396

UKE: Liczba przeniesionych numerów telefonów komórkowych to 396,1 tys. w III kw.

Warszawa, 07.10.2019 (ISBnews) - Łączna liczba przeniesionych numerów komórkowych wyniosła 396 096 w III kwartale 2019 r., podał Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE). Najwyższy dodatni bilans przenoszonych numerów zanotowały: Polkomtel (39,84 tys.), Premium Mobile (13,6 tys.) oraz Tide

Akcjonariusze Stalexportu zdecydują 27 III o wypłacie 5 gr/akcję dywidendy

walne zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach postanawia zysk netto za rok obrotowy 2019 w wysokości 10 396 725,91 zł przeznaczyć w całości na wypłatę dywidendy" - czytamy w projekcie uchwały. "Postanawia dokonać wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy spółki w łącznej

Akcjonariusze KGHM zdecydują 19 VI o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2019 rok

za rok zakończony 31 grudnia 2019 r., zwyczajne walne zgromadzenie postanawia przekazać zysk, w kwocie 1 263 938 931,55 zł, w całości na kapitał zapasowy spółki, w tym w kwocie 6 666 666,67 zł na kapitał zapasowy utworzony na podstawie art. 396 § 1 Kodeksu spółek handlowych" - czytamy w

Stalexport Autostrady chce przeznaczyć 12,36 mln zł na dywidendę za 2019 r.

;Zarząd Stalexport Autostrady proponuje: 1) zysk netto za rok obrotowy 2019 w wysokości 10 396 725,91 zł przeznaczyć w całości na wypłatę dywidendy; 2) dokonać wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy spółki w łącznej kwocie 12 363 101,15 zł, co oznacza, że kwota dywidendy przypadająca na jedną

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na poniedziałek

towarów i usług konsumpcyjnych, fin. wrzesień  (konsensus r/r: 1,8%, poprzednio: 2%) --14:00: Polska - Bilans płatniczy, sierpień ( saldo rachunku bieżącego (EUR) konsensus: -396 mln, poprzednio: -809 mln) --14:30: USA - Wyniki sprzedaży detalicznej, wrzesień --14:30: USA

Echo sprzedało 61 mieszkań, przekazało 50 we wrześniu br.

r.), natomiast przekazania: 396 szt. (wobec 447 mieszkań rok temu), czytamy w komunikacie. We wrześniu spółka podała, że jej celem jest sprzedaż 1 100 mieszkań i przekazanie 1 000 w br. Echo Investment jest polskim deweloperem, który realizuje inwestycje w trzech sektorach rynku nieruchomości

Spółka zależna LC Corp kupiła grunty we Wrocławiu za 11,68 mln zł

Warszawa, 15.03.2018 (ISBnews) -  LC Corp Invest X, spółka zależna LC Corp S.A. nabył prawa własności nieruchomości o łącznej powierzchni 14 396 m2 położonych we Wrocławiu przy ul. Dożynkowej za łączną kwotę netto 11,68 mln zł, podała spółka. "Przedmiotowa nieruchomość przeznaczona

Portfel zamówień Asseco Poland na 2019 rok wynosi 7,17 mld zł

Warszawa, 24.05.2019 (ISBnews) - Portfel zamówień Asseco Poland na 2019 rok wynosi 7 174 mln zł wobec 6 580 mln zł rok wcześniej, podała spółka.  W segmencie oprogramowanie i usługi własne portfel na 2019 r. wynosi 6 396 mln zł wobec 5 688 mln zł rok wcześniej.  "Przeliczając

Przychody Unimotu wzrosły wstępnie o ponad 44% r/r do 396,37 mln zł w XII

2019 r., w ujęciu jednostkowym, przychody w wysokości 396 373 tys. zł. Przychody uzyskane w grudniu 2019 r. są wyższe o ponad 44% od przychodów uzyskanych w analogicznym okresie roku poprzedniego (grudzień 2018 r.: 274 411 tys. zł)" - czytamy w komunikacie. Jak podała spółka, wzrost przychodów

Akcjonariusze PCC Intermodal zdecydują 11 maja o niewypłacaniu dywidendy

w 2017 r. zysku netto, to jest kwotę 1 396 tys. zł. na pokrycie strat z lat ubiegłych" - czytamy w projektach. PCC Intermodal S.A. to operator intermodalny organizujący regularne połączenia kolejowe pomiędzy najważniejszymi europejskimi portami morskimi, a lądowymi terminalami przeładunkowymi

KGHM rekomenduje niewypłacanie dywidendy z zysku za 2019 r.

zakończony 31 grudnia 2019 r., w kwocie 1 263 938 931,55 zł, poprzez przekazanie całości wypracowanego zysku na kapitał zapasowy spółki, w tym w kwocie 6 666 666,67 zł na kapitał zapasowy utworzony na podstawie art. 396 § 1 Kodeksu spółek handlowych" - czytamy w komunikacie. Rekomendacja jest

Vivid Games wyemituje 2,54 mln nowych akcji bez pp, cena emisyjna 1,18zł/ szt.

kwietnia 2020 i wynosi 1,18 zł za akcję" - czytamy także. Kapitał zakładowy spółki dzieli się obecnie na 29 743 396 akcji. Akcjonariusze obejmą akcje serii H w zamian za wkład pieniężny, przy czym, zgodnie z umowami pożyczek, Remigiusz Kościelny i Jarosław Wojczakowski dokonają umownego potrącenia

ZWZ Neuki zdecydowało o 8,65 zł dywidendy na akcję i buy-backu do 200 tys. akcji

kwotę łączną nie wyższą niż 90 mln zł. "Na sfinansowanie nabycia akcji własnych niniejsze walne zgromadzenie, działając na podstawie art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych, wydziela z kapitału zapasowego kwotę 90 000 000 zł i postanawia o jej przekazaniu na fundusz rezerwowy na nabycie akcji

Akcjonariusze Selvity zdecydują 26 V o emisji do 2,38 mln akcji bez pp

prawa poboru, podała spółka. "Podwyższa się kapitał zakładowy spółki z kwoty 12 776 983,2 zł do kwoty nie większej niż 14 684 379,2 zł, to jest o kwotę nie wyższą niż 1 907 396 zł. [...] Podwyższenie kapitału zakładowego spółki nastąpi poprzez emisję nie więcej niż 2 384 245 nowych akcji serii C

Przychody Grupy Orbis wzrosły wstępnie o 7,2% r/r do 406,1 mln zł w III kw. 2019

Warszawa, 18.10.2019 (ISBnews) - Przychody Grupy Orbis wzrosły o 7,2% r/r do 406,1 mln zł w III kw. oraz o 3,4% r/r do 1 090,2 mln zł w I-III kw. 2019 r., podała spółka, prezentując wstępne dane. Przychody w ujęciu like-for-like wzrosły o 5,2% r/r do 396 mln zł w III kw. i o 5% r/r do 1

MR: Wartość umów na dofinansowanie z UE wzrosła do 121,8 mld zł

. podpisano z beneficjentami 22 184 umowy o dofinansowanie projektów na kwotę dofinansowania w części UE 121,8 mld zł" - czytamy w komunikacie.  Od uruchomienia programów do 10 września 2017 r. złożono 63 761 wniosków o dofinansowanie projektów na całkowitą kwotę 396 mld zł. (ISBnews)

Akcjonariusze Pfleiderer Group zdecydowali o wypłacie 1,2 zł dywidendy na akcję

grudnia 2017 r. przewidującą wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy spółki w wysokości 71 164 888,8 zł, co stanowi 1,2 zł na jedną akcję spółki. Dywidendą objęte są 59 304 074 akcje spółki. Spółka posiada 5 396 933 akcji własnych. [...] Spółka nie otrzymuje dywidendy jako posiadacz akcji własnych"

GPW sprzeda pakiet Aquis Exchange za 12,39 mln GBP brutto 14 czerwca

stowarzyszonej Aquis Exchange Limited (Aquis), w której GPW posiadała 20,31% udziału w głosach i prawach majątkowych. Tym samym GPW w dniu 14 czerwca 2018 r. sprzeda akcje spółki Aquis po cenie 2,69 GBP za akcję, wobec czego wartość sprzedaży udziałów GPW w Aquis wyniesie 12 396 327 GBP brutto"

Akcjonariusze PCC Intermodal zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy

. zysku netto, to jest kwotę 1 396 tys. zł na pokrycie strat z lat ubiegłych" - czytamy w uchwale. PCC Intermodal odnotował 1,23 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 0,16 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk

M. i M. Skotniccy ogłosili wezwanie na 31,4 mln akcji Pepees po 1,45 zł/szt.

Warszawa, 08.01.2018 (ISBnews) - Maksymilian i Michał Skotniccy ogłosili wezwanie do zapisywania się na sprzedaż 31 396 707 akcji Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego Pepees, podał Dom Maklerski Banku BPS jako podmiot pośredniczący. Akcje objęte wezwaniem będą nabywane po cenie wynoszącej

Michał Skotnicki złożył do UOKiK wniosek ws. przejęcia Pepeesu

na przejęciu przez pana Michała Skotnickiego kontroli nad Przedsiębiorstwem Przemysłu Spożywczego Pepees Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomży poprzez nabycie akcji" – czytamy w komunikacie. 8 stycznia br. Maksymilian i Michał Skotniccy ogłosili wezwanie do zapisywania się na sprzedaż 31 396

Pfleiderer Group rekomenduje wypłatę 1,2 zł dywidendy na akcję za 2017 r.

; - czytamy w komunikacie. Spółka posiada 5 396 933 akcji własnych i zgodnie z art. 364 § 2 Kodeksu spółek handlowych spółka nie otrzymuje dywidendy jako posiadacz powyższych akcji własnych, podano także. Grupa Pfleiderer to wiodący producent paneli na bazie drewna na największych europejskich

Pekabex miał 30,5 mln zł zysku netto, 55,45 mln zł EBITDA w 2019 r.

. "Zysk z działalności operacyjnej w 2019 roku wyniósł 39 396 tys. zł, co w porównaniu do zysku osiągniętego w 2017 roku (34 972 tys. zł) oznacza wzrost o 12,65%, a w porównaniu do zysku z roku 2018 - spadek o 41,61% (67 473 tys. zł). Podobnie kształtował się wynik EBITDA, który wyniósł 55 449 tys

Wikana miała 12 tys. zł zysku netto, 1,79 mln zł zysku EBIT w II kw. 2019 r.

. Przychody z najmu (segment najem powierzchni) w okresie pierwszych sześciu miesięcy 2019 r. wyniosły 3 396 tys. zł. W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca br. grupa kapitałowa osiągnęła z segmentu energii odnawialnej przychody w wysokości 2 235 tys. zł" - czytamy w sprawozdaniu zarządu. Spółka

Kwieciński z MR: Wartość projektów z dofinansowaniem UE przekroczyła 201 mld zł

ponad 396 mld zł. Natomiast wnioskowane dofinansowanie z UE przekracza 245 mld zł, podał też resort. (ISBnews)  

Akcjonariusze Mostostalu Warszawa zdecydują 24 IV o niewypłacaniu dywidendy

Warszawa, 29.03.2018 (ISBnews) - Akcjonariusze Mostostalu Warszawa zdecydują na walnym zgromadzeniu zwołanym na 24 kwietnia o niewypłacaniu dywidendy, wynika z projektów na walne. "Walne zgromadzenie Mostostal Warszawa S.A., na podstawie § 19 pkt. 2 Statutu Spółki, oraz art. 396 §

NWZ TIM upoważni zarząd do dysponowania 57,5 mln zł z funduszu dywidendowego

uchwał na nadzwyczajne walne, zwołane na 5 października.   "Nadzwyczajne walne zgromadzenie TIM SA działając zgodnie z art. 349 par. 2 oraz 396 par.5 ksh niniejszym upoważnia zarząd TIM SA do dysponowania środkami zgromadzonymi na funduszu dywidendowym w kwocie 57 489 200,34 zł według

Kruk wygrał przetarg na wierzytelności we Włoszech warte nom. 930 mln euro

euro (3 996 396 000 zł wg kursu średniego NBP z dnia 27 września 2016 roku)" - czytamy w komunikacie. Kruk jest największą w Polsce firmą zarządzającą wierzytelnościami. Od 2007 roku działa w Rumunii, gdzie także jest liderem rynku. Od listopada 2011 roku Kruk działa w Czechach, od sierpnia 2012

Akcjonariusze PKP Cargo zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy

jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 roku, postanawia przeznaczyć w następujący sposób: 1) kwotę 7 517 367,6 zł zgodnie z art. 396 Kodeksu Spółek Handlowych na zasilenie kapitału zapasowego, 2) kwotę 86 449 727,4 zł na pokrycie strat z lat ubiegłych"

Projekt budżetu 2020: Deficyt budżetu wyniesie 11,99 mld zł w 2019 r.

; - przypomniano w materiale. Przedmiotowa ustawa określa także dla budżetu środków europejskich:   - łączną kwotę dochodów w wysokości 69 716 396 tys. zł, - łączną kwotę wydatków w wysokości 85 281 687 tys. zł oraz - deficyt budżetu środków europejskich w wysokości 15 565 291 tys. zł, podano także

LPP miało wstępnie 420 mln zł EBIT przy 2366 mln zł przychodów w IV kw. 2018 r.

(wzrost o 14% r/r), • Zysk brutto na sprzedaży: 4 396 mln zł (wzrost o 18% r/r), • Koszty operacyjne: 3.551 mln zł (wzrost o 15% r/r), • Zysk na działalności operacyjnej (EBIT): 743 mln zł (wzrost o 28% r/r), • Przychody ze sprzedaży w sklepach porównywalnych LFL (w walutach

Akcjonariusze PKP Cargo zdecydują 13 VI o niewypłacaniu dywidendy

095,00 wynikający z jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 roku, postanawia przeznaczyć w następujący sposób: 1) kwotę 7 517 367,60 zł zgodnie z art. 396 Kodeksu Spółek Handlowych na zasilenie kapitału zapasowego, 2) kwotę 86 449 727,40 zł na pokrycie strat

GUS: Produkcja benzyny wzrosła o 1,4% r/r, oleju napęd. spadła o 3,8% w 2016 r.

r. spadła o 5,2% r/r do 4,13 mln ton. W samym grudniu produkcja benzyny silnikowej wzrosła o 3,1% r/r do 396 tys. ton (wzrost o 11,4% m/m), olejów napędowych zwiększyła się o 8,5% r/r do 971 tys. ton (spadek o 1,9% m/m), zaś olejów opałowych - wzrosła o 6,1% r/r i wyniosła 422 tys. t (wzrost o

PKP Cargo rekomenduje niewypłacanie dywidendy z zysku za 2017 r.

wystąpienia do zwyczajnego walnego zgromadzenia z wnioskiem o podział zysku netto w kwocie 93 967 095 zł wykazanego w jednostkowym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 roku w następujący sposób: - kwotę 7 517 367,6 zł przeznaczyć zgodnie z art. 396 Kodeksu Spółek Handlowych

GUS: Obrót nieruchomościami zmniejszył się o 6,4% r/r do 102,2 mld zł w 2017 r.

 50,12 mld zł, przy 204 396 transakcjach (+6,3% r/r). W nieruchomościach zabudowanych (nieruchomości zabudowane budynkami mieszkalnymi, zabudowane nieruchomości rolne, nieruchomości zabudowane budynkami pełniącymi inne funkcje niż zagrodowa i mieszkaniowa oraz nieruchomości budynkowe) wartość

Akcjonariusze Cognoru zdecydowali o 0,1 zł dywidendy na akcję za 2017 r.

zgromadzenia nr 8 z dnia 22 marca 2018 roku, 3) pozostałą kwotę, tj. 1 000 000 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy spółki w celu osiągnięcia przez ten kapitał co najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego stosownie do treści przepisu art. 396 §1 kodeksu spółek handlowych" – czytamy w

UOKiK zwrócił zgłoszenie Michała Skotnickiego ws. kontroli nad Pepeesem

wzywający uznają warunek prawny określony w pkt. 29 wezwania za niezastrzeżony, podano także. 8 stycznia br. Maksymilian i Michał Skotniccy ogłosili wezwanie do zapisywania się na sprzedaż 31 396 707 akcji Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego Pepees, podał Dom Maklerski Banku BPS jako podmiot

ARR: Eksport wieprzowiny wzrósł wolumenowo o 8% r/r, wołowiny o 2% w I-VI 2016

Warszawa, 19.09.2016 (ISBnews) - Polski eksport żywca, mięsa, tłuszczów i przetworów wieprzowych wzrósł o 8% r/r do 396 tys. w okresie styczeń-lipiec 2016 r., wynika z obliczeń Agencji Rynku Rolnego (ARR) na podstawie wstępnych danych Ministerstwa Finansów. W tym samym czasie

Wielton miał 69,37 mln zł zysku netto, 129,8 mln zł EBITDA w 2018 r.

. Dokonaliśmy kolejnej akwizycji oraz istotnie rozbudowaliśmy nasz potencjał produkcyjny. Ugruntowaliśmy tym samym naszą pozycję wśród największych światowych graczy na rynku pojazdów użytkowych. W 2018 roku spółki tworzące Grupę Wielton sprzedały w sumie 18 396 naczep, przyczep i zabudów, czyli o 21,8% więcej

Połączenie wykonawców startujących w tym samym przetargu

norm prawa unijnego regulujących procedury udzielania zamówień publicznych. Następnie Trybunał przypomniał, że we wcześniejszym orzeczeniu w sprawie C-396/14 MT Højgaard i Züblin orzekł, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie procedury negocjacyjnej, w przypadku rozwiązania wybranego w

Provident: Polacy wydadzą średnio 3 400 zł na letnie wakacje

dla domowego budżetu. Średnio Polacy planują przeznaczyć na letni wypoczynek ok. 3 396 zł. To niemal o 670 zł więcej niż rok wcześniej. Najwięcej na wyjazd wydadzą osoby w wieku 40-59 lat, bo ponad 4 000 zł. Natomiast najmniejszym budżetem dysponują młodzi w wieku 15-24 lat, którzy na wakacyjne

Energa: Produkcja energii wzrosła o 31% r/r w II kw. 2017 r.

zbliżonym poziomie r/r i wyniósł 5 396 GWh w II kw. oraz 11 019 GWh w I poł. 2017 r. Sprzedaż energii wyniosła 5 760 GWh w II kw., o 5% więcej niż rok wcześniej. W I półroczu wzrosła o 2% r/r do 11 703 GWh. Grupa Energa jest trzecim największym operatorem systemu dystrybucyjnego w zakresie dostarczanej

Energa miała wstępnie 535 mln zł skonsolidowanej EBITDA w II kw. 2017 r.

wysokości 47 mln zł, podano także. Ponadto produkcja energii elektrycznej brutto wyniosła w II kw. 1 039 GWh, dystrybucja energii elektrycznej: 5 396 GWh, a sprzedaż energii elektrycznej (detal): 5 047 GWh. Natomiast wyniki finansowe i operacyjne za I półrocze 2017 roku przedstawiały się następująco

Graj Legalnie: Obroty legalnego rynku bukmacherskiego sięgną 5,86 mld zł w 2019r

Legalnie". „W 2018 roku obroty licencjonowanych bukmacherów w Polsce sięgną ok. 5,1 mld zł, czyli ok. 55% więcej niż przed rokiem. Oznacza to, że budżet państwa tytułem podatku od gier zostanie zasilony kwotą 612 mln zł (wobec 396 mln zł rok wcześniej). Prognoza na 2019 r. zakłada 15% wzrostu

IMS wypłaci maksymalną dywidendę określoną w uchwale ZWZ

wypłacanej dywidendy stanowić będzie maksymalną wartość określoną w uchwale ZWZ, podano także. "Na wypłatę dywidendy przeznaczony został cały zysk netto IMS za 2015 rok w kwocie 6 396 206,19 zł oraz kwota 1 308 770,58 zł z utworzonego wcześniej kapitału rezerwowego przeznaczonego na wypłatę dywidendy

Przychody Grupy Baltona wzrosły o 24% r/r do 33,7 mln zł w grudniu

wyniosły 396 709 tys. zł i były niższe od wyników osiągniętych w analogicznym okresie ubiegłego roku o 8%" - czytamy w komunikacie. Wzrost przychodów ze sprzedaży towarów i materiałów w sklepach travel retail wyniósł 10% w grudniu, zaś narastająco w okresie styczeń-grudzień 2016 r. - spadek

Echo zwiększyło sprzedaż do 335 mieszkań w III kw., pewne celu 1,3 tys. w 2017

sprzedanych od I do III kwartału 2016 r.) i zawarły 396 umów ostatecznych sprzedaży mieszkania (wobec 386 umów ostatecznych zawartych rok wcześniej). Echo zabezpiecza rozwój segmentu przez zakup nowych gruntów. Od 30 czerwca 2016 r. spółka kupiła działki, na których powstanie ponad 2,7 tys. mieszkań. W

Sprzedaż BAH wzrosła o 66% r/r do 285 samochodów w maju

) i 132 samochodów marki Jaguar (+230% r/r). Giełdowy importer i dystrybutor samochodów Jaguar Land Rover od początku roku dostarczył dilerom 1 396 aut, wobec 1 006 aut w analogicznym okresie 2017 r., co oznacza wzrost o 39% rok do roku" – czytamy w komunikacie. Sprzedaż do dilerów spoza

KRD: Zaległe zadłużenie spółek z NewConnect spadło o ponad 1 mln zł w 6 miesięcy

, młodych i perspektywicznych firm, notowanych było w sumie 396 spółek krajowych oraz kilka zagranicznych. Spośród rodzimych firm notowanych na "małej giełdzie" dłużnikami jest 58. To oznacza wyrównanie rekordu z pilotażowego badania, które zostało przeprowadzone w styczniu 2016 roku, czytamy w

PZPM: Rejestracje nowych przyczep i naczep wzrosły o 15% r/r w kwietniu

2017 r. Na drugim miejscu jest Krone (1 665 szt.) - ze stratą 25 szt. w skali roku (-1,5%). Na trzeciej pozycji jest również niezagrożony - Wielton. Wydał 1 396 nowych pojazdów, więcej o 4,6%. Za nimi kolejne marki również odnotowały zwiększenie wydań. Koegel - dostarczył klientom 726 pojazdów i

Forte miało 7,27 mln zł zysku netto, 15,9 mln zł zysku EBIT w I kw. 2018 r.

wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 295,51 mln zł w I kw. 2018 r. wobec 293,66 mln zł rok wcześniej. "Sprzedaż eksportowa Grupy Forte wyniosła 259 259 tys. zł - 88% sprzedaży ogółem (w I kwartale roku 2017 r. - 257 396 tys. zł - 88%).  Liderami na rynkach eksportowych są

Przedsprzedaż mieszkań Inpro wzrosła o 28% r/r do 462 w I-X 2015 r.

wyniosła 396 lokali, czyli ponad dwukrotnie więcej niż rok wcześniej, podano także. Firma Inpro powstała w 1987 roku. Działa na rynku trójmiejskim. W ofercie ma przede wszystkim apartamenty i mieszkania o podwyższonym standardzie oraz domy jednorodzinne. Spółka realizuje także inwestycje komercyjne

IMS skupi 396,3 tys. akcji własnych w ramach buy-backu

Warszawa, 06.07.2017 (ISBnews) - IMS skupi w ramach czwartej transzy skupu akcji własnych 396 349 akcji, płacąc po 3,6 zł za sztukę, podała spółka. Oznacza to, że nie będzie redukcji ofert zbycia akcji, bo spółka mogła w ramach tej transzy kupić do 400 tys. swoich walorów. "Na skup

PKO BP 'z optymizmem' patrzy na wyniki III kw. 2016 r.

. Koszty działania zwiększyły się w ujęciu kwartalnym o 2,6% do 1 396 mln zł w II kw. Wartość odpisów zwiększyła się o 4,7% kw/kw do 400 mln zł w II kw. PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Aktywa razem banku wyniosły 266,94 mld zł na koniec 2015 r. Akcje banku od listopada 2004 r

Cena akcji w ofercie publicznej Ten Square Games ustalona na 46 zł 

liczbę akcji oferowanych dla poszczególnych inwestorów na: 396 000 akcji oferowanych oferowanych w transzy inwestorów indywidualnych; 1 647 750 akcji oferowanych oferowanych w transzy inwestorów instytucjonalnych" - czytamy także.  "Zainteresowanie ofertą jest bardzo duże. W ciągu kilku

BIK: Firmy pożyczkowe udzieliły pożyczek na 7,2 mld zł w 2018 r. (aktualizacja)

jest także łączna wartość zadłużenia pożyczkowego, która wynosi prawie 396 mln zł. Na drugim miejscu plasuje się Mazowsze z długiem względem firm pożyczkowych na kwotę ponad 292 mln zł oraz Wielkopolska - ponad 226 mln zł zaległości z tytułu umowy pożyczki, podano dalej.  (ISBnews)  

BIG InfoMonitor: Firmy pożyczkowe udzieliły pożyczek na 7,2 mld zł w 2018 r.

), mazowieckie (44 222 osób) oraz dolnośląskie (35 069 osób) Na Śląsku najwyższa jest także łączna wartość zadłużenia pożyczkowego, która wynosi prawie 396 mln zł. Na drugim miejscu plasuje się Mazowsze z długiem względem firm pożyczkowych na kwotę ponad 292 mln zł oraz Wielkopolska - ponad 226 mln zł

Global Cosmed: Wynik za 2017 r. obciążą odpisy aktualizacyjne na 57,23 mln zł

kwocie 57 229 tys. zł. "Przeprowadzone wyceny wskazują utratę wartości następujących aktywów: - Wartość firmy w kwocie 56 396 tys. zł. rozpoznana w związku z objęciem kontroli nad spółką Global Cosmed Group S.A. Z szacunków zarządu wynika, iż wartość firmy przypisana Global Cosmed Group S.A

Energa rekomenduje wypłatę 0,19 zł dywidendy na akcję za 2016 r.

możliwość realizacji bieżących planów inwestycyjnych oraz strategii rozwoju Grupy Energa zgodnie z jej założeniami" - czytamy dalej. Spółka podaje ponadto że, zgodnie z art. 396 § 1 Kodeksu spółek handlowych, jest zobowiązana do tworzenia kapitału zapasowego i przeznaczenia na niego co najmniej

Akcjonariusze Verbicom zdecydowali o wypłacie 0,05 zł dywidendy na akcję

Warszawa, 30.06.2016 (ISBnews) - Akcjonariusze Verbicom zdecydowali o wypłacie 396 tys. zł dywidendy z 2,75 mln zł jednostkowego zysku netto wypracowanego w 2015 r., czyli 0,05 zł na akcję, podała spółka. Dywidenda wypłacona będzie po raz piąty z rzędu, na jedną akcję wyniesie 5 gr

Największy kontenerowiec świata zawinie do Gdańska

świecie. Był to MSC Oscar. Początkowo mówiło się, że może operować na trasie do Gdańska. Ostatecznie tak się jednak nie stało. Teraz armator zdecydował się skierować na połączenie z Chin do Europy bliźniaczą jednostkę MSC Maya (w sumie MSC ma cztery takie statki). Ma ona 396 m długości i aż 19,2 tys. TEU

Energa miała szacunkowo 484 mln zł EBITDA w III kw. 2019 r.

energii elektrycznej w III kw. wyniosła 5 396 GWh (wobec 5 487 GWh rok wcześniej), produkcja energii elektrycznej brutto wyniosła 827 GWh (wobec 963 GWh rok wcześniej), a sprzedaż detaliczna energii elektrycznej sięgnęła 4 863 GWh (wobec 4 752 GWh rok wcześniej). "W ciągu pierwszych 9 miesięcy

KGHM miało 363 mln zł zysku netto, 1225 mln zł skoryg. EBITDA w III kw. 2018 r.

wyniosła 1 225 mln zł wobec 1 414 mln zł rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 5 364 mln zł w III kw. 2018 r. wobec 4 774 mln zł rok wcześniej. Grupa kapitałowa KGHM zwiększyła przychody o 590 mln zł r/r (+12%), zmiana dotyczy przede wszystkim KGHM Polska Miedź S.A. (+396 mln zł

SMT zakończyło buy-back przed terminem po skupieniu 0,235% walorów

do czasu wyczerpania upoważnienia udzielonego przez walne zgromadzenie spółki" - czytamy w komunikacie. W ramach skupu SMT nabyło 27 396 sztuk akcji własnych stanowiących 0,235% kapitału zakładowego i dających prawo do 0,235% głosów na walnym zgromadzeniu, podano także. Akcje zostały nabyte

PZPM: Liczba nowych rejestracji aut o DMC do 3,5 t wzrosła o 24,7% r/r w X

do poprzedniego miesiąca liczba rejestracji wzrosła o 9,2% (+3 396 szt.), podano także. "Nabywcy indywidualni zarejestrowali 10,6 tys. szt. - to więcej o 13,1% niż przed rokiem i więcej niż przed miesiącem o 6,1%. Ich udział w rynku obniżył się jednak do 26,2%, podczas gdy przed rokiem w

Samar: Liczba rejestracji nowych aut o DMC do 3,5 t wzrosła o 24,7% r/r w X

roku zarejestrowano w Polsce 396 063 samochody osobowe, o 18,13% więcej w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego (60 783 szt.). (ISBnews)  

Akcjonariusze IMS zdecydowali o wypłacie 0,23 zł dywidendy na akcję

Warszawa, 09.06.2016 (ISBnews) - Akcjonariusze IMS podjęli uchwałę dotyczącą wypłaty dywidendy za 2015 rok w wysokości maksymalnie 7,7 mln zł, co oznacza 23 grosze na akcję, podała spółka. "Na wypłatę dywidendy został przeznaczony w całości zysk netto IMS za 2015 rok (w kwocie 6 396 206,19

ARR: Eksport zbóż wzrósł wolumenowo o 14% r/r w lipcu-sierpniu 2015 r.

ok. 600 tys. ton zbóż. "Eksport pszenicy ukształtował się na poziomie 385 tys. ton wobec 396 tys. ton w tym samym okresie poprzedniego sezonu (spadek o 3%). Zwiększył się natomiast wywóz pozostałych zbóż podstawowych, w tym m.in. żyta do 132 tys. ton (o 1%), kukurydzy do 122 tys. ton (3

Akcjonariusze SMT zgodzili się na buy-back kosztem min. 66 mln zł

związku z nabyciem do 12 lutego 2016 r. 27 396 akcji własnych spółki, nabytych zgodnie z uchwałą z 18 czerwca 2015 r., co stanowi 0,235% kapitału zakładowego i daje 0,235% głosów na walnym zgromadzeniu, postanowiło umorzyć te akcje poprzez obniżenie kapitału zakładowego. Grupa kapitałowa SMT (dawniej

Spółka Bumechu wykona prace dla Bogdanki za ok. 11,62 mln zł netto

zadania nr 4: wykonywanie robót w soboty, niedziele i święta na poziomach 960 m i 990 w terminie do 31.12.2017 roku" – podano także. Maksymalne wynagrodzenie wykonawcy z tytułu drugiej umowy wynosi 1 717 640,88 zł brutto (1 396 456 zł netto) i także wynika z szacunkowego zakresu robót

Akcjonariusze TelForceOne zdecydowali o wypłacie 0,1 zł dywidendy na akcję

. Dywidenda zostanie wypłacona w dniu 7 października 2015 roku. 2) Odpis na kapitał zapasowy 2 396 187,02 zł" - czytamy w uchwale. TelforceOne odnotował 6,46 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2014 r. wobec 4,27 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu

4Fun Media miał 1,35 mln zł zysku netto, 2,39 mln zł EBITDA w I kw. 2018 r.

w roku bieżącym, co oznacza wzrost na poziomie 68%. W raportowanym okresie rentowność operacyjna wzrosła do 15 % tj. o 4 pkt proc. Wskaźnik EBITDA w raportowanym okresie wyniósł 2 396 tysiące złotych i był wyższy niż w trakcie 3 miesięcy 2017 roku o 32%" - czytamy w raporcie.  "

ARR: Eksport wieprzowiny spadł, wołowiny b.z., a drobiu wzrósł r/r w I-VIII

Warszawa, 20.11.2014 (ISBnews) - Polski eksport żywca, mięsa, tłuszczów i przetworów wieprzowych spadł o 13% r/r do 396 tys. ton w okresie styczeń-sierpień br., natomiast import wzrósł o 1% r/r do 535 tys. ton, wynika z obliczeń Agencji Rynku Rolnego (ARR) na podstawie wstępnych danych

Akcjonariusze Robyga zdecydowali o wypłacie 0,11 zł dywidendy na akcję

zgodnie z 396 § 1 KSH (1 200 694,00 zł ), zaś na pozostały kapitał zapasowy kwotę 542 186,00 zł. Robyg odnotował 46,53 mln zł skonsolidowanego zysku netto w 2014 r. wobec 28,76 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie 2014 r. wyniósł 30,68 mln zł wobec 28,64 mln zł

Biomed-Lublin dokona odpisów aktualizacyjnych na 16,4 mln zł za 2016 r.

uznanych za inwestycyjne oraz aktualizacji wartości zapasów, czego efektem jest ujęcie odpisów aktualizujących wartość aktywów na łączną kwotę 16 396 507 zł, poinformowała spółka. "W sprawozdaniu finansowym spółki za rok obrotowy 2016, zostaną ujęte następujące odpisy: * odpis wartości zapasu

Ronson może wprowadzić do sprzedaży 10 inwestycji na ponad 1200 lokali w 2015 r.

II (158 lokali), Młody Grunwald III (117 lokali) i Chilli City IV (38 lokali) w Poznaniu oraz Panoramika III w Szczecinie (107 lokali), podano także. W 2014 r. Ronson zakończył budowę trzech projektów obejmujących łącznie 396 lokali oraz rozpoczął realizację sześciu inwestycji z łącznie 759

KPMG i PZPM: Liczba rejestracji aut osobowych wzrosła o 16,9% r/r w 2017 r.

elektrycznych. W samym IV kwartale zarejestrowano ich (łącznie z hybrydami plug-in), 396 sztuk. Wciąż znacznie więcej pojazdów z napędami alternatywnymi kupują klienci instytucjonalni i stanowią 75%, w ich przypadku odnotowano także większą dynamikę wzrostu (+75% r/r) niż w grupie nabywców indywidualnych (+54

PZPM: Liczba rejestracji przyczep i naczep wzrosła o 16% r/r w październiku

Schmitz Cargobull z liczbą 3 396 nowych rejestracji  -  od pierwszego miejsca dzielą go 52 szt.. Po ostatnim miesiącu wzmocnił swój udział w tej części rynku do 21,1%. Wielton jest najbardziej dynamiczny w pierwszej trójce (+21,3%). Wydał od początku roku 2393 przyczepy i naczepy pow. 3,5t i

Przegląd informacji ze spółek

. roku kupił pakiet ponad 26% akcji tej spółki.  Maksymilian i Michał Skotniccy ogłosili wezwanie do zapisywania się na sprzedaż 31 396 707 akcji Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego Pepees, podał Dom Maklerski Banku BPS jako podmiot pośredniczący. Akcje objęte wezwaniem będą nabywane po

Liczba ofert pracy na Pracuj.pl wzrosła o 7,1% r/r do 571,8 tys. w 2018 r.

poszukiwano handlowców, specjalistów obsługi klienta i ekspertów ds. IT. Minione 12 miesięcy przyniosło również wzrost zainteresowania specjalistami technicznymi oraz pracownikami fizycznymi. "W 2018 roku pracodawcy byli szczególnie aktywni we wrześniu (53 396 ofert), styczniu (52 581) oraz

Zysk netto LPP spadł r/r do 24,24 mln zł w I poł. 2016 r.

686 sklepów) z czego za granicą 658 sklepów o powierzchni 396 tys. m2. Łączna powierzchnia handlowa w porównaniu z czerwcem 2015 roku wzrosła o ok. 12,1%. LPP zarządza 6 markami modowymi - Reserved, Cropp, House, Mohito, SiNSAY i Tallinder. Spółka jest notowana na GPW w Warszawie od 2001 roku

Miasta i PLK otrzymały kolejne 4,9 mld zł z POIŚ, alokacja przekroczyła 50% puli

) - budowa linii tramwajowej na Gocław w Warszawie za 396 mln zł (dofinansowanie 62 mln zł) - budowa linii tramwajowej na Górkę Narodową w Krakowie za 379 mln zł (dofinansowanie 151 mln zł) - modernizacja wybranych torowisk tramwajowych w Krakowie za 140 mln zł (dofinansowanie 76 mln zł) - budowa linii

NBP: Dobry II kwartał dla przedsiębiorstw, ale prognozy pesymistyczne

396 w tym samym okresie ub. roku. Pesymistyczne prognozy na ten rok - Natomiast oczekiwania zarówno na najbliższe trzy miesiące, jak i na cały rok, cechuje rosnący pesymizm. W ciągu ostatnich trzech kwartałów przedsiębiorstwa informują o zmniejszeniu zainteresowania inwestycjami - podkreśla Katarzyna

Euler Hermes: Liczba upadłości firm spadła o 2% r/r do 61 w czerwcu

Warszawa, 04.07.2016 (ISBnews) - Liczba upadłości firm w czerwcu br. wyniosła 61 wobec 60 rok wcześniej, podał Euler Hermes na podstawie oficjalnych danych z Monitora Sądowego i Gospodarczego. "Od początku roku opublikowano informacje o 362 upadłościach wobec 396 w tym samym okresie ub

Energa rekomenduje 0,49 zł dywidendy na akcję za 2015 r.

;Jednocześnie, Zarząd Energa SA wnosi o przeznaczenie części zysku na kapitał rezerwowy, który mógłby zostać przeniesiony, zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych (Ksh), na wypłatę dywidendy w latach kolejnych" - wskazano także w materiale. Spółka, zgodnie z art. 396 § 1 Ksh, jest

Ronson kupi działki w Warszawie i Poznaniu za do 50 mln zł w 2015 r.

gdybyśmy nie emitowali obligacji" - podsumował Łapiński. Ronson podał dziś, że może wprowadzić do sprzedaży 10 inwestycji obejmujących łącznie ponad 1200 lokali. W 2014 r. Ronson zakończył budowę trzech projektów obejmujących łącznie 396 lokali oraz rozpoczął realizację sześciu inwestycji z łącznie

Ustawa PZP - DZIAŁ VII: Odpowiedzialność za naruszenie przepisów ustawy

r. poz. 849, z 2008 r. poz. 620 i 1344, z 2009 r. poz. 39, 119, 504, 817, 911, 963, 1475, 1540 i 1589, z 2010 r. poz. 191, 227, 842 i 1228, z 2011 r. poz. 201, 202, 654, 734, 1092, 1280 i 1431, z 2012 r. poz. 908, z 2013 r. poz. 628 i 1247, z 2014 r. poz. 287, 619 i 1707, z 2015 r. poz. 21, 396, 431

MI: Plan finansowy Funduszu Dróg Samorządowych na 2019 r. został uzgodniony

, realizowanych przez samorządy województwa śląskiego wyniesie 234 396 412,29 zł; - limit na dofinansowanie zadań wieloletnich, których realizacja może się rozpocząć w tym roku, wyniesie 57 737 101,89 zł na każdy kolejny rok.   Województwo świętokrzyskie - dofinansowanie zadań jednorocznych

Przegląd informacji ze spółek

nieoperacyjnych, podjął decyzję o dokonaniu zmiany polityki rachunkowości w zakresie ujęcia zaktualizowanych wartości nieruchomości uznanych za inwestycyjne oraz aktualizacji wartości zapasów, czego efektem jest ujęcie odpisów aktualizujących wartość aktywów na łączną kwotę 16 396 507 zł, poinformowała spółka

Przegląd prasy

Warszawa, 18.01.2017 (ISBnews) - Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy. Rzeczpospolita --Sieć szybkich dróg powiększy się łącznie o 396 km w tym roku, w tym 135 km w I półr. Parkiet --Mamy w tym roku szansę na zwiększenie liczby i wartości IPO na warszawskiej

Przegląd prasy

wierzycieli o ogłoszenie upadłości Hawe --Liczba rozpoczętych budów domów w USA wzrosła do 1 326 tys. w styczniu --Pozwolenia na budowę domów w USA wzrosły do 1 396 tys. w styczniu --Best wydłużył zapisy w ramach emisji obligacji o wartości 30 mln zł do 27 lutego --Krzysztof Szlaga został odwołany z

LPP planuje wejść na nowe rynki i rozwinąć sprzedaż internetową

za granicą 658 sklepów o powierzchni 396 tys. m2. Łączna powierzchnia handlowa w porównaniu z czerwcem 2015 roku wzrosła o ok. 12,1%. LPP planuje także dynamiczny rozwój e-commerce. "W IV kw. otworzymy nie dwa zapowiadane, ale cztery sklepy on-line czterech marek. House, Mohito, Cropp i

Trójmiasto największym portem towarowym na Bałtyku

MSC "Maya" - 396-metrowy gigant o zanurzeniu 15-16 m, który jednorazowo może zabrać aż 19,9 tys. TEU (20-stopowych kontenerów). Inne czołowe porty Bałtyku, np. St. Petersburg (Rosja), Göteborg (Szwecja), czy Hamina/Kotka (Finlandia), nie są w stanie przyjąć tak dużego statku. Jesienią

Szkoły wyjdą z epoki tablic i kredy. 390 mln zł na ich cyfryzację

. szkół ma internet o prędkości odpowiadającej przyjętym standardom. Wszystkich szkół w Polsce jest nieco ponad 27 tys., a aż w 16,5 tys. szkół - od podstawówek po te ponadgimnazjalne - sieć jest jedynie w gabinecie dyrektorskim lub pracowni komputerowej. Z kolei 396 placówek w ogóle nie jest podłączonych

Przegląd informacji ze spółek

6 trzyczłonowych i 4 czteroczłonowe, podała spółka. Łączna wartość opcji wynosi 122,71 mln zł netto. IMS skupi w ramach czwartej transzy skupu akcji własnych 396 349 akcji, płacąc po 3,6 zł za sztukę, podała spółka. Oznacza to, że nie będzie redukcji ofert zbycia akcji, bo spółka mogła w

Zakłady bukmacherskie. Łatwo poznasz legalnego "buka", obstawianie u tego bez licencji odbije się czkawką

, którzy korzystają z ich oferty, rosły też ich obroty. Szara strefa skurczyła się do 60 proc. na koniec 2017 r. Rosła też kwota wypracowanego przez bukmacherów z licencją podatku od gier. W 2016 r. było to 204 mln zł, na koniec zeszłego roku niemal dwa razy więcej – 396 mln zł. Szacowane obroty

Samoloty omijają Ukrainę, a Polska traci miliony

. Są one tym większe, że właśnie te samoloty, które już nie latają nad Polską, to wielkie i ciężkie jumbo jety, np. boeingi 747-400 o wadze 396 ton. Przynosiły one najwięcej pieniędzy (stawki oblicza się m.in. na podstawie masy samolotu i długości trasy). Jeden zostawiał w PAŻP 578 euro za przelot. Z