489

Murapol kupi 2 działki w Toruniu za blisko 15 mln pod 489 mieszkań

. Na nabytych działkach Murapol zrealizuje projekt deweloperski, w ramach którego zaoferuje 489 mieszkań o łącznej powierzchni użytkowej 20,2 tys. m2, podała spółka. Ostateczna umowa przenosząca własność działek zostanie podpisana, pod warunkiem nie skorzystania przez Skarb Państwa z prawa pierwokupu

Zyski PZU spadają. Wyniki poniżej oczekiwań - 362 mln zł zysku

Tegoroczne wyniki grupy za II kwartał są znacznie gorsze niż rok temu. W II kwartale 2009 r. PZU był prawie czterokrtonie wyższy. Wpływ na wynik PZU miały między innymi dwie wiosenne fale powodziowe, które odcisnęły piętno na ubezpieczeniach majątkowych i rolnych grupy. Choć dla analityków było oczy

Akcjonariusze Grupy AB zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy

Warszawa, 17.12.2019 (ISBnews) - Akcjonariusze Grupy AB zdecydowali o przeznaczeniu zysku netto spółki za rok obrotowy 2018/2019 na kapitał rezerwowy, wynika z uchwał walnego.  "Walne zgromadzenie spółki AB postanawia zysk spółki za rok obrotowy 2018/2019 w kwocie 35 489 637,69 zł

Indeks WIG20 spadł o 0,35% na zamknięciu w piątek

zamknięcia o 0,33% i osiągnął 60 969,26 pkt. Obroty na rynku akcji wyniosły 489 mln zł, a największe zanotował Pekao - 60,49 mln zł. Na GPW w piątek wzrosły ceny akcji 138 spółek, 184 spadły, a 141 nie zmieniły się. (ISBnews)

Stalexport otrzyma 10,67 mln zł dywidendy od spółki zależnej

kwocie 10 821 243,38 zł, powiększonej o kwotę 8 668 327,61 zł zgromadzoną na kapitale rezerwowym z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy, tj. łącznie kwotę 19 489 570,99 zł, podzielić następująco: a) kwota 94 721,4 zł zostaje przeznaczona na pokrycie strat z lat ubiegłych; b) kwota 19 394 849,59 zł

NWZ TIM upoważni zarząd do dysponowania 57,5 mln zł z funduszu dywidendowego

Warszawa, 07.09.2018 (ISBnews) - Akcjonariusze TIM zdecydują o upoważnieniu zarządu do dysponowania środkami zgromadzonymi na funduszu dywidendowym w kwocie 57 489 200,34 zł w celu finansowania wypłaty zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, wynika z projektów

Samar: Import aut używanych spadł o 37,1% r/r do 55,77 tys. sztuk w maju

wszystkich województwach tegoroczny import był mniejszy niż przed rokiem. Najwięcej samochodów sprowadzonych zostało do woj. wielkopolskiego (40 489 szt.), które wykazało najmniejszy w skali kraju spadek importu w porównaniu z ubiegłym rokiem (-24,5%), podał Samar. TOP10 krajów, z których najczęściej

Ronson oczekuje rozpoczęcia 2020 r. dobrą sprzedażą i przekazaniami w I kw.

konferencji prasowej. W IV kw. 2019 r. Ronson sprzedał 256 mieszkań. Kwartalnie nie sprzedał tyle od przełomu 2016/2017 r. Prezes Boaz Haim dodał, że widzi na I kw. br. bardzo wysoki potencjał przekazań - na koniec grudnia spółka miała 489 ukończonych i sprzedanych lokali. Dziś rano spółka podała, że

Akcjonariusze Selvity zdecydują 14 maja o niewypłacaniu dywidendy za 2017 r. 

obrotowy 2017 rok wynoszący 4 992 223,88 zł przeznaczyć na pokrycie straty z roku ubiegłego w wysokości 1 489 906,89 zł, zaś pozostałą część tej kwoty w wysokości 3 502 316,99 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy" - czytamy w projektach uchwał.  Selvita jest polską firmą biotechnologiczną

HansaAssets ogłosiło wezwanie na 0,06% akcji Olympic, celem delisting z GPW

Warszawa, 28.03.2017 (ISBnews) - OÜ HansaAssets ogłosiło wezwanie na 92 489 akcji Olympic Entertainment Group AS (OEG), stanowiących 0,06% kapitału, po cenie 7,91 zł za sztukę. Celem jest wycofanie Olympic z obrotu na GPW do końca lipca br., podała spółka. Zapisy w wezwaniu potrwają od 18

BIK:Firmy pożyczkowe udzieliły 576 mln zł finansowania w VIII, spadek o 10,6%

wartość udzielonej w sierpniu 2019 r. pożyczki pozabankowej wyniosła 2 489 zł i była niższa od średniej wartości udzielonej pożyczki w sierpniu 2018 r. o (-8,9%), podano. "W pierwszych ośmiu miesiącach 2019 r. firmy pożyczkowe udzieliły 1 834,5 tys. pożyczek na łączną kwotę 4,685 mld zł. W

Benefit Systems wraz ze spółką zależną kupił 2 kluby fitness za 11,25 mln zł

przedsiębiorstwa stanowiące 12 klubów fitness wyniosła 54 489 829,22 zł, podano także. Jednocześnie spółka poinformowała, że został zawarty aneks do umowy pożyczki zawartej w dniu 20.07.2017 r. pomiędzy emitentem, jako pożyczkodawcą, a kupującym, jako pożyczkobiorcą, przeznaczonej na zapłatę łącznej ceny nabycia

DM BDM podniósł wycenę Stalproduktu do 685,4 zł, nadal rekomenduje 'kupuj'

godziny 12:24 kurs wynosił 489 zł, po wzroście o 0,82% wobec ostatniego zamknięcia. "Po słabszym odczycie wynikowym za II kw. 2017 nie zmieniamy istotnie naszych projekcji finansowych na lata 2018-2019. W średnim i dłuższym horyzoncie dostrzegamy szereg mocnych argumentów wskazujących, że walory

URE: W pięciu aukcjach OZE w listopadzie wybrano 61 ofert

, spełniających warunki określone w przepisach ustawy o odnawialnych źródłach energii" – czytamy dalej. 14 listopada br. odbyła się aukcja AZ/11/2018, w której wygrało 29 ofert. Łączna ilość energii sprzedanej w ramach tej aukcji to 3 489 766 MWh, a jej wartość to 1 972 333 472,66 zł. 3

Ciech: UCS utrzymał decyzję dot. rozliczenia podatku VAT w 2014 r.

raportu wynosi 9 357 489 zł. W konsekwencji ostatecznie wpływ na skonsolidowane przepływy pieniężne i skonsolidowany wynik netto może mieć tylko kwota zapłaconych odsetek, podano także. Grupa Ciech jest jednym z liderów europejskiego rynku chemicznego. Jest drugim co do wielkości producentem sody

Akcjonariusze Orbisu zdecydują na walnym 27 IX o sprzedaży trzech hoteli

przedwstępną umowę sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci hotelu Mercure Toruń Centrum za cenę netto 18 mln zł oraz hotelu ibis budget Toruń i nieruchomości o powierzchni 3 489 m2, zabudowanej niedokończonym budynkiem, który pierwotnie planowany był jako hotel "ibis", za łączną

PKO Bank Hipoteczny wyemitował listy zastawne wartości 100 mln euro 

przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach: 1" - czytamy w komunikacie.  Wartość przeprowadzonej subskrypcji, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej wynosi  99 489 000 euro, co wg kursu średniego Narodowego Banku Polskiego na dzień 1

Vantage Development miał wstępnie ok. 78,36 mln zł zysku netto w 2018 r.

za ten okres: 1. przychody ze sprzedaży: 489 516 tys. zł w porównaniu do 292 477 tys. zł w roku 2017, co oznacza wzrost o 67%; 2. wynik z działalności operacyjnej: 101 954 tys. zł w porównaniu do 33 073 tys. zł w roku 2017, co oznacza wzrost o 208%, 3. zysk brutto: 97 082 tys. zł w porównaniu do 27

KOWR: Eksport cukru wzrósł o 21% r/r do ok. 782 tys. ton w I-XI 2018 r.

tys. ton, 11% wolumenu eksportu. Z Polski poza Unię Europejską wyeksportowano 489 tys. ton cukru, głównie do Izraela - 83 tys. ton, Egiptu - 74 tys. ton, na Sri Lankę - 58 tys. ton, do Gruzji – 49 tys. ton, a także do Rosji i Arabii Saudyjskiej - po 32 tys. ton, Libanu - 21 tys. ton, do Kuwejtu

Zysk netto Alior Banku wyniósł 171,13 mln zł, aktywa 70,53 mld zł w I kw. br.

wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 113,83 mln zł wobec 116,67 mln zł rok wcześniej. Koszty działania  wyniosły 458,41 mln zł w I kw. wobec 489, 27 mln zł rok wcześniej.  Wynik z odpisów na straty oczekiwane,odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości i rezerw wyniósł

Vistal Gdynia miał 409,14 mln zł straty netto w 2017 r., -380,78 mln zł EBITDA

o 369 576 tys. zł (-79,8%). Jednocześnie koszty własne sprzedaży spadły o 50 949 tys. zł. Z tego względu zysk brutto ze sprzedaży w 2017 r. spadł o 318 627 tys. zł. Niższe w porównaniu do 2016 r. były koszty sprzedaży i koszty ogólnego zarządu, które wyniosły odpowiednio 907 tys. zł oraz 31 489 tys

Polnord miał 24,83 mln zł straty netto, 11,9 mln zł straty bez one-off w I poł.

. Wzrost o 46,9% jest głównie wynikiem rozpoznania w przychodach 489 lokali, czyli o 83,8% więcej niż w tym samym okresie rok wcześniej" - czytamy dalej.  W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2018 r. wyniósł 7,61 mln zł wobec 0,88 mln zł straty rok wcześniej. Dzięki otrzymanym dywidendom

Protektor miał 0,54 mln zł straty netto, 2,74 mln zł zysku EBIT w 2018 r.

względem wyników finansowych, jest Abeba. W roku 2018 sprzedaż Grupy Abeba do klientów zewnętrznych osiągnęła wartość 93 489 tys. zł, a wynik operacyjny na koniec roku wyniósł 7 790 tys. zł, dodał prezes. "W tym samym czasie sprzedaż marki Protektor do klientów zewnętrznych osiągnęła wartość 14 179

Esotiq & Henderson miał 1,88 mln zł zysku netto w IV kw. 2018 r.

, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 155 mln zł w porównaniu z 156,49 mln zł rok wcześniej. "W grupie kapitałowej przychody ze sprzedaży w roku 2018 wyniosły 155 001 tys. zł, wobec 156 489 tys. zł w roku 2017. Należy mieć jednak na uwadze, że w skutek podziału jednostki dominującej jaki

TIM wypłaci akcjonariuszom zaliczkę na poczet dywidendy w wys. 1 zł na akcję

na funduszu dywidendowym TIM, na którym zgromadzone są środki w kwocie 57 489 200,34 zł, według stanu na dzień 30 czerwca 2018 r., w celu finansowania wypłaty zaliczek na poczet dywidendy, wskazano także. "Rada nadzorcza TIM SA, na posiedzeniu w dniu 5 listopada 2018 r., wyraziła zgodę na

Zysk netto Grupy Azoty wzrósł r/r do 456,66 mln zł w 2017 r.

, prezentując wstępne dane, że wypracowała w ub.r. 9,62 mld zł przychodów, EBITDA w wysokości 1,19 mld zł oraz 489 mln zł zysku netto.  Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO czy biel

Grupa Kęty: Ostateczna wysokość dywidendy wyniesie 30 zł na akcje

Warszawa, 20.07.2017 (ISBnews) - Ostateczna wysokość dywidendy wypłaconej przez Grupę Kęty wyniesie 30 zł na akcje, poinformowała spółka. "Ostateczna liczba akcji objętych dywidendą dla akcjonariuszy za 2016 rok wynosi 9 489 980, co daje 30 zł na akcje. Łączna kwota dywidendy wynosi 284

URE: W aukcjach OZE wybrano oferty na łącznie 4,72 TWh i 0,31 TWh

dniu 29 czerwca wysłano łącznie 489 ofert. Za skutecznie złożone uznano 472 oferty. Ostatecznie 352 oferty wygrały aukcję, podczas której sprzedano 99,91% ilości oraz 80,63% wartości energii elektrycznej przeznaczonej do sprzedaży. Minimalna cena, po jakiej energia została sprzedana to 195 zł/MWh, a

i2 Development miało 1,85 mln zł straty netto w I poł. 2019 r.

. Wartość nieruchomości objętych reklasyfikacją wynosiła 14 824 745,05 zł, ich wartość godziwa wynosi łącznie 26 438 489 zł. Grupa planuje przeniesienie nieruchomości inwestycyjnych do jednej spółki celowej, której przedmiotem działalności będzie wynajem posiadanych lokali usługowych" - czytamy w

PZU miało 116 mln zł zysku netto, 656 mln zł zysku EBIT w I kw. 2020 r.

księgowy zysk netto Grupy PZU na koniec pierwszego kwartału 2020 w kwocie 116 mln zł" - czytamy w komunikacie. Zysk operacyjny wyniósł 656 mln zł wobec 1 489 mln zł zysku rok wcześniej. Składka przypisana brutto sięgnęła 6 097 mln zł w I kw. 2020 r. wobec 5 901 mln zł rok wcześniej. PZU podało

Akcjonariusze Kogeneracji zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy za 2014 r.

Kogeneracja S.A. postanowiło przeznaczyć całość zysku netto za rok 2014 w kwocie 168 489 608,10 zł na zasilenie kapitału rezerwowego, który może być wykorzystany na finansowanie strategicznych inwestycji Kogeneracji S.A., takich jak na przykład: budowa instalacji odsiarczania i odazotowania w Elektrociepłowni

PZU miał 747 mln zł zysku netto, 1489 mln zł zysku EBIT w I kw. 2019 r.

012 mln zł wobec 976 mln zł rok wcześniej. Zysk operacyjny wyniósł 1 489 mln zł wobec 1 316 mln zł zysku rok wcześniej. Składki przypisane brutto sięgnęły 5 901 mln zł w I kw. 2019 r. wobec 5 831 mln zł rok wcześniej. "W pierwszym kwartale 2019 r. PZU pobiło własny rekord i wygenerowało

Orbis ma przedwstępną umowę sprzedaży dwóch hoteli w Toruniu za 29 mln zł netto

Warszawa, 31.08.2017 (ISBnews) - Orbis zawarł zawarł przedwstępną umowę sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci hotelu "Mercure Toruń Centrum" za cenę netto 18 mln zł oraz hotelu "ibis budget Toruń" i nieruchomości o powierzchni 3 489 m2, zabudowanej

mDM podniósł rekomendację Kruka do 'akumuluj', wycenę do 211,44 zł

189,95 zł. W środę około godziny 15:52 kurs wynosił 194,4 zł po spadku o 0,28% wobec ostatniego zamknięcia. "Oczekujemy, że w 2016 roku Kruk po raz pierwszy wyda na nowe portfele ponad 1 mld zł (489 mln zł w 2015 roku). Zakupy powinny mieć pozytywne przełożenie na wyniki już w 2H'16, lecz przede

Akcjonariusze Banku Pekao zdecydowali o 8,7 zł dywidendy na akcję za 2015 r.

dywidendy za 2015 rok: 1) kwotę 2 283 489 295,80 zł z zysku netto banku za 2015 r. przeznacza się na dywidendę, 2) wartość dywidendy przypadającej na jedną akcję wynosi 8,70 zł, co przekłada się na wskaźnik wypłaty dywidendy 99,7% zysku netto banku za 2015r., 3) na dzień ogłoszenia o zwołaniu

Kruk przeznaczył 198 mln zł na zakup portfeli w IV kw., spłaty to 220 mln zł

Warszawa, 08.01.2016 (ISBnews) - Nakłady Kruka na portfele wierzytelności nabyte w 2015 roku wyniosły 489 mln zł, z czego 198 mln zł w samym IV kwartale. Spłaty z portfeli wierzytelności należących do grupy wyniosły 825 mln zł w całym roku, w tym 220 mln zł w ostatnim kwartale ub. roku

Akcjonariusze Pekao zdecydują 16 VI o wypłaceniu 8,7 zł na akcję dywidendy

akcję, wynika z projektów uchwał. "Zysk netto Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok 2015 w kwocie 2 290 398 459,80 zł dzieli się w ten sposób że: 1) 99,7% zysku netto banku, tj. kwotę 2 283 489 295,80 zł przeznacza się na dywidendę, 2) kwotę 6 909 

UKE: W I kw. przeniesiono 411 tys. numerów telefonów kom., najwięcej do Play

), podał Urząd. Na drugim miejscu pod względem liczby przeniesień (brutto) uplasowało się Orange Polska z 119 319 numerami, przy 99 192 numerach odchodzących z sieci (bilans: +20 127). Kolejne miejsce zajął Polkomtel (sieć Plus), do którego sieci przeniesiono 66 489 numerów, ale jednocześnie wycofano z

Przychody CDRL w polskich sklepach wzrosły o 19% r/r do 12,5 mln zł w lipcu

, CDRL zanotowała pierwszy od bardzo dawna spadek sprzedaży w internetowym kanale sprzedaży w Polsce. W lipcu przychody sklepu internetowego były o 10% niższe niż przed rokiem i wyniosły 489 tys. zł. Od początku roku przychody w tym kanale sprzedaży wyniosły 6,1 mln zł, co oznacza wzrost o 92% w skali

ARR: Eksport zbóż spadł o 23% r/r do 2,1 mln ton w lipcu-listopadzie 2015 r.

Warszawa, 17.02.2016 (ISBnews) - Eksport zbóż spadł o 23% r/r w okresie pierwszych pięciu miesięcy sezonu 2015/2016 (lipiec-listopad 2015) i wyniósł 2,1 mln ton, wynika z obliczeń Agencji Rynku Rolnego (ARR) na podstawie danych Ministerstwa Finansów. Import w tym okresie zmalał o 11% r/r do 489

BOŚ zwiększa udział kredytów korporacyjnych w portfelu, liczy na dodatkową marżę

banku. Sprzedaż kredytów dla tego segmentu wrosła o 240% w skali roku do 1 489 mln zł w I-III kw. 2018 r. Udział tych kredytów w nowej sprzedaży wyniósł 86% w br. wobec 74% rok wcześniej.  BOŚ Bank prowadzi jednocześnie działania w celu minimalizacji udziału najbardziej kosztownych składników

Murapol powiększył bank ziemi w Toruniu i Katowicach za łącznie ok. 21,5 mln zł

Toruniu to dwie działki o łącznej powierzchni ponad 4 ha, na których zostanie zrealizowany projekt deweloperski obejmujący 489 mieszkań o łącznej powierzchni użytkowej ok. 20,2 tys. m2. Podpisane umowy nabycia gruntów są efektem przetargu wygranego przez Grupę Murapol w listopadzie br." - czytamy w

Kino Polska miała wstępnie 28,78 mln zł przychodów i 2,21 mln zł netto w I kw.

kwotę 1 483 tys. zł EBITDA: 3 miesiące zakończone 31 marca 2017 r. - 10 429 tys. zł 3 miesiące zakończone 31 marca 2016 r. - 11 489 tys. zł" - czytamy w komunikacie.  Na wskazane wyżej wyniki za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2017 r. wpływ ma przede wszystkim zaangażowanie w

Orbis sprzedał Mercure Toruń Centrum za 18 mln zł netto

nieruchomości o powierzchni 3 489 m2, zabudowanej niedokończonym budynkiem, który pierwotnie planowany był jako hotel "ibis", zlokalizowanej przy ul. ks. Jerzego Popiełuszki 2 za łączną cenę netto 11 mln zł.  Spółka podała też wówczas, że zawarte zostały 3 długoterminowe umowy franczyzy, na

Gülermak i Astaldi z najtańszymi ofertami na odcinki II linii metra w Warszawie

konsorcjum Vianini Lavori, Grandi Lavori Fincosit, Impresa Construzioni Giuseppe Maltauro oraz Mota – Engil Central Europe (1 104 mln zł), a trzecia do konsorcjum Acciona Infraestructuras i Mostostal Warszawa (1 274 mln zł). Na realizację tego odcinka miasto przeznaczyło kwotę 1 489 952 904,75 zł

Akcjonariusze Enei zdecydowali o wypłacie 0,47 zł dywidendy na akcję

489 129 988,34 zł, z przeznaczeniem na finansowanie inwestycji" - czytamy w komunikacie. ZWZ ustaliło dzień prawa do dywidendy na 22 lipca i dzień wypłaty dywidendy na 11 sierpnia 2015 r. Dywidendą objętych zostało 441 442 578 akcji. W 2014 r. spółka miała 909,12 mln zł skonsolidowanego

FAMMU/FAPA: Eksport cukru spadł o 10% ilościowo i 18% wartościowo w I-XI 2015 r.

cukru do Polski były kraje unijne, skąd zakupiono 52% sprowadzonego cukru. Pozostałą część sprowadzono z krajów trzecich. Z krajów trzecich cukier importowano po średnio 417 euro/t (-22% r/r), czyli po około 1,74 zł/kg, a od unijnych partnerów po 489 euro/t (-10% r/r, ok. 2,04 zł/kg

Oferty Gülermak i Astaldi wybrane na odcinki II linii metra w Warszawie

Fincosit, Impresa Construzioni Giuseppe Maltauro oraz Mota - Engil Central Europe (1 104 mln zł), a trzecia do konsorcjum Acciona Infraestructuras i Mostostal Warszawa (1 274 mln zł). Na realizację tego odcinka miasto przeznaczyło kwotę 1 489 952 904,75 zł brutto. Łącznie były 4 oferty. Wszystkie

Deloitte: Na święta Bożego Narodzenia Polacy wydadzą o 5% więcej niż w 2015 roku

negatywnymi odpowiedziami wynosi minus 25 pkt proc." – powiedziała dyrektor w dziale konsultingu Deloitte Magdalena Jończak, cytowana w komunikacie. W 2016 r. Polacy na prezenty przeznaczą ok. 44 % swojego bożonarodzeniowego budżetu (489 zł), a na jedzenie 46% (512 zł). Na spotkania towarzyskie

PGNiG zaktualizowało prognozy wydobycia gazu i ropy na lata 2017-2019

ropy naftowej przez PGNiG ogółem ma wynieść w br. 1 267 tys. ton, w tym w Polsce - 778 tys. ton, a za granicą (w Norwegii) - 489 tys. ton. W 2018 r. wydobycie ropy ma wzrosnąć do 1 335 tys. ton, w tym 820 tys. ton w Polsce i 515 tys. ton w Norwegii. W 2019 r. prognozowana wielkość wydobycia to łącznie

Zysk netto Budimeksu wzrósł r/r do 142,4 mln zł w III kw. 2017 r.

trzecim kwartale 2017 roku wyniosła 12,54%, podczas gdy w tym samym okresie roku poprzedniego wyniosła 11,55%, podano także. "W okresie 9 miesięcy zakończonym 30 września 2017 roku zysk brutto ze sprzedaży w segmencie budowlanym wyniósł 489 181 tysięcy złotych i był wyższy o 48 490 tysięcy złotych

KNF: Poza systemem IPS działało 61 banków spółdzielczych na koniec czerwca

Warszawa, 07.12.2018 (ISBnews) - Spośród 550 banków spółdzielczych, 489 banków było uczestnikami instytucjonalnych systemów ochrony (294 ze zrzeszenia BPS, 195 ze zrzeszenia SGB), zaś poza IPS funkcjonowało 61 banków spółdzielczych, podała Komisja Nadzoru Finansowego (KNF). Wynik finansowy

Przegląd informacji ze spółek

funduszu dywidendowym w kwocie 57 489 200,34 zł w celu finansowania wypłaty zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, wynika z projektów uchwał na nadzwyczajne walne, zwołane na 5 października.  Marie Brizard Wine & Spirits (MBWS) obniżył prognozę skonsolidowanego wyniku

Bank PKO BP miał 933 mln zł zysku netto, 298,67 mld zł aktywów w II kw. 2018 r.

determinowany przez: 1) poprawę wyniku na działalności biznesowej, który osiągnął poziom 6 489 mln PLN (+6,3% r/r), głównie w efekcie: • wzrostu wyniku odsetkowego o 8,3% r/r, zrealizowanego głównie dzięki wzrostowi portfela kredytowego, • wzrostu wyniku prowizyjnego o 2,7% r/r, m.in. z tytułu

Kruk może przeznaczyć na zakup portfeli nawet 1 mld zł, chce poprawić wyniki r/r

zainwestowały kwotę 489 mln zł w 2015 roku na zakup 86 pakietów wierzytelności wobec 571 mln zł rok wcześniej, z tego 258 mln zł w Polsce, 157 mln zł w Rumunii, a na pozostałych rynkach 73 mln zł. Wartość nominalna przejętych aktywów wyniosła 4,9 mld zł. Nakłady w 2015 r.. nie obejmują umowy inwestycyjnej

BGK sprzedało za ponad 3 mld zł obligacje na budowę dróg

dokładnie tyle obligacji, ile chcieli kupić inwestorzy - za 489 mln zł. To druga w tym roku emisja obligacji drogowych, które zasilają konto Krajowego Funduszu Drogowego. W połowie maja BGK sprzedało już obligacje za 3 mld zł, 9-letnie, o oprocentowaniu 6,25 proc. rocznie. W sumie w tym roku BGK planuje

Wiceprezes LPP: Chcemy lepszych materiałów, będziemy stawiać na jakość

Polski gigant coraz mocniej zaznacza swoją obecność poza granicami, jest już obecny w 18 krajach. W całym ubiegłym roku zwiększył sprzedaż ubrań do kwoty przekraczającej 5 mld zł (wzrost o 7,6 proc.). Firma zainwestowała w tym czasie 489 mln zł i jeszcze zarobiła na czysto 352 mln zł. - To był

PRRF: Nowoczesna powierzchnia centrów hand. to 10,9 mln m2 GLA na koniec I półr.

). Najniższy poziom wskaźnika notowany jest natomiast w aglomeracji szczecińskiej (489 m2/1 000 mieszkańców), podano. W I połowie 2016 r. zasoby nowoczesnej powierzchni centrów handlowych w Polsce wzrosły o 83 tys. m2 powierzchni najmu. Otwarte zostały trzy centra handlowe (w miejscowościach o

Przegląd prasy

dysponowania środkami zgromadzonymi na funduszu dywidendowym w kwocie 57 489 200,34 zł w celu finansowania wypłaty zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, wynika z projektów uchwał na nadzwyczajne walne, zwołane na 5 października.  --Marie Brizard Wine & Spirits (MBWS

Przegląd prasy

sprzedano 31 040 z planowanych 92 489 walorów --Parcel Technik stara się o dofinansowanie budowy skrytkomatów w 3 województwach --PKO BP liczy na dalszy wzrost kredytów dla MSP, w korpo czeka na lepsze ceny --BZ WBK: Zielone obligacje pomogą finansować projekty dot. efektywności energ. --Mercator

Kruk zainwestuje w zakup portfeli co najmniej 1 mld zł w 2017 r. 

; - powiedział Krupa podczas konferencji prasowej.  W 2016 roku Kruk zainwestował na 7 rynkach kwotę 1 286 mln zł w zakup 99 nowych portfeli wierzytelności wobec 489 mln zł rok wcześniej. W samym IV kw. ub. roku inwestycje sięgnęły 350 mln zł.  Krajami o najwyższym poziomie nakładów w ub. roku były

Nowa, większa wersja czytnika Kindle już w Polsce

. Tekst wyświetlany na większym ekranie ma przypominać ten w papierowych wydaniach magazynów i gazet codziennych. Kindle DX jest też droższy: Za większą wersję czytnika trzeba zapłacić 489 dol. (ok. 1394 zł wg środowego kursu dolara), czyli o 230 dol. więcej niż za wersję 6-calową. Poza tym - jak

Przegląd informacji ze spółek

2017 r. wobec 2,02 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Grupa Azoty wypracowała w ub.r. 9,62 mld zł przychodów, EBITDA w wysokości 1,19 mld zł oraz 489 mln zł zysku netto, podała spółka, przedstawiając wstępne dane.  Cele Esotiq & Henderson na ten rok to przyspieszenie

Kredyty hipoteczne wciąż dostępne zbyt łatwo?

zdolność kredytową (w przypadku kredytu na 25 lat z marżą 2 proc.) na poziomie 202 tys. zł (czyli 3,4-krotność rocznych dochodów), zaś w najbardziej liberalnym banku - dwa i pół raza większą (489 tys. zł!). Tylko w pięciu z 24 badanych banków taki klient dostałby kredyt mniejszy niż 4,5-krotność

Przegląd informacji ze spółek

spółka.  Piętnaście startupów oferujących swoje rozwiązania dla Grupy Tauron zakwalifikowano do pierwszego etapu programu pilotażowych wdrożeń w ramach programu akceleracji Pilot Maker, którego głównym partnerem jest Tauron, poinformowała spółka. OÜ HansaAssets ogłosiło wezwanie na 92 489

"Dz": Polacy wolą własny biznes niż zasiłek

Polsce zasiłków w takiej samej wysokości przez najwyżej trzy miesiące. Standardowy miesięczny zasiłek dla bezrobotnych wynosi 489 zł netto. Zaledwie 711 osób pobierało w zeszłym roku zagraniczne zasiłki dla bezrobotnych - wynika z danych Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Biorąc pod uwagę, że za

Przegląd informacji ze spółek

. Monnari podtrzymało plan zwiększenia powierzchni handlowej o co najmniej 3-4 tys. m2 w 2016 r. Nakłady Kruka na portfele wierzytelności nabyte w 2015 roku wyniosły 489 mln zł, z czego 198 mln zł w samym IV kwartale. Spłaty z portfeli wierzytelności należących do grupy wyniosły 825 mln zł w całym roku

PDA Inteliwise spadły w debiucie na NC o 5,1 proc.

Prawa do akcji informatycznej spółki Inteliwise spadły w debiucie na rynku NewConnect o 5,1 proc. do 9,49 zł. Z emisji 488.915 akcji serii C w trybie private placement Inteliwise pozyskało 4,89 mln zł. Cena emisyjna wynosiła 10 zł za akcję, a ofertę objęło 44 inwestorów. Pieniądze z emisji Inte

Przegląd informacji ze spółek

Centrum" za cenę netto 18 mln zł oraz hotelu "ibis budget Toruń" i nieruchomości o powierzchni 3 489 m2, zabudowanej niedokończonym budynkiem, który pierwotnie planowany był jako hotel "ibis", za łączną cenę netto 11 mln zł na rzecz Cube, podała spółka. Zarządzanie Sezam, spółka

Oto miasta z najtańszymi noclegami. Sprawdź, gdzie znajdziesz zakwaterowanie w korzystnej cenie

pięciogwiazdkowym hotelu zostawimy 93 funty (ok. 489 zł) . W przypadku Budapesztu najbardziej opłaca się wynająć kwaterę prywatną. Tutaj koszt wyniesie ok. 37 funtów (ok. 194 zł) . Średnia cena zakwaterowania: 27 funtów (ok. 142 zł) Do ciepłego i słonecznego Kuala Lumpur bilety lotnicze są drogie, jednak

BM Reflex: Prawdopodobne podwyżki cen paliw na koniec kwietnia

ropy w USA wzrosły w ubiegłym tygodniu 5,3 mln bbl/d osiągając poziom 489 mln bbl. W pierwszych trzech tygodniach kwietnia średni poziom zapasów ropy w USA ukształtował się na poziomie 485 mln bbl i był aż 91 mln bbl (23%) wyższy w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego. Z kolei w

W jaki sposób wadium powinno złożyć konsorcjum?

postępowania. Jego zdaniem gwarancja nie zabezpieczała oferty konsorcjum. Powinna być wystawiona na konsorcjum a nie na jego członka. Czy zamawiający postąpił w tej sytuacji zgodnie z prawem? Zdaniem Sądu Okręgowego w Poznaniu, sygn. II Ca 489/06 o ile zamawiający nie zwarł w SIWZ wyraźnego wymogu, że każdy z

Przegląd prasy

spółka w raporcie. --Grupa Azoty wypracowała w ub.r. 9,62 mld zł przychodów, EBITDA w wysokości 1,19 mld zł oraz 489 mln zł zysku netto, podała spółka, przedstawiając wstępne dane.  --Cele Esotiq & Henderson na ten rok to przyspieszenie rozwoju sieci sprzedaży w Polsce, otwieranie kolejnych

Jaki będzie podatek od aut nowych i używanych

000 1 898 1 805 1 805 Audi A6 3,0TDI Quatro 2006 218 984 21 489 4 500 4 500

Przegląd prasy

restrukturyzacją w IV kw br. --Barometr koniunktury IRG SGH spadł o 5,3 pkt kw/kw do -9,4 pkt w IV kwartale --ZCh Police zdecydują o eksploatacji nowego złoża w Senegalu na pocz. 2017 r. --Murapol kupi 2 działki w Toruniu za blisko 15 mln pod 489 mieszkań --Wskaźnik wyprzedzający CLI OECD dla Polski spadł

Gwarancję wadialną może wnieść członek konsorcjum.

, pomimo iż w jej treści uwidoczniony został tylko jeden z podmiotów wspólnie składających ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. W tym zakresie Izba podziela stanowiska Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 12 maja 2006r. sygn. Akt II Ca 489/06 i Sądu Okręgowego w Częstochowie z dnia 7

Obligacje sprzedały się dobrze, euro w górę

było już o 20 groszy tańsze. Wzmożony popyt na obligacje państw strefy to głównie zasługa Europejskiego Banku Centralnego, który pod koniec zeszłego roku pożyczył 523 bankom aż 489 mld euro. Banki komercyjne zapłaciły za trzyletnie pożyczki tylko 1 proc. w skali roku, a mogą obecnie kupować znacznie

Ile odłożyłeś na koncie w OFE?

zł Amplico 21 283 zł Aviva 21 085 zł AXA 21 489

Przegląd prasy

sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci hotelu "Mercure Toruń Centrum" za cenę netto 18 mln zł oraz hotelu "ibis budget Toruń" i nieruchomości o powierzchni 3 489 m2, zabudowanej niedokończonym budynkiem, który pierwotnie planowany był jako hotel "ibis", za

Minister Grad zapowiada kolejne debiuty na giełdzie

energii elektrycznej. Skarb Państwa ma 37,32 proc. w banku BGŻ. BGŻ posiada sieć 265 placówek; prowadzi 489 tys. rachunków oszczędnościowo- rozliczeniowych. PGE to grupa energetyczna, która powstała na bazie 11 spółek energetycznych o łącznej wartości aktywów około 38 mld zł. W skład PGE wchodzą

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

16 marca do 12 kwietnia bieżącego roku. Rozgrywki oglądało równoległe 489 120 osób, ustalając nowy rekord oglądalności na wszystkich platformach medialnych. Następne statystyki podkreślają silnie ten trend. Liczba obejrzanych godzin, w porównaniu do poprzedniego sezonu, wzrosła o 113,2% do 48,2

Półmilionerzy z PZU. Jak pracownicy zrobili interes życia

. zł do 303 tys. zł! Po dodaniu dywidend zysk rośnie do 19 tys. i 489 tys. zł. Pracownicy PZU należą do tych, którzy najwięcej zyskali na prywatyzacji wielkich firm. Fortuny zbili również zatrudnieni w PKO BP i TP SA. Załogi PGNiG i kopalni Bogdanka na razie liczą zyski na papierze, bo ich akcje nie

Jutrzenka planuje przeprowadzić emisję 1,4 mln akcji serii

Producent słodyczy Jutrzenka planuje przeprowadzić emisję 1,4 mln akcji serii D w drugim kwartale tego roku i ocenia, że z emisji pozyska około 200 mln zł. Spółka chce z emisji sfinansować m.in. akwizycje, ale szacuje, że do rozmów o przejęciach wróci pod koniec tego roku. Zdaniem prezesa Jutrzen

Kindle - amerykański czytnik książek i prasy wchodzi na polski rynek

. Według niej uwieść konsumentów będzie mogła dopiero cena na poziomie 100 dol. Poza granicami USA klienci zapłacą 279 dol. za Kindle'a z wyświetlaczem o przekątnej 15 cm. (Na rodzimym rynku Amazon.com sprzedaje również Kindle DX z wyświetlaczem o przekątnej 24,6 cm za 489 dol.). Do tej ceny należy

Biznesy w internecie. Jak najwięksi na rynku sięgają po pieniądze użytkowników

jeżeli w wyszukiwarce wpiszemy ''spawacz'', to znajdziemy 489 ludzi spełniających kryteria, jednak dostęp mamy tylko do 20 pierwszych kontaktów. Jeżeli chcemy zobaczyć pozostałe musimy zapłacić jeden z 3 miesięcznych abonamentów (standard 50 zł, plus 190 zł, Pro 390 zł - ceny netto). Według twórców

Połówka, która nie jest połówką czyli reklamowe kity 2009

miesięcznej raty, zaś po uwzględnieniu ulgi - 489 zł. Ładna polowa. Czytaj też: Windykacja w Eurobanku. Zastraszanie i obrażanie 3. Max Pożyczka z (niby) mini ratą Kredyt bez formalności na 6,99 proc.? Taką atrakcję reklamował do niedawna bank PKO BP. Wyjątkowa manipulacja. Oprocentowanie 6,99 proc. jest