429

Niedozwolone klauzule w regulaminach, czyli wszystkie grzechy e-sklepów

429 klauzul w regulaminach internetowych sklepów trafiło do rejestru UOKiK. Największy ich odsetek dotyczył prawa klienta do odstąpienia od umowy.

MIR: Wartość umów na dofinansowanie z UE wzrosła do 244 mld zł

teleinformatycznego SL2014, od uruchomienia programów do do 16 czerwca 2019 roku złożono 112 429 wniosków o dofinansowanie projektów na całkowitą kwotę 665,4 mld zł. (ISBnews)  

LC Corp sprzedał 1 397 lokali, przekazał 1 653 w okresie I-III kw. 2018 r.

Warszawa, 08.10.2018 (ISBnews) - LC Corp sprzedał 1 397 lokali w okresie I-III kw. 2018 r. wobec 1 429 rok wcześniej, a przekazał 1 653 wobec 1 515 w okresie I-III kw. 2017 r., podała spółka. "Sprzedaż lokali w ciągu trzech kwartałów 2018 r. wyniosła 1 397 - na podstawie notarialnych umów

Akcjonariusze Ciechu zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2018 r.

852,97 zł podzielić w następujący sposób: 1) kwotę 17 181 990,27 zł przeznaczyć na pokrycie straty rozpoznanej jako korekta bilansu otwarcia, 2) pozostałą kwotę 253 429 862,70 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy" - czytamy w uchwale walnego zgromadzenia. Grupa Ciech jest jednym z liderów

PPL nabędą akcje Baltony w ramach wezwania

Zagranicznego Baltona [...], wzywający informuje, że : 1) zapisami złożonymi w ramach wezwania zostało objętych co najmniej 7 429 340 akcji, tj. co najmniej 66% ogólnej liczby akcji, uprawniających do co najmniej 7 429 340 głosów na walnym zgromadzeniu spółki, stanowiących co najmniej 66% ogólnej liczby

Akcjonariusze Ciechu zdecydują 22 sierpnia o niewypłacaniu dywidendy

dotyczący przeznaczenia zysku netto Ciech S.A. za rok obrotowy 2018 w kwocie 270 611 852,97 zł na: a) pokrycie straty rozpoznanej jako korekta bilansu otwarcia w kwocie 17 181 990,27 zł, b) kapitał zapasowy w kwocie 253 429 862,7 zł pozostałą po pokryciu straty z lat ubiegłych" - czytamy we wniosku

Porty Lotnicze ogłosiły wezwanie na 100% akcji PHZ Baltona

najmniej 7 429 340 akcji, tj. co najmniej 66% ogólnej liczby akcji, uprawniających do co najmniej 7 429 340 głosów na walnym zgromadzeniu spółki, stanowiących co najmniej 66% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki, zostanie objętych zapisami w wezwaniu" - czytamy dalej. Zapisy w

Archicom zawiesił politykę dywidendową w odniesieniu do zysku za 2019 r.

dywidendy za 2019 rok w wysokości 16 429 019,52 zł) przeznaczyć na utworzenie w spółce kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na wypłatę w przyszłości dywidend oraz zaliczek na dywidendę, podano także. Archicom odnotował 95,9 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki

Stalprofil planuje 18,5 mln zł nakładów inwestycyjnych w 2020 r.

Polsce, oferującym wyroby hutnicze w sprzedaży krajowej i zagranicznej. Spółka jest notowana na GPW od 2000 r. W 2019 r. miała 1 429 mln zł skonsolidowanych przychodów. (ISBnews)  

W wezwaniu FIPP FIZAN na akcje Ferrum nie złożono żadnego zapisu

komunikacie.  Przed 6 listopada 2018 r. zawiadamiający posiadał 28 796 429 akcji spółki, stanowiących w zaokrągleniu 49,72% kapitału zakładowego spółki i uprawniających do wykonywania 28 796 429 głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowiło w zaokrągleniu 49,72% ogólnej liczby głosów na walnym

Dino Polska miało 410,91 mln zł zysku netto, 725,4 mln zł EBITDA w 2019 r.

Warszawa, 13.03.2020 (ISBnews) - Dino Polska odnotowało 410,91 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 307,55 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 561,91 mln zł wobec 429 mln zł zysku rok

GUS: Produkcja samochodów osobowych spadła o 31% r/r w sierpniu

ciężarowych (wraz z ciągnikami drogowymi do ciągnięcia naczep) wzrosła o 16,6% r/r do 19 512 sztuk w sierpniu 2018 r. W okresie styczeń-sierpień br. odnotowano wzrost o 15,4% do 125 429 sztuk. Produkcja pojazdów do transportu publicznego w Polsce w sierpniu br. wzrosła o 35,4% r/r do 444 sztuk. W okresie

Grupa Azoty Polyolefins podwyższy kapitał o 131,9 mln zł

zintegrowanego kompleksu petrochemicznego. Projekt przewiduje wybudowanie dwóch produkcyjnych instalacji: do wytwarzania propylenu w procesie odwodornienia propanu (PDH) - 429 tys. ton rocznie oraz do wytwarzania polipropylenu z propylenu - 437 tys. ton rocznie. Ponadto w zakresie projektu znalazła się budowa

Akcjonariusze Archicomu zdecydują 25 VI o niewypłacaniu dywidendy za 2019 rok

na poczet przewidywanej dywidendy za 2019 rok w wysokości 16 429 019,52 zł) wykazanego w jednostkowym sprawozdaniu finansowym spółki poprzez przekazanie 44 601 299,01 zł na utworzony w spółce [...] kapitał rezerwowy przeznaczony na wypłatę w przyszłości dywidend lub zaliczek na przewidywane dywidendy

Ciech rekomenduje niewypłacanie dywidendy z zysku za 2018 r. 

zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu emitenta przeznaczenie zysku netto spółki za rok obrotowy 2018, w wysokości 270 611 852,97 złotych w następujący sposób: 1. kwotę 17 181 990,27 złotych przeznaczyć na pokrycie straty rozpoznanej jako korekta bilansu otwarcia; 2. kwotę w wysokości 253 429 862,70 złotych

Unipetrol miał 2,5 mld CZK EBITDA LIFO, 1 mld CZK zysku netto w III kw. 2019

; - powiedział prezes Tomasz Wiatrak, cytowany w komunikacie. Grupa Unipetrol przerobiła 2,132 mln ton ropy naftowej w III kw., wobec 2 mln ton rok wcześniej. Wolumen sprzedaży produktów rafineryjnych wyniósł 1,796 mln ton, a produktów petrochemicznych 429 tys. ton. Nakłady inwestycyjne wyniosły 1,4 mld CZK w

PCM: Flota Grupy Masterlease wzrosła r/r do 32,4 tys. poj. na koniec IX (aktual)

2017 r. wyniosła 32 429 pojazdów finansowanych, czyli 7,4% więcej niż rok wcześniej, podał Prime Car Management (PCM). "Zmiana stanu floty finansowanej, jaka nastąpiła w okresie od 30 września 2016 r. do 30 września 2017 r. wynosiła łącznie 2 232 dodatkowych pojazdów, co stanowi wzrost o 7,4

PCM: Flota Grupy Masterlease wzrosła r/r do 32,4 tys. pojazdów na koniec IX

Warszawa, 12.10.2017 (ISBnews) - Łączna wielkość floty Grupy Masterlease na koniec września 2017 r. wyniosła 32 429 pojazdów finansowanych, czyli 7,4% więcej niż rok wcześniej, podał Prime Car Management (PCM). "Zmiana stanu floty finansowanej, jaka nastąpiła w okresie od 30 czerwca 2016 r

GK Immobile podniosła cenę za akcje imienne w wezwaniu na Projprzem do 15 zł

później niż 13 października. Wzywający posiada wraz z podmiotami zależnymi 2 510 429 akcji spółki, stanowiących 41,96% wszystkich akcji spółki i uprawniających do 2 510 429 głosów tj. 32,997% ogólnej liczby głosów na WZA. Działalność firmy Projprzem S.A. z siedzibą w Bydgoszczy realizowana jest na

GUS: Produkcja samochodów osobowych wzrosła o 27,8% r/r we wrześniu

Warszawa, 25.10.2016 (ISBnews) - Produkcja samochodów osobowych wzrosła o 27,8% r/r do 50,7 tys. sztuk we wrześniu 2016 r., wynika z danych Głównego Urzędu Statystyczny (GUS). W okresie styczeń-wrzesień br. odnotowano wzrost o 2,9% do 429 tys. aut.  GUS podał także, że produkcja samochodów

BGŻ BNP Paribas nie zamierza rekomendować dywidendy z zysku za 2018 r.

okresie od 1 października 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku w kwocie 36 429 608,99 zł. Oznacza to, że zarząd banku nie zamierza rekomendować wypłaty dywidendy z zysku netto wypracowanego w 2018 roku" - czytamy w komunikacie. Zgodnie z art. 26 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady

Backlog Seco/Warwick wynosił 403 mln zł na koniec I kw. 2017 r.

segment Pieców Aluminium Proces oraz 22% na segment Aftersales. W analogicznym okresie roku poprzedniego zamówienia wyniosły 144 mln zł. Wartość portfela zamówień na koniec pierwszego kwartału spadła z 429 [mln zł] w 2016 do 403 [mln zł] w 2017 roku (-7%)" - czytamy w raporcie. Seco/Warwick S.A. to

Grupa Azoty: PDH Polska zmieniła nazwę na Grupa Azoty Polyolefins

propanu (PDH) - 429 tys. ton rocznie oraz do wytwarzania polipropylenu z propylenu - 437 tys. ton rocznie. Ponadto w zakresie projektu znalazła się budowa terminalu przeładunkowo-magazynowego (gazoportu), zdolnego przyjąć do 500 tys. ton propanu rocznie, infrastruktury logistycznej i instalacji

Digitree Group miała 0,56 mln zł straty netto, 4,04 mln zł EBITDA w 2019 r.

, 14 791 756 w II kwartale, 13 867 429 w III kwartale i szacunkowo 14 366 528 w IV kwartale). Szacunkowa EBITDA w IV kwartale 2019 r., która wyniosła 1 354 749 zł, była wyższa niż osiągnięta w pozostałych kwartałach 2019 roku (533 425 w I kwartale, 1 111 303 w II kwartale i 1 045 048 w III kwartale

Sprzedaż Tesco w Polsce w złotych spadła do 10,58 mld zł w r. fin. 2017/2018

niedziele od 28 marca 2018 r. - całkowity zakaz wejdzie w życie w 2020 r." - czytamy dalej. Liczba sklepów Tesco w Polsce spadła do 415 na koniec roku finansowego 2017/2018 z 429 rok wcześniej, przy czym powierzchnia handlowa zmalała w tym okresie odpowiednio do 9,28 mln stóp kw. z 9,58 mln stóp kw

BIK: Banki i SKOK-i udzieliły o 7,2% mniej r/r kredytów konsumpcyjnych w VI

wzrost średniej wartości udzielanych kredytów konsumpcyjnych. Średnia wartość udzielonego kredytu konsumpcyjnego w czerwcu 2019 r. wyniosła 12 429 zł i była wyższa już o 7,7% od średniej wartości udzielonego kredytu konsumpcyjnego w czerwcu zeszłego roku. Dla kredytów gotówkowych średnia wartość

Obroty na rynku głównym GPW spadły o 22,4% r/r do 16,8 mld zł w lutym

% mniej niż rok wcześniej. "Kapitalizacja 429 spółek krajowych notowanych na głównym rynku wyniosła na koniec lutego 2018 r. 648,98 mld zł (155,34 mld euro)" - czytamy w komunikacie. Łączna kapitalizacja 477 spółek krajowych i zagranicznych notowanych na głównym rynku sięgnęła na koniec

DM BDM obniżył rekomendację LPP do 'redukuj', wycenę podniósł do 8 055,7 zł

miesięcznej sprzedaży nie przyniosą oczekiwanej przez konsensus poprawy EBITDA (mediana EBITDA dla IV kw. 2017 wynosi ok. 485 mln zł vs prognozowane przez nas 429 mln zł; -12% różnicy), co tym samym może przełożyć się osłabienie sentymentu do walorów grupy. W dłuższym okresie ciężko jest nam znaleźć argumenty

Baltona wyemituje obligacje o łącznej wartości nominalnej 175 mln zł

umowie inwestycyjnej działań związanych m.in. z rozporządzaniem aktywami, zaciąganiem zobowiązań etc. oraz iv. objęcia zapisami w wezwaniu co najmniej 7 429 340 akcji, reprezentujących 66% kapitału zakładowego oraz ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy spółki" - czytamy

Projprzem: Cena w wezwaniu GK Immobile nadal odbiega od wartości godziwej akcji

przewidziano nie później niż 10 października, a przewidywany dzień rozliczenia - nie później niż 13 października. Wzywający posiada wraz z podmiotami zależnymi 2 510 429 akcji spółki, stanowiących 41,96% wszystkich akcji spółki i uprawniających do 2 510 429 głosów tj. 32,997% ogólnej liczby głosów na walnym

Samar: Import aut używanych wzrósł o 9,4% r/r do 93,8 tys. sztuk w kwietniu

), Volkswagen Golf (10 429 sztuk) oraz Opel Astra (9 413 sztuk). Wymienione samochody stanowią 9,3% tegorocznego importu, podano także. Najwięcej aut sprowadzamy niezmiennie z Niemiec - 193 644 sztuki, co stanowi 57,7% udziału. Na kolejnych pozycjach - jako kraje źródłowe używanych pojazdów - plasują się

Mirbud ma umowy z Panattoni na prace budowlane za 15,1 mln zł 

obu umów: 3 429 342,00 euro netto, co w przeliczeniu po średnim kursie NBP na dzień podpisania umowy wynosi 15 113 110,19 zł netto" - czytamy w komunikacie. Termin zakończenia wszystkich prac wymienionych w umowach: styczeń 2017 r., podano również. Mirbud S.A. działa przede

Gekoplast zadebiutuje na NewConnect w czwartek

Warszawa, 25.02.2015 (ISBnews) - Gekoplast zadebiutuje w czwartek, 26 lutego, na rynku NewConnect warszawskiej giełdy. Gekoplast będzie 429. spółką notowaną na NewConnect oraz 1. debiutem na tym rynku w 2015 roku, podała giełda. Wartość oferty wyniosła 5,41 mln zł, a kurs odniesienia to 8,8

PCM: Flota Masterlease wzrosła do 29,4 tys. pojazdów w I półroczu br.

Warszawa, 12.07.2016 (ISBnews) - Flota pojazdów obsługiwanych przez Grupę Masterlease powiększyła się w I półroczu 2016 r. o 2 873 dodatkowych pojazdów do liczby 29 429, podał Prime Car Management (PCM). "Zmiana stanu floty finansowanej jaka nastąpiła w

Zysk netto PCM spadł r/r do 8,29 mln zł w III kw. 2017 r.

w porównaniu z 422,86 mln zł rok wcześniej. "Łączna wielkość floty Grupy Masterlease na dzień 30 września 2017 r. wyniosła 32 429 pojazdów finansowanych. Zmiana stanu floty finansowanej jaka nastąpiła w okresie od 30 września 2016 r. do 30 września 2017 r. wynosiła łącznie 2 232 dodatkowych

Metlife OFE proponuje zwiększenie dywidendy w P.A. Nova do 1 zł na akcję

. Nova. "Postanawia się o wypłacie dywidendy w kwocie 9 969 529,00 zł, co daje 1 zł na jedną akcję, na którą to kwotę składają się następujące pozycje: 1) kwota 5 429 032,46 zł z zysku za rok 2015; 2) kwota 4 540 496,54 zł z kapitału zapasowego, powstała z zysków lat ubiegłych, która zgodnie z art

Obroty na rynku głównym GPW wzrosły o 10,9% r/r do 19,55 mld zł we wrześniu

6,2% r/r). Średnia dzienna wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń na głównym rynku wyniosła 869,59 mln zł (wzrost o 16% r/r).  Kapitalizacja 429 spółek krajowych notowanych na głównym rynku wyniosła na koniec września 2017 r. 672,07 mld zł (155,96 mld euro). Łączna kapitalizacja

Akcjonariusze P.A. Nova zdecydują 23 VI o wypłacie 0,75 zł dywidendy na akcję

wypłacie dywidendy w kwocie 7 477 146,75 zł , co daje 0,75 zł na jedną akcję, na którą to kwotę składają się następujące pozycje: 1) kwota 5 429 032,46 zł z zysku za rok 2015; 2) kwota 2 048 114,29 zł z kapitału zapasowego, powstała z zysków lat ubiegłych, [...] podział zysku za rok 2015 przedstawia się

Enea miała wstępnie 892 mln zł zysku netto, 2,56 mld zł EBITDA w I-III kw. 2019

finansowe grupy kapitałowej Enea za okres I - III kwartał 2019 roku: - Przychody ze sprzedaży netto: 11 662 mln zł - Przychody ze sprzedaży oraz inne dochody: 12 169 mln zł, - EBITDA: 2 556 mln zł, - EBIT: 1 429 mln zł, - Zysk netto: 990 mln zł, - Zysk netto przypadający na akcjonariuszy

ING BSK nie zamierza zwalniać tempa wzrostu akcji kredytowej w br. 

), podczas gdy rynek wzrósł o 84,2 mld zł (+8% r/r). Portfel kredytów detalicznych w ING BSK wzrósł o 21% r/r do 45,4 mld zł. Liczba klientów detalicznych wzrosła o 429 tys. w skali roku do 4,8 mln. Liczba klientów korporacyjnych wzrosła o 11,6 tys. r/r do 62 tys. na koniec ub. r.  "Wraz z

Sprzedaż gazu ziemnego PGNiG wzrosła r/r do 9,9 mld m3 w I kw. 2018 r.

).  Sprzedaż ropy naftowej w I kw. 2018 r. wzrosła do 429 tys. ton wobec 390,2 tys. ton rok wcześniej. Wydobycie ropy w I kw. wyniosło 348,4 tys. ton wobec 345,8 tys. ton rok wcześniej. Spółka podała także, że w I kw. 2018 r sprzedaż ciepła wyniosła 19,04 PJ wobec 18,09 PJ rok wcześniej, a

URE: Liczba zmian sprzedawcy gazu wzrosła do 122,1 tys. na koniec III kw. 2017r.

; - czytamy w komunikacie. W 2011 r. odnotowano jedynie kilka przypadków zmiany sprzedawcy, w 2012 r. ich liczba zwiększyła się do 210, w 2013 r. do 429, w 2014 r. do 7 007, w 2015 r. - 30 749, w 2016 r. - 78 437, natomiast od początku prowadzenia monitoringu do końca III kw. 2017 r. - 122 080

MRiRW: Ceny masła powoli spadają w Polsce

Warszawa, 18.10.2017 (ISBnews) - Cena masła w blokach wyniosła 2 429 zł za 100 kg i w relacji tygodniowej była niższa o 2,6% na początku października br., a w relacji miesięcznej cena masła obniżyła się o 0,7%, podało Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW). Aktualna cena masła (100 kg

DM BDM podniósł wycenę Kruka do 320,1 zł, nadal rekomenduje 'akumuluj'

względem wartości rynkowej (wśród podmiotów z branży)" - czytamy w raporcie. "Ogółem założyliśmy, że Kruk w 2017 roku wypracuje wynik netto na poziomie prawie 314 mln zł. W latach 2018-2019 prognozujemy wzrost zysku netto do ponad 368 mln zł i 429 mln zł. W porównaniu do poprzedniego raportu

URE: Liczba zmian sprzedawcy gazu wzrosła do 136,4 tys. na koniec IV kw. 2017r.

komunikacie. W 2011 r. odnotowano jedynie kilka przypadków zmiany sprzedawcy gazu, w 2012 r. ich liczba zwiększyła się do 210, w 2013 r. do 429, w 2014 r. - 7 007, w 2015 r. - 30 749, w 2016 r. - 78 437, natomiast od początku prowadzenia monitoringu do końca 2017 r. dokonano 136 419 zmian sprzedawcy gazu

PIE: Gdyby odmrożenie turystyki nastąpiło od sierpnia, PKB spadnie o 72,2 mld zł

gospodarce. Biorąc pod uwagę łączną liczbę noclegów udzielanych w Polsce, udział ten mógłby być znacznie wyższy. W 2018 r. 64% wszystkich noclegów udzielonych w państwach UE przypadło na cztery kraje: Hiszpanię (467 mln noclegów), Francję (443 mln), Włochy (429 mln) i Niemcy (420 mln). Polska w tej

Sprzedaż Tesco w Polsce spadła do 10,83 mld zł w r. fin. 2016/2017

otworzyliśmy nowe centrum dystrybucyjne w Poznaniu w Polsce, zmniejszając koszty transportu dla kraju o 20%" - czytamy dalej. Liczba sklepów Tesco w Polsce spadła do 429 na koniec roku finansowego 2016/2017 z 440 rok wcześniej, przy czym powierzchnia handlowa zmalała w tym okresie odpowiednio do 9,58

Globalworth AM nabył w wezwaniu ok. 106,01 mln akcji Griffin Premium RE..

Warszawa, 01.12.2017 (ISBnews) - W wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Griffin Premium RE.., ogłoszonym przez Globalworth Asset Managers (GAM), zawarto w dniu 1 grudnia 2017 r. transakcje, których przedmiotem było 106 014 429 akcji spółki, podał Dom Maklerski BZ WBK jako podmiot

Zarząd PGG proponuje 200 mln zł na podwyżki w br.; brak zgody strony społecznej

pozwoliłaby na możliwy ekonomicznie wzrost wynagrodzeń" - czytamy w komunikacie. Strona społeczna nie zgodziła się na propozycje zarządu PGG, wysuwając własny postulat podwyżek. "Spółka oszacowała, że na spełnienie żądań strony społecznej trzeba by było przeznaczyć do końca bieżącego roku 429

Akcjonariusze MNI zdecydowalu o 0,12 zł dywidendy na akcję

Warszawie postanawia przeznaczyć zysk netto spółki MNI S.A. w 2014 rok w kwocie 2 608 000 zł na dywidendę. (...) Zwyczajne walne zgromadzenie spółki MNI S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia przeznaczyć część kapitału zapasowego utworzonego z zysków lat ubiegłych w kwocie 7 429 245 zł 68 gr na wypłatę

Tauron miał szacunkowo 12 mln zł straty netto, 3 599 mln zł EBITDA w 2019

rekompensaty: 20 511 mln zł EBITDA (zysk operacyjny powiększony o amortyzację i odpisy na aktywa niefinansowe): 3 599 mln zł, w tym: - EBITDA segmentu Dystrybucja: 2 606 mln zł - EBITDA segmentu Wytwarzanie: 984 mln zł - EBITDA segmentu Sprzedaż: 429 mln zł - EBITDA segmentu Wydobycie: (500) mln zł

Globalworth wezwał do sprzedaży akcji Griffin Premium po 5,5 zł sztuka

106 014 429, co stanowi 67,9% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu, podano także. Minimalna liczba akcji objętych zapisami, po osiągnięciu której wzywający zobowiązuje się do nabycia akcji w ramach wezwania, wynosi 78 082 203 akcje, co stanowi 50,01% ogólnej liczby głosów na walnym

Hetan Technologies zadebiutuje na NewConnect w środę

Warszawa, 14.04.2015 (ISBnews) - Hetan Technologies zadebiutuje na rynku NewConnect w środę, 15 kwietnia, poinformowała giełda. Hetan Technologies będzie 429. spółką notowaną na NewConnect oraz 3. debiutem na tym rynku w 2015 roku. Wartość oferty wynosi 4 059 818 zł, kurs odniesienia 0,79 zł

GPW opracowuje kompleksowe podejście do wzmocnienia rynku NewConnect

. Dziś na NewConnect zadebiutowała spółka Bio Planet jako 429. emitent notowany na alternatywnym rynku oraz 2. debiut w 2015 roku. Giełda Papierów Wartościowych od 9 listopada 2010 r. jest spółką notowaną na organizowanym przez siebie regulowanym rynku akcji. Sebastian Gawłowski (ISBnews)

Obroty ogółem na rynku głównym GPW spadły o 15,4% r/r do 15,6 mld zł w sierpniu

wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń na głównym rynku wyniosła 700,72 mln zł. Kapitalizacja 429 spółek krajowych notowanych na głównym rynku na koniec sierpnia 2016 r. wyniosła 526 mld zł. Łączna kapitalizacja 482 spółek krajowych i zagranicznych notowanych na tym rynku na koniec sierpnia 2016

Prezydent podpisał nowelizację ustawy budżetowej na 2016 r.

wspólnej polityki rolnej w 2016 r. o kwotę 8,97 mld zł i zwiększeniu deficytu budżetu środków europejskich o tę samą kwotę. "Mając powyższe na uwadze, w ustawie budżetowej na rok 2016 ustala się łączną kwotę prognozowanych dochodów budżetu środków europejskich w wysokości 53 429 147 tys. zł oraz

URE: Sprzedawcę gazu zmieniło 40 174 odbiorców do końca I kw. 2016 r.

. W 2011 r. odnotowano jedynie kilka przypadków zmiany sprzedawcy, w 2012 r. ich liczba zwiększyła się do 210, w 2013 r. do 429, w 2014 r. do 7 007, w 2015 r. - 30 749, natomiast od początku prowadzenia monitoringu do końca I kw. 2016 r. odnotowano 40 174 zmian sprzedawcy gazu, podał Urząd

URE: Liczba zmian sprzedawcy gazu wzrosła do 78 437 na koniec 2016 r.

się do 210, w 2013 r. do 429, w 2014 r. do 7 007, w 2015 r. 30 749, natomiast od początku prowadzenia monitoringu do końca IV kw. 2016 r. odnotowano 78 437 zmian sprzedawcy gazu" - czytamy w komunikacie. Analiza danych zebranych na podstawie wypełnionych przez OSP (OGP Gaz-System), Polską

Zysk netto Rottneros spadł r/r do 1 mln SEK w IV kw. 2015 r.

. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 429 mln SEK w IV kw. 2015 r. wobec 370 mln SEK rok wcześniej. W 2015 r. spółka miała 223 mln SEK skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 133 mln SEK zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w

URE: Sprzedawcę gazu zmieniło 23 099 odbiorców w 2015 r.

sprzedawcy, w kolejnych zaś latach ich liczba zwiększyła się do 210 w 2012 r., do 429 w 2013 r. oraz do 7 007 w 2014 r. Natomiast od początku prowadzenia monitoringu do końca IV kw. 2015 r. odnotowano 30 749 zmian sprzedawcy gazu" - czytamy w komunikacie. Zgodnie z obowiązującą zasadą TPA (Third

Spełniły się wszystkie warunki wezwania Globalworth na Griffin Premium RE..

pod warunkiem zawarcia przez spółkę umowy organizacyjnej z GREIL, w związku z czym GAM uznaje ten warunek za spełniony" – czytamy w komunikacie. Ponadto GAM powziął informację, że w odpowiedzi na wezwanie złożono zapisy na około 106 014 429 akcji (67,9% ogólnej liczby głosów na walnym

Zapisy na obligacje detal. serii B PKN Orlen warte 200 mln zł ruszą 22 listopada

podjęcie decyzji  mniej doświadczonym inwestorom" - powiedział prezes Wojciech Jasiński, cytowany w komunikacie. W ramach pierwszej serii programu emisji papierów dłużnych skierowanych do inwestorów indywidualnych, łączna wartość złożonych zapisów na obligacje serii A wyniosła ponad 429 mln zł

URE: Sprzedawcę gazu zmieniło 62 836 odbiorców do końca III kw. 2016 r.

zwiększeniem konkurencji i uatrakcyjnieniem oferty dla odbiorców, podano także.  W 2011 r. odnotowano jedynie kilka przypadków zmiany sprzedawcy, w 2012 r. ich liczba zwiększyła się do 210, w 2013 r. do 429, w 2014 r. do 7 007, w 2015 r. - 30 749, natomiast od początku prowadzenia monitoringu do końca

Kino Polska miała wstępnie 28,78 mln zł przychodów i 2,21 mln zł netto w I kw.

kwotę 1 483 tys. zł EBITDA: 3 miesiące zakończone 31 marca 2017 r. - 10 429 tys. zł 3 miesiące zakończone 31 marca 2016 r. - 11 489 tys. zł" - czytamy w komunikacie.  Na wskazane wyżej wyniki za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2017 r. wpływ ma przede wszystkim zaangażowanie w

ACEA: Liczba rejestracji nowych aut osobowych wzrosła o 26% r/r w marcu

Warszawa, 19.04.2017 (ISBnews) - Liczba nowych samochodów osobowych zarejestrowanych w Polsce wyniosła 49 429 szt. w marcu br., co oznacza wzrost o 26% r/r, podało Europejskie Stowarzyszenie Producentów Samochodów (ACEA). ACEA podało, że w całej Unii Europejskiej (z wyłączeniem Malty) popyt na

URE: Sprzedawcę gazu zmieniło 21 953 odbiorców do końca III kw. 2015 r.

komunikat. W 2011 r. odnotowano jedynie kilka przypadków zmiany sprzedawcy gazu. W 2012 r. ich liczba zwiększyła się do 210, w 2013 r. do 429, w 2014 r. do 7 007, natomiast od początku prowadzenia monitoringu do końca III kw. 2015 r. odnotowano 21 953 zmian sprzedawcy gazu, podał Urząd. Najwięcej

Value FIZ Subfundusz 1 ogłosił wezwanie na 1,33 mln akcji Mo-Bruk po 15,3 zł

przewidywany dzień transakcji nabycia akcji to 25 listopada. "Na niniejsze wezwanie mogą odpowiedzieć akcjonariusze posiadający niżej wymienione Akcje: 1)            714 732 akcje serii A, imienne, materialne, uprawniające do 1 429 464 głosów na

GK Immobile ogłosiła wezwanie na akcje odpowiadające 33% głosów na WZA Projprzem

oraz dostosowania ich do obecnych wymagań rynkowych" - czytamy także. Wzywający posiada wraz z podmiotami zależnymi 2 510 429 akcji spółki, stanowiących 41,96% wszystkich akcji spółki i uprawniających do 2 510 429 głosów tj. 32,997% ogólnej liczby głosów na WZA. Działalność firmy Projprzem S.A

Dino Polska liczy na dwucyfrowy wzrost sprzedaży LfL w całym 2017 r.

roku. Na koniec I półrocza 2017 r. Grupa miała o 120 sklepów więcej niż w analogicznym okresie 2016 r. osiągając poziom 677 sklepów. Grupa na koniec czerwca 2017 r. zwiększyła bank ziemi o 28% r/.r i miała 429 zabezpieczonych lokalizacji pod nowe sklepy (w tym działki zakupione i umowy przedwstępne

Atal chce sprzedać 2 tys. lokali w br. - o 200 więcej niż wcześniej zakładał

429 umów. Wysokie wyniki sprzedaży spółka notuje też w Warszawie, gdzie nabywców znalazło 321 lokali" - czytamy w komunikacie. Atal specjalizuje się w realizacji osiedli mieszkaniowych, pojedynczych budynków wielorodzinnych oraz domów jednorodzinnych, zlokalizowanych w obrębie największych

Zysk netto Prime Car Management spadł r/r do 9,29 mln zł w II kw. 2016 r.

Fleet Management (dalej CFM) rozwijał się stabilnie. Na koniec czerwca 2016 roku flota Grupy Masterlease, jednego z liderów polskiego rynku, wyniosła łącznie 29 429 samochodów. W ciągu pierwszego półrocza 2016 roku Grupa sfinansowała 6 154 nowych samochodów. Dynamika dostaw jest o 25,6% wyższa w

URE: Liczba zmian sprzedawcy gazu wzrosła do 108,13 tys. na koniec II kw. 2017r.

sprzedawcy, w 2012 r. ich liczba zwiększyła się do 210, w 2013 r. do 429, w 2014 r. do 7007, w 2015 r. 30 749, w 2016 r. 78 437, I kw. 2017 r. 93 416, natomiast od początku prowadzenia monitoringu do końca II kw. 2017 r. 108 134 zmian sprzedawcy gazu" - czytamy w komunikacie. Analiza

Aktywa pod zarządzeniem Altus TFI spadły m/m do 8,89 mld zł na koniec sierpnia

SKOK Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty oraz funduszu SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Rynku Pieniężnego, - 429 799 099,95 zł jako wartość aktywów netto 4 subfunduszy wydzielonych w ramach Raiffeisen Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy, - 1 944 942 151,90 zł jako wartość

Prezes PKN Orlen: W pełni wykorzystamy w grupie synergie z elektrowni w Płocku

. Na początek czerwca 2018 r. przypadło kolejne rekordowe zapotrzebowanie na moc w systemie elektroenergetycznym, które wynosiło 23 tys. 429 MW. W tym czasie produkowano w Polsce 21 tys. 593 MW. Sytuację musiał ratować import energii z Niemiec, Szwecji i Litwy. Blok w Płocku umożliwi częściowe

URE: Liczba zmian sprzedawcy gazu wzrosła do 93 416 na koniec I kw. 2017 r.

sprzedawcy, w 2012 r. ich liczba zwiększyła się do 210, w 2013 r. do 429, w 2014 r. do 7 007, w 2015 r. do 30 749, w 2016 r. do 78 437, natomiast od początku prowadzenia monitoringu do końca I kw. 2017 r. odnotowano 93 416 zmian sprzedawcy gazu" - czytamy w komunikacie. Analiza danych

Globalworth AM nie musi mieć zgody UOKiK na nabycie akcji Griffin Premium RE..

zgromadzeniu), wzywający chciałby, by akcje były nadal notowane na GPW z odpowiednią liczbą akcji pozostających w wolnym obrocie, podano wtedy. Wzywający oczekiwał, że łączna liczba akcji nabytych w ramach wezwania nie przekroczy 106 014 429, co stanowi 67,9% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu

Bio Planet może przejść na GPW z NC w ciągu 2-3 lat z emisją na nowe inwestycje

. Bio Planet zadebiutował na NewConnect jako 429. emitent oraz 2. debiut w 2015 roku. Bio Planet jest liderem rynku polskiego w zakresie konfekcjonowania i dystrybucji żywności ekologicznej. Firma od blisko 10 lat paczkuje certyfikowane produkty ekologiczne w zakładzie konfekcjonowania w Wilkowej Wsi

PZPM: Liczba rejestracji nowych aut o DMC do 3,5 t wzrosła o 24,5% r/r w III

zarejestrowano 49 429 szt., to jest najwyższym miesięcznym rezultatem od początku wieku, podano w materiale. "Nieprzerwany wzrost utrzymuje się od kwietnia 2015r (24. miesiąc z rzędu). Od początku roku kolejny miesiąc zakończył się dwucyfrowym wzrostem r/r, który był jeszcze bardziej dynamiczny na

Zysk netto domów maklerskich spadł o 25,14% r/r do 160,04 mln zł w 2018 r. 

podstawowej w niewielkim stopniu został zrekompensowany wzrostem z instrumentów finansowych przeznaczonych do obrotu, które to  przychody w 2018 r. wyniosły 429 537 tys. zł i były o ok. 10,3 mln zł wyższe w stosunku do danych za 2017 r." - czytamy dalej.  Według raportu, w obszarze kosztów

Drwił z żony i jej "średniowiecznych" przekonań, zdradzał. Sąd rozwodu nie udzielił

tys. zł (art. 429 w zw. z art. 163 k.p.c.). Na każdym etapie postępowania sąd może skierować małżonków do mediacji. Ale uwaga! Jest ona dobrowolna i oboje małżonkowie muszą się na nią zgodzić. Czytaj też: Trudna decyzja o rozwodzie. Jak podzielić majątek, co zrobić z kredytem, jak uzgodnić opiekę nad

Zarządca komisaryczny w Lubuskiej SKOK

czerwca 2016 r. fundusze własne kas wynosiły 429 mln zł. To wyliczenia na podstawie sprawozdań SKOK-ów, do których KNF ma zastrzeżenia. Po przeprowadzonych inspekcjach Komisja stwierdziła, że wartość funduszy niektórych z nich powinna być istotnie obniżona. Z analiz KNF wynika, że łączna wartość funduszy

TXM planuje okresowe spowolnienie ekspansji, ale nie zmniejszy powierzchni sieci

Kryszyński.  Na koniec września 2017 r. sieć sprzedaży grupy Redan wynosiła 670 sklepów, z czego 429 to sklepy z segmentu modowego. Grupa TXM jest właścicielem sieci TXM textilmarket - drugiej największej na polskim rynku sieci odzieżowych sklepów dyskontowych. Jego większościowym akcjonariuszem

Urząd celno-skarbowy żąda zwrotu 16,8 mln zł od spółki zależnej Mennicy Polskiej

kontrolnego, obejmującego swoim zakresem rzetelność deklarowanych podstaw opodatkowania oraz prawidłowość obliczania i wpłacania podatku od towarów i usług za okres od stycznia do sierpnia 2012 r. W decyzji określono wysokość zwrotu podatku od towarów i usług za: - styczeń 2012 r. w kwocie 2 429 181 zł

PCM oczekuje utrzymania dobrej sytuacji w II półroczu

bardzo satysfakcjonujące. Osiągnęliśmy zadowalające wyniki operacyjne - nasza flota na koniec pierwszej połowy tego roku liczyła 29 429 pojazdów, co stanowi wzrost o 21,1% r/r, a naszym klientom dostarczyliśmy ponad 6 tys. samochodów, czyli 25,6% więcej niż w połowie minionego roku. Na koniec 2016 r

Globalworth REI ma ogłosić wezwanie na Griffin Premium po 5,5 zł za akcję

łącznie nie więcej niż 106 014 429 akcji, uprawniających do wykonywania 67,9% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki. Jeżeli liczba akcji sprzedających, na których sprzedaż miałyby zostać złożone zapisy w ramach wezwania, miałaby zostać zredukowana o liczbę akcji odpowiadającą 10% lub

Exact Systems: Branża moto sceptyczna wobec Planu Rozwoju Elektromobilności

sektora automotive będących klientami Exact Systems. Wielkość próby wyniosła 429 respondentów z 6 państw (Polska, Czechy, Niemcy, Rosja, Rumunia, Słowacja). Badanie zrealizowano metodą telefonicznych wywiadów (CATI), ankiet online oraz ankiet indywidualnych od kwietnia do lipca 2017 roku. (ISBnews

URE: Ponad 10 tys. osób zmieniło dostawcę gazu do końca I kw. br.

zmiany sprzedawcy. W 2012 r. ich liczba zwiększyła się do 210, w 2013 r. do 429, a w 2014 r. do 7007. "Tymczasem do końca I kw. 2015 r. odnotowano 10 392 zmiany sprzedawcy gazu. Poniższy wykres pokazuje dynamikę zmian sprzedawcy (wg liczby przełączeń)" - czytamy dalej. Istotnym czynnikiem

Przegląd informacji ze spółek

wniosek o arbitraż przeciw Bułgarii w związku z nieprzestrzeganiem postanowień Traktatu Karty Energetycznej, podała spółka. Flota pojazdów obsługiwanych przez Grupę Masterlease powiększyła się w I półroczu 2016 r. o 2 873 dodatkowych pojazdów do liczby 29 429, podał Prime

Atal sprzedał 1183 mieszkania w I półroczu, podtrzymuje całoroczny plan

utrzymuje pozycję lidera sprzedaży w Krakowie i to w tym mieście odnotowała najwyższe wyniki sprzedaży. Od początku roku w stolicy Małopolski nabywców znalazło 429 mieszkań. Największym zainteresowaniem wśród kupujących cieszy się kompleks Bagry Park - w trzech etapach od początku roku sprzedano 163 lokale

Zysk netto Dino Polska wzrósł r/r do 46,69 mln zł w II kw. 2017 r.

zapowiedzią kolejnych miesięcy 2017 roku. Zwiększyliśmy w I półroczu nasz bank ziemi o blisko 28% rok do roku, mamy zabezpieczonych 429 lokalizacji pod dalszy rozwój. W II połowie roku chcemy znacznie przyśpieszyć dynamikę otwarć nowych sklepów Dino" - dodał prezes. W I poł. 2017 r. marża brutto ze

Przegląd informacji ze spółek

dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii D i E, podała Komisja.  LC Corp sprzedał 1 397 lokali w okresie I-III kw. 2018 r. wobec 1 429 rok wcześniej, a przekazał 1 653 wobec 1 515 w okresie I-III kw. 2017 r., podała spółka. GetBack przedstawił dziś zaktualizowana propozycję układu

URE: Łącznie 6.578 odbiorców zmieniło dostawcę gazu w 2014 r.

Warszawa, 10.02.2015 (ISBnews) - Łącznie ponad 7 tys. odbiorców zmieniło dostawcę gazu w latach 2011-2014, z czego tylko w ubiegłym roku dokonało tego 6.578 klientów, podał Urząd Regulacji Energetyki (URE). "W latach 2011-2013 na zmianę odbiorcy gazu zdecydowało się tylko 429 odbiorców

Przegląd prasy

. tygodniu --Samar: Liczba rejestracji nowych aut o DMC do 3,5 t wzrosła o 24,86% r/r w VII --PKO BP: W iPKO złożono 1300 wniosków o zarejestrowanie działalności w CEIDG --Fundusze Skarbca i Ipopemy wejdą do oferty Nest Banku w sierpniu --Liczba lokomotyw w ruchu pasażer. spadła do 429, wagonów

Wynik EBITDA wg LIFO PKN Orlen wzrósł r/r do 1,87 mld zł w IV kwartale

odpis aktywów wydobywczych Grupy Orlen Upstream w Kanadzie w wysokości (423) mln zł" - podano także. Po uwzględnieniu odpisów aktualizujących zysk EBITDA LIFO PKN ORLEN za IV kwartał 2015 roku wyniósł 1 429 mln zł. W 2015 r. zysk EBITDA LIFO wyniósł 8 738 mln zł wobec 5 213 mln zł niż rok

Sprzedaż gazu ziemnego PGNiG spadła r/r do 6,67 mld m3 w IV kw. ub.r.

wcześniej. W całym 2015 r. sprzedaż ropy wyniosła 1 388 tys. ton wobec 1 169 tys. ton w 2014 roku. Wydobycie ropy w IV kw. wyniosło 359 tys. ton wobec 271 tys. ton rok wcześniej. W 2015 r. wydobycie wzrosło do 1 429 tys. ton wobec 1 207 tys. ton rok wcześniej. W IV kw. 2015 r. import gazu ziemnego

Akcjonariusze MNI zdecydowali o wypłacie dywidendy rzeczowej za 2014 r.

przeznaczonego na wypłatę dywidendy zgodnie z uchwałą nr 6 zwyczajnego walnego zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2015 roku, powiększoną o kwotę 7 429 245,68 zł przeniesioną z kapitału zapasowego utworzonego z zysku spółki, który został przeznaczony na wypłatę dywidendy zgodnie z uchwałą nr 7 zwyczajnego walnego

Eksport wieprzowiny, wołowiny i drobiu wzrósł r/r w I-VI 2015 r.

1% r/r do 53 tys. ton w styczniu-czerwcu. W I połowie 2015 r. nadwyżka polskiego handlu zagranicznego drobiem w ujęciu ilościowym ukształtowała się na poziomie 429 tys. ton, o 18% wyżej niż przed rokiem, a w ujęciu wartościowym 772 mln euro, o 20% więcej niż przed rokiem, podano także w materiale

BIG Info Monitor/BIK: Prawie 2,4 mld zł zaległości przybyło w III kw. br.

- o 1 128 zł (5,3%) do 22 366 zł. Nadal jednak największe problemy finansowe mają osoby między 45. a 54. rokiem życia, bo przeciętnie jest to 36 429 zł. Wartość ta urosła w ciągu trzech miesięcy o 849 zł (2,4%)" - czytamy dalej. W III kwartale zaległości i