4 cechy gospodarki rynkowej

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

wydarzenie esportowe na świecie Intel Extreme Masters. To był jednocześnie najliczniej oglądany turniej CS:GO w historii ESL.  Źródło: spółka Honor: Zegarek Watch Magic jest już dostępny w Polsce. Jego cechy szczególne to: wyświetlacz dotykowy o wysokiej rozdzielczości, pojemna bateria zasilająca

Ustawa PZP - Rozdział 1: Przedmiot regulacji

prawna nie działa w zwykłych warunkach rynkowych, jej celem nie jest wypracowanie zysku i nie ponosi strat wynikających z prowadzenia działalności; 3a) związki podmiotów, o których mowa w pkt 1 i 2, lub podmiotów, o których mowa w pkt 3; 4) inne niż określone w pkt 1-3a podmioty, jeżeli zamówienie jest

100 tys. zł czeka na zwycięzcę konkursu dla przedsiębiorców

Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową, przewodniczący naszego jury przyznaje, że trudno dopatrzyć się w nadesłanych biznesplanach połączenia kreatywności, innowacyjności i pomysłowości prowadzących do sukcesu rynkowego. - Początkujący przedsiębiorcy wykazują tylko niektóre pożądane cechy, nad innymi muszą

Gospodarka na Pomorzu. "Stawiajmy inwestorom wyższe wymagania"

Gospodarka na Pomorzu. "Stawiajmy inwestorom wyższe wymagania"

Do tej pory za potencjał rozwojowy Pomorza uważano branże: logistyka, BPO, ICT, energetyka, chemia, motoryzacja. Czy to na nie wciąż warto stawiać, czy obserwuje się dzisiaj inne tendencje? Marcin Nowicki, dyrektor obszaru badawczego w Instytucie Badań nad Gospodarką Rynkową: To są te kierunki, ale

Kobiety rządzą biznesem. Finał konkursu "Pomysł na biznes"

Kilka miesięcy temu eksperci Credit Suisse policzyli, że zyski były o ponad jedną czwartą większe w firmach, które w zarządach miały przynajmniej jedną kobietę. Według Credit Suisse zróżnicowane płciowo zarządy mają najbardziej innowacyjne i elastyczne korporacje.  Te cechy widać też w

Ustawa PZP - Rozdział 4: Wybór najkorzystniejszej oferty

zamówienia standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia oraz wykażą w załączniku do protokołu w jaki sposób zostały uwzględnione w opisie przedmiotu zamówienia koszty cyklu życia, z wyjątkiem art. 72 ust. 2 i art. 80 ust. 3. 2b. Zamawiający może ustalić stałe cenę lub

Chcemy normalności. Tylko tyle

. Populistyczni politycy, w których świadomości pozostały rudymenty PRL-owskiego stosunku do gospodarki rynkowej, wykorzystują te same cechy obecne w świadomości społecznej i kreując się na jedynych sprawiedliwych, rozpętują kampanię antybiznesową. Nastroje polityków z kolei wyczuwane są doskonale przez wymiar

Nowa ustawa Prawo zamówień publicznych

Nowa ustawa Prawo zamówień publicznych

powszechnie dostępne; 3) kierowniku zamawiającego - należy przez to rozumieć osobę lub organ, który - zgodnie z obowiązującymi przepisami, statutem lub umową - jest uprawniony do zarządzania zamawiającym, z wyłączeniem pełnomocników ustanowionych przez zamawiającego; 4)(uchylony); 5) najkorzystniejszej

List Leszka Balcerowicza do Lecha Kaczyńskiego

na ich treść składają się normy prawne. Zgodnie z doktryną norma prawna posiada dwie cechy: (i) generalność - oznacza to, że norma skierowana jest do pewnej kategorii adresatów, nie zaś adresata indywidualnego wskazanego co do tożsamości. Wskazanie adresatów może nastąpić albo przez powołanie

Inwestycje alternatywne na tle tradycyjnych klas aktywów

, recepta na panikę jest gotowa. I tak się stało Styczeń przez wielu będzie zapamiętany na bardzo długo. W zaledwie kilkanaście dni najważniejsze światowe indeksy akcji zniżkowały po 6-7%, co w przypadku kilku giełd nabrało cech absolutnej paniki, która zniwelowała wielomiesięczne zyski w tak krótkim

Poranny komentarz rynkowy XTB - Europa ma kłopot

; gospodarce, ani rynkom. Jeśli do tego dojdą jeszcze kłopoty Hiszpanii (w weekend wybory w Katalonii) lub/i Włoch (zbliża się kampania przed wiosennymi wyborami), Europa może definitywnie stracić szansę, którą dał jej EBC. Kolejne spotkanie ws. Grecji w poniedziałek. Lepsze dane o produkcji Po serii fatalnych