482

Sprzedaż nowych domów w USA spadła do 482 tys. w czerwcu

Warszawa, 24.07.2015 (ISBnews) - Sprzedaż nowych domów jednorodzinnych w USA (wyrównana sezonowo) spadła o 6,8% do 482 tys. w czerwcu 2015 r., podał Departament Mieszkalnictwa i Rozwoju Urbanistycznego. Konsensus rynkowy wynosił 546-550 tys. domów. W ujęciu rocznym, wzrost liczby nowych

Dom Development sprzedał 962 lokale, przekazał 988 w IV kw. 2019 r.

Warszawa, 08.01.2020 (ISBnews) - Grupa Dom Development sprzedała netto 962 lokale w IV kwartale 2019 r., a przekazała 988, podała spółka. W całym 2019 roku spółka sprzedała 3 661 lokali, a przekazała 3 482. "Grupa kapitałowa Dom Development w 2019 roku osiągnęła następujące wyniki

Minister Szejnfeld zapowiada ograniczenie biurokracji dla firm

- Przedsiębiorcy są obciążeni nadmierną ilością kosztów biurokratycznych i finansowych - mówi wicemister gospodarki Adam Szejnfeld. Wiele z nich nie ma uzasadnienia. Szejnfeld zapowiada "wielkie sprzątanie" i ograniczanie barier administracyjnych dla właścicieli firm i obywateli. Już zosta

Akcjonariusze MOL zdecydowali o wypłacie 107,28 mld HUF dywidendy za 2018 r.

Warszawa, 11.04.2019 (ISBnews) - Akcjonariusze MOL zdecydowali o wypłacie łącznie 107,28 mld HUF dywidendy za 2018 r., podała spółka. "Walne zgromadzenie przyjęło 253 094 313 głosami 'za' (100% głosów) uchwałę w sprawie wypłaty sumy 107 284 482 158 HUF jako dywidendy w 2019 r. za rok

Moonlit wnioskuje do NCBR o dofinansowanie technologii HD Water System

Inteligentny Rozwój 2014-2020, Konkurs 4/1.2/2019-GameINN-IV, podana spółka. "Wnioskowana kwota dofinansowania to 1 130 568,08 zł natomiast wartość całego projektu wynosi 1 482 163,25 zł. W przypadku otrzymania dotacji, potencjalna data rozpoczęcia projektu to 1 stycznia 2021 r., a okres jego trwania to

MRPiPS: Przedsiębiorcy złożyli 2 mln wniosków o wsparcie, trwają wypłaty

Warszawa, 27.04.2020 (ISBnews) - Przedsiębiorcy złożyli ponad 2 mln wniosków o wsparcie w ramach tarczy antykryzysowej. Dotychczas na ochronę miejsc pracy wypłacono 1,2 mld zł ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP) oraz 482 mln zł w formie pożyczek dla

PCC Exol przydzielił obligacje serii C1 o łącznej wartości 20 mln zł

emisyjnej równej 100 zł. "Złożono 974 zapisów na 482 743 obligacji serii C1. Inwestorom przydzielono łącznie 200 000 obligacji serii C1. Średnia stopa alokacji w wyniosła 41,43%. Średnia stopa redukcji wyniosła 58,57%" - czytamy w komunikacie. PCC Exol jest największym producentem środków

Akcjonariusze LPP zdecydują 7 VI o wypłacie 110,06 mln zł na dywidendę

obrotowym 2018 kwocie 592 294 929,66 zł, w następujący sposób: kwotę 110 065 020,00 zł przeznaczyć do podziału między akcjonariuszy jako dywidendę; pozostałą część zysku netto, tj. kwotę 482 229 909,66 zł wyłączyć od podziału i przekazać na kapitał zapasowy spółki" – czytamy w

Portfel zamówień Budimeksu wynosił 10,48 mld zł na koniec I kw.

2019 roku wynosił 10 482 685 tys. zł. Wartość kontraktów podpisanych w okresie styczeń- marzec 2019 roku wyniosła 1 183 723 tys. zł, podano także. Budimex jest notowany na warszawskiej giełdzie od 1995 r. Jego inwestorem strategicznym jest hiszpańska firma Ferrovial. W 2018 r. miał 7,38 mld zł

Nextbike ma umowę na utrzymanie systemu rowerów miejskich w Katowicach

, podała spółka. Nextbike zapewni minimum 482 sztuk rowerów. Spółka otrzyma łączne wynagrodzenie w kwocie 1 633 900 zł netto. "Umowa została zawarta na okres od dnia 1 kwietnia 2019 r. do 1 listopada 2019 r. z możliwością jej przedłużenia" - czytamy w komunikacie. Nextbike Polska jest numerem

PGNiG chce rekomendować wypłatę dywidendy za 2018 r.

. Pod koniec października 2018 r. PGNiG zdecydował o wypłacie akcjonariuszom zaliczki w kwocie 404 482 039,99 zł na poczet przewidywanej dywidendy z zysku spółki za 2018 r., co daje 0,07 zł na akcję PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy

Wielton: Sprzedaż przyczep rolniczych wzrosła o 21% r/r w 2019 roku

Warszawa, 04.02.2020 (ISBnews) - Segment produktów dla rolnictwa Wieltonu odnotował wzrost o 21% r/r do 482 rejestracji w 2019 r., podała spółka. Obrót w segmencie Agro osiągnął w minionym roku rekordowe 73,2 mln zł. Dzięki temu producent uplasował się na trzecim miejscu w Polsce z 8,9% udziału

Polska Żegluga Morska zwiększyła przewozy do 16,8 mln t w 2019 r.

stalowych (576 tys. ton, wzrost o 24,7%). Struktura przewozów pozostałych ładunków przedstawia się następująco: śruta drewniana - 746 tys. ton, fosforyty - 703 tys. ton, kategoria określana jako "inne" - 482 tys. ton, sól drogowa - 316 tys. ton, ruda żelaza - 95 tys. ton, siarka - 55 tys. ton

CBRE: Powierzchnia magazynowa w Polsce wzrośnie do ponad 20 mln m2 w 2020 r.

razem z Warszawą (482 tys. m2). W 2019 r. do użytku oddano 2,7 mln m2 nowoczesnej powierzchni przemysłowej i logistycznej, co jest najwyższym poziomem w historii. Podaż na koniec roku ustabilizowała się na poziomie 18,4 mln m2. Największym projektem oddanym do użytku był Panattoni BTS Amazon Gliwice o

Norges Bank IM wypowiedział Altus TFI umowę na zarządzanie portfelem

, wypowiedzenie umowy skuteczne jest z końcem dnia 3 września 2018 r. Wypowiedzenie nastąpiło zgodnie z terminem rozwiązania określonym w umowie" - czytamy w komunikacie.  Na podstawie umowy, Altus TFI zarządzał aktywami netto o wartości 482 700 948,31 USD (wg. stanu na dzień 30 sierpnia 2018 r

Zamówienia w przemyśle USA wzrosły o 0,4% m/m w lipcu

Warszawa, 02.09.2014 (ISBnews) - Zamówienia na towary wyprodukowane w USA w lipcu br. wzrosły o 0,4% m/m do 482 mld USD, podał Departament Handlu w komunikacie. Konsensus rynkowy wynosił 0,1% wzrostu. Z wyłączeniem transportu, nowe zamówienia zwiększyły się o 0,6%. Konsensus wynosił 0,6

Akcjonariusze LPP zdecydowali o 60 zł dywidendy na akcję z zysku za 2018 r.

netto w kwocie 482 229 909,66 zł wyłączyć od podziału i przekazać na kapitał zapasowy spółki" - czytamy w komunikacie. 8 czerwca 2019 roku ustalono jako dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za rok obrotowy 2018 (dzień dywidendy), 27 czerwca 2019 roku jako

Akcjonariusze PGNiG zdecydują 27 VI o wypłacie dywidendy za 2018 r.

dywidendy. Oznacza to wypłatę 0,18 zł dywidendy na jedną akcję. Spółka przypomniała, że w związku z wypłatą w dniu 3 grudnia 2018 roku zaliczki w kwocie 404 482 039,99 zł, tj. 0,07 zł na jedną akcję na poczet przewidywanej dywidendy z zysku za 2018 rok, pozostała do wypłaty część dywidendy za rok 2018

PGNiG rekomenduje wypłatę łącznie 0,18 zł dywidendy na akcję z zysku za 2018 r.

wypłatą w dniu 3 grudnia 2018 roku zaliczki w kwocie 404 482 039,99 zł, tj. 0,07 zł na jedną akcję na poczet przewidywanej dywidendy z zysku za 2018 rok, pozostała do wypłaty część dywidendy za rok 2018 wynosi 635 614 634,27 zł, tj. 0,11 zł na jedną akcję" - czytamy w komunikacie. Zarząd PGNiG

Baltona miała wstępnie 4,34 mln zł straty netto, 12,06 mln zł EBITDA w 2018 r.

Warszawa, 26.04.2019 (ISBnews) - Baltona odnotowała 4 342 tys. zł skonsolidowanej straty netto w 2018 r. przy przychodach w wysokości 482 968 tys. zł, podała spółka, prezentując wstępne dane. EBITDA we wspomnianym okresie wyniosła wstępnie 12 062 tys. zł. Jednostkowa strata netto za 2018 r

Zarząd MOL rekomenduje 142,5 HUF dywidendy na akcję z zysku za 2018 rok

Warszawa, 15.03.2019 (ISBnews) - Zarząd MOL zarekomendował przeznaczenie na wypłatę dywidendy łącznie 107 284 482 158 HUF z zysku za 2018 rok, podała spółka. Oznacza to w sumie 142,5 HUF na każdą akcję. "Biorąc pod uwagę wyniki za 2018 rok, siłę naszego bilansu, przyszłe plany inwestycyjne

Asseco Business Solutions miało 14,06 mln zł zysku netto, 17,4 mln zł zysku EBIT w II kw. 2019 r.

% do poziomu 48 482 tys. zł w porównaniu do okresu porównywalnego wynika z głównej mierze z zastosowania od 1 stycznia 2019 roku MSSF 16, który spółka wdrożyła bez przekształcenia danych porównywalnych. Spowodowało to wzrost amortyzacji związany z aktywami z tytułu prawa do użytkowania nieruchomości

Dom Development spodziewa się 'zdecydowanego' wzrostu zysku w 2017 r.

dobry i zdecydowanie większy od 2016 r." - powiedział Zalewski podczas konferencji prasowej. Poinformował także, że plan przekazań Dom Development na ten rok obejmuje ok. 2 600 lokali wobec 2 482 w ubiegłym roku. "Na koniec 2016 r. mieliśmy już 1 300 mieszkań sprzedanych na projektach

Oferta Ursus Bus najkorzystniejsza w przetargu na autobusy dla Zielonej Góry

. "Dostawy będą realizowane w roku 2018. Wartość oferty brutto wynosi 96 482 700,6 zł. Dostawy będą realizowane w roku 2018" - czytamy w komunikacie. W przetargu złożono dwie oferty, strony uprawnione są do wniesienia środków ochrony prawnej do Krajowej Izby Odwoławczej, podano również

PGNiG wypłaci 404,48 mln zł zaliczki na poczet dywidendy za 2018 r.

Warszawa, 29.10.2018 (ISBnews) - Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) podjął decyzję o wypłacie akcjonariuszom zaliczki w kwocie 404 482 039,99 zł na poczet przewidywanej dywidendy z zysku spółki za 2018 r., co daje 0,07 zł na akcję, podała spółka  "Zaliczką

CEZ miał 88 mln CZK zysku netto, 9,8 mld CZK EBITDA w III kw. 2019 r.

Warszawa, 12.11.2019 (ISBnews) - CEZ odnotował 88 mln CZK skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2019 r. wobec 1 482 mln CZK zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Wynik EBITDA wyniósł 9,8 mld CZK wobec 11,8 mld CZK zysku rok wcześniej

ZBP: Wszystkie banki za przedłużeniem tzw. 'sześciopaku' na 2019 r. 

. "Należy podkreślić, że kredyty walutowe należą do jednych z najlepiej spłacanych kredytów mieszkaniowych w portfelach banków. Na koniec czerwca 2018 r. wg danych BIK, liczba kredytów w CHF wynosiła 482 tys. sztuk. Rok wcześniej było to o 27 tys. więcej, a w 2016 stan portfela wynosił 530 tys. sztuk

Ciech rekomenduje wypłatę dywidendy w wysokości 5,7 zł na akcję

. "Zarząd Ciech informuje, że w dniu 23 maja 2018 r. podjął uchwałę, w której rekomenduje zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu emitenta: - przeznaczyć zysk netto wypracowany przez spółkę w 2017 roku w wysokości 243 907 228,06 zł w całości na wypłatę dywidendy; - przenieść kwotę 56 482 253,24 zł z

Baltona miała 3,92 mln zł zysku netto, 4,69 mln zł zysku EBIT w III kw. 2018 r.

porównywalnym okresie kiedy to wynosił on 7 482 tys. zł" - podano także w raporcie. W ujęciu jednostkowym strata netto w I-III kw. 2018 r. wyniosła 0,54 mln zł wobec 2,92 mln zł zysku rok wcześniej. Grupa kapitałowa Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego Baltona S.A. zajmuje się sprzedażą towarów w

URE: Aktywnie w obrocie gazem uczestniczyło 108 podmiotów w IV kw. 2017 r.

zawartych na giełdzie towarowej wyniósł 37 740 482 MWh (średnia cena 83,78 zł/MWh)" - czytamy w komunikacie. W IV kw. 2017 r. w wyniku realizacji kontraktów zawartych na Towarowej Giełdzie Energii dostarczono 4 698 202 MWh na rynku RDNG, 1 409 916 MWh na rynku RDBG i 31 632 364 MWh na rynku

GPW oczekuje, że łączna liczba notowanych spółek przebije poziom 900 w tym roku

.  "Zakładamy, że przebijemy barierę 900 spółek w tym roku" - powiedział Fotek podczas posiedzenia sejmowej Komisji Gospodarki i Rozwoju. Obecnie na rynku głównym notowane są 482 spółki, a na NewConnect - 405 spółek (co daje łącznie 887 emitentów).  Wiceprezes wskazał, że

Samar: Import aut używanych wzrósł o 9,4% r/r do 93,8 tys. sztuk w kwietniu

Warszawa, 13.05.2019 (ISBnews) - Liczba samochodów osobowych i dostawczych o DMC do 3,5 tony sprowadzonych do Polski w kwietniu br. wzrosła o 9,4% r/r do 93 849 pojazdów, poinformował IBRM Samar. Wynik po czterech miesiącach br. wynosi 335 482 sztuki i jest o 2,7% wyższy niż rok wcześniej

Alior Bank miał 73,24 mln zł zysku netto, 76,5 mld zł aktywów w I kw. 2020 r.

wcześniej. Marża odsetkowa netto wyniosła 4,34% na koniec I kw. wobec 4,7% rok wcześniej. Wpływ wyroku TSUE dot. zwrotu prowizji wyniósł 0,35 pkt proc.  Przychody wyniosły 1 015 mln zł wobec 1 026 mln zł rok wcześniej.  Koszty działania spadły o 6% w skali roku do 482 mln zł. Bez

KDPW wyznaczył dzień splitu akcji PZU na 30 listopada

Warszawa, 24.11.2015 (ISBnews) - Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (KDPW) podjął na wniosek PZU uchwałę określając 30 listopada jako dzień podziału 86 348 289 akcji spółki o wartości nominalnej 1 zł każda na 863 482 890 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda, podało PZU. Pod koniec

ZM Henryk Kania pozyskały 45 mln zł w ramach emisji obligacji serii G

nastąpi 12 kwietnia 2018 roku. Odsetki od obligacji będą wypłacane w okresach kwartalnych. Obligacje serii G nie są zabezpieczone" - czytamy również. Wartość zaciągniętych przez ZM Henryk Kania zobowiązań na 30 czerwca 2017 r. wynosi: 575 482 tys. zł. Emitent ocenia, że do czasu całkowitego wykupu

Obroty na rynku głównym GPW wzrosły o 28,9% r/r do 261 mld zł w 2017 r. 

2017 r.  Łączna kapitalizacja 482 spółek krajowych i zagranicznych notowanych na głównym rynku sięgnęła na koniec grudnia tego roku 1 419,22 mld zł (340,27 mld euro). W grudniu 2017 r. na rynku głównym zadebiutowały spółki Marvipol Development, NanoGroup, Tower Investments,  R22 oraz

Pragma Faktoring przydzieliła 120 tys. obligacji serii J o wartości 12 mln zł

;osób. "Wartość przeprowadzonej subskrypcji: 12 000 000,- zł; łączne koszty emisji wyniosły: 482 100 zł" - podano także. Pragma Faktoring SA jest firmą faktoringową z sektora pozabankowego. Spółka rozpoczęła działalność w 1996 r. świadcząc usługi w zakresie obrotu

Skarb Państwa złożył zażelenie od postanowienia dot. spisu wierzytelności Action

Skarb Państwa - Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie zaskarżył postanowienie w przedmiocie rozpoznania sprzeciwu tego wierzyciela co do łącznej kwoty 29 116 482 zł. "W tym: kwoty 1 210 zł, co do której skarżący wniósł o pomniejszenie swej wierzytelności oraz kwoty 29 115

MCI Management ogłosiło wezwanie na ok. 19 mln akcji MCI Capital po 9,8 zł/szt.

posiadanych przez wzywającego w liczbie 33 537 126 oraz przez pana Tomasza Czechowicza, tj. przez podmiot dominujący wobec wzywającego, w liczbie 345 482" - czytamy w komunikacie. Akcje objęte wezwaniem reprezentują 35,93% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki i tyle samo liczby akcji w

Prezes GPW liczy, że część wycofywanych z giełdy spółek wróci na nią za 2-5 lat

notowanych było 482 spółki - w ub.r. wycofało się z obrotu 20 podmiotów wobec 19 wycofań w 2016 r. i 13 w 2015 r. Liczba debiutów wyniosła odpowiednio: 15 w 2017 r., 19 w 2016 r. i 30 w 2015 r. (ISBnews)

UKNF nadal oczekuje wniosku GPW Benchmark dot. przepisów BMR do końca roku

do zmieniających się realiów gospodarczych" - czytamy dalej. WIBOR jest kluczowym wskaźnikiem referencyjnym od dnia wejścia w życie rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2019/482, tj. od 26 marca 2019 r. "Odnosząc się do opracowywania tego wskaźnika UKNF pragnie podkreślić, że w

PMPG Polskie Media ma porozumienie dot. sprzedaży obligacji wartych 14,5 mln zł

Warszawa, 16.03.2017 (ISBnews) - PMPG Polskie Media zawarł porozumienie, którego przedmiotem jest ustalenie istotnych warunków przyszłej transakcji przeniesienia praw wynikających z posiadanych przez PMPG obligacji, poinformowała spółka. Wartość transakcji ma wynieść 14 482 868 zł

Kto nas będzie woził po Krakowie? Oferty otwarte

Przetarg dotyczy okresu 2014 - 2024 r. Jak informuje Michał Pyclik z ZIKiT, wyłoniony operator obejmie 4,5 z pośród 36 mln "wozokilometrów" jakie wykonuje cała KMK (linie 142, 102, 168, 152, 178, 502, 138, 120, 18, 482, 159, 482, 352). Oferty złożyły firmy: Mobilis: 32,35 mln zł

Dom Development przekaże 2900 lokali w br., potencjał na 2018 r. wzrósł do 4000

Warszawa, 27.10.2017 (ISBnews) - Dom Development ocenia, że w całym 2017 r. przekaże ok. 2 900 mieszkań wobec 2 482 w 2016 r., poinformował wiceprezes i dyrektor finansowy Janusz Zalewski. Ocenił także, że potencjał przekazań na 2018 r. sięga poziomu 4 000 mieszkań wobec 3 500 szacowanych dwa

Dom Development zwiększył sprzedaż do 2735 lokali w 2016 r., przekazania do 2482

Warszawa, 04.01.2017 (ISBnews) - Dom Development osiągnął sprzedaż netto w wysokości 2 735 lokali w 2016 r. wobec 2 383 rok wcześniej, a liczbę przekazań - 2 482 wobec 2 062 w 2015 r., podała spółka, prezentując wstępne dane. Oznacza to realizację założeń zarządu w zakresie przekazań, które

Neuca miała 36,31 mln zł zysku netto, 60,44 mln zł EBITDA w I kw. 2019 r.

ubiegłorocznego poziomu. Liczba produktów własnych w portfelu grupy wzrosła do 482 wobec 442 w I kwartale 2018 r. Neuca rozszerzyła skalę działalności w biznesach skierowanych do pacjenta. Łącznie przychodnie, badania kliniczne oraz telemedycyna zwiększyły w pierwszym kwartale 2019 roku przychody o 54% do blisko

Dom Development przekaże ok. 2 900 mieszkań w br., potencjał na 2018 r. - 3 500

Warszawa, 24.08.2017 (ISBnews) - Dom Development ocenia, że w całym 2017 r. przekaże ok. 2 900 mieszkań wobec 2 482 w 2016 r., poinformował wiceprezes i dyrektor finansowy Janusz Zalewski. Potencjał przekazań na 2018 r. sięga natomiast poziomu 3 500 mieszkań. "Spodziewamy się w III kw

Przegląd informacji ze spółek

wzrosnąć o 9% r/r. Segment produktów dla rolnictwa Wieltonu odnotował wzrost o 21% r/r do 482 rejestracji w 2019 r., podała spółka. Obrót w segmencie Agro osiągnął w minionym roku rekordowe 73,2 mln zł. E003B7 - spółka zależna Rafako - poinformowała, że prace związane z realizacją bloku energetycznego

Obroty ogółem na rynku głównym GPW spadły o 15,4% r/r do 15,6 mld zł w sierpniu

wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń na głównym rynku wyniosła 700,72 mln zł. Kapitalizacja 429 spółek krajowych notowanych na głównym rynku na koniec sierpnia 2016 r. wyniosła 526 mld zł. Łączna kapitalizacja 482 spółek krajowych i zagranicznych notowanych na tym rynku na koniec sierpnia 2016

Przegląd informacji ze spółek

sprzedała netto 962 lokale w IV kwartale 2019 r., a przekazała 988, podała spółka. W całym 2019 roku spółka sprzedała 3 661 lokali, a przekazała 3 482. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Auto Partner wyniosły 105,03 mln zł w grudniu 2019 r., co oznacza wzrost o 33,04% r/r, podała spółka

iAlbatros Group skupił 2,45 mln akcji własnych po 59,09 zł sztuka

własnych Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska poinformował emitenta, że w odpowiedzi na ofertę zostały prawidłowo złożone 482 oferty sprzedaży akcji na 10 141 250 szt. akcji. Stopień alokacji wyniósł 24,21%" - czytamy dalej.  W grudniu ub.r. akcjonariusze iAlbatros Group zgodzili

Samar: Liczba rejestracji nowych aut o DMC do 3,5 t wzrosła o 12,5% r/r w lutym

znajdują się samochody wysłane po rejestracji za granicę" - czytamy dalej. Natomiast samochodów dostawczych zarejestrowano w Polsce 4 638, o 0,37% (+17 szt.) więcej niż rok wcześniej i o 20,66% (+794 szt.) więcej niż w styczniu 2017 roku. W sumie, w 2017 roku zarejestrowano w Polsce 8 482 samochodów

Dom Development zamierza wprowadzić do oferty ok. 3 600 lokali w 2017 r.

- ale nie powinno to skutkować bańką ani gwałtownym wzrostem" - dodał. Dom Development sprzedał w 2016 r. 2 735 mieszkań (+15% r/r), a przekazał 2 482 (+20% r/r), z czego 1 162 w samym IV kwartale. Oferta dewelopera na koniec roku wynosiła 2 506 lokali. Dom Development - jeden z największym

Zysk netto Asbis wzrósł r/r do 2,63 mln USD w IV kw. 2016 r.

wysokości -482 tys. USD rok wcześniej. Asbis Enterprises Plc jest jednym z czołowych dystrybutorów produktów branży informatycznej na rynkach wschodzących Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki (EMEA). Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r. (ISBnews)

Użytkowanie wieczyste. Kto może zostać właścicielem gruntu

opracowywania ustawy na gruntach państwowych powinno zostać wydanych ok. 500 tys. zaświadczeń, a na gruntach samorządowych – ok. 2 mln. Najwięcej będzie musiała wydać Warszawa. „Do 28 sierpnia w stolicy wydano 54 805 zaświadczeń z 482 212 (uwaga – liczone razem ze skarbem państwa). Czyli 11,36

PGE miało 3,96 mld zł straty netto, ok. 2,1 mld zł skoryg. zysku netto w 2019 r.

operacyjna wyniosła 4 175 mln zł wobec 2 482 mln zł zysku rok wcześniej. EBITDA wyniosła 7 141 mln zł. "W 2019 roku grupa kapitałowa PGE wypracowała raportowany wynik EBITDA na poziomie ok. 7,1 mld zł, o 12% wyższy w stosunku do ubiegłego roku, głównie w wyniku dodatkowych uprawnień do emisji CO2 (EUA

KOWR: Eksport zbóż i ich przetworów wzrósł r/r do 0,9 mln ton w VII-VIII 2018 r.

eksporterzy lokowali zboże głównie na rynku unijnym (73% wywiezionego ziarna). Zboże eksportowano przede wszystkim do Niemiec (482 tys. ton – 65% eksportu ziarna z Polski), podano także. Tradycyjnie, najwięcej wywieziono pszenicy. Ważnymi jej odbiorcami były: Arabia Saudyjska (39% eksportu tego ziarna

Zysk netto Baltony spadł r/r do 2,37 mln zł w III kw. 2017 r.

okresie dziewięciu miesięcy wynik na poziomie EBITDA (liczony jako wynik operacyjny skorygowany o amortyzację) wyniósł 7 482 tys. zł i był o 3 240 tys. zł niższy niż ten sam wskaźnik w porównywalnym okresie kiedy to wynosił on 10 722 tys. zł. Z kolei, wynik netto [ogółem] grupy za okres 9 miesięcy

Akcjonariusze PBKM zdecydują 23 listopada o emisji do 946,96 tys. akcji serii L

kapitale zakładowym spółki, wynika z projektów uchwał na nadzwyczajne walne zgromadzenie.  "Podwyższa się kapitał zakładowy spółki z kwoty 2 381 527,0 złotych o kwotę nie niższą niż 0,5 zł, ale nie wyższą niż 473 482 zł, do kwoty nie niższej niż 2 381 527,5 zł 50 gr, ale nie

Lokum Deweloper dokonał przedsprzedaży 486 lokali, sprzedaży 377 lokali w 2015

obejmujących łącznie 482 lokale. Były to czwarty etap Lokum da Vinci oraz piąty Lokum di Trevi, a także dwa pierwsze etapy nowej inwestycji Lokum Victoria. W 2016 r. grupa planuje wprowadzić do sprzedaży 767 mieszkań w czterech projektach – dwóch kolejnych etapach Lokum di Trevi oraz Lokum Victoria

PGNiG: Dostęp do gazu uzyska 90% Polaków do 2022 r. dzięki 7,5 mld zł inwestycji

2022 r., podało PGNiG.  "Dzięki programowi przyspieszenia inwestycji w sieć gazową Polski, w latach 2018-2022 liczba gmin z dostępem do sieci gazowej wzrośnie o 300 z obecnych 1 482 do 1 782 (łącznie w Polsce jest 2 478 gmin), powstanie 4 817 km sieci gazowych i 77 stacji LNG. Dodatkowe

Kurs PDA Enter Air wzrósł o 14,3% na debiucie na rynku głównym GPW

Warszawa, 14.12.2015 (ISBnews) - Prawa do akcji (PDA) Enter Air zadebiutowały dzisiaj na rynku głównym GPW. Na otwarciu kurs PDA wzrósł o 14,29% do 16 zł. Enter Air jest 482. spółką notowaną na głównym rynku oraz 25. debiutem na tym rynku w 2015 roku. Enter Air ustalił wcześniej cenę

Zysk netto Kino Polska TV zmniejszył się r/r do 3,42 mln zł w III kw. 2016 r.

spowodowały również spadek zysku na działalności operacyjnej Grupy. W pierwszych 9 miesiącach 2016 r. wyniósł on 14 669 tys. zł wobec 17 482 tys. zł w analogicznym okresie ubiegłego roku. EBITDA Grupy w okresie styczeń – wrzesień 2016 r. wyniosła 35 789 tys. zł, a więc o 7% więcej niż w pierwszych 9

BIK: Zadłużenie w kredytach mieszkaniowych w CHF spadło r/r do 110,7 mld zł w VI

walucie szwajcarskiej - w czerwcu 2018 r., w porównaniu do czerwca 2017 r. w ujęciu liczbowym, ubyło 27 tys. rachunków. Obecnie pozostaje w spłacie już tylko 482 tys. kredytów frankowych. Według danych BIK na koniec czerwca 2018 r. portfel [mieszkaniowych] kredytów frankowych wyniósł 110,7 mld zł., a

PKO BP planuje sfinalizować przejęcie KBC TFI w I kw. 2018 r.

zwiększyła o ponad 35 tys. i obecnie wynosi 482 tys., co czyni PKO TFI największym towarzystwem funduszy inwestycyjnych w Polsce pod względem liczby klientów" - głosi komunikat.  PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Aktywa razem banku wyniosły 285,57 mld zł mld zł na koniec

Zysk netto Geotransu wzrósł r/r do 0,48 mln zł w IV kw. 2017 r.

zł w IV kw. 2017 r. wobec 4,24 mln zł rok wcześniej. "Spółka Geotrans w okresie IV kw. 2017 r. osiągnęła przychody netto ze sprzedaży o wartości 3 482 535,58 zł, co w porównaniu do 4 241 744,35 zł w analogicznym okresie roku poprzedniego oznacza spadek osiąganych przychodów o 17,9% r/r. W

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na wtorek

90,9 16:00 USA Sprzedaż nowych domów lipiec 510 tys. 482 tys. (ISBnews/XTB)

Przegląd prasy

abonamentu telefonii stacjonarnej wg gazety Puls Biznesu --MF: Na 482 tys. wszystkich CIT-owców aż 437 tys. (90%) potencjalnie zakwalifikowało się do stosowania stawki 15-procentowej Gazeta Wyborcza: --NIK: Tysiące Polaków ma zaniżone emerytury, bo nie wystąpiło do ZUS-u z wnioskiem o przeliczenie

Introl zanotował 2,33 mln zł zysku netto, 5,47 mln zł EBITDA w I kw. 2018 r.

. (wzrost marży w ramach segmentu dystrybucji z doradztwem technicznym)" - czytamy w raporcie.  Introl podał, że w stosunku do roku ubiegłego wzrosły koszty sprzedaży oraz koszty ogólnego zarządu odpowiednio o 1 482 tys. zł (tj. o 22%) oraz o 350 tys. zł (tj. o. 6,3%), wzrost ten wynikał

Przegląd informacji ze spółek

finalizacji transakcji w 2021 r., podała spółka. CEZ prognozuje 58 mld CZK EBITDA i 17-18 mld CZK skorygowanego zysku netto w 2019 r., podała spółka. CEZ odnotował 88 mln CZK skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2019 r. wobec 1 482 mln CZK zysku rok

Projprzem złożył pozew o ustalenia zakazu wykonywania głosu przez Immobile

zbadanie. Immobile ogłosiło 1 kwietnia wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji Projprzem, w ramach którego zamierza nabyć 1 350 000 akcji, uprawniających do 14,92% z ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki. W wyniku wezwania GK Immobile zamierza osiągnąć łącznie 2 463 482 akcji

Lokum Deweloper podtrzymuje prognozy z ponad 42 mln zł zysku netto w 2016 r.

potencjał 612 lokali do rozpoznania w wyniku za 2016, w tym 130 mieszkań gotowych i 482 w inwestycjach do zakończenia w tym roku" - dodał prezes Lokum. W ub.r. zysk netto (ogółem) ze sprzedaży notarialnej 377 lokali wyniósł 37,5 mln zł. Dalsze zwiększanie skali działalności przez Grupę Lokum w 2016

Zysk netto Lokum Deweloper wzrósł r/r do 34,44 mln zł w 2015 r.

r. Grupa zanotowała rekordową liczbę przedsprzedanych mieszkań: 486 lokali, co oznacza wzrost o 37% r/r, podano także. "Osiągnięcie rekordowego wyniku przedsprzedaży w 2015 r. było możliwe dzięki wprowadzeniu do oferty 482 lokali w dwóch lokalizacjach we Wrocławiu. Na poprawę wyników

Ceny ofertowe mieszkań na rynku wtórnym spadły o 1,6% r/r w lipcu

się dużą stabilnością. Ceny w większości dużych miast nie uległy zmianom większym niż 1%. Jedynie w dwóch miastach: w Gdyni i Łodzi nabywane w ostatnim czasie lokale były tańsze niż przed miesiącem. W Łodzi obniżka wyniosła 4%. Klienci dokonujący zakupów wybierali nieruchomości w średniej cenie 3 482

Ceny polis dla kierowców pójdą w dół? Ubezpieczyciele w końcu zaczęli zarabiać na OC

. Pierwszy raz od 10 lat ubezpieczyciele wyszli na plus, zarabiając nieco ponad 482 mln zł. A jeszcze rok wcześniej byli ponad miliard złotych na minusie. W sumie w ubiegłym roku ubezpieczycielom udało się sprzedać polisy za 14,8 mld zł wobec 11,7 mld zł rok wcześniej. To o ok. 27 proc. więcej niż rok

Dom Development liczy na rozwój we Wrocławiu, a przez Euro Styl - w Trójmieście

mniej niż 300 mln zł i tyle chcielibyśmy wydać" - powiedział Zalewski. Dom Development sprzedał w 2016 r. 2 735 mieszkań (+15% r/r), a przekazał 2 482 (+20% r/r), z czego 1 162 w samym IV kwartale. Oferta dewelopera na koniec roku wynosiła 2 506 lokali. Dom Development - jeden z największym

Przegląd prasy

2018 r. --Borys: PFR zgłosi do MF jeszcze kilka zmian 'technicznych' dot. ustawy o PPK --UTK: W przewozach towarów najbardziej widoczny wzrost transportu kruszyw w 2018 --Millennium ma zgodę KNF na zaliczenie obligacji podporządk. do kapitału Tier II --Oferta konsorcjum Torpolu za 482 mln zł

BIK: Brak niedziel handl. wpłynie na sprzedaż kredytów zaciąganych w weekendy

Business Intelligence BIK Sławomir Grzybek, cytowany w komunikacie. Dużą aktywność w okresie przedświątecznym ub. roku miały firmy pożyczkowe. W grudniu 2017 r. firmy spoza sektora bankowego, raportujące do BIK, udzieliły pożyczek (łącznie ratalnych i gotówkowych) na kwotę 482 mln zł (wzrost r/r o 43

Przegląd prasy

wprowadza nową linię produktów z Włoch - GustoBello --Grupa Kęty planuje zwiększyć zatrudnienie o ok. 300 osób w 2019 r. --Grupa Kęty planuje sprzedaż do klientów indyw. w USA w segm. syst. aluminiowych --Oferta konsorcjum Torpolu za 482 mln zł oceniona najwyżej, ale przekracza budżet --MF sprzedało

BIG InfoMonitor/BIK: Kwota zaległości wzrosła do 78,7 mld zł w III kw.

. W ujęciu geograficznym średnia wartość zaległego zobowiązania przypadająca na osobę podwyższyła się we wszystkich województwach, najbardziej w mazowieckim o 881 zł (2,4%), warmińsko-mazurskim 479 zł (2,1%) i kujawsko-pomorskim 482 zł (2%). Średnia zaległość przypadająca na osobę

Przegląd informacji ze spółek

zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) podjął decyzję o wypłacie akcjonariuszom zaliczki w kwocie 404 482 039,99 zł na poczet przewidywanej dywidendy z zysku spółki za 2018 r., co daje 0,07 zł na akcję, podała spółka  Grupa 

Akcja kredytowa BGŻ BNP wzrosła o 4% r/r w I półr., wskaźnik NPL spadł do 7,2%

2016 r. Na koniec czerwca grupa kapitałowa Banku BGŻ BNP Paribas obsługiwała 2,7 mln klientów. Sieć oddziałów Banku obejmowała 482 placówki w całym kraju oraz 116 punktów obsługi klienta (dawny Sygma Bank Polska). "W I półroczu 2017 roku w bankowości korporacyjnej skupialiśmy się na

KNF utrzymała decyzję ws. nałożenia kar na Alior Bank

działalności, zaś w toku postępowania stwierdzono brak takiego dostosowania w banku. Komisja informuje, że maksymalny wymiar kar w niniejszej sprawie wynosił: - w pkt I - 10 000 000 zł, - w pkt II - 482 853 100 zł. "Wymaga podkreślenia, że na wysokość sankcji nałożonych w decyzji z dnia 6 sierpnia

Nowy problem Volkswagena? Bank może zażądać zwrotu kredytów

skandalu z fałszowaniem danych o emisji spalin. Przypomnijmy, że skandal wybuchł niecały miesiąc temu, gdy amerykańska Agencja Ochrony Środowiska (EPA) oskarżyła Volkswagena o manipulowanie zawartością trucizn w spalinach aut sprzedawanych Amerykanom. Chodziło o 482 tys. aut marek Audi i VW z

GK Immobile nabyła 630 440 akcji Projprzemu w wezwaniu

Immobile zamierza osiągnąć łącznie 2 463 482 akcji Projprzemu, tj. 32,38% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Projprzem. Działalność firmy Projprzem S.A. z siedzibą w Bydgoszczy realizowana jest na trzech obszarach. Pierwszy z nich to produkcja konstrukcji stalowych, głównie dla energetyki

Bank PKO BP miał 933 mln zł zysku netto, 298,67 mld zł aktywów w II kw. 2018 r.

. Wynik z tytułu prowizji i opłat wyniósł w I półroczu 2018 roku 1 482 mln zł i był o 39 mln zł wyższy niż w roku poprzednim. Wynik pozostały w I półroczu 2018 roku wyniósł 500 mln zł i był zbliżony do uzyskanego w I półroczu 2017 roku, podano także.  "W I półroczu 2018

Przegląd informacji ze spółek

. dzięki wejściu na rynki Kenii i Kuwejtu oraz rozpoczęcie sprzedaży na rynku klienta indywidualnego w Stanach Zjednoczonych, poinformował członek zarządu Grupy Kęty Tomasz Grela. Oferta konsorcjum Torpolu (lider) i PUT Intercor, warta ok. 391,9 mln zł netto (tj. 482 mln zł brutto), otrzymała najwyższą

Eksport wieprzowiny, wołowiny i drobiu wzrósł r/r w I-VI 2015 r.

, podała ARR. "W dalszym ciągu dynamicznie wzrasta polski eksport żywca, mięsa i przetworów drobiowych. W pierwszej połowie 2015 r. wyniósł on 482 tys. ton (w ekwiwalencie mięsa), o 16% więcej niż przed rokiem" - podano również w materiale. Import produktów drobiowych do Polski spadł się o

Wzrost rentowności polskich obligacji. To może podnieść koszty obsługi długu

obligacjach będzie widoczny dopiero wtedy, gdy przyjdą ciężkie czasy. A wraz z Brexitem i wygraną Trumpa właśnie nadchodzą, co pokazuje skok kosztów zadłużania się. Obecnie zagraniczne zadłużenie skarbu państwa wynosi 482 mld zł, co stanowi około 53,6 proc. długu Polski. Minister rozwoju i finansów Mateusz

Liczba zgłoszonych patentów z Polski wzrosła o 17 proc. Niby dużo, ale...

W 2015 r. polskie podmioty złożyły w Europejskim Urzędzie Patentowym (EPO) 568 wniosków o przyznanie patentu. Wynalazcom z Polski przyznano ich ostatecznie w sumie 150. Dla porównania: w 2014 r. złożyliśmy ich 482 (108 przyjętych). Tempo wzrostu - 17,8 proc. - jest więc całkiem przyzwoite (w tym

Ceny polis OC: albo 10 proc. podwyżki od zaraz, albo 70 proc. za kilka lat

ubezpieczyciele w Polsce ponownie walczą ceną o klientów. Z najnowszych danych Komisji Nadzoru Finansowego wynika jednak, że w 2017 r. branży ubezpieczeniowej w Polsce udało się zarobić na sprzedaży polis OC. Pierwszy raz od 10 lat ubezpieczyciele wyszli na plus, zarabiając nieco ponad 482 mln zł. w 2016 r

Polacy chcą postawić Volkswagena przed sądem za aferę spalinową

zdradzać, ile mogą wynieść roszczenia. Szwindel Volkswagena Od 2008 r. niemiecki koncern sprzedał amerykańskim kierowcom 482 tys. aut Audi A3 i VW Jetta, Beetle, Golf i Passat z czterocylindrowym silnikiem Diesla wyposażonych w oprogramowanie pozwalające manipulować zawartością trucizn w spalinach

Przegląd informacji ze spółek

utrzymanie wdrożonego w 2018 roku systemu wypożyczalni rowerów miejskich obejmującego 39 stacji oraz rozbudowę systemu polegającą na uruchomieniu 21 dodatkowych stacji, podała spółka. Nextbike zapewni minimum 482 sztuk rowerów. Spółka otrzyma łączne wynagrodzenie w kwocie 1 633 900 zł netto. Qubic Games

Przegląd prasy

raporcie. --PKP Cargo szacuje, że odnotowało 183,9 mln zł skonsolidowanego zysku netto w 2018 r., podała spółka. --Zarząd MOL zarekomendował przeznaczenie na wypłatę dywidendy łącznie 107 284 482 158 HUF z zysku za 2018 rok, podała spółka. Oznacza to w sumie 142,5 HUF na każdą akcję. (ISBnews

Przegląd informacji ze spółek

łącznej wartości nominalnej 830 mln zł do instrumentów w kapitale Tier II, podał bank.  Oferta konsorcjum Torpolu i PUT Intercor, warta ok. 391,9 mln zł netto (tj. 482 mln zł brutto), gdzie udział Torpolu w wynagrodzeniu wynosi 70%, została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu PKP

Projprzem chce, by KNF zbadała kwestię wezwania Immobile na akcje spółki

łącznie 2 463 482 akcji Projprzemu, tj. 32,38% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Projprzem. W odrębnym komunikacie Projprzem przekazał opóźnioną informację poufną dotyczącą "otrzymania od wiodącego producenta systemów przeładunkowych wstępnej oferty nabycia od Projprzem S.A. segmentu

BM Reflex: Benzyna najtańsza od maja 2009 r., możliwy dalszy spadek cen paliw

%. O ile Amerykańska Agencja Informacji Energetycznej poinformowała o spadku zapasów ropy w USA w minionym tygodniu o 5 mln do 482 mln bbl, tak zaskoczył bardzo duży wzrost zapasów produktów gotowych. Rezerwy benzyn wzrosły aż 10,6 mln bbl do 232 mln bbl. Natomiast zapasy destylatów zwiększyły się 6,4