387

Zysk netto PGE spadł r/r do 387 mln zł w III kw. 2014 r.

Warszawa, 13.11.2014 (ISBnews) - Polska Grupa Energetyczna (PGE) odnotowała 387 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2014 r. wobec 1.111 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 930 mln zł wobec

Portfel Polimeksu Mostostal to 2,35 mld zł, łącznie z kontraktem dla ZA Puławy

kapitałowej pomniejszony o sprzedaż konsorcjantów wynosi 2 348 mln zł łącznie z wygranym (niepodpisanym) kontraktem dla ZA Puławy (1 160 mln zł). Aktualny portfel zamówień w poszczególnych latach kształtuje się następująco: 2019 rok 750 mln zł, 2020 rok 796 mln zł, 2021 rok 415 mln zł, dalsze lata 387 mln zł

Trans Polonia chce nabyć do 4,6 mln akcji własnych po 2,6 zł za sztukę

Warszawa, 09.04.2020 (ISBnews) - Zarząd Trans Polonia podjął uchwałę w sprawie ustalenia warunków programu nabywania akcji własnych, podała spółka. W ramach programu zostanie nabytych nie więcej niż 4 560 387 akcji własnych, co stanowi około 19,96% kapitału zakładowego spółki i uprawnia do

PKP Cargo podtrzymało prognozę 1,15 md zł EBITDA na cały 2019 r.

prognozę EBITDA Grupy PKP Cargo opublikowaną w dniu 20 marca 2019 r." - czytamy w raporcie. W I poł. 2019 r. grupa odnotowała 450,1 mln zł EBITDA wobec 421,8 mln zł rok wcześniej. Skorygowana EBITDA w I półr. br. wyniosła 387 mln zł. W marcu spółka informowała, że prognoza wyniku EBITDA Grupy PKP

Akcjonariusze Trans Polonii przyjęli program nabywania akcji własnych

Warszawa, 18.03.2019 (ISBnews) - Nadzwyczajne walne zgromadzenie Trans Polonii podjęło uchwałę w sprawie przyjęcia programu nabywania akcji własnych oraz utworzenia kapitału rezerwowego na potrzeby takiego programu, podała spółka. Łącznie chodzi o nie więcej niż 4 560 387 akcji spółki

Prezes BAH sprzedał 25% akcji BAH, po transakcji ma 46,01% udziału w kapitale

Warszawa, 15.01.2018 (ISBnews) - Prezes British Automotive Holding (BAH) Mariusz Książek poprzez swoją spółkę zależną Książek Holding sprzedał w transakcjach pakietowych łącznie 10 387 963 akcji British Automotive Holding (BAH), stanowiących 25% kapitału, po cenie 9,5 zł za sztukę, podała

Budimex miał 226,01 mln zł zysku netto przypisanego j.d. w 2019 r.

produktów i usług oraz towarów i materiałów: 7 569 663 tys. zł w porównaniu do 7 387 137 tys. zł w roku 2018. Zysk brutto ze sprzedaży: 551 552 tys. zł w porównaniu do 629 089 tys. zł w roku 2018. Zysk z działalności operacyjnej: 318 394 tys. zł w porównaniu do 417 010 tys. zł w roku 2018. Zysk brutto: 332

Gino Rossi złożyło wniosek do KNF ws. zniesienie dematerializacji akcji

, 18 216 600 akcji serii G, 15 918 443 akcji serii H, 2 387 766 akcji serii J oraz 190 000 akcji serii I" - czytamy w komunikacie. Złożenie wniosku jest wykonaniem uchwały nr 1 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia z 16 lipca 2019 r. w sprawie zniesienia dematerializacji akcji oraz wycofania ich z

Alior odpisze ok. 140 mln zł w związku z restrukturyzacją klienta

umów kredytowych w kwotach odpowiednio: 29 964 304,03 zł oraz 15 387 915,61 zł. Alior Bank koncentruje swoją działalność na usługach bankowości detalicznej i korporacyjnej. Podmioty zależne Alior Banku prowadzą działalność m.in. w zakresie usług leasingowych, informatycznych, faktoringu i asset

Atal sprzedał 1 616 mieszkań w I poł. 2019 r.

kwartalnym. Spółka podtrzymała, że w całym 2019 r. liczba podpisanych umów deweloperskich wyniesie ok. 2,8 tys. Najwięcej umów deweloperskich i przedwstępnych podpisano w Warszawie (387), we Wrocławiu (270) i Łodzi (254), a następnie w Krakowie (237), Katowicach (225), Poznaniu (171) i Trójmieście (72

ZM Henryk Kania otrzymały wypowiedzenie dwóch umów kredytowych od Alior Banku

Warszawa, 12.06.2019 (ISBnews) - Zakłady Mięsne Henryk Kania otrzymały od lAlior Banku wypowiedzenie dwóch umów kredytowych w kwotach odpowiednio: 29 964 304,03 zł oraz 15 387 915,61 zł, podała spółka. "Zarząd Zakładów Mięsnych Henryk Kania spółki akcyjnej informuje, iż w dniu 10

Aktywa Altus TFI spadły m/m do 312,22 mln zł na koniec listopada 

: 312 215 960,72 zł na koniec listopada, podała spółka. Miesiąc wcześniej ich wartość wynosiła 316 299 754,67 zł.  "Na powyższą sumę aktywów składały się: - 49 387 177, 62 zł jako wartość aktywów netto 3 subfunduszy wydzielonych w ramach Altus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy

Rafalska: Proponujemy wzrost płacy minimalnej o 200 zł do 2450 zł w 2020 roku

, Konfederację Lewiatan, Pracodawców RP, Związek Rzemiosła Polskiego i ZPP) zaproponowały, by płaca minimalna wzrosła w przyszłym roku do 2 387 zł, czyli o 6,1%. Propozycja resortu trafi teraz do konsultacji, a do 15 czerwca ma zostać przyjęta przez Radę Ministrów - wtedy zostanie przekazana do partnerów

LPP miało wstępnie 135 mln zł EBIT, 2,31 mld zł przychodów w III kw. 2019 r.

). Dane narastająco za 3 kwartały 2019 roku: - Przychody ze sprzedaży: 6 352 mln zł (wzrost o 12% r/r), - Zysk brutto na sprzedaży: 3 261 mln zł (wzrost o 9% r/r), - Koszty operacyjne: 2 828 mln zł (wzrost o 8% r/r), - Zysk na działalności operacyjnej (EBIT): 387 mln zł (wzrost o 20% r/r), podano także

Polwax miał 4,96 mln zł zysku netto, 9,06 mln zł EBITDA w I poł. 2019 r.

porównaniu do pierwszego półrocza 2018 r. Średnia cena sprzedaży podstawowych produktów parafinowych w I półroczu 2019 roku była wyższa o 13,1% od średniej ceny sprzedaży w analogicznym okresie 2018 roku. Wielkość sprzedaży wyrobów parafinowych w I półroczu 2019 roku wyniosła 18 638 ton, z czego 7 387 ton

Akcjonariusze Trans Polonii zdecydują m.in. o buy-backu 18 marca

spółka. W treści projektów uchwał na obrady NWZ znalazła się informacja, że spółka może nabyć akcje własne o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 20% kapitału zakładowego spółki, tj. nie więcej niż 4 560 387 akcji, łącznie reprezentujących nie więcej niż 19,96% kapitału zakładowego spółki. Na

MPiT: Produkcja budowalno-montażowej wzrośnie o ok. do 10% r/r w lipcu

natomiast przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw budowlanych. "Oznacza to, że w stosunku do czerwca ub. roku w sektorze budowlanym powstało ok. 18 tys. nowych miejsc pracy. Dla porównania przeciętne zatrudnienie w branży w całym 2017 r. wyniosło 387 tys., a w 2018 r. 407 tys."

Akcjonariusze PBG zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy za 2016 r.

Warszawa, 27.04.2017 (ISBnews) - Akcjonariusze PBG zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2016 r., wynika z podjętych uchwał. "Zwyczajne walne zgromadzenie spółki PBG postanawia przeznaczyć zysk netto wykazany w sprawozdaniu finansowym za rok 2016 w kwocie 957 387 088,52 zł 

mBank oczekuje znacznego wzrostu nowych spraw dot. kredytów w CHF w ciągu 5 lat

653 tys. zł, co stanowi wzrost o 387 088 tys. zł w porównaniu do stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku" - czytamy w raporcie. Metodologia stosowana przez mBank jest uzależniona od wielu założeń, opierających się w znacznym stopniu na ocenie eksperckiej banku, wśród których najważniejsze to

Pracodawcy proponują zwiększenie płacy minimalnej o 6,1% r/r do 2387 zł w 2020

Warszawa, 24.05.2019 (ISBnews) - Płaca minimalna powinna wzrosnąć w przyszłym roku do 2 387 zł, czyli o 6,1%, głosi wspólna propozycja podwyżki uzgodniona przez BCC, Konfederację Lewiatan, Pracodawców RP, Związek Rzemiosła Polskiego i ZPP, podała Konfederacja Lewiatan. W 2019 roku płaca minimalna

Farmacol ma kredyty o wartości 400 mln zł m.in. na inwestycje i akwizycje

inwestycyjnych związanych z budową dwóch magazynów. Wartość inwestycji ma wynieść 135 mln zł. W pierwszych trzech kwartałach br. łączna wartość zrealizowanych inwestycji wyniosła 43,9 mln zł wobec 4,7 mln zł w analogicznym okresie rok wcześniej. Poziom środków pieniężnych spadł z 387 mln zł na koniec

GUS: Produkcja samochodów osobowych wzrosła o 1,9% r/r w maju

ciężarowych (wraz z ciągnikami drogowymi do ciągnięcia naczep) wzrosła o 51,7% r/r do 13 809 sztuk w maju 2017 r. W okresie styczeń-maj br. odnotowano wzrost o 30,3% do 69 179 sztuk. Produkcja pojazdów do transportu publicznego w Polsce w maju br. spadła o 19% r/r do 387 sztuk. W okresie styczeń-maj br

Elektrobudowa miała 103,67 mln zł straty netto w II kw. 2019 r.

zadania pn. 'Budowa bloku w Elektrowni Turów' dla Budimex S.A. w wysokości 19 029 tys. zł, modernizacji stacji 220/110 kV Konin dla Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. w wysokości 6 387 tys. zł, wykonania prac dla zadania pn. 'Budowa Bloków 5 i 6 w Elektrowni Opole' dla Polimex sp. z o.o. sp.k

4Mass chce kontynuować wysokie tempo wzrostu biznesu

3 mln zł. Środki pozwoliły na rozbudowę sieci dystrybucji, prace nad systemem informatycznym, zwiększenie pozycji marek własnych 4Mass w kanale e-commerce, oraz  rozbudowę parku maszynowego. Obecne moce produkcyjne firmy to 50 tys. sztuk lakierów dziennie na jednej zmianie. 4Mass jest 387

Projekt budżetu 2020: Deficyt budżetu wyniesie 11,99 mld zł w 2019 r.

zaplanowano: - łączną kwotę podatkowych i niepodatkowych dochodów budżetu państwa w wysokości 387 734 520 tys. zł,     - łączną kwotę wydatków budżetu państwa w wysokości 416 234 520 tys. zł, - deficyt budżetu państwa na dzień 31 grudnia 2019 r. na kwotę nie większą niż 28 500 000 tys. zł"

MZ: 79 nowych potwierdzonych przypadków, liczba zarażonych COViD wzrosła do 2633

Węgrzech (520) stwierdzono wzrost zakażeń. Podobnie jak w Estonii (779), Rosji (2 775), na Litwie, Łotwie (446). Spośród wszystkich dotychczas zarażonych koronawirusem zmarło ponad 47,2 tys. osób. Wśród nich: 13 154 osoby we Włoszech, 9 387 osób w Hiszpanii, 4 032 osoby we Francji. A także 2 352 osoby

Co zrobić w sytuacji, gdy wykonawca mylnie wykazał, że powołuje się na zasoby podmiotu trzeciego?

bowiem na dalszym etapie, o ile zajdzie taka potrzeba, wykazywać spełniania warunku przez podmioty trzecie.  Z uwagi na treść art. 26 ust. 3 i art. 22a ust. 6 ustawy Pzp oraz orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 4 maja 2017 r. C-387/14 w sprawie Esaprojekt

Capital Park ma ok. 40% wynajmu ArtN, Pekao i EBI uruchomiły finansowanie

;Wiśniewski - bar i sklep z mono produktem - wiśniówką (40,37 m2), a także restauracje Weranda (387 m2), Soul Food (283 m2) oraz The Garden zlokalizowana na 9 piętrze z widokiem na centrum Warszawy (631 m2). "Komercjalizacja na poziomie 40% na dwa lata przed planowanym

Komputronik miał 37,61 mln zł straty netto, 27 mln zł EBITDA w r.obr. 2017/2018

pominięciem wpływu zdarzeń jednorazowych zysk netto wypracowany przez grupę kapitałową Komputronik S.A. wyniósł 10 387 tys. zł(w tym 10 232 tys. zł przypadające akcjonariuszowi większościowemu)" - czytamy w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 9,56 mln zł wobec 23,79 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik

ARP wydała 3 nowe decyzje wspierające działalność firm w SSE Euro-Park Wisłosan

70% zainwestowanego kapitału w nowe przedsięwzięcie" - podała ARP.  Do tej pory ARP S.A. Oddział w Tarnobrzegu zainteresowała uzyskaniem wsparcia 16 firm w ramach nowych decyzji, a od początku funkcjonowania tarnobrzeskiej strefy udzielono 387 zezwoleń na prowadzenie działalności

Portfel zleceń Erbudu wzrósł do 2,12 mld zł na koniec września 2017 r.

Warszawa, 14.11.2017 (ISBnews) - Łączny portfel zleceń Erbudu wynosił 2 119 mln zł na koniec września 2017 r. był o 5% wyższy w ujęciu rocznym, podała spółka w prezentacji. "Portfel zamówień przypadający na rok 2017 wyniósł 539 mln zł, a na rok 2018 - 1 387 mln zł" - czytamy w

Grupa Budimex miała 7,38 mld zł przychodów i 305,42 mln zł zysku netto w 2018r.

Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej. "Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług oraz towarów i materiałów: 7 387 137 tys. zł w porównaniu do 6 369 309 tys. zł w roku 2017. Zysk brutto ze sprzedaży: 629 089 tys. zł w porównaniu do 809 824 tys. zł w roku 2017. Zysk z działalności

Antal: Branża SSC/BPO jedną z najbardziej zagrożonych odpływem pracowników

Solutions i Grupy Nowy Styl, na bazie badania Antal Market Research wśród 387 firm zatrudniających łącznie niemal 200 000 pracowników. Badanie zostało zrealizowane metodą CAWI w II kwartale 2019 r. (ISBnews)  

Wielton miał 40,13 mln zł zysku netto, 59,63 mln zł zysku EBIT w I poł. 2019 r.

szczególności ze strony azjatyckich firm" - skomentował prezes Mariusz Golec. Przychody francuskiej spółki Freuhauf sięgnęły niemal 387 mln zł i były o ponad 23% wyższe niż rok wcześniej. Spółka pozostaje liderem rynku z niemal 21-proc. udziałem (wzrost o ok. 3 pkt proc. r/r). Poprawa wyników jest

GUS: Powierzchnia oddanych budynków niemieszkalnych spadła o 1,2% r/r w I-III kw

poprzedniego największy przyrost powierzchni odnotowano w województwie świętokrzyskim (wzrost o 44,1%), lubuskim (26,0%), pomorskim (17,8%) oraz małopolskim (17,6%). "W I-III kwartale 2018 roku wydano pozwolenia na budowę 27 387 nowych budynków niemieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 16 707,9

Sieć TXM w najbliższym czasie zostanie zredukowana o 20 placówek

.  Sieć TXM na koniec października składała się z 387 sklepów własnych o łącznej powierzchni 104,6 tys. m2. W tym na Słowacji i w Rumuni jest  było 46 placówek. Według Kruszyńskiego, obecny miesięczny poziom kosztów w TXM to ok. 14 mln zł, z czego 9 mln zł to koszty związane z utrzymaniem

PGE mogła mieć 765-1 108 mln zł zysku w III kw. 2015 r. wg analityków

Warszawa, 06.11.2015 (ISBnews) – Polska Grupa Energetyczna (PGE) mogła w III kw. 2015 roku odnotować od 765 do 1 108 mln zł skonsolidowanego zysku netto przy konsensusie na poziomie 970,96 mln zł zysku wobec 387 mln zł zysku netto przed rokiem, prognozują analitycy ankietowani przez

Polimex-Mostostal miał 11,14 mln zł zysku netto, 0,5 mln zł EBIT w III kw.

wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 1 197,73 mln zł w porównaniu z 1 671,69 mln zł rok wcześniej. "W okresie sprawozdawczym grupa kapitałowa poniosła stratę z działalności operacyjnej w wysokości 6 749 tys. zł (w porównaniu do zysku w wysokości 66 387 tys. zł w okresie 9 miesięcy

Przychody TXM spadły o 13% r/r do ok. 31 mln zł w październiku

się do poprawy wyników w listopadzie i grudniu" - dodała wiceprezes TXM Agnieszka Smarzyńska. Sieć TXM na koniec października składała się z 387 sklepów własnych o łącznej powierzchni 103,6 tys. m2, która była o 2% niższa niż na koniec października 2017, podsumowano. Grupa TXM jest

Ronson miał 29,39 mln zł zysku netto, 38,24 mln zł zysku EBIT w I kw. 2020 r.

29,4 mln zł zysku netto. To wynik ponad 8-krotnie wyższy od osiągniętego w analogicznym okresie ubiegłego roku i zarazem o 69% wyższy niż w całym 2019 r." - czytamy w komunikacie poświęconym wynikom. "W pierwszym kwartale br. przekazaliśmy naszym klientom rekordową liczbę 387 lokali, w tym

Strata netto Polimeksu-Mostostalu wyniosła 3,56 mln zł w III kw. 2017 r.

porównywalnych za okres 9 miesięcy 2016 roku). W okresie sprawozdawczym grupa kapitałowa osiągnęła zysk z działalności operacyjnej w wysokości 66 387 tys. zł (w porównaniu do straty w wysokości 24 460 tys. zł w okresie 9 miesięcy 2016 roku). W okresie sprawozdawczym wzrosła wartość kosztów ogólnego zarządu (w

Tauron miał szacunkowo 12 mln zł straty netto, 3 599 mln zł EBITDA w 2019

EBIT (strata operacyjna): (1 023) mln zł Strata brutto: (1 121) mln zł Strata netto: (866) mln zł Nakłady inwestycyjne (capex): 1 387 mln zł" - czytamy w komunikacie. Wybrane szacunkowe dane operacyjne za: (a) 2019 r. Dystrybucja energii elektrycznej: 51,73 TWh, w tym do odbiorców

Tauron miał wstępnie 525 mln zł zysku netto w I kw. 2019 r.

aktywa niefinansowe): 1 212 mln zł, w tym:  - EBITDA segmentu Dystrybucja: 681 mln zł - EBITDA segmentu Wytwarzanie: 387 mln zł - EBITDA segmentu Sprzedaż: 165 mln zł - EBITDA segmentu Wydobycie: -44 mln zł  EBIT (zysk operacyjny): 728 mln zł Zysk brutto: 654 mln zł  Zysk netto: 525

Zysk netto Kofoli spadł r/r do 138,19 mln CZK w III kw. 2016 r.

z 355,93 mln CZK zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 5 425,78 mln CZK w porównaniu z 5 524,82 mln CZK rok wcześniej. EBITDA w tym czasie wyniosła 851 mln CZK wobec 989 mln CZK rok wcześniej. Przychody w Polsce wyniosły 1 387 mln CZK w okresie 9 miesięcy wobec 1 867 mln

S. Sawicki i Kaps wzywają do zbycia 13,93% akcji TelForceOne po 3,1 zł sztuka

wyłącznie Kaps Investment. W wyniku wezwania podmiot nabywający łącznie z posiadanymi obecnie 6 954 387 akcjami zamierza osiągnąć 8 095 848 ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki […], uprawniających do 98,78% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki" - czytamy w

GUS: Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej wzrósł do minus 1,2 pkt w styczniu

koniunktury konsumenckiej prowadzone  jest z częstotliwością miesięczną - jako badanie wspólne GUS i NBP. W styczniu 2017 r. przeprowadzono 1 387 wywiadów w okresie 2-12 stycznia 2017 r. (w tym 79 metodą CATI). (ISBNews)  

Budimex podpisał umowę na odcinek drogi S5 o wartości 387,28 mln zł netto

spółka. Przedmiotem umowy jest "budowa drogi S5 Żnin - Gniezno, odcinek: węzeł 'Mielno' - Gniezno, od km 0 + 000 do km 18 + 330,21". Wartość umowy: 387 281 368,26 zł netto. Termin rozpoczęcia robót: w dniu zawarcia umowy. Termin zakończenia robót: 22 miesiące od dnia podpisania umowy. Do

Zysk netto Talanx wzrósł r/r do 179 mln euro w II kw. 2016 r.

wcześniej. Składka przypisana brutto sięgnęła 7 432 mln euro w II kw. 2016 r. wobec 7 387 mln euro rok wcześniej. W I poł. 2016 r. spółka miała 401 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 311 mln euro zysku rok wcześniej, przy składce

TXM poprawia asortyment i liczy na dalsze oszczędności m.in. w kosztach najmu

wzrostu przychodów o 2% r/r do 387 mln zł, TXM zanotował w roku 2017 stratę netto. Jednym z głównych powodów pogorszenia wyników był trudny proces wdrożenia nowego systemu wspomagającego zarządzanie przedsiębiorstwem klasy ERP, który miał miejsce w I i II kwartale ubiegłego roku. Spowodowało to istotne

Zysk netto Orange Polska spadł r/r do 28 mln zł w III kw. 2017 r.

jednostki dominującej w porównaniu z 152 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 8 471 mln zł w porównaniu z 8 557 mln zł rok wcześniej. Zysk operacyjny w okresie I-III kw. br. wyniósł 387 mln zł wobec 441 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł odpowiednio: 2 336 mln

Zysk netto LW Bogdanka wyniósł 45,21 mln zł w III kw. wg wstępnych danych

Bogdanka za I-III kw. 2016 r.: Przychody ze sprzedaży netto: 1 314 387 tys. zł EBITDA: 432 279 tys. zł  EBIT: 154 637 tys. zł  Zysk netto: 120 159 tys. zł Bogdanka podała, że na poziomie jednostkowym w III kw. przychody ze sprzedaży netto wyniosły 464 911 tys. zł, EBITDA: 152 038

fDI Markets: Inwestorzy zagraniczni zainwestowali w Polsce 12,89 mld euro w ub.r

; - powiedział prezes PAIH Tomasz Pisula, cytowany w komunikacie. Dodał, że rekordowy był rok 2008, gdy - wedle danych fDI Markets - inwestorzy ogłosili realizację 387 projektów, o łącznej wartości 23 mld euro i zadeklarowali stworzenie ponad 110 tys. miejsc pracy. Według prezesa PAIH, rekordowe wyniki w

GUS: Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej spadł do minus 1,9 pkt w lutym

osiągnął wartość o 4,6 pkt proc. wyższą, niż w analogicznym miesiącu 2016 r. Od stycznia 2004 r. badanie koniunktury konsumenckiej prowadzone  jest z częstotliwością miesięczną - jako badanie wspólne GUS i NBP. W styczniu 2017 r. przeprowadzono 1 387 wywiadów w okresie 2-12 stycznia 2017 r. (w tym

Przegląd informacji ze spółek

zaoferuje możliwość założenia samego rachunku bieżącego, podał bank.  Prezes British Automotive Holding (BAH) Mariusz Książek poprzez swoją spółkę zależną Książek Holding sprzedał w transakcjach pakietowych łącznie 10 387 963 akcji British Automotive Holding (BAH), stanowiących 25% kapitału, po cenie

Przegląd informacji ze spółek

netto (NOI) Capital Park za II kwartał 2020 roku o ok. 45% na skutek redukcji opłat z tytułu najmów, podała spółka. Zarząd Trans Polonia podjął uchwałę w sprawie ustalenia warunków programu nabywania akcji własnych, podała spółka. W ramach programu zostanie nabytych nie więcej niż 4 560 387 akcji

Tauron zrealizował capex w wysokości 1,45 mld zł w I półr., spadek o 18% r/r

segmentach - 43 mln zł wobec 17 mln zł rok wcześniej. "Na modernizację i odtworzenie majątku sieciowego w segmencie Dystrybucja przeznaczono 387 mln zł, a 277 mln zł przeznaczono na budowę nowych przyłączy" - czytamy dalej. W segmencie Wytwarzanie nakłady na budowę bloku węglowego o mocy 910 MW

Przychody Grupy Redan spadły o ok. 7% r/r do ok. 56 mln zł w październiku

sprzedaży w tożsamym okresie roku poprzedniego" - czytamy. Sieć TXM na koniec września składała się z 387 sklepów własnych o łącznej powierzchni 103,6 tys. m2, która była o ok. 2% niższa niż na koniec października 2017. "Pomimo negatywnego odchylenia sprzedaży rok do roku podkreślenia wymaga

Navigator Capital i Fordata: W Polsce były 33 transakcje M&A w III kw. 2019 r.

, prowadzący działalność w zakresie produkcji medykamentów. Spółki w lipcu podpisały umowę o współpracy w zakresie opracowania i skomercjalizowania analogów insulin. Wartość transakcji wyniosła ok. 387 mln zł i była niższa o ok. 23 mln od największej transakcji zrealizowanej w II kwartale 2019 roku, podano

Piechociński: Samsung otworzy nową linię produkcyjną we Wronkach w czwartek

założonego celu odbędzie się w szczególności poprzez gruntowną modernizację linii produkcji lodówek, zakup nowych urządzeń i form oraz rozbudowę infrastruktury magazynowej. "Całkowita wartość inwestycji w latach 2014-2016 wyniesie 387 500 000 zł. W ramach tej kwoty w grudniu 2014 zainwestowano w

Zysk netto Talanx spadł r/r do 60 mln euro w II kw. 2015 r.

rok wcześniej. Składka przypisana brutto sięgnęła 7 387 mln euro w II kw. 2015 r. wobec 6 561 mln euro rok wcześniej. W okresie I-II kw. 2015 r. spółka miała 311 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 381 mln euro zysku rok

Przychody Grupy Recykl wzrosły r/r do 9,9 mln zł w III kwartale br.

. zadłużenie finansowe Grupy Recykl wynosiło 16,7 mln zł i wobec końca III kwartału ubiegłego roku spadło o 13%. Niższe wartości wpływają na spadek regulowanych odsetek, które w ciągu III kwartału 2016 r. wyniosły 289 tys. zł (wobec 387 tys. rok wcześniej), podsumowano. Spółki z Grupy Recykl prowadzą zbiórkę

Zysk netto Awbudu spadł r/r do 1,07 mln zł w III kw. 2016 r.

okresie porównawczym, wynik na pozostałej działalności operacyjnej; wyższy o 422 tys. zł wynik na działalności finansowej (strata 387 tys. zł w porównaniu do straty 809 tys. zł w okresie porównawczym)" - czytamy w raporcie. W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-III kw. 2016 r. wyniósł 2,15

PGNiG sprzedała 7,6 mld m3 gazu ziemnego w I kw. 2015 roku

w I kw. br. wobec 287 tys. ton rok wcześniej. Wydobycie ropy w I kw. wzrosło do 387 tys. ton z 322 tys. ton rok wcześniej. Import gazu ziemnego w I kwartale 2015 r. wyniósł 2,57 mld m3 wobec 2,54 mld m3 rok wcześniej. Import z kierunku wschodniego wyniósł 1,83 mld m3 w I kwartale 2015 roku w

Liczba rejestracji nowych autobusów wzrosła o 13% r/r w I-VIII do 1137 szt.

. - 387 szt., a w 2012 r. - 377 szt. Zdaniem związku, te wyniki pokazują, że poziom rejestracji w tym sektorze zachowuje zaskakującą równowagę i cały czas rośnie. (ISBnews)

Exact Systems: Sprzedaż aut osobowych w Polsce przekroczy 540 tys. w 2019 r.

. "Z danych PZPM wynika, że w marcu z salonów w Polsce wyjechało niemal 1 500 hybryd (-21,4% r/r) oraz 387 aut z napędem elektrycznym (+186,7% r/r). W porównaniu z ubiegłym rokiem zmniejszył się udział diesli (z 24,1% do 22,5%), a zwiększył silników benzynowych (z 70,6% do 72%). Od początku roku w

Przegląd prasy

zwolnień grupowych --Ronson sprzedał 278 lokali, przekazał 387 w I kw. 2020 r. --Work Service wypowiedział opcję kupna dot. wszystkich akcji Prohumán --Marvipol sprzedał 112 lokali, przekazał 72 w I kw. 2020 r. --Work Service spodziewa się pogłębienia spadku zamówień w IV i kolejnych tyg

Przegląd informacji ze spółek

przyjęcia programu nabywania akcji własnych oraz utworzenia kapitału rezerwowego na potrzeby takiego programu, podała spółka. Łącznie chodzi o nie więcej niż 4 560 387 akcji spółki. Termin zakończenia zapisów w wezwaniu na sprzedaż akcji ABC Data został wydłużony do 17 kwietnia z 18 marca, podało

KRD: Zadłużenie 53 spółek NewConnect sięga łącznie 11,65 mln zł

zadłużenia są firmy usługowe, handlowe i budowlane. "Z grona rodzimych spółek, aż 53 są notowane jako dłużnicy w KRD - Biurze Informacji Gospodarczej. Firmy te mają w sumie 139 wierzycieli i 387 niezapłaconych w terminie zobowiązań. Ich łączne zadłużenie sięga aż 11,65 mln zł. Dług przypadający na

Prezes BAH: Popyt na akcje w ABB potwierdził atrakcyjność inwestycyjną spółki

sprzedał w transakcjach pakietowych łącznie 10 387 963 akcji British Automotive Holding, stanowiących 25% kapitału, po cenie 9,5 zł za sztukę. Po transakcji Książek posiada wraz z podmiotami zależnymi 19 117 760 akcji BAH, stanowiących 46,01% kapitału zakładowego spółki i uprawniających do tyluż głosów na

Zawód coraz bardziej poszukiwany: opiekun do osób starszych

r. liczba osób mających 90 lat i więcej wyniesie już 387 tys. (dziś to ok. 230 tys.), a stulatków będzie żyło w Polsce ok. 20 tys. (czterokrotnie więcej niż dziś). To sprawia, że rośnie zapotrzebowanie na opiekę nad starszymi osobami – indywidualną oraz m.in. w domach opieki. Oprócz

Erbud spodziewa się rentowności w IV kw. podobnej jak w poprzednich okresach

. Portfel zamówień przypadający na rok 2017 wyniósł 539 mln zł, a na rok 2018 - 1 387 mln zł. Cały portfel zleceń obejmował w 76% budownictwo kubaturowe w kraju (1 611 mln zł), budownictwo kubaturowe za granicą (10%, 204 mln zł), budownictwo inżynieryjno-drogowe (9%, 185 mln zł) i segment przemysłu (5%, 119

Przegląd informacji ze spółek

umów kredytowych w kwotach odpowiednio: 29 964 304,03 zł oraz 15 387 915,61 zł, podała spółka. Bank Pekao udostępnił dziś produkcyjną wersję bezpiecznego interfejsu API. Uprawnione podmioty za zgodą klientów mogą tym samym otrzymać dostęp do rachunków płatniczych oraz kart kredytowych, inicjować

ARP: Inwestycje w SSE Euro-Park Wisłosan sięgnęły 9 mld zł w ciągu 20 lat

Warszawa, 22.09.2017 (ISBnews) - Agencja Rozwoju Przemysłu (ARP) wydała 19 zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej w tym roku, które przełożą się na nakłady inwestycyjne w wysokości 387 mln zł, a także 440 nowych miejsc pracy w Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej Euro

NBP: Zysk za 2015 r. wyniósł 8,275 mld zł, z czego 95% trafi do budżetu

programu wpłynęły efekty unowocześnienia działalności banku, m.in. przejście na wydajne rozwiązania informatyczne. Dzięki temu fundusz wynagrodzeń oraz przeciętny poziom zatrudnienia zaplanowane na 2016 r. będą odpowiednio o 56,5 mln zł i 387 etatów niższe niż w sytuacji, gdyby program nie był realizowany

Świetny debiut kabanosów Tarczyński. Akcje w górę o 13 proc.

wpływy z emisji sięgające 45 mln zł mają posłużyć spółce na rozbudowę zakładu produkcyjnego. Tarczyński to firma rodzinna, założona w 1990 r. Do czasu debiutu jedynymi akcjonariuszami spółki są jej założyciele Elżbieta i Jacek Tarczyńscy. Spółka zarobiła w ubiegłym roku na czystko 10,8 mln zł i miała 387

Green Operator zrealizował Nadbużańską Sieć Szerokopasmową wartą 52,2 mln zł

wszystkich firm telekomunikacyjnych. Do sieci tej podpiętych zostanie też 13 jednostek samorządu terytorialnego oraz 35 szkół. Stworzonych też zostało 387 darmowych publicznych punktów dostępu do internetu zlokalizowanych m.in. w świetlicach, remizach, szkołach. Inicjatorem i liderem projektu

Wolumen handlu gazem na TGE wzrósł 52-krotnie r/r do 12.387.880 MWh w lutym

Warszawa, 17.03.2015 (ISBnews) - Całkowity wolumen wszystkich transakcji zawartych w lutym br. na rynkach gazu wyniósł 12 387 880 MWh. Oznacza to 52-krotny wzrost w porównaniu do poprzedniego roku oraz wzrost o 9,31% w skali miesięcznej, podała Towarowa Giełda Energii (TGE). Na rynku spot

Przegląd informacji ze spółek

, które zostaną rozpoznane w rachunku wyników za ten okres, wyniosła 387 (145 rok wcześniej), z czego 234 lokali przekazano w wysokomarżowym projekcie City Link III, podała spółka. Work Service dokonał wypowiedzenia opcji kupna w odniesieniu do wszystkich akcji Prohumán 2004 Kft., będących w

Próchnik pozyskał 6 mln zł na rozwój internetowych kanałów dystrybucji

pożyczki konwertowalnej w kwocie 3,55 mln zł pozyskanej ze sprzedaży 3 387 375 akcji spółki. Całość wierzytelności z tytułu umowy pożyczki konwertowalnej zostanie przeznaczona na opłacenie akcji nowej emisji spółki po cenie emisyjnej równej cenie sprzedaży akcji przez Listella tj. 1,05 zł za jedną akcję

Zysk netto Magellana spadł r/r do 9,86 mln zł w III kw. 2016 r.

wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 39,98 mln zł w III kw. 2016 r. wobec 40,59 mln zł rok wcześniej. "W trzecim kwartale 2016 roku kontraktacja bilansowa Grupy osiągnęła wartość 388 882 tys. zł, co oznacza porównywalny poziom w stosunku do wartości 387 812 tys. zł 

PKP: XCity Investment ma mieć portfel nieruchomości warty 24,2 mld zł w 2018 r.

projektów na łącznie 11,2 mld zł. W 2017 roku będzie 387 tys. m2 powierzchni w budowie, a w 2018 zbudujemy portfel o łącznej wartości 24,2 mld zł. Taka skala działalności w naszej ocenie może przyciągnąć zagranicznych inwestorów, którzy dotychczas nie byli obecni w Polsce" - powiedział Bator podczas

Poleganie na zdolnościach podmiotów trzecich

Trybunału Sprawiedliwości UE W dniu 4 maja 2017 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok w sprawie Esaprojekt (C-387/14), którego przedmiotem były zagadnienia będące tematem niniejszego artykułu. Z w/w orzeczenia Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wynika, że

NIK: Czas legalizacji pobytu cudzoziemców w Polsce wydłużył się do 206 dni

czym ich liczba wzrosła czterokrotnie: z 387 tys. w 2014 r. do ponad 1,5 mln w 2018 r. Z uwagi na zmianę prawa, w 2018 r. do urzędów pracy wpływały także wnioski o zezwolenie na pracę sezonową - w łącznej liczbie ponad 235 tys., z których ponad 51% rozpatrzono pozytywnie. "

Przegląd prasy

przejmie SKOK Kopernika 22 grudnia --Grupa Inpro sprzedała 28 mieszkań netto w listopadzie i 387 od początku roku --Wärtsilä złożyła odwołanie do KIO ws. przetargu na modernizację EC Żerań --Grupa Tauron wyemitowała na rynku niemieckim obligacje o wartości 158 mln euro --Fundusze W

Fundusz chce czyścić powietrze, ale pieniądze daje na geotermię

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Na zabawę animacją, światłem i wodą, która ma "promować zasady zrównoważonego rozwoju", wykłada on 325 tys. zł (koszt projektu to 387 tys. zł). Fundusz ogłosił właśnie, że na edukację ekologiczną wyda ponad 11 mln zł. Na co? Np. szkolenia dla

Przegląd informacji ze spółek

. Grupa kapitałowa Inpro w listopadzie 2014 r. zrealizowała przedsprzedaż na poziomie 28 umów (rozumianą jako ilość podpisanych umów przedwstępnych netto), podała spółka. Po jedenastu miesiącach br. grupa podpisała 387 umów netto (wobec 377 rok wcześniej) oraz wydała 237 lokali. Wärtsilä

Przegląd prasy

Estonii w miejscowości Oisu w regionie Järva --Parlamentarzyści PiS zgłosili projekt nowelizacji prawa wodnego, chcą odblokować inwestycje --Centrum Unijnych Projektów Transportowych (CUPT) odrzuciło wniosek PKP Intercity o 387 mln zł dofinansowania z Brukseli. Przewoźnik się nie poddaje

BM Reflex: W przyszłym tygodniu prawdopodobne podwyżki cen na stacjach

naftowej z 1,8 mln bbl/d w roku 2015 do 1,2 mln bbl/d w I kwartale tego roku. Zapasy ropy w krajach OECD w lutym oraz marcu rosły nadal i pozostają 387 mln bbl powyżej średniej. (ISBnews/BM Reflex)

Przegląd prasy

spadła o 16% r/r w I-XI 2015 r. --ARR: Eksport cukru spadł do 387 tys. ton i do 169 mln euro w okresie I-XI 2015r. --ARR: Eksport wieprzowiny wzrósł wolumenowo o 4% r/r, wołowiny o 13% w I-XI 2015r --ARR: Eksport zbóż spadł o 23% r/r do 2,1 mln ton w lipcu-listopadzie 2015 r. --PKO BP: PKB

Gdzie kupisz najtańsze OC? Porównaj oferty ubezpieczenia w swoim mieście [RAPORT]

ubezpieczeniowych w 18 miastach wojewódzkich.   fot. mat. prasowe W Białymstoku ceny wahają się od 387 do 785 zł. Najkorzystniejszą ofertę proponuje Liberty, a najdrożej jest w InterRisk. Oferta ubezpieczenia OC dla 35-letniego, żonatego mężczyzny z jednym dzieckiem, posiadającego prawo jazdy od 16

Raport PZPM: Tendencja wzrostowa na rynku samochodowym. Jakie samochody wybierają Polacy?

grupie aut dostawczych W grupie samochodów dostawczych do 3,5 t zarejestrowano w październiku 4 387 samochodów, to dotychczas rekordowy rezultat miesięczny tego roku. Jest to poziom nieznacznie tylko wyższy od ubiegłorocznego, ale po 30% wówczas wzroście. Ostatni miesiąc przyniósł również poprawę popytu

Co czwarty Polak jest emerytem lub rencistą. Na każdego z nich pracują tylko dwie osoby aktywne zawodowo

dwie osoby.   Porównując dane z ostatnich lat, z niepokojem obserwujemy stosunek liczby zgonów do urodzin. W ubiegłym roku urodziło się 372 tys. Polaków (9,6 na tysiąc ludności), a zmarło 387 tys. (10,1 na tysiąc ludności). Dziewięć lat temu te dane przedstawiały się następująco: narodziny ? 9,6

Ważą się losy reformy mundurówek

funkcjonariuszy UOP, ABW i CBA poszło w ubiegłym roku z budżetu 12,7 mld zł. To prawie tyle co na KRUS, choć z emerytur rolniczych korzysta 1,4 mln osób, z mundurowych zaledwie 387 tys. Funkcjonariusz przechodzi na emeryturę średnio po 23 latach pracy (może po 15), pielęgniarka - po 36. Służby krócej pracują i

Nasze firmy w raju... podatkowym. Cypryjska ofensywa kapitałowa

Orawiec, dyrektor departamentu polityki regionalnej w urzędzie marszałkowskim. Tym bardziej że mniejszą liczbę podmiotów z zagranicznym kapitałem zanotowano tylko w Podlaskiem. Dla porównania: w niewielkim woj. opolskim takich przedsiębiorstw jest 492, w sąsiadującym z nami woj. podkarpackim - 387. - Ale

Inwestycje SKM za ponad miliard złotych

prawie o połowę taniej Z wyliczeń zawartych w zleconym przez SKM prestudium wynika, że udział finansowy po stronie krajowego zarządcy infrastruktury kolejowej miałby wynieść ok. 387 mln zł. A to zmniejszyłoby nakład SKM do 450 mln zł. PKP PLK jest obecnie na etapie opracowywania swojego studium

Rządowa łaska dla Polimeksu

, po której Polimex ma wyjść z zapaści. Zadłużenie spółki wynosi ok. 2,5 mld zł, a w drugim kwartale tego roku jej strata wyniosła 387 mln zł wobec 13 mln zł zysku rok wcześniej. Polimex twierdzi, że znalazł się pod kreską głównie z powodu strat przy budowie autostrad na mistrzostwa Euro 2012. To zwrot