Finansowego (KNF) prospekt emisyjny, poinformowała spółka.  Źródło: ISBnews LiveChat Software: Ma 13 493 klientów z całego świata na 1 stycznia, co oznacza wzrost o 43 r/r, poinformował prezes Mariusz Ciepły. W ujęciu m/m odnotowano wzrost o o 326 klientów netto.    Źródło: ISBnews

Zasady odrzucania ofert

tysięcznych częściach złotego nie jest traktowana jako omyłka rachunkowa. (syg. UZP/ZO/0-493/05) Tak więc tego typu błąd nie jest omyłką rachunkową i oferta taka podlega odrzuceniu.

Tygodniowy przegląd informacji ISBnews z sektora TMT

-Secure cyberataki na Polskę przeprowadzane pomiędzy październikiem 2016 a marcem 2017 roku najczęściej pochodziły z Rosji – to aż 65 493 próby ataków dziennie. Na drugim miejscu znalazły sięNiemcy z liczbą 13 390 prób ataków, a trzecią pozycją zajmuje

Albo zapłacisz 3 tys. zł, albo oślepniesz

cel. Pacjenci, którzy widzą u okulisty więcej niż cztery rządki liter, nie będą już mogli domagać się od NFZ pieniędzy za zabieg za granicą. 500 dni w kolejce Według danych NFZ liczba pacjentów oczekujących na usunięcie zaćmy wzrosła z 242 tys. na koniec 2009 r. do 493 tys. w połowie 2014 roku. Średni

PZU: Walne przyjęło uchwały, ale ugody z Eureko wciąż nie ma

- 75 493 615 głosów. Nie sprzeciwił się nikt! Gdy na tablicy informacyjnej wyświetlił się wynik głosowania, po sali przeszedł szmer. Ile dostanie Eureko? Tajemnicą pozostawał podział tej kwoty: jak dużo dostanie Eureko, a ile przypadnie Skarbowi Państwa oraz pozostałym akcjonariuszom. Już

PZU: ugody z Eureko wciąż nie ma

zł. To oznacza, że akcjonariusze postanowili rozdzielić między siebie prawie wszystkie pieniądze, jakie firma ma w kasie! Co ciekawe, "za" głosowało nie tylko MSP i Eureko, ale także wszyscy pozostali akcjonariusze obecni na sali. W sumie - 75 493 615 głosów. Nie sprzeciwił się

Ranking "Polityki": Problemy lidera, sieci handlowe mocno w górę

był okresem bardzo szybkiego rozwoju spółki - wyprodukowaliśmy prawie 493 tys. samochodów, czyli o 36 proc. więcej niż w 2007 roku - Enrico Pavoni " z Fiat Auto Poland i podkreśla, że w tym roku Fiat chce przekroczyć granicę pół miliona pojazdów. Jak pisze "Polityka", największe straty

Przetargi: (względnie) dobry początek roku

Zamówień Publicznych pojawiło się 14 tys. 474 ogłoszeń, wobec 17 tys. 493 w listopadzie, 16 tys. 33 ogłoszeń w październiku, 16 tys. 688 we wrześniu. Tegoroczny styczeń jest zauważalnie lepszy niż we wcześniejszych latach. Wyjątkiem jest niestety segment budowlany. Wszystko wskazuje na to, że spowolnienie

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

;elastyczność w kwestii dystrybucji środków do akcjonariuszy lub dalszych akwizycji", jak podkreślali przedstawiciele zarządu. "Nie chcemy zmieniać polityki dywidendowej, a ostateczne decyzje zależą od akcjonariuszy" - zaznaczył dyrektor finansowy Netii. Skorygowana EBITDA wyniosła 493 mln

Przegląd prasy

Warszawa,? ?17.11.2014? (?ISBnews?) ?-? ?Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy. Rzeczpospolita --PKW: Mamy kłopoty z funkcjonowaniem systemu informatycznego --Odszkodowań wartych ponad 493 mln zł domaga się Wspólna Reprezentacja, zrzeszająca poszkodowanych w

Zamówienia publiczne 2011: budowlany odwrót

Publicznych pojawiło się 14 tys. 474 ogłoszeń, wobec 17 tys. 493 w listopadzie, 16 tys. 33 ogłoszeń w październiku, 16 tys. 688 we wrześniu, 16 tys. 421 w sierpniu i 16 tys. 544 w lipcu bieżącego roku. W czerwcu 2011 w Biuletynie Zamówień Publicznych ukazało się 16 tys. 778 ogłoszeń, w maju 15 tys. 239, 14

Zobacz jak wysokie podatki płacą największe spółki w Polsce. Rekordzista zasilił budżet ponad 1,5 mld zł

Wartościowych, a jej siedziba znajduje się w Warszawie. Podatek naliczony: 39 579 493 zł Ferrero Polska powstało w 1992 r. W pierwszym okresie swojej działalności firma prowadziła jedynie sprzedaż produktów sprowadzanych z innych fabryk. Były to Raffaello, Kinder Niespodzianka i Tic-Tac. Pierwsza fabryka