374

Play miał 374 mln zł skoryg. EBITDA w II kw. 2015, wzrost o 38,7% r/r

Warszawa, 27.08.2015 (ISBnews) - P4 - operator sieci Play - osiągnął w II kw. br. niemal 1,3 mld zł przychodów operacyjnych (wzrost o 23,1% r/r) i 374 mln zł skorygowanej EBITDA (wzrost o 38,7% r/r), poinformował prezes operatora Jorgen Bang-Jensen. "Zanotowaliśmy kolejny silny kwartał

Play miał 374 mln zł skoryg. EBITDA w II kw. 2015, wzrost o 38,7% r/r

Warszawa, 27.08.2015 (ISBnews) - P4 - operator sieci Play - osiągnął w II kw. br. niemal 1,3 mld zł przychodów operacyjnych (wzrost o 23,1% r/r) i 374 mln zł skorygowanej EBITDA (wzrost o 38,7% r/r), poinformował prezes operatora Jorgen Bang-Jensen. "Zanotowaliśmy kolejny silny kwartał

Zamówienia publiczne. Lokalni wykonawcy nie mogą mięć pierwszeństwa, także w czasie pandemii

Zamówienia publiczne. Lokalni wykonawcy nie mogą mięć pierwszeństwa, także w czasie pandemii

. z 2020 r. poz. 374 ze zm.) zamawiający muszą przestrzegać zasad Prawa zamówień publicznych w tym zasady równego traktowania, która między innymi ogranicza możliwość ustalania warunków udziału w postępowaniu, które preferują lokalnych wykonawców . Konsekwencją powyższego jest brak możliwości

Jak kupują warszawiacy? Najwięcej wydaje Wilanów, najczęściej zamawia Mokotów

chodzi o średni paragon, liderem jest Wilanów, gdzie przeciętna wartość zamówienia wynosi 374 zł. Wysoko uplasował się też Wawer - w tej dzielnicy średnia kwota za zakupy to 354 zł. Na jedzenie i produkty codziennego użytku z sieci najmniej wydają natomiast mieszkańcy Pragi Północ, gdzie przeciętny

Mamy więcej dzieci. Sukces rządu?

Dane pochodzą z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Przygotowano je na podstawie informacji z bazy PESEL. Więcej jest chłopców (192 tys. 412) niż dziewczynek (181 tys. 899). Najwięcej dzieci bo. ok. 57 tys. urodziło się w ubiegłym roku na Mazowszu. Najmniej na Opolszczyźnie - ponad 8 tys. 500 i w Lubus

Wyniki BZ WBK i Millennium. Ciągle problem z odpisami na złe kredyty

W pierwszym kwartale zysk BZ WBK wzrósł o 19 proc., do 374 mln zł. Wynik był wyższy od oczekiwań analityków. To przede wszystkim wpływ połączenia z Kredyt Bankiem. Czwartkowe dane to pierwsze informacje finansowe opublikowane przez BZ WBK po przejęciu na początku tego roku Kredyt Banku. W wyniku

Rolmex ogłosił przymusowy wykup 21,3% akcji Indykpolu po 65 zł za akcję

;Przedmiotem przymusowego wykupu są wszystkie pozostałe akcje spółki, posiadane przez akcjonariuszy mniejszościowych, tj. 665 374 akcji zwykłych na okaziciela spółki, które stanowią 21,30% wszystkich akcji spółki i uprawniają do wykonywania 665 374 głosów, stanowiących 9,93% ogólnej liczby głosów na walnym

"DGP": Przetarg za miliony do unieważnienia

Celem przetargu była budowa platformy gromadzącej dane o pacjentach, receptach, wykonywanych usługach i placówkach medycznych, co miało zrewolucjonizować służbę zdrowia. Urząd dopatrzył się zmowy cenowej przy przetargu i zarzucił Centrum, że nie wykluczyło tych ofert, które mogły spowodowac nieuczci

Szacunkowe przychody grupy ABC Data spadły r/r do 344 mln zł w styczniu

Warszawa, 08.02.2019 (ISBnews) - Szacunkowe skonsolidowane przychody ze sprzedaży wypracowane przez grupę kapitałową ABC Data wyniosły 344 mln w styczniu br., podała spółka. Wcześniej spółka informowała, że szacunkowe przychody grupy w styczniu 2018 r. wyniosły 374 mln zł.  ABC Data jest

MF: Polacy złożyli ponad 11,3 mln rocznych PIT-ów przez internet

Warszawa, 02.05.2018 (ISBnews) - Polacy złożyli 11 374 148 rocznych PIT-ów przez internet wobec 9 670 215 e-PIT-ów rok wcześniej, podało Ministerstwo Finansów. "Jak w latach poprzednich, również w 2018 r. padł nowy rekord złożonych elektronicznych deklaracji - 11 374 148, podczas gdy rok

GPW zawiesiła notowania Indykpolu wz. z ogłoszeniem przymusowego wykupu akcji

Investment Banking ogłosił żądanie przymusowego wykupu akcji spółki należących do wszystkich pozostałych akcjonariuszy, niebędących stronami porozumienia. Przedmiotem przymusowego wykupu są wszystkie pozostałe akcje spółki, posiadane przez akcjonariuszy mniejszościowych, tj. 665 374 akcji zwykłych na

Vivid Games wyemituje 2,54 mln nowych akcji bez pp, cena emisyjna 1,18zł/ szt.

Warszawa, 07.05.2020 (ISBnews) - Zarząd Vivid Games podjął uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki w ramach kapitału docelowego w drodze emisji 2 542 374 akcji zwykłych na okaziciela serii H w drodze subskrypcji prywatnej, podała spółka. "Na podstawie ww. uchwały zarządu

Arctic Paper: Rottneros miało 79 mln zł zysku netto w 2019 r.

Warszawa, 06.02.2020 (ISBnews) - Rottneros AB - spółka zależna Arctic Paper - odnotowała 2 376 mln SEK przychodów, 374 mln SEK EBITDA i 194 mln SEK wyniku netto za 4 kwartały 2019 r., co odpowiada w złotym: 965 mln zł, 152 mln zł i 79 mln zł, podał Arctic. "Zarząd Arctic Paper S.A

MIR: Wartość umów na dofinansowanie z UE wzrosła do 208 mld zł

;Do 23 września 2018 r. podpisano z beneficjentami 40 374 umowy o dofinansowanie projektów na kwotę dofinansowania w części UE 208 mld zł." - czytamy w komunikacie. Od uruchomienia programów do 23 września 2018 r. złożono 92 555 wniosków o dofinansowanie projektów na całkowitą kwotę 566,4

Kruk przydzielił obligacje serii AG1 na łącznie 30 mln zł, redukcja 8,66%

000 obligacji każda o wartości nominalnej równej cenie emisyjnej w wysokości 100 zł oraz o łącznej wartości emisyjnej 30 000 000 zł. [...] W okresie subskrypcji 374 inwestorów skutecznie złożyło 391 zapisów na 328 460 obligacji. W wyniku proporcjonalnej redukcji, która wyniosła 8,66%, spółka

EBC: Nadwyżka na rachunku obrotów bież. strefy euro to 27 mld euro w lutym

bieżących w tym ujęciu wyniosła 335 mld euro, tj. 2,9% PKB strefy euro wobec 374 mld euro (3,3% PKB) nadwyżki za poprzednie 12 miesięcy, podał też EBC. (ISBnews)  

Kruk przydzielił obligacje serii AG2 na łącznie 25 mln zł

. (włącznie), natomiast przydziału obligacji dokonano w dniu 6 lutego 2019 r. Oferta nie była podzielona na transze. W okresie subskrypcji 514 inwestorów skutecznie złożyło 597 zapisów na 260 374 obligacji. W wyniku proporcjonalnej redukcji, która wyniosła 3,98%, spółka przydzieliła 250 000 obligacji w

BAH: Szacunkowa wartość odpisów aktualizac. za 2019 r. to łącznie 80,27 mln zł

za 2019 rok o kwotę 27 575 tys. zł do kwoty 13 344 tys. zł oraz pomniejszy kapitał własny emitenta w ramach jednostkowego sprawozdania finansowego za 2019 rok o kwotę 11 374 tys. zł do kwoty 61 462 tys. zł" - czytamy w komunikacie. Ponadto BAH wskazuje, iż najwyższa wartość wstępnych

ZEW Kogeneracja miała 108,13 mln zł zysku netto, 135,3 mln zł EBIT w I kw. 2018

zł wobec 125,52 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 377,19 mln zł w I kw. 2018 r. wobec 374 mln zł rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I kw. 2018 r. wyniósł 62,6 mln zł wobec 54,27 mln zł zysku rok wcześniej. Zespół Elektrociepłowni

Enter Air ma umowę z DVB Bank na finansowanie 2 Boeingów, zawiesza plany SPO

Warszawa, 07.11.2018 (ISBnews) - Enter Air S.A. oraz jego spółka zależna - Enter Air Sp. z o.o. zawarły z bankiem DVB Bank SE z siedzibą we Frankfurcie nad Menem transakcję finansowania dwóch samolotów Boeing B737 MAX 8, podał Enter Air. Kwota finansowania wynosi łącznie ok. 374 

"Odmrażanie gospodarki" przewiduje odwieszenie rozpatrywania odwołań wniesionych do KIO

Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, 567, 568 i 695) przewiduje między innymi odstępstwo od obowiązku stosowania przepisów

UKE: W II kw. przeniesiono 374,5 tys. numerów telefonów komórkowych

Warszawa, 06.07.2016 (ISBnews) - Łączna liczba przeniesionych numerów komórkowych wyniosła 374 505 w II kwartale 2016 r., podał Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE). Najwyższy dodatni bilans przenoszonych numerów zanotował Play (36,86 tys.), Orange Polska (15,5 tys.) i Virgin Mobile (13,89

B.Handlowy: Informacje ws. wypowiedzenia kredytu ZM Kania częściowo nieprawdziwe

do spłaty udzielonego kredytu wraz z należnymi odsetkami w terminie w terminie 7 dni od daty doręczenia pisma przez bank. Według wyliczeń banku, na dzień 6 czerwca 2019 roku, kwota zadłużenia wobec banku z tytułu umowy wynosi 90 374 941,82 zł.  Zakłady Mięsne Henryk Kania są notowane na rynku

ZM Henryk Kania otrzymały wypowiedzenie umowy kredytowej od Banku Handlowego

. "W konsekwencji wypowiedzenia spółka zobowiązana jest do spłaty udzielonego kredytu wraz z należnymi odsetkami w terminie w terminie 7 dni od daty doręczenia pisma przez bank. Według wyliczeń banku, na dzień 6 czerwca 2019 roku, kwota zadłużenia wobec banku z tytułu umowy wynosi 90 374 941,82 zł

Spółka Marvipolu pozyskała kredyt na projekt magazynowy pod Warszawą

udzielił kredytobiorcy kredytu obejmującego: 1) transzę budowlaną w łącznej kwocie do 11 900 000 euro; 2) transzę inwestycyjną w łącznej kwocie do 13 350 000 euro; 3) transzę VAT w łącznej kwocie do 11 374 000 zł" - czytamy w komunikacie. Transza budowlana zostanie przeznaczona przez

Saldo obrotów bieżących wyniosło ok. -191 mln euro we wrześniu wg analityków

(średnio) ok. 190,91 mln euro wobec 100 mln euro deficytu w poprzednim miesiącu. Prognozy zawierały się w zakresie od 675 mln euro do deficytu do 374 mln euro nadwyżki.  Według ekonomistów, we wrześniu br. odnotowaliśmy nadwyżkę w obrotach towarowych w wysokości ok. 321,14 mln euro wobec 298 mln

Saldo obrotów bieżących wyniosło ok. -191 mln euro we wrześniu wg analityków

mln euro wobec 100 mln euro deficytu w poprzednim miesiącu. Prognozy zawierały się w zakresie od 675 mln euro do deficytu do 374 mln euro nadwyżki.  Według ekonomistów, we wrześniu br. odnotowaliśmy nadwyżkę w obrotach towarowych w wysokości ok. 321,14 mln euro wobec 298 mln euro nadwyżki w

Asseco SEE miało 23,55 mln zł zysku netto, 28,38 mln zł zysku EBIT w I kw. 2020

PPA w kwocie 110 tys. euro), a na wartość EBITDA prawie 1,1 mln euro. W danych porównywalnych za pierwszy kwartał 2019 roku, Grupa ASEE konsolidowała wyniki Necomplus za dwa miesiące, co przyniosło 4,8 mln euro przychodów, 209 tys. euro EBIT oraz 374 tys. euro EBITDA" - czytamy także. Zysk

Tarcza 3.0 istotnie zmieni procedury udzielania zamówień publicznych

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 i 567)[1], która istotnie zmieniła między innymi procedury zmiany postanowień realizowanej  umowy o zamówienie publiczne, obecnie proponowane jest dokonanie zmian

PFR: Tarcza finansowa zapewni subwencje dla ponad 670 tys. przedsiębiorstw

sprzedaży towarów lub usług w rozumieniu art. 15g ust. 9 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 374, 567 i 568); * Wobec przedsiębiorstwa

Alior Bank: Docelowe synergie z połączenia z częścią BPH wzrosną do 381 mln zł

Warszawa, 09.11.2017 (ISBnews) - Po zakończeniu integracji z wydzieloną częścią Banku BPH, Alior Bank podał, że docelowe synergie wyniosą 381 mln zł do 2019 r. w stosunku do wcześniejszego oszacowania na poziomie 374 mln zł. Całkowite koszty integracji okazały się o 62 mln zł niższe niż planowane

Portfel zamówień Grupy Asseco Poland na br. wynosi 8 786 mln zł

usługi własne. Wartość portfela zamówień na 2018 rok na dzień 15 listopada 2018; wartość portfela zamówień na 2017 rok na dzień 10 listopada 2017 pro forma" - czytamy w raporcie. W odniesieniu do przychodów, portfel zamówień segmentu Asseco Poland wynosi 1 325 mln zł (wobec 1 374 mln zł rok

Energa zanotowała wstępnie 426 mln zł EBITDA w III kw. br.

roku: EBITDA Grupy 426 mln zł, w tym: EBITDA Segmentu Dystrybucja: 374 mln zł, EBITDA Segmentu Wytwarzanie: 66 mln zł,  EBITDA Segmentu Sprzedaż: -7 mln zł" - czytamy w komunikacie.  Produkcja energii elektrycznej brutto w III kw. wyniosła 963 GWh, dystrybucja energii elektrycznej

Sprzedaż cukru Astarty spadła o 53% r/r do 52,56 tys. ton w IV kw. 2018 r.

% mniej niż rok wcześniej. Średnia cena pszenicy wzrosła o 32% do 5 555 UAH/t, podano w komunikacie. Sprzedaż kukurydzy wzrosła o 61% r/r do 158 374 ton, a średnia cena wzrosła o 22% i wyniosła 4 752 UAH/t. Sprzedaż jęczmienia spadła o 98% r/r do 14 ton. Z kolei sprzedaż słonecznika wzrosła o 37% r

Dąbrowski z ME: Import ropy naftowej z Rosji wyniósł 9,96 mln ton w I półr.

Rosji wyniósł 63 528 GWh w okresie styczeń-czerwiec 2018 r. W całym 2017 r. import z tego kierunku wynosił 110 363 GWh.  W I poł. 2018 r. Polska zaimportowała również m.in. 12 592 GWh gazu ziemnego z Kataru, 8 374 GWh z Niemiec, 1 894 GWh z Norwegii, podano także w materiale. (ISBnews)  

GUS: Produkcja samochodów osobowych wzrosła o 32,8% r/r w sierpniu

ciężarowych (wraz z ciągnikami drogowymi do ciągnięcia naczep) wzrosła o 77,1% r/r do 9 328 sztuk w sierpniu 2016 r. W okresie styczeń-sierpień br. odnotowano wzrost o 5,1% do 80 374 sztuk. Produkcja pojazdów do transportu publicznego w Polsce w sierpniu br. spadła o 6,3% r/r do 313 sztuk. W okresie styczeń

JLL: Polska skupiła ok. 50% wartości transakcji inwestycyjnych w CEE w I półr.

ich wartości, jak i liczby. W podziale na sektory, 1,67 mld euro przypadło na biura, 430 mln euro na nieruchomości handlowe, 374 mln euro na sektor magazynowy, 135 mln euro na hotele, 47 mln euro na sektor mieszkaniowy i 60 mln euro na pozostałe nieruchomości. Pod względem wartości transakcji

Alior: Docelowy poziom synergii z połączenia z BPH będzie wyższy o 70 mln zł

Warszawa, 09.03.2017 (ISBnews) - Docelowy poziom synergii wynikających z połączenia z Bankiem BPH będzie wyższy od pierwotnie zakładanego o 70 mln zł i sięgnie 374 mln zł, podał Alior Bank.  "O 70 mln zł wyższe niż uprzednio zakładano będą docelowe, planowane synergie wynikające

Akcjonariusze PCC Exol zdecydowali o wypłacie 0,09 zł na akcję dywidendy

objęte są wszystkie akcje spółki w liczbie 172 484 374, wskazano również. PCC Exol jest największym producentem środków powierzchniowo czynnych (surfaktantów) w Polsce i regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Jest jedynym producentem surfaktantów anionowych i niejonowych w Polsce. Od sierpnia 2012 r

Enter Air odebrał pierwszego Boeinga 737 MAX 8

Boeingów 737 MAX 8" – powiedział członek zarządu Enter Air Grzegorz Polaniecki, cytowany w komunikacie. Pierwsze dwa nowe samoloty są finansowane na zasadzie leasingu finansowego przez bank DVB, a łączna kwota finansowania dwóch pierwszych samolotów wynosi 374 mln zł, podano także. "

Aktywa Altus TFI spadły m/m do 7,02 mld zł na koniec października

funduszy inwestycyjnych utworzonych przez inne towarzystwa)" - czytamy w komunikacie. Jednocześnie spółka informuje, że poza ww. sumą aktywów wartość aktywów netto funduszy i subfunduszy w likwidacji wynosi 118 374 691,82 zł. Ponadto Altus zwraca uwagę na fakt, że zgodnie informacją z dnia 31

Grupa Muszkieterów otworzyła 63. stację paliw, planuje kilka kolejnych w br.

;dom i ogród" Bricomarché. Sieć handlowa Grupy Muszkieterów liczy obecnie 374 supermarkety Intermarché i Bricomarché. W centrali grupy w podpoznańskim Swadzimiu, w dwóch magazynach logistycznych oraz supermarketach zatrudnionych jest aktualnie 15 800 osób. Wyznaczaniem

NBP: Saldo na rachunku C/A to -100 mln euro we IX, konsensus: -191 mln euro

ankietowanych przez ISBnews analityków, deficyt C/A we wrześniu wyniósł (średnio) ok. 190,91 mln euro wobec 100 mln euro deficytu w poprzednim miesiącu. Prognozy zawierały się w zakresie od 675 mln euro do deficytu do 374 mln euro nadwyżki. "Saldo rachunku bieżącego we wrześniu 2017 r. było ujemne i

Samar: Liczba rejestracji nowych autobusów wzrosła o 152,9% r/r w październiku

szt., +70,98% r/r) oraz MAN-em (224 szt., +160,47% r/r). W pierwszej dziesiątce zestawienia jedna marka zanotowała spadek sprzedaży w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego - Setra, podano również. "W ciągu dziesięciu miesięcy tego roku w Polsce zarejestrowano 374 autobusy turystyczne

Akcjonariusze Wirtualnej Polski zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy za 2015 r.

Polska postanawia zysk netto spółki wykazany w w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2015 w kwocie 4 374 871, 43 zł przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy spółki" - czytamy w uchwałach walnego. Grupa Wirtualna Polska jest właścicielem jednego z dwóch najpopularniejszych

PZU rekomenduje wypłatę 2,5 zł dywidendy na akcję za 2017 rok

jednostki dominującej w 2017 r. wobec 1 935 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowany zysk netto ogółem wyniósł 4 233 mln zł wobec 2 374 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2017 r. wyniósł 2 434 mln zł wobec 1 573 mln zł zysku rok wcześniej. W czerwcu ub.r. akcjonariusze PZU

GUS: Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej wzrósł do 5,7 m/m do x pkt w VIII

. W sierpniu br. WWUK osiągnął wartość o 10 pkt proc. wyższą, niż w analogicznym miesiącu 2016 r. Od stycznia 2004 r. badanie koniunktury konsumenckiej prowadzone  jest z częstotliwością miesięczną - jako badanie wspólne GUS i NBP. W tym miesiącu przeprowadzono 1 374 wywiadów w okresie 1

Akcjonariusze Protektora zdecydowali o wypłacie 0,23 zł dywidendy na akcję

uchwałę w sprawie wypłaty dywidendy w łącznej wysokości 4 374 968,- zł, co w przeliczeniu na jedną akcję daje kwotę 23 groszy. Źródłem wypłaconej dywidendy jest: a) cały zysk spółki za rok 2016, to jest kwota 4 023 961,20 zł, b) część kapitału zapasowego, pochodzącego z niepodzielonego zysku z lat

Bricomarché zamierza zakończyć 2018 rok liczbą 160 działających sklepów

supermarketami typu "dom i ogród" Bricomarché. Sieć handlowa Grupy Muszkieterów liczy obecnie 374 supermarkety Intermarché i Bricomarché. W centrali grupy w podpoznańskim Swadzimiu, w dwóch magazynach logistycznych oraz supermarketach zatrudnionych jest aktualnie 15 800 osób

Alior Bank: Docelowe synergie z połączenia z częścią BPH rok wcześniej, w 2018r.

docelowy poziom synergii został podwyższony, z pierwotnie zakładanych 374 mln do 381 mln zł. Ponadto zostaną one w takiej kwocie osiągnięte już w 2018 roku, czyli rok wcześniej niż planowano" - napisał Chyczewski w liście dołączonym do raportu rocznego. Z kolei koszty integracji w 2017 r. wyniosły

Energa miała 952 mln zł straty netto, 2,04 mld zł zysku EBITDA w 2019 r.

elektrycznych zapewniają nam miejsce lidera wśród krajowych spółek energetycznych" - czytamy dalej. W ujęciu jednostkowym strata netto w 2019 r. wyniosła 374 mln zł wobec 495 mln zł zysku rok wcześniej. Grupa Energa jest trzecim największym operatorem systemu dystrybucyjnego w zakresie dostarczanej

MZ: 236 nowych przypadków COVID-19, liczba zarażonych sięgnęła 21 867

(374 tys.) i Rosji (koronawirusa wykryto już u ponad 353 tys. osób) Wirus pojawił się w końcu ub. roku w Chinach (gdzie od tamtego czasu zachorowało ponad 84 tys. osób). W Europie najwięcej zachorowań stwierdzono w Wielkiej Brytanii (ponad 262 tys.), Hiszpanii (ponad 235 tys.), we Włoszech (ponad

BIG InfoMonitor: Wartość zaległości polskich firm to 31,26 mld zł po II kw. 2019

pozycji znalazło się budownictwo - wzrost o 894 oraz handel - o 545 firm więcej. Sporo firm przybyło także w branży edukacyjnej (443), przemyśle (374) oraz w sektorze wspomagającym działalność gospodarczą (359)" - czytamy. Najmniejszy wzrost zaobserwowano w górnictwie (o jedną firmę), na tym samym

mDom Maklerski obniżył cenę docelową LPP do 6,3 tys. zł, nadal zaleca 'sprzedaj'

docelową do 6 300 zł/ akcję"- czytamy w raporcie. Analitycy prognozują, że zysk netto LPP wyniesie 374 mln zł w bieżącym roku i wzrośnie do 494 mln zł w kolejnym, przy przychodach na poziomie odpowiednio 5 116,7 mln zł i 5 948,1 mln zł. (ISBnews)

Dom Development zwiększył sprzedaż r/r do 640 lokali netto w III kwartale

we Wrocławiu (103), Palladium (79), Wilno (54) oraz Saska (41)" - czytamy w komunikacie. W III kw. 2014 roku spółka sprzedała netto 495 mieszkań i przekazała 374 mieszkania. Wówczas na wynik finansowy spółki wpłynęły głównie przekazania w projektach: Saska (179 mieszkań), Adria (47), Derby

Akcjonariusze Erbudu zdecydowali o wypłacie 1,20 zł dywidendy na akcję

Warszawa, 03.06.2016 (ISBnews) - Akcjonariusze Erbudu zdecydowali o wypłacie dywidendy w wysokości 15,37 mln zł, co daje 1,20 zł na jedną akcję, podała spółka. "Na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy przeznaczona została kwota 15 374 230,80 zł, tj. a) cały wypracowany w 2015 roku

Emperia: Sprzedaż Stokrotki wzrosła o ok. 2% r/r w lutym

374 mln zł i były wyższe od osiągniętych w analogicznym okresie 2016 roku o 3,3%, podano w komunikacie.  Na porównywalnej bazie sklepów (LFL) w lutym 2017 roku sprzedaż towarów w sklepach własnych Stokrotki spadła o około 2,7% w porównaniu do lutego 2016 roku, a LFL w sklepach własnych

Morawiecki: Podjęliśmy decyzję o odwołaniu imprez masowych

Iranie (ponad 7,1 tys.). Wśród innych państw europejskich niezwykle szybko wirus rozprzestrzenia się we Francji (1 412 potwierdzonych zachorowań), Niemczech (1 224 zachorowania), Hiszpanii (1 231 zachorowań), Szwajcarii (374 potwierdzone zachorowania), Wielkiej Brytanii (321 zachorowania) i

Introl miał 0,41 mln zł zysku netto, 4,3 mln zł zysku EBIT w III kw. 2018 r.

mln zł rok wcześniej. "Skonsolidowane przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów wyniosły w III kwartale 2018 r. 113 982 tys. zł i były o 15 374 tys. zł, tj. o 15,6% wyższe od osiągniętych w analogicznym okresie 2017 r. [...] Zysk brutto ze sprzedaży Grupy Introl w III kwartale 2018

Przegląd informacji ze spółek

czynności egzekucyjnych ponad doręczenie ww. pism. Rottneros AB - spółka zależna Arctic Paper - odnotowała 2 376 mln SEK przychodów, 374 mln SEK EBITDA i 194 mln SEK wyniku netto za 4 kwartały 2019 r., co odpowiada w złotym: 965 mln zł, 152 mln zł i 79 mln zł, podał Arctic. ING Bank Śląski zamierza

Alior Bank: Efekty synergii dot. BPH to 167 mln zł w 2017 i 351 mln zł w 2018 r.

synergii poziom ROE wyniósłby po pierwszej połowie roku 2017 powyżej 10%" - napisał Chyczewski w liście dołączonym do raportu półrocznego. Docelowe synergie na 2019 r. planowane są w wysokości 374 mln zł, podano w raporcie. Łączna wartość kosztów poniesionych przez Alior Bank w związku z

Sejm przyjął uchwałę ws. sposobu ratyfikacji umowy CETA z Kanadą

natomiast poprawka, zgłoszona przez przedstawiciela Kukiz'15, by przyjęcie tej umowy poprzedzało referendum w tej sprawie. Za poprawką głosowało 47 posłów, 374 było przeciw, a wstrzymało się 3. Podczas debaty sejmowej wiceminister rozwoju Radosław Domagalski podtrzymał, że Polska poprze tę umowę, jeśli

Eurocash miał 52,25 mln zł zysku netto, 102,34 mln zł zysku EBIT w IV kw. 2018 r.

wyłączeniu zdarzeń jednorazowych) dla całej Grupy Eurocash w 2018 r. wyniosła 374 mln zł, co oznacza wzrost o 4% w porównaniu z 2017 r. W 2018 r. przychody segmentu hurtowego Grupy Eurocash sięgnęły 17,7 mld zł, czyli o blisko 6% więcej niż rok wcześniej. Grupa znacząco poprawiła przy tym efektywność

PlayWay planuje 9 premier gier do końca sierpnia

Wishlist): 'Hard West' - 175 279; '911 Operator' - 130 374; 'Car Mechanic Simulator 2015' - 112,097; 'Agony' (przed premierą) - 103 887; 'The Way' - 41 208" - czytamy również. W ramach gier będących przed premierą, gra 'Uboot' przekroczyła liczbę 20 000 zapisów w usłudze Wishlist, co jest większą

Bricomarché uruchomiło pierwszy skład budowlany w Śremie, planuje kolejne

" w Polsce, jest zrzeszeniem 298 niezależnych polskich przedsiębiorców zarządzających supermarketami spożywczymi Intermarché oraz supermarketami typu „dom i ogród" Bricomarché. Sieć handlowa Grupy Muszkieterów liczy obecnie 374 supermarkety Intermarché i

Jak zmienić pracownikowi umowę, warunki wynagrodzenia i czas pracy? Czy można się nie zgodzić?

 przedstawicielami pracowników. Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 374 z późn

mBank ma pożyczkę podporządkowaną wys. 250 mln CHF celem zwiększenia Tier II

narosłych do dnia wykupu w łącznej wysokości 1 167 447,51 CHF (4 226 743,71 zł według kursu NBP z dnia 21 marca 2018 r.). Średnia jednostkowa cena wykupu wyniosła 10 046 697,90 CHF (36 374 069,75 zł według kursu NBP z dnia 21 marca 2018 r.)" - czytamy w komunikacie. Obligacje w całości były objęte

Grupa Redan otrzymała wsparcie na wynagrodzenia i subwencję z PFR

chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych z dnia 2 marca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 374) z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i uzyskały pozytywne decyzje o wsparciu w wysokości 1 mln zł. Pierwsza transza została wypłacona" - czytamy w komunikacie. Spółki z grupy

Vistal ma umowę z Metrostavem na mosty na S7 za 49,9 mln zł

wartość ponad 374 mln zł. To kolejny kontrakt na budowę mostów realizowany w ramach przedsięwzięć modernizujących infrastrukturę drogową północnej Polski - w grudniu 2015 roku podpisaliśmy z Budimexem wartą 71,6 mln zł brutto umowę na wykonanie i montaż konstrukcji nośnej mostu na odcinku drogi

Akcjonariusze Erbudu zdecydują 28 IV o wypłacie 1,2 zł dywidendy na akcję

przeznaczyło kwotę w wysokości 15 374 230,80 zł co stanowi po 1,20 zł dywidendy na każdą akcję" - czytamy w projektach uchwał. Jako dzień dywidendy zarząd proponuje ustalić 17 maja, a jako dzień wypłaty dywidendy 2 lipca 2016 r. Wniosek zarządu został pozytywnie zaopiniowany

Ronson planuje sprzedaż na poziomie 800 lokali i ok. 1000 przekazań w 2017 r.

o 8%. Wzrost ten wynika z wyższej średniej ceny lokali sprzedanych w ciągu ubiegłego roku do około 445 tys. zł, w porównaniu ze średnią ceną w 2015 r. wynoszącą około 374 tys. zł. Na koniec 2016 r. oferta sprzedaży Ronson Development obejmowała łącznie 930 lokali (nie licząc lokali oferowanych w

Zawieszenie spłaty kredytu obniży nasze ryzyko niewypłacalności. Ale kredyt będzie kosztował nas więcej

wszystkich kredytów. Symulacja zawieszenia spłaty kredytu hipotecznego na przykładzie BPH - kredyt w złotych, raty równe - data udzielenia kredytu: 09.06.2016 r. - przyznana kwota kredytu 374 tys. zł - pozostała do spłaty kwota kredytu 344 tys. - okres spłaty: 360 miesięcy - pozostały okres spłaty 315

ARR: Eksport zbóż spadł o 23% r/r do 2,1 mln ton w lipcu-listopadzie 2015 r.

uzyskanej rok wcześniej i wyniosła 374 mln euro. Saldo handlu zagranicznego zbożami i przetworami zbożowymi ukształtowało się na poziomie 641 mln euro wobec 693 mln euro rok wcześniej, podsumowała Agencja. (ISBnews)

GUS: Eksport w USD do Rosji spadł o 3,3% r/r w I-IV

proc. stanowiąc 0,9%" - czytamy dalej w komunikacie.  Dodatnie saldo wyniosło 1 801 mln zł (458,8 mln USD, 413,8 mln euro) wobec 1 584,6 mln zł (420,9 mln USD, 374 mln euro) w analogicznym okresie 2015 r., podał też Urząd. (ISBnews)  

KOWR: Eksport towarów rolno-spoż. wzrósł o 8% r/r do 15,4 mld euro w I półr.

wyniósł 3,5 mld euro i był o 7% większy niż w pierwszym półroczu 2018 r. Ważnymi odbiorcami polskich artykułów rolno-spożywczych były także: Wielka Brytania (1 374 mln euro), Holandia (1 111 mln euro), Włochy (868 mln euro), Francja (847 mln EUR) oraz Czechy (732 mln euro)" - czytamy dalej. W

Zysk netto Trakcji spadł r/r do 31,43 mln zł w 2017 r.

rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1374,29 mln zł w 2017 r. wobec 1381,17 mln zł rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2017 r. wyniósł 32,04 mln zł wobec 28,7 mln zł zysku rok wcześniej. "W 2017 roku Grupa Trakcja osiągnęła przychody w wysokości 1 374

Bank Millennium miał 173,66 mln zł zysku netto, 93,67 mld zł aktywów w II kw.

restrukturyzacji BFG, osiągnął w I poł. 2019 r. poziom podobny jak rok temu: 46,0%. Millennium podał, że całkowita liczba oddziałów grupy po przejęciu osiągnęła 839, z czego 465 to oddziały Euro Banku (w tym 233 w modelu franczyzowym) a 374 to oddziały Millennium (wzrost netto o 15 placówek w ciągu roku). W

PKN Orlen miał 1,74 mld zł zysku netto, 2,37 mld zł EBIT w II kw. 2018 r.

Warszawa, 20.07.2018 (ISBnews) - PKN Orlen odnotował 1 744 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2018 r. wobec 1 541 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 2 374 mln zł wobec 2 120 mln zł zysku rok

Akcjonariusze PCC Exol zdecydowali o wypłacie 0,01 zł dywidendy na akcję

ustaliło dzień dywidendy na 15 czerwca, a dzień wypłaty dywidendy na 29 czerwca 2015 r. "Wypłatą dywidendy objęte są wszystkie akcje spółki w liczbie 172 484 374" – podano także. W ujęciu jednostkowym zysk netto PCC Exol w 2014 r. wyniósł 3,27 mln zł wobec 6,98 mln zł zysku rok

Akcjonariusze Protektora zdecydują 26 czerwca o wypłacie 4,37 mln zł dywidendy

spółki, wynikający z zatwierdzonego sprawozdania finansowego za rok 2014 w wysokości 5 661 097,33 zł, podzielić w niżej wskazany sposób: 1) 77,3% zysku tj. kwotę 4 374 968,00 zł przeznacza się na wypłatę dywidendy, 2) 22,7% zysku tj. kwotę 1 286 129,33 zł przeznacza się na kapitał zapasowy"

ARR: Eksport zbóż spadł o 21% r/r do 4,1 mln ton w lipcu-marcu

% większa r/r i wyniosła 374 mln euro. Saldo handlu zagranicznego ziarnem zbóż było dodatnie i ukształtowało się na poziomie 3,1 mln ton wobec 4,4 mln ton rok wcześniej. Saldo wartościowe wyniosło 494 mln euro i było o 32% mniejsze niż w tym samym okresie sezonu 2014/2015, podsumowała Agencja. (ISBnews)

Grupa Muszkieterów zwiększyła obroty o 11,3% r/r do ponad 6,52 mld zł w 2016 r.

; Bricomarché. Sieć handlowa Grupy Muszkieterów liczy obecnie 374 supermarkety Intermarché i Bricomarché. W centrali grupy w podpoznańskim Swadzimiu, w dwóch magazynach logistycznych oraz supermarketach zatrudnionych jest aktualnie 15 800 osób. Wyznaczaniem kierunków strategicznych

Przegląd informacji ze spółek

etapu przekazane zostaną w listopadzie 2021 r. Polwax miał 1,1 mln zł straty netto w I kwartale 2020 r., podała spółka, prezentując wstępne dane. Zarząd Vivid Games podjął uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki w ramach kapitału docelowego w drodze emisji 2 542 374 akcji zwykłych

GDDKiA: Wśród wybranych wykonawców S5 m.in. Impresa Pizzarotti, Trakcja i Mirbud

Pizzarotti, poza tym konsorcja, których liderami są PUT Intercor, Polaqua, Trakcja i PBDiM Kobylarnia z grupy Mirbudu. Poniżej przestawiamy odcinki wraz z wybranymi oferentami i zaproponowanymi przez nich cenami brutto: -odc. Nowe Marzy – Dworzysko ( 23,3 km ) - Impresa Pizzarotti (374 722

Zysk netto Inter RAO wzrósł r/r do 18,82 mln euro w 2015 r.

przez Grupę był nieco niższy niż przed rokiem i wyniósł 4 273 GWh wobec 4 374 GWh w 2014 r. Wolumen handlu energią elektryczną w Polsce wzrósł natomiast 5-krotnie i wyniósł 254 GWh wobec 51 GWh w 2014 r." - czytamy w komunikacie. Produkcja energii elektrycznej na farmie wiatrowej

EA: Rynek opakowań w Polsce będzie rósł rokrocznie o ok. 6,8% do 2020 r.

komunikacie, Na polskim rynku opakowań w latach 2010-2016 zrealizowano w sumie 36 transakcji fuzji i przejęć. Łączna ujawniona wartość 19 z nich wyniosła 374 mln euro, podano także. "W tej branży zrealizowano również największe przejęcie - zakup fabryki papieru w Myszkowie w 2016 r. przez Schumacher

FAMMU/FAPA: Eksport cukru spadł o 8% ilościowo i 18% wartościowo w I-VII 2015 r.

/kg. Do krajów trzecich cukier trafiał średnio po 374 euro/t (+12% r/r), czyli po około 1,55 zł/kg. Głównymi odbiorcami wśród krajów unijnych były Niemcy, Grecja, Litwa i Węgry, a z krajów pozaunijnych Izrael, Kazachstan, Rosja i Liban" - czytamy w raporcie. Głównymi dostawcami cukru do Polski

Mieszkania czynszowe z dopłatą od państwa

kredyty o łącznej wartości 374 mln zł zgłosiło się 45 inwestorów. Wśród nich było 41 TBS-ów, trzy spółki należące do gmin oraz jedna spółdzielnia. Wnioski kredytowe dotyczyły 59 przedsięwzięć z 2996 mieszkaniami. W drugiej edycji programu wspomniani inwestorzy (głównie TBS-y) złożyli tylko 40 wniosków na

PGNiG chce rozwijać sieć stacji CNG/LNG

mln m3 gazu w 2030 r." - powiedział Mucha. Udział grupy kapitałowej PGNiG w dostawach na obszarze SECA Morza Bałtyckiego i Północnego szacowany jest na ok. 374 mln m3 PGNiG ma także 7 stacji regazyfikacyjnych, głównie w województwie podlaskim, na bazie których chce rozwijać ten obszar. Obecnie

Oferty Eurovii z Warbudem oraz Mota-Engil wybrane do odcinków S3 k/Legnicy

38+255,00. W ramach inwestycji planowana jest budowa dwujezdniowej drogi o pełnych parametrach trasy ekspresowej, a także m.in.: budowa 4 węzłów drogowych: "Jawor" (połączenie S3 z droga krajową nr 3) , "Jawor II" (połączenie S-3 z droga wojewódzką nr 374), "Paszowice"

Akcjonariusz Protektora chce przeznaczenia całego zysku za 2014 r. na dywidendę

propozycja podziału zysku w taki sposób, że 77,3% zysku tj. kwotę 4 374 968,00 zł przeznacza się na wypłatę dywidendy, a 22,7% zysku tj. kwotę 1 286 129,33 zł przeznacza się na kapitał zapasowy. W ub.r akcjonariusze Protektora zdecydowali o wypłacie dywidendy w wysokości 5,13 mln zł, co dało wypłatę 0,27

Polacy są winni sądom 38 mln zł. Uważaj, grzywna też w BIG

dłużnika do BIG-ów. Na razie, do końca czerwca, zrobiło to 135 z 374 sądów. Ale trzeba przyznać, że jest ich coraz więcej. Jeszcze w grudniu 2015 r. robiły to jedynie 52 sądy. Według BIG InfoMonitor dziś w rejestrze dłużników widnieje prawie 20 tys. osób winnych sądom 30 mln zł. Polacy nie płacą grzywien

Grupa Muszkieterów: Prawie 80% Polaków nie zna/ nie słyszało słowa 'franczyza'

supermarketami spożywczymi Intermarché oraz supermarketami typu "dom i ogród" Bricomarché. Sieć handlowa Grupy Muszkieterów liczy obecnie 374 supermarkety Intermarché i Bricomarché. W centrali grupy w podpoznańskim Swadzimiu, w dwóch magazynach logistycznych oraz

Fundacja Lecha Wałęsy nie chce zwracać Enerdze darowizny. Chodzi o ponad 800 tys. zł

fundacji wobec województwa mazowieckiego wynosi 374 tys. zł - informuje Marta Milewska, rzeczniczka Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. "Doskonały nośnik promocyjny firmy" Za rządów PO współpraca przy projektach związanych z Lechem Wałęsą była powodem do chluby dla kontrolowanej

Nadszedł dzień wolności hipotecznej

374 mld zł. Dla porównania: planowane w tym roku dochody budżetu państwa to 313,8 mld zł. Aby pokazać, jak ważnym elementem domowego budżetu jest rata kredytu hipotecznego, analityk Bartosz Turek z Lion's Banku obliczył, ile dni w roku statystyczny kredytobiorca musi pracować na obsługę takiego

Dom Development sprzedał 1889 mieszkań w 2014, oczekuje dobrego rynku w 2015 r.

; - powiedział także Szanajca. Największą roczną sprzedaż Dom Development odnotował w projektach: Saska (374 mieszkania), Żoliborz Artystyczny (259), Wilno (243) oraz Derby (240). W minionym roku Dom Development S.A. przekazał 1.958 mieszkań (wzrost o 25% r/r), podano również. W samym IV kw. spółka