4 banki hipoteczne w polsce

KPMG: Personalizacja kluczem do wygrania walki o klientów usług bankowych

starszy menedżer w dziale usług doradczych w zespole Customer & Growth w KPMG w Polsce Andrzej Musiał, cytowany w komunikacie.  Z badania wynika, że 1/4 Polaków przynajmniej raz czuła się oszukana przez własny bank, jeśli chodzi o opłaty.  "Zdaniem Polaków, banki najbardziej tracą swoją

ING Bank Hipoteczny planuje 1. emisję listów zastawnych w złotych jeszcze w br.

w postaci banku hipotecznego trwa 4-6 miesięcy. Dużym utrudnieniem jest to, że sądy nie przyjmują np. elektronicznych wniosków. Widzimy duże postępy w digitalizacji i cyfryzacji procesów administracyjnych, ale pewnie wszyscy chcielibyśmy, żeby następowały one jeszcze szybciej" - wyjaśnił

PKO BP oczekuje wysokiego, 1-cyfrowego wzrostu rynku kredytów hipot. w 2020 r.

kredytów hipotecznych wyniósł 85 mln zł w I kw. 2020 r. wobec 446 mln zł kwartał wcześniej i wobec 4 mln zł w I kw. 2019 r. Na 31 marca 2020 roku przeciwko bankowi toczyło się 2 110 postępowań sądowych (na 31 grudnia 2019 roku - 1 645 postępowań sądowych) dotyczących kredytów hipotecznych udzielonych w

Santander BP: Trudno obecnie oszacować ryzyko prawne zw. z tzw. dużym TSUE

sprawach, by prawidłowo szacować poziom rezerw, a ponadto utworzyła rezerwy portfelowe w tym zakresie" - czytamy w prezentacji.  Bank podał, że wpływ rezerw portfelowych na kredyty hipoteczne na skonsolidowany wynik brutto w  IV kw. 2019 wyniósł 149 mln zł dla Santander Bank Polska i 24

PKO Bank Hipoteczny wyemitował listy zastawne wartości 100 mln euro 

. PKO Bank Hipoteczny rozpoczął działalność operacyjną w kwietniu 2015 roku i obecnie jest największym emitentem listów zastawnych w Polsce. (ISBnews)

PKO Bank Hipoteczny wyemitował listy zastawne wartości 100 mln euro 

pozyskiwanie długoterminowego finansowania poprzez emisję listów zastawnych. PKO Bank Hipoteczny rozpoczął działalność operacyjną w kwietniu 2015 roku i obecnie jest największym emitentem listów zastawnych w Polsce. (ISBnews)

PKO Bank Hipoteczny z uplasował emisję listów zastawnych o wartości 500 mln zł

Warszawa, 25.04.2017 (ISBnews) - PKO Bank Hipoteczny uplasował 24 kwietnia br. listy zastawne o wartości 500 mln zł, o terminie zapadalności ustalonym na 18 maja 2022 roku oraz z marżą ponad WIBOR 3M w wysokości 69 pb, podał PKO Bank Polski. "PKO Bank Hipoteczny zaoferował inwestorom

Kruk spodziewa się większej podaży portfeli ze strony banków w Polsce w II półr.

hipotecznych "nie jest duży", wskazał prezes Piotr Krupa.  "To, co nas zaskoczyło w I połowie roku, to niższa podaż portfeli ze strony banków [w Polsce]. Mamy nadzieję, że wyższą podaż zobaczymy w II połowie roku. Banki częściowo wstrzymują aukcje, bo są zaskoczone niskim rynkowym

Przegląd informacji ze spółek

tys. zł straty netto (w IV kw. 2018 r. wynik netto wyniósł -332 tys. zł), podała spółka, powołując się na wstępne dane. PKO Bank Polski udostępnił pilotażowo Dysk w chmurze - usługę wirtualnego dysku dla firm i przedsiębiorstw, we współpracy z Operatorem Chmury Krajowej (OCK), podał bank. To

Bank Pocztowy miał 18,9 mln zł zysku netto w 2019 r.

całości aktywów banku wzrosła do 63,9% wobec 63,1% na koniec 2018 r. Wzrost sprzedaży zaobserwowano we wszystkich segmentach. Należności kredytowe od klientów detalicznych wyniosły łącznie 4 631,5 mln zł i były o 3% wyższe niż na koniec 2018 r., przy czym w zakresie kredytów hipotecznych wzrost ten

ZBP: Wartość nowych kredytów hipotecznych wzrosła o ok. 22,26% r/r w I kw.

niewielki wzrost sprzedaży nowych kredytów mieszkaniowych w porównaniu do wyników poprzedniego kwartału zarówno w ujęciu ilościowym, jak i wartościowym. W okresie od stycznia do marca bieżącego roku banki w Polsce zawarły 56 453 nowe umowy kredytowe z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe, czyli o 1,82% (1

UOKiK o TSUE: Banki nie mogą żądać opłat za kapitał po unieważnieniu umowy

umów kredytowych w CHF; 4. Bankowi nie przysługuje uprawnienia do żądania wynagrodzenia za korzystanie z kapitału oraz odsetek, gdy sąd unieważni umowę o kredyt hipoteczny wyrażony w walucie obcej. "Śledząc coraz częściej pojawiające się doniesienia o próbach nacisku przez banki na

ZBP: Wartość nowych kredytów hipotecznych wzrosła o 2,62% kw/kw w III kwartale

Warszawa, 27.11.2019 (ISBnews) - Wartość nowych kredytów hipotecznych udzielonych przez banki w III kw. 2019 r. wzrosła o 2,62% kw/kw do 16,87 mld zł, zaś liczba zawartych umów kredytowych zwiększyła się o 0,65% kw/kw do 59 707 umów, wynika z raportu AMRON-SARFIN. Liczba nowych umów była większa

Kalendarium ISBnews

zastawnych ING Banku Hipotecznego --11:00 Konferencja prasowa PSE dot. prezentacji projektu Special Protection Scheme, czyli systemu inteligentnych sieci wdrożonego w Polskich Sieciach Elektroenergetycznych we współpracy z partnerami z Polski i Japonii --13:00: Konferencja Otwarcia Wielkiego

Santander BP nie zmienia strategii, ma wystarczająca płynność 

Warszawa, 28.04.2020 (ISBnews) - Santander Bank Polska nie zmienia strategii w związku z pandemią i ocenia, że ma wystarczającą płynność, by nie korzystać obecnie z instrumentów NBP, poinformowali przedstawiciele zarządu. Bank widzi wzrost aktywności klientów w kanałach cyfrowych, ale sprzedaż w

PKO BP miał 723 mln zł zysku netto w IV kw. 2019 r.

Warszawa, 12.02.2020 (ISBnews) - PKO Bank Polski odnotował 723 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2019 r. wobec 1 009 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie. Wynik z tytułu odsetek wyniósł 2 624 mln zł wobec 2 480 mln zł rok

ZBP: Wartość nowych kredytów hipotecznych wzrosła o 20,95% kw/kw w II kw. br.

Warszawa, 12.08.2019 (ISBnews) - Wartość nowych kredytów hipotecznych udzielonych przez banki w II kw. 2019 r. wzrosła o 20,95% kw/kw do 16,44 mld zł, zaś liczba zawartych umów kredytowych zwiększyła się o 17,24% w porównaniu z poprzednim kwartałem do 59 321 umów, wynika z raportu AMRON-SARFIN

Bankowcy o pomyśle szefa PKO BP ws. kredytów mieszkaniowych: To rewolucja

Bankowcy o pomyśle szefa PKO BP ws. kredytów mieszkaniowych: To rewolucja

W Polsce banki hipoteczne istnieją od wielu lat, ale nigdy nie zrobiły kariery na rynku. Powód? Nie były w stanie wygrać konkurencji z bankami uniwersalnymi. Taki bank brał depozyt klienta i przetwarzał go na kredyt hipoteczny. Koszt pozyskania środków był niski, więc i marża kredytu mogła być

Santander Bank Polska rozpocznie migrację części klientów Deutsche BP (aktual.)

Gajewski podczas konferencji prasowej. Dodał, że bank cały czas optymalizuje sieć oddziałów i placówek biorąc pod uwagę całą sieć, a nie tylko same przejmowane placówki Deutsche Bank Polska. Wcześniej banki informowały, że DB Polska będzie kontynuował działalność na terytorium Polski w zakresie

Przegląd prasy

. --Braster miał 4,27 mln zł straty netto w III kw. 2019 r. --PAIH: W gruzińskich sklepach do 12 grudnia promowane będą polskie produkty --Alior Bank rozpoczął 4 innowacyjne projekty pilotażowe w ramach RBL_START --KE pozwała Polskę do TSUE ws. zwolnienia z podatku akcyzowego od węglu i gazu --PSPA

PKO Bank Hipoteczny wyemituje pierwsze listy zastawne w przyszłym roku

Warszawa, 10.08.2015 (ISBnews) - PKO Bank Hipoteczny wyemituje pierwsze listy zastawne w przyszłym roku, dopiero po wejściu w życie znowelizowanej ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych, poinformował prezes Zbigniew Jagiełło. "Bank Hipoteczny był przygotowany na nowelizację

Akcja kredytowa PKO BP wzrosła o 8,6% r/r do 246,3 mld zł w I kw. 

17,8% i 18,3%, a także zajmowała pozycję lidera rynku funduszy inwestycyjnych osób fizycznych z udziałem w wysokości 19,6%. PKO BP podał, że koszt ryzyka prawnego walutowych kredytów hipotecznych wyniósł 85 mln zł w I kw. 2020 r. wobec 446 mln zł kwartał wcześniej i wobec 4 mln zł w I kw. 2019 r

Akcja kredytowa Santander BP wzrosła o 4,8 r/r w 2019 r., wskaźnik NPL: 4,7%

Warszawa, 29.01.2020 (ISBnews) - Należności brutto od klientów Santander Bank Polska zwiększyły się o 4,8% r/r do 148 647 mln zł w 2019 r. Wskaźnik kredytów niepracujących (NPL) osiągnął wartość 4,7% wobec 4,1% rok wcześniej (w ujęciu porównywalnym), podał bank.  "Należności

Przez podatek bankowy wycofaliśmy z lokat 20 mld zł. Najwięcej od czterech lat

W maju, podobnie jak miesiąc wcześniej , wypłaciliśmy z lokat 4 mld zł - poinformował Narodowy Bank Polski. To najwyższe wyniki od czterech lat. W sumie przez ostatnie półtora roku z bankowych lokat wypłynęło 20 mld zł. To niewiele mniej niż w 2013 r., kiedy z lokat wycofaliśmy 24 mld zł. Wtedy

PKO BP miał 503 mln zł zysku netto, 364,64 mld zł aktywów w I kw. 2020 r.

Warszawa, 28.05.2020 (ISBnews) - PKO Bank Polski odnotował 503 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 862 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie. Wynik z tytułu odsetek wyniósł 2 703 mln zł wobec 2 455 mln zł

Santander Bank Polska miał 507,03 mln zł zysku netto w IV kw. 2019 r.

okresu porównawczego: zysku z nabycia zorganizowanej części Deutsche Bank Polska S.A. w wys. 419,3 mln zł" - czytamy dalej.  Koszty operacyjne ogółem zwiększyły się o 19,1% r/r do 4 488,7 mln zł w 2019 r. Bank podał, że w ub. roku koszty były pod wpływem takich zdarzeń jak: 

Moody's podtrzymał ratingi ING BSK ze stabilną perspektywą

komunikacie. Jednocześnie agencja utrzymała perspektywę stabilną dla długookresowego ratingu depozytów. "Ratingi ING Banku Śląskiego S.A. znajdują potwierdzenie w profilu makro dla Polski, tj. 'strong-', i odzwierciedlają: 1) dobrej jakości, choć niewysezonowany, portfel kredytowy banku z bardzo

PKO BP sprzedaje listy zastawne o wartości 500 mln euro przy 1,5 mld euro popytu

jest country ceiling Polski na poziomie Aa3. 28 września 2016 r. Commission de Surveillance du Secteur Financier w Luksemburgu zatwierdziła prospekt emisyjny podstawowy PKO Banku Hipotecznego dotyczący programu emisji listów zastawnych na rynek europejski o wartości 4 mld euro. Program przewiduje, że

Akcja kredytowa mBanku wzrosła o 14,6% r/r, wskaźnik NPL wyniósł 4,7% w III kw.

bank. "Wolumen kredytów udzielonych klientom indywidualnym wzrósł wobec stanu na koniec czerwca 2019 roku o 2 933,8 mln zł, tj. 5,2% i wyniósł 58 982,6 mln zł. Kredyty hipoteczne i mieszkaniowe brutto wzrosły o 5,6% w porównaniu do poprzedniego kwartału. W III kwartale 2019 roku Grupa mBanku

ING BSK: Wysoka dynamika 'zielonych' instrumentów finansowych będzie utrzymana

łącznej wartości 4,2 mld USD. Z kolei sektor prywatny przeprowadził w Polsce zaledwie kilka transakcji. W połowie 2017 r. BZ WBK był pierwszym emitentem zielonych obligacji instytucji sektora finansowego. W 2019 r. PKO Bank Hipoteczny (dwukrotnie) oraz ING Bank Hipoteczny uplasowały zielone listy

ZBP: Wartość nowych kredytów hipotecznych spadła o 1,24% kw/kw w III kwartale

Warszawa, 28.11.2018 (ISBnews) - Wartość nowych kredytów hipotecznych udzielonych przez banki w III kw. 2018 r. spadła o 1,24% kw/kw do 13,5 mld zł, zaś liczba zawartych umów kredytowych zmniejszyła się o 3,05% w porównaniu z poprzednim kwartałem do 52 051 umów, wynika z raportu AMRON-SARFIN. Na

ZBP: Wartość nowych kredytów hipotecznych wzrosła o 0,41% kw/kw w IV kw. 2018 r.

Warszawa, 28.02.2019 (ISBnews) - Wartość nowych kredytów hipotecznych udzielonych przez banki w IV kw. 2018 r. wzrosła o 0,41% kw/kw do 13,6 mld zł, zaś liczba zawartych umów kredytowych zmniejszyła się o 0,67% w porównaniu z poprzednim kwartałem do 51 703 umów, wynika z raportu AMRON-SARFIN. W

Bankovo chce mieć na platformie 5-6 banków, 7-8 firm pożyczkowych do końca br. 

. Obecnie jesteśmy zintegrowani z 4 instytucjami: Inbankiem, Alior Bankiem, TakTo Finanse i SuperGroszem. Już za chwile dołączą 3 kolejne firmy pożyczkowe: Wonga, hapipożyczki, sms kredyt oraz dwa banki, których nazw na razie nie mogę zdradzić" - powiedziała Charamsa podczas konferencji prasowej. 

Przegląd informacji ze spółek

., podał Skarbiec.  PKO Bank Hipoteczny upoważnił HSBC, LBBW, PKO Bank Polski, Raiffeisen Bank International AG, SG CIB i UniCredit jako współprowadzących księgę popytu (Joint Bookrunners) w potencjalnej, benchmarkowej emisji denominowanych w euro listów zastawnych na okaziciela, zabezpieczonych

Analitycy: Polacy nie kupią kredytów ze stałym oprocentowaniem. Są za drogie

Od ponad dwóch lat stopy procentowe w Polsce są rekordowo niskie. Rynkowa stopa WIBOR oscyluje wokół poziomu 1,7 proc. Oprocentowanie kredytów w Polsce to najczęściej suma trzymiesięcznej stawki WIBOR i stałej marży. To oznacza, że raty kredytów hipotecznych w tym okresie prawie w ogóle się nie

W dwa lata globalna wartość banków spadła o bilion dolarów. A będzie gorzej

banków. Wprawdzie McKinsey nie podaje wyceny rynkowej majątku banków w Polsce, ale u nas wciąż są banki, których majątek na giełdzie jest wyceniany wyżej niż w księgach rachunkowych - w przypadku BZ WBK jest to 1,6 zł za złotówkę majątku, w przypadku ING - 1,9 zł za złotówkę, a dla Banku Pekao - 1,4 zł

Prezes BNP Paribas BP: Mamy dużą płynność, będziemy rosnąć selektywnie

Warszawa, 13.05.2020 (ISBnews) - BNP Paribas Bank Polska może i powinien w sposób selektywny i rozważny rosnąć, pomimo pandemii COVID-19, korzystając z wysokiego poziomu płynności, poinformował prezes Przemek Gdański. "Bank przyspieszył wyraźnie i 2,5 miesiąca tego roku pokazują, że

Akcja kredytowa mBanku wzrosła o 6,8% r/r, wskaźnik NPL wyniósł 5,2% w III kw.

gdy zobowiązania wobec klientów indywidualnych wzrosły o 1 790 mln zł, tj. 3% w omawianym okresie, podał także mBank. Wskaźnik kredytów do depozytów Grupy mBanku ukształtował się na poziomie 89,1%. mBank (dawniej BRE Bank) należy do czołówki uniwersalnych banków komercyjnych w Polsce

Przegląd informacji ze spółek

11bit studios. PKO Bank Hipoteczny, jako pierwszy bank hipoteczny w Polsce, wyemituje zielone listy zastawne o wartości 250 mln zł, podała spółka. Termin zapadalności listów ustalono na 30 września 2024 roku. Sąd rejonowy we Wrocławiu zatwierdził układ GetBack z wierzycielami, podała spółka

Zero haraczu, czyli co frankowicze mogą zrobić bankom?

. "Zero haraczu" a rezerwy na złe kredyty Byłby z takiej akcji frankowiczów pewien skutek uboczny, bo banki musiałyby utworzyć rezerwy na niespłacane w terminie kredyty. Teraz jest tak, że kwartalne saldo rezerw na "złe" kredyty hipoteczne wynosi jakieś 300 mln zł. W kategorii

UOKiK: Getin Noble Bank, Credit Agricole uwzględnią ujemny LIBOR w kredytach CHF

przeciwko Getin Noble Bank, a w listopadzie 2015 r. przeciwko Credit Agricole Bank Polska. W następstwie działań Urzędu oba banki dobrowolnie zobowiązały się zaniechać stosowania zakwestionowanych praktyk i zrekompensować klientom ich skutki" – czytamy w komunikacie. Banki zobowiązały się, że

Przegląd prasy

Warszawa, 14.02.2020 (ISBnews) - Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy. Rzeczpospolita  -- Depozyty w bankach rosną pomimo, że oprocentowanie nowych lokat spadło do najniższego poziomu w historii -- Łączne daniny, które PiS wprowadził od 2016 roku to ponad 14

Przegląd prasy

oznaczony do 15 marca br., podał Skarbiec.  --PKO Bank Hipoteczny upoważnił HSBC, LBBW, PKO Bank Polski, Raiffeisen Bank International AG, SG CIB i UniCredit jako współprowadzących księgę popytu (Joint Bookrunners) w potencjalnej, benchmarkowej emisji denominowanych w euro listów zastawnych na

Przegląd prasy

--AliExpress planuje inwestycje w Polsce, zacieśnianie współpracy z bankami --Marszałek Sejmu zwróciła się do TK w sprawie możliwosci przesunięcia wyborów --NCBR rozdysponuje łącznie 300 mln zł na skuteczne rozwiązania w walce z epidemią --MFPR i MRPiPS uruchamia 500 mln zł na szybką pomoc dla instytucji

BIK: Sprzedaż kredytów konsum.: 75 mld zł, hipotecznych - ponad 70 mld zł w 2020

Warszawa, 29.01.2020 (ISBnews) - Biuro Informacji Kredytowej (BIK) prognozuje sprzedaż w tym roku kredytów konsumpcyjnych o wartości 75 mld zł oraz powyżej 70 mld zł kredytów mieszkaniowych, podało Biuro. W 2019 r. banki udzieliły kredytów mieszkaniowych na kwotę 65,02 mld zł  i - razem ze

BIK: Liczba poręczycieli kredytów zmniejszyła się o 46% w ciągu ostatnich 4 lat

konsumpcyjnego jest coraz mniej popularne, czego dowodzą statystyki. O ile w 2014 r. w sektorze bankowym mieliśmy 572 tys. osób poręczających kredyty innym osobom, to na koniec 2017 r. liczba poręczycieli spadła do 309 tys. osób. Tylko nieliczne banki nadal preferują poręczenie jako formę zabezpieczenia kredytu

Prezes PZU: Banki od 6. do 20. miejsca nie mają szansy przetrwać

Warszawa, 10.07.2015 (ISBnews) - PZU chce kupić 2-4 banki i "złożyć je razem" tak, by powstał piąty bank w Polsce pod względem wielkości aktywów, zapowiedział prezes PZU Andrzej Klesyk. W jego ocenie, banki od 6. do 20. pozycji pod względem sumy bilansowej nie mają szansy przetrwać ze

Prawne połączenie Alior Banku z wydzieloną częścią BPH zostało zarejestrowane

Warszawa, 04.11.2016 (ISBnews) - Z chwilą dokonania wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym, tj. 4 listopada, nastąpiło prawne połączenie Alior Banku z wydzieloną częścią Banku BPH, obejmującą jego podstawową działalność, bez portfela kredytów hipotecznych i BPH TFI. Wszystkie pozostałe produkty

DM Navigator: Deweloperzy z Catalyst zwiększyli sprzedaż o 2,3% r/r w I kw.

hipoteczne) jak i deweloperów (kredyty budowlane). W ostatnich tygodniach widać już było, że banki znacząco zaostrzyły kryteria ich udzielania. Obniżone stopy prawdopodobnie wpłyną więc jako stymulator popytu w bardzo ograniczonym stopniu"  - wyjaśniono również. DM Navigator podał 

Kolejne banki podnoszą marże. A podatek bankowy w środę w Sejmie

W środę rano w Sejmie odbędzie się pierwsze czytanie projektu ustawy o podatku bankowym. Będzie on naliczany od aktywów zarządzanych przez poszczególne instytucje finansowe. Wyłączone z niego jednak będą banki i SKOK-i mające poniżej 4 mld zł aktywów. Nowy podatek ma przynieść rocznie 5-6 mld zł

Przegląd informacji ze spółek

portu i wydanie na konsole Playstation 4 i Xbox One gry "Drug Dealer Simulator", podała spółka. Będzie to drugi po "Postal Redux" projekt portingowy realizowany przez MD Games. Bank Millennium nie planuje emisji obligacji w tym roku, poinformował wiceprezes Fernando Bicho. Polska

DM Navigator: Deweloperzy z Catalyst zwiększyli sprzedaż o 4,7% r/r w III kw.

materiale. "Wśród zagrożeń od strony makroekonomicznej podstawowym jest spowolnienie wzrostu PKB. Polska gospodarka pozostaje wewnętrznie bardzo silna. Wyraźne ochłodzenie widać jednak za granicą, a to przekłada się na sytuację w kraju. Ryzykiem dla rynku kredytów hipotecznych, a pośrednio również

Banki wiedzą, że zarobią dużo mniej. Więc tną etaty i likwidują placówki

Digital Arms Race". Jeszcze kilka lat temu banki w Polsce były najbardziej zyskowne na tle innych europejskich krajów. O ile w 2014 roku rentowność kapitałów własnych sektora bankowego wynosiła 10 proc., o tyle w 2015 roku było to już 6,6 proc. Jak prognozują eksperci firmy doradczej Deloitte, w 2017

Przegląd prasy

kredytobiorców frankowych są już wyższe od kwoty wypłaconej im początkowo przez bank i to oni będą w najlepszej sytuacji spośród tych, którzy doprowadzą do anulowania umów  Puls Biznesu  --Polska ściągnęła inwestorów, którzy stworzą 29,7 tys. etatów, co dało jej 9. miejsce, przed Niemcami  w

Przegląd informacji ze spółek

Golub Gethouse - oczekuje wiążącej oferty zakupu budynku przez fundusz DWS. ING Bank Śląski ocenia, że do końca IV kwartału będzie miał wypracowany model w zakresie tworzenia rezerw na kredyty hipoteczne w CHF. Według banku, audytorzy, z którymi obecnie toczy się dyskusja na ten temat "idą w

Przegląd informacji ze spółek

Bankowi i Raiffeisen Bank International (Raiffeisen BI) w związku ze zmienianiem przez te banki istotnych warunków umów o kredyt hipoteczny, podał Urząd. Działania UOKiK mogą się zakończyć nałożeniem kary finansowej do 10% obrotu banku. Stowarzyszenie Avia International, reprezentowane w Polsce przez

Przegląd informacji ze spółek

Orlenu będzie już jedynym w całej sieci detalicznej koncernu. Banki z udziałem Skarbu Państwa "zerkają pozytywnie" na to, co dzieje się na rynku w kwestii potencjalnych przejęć, poinformował minister finansów, inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński. Bank Pekao podtrzymuje oczekiwanie, że

Przegląd informacji ze spółek

podniesienie kapitału obrotowego spółki, podał bank. Santander Bank Polska zawiesił projekt utworzenia banku hipotecznego w strukturach grupy i wystąpił do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) z wnioskiem o zawieszenie postępowania w sprawie zezwolenia na utworzenie banku hipotecznego, podał bank

Przegląd prasy

na Słowacji, kolejny poza Polską --Rzecznik finansowy: Banki nie mogą żądać opłat za kapitał po unieważnieniu umowy --PL Group wniosła działalność marek własnych do odrębnych spółek --URE: Ok. 3,7 tys. odbiorców zmieniło sprzedawcę energii w listopadzie --EBC: Wzrost podaży pieniądza M3 w

Przegląd informacji ze spółek

; Zarząd Santander Bank Polska otrzymał od Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zalecenie utrzymania funduszy własnych na pokrycie dodatkowego wymogu kapitałowego w celu zabezpieczenia ryzyka wynikającego z walutowych kredytów hipotecznych dla gospodarstw domowych na poziomie 0,51 pkt proc. ponad wartość

Miliardy wydawane "na wyścigi". Wszystko, co chcesz wiedzieć o "tarczach antykryzysowych" i o tym, ile są warte [PODSUMOWANIE]

lub pomocy publicznej. Warunkiem uczestnictwa w programie jest wykazanie strat w pandemii o wysokości co najmniej jednej czwartej obrotów oraz płacenie podatków na terenie Polski. Wnioski o pomoc firmy składają online w bankach, które współpracują z PFR. „Tarcza finansowa PFR” została

Deloitte: Rentowność banków spadnie do 3-4% w 2017 r. wobec 8% w br.

) banków spadła w Polsce z 10% w 2014 roku do 6,6% w 2015 roku. W 2017 roku prognozowane ROE będzie w granicach to 3-4%, a w bieżącym roku sięgnie 8%. W Europie Środkowej rentowność wyniosła 6,7% w ub. roku w stosunku do 4,5% w 2014 roku, zaś w 2018 roku ma osiągnąć wartość 7,8%. "Bieżący rok nie

Przegląd prasy

na edukację --Zarządca ZM Henryk Kania złożył wniosek do prokuratury dot. członków zarządu --ING Bank Hipoteczny planuje 1. emisję listów zastawnych w złotych jeszcze w br. --Wielton miał 40,13 mln zł zysku netto, 59,63 mln zł zysku EBIT w I poł. 2019 r. --Agora: Ostateczna cena udziałów w

Kredyt indeksowany, denominowany w CHF, "odfrankowienie"... Co trzeba wiedzieć po wyroku TSUE

widzenia prawa w Polsce nie ma przeciwwskazań dla takiego rozwiązania. Potwierdziły to zresztą dwa tegoroczne wyroki Sądu Najwyższego - z 4 kwietnia i 9 maja. Sąd Najwyższy stanął na stanowisku, że być może taka umowa jest niekorzystnie oprocentowana z punktu widzenia banku, ale nie może stanowić to

Przewalutowanie franków na złote kosztowałoby nawet 11 mld zł

problem frankowiczów. Koszt jej przeprowadzenia nie byłby też tak dotkliwy dla banków jak wcześniejsze pomysły przewalutowania kredytów. Jak wyliczył dom maklerski Trigon, kosztowałby on banki ok. 11 mld zł. Jak to wyliczono? Analitycy założyli, że stawka LIBOR wynosiłaby -0,7 proc., a kurs franka ok. 4

UKNF jest za zakazem wynagrodzenia pośredników kredytowych przez banki 

Warszawa, 01.02.2017 (ISBnews) - Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) chce wprowadzenia zakazu wynagradzania pośredników kredytowych przez kredytodawców, tj. banki. Zmiana ta pozwoli budować bezpieczne portfele kredytów hipotecznych oraz ograniczy możliwość wystąpienia w Polsce

Przegląd prasy

obowiązywania konstytucji dla biznesu aż 4 664 postępowania podatkowe wobec przedsiębiorców trwały  ponad 2 lata  --Ponad 60% startupów w Polsce nie ma klientów za granicą  Parkiet --Akcje małych spółek dały zarobić w listopadzie, oczekiwania na grudzień są podobne 

Przegląd informacji ze spółek

. akcji po cenie 4 zł za sztukę, podał IMS. Skup akcji w I transzy rozpocznie się 7 lutego, a zakończy 21 lutego. Pośredniczącym w tym procesie jest Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska. Idea Bank szacuje wstępnie, że w przypadku uprawomocnienia decyzji prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i

Niemieckie banki w potrzasku. Ale jest nadzieja

wpływają na naszą działalność" - uspokaja prezes Deutsche Banku w liście do pracowników, który cytują agencje. Rzeczywiście, nie można wykluczyć, że wokół niemieckiego banku trwa gra, w której celem amerykańskich funduszy jest jak największe jego osłabienie, na czym skorzystają banki z USA. Poza

Akcjonariusze BPH podjęli uchwałę o podziale banku

część działalności BPH, tj. działalność hipoteczna, pozostanie częścią BPH" - czytamy w uchwałach nadzwyczajnego walnego zgromadzenia banku. "W związku z podziałem, kapitał zakładowy banku przejmującego podwyższa się o nie mniej niż 10 zł oraz o nie więcej niż 49 919 430 zł, tj. do

Ranking kredytów hipotecznych - wrzesień 2016

terminie płatności. Oczywiście pracownicy banku nie dokonują oceny charakteru klientów banku. Robi to komputer na podstawie historii kredytowej danej osoby. Banki sprawdzają, czy wnioskodawca posiadał już w przeszłości jakieś kredyty (również w innych bankach) i jak je spłacał. Im więcej było opóźnień, im

Podatek bankowy będzie w wersji najostrzejszej

, szef sejmowej komisji finansów publicznych, powiedział, że podatek ma obejmować banki, firmy ubezpieczeniowe oraz SKOK-i, ale będą z niego wyłączone instytucje finansowe o aktywach mniejszych niż 4 mld zł. A więc na zwolnienie "załapią" się SKOK-i i małe banki spółdzielcze. W stosunku do

Przegląd informacji ze spółek

kwartale), podała spółka. Orange Polska sprzedał spółkę zależną Orange Real Estate, zajmującą się zarządzaniem nieruchomościami, podał operator. Nabywcą jest firma General Property sp. z o.o. Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) podjęła decyzję w sprawie dodatkowego narzutu z tytułu wrażliwości PKO Banku

Haitong Bank rekomenduje 'kupuj' Pekao i Alior, 'sprzedaj' mBank i Millennium

zagrożenie potencjalnych strat w razie przewalutowania kredytów hipotecznych jest największe w porównaniu z innymi bankami. Ponadto analitycy uważają, że obecny konsensus jest zbyt optymistyczny, bo zyski na lata 2018/2019 szacują odpowiednio o 6/7% poniżej. Haitong Bank oczekuje zysku netto spółki w

Getin Noble Bank zarobił 200 mln zł. Co z kredytami hipotecznymi?

kredytowego (skutek agresywnej walki o klientów w poprzednich latach), a także ograniczeniem w sprzedawaniu kredytów hipotecznych i szlabanowi spuszczonemu przez nadzór dla sprzedawania w bankach grupowych polis dodawanych do kredytów. Getin krwawi, ale wciąż zarabia Opublikowane właśnie wyniki Getinu za

Przegląd prasy

bankach --ZA Puławy zarekomendowały 5,45 zł na akcję dywidendy za 2019 rok --Grupa WP nadal zainteresowana przejęciami, ale głównie w segmencie e-commerce --Kantar: 1/3 bankowców oczekuje powrotu do normalnej pracy placówek za miesiąc --KE przedłużyła termin na decyzję w spr. fuzji Orlenu i Lotosu

Przegląd informacji ze spółek

, bez wychodzenia z domu, podała instytucja. Oferta zawieszenia dotyczy pożyczek gotówkowych i kredytów hipotecznych dla klientów indywidualnych. Tauron Polska Energia wypracował 12 mln zł skonsolidowanej straty netto i 3 599 mln zł zysku EBITDA w 2019 r., podała spółka, prezentując szacunkowe dane

Dziurawe przepisy o podatku bankowym. Wpływy? Nie będą takie, jak chce MF [RAPORT]

przerzucenie kosztów na klienta. Według Gajewskiego, podwyżki usług bankowych jeszcze przed wejściem w życie ustawy potwierdzają, że banki skorzystały z tej możliwości. Jak pisaliśmy w "Wyborczej", jako pierwszy w październiku ubiegłego roku podwyżkę marż kredytów hipotecznych o 0,65 pkt proc

Konta za zero (jeszcze) nie zniknęły. Oto najlepsze z nich

powiększenie SREBRO Najczęściej przepustką do darmowego konta jest aktywne płacenie kartą. Niektóre banki wymagają, żebyś wydał określoną kwotę. Np. Alior Bank (Konto internetowe) i PKO BP (Konto Inteligo) zadowolą się "stówką". W przeciwnym razie zapłacisz za kartę 4 zł. BZ WBK, Deutsche Bank i Plus

Przegląd prasy

kredytów hipotecznych - z systemami IT pięciu banków. Efektem tego będzie możliwość przeniesienia całości procesu związanego z uzyskaniem kredytu do internetu, poinformowali ISBnews przedstawiciele spółek. Według nich, pierwszy bank powinien zostać zintegrowany w I poł. 2019 r. --Orange Polska

Mogą podrobić twój dowód, kartę SIM, ukraść pieniądze i wziąć na ciebie kredyt. Jak zabezpieczyć swoją tożsamość i konto?

banku często również. Z takim dowodem kolekcjonerskim złodzieje mogą otwierać konta w bankach (na twoje imię i nazwisko), które są im potrzebne do zaciągania pożyczek (głównie w parabankach). Mogą brać na twoje imię i nazwisko telefony w sieciach komórkowych. I to wcale nie jest najgroźniejszy

Alior Bank przejmuje BPH. Co z klientami?

33 mld zł. Jeszcze w latach 2011-13 bankowi BPH udało się "wykręcać" 200-250 mln zł rocznego zysku i rentowność kapitału ROE na poziomie 4-5 proc. (najlepsze banki miały ROE dwucyfrowe). Ale gdy przyszły gorsze dla banków czasy - niskie stopy procentowe, ograniczenie prowizji kartowych

Bankowcy apelują o rozwagę. Nowy podatek może nam bardzo zaszkodzić

2015 r. zyski banków będą dużo niższe, być może nawet bliskie zeru. A w przyszłym roku banki dodatkowo musiałyby zapłacić ponad 4 mld zł dodatkowego podatku bankowego oraz dalej brać udział w kosztach ratowania SKOK-ów. - Mamy ogromne uderzenie w rentowność sektora bankowego, a przecież jednocześnie

Przegląd informacji ze spółek

.  Lendi z grupy MZN Property udostępniło Eksperta Kredytowego Online (EKO) - narzędzie, które umożliwia w blisko 100% online-owe sprawdzenie zdolności kredytowej, porównanie kredytów hipotecznych i złożenie wniosku w wybranych bankach, poinformowali przedstawiciele Lendi i MZN Property

Santander Bank Polska miał 495,45 mln zł zysku netto w III kw. 2018 r.

wcześniej. ROE wyniosło odpowiednio 11% wobec 11,7%, a ROA - odpowiednio: 1,3% wobec 1,4%. Współczynnik kapitału Tier I ukształtował się na poziomie 15,51% wobec 15,92% rok wcześniej. Zgodnie ze strategią dystrybucji biznesu detalicznego w III kwartale 2018 r. Santander Bank Polska S.A. uruchomił 4

Bank Millennium chce zwiększyć wolumen kredytów konsumpcyjnych o 40% w 3 lata 

; - powiedział prezes.  Celem banku jest, aby w 2020 roku 45 tys. klientów zamożnych było objętych produktami inwestycyjnymi.  "Polska jest wciąż daleko za rynkami UE - jesteśmy w stanie rozszerzać nasz model inwestycji dla klientów zamożnych. Doradca osobisty pozostanie kluczowym elementem

PKO BP szacuje wzrost kredytów korporacyjnych w sektorze na 7-8% w 2018 r. 

pozwoliło na osiągnięcie 17,8% udziałów w rynku i umocnienie pozycji lidera. Udział w rynku kredytów podmiotów instytucjonalnych wyniósł 13% na koniec II kw., zaś udział w rynku kredytów osób prywatnych wyniósł 22,9% na koniec II kw. br.  PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego

BIK: Wartość kredytów konsump. spadła o 1,3%, hipotecznych wzrosła o 5,7% w I kw

 umów na kredyt hipotecznych wzrosła w skali roku odpowiednio o 5,7%, a ich liczba o 4,5%, podało Biuro Informacji Kredytowej (BIK). W I kwartale br. banki udzieliły 1620 tys. kredytów konsumpcyjnych na kwotę 18,9 mld zł. Liczbowo jest to o 6,5% mniej, wartościowo - mniej o 1,3% r/r. Szczególnie

Ostatni dzwonek na Mieszkanie dla młodych. Jak uzyskać dopłatę z MdM?

pierwotny) i 5,3 tys. zł (wtórny) za 1 m kw. Limit dla Wrocławia to odpowiednio ok. 5,3 i 4,3 tys. zł, dla Łodzi 4,2 i 3,4 tys., a dla Opola 4 i 3,3 tys. zł. 4. Kredyt w MdM Kolejnym warunkiem otrzymania dopłaty są określone parametry kredytu hipotecznego. Musi on być udzielony w złotych (banki tylko w

Przegląd informacji ze spółek

przekroczy poziomu 95% wskaźnika kredytów do depozytów (L/D) w perspektywie pięciu kwartałów, poinformował prezes Brunon Bartkiewicz. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wszczął postępowania przeciwko bankom BPH, PKO BP i Pekao w związku z wątpliwościami dotyczącymi sposobu określania

Przegląd prasy

rozwój sieci stacji paliw płynnych w Polsce -- Mabion chciałby pozyskać partnera w USA jeszcze przed złożeniem wniosku o rejestrację w FDA -- W 2019 r. warto stawiać na defensywne sektory, uważa szef działu analiz Haitong Banku Konrad Ksieżopolski Dziennik Gazeta Prawna  -- Wartość

Przegląd informacji ze spółek

wpływu orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w zakresie hipotecznych kredytów walutowych, poinformowali przedstawiciele banku.  PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych podpisało 1 541 umów o zarządzanie pracowniczymi planami kapitałowymi (PPK) z firmami zatrudniającymi po

E-strach kontra e-wygoda. Coraz więcej korzystamy z usług mobilnych

produktów finansowych dla klientów indywidualnych była dostępna w bankowości elektronicznej. Kiedyś twierdziło się, że np. kredyt hipoteczny trzeba załatwić w oddziale. Dziś już nikt tak nie mówi. Zakres dostępności usług jest jeszcze różny w polskich bankach, ale wyrównywanie poziomów postępuje &ndash

Wielkie fuzje w polskiej bankowości. Co to oznacza dla klientów?

potędze porzucił Rabobank (sprzedał BGŻ), odpuściła potężna amerykańska Citigroup (jej polska odnoga, Citi Handlowy, postanowiła stać się bankiem niszowym i sprzedać część placówek). Iwona Kozera, szefowa działu zajmującego się branżą finansową w firmie konsultingowej EY, nie ma wątpliwości: banki czeka

Bank Handlowy podtrzymuje oczekiwania 1-cyfrowego wzrostu akcji kredytowej

poziomu zadłużenia na kartach kredytowych, 2- cyfrowy wzrost w kredytach hipotecznych, choć w pożyczkach gotówkowych mały spadek" - powiedział Sikora podczas konferencji prasowej.  W lutym prezes informował, że Bank Handlowy oczekuje wzrostu kredytów korporacyjnych o 5-6% r/r, a kredytów

Przegląd prasy

czwartek --Zarząd ZUE z prezesem Wiesławem Nowakiem powołany na nową kadencję --11bit studios: Premiera gry 'Children of Morta' w III kw., ustalona cena detal. --PKO Bank Hipoteczny wyemituje zielone listy zastawne o wartości 250 mln zł --Akcjonariusze Ailleronu zdecydowali o niewypłacaniu

Morawiecki: Udomowienie Pekao pokazuje, że polska gospodarka się usamodzielnia

widzenia całego rynku jest to wzmocnienie polskiej gospodarki" - powiedział Morawiecki podczas konferencji prasowej. "Mając większość sektora bankowego w polskich rękach, możemy lepiej kontrolować politykę kredytową i banki mogą prowadzić ją w pełnym interesie przedsiębiorstw polskich. Nie