354

Art. 354 KK

CZĘŚĆ WOJSKOWA Rozdział XLII Przestępstwa przeciwko zasadom pełnienia służby

KIR rozliczyła ponad 137 mln transakcji na kwotę 354 mld zł we wrześniu

Warszawa, 08.10.2015 (ISBnews) - Krajowa Izba Rozliczeniowa (KIR) rozliczyła we wrześniu 137,6 mln transakcji o wartości ponad 354 mld zł. W porównaniu do września 2014 r. liczba transakcji zwiększyła się o 1,6 mln, a ich wartość o 14 mld zł, podała Izba. Rekordową dzienną liczbę przelewów

Echo Investment sprzedało 69 mieszkania i przekazało 93 w sierpniu

2018 r.), natomiast przekazania: 230 szt. (wobec 354 mieszkań rok temu), podano w komunikacie. Echo Investment jest polskim deweloperem, który realizuje inwestycje w trzech sektorach rynku nieruchomości: mieszkaniowym, handlowym oraz biurowym. Od 1996 roku spółka notowana jest na GPW. Jej

Rozdział XLIII - Przestępstwa przeciwko zasadom pełnienia służby

Art. 354 KK CZĘŚĆ WOJSKOWA Rozdział XLII Przestępstwa przeciwko... Art. 355 KK CZĘŚĆ WOJSKOWA Rozdział XLII Przestępstwa przeciwko...

POPiHN: Liczba stacji paliw spadła do 7 432 na koniec I kw. 2020

wyniosła 1 551 na koniec I kwartału wobec 1 543 na koniec grudnia 2019 r. Największe sieci posiadały: BP (578 stacji na koniec I kw.), Shell (415) oraz CircleK (dawniej Statoil - 354). POPiHN to działająca od 1995 roku organizacja branżowa zrzeszająca działające w Polsce firmy paliwowe i logistyczne

GUS: Produkcja gazu ziemnego wzrosła o 15,6% r/r, ropy naft. spadła o 0,8% w V

bitumicznych (surowych) spadła w maju 2019 r. o 0,8% r/r, a jednocześnie wzrosła o 1,4% m/m do 76,4 tys. ton. W okresie styczeń-maj 2019 r. odnotowano wzrost produkcji gazu ziemnego (w stanie ciekłym lub gazowym) o 6,5% r/r do 2 354 hm3. W tym okresie produkcja olejów ropy naftowej i olejów otrzymywanych z

Akcjonariusze Kopeksu zdecydują 28 czerwca o niewypłacaniu dywidendy

Warszawa, 01.06.2018 (ISBnews) - Akcjonariusze Kopeksu zdecydują o przeznaczeniu zysku za rok obrotowy 2017 w kwocie 66 354 022,37 zł na pokrycie strat z lat ubiegłych, wynika z projektów uchwał walnego zgromadzenia zwołanego na dzień 28 czerwca. "Na skutek pokrycia straty w

PAIH wspiera 14 projektów dot. elektromobilności, mogą dać 3,3 tys. miejsc pracy

" - skomentował p.o. prezes PAIH Krzysztof Senger, cytowany na profilu Agencji w serwisie Twitter. W ub. tygodniu PAIH informowała że - wg stanu na styczeń br. - obsługuje łącznie 175 projektów o łącznej wartości 6,81 mld euro i 33 354 potencjalnych miejscach pracy. (ISBnews)  

Echo sprzeda 18,1 mln akcji Echo Polska Properties za ok. 20,82 mln euro

akcji (w tym otrzymania ceny za akcje) to nie później niż 7 czerwca 2018 r., czytamy w komunikacie. "W związku ze sprzedażą akcji, pozostałe 32 574 354 akcje EPP posiadane przez spółkę będą dalej klasyfikowane przez emitenta w sprawozdaniach finansowych jako aktywa przeznaczone do sprzedaży

JHM Development miało 17,92 mln zł zysku netto, 26,05 mln zł zysku EBIT w 2019r.

wymienia m.in. oddanie do użytkowania 5 inwestycji: w Żyrardowie, Brzezinach, Skierniewicach, Rumi i Koninie, akcję inwestycyjną (5 inwestycji w trakcie realizacji - 666 mieszkań w budowie), wysoką kontraktację lokali - 354 umowy przedwstępne i deweloperskie wobec 298 rok wcześniej oraz wzrost przychodów z

Akcjonariusze Kopeksu zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy za 2017 r.

66 354 022,37 zł zostanie przeznaczony na pokrycie strat z lat ubiegłych. Na skutek pokrycia straty w przedmiotowy sposób do rozliczenia pozostaną straty z lat ubiegłych w kwocie 15.710.818,37 zł" - czytamy w uchwale. W ujęciu jednostkowym zysk netto Kopeksu w 2017 r. wyniósł 66,35 mln zł

Echo sprzeda 10 mln akcji Echo Polska Properties za ok. 11,5 mln euro

sprzedaży akcji (w tym otrzymanie ceny za akcje) to nie później niż 13 czerwca 2018 r., czytamy w komunikacie.  "W związku ze sprzedażą akcji, pozostałe 22 574 354 akcji EPP posiadane przez spółkę będą dalej klasyfikowane przez emitenta w sprawozdaniach finansowych jako aktywa przeznaczone do

Indeks WIG20 spadł o 0,12% na zamknięciu w poniedziałek

zamknięcia o 0,08% i osiągnął 60 859,28 pkt. Obroty na rynku akcji wyniosły 354 mln zł, a największe zanotował PKN Orlen – 35 mln zł. Na GPW w poniedziałek wzrosły ceny akcji 151 spółek, 198 spadły, a 136 nie zmieniły się. (ISBnews)

Spółka Erbudu ma cztery umowy na budowę elektrowni fotowoltaicznych

kontraktu: budowa elektrowni fotowoltaicznej w miejscowości Dąbrówka Wyłazy II gm. Skórzec 4. Inwestor : Elektrownia PV Łaszczewiec Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Puławskiej 2 w Warszawie, 02-566 Całkowita wartość kontraktu netto: 1 354 791,00 zł Przedmiot kontraktu: budowa elektrowni fotowoltaicznej

Serinus miał 5,61 mln USD straty netto, 1,84 mln USD straty EBIT w I-III kw.

analogicznym okresie 2018 r., osiągając wielkość 1168 boe/d, na którą złożyło się wydobycie na poziomie 814 boe/d w Rumunii i 354 boe/d w Tunezji; w okresie trzech miesięcy do 30 września 2019 r. łączny dzienny poziom wydobycia obejmował 1685 boe/d z aktywów rumuńskich i 443 boe/d z aktywów tunezyjskich"

Pure Biologics ma umowę z NCBR na dofinasowanie projektu AptaMLN

projekcie jako partnera konsorcjum wynosi 60%, podano.  "Zgodnie z treścią umowy o dofinansowanie całkowity koszt realizacji projektu wynosi 2 354 428,75 zł, a przyznana wysokość dofinansowania wynosi 2 072 126,75 zł. Budżet etapów projektu realizowanych przez emitenta wynosi 1 411 510,00 zł

Impexmetal miał wstępnie 186 mln zł skonsolidowanego zysku netto w 2018 r.

Impexmetal za rok 2018 (w nawiasie przedstawiono dane za analogiczny okres 2017 roku): - przychody ze sprzedaży: 3 300 mln zł (3 353 mln zł), - zysk brutto na sprzedaży: 354 mln zł (328 mln zł), - zysk z działalności operacyjnej: 195 mln zł (136 mln zł), - EBITDA: 261 mln zł (196 mln zł), - zysk netto: 186

Fortuna: W ramach wezwania sprzedano 68 504 akcji

zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Fortuna Entertainment Group N.V. w związku z planowanym nabyciem akcji w spółce uprawniających wzywającego do 100% łącznej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Fortuny. Fortbet chciał skupić 354 785 akcji (0,68% kapitału) Fortuny od inwestorów z GPW po cenie 29,8 zł za

Akcjonariusze Trakcji zdecydowali o emisji akcji serii B i C

kwoty nie niższej niż 59 754 932,80 zł i nie wyższej niż 69 354 932,8 zł; 2) podwyższenie kapitału zakładowego spółki, o którym mowa w ust. 1), zostanie dokonane poprzez emisję 10 279 909 akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,8 zł każda, oraz nie mniej niż 13 014 209 i nie więcej

Polwax miał 4,96 mln zł zysku netto, 9,06 mln zł EBITDA w I poł. 2019 r.

stanowiła sprzedaż eksportowa. Wielkość sprzedaży wyrobów parafinowych w analogicznym okresie 2018 roku wyniosła 27 554 tony, z czego 7 354 tony stanowiła sprzedaż eksportowa, podano także. Polwax jest jednym z największych producentów i dystrybutorów parafiny przemysłowej w Europie oraz liderem w tej

Lokum Deweloper wybrał Elektrotim na prace we Wrocławiu za 12 mln zł netto

skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 354 mln zł w 2015 r. (ISBnews)

NBP: Saldo na rachunku C/A to -1400 mln euro w XII, konsensus: -1072 mln euro

Warszawa, 13.02.2019 (ISBnews) - Na rachunku obrotów bieżących w grudniu 2018 r. odnotowano ujemne saldo w wysokości 1 400 mln euro wobec 240 mln euro deficytu miesiąc wcześniej i wobec 1 354 mln euro ujemnego salda rok wcześniej, podał Narodowy Bank Polski (NBP). "

Samar: Rejestracje nowych samochodów użytkowych wzrosły o 8,8% r/r w styczniu

Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK), podał IBRM Samar. "W styczniu 2019 roku w Polsce zarejestrowane zostały 6 354 nowe samochody dostawcze o DMC do 6 ton. To wynik o 22,85% mniejszy niż w grudniu ubiegłego roku, ale o 10,66% wyższy, gdy zestawimy go ze styczniem 2018 roku"

MPL Balice odstąpił od umów z Qumak i nałożył 14,8 mln zł kar umownych

z odstąpieniem od ww. umów z przyczyn leżących po stronie spółki, nałożyła na Qumak kary umowne w wysokości 13 723 287,1 zł na podstawie umowy z dnia 15 listopada 2013 roku oraz w wysokości 1 131 354 zł na podstawie umowy z dnia 12 lutego 2016 roku" - czytamy dalej. Qumak jest polską spółką

Sonka zadebiutuje na NewConnect w II połowie roku

Nintendo. Obecnie koncentruje się na dostarczaniu portów i własnych produkcji na platformę Nintendo Switch, podano. "Wyniki finansowe Sonka S.A. charakteryzują się wysoką dynamiką. W pierwszym kwartale br. spółka osiągnęła 354 tys. zł zysku - trzy razy więcej niż rok wcześniej. Firma zamierza

Elektrotim rekomenduje wypłatę 0,35 zł dywidendy na akcję za 2016 r.

elektrycznych i systemów automatyki dla budownictwa i przemysłu. Spółka jest notowana na GPW od 2007 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 354 mln zł w 2015 r. (ISBnews)

KNF: Wynik finansowy netto TFI spadł r/r do 353,4 mln zł w I-III kw. 2016 r.

Warszawa, 22.11.2016 (ISBnews) - Wynik finansowy netto towarzystw funduszy inwestycyjnych (TFI) wyniósł 353,4 mln zł po trzech kwartałach 2016 r., podała Komisja Nadzoru Finansowego (KNF). Wartość zarządzanych aktywów ogółem wyniosła 354 mld zł na koniec września. Rok wcześniej wynik

Grupa Elektrobudowy miała wstępnie 17,2 mln zł zysku netto w I półr. 2017 r.

354 mln zł; Przychody ze sprzedaży 337,1 mln zł; Zysk netto 19,1 mln zł; Grupa kapitałowa Elektrobudowa: Przychody ze sprzedaży 356,1 mln zł; Zysk netto 17,2 mln zł; Zysk netto przypadający akcjonariuszom Elektrobudowa 17,2 mln zł" - czytamy w komunikacie. Wartości mają charakter szacunkowy i

BGKN chce mieć w realizacji 69 inwestycji w ramach Mieszkania+ do końca 2018 r.

354 mieszkań i szacowaną wartością 8,7 mld zł" - powiedział Barszcz podczas konferencji prasowej. Poinformował także, że inwestycje obecnie analizowane przez BGKN to 406 projektów na ok. 117 tys. mieszkań, o wartości ok. 33,7 mld zł. "Mamy pełen potencjał, by wypełnić zobowiązanie

Creepy Jar zadebiutuje na NewConnect 6 sierpnia

Warszawa, 01.08.2018 (ISBnews) - Akcje Creepy Jar zadebiutują na rynku NewConnect w poniedziałek, 6 sierpnia, podała spółka. Na 29 sierpnia planowana jest premiera gry "Green Hell" na PC. Do obrotu giełdowego trafi 410 000 akcji, w tym 32 354 akcji serii C sprzedawanych po 65 zł w

ARP warunkowo potwierdza możliwość dokonania inwestycji w Trakcję PRKiI

o kwotę nie mniejszą niż 18 635 294,4 zł i nie większą niż 28 235 294,4 zł, tj. do kwoty nie niższej niż 59 754 932,8 zł i nie wyższą niż 69 354 932,8 zł, poprzez emisję 10 279 909 akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,8 zł każda (akcje serii B), oraz nie mniej niż 13 014 209

Nestle wybrał Elektrotim na prace w Nowej Wsi Wrocławskiej za 11,35 mln zł netto

budownictwa i przemysłu. Spółka jest notowana na GPW od 2007 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 354 mln zł w 2015 r. (ISBnews)

PORR Polska Construction ma umowę na remont linii kol. Poznań-Piła za 485 mln zł

Warszawa, 24.04.2017 (ISBnews) - PORR Polska Construction podpisał z PKP Polskimi Liniami Kolejowymi (PKP PLK) umowę na modernizację linii kolejowej nr 354 Poznań - Piła za 485 mln zł, podała spółka. Termin realizacji wyznaczono 32 miesiące od rozpoczęcia prac budowlanych. "Modernizacja

Projekt konsorcjum z Pure Biologics rekomendowany do dofinansowania z NCBR

klinicznych lub poszukiwanie partnera do wspólnego dalszego rozwoju cząsteczki" - czytamy dalej.  Całkowita wartość projektu wynosi 2 354 428,75 zł, a rekomendowana kwota dofinansowania z funduszy unijnych 2 072 126,75 zł. Budżet etapów projektu realizowanych przez spółkę wynosi 1 411 510 zł

Aktywa Altus TFI spadły m/m do 351,8 mln zł na koniec sierpnia

, wyniosła 351 758 972,38 zł na koniec sierpnia, podała spółka. Miesiąc wcześniej ich wartość wynosiła 354 999 711,2 zł. "Na powyższą sumę aktywów składały się: - 57 488 335,31 zł jako wartość aktywów netto 3 subfunduszy wydzielonych w ramach Altus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy

Sprzedaż spółek dystryb. Inter Cars wzrosła o 16,2% r/r do 678 mln zł w maju

wzrosły o 7,7% r/r do 354 mln zł, poinformowano w komunikacie. Zagraniczne spółki dystrybucyjne Inter Cars zwiększyły sprzedaż o 29,4% r/r, osiągając przychody w wysokości 287 mln zł. Największe przychody ze sprzedaży spośród zagranicznych dystrybutorów miały w maju br. Inter Cars Romania - 62,4

Grupa Azoty rekomenduje wypłatę 1,25 zł dywidendy na akcję za 2017 r.

sprawie wystąpienia do zwyczajnego walnego zgromadzenia o przeznaczeniu osiągniętego zysku netto w roku obrotowym 2017 w kwocie 354 792 505,28 zł w następujący sposób: - na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy kwotę 123 994 355 zł, co stanowi 1,25 zł na 1 akcję; - przekazanie na kapitał zapasowy kwoty 178

Digitree Group miała 0,56 mln zł straty netto, 4,04 mln zł EBITDA w 2019 r.

, 14 791 756 w II kwartale, 13 867 429 w III kwartale i szacunkowo 14 366 528 w IV kwartale). Szacunkowa EBITDA w IV kwartale 2019 r., która wyniosła 1 354 749 zł, była wyższa niż osiągnięta w pozostałych kwartałach 2019 roku (533 425 w I kwartale, 1 111 303 w II kwartale i 1 045 048 w III kwartale

Aktywa Altus TFI spadły m/m do 355 mln zł na koniec lipca

, wyniosła 354 999 711,20 zł na koniec lipca, podała spółka. Miesiąc wcześniej ich wartość wynosiła 369 474 834,17 zł.  "Na powyższą sumę aktywów składały się:  - 60 592 986,98 zł jako wartość aktywów netto 3 subfunduszy wydzielonych w ramach Altus Fundusz Inwestycyjny

Fortbet ogłosił wezwanie na 0,68% akcji Fortuny z GPW po cenie 29,8 zł/ sztuka

wezwania wzywający jako podmiot nabywający akcje zamierza nabyć w ramach wezwania 354 785 akcji uprawniających do wykonywania 354 785 głosów na walnym zgromadzeniu spółki reprezentujących 0,68% kapitału zakładowego spółki oraz 0,68% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki" - czytamy w

PGE miała wstępnie 1,7 mld zł zysku netto, 5,14 mld zł EBITDA w I-III kw. 2018

Odnawialna: 354 mln zł. Skonsolidowany zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł około 1 697 mln zł (czyli 91 gr na akcję)" - czytamy w komunikacie. Według wstępnych szacunków, produkcja energii elektrycznej netto w 9 miesiącach 2018 roku w jednostkach wytwórczych PGE

Zeus z grupy Elektrotimu podpisał umowy o wartości 12 mln zł z MON

został na okres do dnia 28.04.2017r." - czytamy w komunikacie. Elektrotim specjalizuje się w wykonawstwie instalacji elektrycznych i systemów automatyki dla budownictwa i przemysłu. Spółka jest notowana na GPW od 2007 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 354 mln zł w 2015 r

ACEA: Liczba rejestracji nowych aut osobowych wzrosła o 6,6% r/r w maju

Warszawa, 15.06.2018 (ISBnews) - Liczba nowych samochodów osobowych zarejestrowanych w Polsce wyniosła 42 354 szt. w maju br., co oznacza wzrost o 6,6% r/r, podało Europejskie Stowarzyszenie Producentów Samochodów (ACEA). W okresie styczeń-maj 2018 r. w Polsce zarejestrowano 226 955 nowych

Grupa Kęty prognozuje 294 mln zł zysku netto w 2020 r.

) Wydatki inwestycyjne w okresie 2015-2020 nie przekroczą zaplanowanego pułapu w kwocie 1 354 mln zł" - podsumowano. Grupa Kęty jest spółką dominującą grupy kapitałowej, która działa w pięciu obszarach biznesowych: produkcji profili aluminiowych, projektowania i produkcji systemów architektonicznych

Budimex sfinalizował sprzedaż Elektromontażu-Poznań i BI 'Grunwald'

głosów na walnym zgromadzeniu, tj. 98,96% głosów na tym zgromadzeniu, za łączną cenę wynoszącą 64 990 tys. zł na rzecz spółki PG Energetyka. [...] Na mocy Umów BIG Budimex sprzedał 354 224 740 akcji spółki Biuro Inwestycji 'Grunwald' [...] stanowiących udział 98,96% w kapitale zakładowym spółki o

Akcjonariusze Grupy Azoty zdecydują 28 VI o 1,25 zł dywidendy na akcję za 2017

354 792 505,28 zł w następujący sposób: 1. na pokrycie niepodzielonego wyniku lat ubiegłych w kwocie 52 377 430,82 zł, 2. na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy spółki w kwocie 123 994 355,00 zł, co stanowi 1,25 zł na 1 akcję, 3. przekazanie na kapitał zapasowy w kwocie 178.420.719,46 zł"

Elektrotim ma umowę z KGHM na prace za 9,29 mln zł

" - czytamy w komunikacie. Elektrotim specjalizuje się w wykonawstwie instalacji elektrycznych i systemów automatyki dla budownictwa i przemysłu. Spółka jest notowana na GPW od 2007 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 354 mln zł w 2015 r. (ISBnews)

Impel miał 2,07 mln zł zysku netto, 25,49 mln zł EBITDA w I kw. 2019 r.

. Zysk operacyjny wyniósł 8,36 mln zł wobec 8,68 mln zł zysku rok wcześniej. Wskaźnik EBITDA w I kwartale 2019 roku ukształtował się na poziomie 25 494 tys. zł, co oznacza jego wzrost o 4 354 tys. zł, tj. 20,6 % w stosunku do I kwartału 2018 roku. Polepszenie wyniku EBITDA wynika głównie ze wzrostu

PEX PharmaSequence: Rynek apteczny spadł o 0,3% r/r do 3,1 mld zł w marcu

pełnopłatnych wyniosła 684 mln zł i była większa o 21,2 mln zł (+3,2%), sprzedaż w ramach recept refundowanych wyniosła prawie 1 074 mln zł i spadła o 15,7 mln zł (-1,5%), a wartość sprzedaży odręcznej wyniosła ponad 1 354 mln zł i zmniejszyła się o 14,5 mln zł (-1,1%). W porównaniu do lutego 2019 roku

PZPM: Rejestracje nowych przyczep i naczep wzrosły o 13% r/r w marcu

%). Na drugim, też bez zmiany, był Krone z liczbą 511 nowych pojazdów wprowadzonych do użytkowania (+23,7%). Trzeci na liście ostatni miesiąc zakończył Wielton, który wydał 354 pojazdy przy blisko 18% spadku. Za nim Koegel - dostarczył użytkownikom 198 pojazdów, mniej o 23 szt. niż rok wcześniej. Piąte

Sejm skierował projekt ustawy dot. rynku mocy do dalszych prac

Warszawa, 27.10.2017 (ISBnews) - Sejm odrzucił w bloku głosowań wniosek o odrzucenie w I czytaniu projektu ustawy o rynku mocy. Oznacza to, że ustawa będzie dalej procedowana w parlamencie. Za wnioskiem opowiedziało się 163 posłów, 354 było przeciw, a 4 wstrzymało się od głosu. "Rządowy

Biedronka planuje powiększyć sieć o 70-80 sklepów netto w tym roku

w ub.r. na 354 mln euro (tj. 49% wydatków inwestycyjnych całej grupy) i obejmował 121 otwarć sklepów, 226 modernizacji oraz nowe centrum dystrybucyjne zainaugurowane w październiku. W 2016 r. capex Biedronki wyniósł 233 mln euro i stanowił 48% wydatków inwestycyjnych całej grupy, podano także w

Poczta Polska od 2016 r. zwiększyła zatrudnienie o ponad 2,5 tys. pracowników

wysokości minimum 2300 - 2500 zł brutto (wraz z premią miesięczną za jakość pracy), a także dodatkowa premia za wyniki (do 354 zł brutto kwartalnie). Osoby, które przepracują w firmie minimum rok, otrzymują także trzynastą pensję, a trzy lata - dodatek stażowy (3-20% wynagrodzenia zasadniczego)"

Guardian Glass zainwestuje co najmniej 400 mln zł w nowy zakład w KSSE

;To już trzecie przedsięwzięcie Guardian Glass w Polsce i tym samym potwierdzenie, jak dobrą opinię ma Polska i jej pracownicy wśród zagranicznych inwestorów. Od początku roku, zgodnie z danymi Eurostatu, w Polsce przybyło 223 tys. miejsc pracy w przemyśle na 354 tys. w całej Unii. Oznacza to, że dwa

Aktywa Altus TFI spadły m/m do 4,56 mld zł na koniec lutego

, – 1 229 354 311,85 zł jako wartość aktywów netto w ramach portfeli dedykowanych funduszy inwestycyjnych zamkniętych, – 3 136 861 329,97 zł jako wartość aktywów netto w ramach usługi asset management (obejmuje zarówno zarządzanie portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba

Akcjonariusze Elektrotimu zdecydują 7 czerwca o 1,24 zł dywidendy na akcję

. Elektrotim specjalizuje się w wykonawstwie instalacji elektrycznych i systemów automatyki dla budownictwa i przemysłu. Spółka jest notowana na GPW od 2007 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 354 mln zł mln zł w 2015 r. (ISBnews)

Maxima Grupe ogłosiło przymusowy wykup 2,87% akcji Emperii po 100 zł/szt.

Warszawa, 11.05.2018 (ISBnews) - Maxima Grupe ogłosiło zamiar nabycia 354 531 akcji Emperii Holding (2,87% kapitału) w drodze przymusowego wykupu po cenie 100 zł za sztukę, podał podmiot pośredniczący - Dom Maklerski mBanku. W związku z ogłoszeniem zamiaru squeeze-outu, GPW zawiesiła

Zysk netto Elektrotimu spadł r/r do 1,02 mln zł w III kw. 2016 r.

notowana na GPW od 2007 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 354 mln zł w 2015 r. (ISBnews)

Zysk netto Emperii Holding spadł r/r do 6,42 mln zł w I kw. 2017 r.

wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 600,35 mln zł w I kw. 2017 r. wobec 586,72 mln zł rok wcześniej. "Przychody ze sprzedaży w I kwartale 2017 roku wyniosły 600 354 tys. zł, były o 2,3% wyższe niż w I kwartale 2016 roku. To głównie efekt wzrostu przychodów segmentu detalicznego

Oferta Strabagu ze spółką Elektrotimu najkorzystniejsza na prace w Łasku

" - czytamy w komunikacie. Elektrotim specjalizuje się w wykonawstwie instalacji elektrycznych i systemów automatyki dla budownictwa i przemysłu. Spółka jest notowana na GPW od 2007 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 354 mln zł w 2015 r. (ISBnews)  

Creepy Jar przydzielił wszystkie akcje nowej emisji, pozyskał 2,1 mln zł

Warszawa, 30.11.2017 (ISBnews) - Creepy Jar dokonał przydziału 32 354 akcji nowej emisji serii C, poinformowała spółka. Z publicznej oferty spółka pozyskała 2,1 mln zł. Redukcja w transzy detalicznej wyniosła 38,5%. W transzy inwestorów instytucjonalnych sprzedano 30 973 akcji serii A

PEX PharmaSequence: Rynek apteczny wzrósł o 4,6% r/r do 3,11 mld zł w marcu

% względem analogicznego okresu 2017" - czytamy w raporcie. Sprzedaż leków z recept pełnopłatnych wyniosła ponad 662 mln zł i była mniejsza o 0,9% r/r, sprzedaż w ramach recept refundowanych wyniosła ponad 1 074 mln zł i wzrosła o 1,3% r/r, a wartość sprzedaży odręcznej wyniosła ponad 1 354 mln zł i

DM Vestor obniżył rekomendację mBanku do 'sprzedaj', podniósł wycenę do 317 zł

Warszawa, 18.03.2016 (ISBnews) - Analitycy Domu Maklerskiego Vestor obniżyli rekomendację dla mBnku do "sprzedaj" z "neutralnie" i podnieśli cenę docelową do 317 zł z 302 zł, wynika z raportu datowanego na 17 marca. W dniu wydania rekomendacji kurs akcji mBanku wynosił 354

Oferty Zeus z grupy Elektrotim o wartości 12 mln zł wybrane w przetargu MON

dla przychodów grupy w przyszłości" - czytamy w komunikacie. Elektrotim specjalizuje się w wykonawstwie instalacji elektrycznych i systemów automatyki dla budownictwa i przemysłu. Spółka jest notowana na GPW od 2007 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 354 mln zł w 2015 r

URE: Prawie 502,8 tys. odbiorców zmieniło sprzedawcę energii do końca sierpnia

taryfowa G), wyniosła 354 827, a więc zwiększyła się od końca XII 2014 r. o 67 100, co stanowi wzrost o 23,3%" - czytamy w komunikacie. W sumie w okresie styczeń 2015 r. - sierpień 2015 r. operatorzy dostarczyli 42,07 mln MWh energii do odbiorców TPA. Najwięcej - Tauron Dystrybucja, PGE Dystrybucja

Strata netto TXM wyniosła 36,62 mln zł w 2017 r. wobec zysku rok wcześniej

- Wschodniej. Na dzień bilansowy może zaprosić klientów do 354 sklepów w Polsce oraz 7 na Słowacji i 40 w Rumunii, a także do sklepu on-line www.txm.pl. Powierzchnie handlowe w zależności od lokalizacji wynoszą od 118 do 534 m2. Średnia powierzchnia pojedynczej lokalizacji na koniec 2017 roku wyniosła 265 m2

W marcu oprócz waloryzacji emeryci i renciści dostaną dodatkowe pieniądze. Nawet 100-300 zł brutto

. Ostatnia partia blisko 354 tys. PIT-ów została wysłana 12 lutego. Oznacza to, że dotrą one do adresatów najpóźniej do 15 lutego. Najwięcej, bo 8,3 mln deklaracji PIT, otrzymają emeryci i renciści. Każdy, kto co najmniej od grudnia pobierał świadczenie z ZUS, dostał PIT-40A. Natomiast PIT-11A otrzymały

PAIH: Wartość projektów inwestycyjnych wzrosła o 17% do 2,13 mld euro w 2018 r.

- wg stanu na styczeń br. - obsługuje 175 projektów o łącznej wartości 6,81 mld euro i 33 354 potencjalnych miejscach pracy. Według kraju pochodzenia inwestora, są to projekty z USA (48), Niemiec (23), Chin (14), Korei Płd (11), Japonii (11), Wielkiej Brytanii (8). Pod względem liczby projektów

Prezes Jeronimo Martins: Lwią część środków będziemy inwestować w Biedronkę

inwestycyjnych grupy (300-350 mln euro) zostanie przeznaczone na rozwój Biedronki. Całość wydatków grupy na inwestycje ma w tym roku sięgnąć 700-750 mln euro. W 2017 r. capex Biedronki wyniósł 354 mln euro i stanowił 49% wydatków całej grupy (w 2016 r. było to 48% nakładów grupy). W ub.r. capex został

Strata netto TXM wyniosła 12,2 mln zł w I poł. 2017 r. wobec zysku rok wcześniej

sklepów Grupy TXM wyniosła: ok. 86,6 tys. m 2 (354 sklepów własnych) na rynku krajowym, co oznacza około 12% przyrost w stosunku do stanu z końca czerwca 2016 r. oraz ok. 16,3 tys. m 2 (44 sklepów własnych) na rynku rumuńskim oraz słowackim, co oznacza około 236 % przyrost w stosunku do stanu z końca

Ryanair wraca na Lotnisko Chopina w Warszawie. Polecisz do Wrocławia i Gdańska

biletów z Lotniska Chopina są droższe, ale wciąż można je kupić w atrakcyjnych cenach. Przykładowo, chcąc kupić dziś bilet na rejs w obie strony 4 października, trzeba zapłacić aż 354 zł. Ale decydując się na zakup biletów na lot w obie strony na 5 grudnia, zapłacimy tylko 42 zł. Przewoźnik w ramach

Konsorcjum Elektrotimu ma umowę na prace dla PSE za 9,5 mln zł netto

), z ceną netto w wysokości łącznej 22,86 mln zł za pakiety od 1 do 13 i od 15 do 17. Elektrotim specjalizuje się w wykonawstwie instalacji elektrycznych i systemów automatyki dla budownictwa i przemysłu. Spółka jest notowana na GPW od 2007 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 354

PGE miała 416 mln zł zysku netto, 1 466 mln zł EBITDA w III kw. 2018 r.

zakończył raportowany okres z wynikiem ponad 1,9 mld zł. Segment obrotu wygenerował 459 mln zł, a segment energetyki odnawialnej 354 mln zł. "Integracja przejętych aktywów wpływa znacząco na poprawę naszych wyników operacyjnych, a sezon grzewczy, który przekłada się przede wszystkim na wyniki

Przegląd prasy

--Grupa Lotos miała 354 mln zł zysku netto, 452,4 mln zł zysku EBIT w IV kw. 2019 --PGNiG miało 30 mln zł zysku netto, 1 575 mln zł EBITDA w IV kw. 2019 r. --Grupa WP miała 69 mln zł zysku netto, 209,23 mln zł EBITDA w 2019 r. --Cyfrowy Polsat miał 313,8 mln zł zysku netto, 494,3 mln zł zysku EBIT w

Przegląd informacji ze spółek

Zachodnia oraz budowy trasy tramwajowej do Wilanowa wraz z zakupem taboru oraz infrastrukturą towarzyszącą, podała spółka. Grupa Lotos odnotowała 354 mln zł skonsolidowanego zysku netto w IV kw. 2019 r. wobec 99,9 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Polskie Górnictwo Naftowe i

Creepy Jar ustalił cenę emisyjną na 65 zł, rozpoczyna zapisy

producenta gier z gatunku survival simulation. W transzy inwestorów indywidualnych oferowanych jest 32 354 sztuk akcji nowej emisji serii C. Inwestorzy instytucjonalni obejmą akcje istniejące serii A" - czytamy w komunikacie. Oferującym jest Dom Maklerski BOŚ. W I kw. 2018 r. spółka planuje debiut na

Work Service: Ponad 1/3 Polaków na miejsce emigracji wybrałaby Niemcy

. Ponadto mogą liczyć na zakwaterowanie i wsparcie polskiego koordynatora na miejscu" - powiedział ekspert Work Service Artur Ragan, również cytowany w komunikacie. Obecnie u naszego zachodniego sąsiada zatrudnienie znajduje 354 tys. rodaków. 1 maja br. mija 5 lat od otwarcia niemieckiego rynku pracy

Atal sprzedał 1762 lokale w I-III kw. br., czyli więcej niż w całym 2015 r.

ubiegłego (399), podano również. "Najwięcej umów deweloperskich podpisano w  Krakowie (623), następnie w Warszawie (434), Wrocławiu (354), Łodzi (150) i Katowicach (200). Atal pod koniec sierpnia włączył do oferty pierwszą inwestycję w Gdańsku - Nowa Grobla Apartamenty dostarczy 178 lokali. W

Zysk netto LC Corp spadł r/r do 42,74 mln zł w I poł. 2017 r.

przychody ze sprzedaży w wysokości 354 457 tys. zł oraz zysk netto w wysokości 42 742 tys. zł. Główne czynniki i zdarzenia mające znaczący wpływ na wyniki finansowe Grupy LC Corp w okresie 6 miesięcy zakończonym dnia 30 czerwca 2017 roku to w szczególności: 1. realizacja sprzedaży (przekazania) mieszkań i

Przegląd informacji ze spółek

Wartość aktywów netto zarządzanych przez Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych z  uwzględnieniem aktywów przekazanych do zarządzania podmiotom zewnętrznym na podstawie zlecenia zarządzania portfelem inwestycyjnym funduszu lub jego częścią, wyniosła 354 999 711,20 zł na koniec

NWZ Projprzemu zdecyduje 28 IX o upoważnieniu zarządu do podwyższenia kapitału

zakładowego w ramach kapitału docelowego, 5) podwyższenie kapitału zakładowego w ramach upoważnienia nie może nastąpić ze środków własnych spółki, 6) zarząd nie może wydawać akcji uprzywilejowanych lub przyznawać akcjonariuszowi osobistych uprawnień, o których mowa w art. 354 k.s.h., 7) uchwała zarządu

PKP PLK ogłosiły przetarg na modernizację linii Poznań-Piła

nowej perspektywy" - powiedział członek zarządu ds. realizacji inwestycji Marcin Mochocki, cytowany w komunikacie. Zadanie pn. "Modernizacja linii kolejowej nr 354 Poznań Główny POD – Chodzież – Piła Główna" finansowane będzie z Wielkopolskiego Regionalnego Programu

Trakcja ma umowę na prace na linii do Terespola za ok. 417 mln zł netto

linii kolejowej E20 na odcinku Siedlce – Terespol, etap III – LCS Terespol" finansowany jest z instrumentu unijnego CEF. Koszt zadania: 417 593 693,56 zł (netto). Dofinansowanie unijne wynosi 354 929 166,48 zł (netto). Trakcja PRKiI jest jedną z największych spółek działających w

GTC ma wiążącą umowę z Cinema City na kino w Galerii Wilanów w Warszawie

kinowego w Europie. Cinema City Poland prowadzi 33 multipleksy z ponad 354 salami kinowymi, w tym 5 salami typu IMAX, 3 salami 4DX a także salami typu VIP. Spółka prowadzi także centra edukacji i rozrywki - Cinema Park. Pierwsze kino w Polsce Cinema City otworzyło w 2000 roku. Grupa GTC jest wiodącym

Elektrotim ma notę księgową na 1,96 mln zł od Wojskowego Zarządu Infrastruktury

. Elektrotim specjalizuje się w wykonawstwie instalacji elektrycznych i systemów automatyki dla budownictwa i przemysłu. Spółka jest notowana na GPW od 2007 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 354 mln zł w 2015 r. (ISBnews)

BGŻ BNP Paribas miał 85,46 mln zł zysku netto, aktywa 70,79 mld zł w I kw 2018

27,5% saldo odpisów z tytułu utraty wartości aktywów finansowych oraz rezerw na zobowiązania warunkowe, które wyniosło -62 354 tys. zł" - czytamy w raporcie. W I kwartale 2017 r. w przeciwieństwie do I kwartału 2018 roku grupa ponosiła jeszcze koszty związane z procesami połączeniowymi banków

AAA Auto: Rynek aut używanych w Polsce obejmował 2,48 mln pojazdów w ub.r.

był oferowany przez polskich właścicieli w ubiegłym roku za 21 172 zł i miał około 12 lat oraz niemal 170 tys. km przebiegu. Najwięcej ofert sprzedaży używanych samochodów pojawiło się w województwie mazowieckim (354 501), a najmniej w województwie opolskim (44 834)" - czytamy w komunikacie

Action na podstawie analizy: Likwidacja pre-pack zaspokoi wierzycieli w ok. 71%

wymienionego spisu wyniosła 354 821 698,99 zł (w tym wierzytelności uprawniających do głosowania 349 810 559,99 zł), podano również. "Zdaniem KPMG, istnieją przesłanki aby uznać, iż przedstawione przez zarząd spółki projekcje finansowe zawarte w prognozie finansowej na okres od IV kw. 2017 r. - 2022 r

Water Herz: W Polsce oddanych zostanie ponad 8 tys. pokojów hotelowych w 2018 r.

. "W Trójmieście ma przybyć natomiast w tym roku dwa razy więcej pokojów hotelowych niż w Krakowie. W 2018 r. trójmiejski rynek zasili kolejny tysiąc pokojów. Do najciekawszych projektów, jakie zostaną oddane należą: hotel Deo z 354 pokojami, Hampton by Hilton ze 154 pokojami, IBB z 90 pokojami oraz

Poprawa omyłek w ofercie po nowelizacji Pzp

tym zakresie trzeba kierować się dorobkiem Krajowej Izby Odwoławczej (dalej: KIO). Wskazać można m.in. wyrok KIO z 11 marca 2014 r. (sygn. akt KIO 354/14) - stosownie do wyrażonego w nim stanowiska wolno poprawić niezgodność oferty z treścią siwz na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy, jeśli

ACEA: Liczba rejestracji nowych aut osobowych wzrosła o 8,3% r/r w 2015 r.

Warszawa, 15.01.2016 (ISBnews) - Liczba nowych samochodów osobowych zarejestrowanych w Polsce wyniosła 354 975 szt. w 2015 r., co oznacza wzrost o 8,3% r/r, podało Europejskie Stowarzyszenie Producentów Samochodów (ACEA). W całej Unii Europejskiej (z wyłączeniem Malty) sprzedaż nowych

Grecja wraca na rynki

. Zadłużenie nominalne jest na podobnym poziomie co pod koniec 2010 roku i zdecydowanie niżej niż na przełomie 2011 i 2012 roku. Grecja jest w sytuacji gdzie spłata długu jest bardzo trudna, aczkolwiek możliwa. Nie mniej, bez odrobienia strat w PKB, które spadło z 354 miliardów dolarów w 2008 roku do 195

Przegląd informacji ze spółek

portfelem inwestycyjnym funduszu lub jego częścią, wyniosła 351 758 972,38 zł na koniec sierpnia, podała spółka. Miesiąc wcześniej ich wartość wynosiła 354 999 711,2 zł. Skonsolidowane nieaudytowane przychody ze sprzedaży Solar Company wyniosły 12,4 mln zł w sierpniu br., podała spółka

Sąd oddalił skargę CUW na orzeczenie KIO ws. przetargu na obsługę administracji

;Zamawiający ma tym samym obowiązek zawarcia umowy w sprawie realizacji przedmiotu zamówienia z emitentem. Wartość wynagrodzenia ze złożonej oferty emitenta wynosi 33 354 539,54 zł" - czytamy dalej. Spółka podała, że wyrok jest prawomocny, a od jego postanowień skarga kasacyjna przysługuje jedynie

Elektrotim chce w większym stopniu postawić na eksport

automatyki dla budownictwa i przemysłu. Spółka jest notowana na GPW od 2007 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 354 mln zł w 2015 r. (ISBnews)  

Zapisy na obligacje Polnordu warte do 50 mln zł rozpoczną się 8 czerwca

koniunktury" - wskazał Wesołowski. Według niego, najbardziej optymalne w Warszawie są zakupy działek na 200-400 mieszkań. Przypomniał, że w ub. roku spółka sprzedała 1250 mieszkań, a w tym roku planuje sprzedaż na poziomie 1500 mieszkań. W I kw. spółka sprzedała 354 mieszkania, co ocenia jako bardzo

CFI Holding: Inwestycje mogą przekroczyć 72 mln zł do końca tego roku

wzrost o prawie 34% r/r. Skonsolidowany zysk operacyjny wyniósł ponad 78 mln zł (354% wzrostu r/r). Dynamika przychodów, jak i inwestycji, jest skutkiem wdrożenia w latach 2014/2015 planów inwestycyjnych, mających na celu rozbudowę bazy posiadanych przez spółkę nieruchomości hotelowych i komercyjnych w

Cinema City wciąż widzi potencjał rozwoju swojej sieci kin w Polsce

" to 49 zł miesięcznie i 42 zł obejmująca kraj bez Warszawy. "Chcemy, żeby był to instrument zwiększania częstotliwości odwiedzania kin. Liczymy na nawet do 200 tys. uczestników w pierwszym roku" - podsumował prezes Cineworld. W Polsce Cinema City ma 354 ekrany w 33 kinach oraz 5