481

Sprzedaż nowych domów w USA wzrosła do 481 tys. w grudniu

Warszawa, 27.01.2015 (ISBnews) - Sprzedaż nowych domów jednorodzinnych w USA (wyrównana sezonowo) wzrosła o 11,6% do 481 tys. w grudniu ub.r., podał Departament Mieszkalnictwa i Rozwoju Urbanistycznego.    Konsensus rynkowy wynosił 450 tys. domów.    W ujęciu rocznym

Pepees rekomenduje 0,06 zł dywidendy na akcję z zysku za 2019 r.

walnemu zgromadzeniu przeznaczenie zysku netto wypracowanego w roku 2019 w kwocie 19 181 930,51 zł na: 1. wypłatę dywidendy w kwocie 0,06 zł za jedną akcję w łącznej kwocie 5 700 000 zł; 2. kapitał zapasowy spółki pozostałą kwotę w wysokości 13 481 930,51 zł" – podała spółka w komunikacie

Błędy w zakresie wadium

Ze względu na zmiany przepisów artykuł jest nieaktualny Sprawdź najnowsze artykuły dotyczące wadium w zamówieniach publicznych Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Pojawia się pytanie czy zamawiający może wymagać, aby wadium w formie niepieniężnej było złożone w terminie wcześni

PGNiG nie spodziewa się negatywnego oddziaływania na wyniki IV kw.

z 28 481 mln zł rok wcześniej. PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju, importem gazu ziemnego do Polski, magazynowaniem gazu w podziemnych magazynach gazu, dystrybucją paliw gazowych, a także zagospodarowaniem złóż

KIG szacuje wzrost eksportu na 2,5% r/r w X, oczekuje 6% wzrostu w 2019 r.

Warszawa, 09.01.2020 (ISBnews) - Eksport zwiększył się o 2,5% r/r do 21 481 mld euro w październiku 2019 r. (wzrost o 11,4% m/m), wynika z szacunków Krajowej Izby Gospodarczej (KIG). Izba prognozuje, że w całym 2019 roku eksport wzrośnie o 6% r/r do 229,8 mld euro, a w 2020 roku - o 6,9% r/r do

Grupa Hollywood zadebiutuje na GPW w piątek

NewConnect na główny parkiet GPW.  Grupa Hollywood będzie 481. spółką notowaną na Głównym Rynku oraz 14. debiutem na tym rynku w 2017 roku. Grupa Hollywood to największa sieć pralni przemysłowych w Polsce, która rozpoczęła także ekspansję zagraniczną (Niemcy). Jest obecna w trzech segmentach rynku

KGHM miał 1 421 mln zł zysku netto, 5 229 mln zł skoryg. EBITDA w 2019 r.

2018 roku" - napisał także Chludziński. W roku 2019 nakłady na inwestycje rzeczowe wyniosły 2 475 mln zł i były wyższe niż w roku poprzednim o 16%. Łącznie nakłady inwestycyjne wraz z poniesionymi nakładami na prace rozwojowe niezakończone wyniosły 2 481 mln zł, podała także spółka. KGHM

W wezwaniu na Pfleiderer Group zawarto transakcje na 15,05 mln akcji

Warszawa, 20.08.2019 (ISBnews) - W ramach wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Pfleiderer Group, ogłoszonego 11 lipca br. przez Volantis Bidco B.V., 20 sierpnia br. zawarto transakcje, których przedmiotem było 15 054 481 akcji, podał Dom Maklerski PKO Banku Polskiego, jako podmiot

Akcjonariusze Rawlplug zdecydowali o wypłacie 0,33 zł dywidendy na akcję

kwocie 8 481 176,62 zł" - czytamy w komunikacie. Dywidendą zostaną objęte wszystkie akcje, tj. 32,56 mln szt. ZWZ ustaliło dzień dywidendy na 9.08.2017 r., a termin wypłaty dywidendy na 25.08.2017 r., podano także. Grupa Rawlplug zajmuje się opracowywaniem innowacyjnych rozwiązań z zakresu

W ofercie akcji serii L PZ Cormay inwestorzy objęli 13,48 mln akcji

Warszawa, 22.09.2017 (ISBnews) - W ofercie akcji serii L PZ Cormay inwestorzy objęli 13,48 mln akcji, poinformowała spółka. PZ Cormay oferował 16,7 mln akcji. "Należycie subskrybowanych zostało 13 481 054 akcji serii L. Niezwłocznie po przydziale akcji serii L spółka poinformuje o jego

Konsorcjum Stali miało wstępnie 11,22 mln zł jedn. zysku netto w III kw. br.

Warszawa, 22.10.2018 (ISBnews) - Konsorcjum Stali miało wstępnie w ujęciu jednostkowym 481,4 mln zł przychodów i 11,22 mln zł zysku netto w III kwartale 2018 r., podała spółka. „Jednostkowy przychód ze sprzedaży emitenta za III kwartał 2018 roku, wyniósł 481 414 tys. zł, co stanowi wzrost

Open Finance miał 5,49 mln zł straty netto, 3,53 mln zł straty EBIT w II kw.

działalności operacyjnej wyniosły 181 481 tys. zł i spadły o 2%. Spadek ten nie jest liniowy w stosunku do zmiany przychodów głównie ze względu na wyższą (w porównaniu do analogicznego okresu 2018 roku) kontrybucję sieci partnerskiej charakteryzującej się najwyższym udziałem kosztu prowizyjnego w relacji do

Energa zanotowała wstępnie 530 mln zł EBITDA w II kw. br.

mln zł, w tym: EBITDA Linii Biznesowej Dystrybucja: 481 mln zł, EBITDA Linii Biznesowej Wytwarzanie: 57 mln zł,  EBITDA Linii Biznesowej Sprzedaż: 4 mln zł' - czytamy w komunikacie.  Produkcja energii elektrycznej brutto w II kwartale 2018 r. wyniosła 849 GWh, dystrybucja energii

Rawlplug rekomenduje wypłatę 0,33 zł dywidendy na akcję za 2016 r. 

: - z zysku netto za rok obrotowy 2016 w kwocie 2 263 623,38 zł, - z kapitału zapasowego w kwocie 8 481 176,62 zł" - czytamy w komunikacie.  Zarząd proponuje także ustalić dzień dywidendy na 9 sierpnia, zaś termin wypłaty dywidendy na  25 sierpnia 2017 r.  Rawlplug odnotował

Inpro miało 6,28 mln zł zysku netto, 8,35 mln zł EBIT w I kw. 2018 r.

poprzedniego. Zysk brutto ze sprzedaży wzrósł w tym samym okresie także o 9% do wartości 15 979 tys. zł, natomiast zysk netto nieznacznie spadł (o 3 %) do wartości 6 481 tys. zł. Obniżyła się także rentowność netto z 15% do 13%. Rentowność sprzedaży brutto pozostała na niezmienionym poziomie 33%"

Pure Biologics pozyskał 10,1 mln zł na rozwój innowacyjnych projektów biotech.

Warszawa, 24.04.2019 (ISBnews) - Pure Biologics zakończył ofertę prywatną akcji, podała spółka. Zaoferowana ostatecznie liczba akcji wyniosła 481 590 szt., co oznacza, że spółka pozyskała 10,1 mln zł brutto. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na rozwój innowacyjnych leków biologicznych

DM Vestor obniżył wycenę Eurocash do 41 zł i podniósł rekomendację do 'trzymaj'

inflacji jest pozytywny dla Eurocashu, to wg nas zwiększający się koszt płac oraz koszt rozwoju nowych formatów doprowadzą do dalszych spadków marży. Obniżamy nasze prognozy na 2016 i 2017 EBITDA odpowiednio o 6,3% i 9,5% do 455 mln zł i 481 mln zł" - czytamy w raporcie.  Analitycy prognozują

PKP PLK ma umowy na ponad 2,6 mld zł na poprawę dostępu do portów Trójmiasta

;650,41 zł netto).  Kontrakt nr 2 - roboty budowlane na linii 227/249 i stacji Gdańsk Zaspa Towarowa oraz linii 722 ma wartość 481 999 415,68 zł brutto (391 869 918,69 zł netto), podano.  PKP PLK podały także, że na terenie portu morskiego w Gdyni przebudowanych zostanie

PZU miało 734 mln zł zysku netto, 1614 mln zł zysku EBIT w II kw. 2019 r.

, jak osiągania kolejnych etapów cyfrowej transformacji PZU, czy docierania ze swoim przekazem i ofertą do milionów Polaków" - powiedział prezes Paweł Surówka, cytowany w komunikacie. W I poł. 2019 r. spółka miała 1 481 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki

AAA Auto: Mediana ceny auta używanego wzrosła o 3 tys. zł w ostatnich 4 latach

hybrydowymi. W 2016 roku na rynku było jedynie 4 572 ofert sprzedaży samochodów z silnikiem tego typu, w 2017 już 5 531, w 2018 - 8 481, a obecnie aż 12 841 hybryd" - czytamy również. Najwięcej ofert sprzedaży samochodów używanych w 2019 roku pojawiło się w województwie 

Pure Biologics wyemituje do 0,48 mln akcji serii D bez pp po 21 zł/ szt.

Warszawa, 09.04.2019 (ISBnews) - Pure Biologics przyjął uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego poprzez emisję do 481 590 akcji serii D w drodze podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, podała spółka

Zysk netto JW Construction Holding wzrósł r/r do 25,94 mln zł w 2017 r.

zł, a zysk operacyjny 48 mln zł. Grupa odnotowała zysk netto w wysokości blisko 26 mln zł. Dobre wyniki są głównie konsekwencją przekazań mieszkań z zakończonych w 2017 roku inwestycji, przede wszystkim mieszkalnego etapu C Bliskiej Woli (481 lokali) oraz osiedla Zielona Dolina II etap I (321 lokali

Produkcja cukru Astarty Holding wzrosła o 14% r/r do 109,95 tys. ton w III kw.

cena wzrosła o 40% r/r do 3 619 UAH/t. Z kolei produkcja słonecznika wzrosła o 481% r/r do 965,17 tys. ton przy spadku średniej ceny o 4% r/r do 9 167 UAH/t. Astarta Holding wyprodukowała 9,99 tys. ton oleju sojowego w III kw. 2017 r., co oznacza wzrost o 3% r/r, przy wzroście średniej ceny o 4% r

Bank Pekao mógł mieć 510-548 mln zł zysku netto w I kw. 2016 r. wg analityków

oczekiwaniami analityków, na poziomie od 469 do 484 mln zł, przy konsensusie na poziomie 479 mln zł w porównaniu z 481 mln zł w I kw. 2015 r. (ISBnews)

PZ Cormay przydzielił 13,38 mln akcji serii L w ofercie publicznej

Warszawa, 26.09.2017 (ISBnews) - PZ Cormay dokonał przydziału 13 481 054 akcji serii L w ramach oferty publicznej realizowanej na podstawie prospektu emisyjnego zatwierdzonego w lipcu, podała spółka. "Zgodnie z ww. prospektem, niezwłocznie po dokonaniu przydziału (spodziewany termin to 27

Lokum Deweloper ma pozwolenie na użytkowanie Lokum di Trevi VII we Wrocławiu

obejmujących w sumie 1 159 lokali. Obecnie w budowie znajduje się ósmy etap (233 lokale dostępne w ofercie), a w przygotowaniu są etapy IX i X, w których powstanie łącznie 481 lokali, podano również Lokum Deweloper w 2016 r. sprzedał 645 lokali, działa we Wrocławiu i w Krakowie. Spółka zadebiutowała na rynku

BIG InfoMonitor: Zaległości wobec dostawców usług TV wzrosły do ponad 143 mln zł

wynika z danych Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor na koniec września br. przeciętny dłużnik kablówki czy też platformy cyfrowej miał 1987 zł zaległości. Przez rok kwota ta wzrosła o 481 zł. W 11 województwach jest to już nawet ponad 2000 zł na osobę. Najwyższe zaległości mają mieszkańcy województwa

Lokum Deweloper oddał VI etap Lokum di Trevi, obejmujący 100 lokali

481 lokali, podano również. Osiedle Lokum di Trevi to sztandarowy projekt grupy Lokum Deweloper, położony w dzielnicy Krzyki - Tarnogaj na południu Wrocławia, w rejonie ulic Armii Krajowej i Bardzkiej. Deweloper podał również, że na koniec czerwca miał w swojej ofercie 914 lokali (wobec 1164 na

Kurs PDA Korporacji KGL nie zmienił się na debiucie na rynku głównym GPW

Warszawa, 10.12.2015 (ISBnews) - Prawa do akcji (PDA) Korporacji KGL zadebiutowały dzisiaj na rynku głównym GPW. Na otwarciu kurs akcji nie zmienił się wobec ceny odniesienia i wyniósł 19 zł. Korporacja KGL jest 481. spółką notowaną na głównym rynku oraz 24. debiutem na tym rynku w 2015 roku

PZPM: Rejestracje nowych pojazdów użytkowych pow. 3,5t wzrosły o 28,7% r/r w X

więcej o 14,5% niż w analogicznym czasie 2017 r., podano także. W grupie nowych samochodów ciężarowych pow. 3,5t. w październiku br. zarejestrowano 3 393 szt. Był to poziom wyższy niż rok wcześniej (+25,1%; +680 szt.) i wyższy niż we wrześniu br. (+16,5%; +481 szt.). Od początku roku zarejestrowano 25

PGNiG miało wstępnie 552 mln zysku netto, 1,47 mld zł EBITDA w III kw. 2018 r.

. EBITDA wyniosła 5 769 mln zł wobec 5 256 mln zł rok wcześniej. Skonsolidowane przychody wyniosły w tym okresie wstępnie 28 481 mln zł wobec 24 777 rok wcześniej, a zysk operacyjny wyniósł 3 800 mln zł wobec 3 260 mln zł rok wcześniej, podała spółka. W III kw. 2018 r. na 1 469 mln zł EBITDA

Panattoni Europe rozpoczął budowę Panattoni Park Białystok o pow. 40,6 tys. m2

czwartą w Białymstoku. Nowo powstająca inwestycja Panattoni Park Białystok o powierzchni 40 620 m2 składać się będzie z trzech budynków liczących kolejno: 3 818 m2, 22 321 m2 i 14 481 m2. Centrum logistyczne o charakterze multi-tenant jest opracowane dla najemców reprezentujących różne branże - od

GUS: Produkcja samochodów osobowych wzrosła o 3,8% r/r w VIII

samochodów ciężarowych (wraz z ciągnikami drogowymi do ciągnięcia naczep) wzrosła o 75% r/r do 5 266 sztuk w sierpniu 2015 r. W okresie ośmiu miesięcy br. odnotowano wzrost o 1,3% r/r do 76 481 pojazdów.  Produkcja pojazdów do transportu publicznego w Polsce w sierpniu br. wzrosła o 16,8% r/r do 334

Rekordowy wzrost składki do ZUS dla przedsiębiorców

wykonanych na początku kwietnia na reprezentatywnej grupie wynika, że gdyby wprowadzić dobrowolność, ponad 45 proc. firm zrezygnowałoby z płacenia składek.  - To oznacza, że do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych wpływałoby co miesiąc o 481 mln zł mniej, a w skali roku byłby to ubytek o 5,8 mld zł. Środki

PGNiG miało 30 mln zł zysku netto, 803 mln zł EBITDA w III kw. 2019 r.

skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 2 824 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 29 653 mln zł w porównaniu z 28 481 mln zł rok wcześniej. Wynik EBITDA był niższy o 32% r/r i wyniósł 3,93 mld zł w I-III kw. 2019 r. "

mDM rozpoczął rekomendowanie LC Corp od 'kupuj' i wyceny 3,54 zł

płacono 2,77 zł. "W połowie września Leszek Czarnecki sprzedał wszystkie posiadane przez siebie akcje (51,2% udziału) po cenie 2,1 zł/akcję (481 mln zł). Powyższa transakcja oznacza w praktyce objęcie kontroli nad spółką przez fundusze rynku kapitałowego. Uważamy, że zmiana właścicielska

PwC: Płatności mobilne wykorzystuje 39% konsumentów w codziennych zakupach

, że je posiada urządzenia wspomagane sztuczną inteligencją, a 40% wyraziło chęć ich zakupu" - czytamy w materiale. Raport powstał na podstawie badania PwC "Global Consumer Insight Survey 2018" przeprowadzonego metodą CAWI w 27 krajach na reprezentatywnej próbie 22 481 osób. Liczba

Przychody LPP wzrosły o ok. 13% r/r do ok. 430 mln zł w listopadzie

marży zrealizowanej w listopadzie roku poprzedniego" - czytamy w komunikacie.  Wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń - listopad 2015 roku wyniosła 4 481 mln zł i była wyższa o ok. 7% niż rok wcześniej, podano także.  LPP podało, że powierzchnia handlowa

PZPM: Rejestracje nowych przyczep i naczep wzrosły o 15% r/r w kwietniu

. "W podgrupie przyczep i naczep o DMC pow. 3,5 t przybyło w kwietniu br. 2 481 pojazdów. Rezultat z ostatniego miesiąca był wyższy o 38,5% r/r i niższy o 9,5% w porównaniu m/m. Jednocześnie był to najwyższy wynik kwietnia w tej grupie pojazdów w obserwacjach od 2009 r." - czytamy dalej. Grupa

eurobank miał 103,1 mln zł zysku netto, 14,46 mld zł aktywów w 2018 r.

bezpłatne konto „W pełni". Użytkownicy bankowości mobilnej otrzymali również nowe funkcjonalności. Liczba placówek eurobanku wyniosła 481 na koniec ub.r., w tym: 237 to placówki własne, a 244 franczyzowe. Aktywa razem banku wyniosły 14,46 mld zł na koniec 2018 r. wobec 13,8 mld zł

PZPM: Rejestracje nowych pojazdów pow. 3,5t wzrosły o 11,2% r/r w październiku

. miesiącach tylko symbolicznym jest MAN - 3 787szt. (-0,1%). Na czwartym miejscu Mercedes-Benz (3 481 sztuk), ze wzrostem +4,3% w skali roku, a piąte zajmuje Volvo (3 427szt.; -2,9%). " - czytamy dalej. (ISBnews)

Portfel zamówień Budimeksu na koniec I pol. br. wynosił 9,27 mld zł

zewnętrzne źródła finansowania, na dzień 30 czerwca 2016 r. wynosiła 1 784 mln zł. Na dzień 30 czerwca 2015 roku pozycja gotówkowa netto Grupy Budimex wyniosła 1 481 mln zł" - podano także. Budimex - jedna z największych spółek budowlanych w Polsce - jest notowany na warszawskiej giełdzie od 1995 r

Zysk netto CD Projektu spadł r/r do 200,27 mln zł w 2017 r.

publicznych beta testów" - czytamy dalej. Największy udział w sprzedaży Grupy CD Projekt miały przychody wygenerowane przez segment CD Projekt RED w kwocie 330 304 tys. zł. Składają się na nie w 96,7% przychody ze sprzedaży produktów w kwocie 319 481 tys. zł wynikające głównie z uzyskanych tantiem

Akcjonariusze FFiL Śnieżka zdecydują 3 czerwca o 3,15 zł dywidendy na akcję

akcjonariuszy założycieli, posiadaczy świadectw założycielskich w wysokości 0,5% zysku netto dla każdego założyciela tj. 2% zysku netto w łącznej kwocie: 1 164 320,40 zł 3. pokrycie straty z lat ubiegłych w kwocie 8 481 006,29 zł Pozostałą kwotę zysku w wysokości 8 824 693,00 zł przekazać na kapitał zapasowy

GUS: Eksport w USD do Rosji wzrósł o 0,1% r/r w I-VI

Warszawa, 12.08.2016 (ISBnews) - Eksport polskich towarów do Rosji odnotował wzrost o 0,1% r/r do 2 766,9 mln USD w okresie styczeń-czerwiec 2016 roku, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS).  Liczony w euro, polski eksport do Rosji wzrósł o 0,5% do 2 481 mln euro, podano w komunikacie

KOWR: Eksport zbóż i ich przetworów wzrósł r/r do 0,9 mln ton w VII-VIII 2018 r.

. ton w tym samym okresie przed rokiem. Przychody z eksportu były o 20% większe od uzyskanych rok wcześniej i wyniosły blisko 481 mln euro. [...] Łącznie (w ekwiwalencie ziarna) do kraju przywieziono 385 tys. ton zbóż i przetworów zbożowych wobec 496 tys. ton przed rokiem. Wartość importu była o 12

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na środę

Sprzedaż nowych domów styczeń 470 tys. 481 tys. 16:00 USA Prezes Fed przedstawi półroczny raport nt. polityki monetarnej przed Komisją ds. Usług Finansowych Izby Reprezentantów - - - 16:30 USA Zmiana

Grupa Energa miała wstępnie 704 mln zł EBITDA w II kw. 2019 r.

Grupy: 704 mln zł (wobec 535 mln zł w II kwartale 2018 roku), w tym: EBITDA Linii Biznesowej Dystrybucja: 428 mln zł (wobec 481 mln zł w II kwartale 2018 roku), EBITDA Linii Biznesowej Wytwarzanie: 54 mln zł (wobec 65 mln zł w II kwartale 2018 roku), EBITDA Linii Biznesowej Sprzedaż: 235 mln zł

Boxy ogłoszeniowe - oferta specjalna

@poznan.gazeta.pl Radom 48 367 30 14 Magdalena.Lasota@radom.agora.pl Rzeszów 17 780 30 09 Grazyna.Forjasz@rzeszow.agora.pl Szczecin 91 481 83 43 Lilianna.Planeta@szczecin.agora.pl Toruń 56 664 69 03 Magdalena.Wojnowska@torun.agora.pl Trójmiasto 58 669 87 08 jaroslaw.baranski@gdansk.agora.pl Warszawa 22 555

Kurs akcji City Service nie zmienił się na debiucie na rynku głównym GPW

Warszawa, 09.11.2015 (ISBnews) - Akcje City Service zadebiutowały dzisiaj na rynku głównym GPW. Na otwarciu kurs akcji nie zmienił się wobec ceny odniesienia i wyniósł 6,95 zł. City Service SE jest 481. spółką notowaną na głównym rynku oraz 22. debiutem na tym rynku w 2015 roku. City

Zysk netto Grupy Azoty ZCh Police spadł r/r do 17,22 mln zł w II kw. 2016 r.

wynik na poziomie EBIT był niższy o 43 481 tys. zł (32%), a EBITDA niższy o 41 251 tys. zł (23%). Grupa kapitałowa wypracowała niższy w relacji do analogicznego okresu roku ubiegłego poziom kosztów rodzajowych. Wyniki finansowe grupy kapitałowej w okresie objętym raportem pozostawały w silnej korelacji

Zysk netto Geotransu wzrósł r/r do 0,48 mln zł w IV kw. 2017 r.

ujęciu całego 2017 r. przekłada się to na całkowitą sprzedaż w wysokości 14 205 393,17 zł, tj. niższą o 13,58% r/r od wartości obrotu wygenerowanej przez emitenta w 2016 r." - czytamy w raporcie. "Na poziomie wyniku netto spółka w ostatnim kwartale 2017 r. osiągnęła zysk netto w kwocie 481

KPMG i PZPM: Liczba rejestracji aut osobowych wzrosła o 14,2% r/r w II kw.

40,5% r/r i wyniosła 604 sztuki w II kw. Za wzrost odpowiada rosnąca sprzedaż autobusów mini (poniżej 8t), turystycznych i międzymiastowych, wskazano. "W II kwartale 2017 roku zarejestrowano o 3 481 nowych motocykli mniej niż w analogicznym okresie 2016 roku. Należy jednak pamiętać, że tak dobry

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na wtorek

- wst. maj 57 57,4 16:00 USA Sprzedaż nowych domów kwiecień 510 tys. 481 tys. 16:00

Eksport cukru spadł r/r do 179 tys. ton w okresie październik - luty

unijnym w roku gospodarczym 2014/2015 zachęcały przedsiębiorców wyższe ceny eksportowe, które w poszczególnych miesiącach kształtowały się w przedziale 455-481 euro/t. Równocześnie ceny uzyskiwane w eksporcie na rynki trzecie wynosiły średnio 342-377 euro/t." - czytamy w raporcie. Jak podaje ARR

Wiceprezes sprzedał część akcji CD Projekt. Od początku roku zarobił na nich 120 mln zł

(6,3 proc.), a Adam Kiciński - 3 122 481 akcji (3,3 proc.). W środę kurs akcji spółki spadł o ponad 5 proc., ale dziś już odrobił wszystkie straty. źródło: stooq.pl Jak podaje Money.pl, od początku roku wartość akcji CD Projekt wzrosła o blisko 60 proc., a od końca 2007 r., czyli debiutu pierwszej

Podwyżka składek dla przedsiębiorców. O ile więcej trzeba będzie płacić?

składek.  – To oznacza, że do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych wpływałoby co miesiąc o 481 mln zł mniej, a w skali roku byłby to ubytek o 5,8 mld zł. Środki te pozostałyby w gestii przedsiębiorców i w zależności od ich decyzji mogłyby zostać przeznaczone na ubezpieczenia komercyjne, inwestycje

Przegląd informacji ze spółek

15 054 481 akcji, podał Dom Maklerski PKO Banku Polskiego, jako podmiot pośredniczący w wezwaniu. Inwestycja KGHM Polska Miedź w firmę Quadra FNX, w tym w kopalnię w Sierra Gorda, gwarantuje dalszy, długofalowy rozwój KGHM oraz zgodność z polską racją stanu w zakresie bezpieczeństwa surowcowego

NBP: Średnie dzienne obroty na krajowym rynku walutowym to 9,12 mld USD w IV

2016 r. wyniosły 1 558 mln USD (spadek w porównaniu z kwietniem 2013 r. o 49% według kursów bieżących), w tym 1 481 mln USD stanowiły transakcje nominowane w złotych. (ISBnews)  

PGNiG miało 554 mln zł zysku netto, 1469 mln zł EBITDA w III kw. 2018 r.

Wytwarzanie" - powiedział prezes Piotr Woźniak, cytowany w komunikacie. W I-III kw. 2018 r. spółka miała 2 824 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 2 465 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 28 481 mln zł w

EDF Paliwa wypowiedział Bogdance wieloletnią umowę sprzedaży węgla

; czytamy dalej. W związku z powyższym wartość całej umowy wynosi obecnie 481 mln zł netto. Spadek wartości umowy uwzględnia skrócenie terminu obowiązywania umowy oraz niewykorzystanie przez odbiorcę zawartych w umowie opcji na dodatkowe wolumeny, zaznaczono również. „W 2014 roku sprzedaż do EDF

Daniluk z Idea Banku: Jesteśmy pokrzywdzonym, a nie beneficjentem afery GetBack

strategię na lata 2016-2018 opracowaną jeszcze przed sprzedażą. Spółka miała wówczas w planach jedynie niewielki wzrost zadłużenia - o około 220 mln zł z poziomu 256 mln zł na koniec 2015 r. do 481 mln zł na koniec 2018 r. Równocześnie spółka definiowała maksymalną przestrzeń do bezpiecznego wzrostu długu

Przegląd informacji ze spółek

do 481 590 akcji serii D w drodze podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, podała spółka. Akcje - z ceną emisyjną 21 zł za walor - zostaną zaoferowane w ramach oferty prywatnej, a umowy objęcia akcji mają zostać

Energa miała 281 mln zł zysku netto, 535 mln zł EBITDA w II kw. 2018 r.

; - skomentowała wyniki p.o. prezesa Alicja Barbara Klimiuk, cytowana w komunikacie. Linia Biznesowa Dystrybucji w I półroczu wypracowała wynik EBITDA w wysokości 990 mln zł, wobec 931 mln zł rok wcześniej. W II kwartale br. EBITDA wyniosła 481 mln zł i było to 90% kwartalnej EBITDA grupy. "Na solidny

Zysk netto AB wzrósł r/r do 41,91 mln zł w I poł. r.obr. 2016/2017

4 442 760 tys. zł. EBITDA Grupy wyniosła w tym okresie 68 481 tys. zł i jest wyższa od wartości uzyskanej w analogicznym okresie roku poprzedniego o 11%. Wynik operacyjny wyniósł 61 365 tys. zł i jest wyższy o 10% od wartości z poprzedniego okresu. Wypracowany zysk brutto wyniósł 51 892 tys. zł

J.W. Construction zwiększył sprzedaż mieszkań o 50% r/r do 466 lokali w III kw.

. spółka realizowała jedenaście inwestycji deweloperskich na łączną liczbę 2 878 lokali. W III kwartale br. spółka wprowadziła do sprzedaży inwestycje z rynku warszawskiego: 481 lokali w ramach etapu C osiedla Bliska Wola, 460 lokali w inwestycji aparthotelowej Wola Invest, 321 lokali na osiedlu Zielona

Navigator/Fordata: Liczba transakcji M&A wzrosła r/r do 42 w III kw. 2017 r.

wyniosła około 481 mln zł, a zbycie nastąpiło w drodze transakcji pakietowych. Podmiotami nabywającymi akcje było konsorcjum instytucji rynku finansowego: Altus TFI, Quercus TFI, OFE PZU oraz NN PTE. "Sprzedaż większościowego pakietu akcji przez Leszka Czarneckiego to już trzecia transakcja na

Projekt budżetu 2017: Wydatki na obronę narodową to 37,35 mld zł, tj. 2,01% PKB

zaplanowanej kwoty 36 854 856 tys. zł sfinansowane będą: - wydatki majątkowe przeznaczone głównie na realizację inwestycji i zakupy inwestycyjne resortu obrony narodowej oraz na współfinansowanie programów inwestycyjnych NATO - 10 221 481 tys. zł; - wydatki osobowe, tj. uposażenia

Zysk netto Emperii Holding wzrósł r/r do 10,78 mln zł w II kw. 2016 r.

. Wynik netto za I półrocze 2016 roku wyniósł 2 481 tys. zł i był niższy od osiągniętego w roku ubiegłym o 46,28" - podano w raporcie. W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2016 r. wyniósł 16,81 mln zł wobec 22,24 mln zł zysku rok wcześniej. Sieć detaliczną Stokrotka na koniec I półrocza 2016

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na wtorek

% 2,10% 14:45 USA Indeks PMI dla przemysłu - wst. marzec 54,9 55,1 15:00 USA Sprzedaż nowych domów luty 465 tys. 481 tys. 15:00 USA Indeks Fed z Richmond

Przegląd informacji ze spółek

, notowany na szwedzkiej giełdzie papierów wartościowych w Sztokholmie NASDAQ, osiągnęło 45 mln zł zysku netto w I kw. 2019 r., podał Arctic Papers. Pure Biologics zakończył ofertę prywatną akcji, podała spółka. Zaoferowana ostatecznie liczba akcji wyniosła 481 590 szt., co oznacza, że spółka

J.W. Construction zwiększył sprzedaż mieszkań o 50% r/r w III kw. (wyjaśnienie)

minionym III kwartale br. spółka realizowała jedenaście inwestycji deweloperskich na łączną liczbę 2 852 lokali. W III kwartale br. spółka wprowadziła do sprzedaży inwestycje z rynku warszawskiego: 481 lokali w ramach etapu C osiedla Bliska Wola, 460 lokali w inwestycji aparthotelowej Wola Invest, 321

Przegląd informacji ze spółek

Konsumentów (UOKiK) wniosek w sprawie nabycia części mienia Grupy Żywiec – sieci franczyzowej "Piwiarnie Warki", podał Urząd. PZ Cormay dokonał przydziału 13 481 054 akcji serii L w ramach oferty publicznej realizowanej na podstawie prospektu emisyjnego zatwierdzonego w lipcu, podała spółka

Rękojmia za wady budynku wygasa po upływie trzech lat

, art. 151 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.); .art. 481, art. 568 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2014 r., poz. 121); .art. 3 pkt 2 ustawy z 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r., poz. 1409 ze zm.).

Nextbike czeka na przetargi na rowery miejskie warte ok.100 mln zł w ciągu 2 lat

oznacza wzrost o 35% w porównaniu do poprzedniego sezonu. Liczba użytkowników wzrosła o 37% i sięgnęła 655,5 tys. Na koniec listopada 2015 Nextbike Polska posiadał 481 stacji i 5 841 rowerów w 13 miastach w Polsce. 32 stacje są stacjami komercyjnymi, finansowanymi przez sponsorów, m.in. centra handlowe

Columbus Energy daje 9,2 proc. zysku z obligacji w skali roku. Firma chce budować panele słoneczne na dachach kościołów i domów

do 2020 r. sprzedać i zamontować ponad 34 tys. instalacji. Zysk netto, który w ubiegłym roku wyniósł 0,1 mln zł, w tym roku ma sięgnąć 13 mln zł, a w 2020 r. 70 mln zł. Przychody z 7,3 mln zł w 2016 r. mają się rozmnożyć do 481 mln zł w 2020 r. Oznacza to, że w ciągu czterech lat zyski mają się

Facebook dla firm. Światowy gigant chce wspierać firmy w Polsce

z co najmniej jedną stroną należącą do małej lub średniej firmy. W sumie użytkownicy w Polsce stworzyli 481 mln takich połączeń.

ZBP: Banki udzieliły 42,1 tys. nowych kredytów hipotecznych w I kw. br.

. ZBP podał, że mimo słabego wyniku Programu "Mieszkanie dla Młodych" odnotowanego w styczniu 2015 roku, cały I kwartał bieżącego roku zakończył się rezultatem niemal identycznym jak kwartał poprzedni. W pierwszych trzech miesiącach 2015 roku banki zaakceptowały 4 481 wniosków (czyli o 1

Przegląd prasy

złożył do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wniosek w sprawie nabycia części mienia Grupy Żywiec – sieci franczyzowej "Piwiarnie Warki", podał Urząd. --PZ Cormay dokonał przydziału 13 481 054 akcji serii L w ramach oferty publicznej realizowanej na podstawie prospektu

Pozytywne nastroje po wystąpieniu szefowej Fed powinny się utrzymać

styczniu spadku sprzedaży do 470 tys. z poziomu 481 tys. w grudniu. Lepsze dane będą wsparcie dla dolara. Gorsze go osłabią. W tym do wspólnej waluty, co następnie da impuls do umocnienia złotego. Wczorajsza aprecjacja złotego i dzisiejsze dobre nastroje na rynkach nie są zapowiedzią istotnego

NFI EMF miała 5,44 mln zł zysku netto w III kw. 2007 r.

Spółka NFI Empik Media & Fashion miała 5,44 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2007 roku wobec 3,16 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie w czwartek. Zysk operacyjny na poziomie grupy wyniósł 4,44 mln zł wobec 6,64 ml

Najtańsze lotniska w Polsce. Gdzie zapłacisz najmniej za bilet? Lublin drogi, czy tani? [RAPORT]

Zdaniem Skyscanner, to najdroższe lotnisko w Polsce. Średnia cena biletu wynosi tutaj 481 zł. Od 30 października 2005 roku lotnisku w Łodzi oferuje regularne loty pasażerskie. Od tego czasu nieprzerwanie latają stąd samoloty Ryanair. Okresowo latały też samoloty SAS, Wizzair, Adria Airways

Przegląd prasy

: Liczba wolnych miejsc pracy spadła o 12,9% kw/kw do 63,9 tys. w IV kwartale --P.A. Nova chce w tym roku ukończyć i sprzedać po trzy obiekty --PRCH: W Polsce 481 centrów handl. z ponad 11 mln m2 powierzchni na koniec 2015 --Kruk wyemituje obligacje serii AB1 o łącznej wartości 65 mln zł --T-Mobile

Pożyczki świąteczne - kosztowne marzenia

481 5% 17,9% 19,48% RAIFEISSEN BANK 488 4% 22,4% 24,83% SANTANDER BANK 498

Airbus-Boeing: Czy subsydia do budowy samolotów były legalne?

dostarczył 498 maszyn i zebrał zamówienia na 271 samolotów. Boeing przekazał klientom 481 samolotów, a dostał zamówienia na 142.

Czy Słupsk utonie w aquaparku? Jak bizantyjska inwestycja doprowadziła miasto do krawędzi bankructwa

bankructwa? Miasto zadłużone po uszy Tegoroczne dochody Słupska zaplanowano na ponad 481 mln zł. Są to głównie wpływy z podatków PIT i CIT oraz subwencja oświatowa na ponad 120 mln zł. Od sześciu lat miasto wydaje więcej, niż zarabia. W tym roku zaplanowano deficyt na poziomie 6 mln zł. Poprzednie władze

Koniec wielkich zysków banków w Polsce?

dochód z odsetek (1,67 mld zł), jak i z prowizji (680 mln zł) był o 4 proc. mniejszy niż przed rokiem. W Banku Pekao też nie lepiej - zarobek na odsetkach stopniał o 10 proc. (do 1,06 mld zł), zaś z prowizji bank zarobił o 7 proc. mniej niż przed rokiem (481 mln zł). Ale np. mBank pokazał o 45 mln zł

Przegląd prasy

domów w USA spadła do 481 tys. w marcu --Akcjonariusze Grupy Kęty zdecydowali o przeznaczeniu 136 mln zł na dywidendę --Wskaźnik PMI dla przemysłu USA spadł do 54,2 pkt w kwietniu wg wstępnych danych --Pragma Faktoring przydzieliło obligacje serii G o łącznej wartości 10 mln zł --Akcjonariusze BZ

Przegląd prasy

zamknięciu w środę --KNF: Zysk netto domów maklerskich spadł r/r do 396,39 mln zł w 2014 r. --ZUE złożyło do UOKiK wniosek o zgodę na przejęcie Railway --Sprzedaż nowych domów w USA spadła do 481 tys. w styczniu --Oszczędności gospodarstw domowych wzrosły o 2% w IV kw. do 1,09 bln zł --Gospodarka traci

Przegląd prasy

w rynku wg masy do 49,1% w grudniu 2014 r. --Indeks WIG20 wzrósł o 0,11% na zamknięciu we wtorek --KNF zezwoliła na zniesienie dematerializacji akcji Mieszka i Bakallandu --Polnord wyemitował obligacje 3-letnie o wartości nominalnej 10,5 mln zł --Sprzedaż nowych domów w USA wzrosła do 481 tys. w

Zapaść centrów handlowych? Polska odbije się pierwsza

539 13 8 UK 498 8 9 Niemcy 481 7 10

W budownictwie mieszkaniowym jest gorzej niż podaje GUS

9408 9411 8064 7562 7060 7441 Trójmiasto 6761 7 559 8 481 7665 8015

Czy Euro 2012 podbije inflację w Polsce?

hotelach 1-gwiazdkowych ceny miały pójść w górę o 173 proc., w 5-gwiazdkowych o 161 proc., w 2- i 3-gwiazdkowych o 134 proc., a w nieskategoryzowanych o 10 proc. Najsilniejszy wzrost cen zapowiedziały hotele wrocławskie (o 529 proc. w dniu meczu) oraz gdańskie (481 proc.). W Warszawie wzrost miał wynieść

LPP miało 61,12 mln zł zysku netto w III kw. 2011 r., wzrost o 266,0% r/r

pieniężne netto, razem -47 730 -142 781 -11 811 -35 671     IX. Aktywa razem 1 481 839 1 416 449 335 927 355 267     X. Zobowiązania długoterminowe 203 850 309 629 46 212

Kopię odwołania należy przekazać zamawiającemu

. Powyższe potwierdza np. postanowienie Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 09 lipca 2008 r. sygn. akt: KIO/UZP 641/08 w którym wskazano, że zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 2 października 2002 r. (sygn. akt III PZP 17/02, OSNP 2003, Nr 20, poz. 481) oświadczenie woli wysłane i odebrane za pomocą

Gdzie się zgłaszać - lista teleadresowa

Redakcja lokalna GW 481 83 17 niedziela-piątek w godz. 9-17 481 83 17 niedziela-piątek w godz. 9-17 481 83 14 w godz. 10-20 Toruń Redakcja lokalna GW 619 69 09 poniedziałek

Jak się zmieniły ceny wybranych towarów

UWAGA: Jak czytać tabelę: "poprzednie ceny" pochodzą z badania NBP przeprowadzonego w drugiej połowie kwietnia 2004, natomiast "nowe ceny" są cenami z pierwszej dekady maja. Ryż (kg) Poprzednie ceny Obecne ceny